w
w
w
s
r
.
d 1. UVOD
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
AMPUTACIJE UOPŠTE
w
w
w
e
s
.
w
Pod amputacijom se podrazumijeva odstranjenje ekstremiteta u cjelini
ili jednog njegovog dijela
Gubitak dijela tijela predstavlja težak gubitak na fizičkom,psihičkom,
socijalnom i profesionalnom planu.
Najčešći razlozi za amputaciju su:
●teško traumatsko oštećenje ekstremiteta,prije svega sa vaskularnim
komplikacijama
●patološka stanja kostiju (traume i dr.)
●gangrenozne promijene usljed oboljenja krvnih sudova (M.Burger,
arterioskleroza,embolija i dr.)
●metaboličke bolesti sa komplikacijama na krvnim sudovima
(dijabetička angiopatija)
●kongenitalne malformacije koje ne mogu drugačije biti optimalno
riješene
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
w
w
1.1. AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA
e
s
.
w
ww
Pod amputacijom donjih ekstremiteta podrazumijeva se odstranjenje
jednog dijela ili noge u cjelini.
Tipovi amputacija na donjim ekstremitetima
1. amputacija prstiju
2. amputacija po Schopart-u
3. amputacija po Sajm-u
4. amputacija potkoljenice
5. amputacija natkoljenice
6. dezartikulacija zgloba kuka (kompletno odstranjenje butne kosti)
Amputacija po Schopart-u je takva gdje ostaje samo petna kost.
Amputacija po Sajm-u je takva gdje se potkoljenica amputira odmah
iznad skočnog zgloba.Kod potkoljenih amputacija idealna dužina bataljka je
oko 17 cm.
Kod natkoljenih amputacija dužina bataljka mora biti takva da ostane
prostor da bi se ugradio koljeni zglob.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
1.1.1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DONJIH EKSTREMITETA
m
e
s
w.
Kosti donjeg uda (ossa membri inferioris) obrazuju karlični pojas i
kostur noge.
U karlični pojas spada samo jedna kost,karlična (os coxae),koja
povezuje kostur noge za donji dio kičmenog stuba.Kostur noge se sastoji iz
više kostiju.U nadkoljenici se nalazi butna kost (femur) i jedna velika
sezamoidna kost,čašica (patella),a u potkoljenici – golenjača (tibia) i lišnjača
(fibula).
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
w
e
s
.
ww
k
s
r
na
2
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
U stopalu se nalazi 26 kostiju,7 u nožju (ossa tarsi),5 u donožju (ossa
metatarsi) i 14 u prstima (ossa digitorum pedis).
Zglobovi donjeg uda su spojevi karličnog pojasa i spojevi noge.
U spojeve noge spadaju zglob kuka (art. coxae),zglob koljena (art.
genus),spojevi kostiju potkoljenice i zglobovi stopala (artt. pedis).
Mišići donjeg uda se dijele na:bedrene,butne,podkoljenične i stopalne.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
BEDRENI MIŠIĆI
Bedreni mišići povezuju gornji kraj butne kosti sa kostima karličnog
prstena i kostima slabinskog dijela kičmenog stuba.Oni su karličnom kosti
podijeljeni na unutrašnju i spoljašnju grupu.Unutrašnju predstavlja m.
iliopsoas,a spoljašnju m. gluteus maximus,m. tensor fasciae latae,m. gluteus
medius,m. gluteus minimus i 6 malih mišića pelvitrohanterični.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m. iliopsoas
m
e
s
w.
-u sastav ulaze 2 mišića m. iliacus i m. psoas major ; m. iliacus se
pripaja u unutrašnjoj bedranoj jami karlične kosti; m. psoas major ,polazi od
tijela 12. grudnog i 4 prva slabinska pršljena kao i od poprečnih nastavaka
svih slabinskih pršljenova
-inervacija - n. femoralis i bočne grane plexus lumbalis-a
-dejstvo - glavni fleksor zgloba kuka
ww
ww
m. gluteus maximus
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
-polazi od zadnjeg dijela bedrene kosti i od bočne ivice krsne
kosti,pruža se koso na dole i upolje i završava na ispupčenju butne kosti
(tuberositas glutea)
-inervacija - n. gluteus inferior
-dejstvo - glavni ekstenzor i spoljni rotator zgloba kuka
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
m. tensor fasciae latae
-silazi od spoljne usne spina iliaca anterior superior i nastavlja se
tetivom do spoljneg kondila golenjače
-inervacija - n. gluteus superior
-dejstvo - pregiba but ili naginje karlicu unaprijed
s
r
.
d
kira
m. gluteus medius
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
-polazi od spoljašnje strane bedrene kosti,sa njegovog polja koje se
nalazi izmeñu prednje i zadnje sjedalne linije i završava na spoljašnjoj strani
velikog trohantera
-inervacija - n. gluteus superior
-dejstvo - glavni aduktor zgloba kuka
m
e
s
w.
ww
w
m. gluteus minimus
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
ww
k
s
r
na
3
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
ki r
w
w
w
s
r
.
ad
-polazi od spoljne strane bedrene kosti i završava se svojom tetivom na
prednjoj ivici velikog trohantera butne kosti
-inervacija i dejstvo su isti kao i kod prethodnog mišića
pelvitrohanterični mišići
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
e
s
.
w
-m. piriformis, m. obturatorius internus, m. gemellus inferior,m.
quadratus femoris,m. gemellus superior i m. obturatorius externus
-inervacija - bočne grane plexus sacralis-a izuzev m. obturatorius
externus-a,koji je inervisan od n. obturatorius-a
w
w
w
ww
MIŠIĆI BUTA
s
r
.
d
a
s
r
.
d
ira
Mišići buta i nadkoljenice dijele se u 3 grupe:unutrašnju,prednju i
zadnju.
Mišići unutrašnje grupe su:m. pectineus,m. adductor longus,m.
adductor brevis,m. adductor magnus,m. gracilis.
k
s
r
ina
m. pectineus
m
e
s
w.
-pruža se od pecten ossis pubis do linea pectinea butne kosti
-inervacija - n. femoralis i n. obturatorius
ww
m. adductor longus
e
s
.
w
ww
-pripaja se lateralno od preponske simfize,a baza na hrapavoj liniji
butne kosti
-inervacija - kao i kod prethodnog mišića
s
r
.
d
a
r
i
k
m. adductor brevis
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
e
s
.
w
-pripaja se na donjoj grani preponske kosti,a baza na hrapavoj liniji
butne kosti
-inervacija - n. obturatorius
w
w
w
ww
m. adductor magnus
-gornji pripoj pruža se od donje grane preponske kosti do tuber
ischiadicum,a donji pripoj duž hrapave linije butne kosti
-inervacija - n. obturatorius i n. ischiadicus
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m. gracilis
m
e
s
w.
-polazi od preponske kosti do unutrašnje ivice tuberositas tibiae
-inervacija - n. obturatorius
Dejstvo - mišići unutrašnje grupe su snažni privodioci buta.
Mišići prednje grupe su:terzijski mišić (m. sartorius) i četveroglavi (m.
quadriceps femoris).
ww
w
m. sartorius
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
ww
k
s
r
na
4
s
r
.
irad
Download

6301-Medicina-Kineziterapija kod amputacije