w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
SADRŽAJ:
1.0. UVOD..................................................................................................3
2.0. ANATOMSKE I BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE DONJIH
EKSTREMITETA...............................................................................4
2.1. Kosti donjih ekstremiteta...........................................................4
2.2. Zglobovi donjih ekstremiteta.....................................................4
2.3. Mišići donjih ekstremiteta..........................................................4
3.0. AMPUTACIONI NIVOI DONJIH EKSTREMITETA.......................5
3.1. Parcijalne amputacije stopala....................................................5
3.2. Potkolene amputacije.................................................................6
3.3. Natkolene amputacije................................................................6
3.4. Dezartikulacija u kuku...............................................................7
4.0. FANTOM SENZACIJE.......................................................................7
5.0. ZAKLJUČAK......................................................................................9
6.0. LITERATURA...................................................................................10
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
kira
e
s
.
w
ww
w
w
w
s
r
.
d
e
s
.
w
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
1.0.
w
w
w
r
i
k
s
ar
UVOD:
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Amputacija (lat. amputatio, odsecanje) je hirurški postupak kojim se uklanja
neki organ ili neki njegov deo. Kod amputacije ekstremiteta uklanjaju se meki delovi
zajedno s kostima, a kad linija prelazi kroz jedan ili više zglobova postupak se
zove egzartikulacija. Amputacija se primenjuje kod oboljenja i povreda kod kojih nema
mogućnost izlečenja ili pri teškim infekcijama i malignim izraštajima gde postoji
opasnost po čitav organizam.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Amputacija predstavlja jednu od najvećih promena u životu koju čovek može iskusiti.
Postoje različite vrste amputacija i različite vrste ljudi, pa svako reaguje drugačije.
Reakcija zavisi od situacije i okolnosti u kojima je izvršena amputacija, psihološkog
statusa pacijenta i uslova zbog kojih je došlo do amputacije.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
Francuski naučnici otkrili su na ostacima jednog ratnika iz kamenog doba očigledne
tragove amputacije, što znači da su neolitski ljudi obavljali veoma delikatne operacije,
služeći se relativno razvijenim antiseptičkim sredstvima. Tragovi sličnih amputacija na
skeletima iz istog perioda takoñe su pronañeni u Nemačkoj i Češkoj, što znači da su
neolitski ljudi, još 7.000 godina pre naše ere, obavljali hiruške intervencije i poznavali
antiseptičke postupke daleko ispred svog vremena.
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Od ukupnog broja amputacija ekstremiteta ili delova ekstremiteta preko 90% se odnosi na
amputacije donjih ekstremiteta, a manje od 10% na amputacije gornjih ekstremiteta
(odnos 10:1).
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Jedan od najvećih problema sa kojima se amputirac suočava jeste pojava edema ili
oticanje patrljka zbog nakupljanja tekčnosti. Ova je pojava uobičajena za sve potkolene
amputacije, a prisutna je odreñeno vreme kada otežava protetiku jer je teško uzeti tačnu
meru zbog prisutnosti edema. Bandažiranje patrljka pomaže uklanjanju edema i kada se
proteza ne nosi potrebno je patrljak bandažirati kako ne bi došlo do povratka otoka.
Najčešci uzrok amputacija kod odraslih je trauma a kod dece kongenitalni defekt.
n
i
m
.se
w
w
w
Razlozi koji dovode do amputacije:
- vitalni ili apsolutni- kada se spašava život povreñenog
- relativni- kada je ekstremitet iz bilo kog razloga funkcionalno neupotrebljiv pa se
pretpostavlja da se amputcijom moze opet uspostaviti odredjena radna sposobnost.
s
r
.
d
kira
Uzroci amputacija:
-vaskularna oboljenja 70%
-trauma 20-25%
-tumori i deformacije 3-10%
-uroñene anomalije.
s
r
a
in
e
s
.
ww
ww
kira
ww
s
r
.
d
kira
m
e
s
w.
s
r
.
d
e
s
.
w
w
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
2.0.
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
ANATOMSKE I BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE DONJEG
EKSTREMITETA
n
i
m
.se
e
s
.
w
2.1. KOSTI DONJEG EKSTREMITETA (ossa membri inferioris) obrazuju karlicni pojas
i kostur noge. U karlični pojas (cingulum membri inferioris) spada samo jedna kost,
karlična (os coxae), lcoja povezuje kostur noge za donji deo kičmenog stuba, za krsnu
kost. Kostur noge sastoji se iz vise kostiju. U natkolenici se nalazi butna kost (femur) i
jedna velika sezamoidna kost, časica (patella), a u potkolenici-golenjača(tibija) i lisnjača
(fibula). U stopalu se nalazi 26 kostiju, 7 u nožju (ossa tarsi), 5 u donožju (ossa metatarsi)
i 14 u prstima (ossa digitorum pedis).
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
2.2. ZGLOBOVI DONJEG EKSTREMITETA dele se na spojeve karličnog pojasa i
spojeve noge. U spojeve noge spadaju zglob kuka (art.coxae), zgl.kolena (art.genus),
spojevi kostiju potkolenice i zglobovi stopala (art.pedis).
k
s
r
ina
m
e
s
w.
2.3. MIŠIĆI DONJEG EKSTREMITETA dele se na:
• bedrene (m.. iliopsoas koji nastaje spajanjem m. psoas major-a i m. iliacus-a., m.
gluteus maximus, m. gluteus medius, m. gluteus minimus),
• butne (m.pectineus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. gracilis, m.
adductor magnus, m. quadriceps femoris i m. sartorius, m. biceps femoris,
m.semitendinosus i m. semimembranosus),
• potkolenične (m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor
digitorum longus i m. peroneus tertius, m. peroneus longus i m peroneus brevis,
m. triceps surae, m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus i m.
flexor digitorum longu) i
• stopalne.
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
U funkcionalnom pogledu oni obrazuju dva sistema, proksimalni i distalni. Proksimalni
sistem sačinjavaju bedreni i butni mišići, a distalni - mišići potkolenice i stopala.
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
kira
s
r
.
d
e
s
.
w
w
4
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

6707-Medicina-Protetika