TABELARNI PRIKAZ BAZE U CREPAJI
INVENT.
BROJ
NASLOV
1 Zvezde gledaju sa neba I
2 Zvezde gledaju sa neba II
3 Pesma šest penija
5 Judino drvo
6 Lekar na San Felipe
7 Seobe
8 Seobe
9 Seobe
10 Poezija
11 Proza
12 Putopisi
13 Kod hyperborejaca I
14 Kod hyperborejaca II
15 Drame
16 Eseji
17 Iz stranih književnosti I
18 Iz stranih književnosti II
19 Iz domaćih književnosti I
20 Iz domaćih književnosti : II
21 Zapisi
22 Kronika palanačkog groblja
23 Teme
24 Pisma iz Norveške
25 Njegošu : knjiga duboke odanosti
26 Poezija i filozofija
27 Ishodište
28 Ti
29 Sunce o desno rame
30 Taj prokleti zanat spisateljski
32 Maloletnik
33 Ivo Andrić : zagonetka vedrine
IZDAVAC
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...
Prosveta…[etc]
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Rad
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Budućnost
Matica srpska
Da pretražujete : Edit - Find ili kliknite na dvogled
Signatura
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-992
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-2
821.09
821.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41-82
821.163.41-31
821.163.41-6
821.163.41.09
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41.09
Autor
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Hristić, Jovan
Ugrinov, Pavle
Ribnikar, Jara
Isaković, Alija
Koš, Erih
Popović, Dragoslav
Bandić, Miloš I.
Mesto izdavanja Godinaizdanja
Novi Sad
1966
Novi Sad
1966
Novi Sad
1966
Novi Sad
1966
Novi Sad
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Beograd
1966
Novi Sad
1962
Novi Sad
1962
Novi Sad
1964
Novi Sad
1964
Novi Sad
1964
Novi Sad
1962
Novi Sad
1978
Beograd
1964
Novi Sad
1961
Novi Sad
1964
Novi Sad
1963
Novi Sad
1964
Novi Sad
1963
Novi Sad
1965
Novi Sad
1963
Novi Sad
1963
34 Novele
36 U tminu zagledan
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-32
821.163.41.09
Vidas, Fedor
Reñep, Draško
1964
1963
Cvajg, Stefan
Cvajg, Stefan
Cvajg, Stefan
Cvajg, Stefan
Cvajg, Stefan
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Rijeka
Sarajevo :
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
37 Varljivo proleće
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-32
Petrović, Veljko
38 Izdanci iz opaljena grma : I
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-32
Petrović, Veljko
39 Izdanci iz opaljena grma : II
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-32
Petrović, Veljko
40 Zemlja
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-32
Petrović, Veljko
41 Razgovoru nikad kraja : I
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-32
Petrović, Veljko
42 Razgovoru nikad kraja : II
43 Maria Stuart
Matica srpska : Prosveta
Otokar Keršovani
821.163.41-32
821.112.2-31
Petrović, Veljko
Cvajg, Stefan
43 Slomljeno srce : i druge novele
44 Magellan i Fouche
45 Nestrplivo srce
46 Graditelji svijeta
47 Žarka tajna
Zvjezdani sati čovječanstva ;
48 Jučerašnji svijet
49 Ravnodušni ljudi
50 Rimljanka
51 Konformist
52 Prezir i Agostino
53 Čočara
54 Dosada
55 Rimske priče
56 Pažnja
57 Automat
60 razbesneli andjeo nije uvedena
67 Pisma
Kušanje svetog Antonija ; Tri
68 pripovetke ; Novembar
Svjetlost
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.112.2-32
821.112.2-82
821.112.2-31
821.112.2-82
821.112.2-82
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.112.2-82
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-32
821.131.1-31
821.131.1-31
Cvajg, Stefan
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Nolit
821.133.1-6
Flober, Gistav
Beograd
1964
Nolit
821.133.1-8
Flober, Gistav
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1967
1965
1965
1965
1965
Kušanje svetog Antonija ; Tri
69 pripovetke ; Novembar
Bukvar i pekiše ; Rečnik otrcanih
70 misli
Bukvar i pekiše ; Rečnik otrcanih
71 misli
72 Sentimentalno vaspitanje
73 Sentimentalno vaspitanje
74 Julija ili Nova Eloiza Ii
75 Julija ili Nova Eloiza I
77 Maskarada ; Bračna ljubav
79 Veliki Mon
80 Zbogom oružje
81 Sunce se ponovo raña
82 Pripovetke
83 Za kim zvono zvoni
84 Imati i nemati : Starac i more
86 Orelijen : I
87 Orelijen : II
88 Povest dveju žena
89 Povest dveju žena
90 Budenbrokovi
91 Budenbrokovi
92 Kraljevsko visočanstvo
93 Na Njemenu
96 Gluho doba : 1
97 Gluho doba : 2
98 Pikvikov klub I
99 Pikvikov klub II
100 Rasipanje života I
101 Rasipanje života II
102 Rasipanje života III
103 Prigušena svirka
104 Tartaren Taraskonac
Nolit
821.133.1-8
Flober, Gistav
Beograd
1964
Nolit
821.133.1-8
Flober, Gistav
Beograd
1964
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Otokar Keršovani
Nolit
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.133.1-8
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.131.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-32
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.111-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.161.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Rijeka
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1964
1964
1964
1964
1964
1966
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Matica srpska
821.163.41-31
Novi Sad
1962
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-31
821.111-31
821.111-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.113.5-31
821.133.1-31
Flober, Gistav
Flober, Gistav
Flober, Gistav
Ruso, Žan Žak
Ruso, Žan Žak
Moravia, Alberto
Furnije, Alen
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Aragon, Luj
Aragon, Luj
Benet, Arnold
Benet, Arnold
Man, Tomas
Man, Tomas
Man, Tomas
Ožeškova, Eliza
Matić, Vučo, Dušan,
Aleksandar
Matić, Vučo, Dušan,
Aleksandar
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Pratolini, Vasko
Pratolini, Vasko
Pratolini, Vasko
Hamsun, Knut
Dode, Alfons
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1962
1962
1962
1964
1964
1964
1963
1962
105 Pustolov Džozef Endrus
106 Trijumfalna kapija
107 I prava ljubav
108 Konjska usta
109 Boemi
110 Tajne moderne medicine
111 Francuske sveske
112 Pustinja i ljudi
113 Jučerašnji svet
821.111-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111-31
821.133.1-31
61(035)
821.161.1-4
821.163.41-992
821.112.2-94
Filding, Henri
Remark, Erih Marija
Keler, Gotfrid
Keri, Džojs
Mirže, Anri
Dalmas, Luj
Erenburg, Ilja
Radenković, ðorñe
Cvajg, Stefan
821.163.41-82
Crnjanski, Miloš
821.163.41-82
Crnjanski, Miloš
821.163.41-32
Andrić, Ivo
117 Na Drini ćuprija
S.N.
Pjesme : Luča Mikrokozma : Gorski Matica srpska : Srpska
118 vijenac
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
119 Lažni car Šćepan Mali : Pisma
književna zadruga
821.163.41-31
Andrić, Ivo
821.163.41-82
Njegoš, Petar Petrović
821.163.41-82
Njegoš, Petar Petrović
120 Zlo proljeće
821.163.41-31
Lalić, Mihailo
821.163.41-1
821.163.41.09
Davičo, Oskar
821.163.41-32
Ćopić, Branko
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-82
Matić, Dušan
821.163.41.09
Ristić, Marko
821.163.4-32
Samokovlija, Isak
114 Lirika : Proza : Eseji
Serbia : Seobe : Lament nad
115 Beogradom
116 Pripovetke
121 Sunovrati
123 O Vuku Karadžiću
123 Pripovetke
125 Ogledi i članci iz književnosti
126 Izbor tekstova
128 Objava poezije
129 Pripovijetke
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Prosveta
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1963
1964
1963
1961
1964
1963
1965
0
1962
1965
1965
1965
1965
1964
1964
1964
1963
1968
1964
1963
1966
1964
1964
131 Čuvari sveta
132 Pesnici I
133 Pesnici II
134 Pesnici III
135 Pripovedači I
136 Pripovedači II
137 Pripovedači III
138 Pripovedači IV
139 Stara srpska književnost I
140 Stara srpska književnost II
141 Dečja poezija srpska
142 Antologija starije srpske poezije
143 Ratni drugovi
144 Viñenje rata
145 Memoari XVIII i XIX veka : izbor
146 Esejisti i kritičari
147 Eseji o umetnosti
148 Filozofi
152 Okamenjeni vukovi
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Veselin Masleša
821.163.41-82
Vinaver, Stanislav
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.4132(082)
821.163.4132(082)
821.163.4132(082)
821.163.4132(082)
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.163.41(091)1
821.163.41-82
821.163.4132(082)
821.163.41-94
821.163.41.09
929:14(497.11)
821.163.4-93-32 Hromadžić, Ahmet
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Sarajevo
1965
1964
1965
1965
1963
1963
1966
1966
1966
1966
1970
1965
1965
1964
1966
1966
1966
1966
154 Ne okreći se, sine
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Diklić, Arsen
Sarajevo
1964
160 Orlovi rano lete
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Sarajevo
1960
161 Priče partizanke
Prosveta
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1965
162 Magareće godine
164 Luka i njegov čvorak
166 Crna braća
168 Mali buntovnik
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-32
821.163.6-93-31
821.163.6-93-31
821.163.6-93-31
Ćopić, Branko
Bevk, France
Bevk, France
Bevk, France
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1971
1964
1964
1964
172 Beli vuk
177 Dolaze nam laste
182 Čiča Tomina koliba
188 Leteći razred
191 Modri čovječuljak
195 Šekspirove priče
198 Dječak iz pećine
200 Akademija profesora Kleksa
202 Dječak Motl
207 Moje životinje
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Carić, Voja
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Bičer - Stou, Harijeta
821.112.2-93-31 Kestner, Erih
821.131.1-93-32 Fančuli, ðuzepe
821.111-93-32
Lam, Čarls ; Meri
821.133.1-93-32 D'Ervil,
821.162.1-93-31 Bžehva, Jan
821.411-93-31
Alejhem, Šalom
821.161.1-93-31 Durov, Vladimir
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1965
1965
1964
1967
1965
1965
1964
1967
1965
1965
208 Jahanje na kurjaku
212 Tim lavlje srce
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Babović, Gliša
Sarajevo
1964
213 Krilati karavan
219 Kako se kalio čelik
220 Velika pukotina
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Bulajić, Stevan
821.161.1-31
Ostrovski, Nikolaj
821.133.1-93-32 Frizon, Rože
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1964
1963
223 Taras Buljba
Veselin Masleša
821.161.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Sarajevo
1964
226 Crveni konjanik
228 Kći snega
230 Pisma
231 Orkanski visovi
Sportska knjiga
Sportska knjiga
Nolit
Nolit
821.163.41-93-31 Dragović, Milorad
London, Džek
821.133.1-6
Flober, Gistav
821.111-31
Bronte, Emili
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1966
1964
1964
266 Sećanja na savremenike : eseji
271 Lovčevi zapisi
272 Očevi i djeca ; Uoči novih dana
273 Dim ; Mjesec dana na selu
274 Ledina
275 Tri susreta : pripovijetke
276 Tri susreta : pripovjetke
277 Asja
278 Asja
279 Prva ljubav
280 Prva ljubav
281 Proljetne vode
282 Proljetne vode
283 Poslije smrti
284 Poslije smrti
290 Uzorana ledina : I
292 Na Zapadu ništa novo
293 Povratak
294 Ljubi bližnjeg svoga
295 Trijumfalna kapija
296 Iskra života
297 Crni obelisk
298 Nebo ne zna za miljenike
300 Povratak
301 Na smrt osuñeni je pobegao
307 Kuharstvo
308 Kućni liječnik
309 Savršena domaćica
310 Majka i dijete
Nolit
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Kultura
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Minerva
Kosmos
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
821.161.1-4
821.161.1-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.133.1-31
641.5(083.12)
61(035)
641.5(083.12)
613
Gorki, Maksim
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Šolohov, Mihail
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Devinji, Andre
Oheim, Gertrud
Polak, Kurt
Oheim, Gertrud
Uflaker, Hana
311 Sinovi
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
312 Istočni vetar, zapadni vetar
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
313 Glasovi u kući
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Subotica
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1959
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1965
314 Duh i telo
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
315 Mati
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
316 Obećanje
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
318 Tvorac grada
319 Pjesme ; Pjesme pionirke
Doživljaji Nikoletine Bursaća :
320 Nesmireni ratnik : stric Nidža
322 Stari nevjernik
Rad : Marica srpska
Prosveta...
821.111(73)-31
821.163.41-1
Bak, Perl
Ćopić, Branko
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.163.41-32
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Prosveta : Svjetlost
Prosveta...(etc)
Prosveta ; Svjetlost ; Veselin
Masleša
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Minerva
821.163.41-31
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
821.163.41-93-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-31
Ćopić, Branko
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Lalić, Mihailo
Milankov, Momčilo
Matić, Dušan
Popa, Vasko
Koš, Erih
Pavlović, Miodrag
Petrović, Veljko
Desnica, Vladan
Jakovljević, Stevan
323 Ljubav i smrt
324 Gluvi barut
325 Bojovnici i bjegunci
327 Priče ispod zmajevih krila
328 Staze lica predeli
329 Nemirna godina
330 Deca
331 Travnička hronika
332 Na Drini ćuprija
333 Gospoñica
334 Znakovi
335 Jelena, žena koje nema
337 Na mjesečini
338 Jesenji dogañaj
339 Buñenje materije
340 Nepočin-polje
341 Il tifo
341 Most bez obala
343 Nevidljiv izvor
344 Tu, odmah pored nas
345 Zemlja u plamenu
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Subotica
1965
1965
1965
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1956
1958
1959
1956
1956
1956
1956
1956
1961
346 Gladi
347 Eskadrila nad pustinjom
Filip na konju : letopis smešnog
348 ratnika
349 Beli čovek
350 Bela žena
Parnas : zbornik lirike srpske i
351 hrvatske
352 Antologija hrvatskog eseja
353 Antologija novije hrvatske lirike
354 Antologija hrvatske drame
Minerva
Minerva
821.163.41-32
821.163.41-31
Džunić, Slobodan
Vukosavljević, Živorad
Subotica
Subotica
1957
1962
Minerva
Minerva
Minerva
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Popović, Vasa
Radičević, Branko V.
Radičević, Branko V.
Subotica
Subotica
Subotica
1962
1963
1963
Bratstvo-jedinstvo
Nolit
Nolit
Nolit
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1955
1957
1956
1958
355 Antologija hrvatske proze I
Nolit
Beograd
1956
356 Antologija srpske proze I
Nolit
Beograd
1955
357 Antologija srpske proze II
Srpski pesnici izmedju dva rata :
358 antologija
360 Filozofija umetnosti
361 Kapelan Čedemac
362 Život i običaji naroda Srpskoga
363 Život i običaji naroda Srpskoga
365 Stihovi
Nolit
Beograd
1955
Nolit
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
821.163.4-1
821.163.42-4
821.163.42-1
821.163.42-2
821.163.4232(082)
821.163.4132(082)
821.163.4132(082)
821.163.411(082)
14:7.01
821.163.6-93-32
398.4(497.11)
398.4(497.11)
821.163.41-1
Ten, Ipolit
Bevk, France
Karadžić, Vuk
Karadžić, Vuk
Petrović, Veljko
1956
1955
1955
1957
1957
1951
366 Na pragu
367 Razgovoru nikad kraja
368 Zemlja
369 O književnosti i književnicima
370 Krava s drvenom nogom
371 Krava s drvenom nogom
372 Krava s drvenom nogom
373 Krava s drvenom nogom
374 Seljačka buna
376 Pauci
Napredak
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Nolit
Branko ðonović
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41.09
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.42-31
821.163.42-31
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Šenoa, August
Ćipiko, Ivo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zemun ;
Beograd ;
Pančevo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1913
1956
1956
1958
1963
1963
1963
1963
1965
1963
377 Put oko sveta za 80 dana
379 Sluga Jernej i njegovo pravo
380 Sluga Jernej i njegovo pravo
"Branko ðonović"
Nolit
Nolit
821.111-31
821.163.6-32
821.163.6-32
382 Kapetanova kći
Nolit
821.161.1-31
383 Kapetanova kći
Nolit
821.161.1-31
384 Kapetanova kći
385 Bakonja fra-Brne
386 Gorski car
387 Gorski car
388 Gorski car
389 Gorski car
390 Ćorsokak
390 Kroz pustinju i prašumu
391 Proljeća Ivana Galeba
392 Proljeća Ivana Galeba
393 Gospoña Sabina
394 Gospoña Sabina
395 Gospoña Sabina
396 Gospoña Sabina
397 Moji univerziteti
398 Moji univerziteti
399 Moji univerziteti
400 Komedije
401 Oliver Tvist
402 Oliver Tvist
403 Oliver Tvist
405 Satire
406 Satire
407 Satire
408 Satire
410 Ostrvo pingvina
Nolit
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Narodna knjiga
Branko ðonović
Nolit
Nolit
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena admiistracija
Savremena admiistracija
Savremena admiistracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Branko ðonović
821.161.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.161.1-31
411 Taras Buljba
Savremena admiistracija
Beograd
Beograd
Beograd
1963
1965
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.163.41-2
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.133.1-31
Vern, Žil
Cankar, Ivan
Cankar, Ivan
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Matavulj, Simo
Ranković, Svetolik
Ranković, Svetolik
Ranković, Svetolik
Ranković, Svetolik
Veresajev, Vikentije
Sjenkevič, Henrik
Desnica, Vladan
Desnica, Vladan
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Popović, Jovan Sterija
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Domanović, Radoje
Domanović, Radoje
Domanović, Radoje
Domanović, Radoje
Frans, Anatol
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1963
1963
1963
1963
1963
1957
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
821.161.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
1964
412 Taras Buljba
413 Doberdob
414 Doberdob
415 Doberdob
416 Beli očnjak
417 Beli očnjak
418 Beli očnjak
419 Večiti mladoženja
420 Večiti mladoženja
421 Autobiografija
422 Veliki mak
423 Veliki mak
424 Sajlez Marner
425 Sajlez Marner
426 Sajlez Marner
427 Vaskrsenje
428 Vaskrsenje
429 Vaskrsenje
430 Avanture Gordona Pima
431 Avanture Gordona Pima
432 Pripovetke
433 Pripovetke
434 Pripovetke
435 Pripovetke
436 Tartaren Taraskonac
437 Tartaren Taraskonac
438 Tartaren Taraskonac
439 Prolećne vode
440 Prolećne vode
441 Prolećne vode
442 Život i priključenija
443 Život i priključenija
444 Život i priključenija
445 Lovac na jelene
446 Lovac na jelene
Savremena admiistracija
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Savremena administracija
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Narodna knjiga
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Prosveta
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
821.161.1-31
821.163.6-31
821.163.6-31
821.163.6-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Voranc, Prežihov
Voranc, Prežihov
Voranc, Prežihov
London, Džek
London, Džek
London, Džek
Ignjatović, Jakov
Ignjatović, Jakov
Nušić, Branislav
Koš, Erih
Koš, Erih
Eliot, Džordž
Eliot, Džordž
Eliot, Džordž
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Po, Edgar Alan
Po, Edgar Alan
Lazarević, Laza K.
Lazarević, Laza K.
Lazarević, Laza K.
Lazarević, Laza K.
Dode, Alfons
Dode, Alfons
Dode, Alfons
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Turgenjev, I. S.
Obradović, Dositej
Obradović, Dositej
Obradović, Dositej
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1961
1964
1964
1963
1963
1966
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
447 Lovac na jelene
449 Pripovetke
450 Pripovetke
451 Pripovetke
452 Verenici
453 Verenici
454 Mrtvi kapitali
455 Mrtvi kapitali
456 Mrtvi kapitali
457 Tereza Raken
458 Tereza Raken
459 Tereza Raken
460 Tereza Raken
461 Životi srpskih vojvoda
Životi srpskih vojvoda : i ostalih
463 znamenitih Srba
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Rad
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
821.111(73)-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.131.1-31
821.131.1-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
929:32
Kuper, Džems Fenimor
Glišić, Milovan
Glišić, Milovan
Glišić, Milovan
Manconi, Alesandro
Manconi, Alesandro
Kozarac, Josip
Kozarac, Josip
Kozarac, Josip
Zola, Emil
Zola, Emil
Zola, Emil
Zola, Emil
Karadžić, Vuk
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1973
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
Branko ðonović
929:32
Beograd
1963
465 Poniženi i uvreñeni
466 Tvrdica : Tartif
467 Tvrdica : Tartif
467 Tvrdica ; Tartif
468 Tvrdica ; Tartif
469 Osman
470 Osman
471 Guliverova putovanja
472 Guliverova putovanja
473 Guliverova putovanja
474 Moj život
475 Moj život
476 Agitator : Skorojevići
477 Crna lala
478 Crna lala
479 Crna lala
480 Junak našeg doba
481 Svetski vašar
482 Svetski vašar
Branko ðonović
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
821.161.1-31
821.133.1-2
821.133.1-2
821.133.1-2
821.133.1-2
821.163.42-1
821.163.42-1
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.131.1-31
821.131.1-31
821.163.42-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.111-31
821.111-31
Karadžić, Vuk
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Molijer, Žan Batist
Molijer, Žan Batist
Molijer, Žan Batist
Molijer, Žan Batist
Gundulić, Ivan
Gundulić, Ivan
Svift, Džonatan
Svift, Džonatan
Svift, Džonatan
Čelini, Benvenuto
Čelini, Benvenuto
Kumičić, Eugen
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Ljermontov, Mihail
Tekeri, Vilijam
Tekeri, Vilijam
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1963
1963
1963
1974
1974
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
484 Povratak Filipa Latinovića
485 Povratak Filipa Latinovića
486 Rob Roj
487 Rob Roj
488 Rob Roj
Logos
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
821.163.42-31
821.163.42-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Skot, Valter
Skot, Valter
Skot, Valter
Split
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1964
1964
1964
1964
489 Pripovijesti crnogorske i primorske
"Branko ðonović"
821.163.41-32
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
1964
490 Pripovijesti crnogorske i primorske
"Branko ðonović"
821.163.41-32
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
1964
491 Pripovijesti crnogorske i primorske
492 Kartuzijanski manastir u Parmi
493 Kartuzijanski manastir u Parmi
494 Kartuzijanski manastir u Parmi
495 Blago Siera Madre
496 Blago Siera Madre
497 Blago Siera Madre
498 Dundo Maroje ; Novela od Stanca
499 Dundo Maroje ; Novela od Stanca
500 Dundo Maroje ; Novela od Stanca
501 Oblomov
502 Oblomov
503 Ostrvo s blagom
504 Ostrvo s blagom
505 Ostrvo s blagom
506 ðurñica Agićeva
507 ðurñica Agićeva
508 ðurñica Agićeva
509 Pisci i knjige
510 Pisci i knjige
512 Istinite legende
514 Karmen ; Kolomba
515 Karmen ; Kolomba
516 Karmen ; Kolomba
517 Imena
518 Imena
"Branko ðonović"
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Branko ðonović
Branko ðonović
Nolit
Branko ðonović
Branko ðonović
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
821.163.41-32
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.161.1-31
821.161.1-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41-32
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Stendal, Anri Bejl
Stendal, Anri Bejl
Stendal, Anri Bejl
Traven, Bruno
Traven, Bruno
Traven, Bruno
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Gončarov, Ivan
Gončarov, Ivan
Stivenson, Robert Luis
Stivenson, Robert Luis
Stivenson, Robert Luis
ðalski, Ksaver Šandor
ðalski, Ksaver Šandor
ðalski, Ksaver Šandor
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Popović, Jovan
Merime, Prosper
Merime, Prosper
Merime, Prosper
Koš, Erih
Koš, Erih
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1968
1964
1964
1964
1964
1964
519 Gvozdena bujica
Branko ðonović
821.161.1-31
Serafimovič, Aleksandar Beograd
1964
520 Gvozdena bujica
521 Primjeri čojstva i junaštva
522 Primjeri čojstva i junaštva
523 Primjeri čojstva i junaštva
524 Nebo nad zavičajem
525 Nebo nad zavičajem
526 Crnac sa "Narcisa"
527 Crnac sa "Narcisa"
528 Smrt Smail age Čengića
529 Smrt Smail age Čengića
530 Sirano de Beržerak
531 Sirano de Beržerak
532 Sirano de Beržerak
533 Pisma
534 Pisma
535 Pisma
536 Jazavac pred sudom
538 Jazavac pred sudom
539 Služavkin sin
540 Služavkin sin
541 Služavkin sin
542 Selo iza sedam jasenova
543 Selo iza sedam jasenova
544 Manon lesko
545 Manon lesko
Branko ðonović
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Savremena administracija
Savremena administracija
Rad
Rad
savremena administracija
savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Nolit
Nolit
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
821.161.1-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.6-31
821.163.6-31
821.111-31
821.111-31
821.163.42-1
821.163.42-1
821.133.1-2
821.133.1-2
821.133.1-2
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-8
821.163.41-8
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Serafimovič, Aleksandar
Miljanov, Marko
Miljanov, Marko
Miljanov, Marko
Ingolič, Anton
Ingolič, Anton
Konrad, Džozef
Konrad, Džozef
Mažuranić, Ivan
Mažuranić, Ivan
Rostan, Edmon
Rostan, Edmon
Rostan, Edmon
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Kočić, Petar
Kočić, Petar
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Prevo, A.F. Opat
Prevo, A.F. Opat
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1967
1967
1977
1977
1977
1964
1964
1964
1964
546 Gordost i predrasuda
"Savremena administracija" 821.111-31
Ostin, Džejn
Beograd
1964
547 Maksim Crnojević ; Pera Segedinac Savremena administracija
821.163.41-2
Kostić, Dušan
Beograd
1964
548 Maksim Crnojević ; Pera Segedinac Savremena administracija
821.163.41-2
Kostić, Dušan
Beograd
1964
549 Maksim Crnojević ; Pera Segedinac Savremena administracija
821.163.41-2
Kostić, Dušan
Beograd
1964
550 Stepa ; dvoboj
551 Stepa ; dvoboj
552 Stepa ; dvoboj
553 Gospoña Bovari
554 Gospoña Bovari
555 Gospoña Bovari
556 Baja Ganjo
557 Baja Ganjo
558 Propali dvori
559 Propali dvori
580 Tristram Štendi
581 Seobe : Dnevnik o Čarnojeviću
582 Vukadin
583 Gladi
585 Sabrana dela : VI
586 Krao sam
587 Izgubljena vera
588 Knjiga o operama
589 Žena na kamenu
590 Velika deca
Ženitriks ; Poljubac gubavcu ;
Tajanstvo Frontenakovih ; Putevi ka
591 moru
592 Herman Hese
593 Crvena trava
594 87 [osamdeset sedam] pesama
Pariska komuna i internacionala :
595 članci
597 Doktor Živago : I
598 Doktor Živago : II
599 Kuga
601 Prsten kraljice od Sabe
603 Kventin Dervard
605 Gorsko gnezdo
606 Gorsko gnezdo
607 Meir Esofovič
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Savremena administracija
Prosveta
Minerva
Minerva
Nolit
Prosveta
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo jedinstvo
Nolit
Nolit
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.2-32
821.163.2-32
821.163.42-31
821.163.42-31
821.111-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.133.1-31
821.163.6-31
782
821.163.41-32
821.163.41-32
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Flober, Gistav
Flober, Gistav
Flober, Gistav
Konstantinov, Aleko
Konstantinov, Aleko
Leskovar, Janko
Leskovar, Janko
Stern, Lorens
Crnjanski, Miloš
Sremac, Stevan
Davičo, Oskar
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Darien, Žorž
Kranjec, Miško
Šulhof, Jožef
Andrić, Ivo
Isaković, Antonije
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Subotica
Subotica
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1956
1956
1965
1963
1954
1956
1956
1954
1962
1962
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Nolit
Nolit
821.133.1-31
821.112.2-82
821.161.1-8
821.163.41-1
Morijak, Fransoa
Hese, Herman
Babelj, Isak
Pavlović, Miodrag
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1961
1964
1963
Nolit
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Nolit
Nolit
Rad
Rad
Bratstvo-jedinstvo
321
821.161.1-31
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.111-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Marković, Svetozar
Pasternak, Boris
Pasternak, Boris
Kami, Alber
Hagard, Rajder
Skot, Valter
Mamin-Sibirjak, D. N.
Mamin-Sibirjak, D. N.
Ožeškova, Eliza
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
1965
1966
1966
1966
1962
1960
1957
1957
1955
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Zagreb
608 Zapisi o mome narodu
Prosveta
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
609 Zapisi o mome narodu
Prosveta
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
610 Zapisi o mome narodu
Prosveta
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
611 Zapisi o mome narodu
612 Islandski ribar
Prosveta
Rad
821.163.41-82
821.133.1-31
613 Izmeñu neba i zemlje
614 Brkići iz Bara
616 Doberdob
617 Ivo Ćipiko : celokupna dela
618 Noć pred jutro
Omladina
Kosmos
Prosveta
Narodna prosveta
Kosmos
821.133.1-31
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.41-32
821.163.6-31
Sekulić, Isidora
Loti, Pjer
Egziperi ; Roa, Antoan
de Sent ; Žil
Simić, Novak
Voranc, Prežihov
Ćipiko, Ivo
Kozak, Ferdo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1955
1956
1955
619 Fantastične pripovetke
Nolit
821.161.1-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
1957
620 Dječak prati zmaja
621 Moskva suzama ne veruje
622 Moskva suzama ne veruje
623 Antigona
624 Aretej
625 Banović Strahinja
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Sterijino pozorje
Sterijino pozorje
Sterijino pozorje
821.163.41-93-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.163.6-2
821.163.42-2
821.163.41-2
Ćopić, Branko
Erenburg, Ilja
Erenburg, Ilja
Smole, Dominik
Krleža, Miroslav
Mihajlović, Borislav
Lebović ; Obrenović,
ðorñe ; Aleksandar
Lebović ; Obrenović,
ðorñe ; Aleksandar
Matković, Marijan
Matković, Marijan
Jovine, Franćesko
Bunjin, Ivan
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Radojčić, Svetozar
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1956
1961
1961
1962
1963
1963
Novi Sad
1959
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
1959
1959
1959
1956
1957
1964
1964
1964
0
626 Nebeski odred : Himmelkommando Sterijino pozorje
821.163.41-2
627 Nebeski odred : Himmelkommando
628 Vašar snova
629 Vašar snova
630 Sinjora Ava
631 Pripovetke
632 Izvidnik
633 Lovac na jelene
635 Poslednji mohikanac
637 Tekstovi i freske
821.163.41-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.131.1-31
821.161.1-32
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821:738.5
Sterijino pozorje
Sterijino pozorje
Sterijino pozorje
Nolit
Nolit
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Matica srpska
1948
1948
1948
1948
1957
1957
639 Reči
640 O Indiji
641 ðulići i ñulići uveoci
642 Sirena
643 Hordubal ; Prva smena
645 Žubor života
646 Bojovnici i bjegunci
647 Put ka okeanu
648 Proljeća Ivana Galeba
649 Ako se još jednom setim
650 Rodno mesto : i druge pripovetke
651 Crvena konjica ; Odesa
652 Gola godina ; Ivan Moskva
653 Nada
667 Borbe
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Rad
Rad
Prosveta
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Matica srpska
821.133.1-31
821.131.1-992
821.163.41-1
821.162.2-31
821.162.2-31
821.163.42-1
821.163.41-32
821.161.1-31
821.163.42-31
821.163.41-1
821.163.6-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.133.1-31
821.163.42-82
Sartr, žan Pol
Moravia, Alberto
Jovanović Zmaj, Jovan
Majerova, Marija
Čapek, Karel
Krklec, Gustav
Ćopić, Branko
Leonov, Leonid
Desnica, Vladan
Vučo, Aleksandar
Kozak, Juš
Babelj, Isak
Piljnjak, Boris
Malro, Andre
Romac, Paško
1964
1965
1965
1956
1954
1955
1960
1957
1960
1957
0
1956
1956
1957
1961
Jugov, Aleksej
Fris, J. A.
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd :
Zagreb
Beograd
668 Ivan Petrović Pavlov
669 Lajla
IIK Kongres Komunističke partije
670 Srbije
671 Teorija odraza
672 Teorija odraza
673 Jamari
676 Umirući car
678 Pesnički jezik Branka Radičevića
680 Srpsko pozoriste u Vojvodini : I
690 Srpsko pozoriste u Vojvodini : II
691 Vasa Rešpekt
692 Odabrana dela
Reda mora da bude : i druge novele
693 iz Vojvodine
694 Fiškal
695 Vasa Rešpekt
696 Porodica Vinčić
697 Mrtvi kapitali
698 Odabrana dela
Kultura
Nolit
821.161.1-94
821.113.5-32
Prosveta
Kultura
Kultura
Hrvatska narodna prosvjeta
"Otokar Keršovani"
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Rad
Rad
3
1
1
821.163.42-31
821.112.2-31
821.163.41.09
792(497.113)
792(497.113)
821.163.41-31
821.163.6-32
Pavlov, Todor
Pavlov, Todor
Simeon, Rikard
Maj, Karl
Ilić, Vojislav I.
Tomandl, Mihovil
Tomandl, Mihovil
Ignjatović, Jakov
Levstik, Fran
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Rijeka
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
1949
1947
1947
1945
1965
1964
1953
1953
1954
1956
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-32
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.6-32
Popović, Jovan
Kovačić, Ante
Ignjatović, Jakov
Šimunović, Dinko
Kozarac, Josip
Levstik, Fran
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1955
1956
1954
1956
1954
1956
1947
1957
699 Pričanja Vuka Dojčevića
Rad
821.163.41-32
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
1955
700 Smešne precioze ; Grañanin plemić
701 Tvrdica
703 Pesma o Rolandu
705 Odabrane pripovetke
706 Dubravka
707 Četiri pripovetke
708 Hamlet danski kraljević
708 Hamlet
709 Poezija
711 Odabrane pripovetke
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.133.1-2
821.133.1-2
821.133.1-1
821.161.1-32
821.163.42-2
821.163.6-32
821.111-2
821.111-2
821.163.42-1
821.163.42-32
Molijer, Žan Batist
Molijer, Žan Batist
Čehov, Anton Pavlovič
Gundulić, Ivan
Cankar, Ivan
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Nazor, Vladimir
Novak, Vjenceslav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1960
1960
1961
1960
1961
1961
1961
1960
1960
713 Revizor
714 Homerova Ilijada
714 Homerova Ilijada
716 Enejida
718 Hadži - Murat
Pesnikovim putem : pesme i priče
719 V. Nazora
720 Odabrane strane II
721 Detinjstvo
722 Pripovetke
723 Mrtvi kapitali
724 Pripovijesti i pričanja
725 Odabrane strane II
726 Enejida
727 Sunčevi podanici
730 Istinite legende
732 Samonikli
Rodoljubive pesme ; Na Liparu,
733 Ponoć ; Sirota Banaćanka
Pioniri, pionirke ... Bubice i šumske
734 zverke
735 Govori tiho
736 Pisma iz Italije
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.161.1-2
821.14'02-13
821.14'02-13
821.124'02-1
821.161.1-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Homer,
Homer,
Vergilije, Publije Maron
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1956
1956
1956
1957
1958
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.42-82
821.163.41-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.163.42-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.124'02-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.6-32
Nazor, Vladimir
Kočić, Petar
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Kozarac, Josip
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Kočić, Petar
Vergilije, Publije Maron
Maksimović, Desanka
Popović, Jovan
Voranc, Prežihov
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1958
1956
1956
1958
1958
1958
1956
1957
1962
1961
1961
Mlado pokloenje
821.163.41-1
Jakšić, ðura
Beograd
1961
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.3-93-32 Janevski, Slavko
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
821.163.41-6
Nenadović, Ljubomir
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1961
1961
737 Priče partizanke
Mlado pokolenje
738 Izbor pesama
739 Izvidnica
740 Lažni Dimitriji
741 Pripovetke
742 Traženje apsolutnog
743 Pripovetke
744 Lažni Dimitriji
745 Oblomov
746 Pripovetke
747 Pripovetke
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
748 Bedni ljudi
749 Traženje apsolutnog
750 Pesme
751 Konformist
753 Porodica Nalivajko
754 Nova zemlja
755 U svetu nevidljivih bića
756 O mogućnosti saznanja sveta
759 Zapisi o Goji
759 Zapisi o Goji
760 Pisma
761 Tajne stakla
762 Lav na trgu
763 Veliki konvejer
764 Pavle i Virginija
765 Gačac, ptica prolećna
766 Pjesme
767 Čarls Dikens
769 Kara Bugaz
770 Iz svijeta potlačenih
771 Dve Marije
Kultura
Kultura
Prosveta
Bratstvo jedinstvo
Novo pokolenje
Prosveta
Jugoistok
Prosveta
Matica srpska
Matica srpska
Prosveta
Prosveta
Radnik
Novo pokolenje
Rad
Novo pokolenje
Prosvjeta
Rad
Novo pokolenje
Glas rada
Kosmos
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Prešern ; Aškerc ;
Županćič, France ;
821.163.6-1
Anton ; Oton
821.163.41-32
Lalić, Mihailo
821.133.1-31
Merime, Prosper
821.133.1-32
Merime, Prosper
821.133.1-31
Balzak, Onore de
821.133.1-32
Merime, Prosper
821.133.1-31
Merime, Prosper
821.161.1-31
Gončarov, Ivan
821.133.1-32
Dode, Alfons
821.133.1-32
Balzak, Onore de
Dostojevski, Fjodor
821.161.1-31
Mihajlovič
821.133.1-31
Balzak, Onore de
821.163.41-1
Mladenović, Tanasije
821.131.1-31
Moravia, Alberto
821.161.1-31
Kravčenko, F.
821.161.1-31
Gladkov, Fjodor
61(035)
Ivanić, St. Z.
141.82(091)
Hashačik, F.
929:75
Andrić, Ivo
73:92
Andrić, Ivo
821.163.41-6
Karadžić, Vuk
658
Svešnjikov,
821.161.1-2
Erenburg, Ilja
821.161.1-31
Iljin, Jakov
821.133.1-31
Bernarden, Sen-Pjer de
821.161.1-31
Mstislavski, S.
821.163.41-1
Ćopić, Branko
821.09
Sajmons, Džulijan
821.161.1-32
Paustovski, Konstantin
821.163.41-32
Cesarec, August
821.163.3-31
Janevski, Slavko
Beograd
1961
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1962
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1957
1957
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
1952
1952
1947
1953
1947
1946
1942
1948
1961
1961
1947
1948
1948
1947
1955
1948
1947
1955
1946
1951
1957
772 Celokupna dela
Jugoslovensko - Albanski odnosi :
775 (1939 - 1948)
776 Slučaj u Huerti
778 Pripovijesti
779 Novele
780 Prostodušni ljudi ; pripovetke
781 Neženje
Epohe ekonomske formacije
782 društva
Narodna misao
821.163.41-82
Vukićević, Ilija
Beograd
0
Borba
Seljačka knjiga
Seljačka sloga
Prosveta
Prosveta
Prosveta
32
821.134.2-31
821.161.1-32
821.163.41-32
821.161.1-32
821.133.1-31
Ibanjez, Visente
Ovečkin, Valentin
Kaleb, Vjekoslav
Lavrenjev, Boris
Monterlan, Anri de
Beograd
Sarajevo
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
1949
1953
1948
1947
1945
1951
Kultura
316.323
Marks, Karl
Beograd
1957
783 Mišolovka
786 Dženi Marks
787 Srce čoveka i pesnika
788 Imati i nemati
Kosmos
Narodna knjiga
Bratstvo-jedinstvo
Omladina
821.163.41-31
929:32
821.163.41-1
821.111(73)-31
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
1956
1957
1953
1954
789 Neutrte staze
792 Zapisi iz oslobodilačkog rata : II
793 Novele
795 Kuga
797 Izabrana proza
798 Pripovetke
799 Pesme
Prosvjeta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-32
821.133.1-31
821.112.2-32
821.163.41-32
821.163.41-1
Konstantinović, Radomir
Dorneman, Lujza
Jovanović Zmaj, Jovan
Hemingvej, Ernest
Družd-Satanovska,
Zofija
Čolaković, Rodoljub
Kaleb, Vjekoslav
Kami, Alber
Hajne, Hajnrih
Ćosić, Branimir
Tartalja, Gvido
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1948
1956
1947
1956
1951
1948
1952
1954
1957
1956
800 Varošica Vajzenberg u državi Ohajo Novo pokolenje
821.111(73)-32
801 Život na drugim svetovima
803 Zašto vam je unakaženo lice
Ilijada Sandi Bara : i druge
806 pripovetke
807 Korak u prašinu
808 Krivice
Poljska pripovetka : knjiga I : period
809 1864-1914
810 Njiva u Rudinju
811 Dnevnik 1941
Nolit
Nolit
52
821.163.41-31
Anderson, Šervud
Beograd
Džons, Harold Spenser,
ser
Beograd
Ribnikar, Jara
Beograd
Novo pokolenje
Stožer
Matica srpska
821.111(73)-31
821.163.41-2
821.163.41-32
Hart, Bret
Grbić, Dragoslav
Tišma, Aleksandar
Beograd
Beograd
Novi Sad
1954
1958
1961
Novo pokolenje
Narodna knjiga
"Narodni univerzitet"
821.162.1-32
821.163.41-32
821.163.41-94
Džunić, Slobodan
Dudić, Dragojlo
Beograd
Beograd
Beograd
1948
1956
1951
812 Izbor pripovedaka ruskih klasika : I
815 Čudnovata povest Petra Šlemila
816 Stare istarske balade
817 Krvnik
818 Ljudi na vodi
819 Dr Džekil i g. Hajd
820 Generalna opravka
822 Jovan Jovanović Zmaj
823 Varijacije
824 Put slobode
825 Veliki konvejer
829 Kukičanje : (heklanje)
830 Postojbine snova
833 Srž
834 Aleksandar Sergejević Puškin
835 Čudnovata povest Petra Šlemila
836 Marin Sorgo
838 Pesme
839 Neobična zaloga
840 Seviljski berberin
Dečja knjiga
Matica srpska
Nakladni zavod Hrvatske
Iproz
Matica srpska
Nolit
Kultura
Slavija
Stožer
Novo pokolenje
Novo pokolenje
Narodna knjiga
Prosveta
Matica srpska
Prosvjeta
Matica srpska
Kosmos
Rad
Dečja knjiga
Novo pokolenje
821.161.1-32
821.112.2-31
821.163.42-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.111-32
821.161.1-31
929:82
821.163.41-2
821.111(73)-31
821.161.1-31
746.4
821.163.41-1
821.163.41-82
821.161.1-94
821.112.2-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.161.1-93-31
821.133.1-2
Galogaža, Slobodan
Ivanišević, Drago
Veresajev, Vikentije
Šamiso, fon Adelbert
Vidaković, Aleksandar
Abrašević, Kosta
Boronjina, E.
Bomarše,
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Skopje
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1952
1951
1946
0
1951
1956
1947
1933
1958
1948
1947
1956
1951
1961
1948
1951
1955
1950
1956
1954
841 Memoari
842 Lelejska gora
844 Lov na kitove
845 Pred spomenikom
846 Put po nasipu
848 Pripovijetke
Prosveta
BIGZ
Dečja knjiga
Svjetlost
Novo pokolenje
Svjetlost
821.163.41-94
821.163.41-31
821.112.2-93-31
821.163.4-32
821.163.6-31
821.163.4-32
Nenadović, Prota Matija
Lalić, Mihailo
Gardi, Rene
Šubić, Zvonimir
Ingolič, Anton
Dizdarević, Zija
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Beograd
Sarajevo
1947
1962
1956
1947
1950
1948
849 Naši heroji
851 Porodica Nalivajko
Izdavačka zadruga novinara
Bosne i Hercegovine
929:32
Novo pokolenje
821.161.1-31
1946
1947
852 Vatre s Drimkola
Dečja knjiga
Šotra, M.
Sarajevo
Kravčenko, F.
Beograd
Antonijević - Drimkolski,
821.163.41-93-31 Milisav
Beograd
1957
853 Pripovijesti crnogorske i primorske
Prosveta
821.163.41-32
1948
Šamiso, fon Adelbert
Nazor, Vladimir
Ćosić, Darinka
ðaja, Ivan
Stivenson, Robert Luis
Soboljev, Leonid
Stajić, Vasa
Obrenović, Aleksandar
Fast, Hauard
Iljin, Jakov
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
855 Priče iz života
856 Izabrane pesme
857 Detinjstva
858 Pripovijesti naših dana
859 Zov lišća
860 O ženi
861 Priča o stvaranju novoga sveta
862 Rodoljubive pesme
863 Zanimljivosti iz medicine
865 Jedan minut
866 Kraj mora
867 Pored Morave
868 Kako se pilotira jedrilicom
870 Plovne tvrñave
871 Vasa Rešpekt
872 Roman jegulje
874 Uskok
875 Marin Sorgo
876 Pustolovine mladog Džoa
877 Kad bi svi momci sveta
Kultura
Narodna knjiga
Novo pokolenje
Glas rada
Bratstvo-jedinstvo
Kolarčev narodni univerzitet
Nolit
Matica srpska
Narodna knjiga
Prosveta
Narodna knjiga
Prosveta
Bratstvo jedinstvo
Nopok
Državni izdavački zavod
Jugoslavije
Srpska književna zadruga
Novo pokolenje
Kosmos
Rad
Kosmos
878 Izbor pripovedaka ruskih klasika : II Dečja knjiga
Slokan, France
Petrović, Veljko
Stajić, Staja
Šur, J.
Ćipiko, Ivo
Perović, Milivoje
Mesarović, Svetolik
Perlja, Z.
Beograd :
Zagreb
Beograd
Beograd
Zagreb
Novi Sad
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
1946
1954
1950
1948
1954
1953
1948
1952
1955
1946
1952
1958
1958
1946
Ignjatović, Jakov
Petrović, Mihailo
Matavulj, Simo
Vidaković, Aleksandar
London, Džek
Remi, Žak
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1946
1952
1948
1955
1956
1958
Beograd
1952
Pančevo
1965
821.161.1-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.161.1-32
821.163.41-1
61(035)
577.4
821.163.41-1
61(035)
6
821.163.41-32
821.163.41-32
656.7
359
Jakovljev, A. S.
Petrović, Milorad M.
Raičković, Stevan
Erenburg, Ilja
Kostić, Dušan
821.163.41-31
639.1
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
879 Osuñeni na nežnost : pesme
Gradska biblioteka
880 Osuñeni na nežnost : pesme
881 Filip Višnjić pesnik bune
882 Iz "Povratka borca"
883 Priče sa Drine
Gradska biblioteka
Prosveta
Nakladni zavod Hrvatske
Nakladni zavod Hrvatske
821.161.1-32
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.41.09
821.163.42-1
821.163.42-32
884 Šinjel
885 Zaklinjem se : drama u pet slika
Svjetlost
Narodna knjiga
821.161.1-32
821.163.41-2
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Sarajevo
Konfino, Žak
Beograd
1949
1957
886 Ženidba
Prosveta
821.161.1-2
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
1952
Panić - Surep, Miodrag
Franičević, Marin
Marković, Marko
Pančevo
Beograd
Zagreb
Zagreb
1965
1956
1948
1948
887 Jadna Dunda
890 Veliki pohod
894 Čudesna lopta
894 Čudesna lopta
896 Savremena istorija
897 Uveo listak i Pojeta i advokat
898 Prkosne strofe
899 Bojovnici i bjegunci
900 Put u novi život : novele
902 Neko vreme
903 Generalna opravka
905 Osloboñeni Prometej
909 Nemir trava
912 Mornar na konju
914 Slike
916 Priroda i ljudi
917 Tri pripovetke
920 Članci i rasprave
921 Pisma
Crne zvezde : naučnofantastična
922 pripovetka i druge priče
923 Uzorana ledina : II
924 Dvostruka smrt Frederika Beloa
926 Stare talijanske pripovetke
927 Greške roditelja u vaspitanju dece
928 Poslovi G-na langoa
Glas rada
Stožer
Novo pokolenje
Novo pokolenje
821.133.1-32
821.163.41-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Mopasan, Gi de
Renovčević, Mihajlo
Volkov, A.
Volkov, A.
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
1948
1957
1947
1947
Matica srpska
Kultura
Nolit
Nakladni zavod Hrvatske
Matica srpska
Kultura
Prosveta
[s.n.]
Prosveta
Prosveta
Nopok
Prosveta
Kultura
Prosveta
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.42-32
821.163.41-32
821.161.1-31
821.111-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.6-2
505.2
821.163.41-32
821.163.41-92
821.163.41-6
Ignjatović, Jakov
Zogović, Radovan
Ćopić, Branko
Cesarec, August
Lukić, Sveta
Soboljev, Leonid
Šeli, Persi Biš
Markov, Mladen
Marković, Slobodan
Kranjec, Miško
Iljin, M.
Ćorović, Svetozar
Ziherl, Boris
Karadžić, Vuk
Novi Sad
Beograd
Beograd
Zagreb
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1946
1947
1960
1946
1960
1947
1952
0
1953
1946
1946
1951
1948
1947
Nolit
Kultura
Bratstvo-jedinstvo
Dečja knjiga
Narodna knjiga
Kosmos
821.161.1-32
821.161.1-31
821.133.1-31
821.131.1-93-32
37
821.133.1-31
Savčenko, Vladimir
Šolohov, Mihail
Avlin, Klod
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1963
1953
1952
1957
1959
929 Kroz historiju makedonskog naroda
932 Kir Geras
937 O komunističkom odgoju
938 Pripovijesti naših dana
Slavenski komitet Hrvatske
Narodna knjiga
Kultura
Glas rada
949.715
821.163.41-31
37:32
821.161.1-32
Vlahov, Dimitar
Sremac, Stevan
Kalinjin, M.I.
Erenburg, Ilja
1949
1956
1946
1948
940 Priče iz života
941 Normirac u srcu
942 Uskok
943 Moji univerziteti
Kultura
Rad
Novo pokolenje
Novo pokolenje
821.161.1-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.161.1-31
Jakovljev, A. S.
Njeguš, Roksanda
Matavulj, Simo
Gorki, Maksim
Zagreb
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Matić, Miodrag
Sand, Edgar
1946
1949
1948
1946
944 Lelejska gora
945 Scena i stvarnost
947 Hleb i vino
949 Gorke godine
950 Kako se kaže kako se piše
Lojalni grañanin Jozef Švejk u
952 Drugom svetskom ratu
Anegdote iz života naših književnika
953 i umetnika
954 Timirjazev
956 Izabrane pripovetke
957 O književnosti
958 Mališan
Nolit
Matica srpska
Prosveta
Nolit
Narodna knjiga
821.163.41-31
791(091)
821.131.1-31
821.163.41-1
811.163.41
Lalić, Mihailo
Popović, Dušan
Silone, Injacio
Minderović, Čedomir
Lalević, M. S.
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1957
1959
1952
1958
1957
Bratstvo-jedinstvo
821.162.2-7
Medius,
Novi Sad
1957
Narodna knjiga
Matica hrvatska
Prosveta
Kultura
Sedma sila
Arhiva za pravne i društvene
nauke
821.163.41-7
821.161.1-31
821.163.41-32
821.161.1.09
821.133.1-93-32
Pavlović, Mile
Novikov, S. A.
ðalski, Ksaver Šandor
Lenjin, Vladimir Ilič
Dode, Alfons
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
1953
1948
1956
1949
1956
Beograd
1948
Bratstvo-jedinstvo
Narodna knjiga
Nolit
Prosveta
821.163.41-1
821.163.42-2
577.4
821.163.41-1
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1954
1957
1948
1956
966 Život na drugim svetovima
967 Zanimljivosti iz žive prirode
Nolit
Narodna knjiga
52
5
Antić, Miroslav
Horvat, Joža
Slokan, France
Panić - Surep, Miodrag
Džons, Harold Spenser,
ser
Jovančić, Lazar
Beograd
Beograd
1957
1957
968 Priče o herojima
969 Pesma tišine
970 Papir
971 Zlatni jelenak i druge pripovetke
972 Ženidba i udadba
973 Život termita ; Život mrava
974 Gorski tokovi
975 Tajne stakla
976 Drame
977 Smijeh Jude Iškariota : novele
Biblioteka Društva za
kulturnu saradnju Vojvodine
sa SSSR ; Budućnost
Prosveta
Rad
Bratstvo-jedinstvo
Narodni univerzitet
Matica srpska
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Nakladni zavod Hrvatske
821.161.1-32
821.163.41-1
661.728
821.111(73)-32
821.163.41-2
57
821.163.41-1
658
821.161.1-2
821.163.42-32
Gorki, Maksim
Raičković, Stevan
Kulundžić, Zvonimir
Po, Edgar Alan
Popović, Jovan Sterija
Materlink, Moris
ðonović, Janko
Svešnjikov,
Čehov, Anton Pavlovič
Cesarec, August
Novi Sad
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
1945
1952
1947
1952
1951
1951
1947
1948
1949
1946
960 Nirnberška presuda
Roždestvo tvoje : tropar o Bogu i
961 čoveku
962 Rasprodaja savjesti
964 Priča o stvaranju novoga sveta
965 Od sene i opomene
32
978 Smijeh Jude Iškariota : novele
979 Oklopni voz 14-69
980 Olujna noć
Roždestvo tvoje : tropar o Bogu i
981 čoveku
982 Doživljaji Semjuela Pingla
983 Prekinuto putovanje
986 Kozeta ; Gavroš
Nakladni zavod Hrvatske
Barodna knjiga
Novo pokolenje
821.163.42-32
821.161.1-2
821.133.1-31
Cesarec, August
Ivanov, Vsevolod
Diamel, Žorž
Zagreb
Beograd
Beograd
1946
1957
1954
Bratstvo-jedinstvo
Novo pokolenje
Stožer
Mlado pokolenje
821.163.41-1
821.161.1-31
821.163.41-2
821.133.1-31
Antić, Miroslav
Beljajev, Aleksandar
Borozan, Braslav
Igo, Viktor
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1954
1946
1958
1959
988 Kako se stvaraju biljke i životinje
989 Komunisti danas
991 Izabrane strane
992 Fatamorgana
993 Fatamorgana
995 Sunce jarko
Pripremanje kapitalističkog načina
proizvodnje : robna proizvodnja :
996 novac
997 Zaboravljeni snjegovi
Narodna knjiga
"Sedma sila"
Prosveta
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Narodna knjižnica
57
32
821.163.41-82
821.161.1-31
821.161.1-31
821.111(73)-31
Aleksopulo, Aleksandar
Kavčič, Stane
Obradović, Dositej
Kocjubinski, Mihajlo
Kocjubinski, Mihajlo
London, Džek
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
1953
1964
1946
1955
1955
0
Kultura
Nolit
330.1
821.163.41-1
Kozlov, G.A.
Kostić, Dušan
1949
1958
Kultura
Srpska književna zadruga
Rad
Novo pokolenje
Prosveta
Prosveta
821.161.1-31
821.163.41-32
821.161.1-7
821.124'02-31
821.131.1-31
821.163.41-1
Virta, Nikolaj
Grbić, Dragoslav
Beograd
Beograd
Beograd :
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1970
1947
998 Usamljenost
999 Živi meñu mrtvima
1000 Od Gogolja do Zoščenka
1001 Zlatni magarac [Metamorfoze]
1002 Hleb i vino
1003 Gorski tokovi
Apulej,
Silone, Injacio
ðonović, Janko
1005 Pripovijetke : crtice iz moje mladosti Veselin Masleša
1006 Visoko nad zemljom
Prosveta
821.163.6-93-32 Cankar, Ivan
656.7
Čkalov, Valerij
1007 Zapisi o mome narodu
1008 Prostodušni ljudi ; pripovetke
1009 Ženidba i udadba
1010 Doberdob
Prosveta
Prosveta
Narodni univerzitet
Prosveta
821.163.41-82
821.161.1-32
821.163.41-2
821.163.6-31
Sekulić, Isidora
Lavrenjev, Boris
Popović, Jovan Sterija
Voranc, Prežihov
1011 Na tapet dana
Matica srpska
821.163.41-82
Matić, Dušan
1947
1956
1958
1954
1952
1947
1948
1945
1951
1955
1961
1012 Dobrica
1014 Za pobjedu
1015 Stvaranje novoga svijeta
1016 Doktor u kući
1019 Hautekit
1020 Bubnjareva sudbina ; R. V. S.
1021 Majkl Faradej
1027 Kako žive životinje
Bratstvo-jedinstvo
Nakladni zavod Hrvatske
?
Rad
Bratstvo-jedinstvo
Novo pokolenje
Tehnička knjiga
Otokar Keršovani
821.163.41-32
821.163.42-32
577.4
821.111-31
821.112.2-31
821.161.1-31
821.161.1-94
591.5
Savez udruženja boraca
Kosmos
Kazimirović, Vasa
Horvat, Joža
Iljin, M.
Gordon, Ričard
Valskap, Gerhart
Gajdar, Arkadije
Šahovska ; Šik, N. ; M.
Brem, Alfred Edmund
Novi Sad
Zagreb
Zagreb
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Beograd
Rijeka
1957
1945
1946
1958
1956
1949
1948
1966
940.53(497.113)
1(38)
Rasel, Bertrand
Novi Sad
Beograd
1963
1962
Novo pokolenje
Prosveta
821.163.41-32
821.163.41-31
Stanković, Borisav
Ćosić, Dobrica
1949
1966
1105 Deobe
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
1106 Deobe
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
1107 Deobe
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
1108 Deobe
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
1109 Odgovornosti
1110 Bajka
1111 Hajka
1112 Svadba
1113 Zlo proljeće
Prosveta : Svjetlost
Prosveta : Svjetlost
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Ćosić, Bora
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Lalić, Mihailo
Lalić, Mihailo
1115 Dobra zemlja
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
1116 Rastureni dom
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Beograd
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
LIKOVNA ENCIKLOPEDIJA
1038 HRVATSKA LEONARDO DA VINČI
1039 enciklopedija likovnih umjetnosti 4
1045 Vojvodina u borbi
1092 Istorija zapadne filosofije
1096 Dečja enciklopedija nije uvedena
1102 Odabrane pripovetke
1103 Koreni
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1966
1965
1965
1965
1117 Paviljon žena
1119 Guliverova putovanja
1122 Doživljaji barona Minhauzena
1124 Ključevi pustinje
1126 Praznična bajka
1127 Gospodar slonova
1130 Kod neustrašivog mača
1131 Velika zavera
1132 Tajanstveno pismo
1133 Crveno i belo pero
1134 Pobeñeni pobednik
1135 Sudbonosni trenuci
1169 Pera Segedinac
1170 Bakonja fra-Brne
1172 Rat i mir : I
1173 Rat i mir : II
Mnogo dobrih ljudi i jedan
1175 zavidljivac
1176 Čarobna kreda
1186 Alisa u zemlji čuda
1189 Čarobnjak iz Oza
Rad : Marica srpska
"Branko ðonović"
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Nolit
"Branko ðonović"
Naprijed
Naprijed
821.111(73)-31
821.111-31
821.112.2-93-31
821.133.1-93-31
821.111-93-31
821.133.1-93-31
821.133.1-93-31
821.133.1-93-31
821.133.1-93-31
821.133.1-93-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-2
821.163.41-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Bak, Perl
Svift, Džonatan
Birger, Gotfrid August
Lavol, L. N.
Dikens, Čarls
Gijo, Rene
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Dima, Aleksandar
Kostić, Dušan
Matavulj, Simo
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-93-31
821.112.2-93-32
821.111-93-31
821.111-93-31
1201 Braća Karamazovi : I
Rad
821.161.1-31
Kaverin, Venjamin
Hop, Zinhen
Kerol, Luis
Baum, L. Frenk
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
1203 Zločin i kazna
Rad
821.161.1-31
1204 Idiot : I
Rad
821.161.1-31
1205 Idiot : II
Rad
821.161.1-31
1206 Zli dusi : I
Rad
821.161.1-31
1207 Zli dusi : II
Rad
821.161.1-31
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
1965
1963
1961
1963
1963
1964
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1958
1963
1965
1965
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1966
1964
1961
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
1202 Braća Karamazovi II niuje uvedena
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
1208 Mladić
Rad
821.161.1-31
1209 Poniženi i uvreñeni ; Bedni ljudi
Zapisi iz mrtvog doma ; Zapisi iz
1210 podzemlja
Njetočka Njezvanova ; Selo
1211 Stepančikovo
Rad
821.161.1-31
Rad
821.161.1-31
Rad
821.161.1-31
1212 Bele noći ; Kockar ; Dvojnik
1213 Bekstva
1214 Gladi
1215 Tajne
1216 Ćutnje
1217 Gazda Mladen : Pevci
1218 Iz moga kraja : Božji ljudi
1220 Stari dani : prvine
1221 Nečista krv
1222 Koštana ; Tašana ; Jovča
1223 Komedije
1224 Komedije
1225 Komedije
1226 Tragedije
1227 Tragedije
1228 Tragedije
1229 Istorijske drame
1230 Istorijske drame
1231 Istorijske drame
1232 Poeme i soneti
1233 Zrelo doba : putevi slobode I
1234 Odlaganje : putevi slobode II
1235 Ubijene duše : putevi slobode III
Knjiga stihova mlañih
1236 jugoslovenskih pesnika
Knjiga stihova mlañih
1237 jugoslovenskih pesnika
Rad
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Nolit
Nolit
Nolit
821.161.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-1
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Davičo, Oskar
Davičo, Oskar
Davičo, Oskar
Davičo, Oskar
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Sartr, žan Pol
Sartr, žan Pol
Sartr, žan Pol
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
1967
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1966
1963
1964
1963
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1965
821.163.4-1
Beograd
1966
821.163.4-1
Beograd
1966
1238 Marija Kiri
1239 Marija Kiri
1240 Seljačka buna
1241 Seljačka buna
1248 Zastave na kulama
1252 Izvidnica : i druge priče
1253 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
1254 Rakić, Veljko Petrović)
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
1255 Rakić, Veljko Petrović)
Kazivanje o jednom pokoljenju :
1256 zapisi iz oslobodilačkog rata
Kazivanje o jednom pokoljenju :
1257 zapisi iz oslobodilačkog rata
1258 Pripovetke
1259 Pripovetke
Knjiga pripovedaka mlañih
1260 jugoslovenskih pisaca
Knjiga pripovedaka mlañih
1261 jugoslovenskih pisaca
1262 Detinjstvo
1263 Detinjstvo
1266 Knjiga o Njegošu
1267 Knjiga o Njegošu
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.131.1-32
821.131.1-32
821.163.42-31
821.163.42-31
821.161.1-31
821.163.41-32
821.163.41-32
Kiri, Eva
Kiri, Eva
Šenoa, August
Šenoa, August
Makarenko, Anton
Lalić, Mihailo
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-32
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.163.41-8
821.163.41.09
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1276 Pripovetke
Mlado pokolenje
821.163.41-32
Beograd
1966
1277 Pripovetke
Mlado pokolenje
821.163.41-32
Beograd
1966
1280 Ne okreći se, sine
1287 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Diklić, Arsen
821.163.41-1
Jakšić, ðura
Beograd
Beograd
1970
1966
1289 Taras Buljba
1293 Pripovetke
1294 Pripovetke
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-31
821.163.41-32
821.163.41-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
Andrić, Ivo
Beograd
Andrić, Ivo
Beograd
1966
1966
1966
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Glišić, Lazarević,
Milovan, Laza
Glišić, Lazarević,
Milovan, Laza
1310 Glas divljine
1313 Tom Sojer
1314 Tom Sojer
1318 Priče za decu
1321 Pisma Indiri
1322 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
London, Džek
Tven, Mark
Tven, Mark
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1973
1966
1966
1326 Dobar vetar, plava ptico
1335 Sin puka
1339 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
1340 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
1347 Izabrane basne
1348 Izabrane basne
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
821.161.1-93-31 Katajev, Valentin
929:82
929:82
821(100)-342
821(100)-342
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1970
1970
1349 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1966
1350 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1966
1356 Hajduci
1367 David Koperfild
1369 Martin Čazlvit
1370 Nikolas Niklbi
1381 Tajno društvo PGC
1382 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Nolit
Nolit
Nolit
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.6-93-31
821.163.6-93-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1385 Priče iz davnine
Mlado pokolenje
821.163.42-93-32 Brlić - Mažuranić, Ivana Beograd
1965
1386 Priče iz davnine
1393 Priče za decu
1394 Priče za decu
1401 Nikolas Niklbi
1402 Velika očekivanja
1403 Velika očekivanja
1404 Sine moj, sine...
1405 Celog božjeg dana I
1406 Celog božjeg dana II
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Nolit
Nolit
Nolit
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
821.163.42-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
1983
1969
1969
1966
1966
1966
1965
1965
1965
Nušić, Branislav
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Ingolič, Anton
Ingolič, Anton
Brlić - Mažuranić, Ivana
Kipling, Radjard
Kipling, Radjard
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1407 Vetrometine
1408 Nedostižni dvorac I
1409 Nedostižni dvorac II
1411 Slava je kao mamuza I
1412 Slava je kao mamuza II
1413 Markiza Anñela I Anñelika
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Otokar Keršovani
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.133.1-31
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Spring, Hauard
Golon, Ana i Serž
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Rijeka
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1414 Markiza Anñela II Put u Versailles
1416 Anñelika buntovnica
1417 Anñelika i njena ljubav
1420 Partizanske priče
1421 Partizanske priče
1422 Alisa u zemlji čuda
1423 Alisa u zemlji čuda
1424 Mali buntovnik
1425 Mali buntovnik
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.6-93-32
821.163.6-93-32
821.111-93-31
821.111-93-31
821.163.6-93-31
821.163.6-93-31
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Bevk, France
Bevk, France
Kerol, Luis
Kerol, Luis
Bevk, France
Bevk, France
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1426 Priče za najmlañe
1430 Šuma i pahuljice
1431 Povratak Filipa Latinovića
1431 Šuma i pahuljice
1433 Hrvatski bog Mars
1436 Čarobna vrata
1437 Čarobna vrata
1437 Čarobna vrata
1438 Kaštanka i druge priče
1439 Kaštanka i druge priče
1440 Jednog jutra u gaju nije uedena
Jednog jutzra u gaja nije3 uvedena
1441 vitez grigor
1444 Ovde stanuju pesme
1448 Šareni svet
1452 Šećerna bajka
1457 Raspjevani cvrčak
1466 Banket u blitvi
1467 Na rubu pameti
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Zora
Mlado pokolenje
Zora
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.163.41-93-1
821.163.42-31
821.163.41-93-1
821.163.42-32
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
Ćopić, Branko
Kulidžan, Dragan
Krleža, Miroslav
Kulidžan, Dragan
Krleža, Miroslav
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1965
1962
1965
1955
1965
1965
1965
1965
1965
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Zora
Zora
821.163.41-93-1
821.163.6-93-32
821.163.3-93-32
821.163.41-93-1
821.163.42-31
821.163.42-31
Lukić, Dragan
Bevk, France
Janevski, Slavko
Ćopić, Branko
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
1965
1964
1964
1965
1964
1964
1468 Banket u blitvi
1469 Iz dana u dan
Zora
Progres
821.163.42-31
821.163.41.09
1470 Stara književnost
Nolit
821.163.41.09
1471 Narodna književnost
Nolit
821.163.41.09
1472 Od baroka do klasicizma
Nolit
821.163.41.09
1473 Epoha romantizma
Nolit
821.163.41.09
1474 Epoha realizma
Nolit
821.163.41.09
1475 Pesništvo od Vojslava do Bojića
Književnost izmeñu dva rata : prva
1476 knjiga
Nolit
821.163.41.09
Nolit
821.163.41.09
1477 Književna kritika
Nolit
Književnost izmeñu dva rata : druga
Nolit
1478 knjiga
821.163.41.09
1479 Savremena poezija
Nolit
821.163.41.09
1480 Savremena proza
Nolit
821.163.41.09
1481 Srpska drama
1486 Anñelika i Luj XIV
1488 Anñelika : put u Versailles
1489 Anñelika na dvoru
1490 Neukrotiva
1491 Anñelika buntovnica
1492 I njena ljubav
1493 U novom svijetu
1494 Uzorana ledina
1495 Pripovetke ; Ljudska sudbina
1496 Tihi Don : I
Nolit
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Kultura
Kultura
Kultura
821.163.41.09
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.161.1-32
821.161.1-31
821.163.41.09
Krleža, Miroslav
Džadžić, Petar
Trifunović [prireñivač],
ðorñe
Nedić [prireñivač],
Vladan
Bandić [prireñivač], Miloš
I.
Gluščević [prireñivač],
Zoran
Protić [prireñivač],
Miodrag
Pavlović [prireñivač],
Miodrag
Velmar - Janković
[prireñivač], Svetlana
Palavestra [prireñivač],
Predrag
Velmar - Janković
[prireñivač], Svetlana
Zagreb
Novi Sad
1964
1962
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
1965
Lukić [prireñivač], Sveta
Pavić [prireñivač],
Milorad
Jovanović [prireñivač],
Raško
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Beograd
1965
Beograd
1965
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1497 Tihi Don : II
1498 Pripovetke : 1
1499 Pripovetke : 2
1500 Jazavci
1501 Lopov : 1
1502 Lopov : 2
1503 Skutarevski
1504 Put ka okeanu
1505 Soć ; Skakavci
1506 Ruska šuma : 1
1507 Ruska šuma : 2
1508 Drame : 1
1509 Drame : 2
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
821.161.1-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-2
821.161.1-2
Šolohov, Mihail
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
Leonov, Leonid
1510 Robin Hood
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1511 Bartolomejska noć : knjiga prva
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1512 Bartolomejska noć : knjiga druga
Četrdeset pet vitezova : knjiga
1514 druga
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1515 Tri mušketira : knjiga prva
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1516 Tri mušketira : knjiga druga
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1517 Lady Hamilton
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1518 Napoleon
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1519 Grof Montre Kristo : knjiga prva
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1520 Grof Montre Kristo : knjiga druga
Epoha ; Progres
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
1521 Grof Montre Kristo : knjiga treća
1522 Ognjem i mačem : I
Epoha ; Progres
Otokar Keršovani
821.133.1-31
Dima, Aleksandar
Sjenkevič, Henrik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Rijeka
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1523 Ognjem i mačem : II
1524 Potop : I
1525 Potop : II
1526 Pan Volodijovski
1527 Križari
1528 Quo vadis
1529 U pustinji i prašumi
Sabrana djela : knjiga 5 : Stojan
1534 Mutikaša
1535 Sabrana djela : knjiga VI
1536 Sabrana djela : knjiga VII
1537 Sabrana djela : knjiga VIII
1538 Sabrana djela : knjiga IX
1539 Sabrana djela : knjiga X
1540 Katarina Velika
1542 Teodora
1543 Maria Stjuart
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Sjenkevič, Henrik
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost...(etc)
Svjetlost...(etc)
Svjetlost
Svjetlost
Progres-Epoha
Progres - epoha
Progres - epoha
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.4-2
821.163.41-82
821.133.1-31
821.111-31
821.112.2-31
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Svetozar
Ćorović, Svetozar
Olivije, Darija
Velman, Paul
Cvajg, Stefan
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1966
1966
Progres ; Epoha
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Gonkur, Žil ; Edmon
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Drejzer, Teodor
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Sarajevo
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb : Novi
Sad
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1545 Madam Pompadur
1562 Financijer
1563 Titan
1564 Stoik
1565 Američka tragedija
1566 Američka tragedija
1567 Sestra Carrie
1568 Jennie Gerhardt
1569 Galerija žena
1570 Zora
1571 Ne okreći se, sine
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Diklić, Arsen
Sarajevo
1966
1572 Priče partizanke
1575 Gavroš
1576 Crna braća
Mlado pokolenje
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.133.1-93-31 Igo, Viktor
821.163.6-93-31 Bevk, France
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
1970
1966
1964
1578 Krilati karavan
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Bulajić, Stevan
Sarajevo
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1582 Čiča Tomina koliba
1583 Kozeta
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Bičer - Stou, Harijeta
821.133.1-93-31 Igo, Viktor
Sarajevo
Sarajevo
1964
1966
1584 Gluva pećina
1587 Šuma i pahuljice
1593 Priče s izgubljene rijeke
1594 Petar Klepec ; Hajduk Saladin
U svetu leptirova i medveda ;
1596 Čarobna šuma
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31
821.163.41-93-1
821.163.4-93-32
821.163.6-93-31
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1966
1964
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Sarajevo
1966
1598 Bosonogo sjetinjstvo
1599 Okamenjeni vukovi
1601 Sunce u dimu
1603 Modri čovječuljak
1605 Leteći razred
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-32
821.163.4-93-32
821.163.41-93-1
821.131.1-93-32
821.112.2-93-31
Ćopić, Branko
Hromadžić, Ahmet
Čerkez, Vladimir
Fančuli, ðuzepe
Kestner, Erih
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1967
1965
1967
1609 Izviñači vidrinog jezera
1619 Mali buntovnik
1626 Moje životinje
1627 Godine samoće
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31
821.163.6-93-31
821.161.1-93-31
821.163.6-93-31
Bulajić, Stevan
Bevk, France
Durov, Vladimir
Bevk, France
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1964
1967
1964
1631 Orlovi rano lete
1632 Karamba Baramba
1634 Dječak Motl
1639 Mali Muk
1642 Patuljak iz zaboravljene zemlje
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31
821.163.3-93-32
821.411-93-31
821.112.2-93-32
821.163.4-93-32
Ćopić, Branko
Janevski, Slavko
Alejhem, Šalom
Hauf, Vilhelm
Hromadžić, Ahmet
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1960
1967
1965
1967
1967
1645 Zemlja bez batina
1647 Patuljak vam priča
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Bulajić, Stevan
821.163.4-93-32 Hromadžić, Ahmet
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1648 Modro blago
1653 Akademija profesora Kleksa
1654 Bijeli očnjak
Priče ispod zmajevih krila ;
1655 Vratolomne priče
1665 Da čudne radosti
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Kostić, Dušan
821.162.1-93-31 Bžehva, Jan
London, Džek
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1967
1967
1967
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Sarajevo
Sarajevo
1967
1967
Kostić, Dušan
Kulidžan, Dragan
Kurtović, Jovo
Bevk, France
1666 Robinzon Kruso
Veselin Masleša
821.111-93-31
Defo, Daniel
Sarajevo
Beograd :
Cetinje :
Sarajevo
Beograd :
Cetinje :
Sarajevo
Beograd :
Cetinje :
Sarajevo
Beograd :
Cetinje :
Sarajevo
1967
1671 Izabrana pisma
Prosveta : Obod : Svjetlost
821.163.41-6
Njegoš, Petar Petrović
1672 Ogledalo srpsko
Prosveta ; Obod ; Svjetlost
821.163.41-1
Njegoš, Petar Petrović
Lažni car Šćepan Mali : Proza :
1673 Prevodi
Prosveta : Obod : Svjetlost
821.163.41-82
Njegoš, Petar Petrović
1674 Gorski vijenac ; Luča Mikrokozma
Rečnik uz celokupna dela Petra
1675 Petrovića Njegoša
Prosveta ; Obod ; Svjetlost
Prosveta
821.163.41-1
Njegoš, Petar Petrović
811.163.41'374(0
38)
1967
Njegoš, Petar Petrović
Dikens, Čarls
Beograd
Beograd :
Cetinje :
Sarajevo
Beograd
1677 Svobodijada ; Glas Kamenštaka
1679 Martin Čazlvit
Prosveta ; Obod ; Svjetlost
Nolit
821.163.41-1
821.111-31
1967
1966
1680 Gordost i predrasuda
"Savremena administracija" 821.111-31
Ostin, Džejn
Beograd
1964
1681 Gordost i predrasuda
1682 ðurñica Agićeva
1683 ðurñica Agićeva
1684 Visočka hronika
1685 Visočka hronika
1686 Ravangrad
1687 Ravangrad
1688 Pesme i poeme
1689 Pesme i poeme
1690 Pesme i poeme
1691 Pesme i poeme
1692 Ljubimac
1693 Ljubimac
1694 Smrt Smail age Čengića
"Savremena administracija"
"Branko ðonović"
"Branko ðonović"
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
savremena administracija
Ostin, Džejn
ðalski, Ksaver Šandor
ðalski, Ksaver Šandor
Tavčar, Ivan
Tavčar, Ivan
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mažuranić, Ivan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1964
821.111-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.6-31
821.163.6-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.161.1-1
821.161.1-1
821.161.1-1
821.161.1-1
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.42-1
1967
1967
1967
1967
1696 Pisci i knjige
1697 Pisci i knjige
1698 Kola Brenjon
1700 Glorija : mirakl u šest slika
1701 Glorija : mirakl u šest slika
1702 Velika deca
1703 Velika deca
1704 Roman o Tristanu i Izoldi
1705 Roman o Tristanu i Izoldi
Soročinski sajam : i druge
1706 pripovetke
Branko ðonović
Branko ðonović
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41.09
821.163.41.09
821.133.1-31
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.41-32
821.163.41-32
821.133.1-31
821.133.1-31
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Rolan, Romen
Marinković, Ranko
Marinković, Ranko
Isaković, Antonije
Isaković, Antonije
Bedije, Žozef
Bedije, Žozef
matica hrvatska
821.161.1-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Zagreb
1965
1707 Revizor ; Ženidba
Matica hrvatska
821.161.1-2
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Zagreb
1965
1709 Luñakovi zapisi
matica hrvatska
821.161.1-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Zagreb
1965
1710 Taras Buljba
1712 Jelena, žena koje nema
1713 Žeñ
1714 Znakovi
1715 Deca
1716 Staze lica predeli
1717 Nemirna godina
1718 Travnička hronika
1720 Gospoñica
1721 Čovek koji se smeje I
1722 Čovek koji se smeje II
1723 Vandeja se buni 1793
1724 Pomorci
1726 Jadnici I
1727 Jadnici II
1728 Jadnici III
1729 Na Zapadu ništa novo
1730 Povratak
1731 Tri ratna druga
1732 Ljubi bližnjeg svoga
Matica hrvatska
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
821.161.1-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
1965
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1964
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1733 Trijumfalna kapija
1734 Iskra života
1735 Doba života i doba smrti
1736 Crni obelisk
1737 Nebo ne zna za miljenike
1738 Noć u Lisabonu
1739 Rat i mir : I-II
1740 Rat i mir : III-IV
1741 Detinjstvo dečaštvo mladost
1742 Sevastopoljske i druge pripovetke
1743 Tri smrti : i druge pripovetke
1744 Rat i mir : tom prvi
1745 Rat i mir : tom drugi
1746 Rat i mir : tom treći
1747 Rat i mir : tom četvrti
1748 Ana Karenjina : tom prvi
1749 Ana Karenjina : tom drugi
1751 nušić autobiografija
Gospoña ministarka ; Tako je
1752 moralo biti ; Iza božjih leña
1753 Pripovetke
1754 Nahod ; Večnost ; Knjiga druga
1755 Male scene ; Mali komadi
1756 Sumnjivo lice : Hajduci
1757 Ben Akiba
1758 Ben Akiba
1759 Ben Akiba
1760 Put oko sveta ; Svet
1761 Devetstopetnaesta
1762 Devetstopetnaesta
Pripovetke jednoga kaplara :
1763 Ramazanske večeri
1764 Opštinsko dete
Narodni poslanik ; Opasna igra ;
1765 Običan čovek
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Prosveta
Prosveta
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Remark, Erih Marija
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1964
1964
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
Jež
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-31
821.163.41-92
821.163.41-92
821.163.41-92
821.163.41-2
821.163.41-31
821.163.41-31
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Jež
Jež
821.163.41-32
821.163.41-31
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Beograd
Beograd
1966
1966
Jež
821.163.41-2
Nušić, Branislav
Beograd
1966
Protekcija ; Kneginja od Tribala ;
1766 Pučina ; Prva parnica
Mister Dolar ; Žena bez srca M
1767 Tomaida
1768 Pripovetke
1771 Dr ; Pokojnik ; Vlast
Tašula : Iz poluprošlosti : Posmrtne
besede : Pred pozorištem : U
1772 srpskoj kući
Razni spisi : Pripovetke : Sa obala
Ohridskoga jezera : S Kosova na
1773 sinje more
1774 Retorika
1775 Retorika ; Bibliografija
1776 Guliverova putovanja
1777 Nostromo
1778 Očevi i deca
1779 Sentimentalno vaspitanje
Nenagrañeni ljubavni trud : Kralj
1780 Ričard drugi
1781 Šampaver : nemoralne priče
1782 Pripovetke
1783 Berenika ; Mitridat ; Britanik
1784 Putovanje po Italiji
1785 Drame ; Poeme ; Pesme
Tesa od D'urbervilovih : ili čista
1786 žena
1788 Španska lirika
Rene ; Atala ; Memoari s onu stranu
1789 groba ; Eseji
1791 Izabrana dela
1792 Kronika o vladavini Karla IX
1793 Rukopis nañen u Saragosi
1794 Slika Dorijana Greja
1795 Eneida
Jež
821.163.41-2
Nušić, Branislav
Beograd
1966
Jež
Jež
Jež
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-2
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Jež
821.163.41-82
Nušić, Branislav
Beograd
1966
Jež
Jež
Jež
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-82
821-5(082.2)
821-5(082.2)
821.111-31
821.111-31
821.161.1-31
821.133.1-31
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Svift, Džonatan
Konrad, Džozef
Turgenjev, I. S.
Flober, Gistav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1961
1961
1966
1961
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.111-2
821.133.1-32
821.111-32
821.133.1-2
821.112.2-992
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1962
1962
1962
1962
1975
Prosveta
821.161.1-8
Šekspir, Viljem
Borel, Petrus
Džejms, Henri
Rasin, Žan
Gete, Johan Volfgang
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Beograd
1966
Prosveta
Prosveta
821.111-31
821.134.2-1
Hardi, Tomas
Beograd
Beograd
1963
1963
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.133.1-8
821.112.2-82
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.124'02-1
Šatobrijan,
Klajst, Hajnrih fon
Merime, Prosper
Potocki, Jan
Vajld, Oskar
Vergilije, Publije Maron
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1796 Italijanske renesansne komedije
1797 Renesansa
1798 Soneti
1799 Nasuprot
1801 Pamfleti i pisma
1802 Judejski rat
1802 Judejski rat
1803 Rimska lirika
1804 Bura : Vesele žene Vindzorske
1805 Mraz
1807 Lepa bolest
1808 Kralj vremena Velimir I
1809 Kuga
1810 Freni i Zui
1811 Seljak iz Pariza
1812 Vladimirske staze
1813 Suština stvari
1814 Zima našeg nezadovoljstva
1815 Pokretni praznik
1816 Dva shvatanja
1817 Divlje palme : Starac
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.131.1-2
821.111-4
821.111-1
821.133.1-31
821.133.1-92
94(100)
Šekspir, Viljem
Uismans, Žoris-Karl
Kurije, Pol Luj
Flavije, Josif
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1965
1966
1966
1967
1967
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.124'02-1
821.111-2
821.112.2-31
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.113.6-31
821.111(73)-31
Šekspir, Viljem
Bernhard, Tomas
Jastrun, Mječislav
Hlebnjikov, Velimir
Kami, Alber
Selindžer, DŽ. D.
Aragon, Luj
Solouhin, Vladimir
Golding, Vilijam
Štajnbek, Džon
Hemingvej, Ernest
Jonson, Uve
Fokner, Vilijam
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1962
1967
1964
1964
1966
1965
1964
1963
1963
1966
1964
1967
1966
1818 U susret oluji
1819 Svetska mašina
1820 Izvesne žene
1821 Anglosaksonski maniri
1822 Šest lica traži pisca ; Henrih 4.
1823 Štiler
1824 Pripovetke
1825 Šum vremena
1826 Doktor Živago : I
1827 Doktor Živago : II
1828 Suština stvari
1829 Pseće godine I
1830 Pseće godine II
1831 ðavo i gospod Bog
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.161.1-31
821.131.1-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.131.1-2
821.112.2-31
821.111-32
821.161.1-8
821.161.1-31
821.161.1-31
821.111-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.133.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Volponi, Paolo
Koldvel, Erskin
Vilson, Angas
Pirandelo, Luiñi
Friš, Maks
Tomas, Dilen
Mandeljštam, Osip
Pasternak, Boris
Pasternak, Boris
Grin, Greem
Gras, Ginter
Gras, Ginter
Sartr, žan Pol
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1967
1963
1975
1962
1963
1961
1963
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1832 Zamak
1833 S one strane
1834 Mišljenja jednog klovna
1835 Morekazi
1836 Kovači lažnog novca
1837 Igra sa smrću
1838 Kukavice
1839 Snovi o ružama i ognju
1841 Smailaga
1841 Smailaga
1842 Mehmed-Paša Sokolović
1844 Deligrad
1847 ðavo u manastiru
1849 Knez Mihailo
1850 Golaći
1851 Sabrana djela : knjiga III
1852 Sabrana djela : knjiga II
1853 Sabrana djela : knjiga I
1854 Crvena konjica
1855 Odesa
1856 O vremenu i sebi
1857 Sabrana dela I
1858 Sabrana dela II
1859 Sabrana dela III
1861 Sabrana dela V
1863 Sabrana dela II
1864 Sabrana dela III
1865 Sabrana dela IV
1866 Sabrana dela V
1867 Kozara
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Narodna knjiga ; Kultura
Prosveta
821.112.2-31
821.161.1-31
821.112.2-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.135.1-31
821.162.2-31
821.113.6-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-82
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-92
821.161.1-1
821.161.1-1
821.161.1-1
821.161.1-94
821.161.1-1
821.161.1-1
821.161.1-8
821.161.1-94
821.163.41-31
Kafka, Franc
Kin, Viktor
Bel, Hajnrih
Pers, Sen-Džon
Žid, Andre
Stanku, Zaharija
Škvorecki, Jozef
Jonson, Ejvind
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Kočić, Petar
Kočić, Petar
Kočić, Petar
Babelj, Isak
Babelj, Isak
Babelj, Isak
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Jesenjin, Sergej
Oljača, Mladen
1868 Derviš i smrt
1871 Pisci i knjige : I
1872 Pisci i knjige : II
1873 Pisci i knjige : III
1874 Pisci i knjige : IV
Svjetlost : Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
Selimović, Meša
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1963
1966
1967
1967
1965
1966
1966
1967
1967
1967
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1964
1964
1964
1964
1875 Pisci i knjige : V
1876 Pisci i knjige : VI
1877 Feljtoni skice i govori
Istorijski pregled srpske štampe
1791-1911 ; Javno mnenje u
Francuskoj prema političkoj i
1878 socijalnoj poeziji od 1830 do 1848
1879 Srpska književnost u XVIII veku
Omladina i njena književnost (18481880 1871)
Svetozar Marković : njegov život,
1881 rad i ideje
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41-92
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Skerlić, Jovan
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
Prosveta
Prosveta
Skerlić, Jovan
821.163.41(091) Skerlić, Jovan
Beograd
Beograd
1966
1966
Prosveta
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
Beograd
1966
Prosveta
929:32
Skerlić, Jovan
Beograd
1966
1882 Jakov Ignjatović : književna studija
1883 Jovan Skerlić : čovek i delo
1883 Istorija nove srpske književnosti
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
Svjetlost...(etc)
Svjetlost...(etc)
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
929:82
Begić, Midhat
821.163.41(091) Skerlić, Jovan
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1966
1967
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-31
Rakić, Milan
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1967
1967
1967
Svjetlost...(etc)
821.163.41-32
Crnjanski, Miloš
1967
821.163.42-82
Crnjanski, Miloš
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
821.163.4-32
Kikić, Hasan
821.163.42-82
Šimić, Antun Branko
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Sekulić, Isidora
Barac, Antun
Barac, Antun
Samokovlija, Isak
1885 Poezija
1886 Seobe
1887 Seobe
Dnevnik o Čarnojeviću i druge
1888 proze
1890 Proza
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
1891 Stihovi i proza
1892 Eseji I
1893 Eseji II
1894 Njegošu : knjiga duboke odanosti
1895 Rasprave i kritike
1896 Problemi književnosti
1897 Pripovijetke
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
Svjetlost...(etc)
Svjetlost...(etc)
Naprijed...
Naprijed ...
Naprijed ...
Prosveta…[etc]
1889 Pesme : Putopisi : Eseji
821.163.41-4
821.163.41.09
821.163.4.09
821.163.4.09
821.163.4-32
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1964
1964
1964
1898 Eseji i putopisi
Careva kraljevina : roman o nama
1899 kakvi smo bili
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.42-82
Cesarec, August
821.163.42-31
Cesarec, August
821.163.41-1
821.163.42-32
821.163.42-32
Petković Dis, Vladislav
Ujević, Tin
Ujević, Tin
821.163.42-1
821.163.4.09
Ujević, Tin
Kršić, Jovan
1904 Poezija
1905 Članci i kritike
Prosveta...(etc)
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
Prosveta…[etc]
Prosveta…[etc]
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
Naprijed...
1906 Novele i putopisi
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.42-82
Begović, Milan
1907 Novele i putopisi
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.42-82
Begović, Milan
1908 Izabrana dela II
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
1909 Izabrana dela I
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
821.163.42-82
1901 Poezija
1902 Proza
1903 Pjesničke proze i drugi prilozi
1910 Eseji : Studije : Putopisi
Dva romana [Povratak Filipa
1911 Latinovća : Na rubu pamet]
1912 Novele
1913 Drame
1914 Poezija
1969 Prosjak Luka
1970 Jamnica
Prosveta
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
Prosveta...
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1966
Krleža, Miroslav
Beograd
Beograd
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
821.163.42-31
Krleža, Miroslav
Beograd
1969
821.163.42-32
821.163.42-2
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
1966
1966
821.163.42-1
821.163.42-31
821.163.6-31
Krleža, Miroslav
Šenoa, August
Voranc, Prežihov
Beograd
Beograd
Beograd :
Zagreb
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1971 Večiti mladoženja
1972 Stojan Mutikaša
1973 Zimsko ljetovanje
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
1973 Utočišta
1975 Pripovetke
1976 Pripovetke
1977 Pripovetke
1981 Pesme
Matica srpska
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.135.1(497.11
3)-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.6-1
Ignjatović, Jakov
Ćorović, Svetozar
Desnica, Vladan
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1966
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1966
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
1966
1966
821.161.1-31
821.111-31
821.133.1-2
821.133.1-32
821.163.41-32
821.14'02-21
Štefan, Florika
Lazarević, Laza K.
Jakšić, ðura
Sremac, Stevan
Prešern, France
Kranjčević, Silvije
Strahimir
Popović, Jovan Sterija
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
London, Džek
Aligijeri, Dante
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Domanović, Radoje
Gorki, Maksim
Dombrovska, Marija
Ljermontov, Mihail
Dikens, Čarls
Molijer, Žan Batist
Huismans, Ž. K.
Andrić, Ivo
Eshil,
1982 Pjesme
1984 Komedije
Rad
Rad
821.163.41-1
821.163.41-2
1985 Kapetanova kći
1986 Glas divljine
1987 Pakao
1989 Hamlet
1989 Hamlet
1992 Danga
1993 Moji univerziteti
1995 Znaci života
1996 Junak našeg doba
1997 Cvrčak na ognjištu
1998 Tartif : Don Žuan
1999 Pripovetke
2000 Priča o vezirovom slonu
2001 Persijanci ; Okovani Prometej
Rad
Rad
Rad
Nolit
Nolit
Prosveta
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-31
821.111(73)-31
821.131.1-1
821.111-2
821.111-2
821.163.41-32
821.161.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1965
1963
1966
1973
1966
1965
1965
1965
1966
1965
1965
1965
1965
2002 Taras Buljba
Mihael Kolhas : iz jednog starog
2003 letopisa
2004 Bili Bad : Benito Sereno
2006 Poraz
2008 Čuvar pruge Til ; Jeretik iz Soane
2009 Zločin lorda Artura Sevila
2010 Okretaj zavrtnja
Rad
821.161.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
1965
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.161.1-31
821.112.2-31
821.111-31
821.111-31
Klajst, Hajnrih fon
Melvil, Herman
Fadejev, A.
Hauptman, Gerhart
Vulf, Virdžinija
Džejms, Henri
1965
1965
1965
1966
1965
1966
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2011 Razgovori sa Geteom
2012 Pripovetke
2013 Rip Van Vinkl
2014 Bakonja fra-Brne
2015 Životopis lupeža
2016 Pesme
2017 Tajanstveni stranac
2019 Gospoña Bovari
2020 Hrvatski bog Mars
2021 Tonio Kreger ; Smrt u Veneciji
2022 O književnosti
2024 Gospoñica Skideri
Razgolićeno hrišćanstvo : ili
ispitivanje načela i posledice
2025 hrišćanske religije
2026 Tesna vrata
2028 Pevanje i mišljenje
2031 Evgenija Grande
2032 Pigmalion
2033 Zapisci Maltea Lauridsa Brigea
2034 Graminjina ljubavnica
2035 Sineve Sulbaken
2036 Dundo Maroje
2037 Evgenije Onjegin
2038 Ćutanje mora : i druge pripovetke
2039 Rimske priče
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-5
821.163.41-32
821.111-32
821.163.41-31
821.134.2-31
821.161.1-1
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.163.42-32
821.112.2-31
821.161.1.09
821.112.2-31
Ekereman, J. P.
Cankar, Ivan
Irving, Vašington
Matavulj, Simo
Kevedo, Fransisko de
Jesenjin, Sergej
Tven, Mark
Flober, Gistav
Krleža, Miroslav
Man, Tomas
Lenjin, Vladimir Ilič
Hofman, E. T. A.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1963
1963
1970
1963
1965
1963
1966
1965
1965
1966
1967
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
2
821.133.1-31
821.163.41.09
821.133.1-31
821.111-2
821.112.2-31
821.131.1-32
821.113.6-32
821.163.42-2
Holbah, P.
Žid, Andre
Marković, Svetozar
Balzak, Onore de
Šo, Džo Bernard
Rilke, Rajner Marija
Verga, ðovani
Bjernson, Bjenstern
Držić, Marin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1964
1966
1964
1964
1969
1964
1964
1964
Rad
Rad
821.133.1-32
821.131.1-32
Verkor,
Moravia, Alberto
Beograd
Beograd
1964
1964
2040 Monahova svadba
2041 Dion ; Brut
2042 Pesme
2044 Cveće zla
2045 Kritički članci
Laokoon ili o granicama slikarstva i
2047 poezije
2048 Vladalac
2050 Gospoña Dalovej
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-31
821.14'02-3
821.133.1-1
821.133.1-1
821.161.1-92
Majer, Konrad Ferdinand
Plutarh,
Adi, Endre
Bodler, Šarl
Bjelinski, V. G.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
Rad
821.112.2-31
321.01
821.111-31
Lesing, Gothold Efraim
Makijaveli, Nikolo
Vulf, Virdžinija
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
2052 Imati i nemati
2053 Slepi muzičar
2054 Skerletno slovo
2055 Krojcerova sonata
2056 Pesme
2057 Dugo putovanje u noć
2058 Malostranske pripovetke
2059 Soneti i kancone
2060 O književnosti i književnicima
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.111(73)-31
821.161.1-31
821.111-31
821.161.1-32
821.112.2-1
821.111-31
821.134.2-32
821.131.1-1
821.163.41.09
Hemingvej, Ernest
Koroljenko, V. G.
Hotorn, Nataniel
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Gete, Johan Volfgang
O'Nil, Judžin
Neruda, Jan
Petrarka, Frančesko
Karadžić, Vuk
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
2061 Petrogradske pripovetke
2062 Tereza Deskejru
2063 Sajlez Marner
2064 Parohija tužnog ñavola
2065 Car Edip : Antigona
2066 Ćuljandra
2067 Nevidljivi čovek
2068 Meñu usamljenim ženama
Jedna ljubavna priča : i druge
2069 pripovetke
2070 Hrvatski bog Mars
2071 Zovem se Aram
2072 Pesme
2074 Preobražaj : i druge pripovetke
2075 Fuente Ovehuna
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-32
821.133.1-31
821.111-31
821.163.41-32
821.14'02-21
821.135.1-1
821.111-31
821.131.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Morijak, Fransoa
Eliot, Džordž
Ćopić, Branko
Sofokle,
Rebreanu, liviu
Vels, H. G.
Paveze, Čezare
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1969
Rad
Zora
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-32
821.163.42-32
821.111(73)-31
821.161.1-1
821.112.2-32
821.134.2-1
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1955
1964
1964
1964
1964
2077 Zapisi iz mrtvog doma
2078 Adolf ; Sesila
2079 Žena s maštom
2080 Knulp
2081 Prijem u bašti
2082 Indijanska polja
Devojka i golubovi ; Mlin na
2083 Kamjoni
2085 Galeb ; Tri sestre
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111-32
821.112.2-32
821.111-32
821.134.2-31
Man, Tomas
Krleža, Miroslav
Sarojan, Vilijem
Majakovski, Vladimir
Kafka, Franc
Vega, Lope de
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Konstan, Benjamin
Hardi, Tomas
Hese, Herman
Mom, Somerset
Ikasa, Horhe
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
821.162.1-32
821.161.1-2
Ivaškjevič, Jaroslav
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
Beograd
1964
1964
2086 Zemlja ljudi
2087 Dok ležah na samrti
2088 Pesme
2089 Gozba ili O Ljubavi
2089 Gozba ili o ljubavi
2090 Rimska lirika
Život i priključenija Dimitrija
2091 Obradoviča
2092 Pesme
2093 Sudanija
2093 Sudanija
2094 Slučaj u Huerti
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.112.2-1
821.14'02-3
1
821.124'02-1
Egziperi, Antoan de Sent
Fokner, Vilijam
Hajne, Hajnrih
Platon,
Platon,
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-94
821.161.1-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.134.2-31
Obradović, Dositej
Blok, Aleksandar
Kočić, Petar
Kočić, Petar
Ibanjez, Visente
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
2095 Sandomirski manastir ; Ubogi svirač Rad
2096 Iz života jednog dangube
Rad
Grilparcer, F.
Ajhendorf, fon Jozef
Beograd
Beograd
1964
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-31
821.112.2-2
821.111(73)14:398(082)
821.111-31
821.163.41-32
821.112.2-31
821.161.1-32
821.133.1-31
821.111-32
821.112.2-2
821.163.41-32
821.113.6-31
821.163.41-6
Džojs, Džems
Miljanov, Marko
Man, Tomas
Turgenjev, I. S.
Bedije, Žozef
Mom, Somerset
Breht, Bertold
Petrović, Veljko
Lagerkvist, Per
Sekulić, Isidora
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
821.161.1-32
Šolohov, Mihail
Beograd
1976
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-32
821.163.41-1
821.111-31
821.131.1-992
821.111-31
Šolohov, Mihail
Maksimović, Desanka
Vorton, Edit
Polo, Marko
Džonson, Pamela
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
2097 Pesme američkih crnaca
2098 Portret umetnika u mladosti
2099 Primjeri čojstva i junaštva
2100 Ispovesti varalice Feliksa Krula
2101 Lovčevi zapisi
2102 Roman o Tristanu i Izoldi
2103 Kiša : i druge pripovetke
2104 Majka hrabrost
2105 Zemlja
2106 Krvnik ; Vječni smiješak
2107 Pisma iz Norveške
Čovekova sudbina : i druge
2108 pripovetke
Čovekova sudbina i druge
2108 pripovetke
2109 Pesme
2110 Iten From
2111 Milion
2112 Nemogući skipton
2114 Veli Jože : i druge pripovetke
2115 Druga mladost
2116 Knjiga poezije
2117 Redovnica
Gospodin iz San Franciska : i druge
2119 pripovetke
2120 Crveni poni
2121 Pesme i proza
2122 Zid : i druge pripovetke
2124 Dečji doboš I
2125 Dečji doboš II
2126 Mesečina I
2127 Mesečina II
2128 Do gorkog svršetka I
2129 Do gorkog svršetka II
2130 Skandal
2131 Stažisti
2132 Imperijal siti
2133 Frederika
2134 Šlagvort
Dnevnik žene u bijelom : svezak
2139 prvi
Dnevnik žene u bijelom : svezak
2140 drugi
2142 Kome zvono zvoni
2143 Kome zvono zvoni
2144 Rajska vrata
Kradljivac bresaka : i druge
2145 pripovetke
2146 Kentaur
2147 Skijaš skitnica
2148 Lusi Kroun
2149 Crveno i crno
2150 Žerminal
2151 Jama
2153 Stojanka majka Knežopoljka
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.42-32
821.133.1-31
821.112.2-1
821.133.1-31
Nazor, Vladimir
Žiono, Žan
Šiler, Fridrih
Didro, Deni
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
821.161.1-32
821.111(73)-31
821.131.1-82
821.133.1-32
821.112.2-31
821.112.2-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.133.1-31
821.163.41-31
Bunjin, Ivan
Štajnbek, Džon
Leopardi, ðuzepe
Sartr, žan Pol
Gras, Ginter
Gras, Ginter
La Mir, Pjer
La Mir, Pjer
Simel, Johan Mario
Simel, Johan Mario
Šidl, Edmund
Frid, Ričard
Rajs, Elmer
Vajan, Rože
Stojšin, Vladimir
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1964
1964
1964
1964
1963
1963
1963
1963
1965
1965
1966
1965
1966
1965
1965
Zora
821.133.1-31
Subiran, Andre
Zagreb
1967
Zora
Zora
Zora
Zora
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.162.1-32
Subiran, Andre
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Andržejevski, Jirži
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1967
1967
1967
1968
Zora
Zora
Zora
Zora
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost ...
Svjetlost ...
821.163.2-32
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.4-1
821.163.4-1
Stanev, Emilijan
Apdajk, Džon
Geri, Roman
Šo, Džo Bernard
Stendal, Anri Bejl
Zola, Emil
Kovačić, Ivan Goran
Kulenović, Skender
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1968
1968
1968
1967
1967
1967
1967
1967
2155 Citadela
2157 Španjolski vrtlar
2158 Grand Kanaria
2159 Šeširdžijin zamak
2160 Sjeverno svjetlo
2161 Ključevi kraljevstva
2162 Shannonov put
2163 Pop Ćira i pop Spira
2165 Martin Kačur
2166 Pripovijetke
2167 S partizanima
2170 Bakonja fra-Brne
2171 Martin Kačur
2172 Pripovijetke
2173 S partizanima
2174 Dundo Maroje
2177 Anñelika na dvoru
2178 Neukrotiva
2179 Anñelika buntovnica
2180 Anñelika i njena ljubav
2181 U novom svijetu
2182 Fantomas : Fantomasovi zločini
2183 Fantomas : bijeg iz zamke
2184 Fantomas : mrtvac napada
Fantomas : inspektor Juve protiv
2185 Fantomasa
Fantomas : kraña crvenog
2186 dijamanta
2187 Fantomas : inspektor razbojnik
Ljudi u bijelom : ljudi u bijelom : I
2188 knjiga
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Mlado pokolenje
Zora
Zora
Zora
"Branko ðonović"
Zora
Zora
Zora
Zora
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.42-32
821.163.42-32
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.42-32
821.163.42-32
821.163.42-2
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1970
1968
1964
1968
1968
1968
1964
1968
1968
1967
1967
1967
1967
1967
Zagreb
1965
Zagreb
1965
Zagreb
1965
Zagreb
1965
Zagreb
1965
821.133.1-31
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Sremac, Stevan
Cankar, Ivan
Matoš, Anton Gustav
Nazor, Vladimir
Matavulj, Simo
Cankar, Ivan
Matoš, Anton Gustav
Nazor, Vladimir
Držić, Marin
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Suvestr ; Alan, Pjer ;
Marsel
Zagreb
1965
Zora
821.133.1-31
Subiran, Andre
Zagreb
1965
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Ljudi u bijelom : plesna noć : II
2189 knjiga
Ljudi u bijelom : veliko zvanje : III
2190 knjiga
2191 Pod zelenim stablom
2192 Neslavni Jude
2192 Daleko od bjesomučne gomile
2193 Povratak u zavičaj
2194 Gradonačelnik Casterbridgea
2195 Tesa iz porodice D'urbervile
2199 Goli i mrtvi : svezak prvi
2200 Goli i mrtvi : svezak drugi
2201 Brdo zime
2202 August je grešan mjesec
2203 Legenda o sedmoj djevici
2204 Lolita
2205 Kvaka 22 : knjiga prva
2206 Kvaka 22 : knjiga druga
2208 Mladi lavovi : svezak drugi
2209 Saga o Forsyteima
2210 Moderna komedija
2211 Svjetlo u avgustu
2212 Pronañeno vrijeme
U traženju izgubljena vremena :
2213 šesti svezak : Bjegunica
2214 Povijest moga života
Pismo nepoznate žene : i druge
2215 novele
Pismo nepoznate žene : i druge
2215 novele
2216 I vječno pjevaju šume
2217 Vjetar s planine
2218 Nema puta naokolo
2219 Old Surehand I
Zora
821.133.1-31
Subiran, Andre
Zagreb
1965
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
"Otokar Keršovani"
Otokar Keršovani
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Zora
Mladost
Mladost
Zora
Zora
821.133.1-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
Subiran, Andre
Hardi, Tomas
Hardi, Tomas
Hardi, Tomas
Hardi, Tomas
Hardi, Tomas
Hardi, Tomas
Maler, Norman
Maler, Norman
Šunuver, Širli
O'Brajan, Edna
Holt, Viktoria
Nabokov, Vladimir
Heler, Džozef
Heler, Džozef
Šo, Džo Bernard
Golsvordi, Džon
Golsvordi, Džon
Fokner, Vilijam
Prust, Marsel
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1967
1968
1968
1964
1965
Zora
Zora
821.133.1-31
821.133.1-31
Prust, Marsel
Sand, Žorž
Zagreb
Zagreb
1965
1964
Zora
821.112.2-32
Cvajg, Stefan
Zagreb
1965
Zora
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
821.112.2-32
821.113.5-31
821.113.5-31
821.113.5-31
Cvajg, Stefan
Gulbransen, Trigvi
Gulbransen, Trigvi
Gulbransen, Trigvi
1965
1964
1964
1964
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb :
Sarajevo
1965
Maj, Karl
Grej, Džon
Dončević, Ivan
Dončević, Ivan
Iljin i Segal, M. I J.
Nenadović, Ljubomir
Jovanović Zmaj, Jovan
Ćopić, Branko
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1965
1966
1965
1965
1965
1965
1966
1966
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Hejerdal, Tur
Bak, Perl
Župančič, Oton
Andrić, Ivo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1964
1966
1967
1966
821.163.42-93-32 Kolar, Slavko
Sarajevo
1966
821.163.6-93-32
821.163.41-32
821.161.1-93-32
821.163.6-93-32
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1966
1967
1967
2220 Old Surehand II
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
2221 Winnetou : knjiga I
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
2222 Winnetou : knjiga II
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
2223 Winnetou : knjiga III
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
2225 Winnetouovi baštinici
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
2226 Kralj petroleja
Sin lovca na medvede ; Sablast
2227 Llana Estacada
Crni mustang ; Jednooki Joe
2228 Burkers
2232 Sjene na stazi
2269 Bezimeni
2270 Bezimeni
2272 Kako je čovek postao div
2273 Pisma iz Italije
2274 Pesme
2276 Humorističke priče
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
Mladost ; Svjetlost
821.112.2-31
Maj, Karl
Mladost ; Svjetlost
"Otokar Keršovani"
Zora
Zora
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.161.1-93-32
821.163.41-6
821.163.41-1
821.163.41-32
2277 Taras Buljba
2278 Kon tiki
2279 Veliki talas
2282 Ciciban : i druge pesme
2283 Priča o kmetu Simanu
Na leñima delfina : i druge
2285 pripovijetke
2286 družina sinji galeb
2289 Knjiga o Titu
2290 Grob slatke duše
2294 Odabrane priče
2295 Sluga Jernej i njegovo pravo
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.161.1-31
821.113.5-31
821.111-93-31
821.163.6-1
821.163.41-32
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Bevk, France
Kočić, Petar
Čehov, Anton Pavlovič
Cankar, Ivan
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
2297 Družba Pere Kvržice
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2303 Iskrica
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2304 Tri dana života
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2305 Prozor do vrta ; Sretna zemlja
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2307 Prijatelji
Anka Brazilijanka ; Francek Drugi
2308 Hrabri
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2309 Divlji dječak
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2310 Micek, mucek i dedek
Mladost
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Zagreb
1964
2311 Dobra oluja : i druge priče
2312 Doktor Jojboli
Timur i njegova četa ; Komandant
2313 snježne tvrñave
2314 Srnin potočić
2315 Raspjevani cvrčak
2318 Da čudne radosti
Mladost
Mladost
821.163.42-93-32 Lovrak, Mato
821.161.1-93-32 Čukovski, Kornej
Zagreb
Zagreb
1964
1964
Mladost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.161.1-93-31
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
Zagreb
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1963
1964
1966
1967
2319 Vlak u snijegu
2321 Emil i detektivi
2324 Čiča Tomina koliba
Mladost
Mladost
Veselin Masleša
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
821.112.2-93-31 Kestner, Erih
Bičer - Stou, Harijeta
Zagreb
Zagreb
Sarajevo
1964
1964
1964
2325 Magareće godine
2334 David Koperfild
2338 Četiri strele
2340 Propast Dakota Indijanaca
2342 Ja i moj sin
2343 Morski psi i male ribe
2404 Zmaj od Bosne : Emin-agina ljuba
Veselin Masleša
Mlado pokolenje
Mladost
Mladost
Zora
Zora
Zora
821.163.41-93-32
821.111-31
821.112.2-93-31
821.112.2-93-31
821.113.6-31
821.112.2-31
821.163.42-31
Sarajevo
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1966
1967
1964
1964
1965
1965
1966
Gajdar, Arkadije
Kulidžan, Dragan
Ćopić, Branko
Jovanović Zmaj, Jovan
Ćopić, Branko
Dikens, Čarls
Dauman, Rudolf
Dauman, Rudolf
Lidman, Sara
Ott, Volfgang
Tomić, Josip Eugen
2405 Kapitanova kći : Udovica
2406 Za kralja-za dom : I
2407 Za kralja-za dom II
2408 Melita
2409 Pošurice i peipovijesti
2410 Komedije i pučki igrokazi
2411 Drame : Pjesme : Članci : Zapisi
2412 Bojovnici i bjegunci
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Prosveta...(etc)
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Prosveta : Svjetlost : Veselin
Masleša
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-32
821.163.42-2
821.163.42-31
821.163.41-32
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Tomić, Josip Eugen
Ćopić, Branko
821.163.41-32
Ćopić, Branko
821.163.41-31
Ćopić, Branko
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćopić, Branko
Prosveta : Svjetlost
Prosveta...(etc)
821.163.41-31
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
821.163.41-32
821.163.41-1
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
2422 Pionirska trilogija
Prosveta...(etc)
Prosveta...
Prosveta ; Svjetlost ; Veselin
Masleša
Prosveta ; Svjetlost ; Veselin
Masleša
Prosveta ; Svjetlost ; Veselin
Masleša
2422 Pionirska trilogija
Prosveta
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
2423 Osma ofanziva
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Ćopić, Branko
2424 Predbračni seksualni život
Epoha - Prosveta
613
Monteleone ; Paris - De
Vita, Paolo ; Gaspare
Zagreb
1968
2425 Seksualni život u braku
Epoha - Prosveta
613
Monteleone ; Paris - De
Vita, Paolo ; Gaspare
Zagreb
1968
2413 Ljubav i smrt
2414 Prolom
2415 Gluvi barut
Ne tuguj bronzana stražo : Vuk
2416 Bubalo
2417 Stari nevjernik
Doživljaji Nikoletine Bursaća :
2418 Nesmireni ratnik : stric Nidža
2419 Pjesme ; Pjesme pionirke
2420 Priče ispod zmajevih krila
2421 Bosonogo djetinjstvo
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1964
Beograd
Beograd
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
1966
1964
Beograd
Beograd :
Sarajevo
1966
1966
1969
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1964
2426 Seksualnost u žene
Seksualne anomalije i perverzije ;
2427 Impotencija
Epoha - Prosveta
613
Epoha - Prosveta
613
2428 Homoseksualnost
2429 Mala seksološka enciklopedija
2431 Vinetuovi naslednici
2432 Maharadžino blago
2433 Traper jastrebov kljun
2434 U dolini smrti
2436 Šumska utvara
2437 Žuti harambaša
2438 Kroz pustinju
2439 U balkanskim gudurama
2440 Divljim Kurdistanom
2441 Iz Bagdada u Stambul
2442 Kroz zemlju Arbanasa
2457 Nepobedivi Bufalo Bil
2460 Jedan kolt za Bufalo Bila
Novi zavjet Gospoda našega Isusa
2471 Hrista
Epoha - Prosveta
Epoha - Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
613
613
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Nolit
2472 Srpski rječnik
2473 Tajanstveni otok I
2474 Tajanstveni otok II
Put oko svijeta u osamdeset dana :
2475 Crna Indija
2476 Put u središte zemlje
2477 Petnaestogodišnji kapetan
2479 Konjička patrola
2480 Lovci na skalpove
2481 Sa Misisipija
2482 Jahač bez glave
2483 Poverena tajna
Nolit
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
225
811.163.41'374(0
38)
Karadžić, Vuk
821.111-31
Vern, Žil
821.111-31
Vern, Žil
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Rumis, Federiko
Parson ; Di Pjetro,
Vilijam ; Masimo
Vilianedi - Roka ; Di
Pjetro, Lorenco ;
Masimo
Balarin, ðulijano
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Blekmur, Din
Hamilton, David
Vern, Žil
Vern, Žil
Vern, Žil
Rid, Tomas Majn
Rid, Tomas Majn
Rid, Tomas Majn
Rid, Tomas Majn
Rid, Tomas Majn
Zagreb
1968
Zagreb
1968
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
1968
1968
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1967
1967
Beograd
1969
Beograd
Rijeka
Rijeka
1969
1969
1969
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1966
1966
1966
1966
1966
2484 Katerina : 1 : Ljubav na prvi pogled
2485 Katerina : 2 : Voda i vatra
2486 Katerina : 3 : Ja, Arnaud...
2487 Katerina : 4 : Velika iskušenja
2488 Katerina : 5 : vrijeme ljubavi
2489 Glavna ulica
2490 En Vikers
2491 Dr Martin Arousmit
2492 Kraljevska krv
2493 Dodsvort
2494 Sudija Timberlen
2495 Pesme
2496 Gradovi i himere
2497 Blago cara Radovana
2498 Moji saputnici : književna obličja
2499 Grof Sava Vladislavić
Jutra sa Leutara : reči o čoveku :
2500 Staza pored puta : eseji
2501 Svadba
2501 Zeleni vitez
2502 Pesnik i zavičaj
2503 Miris zemlje
2504 Kako oni žive
2507 Ptice na česmi
2509 Sjaj i beda kurtizana : knjiga prva
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.41-992
821.163.41-4
821.163.41.09
929:32
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Dučić, Jovan
Dučić, Jovan
Dučić, Jovan
Dučić, Jovan
Dučić, Jovan
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1969
1969
1969
1969
1969
Svjetlost
Rad
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Svjetlost
821.163.41-4
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-1
821.133.1-31
Dučić, Jovan
Lalić, Mihailo
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Balzak, Onore de
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
1969
1964
1969
1969
1969
1969
1969
1969
2510 Sjaj i beda kurtizana : knjiga druga
2511 Eugenija Grande
2512 Golicave priče
2513 Kad žena zri
2514 Roñaka Beta
2515 Seljaci
2516 Roñak Pons
2517 Ljiljan u dolu
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Šagrinska koža Balzak nije
2519 uvedena
2520 Traženje apsolutnog
2521 Ljubimac : knjiga prva
2522 Ljubimac : knjiga druga
2523 Noć : i druge novele
2524 Teljeova radnja : i druge novele
2525 Pjer i Žan ; Nasledstvo
2526 Nekorisna lepota : i druge novele
2527 Mont-oriol
2528 Naše srce
2529 Jedan život
2530 Jaka kao smrt
2531 Čiča Milon : i druge novele
2532 Mala roka : i druge novele
2533 Pripovijetke : knjiga prva
2534 Pripovijetke : knjiga druga
2535 Proces
2536 Zamak
2537 Amerika
2538 Pisma
2539 Pisma Mileni
2540 Dnevnik
2541 Mati
2542 Evgenija Grande
2543 Pigmalion
2544 Zapisci Maltea Lauridsa Brigea
2545 Graminjina ljubavnica
2546 Sineve Sulbaken
2547 Dundo Maroje
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-32
821.133.1-32
821.133.1-31
821.133.1-32
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-32
821.133.1-32
821.112.2-32
821.112.2-32
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-6
821.112.2-6
821.112.2-94
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111-2
821.112.2-31
821.131.1-32
821.113.6-32
821.163.42-2
2548 Evgenije Onjegin
2549 Ćutanje mora : i druge pripovetke
2550 Rimske priče
Rad
Rad
Rad
821.161.1-1
821.133.1-32
821.131.1-32
Balzak, Onore de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Mopasan, Gi de
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Kafka, Franc
Gorki, Maksim
Balzak, Onore de
Šo, Džo Bernard
Rilke, Rajner Marija
Verga, ðovani
Bjernson, Bjenstern
Držić, Marin
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Verkor,
Moravia, Alberto
2551 Monahova svadba
Rad
821.112.2-31
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1964
1964
1964
1969
1964
1964
1964
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
Majer, Konrad Ferdinand Beograd
1964
2552 Dion ; Brut
2553 Pesme
2554 Samonikli
2555 Cveće zla
2556 Kritički članci
2557 Romeo i ðulijeta
2557 Romeo i ðulijeta
Lakoon : ili o granicama slikarstva i
2558 poezije
2559 Vladalac
2561 Gospoña Dalovej
2562 Svadba
2564 Slepi muzičar
2565 Skerletno slovo
2566 Krojcerova sonata
2568 Dugo putovanje u noć
2570 Soneti i kancone
2571 O književnosti i književnicima
2572 Petrogradske pripovetke
2573 Tereza Deskejru
2574 Sajlez Marner
2575 Parohija tužnog ñavola
2576 Car Edip : Antigona
2577 Ćuljandra
2577 Nevidljivi čovek
2578 Meñu usamljenim ženama
Jedna ljubavna priča : i druge
2579 pripovetke
2581 Zovem se Aram
2582 Pesme
2584 Preobražaj : i druge pripovetke
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
821.14'02-3
821.133.1-1
821.163.6-32
821.133.1-1
821.161.1-92
Plutarh,
Adi, Endre
Voranc, Prežihov
Bodler, Šarl
Bjelinski, V. G.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
821.111-2
Šekspir, Viljem
Beograd
1978
821.111-2
Šekspir, Viljem
Beograd
1978
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-82
321.01
821.111-31
821.163.41-31
821.161.1-31
821.111-31
821.161.1-32
821.111-31
821.131.1-1
821.163.41.09
Lesing, Gothold Efraim
Makijaveli, Nikolo
Vulf, Virdžinija
Lalić, Mihailo
Koroljenko, V. G.
Hotorn, Nataniel
Tolstoj, Lav Nikolajevič
O'Nil, Judžin
Petrarka, Frančesko
Karadžić, Vuk
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-32
821.133.1-31
821.111-31
821.163.41-32
821.14'02-21
821.135.1-1
821.111-31
821.131.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Morijak, Fransoa
Eliot, Džordž
Ćopić, Branko
Sofokle,
Rebreanu, liviu
Vels, H. G.
Paveze, Čezare
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1969
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-32
821.111(73)-31
821.161.1-1
821.112.2-32
Man, Tomas
Sarojan, Vilijem
Majakovski, Vladimir
Kafka, Franc
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
2585 Fuente Ovehuna
2586 Seljačka buna
Rad
Rad
821.134.2-1
821.163.42-31
Beograd
Beograd
1964
1964
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111-32
821.112.2-32
821.111-32
821.134.2-31
Vega, Lope de
Šenoa, August
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Konstan, Benjamin
Hardi, Tomas
Hese, Herman
Mom, Somerset
Ikasa, Horhe
2587 Zapisi iz mrtvog doma
2588 Adolf ; Sesila
2589 Žena s maštom
2590 Knulp
2591 Prijem u bašti
2592 Indijanska polja
Devojka i golubovi ; Mlin na
2593 Kamjoni
2595 Galeb ; Tri sestre
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
821.162.1-32
821.161.1-2
Ivaškjevič, Jaroslav
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
Beograd
1964
1964
2596 Zemlja ljudi
2597 Dok ležah na samrti
2598 Pesme
2599 Gozba ili O Ljubavi
2600 Rimska lirika
Život i priključenija Dimitrija
2601 Obradoviča
2602 Pesme
2603 Sudanija
2604 Slučaj u Huerti
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.112.2-1
821.14'02-3
821.124'02-1
Egziperi, Antoan de Sent
Fokner, Vilijam
Hajne, Hajnrih
Platon,
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-94
821.161.1-1
821.163.41-32
821.134.2-31
Obradović, Dositej
Blok, Aleksandar
Kočić, Petar
Ibanjez, Visente
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
2605 Sandomirski manastir ; Ubogi svirač
2606 Iz života jednog dangube
2608 Portret umetnika u mladosti
2609 Primjeri čojstva i junaštva
2610 Ispovesti varalice Feliksa Krula
2611 Lovčevi zapisi
2612 Roman o Tristanu i Izoldi
2613 Kiša : i druge pripovetke
2614 Majka hrabrost
2615 Zemlja
2616 Krvnik ; Vječni smiješak
2617 Pisma iz Norveške
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-31
821.112.2-2
821.111-31
821.163.41-32
821.112.2-31
821.161.1-32
821.133.1-31
821.111-32
821.112.2-2
821.163.41-32
821.113.6-31
821.163.41-6
Grilparcer, F.
Ajhendorf, fon Jozef
Džojs, Džems
Miljanov, Marko
Man, Tomas
Turgenjev, I. S.
Bedije, Žozef
Mom, Somerset
Breht, Bertold
Petrović, Veljko
Lagerkvist, Per
Sekulić, Isidora
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
2619 Pesme
2620 Iten From
2621 Milion
2622 Nemogući skipton
2624 Veli Jože : i druge pripovetke
2625 Druga mladost
2626 Knjiga poezije
2627 Redovnica
Gospodin iz San Franciska : i druge
2629 pripovetke
2630 Crveni poni
2631 Pesme i proza
2632 Zid : i druge pripovetke
2633 Memoari : knjiga prva
2634 Memoari : knjiga druga
2635 Memoari : knjiga treća
2636 Memoari : knjiga četvrta
2637 Memoari : knjiga peta
2642 Puk i njegova družina
2645 Zagonetni dječak
2648 Deca karavana
2654 Opsada i pad Troje
2656 Crnokosi mladić
2657 Kopljem i mačem
2658 Dva kapetana
2659 Dva kapetana
2663 Veliko surovo vreme
2665 Nanine priče
2667 Veliki talas
2668 gurije nije uvedena
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-1
821.111-31
821.131.1-992
821.111(73)-31
821.163.42-32
821.133.1-31
821.112.2-1
821.133.1-31
Rad
Rad
Rad
Rad
Epoha ; Matica hrvatska ;
Prosvjeta
Epoha ; Matica hrvatska ;
Prosvjeta
Epoha ; Matica hrvatska ;
Prosvjeta
Epoha ; Matica hrvatska ;
Prosvjeta
Epoha ; Matica hrvatska ;
Prosvjeta
Prosveta
821.161.1-32
821.111(73)-31
821.131.1-82
821.133.1-32
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Maksimović, Desanka
Vorton, Edit
Polo, Marko
Džonson, Pamela
Nazor, Vladimir
Žiono, Žan
Šiler, Fridrih
Didro, Deni
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Bunjin, Ivan
Štajnbek, Džon
Leopardi, ðuzepe
Sartr, žan Pol
Kazanova, ðovani
821.131.1-94
ðakomo
Kazanova, ðovani
821.131.1-94
ðakomo
Kazanova, ðovani
821.131.1-94
ðakomo
Kazanova, ðovani
821.131.1-94
ðakomo
Kazanova, ðovani
821.131.1-94
ðakomo
821.133.1-93-31 Burliž, Leon
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
Zagreb
1969
Zagreb
1969
Zagreb
1969
Zagreb
1969
Zagreb
Beograd
1969
1962
821.163.42-93-31
821.111(73)-31
821.111-93-31
821.163.6-32
821.163.41-31
821.161.1-93-31
821.161.1-93-31
821.163.41-32
821.111-93-32
821.111-93-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1963
1964
1968
1966
1967
1967
1961
1965
1964
Kušan, Ivan
Džejn Kar, Meri
Grejvz, Robert
Vošnjak, Sergej
Dragićević, Ilija
Kaverin, Venjamin
Kaverin, Venjamin
Bratko, Ivan
Fardžeon, Elinor
Bak, Perl
2669 Morski lovac
2675 Biberče
Prosveta
Prosveta
2679 Lažeš, Melita
2683 Mališa i Karlson s krova
Prosveta
Prosveta
2686 Avanture s točkićem
2687 Tri musketara
2689 Ižo - Mižo i klan - klan
2690 Vragolije malih ljudi
2691 Zvezdana vozna karta
Čukovski, Nikolaj
821.161.1-93-32 Kornejevič
821.163.41-93-2 ðokić, Ljubiša
Beograd
Beograd
1968
1964
Kušan, Ivan
Lindgren, Astrid
Beograd
Beograd
1965
1968
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Narodna knjiga
821.163.42-93-31
821.113.6-93-32
821.162.4(497.11
3)-93-32
821.133.1-93-31
821.163.2-93-31
821.111-93-31
821.161.1-93-31
Ferko, Milan
Dima, Aleksandar
Karalijčev, Angel
Alkot, Lujza
Aksjonov, Vasilij
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
0
1965
1965
1963
2693 Sjajan čovek : i druge pripovetke
2695 Duvanski put
2696 Pripovetke
2700 Jedan londonski život
2702 Moj trolejbus
2704 Priče iz celog sveta
2707 Kengur, helikopter i drugi
2709 Bela griva ; Crveni balon
2713 Odabrane strane
2714 Pesme i Stanoje Glavaš
2719 Družina sinji galeb
2720 Kako spavaju tramvaji
2722 Robinzon Kruso
2724 Priče o stvarima
2724 Priče o stvarima
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Narodna knjiga
Narodna knjiga
821.161.1-32
821.111(73)-31
821.112.2-32
821.111-93-31
821.163.41-93-8
821.111-93-32
821.163.4-93-32
821.133.1-93-31
821.163.6-32
821.163.41-1
Iljf ; Petrov, Ilja ; Jevgenij
Koldvel, Erskin
Kafka, Franc
Džejms, Henri
Lukić, Dragan
Kej, Deni
Ivanji, Ivan
Gijo, Rene
Cankar, Ivan
Jakšić, ðura
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1962
1963
1963
1962
1966
1967
1964
1965
1965
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-1
821.111-93-31
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
Danojlić, Milovan
Defo, Daniel
Iljin, M.
Iljin, M.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
2733 kad se pojavi crveni konj
Legende o starim japanskim
2788 junacima
2789 Razgovor sa robotom
2790 Putevi saznanja o vasioni
2791 Čarobni ekran
2792 Film kao umetnost
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Božić, Dragan
Beograd
1967
Narodna knjiga
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Narodna knjiga
Narodna knjiga
821.163.41-93-32
5/6
524.8
791.43.04
791.43.04
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1967
1967
1962
1962
Čolanović, Voja
Kondratov, Aleksandar
Ševarlić, Branislav
Petrić, Vladimir
Arnhajm, Rudolf
Avesalome, avesalome! : Sudija :
2793 Crveno lišće : Jesen na delti
2795 Proletnje bujice
2796 Devojke
Herojska odbrana Beograda (19142797 1915)
2798 Priručnik za amatere reditelje
2800 Istorija filma
2811 Nadnica, cena i profit
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
Fokner, Vilijam
Hemingvej, Ernest
Monterlan, Anri de
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1961
1961
Prosveta
Narodna knjiga
Prosveta
Kultura
821.163.41-31
791(091)
791(091)
3
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1961
1962
1960
2812 Pisma o istorijskom materijalizmu
2813 Anarhizam i socijalizam
Kultura
Kultura
3
3
Beograd
Beograd
1960
1961
2814 Komunistički manifest
2815 O Marksu i Marksizmu
Imperijalizam kao najviši stadij
2821 kapitalizma
August Cesarec
Kultura
141.82(091)
3
Oljača, Mladen
Klajn, Hugo
Novaković, Radoš
Marks, Karl
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Plehanov, G. V.
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Lenjin, Vladimir Ilič
Zagreb
Beograd
1974
1966
Kultura
32
Beograd
1967
2823 Istorija filozofije : I
Kultura
1(031)
Beograd
1962
2824 Istorija filozofije : II
Kultura
1(031)
Beograd
1962
2825 Istorija filozofije : III
2827 Životnom stazom Josipa Broza
Četrdeset prva : ustanak naroda
2829 Jugoslavije
2830 Filip Višnjić : život i delo
2831 O srpskoj narodnoj poeziji
2832 Raskovnik
2834 Renesansa
2834 Za kim zvono zvoni
2835 Klara Cetkin
2836 Helena Keler : prilog za biografiju
2836 Helena Keler : prilog za biografiju
2837 Ne budi zaspale pse
2838 Vojnikova nagrada
Kultura
Kultura
1(031)
929:32
Lenjin, Vladimir Ilič
Hegel, Georg Vilhelm
Fridrih
Hegel, Georg Vilhelm
Fridrih
Hegel, Georg Vilhelm
Fridrih
Vinterhalter, Vilko
Beograd
Beograd
1962
1968
Mlado pokolenje
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Prosveta
Narodna knjiga
940(497.1)
929:82
821.163.4.09
821.163.41-82
821.111-4
821.111(73)-31
929:32
929:82
929:82
821.163.41-31
821.111(73)-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1967
1964
1964
1965
1975
1959
1958
1958
1964
1964
Panić - Surep, Miodrag
Karadžić, Vuk
Karadžić, Vuk
Hemingvej, Ernest
Dorneman, Lujza
Bruks, Van Vajk
Bruks, Van Vajk
Olujić, Grozdana
Fokner, Vilijam
2839 Proleće na Terazijama
2840 Pronañene stvari
2841 Očarana duša
2842 Egoist
2843 Vuci iz žute reke
2844 Vodene bebe
2845 Gospoña Marija Grube
2846 Marijanin život
2847 Zlatni mladić i njegove žrtve
2848 Hadrijanovi memoari
2849 Doba zrelosti
2850 Plavi pesak
2851 Zrelo doba : putevi slobode I
2852 Odlaganje : putevi slobode II
2853 Ubijene duše : putevi slobode III
2854 Izgubljene iluzije
2855 Noći i dani : I
2856 Noći i dani : II
2857 Sinovi i ljubavnici
2858 Zlatno runo
2859 Zlatno runo
2860 Devojke
2861 Martin Čazlvit
2862 Savremena istorija
2863 Tristram Štendi
Prosveta
Prosveta
Omladina
Prosveta
Kosmos
Prosveta
Nolit
Nolit
Prosveta...(etc)
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-1
821.163.41-82
821.133.1-31
821.111-31
821.163.41-31
821.111-93-32
821.113.4-31
821.133.1-31
821.163.42-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
2864 Iz naše književnosti feudalnog doba
2865 Ilijada
2866 Odiseja
2867 Pakao
2868 Kanconijer
Veleumni plemić Don Kihot od
2869 Manče
Veleumni plemić Don Kihot od
2870 Manče
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.133.1-31
821.111-31
821.133.1-31
821.111-31
821.163.41(091)82
821.14'02-13
821.14'02-13
821.131.1-1
821.131.1-1
Prosveta
821.134.2-31
Prosveta
821.134.2-31
Stefanović, Mirjana
Kašanin, Milan
Rolan, Romen
Meredit, Džordž
Perović, Milivoje
Kingzli, Čarls
Jakobzen, J. P.
Marivo,
Cesarec, August
Jursenar, Margerit
Leris, Mišel
Ivanov, Vsevolod
Sartr, žan Pol
Sartr, žan Pol
Sartr, žan Pol
Balzak, Onore de
Dombrovska, Marija
Dombrovska, Marija
Lorens, D. H.
Grevs, Robert
Grevs, Robert
Monterlan, Anri de
Dikens, Čarls
Frans, Anatol
Stern, Lorens
Homer,
Homer,
Aligijeri, Dante
Petrarka, Frančesko
Servantes Saavedra,
Miguel de
Servantes Saavedra,
Miguel de
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1961
1957
1962
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1974
Beograd
1975
Beograd
1975
1968
1966
1965
1965
1965
1963
1962
1965
1965
1965
1961
1963
1963
1966
1966
1966
1964
1966
1966
1956
Pesništvo renesanse i baroka :
Dubovnik, Dalmacija, Boka
2871 Kotorska
Pisma Haralampiju : Život i
2872 priključenija
2874 Izbor iz dela
2875 O Vuku Karadžiću
2876 Rodoljupci
2877 Pevanija
2878 Pesme
Prosveta
821.163.4-1
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Obradović, Dositej
Karadžić, Vuk
2879 Srpska realistička pripovetka
2881 Jara gospoda (skorojevići)
2882 Zona Zamfirova
2883 Sonetni venac
2884 O realizmu
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
2885 Makedonska književnost
2886 Divota prašine
2887 Izabrana dela
2889 Jadnici I
2890 Jadnici II
2891 Jadnici III
2892 Jadnici IV
2893 Evgenije Onjegin nije uvedena
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-82
821.163.41.09
821.163.41-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.4132(082)
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.6-1
821(091)
821.163.3(091)82
821.163.42-31
821.111-82
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
2895 U noći : Koštana
2896 Feljtoni i eseji
2898 Pauci
Srpska trilogija : devetstočetrnaesta
2899 : 1.
2900 Srpska trilogija : pod krstom : 2.
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-82
Beograd
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
Kaleb, Vjekoslav
Bajron, Džordž Gordon
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
821.163.41-31
Stanković, Borisav
Matoš, Anton Gustav
Ćipiko, Ivo
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1968
1968
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-31
Jakovljević, Stevan
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
1968
1968
2901 Srpska trilogija : kapija slobode : 3. Prosveta
2903 Srpska trilogija : pod krstom : 2.
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-31
Jakovljević, Stevan
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
1968
1968
Popović, Jovan Sterija
Jovanović Zmaj, Jovan
Jakšić, ðura
Kumičić, Eugen
Sremac, Stevan
Prešern, France
2904 Srpska trilogija : kapija slobode : 3. Prosveta
2905 Antologija slovenačke poezije
2906 Narodni neprijatelj
2907 Gvozdena peta
2908 Budenbrokovi : 1.
2909 Budenbrokovi : 2.
2910 Sedam lirskih krugova
2912 Pesma
2912 Zagrljaj i druge novele
2913 Prolećni dan
2914 Dve Marije
2915 Paprat i vatra
2916 Faust
2917 Oblak u pantalonama
2920 Svetlost u avgustu
2921 Savremena jugoslovenska drama
2922 Pretprazničko veče
2923 Posmrtne počasti
2930 Hajduci nije uvedena
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.61(082.2)
821.113.5-2
821.111(73)-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.6-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.112.2-2
821.161.1-1
821.111(73)-31
821.163.4-2
821.163.41-1
821.163.41-1
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1974
1974
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
2946 Mali princ
Prosveta
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1966
2951 Memoari
2954 Pesme
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-1
2955 Martin Krpan s vrha ; Moj život
2956 Jablan : i druge pripovetke
2963 Dunavske balade
2966 Bajke
2969 Pripovetke
2971 Zov divljine
2976 Poznanje ljudi
2977 Smrt Smail age Čengijića
Ibzen, Henrik
London, Džek
Man, Tomas
Man, Tomas
Nastasijević, Momčilo
Davičo, Oskar
Marinković, Ranko
Kosmač, Ciril
Janevski, Slavko
Isaković, Antonije
Gete, Johan Volfgang
Majakovski, Vladimir
Fokner, Vilijam
Šantić, Aleksa
Pandurović, Sima
Beograd
1968
Beograd
Beograd
1966
1968
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Nenadović, Prota Matija
Ilić, Vojislav
Levstik, Cankar, Fran,
821.163.6-32
Ivan
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.163.41-93-1 Diklić, Arsen
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1968
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
London, Džek
821.163.41-82
Obradović, Dositej
821.163.42-1
Mažuranić, Ivan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1963
1969
1969
1966
1968
2982 Kroz mećavu
Otadžbino, ti si kao zdravlje : i
2983 druge novele ; Pripovetke
Prosveta
821.163.41-32
Beograd
1966
Prosveta
Kočić, Petar
Cankar, Kranjec, Ivan,
821.163.6-93-32 Miško
Beograd
1966
2988 Gluva pećina
2995 Pripovetke
2997 Kako je čovek postao div
2998 Veliki talas
3001 Gorski vijenac
3002 Pisma iz Italije
3003 Pripovetke
3004 Izabrane satire
3005 Pripovetke
Bitka kod Bistrice Lesne ; Tri
3012 domobrana
3014 Zrenjanin ; Višnja za zidom
3015 Svadba
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Svjetlost
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-31
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.111-93-31
821.163.41-1
821.163.41-6
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Kostić, Dušan
Čehov, Anton Pavlovič
Iljin i Segal, M. I J.
Bak, Perl
Njegoš, Petar Petrović
Nenadović, Ljubomir
Glišić, Milovan
Domanović, Radoje
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1968
1966
1981
1969
1969
1966
1966
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.42-32
821.163.41-1
821.163.41-31
Krleža, Miroslav
Davičo, Oskar
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1969
3016 Doživljaji Nikoletine Bursaća
3017 Daleko je sunce
3017 Daleko je sunce
Prosveta
Prosveta
Nolit
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1969
1988
3018 Velika deca
Prosveta
Beograd
1966
3020 Selo : i druge pesme
3023 Kon tiki
3027 Kraljevina Laždipaždi
3027 Kraljevina Laždipaždi
3040 Kako spavaju tramvaji
3043 Robinzon Kruso
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-32 Isaković, Antonije
Puškin, Aleksandar
821.161.1-1
Sergejevič
821.113.5-31
Hejerdal, Tur
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
821.111-93-31
Defo, Daniel
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
3046 Mali princ
3050 Deco moja svekolika
Prosveta
Prosveta
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan Beograd
1966
1966
3051 Memoari
3053 Pesme
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-1
1966
1968
Nenadović, Prota Matija Beograd
Ilić, Vojislav
Beograd
Levstik, Cankar, Fran,
Ivan
Kočić, Petar
3054 Martin Krpan : S vrha : Moj život
3055 Jablan : i druge pripovetke
Prosveta
Prosveta
821.163.6-32
821.163.41-32
Beograd
Beograd
1966
1966
3061 Orlovi rano lete
3062 Dunavske balade
3068 Pripovetke
3075 Poznanje ljudi
3076 Smrt Smail age Čengijića
3078 Pripovetke
3081 Kroz mećavu
"Otažbino, ti si kao zdravlje :
3082 Pripovetke
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-31
821.163.41-93-1
821.161.1-93-32
821.163.41-82
821.163.42-1
821.163.41-32
821.163.41-32
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1969
1966
1968
1966
1966
Prosveta
821.163.41-32
Beograd
1966
3087 Gluva pećina
3094 Pripovetke
3096 Kako je čovek postao div
Prosveta
Prosveta
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kostić, Dušan
821.161.1-93-32 Čehov, Anton Pavlovič
821.161.1-32
Iljin i Segal, M. I J.
1966
1966
1966
Bak, Perl
Njegoš, Petar Petrović
Nenadović, Ljubomir
Glišić, Milovan
Domanović, Radoje
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
3097 Veliki talas
3100 Gorski vijenac
3101 Pisma iz Italije
3102 Pripovetke
3103 Izabrane satire
3104 Pripovetke
Priča o kmetu Simanu : i druge
3110 pripovetke
Priča o kmetu Simanu : i druge
3111 pripovetke
3113 Zrenjanin ; Višnja za zidom
Rad : Marica srpska
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.41-6
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Prosveta
821.163.41-32
Andrić, Ivo
Beograd
1969
Prosveta
Prosveta
821.163.41-32
821.163.41-1
Andrić, Ivo
Davičo, Oskar
Beograd
Beograd
1969
1966
3115 Doživljaji Nikoletine Bursaća
3116 Daleko je sunce
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
Beograd
Beograd
1968
1976
3117 Velika deca
3118 Ratno putovanje
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-32 Isaković, Antonije
821.163.41-32
Mitrović, Mitra
Beograd
Beograd
1966
1966
Ćopić, Branko
Diklić, Arsen
Gorki, Maksim
Obradović, Dositej
Mažuranić, Ivan
Lazarević, Laza K.
Kočić, Petar
Cankar, Kranjec, Ivan,
Miško
1965
1969
1969
1969
1966
1966
3119 Selo : i druge pesme
3119 Ratno putovanje
3121 U naše vreme
3122 Kon tiki
3135 Daleko je sunce
3136 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3137 Rakić, Veljko Petrović)
3139 Pripovetke
3140 Priče o Niku
3143 Knjiga o Njegošu
3144 Marija Kiri
Knjiga stihova mlañih
3147 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3148 jugoslovenskih pisaca
3149 Doživljaji Nikoletine Bursaća
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3150 zapisi iz oslobodilačkog rata
3151 Daleko je sunce
3152 Izvidnica : i druge priče
Autobiografija : Sumnjivo lice :
Satire : Sluga Jernej i njegovo
3154 pravo
3155 Pripovetke
3157 Kako se kalio čelik
3158 Detinjstvo
3159 Knjiga o Njegošu
3162 Seljačka buna
Knjiga stihova mlañih
3163 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3164 jugoslovenskih pisaca
3165 Doživljaji Nikoletine Bursaća
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-1
821.163.41-32
821.111(73)-32
821.113.5-31
821.163.41-31
821.163.41-32
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-1
821.163.41-32
821.111(73)-32
821.163.41-8
821.131.1-32
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.163.41-32
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-82
821.163.41-32
821.161.1-31
821.161.1-32
821.163.41-8
821.163.42-31
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.163.41-32
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Mitrović, Mitra
Hemingvej, Ernest
Hejerdal, Tur
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Jovanović Zmaj, Jovan
Andrić, Ivo
Hemingvej, Ernest
Kiri, Eva
Ćopić, Branko
Čolaković, Rodoljub
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Nušić, Domanović,
Cankar, Branislav,
Radoje, Ivan
Andrić, Ivo
Ostrovski, Nikolaj
Gorki, Maksim
Šenoa, August
Ćopić, Branko
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
Beograd
1966
Beograd
Beograd
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1970
1966
1966
1966
Beograd
1966
Beograd
Beograd
1966
1966
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3166 Zapisi iz oslobodilačkog rata
3168 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3169 Rakić, Veljko Petrović)
3171 Aska i vuk
3174 Detinjstvo
3175 Knjiga o Njegošu
3177 Zastave na kulama
3178 Seljačka buna
Knjiga stihova mlañih
3179 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3180 jugoslovenskih pisaca
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3182 zapisi iz oslobodilačkog rata
3183 Daleko je sunce
3184 Izvidnica : i druge priče
3187 Pripovetke
3188 Priče o Niku
3189 Kako se kalio čelik
3193 Zastave na kulama
Knjiga stihova mlañih
3194 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3195 jugoslovenskih pisaca
3196 Doživljaji Nikoletine Bursaća
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3197 zapisi iz oslobodilačkog rata
3198 Daleko je sunce
3199 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3200 Rakić, Veljko Petrović)
Autobiografija : Sumnjivo lice :
Satire : Sluga Jernej i njegovo
3201 pravo
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-94
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
1968
1966
Mlado pokolenje
Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-1
821.163.41-32
821.161.1-32
821.163.41-8
821.161.1-31
821.163.42-31
Jovanović Zmaj, Jovan
Andrić, Ivo
Gorki, Maksim
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1972
1966
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-32
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.111(73)-32
821.161.1-31
821.161.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1970
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Beograd
Beograd
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-82
Jovanović Zmaj, Jovan
Nušić, Domanović,
Cankar, Branislav,
Radoje, Ivan
Beograd
1966
Makarenko, Anton
Šenoa, August
Čolaković, Rodoljub
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Andrić, Ivo
Hemingvej, Ernest
Ostrovski, Nikolaj
Makarenko, Anton
3203 Priče o Niku
3204 Kako se kalio čelik
3209 Seljačka buna
Knjiga stihova mlañih
3210 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3211 jugoslovenskih pisaca
3212 Doživljaji Nikoletine Bursaća
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3213 zapisi iz oslobodilačkog rata
3215 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3216 Rakić, Veljko Petrović)
3218 Pripovetke
3221 Detinjstvo
3222 Knjiga o Njegošu
3223 Marija Kiri
3224 Zastave na kulama
3225 Seljačka buna
Knjiga stihova mlañih
3226 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3227 jugoslovenskih pisaca
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3229 zapisi iz oslobodilačkog rata
3230 Daleko je sunce
3231 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3232 Rakić, Veljko Petrović)
3234 Pripovetke
3236 Kako se kalio čelik
3237 Detinjstvo
3239 Marija Kiri
3241 Seljačka buna
Knjiga stihova mlañih
3242 jugoslovenskih pesnika
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.111(73)-32
821.161.1-31
821.163.42-31
Mlado pokolenje
Hemingvej, Ernest
Ostrovski, Nikolaj
Šenoa, August
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1970
1966
821.163.4-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Beograd
Beograd
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-1
821.163.41-32
821.161.1-32
821.163.41-8
821.133.1-31
821.161.1-31
821.163.42-31
Jovanović Zmaj, Jovan
Andrić, Ivo
Gorki, Maksim
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-32
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-1
821.163.41-32
821.161.1-31
821.161.1-32
821.133.1-31
821.163.42-31
Jovanović Zmaj, Jovan
Andrić, Ivo
Ostrovski, Nikolaj
Gorki, Maksim
Kiri, Eva
Šenoa, August
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1970
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Beograd
1966
Kiri, Eva
Makarenko, Anton
Šenoa, August
Knjiga pripovedaka mlañih
3243 jugoslovenskih pisaca
Kazivanje o jednom pokoljenju :
3245 zapisi iz oslobodilačkog rata
3246 Daleko je sunce
3247 Izvidnica : i druge priče
Rodoljubive pesme (Zmaj, Šantić,
3248 Rakić, Veljko Petrović)
Autobiografija : Sumnjivo lice :
Satire : Sluga Jernej i njegovo
3249 pravo
3250 Pripovetke
3252 Kako se kalio čelik
3254 Knjiga o Njegošu
3255 Marija Kiri
3256 Zastave na kulama
Knjiga stihova mlañih
3258 jugoslovenskih pesnika
Knjiga pripovedaka mlañih
3259 jugoslovenskih pisaca
3261 Pesme
3262 Pesme
3267 Pripovetke
Mlado pokolenje
821.163.4-32
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Čolaković, Rodoljub
Ćosić, Dobrica
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
Nušić, Domanović,
Cankar, Branislav,
Radoje, Ivan
Andrić, Ivo
Ostrovski, Nikolaj
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-82
821.163.41-32
821.161.1-31
821.163.41-8
821.133.1-31
821.161.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1970
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
821.163.4-1
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.4-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1968
3269 Ne okreći se, sine
3270 Zvezda Kec
3274 Oliver Tvist
3277 Pesme
3278 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31
821.161.1-93-31
821.111-31
821.163.41-1
821.163.41-1
3281 Pripovetke
3283 Pripovetke
3286 Zvezda Kec
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Diklić, Arsen
Beljajev, Aleksandar
Dikens, Čarls
Maksimović, Desanka
Jakšić, ðura
Glišić, Lazarević,
821.163.41-32
Milovan, Laza
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.161.1-93-31 Beljajev, Aleksandar
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1970
1970
1968
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1966
1970
3288 Taras Buljba
3290 Oliver Tvist
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-93-31 Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
821.111-31
Dikens, Čarls
Beograd
1968
1968
Kiri, Eva
Makarenko, Anton
Maksimović, Desanka
Jakšić, ðura
Andrić, Ivo
3292 Od zlata jabuka : Raskovnik
3293 Pesme
3294 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
1966
1970
Mlado pokolenje
821.163.41-8:398
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
821.163.41-1
Jakšić, ðura
Glišić, Lazarević,
821.163.41-82
Milovan, Laza
821.161.1-93-31 Beljajev, Aleksandar
Uljanova, Krupska, Ana,
929:32
Nadežda
3297 Pripovetke
3302 Zvezda Kec
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
3303 Lenjinovo detinjstvo
Beograd
1966
3304 Taras Buljba
3306 Oliver Tvist
3307 Pisma iz moje vetrenjače
3309 Pesme
3310 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-31
821.111-31
821.133.1-93-32
821.163.41-1
821.163.41-1
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
3313 Pripovetke
Mlado pokolenje
821.163.41-32
Beograd
1968
3320 Taras Buljba
3322 Oliver Tvist
3323 Pisma iz moje vetrenjače
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-93-31 Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
821.111-31
Dikens, Čarls
Beograd
821.133.1-93-32 Dode, Alfons
Beograd
1968
1966
1968
3324 Od zlata jabuka : Raskovnik
3325 Pesme
3327 Pesme
3331 Pripovetke
3333 Ne okreći se sine
3335 Zvezda Kec
3338 Oliver Tvist
3339 Pisma iz moje vetrenjače
3341 Pesme
3342 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-8:398
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-31
821.161.1-93-31
821.111-93-31
821.133.1-93-32
821.163.41-1
821.163.41-1
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1968
1968
1970
1968
1968
1966
1966
3345 Pripovetke
3348 Sutjeska : Modro blago
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-82
821.163.41-31
Beograd
Beograd
1966
1966
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Dikens, Čarls
Dode, Alfons
Maksimović, Desanka
Jakšić, ðura
Glišić, Lazarević,
Milovan, Laza
Maksimović, Desanka
Jakšić, ðura
Andrić, Ivo
Diklić, Arsen
Beljajev, Aleksandar
Dikens, Čarls
Dode, Alfons
Maksimović, Desanka
Jakšić, ðura
Glišić, Lazarević,
Milovan, Laza
Kostić, Dušan
3352 Taras Buljba
Mlado pokolenje
821.161.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
3356 Od zlata jabuka : Raskovnik
3357 Pesme
3358 Pesme
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
3361 Pripovetke
3363 Pripovetke
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-8:398
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
821.163.41-1
Jakšić, ðura
Glišić, Lazarević,
821.163.41-32
Milovan, Laza
821.163.41-32
Andrić, Ivo
Beograd
Beograd
1966
1966
3364 Sutjeska ; Modro blago
3366 Zvezda Kec
Veselin Masleša
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kostić, Dušan
821.161.1-93-31 Beljajev, Aleksandar
Sarajevo
Beograd
1966
1970
3368 Taras Buljba
3370 Oliver Tvist
3371 Pisma iz moje vetrenjače
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.161.1-93-31 Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
821.111-93-31
Dikens, Čarls
Beograd
821.133.1-93-32 Dode, Alfons
Beograd
1968
1968
1966
3372 Od zlata jabuka : Raskovnik
3373 Pesme
3374 Pesme
3375 Pop Ćira i pop Spira
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Prosveta
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1969
3377 Pripovetke
3379 Pripovetke
3379 Pripovetke
3380 Sutjeska : Modro blago
3386 Oliver Tvist
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-8:398
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
821.163.41-1
Jakšić, ðura
821.163.41-31
Sremac, Stevan
Glišić, Lazarević,
821.163.41-82
Milovan, Laza
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.163.41-31
Kostić, Dušan
821.111-31
Dikens, Čarls
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1966
1966
1966
3387 Narodna književnost
Mlado pokolenje
821.163.41-1:398
Beograd
1966
3391 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
Beograd
1966
3392 Dobar vetar, plava ptico
3394 Kroz pustinju i prašumu
3395 Priče za decu
3398 Lesi se vraća kući
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
821.111-93-31
Najt, Erik
1966
1966
1966
1966
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
3402 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
1966
3404 Orlovi rano lete : slavno vojevanje
Mlado pokolenje
3406 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
3407 Pripovetke
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
3408 Dečaci Pavlove ulice
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.511.141-9331
Molnar, Ferenc
Beograd
1966
Beograd
Beograd
1966
1966
Beograd
1966
3409 Dobar vetar, plava ptico
3410 Kroz pustinju i prašumu
3412 20 000 milja pod morem
3414 Lesi se vraća kući
3415 Tom Sojer
3416 Priče iz klasične starine : odiseja
3418 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.111-31
Vern, Žil
821.111-93-31
Najt, Erik
Tven, Mark
821.112.2-93-32 Švab, Gustav
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
821.163.41-32
Kočić, Petar
3422 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
3423 Pripovetke
Beograd
Beograd
1966
1966
3425 Dobar vetar, plava ptico
3426 Kroz pustinju i prašumu
3429 Glas divljine
3434 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
London, Džek
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
3435 Narodna književnost
Mlado pokolenje
821.163.41-1:398
1966
3438 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
Beograd
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
Beograd
1966
3441 Dobar vetar, plava ptico
3442 Kroz pustinju i prašumu
3443 Priče za decu
3444 20 000 milja nije uvedena
3446 Lesi se vraća kući
3450 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.111-93-31
821.211-93-6
Beograd
Beograd
1966
1966
Najt, Erik
Nehru, Džavaharlal
Pesme [Branko Radičević, Vojislav
3453 Ilić, Jovan Jovanović Zmaj]
Mlado pokolenje
3454 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
821.163.41-93-1 Radičević, Branko
Beograd
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
Beograd
821.163.41-93-1 Branislav
3457 Dobar vetar, plava ptico
3458 Kroz pustinju i prašumu
3462 Lesi se vraća kući
3463 Tom Sojer
3464 Priče iz klasične starine : odiseja
3466 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.111-93-31
Najt, Erik
Tven, Mark
821.112.2-93-32 Švab, Gustav
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
3468 Orlovi rano lete : slavno vojevanje
Mlado pokolenje
1966
3470 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Beograd
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
Beograd
1966
3473 Dobar vetar, plava ptico
3476 Priče za decu
3478 Lesi se vraća kući
3480 Priče iz klasične starine : odiseja
3482 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31
821.161.1-93-32
821.111-93-31
821.112.2-93-32
821.211-93-6
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1969
1973
1966
1966
1966
1966
Pesme [Branko Radičević, Vojislav
3485 Ilić, Jovan Jovanović Zmaj]
Mlado pokolenje
Kosier, Berislav
Gorki, Maksim
Najt, Erik
Švab, Gustav
Nehru, Džavaharlal
3486 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
821.163.41-93-1 Radičević, Branko
Beograd
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
Beograd
821.163.41-93-1 Branislav
3489 Dobar vetar, plava ptico
3490 Kroz pustinju i prašumu
3492 Pripovetke
3492 Priče za decu
3494 Lesi se vraća kući
3495 Tom Sojer
3497 Priče o Titu
3498 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
821.161.1-93-32 Gorki, Maksim
821.111-93-31
Najt, Erik
Tven, Mark
821.161.1-93-32 Jevtović, Miroljub
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
3502 Čika s bradom : Bosonogi i nebo
Mlado pokolenje
Diklić ; Crnčević, Arsen ;
821.163.41-93-1 Branislav
Beograd
1966
3505 Dobar vetar, plava ptico
3506 Kroz pustinju i prašumu
3510 Lesi se vraća kući
3514 Pisma Indiri
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Kosier, Berislav
Sjenkevič, Henrik
821.111-93-31
Najt, Erik
821.211-93-6
Nehru, Džavaharlal
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1966
1966
3517 Priče partizanke
Družba Pere Kvržice : Družina "Sinji
3518 galeb"
Družba Pere Kvržice ; Družina "Sinji
3518 galeb"
3519 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1968
Mlado pokolenje
1968
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
Lovrak ; Seliškar, Mato ;
821.163.42-93-31 Tone
Beograd
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
1964
1968
3520 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3521 Beli vuk : šareni most
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
Beograd
1966
3523 Svirač u dvorištu
3524 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3527 Sin puka
3529 Guliverova putovanja
3532 Izabrane basne
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.163.4-93-31
821.161.1-93-31
821.111-93-31
821(100)-342
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1970
3533 Priče partizanke
3535 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
1968
1968
3536 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3537 Beli vuk : šareni most
3538 hajduci
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
Beograd
1968
3539 Svirač u dvorištu
3540 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3541 Knjiga o džungli
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Petrović, Mirko
821.163.4-93-31 Hromadžić, Ahmet
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1970
1968
Petrović, Mirko
Hromadžić, Ahmet
Katajev, Valentin
Svift, Džonatan
3542 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
3543 Sin puka
Knjiga za djecu : ñurñevak i druge
3544 priče [Prezihov Vorenc]
3545 Guliverova putovanja
3548 Izabrane basne
3551 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
929:82
821.161.1-93-31 Katajev, Valentin
Beograd
Beograd
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.42-93-32 Nazor, Vladimir
821.111-93-31
Svift, Džonatan
821(100)-342
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1970
1968
3552 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3554 Hajduci
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Nušić, Branislav
Beograd
1966
3555 Svirač u dvorištu
3556 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3557 Knjiga o džungli
3558 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
3559 Sin puka
3561 Guliverova putovanja
3564 Izabrane basne
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.163.4-93-31
821.111-93-31
929:82
821.161.1-93-31
821.111-93-31
821(100)-342
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1970
1968
1966
1966
1968
1970
3565 Priče partizanke
3567 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
1970
1968
3568 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3569 Beli vuk : šareni most
3570 Hajduci
3571 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
3572 Patuljak iz zaboravljene zemlje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
Beograd
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
929:82
821.163.4-93-31 Hromadžić, Ahmet
Beograd
Beograd
1966
1968
3574 Svirač u dvorištu
3574 Knjiga o džungli
3577 Guliverova putovanja
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Petrović, Mirko
821.111-93-31
Kipling, Radjard
821.111-93-31
Svift, Džonatan
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
3581 Priče partizanke
3583 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
1968
1968
Petrović, Mirko
Hromadžić, Ahmet
Kipling, Radjard
Katajev, Valentin
Svift, Džonatan
3585 Beli vuk : šareni most
3588 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3589 Knjiga o džungli
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
821.163.4-93-31 Hromadžić, Ahmet
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1968
3590 Svirač u dvorištu
3591 Sin puka
3593 Guliverova putovanja
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Petrović, Mirko
821.161.1-93-31 Katajev, Valentin
821.111-93-31
Svift, Džonatan
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1966
1968
3595 Narodna književnost
Mlado pokolenje
821.163.41-1:398
Beograd
1968
3597 Priče partizanke
3599 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
1968
1968
3600 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3601 Beli vuk : šareni most
3604 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3605 Knjiga o džungli
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
821.163.4-93-31 Hromadžić, Ahmet
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1968
3606 Svirač u dvorištu
3607 Sin puka
Knjiga za djecu : ñurñevak i druge
3608 priče [Prezihov Vorenc]
3609 Guliverova putovanja
3610 Robinzon Kruso
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Petrović, Mirko
821.161.1-93-31 Katajev, Valentin
Beograd
Beograd
1966
1966
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.42-93-32 Nazor, Vladimir
821.111-93-31
Svift, Džonatan
821.111-93-31
Defo, Daniel
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
3613 Priče partizanke
3615 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.6-93-31 Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
1970
1968
3616 Gurije : veliko dvorište
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Raičković, Stevan
Beograd
1968
3617 Beli vuk : šareni most
3619 Jugoslovenski dečji pisci o sebi
3620 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3621 Knjiga o džungli
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Carić, Voja
929:82
821.163.4-93-31 Hromadžić, Ahmet
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1966
1968
1968
3622 Svirač u dvorištu
3623 Sin puka
3625 Guliverova putovanja
3631 Tajno društvo PGC
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.161.1-93-31
821.111-93-31
821.163.6-93-31
Petrović, Mirko
Katajev, Valentin
Svift, Džonatan
Ingolič, Anton
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1968
1968
3632 Gurije : veliko dvorište
3636 Patuljak iz zaboravljene zemlje
3637 Knjiga o džungli
3638 Sin puka
3640 Guliverova putovanja
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.163.4-93-31
821.111-93-31
821.161.1-93-31
821.111-93-31
Raičković, Stevan
Hromadžić, Ahmet
Kipling, Radjard
Katajev, Valentin
Svift, Džonatan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1966
1968
3642 Svirač u dvorištu
3644 Moji vaspitanici
3659 Bela griva
3660 Kako spavaju tramvaji
3668 Velika doktorska bajka
3673 Bela griva
3682 Velika doktorska bajka
3684 Priče za decu
3686 Moji vaspitanici
3700 Moji vaspitanici
3726 Priče za decu
3729 Bela griva
3754 Priče za decu
3758 Kako spavaju tramvaji
3768 Priče za decu
3771 Bajke
3781 Velika doktorska bajka
Otadžbino, ti si kao zdravlje : i
3802 druge novele ; Pripovetke
3803 Dunavske balade
3806 Dunavske balade
3807 Dunavske balade
3809 Dunavske balade
3810 Dunavske balade
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Prosveta
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32
821.161.1-93-32
821.133.1-93-31
821.163.41-93-1
821.162.3-93-32
821.133.1-93-31
821.162.3-93-32
821.111-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.111-93-32
821.133.1-93-31
821.111-93-32
821.163.41-93-1
821.111-93-32
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1966
1969
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.6-93-32
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
Petrović, Mirko
Čaplina, Vera
Gijo, Rene
Danojlić, Milovan
Čapek, Karel
Gijo, Rene
Čapek, Karel
Kipling, Radjard
Čaplina, Vera
Čaplina, Vera
Kipling, Radjard
Gijo, Rene
Kipling, Radjard
Danojlić, Milovan
Kipling, Radjard
Braća, ‚Grim
Čapek, Karel
Cankar, Kranjec, Ivan,
Miško
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1968
1968
1968
1968
821.162.3-93-32
3812 Dunavske balade
3823 Pisma iz Italije
3825 Pisma iz Italije
3826 Pisma iz Italije
3827 Pisma iz Italije
3828 Pisma iz Italije
3831 Pisma iz Italije
3832 Pisma iz Italije
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3863 U pustoj i snežnoj planini
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3864 U pustoj i snežnoj planini
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3867 U pustoj i snežnoj planini
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3868 U pustoj i snežnoj planini
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3870 U pustoj i snežnoj planini
Podzemni heroji ; Pioniri, pionirke ;
3871 U pustoj i snežnoj planini
3873 Pesme
3874 Pesme
3876 Pesme
3877 Pesme
3881 Pesme
3882 Pesme
3883 Pesme
3884 Pesme
3885 Pesme
3886 Pesme
3887 Pesme
3888 Pesme
3889 Pesme
3890 Pesme
3891 Pesme
3892 Pesme
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-93-1
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
821.163.41-6
Prosveta
821.163.41-93-8
Prosveta
821.163.41-93-8
Prosveta
821.163.41-93-8
Prosveta
821.163.41-93-8
Prosveta
821.163.41-93-8
Prosveta
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-93-8
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.3-1
Diklić, Arsen
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Nenadović, Ljubomir
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Alečković ; Janevski,
Mira ; Slavko
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Beograd
1969
Beograd
1969
Beograd
1969
Beograd
1969
Beograd
1969
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
3895 Mati : I
3899 Mati : I
3906 Mati : II
3912 Mati : II
3913 Lovac na jelene
3914 Poslednji mohikanac
3915 Pioniri
3916 Izvidnik
3917 Prerija
3918 Davy Crockett junak Tennesseeja
Rad
Rad
Rad
Rad
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Otokar Keršovani
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Blekmur, Din
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Rijeka
1970
1970
1970
1970
1968
1968
1968
1968
1968
1968
3919 Davy Crockett i banditi Missisippija Otokar Keršovani
3920 Davy Crockett na ratnoj stazi
Otokar Keršovani
3921 Davy Crockett na Jugozapadu
Otokar Keršovani
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Hamilton, David
Hamilton, David
Blekmur, Din
Beograd
Beograd
Rijeka
1968
1968
1968
Blekmur, Din
Rijeka
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1968
3923 Davy Crockett na stazama Zapada Otokar Keršovani
Matica srpska : Srpska
3924 Stara srpska književnost I
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3925 Stara srpska književnost II
Matica srpska : Srpska
3926 Stara srpska književnost III
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
3927 Komedije
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3928 Pesme : Proza
Matica srpska : Srpska
3929 Dela
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
3930 Hajduk Stanko
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
3931 Izabrane stranice
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
3932 Odabrane komedije : I
književna zadruga
3935 antologija narodnih epskih pesama
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
821.163.41-82
Popović, Jovan Sterija
821.163.41-32
Lazarević, Laza K.
821.163.41-31
Veselinović, Janko
821.163.41-32
Ćorović, Svetozar
821.163.41-2
Nušić, Branislav
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
3936 Antologija narodnih epskih pesama
3938 Izabrani spisi
3939 Vuk Karadžić - istorijski spisi
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3941 Pisma
Matica srpska : Srpska
3942 Memoari
književna zadruga
Pjesme ; Luča Mikrokozma ; Gorski Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
3943 vijenac
3940 Kritike i polemike
3943 Pjesme
Prosveta ; Obod ; Svjetlost
Matica srpska : Srpska
3944 Lažni car Šćepan Mali : Pisma
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3945 Pripovetke
Matica srpska : Srpska
3946 Odabrana dela I
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
3947 Odabrana dela II
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3948 Odabrana dela
Matica srpska : Srpska
3949 Odabrani spisi
književna zadruga
Bilješke jednog pisca : Bakonja fra- Matica srpska : Srpska
3950 Brne
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
3951 Pripovetke : O književnosti
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
3952 Studije iz srpske književnosti
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
3953 Satire
821.163.41-82
821.163.41.09
821.163.41-6
821.163.41-94
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-31
821.163.41-8
821.163.41.09
821.163.41-32
Obradović, Dositej
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Karadžić, Vuk
Beograd
Novi Sad :
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
Njegoš, Petar Petrović Beograd
Beograd :
Cetinje :
Njegoš, Petar Petrović Sarajevo
Novi Sad :
Njegoš, Petar Petrović Beograd
Novi Sad :
Mitrov Ljubiša, Stjepan Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
Glišić, Milovan
Beograd
Novi Sad :
Marković, Svetozar
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Nedić, Ljubomir
Beograd
Novi Sad :
Domanović, Radoje
Beograd
Karadžić, Vuk
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
3954 Eseji : Putopisi
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.163.41-31
821.163.41-32
Petrović, Veljko
821.163.41-1
Pandurović, Sima
821.163.41-82
Petrović, Veljko
821.163.41-32
Ćosić, Branimir
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
821.163.41-82
Kulenović, Skender
3962 Pripovetke
Matica srpska
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Dučić, Jovan
Jakovljević, Milica Mirjam
821.163.41-32
Ćopić, Branko
3963 Lelejska gora
3968 Istina o mome životu
3981 Saga o Forsajtima
3982 Moderna komedija
3983 Konac dela
Matica srpska : Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-94
821.111-31
821.111-31
821.111-31
3984 Idiot
Rad
821.161.1-31
3985 Poniženi i uvreñeni
3986 Istina
Rad
Rad
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.161.1-31
821.133.1-31
Lalić, Mihailo
Karañorñević, ðorñe
Golsvordi, Džon
Golsvordi, Džon
Golsvordi, Džon
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Zola, Emil
821.163.41-1
Rakić, Milan
821.163.41-82
Ranković, Svetolik
821.163.41-31
Uskoković, Milutin
3955 Devetsto četrnaesta
3956 Pripovetke
3957 Pesme
3958 Pesme : Eseji
3959 Pokošeno polje
3960 Pesme
3961 Poezija : Eseji
3987 Pesme
3989 Gorski car : Pripovetke
3990 Došljaci
821.163.41-82
Novi Sad :
Beograd
1971
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1968
1968
1968
Beograd
1966
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1966
1965
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
4011 Pesme sa zelenih i žitnih polja
4013 Lenjinu - pesnici sveta
4014 Lenjinu - pesnici sveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Rad
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Udruženje seljaka pisaca
SFRJ
Grafičar
Grafičar
4015 Dubrovski
4016 Žerminal
Zora
Narodna knjiga
3991 Ogledi i članci iz književnosti
3993 Pripovetke
3995 Pesme : Jelisaveta : proza
3996 Pesme
3997 Nečista krv : Koštana
3998 Odabrana dela
3999 Jesen ratnika : odabrane stranice
4000 Izabrana dela
4001 Pjesme
4001 Tartif : Don Žuan
4002 Pesme o pesnicima
4003 Eseji : Putopisi
4005 Pesnici : II
4006 Pripovetke
4007 Na Drini ćuprija
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-32
Stanković, Borisav
821.163.41-1
Jakšić, ðura
821.163.41-1
Petković Dis, Vladislav
821.163.41-82
Stanković, Borisav
821.163.41-82
Nenadović, Ljubomir
821.163.41-94
Miljanov, Marko
821.163.41-1
Ilić, Vojislav
821.163.41-1
821.133.1-2
Šantić, Aleksa
Molijer, Žan Batist
821.163.41-1
Dučić, Jovan
821.163.41-82
821.163.411(082)
Dučić, Jovan
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.163.41-31
Andrić, Ivo
821.163.4-1
821-1(082.2)
821-1(082.2)
821.161.1-32
821.133.1-31
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Zola, Emil
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1965
1971
1971
1971
1971
1971
Beograd
Inñija
Inñija
1970
1970
1970
Zagreb
Beograd
1950
1959
4017 Prosjački roman
4018 Žega
4019 Legende
4020 Gubave duše
4022 Talijanske kronike
Odabrana proza : I : detinjstvo 4023 dečaštvo - mladost
4026 Pesme
4027 Noć do smrti
4029 Proljeće u Badrovcu
4030 Saga o Forsajtima : knjiga prva
4031 Saga o Forsajtima : knjiga druga
4032 Saga o Forsajtima : knjiga treća
4033 Orkanski visovi
4035 Šerli
4036 Vilet
4037 Stanarka napuštenog zamka
Ljubav i smrt na Baliju ; Sudbonosni
4038 let
4039 Hotel Šangaj
4040 Čuvajte se srna
4041 Kaučuk
4042 Clarinda ; Rendez-vouz u Parizu
4043 Život bez tajne ; Karijera Doris Hart
4044 Kraljica Lepa
4045 Jelkin bosiljak : preko mora
4046 Začuñeni svatovi
4047 Olga i Lina
4048 Sirota
4049 Teodora
4050 Gospoña Sabina
4051 Gradić Peyton
4052 Povratak u gradić Peyton
Prosveta
Omladina
Omladina
Mlado pokolenje
Matica hrvatska
821.112.2-31
821.111-31
821.112.2-31
821.111-31
821.133.1-31
Breht, Bertold
Bouen, Elizabet
Man, Tomas
Grin, Greem
Stendal, Anri Bejl
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
1960
1955
1958
1961
1948
Novo pokolenje
Znanje ; Preduzeće za
udžbenike Narodne
republike Srbije
Dom omladine "Zvezdara"
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.161.1-32
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
1949
821.163.3-1
821.163.42-31
821.163.41-32
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Racin, Kočo
ðereković, Momčilo
Desnica, Vladan
Golsvordi, Džon
Golsvordi, Džon
Golsvordi, Džon
Bronte, Emili
Bronte, Šarlota
Bronte, Šarlota
Bronte, En
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1952
1969
1964
1968
1968
1968
1971
1971
1971
1971
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Baum, Viki
Baum, Viki
Baum, Viki
Baum, Viki
Baum, Viki
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1970
1970
1970
1970
1970
Otokar Keršovani
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Zora
Zora
821.112.2-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Baum, Viki
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Metalis, Grejs
Metalis, Grejs
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1970
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1970
1970
4053 Gradić Peyton
4054 Povratak u gradić Peyton
4058 Američki san
4059 Glasovi ljetnog dana
4063 Branislav Nušić
4064 Branislav Nušić
4065 Tvrñava
4066 Za i protiv Vuka
4067 Derviš i smrt
4068 Devojka crvene kose
4069 Pisci, mišljenja, razgovori
4070 Tišine
4071 Za i protiv Vuka
4072 Beskućnici
4074 Vašar taštine : I knjiga
4075 Vašar taštine : II knjiga
4076 Vašar taštine : III knjiga
4077 Doktor Faustus
4078 Doktor Faustus
4079 Bebit : prva knjiga
4080 Bebit : druga knjiga
Peskarino iskušenje ; Anñela
4081 Borñija
4082 Stara prodavnica retkosti
4084 Stara prodavnica retkosti
4084 Malostranske pripovijesti
4085 Vodenica na Flosi : I knjiga
4086 Vodenica na Flosi : II knjiga
4087 Gospoña Dalovej
4088 Lovčevi zapisi
4089 Pokojni Matija Paskal
4090 Gubernijske slike
Zora
Zora
Matica srpska
Matica hrvatska
Prosveta
Prosveta
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41-31
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
4091 Pesma u podne : i druge pripovetke Svjetlost
4093 Hrvatski bog Mars
Svjetlost
4094 Soć
Svjetlost
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Metalis, Grejs
Metalis, Grejs
Maler, Norman
Šo, Džo Bernard
Gligorić, Velibor
Gligorić, Velibor
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Žeromski, Stefan
Tekeri, Vilijam
Tekeri, Vilijam
Tekeri, Vilijam
Man, Tomas
Man, Tomas
Luis, Sinkler
Luis, Sinkler
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1970
1970
1969
1969
1964
1964
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1967
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1966
821.112.2-31
821.111-31
821.111-31
821.162.3-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.161.1-32
821.131.1-31
821.161.1-32
Majer, Konrad Ferdinand
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Neruda, Jan
Eliot, Džordž
Eliot, Džordž
Vulf, Virdžinija
Turgenjev, I. S.
Pirandelo, Luiñi
Saltikov-Ščedrin, M. E.
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1965
1965
1965
1967
1967
1966
1967
1966
1965
821.163.41-32
821.163.42-32
821.161.1-31
Petrović, Veljko
Krleža, Miroslav
Leonov, Leonid
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1966
1967
1966
821.163.41-31
821.163.4-32
821.163.4-82
821.163.4-32
4096 Džimi Higinz
4099 Poetika ruskog formalizma
Svjetlost
Prosveta
4101 Stara srpska književnost
4102 Rastko Petrović
4103 Laza Kostić
4104 Ivan Cankar
4105 S. Kosovel ; P. Voranc
4106 Desanka Maksimović
4107 Vladimir Nazor
4108 Mihailo Lalić
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
821.111(73)-31
821.161.1.09
821.163.41(091)82
821.163.41-8
821.163.41.09
821.163.6-32
821.163.6-82
821.163.41-1
821.163.42-82
821.163.41-82
4109 Silvije Strahimir Kranjčević
4110 Onore de Balzak
4116 Psihologija
4126 Gospodin Ripoa
4127 Vratiću se u Kandaru
4128 Petorica iz Ulice barske
4128 Troje se vraćaju kući
4130 Prijateljsko ubeñivanje
4131 Na smrt osuñeni je pobegao
4132 Lili
4133 Monparnas 19
4135 Velike porodice
4136 Letovalište
4137 Brodolom "Meri Dir"
4138 Subotom uveče nije uvedena
4139 Ulica snova
4140 Don Camillo
4141 Šala
Život i običaji Arbanasa : Srpski
4141 hajduci
4142 Špijun
4143 Na početku kraja
Antologija narodnih junačkih
4146 pesama nije uvedena
Jugoslavija
Jugoslavija
821.163.6-82
821.133.1-8
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
Kosmos
821.133.1-31
821.133.1-31
Sinkler, Apton
Sarajevo
Beograd
1965
1970
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Beograd
Beograd
1967
1967
821.111-31
821.111-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.111(73)-31
Emon, Luj
Ugron, Žan
Koznjevski, Kazimjež
Njutn Kit, Agnes
Vest, Džesemin
Devinji, Andre
Galiko, Pol
Mišel, Žorž - Mišel
Drion, Moris
Vilson, Sloun
Inis, Hamond
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1960
1960
1962
1961
Kosmos
Znanje
Znanje
821.133.1-31
821.131.1-31
821.162.2-31
Fale, Rene
Gvereši, ðovani
Kundera, Milan
1959
1969
1969
Grafički zavod
Znanje
Znanje
821.163.41-82
821.111-31
821.163.42-31
Miljanov, Marko
Li Ker, Džon
Raos, Ivan
Beograd
Zagreb
Zagreb
Titograd [tj.
Podgorica]
Zagreb
Zagreb
Petrović, Rastko
Kostić, Laza
Cankar, Ivan
Voranc, Prežihov
Maksimović, Desanka
Nazor, Vladimir
Lalić, Mihailo
Kranjčević, Silvije
Strahimir
Balzak, Onore de
1967
1969
1969
4147 Narodne lirske pesme
4149 ðure Daničića lekcije iz estetike
Primjeri čojstva i junaštva : Nešto o
4150 Bratonožićima : Pisma
Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi
4152 : I
Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi
4153 : II
Socijalna istorija umetnosti i
4155 književnosti : I tom
Socijalna istorija umetnosti i
4156 književnosti : II tom
4157 Uspomene i razmišljanja
4158 revolucija koja teče tempo
Dekameron : od prvog do petog
4160 dana
Dekameron : od šestog do desetog
4161 dana
Okovani Prometej ; Antigona ;
4162 Medeja
Okovani Prometej ; Antigona ;
4163 Medeja
Okovani Prometej ; Antigona ;
4164 Medeja
4165 Antigona
Okovani Prometej ; Antigona ;
4166 Medeja
4167 Izabrana dela
4168 Izabrana dela
4169 Izabrana dela
4170 Izabrana dela
4171 Izabrana dela
4172 Otvorena vrata : pesme
4173 Otvorena vrata : pesme
4174 Otvorena vrata : pesme
Prosveta
821.163.41.01
1968
Miljanov, Marko
Beograd
Titograd [tj.
Podgorica]
Titograd [tj.
Podgorica]
Titograd [tj.
Podgorica]
Grafički zavod
821.163.41-32
Miljanov, Marko
Grafički zavod
821.163.41-82
Miljanov, Marko
Grafički zavod
821.163.41-82
Kultura
7:82(091)
Hauzer, Arnold
Beograd
1966
Kultura
7:82(091)
Beograd
1966
Prosveta
821.161.1-94
Hauzer, Arnold
Žukov, Geprgij
Konstantinovič
Beograd
1969
Jugoslavija
821.131.1-32
Bokačo, ðovani
Beograd
1966
Jugoslavija
821.131.1-32
Bokačo, ðovani
Beograd
1966
Prosveta
821.14'02-21
Eshil ; Sofokle ; Euripid, Beograd
1968
Prosveta
821.14'02-21
Eshil ; Sofokle ; Euripid, Beograd
1968
Prosveta
821.14'02-21
Eshil ; Sofokle ; Euripid, Beograd
1968
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.14'02-21
821.111-82
821.111-82
821.111-82
821.111-82
821.111-82
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
Eshil ; Sofokle ; Euripid,
Bajron, Džordž Gordon
Bajron, Džordž Gordon
Bajron, Džordž Gordon
Bajron, Džordž Gordon
Bajron, Džordž Gordon
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Parun, Vesna
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1967
1967
4175 Otvorena vrata : pesme
4176 Otvorena vrata : pesme
4177 Pesme
4178 Pesme
4179 Pesme
4180 Pesme
4181 Pesme
4182 Poezija
4183 Poezija
4184 Poezija
4185 Poezija
4186 Poezija
4187 Čovek peva posle rata
4188 Čovek peva posle rata
4189 Čovek peva posle rata
4190 Čovek peva posle rata
4191 Čovek peva posle rata
4192 Sedam lirskih krugova
4193 Sedam lirskih krugova
4194 Sedam lirskih krugova
4195 Sedam lirskih krugova
4196 Sedam lirskih krugova
4197 Faust
4198 Faust
4199 Faust
4200 Faust
4201 Faust
4203 Gospoda Glembajevi
4204 Devojčice
4205 Devojčice rastu
4206 Devojčice
4207 Deca gospoñe Džo
4210 Stariji Feršo ; Marija iz luke
4211 Luka u magli ; Antoan i Žili
4212 Ispovedaonica ; Mali svetac
4213 Prljavi sneg ; Crvena svetlost
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Epoha
Epoha
Epoha
Epoha
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.133.1-1
821.133.1-1
821.133.1-1
821.133.1-1
821.133.1-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.112.2-2
821.112.2-2
821.112.2-2
821.112.2-2
821.112.2-2
821.163.42-2
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Bodler, Šarl
Bodler, Šarl
Bodler, Šarl
Bodler, Šarl
Bodler, Šarl
Vasiljev, Dušan
Vasiljev, Dušan
Vasiljev, Dušan
Vasiljev, Dušan
Vasiljev, Dušan
Nastasijević, Momčilo
Nastasijević, Momčilo
Nastasijević, Momčilo
Nastasijević, Momčilo
Nastasijević, Momčilo
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Krleža, Miroslav
Alkot, Lujza
Alkot, Lujza
Alkot, Lujza
Alkot, Lujza
Simenon, Žorž
Simenon, Žorž
Simenon, Žorž
Simenon, Žorž
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
4214 Donadijeov testament
4215 Mačka ; Pismo mome sudiji
Peri Mejsn i papagaj krivokletnik :
4216 Peri Mejsn i dvostruka kći
Peri Mejsn i odbegli mrtvac : Peri
4217 Mejsn i dva puta optuženi
Peri Mejsn i pastorkina tajna : Peri
4218 Mejsn i plavuša
Peri Mejsn i pozajmljena
smeñokosa : Peri Mejsn i bogata
4219 naslednica
Peri Mejsn i lažni frej : Peri Mejsn i
4220 problematični mladoženja
Peri Mejsn i neobazrivo mače : Peri
4221 Mejsn i žena s maskom
Rad
Rad
821.133.1-31
821.133.1-31
Simenon, Žorž
Simenon, Žorž
Beograd
Beograd
1968
1968
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
4224 Ratni memoari : poziv : 1940-1942
Ratni memoari : jedinstvo : 1942 4225 1944
4226 Ratni memoari
4232 ðulići i ñulići uveoci
4233 Snohvatice devesilje
Prosveta
821.133.1-94
De Gol, Šarl
Beograd
1968
Prosveta
Prosveta
Matica srpska
Matica srpska
821.133.1-94
821.133.1-94
821.163.41-1
821.163.41-1
De Gol, Šarl
De Gol, Šarl
Jovanović Zmaj, Jovan
Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
1968
1968
1969
1969
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-93-1
821-1(082.2)
821.163.41-82
Jovanović Zmaj, Jovan
Jovanović Zmaj, Jovan
Jovanović Zmaj, Jovan
Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Nolit
821.134.2-31
Beograd
1964
Nolit
821.134.2-31
Beograd
1964
Nolit
821.134.2-31
Beograd
1964
4234 Misaone, rodoljubive i šaljive pesme
4235 Političke i satirične pesme I
4236 Političke i satirične pesme II
4237 Dečje pesme
4238 Prepevi
4239 Proza
Veleumni plemić Don Kihot od
4240 Manče
Veleumni plemić Don Kihot od
4241 Manče
Veleumni plemić Don Kihot od
4242 Manče
Jovanović Zmaj, Jovan
Servantes Saavedra,
Miguel de
Servantes Saavedra,
Miguel de
Servantes Saavedra,
Miguel de
Veleumni plemić Don Kihot od
4243 Manče
4244 Moje dete biće dobar ñak
4246 Sabrana djela : knjiga I
4247 Sabrana djela : knjiga II
4249 Sabrana djela : knjiga III
4250 Izabrana djela : knjiga I
4251 Izabrana djela : knjiga II
4252 Izabrana djela : knjiga III
Behar : književnoistorijska
4253 monografija
4254 Izabrana djela : knjiga I
4255 Izabrana djela : knjiga II
4256 Izabrana djela
Zora : književnoistorijska
4257 monografija
4259 Plodovi gnjeva : knjiga I
4260 Plodovi gnjeva : knjiga II
4263 Vodenica na Flosi : I knjiga
4264 Vodenica na Flosi : II knjiga
4265 Beskućnici
4266 Izabrana djela : knjiga I
4267 Izabrana djela : knjiga II
4268 Izabrana djela : knjiga I
4269 Izabrana djela : knjiga I
4270 Izabrana djela : knjiga II
Nolit
Kultura
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.134.2-31
37
821.163.4-32
821.163.4-32
821.163.4-32
821.163.4-32
821.163.42-31
821.163.42-31
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Servantes Saavedra,
Miguel de
Samokovlija, Isak
Samokovlija, Isak
Samokovlija, Isak
Šubić, Zvonimir
Šubić, Zvonimir
Šubić, Zvonimir
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1964
1970
1967
1967
1967
1969
1969
1969
821.163.4.09
821.163.4-82
821.163.4-82
821.163.4-82
Rizvić, Muhsin
Bašagić, Safvet - beg
Bašagić, Safvet - beg
Palavestra, Jovan
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1971
1971
1971
1971
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.163.41.09
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.163.4-82
821.163.4-82
821.163.4-82
821.163.4-32
821.163.4-82
Tomić-Kovač, Ljubica
Štajnbek, Džon
Štajnbek, Džon
Eliot, Džordž
Eliot, Džordž
Žeromski, Stefan
Kikić, Hasan
Kikić, Hasan
Kikić, Hasan
Marković, Marko
Marković, Marko
1971
1969
1969
1967
1967
1967
1971
1969
1971
1968
1969
4271 Tragovi
Prosveta ; Svjetlost
821.163.41-1
Davičo, Oskar
4272 Meñu Markosovim partizanima
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-94
Davičo, Oskar
4273 Zrenjanin
Prosveta ; Svjetlost
821.163.41-1
Davičo, Oskar
4274 Višnja za zidom
Prosveta ; Svjetlost
821.163.41-1
Davičo, Oskar
4275 Poezija, otpori i neotpori
Prosveta : Svjetlost
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Davičo, Oskar
1969
1969
1969
1969
1969
4276 Pesma
Prosveta :Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4277 Čovekov čovek
Prosveta ; Svjetlost
821.163.41-1
Davičo, Oskar
4278 Beton i svici
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4279 Radni naslov beskraja
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4280 Flora
Prosveta ; Svjetlost
821.163.41-1
Davičo, Oskar
4281 Kairos : snimci
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-992
Davičo, Oskar
4282 Crno na belo
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-992
Davičo, Oskar
4283 Generalbas
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4284 Ćutnje
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4285 Gladi
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4286 Tajne
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4287 Bekstva
Prosveta :Svjetlost
821.163.41-31
Davičo, Oskar
4288 Novine nevino : eseji i članci
Prosveta : Svjetlost
821.163.41-92
Davičo, Oskar
4289 Pristojnosti
Prosveta : Svjetlost
4290 Notes
4291 Izabrana djela : knjiga I
4292 Izabrana djela [Usporena plima]
4293 Sabrana dela
4294 Grad opsjednut pozorištem
Prosveta : Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.4-82
792(497.113)
Davičo, Oskar
Petrović, Emil
Petrović, Emil
Vidaković, Miloš
Lešić, Josip
4296 Rodbina
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Davičo, Oskar
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Beograd :
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Novi Sad :
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1971
1969
1965
4297 Znamenje Sutjeske
4298 Perom u raboš
Svjetlost
Svjetlost
4300 Na stazama djetinjstva
Sevdalinke, balade i romanse
4301 Bosne i Hercegovine
Svjetlost
821.163.41-82
821.163.41.09
821.163.4-938(082.2)
Svjetlost
821.163.4-1
4302 Ratni memoari : poziv : 1940-1942
Ratni memoari : jedinstvo : 1942 4303 1944
4304 Ratni memoari
Antologija srpskog rodoljubivog
4305 pesništva
4307 Novembar
4308 Novele
4309 Demon : priča sa istoka
4310 Pukovnik Šaber
4311 Soneti
4312 Prolećne vode
4313 Pohvala ludosti
4314 Crnac sa "Narcisa"
Kozaci : kavkaska povest 1852.
4315 godine
4316 Knjiga o snobovima
4317 Veliko zaveštanje
4318 Kalendarske priče
4319 Ledi Magbet mcenskog okruga
4320 Izabrana pisma
4321 Eseji i kritike
4322 Novele
4323 Ifigenija na Tauridi
4324 Na berzi Forsajta
4326 Pokojnik
4327 Sekira
Prosveta
821.133.1-94
Prosveta
Prosveta
4328 Mrtve duše
Lubarda, Vojislav
Gluščević, Zoran
Sarajevo
Sarajevo
1967
1966
Tahmiščić, Husein
Sarajevo
1969
Sarajevo
1968
De Gol, Šarl
Beograd
1968
De Gol, Šarl
De Gol, Šarl
Beograd
Beograd
1968
1968
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.133.1-94
821.133.1-94
821.163.411(082)
821.133.1-32
821.131.1-32
821.161.1-32
821.133.1-32
821.131.1-1
821.161.1-31
821.124'05-82
821.111-31
Flober, Gistav
Bandelo, Mateo
Ljermontov, Mihail
Balzak, Onore de
Mikelanñelo,
Turgenjev, I. S.
Erazmo Roterdamski,
Konrad, Džozef
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1969
1964
1969
1969
1969
1969
1969
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-32
821.111-31
821.133.1-1
821.112.2-32
821.161.1-31
821.133.1-6
821.163.42-4
821.133.1-32
821.14'02-21
821.111-31
821.163.41-2
821.162.2-31
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tekeri, Vilijam
Vijon, Fransoa
Breht, Bertold
Ljeskov, Nikolaj S.
Sevinje, Gospoña de
Matoš, Anton Gustav
Mopasan, Gi de
Euripid,
Golsvordi, Džon
Nušić, Branislav
Vaculik, Ludvik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Rad
821.161.1-31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Beograd
1969
4329 Opatica iz Kastra
Rad
821.133.1-32
Stendal, Anri Bejl
Beograd
1969
4330 Dama s kučencetom : i druge priče
4331 Konjički gambit
4332 Efi Brist
4333 Gozba Trimalhionova
4334 Skakavci ; Evgenia Ivanovna
Ukradena ljubav : Noćno nebo nad
4335 gorama
4336 Vlati trave
4337 Karakteri ili naravi ovog veka
4338 Nortengerska opatija
4339 Gradić Okurov
4340 Sonetni venac
4341 Glad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.161.1-32
821.111(73)-31
821.112.2-31
821.124'02-32
821.161.1-32
Čehov, Anton Pavlovič
Fokner, Vilijam
Fontane, Teodor
Petronije, Arbiter
Leonov, Leonid
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.6-32
821.111(73)-1
1
821.111-31
821.161.1-31
821.163.6-1
821.113.5-31
Kranjec, Miško
Vitmen, Volt
Labrijer, Žan de
Ostin, Džejn
Gorki, Maksim
Prešern, France
Hamsun, Knut
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
4342 Memoari kapetana Džona Krajtona
4343 Pesme
Germanija ; Agrikola ; Razgovor o
4344 govornicima
4345 Crvena konjica
4346 Poseta stare dame ; Fizičari
Rad
Rad
821.111-31
821.133.1-1
Svift, Džonatan
Verlen, Pol
Beograd
Beograd
1969
1969
Rad
Rad
Rad
821.124'02-82
821.161.1-32
821.112.2-2
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
4347 Pesme
4348 Eseji
Ispovest ubice : ispričana jedne
4349 noći
4350 Zbogom, Guljsari!
Rad
Rad
821.163.42-1
821.133.1-4
Tacit, Publije Kornelije
Babelj, Isak
Direnmat, Fridrih
Kranjčević, Silvije
Strahimir
Ten, Ipolit
Beograd
Beograd
1969
1969
Rad
Rad
821.112.2-31
821.161.1-31
Rot, Jozef
Ajtmatov, Čingiz
Beograd
Beograd
1969
1969
4351 Memoari
4352 Krstaški ratovi tišine
Pismo nepoznate žene : i druge
4353 novele
4354 Crno je moja omiljena boja
4355 Koreni
Rad
Rad
821.163.41-94
821.133.1-1
Nenadović, Prota Matija Beograd
Sezer, Eme
Beograd
1969
1969
Rad
Rad
Rad
821.112.2-32
821.111(73)-32
821.163.41-31
Cvajg, Stefan
Malamud, Bernard
Ćosić, Dobrica
1969
1969
1969
Beograd
Beograd
Beograd
4356 Trorogi šešir
4357 Tri žene
4358 Večeri u antimovskom hramu
4359 Crveni znak hrabrosti
ðokondin osmeh : i druge
4360 pripovetke
4362 Pesme
4363 Rastanak sa roditeljima
4364 S one strane ; Pruga
4365 Eseji o književnosti
4367 Erika ; Simplon namiguje Frežisu
4368 Pesme
4369 Novela o snu
4372 Donžuan sa Sicilije
4372 Soba sa lepim izgledom
4373 Doživljaji Aleksisa Zorbasa
4374 Tkanje života
4376 Dalje od trupe
4377 Pesme
4379 Baron na drvetu
4380 U susret čoveku
4381 Novele o Klaudiji
4383 Sunce u repu vetra
4385 Vinograd
4386 Pesme
4387 Pletene stolice
Devinske elegije ; Soneti posvećeni
4388 Orfeju
4389 Tunel
4390 Svjetovi
4392 Džozef Endrus
4392 Kobzar
4393 Neredi u julu
4394 Smrt trgovačkog putnika
4395 Pesme
Rad
Rad
Rad
Rad
821.134.2-31
821.112.2-32
821.163.2-32
821.111(73)-31
Alarkon, Pedro Antonio
de
Muzil, Robert
Jovkov, Jordan
Krejn, Stiven
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1969
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.111-31
821.133.1-1
821.112.2-31
821.161.1-32
821.09
821.131.1-31
821.163.42-1
821.112.2-32
821.131.1-31
821.111-31
821.14'06-31
821.111-31
821.112.2-31
821.163.41-1
821.131.1-31
821.111(73)-32
821.112.2-32
821.134.2-1
821.163.3-32
821.111-1
821.161.1-31
Haksli, Martin
Igo, Viktor
Vajs, Peter
Maksimov, Valerij
Lukač, ðerñ
Vitorini, Elio
Ujević, Tin
Šnicler, Artur
Brankati, Vitalijano
Foster, E. M.
Kazancakis, Nikos
Vulf, Virdžinija
Bel, Hajnrih
Davičo, Oskar
Kalvino, Italo
Boldvin, Džems
Cvajg, Stefan
Neruda, Pablo
Koneski, Blažo
Šeli, Persi Biš
Tatarka, Dominik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.112.2-1
821.134.2-31
821.163.42-31
821.111-31
821.161.1-1
821.111(73)-31
821.111(73)-2
821.111-1
Rilke, Rajner Marija
Sabato, Ernesto
Šegedin, Petar
Filding, Henri
Ševčenko, Taras
Koldvel, Erskin
Miler, Artur
Kolridž, Samjuel Tejlor
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
4396 Melankta
4397 Plava ptica
4398 Kaljuga
4400 Rad
Megre i barska igračica ; Megreov
4401 vikend na Seni
Megreov neuspeh ; Megre i žive
4402 senke
Megre se brani ; Megre na Azurnoj
4403 obali
Megre pred porotom ; Megre i
4404 malerozni inspektor
Peri Mejsn i papagaj krivokletnik :
4407 Peri Mejsn i dvostruka kći
Peri Mejsn i odbegli mrtvac : Peri
4408 Mejsn i dva puta optuženi
Peri Mejsn i pastorkina tajna : Peri
4409 Mejsn i plavuša
Peri Mejsn i pozajmljena
smeñokosa : Peri Mejsn i bogata
4410 naslednica
Peri Mejsn i lažni frej : Peri Mejsn i
4411 problematični mladoženja
Peri Mejsn i neobazrivo mače : Peri
4412 Mejsn i žena s maskom
4413 Savremena filozofija
Psihopatologija svakodnevnog
4414 života
4415 Uvod u psihoanalizu
Dosetka i njen odnos prema
4416 nesvesnom
Rad
Rad
Rad
Rad
821.111(73)-31
821.133.1-2
821.133.1-31
821.133.1-31
Stejn, Gertruda
Meterlink, Moris
Zola, Emil
Zola, Emil
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1969
1965
1965
Rad
821.133.1-31
Simenon, Žorž
Beograd
1969
Rad
821.133.1-31
Simenon, Žorž
Beograd
1969
Rad
821.133.1-31
Simenon, Žorž
Beograd
1969
Rad
821.133.1-31
Simenon, Žorž
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
821.111(73)-31
Gardner, Erl Stenli
Beograd
1969
Rad
Rad
821.111(73)-31
14
Gardner, Erl Stenli
Beograd
Beograd
1969
1970
Matica srpska
Matica srpska
159.9
159.9
Frojd, Sigmund
Frojd, Sigmund
Novi Sad
Novi Sad
1970
1970
Matica srpska
159.9
Frojd, Sigmund
Novi Sad
1970
4417 O seksualnoj teoriji ; Totem i Tabu
4418 Iz kulture i umetnosti
4419 Tumačenje snova : I
4420 Tumačenje snova : II : o snu
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
159.9
159.9
159.9
159.9
Frojd, Sigmund
Frojd, Sigmund
Frojd, Sigmund
Frojd, Sigmund
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1970
1970
1970
1970
Autobiografija ; Nova predavanja za
4421 uvoñenje u psihoanalizu
4422 Sava Nemanjić
Zadaci i značaj industrijske
4492 psihologije
Radne sposobnosti muškaraca
4493 razne životne dobi
4494 Motivacija za rad
4495 Stručno obrazovanje kadrova
4496 Prilagoñavanje rada čovjeku
4497 Rasporeñivanje ljudi na radu
4498 Rasporeñivanje ljudi na radu
4499 Psihološki problemi umora i odmora
Nesreće na radu i izostanci na
4500 poslu
4501 Procjenjivanje uspešnosti radnika
Marksističko učenje o društvenom
4502 razvitku
4503 Marksističko učenje o državi
O društvenim revolucijama i
4504 klasnim odnosima
Postanak ljudskog društva i
osnovne karakteristike prvobitne
4505 zajednice
Matica srpska
Rad
159.9
929:2
Frojd, Sigmund
Pavlović, Dragoljub
Novi Sad
Beograd
1970
1963
Rad
159.9
Vasić, Živorad
Beograd
1964
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
159.9
159.9
159.9
159.9
159.9
159.9
Vidaček, Stjepan
Ristić, Živan
Sorokin, Boris
Krković, Anñelko
Živković, Petar
Živković, Petar
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Rad
159.9
Pec, Boris
Beograd
1964
Rad
Rad
159.9
159.9
Novosel, Marija
Novosel, Pavle
Beograd
Beograd
1964
1964
Rad
Rad
32
32
Laća, Ivan
Bulajić, Žarko
Beograd
Beograd
1961
1962
Rad
32
Rašković, Vladimir
Beograd
1962
Rad
32
Vlaškalić, Tihomir
Beograd
1961
32
Popović, Sveta
Beograd
1962
32
1962
32
32
Damjanović, Pero
Beograd
Jazić ; Branković, Živojin
; Slobodan
Beograd
Stamenković, Radoš
Beograd
1961
1961
32
Maksimović, Ivan
1961
Osnovne karakteristike
4506 robovlasničkog i feudalnog sistema Rad
Nastanak i razvitak kapitalizma i
4507 radničke klase
Rad
4508 Monopolistički stadijum kapitalizma Rad
4509 Državni kapitalizam
Rad
O socijalističkom društvenom
4510 sistemu
Rad
Beograd
Osobenosti izgradnje socijalizma u
4511 Jugoslaviji
4512 Šta su to moral i etika
4513 Malograñanština i njen moral
Odnos morala prema običaju i
4514 pravu
4515 O dužnostima
4516 O dužnostima : II deo
Osnovna učenja o najvišem dobru i
4517 cilju života u istoriji etike
4518 Marksizam i etika
4519 Socijalistički humanizam danas
4520 Lični i društveni interesi danas
Moralni problemi u odnosima
4521 izmeñu žene i muškarca
4522 Kuda nas vodi elektronika
Čudesne naprave : elektronske cevi
4523 i tranzistori
4524 Zagrevanje pomoću radio talasa
4525 Šta je ultrazvuk
Industrijska televizija upravlja
4526 procesima u proizvodnji
Elektronski mikroskop otkriva tajne
4527 mikrosvetova
4528 Elektronika u medicini
Svetlosni i toplotni zraci - direktni
4529 izvori električne energije
Od peščanog sata do atomskog
4530 časovnika
4531 Od luča do elektronske svetlosti
Dečja psihologija, njen razvoj i
4532 problemi
Rad
Rad
Rad
32
17
17
Perović, Mirko
Stojanović, Svetozar
Tonković, Stipe
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1962
1962
Rad
Rad
Rad
17
17
17
Životić, Miladin
Pavićević, Vuko
Pavićević, Vuko
Beograd
Beograd
Beograd
1962
1962
1962
Rad
Rad
Rad
Rad
17
17
17
17
Životić, Miladin
Stojanović, Svetozar
Supek, Rudi
Ribar, Veljko
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1962
1962
1962
1962
Rad
Rad
17
621.38
Pešić, Zagorka
Miljković, Miodrag
Beograd
Beograd
1962
1964
Rad
Rad
Rad
621.38
62
534.321.9
Tijanić, Miodrag
Lolić, Branimir
Kovačević, ðorñe
Beograd
Beograd
Beograd
1964
1964
1964
Rad
681
Razić, Veljko
Beograd
1964
Rad
Rad
681
681:61
Popović, Dušan
Hadžiristić, Mihailo
Beograd
Beograd
1964
1964
Rad
62
Marčetić, Jovanka
Beograd
1964
Rad
Rad
681.11(091)
65
Beograd
Beograd
1964
1964
Rad
159.9
Pavlović, Živorad
Popović, Dušan
Smiljanić- Čolanović,
Vera
Beograd
1964
4533 Šta dijete dobija nasljeñem a šta uči Rad
Razvitak čulne osetljivosti i pokreta
4534 kod deteta
Rad
159.9
Lazić, Branka
Beograd
1962
159.9
Rosandić, Ružica
Beograd
1962
4535 Emocije kod djece
4537 Dečja mašta i laž
4538 Dečje mišljenje
Može li se ispitivati dečja
4539 inteligencija
Dečji crteži kao izraz duševnog
4540 razvoja deteta
4541 Pubertet i doba mladalaštva
Rad
Rad
Rad
159.9
159.9
159.9
Smolić - Krković, Nada
Petrović, Vladimir
Ivić, Ivan
Beograd
Beograd
Beograd
1962
1962
1962
Rad
159.9
Beograd
1964
Rad
Rad
159.9
159.9
Berger, Josip
Pogačnik - Toličič,
Slavica
Toličič, Ivan
Beograd
Beograd
1962
1962
4552 Čovek u borbi za osvajanje vasione
Nebeski svod kao časovnik i
4553 kalendar
4554 Mesec - naš sused u vasioni
4555 Ka džinovima i patuljcima neba
Zvezdana prašina - neprijatelj
4556 vasionskog putovanja
Jedno putovanje kroz sunčanu
4557 državu
4558 Na drugim svetovima
4559 Sunce izvor života i energije
4560 Arhitektura vasione
Od zvezdočitača do veštačkih
4561 satelita
Nebeska tela i ciljevi prvih
4562 vasionskih letova
4563 Meñuplanetne putanje
4564 Pogon vasionskih brodova
Rad
521
Matović, Vladislav
Beograd
1960
Rad
Rad
Rad
521
521
521
Čepinac, Časlav
Oskanjan, Vasilije
Dačić, Ljubiša
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1960
1960
Rad
521
Teleki, ðorñe
Beograd
1960
Rad
Rad
Rad
Rad
521
521
520/524(091)
521
Ševarlić, Branislav
Mitić, Ljubiša
ðurković, Pero
Danić, Radovan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1960
1960
1960
Rad
521
Popović, Božidar
Beograd
1960
Rad
Rad
Rad
521
521
521
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1960
1960
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
521
521
159.9
521
521
521
Velimirović, Mihailo
Anñelić, Tatomir
Ajvaz, Vladimir
Boras ; Roglić, Miroslav ;
Stevan
Genčić, Vladimir
Bojanović, Radojica
Jugin, Milivoj
Kostić, Aleksandar
Janjić, Marko
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1960
1962
1960
1960
1960
Rad
521
Korda, Stevan
Beograd
1960
4565 Vasionska oružja
4566 Konstrukcije vasionskih letelica
4566 Dečja interesovanja
4567 Veštački zemljini sateliti
4568 Radio veze u astronautici
4569 Čovek u vasioni
Ekspedicije na Mesec, Mars i
4570 Veneru
4571 Let ka zvezdama
4572 Automatika i njen razvojni put
4573 Društveni aspekti automatizacije
4574 Automatika i produktivnost rada
Rad
Rad
Rad
Rad
521
62
62
62
Matović, Vladislav
Popović, Uroš
Mikić, Aleksa
Matejić, Vlastimir
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1960
1963
1963
1963
4575 Automatizacija proizvodnih procesa Rad
4576 Ureñaji za automatsku regulaciju
Rad
Analogne računske mašine i njihova
4577 primena
Rad
62
681
Beograd
Beograd
1963
1963
Beograd
1963
4578 Elektronski digitalni automati
Rad
681
Beograd
1963
4579 Automatika i ljudski organizam
Automatska kontrola nuklearnih
4580 elektrana
4581 Automatizacija u elektroprivredi
4582 Boravak u paklu
4583 Čari velegrada
4585 Ciganski romansero
4586 Izmeñu jutra i palme
4587 U srcu ljubav
Rad
62
Rakić, Miodrag
Dinić, Dobroslav
Pejović ; Parezanović,
Pavle ; Nedeljko
Hristović ; Marić, Dušan
; Milojko
Divac ; Masnikosa, Ivan
; Vukašin
Beograd
1963
Rad
Rad
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Bigz
62
62
821.133.1-8
821.133.1-1
821.134.2-1
821.133.1-1
821.133.1-1
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1963
1963
1968
1969
1969
1969
1971
4588 Život ; Ljubav ; Pesme
4590 Pesme
4593 Bezdani ogledala
4594 Očiju bez suza
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
821.161.1-1
821.133.1-1
821.161.1-1
821.134.3-1
Radanović, Ljubomir
Ćalović, Milan
Rembo, Artur
Prever, Žak
Lorka, Federiko Garsija
Valeri, Pol
Elijar, Pol
Jesenjin ; Dankan,
Sergej ; Isidora
Malarme, Stefan
Zabolocki, Nikolaj
Neto, Agostino
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
0
1970
1968
1968
4595 Šest ruskih pesnika
4596 Nemir
Kultura
Kultura
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.161.1-1(082)
821.162.1-1
Ruževič, Tadeuš
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1970
1970
4597 Rukovet
4599 Studije
4600 Kritike
681
821.163.41-1
Radičević, Branko
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
1971
1971
1971
4601 Proza
4602 Ogledi i zapisi
4603 Pesme : Pripovetke : Drame
4604 Čuvari sveta
4605 Bitka oko zida
4607 Junaci srpske trilogije govore
4608 Vuk Karadžić
4609 Vožd Karadjordje
4610 Knez Miloš
4611 Magbet
4613 Avangarda : 1919-1969
4615
4616 Ljudi
Istorija revolucija XX veka : Evropa
4617 1
4618 Istorija revolucija XX veka : Azija 4
Istorija revolucija XX veka :
4619 Amerika, Afrika 3
Istorija revolucija XX veka : Evropa
4620 2
4621 NARODNE EPSKE PESME 1
4624 Kritike i polemike
4625 Pisma
4626 Studije iz srpske književnosti
4627 Pesme
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Industrodidakta
Industrodidakta
Industrodidakta
Industrodidakta
Rad
Komunist
32
Komunist
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
821.163.41-82
Vinaver, Stanislav
821.163.41-82
821.163.41-94
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111-2
Matić, Dušan
Dimitrijević, Kosta
Dimitrijević, Kosta
Dimitrijević, Kosta
Dimitrijević, Kosta
Šekspir, Viljem
Morača ; Bilandžić, Pero
; Dušan
Beograd
1971
1971
1971
1971
1971
1969
821.163.41-1
Beograd
1969
Komunist
Komunist
947
947
Beograd
Beograd
1970
1970
Komunist
947
Beograd
1970
Komunist
947
Beograd
1970
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41.09
Karadžić, Vuk
821.163.41-6
Karadžić, Vuk
821.163.41.09
Nedić, Ljubomir
821.163.41-1
Pandurović, Sima
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1971
1971
1958
1971
1969
1969
1969
1969
1969
4628 Devetsto četrnaesta
4629 Pesme
Prvi i Drugi srpski ustanak ; Život i
4633 običaji naroda Srpskoga
4634 Kritike i polemike
4635 Pisma
4636 Studije iz srpske književnosti
4637 Pesme
4638 Devetsto četrnaesta
4639 Pesme
4640 Lelejska gora
4641 NARODNE LIRSKE PESME
4644 Lažni car Šćepan Mali : Pisma
4645 Pripovetke
4646 Odabrani spisi
4647 Odabrana dela
Bilješke jednog pisca : Bakonja fra
4648 Brne
4649 Pripovetke : O književnosti
4650 Satire
Matica srpska
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41-31
Jakovljević, Milica Mirjam
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
398.4(497.11)
Karadžić, Vuk
821.163.41.09
Karadžić, Vuk
821.163.41-6
Karadžić, Vuk
821.163.41.09
Nedić, Ljubomir
821.163.41-1
Matica srpska
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41-31
Pandurović, Sima
Jakovljević, Milica Mirjam
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-31
Lalić, Mihailo
821.163.41-82
Njegoš, Petar Petrović
821.163.41-32
Mitrov Ljubiša, Stjepan
821.163.41-82
Marković, Svetozar
821.163.41-32
Glišić, Milovan
821.163.41-8
Matavulj, Simo
821.163.41-82
Matavulj, Simo
821.163.41-32
Domanović, Radoje
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Pjesme ; Luča Mikrokozma ; Gorski Matica srpska ; Srpska
4653 vijenac
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4654 Lažni car Šćepan Mali ; Pisma
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4655 Pripovetke
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4656 Odabrani spisi
Matica srpska : Srpska
4657 Odabrana dela
književna zadruga
Bilješke jednog pisca : Bakonja fra- Matica srpska : Srpska
4658 Brne
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4659 Pripovetke : O književnosti
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4660 Satire
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4661 Pokošeno polje
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4662 Pripovetke
Matica srpska : Srpska
4663 Poezija : Eseji
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4664 Pauci : Pripovetke
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4665 Pripovetke
Matica srpska : Srpska
4666 Pesme : Eseji
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4667 Izabrani spisi
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4668 Memoari
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4669 Odabrana dela
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4670 Odabrana dela II
821.163.41-1
821.163.41-8
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-8
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-94
821.163.41-31
821.163.41-32
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Njegoš, Petar Petrović Beograd
Novi Sad :
Mitrov Ljubiša, Stjepan Beograd
Novi Sad :
Marković, Svetozar
Beograd
Novi Sad :
Glišić, Milovan
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Domanović, Radoje
Beograd
Novi Sad :
Ćosić, Branimir
Beograd
Novi Sad :
Ćopić, Branko
Beograd
Novi Sad :
Kulenović, Skender
Beograd
Novi Sad :
Ćipiko, Ivo
Beograd
Novi Sad :
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
Obradović, Dositej
Beograd
Novi Sad :
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Njegoš, Petar Petrović
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
4671 Pokošeno polje
4672 Pripovetke
4673 Poezija : Eseji
4674 Pauci : pripovetke
4675 Pripovetke
4676 Pesme : Eseji
4677 Izabrani spisi
4678 Memoari
4679 Odabrana dela I
4680 Odabrana dela II
4681 Stara srpska književnost I
4682 Stara srpska književnost II
4683 Stara srpska književnost III
4684 Komedije
4685 Pesme : Proza
4686 Dela
4687 Hajduk Stanko
4688 Izabrane stranice
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-82
Kulenović, Skender
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Ćorović, Svetozar
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-82
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-82
Obradović, Dositej
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-94
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Ignjatović, Jakov
Beograd
821.163.41(091)Novi Sad :
82
Beograd
821.163.41(091)Novi Sad :
82
Beograd
821.163.41(091)Novi Sad :
82
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-82
Popović, Jovan Sterija
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Lazarević, Laza K.
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-31
Veselinović, Janko
Beograd
Novi Sad :
821.163.41-32
Ćorović, Svetozar
Beograd
821.163.41-31
Ćosić, Branimir
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1966
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
4689 Odabrane komedije : I
4691 Stara srpska književnost I
4692 Stara srpska književnost II
4693 Stara srpska književnost III
4694 Komedije
4695 Pesme : Proza
4696 Dela
4697 Hajduk Stanko
4698 Izabrane stranice
4700 Odabrane komedije : II
4701 Pesme
4702 Koreni
4703 Gorski car : Pripovetke
4704 Došljaci
4705 Ogledi i članci iz književnosti
4706 Nečista krv : Koštana
4707 Pripovetke
4708 Pesme
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41-2
Nušić, Branislav
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
821.163.41-82
Popović, Jovan Sterija
821.163.41-32
Lazarević, Laza K.
821.163.41-31
Veselinović, Janko
821.163.41-32
Ćorović, Svetozar
821.163.41-2
Nušić, Branislav
821.163.41-1
Rakić, Milan
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
821.163.41-82
Ranković, Svetolik
821.163.41-31
Uskoković, Milutin
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-82
Stanković, Borisav
821.163.41-32
Stanković, Borisav
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1964
1970
1970
1970
4709 Pesme : Jelisaveta : Proza
4710 Pesme
4711 Pesme
4712 Koreni
4713 Gorski car : Pripovetke
4714 Došljaci
4715 Ogledi i članci iz književnosti
4717 Pripovetke
4718 Pesme
4719 Pesme ; Jelisaveta ; Proza
4720 Pesme
4722 narodne epske pesme ii
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41-82
Jakšić, ðura
821.163.41-1
Petković Dis, Vladislav
821.163.41-1
Rakić, Milan
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
821.163.41-8
Ranković, Svetolik
821.163.41-31
Uskoković, Milutin
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-32
Stanković, Borisav
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
821.163.41-8
Jakšić, ðura
821.163.41-1
Petković Dis, Vladislav
821.163.41.09
Karadžić, Vuk
821.163.41-6
Karadžić, Vuk
821.163.41.09
Nedić, Ljubomir
821.163.41-1
4727 Pesme
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
4728 Devetsto četrnaesta
Matica srpska
821.163.41-31
Pandurović, Sima
Jakovljević, Milica Mirjam
4730 Lelejska gora
4731 narodne lirske
Matica srpska : Prosveta
821.163.41-31
Lalić, Mihailo
4724 Kritike i polemike
4725 Pisma
4726 Studije iz srpske književnosti
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1969
1969
1969
1969
1969
4732 narodne pripovetke nije uvedena
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4736 Odabrani spisi
Bilješke jednog pisca : Bakonja fra- Matica srpska : Srpska
4737 Brne
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4738 Pripovetke : O književnosti
Matica srpska : Srpska
4739 Odabrana dela
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4740 Satire
Matica srpska : Srpska
4741 Pokošeno polje
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4742 Pripovetke
Matica srpska : Srpska
4743 Poezija : Eseji
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4744 Eseji : Putopisi
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4745 Pripovetke
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4746 Pesme : Eseji
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4747 Izabrani spisi
Matica srpska : Srpska
4748 Memoari
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4749 Odabrana dela I
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4750 Odabrana dela II
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
4751 Pesme
4735 Pripovetke
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-31
821.163.41-8
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-94
821.163.41-32
821.163.41-82
821.163.41-1
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Marković, Svetozar
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Matavulj, Simo
Beograd
Novi Sad :
Glišić, Milovan
Beograd
Novi Sad :
Domanović, Radoje
Beograd
Novi Sad :
Ćosić, Branimir
Beograd
Novi Sad :
Ćopić, Branko
Beograd
Novi Sad :
Kulenović, Skender
Beograd
Novi Sad :
Dučić, Jovan
Beograd
Novi Sad :
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
Petrović, Veljko
Beograd
Novi Sad :
Obradović, Dositej
Beograd
Novi Sad :
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
Ignjatović, Jakov
Beograd
Novi Sad :
Rakić, Milan
Beograd
Mitrov Ljubiša, Stjepan
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1971
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
821.163.41-82
Ranković, Svetolik
821.163.41-31
Uskoković, Milutin
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-32
Stanković, Borisav
821.163.41-1
Jovanović Zmaj, Jovan
821.163.41-82
Jakšić, ðura
821.163.41-1
Petković Dis, Vladislav
Veselin Masleša
821.134.2-1
Lorka, Federiko Garsija Sarajevo
1971
Veselin Masleša
821.134.2-1
Lorka, Federiko Garsija Sarajevo
1971
Veselin Masleša
821.134.2-2
Lorka, Federiko Garsija Sarajevo
1971
Veselin Masleša
821.134.2-2
Lorka, Federiko Garsija Sarajevo
1971
4773 Drama braka i porodice
Rad
821.134.2-8
Lorka, Federiko Garsija Sarajevo
940.548.1/.2(497.
11)
Beograd
Smiljanić ; Mijušković,
Dragoslav; Milisav
Beograd
301.185.14
1971
4769 Golgota i vaskrs Srbije
Veselin Masleša
Beogradski izdavačkografički zavod
4752 Koreni
4753 Gorski car : Pripovetke
4754 Došljaci
4755 Ogledi i članci iz književnosti
4757 Pripovetke
4758 Pesme
4759 Pesme : Jelisaveta : Proza
4760 Pesme
4762 muzička umetnost
Knjiga pesama ; Poema Kante
4764 Honda ; Prve pesme ; Pesme
Ciganski romansero ; Pesnik u
Njujorku ; Plač za Ignasijem Sanćes
Mehijasom ; Tamaritski divan ;
4765 Odvojene pesme
Leptiri čine čini ; Marijana Pineda ;
Čudesna obućarka ; Ljubav PerlimPlina i Belise ; Kad jednom proñe
4766 pet godina
Krvave svadbe ; Jerma ; Govor
4767 cveća ; Dom Bernarde Albe
Malo pozorište ; Pozorište lutaka ;
Utisci i predeli ; Pripovesti ;
4768 Predavanja
1970
1970
1970
1964
1970
1970
1970
1970
1971
1965
4780 Kiše dolaze I
4781 Kiše dolaze II
4782 Rana jesen
4783 Gospodin Smit
4784 Dvadeset četiri časa
4785 Noć u Bombaju
4786 Čudni slučaj gñice Ani Spreg
4787 Zeleni lovor
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
4788 Lirika
Rad
821.161.1-1
4789 Bronzani konjanik i druge pesme
Rad
821.161.1-1
4790 Evgenije Onjegin
Boris Godunov ; Male tragedije ;
4791 Bajke
Rad
821.161.1-1
Rad
821.161.1-8
4792 Pikova dama : i druge pripovetke
Kapetanova kći ; Putovanje u
4793 Erzerum
Rad
821.161.1-32
Rad
821.161.1-31
4794 Istorija Pugačova
Pisma ; Ogledi i zapisi o
4795 književnosti
Rad
821.161.1-94
Rad
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.161.1-8
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Bromfild, Luis
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
821.163.41-82
Nenadović, Ljubomir
821.163.41-94
Miljanov, Marko
821.163.41-1
Ilić, Vojislav
821.163.41-1
Šantić, Aleksa
821.163.41-1
Dučić, Jovan
821.163.41-82
Dučić, Jovan
4796 Odabrana dela
4797 Jesen ratnika : odabrane stranice
4798 Izabrana dela
4799 Pjesme
4800 Pesme o pesnicima
4801 Eseji : Putopisi
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1972
1971
1971
1971
1971
1971
1971
4802 Pesnici : I
4803 Pesnici : II
4804 Pripovetke
4805 Na Drini ćuprija
4806 Odabrana dela
4807 Jesen ratnika : odabrane stranice
4808 Izabrana dela
4810 Pesme o pesnicima
4811 Eseji : Putopisi
4812 Pesnici : I
4813 Pesnici II
4814 Pripovetke
4815 Na Drini ćuprija
4816 Odabrana dela
4817 Jesen ratnika : odabrane stranice
4818 Izabrana dela
4819 Pjesme
4820 Pesme o pesnicima
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.163.41-31
Andrić, Ivo
821.163.41-82
Nenadović, Ljubomir
821.163.41-94
Miljanov, Marko
821.163.41-1
Ilić, Vojislav
821.163.41-1
Dučić, Jovan
821.163.41-82
821.163.411(082)
821.163.411(082)
Dučić, Jovan
821.163.41-32
Andrić, Ivo
821.163.41-31
Andrić, Ivo
821.163.41-82
Nenadović, Ljubomir
821.163.41-94
Miljanov, Marko
821.163.41-1
Ilić, Vojislav
821.163.41-1
Šantić, Aleksa
821.163.41-1
Dučić, Jovan
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
4821 Eseji : Putopisi
4822 Pesnici : I
4823 Pesnici II
4824 Pripovetke
4825 Na Drini ćuprija
4826 larus 1
4827 Studije
4828 Kritike
4829 Pomenik
4830 Čuvari sveta
4831 Bitka oko zida
4833 Rukovet
4834 Pesme : Pripovetke : Drame
4835 Proza
4836 Ogledi i zapisi
4837 Studije
4838 Kritike
4840 Rukovet
4841 Pesme
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41-82
821.163.411(082)
821.163.411(082)
Dučić, Jovan
821.163.41-32
Andrić, Ivo
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
821.163.41-31
Andrić, Ivo
Beograd
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
821.163.41-82
Vinaver, Stanislav
821.163.41-82
Matić, Dušan
821.163.41-1
Radičević, Branko
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
821.163.41-1
Radičević, Branko
821.163.41-1
Popa, Vasko
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4842 Pesme
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4843 Čuvari sveta
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4844 Pesme : Pripovetke : Drame
Matica srpska : Srpska
4845 Proza
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4846 Ogledi i zapisi
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4847 Antologija starije srpske poezije
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4848 Memoari
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4849 Pop Ćira i pop Spira : Pripovetke
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4850 Ivkova slava : Vukadin : Pripovetke književna zadruga
4851 Pripovetke
Književne novine
Matica srpska : Srpska
4851 Jauci sa zmijanja
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4852 Stariji dramski pisci
književna zadruga
4852 Majstor igre
Otokar Keršovani
Matica srpska ; Srpska
4854 Ogledi
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4855 Pripovijetke
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4856 Kritike
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4857 Antologija starije srpske poezije
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4858 Memoari
4842 Bitka oko zida
821.163.41-8
Matić, Dušan
821.163.41-1
Popa, Vasko
821.163.41-82
Vinaver, Stanislav
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
821.163.41-32
Sekulić, Isidora
821.163.41-82
Sekulić, Isidora
821.163.41'04-1
821.163.41-94
Piščević, Simeon
821.163.41-82
Sremac, Stevan
821.163.41-32
821.163.41-32
Sremac, Stevan
Popović, Danko
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.163.41-2
821.111(73)-31
Šeldon, Sidni
821.163.41.09
Slijepčević, Pero
821.163.4-32
Samokovlija, Isak
821.163.41.09
Bogdanović, Milan
821.163.41'04-1
821.163.41-94
Piščević, Simeon
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Rijeka
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1988
1972
1972
1983
1972
1972
1972
1972
1972
Matica srpska : Srpska
4860 Ivkova slava : Vukadin : Pripovetke književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4861 Jauci sa zmijanja
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4862 Stariji dramski pisci
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
4864 Ogledi
Matica srpska : Srpska
4865 Pripovijetke
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4866 Kritike
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4867 Antologija starije srpske poezije
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4868 Memoari
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4869 Pop Ćira i pop Spira : Pripovetke
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4870 Ivkova slava : Vukadin : Pripovetke književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4871 Jauci sa zmijanja
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4872 Stariji dramski pisci
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
4874 Ogledi
Matica srpska : Srpska
4875 Pripovijetke
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4876 Kritike
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4877 Antologija starije srpske poezije
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4878 Memoari
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4880 Ivkova slava : Vukadin : Pripovetke književna zadruga
821.163.41-32
Sremac, Stevan
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.163.41-2
821.163.41.09
Slijepčević, Pero
821.163.4-32
Samokovlija, Isak
821.163.41.09
821.163.411(082)
Bogdanović, Milan
821.163.41-94
Piščević, Simeon
821.163.41-82
Sremac, Stevan
821.163.41-32
Sremac, Stevan
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.163.41-2
821.163.41.09
Slijepčević, Pero
821.163.4-32
Samokovlija, Isak
821.163.41.09
Bogdanović, Milan
821.163.41'04-1
821.163.41-94
Piščević, Simeon
821.163.41-82
Sremac, Stevan
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
4881 Jauci sa zmijanja
4882 Stariji dramski pisci
4884 Ogledi
4885 Pripovijetke
4886 Kritike
4887 Markiza Anñela II Put u Versailles
4887 Markiza Anñela I Anñelika
4889 Anñelika i Luj XIV
4890 Neukrotiva
4891 Anñelika buntovnik
4892 Anñelika i njena ljubav
4896 begunac
4897 Pururni vek
4901 Džejn Ejr
4902 Vilet
4904 Orkanski visovi
4905 Stanarka napuštenog zamka
4907 Odabrana dela I
4908 Odabrana dela II
4909 Čovek i istorija
4911 Pripovedači
4912 Lirika : Proza : Eseji
Serbia : Seobe : Lament nad
4913 Beogradom
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41.09
Slijepčević, Pero
821.163.4-32
Samokovlija, Isak
821.163.41.09
Bogdanović, Milan
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Bronte, Šarlota
Bronte, Šarlota
Bronte, Emili
Bronte, En
1967
1967
1967
1967
821.163.41-82
Kostić, Laza
821.163.41-1
Kostić, Laza
94(100)
821.163.4132(082)
Knežević, Božidar
821.163.41-82
Crnjanski, Miloš
821.163.41-31
Crnjanski, Miloš
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
821.163.41-32
Kočić, Petar
821.163.41-2
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Matica srpska : Srpska
4914 Otkrovenje : Poezija : Proza : Eseji književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4915 Izabrane stranice
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4917 Odabrana dela I
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4918 Odabrana dela II
Matica srpska : Srpska
4921 Pripovedači
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4922 Lirika : Proza : Eseji
književna zadruga
Serbia : Seobe : Lament nad
Matica srpska : Srpska
4923 Beogradom
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
4924 Otkrovenje : poezija - proza - eseji književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4925 Izabrane stranice
književna zadruga
Antologija govornih narodnih
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
4926 umotvorina
Matica srpska : Srpska
4927 Odabrana dela I
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4928 Odabrana dela II
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
4931 Pripovedači
Matica srpska : Srpska
4932 Lirika : Proza : Eseji
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4934 Otkrovenje : Poezija : Proza : Eseji književna zadruga
Matica srpska : Srpska
4935 Izabrane stranice
književna zadruga
4937 Vreme smrti
Prosveta
4938 Roman o Londonu
Nolit
4939 Roman o Londonu
Nolit
4940 Seni u raju
BIGZ
821.163.41-82
821.163.41-82
Petrović, Rastko
Popović, Jovanović,
Jovan, ðorñe
821.163.41-82
Kostić, Laza
821.163.41-82
821.163.4132(082)
Kostić, Laza
821.163.41-82
Crnjanski, Miloš
821.163.41-31
Crnjanski, Miloš
821.163.41-1
Petrović, Rastko
Popović, Jovanović,
Jovan, ðorñe
821.163.41-82
821.163.41-8:398
821.163.41-82
Kostić, Laza
821.163.41-32
821.163.4132(082)
Kostić, Laza
821.163.41-82
Crnjanski, Miloš
821.163.41-82
Petrović, Rastko
Popović, Jovanović,
Jovan, ðorñe
Ćosić, Dobrica
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Remark, Erih Marija
821.163.41-82
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.112.2-31
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1976
1972
1972
1972
4941 Seni u raju
4946 Svet novih granica nije uvedena
4947 tajni život životinja nije uvedena
4948 Prohujalo sa vihorom I
4949 Prohujalo sa vihorom II
4950 Prohujalo sa vihorom III
4954 Portreti savremenih ličnosti
4955 Najlepši stihovi
4956 Najlepši stihovi
4957 Najlepši stihovi
4958 Najlepši stihovi
Jugoslavija u svetu : meñunarodni
odnosi i spoljnja politika Jugoslavije
4961 (1941-1969)
BIGZ
821.112.2-31
Remark, Erih Marija
Beograd
1972
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
929:0/9
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Mičel, Margaret
Mičel, Margaret
Mičel, Margaret
Radenković, ðorñe
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1975
1975
1972
1969
1970
1971
1972
Mladost
327(497.1)
Beograd
1970
4965 Junaci našeg maja
4967 ENCIKLOPEDIJA LOVA
4969 Dvorac Rodriganda
4970 Meñu orlovima
4971 Sablast šipražja
4972 Winnetouovi nasljednici
Mladost
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1964
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
4977 Komedije
4978 Pesme : Proza
4979 Memoari
4980 Odabrana dela
4981 Pripovetke
4982 Pesme
4983 Pripovetke
821.163.41-2
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-32
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Maj, Karl
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Novi Sad :
Popović, Jovan Sterija
Beograd
Novi Sad :
Popović, Jovan Sterija
Beograd
Novi Sad :
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
Nenadović, Ljubomir
Beograd
Novi Sad :
Mitrov Ljubiša, Stjepan Beograd
Novi Sad :
Jovanović Zmaj, Jovan Beograd
Novi Sad :
Lazarević, Laza K.
Beograd
1966
1966
1966
1966
1958
1958
1957
1959
1957
1958
1958
4984 Hajduk Stanko
4985 Nečista krv : Koštana
4986 Pripovetke
4987 Pauci : pripovetke
4988 Pesme ; Putopisi ; Eseji
4989 Odabrane komedije
4990 Pesme
4992 Pesme : Pripovetke : Drame
4994 Pesnički prevodi
4995 Ogledi i članci iz književnosti
4998 Noć duža od snova
4999 Derviš i smrt
5000 Velika deca
5001 Cveće i bodlje
5002 Pesme
5004 Zeleni vitez
5005 Pesnik i zavičaj
5006 Miris zemlje
5007 Kako oni žive
DESANKA MAKSIMOVIĆ PISMA IZ
5009 ŠUME
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-31
Veselinović, Janko
821.163.41-82
Stanković, Borisav
821.163.41-32
Stanković, Borisav
821.163.41-32
Ćorović, Svetozar
821.163.41-8
Dučić, Jovan
821.163.41-2
Nušić, Branislav
821.163.41-1
Pandurović, Sima
821.163.41-82
Nastasijević, Momčilo
821-1(082.2)
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41-82
Dedinac, Milan
821.163.41-31
Selimović, Meša
821.163.41-32
Isaković, Antonije
821.163.41-32
Koš, Erih
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
Raičković, Stevan
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1959
1970
1959
1958
1957
1957
1959
1958
1972
1970
1972
1972
1972
1972
1972
1969
1969
1969
1969
5010 Ptice na česmi
Nolit
821.163.41-1
Maksimović, Desanka
Beograd
1969
5011 Katerina : 1 : Ljubav na prvi pogled
5012 Katerina : 2 : Voda i vatra
5013 Katerina : 3 : Ja, Arnaud...
5014 Katerina : 4 : Velika iskušenja
5015 Katerina : 5 : vrijeme ljubavi
5019 larus 2
5025 Roman o Londonu
5026 Roman o Londonu
5027 Seobe I
5028 Seobe
5029 Seobe
5030 Poezija
5031 Proza
5032 Putopisi
5033 Kod hyperborejaca I
5034 Kod hyperborejaca II
5035 Drame
5036 Eseji
5037 Gimnazijalac
5038 Preparandist
Grička vještica 1 : Tajna krvavog
5039 mosta
5040 Grička vještica 2 : Kontesa Nera
Grička vještica 3 : Malleus male5041 ficarum
Grička vještica 4 : Suparnica Marije
5042 Terezije 1
Grička vještica 5 : Suparnica Marije
5043 Terezije 2
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1969
1969
1969
1969
1969
Nolit
Nolit
Prosveta...
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...
Prosveta…[etc]
Zora
Zora
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-992
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-2
821.163.42-31
821.163.42-31
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Lovrak, Mato
Lovrak, Mato
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
1972
1972
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1969
1972
Stvarnost
Stvarnost
821.163.42-31
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
Zagreb
1972
1972
Stvarnost
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
1972
Stvarnost
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
1972
Stvarnost
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
1972
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
1972
821.163.42-31
821.163.3-992
Jurić Zagorka, Marija
Janevski, Slavko
Zagreb
Skopje
1972
1969
5044 Grička vještica 6 : Dvorska kamarila Stvarnost
Grička vještica 7 : Buntovnik na
5045 prijestolu
Stvarnost
5046 Najveći kontinent
Naša kniga
5047 Lukavi Pejo Kainavelijski
5048 Ulica klovnovi i ljudi
5049 Gorke legende
5050 Stabla
5051 I bol i bes
5052 Dve Marije : Mesečar
5053 Tvrdoglavi
5054 Desperadosi Sijera Nevade
5055 Put u Santa Fe
5056 Teksas u plamenu
5060 Devojčice
5061 Devojčice rastu
5063 Recite žofiki
5063 Deca gospoñe Džo
Naša kniga
Naša kniga
Naša kniga
Naša knjiga
Naša knjiga
Naša knjiga
Naša knjiga
Epoha
Epoha
Epoha
Epoha
Epoha
821.163.3-1
821.163.3-32
821.163.3-992
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.111(73)-31
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Hamilton, David
Blekmur, Din
Blekmur, Din
Alkot, Lujza
Alkot, Lujza
Skopje
Skopje
Skopje
Skopje
Skopje
Skopje
Skopje
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1969
1969
1969
1971
1971
1971
1971
1968
1968
1968
1968
1968
Epoha
821.111-93-31
Zagreb
1968
Zagreb
1969
821.133.1-31
Alkot, Lujza
Sabah ; Graciani, Pjer ;
Antoan
Sabah ; Graciani, Pjer ;
Antoan
5066 Fanina : knjiga prva
Epoha
821.133.1-31
5067 Fanina : knjiga druga
U traganju za izgubljenim
vremenom : prvi svezak : Put k
5068 Swannu : prvi dio : Combray
U traganju za izgubljenim
vremenom : drugi svezak : Put k
Swannu : drugi dio : Jedna
Swannova ljubav : treći dio :
5069 Zavičajna imena - ime
U traganju za izgubljenim
vremenom : treći svezak : U sjeni
procvalih djevojaka : prvi dio :
5070 Okolina gospoñe Swann
U traganju za izgubljenim
vremenom : četvrti svezak ; U sjeni
procvalih djevojaka : drugi dio ;
5071 Zavičajna imena - zavičaj
Epoha
Zagreb
1969
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
821.111-93-31
821.111-93-31
U traganju za izgubljenim
vremenom : peti svezak :
5072 Vojvotkinja de Guermantes I
U traganju za izgubljenim
vremenom : šesti svezak :
5073 Vojvotkinja de Guermantes II
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
U traganju za izgubljenim
vremenom : sedmi svezak :
5074 Sodoma i Gomora I - II : knjiga prva
U traganju za izgubljenim
vremenom : osmi svezak : Sodoma
5075 i Gomora II
U traganju za izgubljenim
vremenom : deveti svezak :
5076 Zatočenica I
U traganju za izgubljenim
vremenom : desewti svezak :
5077 Zatočenica II
U traganju za izgubljenim
vremenom : jedanaesti svezak :
5078 Bjegunica
U traganju za izgubljenim
vremenom : dvanaesti svezak :
5079 Pronañeno vrijeme I
U traganju za izgubljenim
vremenom : trinaesti svezak :
5080 Pronañeno vrijeme II
5081 Fontana Mediči : putevi nesreće I
5082 Afera Bernan
5083 Ružičasti lovori
5084 Čovek od gipsa
Zora - Mladost
821.133.1-31
Prust, Marsel
Zagreb
1972
Zora - Mladost
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Zagreb
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
1972
1966
1966
1966
1966
5088 Dela : tom 2
5089 Dela : tom 3
5090 Dela : tom 4
Prosveta
Prosveta
Prosveta
330.14.01
330.14.01
330.14.01
Prust, Marsel
Kesel, Žozef
Kesel, Žozef
Kesel, Žozef
Kesel, Žozef
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1972
1968
5091 Dela : tom 5
Dela : tom 21 : Kapital : Kritika
političke ekonomije : prvi tom :
knjiga I : proces proizvodnje
5092 kapitala
Dela : tom 22 : Kapital : Kritika
političke ekonomije : drugi tom :
5093 knjiga II : Prometni proces kapitala
Dela : tom 23 : Kapital : Kritika
političke ekonomije : treći tom :
knjiga III : Celokupni proces
5094 kapitalističke proizvodnje
Dela : tom 24 : Teorije o višku
5095 vrednosti : (četvrti tom "Kapitala")
Dela : tom 25 : Teorije o višku
5096 vrednosti : (četvrti tom "Kapitala")
Dela : tom 26 : Teorije o višku
5097 vrednosti : (četvrti tom "Kapitala")
5099 Nauka logike
5100 Problemi filozofije marksizma
5102 Deset dana koji su potresli svet
5104 Poezija velikog oktobra
5106 Priče sa Dona
Kalendar zaštite vinograda od
5107 bolesti i štetočina
5108 Rezidba voćaka
Osnovni elementi tehnološkog
procesa proizvodnje kukuruza na
5109 černozemu
5112 Priručnik o ñubrivima i ñubrenju
5114 Svinjarstvo
5115 Čudotvorac
5117 Svetkovine
5118 Anketa u Palermu
Prosveta
330.14.01
Beograd
1968
Prosveta
330.14.01
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Beograd
1970
Prosveta
330.14.01
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Beograd
1971
Prosveta
330.14.01
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Beograd
1972
Prosveta
330.14.01
Beograd
1969
Prosveta
330.14.01
Beograd
1972
Prosveta
330.14.01
Beograd
1972
Šolohov, Mihail
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1967
1967
1967
1967
Hegel, Georg Vilhelm
Fridrih
Prosveta
Rad
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
16
141.82(091)
94(100)
821-1(082.2)
821.161.1-32
Nolit
Nolit
661.8
634.1
Vacić, Branimir
Tošić, Mihailo
Beograd
Beograd
1973
1974
Nolit
Zadručna knjiga
Nolit
Zora
Zora
Zora
633.15
631.82
636.4
821.112.2-31
821.134.2-31
821.131.1-31
Kolčar, Filip
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1974
1969
1973
1967
1965
1965
Rid, Džon
Stritmeter, Ervin
Gojtisilo, Huan
Dolci, Danilo
5119 Moskovski dnevnik
5120 Gvožñe i lovor
5121 Maslačkovo vino : 451 fahrenheita
5122 Dugi dani
5123 Kronika o bogovima
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
821.163.42-31
821.163.42-31
821.111(73)-31
821.131.1-31
821.163.42-32
Vereš, Saša
Špoljar, Krsto
Bredberi, Rej
Palumbo, Nino
Slavica, Tomislav
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Zagreb
1966
1963
1963
1969
1965
5124 Maske rata
5125 Svečanost
5126 Nepoznata Afrika
5127 Marija protiv Piralkova
5128 Duhan
5142 U oluji
5143 U oluji
5144 U oluji
5145 U oluji
5146 Vatra i ništa
5147 Orfičko zaveštanje
5148 Prevodi
5149 Kritike
5150 Nemam više vremena
5151 Nemam više vremena
5152 Vatra i ništa
5153 Orfičko zaveštanje
5154 Vatra i ništa
5155 Orfičko zaveštanje
Ivo Lola Ribar : slavni sekretar
5155 SKOJ-a
Ivo Lola Ribar : slavni sekretar
5156 SKOJ-a
Ivo Lola Ribar : slavni sekretar
5157 SKOJ-a
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Gradina
Gradina
Gradina
Gradina
Prosveta
Prosveta
Gradina
Gradina
Gradina
Gradina
821.161.1-2
821.133.1-31
821.111-31
821.163.2-31
821.163.2-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-1
82-1(082.2)
821.163.41.09
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Vajan, Rože
Ginter, Džon
Nakovski, Atanas
Dimov, Dimitar
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Baranin, Dušan
Miljković, Branko
Miljković, Branko
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Niš
Niš
Niš
Niš
Beograd
Beograd
Niš
Niš
Niš
Niš
1965
1964
1966
1964
1965
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1974
1974
1972
1972
1972
1972
Dečje novine
929:32
Gornji Milanovac
1973
Dečje novine
929:32
Gornji Milanovac
1973
Dečje novine
929:32
Gornji Milanovac
1973
5158 Moša Pijade : omiljeni čika Janko
Dečje novine
929:32
Gornji Milanovac
1973
5159 Moša Pijade : omiljeni čika Janko
Dečje novine
929:32
Gornji Milanovac
1973
Miljković, Branko
Maksimović, Desanka
Maksimović, Desanka
Miljković, Branko
Miljković, Branko
Miljković, Branko
Miljković, Branko
5160 Moša Pijade : omiljeni čika Janko
Dečje novine
Žikica Jovanović Španac : prvba
5161 ustanička puška
Dečje novine
Žikica Jovanović Španac : prvba
5162 ustanička puška
Dečje novine
Sava Kovačević : crveno znamenje
Dečje novine
5163 Sutjeske
Sava Kovačević : crveno znamenje
5164 Sutjeske
Dečje novine
Sava Kovačević : crveno znamenje
5165 Sutjeske
Dečje novine
Rade Končar : metalac čvršći od
5166 čelika
Dečje novine
Rade Končar : metalac čvršći od
5167 čelika
Dečje novine
Rade Končar : metalac čvršći od
5168 čelika
Dečje novine
Žikica Jovanović Španac : prvba
Dečje novine
5169 ustanička puška
Vladimir Perić Valter : čelni ratne
5170 ilegale
Dečje novine
Vladimir Perić Valter : čelni ratne
5171 ilegale
Dečje novine
Vladimir Perić Valter : čelni ratne
Dečje novine
5172 ilegale
Dokumenti o američkoj istoriji (16065188 1955)
BIGZ
5190 Odabrani spisi
Prosvjeta
5192 Kroz pustinju i prašumu
Branko ðonović
5195 Stare srpske biografije
Prosveta
5196 Iz naše književnosti feudalnog doba Prosveta
5197 Ilijada
Prosveta
5198 Odiseja
Prosveta
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
929:32
Gornji Milanovac
1973
Beograd
Zagreb
Beograd
1971
1950
1963
Beograd
1975
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
940(73)
821.163.41-82
Živojinović, Dragoljub
Marković, Svetozar
Sjenkevič, Henrik
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.14'02-13
Homer,
821.14'02-13
Homer,
Okovani Prometej ; Antigona ;
5199 Medeja
5200 Pakao
Veleumni plemić Don Kihot od
5202 Manče
Prosveta
Prosveta
821.14'02-21
821.131.1-1
Prosveta
821.134.2-31
5205 Pesništvo renesanse i baroka
5206 Dundo Maroje
5206 Dundo Maroje
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1974
1974
5208 Zločin i kazna : I
Prosveta
Beograd
1975
5209 Zločin i kazna : II
Pisma Haralampiju : Život i
5210 priključenija
5211 Komedije
5212 Aska i vuk
5213 Pusta zemlja
5215 Pesništvo evropskog romantizma
5216 Izbor iz dela
5218 Luča Mikrokozma
5219 Rodoljupci
5220 Pesme
5221 Sonetni venac
5222 O realizmu
Prosveta
821.163.4(091)-1
821.163.42-2
Držić, Marin
821.163.42-2
Držić, Marin
Dostojevski, Fjodor
821.161.1-31
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
821.161.1-31
Beograd
1975
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1974
1972
1968
1968
1968
1968
1968
1974
1968
1968
5223 Srpska realistička pripovetka
5224 Večiti mladoženja
5225 U registraturi
5226 Posljednji Stipančići
5227 Jara gospoda (skorojevići)
5228 Bakonja fra-Brne
5229 Zona Zamfirova
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-32
821-1(082.2)
821.163.41-82
821.163.41-1
821.163.41-2
821.163.41-1
821.163.6-1
821(091)
821.163.4132(082)
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1975
1968
1968
1975
1975
5230 Pjesme
5231 Pesme
Prosveta
Prosveta
821.163.42-1
821.163.41-1
Beograd
Beograd
1968
1976
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Eshil ; Sofokle ; Euripid, Beograd
Aligijeri, Dante
Beograd
Servantes Saavedra,
Miguel de
Beograd
Obradović, Dositej
Popović, Jovan Sterija
Andrić, Ivo
Lalić, Mihailo
Karadžić, Vuk
Njegoš, Petar Petrović
Popović, Jovan Sterija
Jakšić, ðura
Prešern, France
Ignjatović, Jakov
Kovačić, Ante
Novak, Vjenceslav
Kumičić, Eugen
Matavulj, Simo
Sremac, Stevan
Kranjčević, Silvije
Strahimir
Ilić, Vojislav
1968
1974
1975
5232 Gorski car
5233 Stradija
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-32
Ranković, Svetolik
Domanović, Radoje
Beograd
Beograd
1968
1968
5234 Pripovijesti crnogorske i primorske
Prosveta
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
1968
5235 Makedonska književnost
5236 Divota prašine
5237 Izabrana dela
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-32
821.163.3(091)82
821.163.42-31
821.111-82
Kaleb, Vjekoslav
Bajron, Džordž Gordon
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
5238 Revizor
5239 Čiča Gorio
5240 Jadnici I
5241 Jadnici II
5242 Jadnici III
5242 Jadnici III
5243 Jadnici IV
5244 Gospoña Bovari
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.161.1-2
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1968
5245 Evgenije Onjegin
5246 Pikvikov klub I
5247 Pikvikov klub II
5248 Za kim zvono zvoni
5249 Pletisanke
5250 Lirika
Prosveta
Nolit
Nolit
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.161.1-1
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.42-1
1975
1966
1966
1975
1968
1968
5252 U noći : Koštana
5253 Pesme
5254 Pokojnik : vlast
5255 Ogledi iz književnosti
5256 Pesme
5257 Pisci i knjige
5258 Feljtoni i eseji
5259 Drame
5260 Pretprazničko veče
5261 Utopljene duše
5262 Posmrtne počasti
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-82
821.163.41-1
821.163.41-2
821.163.41.09
821.163.41-1
821.163.41.09
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
821.163.6-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Balzak, Onore de
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Flober, Gistav
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Hemingvej, Ernest
Kostić, Laza
Nazor, Vladimir
Stanković, Borisav
Dučić, Jovan
Nušić, Branislav
Popović, Jovan
Rakić, Milan
Skerlić, Jovan
Matoš, Anton Gustav
Cankar, Ivan
Šantić, Aleksa
Petković Dis, Vladislav
Pandurović, Sima
1974
1975
1974
1968
1974
1968
1968
1974
1974
1968
1968
5263 Pripovetke
5264 Pauci
5265 Pripovetke
Srpska trilogija : devetstočetrnaesta
5266 : 1.
5267 Srpska trilogija : pod krstom : 2.
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Kočić, Petar
Ćipiko, Ivo
Petrović, Veljko
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-31
Jakovljević, Stevan
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
1974
1974
5268 Srpska trilogija : kapija slobode : 3.
5269 Antologija slovenačke poezije
5270 Otvorena vrata : pesme
5271 Pesme
5272 Rat i mir : 1
5272 Poezija
5274 Rat i mir : 2
5275 Rat i mir : 3
5276 Rat i mir : 4
5277 Narodni neprijatelj
5278 Drame
5279 Gvozdena peta
5280 Mati
5281 Budenbrokovi I
5282 Budenbrokovi : 2.
5283 Starac i more
5284 Lelek sebra
5285 Kronika palanačkog groblja
5286 Povratak Filipa Latinovića
5287 Gospoda Glembajevi
5288 Lirika
5289 Čovek peva posle rata
5290 Travnička hronika
5292 Brodolom obitelji Rožman
5293 Vratnice
5294 Otkrovenje
5295 Sedam lirskih krugova
5297 Zagrljaj i druge novele
5298 Jama
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.6-1
821.163.42-1
821.163.41-1
821.161.1-31
821.133.1-1
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.113.5-2
821.161.1-2
821.111(73)-31
821.161.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.42-32
821.163.41-1
821.163.41-8
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-1
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1968
1968
1968
1974
1968
1974
1974
1974
1974
1968
1968
1975
1974
1974
1971
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Parun, Vesna
Popa, Vasko
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Bodler, Šarl
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Ibzen, Henrik
Čehov, Anton Pavlovič
London, Džek
Gorki, Maksim
Man, Tomas
Man, Tomas
Hemingvej, Ernest
Vasiljev, Dušan
Sekulić, Isidora
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Crnjanski, Miloš
Vasiljev, Dušan
Andrić, Ivo
Cesarec, August
Maksimović, Desanka
Petrović, Rastko
Nastasijević, Momčilo
Marinković, Ranko
Kovačić, Ivan Goran
5299 Sunovrati
5301 Lelejska gora
5302 Varke
5303 Pet bojovnika
5304 Osma ofanziva
5305 Prolećni dan
5306 Deobe
5307 Paprat i vatra
5308 Vatra i ništa
5309 Antologija makedonske poezije
5310 Hamlet danski kraljević
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.6-1
821.111-2
5313 Braća Karamazovi : II
5314 Oblak u pantalonama
5315 Pesme
5316 Lirika
5317 Proces
5318 Tihi Don : I
5320 Tihi Don : III
5321 Tihi Don : IV
5322 U registraturi
5324 Svetlost u avgustu
5325 Iz književnih kritika
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
5326 Poezija bunta i otpora
5327 Bašta sljezove boje
5328 Ubojstvo u Mezopotamiji
5329 Džep pun žita
5331 Smrt na Nilu
5332 Tko je ubio Rogera Ackroyda?
5333 Treća djevojka
5334 Ubojstvo u Orijent-ekspresu
5335 Tajanstveni satovi
5336 Razbijeno ogledalo
5337 Slonovi pamte
5338 Šifra Nemesis
Prosveta
Srpska književna zadruga
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
821.161.1-31
821.161.1-1
821.161.1-1
821.112.2-1
821.112.2-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.163.42-31
821.111(73)-31
821.163.41.09
821.163.411(082)
821.163.41-32
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Davičo, Oskar
Lalić, Mihailo
Raičković, Stevan
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Kosmač, Ciril
Ćosić, Dobrica
Isaković, Antonije
Miljković, Branko
Šekspir, Viljem
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Majakovski, Vladimir
Jesenjin, Sergej
Rilke, Rajner Marija
Kafka, Franc
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Kovačić, Ante
Fokner, Vilijam
Ćopić, Branko
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1968
1974
1968
1974
1975
1975
1975
1975
1968
1968
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1976
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
5339 Ubojstvo u vikariji
821.111-31
Kristi, Agata
Zagreb
1976
821.111-31
Bronte, En
Zagreb
1976
821.111-31
Bronte, Šarlota
Zagreb
1976
821.111-31
Bronte, Šarlota
Zagreb
1976
821.111-31
Bronte, Šarlota
Zagreb
1976
821.111-31
Bronte, Emili
Zagreb
1976
5345 Profesor
5346 Ljudi sa četiri prsta
5347 Kužiš, stari moj
Globus
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
BIGZ
Znanje
821.111-31
821.163.41-31
821.163.42-31
Bronte, Šarlota
Bulatović, Miodrag
Majdak, Zvonimir
1976
1976
1975
5348 Tihi Don : knjiga prva
Nolit ; Progres
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
5349 Tihi Don : knjiga druga
Nolit ; Progres
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
5350 Tihi Don : knjiga treća
Nolit ; Progres
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
5351 Tihi Don : knjiga četvrta
5352 Prohujalo sa vihorom I
5353 Prohujalo sa vihorom II
5354 Prohujalo sa vihorom III
5355 Svetla lovina
5356 Naš junački ep
5357 Pesma
5358 U registraturi
5359 Roman o Londonu
5360 Roman o Londonu
5362 Seobe 2.
5363 Seobe 3.
Nolit ; Progres
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Bratstvo - jedinstvo
Nolit
Nolit
Nolit
Mladost
Nolit
Nolit
821.161.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41.09
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Šolohov, Mihail
Mičel, Margaret
Mičel, Margaret
Mičel, Margaret
Brkić, Svetozar
Koljević, Svetozar
Davičo, Oskar
Kovačić, Ante
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Zagreb
Beograd
Zagreb
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
5364 Paviljon žena
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Novi Sad :
Beograd
5340 Stanarka napuštene kuće
5341 Jane Eyre
5342 Villette
5343 Shirley
5344 Orkanski visovi
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1972
1974
1974
1974
1972
1972
1976
Bak, Perl
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1976
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1975
1974
1974
5365 Duga ljubav
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5367 Sinovi
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5368 Dobra zemlja
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5369 Rastureni dom
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5370 Istočni vetar, zapadni vetar
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5371 Obećanje
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5372 Glasovi u kući
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5373 Zmajevo seme
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5374 Tvorac grada
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
5375 Duh i telo
5376 Hadži Murat i druge pripovetke
5377 Detinjstvo dečaštvo mladost
5378 Sevastopoljske i druge pripovetke
5379 Tri smrti i druge pripovetke
5380 Rat i mir : tom prvi
5381 Rat i mir : tom drugi
5382 Rat i mir : tom treći
5383 Rat i mir : tom četvrti
5384 Ana Karenjina : tom drugi
5385 Ana Karenjina : tom drugi
5387 Drame
Rad : Marica srpska
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
821.111(73)-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-2
5387 Smrt Ivana Iljiča i druge pripovetke
5388 Vaskrsenje
5389 Stari dani : Božji ljudi
5390 Iz moga kraja
Prosveta ; Rad
Prosveta ; Rad
Prosveta
Prosveta
821.161.1-32
821.161.1-31
821.163.41-32
821.163.41-32
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
5391 Nečista krv
5392 Drame
5393 Gazda Mladen : Pevci
Pečal : prozni radovi : fragmenti :
5394 članci : prolozi : bibliografija
5395 Moji univerziteti
5396 Tvrdica ; Tartif
Prolegomena za marksističku
5397 estetiku
5398 Grad sunca
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Nolit
Nolit
821.163.41-31
821.163.41-2
821.163.41-32
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
1974
1974
1974
Stanković, Borisav
Gorki, Maksim
Molijer, Žan Batist
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
821.163.41-82
821.161.1-31
821.133.1-2
Nolit
Kultura
Beogradski izdavačkografički zavod
1
141.81
Lukač, ðerñ
Kampanela, Tomazo
Beograd
Beograd
1975
1964
Beograd
1975
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Nolit
821.163.41-32
821.163.41-32
14
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1968
1976
5405 Pošta za jug
5406 Amfibija
5407 Pisma iz mog mlina
5408 na drini ččuprija
5411 Prokleta avlija
5413 Žeñ
5415 znakovi andric
5418 Ex ponto
Svjetlost
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.133.1-31
Egziperi, Antoan de Sent Sarajevo
821.161.1-93-31 Beljajev, Aleksandar
Sarajevo
821.133.1-93-32 Dode, Alfons
Sarajevo
1973
1968
1973
Svjetlost...(etc)
Svjetlost
821.163.41-31
821.163.41-32
5424 Naša narodna epika
5425 Zastave
5426 Zastave
5427 Eseji
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41.09:39
8
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-4
5428 Stara književnost
Nolit
821.163.41.09
5429 Narodna književnost
Nolit
821.163.41.09
5430 Epoha romantizma
Nolit
821.163.41.09
5399 Olovka ne piše srcem
Kazivanje o jednom pokoljenju :
5402 zapisi iz oslobodilačkog rata
5403 Pripovetke
5404 Kant
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Čolaković, Rodoljub
Andrić, Ivo
Kožev, Aleksandar
1974
1966
1974
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Sarajevo
Sarajevo
1976
1976
Maretić, Tomo
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Trifunović [prireñivač],
ðorñe
Nedić [prireñivač],
Vladan
Gluščević [prireñivač],
Zoran
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1969
1969
1973
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
5431 Epoha realizma
Nolit
821.163.41.09
5432 Pesništvo od Vojslava do Bojića
Nolit
Književnost izmeñu dva rata : prva
5433 knjiga
Nolit
Književnost izmeñu dva rata : druga
Nolit
5434 knjiga
821.163.41.09
5435 Savremena poezija
Nolit
821.163.41.09
5436 Drama
Nolit
Beogradski izdavačkografički zavod
Protić [prireñivač],
Miodrag
Pavlović [prireñivač],
Miodrag
Velmar - Janković
[prireñivač], Svetlana
Velmar - Janković
[prireñivač], Svetlana
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
Beograd
1972
1972
821.163.41.09
Lukić [prireñivač], Sveta Beograd
Jovanović [prireñivač],
Raško
Beograd
1972
821.134.2-94
Neruda, Pablo
Beograd
1975
821.161.1.09
821.163.42-1
Nedeljković, Dragan
Mažuranić, Ivan
Koš, Erih
Sandberg, Karl
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1974
1971
1974
5445 Vlati trave
5446 O prokletoj avliji
5447 Bezdani ogledala
5448 Uočavanja
5449 Senke i snovi
5453 Gvozdeni san
5454 Svedok ili saučesnik 1961-1969
5455 Partizanski dnevnik
5457 Orkanski visovi
5458 Šest lica traži pisca ; Henrih 4.
5459 Anglosaksonski maniri
Matica srpska
Nolit
Nolit
BIGZ
Beogradski izdavačkografički zavod
Prosveta
Kultura
Prosveta
Prosveta
Kultura
Nolit
Nolit
Nolit
Prosveta
Prosveta
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1975
1968
1970
1970
1969
1970
1972
1972
1962
1975
5460 Književna kritika
5462 Pesme i poeme
5463 Struktura naučnih revolucija
5464 Arheologija književnog dela
Nolit
Nolit
Nolit
Prosveta
821.163.41.09
821.161.1-1
14
821.163.41.09
Vitmen, Volt
Džadžić, Petar
Zabolocki, Nikolaj
Gavrilović, Zoran
Gligorić, Velibor
Ljermontov, Mihail
Ristić, Marko
Smodlaka, Josip
Bronte, Emili
Pirandelo, Luiñi
Vilson, Angas
Palavestra [prireñivač],
Predrag
Jesenjin, Sergej
Kun, Tomas S.
Kordić, Radoman
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1972
1966
1974
1975
5437 Priznajem da sam živeo
Univerzalne poruke ruske
5438 književnosti
5442 Smrt Smail age Čengića
5443 Zašto da ne?
5444 Tumačenje ljubavi
821.163.41.09
821.163.41.09
821.111(73)-1
821.111(73)-1
821.163.41.09
821.161.1-1
821.161.1-1
821.163.41-8
821.163.42-94
821.111-31
821.131.1-2
821.111-31
5465 Eseji i članci
5466 Breza i druge pripovijetke
5467 Stradanja mladog Vertera
5469 Narodne pjesme nije uvedena
Nolit
Matica srpska
"Veselin Masleša"
5470 Stare srpske biografije
Prosveta
5471 Iz naše književnosti feudalnog doba
5473 Odiseja
Okovani Prometej ; Antigona ;
5474 Medeja
5475 Pakao
Veleumni plemić Don Kihot od
5478 Manče
5479 Romeo i Julija
821.163.42-32
821.112.2-31
Petrović, Rastko
Kolar, Slavko
Gete, Johan Volfgang
Beograd
Novi Sad
Sarajevo
1974
1965
1973
Beograd
1975
Prosveta
Prosveta
821.163.41(091)82
821.163.41(091)82
821.14'02-13
Homer,
Beograd
Beograd
1968
1968
Prosveta
Prosveta
821.14'02-21
821.131.1-1
Beograd
Beograd
1968
1974
Prosveta
Prosveta
821.134.2-31
821.111-2
Beograd
Beograd
1975
1968
5480 Pesništvo renesanse i baroka
5481 Dundo Maroje
5482 Stradanja mladog Vertera
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1974
1975
5483 Zločin i kazna : I
Prosveta
Beograd
1975
5484 Zločin i kazna : II
Pisma Haralampiju : Život i
5485 priključenija
5486 Komedije
5487 Aska i vuk
5488 Pusta zemlja
Stojanka majka Knežopoljka : i
5489 druge pesme
5490 Pesništvo evropskog romantizma
5491 Izbor iz dela
5492 O Vuku Karadžiću
5493 Luča Mikrokozma
5494 Rodoljupci
5495 Pesme
Prosveta
821.163.4(091)-1
821.163.42-2
Držić, Marin
821.112.2-31
Gete, Johan Volfgang
Dostojevski, Fjodor
821.161.1-31
Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor
821.161.1-31
Mihajlovič
Beograd
1975
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-32
Obradović, Dositej
Popović, Jovan Sterija
Andrić, Ivo
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1974
1972
1968
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-1
821-1(082.2)
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41-1
821.163.41-2
821.163.41-1
Kulenović, Skender
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1968
1968
1968
1968
1968
1974
Eshil ; Sofokle ; Euripid,
Aligijeri, Dante
Servantes Saavedra,
Miguel de
Šekspir, Viljem
Karadžić, Vuk
Njegoš, Petar Petrović
Popović, Jovan Sterija
Jakšić, ðura
5496 Sonetni venac
5497 O realizmu
Prosveta
Prosveta
5498 Srpska realistička pripovetka
5499 Večiti mladoženja
5500 Posljednji Stipančići
5501 Jara gospoda (skorojevići)
5502 Bakonja fra-Brne
5503 Zona Zamfirova
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.6-1
821(091)
821.163.4132(082)
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Prešern, France
Beograd
Beograd
1968
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1975
1975
5504 Pjesme
5505 Pesme
5506 Gorski car
5507 Stradija
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.42-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-32
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1976
1968
1968
5508 Pripovijesti crnogorske i primorske
Prosveta
5509 Makedonska književnost
5510 Divota prašine
5511 Izabrana dela
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-32
821.163.3(091)82
821.163.42-31
821.111-82
Mitrov Ljubiša, Stjepan
Beograd
1968
Kaleb, Vjekoslav
Bajron, Džordž Gordon
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
5512 Revizor
5513 Čiča Gorio
5514 Jadnici I
5515 Jadnici II
5516 Jadnici III
5517 Jadnici IV
5518 Gospoña Bovari
5520 Pikvikov klub I
5521 Pikvikov klub II
5522 Za kim zvono zvoni
5523 Pletisanke
5524 Lirika
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Nolit
Nolit
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.161.1-2
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.42-1
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Balzak, Onore de
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Flober, Gistav
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Hemingvej, Ernest
Kostić, Laza
Nazor, Vladimir
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1968
1966
1966
1975
1968
1968
5526 U noći : Koštana
5527 Pesme
Prosveta
Prosveta
821.163.41-82
821.163.41-1
Stanković, Borisav
Dučić, Jovan
Ignjatović, Jakov
Novak, Vjenceslav
Kumičić, Eugen
Matavulj, Simo
Sremac, Stevan
Kranjčević, Silvije
Strahimir
Ilić, Vojislav
Ranković, Svetolik
Domanović, Radoje
1974
1975
5528 Pokojnik : vlast
5529 Ogledi iz književnosti
5530 Pesme
5531 Pisci i knjige
5532 Eseji i feljtoni
5533 Drame
5534 Pretprazničko veče
5535 Utopljene duše
5536 Posmrtne počasti
5537 Pripovetke
5538 Pauci
5539 Pripovetke
Srpska trilogija : devetstočetrnaesta
5540 : 1.
5541 Srpska trilogija : pod krstom : 2.
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-2
821.163.41.09
821.163.41-1
821.163.41.09
821.163.42-4
821.163.6-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
Nušić, Branislav
Popović, Jovan
Rakić, Milan
Skerlić, Jovan
Matoš, Anton Gustav
Cankar, Ivan
Šantić, Aleksa
Petković Dis, Vladislav
Pandurović, Sima
Kočić, Petar
Ćipiko, Ivo
Petrović, Veljko
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1968
1974
1968
1968
1974
1974
1968
1968
1968
1968
1968
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-31
Jakovljević, Stevan
Jakovljević, Stevan
Beograd
Beograd
1974
1974
821.163.41-31
821.163.61(082.2)
821.163.42-1
821.163.41-1
821.133.1-1
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.113.5-2
821.161.1-2
821.111(73)-31
821.161.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.41-31
Jakovljević, Stevan
Beograd
1974
Parun, Vesna
Popa, Vasko
Bodler, Šarl
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Ibzen, Henrik
Čehov, Anton Pavlovič
London, Džek
Gorki, Maksim
Man, Tomas
Man, Tomas
Man, Tomas
Hemingvej, Ernest
Vasiljev, Dušan
Sekulić, Isidora
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1968
1975
1974
1974
1974
1971
1968
1968
5542 Srpska trilogija : kapija slobode : 3. Prosveta
5543 Antologija slovenačke poezije
5544 Otvorena vrata : pesme
5545 Pesme
5546 Poezija
5547 Rat i mir : 1
5548 Rat i mir : 2
5549 Rat i mir : 3
5550 Rat i mir : 4
5551 Narodni neprijatelj
5552 Drame
5553 Gvozdena peta
5554 Mati
5555 Budenbrokovi : 1.
5555 Budenbrokovi I
5556 Budenbrokovi : 2.
5557 Starac i more
5558 Lelek sebra
5559 Kronika palanačkog groblja
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
5560 Povratak Filipa Latinovića
5561 Gospoda Glembajevi
5562 Lirika
5563 Čovek peva posle rata
5564 Travnička hronika
5565 Prokleta avlija
5566 Brodolom obitelji Rožman
5567 Vratnice
5568 Otkrovenje
5569 Sedam lirskih krugova
5570 Samonikli
5570 Samonikli
5571 Zagrljaj i druge novele
5572 Jama
5573 Sunovrati
5575 Lelejska gora
5576 Pet bojovnika
5577 Osma ofanziva
5578 Prolećni dan
5579 Deobe
5580 Paprat i vatra
5581 Varke
5582 Vatra i ništa
5583 Antologija makedonske poezije
5583 Antologija makedonske poezije
5584 Hamlet danski kraljević
5585 Faust
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Rad
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.42-31
821.163.42-2
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-32
821.163.41-1
821.163.41-8
821.163.41-1
821.163.6-32
821.163.6-32
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.6-1
821.163.6-1
821.111-2
821.112.2-2
5586 Braća Karamazovi : I
5588 Oblak u pantalonama
5589 Pesme
5590 Lirika
5591 Proces
5592 Tihi Don : I
5593 Tihi Don : II
5594 Tihi Don : III
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.161.1-31
821.161.1-1
821.161.1-1
821.112.2-1
821.112.2-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Crnjanski, Miloš
Vasiljev, Dušan
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Cesarec, August
Maksimović, Desanka
Petrović, Rastko
Nastasijević, Momčilo
Voranc, Prežihov
Voranc, Prežihov
Marinković, Ranko
Kovačić, Ivan Goran
Davičo, Oskar
Lalić, Mihailo
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Kosmač, Ciril
Ćosić, Dobrica
Isaković, Antonije
Raičković, Stevan
Miljković, Branko
Šekspir, Viljem
Gete, Johan Volfgang
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Majakovski, Vladimir
Jesenjin, Sergej
Rilke, Rajner Marija
Kafka, Franc
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Šolohov, Mihail
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
1968
1968
1976
1968
1968
1968
1968
1968
1964
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1974
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1968
1974
1968
1974
1975
1975
1975
5595 Tihi Don : IV
5596 Stranac
5597 Svetlost u avgustu
5598 Iz književnih kritika
5598 Savremena jugoslovenska drama
5600 Poezija bunta i otpora
Prosveta
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Mladost ; Državna založba
5601 Goya
Slovenije ; Prosveta
Mladost ; Državna založba
Slovenije ; Prosveta
5602 Goya
5603 Staro srpsko slikarstvo
Nolit
5604 Jugoslavija : putovanje kroz vreme Jugoslavija
Jugoslovensko slikarstvo 19005611 1950
BIGZ
5612 Pripovijetke
Svjetlost
Zavod za izdavanje
5613 Plavi čuperak
udžbenika
5615 Ukleta pesnikova knjiga
BIGZ
Srpsko slikarstvo XX veka : knjiga
5621 prva
Nolit
Srpsko slikarstvo XX veka : knjiga
5622 druga
Nolit
5623 egipat enciklopedija nije uvedena
5624 Zatočnici
Nolit
5625 Ratna sreća
Nolit
5626 O pozorištu
Nolit
5628 Foliranti
Znanje
5629 Foliranti
Znanje
5630 Grañani sela Luga
Prosveta
5631 Život kao život
Znanje
5633 Provincijalac
Znanje
5634 Muškarci pod zaštitom
Znanje
5635 Ralje
Znanje
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
Beograd
1975
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.163.41.09
821.163.4-2
821.163.411(082)
Kami, Alber
Fokner, Vilijam
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1968
1968
929:75
Andrić, Ivo
929:75
75(497.11)(091)
7(497.1)
Andrić, Ivo
Radojčić, Svetozar
Kolarić, Miodrag
Protić [prireñivač],
Miodrag
Kočić, Petar
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1966
1973
Beograd
Sarajevo
1973
1972
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
821.163.41-1
Marković, Slobodan
Protić [prireñivač],
75
Miodrag
Protić [prireñivač],
75
Miodrag
Novi Sad
Beograd
1980
1972
Beograd
1970
Beograd
1970
821.163.41-31
821.163.41-31
791(091)
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.133.1-31
821.163.41-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1976
1975
1976
1975
1975
1972
1976
1976
1976
1976
75(497.1)(091)
821.163.41-32
Lalić, Mihailo
Lalić, Mihailo
Mejerhold, Vsevolod
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Lazić, Žika
Dosen, Flora
Kapor, Momo
Merle, Robert
Benčli, Piter
1976
1974
5636 Momo, zašto plačeš?
5637 Marko na mukama
5638 Let preko kukavičjeg gnijezda
5639 Moravagine
5640 Rosshalde
5641 Balada o trubi i oblaku
5642 Godina noževa
5643 Može i bez kavijara
5644 Može i bez kavijara
5646 Nije fer, Davide
5647 Grčko blago
5648 David Koperfild I
5649 David Koperfild II
5650 David Koperfild I
5651 David Koperfild II
5652 David Koperfild I
5653 David Koperfild II
5653 David Koperfild II
5654 David Koperfild I
5655 David Koperfild II
5656 Lude žene
5657 Leonela : mletačke ljubavi
5658 Leonela : tigrova smrt
Imanje Beulah : saga o ljubavi i
5659 zemlji : prva knjiga
Imanje Beulah : saga o ljubavi i
5660 zemlji : druga knjiga
5661 Razmeña
5663 Plava ruža
5664 Tri drame
5665 Pustolovka
5666 Živjeti ispočetka
5668 Marija Magdalena
5669 Pismo neroñenu djetetu
5670 Pet ludih sinova
5670 Betty Zane
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Stvarnost
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.163.42-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.112.2-31
821.163.6-31
821.163.41-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Ajar, Emile
Majdak, Zvonimir
Kesi, Ken
Kendris, Blez
Hese, Herman
Kosmač, Ciril
Kuzmanović, Vojislav
Simel, Johan Mario
Simel, Johan Mario
Kišon, Efram
Stoun, Irvin
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Dikens, Čarls
Elbert, Džojs
Haber, Rosi
Haber, Rosi
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Rijeka
Rijeka
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1976
1974
1974
Stvarnost
821.111(73)-31
Kulman, Luni
Zagreb
1976
Stvarnost
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
"Otokar Keršovani"
821.111(73)-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-2
821.163.42-31
821.163.42-992
821.163.6-32
821.131.1-31
821.163.42-2
821.111(73)-31
Kulman, Luni
Sabolović, Mirko
Pavličić, Pavao
Marinković, Ranko
Stahuljak, Višnja
Prica, Čedo
Zidar, Pavle
Falači, Orijana
Hadžić, Fadil
Grej, Džon
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Rijeka
1976
1975
1977
1977
1976
1976
1977
1977
1975
1977
Dobri duh Zagreba : kriminalističke
5671 priče
U sjenci ocvale glazbe : nove
5672 (muzičke polemike)
5673 Riba na biciklu : pjesme
5674 Memoari jednog tajnika
5675 Iza jednog atentata
5676 Veliki Tin
5677 Klopka za uspomene
5678 Frajerski nokturno
5679 Velika ljubav
5680 Brod u boci
5681 Krvavi dani Bosne ponosne : 1
5682 Krvavi dani Bosne ponosne : 2
5683 Bratovština Labuda Lumbrelaša
Pop Ćira i pop Spira : Limunacija u
5684 selu
Ivkova slava : Zona Zamfirova :
5685 Pripovetke
5686 Vukadin i druge pripovetke
5687 Dim u dim
5688 Iz knjiga starostavnih
5689 Raboši : Članci : Pisma
5690 Bijeli paun
5691 Prekršitelj
5692 Sinovi i ljubavnici
5693 Duga
5694 Djevica i ciganin
5695 Ljubavnik Lady Chatterley
5696 Jahači rumene kadulje
5697 Duginim tragom
5698 Tajanstveni jahač
5699 Šumski čovjek
5701 Kraljica pašnjaka
5702 Užička vojska
Znanje
821.163.42-32
Pavličić, Pavao
Zagreb
1976
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
821.163.42-92
821.163.42-1
821.163.42-32
821.163.42-31
929:82
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
Mandić, Igor
Balog, Zvonimir
Šembera, Slobodan
Kolendić, Anton
Žeželj, Mirko
Mihalić, Slavko
Majdak, Zvonimir
Pavlović, Boro
Dedić, Arsen
Kušan, Jakša
Kušan, Jakša
Tomović, Robert
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1977
1977
1976
1977
1976
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1976
Prosveta
821.163.41-32
Sremac, Stevan
Beograd
1977
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-8
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
1977
1977
1977
1977
Prosveta
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Sloboda
821.163.41-82
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
Sremac, Stevan
Lorens, D. H.
Lorens, D. H.
Lorens, D. H.
Lorens, D. H.
Lorens, D. H.
Lorens, D. H.
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Sretenović, Vukadin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd
1972
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1977
1977
1977
1977
1977
1977
5703 Užička vojska
5704 Profit od milijardu dolara
5705 Ponesi sve svoje stvari
5706 Bela garda
5707 Baja Ganjo
5708 Bašta sljezove boje
5709 Bašta sljezove boje
Burleska gospodina Peruna boga
groma : Staroslovenske i druge
5710 priče
5711 Poezija Sabinjanke
Sa silama nemerljivim : Ljudi
5712 govore
5713 Dan šesti
5714 Putopisi
5716 Plodovi zemlje ; Pan
5717 Plodovi gneva
5719 Kola Brenjon
5720 Podrumi Vatikana : sotija
5721 Selo
5722 Kuća na obali
5723 Rebecca
5724 Krčma Jamaica
5725 Život Juliusov
5726 Gladno brdo
5727 Paraziti
5728 Gordana 1. nije uvedena
5731 Gordana 4
5732 Gordana 5
5733 Gordana 6
Sloboda
Stvarnost
Sloboda
Slovo ljubve
Savremena administracija
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.111-31
821.163.41-31
821.161.1-31
821.163.2-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Sretenović, Vukadin
Erdman, Paul
Begović, Sima
Bulgakov, Mihail
Konstantinov, Aleko
Ćopić, Branko
Ćopić, Branko
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1977
1973
1977
1973
1964
1976
1976
Nolit
Nolit
821.163.41-32
821.163.6-1
Petrović, Rastko
Petrović, Rastko
Beograd
Beograd
1974
1974
Nolit
Nolit
Nolit
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-992
821.113.5-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
Petrović, Rastko
Petrović, Rastko
Petrović, Rastko
Hamsun, Knut
Štajnbek, Džon
Rolan, Romen
Žid, Andre
Bunjin, Ivan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
821.111-31
Mjurier, Dafni
Zagreb
1977
Stvarnost
Stvarnost
Stvarnost
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1977
1977
1977
5734 Gordana 7
5734 Gordana 8
5736 Gordana 9
5737 Gordana 10
5738 Gordana 11
5739 Gordana 12
5743 U vihoru
Stvarnost
Stvarnost
Stvarnost
Stvarnost
Stvarnost
Stvarnost
Nolit
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41.09
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Jurić Zagorka, Marija
Gligorić, Velibor
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1975
5744 Dvanaest stolica
5745 Tartaren Taraskonac
5746 Barčesterski tornjevi
5747 Agitator : Skorojevići
5748 Agitator : Skorojevići
5749 Agitator : Skorojevići
5750 Agitator : Skorojevići
5751 Agitator : Skorojevići
5752 dečja enciklopedija nije uvedena
5753 Ilustrirana dječja enciklopedija
5755 Čudnovat dan
5759 Čudnovat dan
Nolit
Branko ðonović
"Branko ðonović"
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.161.1-31
821.133.1-31
821.111-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
Iljf ; Petrov, Ilja ; Jevgenij
Dode, Alfons
Trolop, Antoni
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1969
1964
1964
1966
1966
1966
1966
1966
Stvarnost
Nolit
Nolit
Nakladni zavod Matice
Hrvatske
Nakladni zavod Matice
Hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
0/9(031)
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Zagreb
Beograd
Beograd
0
1975
1975
821.133.1-31
Deli, M.
Zagreb
1977
821.133.1-31
Deli, M.
Zagreb
1977
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1977
821.112.2-31
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.42-93-1
Kurts-Maler, Hedviga
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Balog, Zvonimir
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
1977
1974
1974
1974
1974
1974
1977
5762 Prokletstvo
5764 Ruža koja ubija
5769 Zabluda
Prosjačka princeza nije uvedena
5770 (mahler)
5772 Siroče
5773 Pokojnik : vlast
5774 Pokojnik : vlast
5775 Pokojnik : vlast
5776 Pokojnik : vlast
5777 Pokojnik : vlast
5778 Nevidljiva Iva
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Mladost
5781 Nevidljiva Iva
5782 Ko je ljubio taj ne ljubi više
5783 Otpisani
5787 Deci o Lenjinu
5788 Crveni božuri
5790 najlepše bajke - nije uvedena
5795 Priče o mojoj zemlji nije uvedena
5815 Veliki umjetnici sveta nije uvedena
5819 Igra sa smrću
5820 Igra sa smrću
5821 Igra sa smrću
5822 Igra sa smrću
5823 Igra sa smrću
5824 Dnevnik Ane Frank
5825 Dnevnik Ane Frank
5827 Dnevnik Ane Frank
5828 Dnevnik Ane Frank
Doživljaji dobrog vojnika Švejka u
Prvom svetskom ratu prema
originalu Jaroslava Hašeka priredio
5829 i ilustrovao Jozef Lada
Doživljaji dobrog vojnika Švejka u
Prvom svetskom ratu prema
originalu Jaroslava Hašeka priredio
5833 i ilustrovao Jozef Lada
Zlatna knjiga svjetske poezije za
5834 djecu
Zlatna knjiga svjetske ljubavne
5835 poezije
5836 Plavi čuperak
5837 Plavi čuperak
5838 Plavi čuperak
5839 Plavi čuperak
5840 Plavi čuperak
Mladost
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
821.163.42-93-1
821.161.1-1
821.163.41-31
821.161.1-93-31
821.163.41-32
Balog, Zvonimir
Jesenjin, Sergej
Marković, Dragan
Aleksejev, Sergej
Ravić, Stanko
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1977
1977
1977
1975
1976
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
821.135.1-31
821.135.1-31
821.135.1-31
821.135.1-31
821.135.1-31
821.112.2-94
821.112.2-94
821.112.2-94
821.112.2-94
Stanku, Zaharija
Stanku, Zaharija
Stanku, Zaharija
Stanku, Zaharija
Stanku, Zaharija
Frank, Ana
Frank, Ana
Frank, Ana
Frank, Ana
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1967
1967
1967
1967
1967
1977
1977
1977
1977
Mlado pokolenje
821.162.2-7
Lada, Jozef
Beograd
1965
Mlado pokolenje
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.162.2-7
Lada, Jozef
Beograd
1965
Zagreb
1975
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1975
1975
1975
1975
1975
82-1(082.2)
82-1(082.2)
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
5842 Mali princ
Prosveta
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1974
5843 Mali princ
5847 Mitologija svakidašnjeg života
Prosveta
Otokar Keršovani
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
Mandić, Igor
Pula
1974
1976
5848 Delije na Bihaću
5850 Smutnoe vreme I
Proleterska revolucija : pouke
5853 Pariske komune
5854 Poruke revolucije
5856 Teorija i praksa proleterijata
5885 Hajduk Stanko
5886 Kroz tajni arhiv udbe
5887 Nešto se dogodilo
5888 Western union
5890 Vreme smrti
5891 Vojvodina u borbi
5893 Zvezdozlatom suznim : pesme
Srpska književna zadruga
Prosveta
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
821.163.41-31
Markov, Mladen
Beograd
Beograd
1975
1978
BIGZ
BIGZ
Radnički univerzitet
Branko ðonović
Sloboda
Stvarnost
"Otokar Keršovani"
Prosveta
Savez udruženja boraca
Svitanja
32
32
32
821.163.41-31
821.163.41-94
821.111-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
940.53(497.113)
821.163.41-1
Beograd
Beograd
Subotica
Beograd
Beograd
Zagreb
Rijeka
Beograd
Novi Sad
Pančevo
1973
1973
1974
1963
1975
1976
1966
1976
1963
1968
5898 Svetkovina bilja
[s.n.]
821.163.41-1
5899 Svetkovina bilja
[s.n.]
821.163.41-1
5899 Svetkovina bilja
5907 Sazvežñe srebrnih ptica
5908 Ratni dnevnik
5910 Lovci na meteore
5914 Srce kao radnički dlan
5915 Srce kao radnički dlan
5916 Srce kao radnički dlan
5917 Srce kao radnički dlan
5918 Rad
5920 Vreme smrti
5921 Vreme smrti
5923 Ovo iznad svega
[s.n.]
Petar Kočić
Naprijed
Tehnička knjiga
Petar Kočić
Petar Kočić
Petar Kočić
Petar Kočić
Rad
Prosveta
Prosveta
Bratstvo-jedinstvo
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.42-31
821.111-31
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.133.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111-31
Marks, Karl
Broz, Josip - Tito
Muhić, Fuad
Veselinović, Janko
Milovanović, Nikola
Heler, Džozef
Grej, Džon
Ćosić, Dobrica
Balan, Dušan
Pavlović, Dušan
Novakov
Pavlović, Dušan
Novakov
Pavlović, Dušan
Novakov
Bosnić, Jelena
Šibl, Ivan
Vern, Žil
Bosnić, Jelena
Bosnić, Jelena
Bosnić, Jelena
Bosnić, Jelena
Zola, Emil
Ćosić, Dobrica
Ćosić, Dobrica
Najt, Erik
0
0
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
0
1976
1960
1955
1977
1977
1977
1977
1953
1976
1976
1955
5924 Kovači lažnog novca
5926 Uoči proleća
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
821.133.1-31
Žid, Andre
Žeromski, Stefan
Volter, Fransoa - Mari
Arue
Bromfild, Luis
Balan, Dušan
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Kuper, Džems Fenimor
Digat, Stanislav
Novi Sad
Novi Sad
1952
1953
5928 Filozofski rečnik
5929 Čudni slučaj mis Ani Spreg
5930 Na vetrenjači sunca banatskog
5931 Lovac na jelene
5932 Poslednji mohikanac
5933 Pioniri
5934 Izvidnik
5935 Prerija
5936 Bodensko jezero
Ludvig Fojerbah : i kraj klasične
5939 nemačke filozofije
5940 Ciciban : i druge pesme
5941 Napuljsko zlato
Matica srpska
Bratstvo-jedinstvo
Centar za kulturu
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Naprijed
1
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Novi Sad
Beograd
Pančevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
1973
1957
1972
1968
1968
1968
1968
1968
1961
Kultura
Rad
Mlado pokolenje
14
821.163.6-1
821.131.1-32
Engels, Fridrih
Župančič, Oton
Marota, ðuzepe
Beograd
Beograd
Beograd
1947
1968
1959
5942 Priče iz davnine
Dečja knjiga
821.163.42-93-32 Brlić - Mažuranić, Ivana Beograd
1955
5944 Priče partizanke
5948 Pisma iz mog mlina
5951 Sura planina
5952 Pesme
5953 Pripovijetke
Veselin Masleša
Mlado pokolenje
Novo pokolenje
Prosveta
Svjetlost
821.163.41-93-32
821.133.1-93-32
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Dode, Alfons
Kanon, Legrand
Marinković, Antonije
Kočić, Petar
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
1972
1965
1954
1972
1972
32
Mićović, Vojislav
Beograd
1977
Damjanović, Pero
Mučibabić, Milan
London, Džek
Karadžić, Vuk
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
1972
1964
1959
1947
Sarajevo
Beograd
Zagreb
1966
1950
1972
5954 Otvorenost Jugoslavije prema svetu Sloboda
5956 Tito pred temama istorije
5957 Meñaši
5958 Glas divljine
5959 Prvi i drugi srpski ustanak
Institut za savremenu istoriju 32
Svjetlost
821.163.41-31
Mlado pokolenje
Prosveta
94(497.1)
5960 Krilati karavan
5962 Poema o gradu i ljubavi
5964 Pinokio
Veselin Masleša
Novo pokolenje
Mladost
821.163.41-93-31 Bulajić, Stevan
821.163.41-1
Kostić, Dušan
821.131.1-93-31 Kolodi, Karlo
5965 Lelejska gora
5968 Humoreske
Opklada na mrtvog džokeja : i
5969 druge priče
5970 Najveće misterije sveta
5974 Stepa : i druge pripovetke
5980 Kći snijega
5981 Kći snega
Matica srpska : Prosveta
Kultura
821.163.41-31
821.162.2-7
Lalić, Mihailo
Hašek, Jaroslav
Novi Sad :
Beograd
Zagreb
1969
1954
Svjetlost
Vasilije Kartelj
Nolit
Mladost
Sportska knjiga
821.111(73)-31
551
821.161.1-32
Šo, Irvin
Kartelj, Vasilije
Čehov, Anton Pavlovič
London, Džek
London, Džek
Sarajevo
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
1961
1974
1981
1973
1966
5982 Snježna kraljica : i druge bajke
5983 Bijeli očnjak
5985 Izbor
6001 Umetnost i književnost I
6002 Umetnost i književnost II
6010 Trska
6011 Dom
6012 Čarna ptica
6013 Zatim belo
6014 Zatim belo
6015 Sneg
6016 Sneg
6017 Rasap pustinjaka
6018 Rasap pustinjaka
6019 Telo na kiši
6020 Telo na kiši
6021 Darovno putovanje
6022 Darovno putovanje
6023 Uzmorje
6024 Uzmorje
6025 Arhipelag
6026 Arhipelag
6027 Beleške o poeziji
6028 Beleške o poeziji
6029 Karpati
6030 Karpati
Svjetlost
Veselin Masleša
Bratstvo-jedinstvo
Kultura
Kultura
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan
London, Džek
821.163.41-32
Popović, Jovan
821:7
Plehanov, G. V.
821:7
Plehanov, G. V.
821.163.41-32
Lazić, Laza
821.163.41-1
Vulanović, Vojislav
821.163.41-1
Timotijević, Božidar
821.163.41-1
Podrimja, Ali
821.163.41-1
Podrimja, Ali
821.163.6-1
Šalamun, Tomaž
821.163.6-1
Šalamun, Tomaž
821.163.41-1
Mitić, Srboljub
821.163.41-1
Mitić, Srboljub
821.163.41-1
Belča, Dušan
821.163.41-1
Belča, Dušan
821.163.41-1
Šajtinac, Radivoj
821.163.41-1
Šajtinac, Radivoj
821.163.41-1
Zubac, Pero
821.163.41-1
Zubac, Pero
821.163.41-1
Kostić, Dušan
821.163.41-1
Kostić, Dušan
821.163.41.09
Raičković, Stevan
821.163.41.09
Raičković, Stevan
821.163.41-32
Popnovakov, Dragomir
821.163.41-32
Popnovakov, Dragomir
Sarajevo
Sarajevo
Novi Sad
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1955
1967
1953
1966
1966
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
6031 Noć i pola vijeka
6032 Noć i pola vijeka
6033 Kako da čitamo
6034 Kako da čitamo
6035 Doreći more
6036 Doreći more
6037 Putovanje Vladana Bojovića
6038 Putovanje Vladana Bojovića
6039 Susreti i pisma
6040 Susreti i pisma
6041 Slučajna otkrića
6042 Slučajna otkrića
6043 Vrhovni silnik
6044 Vrhovni silnik
6045 Dela i dani
6046 Dela i dani
6047 Jakov lažljivac
6048 Jakov lažljivac
6049 Raskršća
6050 Raskršća
6051 Putovanja u Novi Sad
6052 Putovanja u Novi Sad
6053 Kokošje slepilo
6054 Kokošje slepilo
6055 Sudija Dimitrijević
6056 Sudija Dimitrijević
6057 Zapis o Karanovcu
6058 Zapis o Karanovcu
6059 Nemci protiv rata
6060 Nemci protiv rata
6061 Porodično vreme
6062 Porodično vreme
6063 ðubrište naslada
6064 ðubrište naslada
6065 Izabrane pjesme
6066 Izabrane pjesme
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-32
821.163.41-32
821.09
821.09
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41.09
821.163.41.09
821.112.2-31
821.112.2-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.112.2-1
821.112.2-1
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-1
Zogović, Radovan
Zogović, Radovan
Paund, Ezra
Paund, Ezra
Ivkov, Boško
Ivkov, Boško
Miodrag, Aleksandar
Miodrag, Aleksandar
Kašanin, Milan
Kašanin, Milan
Kašanin, Milan
Kašanin, Milan
Gordić, Slavko
Gordić, Slavko
Egerić, Miroslav
Egerić, Miroslav
Beker, Jurek
Beker, Jurek
Marić, Sreten
Marić, Sreten
Anñelković, Dušan
Anñelković, Dušan
Racković, Miodrag
Racković, Miodrag
Albahari, David
Albahari, David
Trifković, Risto
Trifković, Risto
Albahari, David
Albahari, David
Milidragović, Božidar
Milidragović, Božidar
Šoljan, Antun
Šoljan, Antun
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1978
1978
1974
1974
1974
1974
1980
1980
1974
1974
1977
1977
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1975
1975
1977
1977
1978
1978
1977
1977
1975
1975
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1976
1976
6067 Put i sjaj
6068 Put i sjaj
6069 Krilata grudva zemlje
6070 Krilata grudva zemlje
6071 Dom, sve dalji
6072 Dom, sve dalji
6073 To su oni - to smo mi
6074 To su oni - to smo mi
6075 Skagerak
6076 Gimnastika
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-1
6077 Druga dvorana
6078 Čestar
6079 Tvorac Rusiji
6080 Četir konja debela
6081 Pesme
6082 Velika dnevna muzika
6083 Prolećni počinak
6084 Graña o nesanici
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6085 Satnica
6086 More
6087 Opkoračenja
6088 Stope
6089 Smrt u stolici
6090 Crni pas
6091 Vasilisk
6092 Modrica
6093 Dan i bezdan
6094 Gost u belom
6095 Putanjama mogućnosti
6096 Vltava
6097 Soneti I
6098 Soneti II
6099 Čistine
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.135.1(497.11
3)-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Danojlić, Milovan
Danojlić, Milovan
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Vojnić Purčar, Petko
Vojnić Purčar, Petko
Petrović, Veljko
Petrović, Veljko
Predić, Vladimir
Gañanski, Ivan
Marina - Munteanu,
Felićija
Zivlak, Jovan
Dimić, Moma
Čiplić, Bogdan
Vasiljević, Žarko
Urošević, Draginja
ðorñević, Živorad
Janjušević, Gojko
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1976
1976
1965
1965
1978
1978
1970
1970
1977
1977
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1977
1977
1976
1976
1976
1976
1976
1975
Štefan, Florika
Aćimović, Žarko
Mitroviћ, Srba
Milidragović, Božidar
Tomić, Rade
Lalić, Milan
Timotijević, Božidar
ðogo, Gojko
Mićunović, Radomir
Perić, Raša
Udovički, Ivanka
Predić, Vladimir
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Danojlić, Milovan
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1975
1975
1978
1975
0
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
Priče ispod zmajevih krila ;
6100 Vratolomne priče
6100 Ploveći čardak
6100 Legende Vamove zemlje
6101 Vreme i potom
6103 Zamke
6104 Ja biti
6105 Ćutanje nije zlato
6106 Označavanja
Veselin Masleša
Matica srpska
Veselin masleša
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6107 Stepenici osame
6108 Čari Novog Sada
6109 Svetli i tamni praznici
6110 Svet i svetlost
6111 Tamni banket
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6112 I bi zemlja
6113 Daleka zemlja
6114 Koja godina koja zvezda
6115 Na svojoj zemlji
6116 Lek od smrti
6117 Alfe mojih duša
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6118 Do ovih i poslednjih dana
6119 Noćne ponikvice
6120 Prolazi rekom laña
6121 sentimentalne panorame
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska ; Institut za
6122 Stojan Novaković i "filološka kritika" književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
6123 Studije i kritike Ljubomira Nedića
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
6124 Kritički radovi Bogdana Popovića
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
6125 Kritički radovi Jovana Skerlića
821.163.41-93-32
821.163.41-1
821.161.1-93-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.511.141-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.135.1(497.11
3)-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.162.3(497.11
3)-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.135.1(497.11
3)-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Ćopić, Branko
Lazić, Laza
Kolin, Vladimir
Simović, Ranko
Popović, Pavle
Domonkoš, Ištvan
Bogdanfi, Šandor
Živojinović, Branimir
Sarajevo
Novi Sad
Sarajevo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1967
1973
1963
1973
1973
1973
1972
1972
Avramesku, Mihaj
Tomić, Rade
Pavlović, Miodrag
Melvinger, Jasna
Marković, Slobodan
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1972
1972
1971
1971
1970
Babinka, Mihal
Janjušević, Gojko
Kolundžija, Dragan
Savanović, Jovanka
Čiplić, Bogdan
Kovačević, Božidar
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
1970
1969
1969
1969
1969
1969
Štefan, Florika
Vulanović, Vojislav
Raičković, Stevan
Popović, Pavle
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1968
1968
1967
1966
821.163.41.09
821.163.41.09
Nedić, Ljubomir
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41.09
Skerlić, Jovan
1977
1977
1977
1977
6129 Kritički radovi Stanislava Vinavera
Pisci kao kritičari posle Prvog
6130 svetskog rata
Kritičari iz pokreta socijalne
6131 literature
6132 Poezija i proza
6133 Poezija i proza
6134 Odabrane stranice
6135 Pripovetke
6136 Savremena slovenačka drama
6137 Visočka hronika
6138 Kapelan Martin Čedermac
6139 Drame
6140 Stihovi
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska ; Institut za
književnost i umetnost
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Nolit
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6141 Savremena kratka proza
6142 O makedonskim stvarima
6143 Odabrane strane
6144 Seljaci i vojnici
6145 Savremena makedonska drama
Antologija savremene makedonske
6146 poezije
6147 Slavni likovi antike : I
6148 Slavni likovi antike : II
6151 Filozofski spisi
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
6152 Živa trska
6153 Mandala
6126 Kritika u Skerlićevo doba
6127 Kritički radovi Branka Lazarevića
6128 Kritički radovi Isidore Sekulić
821.163.41.09
821.163.41.09
Lazarević, Branko
821.163.41.09
Sekulić, Isidora
821.163.41.09
Vinaver, Stanislav
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.6-82
821.163.6-82
821.163.6-32
821.163.6-32
821.163.6-2
821.163.6-31
821.163.6-31
821.163.6-2
821.163.6-1
821.163.432(082)
821.163.3.09
821.163.3-82
821.163.3-31
821.163.3-2
Jenko, Simon
Jenko, Simon
Kersnik, Janko
Kranjec, Miško
Tavčar, Ivan
Bevk, France
Cankar, Ivan
Aškerc, Anton
Misirkov, Krste
Racin, Kočo
Fotev, Metodija
821.163.6-1
929:32
929:32
1
Plutarh,
Plutarh,
Ciceron, Marko Tulije
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1975
1975
1975
1975
1975
1966
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
Bak, Perl
Jung, Karl Gustav
Jung, Karl Gustav
Jung, Karl Gustav
Jung, Karl Gustav
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1978
1978
1978
1978
1978
6154 Tri kćeri gospoñe Lijang
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
6155 Božji ljudi
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
6156 Jedan brak
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
6157 Ponosito srce
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
6158 Skriveni cvet
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
6159 Drugi bogovi
6160 Dinamika nesvesnog
6161 O psihologiji nesvesnog
6162 Duh i život
6163 Psihološke rasprave
Rad : Marica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.111(73)-31
159.9
159.9
159.9
159.9
1978
1978
1978
1978
1978
6164 Психолошки типови није уведена
Tušjak, Juraj
Novi Sad
1978
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.162.3(497.11
3)-32
821.162.3(497.11
3)-32
821.131.1-32
821.131.1-32
821.163.3.09
Tušjak, Juraj
Moravia, Alberto
Moravia, Alberto
Andrić, Ivo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1978
1978
1978
1975
Matica srpska
821.163.41-8
Andrić, Ivo
Novi Sad
1975
Matica srpska
821.163.41-82
Andrić, Ivo
Novi Sad
1975
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
821.163.41-8
Andrić, Ivo
Kašanin, Milan
Kašanin, Milan
Morante, Elza
Morante, Elza
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1975
1978
1978
1972
1972
6165 Krčma
Matica srpska
6166 Krčma
6167 Lepi život
6168 Lepi život
6169 Andrićev azbučnik
Andrićev azbučnik : iskustva,
6169 zapažanja i misli
Andrićev azbučnik : iskustva,
6169 zapažanja i misli
Andrićev azbučnik : iskustva,
6170 zapažanja i misli
6171 Pogledi i misli
6172 Pogledi i misli
6173 Varka i čarolija I
6174 Varka i čarolija II
821.131.1-31
821.131.1-31
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
821.163.41-31
Savićević, Miroslav
Novi Sad
1977
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska ... Etc
Matica srpska ... Etc
Matica srpska
Matica srpska
575.8
94(100)
929:82
821.163.41(091)
821.134.2-31
821.134.2-31
2(091)
821.111-31
Darvin, Čarls
Rostovcev, M.
Petrović, Teodora
Skorsa, Manuel
Galjegos, Romulo
Džems, E.O.
Konrad, Džozef
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
1977
1974
1971
1974
1978
1978
1978
1977
Matica srpska
Matica srpska
Matica srpska
76
821.163.41-31
821.161.1-4
Gavela, Branko
Petrović, Boško
Gorki, Maksim
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1974
1965
1964
159.9
821.161.1-4
821.163.41-992
Rije, Rejmon
Erenburg, Ilja
Radenković, ðorñe
1966
1965
0
821.163.41-31
Selimović, Meša
821.163.41-31
327.323.32(497.1
)
821.163.41-31
Selimović, Meša
Kržavac ; Marković,
Savo ; Dragan
Ćosić, Dobrica
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
1976
1976
821.111(73)-31
London, Džek
Beograd
1977
821.111(73)-31
London, Džek
Beograd
1977
6216 Morski vuk
BIGZ : Narodna knjiga : Rad 821.111(73)-31
London, Džek
Beograd
1977
6217 Martin Idn
BIGZ : Narodna knjiga : Rad 821.111(73)-31
London, Džek
Beograd
1977
6218 Ljudi sa ponora : Gvozdena peta
BIGZ : Narodna knjiga : Rad 821.111(73)-31
London, Džek
Beograd
1977
6175 Plamen i močvare
Čovekovo poreklo : i spolno
6176 odabiranje
6177 Istorija starog sveta
6179 Jugoslovenski književni leksikon
6180 Iz istorije srpske književnosti
6182 Zvona za Rankas
6184 Kanaima
6187 Uporedna religija
6188 Ogledalo mora : Lična istorija
Fidija : epoha klasične helenske
6191 umetnosti
6192 Dnevnik nemačkog vojnika
6193 Portreti savremenika
6194 Životinja, čovek, simbolska funkcija Matica srpska
6195 Francuske sveske
Matica srpska
6196 Pustinja i ljudi
Matica srpska
Matica srpska : Srpska
6197 Derviš i smrt
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
6206 Derviš i smrt
književna zadruga
Informbiro : šta je to : Jugoslavija je
6207 rekla ne
Sloboda
6211 Vreme smrti
Prosveta
Priče sa dalekog severa : Glas
6213 divljine
BIGZ : Narodna knjiga : Rad
Džeri sa ostrva : Priče sa južnih
6215 mora
BIGZ : Narodna knjiga : Rad
1972
1972
6219 Strah od letenja
6220 Kako spasiti vlastiti život
6221 Odgovori 1954-1974
6222 Izvestan osmeh
6223 Izgubljeni profil
6224 Modrice na duši
6225 Čuvar srca
6226 Malo sunca u hladnoj vodi
6227 Čudsni oblaci
6228 Dobar dan, tugo
6229 Volite li Bramsa...
6230 Za mesec, za godinu
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.133.1-5
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Džong, Erika
Džong, Erika
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
Sagan, Fransoaz
6231 Sa pašnjaka do naučenjaka
6232 Razbacana postelja
6233 Ada
6234 Ada
6234 Skitam i pričam
6235 Beleške jedne Ane
6236 Beleške jedne Ane
6236 Beleške jedne Ane
6237 Hej, nisam ti to pričala
6238 Hej, nisam ti to pričala
6239 Zanimljiva biologija
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Narodna knjiga : Matica
srpska
Naprijed
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Znanje
Nolit
821.163.41-94
821.133.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
572(031)
6241 Zanimljiva hemija
6243 Tajne pamćenja
6244 Zagrepčanka
6245 Zagrepčanka
6246 Čas anatomije
6247 An Gajerštajn
6248 An Gajerštajn
6249 Tajna doline sunčeva zraka
6250 Tajna doline sunčeva zraka
Nolit
Nolit
August Cesarec
August Cesarec
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
54
159.9
821.163.42-31
821.163.42-31
Pupin, Mihajlo
Sagan, Fransoaz
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Kapor, Momo
Akimuškin, Igor
Vlasov ; Trifonov, Lav ;
Dmitrij
Sergejev, Boris
Glumac, Branislav
Glumac, Branislav
Kiš, Danilo
Skot, Valter
Skot, Valter
Bernej, Henri
Bernej, Henri
6251 Kišobran svetog Petra
Nolit
821.111-31
821.111-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.511.141-9331
Miksat, Kalman
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Novi Sad :
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
1978
1978
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1976
1976
1978
1978
1978
1965
1965
1965
1965
Beograd
1965
1979
1976
1978
1978
1982
1978
1978
1978
1978
1978
1975
6252 Kišobran svetog Petra
Nolit
6253 Gaj Manering
Nolit
6254 Gaj Manering
Nolit
6255 Gusari sa Misisipija
Nolit
6256 Gusari sa Misisipija
Nolit
6257 Poslednje pribežište
Nolit
6258 Kapetan Frakas
Nolit
6259 Kapetan Frakas
Nolit
6260 Poslednje pribežište
Nolit
Alternativa : politička kronika (1941)
6261 I dio
Globus
Alternativa : politička kronika (1941)
6262 II dio
Globus
6263 Lozinka nije potrebna ; Nježnost
Globus
Sedamnaest trenutaka proljeća :
6264 politička kronika (1945)
Globus
Major Vihor : politička kronika (19446265 1945)
Globus
Španjolska varijanta ; Treća karta :
6266 političke kronike (1938-1941)
Globus
6267 Moskva : I svezak
Globus
6268 Moskva : II svezak
Globus
6269 Staljingrad : III svezak
Globus
6270 Staljingrad : IV svezak
Globus
6271 Berlin : V svezak
Globus
6272 Berlin : VI svezak
Globus
6274 Osam slatkih spavanja i druge priče Nolit
6276 Nevidljivi Vili
Pipi Dugačka Čarapa u vodama
6277 Južnog mora
Nolit
6280 Širom jedne lepeza
6281 Pesme o svicima
Nolit
Nolit
Nolit
821.511.141-9331
821.111-31
821.111-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
Miksat, Kalman
Skot, Valter
Skot, Valter
Gras, Ginter
Gersteker, Fridrih
Džonson, Pamela
Gotje, Teofil
Gotje, Teofil
Džonson, Pamela
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1965
1965
1965
1966
1965
1968
1965
1965
1968
821.161.1-31
Semjonov, Julijan
Zagreb
1978
821.161.1-31
821.161.1-31
Semjonov, Julijan
Semjonov, Julijan
Zagreb
Zagreb
1978
1978
821.161.1-31
Semjonov, Julijan
Zagreb
1978
821.161.1-31
Semjonov, Julijan
Zagreb
1978
821.161.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Semjonov, Julijan
Pljevier, Teodor
Pljevier, Teodor
Pljevier, Teodor
Pljevier, Teodor
Pljevier, Teodor
Pljevier, Teodor
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
Beograd
1975
Sarajevo
1965
Beograd
1974
Beograd
Beograd
1975
1975
821.163.41-93-32 Cvetković, Petar
821.511.111-9331
Alejhem, Šalom
821.113.6-93-32 Lindgren, Astrid
Grozdanov - Davidović,
821.163.41-93-31 Stojanka
821.163.41-1
Erić, Dobrica
6282 Doroti i čarobnjak u Ozu
6284 Petar Pan i Vendi
6285 Udarna brigada
6288 Devojčica i jabuka
6289 Ozma od Oza
6290 Dva dečaka na jednom konju
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
6295 Bioskop u kutiji šibica nije uvedena
6296 Braća lavlje srce
Nolit
6298 meri popins nije uvedena
6299 Sunčeva verenica
Nolit
6301 Pokloni
6302 tata ti si lud
821.111-93-31
821.111-93-31
821.163.6-93-32
821.163.2-93-31
821.111-93-31
821.133.1-93-31
Baum, L. Frenk
Bari, Džems Metju
Ingolič, Anton
Karalijčev, Angel
Baum, L. Frenk
Gijo, Rene
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1975
1976
1976
1975
1976
821.113.6-93-32 Lindgren, Astrid
Beograd
1978
821.111-93-31
Beograd
1978
Fichju, Lujza
Nolit
821.163.41-93-32 Jorgačević, Jovanka
Beograd
1979
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
1984
6305 Izabrane priče ispod zmajevih krila Nolit ; Prosveta ; ZUNS
6312 Alisa u zemlji čuda
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
6319 Pesme
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
6320 Nebom grada
sredstva
6323 Švambranija i školska crna knjiga Nolit
6324 Recite žofiki nije uvedena
6325 Tuñinac
Nolit
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.111-93-31
Kerol, Luis
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Beograd
Beograd
Beograd
0
1978
1979
821.163.41-93-1 Lukić, Dragan
821.161.1-93-31 Kasilj, Lav
Beograd
Beograd
1979
1975
821.162.3-31
Jurgjelevičova, Irena
Beograd
1975
6327 Divlje godine
6330 Lav
6332 Beli potop
6333 Rani jadi
6334 Doživljaji Šerloka Holmsa
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-93-31
821.133.1-93-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.111-31
Brujić, Milan
Kesel, Žozef
Kosier, Berislav
Isaković, Antonije
Dojl, Konan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1975
1976
1976
1976
1977
6336 Kad jagode zru
Nolit
821.163.42-93-32 Jurca, Branka
Beograd
1977
6304 ðiha, ñiha
ðorñević, Puriša
Beograd
1977
Ende, Mihael
Brežan, Jurij
Adams, Ričard
Beograd
Beograd
Beograd
1978
1978
1978
Blekmor, Ričard Dodridž Beograd
1979
821.163.41-93-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-32
821.111-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Donić, Vojislav
Stendal, Anri Bejl
Lafajet, Madam de
Merime, Prosper
Eliot, Džordž
Flober, Gistav
Dima, Aleksandar
Dode, Alfons
Zola, Emil
Roñevičuvna, Marija
Beograd
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
Minerva
821.131.1-31
Moravia, Alberto
Subotica
1979
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
Slovo ljubve
821.163.41-1
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-6
75
Jakšić, ðura
Jakšić, ðura
Jakšić, ðura
Jakšić, ðura
Jakšić, ðura
Jakšić, ðura
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1978
1978
1978
1978
1978
1978
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Ostin, Džejn
Ostin, Džejn
Ostin, Džejn
Beograd
Beograd
Beograd
1978
1978
1978
6337 Pisma iz male varoši
Nolit
6338 Momo
6339 Krista
6340 Brežuljak Voteršip
6341 Lajanje na zvezde nije uvedena
Nolit
Nolit
Nolit
6343 Lorna Dun
6344 ne plači dete
Nolit
6345 Knjiga iz detinjstva
6346 O ljubavi
6347 Princeza de Klev
6348 Kolomba
6349 Vodenica na Flosi
6350 Gospoña Bovari
6351 Dama s kamelijama
6352 Safo
6353 Nana
6354 Devajtis
6355 samrtno proleće
6357 Rimljanka
sabrane bajke braće Grim nije
6358 uvedena
6369 Pesme
6370 Drame
6371 Pripovetke
6372 Pripovetke i druga proza
6373 Prepiska : Službeni spisi
6374 Slikarstvo
Nolit
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
6374 ðura jakšić Slikarstvo nije uvedena
6376 Gordost i predrasuda
Narodna knjiga
6377 Mansfild park
Narodna knjiga
6378 Ema
Narodna knjiga
821.163.41-93-32
821.112.2(436)31
821.112.2-93-31
821.111-93-31
6379 Nortengerska opatija
6380 Pod tuñim uticajem
6381 Gospoña McGinty je mrtva
6382 Tko plimu uhvati
6383 Leš u biblioteci
6384 Dogodilo se na dan Svih svetih
6385 Iskričavi cijanid
6386 Deset malih crnaca
6405 Arakis
6406 Muad' Dib
6407 Prorok
6408 Mesija
6409 Deca Arakisa I
6410 Deca Arakisa II
6411 Pod čeličnim nebom
6412 Golo sunce
6413 Zadužbina
6414 Zadužbina i carstvo
6415 Druga zadužbina
6417 Svetlost zemaljska
6418 Grad i zvezde
6419 S druge strane neba
6420 Izgubljeni svetovi 2001
6421 Sastanak sa Ramom
6422 Matica zemlja
6423 Tebi, moja Dolores
6438 Ala je lep ovaj svet
6440 A ja rastem
6441 Za ñake prvake
6454 Tršave šiške večeri
6455 Bela griva
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
Jugoslavija
"Četvrti jul"
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
Ostin, Džejn
Ostin, Džejn
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Kristi, Agata
Herbert, Frenk
Herbert, Frenk
Herbert, Frenk
Herbert, Frenk
Herbert, Frenk
Herbert, Frenk
Asimov, Isak
Asimov, Isak
Asimov, Isak
Asimov, Isak
Asimov, Isak
Klark, Artur
Klark, Artur
Klark, Artur
Klark, Artur
Klark, Artur
Klark, Artur
Božović, Saša
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1978
1978
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1983
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1978
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
1980
6468 U zavadi sa svetom
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6470 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
6472 Plavi čuperak
6481 Havaji : svezak prvi
6482 Havaji : svezak drugi
6483 Havaji : svezak treći
6484 Sayonara
6485 Izvor : svezak prvi
6486 Izvor : svezak drugi
6487 Izvor : svezak treći
6488 Lutalice : svezak prvi
6489 Lutalice : svezak drugi
6490 Centennial : svezak prvi
6491 Centennial : svezak drugi
6492 Centennial : svezak treći
6493 Proljetne vatre : svezak prvi
6494 Proljetne vatre : svezak drugi
6495 Vrata od utrobe
6496 Parovi
6498 Pečat ljubavi II
6499 Zamke I
6500 Zamke II
6501 Kapetan Le Fort I
6502 Kapetan Le Fort II
6503 Nasljednik
6504 Golo lice
6506 Stranac u ogledalu
6507 Druga strana ponoći
6508 Ala je lep ovaj svet
6509 Ala je lep ovaj svet
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Naprijed
Prosveta
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Novi Sad
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1980
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1978
1979
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1980
1983
1980
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Antić, Miroslav
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Mičiner, Džejms
Kovač, Mirko
Apdajk, Džon
Galjard, Robert
Galjard, Robert
Galjard, Robert
Galjard, Robert
Galjard, Robert
Galjard, Robert
Šeldon, Sidni
Šeldon, Sidni
Šeldon, Sidni
6510 Ala je lep ovaj svet
6512 Ala je lep ovaj svet
6513 Ala je lep ovaj svet
6514 Ala je lep ovaj svet
6515 Ala je lep ovaj svet
6517 Ala je lep ovaj svet
6528 A ja rastem
6532 A ja rastem
6533 A ja rastem
6534 A ja rastem
6535 A ja rastem
6536 A ja rastem
6537 A ja rastem
6538 Za ñake prvake
6539 Za ñake prvake
6540 Za ñake prvake
6541 Za ñake prvake
6542 Za ñake prvake
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
6543 Za ñake prvake
6544 Za ñake prvake
6545 Za ñake prvake
6547 Za ñake prvake
6558 Stolice, zašto ne koračaš
6559 Stolice, zašto ne koračaš
6560 Stolice, zašto ne koračaš
6561 Stolice, zašto ne koračaš
6562 Stolice, zašto ne koračaš
6564 Stolice, zašto ne koračaš
6565 Stolice, zašto ne koračaš
6566 Stolice, zašto ne koračaš
6567 Stolice, zašto ne koračaš
6568 Sunce je počelo da se zlati
6570 Sunce je počelo da se zlati
6572 Sunce je počelo da se zlati
Mala školska pozornica nije
6591 uvedena
6636 Bela griva
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Novi Sad
1979
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
1980
6637 Bela griva
6638 Bela griva
6640 Bela griva
6646 Svirač u dvorištu
6653 Knjiga o džungli
6662 Knjiga o džungli
6698 Orlovi rano lete
6699 Orlovi rano lete
6703 Orlovi rano lete
6704 Orlovi rano lete
6705 Orlovi rano lete
6706 Orlovi rano lete
6707 Orlovi rano lete
6709 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
6711 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
6714 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
6757 Sumnjivo lice
6762 U zavadi sa svetom
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Mlado pokolenje
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
1980
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
1980
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
1980
821.163.41-93-32 Petrović, Mirko
Beograd
1966
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Novi Sad
1980
821.111-93-31
Kipling, Radjard
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
1979
Novi Sad
6765 U zavadi sa svetom
6766 U zavadi sa svetom
6767 U zavadi sa svetom
6768 U zavadi sa svetom
6769 U zavadi sa svetom
6770 U zavadi sa svetom
6771 U zavadi sa svetom
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6782 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6785 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6786 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6787 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
6790 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
6792 Duboki koreni
6797 Duboki koreni
6802 Plavi čuperak
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-32
Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
821.163.41-93-32 Andrić, Ivo
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
821.162.4(497.11
3)-93-32
Kočiš, Mikola
821.162.4(497.11
3)-93-32
Kočiš, Mikola
Novi Sad
1979
Novi Sad
1982
Novi Sad
1982
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
6804 Plavi čuperak
6806 Plavi čuperak
6807 Plavi čuperak
6808 Plavi čuperak
6810 Plavi čuperak
6811 Plavi čuperak
6822 KIR JANJA
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6823 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6824 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6825 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6826 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6827 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6828 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6829 Rodoljupci
Kir Janja ; Pokondirena tikva ;
6830 Rodoljupci
6832 Kobzar
6833 Kobzar
6834 Kobzar
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
Veselin Masleša
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
821.163.41-2
Popović, Jovan Sterija
Sarajevo
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
6841 Kobzar
6853 Posljednji Stipančići
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Mladost
6856 Prva vojvoñanska brigada
6857 7000 dana u Sibiru
6860 Aristid i Natalija
6861 Trpen spasen
6862 Večiti mladoženja
6863 Vasa Rešpekt
6864 Bakonja fra-Brne
6865 Vukadin
6866 Pop Ćira i pop Spira
6867 Zona Zamfirova
6868 Jedan razoren um
6869 Hadži Diša
6870 Gorski car
6871 Čedomir Ilić
6872 Seobe I
6873 Seobe
6874 Seobe
6875 Roman o Londonu
6876 Roman o Londonu
6877 Na Drini ćuprija
Institut za istoriju
Globus
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
940.53
821.163.4-94
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
6835 Kobzar
6836 Kobzar
6837 Kobzar
6838 Kobzar
6839 Kobzar
6840 Kobzar
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
Ševčenko, Taras
Zrenjanin
1980
821.161.1-1
821.163.42-31
Ševčenko, Taras
Novak, Vjenceslav
Vasić ; Savić, ðorñe ;
Sreta
Štajner, Karlo
Stojković, Atanasije
Ignjatović, Jakov
Ignjatović, Jakov
Ignjatović, Jakov
Matavulj, Simo
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
Komarčić, Lazar
Ilić, Dragutin J.
Ranković, Svetolik
Uskoković, Milutin
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Andrić, Ivo
Zrenjanin
Zagreb
1980
1974
Novi Sad
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1979
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1972
1981
1981
6878 Travnička hronika
6879 Prokleta avlija
6880 Koreni
6881 Deobe
6882 Deobe
6883 Deobe
6884 Hodočašće Arsenija Njegovana
6885 Petrijin venac
6886 Fascinacije
6887 Upotreba čoveka
6888 Vrata od utrobe
6892 Čovek zver
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Svjetlost
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.133.1-31
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Ćosić, Dobrica
Ćosić, Dobrica
Ćosić, Dobrica
Ćosić, Dobrica
Pekić, Borislav
Mihailović, Dragoslav
Ugrinov, Pavle
Tišma, Aleksandar
Kovač, Mirko
Zola, Emil
6899 Žerminal
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6900 Nana
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6901 Čovek - zver
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6902 Trovačnica
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6903 Kod ženskog raja
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6904 Uspon Rugonovih
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6905 Stranica ljubavi
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6906 U ključalom loncu
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6907 Slom
Matica srpska ; Rad
821.133.1-31
Zola, Emil
6908 Kaljuga
6909 Dokle gora zazeleni
Matica srpska ; Rad
Nolit
Centar za informacije i
publicitet
821.133.1-31
821.163.41-31
821.111(73)-31
6910 Obojena ptica
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1964
Zola, Emil
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Kosinski, Jirži
Zagreb
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
6914 Sastanak naslijepo
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
6916 Kontrapunkt
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6917 Slijep u Gazi
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6918 Vrijeme mora jednom stati
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6919 Otok
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6920 Divni novi svijet
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6921 Poslije mnogih ljeta
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6922 Majmun i bit
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6923 Genij i boginja
August Cesarec : Svjetlost
821.111-31
Haksli, Oldoks
6924 Pripovijetke
August Cesarec : Svjetlost
821.111-32
Haksli, Oldoks
6925 Eseji
6926 Crveno i crno
6927 Crveno i crno
6928 Crveno i crno
6929 Crveno i crno
6930 Za crnom devojkom
6931 Knjiga o Blamu
6932 Upotreba čoveka
6933 Mrtvi ugao
August Cesarec : Svjetlost
Minerva
Minerva
Minerva
Minerva
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.111-4
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
Haksli, Oldoks
Stendal, Anri Bejl
Stendal, Anri Bejl
Stendal, Anri Bejl
Stendal, Anri Bejl
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
6911 Koraci
6912 Prisutnost
6913 Vražje drvo
821.111(73)-31
Kosinski, Jirži
Zagreb
1981
821.111(73)-31
Kosinski, Jirži
Zagreb
1981
821.111(73)-31
Kosinski, Jirži
Zagreb
1981
821.111(73)-31
Kosinski, Jirži
Zagreb
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1980
1980
1980
1980
6934 Bez krika
6935 Škola bezbožništva
6936 Crvena soba
6937 Brakovi ; Povijesne minijature
6938 Inferno ; Okultni dnevnik
6939 Sin služavke
6940 Ispovijed jednog luñaka
6941 Ljudi s Hemsoa ; Crne zastave
6942 Gotičke sobe
6943 Povijesne drame ; Put u Damask
6944 Naturalističke drame ; Igra snova
6945 Godišnje igre ; Komorne igre
6946 Stephanie : u slatkom paklu
6947 Stephanie : u slatkom paklu
6948 Stephanie : u slatkom paklu
Marijana : jedna Napoleonova
6949 zvijezda
6950 Marijana : i neznanac iz Toskane
6951 Marijana : Jason od četiriju mora
6952 Deborah izmeñu smrti i ljubavi
6953 Deborah izmeñu smrti i ljubavi
6954 Deborah izmeñu ljubavi i smrti
6955 Julija : Ljubav i brodolom
6956 Julija : umrijeti u Francuskoj
6957 Julija : Ljubavnici iz Palerma
Nolit
Nolit
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.163.41-32
821.163.41-32
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-31
821.113.6-2
821.113.6-2
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Strindberg, August
Gobin, Marsel
Gobin, Marsel
Gobin, Marsel
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1980
1980
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1972
1972
1972
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Benzoni, Žilijet
Diven, Kolit
Diven, Kolit
Diven, Kolit
Neri, Žerard
Neri, Žerard
Neri, Žerard
1972
1972
1972
1972
1972
1983
1973
1973
1973
6959 Legenda o devojci Slobodi
6960 Vitezi kneza lazara nijeuvedena
6961 Stefan Dušan nije uvedena
6962 Despot stefan nije uvedena
Narodna knjiga : Pobjeda
821.163.41-31
Marinković, Nada
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Beograd :
Titograd (tj.
Podgorica)
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1981
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1981
6963 Valovi sudbine
6964 Griseldis
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
1980
6965 Njezina tajna
6966 Ukradeni pasoš
6967 Nahoče iz Paradisa
Činovnikova smrt : i druge
6969 pripovetke
Konjsko prezime : i druge
6970 pripovetke
Podoficir Mamuzić : i druge
6971 pripovetke
Roman s kontrabasom : i druge
6972 pripovetke
6973 Kaštanka : i druge pripovetke
6975 Dvoboj : i druge pripovetke
6976 Crni monah : i druge pripovetke
6977 Moj život : i druge pripovetke
6978 Drame
6979 Pisma : knjiga prva
6980 Pisma : knjiga druga
Četvrtak nije uvedena duško
6982 radovic
6985 ponedeljak nije uvedena
6986 Ponedeljak dusko radovic
6989 DUSKO RADOVIC PETAK
6990 Stihovi
6991 Zašto grdiš reku
6992 Pesme za decu
6993 Stihovi
6994 Zašto grdiš reku
6995 Pesme za decu
6996 Vere i zavere
6997 ðavoli dolaze
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1981
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1984
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1981
Nolit
821.161.1-32
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
1981
Nolit
821.161.1-32
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
1981
Nolit
821.161.1-32
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
1981
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-2
821.161.1-32
821.161.1-32
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Nolit
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-93-1
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-93-1
821.163.41-31
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Tišma, Aleksandar
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1983
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Bulatović, Miodrag
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd :
Zagreb
1983
6998 Vuk i zvono
Crveni petao leti prema nebu :
6999 Ljubav
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Bulatović, Miodrag
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Bulatović, Miodrag
7000 Heroj na magarcu
Prosveta : Globus
821.163.41-31
Bulatović, Miodrag
7001 Rat je bio bolji
Prosveta : Globus
821.163.41-31
Bulatović, Miodrag
7002 Ljudi sa četiri prsta
Prosveta : Globus
821.163.41-31
Bulatović, Miodrag
7003 Gullo Gullo
Prosveta : Globus
821.163.41-31
Bulatović, Miodrag
7004 Velika deca
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7005 Paprat i vatra
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7006 Prazni bregovi
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7007 Tren 1 : kazivanja Čeperku
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7008 Tren 2 : kazivanja Čeperku
Plavi čuperak : prva ljubav : garavi
7009 sokak
7010 Šašava knjiga
7011 Krov sveta
7012 Koncert za 1001 bubanj
7013 Banko : sve ili ništa
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Dnevnik
Dnevnik
Dnevnik
Dnevnik
Alfa
Beogradski izdavačkografički zavod
BIGZ
BIGZ
BIGZ
Nolit
Nolit
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.133.1-31
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Šerije, Anri
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Zagreb
1982
1982
1982
1982
1977
821.161.1-94
821.161.1-94
14
14
821.163.41-94
821.163.41-94
Rokosovski, Konstantin
Majski, Ivan
Bovoar, Simon de
Bovoar, Simon de
Crnjanski, Miloš
Crnjanski, Miloš
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1977
1974
1983
1983
1983
1983
7014 Vojnička dužnost
7015 Uspomene sovjetskog diplomate
7019 Drugi pol I : činjenice i mitovi
7020 Drugi pol II : životno iskustvo
7021 Embahade IV
7021 Embahade I-III
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
SLOM KRALJEVINE
7023 JUGOSLAVIJE
7025 Lav Tolstoj I
Minerva
821.161.1.09
7026 Lav Tolstoj II
Minerva
821.161.1.09
7027 Lav Tolstoj III
7028 1001 noc
7029 1001 noc
7030 Claudine u školi
7031 Claudine u Parizu
7032 Claudine u braku
7033 Claudine odlazi
Minerva
821.161.1.09
Šklovski, Viktor
Borisovič
Šklovski, Viktor
Borisovič
Šklovski, Viktor
Borisovič
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
7036 Šifra 777
7037 Povratak iz gulaga
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Naprijed
7038 Pošta za jug
Subotica
1977
Subotica
1977
Subotica
1977
Kolit ; Vili,
Kolit ; Vili,
Kolit ; Vili,
Kolit ; Vili,
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1979
1979
1979
1979
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1983
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1981
821.163.41-31
821.163.4-94
Ličina, ðorñe
Štajner, Karlo
Zagreb
Zagreb
1983
1982
Narodna knjiga ; Bigz
821.133.1-31
Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1981
7039 Noćni let
Narodna knjiga ; Bigz
821.133.1-31
Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1981
7040 Zemlja ljudi
Narodna knjiga ; Bigz
821.133.1-31
Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1981
7041 Ratni pilot
7042 Mali princ nije uvedena
7058 Za zlatom divlje Aljaske
Narodna knjiga ; Bigz
821.133.1-31
Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1981
Baljioni, Franko
Beograd
1983
821.163.41-93-31 Aleksić, Dragan
Beograd
1983
821.163.41-31
Beograd
1983
7034 Tragom plave lisice
7035 Vodoravni rez
7059 Sazvežñe belog duda
7061 Kad su cvetale tikve
Delta press ; Prosveta
Delta press ; Prosveta
BIGZ : Srpska književna
zadruga
Mihailović, Dragoslav
7062 Kad su cvetale tikve
BIGZ : Srpska književna
zadruga
821.163.41-31
7063 Sibirski pečat
Sveučilišna naklada liber
821.163.42-31
Školske priredbe : I : zbornik
pesama, recitala i dramskih
tekstova za sve svečanosti praznike
i priredbe u osnovnim školama i
7065 predškolskim ustanovama
Udruženje publicista
Školske priredbe : II : zbornik
pesama, recitala i dramskih
tekstova za sve svečanosti praznike
i priredbe u srednjim, višim i
visokim školama radnim
7066 organizacijama i jedinicama JNA
Udruženje publicista
7076 Povratna karta
Minerva
7077 Izvinite, izvinuo sam se
7081 Svi smo kosmonauti nije uvedena
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7083 Ana Karenjina I
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7086 Ana Karenjina II
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7087 Ana Karenjina I
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7088 Ana Karenjina II
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7091 Ana Karenjina I
sredstva
7093 Dundo Maroje
Zora
7094 Dundo Maroje
Zora
Mihailović, Dragoslav
Oreški, Nikolić, Vlado,
Milan
82(082):37
Beograd
1983
Zagreb
1983
Beograd
1976
82(082):37
821.163.41-31
Petrović, Marija
Beograd
Subotica
1976
1982
821.161.1-31
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
1982
821.161.1-31
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
1982
821.161.1-31
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
1982
821.161.1-31
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
1982
821.161.1-31
821.163.42-2
821.163.42-1
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Držić, Marin
Držić, Marin
Beograd
Zagreb
Zagreb
1982
1968
1968
7095 Dundo Maroje
7096 Dundo Maroje
7097 Dundo Maroje
7098 Dundo Maroje
7099 Dundo Maroje
7100 Dundo Maroje
7101 Dundo Maroje
7102 Dundo Maroje
7103 Seljačka buna
7104 Seljačka buna
7105 Seljačka buna
7106 Seljačka buna
7107 Seljačka buna
7108 Pripovijetke
7109 Pripovijetke
7110 Pripovijetke
7111 Pripovijetke
7112 Pripovijetke
7113 Lirika
7114 Lirika
7115 Lirika
7116 Lirika
7117 Lirika
7118 Pjesme
7119 Pjesme
7120 Pjesme
7121 Pjesme
7122 Pjesme
7123 Patnje mladoga Werthera
7124 Patnje mladoga Werthera
7125 Patnje mladoga Werthera
7126 Patnje mladoga Werthera
7127 Patnje mladoga Werthera
7128 Narodne pjesme
7129 Narodne pjesme
7130 Narodne pjesme
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
Zora
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-2
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-2
821.163.42-1
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.161.1-32
821.163.6-1
821.163.6-1
821.163.6-1
821.163.6-1
821.163.6-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.163.42-1
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.163.4-1:398
821.163.4-1:398
821.163.4-1:398
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Držić, Marin
Šenoa, August
Šenoa, August
Šenoa, August
Šenoa, August
Šenoa, August
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Gorki, Maksim
Župančič, Oton
Župančič, Oton
Župančič, Oton
Župančič, Oton
Župančič, Oton
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Parun, Vesna
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Gete, Johan Volfgang
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
7132 Narodne pjesme
7133 Ne okreći se sine
7134 Salaš u malom ritu
7135 Jesen u mrtvaji
7136 Moriški snegovi
Zora
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
August Cesarec : [Otokar
7137 Odsustvo do buñenja 1
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
Keršovani]
7138 Odsustvo do buñenja 2
August Cesarec : [Otokar
7139 Topaz
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
Keršovani]
7140 Armageddon 1
August Cesarec : [Otokar
7141 Armageddon 2
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
Keršovani]
7142 Mila 18
August Cesarec : [Otokar
7143 Trojstvo 1
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
7144 Trojstvo 2
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
7145 QB VII
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
7146 Exodus 1
Keršovani]
August Cesarec : [Otokar
Keršovani]
7147 Exodus 2
Herman Laušer ; Petar Kamencind ; Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7148 Knulp
ljubve
Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7149 Pod točkom ; Gertruda
ljubve
Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7150 Demijan ; Roshalde
ljubve
821.163.4-1:398
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1971
1978
1978
1978
1978
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.111(73)-31
Uris, Leon
Zagreb
1982
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
Sidharta ; Dečja duša ; Klajn i
821.112.2-31
7151 Vagner ; Klingsorovo poslednje leto ljubve
Hese, Herman
Beograd
1983
Stepski vuk ; Prekinuti školski čas ; Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7152 Hodočašće
ljubve
Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7153 Narcis i zlatousti
ljubve
Narodna knjiga ; Bigz ; Slovo
7154 Igra staklenih perli
ljubve
Narodna knjiga : Bigz : Slovo
ljubve
7155 Valter Kempf : i druge priče
7157 Tebi, moja Dolores
"Četvrti jul"
7160 Crna legija
"Otokar Keršovani"
7161 Western union
"Otokar Keršovani"
7162 Loganovo krdo
"Otokar Keršovani"
7163 Družina krivog noža
"Otokar Keršovani"
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7166 Čekajući Godoa
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7167 Čekajući Godoa
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
7168 Čekajući Godoa
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
7169 Čekajući Godoa
sredstva
Moderna galerija Hrvatske ;
7170 Zlatko Šulentić
Grafički zavod Hrvatske
Moderna galerija Hrvatske ;
7171 Kosta Angeli Radovani
Grafički zavod Hrvatske
Moderna galerija Hrvatske ;
7172 Nikola Reiser
Grafički zavod Hrvatske
7178 Istorija novije filozofije
Nolit
7181 Iz albuma snova
Zapis
7182 Iz albuma snova
Zapis
7183 Iz albuma snova
Zapis
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1983
821.112.2-32
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Hese, Herman
Božović, Saša
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Beograd
Beograd
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1983
1983
1983
1983
1983
1983
821.133.1-2
Beket, Samjuel
Beograd
1981
821.133.1-2
Beket, Samjuel
Beograd
1981
821.133.1-2
Beket, Samjuel
Beograd
1981
821.133.1-2
Beket, Samjuel
Beograd
1981
75
Grum, Željko
Zagreb
1974
76(497.1)(091)
Maleković, Vladimir
Zagreb
1974
75
1(091)
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Uskoković, Jelena
Petronijević, Branislav
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1982
1979
1979
1979
7185 2001 : Odiseja u svemiru
7186 Čizmaši : prva knjiga
7187 Krug
7188 Jadnici I
7189 Jadnici II
7190 Jadnici III
7192 Kako se kalio čelik
7193 Kako se kalio čelik
7195 Pop Ćira i pop Spira
7196 Gorski vijenac
7196 Gorski vijenac
7198 Ilijada
7199 Ilijada
7200 Proces
7201 Proces
7202 Budenbrokovi I
7203 Budenbrokovi II
7205 Poljoprivredni kalendar 1982.
Antologija moderne američke
7208 poezije
7209 Lisjen Leven
7210 Druga strana ponoći
7212 Za i protiv Vuka
7213 Gorski vijenac nije uvedena
Otokar Keršovani : Narodna
knjiga
BIGZ : Srpska književna
zadruga : Prosveta
BIGZ
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta ; Nolit ; ZUNS
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Rad
Rad
Nolit
Prosveta
Minerva
Otokar Keršovani
Sloboda
821.111(73)-31
Klark, Artur
Opatija :
Beograd
1983
821.163.41-31
821.163.41-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.163.41-31
Mihailović, Dragoslav
Selimović, Meša
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Igo, Viktor
Ostrovski, Nikolaj
Ostrovski, Nikolaj
Sremac, Stevan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1984
1983
1974
1974
1974
1970
1970
1970
821.163.41-1
821.163.41-1
Njegoš, Petar Petrović
Njegoš, Petar Petrović
Beograd
Beograd
1983
1983
821.14'02-13
Homer,
Beograd
1983
821.14'02-13
Homer,
Beograd
1983
821.112.2-31
Kafka, Franc
Beograd
1983
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
63(059)
821.111(73)1(082.2)
821.133.1-31
821.111(73)-31
Kafka, Franc
Man, Tomas
Man, Tomas
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1983
1981
1981
1981
Beograd
Subotica
Rijeka
Beograd
1972
1976
1980
1981
Stendal, Anri Bejl
Šeldon, Sidni
Selimović, Meša
7213 Gorski vijenac
7215 Travnička hronika
7216 Travnička hronika
7217 Hodočašće Arsenija Njegovana
Svjetlost
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
7220 Nepobedivo srce
7222 Smutnoe vreme II
7223 Smena generacija
7224 Krumnagel
Alfa
Prosveta
Sloboda
Znanje
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111-31
Njegoš, Petar Petrović
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Pekić, Borislav
Jakovljević, Milica Mirjam
Markov, Mladen
Jakovljević, Stevan
Justinov, Piter
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
1981
1981
1981
1981
Zagreb
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd :
Titograd (tj.
Podgorica)
Beograd
1977
1978
1971
1979
7225 Zlo proljeće
7226 Pop Vlada Zečević
Svet oko godine 1793 : francuska
7227 revolucija
Svet oko godine 1871 : Pariska
7228 komuna
Svet oko godine 1938 : Hitler
7229 ugrožava Evropu
7230 Zemaljska hrana ; Nova hrana
Povratak razmetnoga sina ;
7231 Močvare ; Tezej
7232 Uska vrata ; Imoralist
7233 Vatikanski podrumi
7234 Povratak iz Čada
Povratak iz SSSR-a : i drugi politički
7235 članci
7236 Povodi i odjeci
7237 Ako zrno ne umre
7239 Viktor Bubanj : život i djela
Struktura nauke : peoblemi logike
7241 naučnog objašnjenja
7242 Logika naučnog otkrića
7244 Fragmenti
7245 Rečnik melanholije
7246 Claudine u školi
Nolit : Pobjeda
Rad
821.163.41-31
929:32
Lalić, Mihailo
Mladenović, Stanko
Vuk Karadžić
94(100)
Beograd
1979
Vuk Karadžić
94(100)
Beograd
1979
Vuk Karadžić
Otokar Keršovani
94(100)
821.133.1-31
Žid, Andre
Beograd
Rijeka
1979
1980
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-94
Žid, Andre
Žid, Andre
Žid, Andre
Žid, Andre
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1980
1980
1980
1980
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
August Cesarec
821.133.1-92
821.133.1-92
821.133.1-31
929:32
Žid, Andre
Žid, Andre
Žid, Andre
Trbović, Vlado
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Zagreb
1980
1980
1980
1976
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Grafički zavod Hrvatske
0/9(031)
0/9(031)
821.163.41-1
821.163.41-1
821.133.1-31
Nejgel, Ernest
Poper, Karl
Vučo, Aleksandar
Komadina, Miloš
Kolit ; Vili,
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
1974
1973
1983
1980
1979
1964
1975
7247 Claudine u braku
7248 Claudine u Parizu
7249 Kanjon
7250 Vidik na dve vode
7251 Mansarda
7253 Pokojnik
Naoružanje i razoružanje u
7255 nuklearnom dobu : priručnik
7256 Tehnokratska bolest
Bogati i najbogatiji : studija o moći
novca danas (o pravim vladarima
Sjedinjenih Američkih Država) : II
7258 deo
7260 Derviš i smrt
7261 Derviš i smrt
7262 Majka hrabrost
7263 Majka hrabrost
7264 Proljeća Ivana Galeba
7265 Proljeća Ivana Galeba
7266 Prolećni dan
7267 Prolećni dan
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Nolit
Nolit
Slovo ljubve
Veselin Masleša
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-2
Kolit ; Vili,
Kolit ; Vili,
Šujica, Božidar
Simović, Ljubomir
Kiš, Danilo
Nušić, Branislav
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
1979
1979
1979
1980
1977
1983
Globus
Globus
355
323(44)
Peyrefitte, Alain
Zagreb
Zagreb
1978
1978
Globus
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta...(etc)
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
336(73)
Lundberg, Ferdinand
Zagreb
1977
821.163.41-31
Selimović, Meša
Beograd
1983
821.163.41-31
Selimović, Meša
Beograd
1983
821.112.2-2
Breht, Bertold
Beograd
1983
821.112.2-2
821.163.42-31
Breht, Bertold
Desnica, Vladan
Beograd
Beograd
1983
1981
821.163.42-31
Desnica, Vladan
Beograd
1981
821.163.6-31
Kosmač, Ciril
Beograd
1981
821.163.6-31
Kosmač, Ciril
Beograd
1981
7275 Dečji doboš II
7276 Poljoprivredni kalendar 1985.
7277 Isterivanje boga I
7278 Isterivanje boga II
7279 Isterivanje boga I
7280 Isterivanje boga II
7281 Knjiga žalbi
7284 Grešnik
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Nolit
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Znanje
BIGZ
7285 Kod Bijelog konja
7286 Tragedija u tri čina
7268 Gradinar
7269 Gradinar
7270 Dečji doboš I
7271 Dečji doboš II
7272 Dečji doboš I
7273 Dečji doboš II
7274 Dečji doboš I
821.211
Tagore, Rabindranat
Beograd
1982
821.211
Tagore, Rabindranat
Beograd
1982
821.112.2-31
Gras, Ginter
Beograd
1982
821.112.2-31
Gras, Ginter
Beograd
1982
821.112.2-31
Gras, Ginter
Beograd
1982
821.112.2-31
Gras, Ginter
Beograd
1982
821.112.2-31
Gras, Ginter
Beograd
1982
821.112.2-31
63(059)
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Gras, Ginter
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Kapor, Momo
Ćosić, Dobrica
1982
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
1984
1984
7288 Tajna sedam satova
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7289 Vječita noć
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7292 Usnulo umorstvo
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7293 Nesreća nevinih
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7294 Tajanstveni gospodin Quin
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7295 Pustolovina božićnog pudinga
Globus : Matica srpska
821.111-31
Kristi, Agata
7296 Iskričavi cijanid
Globus : Matica srpska
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
821.111-31
Kristi, Agata
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
Zagreb : Novi
Sad
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1984
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1984
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1984
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1984
821.112.2-31
821.133.1-31
821.133.1-31
159.9
159.9
159.9
159.9
Kurts-Maler, Hedviga
Golon, Ana i Serž
Golon, Ana i Serž
From, Erih
From, Erih
From, Erih
From, Erih
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1984
1975
1975
1984
1984
1984
1984
159.9:2
From, Erih
Zagreb
1984
177.61
159.9
From, Erih
From, Erih
Zagreb
Zagreb
1984
1984
7298 Skriveno blago ljubavi
7299 Nandin bijeg
7300 Marijina tajna
7301 Ljubavni čar
7302 Ljubav plavokose
7303 Anñelika i demonka
7304 Anñelika i demonka
7305 Autoritet i porodica
7306 Bekstvo od slobode
7307 Čovjek za sebe
7308 Zdravo društvo
Dogma o Kristu ; Bit ćete kao Bog ;
7309 Psihoanaliza i religija
Naprijed
Naprijed ; Nolit ; August
7310 Umeće ljubavi
Cesarec
7312 Kriza psihoanalize
Naprijed
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
Anatomija ljudske destruktivnosti :
7313 prva knjiga
Anatomija ljudske destruktivnosti :
7314 druga knjiga
7315 Imati ili biti
7316 Veličina i granica Freudove misli
Lazar Hrebeljanović, istorija, kult
7317 predanje
7319 Dvadeseti čovjek
7320 Put za gubilište
7322 Gledajući dolje na drumove
7323 Bele odaje
7324 Sve naše Dolores
7325 Svi će ljudi biti braća
7326 Svi će ljudi biti braća
7328 Gorila : prvi i drugi deo
7329 Zagrljaj Pariza
7330 Priče sa Kolime
7332 Mit o ñavolu
7333 Lirsko pesništvo 1872-1886
7334 Lirsko pesništvo 1887-1893
Naprijed
159.9
From, Erih
Zagreb
1984
Naprijed
Naprijed
Naprijed
159.9
159.9
159.9
From, Erih
From, Erih
From, Erih
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1984
1984
1984
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1985
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.112.2-31
821.112.2-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Lalić, Mihailo
Vukašinović, Branislav
Božović, Saša
Simel, Johan Mario
Simel, Johan Mario
Savković, Dušan
Savković, Dušan
Šalamov, Varlam
Tihonovič
Rasel, Džefri Berton
Ilić, Vojislav
Ilić, Vojislav
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
1985
1985
1982
1983
1984
1984
1985
1985
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1982
1981
1981
Beograd
1981
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Nolit
Zapis
"Četvrti jul"
Mladost
Mladost
Književne novine
Književne novine
Beogradski grafičko izdavački zavod
Jugoslavija
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
821.161.1-32
235.2
821.163.41-1
821.163.41-1
7335 Epsko i dramsko pesništvo : Proza Vuk Karadžić
821.163.41-82
Prepiska : Hronika Pesničke
7335 porodice Ilić : Porodični album Ilića Vuk Karadžić
821.163.41-82
Ilić, Vojislav
Beograd
1981
Prepiska : Hronika Pesničke
7336 porodice Ilić : Porodični album Ilića
7337 Ruka iz groba
7340 Sjaj zapadnih zvijezda
7341 Jahači španjolskih planina
7342 Princezin ranč
821.163.41-82
821.163.4-94
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Ilić, Vojislav
Štajner, Karlo
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Beograd
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Rijeka
1981
1985
1985
1985
1985
Vuk Karadžić
Globus
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
7343 Klanac smiraja
7345 Nasljeñe pustinje
7346 Vitez sudbine
7347 Vitez sudbine
7348 teško i
7349 Teško pobeñenima ii
7352 Sunčeva verenica
7355 Marejn meñu piratima
7356 Čamac : i druge pripovetke
7357 Doroti i čarobnjak u Ozu
7359 Belo magarence
Ajkula sa nežnim srcem i druge
7360 bajke
7363 Čokoladni rat
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Jugoslavija : Prosveta
Jugoslavija : Prosveta
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
Grej, Džon
Grej, Džon
Murkok, Majkl
Murkok, Majkl
Rijeka
Rijeka
Beograd
Beograd
1985
1985
1980
1980
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-93-1
821.111-93-31
821.111-93-32
821.111-93-31
821.133.1-93-31
Erić, Dobrica
Dikman, Mip
Krejn, Stiven
Baum, L. Frenk
Kesel, Žozef
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1985
1985
1975
1984
Nolit
Nolit
821.163.4-93-32 Ivanji, Ivan
Kormije, Robert
Beograd
Beograd
1984
1983
7365 Prugasti 1946.
7372 Proleća Ivana Galeba
7391 Četiri drame
7392 Geste i grimase
7393 Pod balkonom : pripovijesti
7394 Ruke : novele
7395 Kiklop
Zajednička kupka : što da se priča :
7396 antiroman
Nolit
821.163.41-93-32 Lukić, Dragan
Beograd
1982
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
821.163.42-2
821.163.42-4
821.163.42-32
821.163.42-31
821.163.42-31
Marinković, Ranko
Marinković, Ranko
Marinković, Ranko
Marinković, Ranko
Marinković, Ranko
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1982
1982
1982
1982
1982
Grafički zavod Hrvatske
BIGZ : Srpska književna
zadruga
BIGZ : Srpska književna
zadruga : Prosveta
BIGZ : Srpska književna
zadruga
Prosveta
BIGZ : Srpska književna
zadruga : Prosveta
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
821.163.42-31
Marinković, Ranko
Zagreb
1982
821.163.41-32
Mihailović, Dragoslav
Beograd
1984
821.163.41-31
Mihailović, Dragoslav
Beograd
1984
821.163.41-32
821.163.41-2
Mihailović, Dragoslav
Mihailović, Dragoslav
Beograd
Beograd
1984
1984
821.163.41-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
Mihailović, Dragoslav
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1984
1981
1981
1981
7397 Frede, laku noć
7399 Petrijin venac
7400 Uhvati zvezdu padalicu
7401 Uvoñenje u posao
7402 Čizmaši : prva knjiga
7403 Poziv za mrtvaca
7404 Špijun koji se sklonio u zavjetrinu
7405 Rat u ogledalu
7406 Mali grad u Njemačkoj
7407 Dečko, dama, kralj, špijun
7408 Plemeniti ñak 1
7409 Plemeniti ñak 2
7410 Smileyjevi ljudi
7420 Povratak iz gulaga
Devet stotina dana opsade
7421 Lenjingrada
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Grafički zavod Hrvatske
Naprijed
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.163.4-94
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Li Ker, Džon
Štajner, Karlo
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1981
1981
1981
1981
1981
1982
"Otokar Keršovani"
94(100)
Salsberi, Harison
1979
7422 Pripovijesti
Globus...etc
821.134.2-32
Markez, Gabriel Garsija
7423 Zla kob
Globus...etc
821.134.2-31
Markez, Gabriel Garsija
7424 Sto godina samoće
Globus...etc
821.134.2-31
Markez, Gabriel Garsija
7425 Pukovniku nema tko da piše
7427 Julija ili Nova Heloiza I
7428 Julija ili Nova Heloiza II
7429 Yvette
7430 Donja Barbara
7431 Vašar taštine : prva knjiga
7432 Vašar taštine : druga knjiga
7433 Nedda
7434 Eugenie Grandet
7435 Proljetne vode
7436 Zeleni Heinrich I
7437 Zeleni Heinrich II
7438 Zaručnici
7439 Therese Raquin
7440 Dnevnik jedne sobarice
7441 Nečista krv
Globus...etc
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Naprijed
821.134.2-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.134.2-31
821.111-31
821.111-31
821.131.1-31
821.133.1-31
821.161.1-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.131.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-31
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
7443 Don Juan
7444 Sin požude
7445 Adolphe
7446 Tristan i Izolda
Naprijed
Itro "Naprijed"
Naprijed
Naprijed
821.134.2-31
821.131.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Markez, Gabriel Garsija
Ruso, Žan Žak
Ruso, Žan Žak
Mopasan, Gi de
Galjegos, Romulo
Tekeri, Vilijam
Tekeri, Vilijam
Verga, ðovani
Balzak, Onore de
Turgenjev, I. S.
Keler, Gotfrid
Keler, Gotfrid
Manconi, Alesandro
Zola, Emil
Mirbo, Oktav
Stanković, Borisav
Balester, Gonzalo
Torente
Gabriele, D"Annunzio
Konstan, Benjamin
Bedije, Žozef
Rijeka
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1986
1986
1986
1986
1985
1985
1985
Beograd
1984
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821-1(082.2)
Beograd
Beograd
1983
1982
Delta press ; Prosveta
Delta press ; Prosveta
Delta press ; Prosveta
821.163.41-93-31 Janković, Milorad
821.161.1-93-32 Jefremov, Ivan
821.161.1-93-32 Jefremov, Ivan
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1985
1985
7468 Tisuću devetsto osamdeset četvrta August Cesarec
7470 Dnevnici 1933-1934
Matica srpska
821.111-31
821.112.2-94
Orvel, Džordž
Man, Tomas
1984
1980
7471 Velika deca
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7472 Paprat i vatra
Prosveta : Globus
821.163.41-32
Isaković, Antonije
7473 Prazni bregovi
7474 Otpadnik
7475 Knjiga o Milutinu
7477 Ka visinama i ćutanju
7479 Štrik i šija
7480 Čežnja pod tamnim borovima
Prosveta : Globus
BIGZ
Književne novine
Delta press
Glas
Glas
Isaković, Antonije
Ćosić, Dobrica
Popović, Danko
Dimitrijević, Raško
Mićević, Kolja
Urošević, Draginja
7483 Ovde je nebo moje
"Drainac"
Prokuplje
1983
7487 Srpsko ljubavno pesništvo
7488 Šala
7489 Smiješne ljubavi
7490 Život je drugde
7491 Oproštajni valcer
7492 Knjiga smijeha i zaborava
7493 Nepodnošljiva lakoća postojanja
Napredak
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Veselin Masleša
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.162.2-31
821.162.2-31
821.162.2-31
821.162.2-31
821.162.2-31
821.162.2-31
Zagreb
Novi Sad
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Aranñelovac
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
7448 Antologija srpskog pesništva
Srpska književna zadruga
7449 Antologija novije srpske lirike
7450 Lirika u svetskoj književnosti
Antologija srpske poezije za decu
7451 nije uvedena
7458 Neretljansko blago
7459 Na kraju ekumene : knjiga prva
7460 Na kraju ekumene : knjiga druga
7466 KATALONIJI U ČAST ORVEL
Vojvodić, Radoslav
Kundera, Milan
Kundera, Milan
Kundera, Milan
Kundera, Milan
Kundera, Milan
Kundera, Milan
1983
1983
1983
1985
1986
1982
1978
1978
7494 Srpske priče
7495 Atlas vetrova
7496 Mali noćni roman
Prosveta…[etc]
Prosveta…[etc]
BIGZ
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
7498 Samostanske golicave priče
7499 Čangi
7500 Opatica iz Kastra
7501 ðavo u tijelu
7502 Dolje meñu ženama
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Zora
821.131.1-32
821.163.42-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111-31
Pavić, Milorad
Pavić, Milorad
Pavić, Milorad
Bokačo ; Aretino, ðovani
; Pijetro
Matejić, Alojz
Stendal, Anri Bejl
Radiket, Rejmond
Vildon, Fej
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
Kiš, Danilo
Plinije Mlañi, Gaj
Jovanović Zmaj, Jovan
Borhes, Horhe Luis
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
7503 Mansarda
Globus : Prosveta
821.163.41-32
Kiš, Danilo
7504 Psalam 44
Globus : Prosveta
821.163.41-31
Kiš, Danilo
7505 Rani jadi
Globus : Prosveta
821.163.41-32
Kiš, Danilo
7506 Bašta, pepeo
Globus : Prosveta
821.163.41-31
Kiš, Danilo
7507 Peščanik
Globus : Prosveta
821.163.41-31
Kiš, Danilo
7508 Noć i magla
Globus : Prosveta
821.163.41-32
Kiš, Danilo
7509 Grobnica za Borisa Davidoviča
Globus : Prosveta
821.163.41-32
Kiš, Danilo
7510 Čas anatomije
Globus : Prosveta
Kiš, Danilo
7511 Homo poeticus
Globus : Prosveta
Kiš, Danilo
7512 Enciklopedija mrtvih
7516 Pisma
7517 Izabrane pesme
7518 Izabrane pesme
Priče kod vode : izabrane
7519 pripovijetke
Globus : Prosveta
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
821.163.41-32
821.124'02-5
821.163.41-1
821.134.2-1
Srpska književna zadruga
7520 Nova engleska pripovetka
Srpska književna zadruga
821.163.4-32
821.11132(082.2)
Sijarić, Ćamil
Beograd
1982
Beograd
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1982
1982
7522 Dok zora ne svane1
7526 Molitva : prva
7527 Molitva : druga
7531 Kraj ljeta
7532 Doba strasti
Postanak vrsta : pomoću prirodnog
odabiranja ili održavanje
7538 povlañivanih rasa u borbi za život
Postanak vrsta : pomoću prirodnog
odabiranja ili održavanje
7539 povlañivanih rasa u borbi za život
Nova knjiga
Nova knjiga
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Drašković, Vuk
Drašković, Vuk
Stil, Danijela
Stil, Danijela
Beograd
Beograd
Opatija
Opatija
1986
1986
1987
1987
Nolit
575.8
Darvin, Čarls
Beograd
1985
Nolit
575.8
Beograd
1985
7540 Elementarne čestice
Nasušno sunce : kako da
7541 iskoristimo sunčanu energiju
Čitanje dostojevskog i Tomasa
7549 Mana
7550 Fascinacije
Nolit
53
Darvin, Čarls
Mjakišev, Genadij
Jakovljevič
Beograd
1983
Nolit
620.91
Lalović, Branko
Beograd
1982
Nolit
Nolit
Stojanović, Dragan
Ugrinov, Pavle
Beograd
Beograd
1983
1981
7551 Zvezdane lutalice
Neobični doživljaji Tartarena
7552 Taraskonca
7553 Kralj Maćuš Prvi
7554 stojšin
7557 Stari Beograd
7558 O magiji i religiji
7560 Život Srba seljaka
Iz doba Karañorña i sina mu kneza
7561 Aleksandra
7562 Dva amaneta
7563 Pjesme
7564 Pripovijetke
7565 Divanhana : gromovo ñule
7566 Drame
7567 Ponornica
7568 Eseji
Prosveta
821.09
821.163.41-32
886.1/.2(053.2)31
Olujić, Grozdana
Beograd
1987
Prosveta
Prosveta
821.133.1-93-31 Dode, Alfons
821.162.1-93-31 Korčak, Januš
Beograd
Beograd
1987
1987
Prosveta
Prosveta
Prosveta
821.163.41-94
398.4(497.11)
398.4(497.11)
Nušić, Branislav
Čajkanović, Veselin
Milićević, Milan
Beograd
Beograd
Beograd
1984
1985
1984
Prosveta
Prosveta
Svjetlost ...
Svjetlost…[etc]
Svjetlost…[etc]
Svjetlost
Svjetlost
Svjetlost...(etc)
94(497.11)
821.163.41-31
821.163.4-1
821.163.4-32
821.163.4-32
821.163.42-2
821.163.41-31
821.163.4-4
Ivić, Aleksa
Komarčić, Lazar
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
1984
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
7569 Miscellanea, I
7570 Miscellanea, II
7572 Pisma
7574 Izabrane pesme
7575 Izabrane pesme
Priče kod vode : izabrane
7576 pripovijetke
7580 Karamba Baramba
7582 Karamba Baramba
Naučnici Srbije i stvaranje
7584 jugoslovenske države 1914-1920
7586 Iskušenja poezije
7587 Glembajevi : proza
7593 Konjanik
7594 Konjanik
7595 Konjanik
7596 Konjanik
7597 Konjanik
7614 Od raspevanih slova do marsovaca
7615 Od raspevanih slova do marsovaca
7616 Od raspevanih slova do marsovaca
7617 Od raspevanih slova do marsovaca
7618 Pesma ñaka sa salaša
Svjetlost...(etc)
Svjetlost...(etc)
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
821.163.41-92
821.163.41-92
821.124'02-5
821.163.41-1
821.134.2-1
Kulenović, Skender
Kulenović, Skender
Plinije Mlañi, Gaj
Jovanović Zmaj, Jovan
Borhes, Horhe Luis
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
1983
1983
1982
1982
1982
Srpska književna zadruga
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Narodna knjiga : Srpska
književna zadruga
Narodna knjiga
Osloboñenje
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
821.163.4-32
821.163.3-93-32
821.163.3-93-32
930.1(497.11)"19
14/1920"
821.163.42.09-1
821.163.42-32
Sijarić, Ćamil
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
1982
1983
1983
Trgovčević, Ljubinka
Marković, Milivoje
Krleža, Miroslav
Beograd
Beograd
Sarajevo
1978
1981
1981
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.3-93-32 Janevski, Slavko
Novi Sad
1982
821.163.3-93-32 Janevski, Slavko
Novi Sad
1982
821.163.3-93-32 Janevski, Slavko
Novi Sad
1982
821.163.3-93-32 Janevski, Slavko
Novi Sad
1982
821.511.141-9331
Feher, Ferenc
Beograd
1984
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.511.141-9331
Feher, Ferenc
Beograd
1984
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Beograd
1984
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
821.163.6-93-31 Bevk, France
Beograd
Beograd
1984
1984
78
821.163.41.09
821.163.41-1
821.163.41-1
Plavša, Dušan
Ivanović, Radomir
Zubac, Pero
Zubac, Pero
Knjaževac
Novi Sad
Zrenjanin
Zagreb
1981
1979
1980
1986
7630 Uputstva za prevrat
7631 Hula : samo za vatrobujne
7632 Pjesni na dubrovačku
7633 Arizani
7634 Vidovnica
7635 Nana
7636 Svet o nama : 1
7637 Svet o nama : 2
7639 Crveni konj & Pijetao na krovu
7640 Crvena lisica
7641 Točak za mučenje
Nota
Bratstvo-jedinstvo
Gradska biblioteka
Znanje
Narodna knjiga ; Slovo
ljubve
BIGZ
Znanje
BIGZ
Narodna knjiga
Matica srpska
Rad
Rad
Grafički zavod Hrvatske
August Cesarec
Prosveta
821.163.41-1
821.163.42-31
821.163.42-1
821.163.41-31
821.163.41-1
821.133.1-31
94(497.1)
94(497.1)
821.163.42-2
821.163.42-31
821.163.41-1
Simonović, Simon
Marković, Vito
Paljetak, Luko
Ivanović, Ivan
Pavlović, Miodrag
Zola, Emil
Nešović, Slobodan
Nešović, Slobodan
Kaštelan, Jure
Horvat, Joža
Raičković, Stevan
1980
1980
1984
1986
1979
1986
1983
1983
1980
1978
1981
7642 Preko granica
7646 Jače od grijeha
7647 Ljepuškasta djeca
7648 Osloboñeni zuckerman
7649 Mehanički pianino
7650 Crvena lisica
7651 Mjesečina I
7652 Mjesečina II
Svjetlost ; BIGZ
August Cesarec
August Cesarec
August Cesarec
Itro August Cesarec
August Cesarec
August Cesarec
August Cesarec
821.163.41.09
821.111(73)-31
821.162.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.42-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Lukić, Dragan
Kolins, Džeki
Jiri, Šotola
Roth, Philip
Vonnegut, Kurt
Horvat, Joža
La Mir, Pjer
La Mir, Pjer
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Beograd
Sarajevo :
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
7619 Pesma ñaka sa salaša
7621 Zvezdane balade
7622 Zvezdane balade
7623 Crna braća
Muzika : prošlost, sadašnjost,
7625 ličnost, oblici
7627 Poetika Koste Racina
7628 Neko drugi
7629 Pesmar
1984
1987
1983
1985
1985
1978
1986
1986
Dragiša Vasić : od grañanina
7653 buntovnika do kontrarevolucionara
7654 Ja, ti, ona
7655 Jan Nepomucki
7656 Život i priča : prva i druga knjiga
7657 Život i priča : treća knjiga
7662 Ravnica
7663 Smutnoe vreme
7664 Banatski voz : Srednje zvono
7665 Isterivanje boga
7665 Žablji skok
7666 Starci na selu : kratke priče
Za odmor radnog naroda : tri
7667 povesti
7668 Ucjena
7669 Izgubljena oporuka
7672 Nikad nije kasno
7679 Memoari Pere Bogalja
7680 Prijatelji sa Kosančićevog venca 7
7681 Pismo Glava
7682 Očevi i oci
7683 U osvit
Oni više ne postoje : Vetar u suvoj
7684 travi
7685 Lov na tigrove
7686 Zid smrti
7687 Zadah tela
Memoari : 1966-1969 : neslaganja :
7688 I
Memoari : 1966-1969 : neslaganja :
7689 II
Nova knjiga
Prosveta…[etc]
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Prosveta...(etc)
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
929:32
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
Milovanović, Nikola
Ribnikar, Jara
Ribnikar, Jara
Ribnikar, Jara
Ribnikar, Jara
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
Književne novine
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Prosveta
821.163.41-32
Markov, Mladen
Beograd
1986
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1986
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1986
821.112.2-31
821.163.41-31
Kurts-Maler, Hedviga
Selenić, Slobodan
Zagreb
Beograd
1986
1986
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta : BIGZ
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
Selenić, Slobodan
Selenić, Slobodan
Selenić, Slobodan
Pavlović, Živojin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1986
1986
1986
1988
Prosveta : BIGZ
Prosveta : BIGZ
Prosveta : BIGZ
Prosveta : BIGZ
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-94
Narodna knjiga ; Naprijed
821.163.41-94
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
1988
1988
1988
1988
Narodna knjiga ; Naprijed
Pavlović, Živojin
Pavlović, Živojin
Pavlović, Živojin
Pavlović, Živojin
Vukmanović Tempo,
Svetozar
Vukmanović Tempo,
Svetozar
1985
1985
7690 Memoari : kampanja ili polemika : III
Memoari : kampanja ili polemika :
7691 IV
7692 Počeci srpske drame
7693 Izabrane drame
7694 Izabrane komedije i drame : I
7695 Izabrane komedije i drame : II
7696 Posrbe
7697 Komedije i dramoleti
Istorijska drama XIX veka : prva
7698 knjiga
Istorijska drama XIX veka : druga
7699 knjiga
7700 Drame
7701 Drame
7702 Izabrane drame
Komedije i narodni komadi XIX
7703 veka
7704 Drama na početku XX veka
7705 Drame
7706 Izabrane drame
7708 Izabrane drame
Izabrane komedije i drame : druga
7709 knjiga
7710 Drama izmeñu dva rata
7711 Savremena drama : prva knjiga
7712 Savremena drama : druga knjiga
7713 Izabrane drame
7714 Izabrane drame
7715 Izabrane drame
7716 Radio i tv drama
7717 Koncentracioni logor Jasenovac
7718 Jasenovac 2
7720 Pavelić u bjekstvu
Narodna knjiga ; Naprijed
821.163.41-94
Narodna knjiga ; Naprijed
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-94
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
Nolit
821.163.41-2
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Spomen - područje
Jasenovac
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
949.711
Vukmanović Tempo,
Svetozar
Vukmanović Tempo,
Svetozar
Beograd :
Zagreb
Beograd :
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1987
1987
1987
1987
1987
1987
Beograd
1987
Jakšić, ðura
Kostić, Laza
Ilić, Dragutin J.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1987
1987
1987
1987
Stanković, Borisav
Jovanović, Vojislav M.
Bojić, Milutin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1987
1987
1987
1987
1987
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
Beograd
1986
Vujić, Joakim
Popović, Jovan Sterija
Popović, Jovan Sterija
Stanković, Borisav
Nušić, Branislav
Lukić, Velimir
Popović, Jovan Sterija
Kovačević, Dušan
Miletić, Antun
1985
Narodna biblioteka "Radislav
Nikčević"
Globus
Globus
Prosveta
821.163.41-1
821.163.42-31
821.163.42-4
821.163.41-32
Gligorijević, Dragan
Rakovac, Milan
Horvat, Josip
Sarić, Petar
Narodna knjiga
Srpska književna zadruga
821.163.3-31
821.111(73)-32
Ota, Pavel
7729 Siluete starog Beograda
Prosveta
908(497.11)
7730 Siluete starog Beograda : II
7731 Ko je bio Alojzije Stepinac
7732 Salaš u malom ritu
Prosveta
Izdavačka djelatnost
Narodna knjiga
7733 Salaš u malom ritu : jesen u mrtvaji
Salaš u malom ritu : moriški
7734 snegovi
7735 Ne okreći se sine
7736 Mesečevi miljenici
7737 Vitja Maljejev u školi i kod kuće
7738 Jerry Otočanin
7741 Homerova odiseja
7742 crni patuljak valter skot
7743 O krsnom imenu
Psihofizičko izražavanje srpskog
7744 naroda poglavito bez reči
7745 Trački konjanik
Srbija i srpski pokret u južnoj
7746 Ugarskoj : 1848. i 1849.
7748 Dragi moj Petroviću
7749 Pamtiću sve
7751 Testament : roman u 52 bdenja
7721 Izabrane labudove pesme
7722 'Riva i druži
7723 Hrvatski panoptikum
7724 Dečak iz Lastve
Smrt prelepih srndaća ; Kako sam
7727 sreo ribe
7728 Nova američka pripovetka
7752 Velikani srpskog pozorišta
Zagreb
Zagreb
Beograd
1985
1983
1982
1986
Beograd
Beograd
1987
1986
Beograd
1987
908(497.11)
929:32
821.163.41-31
Jovanović - Stojimirović,
Milan
Jovanović - Stojimirović,
Milan
Cvitković, Ivan
Diklić, Arsen
Beograd
Sarajevo
Beograd
1987
1986
1987
Narodna knjiga
821.163.41-31
Diklić, Arsen
Beograd
1987
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
SNL
SNL
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
821.161.1-93-31
Diklić, Arsen
Diklić, Arsen
Erić, Dobrica
Nosov, Nikolaj
London, Džek
Bass, Jakob
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
1987
1987
1987
1987
1987
1987
Prosveta
391(497.11)
Beograd
1985
Prosveta
Prosveta
811.163.41
398.4(497.11)
Trojanović, Sima
Filipović, Milenko S.
Beograd
Beograd
1985
1986
Prosveta
Znanje
Nolit
Srpska književna zadruga
Srpska književnas zadruga ;
"Milić Rakić"
949.711
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-31
Pavlović, Dragoljub
Danojlić, Milovan
Maksimović, Desanka
Stevanović, Vidosav
1986
1987
1988
1987
929:72
Stojković, Borivoje
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd ;
Valjevo
821.112.2-32
1983
Grozdanov - Davidović,
Stojanka
Stil, Danijela
Stil, Danijela
Stil, Danijela
Fišer, Marija Luis
Ekstrem, Per Olaf
Birboum, Maks
Pepiton, Stadiem, Lena,
Vilijam
Popović, Danko
Popović, Danko
Popović, Danko
Popović, Danko
Popović, Danko
Popović, Janićije
7753 Plovi laña od papira
7754 Puni krug
7755 Tajne
7757 Kuća Thurstonovih
7761 Nemirno srce
7767 Plesala je jedno ljeto
7768 Zuleika Dobson
Nolit
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Naprijed
Naprijed
821.163.41-93-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.112.2-31
821.113.6-31
821.111-31
7770 U četiri oka sa Marilyn Monroe
7772 Gospodari
7773 Oficiri
7774 Čarapići
7775 Kuća Lukića
7776 Konak u Kragujevcu
7777 Život Srba na Kosovu
7778 Izlazak Srba
7779 Solunci govore
Za čast otadžbine : kako se
Beograd borio u prvom svetskom
7780 ratu
7782 Povratak Filipa Latinovića
7783 Hrvatski bog Mars
7784 Tri drame
7785 Moj obračun s njima
Naprijed
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Književne novine
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-94
821.163.41-992
940.481
Književne novine
"Osloboñenje"
Osloboñenje
Osloboñenje
Osloboñenje
Osloboñenje ; Mladost ;
Globus
Osloboñenje
"Osloboñenje"
Osloboñenje
Osloboñenje
Osloboñenje
Osloboñenje ; Mladost ;
Globus
Osloboñenje
Književne novine
940.481
821.163.42-31
821.163.42-32
821.163.42-2
821.163.42-92
ðurić, Antonije
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
821.163.42-1
821.163.42-2
821.163.42-31
821.163.42-32
821.163.42-2
821.163.42-92
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
821.163.42-1
821.163.42-2
726.7(497.11)
Krleža, Miroslav
Krleža, Miroslav
7786 Balade Petrice Kerempuha
7787 Aretej
7788 Povratak Filipa Latinovića
7789 Hrvatski bog Mars
7790 Tri drame
7791 Moj obračun s njima
7792 Balade Petrice Kerempuha
7793 Tri drame
7794 Manastir Studenica
ðurić, Antonije
Beograd
Opatija
Opatija
Opatija
Rijeka
Zagreb
Zagreb
1988
1987
1987
1987
1985
1988
1988
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1987
1987
1987
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Zagreb :
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1986
7796 Balkansko poluostrvo
7799 Jevreji
Srpska akademija nauka i
umetnosti ; Književne novine
; Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva
911.3
Književne novine
821.163.41-31
Cvijić, Jovan
Glišić, Nebojša
7800 Tihi Don : knjiga prva
Nolit ; Raduga
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
7801 Tihi Don : knjiga druga
Nolit ; Raduga
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
7802 Tihi Don : knjiga treća
Nolit ; Raduga
821.161.1-31
Šolohov, Mihail
7803 Tihi Don : knjiga četvrta
7805 Rambo 2
7806 Rambo 2
7808 Rambo 2
7811 Igra slave
Ljubavna mašina : prvi deo :
7812 Amanda
Nolit ; Raduga
Književne novine
Književne novine
Književne novine
Sloboda
821.161.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
Sloboda
1987
1987
Šolohov, Mihail
Morel, Dejvid
Morel, Dejvid
Morel, Dejvid
Dejli, Dženet
Beograd
Beograd
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Beograd ;
Moskva
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
821.133.1-31
Suzan, Žaklin
Beograd
1988
7813 Ljubavna mašina : drugi deo : Megi Sloboda
821.133.1-31
Suzan, Žaklin
Beograd
1988
7814 Ljubavna mašina : treći deo : Džudit Sloboda
Nakladni zavod Matice
hrvatske
7815 Tajna bezimene žene
Nakladni zavod Matice
7816 Brittin put u sreću
hrvatske
Nakladni zavod Matice
7817 Ne napuštaj me nikada
hrvatske
Nakladni zavod Matice
7819 Čarobni prsten
hrvatske
Nakladni zavod Matice
7820 Kćerka iz prvog braka
hrvatske
Učenje Don Huana : znanje
BIGZ
7821 indijanaca Jaki
821.133.1-31
Suzan, Žaklin
Beograd
1988
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1988
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1988
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1988
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1988
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1988
133.2
Kastaneda, Karlos
Beograd
1988
1988
1988
1988
1988
1986
1986
1986
1988
7822 Unutrašnji oganj
7823 Put u Išlan : učenje Don Huana
7824 Orlov dar
Odvojena stvarnost : nastavak
7825 razgovora s Don Huanom
7826 Priče o moći
7827 Drugi krug moći
7828 Moć tišine
7829 sartoris fokner
7840 Kad su cvjetale koprive
BIGZ
BIGZ
BIGZ
133.2
133.2
133.2
Kastaneda, Karlos
Kastaneda, Karlos
Kastaneda, Karlos
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
BIGZ
BIGZ
BIGZ
BIGZ
133.2
133.2
133.2
133.2
Kastaneda, Karlos
Kastaneda, Karlos
Kastaneda, Karlos
Kastaneda, Karlos
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
1988
SNL
821.113.6-31
Martinson, Hari
Zagreb
1987
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1988
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1988
7843 Zapisi pod uzglavljem nije uvedena
7845 Majstor i Margarita nje uvedena
7846 Špijuni su prešli granicu
7847 Tragom plave lisice
7849 Put za gubilište
7850 Šifra 777
7853 Pesme
7854 Pesme
7855 Pesme
7856 Ršum pesme nije uvedena
7857 Prokleta avlija
7858 Izabrane priče
7859 Čiča Gorio
Život i priključenija : Pisma
7861 Haralampiju
7862 Pesme
7863 Tvrdica
7864 Bakonja fra-Brne
7865 Komedije
7866 Srpske junačke pesme
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Centar za informacije i
publicitet
Rad
Rad
Rad
821.163.41-31
Ličina, ðorñe
Zagreb
1988
821.163.41-31
821.161.1-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Ličina, ðorñe
Jesenjin, Sergej
Rakić, Milan
Šantić, Aleksa
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
1988
Rad
Rad
Rad
821.163.41-31
821.161.1-32
821.133.1-31
Andrić, Ivo
Čehov, Anton Pavlovič
Balzak, Onore de
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
821.163.41-94
821.163.41-1
821.133.1-2
821.163.41-31
821.163.41-2
Obradović, Dositej
Dučić, Jovan
Molijer, Žan Batist
Matavulj, Simo
Nušić, Branislav
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
1988
1988
Rad
821.163.41-1:398
Beograd
1988
7867 Glava šećera i druge pripovetke
7868 Pesme
7869 Jazavac pred sudom : pripovetke
7870 Dundo Maroje
Rad
Rad
Rad
Rad
7871 Razgovori s Kočom
7872 Srbija enciklopedija 1
7873 Enciklopedija srbije 2 nije uvedena
7877 Kraj srpskog carstva
Lazar Hrebeljanović : istorija, kult,
7878 predanje
7879 Junaci kosovske legende
7880 Život i priključenija
7881 Opisanije života moga
7882 Iz svojih uspomena
Memoarska proza XVIII i XIX veka :
7883 zbornik
Memoarska proza XVIII i XIX veka :
7884 zbornik
7885 Zapisi starog Beograñanina
7886 Sa pašnjaka do naučenjaka
7887 Kazivanje o jednom pokoljenju
7889 Družba Isusova
7891 Atos izmeñu neba i zemlje
7895 Hilandar cvet Božji
7896 U ime boga
7898 Apis : krv i bes
7898 Plavi čuperak
7900 Kosovka devojka
7902 Doživljaji barona Minhauzena
7902 Doživljaji Barona Minhauzena
7903 Prljav veš
7904 korov vilijam kenedi
7910 Golubnjača i druge pripovetke
Glišić, Milovan
Ilić, Vojislav
Kočić, Petar
Držić, Marin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1988
1988
1988
Globus
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-8
821.163.42-2
329.15(497.1):92
9
Nenadović, Aleksandar
Zagreb
1989
BIGZ
Bigz
Nolit
Nolit
Nolit
929:32
949.711
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
Mihaljčić, Rade
Mihaljčić, Rade
Obradović, Dositej
Tekelija, Sava
Milićević, Milan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1989
1989
1989
1989
1989
Nolit
821.163.41-94
Beograd
1989
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Znanje
Sloboda
Zrinski
Nova knjiga
Sloboda
Zavod za izdavanje
udžbenika
NIRO "Književne novine"
Rad
Nolit
Prosveta
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
821.162.2-31
726.7(495)
821.163.41-992
32:2
821.163.41-31
Hristić, Kosta
Pupin, Mihajlo
Čolaković, Rodoljub
Šotola, Jiri
Marković, Slobodan
Lazić, Živorad
Jelop, Dejvid
Savković, Dušan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Čakovec
Beograd
Beograd
1989
1989
1989
1989
1988
1988
0
1988
1988
821.163.41-93-1
821.163.41-94
821.112.2-93-31
821.112.2-93-31
821.163.41-31
Antić, Miroslav
Božović, Saša
Birger, Gotfrid August
Birger, Gotfrid August
Donić, Vojislav
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1980
1989
1989
1989
1988
Rad
821.163.41-32
Radulović, Jovan
Beograd
1989
7911 Sulejman i Rokselana
7912 Čovek koji gleda
7919 Sunovrat
7920 Ratne igre u Vrbovcu
7921 Freska na mansardi
7922 Vodeni cvetovi
7923 Razlozi
Stevan Sinñelić, resavski vojvoda i
7924 njegovo doba
Jugoslavija publik
Minerva
Prosveta...(etc)
Prosveta…[etc]
Prosveta…[etc]
Prosveta…[etc]
Prosveta...(etc)
821.163.41-31
821.131.1-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
Vuk Karadžić
929:355
7925 S onu stranu zavjese
7938 Smešni junaci
7939 Mali pa veliki
7945 Rani jadi: za decu i osetljive
7946 Momo
Markovaldo : ili godišnja doba u
7947 gradu
7961 Dijalektička racionalnost
7962 Filozofija nauke
7963 Duga topla jesen tibor deri
7964 Izgubljeni kraj patrik modiano
7965 Prelazni period
7973 Pesme
7982 Pseće groblje I
7983 Pseće groblje II
7984 Crepajački ñilkoš
7985 Crepajački ñilkoš
7987 Sluga božji i druge pripovetke
Stvaranje moderne srpske vojske :
7988 francuski uticaj na njeno formiranje
7990 Vožd Karañorñe i Knez Miloš
7992 Epistolae seniles
7993 Kad se šćaše po zemlji Srbiji
7994 Strah i nada : prvi svezak
7995 Strah i nada : drugi svezak
Samardžić, Radovan
Moravia, Alberto
Lukić, Sveta
Lukić, Sveta
Lukić, Sveta
Lukić, Sveta
Lukić, Sveta
Beograd
Subotica
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1987
1988
1972
1989
1989
1989
1972
Beograd
1989
Globus ; Prosvjeta
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Bogićević, Mirko
Ostrander ; Šreder, Šejla
159.961
; Lin
821.163.41-93-1 Čudić, Predrag
821.163.41-93-1 Lukić, Dragan
821.163.41-32
Kiš, Danilo
821.112.2-93-31 Ende, Mihael
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1989
1983
1989
1997
1989
Nolit
Nolit
Nolit
821.131.1-93-31 Kalvino, Italo
1
Aranñelović, Jovan
1
Beograd
Beograd
Beograd
1986
1981
0
Nolit
Matica srpska
Književne novine
Književne novine
"Književne novine"
"Književne novine"
Srpska književna zadruga
821.163.41-31
821.163.41-1
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1988
1989
1990
1990
1990
1990
1994
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Vuksanović - Anić,
355(497.11)(091) Draga
821.163.41-2
Komanin, Žarko
821.163.41-82
Lalić, Mihailo
Beograd
Beograd
Beograd
1993
1994
1995
Znanje
Znanje
821.161.1-94
821.161.1-94
Zagreb
Zagreb
1988
1988
Lalić, Mihailo
Petković Dis, Vladislav
Markov, Mladen
Markov, Mladen
Balan, Dušan
Balan, Dušan
ðilas, Milovan
Mandeljštam, Nadežda
Mandeljštam, Nadežda
8000 Šta hoće Vavilon
8002 Izabrane pesme
8004 Velika deca
8007 Gori Morava
8008 Opraštanja nije bilo
8009 Sa Ovčara i Kablare
8010 Sve će to narod pozlatiti
8011 1001 noć
8012 Vožnja po gradu
8015 Majstor i Margarita
"Sava Munćan" : Zajednica
književnika Pančeva
Srpska književna zadruga
Prosveta
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Atlas
Svjetlost
Srpska književna zadruga
Novosti
8016 Godina smrti Rikarda Reiša
8017 Ka svetioniku
8018 Derviš i smrt
Novosti
Novosti
Novosti
8019 Proces
8020 Buka i bes
8021 Životinjska farma
8022 Post office
8023 Soba s pogledom
8024 Sutra u boju misli na mene
8025 Mišljenja jednog klovna
8026 Predeo slikan čajem
8027 Bašta, pepeo
8028 Kaputt
8029 Hadrijanovi memoari
8030 Portret umetnika u mladosti
8031 Martin Arousmit
8032 Besnilo : žanr roman
8033 Tunel
8034 Kompozitor Foltin
8035 Imenjak
8036 Blago cara Radovana
8037 Dama s kamelijama
8038 Jedna Svanova ljubav
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Novosti
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
821.161.1-1
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-93-8
821.161.1-31
159.922.8:343.91
5
821.111-31
821.163.41-31
821.112.2(436)31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.134.2-31
821.112.2-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.134.2-31
821.162.3-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Mrvoš, Bogdan
Blok, Aleksandar
Isaković, Antonije
Mihailović, Dragoslav
Lalić, Mihailo
Radičević, Branko V.
Lazarević, Laza K.
Bela Crkva :
Pančevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
1996
1994
1984
1995
1994
1996
1990
Lukić, Dragan
Bulgakov, Mihail
Beograd
Beograd
1994
2004
Saramago, Žoze
Vulf, Virdžinija
Selimović, Meša
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
Kafka, Franc
Fokner, Vilijam
Orvel, Džordž
Bukovski, Čarls
Forster, Edvard Morgan
Marijas, Havjar
Bel, Hajnrih
Pavić, Milorad
Kiš, Danilo
Malaparte, Kurcio
Jursenar, Margerit
Džojs, Džems
Luis, Sinkler
Pekić, Borislav
Sabato, Ernesto
Čapek, Karel
Lahiri, ðampa
Dučić, Jovan
Dima, Aleksandar, ml
Prust, Marsel
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
8039 Anñeoski pubis
8040 Čedomir Ilić
8041 Pan
8042 Don Žuan
8043 Kraljica zabave
8044 Potraži moje lice
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
821.134.2-31
821.163.41-31
821.113.5-31
821.111-31
821.163.41-31
821.111(73)-31
Puig, Manuel
Uskoković, Milutin
Hamsun, Knut
Bajron, Džordž Gordon
Nikolić, Danilo
Apdajk, Džon
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
2004
2004
2004
8045 Mrtve duše
8046 Slika Dorijana Greja
8047 Nečista krv
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
821.161.1-31
821.111-31
821.163.41-31
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
8048 Veliki Getsbi
8049 Despot i žrtva
8050 Tajanstveni plamen kraljice Loane
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.131.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
8051 Večni muž
8052 Prva ledi Četerli
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Beograd
Beograd
2004
2004
8053 Mañioničar iz Lublina
8054 Fo
Politika : Narodna knjiga
Paideia
821.161.1-31
821.111-31
821.411.16(73)31
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Vajld, Oskar
Stanković, Borisav
Ficdžerald, Freensis
Skot
Nenadić, Dobrilo
Eko, Umberto
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Lorens, Dejvid Herbert
Singer, Isak Baševis
Kuci, Džon Majkl
Beograd
Beograd
2004
2003
Bomba u školi : roman mladalačkih
8055 sećanja na dvadeseti vek
Gvozdena žena : biografija baronice
8056 Budberg
8057 Aven i jazopas u Zemlji Vauka
8058 Poslednja nova godina
Bookland
821.163.41-93-31 Stanišić, Slobodan
Beograd
2003
Paideia
Uroš Petrović
Plato
Berberova, Nina
Petrović, Uroš
Amaniti, Nikolo
Beograd
Beograd
Beograd
2002
2003
2003
Konlon-Makena, Marita
Beograd
2003
Bekefi, Ištvan
Beograd
2003
8059 Plavi konjić
Kreativni centar
8060 Anñeo je nadleteo Bruklin
Kreativni centar
821.161.1-94
821.163.41-31
821.131.1-31
821.111(417)-9331
821.511.141-9331
8061 Kumevava, sin prašume
Kreativni centar
821.163.41-93-31 Sekelj, Tibor
Beograd
2003
8062 Kaži teti "Dobar dan"
8063 Jedna ćuška, jedan poljupčić
Kreativni centar
Kreativni centar
821.163.41-93-31 Petrović, Jasminka
821.14'06-93-31 Kokoreli, Argiro
Beograd
Beograd
2004
2004
8064 Šest šetnji kroz narativnu šumu
Svakim časom sve je manje
8065 vremena
Narodna knjiga - alfa
82.09
Eko, Umberto
Beograd
2003
Plato
821.131.1-31
Beograd
2003
8066 Pisma osamljenika
8067 Bili Bad : Mornar prednjeg koša
8068 Solaris
8069 Kraj velikog prozora
8070 Mehanički patak, digitalna patka
Velika prazna reka : hronika
8071 hronične strasti
8072 Muzika jednog života
8073 Anilin duh
Nero Korleone : priča o mačkama
8074 sa ilustracijama Kvinta Buholca
8075 Ženina pobeda
8076 Istorija srednjovekovne filozofije
8077 Tresnuću vas! Branila se Ema
Paideia
Bookland
Kojot
Narodna knjiga - alfa
Narodna knjiga - alfa
821.112.2-6
Tabuki, Antonio
Mocart, Volfgang
Amadeus
Melvil, Herman
Lem, Stanislav
Sniket, Lemoni
Kopicl, Vladimir
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2003
2003
2003
2003
Narodna knjiga - alfa
Paideia
Narodna knjiga - alfa
821.163.41-94
821.133.1-31
821.111(71)-31
Nikolić, Danilo
Makin, Andrej
Ondatje, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2001
2003
Artist
Prosveta
Svetovi
Kreativni centar
821.112.2-93-32
821.113.5-32
1(091)"04/14"
821.112.2-93-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2003
2003
2003
8078 Stvarni život Sebastijana Najta
8079 Kuća u Puertu
8080 Životni stilovi
8081 Mračna komora
8082 Akvarijum, ukras doma
8083 Kant za početnike
8084 Hegel za početnike
8085 Šekspir za početnike
8086 Romantizam za početnike
Rad
Narodna knjiga - alfa
Clio
Laguna
Draganić
Hinaki
Hinaki
Hinaki
Hinaki
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zemun
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2003
2003
2003
2002
2003
2003
2003
2003
8087 Gde si bio, Roberte
Mah
Hajdenrajh, Elke
Hamsun, Knut
De Krešenco, Lućano
Celer, Elizabet
Nabokov, Vladimir
821.111(71)-31 Vladimirovič
821.163.41-31
Ćirjanić, Gordana
316.647.5
Čejni, Dejvid
821.111(73)-31 Sajfert, Rejčel
636.025
Žiljak, Branko
14:929
Vont, Kristofer
14:929
Spenser, Lojd
821.111:929
Grum, Nik
7.035.01"18/19" Hit, Dankan
Encensberger, Hans
821.112.2-93-31 Magnus
Beograd
2003
8088 Tajna dečaka Ive
8089 Devojčica sa Šestog meseca
Narodna knjiga - alfa
Evro
821.163.41-93-31 Bukal, Snežana
821.131.1-93-31 Vičer, Muni
Beograd
Beograd
2003
2003
8090 Hajduk iz Beograda
8091 Pomračenje
Narodna knjiga - alfa
Narodna knjiga - alfa
821.163.41-93-31 Stojković, Gradimir
821.111(415)-31 Banvil, Džon
Beograd
Beograd
2003
2003
8092 Američka pastorala
8093 Verenici sa ostrva San Domingo
8094 Slepi ubica
8095 Potraži moje lice
8096 Zamka za snove
8097 Poslednja tura
Gospodar prstenova : družina
8098 prstena : deo 1.
Gospodar prstenova : dve kule :
8099 deo 2 .
Gospodar prstenova : povratak
8100 kralja : deo 3.
Narodna knjiga - alfa
Narodna knjiga - alfa
Laguna
Narodna knjiga - Alfa
Alnari
Laguna
821.111(73)-31
821.112.2-32
821.111(71)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
Esotheria : Moć knjige
821.111-31
Esotheria : Moć knjige
821.111-31
Esotheria : Moć knjige
821.111-31
Rot, Filip
Klajst, Hajnrih fon
Atvud, Margaret
Apdajk, Džon
King, Stiven
Sfift, Grejem
Tolkin, Džon Ronald
Rejel
Tolkin, Džon Ronald
Rejel
Tolkin, Džon Ronald
Rejel
8101 Dnevnik srpske domaćice
8102 Čekanje
Ruža : Čigoja štampa
Clio
821.163.41-31
821.111(73)-31
8103 Kamelija
821.133.1(71)-31 Šizmaki, Aki
Beograd
2002
8103 Nad glinom žito
Clio
Veće Saveza sindikata
Opštine Kikinda
821.163.41-1
Pavlov, Milutin Ž.
Kikinda
1986
8104 Prekinute linije
Unutra / izvan : gej i lezbejska
8105 hrestomatija
8106 Slabljenje i pad američke imperije
8107 Crne rupe i bebe-vaseljene
Srpska knjiga Grafampromet 821.163.41-1
305-055.34Centar za ženske studije
055.2(082)
Verzalpress
821.111(73)-4
Alnari
Plavšić, Zoran
Ruma
2003
Vidal, Gor
Hoking, Stiven
Beograd
Beograd
Beograd
2003
1999
2002
8108 F 117 ili sunovrat NATO strategije
8109 Kad su cvetale tikve
8109 Kad su cvetale tikve
8110 Poezija
Crnjanski u Temišvaru : izabrane i
8111 nove pesme
Verzalpress
Dragoslav Mihailović
Čigoja štampa
Verzalpress
327(497.1)"1999"
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-1
Gluščević, Zoran
Mihailović, Dragoslav
Mihailović, Dragoslav
Pavlović-Barili, Milena
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1999
2002
2002
1999
Prosveta
821.163.41-1
Gvozdenović, Slavomir
Beograd
2002
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
821.111-31
Dej, Dejvid
Beograd
821.111(73)-31 Bušnel, Kendas
Beograd
2002
1998
2001
8112 Mali princ : sa akvarelima autorima Draganić
8113 Tolkinov prsten
Esotheria
8114 Seks i grad
Alnari : puna kuća
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2003
2003
2003
2001
2003
Beograd
2002
Beograd
2002
Beograd
2002
Bobić-Mojsilović, Mirjana Beograd
ðin, Ha
Beograd
2003
2001
8115 Sitničarnica "kod srećne ruke"
8116 Mali erotski rečnik srpskog jezika
Narodna knjiga - Alfa
Stylos
821.163.41-31
821.163.41-32
8117 Javna ptica
Srpsko religiozno pesništvo
8118 dvadesetog veka
8119 Ako je to ljubav : priče
Narodna knjiga - Alfa
Prosveta
Stubovi kulture
821.163.41-31
821.163.411(082.2)"19"
821.163.41-32
8120 Peta gora
Paideia
Beograd
Novi Sad
2000
2003
Beograd
2000
Beograd
Beograd
1999
2003
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
Beograd
2003
8121 Grčka i rimska mitologija : leksikon Dereta
255(031)
Osvalt, Sabina
Beograd
2003
8122 Pustolov
8123 Adela : skrivena priča Džejn Erj
8124 Tajne piramida
8125 Tajna petrovačkog kamena
Japanske prepelice, kokoši
8126 budućnosti
Kunić : mali trošak, veliko
8127 zadovoljstvo
8128 Jevrejske priče
8129 O ljubavi
Sve što znam o vremenu : izabrana
8130 kratka proza
8131 Knjiga o Ćopiću ili put do mosta
8132 Besudbinstvo
8133 Hari Poter i red feniksa : deo 1
8134 Hari Poter i vatreni pehar
8135 Hari Poter i Dvorana tajni
Antologija poezije američkih crnaca
8136 : otisak srca u prašini
8137 Ko je ko stvarno u Srbiji
Formule ljubavi : kako ne
upropastiti sopstveni život tražeći
8138 pravu ljubav
8139 Cveće zla i ostali stihovi
Andrić, Vladimir
Tenant, Ema
Vićanović, Dragan
ðukanović, Milomir
Beograd
Beograd
Zemun
Beograd
2002
2003
2001
1999
Draganić
821.163.41-93-32
821.111-31
001.94
821.163.41-32
636.585.7:598.61
7(035)
Gančić, Miloš
Beograd
2002
Draganić
Verzalpress
Sever-Sena, P
636.92
821.163.41-32
821.163.41-1
Sili, Ferenc
Andrić, Ivo
Gančić, Miloš
Beograd
Beograd
Niš
2002
1999
2001
Narodna knjiga-Alfa
Srpska književna zadruga
Stylos
Politika : Narodna knjiga
Politika : Narodna knjiga
Narodna knjiga
Petrović, Goran
Popović, Radovan
Kertes, Imre
Rouling, Džoan Ketlin
Rouling, Džoan Ketlin
Rouling, Džoan Ketlin
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
2003
1994
2002
2005
2005
2000
Prometej
Knjiga-komerc
821.163.41-32
929:82
821.511.141-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111(73)14:398(082)
821.163.41-7
Bjelica, Isidora
Novi Sad
Beograd
2003
2002
Prometej
Filip Višnjić
177.61
821.133.1-1
Milivojević, Zoran
Bodler, Šarl
Novi Sad
Beograd
2002
2003
Radio-televizija Srbije
Dereta
JRJ
Prosveta
Petrović, Goran
Aćin, Jovica
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Pantić, Mihajlo
Ljubav preko telefona : Marlena
8140 Ditrih
8141 Izabrana dela
Književna opština Vršac
Politika : Narodna knjiga
8142 Antologija narodnih bajki
Politika : Narodna knjiga
Vršac
Beograd
2003
2005
Beograd
2005
Beograd
Beograd
2005
2005
Ruma
2003
821.162.3(497.11
3)-14(082)
Dudaš, Ana
821.14'02-83
Teofrast iz Eresa,
821.163.41-31
Živanćević, Nina
Ruma
Beograd
Beograd
2003
2003
2002
821.163.41-1
Crepajac, Grozdana
Beograd
2002
Prosveta
Stubovi kulture
Stubovi kulture
Narodna knjiga -Alfa
Gutenbergova galaksija
Kreativni centar
Kreativni centar
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-31
821.133.1-31
373.3/.4(02.062)
821.163.41-7
Pavlović, Miodrag
Ognjenović, Vida
Ognjenović, Vida
Matijević, Vladan
Kami, Alber
Petrović, Jasminka
Ljubičić, Dragoljub
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1999
2001
2001
2004
2002
2001
2001
Kreativni centar
Paideia
Moć knjige
Moć knjige
Esotheria
Dereta
821.163.41-931(082.2)
821.131.1-31
613.88
613.88
821.111.09-31
821.111(71)-31
Eko, Umberto
Pedžet, Lu
Pedžet, Lu
Stenton, Majkl N.
Šabo, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2002
2004
2004
2002
2003
Mali Nemo
821.163.41-93-1 Stojković, Gradimir
Pančevo
2002
8143 Antologija epskih narodnih pesama Politika : Narodna knjiga
8144 Antologija stare srpske poezije
Politika : Narodna knjiga
8145 Na mnogaja ljeta
Panonski mornari : izbor iz
stvaralaštva južnobanatskih
8146 Slovaka
8147 Karakteri
8148 Kao što već rekoh : roman
8149 Na krilima vremena : pesme
Svečanosti na platou : obredi
8150 poetičkog života
8151 Drame 1
8152 Drame 2
8153 Pisac izdaleka
8154 Stranac
8155 Škola
8156 Nacionalni park Srbija
Čitanka za predškolce. Deo 2, Plavi
8157 zec, čudni zec, jedini na svetu_ _ _
8158 Ime ruže
8159 Budite i vi velika ljubavnica
8160 Orgazam sa velikim O
8161 Hobiti, vilenjaci i čarobnjaci
8162 Čudesni momci
Pantologija novije srpske
8163 pelengirike za decu i mlade
929:791.44.071.2 Boske, Alen
821.163.41-94
Obradović, Dositej
821.163.41344:398(082.2)
821.163.41141:398(082.2)
Srpska knjiga Grafampromet
Srpska knjiga Grafampromet
Dereta
Prosveta
Udruženje tekstopisaca za
muzičko stvaralaštvo Srbije
Dudaš, Ana
Kad porastem želim da budem... :
izbor od 77 zanimanja, poziva,
veština i zanata, sa kratkim pričama
8164 za decu
Evro
Nikola Tesla : njegov život i njegovo
8165 delo
Domla-publishing
37.048.4-053.4
Došenović, Milivoje
Novi Sad
2004
53/54(44):929
821.161.1-31
821.133.1-31
Vučković, Željko
Haritonov, Mark
Makin, Andrej
Novi Sad
Beograd
Beograd
2003
2001
2001
821.163.41-1
Barić, Mira
Kučevo
1998
821.163.41-1
Radovanović, Zlatija
Niš
2003
Petrović, Jovan D.
Životić-Barbarez,
Gordana
Ruma
Petrovac na
Mlavi
2003
2003
Sarajevo
1988
Mileker, Srećko
De Anñelis, Barbara
Brandis, Kazimjež
Pančevo
Beograd
Beograd
2004
2004
1998
Mono&Manana : Moć knjige 821.111(73)-31
Robinson, Linda
Beograd
2003
Paideia
Paideia
Bošo, Anri
Bošo, Anri
Beograd
Beograd
2001
2001
Beograd
2004
Beograd
1999
Beograd
1999
8171 Šta je to u snovima
Srpska knjiga Grafampromet 821.163.41-1
8172 Ponovno buñenje : istinita priča
7 [sedam] nebeskih kola = 7
8173 Himmlische Wagen
Kulturno prosvetni centar
8177 Gutač duša
Antigona : roman ; Diotima i lavovi :
8178 pripovest
8179 Edip na drumu
Teški razgovori : kako da
razgovarate o onome što vas
8180 najviše muči
Istinite centurije i proročanstva
8181 učitelja Mišela Nostradamusa
Istinite centurije i proročanstva
8181 učitelja Mišela Nostradamusa
2000
621.3:929
8166 Marija Kiri : (njen život i njeno delo) Domla-publishing
8167 Studija o maskama
Clio
8168 Muzika jednog života
Paideia
Spomen dom kulture "Veljko
8169 Jesen jeseni u nama
Dugošević"
Književna zajednica "Veljko
8170 Izmeñu obala svetlosti
Vidaković"
8174 Istorija grada Pančeva
8175 Strast
8176 Umetnost konverzacije
Beograd
821.163.41-31
821.163.41Književna zajednica Drugari 1(082)
Istorijski arhiv : Knjižara
94(497.113
Prota Vasa
Pančevo)
Mono&Manana
159.942.6
Paideia
Mono&Manana
Paideia
Paideia
821.133.1-31
821.133.1-31
316.773:159.98(0
35)
Stoun, Daglas
Nostradamus, Mišel de
133.3
Notr-Dam
Nostradamus, Mišel de
133.3
Notr-Dam
8182 Veliki sanovnik
Mc Milan : Altera
159.963.3
8183 Prozraci
Stubovi kulture
Istorijski arhiv : Knjižara
"Prota Vasa"
JRJ
821.163.41-94
908(497.113
Pančevo)
133.52
94(497.113
Banat)
8184 Pančevo : naše varoši
8185 Večiti kalendar
8186 Banat
Vitalno telo, večni um : praktična
8187 alternativa starenju
8188 Eliša u zemlji svetih šarana
8189 U dubini oka tvoga
8190 Srbija u zori
Istorija banatske vojničke granice :
8191 1764-1873
Rečnik razvoja : vodič kroz znanje
8192 kao moć
Završni račun : ekonomske
posledice NATO bombardovanja :
procena štete i sredstava potrebnih
za ekonomsku rekonstrukciju
8193 Jugoslavije
Završni račun : ekonomske
posledice NATO bombardovanja :
procena štete i sredstava potrebnih
za ekonomsku rekonstrukciju
8194 Jugoslavije
8195 Bludni sonet
Snovi : psihologija snova i njihovo
tumačenje : trodimenzionalni pristup
8196 snovima
Brčko : Beograd
2001
Beograd
2004
Milutinović, Nikola
Pančevo
Zemun
2004
Erler, Johan Jakob
Pančevo
2004
130.3-053.9
821.163.41-31
Čopra, Dipak
Prodanović, Mileta
Beograd
Beograd
2004
2003
821.163.41-1
Tomić, Srebrenka
Veliko Gradište
2003
Kučevo
2000
Istorijski arhiv : Knjižara
"Prota Vasa"
821.163.41-1
Jović, Bogoljub
94(497.113
Banat)"1764/187
3"
Mileker, Srećko
Pančevo
2004
Svetovi
001.3
Novi Sad
2001
Stubovi kulture
632.03
Beograd
1999
Stubovi kulture
Prometej
632.03
821.131.1-1
Aretino, Pijetro
Beograd
Novi Sad
1999
2003
Prometej
159.963.3
Nastović, Ivan
Novi Sad
2001
Knjižara "Prota Vasa"
Esotheria
Stubovi kulture
Narodna biblioteka "Vuk
Karadžić"
Spomen dom kulture "Veljko
Dugošević"
Protić, Maja
Velmar-Janković,
Svetlana
Vojevanje na dahije : (Prvi srpski
8197 ustanak)
94(497.11)"18041813"
Karadžić, Vuk
Beograd
2003
655(497.16)(091)
821.163.41-31
396(091)
396(091)
28
Martinović, Dušan J.
Zupanc, Jelica
Rjenkur, Amori de
Rjenkur, Amori de
Samardžija, Blagoje
Cetinje
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1995
2002
1998
1998
2000
Knjiga komerc
Preporod
Verzalpress
Prosveta
Paideia
JRJ
821.163.41-2
241
821.111(73)-31
Bjelica, Isidora
Samardžija, Blagoje
Bromfild, Luis
Vuters, Lilijana
Berberova, Nina
Dunn, Steven
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zemun
2000
1997
1998
1999
2001
2001
Svetovi
Stubovi kulture
Novi Sad
Beograd
2001
2004
Stubovi kulture
943.0"1918/1990" Kroko, Kristijan fon
821.163.41-31
Velikić, Dragan
339.923:061.1(4):
33.342(082)
Beograd
1999
8212 Priča o tri čitulje
8213 Krojač
8214 NOSTRADAMUS
8215 Sumrak zapada
8216 Vez u vazduhu
8217 Božanstvene pesme
Dečji pesnici u pesmi i slici : 33
8218 pesnika
LIO
Slobodan Jović
821.163.41-31
821.163.41-31
Janković, Gale
Pavišić, Tanja
Gornji Milanovac
Beograd
2003
1998
Verzalpress : Novosti
Prosveta
Prosveta
341.311(497.1)
821.163.41-32
Šajtinac, Radivoj
Kragujević, Tanja
Beograd
Beograd
Beograd
1999
1988
1999
Srpska knjiga Grafampromet 821.163.41-93-1 Ivanović, Olja
Ruma
2002
8219 Škola dobrog raspoloženja
Srpska knjiga Grafampromet 821.163.41-93-1 Kaćanski, Vesna
Jovanović Danilov,
Prosveta
Dragan
Prosveta
821.163.41-84
Lainović, Cvetko
Prosveta
821.163.41-1
Krasni, Zlatko
Ruma
2002
Beograd
Beograd
Beograd
1999
1998
1999
Luča tamom obuzeta : bibliološki
8198 eseji
8199 Kafkine adrese
8200 Žena i moć kroz istoriju : 1
8201 Žena i moć kroz istoriju : 2
8202 Mreža nad bezdanom
Dorćol-Menhetn : Sarajka u
8203 Beogradu
8204 Još uvek ima nade
8205 Noć u Bombaju
8206 Ugarak
8207 Knjiga o sreći
8208 Tajanstveni paralelni svet
O nemačkim mitovima :
8209 retrospektiva i perspektiva
8210 Dosije Domaševski
Jugoistočna Evropa 2000 : pogled
8211 iz Srbije
8220 Srce okeana
8221 Svijetle senke
8222 Razdeljeni rečima
Bookland
Obod : Centralna narodna
biblioteka Republike Crne
Gore
Čigoja štampa
Verzalpress
Verzalpress
Preporod
821.161.1-31
159.961
8223 Zadah zla
8223 Konje ubijaju, zar ne?
8224 Starovlaška svadba
8225 Lesi se vraća kući
8226 Hajdi
8227 Drame
8228 Pinokio
8229 Alisa u zemlji čuda
8230 Madam Pompadur
8231 Priče iz tuñine
Prosveta
Beogradski izdavačkografički zavod
Prosveta
JRJ
821.163.41-1
821.111(73)-31
821.163.41-1
821.111-93-31
821.112.2(494)JRJ
93-31
JRJ
821.161.1-2
JRJ
821.131.1-93-31
JRJ
821.111-93-31
Alfa
821.133.1-31
821.163.41(100)Udruženje književnika Srbije 32(082.2)
8232 Život : zagonetka, dragoceni dragulj Balkanska gnoza
Nolit : Draganić : Srpska
knjiga Grafampromet
8233 San gružanske letnje noći
Radović, Miodrag
Beograd
1999
Mek Koj, Horas
Stevanović, Aco
Najt, Erik
Beograd
Beograd
Zemun
0
1999
2004
Špiri, Johana
Čehov, Anton Pavlovič
Kolodi, Karlo
Kerol, Luis
Gonkur, Žil ; Edmon
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zagreb
2004
2004
2004
2004
1979
Beograd
2000
Beograd
Beograd :
Zemun : Ruma
2003
2001
Beograd
Beograd
2004
1998
24-1
Ikeda, Daisaku
Erić, Dobrica
Stefanović Pregel,
Smilja
ðorñević, Dragomir
8234 U zemlji anasazi
8235 Mi imamo maštu
Priče u papučama : zbornik radova
sa književnog konkursa Narodne
8236 biblioteke Bor
Priče u papučama : zbornik radova
sa književnog konkursa Narodne
8237 biblioteke Bor
Art grafik
Verzalpress
821.163.41-31
821.163.41(73)94
821.163.41-93-1
Narodna biblioteka
821.163.4136(082.2)
Bor
2002
Narodna biblioteka
821.163.4136(082.2)
Bor
2002
8238 Jedanaest minuta
8239 Strah od pedesete
8240 Priča mog sina
Paideia
Editor
Vega media
Beograd
Beograd
Novi Sad
2003
2003
2004
8241 Paunovo pero
Globosino Aleksandrija
Beograd
2003
8242 Istorija Pančeva
8243 Sve o porodici Fuler
8244 Hari Poter i dvorana tajni
Knjižara "Prota Vasa"
Mali Nemo
Politika : Narodna knjiga
Pančevo
Pančevo
Beograd
2004
2002
2004
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
821.111(73)-31 Džong, Erika
Gordimer, Nadin
Habjanović ðurović,
821.163.41-31
Ljiljana
94(497.113
Pančevo)
Tomandl, Mihovil
821.163.41-31
Stanković, Milovan
821.111-93-31
Rouling, Džoan Ketlin
8245 Bonton
Kreativni centar
395-053.2(035)
Petrović, Jasminka
Beograd
2004
8246 Malo pomoći odozgo
8247 E, baš hoću lepo da se ponašam
8248 Ludo zaljubljena
8248 Vruće pantalone
8249 Mars i venera u spavaćoj sobi
Mono&Manana : Moć knjige
Draganić
Editor
Editor
Esotheria
821.111(73)-31
395
821.111(94)-31
821.111(94)-31
613.88
Rozenberg, Sali
Lukić, Dušica
Oldreson, Megi
Oldreson, Megi
Grej, Džon
Beograd
Zemun
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2002
2004
2003
2004
8250 ðavo i gospoñica Prim
8251 Platon i internet
Tajne o životu koje svaka žena
8252 treba da zna
8253 Dolina lutaka
8254 Zveri
Paideia
Esotheria
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
004.738.5:165
O'Hara, Kieron
Beograd
Beograd
2003
2003
Mono&Manana
Editor
Narodna knjiga - alfa
159.947.3-055.2 De Anñelis, Barbara
821.111(73)-31 Suzan, Žaklin
821.111(73)-31 Kerol Outs, Hojs
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2002
2003
Beograd
Beograd
2003
2003
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
2003
2003
2003
2003
2003
2003
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
Beograd
Beograd
2004
2004
Hajde da se igramo : (tradicionalne
8255 igre našeg detinjstva)
Via connect
8256 Mumin
Mono&Manana
8257 Dečija prava
8258 Domaće životinje
8259 Golub i pčela
8260 Ivica i Marica
8261 Palčica
8262 Šumske životinje
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
796.11
Griski, Kamila
769.9
Janson, Tuve
341.231.14-053.293
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
8263 Pače koje je htelo da upeca mesec
8264 Palčica
8265 U cara Trojana kozje uši
8266 Životinje savane
8267 Bambi
8268 Knjiga o džungli
8269 Dva mala miša
Ne bi želeo da te zarobe pirati! :
8270 užasi koje bolje da ne upoznaš
8271 Zvezde i planete
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
Kreativni centar
Knjiga komerc
821.111-93-32
523/524-93
Malam, Džon
8272 Gmizavci, ribe i sisari
8273 Planeta zemlja
8274 Nauka o životu
8275 Ljudsko telo
8276 Atlas sveta
Knjiga komerc
Knjiga komerc
Knjiga komerc
Knjiga komerc
Knjiga komerc
59-93
551.1/.4-93
57-93
611/612-93
91(100)-93
8277 Stenli ima majmuna : čudni odnosi
Kreativni centar
8278 Bartolomej Kolumbo u Mošorinu
8279 Svi moji ljubimci
8280 365 [trista šezdeset pet] priča
8281 Sve životinje sveta
8282 Pastoralna simfonija
Kultura
JRJ
Evro
Evro
Mali Nemo
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta : Nolit : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Knjiga-komerc
Gutenbergova galaksija
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Knjiga-komerc
Nolit
769.81-93
821.162.4(497.11
3)-93-32
087.5
821-93-36
592/599(031)
821.133.1-31
Grifin, Endru
Spevak Jesenski,
Zoroslav
8283 Stranac
8284 Čekajući Godoa
8285 Gospoda Glembajevi
8286 Gorski vijenac
8287 Ilijada
8288 Majka hrabrost
8289 Gospa Nola
8290 Enciklopedija mrtvih
8291 Tvrdica
8292 Enciklopedija mrtvih
8293 Starac i more
8294 Drame
8295 Rani jadi
8296 Blago cara Radovana
8297 Hamlet
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2004
2004
2004
2004
Beograd
2003
Markon, Elena
Žid, Andre
Beograd
Zemun
Beograd
Beograd
Pančevo
2001
2003
2002
2003
2003
821.133.1-31
Kami, Alber
Beograd
821.133.1-2
Beket, Samjuel
Beograd
1981
821.163.42-31
Krleža, Miroslav
Beograd
1982
821.163.41-1
821.14'02-13
821.112.2-2
821.163.41-32
821.163.41-32
821.133.1-2
821.163.41-32
821.111(73)-31
821.161.1-2
821.163.41-32
Njegoš, Petar Petrović
Homer,
Breht, Bertold
Sekulić, Isidora
Kiš, Danilo
Molijer, Žan Batist
Kiš, Danilo
Hemingvej, Ernest
Čehov, Anton Pavlovič
Kiš, Danilo
Dučić, Jovan
Šekspir, Viljem
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1983
1997
1995
1997
1997
1994
1997
1995
1995
1997
2001
1966
821.111-2
Parker, Stiv
8297 Hamlet
8298 Hamlet
8298 Hamlet
8299 Poruke iza rešetaka
Muškarci su sa marsa, žene su sa
8300 venere
8301 Ne gubite živce zbog malih stvari
Nolit
Rad
Rad
Dnevnik
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.163.41-94
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Milisavac, Živan
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
1966
1973
1964
1968
Esotheria : Moć knjige
Esotheria : Moć knjige
Nolit : Prosveta : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
392.6
159.947.3
Grej, Džon
Karlson, Ričard
Beograd
Beograd
2004
2004
821.163.41-31
Ćosić, Dobrica
Beograd
1966
8303 Hajduci
8304 Robinzon Kruso
8305 Hajduk Stanko
Srpska trilogija : devetstočetrnaesta
8306 : 1.
8307 Pripovetke
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31 Nušić, Branislav
821.111-93-31
Defo, Daniel
821.163.41-31
Veselinović, Janko
Beograd
Beograd
Beograd
1966
1970
1966
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41.09
Jakovljević, Stevan
Rakić, Milan
Beograd
Beograd
1974
1968
8308 Majke mi bajka
Ruža : Čigoja štampa
821.163.41-31
2003
8309 Igra anñela
8310 Ludo zaljubljena
Aleksandrija
Editor
821.163.41-31
821.111(94)-31
Bobić-Mojsilović, Mirjana Beograd
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Beograd
Olderson, Megi
Beograd
2003
2004
8311 Mali princ
8312 Uliks
8313 Princeza Daisy : prvi svezak
8314 Fo
8315 Vreća kostiju
8316 Osvojiti Manhattan : drugi svezak
8317 Portret jedne ledi
JRJ
Čigoja štampa
Otokar Keršovani
Paidea
Plavo slovo : Alnari book
Otokar Keršovani
Novosti
Ustanova za kulturu "Mita
Živkov Lala"
821.133.1-93-32
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(680)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Egziperi, Antoan de Sent
Džojs, Džems
Kranc, Džudit
Kuci, Džon Majkl
King, Stiven
Kranc, Džudit
Džejms, Henri
Beograd
Beograd
Opatija
Beograd
Beograd
Opatija
Beograd
2004
2004
1989
2003
2001
1989
2004
821.163.41-7
Cincar, Nikola
Pančevo
2003
Paideia
Otokar Keršovani
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
821.111(73)-31 Kranc, Džudit
Beograd
Opatija
2002
1989
8302 Daleko je sunce
8318 Nasmejani Banat
8319 Alhemičar
8320 Mistralova kći : prvi svezak
8321 orlovi rano lete nije uvedena
8322 Narodne lirske pesme
8323 Oksfordska dečja enciklopedija
Prosveta
Mono Manana press
821.163.41-1:398
0/9(031)
8324 Orlovi rano lete
8325 Mistralova kći : drugi svezak
8326 Vašar u Topoli
8327 Stranac u ogledalu
8328 Na pozornici nije uvedena
8329 Pričam ti najlepše basne
8330 Nedužan nije uvedena
8331 Gilgameš nije uvedena
8332 Hajdi : velika knjiga priča
8333 Smrt u El Pasu
и звезду на небу устрели није
8334 уведена
8335 Механизација
8336 Тов говеда
8337 Eminem : preko granice
Veselin Masleša
Otokar Keršovani
Narodna knjiga
Otokar Keršovani
821.163.41-93-31
821.111(73)-31
821.163.41-93-1
821.111(73)-31
Zašto koliko pitanja, toliko odgovora
8338 nije uvedena enciklopedija
8339 Varke
Velika knjiga - mitologija : bogovi i
8440 junaci antičke Grčke
8441 Ubistvo u hramu Anubisa
8442 Nostradamusovo proročanstvo
8443 Sveta krv, sveti gral
8444 Marfijev zakon u ljubavi
7 najvećih grešaka koje roditelji
8445 čine
PET TIBETANACA 233-852.5
8446 400din
8447 Nirvana 78.071 250 din.
8448 Danteov klub
8449 Paralelni svet
IP JPJ Zemun
Beograd
Beograd
1965
2003
Ćopić, Branko
Kranc, Džudit
Erić, Dobrica
Šeldon, Sidni
Sarajevo
Opatija
Beograd
Rijeka
1960
1989
1982
1983
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Zemun
2001
Evro
Narodna knjiga ; Alfa
821.133.1-93-32 Mori, Mari Žoze
821.163.41-31
Ćirić, Zoran
Beograd
Beograd
2002
2004
Mono & manana
78.071.2:929
Haksli, Martin
Beograd
2004
Prosveta
821.163.41-1
Raičković, Stevan
Beograd
1968
Evro
Moć knjige
Lento
Metaphysica
Mono & manana
821.131.1-93-343
821.111(73)-31
133.3:929
27-778.435
821.131.1-82
Kaporali, Renato
Robinson, Linda
Bakić, Olja
Bejdzent, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2005
2005
2004
2005
2004
Zograf
159.922.7
Friel, Džon K.
Niš
2003
Moć knjige
Lento
821.111(73)-31
159.961
Perl, Metju
Benedikt, Božidar D.
Beograd
Beograd
2004
2005
Mihajlo Pupin : njegov život i
8450 njegovo delo
Domla-publishing
621.3:929
Novi Sad
2005
Evro
Politikin zabavnik ; Knjigakomerc
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan Beograd
2005
39-93
2005
Matica srpska ; Vajat
821.134.2-31
Matica srpska ; Vajat
Beoknjiga
821.134.2-31
159.947.3
8458 Dečja enciklopedija dinosaurusa
Mono & manana
8459 Moć i pohlepa : kratka povest sveta
Tragovi bogova : potraga se
8460 nastavlja
8461 Nega dece po doktoru Spoku
8462 Život životinja
hari Poter i zatvorenbik iz askabana
8463 naije ubedena
8464 Dečaci
Kairos
8465 Devojčice rastu
8466 Šta da radi ova fota?
8467 Princeza Daisy : drugi svezak
Kairos
Dnevnik - Novine i časopisi
Otokar Keršovani
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
8451 Bajke
8452 Pitanja i odgovori
8453 Tajne o muškarcima nije uvedena
Oštroumni plemić Don Kihot od
8454 Manče
Oštroumni plemić Don Kihot od
8455 Manče
8456 Ako je život igra ovo su pravila
Misli poznatih ljudi i poslovice o
8457 nama
8468 Svet sisara
8469 Prosvećeni vuk - nije uvedena
8471 Nečista krv nije uvedena
Moja knjiga biblijskih priča nije
8472 uvedena
Došenović, Milivoje
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
1988
2003
568.14/.19(031.0
53.2)
Džonson, Džini
Beograd
2004
Moć knjige
94(100)
Džajgentes, Filip
Beograd
2004
Mono & manana
Mono & manana
Mono & manana
001.94
613.95
591.5
Henkok, Grejem
Spok, Bendžamin
Brem, Alfred Edmund
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2003
2004
820(73)(02.053.2
)-31
821.111(73)-9331
821.163.41-31
821.111(73)-31
599-93
Servantes Saavedra,
Miguel de
Servantes Saavedra,
Miguel de
Karter-Skot, Čeri
Alkot, Lujza
Alkot, Lujza
Stefanović, Mirjana
Kranc, Džudit
1988
Sremski
Karlovci
Sremski
Karlovci
Novi Sad
Opatija
1999
2003
1989
Beograd
2004
2002
8473 Sumnjivo lice
Ne bi zeleo da si lekar u 16. veku
8474 nije uvedena
Ne bi voleo da budes polarni
8475 istrazivac nije uvedena
8476 Mačak u čizmama nije uvedena
8477 Legende o Hristu
Zavod za izdavanje
udžbenika
Nušić, Branislav
Novi Sad
1980
Lagerlef, Selma
Beograd
1998
2005
1980
1967
1963
1971
1982
1960
1955
1982
1990
1987
1968
1982
1958
1982
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1986
Evro
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
821.113.6-97
8480 Legenda o devojci Slobodi
8481 Pronañite pesme nije uvedena
8482 Sveto pismo nije uvedena
Narodna knjiga : Pobjeda
821.163.41-31
Marinković, Nada
Beograd
Beograd :
Titograd (tj.
Podgorica)
8483 Na Drini ćuprija
8484 Na Drini ćuprija
8485 Na Drini ćuprija
8486 Dva idola
8487 ðavoli dolaze
8488 Kapelan Martin Čedermac
8489 Crveni petao leti prema nebu
8490 Crepajački ñilkoš
8491 Ljudi sa četiri prsta
8492 Martin Kačur
8493 Pokošeno polje
8494 Ne tuguj bronzana stražo
8495 Za kruhom
8496 Tutori
8497 Crno sunce
8498 Majčina sultanija
8499 Pesma
8500 Tajne
8501 Proljeća Ivana Galeba
8502 Nož
Svjetlost : Prosveta
Prosveta
Prosveta
Nolit
Naprijed
Srpska književna zadruga
Nolit
"Književne novine"
BIGZ
Zora
Nolit
Svjetlost
Nolit
Nolit
Zapis
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nova knjiga
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.6-31
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.6-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.41-31
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Atanacković, Bogoboj
Bulatović, Miodrag
Bevk, France
Bulatović, Miodrag
Balan, Dušan
Bulatović, Miodrag
Cankar, Ivan
Ćosić, Branimir
Ćopić, Branko
Ćipiko, Ivo
Ćosić, Bora
Čučković, Goran
Ćorović, Svetozar
Davičo, Oskar
Davičo, Oskar
Desnica, Vladan
Drašković, Vuk
Sarajevo :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
8478 Narodi sveta
39-93
8503 Kraj mora
8504 Crveni konj
8505 Doba ćutnje
8506 Doba ćutnje
8507 Bajke braće Grim
8508 Bolna ljubav
8509 Razvoj civilizacije
8510 Ekologija nije uvedena
8511 Srednji vek
8512 Pop ćira nije uvedena
8513 Pesme o majci n9ije uvedena
8514 Derviš i smrt
Zvezdana jata nad ravnicom nije
8515 uvedena
8516 Ključ za Rebeka nije uvedena
821.163.42-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.3-31
Ćipiko, Ivo
Georgievski, Taško
Georgievski, Taško
Georgievski, Taško
Beograd
Subotica
Subotica
Subotica
1955
1977
1977
1977
821.112.2-31
Kurts-Maler, Hedviga
Zagreb
1979
930.85(3)-93
Beograd
2005
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
94(100)"04/14"93
Beograd
2005
Nolit
821.163.41-31
Beograd
1982
087.5
Zemun
2002
73/76.031.2(497.
11)
Krstić, Nina
Beograd ;
Jagodina
2003
930.85(4)"13/15"93
Lengli, Endru
Beograd
2006
Narodna knjiga
Minerva
Minerva
Minerva
Nakladni zavod Matice
hrvatske
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Selimović, Meša
JRJ
8517 Pun kovčeg bajki
8518 Poslednji kineski car nije uvedena
8519 kineski car nije uvedena
8520 kiše mekonga NIJE UVEDENA
JRJ
8521 Uči od velikog učitelja nije uvedena
8522 Zamislite deco nije uvedena
Velikani sarpske umetnosti nije
8523 uvedena
SANU ; Muzej naivne
8524 Naivna umetnost u Srbiji
umetnosti
Kako najlakše upropastiti sopstveno
8525 detennijenuveena
8526 Čekaj me hoću i ja
Politikin zabavnik ; Knjiga
8527 Leonardo
komerc
8528 Jevreji
8529 Doba ćutnje
8530 Gluvne čini
821.163.41-31
821.163.3-31
821.163.41-31
Glišić, Nebojša
Georgievski, Taško
Ilić, Aleksandar
8531 Velika deca
8532 Dolovačke priče 2
8533 Staklenko
8534 Staklenko
8535 Izgubljena u magli
8536 ðavo u prahu
Književne novine
Minerva
Nolit
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Ševa
Zora
Zora
Srpska misao
Gutenbergova galaksija
Beograd
Subotica
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Zagreb
Melburn
Beograd
1987
1977
1981
821.163.41-32
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41-31
613.83-053.6
8537 Mala supruga
Alfa
821.163.41-31
8538 U slovenačkim gorama
8539 I bol i bes
8540 I bol i bes
8541 Karavan savršenih
8542 I s tobom sama
Alfa
Matica srpska
Matica srpska
Mladost
Bratstvo-jedinstvo
821.163.41-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.42-31
821.163.41-31
8543 U slovenačkim gorama
8544 Gospoña Sabina
8545 Agitator : Skorojevići
8546 Bašta, pepeo
8547 Ženski bicikl
8548 Šijaci
8549 Šijaci
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
8550 Put preko vode
8551 ðuka Begović
8552 Teče krvava Drina 4.
Alfa
Nolit
Nolit
Nolit
Znanje
Zora
Zora
Radnički univerzitet "Radivoj
Ćirpanov)
Zora
Nova knjiga
Isaković, Antonije
Adamov, Predrag
Jeličić, Živko
Jeličić, Živko
Ilkić - Marković, Efimija
Bulatović, Mirjana
Jakovljević, Milica Mirjam
Jakovljević, Milica Mirjam
Janevski, Slavko
Janevski, Slavko
Jirsak, Predrag
Jocić, Ljubiša
Jakovljević, Milica Mirjam
Kumičić, Eugen
Kumičić, Eugen
Kiš, Danilo
Majdak, Zvonimir
Korajac, Vilim
Korajac, Vilim
Zagreb
1977
Zagreb
Novi Sad
Novi Sad
Zagreb
Novi Sad
1977
1978
1978
1964
1954
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1977
1966
1966
1982
1977
1964
1964
821.163.6-31
821.163.42-31
821.163.41-31
Kermauner, Taras
Kozarac, Ivan
Krsmanović, Momir
Novi Sad
Zagreb
Beograd
1980
1964
1987
8553 Daj nam danas
8554 Obala bez sunca
8555 Svadba
8556 Grañani sela Luga
8557 Grañani sela Luga
Nolit
Sloboda
Nolit
Prosveta
Prosveta
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Konstantinović, Radomir
kalić, Dušan
Lalić, Mihailo
Lazić, Žika
Lazić, Žika
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1982
1975
1973
1972
1972
1972
2001
1964
1964
1968
2002
8558 Palanka u planini i lutanja
8559 Metrovka
8560 Bakonja fra-Brne
Bilješke jednog pisca : Bakonja fra8561 Brne
Grafički umetnički zavod
"Planeta"
Slovo ljubve
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
8562 Poznanici
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Lazarević, Anñelija L.
Markov, Mladen
Matavulj, Simo
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1926
1972
1963
821.163.41-31
Matavulj, Simo
Matica srpska
821.163.41-32
Mićić - Dimovska, Milica Novi Sad
1980
8563 Poznanici
Matica srpska
821.163.41-32
Novi Sad
1980
8564 Gluho doba : 2
Nolit
821.163.41-31
Beograd
1982
8565 Gluho doba : 1
8566 Pejakov zavet
8567 Judita
8568 Uska ulica : Oblaci nad Tarom
8569 De mortius
8570 Bespuće
8571 Tito Dorčić
8572 Tito Dorčić
8573 Tito Dorčić
8574 Posljednji Stipančići
8575 Posljednji Stipančići
8576 Otpisani iz ružičaste zone
8577 Duva
8578 Duva
8579 Hotel Duva
8580 Hazardski rečnik
8581 Dan šesti
8582 Crna legija
8583 Pevač : druga knjiga
8584 Pevač : prva knjiga
8585 Pevač : prva knjiga
8586 Pevač : druga knjiga
8587 Živeti u slobodi
Nolit
Dnevnik
Zora
Kultura
Matica srpska
Nolit
Zora
Zora
Zora
Mlado pokolenje
Nolit
Prosveta
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
BIGZ
Nolit
Rad
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Sloboda
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.3-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-31
Mićić - Dimovska, Milica
Matić, Vučo, Dušan,
Aleksandar
Matić, Vučo, Dušan,
Aleksandar
Milošević, Mitar
Marulić, Marko
Minderović, Čedomir
Malešev, Bogdanka
Milićević, Veljko
Novak, Vjenceslav
Novak, Vjenceslav
Novak, Vjenceslav
Novak, Vjenceslav
Novak, Vjenceslav
Njeguš, Roksanda
Pavlovski, Božin
Pavlovski, Božin
Pavlovski, Božin
Pavić, Milorad
Petrović, Rastko
Petković, Ranko
Petrović, Boško
Petrović, Boško
Petrović, Boško
Petrović, Boško
Popović, Miloje
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Beograd
Novi Sad
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1982
1982
1968
1964
1957
1982
1964
1964
1964
1962
1975
1998
1969
1996
1982
1963
1982
1982
1982
1982
1984
8588 Radovi na krovu
8589 Sedam oka zemlje
8590 Roman bez romana
8591 Gorski car
8592 Gorski car
8593 Gorski car
8594 Na početku kraja
8595 Ludi kamen
8596 Jedan čovek dolazi iz magle
8597 Seoska učiteljica
8598 Ćele kula
8599 Laña tone
8600 Zvezda mora
8601 Pali anñeli
8602 Devojka sa bisernom minñušom
8603 Čokolada
8604 Čovek i dečak
8605 Devičanski plavo
8606 Devojka u zumbul plavom
Narodna knjiga
Kosmos
Nolit
Nolit
Nolit : Prosveta : ZUNS
Rad
Znanje
Narodna knjiga
Rad
Državno izdavačko
poduzeće hrvatske
Zapis
Narodna knjiga
Laguna
Laguna
Laguna
Plato
Laguna
Laguna
Laguna
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Pavličić, Pavao
Perović, Milivoje
Popović, Jovan Sterija
Ranković, Svetolik
Ranković, Svetolik
Ranković, Svetolik
Raos, Ivan
Radišić, Julka
Radaković, Aleksandar
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Beograd
1984
1959
1982
1968
1978
1986
1969
2001
1959
Ranković, Svetolik
Rašić, Tihomir
Rotković, Radoslav
O'Konor, Džozef
Ševalije, Trejsi
Ševalije, Trejsi
Haris, Džoana
Parsons, Toni
Ševalije, Trejsi
Zagreb
Beograd
Cetinje
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1950
1983
1954
2005
2003
2005
2000
2006
2005
2002
Koeljo, Paulo
Pirs, Ijan
Tomason, Dastin
Haris, Džoana
Kasler, Klajv
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2005
2005
2006
2005
Sarajevo
Beograd
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
1973
1998
1961
8607 Zahir
8608 Slučaj putokaza
8609 Pravilo četvorke
8610 Svete varalice
8611 Sahara
8612 Kum nije uvedena
8613 Derviš i smrt
8614 Derviš i smrt
8615 Zona Zamfirova
Paidia
Laguna
Laguna
Plata
Laguna
821.163.42-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.111-31
159.922.8:343.91
5
821.111-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111(73)-31
Svjetlost
Gutenbergova galaksija
Savremena škola
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Selimović, Meša
Selimović, Meša
Sremac, Stevan
8616 Zona Zamfirova
Epoha : Komerc-union
821.163.41-2
Sremac, Stevan
8617 Zona Zamfirova
Epoha : Komerc-union
821.163.41-2
Sremac, Stevan
8618 Zona Zamfirova
Epoha : Komerc-union
821.163.41-2
Sremac, Stevan
1968
1968
1968
8619 Zona Zamfirova
8620 Vukadin
821.163.41-2
821.163.41-31
Sremac, Stevan
Sremac, Stevan
821.163.41-8
821.163.41-31
821.163.41-31
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Stanković, Borisav
Zagreb :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
8624 Nečista krv
Epoha : Komerc-union
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
BIGZ
Nolit
Državno izdavačko
poduzeće Hrvatske
821.163.41-31
Stanković, Borisav
Zagreb
1951
8625 Plamen i močvare
Književna zajednica Kikinde 821.163.41-31
Savićević, Miroslav
Kikinda
1987
8626 Plamen i močvare
821.163.41-31
Savićević, Miroslav
Kikinda
1987
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-31
Slavić, Zoran
Stevanović, Vidosav
Stevanović, Vidosav
Šenoa, August
Zrenjanin
Beograd
Beograd
Beograd
1985
1987
1982
1971
8631 Sestre i braća
8632 Osamljenici
8633 Dama i jednorog
Književna zajednica Kikinde
Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Srpska književna zadruga
Nolit
Prosveta
Književna zajednica "Petart
Kočić"
Prosveta
Laguna
821.163.41-31
821.163.42-31
821.111-31
Šekler, Bogdan
Šegedin, Petar
Ševalije, Trejsi
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1961
2004
8634 Purpurni hibiskus
8635 Vršačka davorija
8636 Vršačka davorija
8637 Vršačka davorija
Laguna
Književna opština Vršac
Književna opština Vršac
Književna opština Vršac
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Adiči, Čimamanda Ngozi
Tokin, Milan
Tokin, Milan
Tokin, Milan
Beograd
Vršac
Vršac
Vršac
2005
1975
1975
1975
8638 Greh Zulejme Mustafine
8639 Kazneni prostor
8640
8641 Čik me uhvati
8642 Na Zapadu ništa novo
8643 Ereči velikog učitelja nije uvedena
8644 Dete zvano To
8645 Misionarsko polje
Srpska čitaonica i knjižnica
GTZ "Gorenjska"
821.163.41-31
821.163.41-31
Tripunović, ðorñija Ivov Irig
Trifunović, Duško
Sarajevo
1978
1989
Laguna
Minerva
821.111(73)-31
821.112.2-31
Abagnejl, Frenk
Remark, Erih Marija
Beograd
Subotica
2002
1965
Laguna
Laguna
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Pelcer, Dejv
Lendej, Vilijem
Beograd
Beograd
2002
2005
8621 Nečista krv : Koštana
8622 Nečista krv
8623 Gazda Mladen
8627 Skok u nesanicu
8628 Testament : roman u 52 bdenja
8629 Nišči
8630 Seljačka buna
1968
1958
1970
1990
1982
8646 Ženski rodoslov
8647 Da Vinčijev kod
8648 Da Vinčijev kod
8649 Crna kuća : Peter Straub
Aleksandrija
Solaris
Solaris
Editor
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Braun, Den
Braun, Den
King, Stiven
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
2006
2006
2006
2003
8650 Seni zaboravljenih predaka
8651 Sicilijanac
8652 Post mortem
8653 Stadionska groznica
Laguna
Laguna
Laguna
Plato
575.8
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
Sagan, Drajan, Karl, En
Puzo, Mario
Kornvel, Patriša
Hornbi, Nik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2005
2005
2001
2000
8654 Automobili
8655 Upotreba čoveka
8656 Upotreba čoveka
8657 Karo
629.33(02.053.2)
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Saton, Ričard
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
2006
1977
1977
1987
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.4-32
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Veselinović, Janko
Veselinović, Janko
Veselinović, Janko
Vasić, Živko
Vidaković, Aleksandar
Vučo, Aleksandar
Vučo, Aleksandar
Vujačić, Mirko
Žalica, Miodrag
Žicina, Milka
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Andrić, Ivo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Subotica
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
8673 U zavadi sa svetom
Knjiga komerc : Politika
Nolit
Nolit
Nolit
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
BIGZ
Nolit
Minerva
Nolit
Kultura
Prosveta
Svjetlost
Svjetlost
Nolit
Svjetlost...(etc)
Prosveta...(etc)
Nolit : Prosveta : ZUNS
Nolit
Slovo ljubve
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-32
Novi Sad
1984
8674 Martin Krpan : Moj život
8675 Važno je biti važan
Prosveta
Turistička štampa
821.163.41-32
821.163.41-32
Andrić, Ivo
Levstik, Cankar, Fran,
Ivan
Banović, Gojko
Beograd
Beograd
1965
1960
8658 Hajduk Stanko
8659 Hajduk Stanko
8660 Junak naših dana
8661 Seobe : Dnevnik o Čarnojeviću
8662 Velimir i Bosiljka
8663 Mrtve javke
8664 Mrtve javke
8665 Od nemila do nedraga
8666 Ne crtaj ñavola na zidu
8667 Devojka za sve
8668 Jelena, žena koje nema
8669 Žeñ
8670 Pripovetke
8671 Ljubav u kasabi
8672 Put Alije ðerñeleza
1970
1985
1982
1985
1982
1961
1960
1959
1962
1982
1965
1967
1978
1966
1980
8676 Oluja i zvezde
8677 ðavolje carstvo
8678 Stid
8679 Roblje zarobljeno
8680 Neizmišljeni likovi
8681 Čudesni kutovi
Minerva
Gutenbergova galaksija
Znanje
Jedinstvo
Jedinstvo
Jedinstvo
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Brašanac, Čedomir
Begenišić, Milivoje
Bilopavlović, Tito
Božović, Grigorije
Božović, Grigorije
Božović, Grigorije
Subotica
Beograd
Zagreb
Priština
Priština
Priština
1972
1999
1980
1990
1990
1990
8682 Kleopatra
8683 Crne natikače
8684 Doživljaji Nikoletine Bursaća
Dečje novine
Grafos
Mlado pokolenje
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.163.41-32
Francero, Karla Marija
Balan, Dušan
Ćopić, Branko
Gornji Milanovac
Pančevo
Beograd
1983
1995
1966
8685 Bitka s aždajom
8686 Sodoma i Gomora
8687 Moj podstanar rak
8688 Moj podstanar rak
Kako raste Mali zmaj : pesme za
8689 decu
Prosveta
Matica srpska
Srpska knjiga
Srpska knjiga
821.163.41-93-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Ćopić, Branko
Ćosić, Bora
Čizmić, Damjanka
Čizmić, Damjanka
Beograd
Novi Sad
Ruma
Ruma
1976
1963
2004
2004
821.163.41-93-1 Jakšić, ðura
Beograd
2005
821.163.3-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.4-32
821.163.41-32
Urošević, Vlada
Domanović, Radoje
Dapčević, Peko
ðukanović, Milomir
Dončević, Ivan
ðurñević, Miodrag
821.163.41-32
821.163.41-32
Glišić, Milovan
Glišić, Milovan
8697 Velika deca
8698 Pometeni jezici : pripovetke
8699 Psi i Ostali
M. Jakšić
Radnički univerzitet "Radivoj
Ćipranov"
Rad
Prosveta
Prosveta
Zora
Nolit
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Novo pokolenje
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Prosveta
Prosveta
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Isaković, Antonije
Isaković, Antonije
Jovanović, Biljana
8700 Grobnica za Borisa Davidoviča
8701 Jablan : i druge pripovetke
8702 Terazijske priče
8703 Breza i druge pripovijetke
Globus : Prosveta
Prosveta
Nikola Kolaković
Zora
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.42-32
Kiš, Danilo
Kočić, Petar
Kolaković, Nikola
Kolar, Slavko
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb :
Beograd
Beograd
Beograd
Zagreb
8690 Noćni fijaker
8691 Stradija
8692 Male ratne priče
8693 Tajna petrovačkog kamena
8693 Bezimeni
8694 Odloženo vreme
8695 Odabrana dela
8696 Pripovetke
1954
1961
1999
1965
1963
1969
1952
1972
1952
1980
1983
1956
1967
1971
8704 Strah i hrabrost : četiri novele
8705 Pod zastavom slobode
8706 Večnost trenutka
8707 Cveće i bodlje
8708 Cveće i bodlje
8709 Pripovetke
8710 Dela
8711 Pusta zemlja
8712 Pripovijesti crnogorske i primorske
8713 Pripovetke : O književnosti
8714 Priče o mlakarima
8715 Priče o mlakarima
8716 Priče o mlakarima
8717 Sunčana obala
8718 Rugobne priče
8719 Poznanici
8720 Pripovijetke i eseji
8721 Proze
8722 Petoljetka
8723 Menu : kratke proze
8724 Povratak u zavičajni predeo
8725 Istinite legende
8726 Duše se kupaju poslednji put
8727 Razgovor o tajnama
8728 Razgovor o tajnama
8729 Svirala igumana Stefana
8730 Ljudi - krtice : pripovest
8731 Na Nišavi u ćilimgradu
8732 Meñu nama
Narodna knjiga
Bratstvo-jedinstvo
"Veljko Vlahović"
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Prosveta
821.163.6-32
821.163.41-32
821.163.4-32
Kocbeg, Edvard
Kazimirović, Vasa
Klarski, Josip
821.163.41-32
Koš, Erih
821.163.41-32
821.163.41-32
Koš, Erih
Lazarević, Laza K.
821.163.41-32
821.163.41-32
Lazarević, Laza K.
Lalić, Mihailo
"Branko ðonović"
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Zora
Zora
Zora
Svjetlost
Bratstvo-jedinstvo
821.163.41-32
Mitrov Ljubiša, Stjepan
821.163.41-8
821.163.42-32
821.163.42-32
821.163.42-32
821.163.4-32
821.163.6-32
Matica srpska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Filip Višnjić
Književna opština Vršac
Književna zajednica Novog
Sada
Nolit
Matica srpska
Minerva
Minerva
Milorad P. Radusinović
Gutenbergova galaksija
Etnografski muzej Pirot
Nolit
Beograd
Novi Sad
Subotica
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
1982
1956
0
1964
Matavulj, Simo
Mihalić, Stjepan
Mihalić, Stjepan
Mihalić, Stjepan
Mikić, Aleksa
Mesner, Janko
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Sarajevo
Novi Sad
1969
1964
1964
1964
1961
0
821.163.41-32
821.163.42-32
821.163.42-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Mićić - Dimovska, Milica
Matoš, Anton Gustav
Marinković, Ranko
Mandić, Slobodan
Nikolić, Jovanka
Novi Sad
Zagreb
Zagreb
Beograd
Vršac
1980
1964
1948
1985
1985
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
Ostojić Belča, Olga
Popović, Jovan
Pavić, Milorad
Petrović, Boško
Petrović, Boško
Radusinović, Milorad
Rajić, Negovan
Rančić, Dimitrije
Ribnikar, Jara
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Subotica
Subotica
Užička Požega
Beograd
Pirot
Beograd
1985
1968
1982
1972
1972
1975
2002
1978
1973
1972
1972
1966
1970
1968
8733 Meñu nama
8734 Pripovijetke
8735 Tragovi
8736 Tragovi
8737 Dalmatinska pisma
8738 Škola bezbožništva
8739 Povratak miru
8740 Povratak miru
8741 Hiljadu i druga noć
8742 Pjesničke proze i drugi prilozi
8743 Noćni fijaker
8744 Proza
8745 Samonikli
8746 Odabrane pripovetke
8747 Odabrane pripovetke
8748 Uskraćene blagosti
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
8749 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Izbor iz jugoslovenske realističke
pripovetke : lektira za VIII razred
8750 osnovnog vaspitanja i obrazovanja
Suvremena hrvatska novela :
8751 svezak prvi
Suvremena hrvatska novela :
8752 svezak prvi
8753 Zapisi od nesanice
O melanholiji evropskog
8754 intelektualca
8755 Poznice
8756 Mitologija svakidašnjeg života
8757 Poslušanja
8758 Sve ruže Srbije
8759 Raskršća
Nolit
Prosveta…[etc]
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Centar mladih
Nolit
Nolit
Nolit
Srpska književna zadruga
Prosveta…[etc]
Radnički univerzitet "Radivoj
Ćipranov"
Prosveta…[etc]
Prosveta
Nolit
Nolit
Istarska naklada
821.163.41-32
821.163.4-32
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.42-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.42-32
Ribnikar, Jara
Samokovlija, Isak
Sopka, Ljubomir
Sopka, Ljubomir
Smoje, Miljenko
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksandar
Ujević, Tin
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Rijeka
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1964
1977
1977
1976
1978
1977
1977
1987
1964
821.163.3-32
821.163.42-32
821.163.6-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.42-32
Urošević, Vlada
Ujević, Tin
Voranc, Prežihov
Veselinović, Janko
Veselinović, Janko
Vukušić, Stjepan
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Pula
0
1964
1976
1958
1958
1982
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
Novi Sad
1979
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.432(082)
821.163.4232(082)
821.163.4232(082)
Novi Sad
1979
Zagreb
1971
Zagreb
1971
Ćulum, Jovan
Novi Sad
1985
Krasni, Zlatko
Popović, Miodrag
Mandić, Igor
Bećković, Matija
Reñep, Draško
Marić, Sreten
Beograd
Beograd
Pula
Ruma
Aranñelovac
Novi Sad
1997
1999
1976
2002
1985
1975
Zora
Zora
Književna zajednica Novog
Sada
Prosveta
Prosveta
Otokar Keršovani
Srpska knjiga
Napredak
Matica srpska
8760 Pisma iz Italije
8761 Eseji i putopisi
8762 Noć duža od snova
8763 Jazavac pred sudom : i pripovetke
8764 Poezija : Eseji
8765 Intimna drama
8766 Odabrani spisi
8767 Odabrani spisi
8768 Nezasitnost i bijeda : Otac i sin
Autobiografija : Sumnjivo lice :
Satire : Sluga Jernej i njegovo
8769 pravo
8770 S partizanima
8771 Izabrane strane
8772 Poznanje ljudi
8773 Poznanje ljudi
8774 Poznanje ljudi
Nolit : Prosveta : Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Naprijed : Prosveta :
Svjetlost
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Kultura
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Minerva
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Mladost
821.163.41-6
Nenadović, Ljubomir
821.163.42-82
Cesarec, August
821.163.41-82
821.163.41-82
Dedinac, Milan
Kočić, Petar
821.163.41-82
821.163.41-82
Kulenović, Skender
Lukač, ðerñ
821.163.41-82
Marković, Svetozar
821.163.41-82
821.163.42-32
Beograd
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Zagreb
821.163.41-82
821.163.42-82
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-82
821.163.41-82
Dedinac, Milan
8776 Gorski car : Pripovetke
8777 Odgovori
8778 Sudanija
8779 Putovanje do svanuća
8780 Priče o Titu
Mlado pokolenje
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Vuk Drašković
Rad
Vojnoizdavački zavod
Prosveta
Marković, Svetozar
Novak, Vjenceslav
Nušić, Domanović,
Cankar, Branislav,
Radoje, Ivan
Nazor, Vladimir
Obradović, Dositej
Obradović, Dositej
Obradović, Dositej
Obradović, Dositej
821.163.41-82
821.163.41-92
821.163.41-32
821.163.6-94
821.163.41-94
Ranković, Svetolik
Drašković, Vuk
Kočić, Petar
Bukleski, Tome
Jevtović, Miroljub
8781 Memoari
Politika : Narodna knjiga
821.163.41-94
Nenadović, Prota Matija Beograd
8775 Noć duža od snova
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1978
1964
1972
1963
1969
1985
1969
1969
1961
1966
1971
1946
1966
1966
1971
1972
1970
1987
1964
1968
1981
2005
8782 Memoari
8783 Varoš na kraj sveta
Prosveta
Mali Nemo
821.163.41-94
821.163.41-94
Nenadović, Prota Matija Beograd
Pančevo
1971
2002
8784 Memoari
Prosveta
Narodna knjiga : Matica
srpska
Narodna knjiga : Matica
srpska
Narodna knjiga : Matica
srpska
Narodna knjiga : Matica
srpska
821.163.41-94
Nenadović, Prota Matija Beograd
Novi Sad :
Pupin, Mihajlo
Beograd
Novi Sad :
Pupin, Mihajlo
Beograd
Novi Sad :
Pupin, Mihajlo
Beograd
Novi Sad :
Pupin, Mihajlo
Beograd
Ignjatijević-Tkalac,
Imbro
Beograd
Plehanov, G. V.
Beograd
1966
8785 Sa pašnjaka do naučenjaka
8786 Sa pašnjaka do naučenjaka
8787 Sa pašnjaka do naučenjaka
8788 Sa pašnjaka do naučenjaka
8789 Uspomene iz mladosti u Hrvatskoj
8790 Umetnost i književnost I
Srpska književna zadruga
Kultura
Savez sportskih ribolovaca
8791 Na vodi
NRS
8792 Kompromis
Naprijed
Matica srpska : Srpska
8793 Pesnički prevodi
književna zadruga
8794 Teorija tragedije
Nolit
8795 Teorija tragedije
Nolit
Matica srpska : Srpska
8796 Nečista krv : Koštana
književna zadruga
8797 Romeo i Julija
Prosveta
8798 Romeo i Julija
Rad
8799 Tragedija Julija Cezara
Prosveta
8800 Smoki
Kosmos
8801 Joseph Andrews : Jonathan Wild
Naprijed
Politikin zabavnik ; Knjiga
8802 Roboti
komerc
8803 Citadela
Bratstvo-jedinstvo
8804 Španski baštovan
Bratstvo-jedinstvo
Izdavačka knjižara Koste
8805 San Mikele : ispovest slepog lekara Jov. Mihailovića
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.41-94
821.163.42-94
821:7
821-32(082.2)
821-7(082.2)
1979
1979
1979
1979
1925
1966
821-1(082.2)
821.09
821.09
Stojanović, Dragan
821.163.41-8
821.111-2
821.111-2
821.111-2
821.111-31
821.111-31
Stanković, Borisav
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Džejms, Vil
Filding, Henri
Beograd
Zagreb
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
0
1964
007.52-93
821.111-31
821.111-31
Bridžman, Rodžer
Kronin, Arčibald DŽ.
Kronin, Arčibald DŽ.
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
2006
1982
1982
821.111-31
Munte, Aksel
Beograd
0
1972
1984
1984
1970
1968
1964
1948
1957
1961
8806 Put u Lilliput i Brobdingnag
8807 Poslednja obala
8808 Daleko
Naprijed
Minerva
Minerva
Svift, Džonatan
Šut, Nevil
Pristli, Džon
Srpska književna zadruga
Minerva
821.111-31
821.111-31
821.111-31
821.11132(082.2)
821.111(73)-31
Zagreb
Subotica
Subotica
1964
1961
1963
8809 Nova engleska pripovetka
8810 Henderson, kralj kiše
1982
1962
Bak, Perl
Grej, Džon
Grej, Džon
Grej, Džon
Džons, Džejms
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Kranc, Džudit
Kranc, Džudit
Stilmen, Robert Dž
Beograd
Zagreb
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Zagreb
Novi Sad
Zagreb
Opatija
Opatija
Novi Sad
8811 Obećanje
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
8812 Paviljon žena
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
8813 Glasovi u kući
Rad : Marica srpska
821.111(73)-31
Bak, Perl
8814 Tvorac grada
8815 Siena čeka
8816 Tragom bjegunca
8817 Posljednji graničar
8818 Idi onom koji zavija žene u crno
8819 Pripovetke
8820 Zbogom oružje
8821 Osvojiti Manhattan : prvi svezak
8822 Skrupule
8823 Velika trka parobroda
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-32
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
8824 Serpiko
8824 Nevolje sa Harijem
Rad : Marica srpska
Osloboñenje
Osloboñenje
Osloboñenje
Naprijed
Matica srpska
Mladost
Otokar Keršovani
Otokar Keršovani
Forum - marketprint
Beogradski izdavačkografički zavod
Kosmos
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Mas, Piter
Stori, Džek Trevor
Beograd
Beograd
1977
1960
8825 Psi
Knjiga komerc : Politika
Saton, Ričard
Beograd
2006
Prometej
Narodna knjiga - alfa
Prosveta
629.33(02.053.2)
159.922.8:343.91
5
821.112.2-93-31
821.112.2-1
8827 Tajna srećne dece
8828 Gospodar lopova
8829 Lirika
Bidalf, Stiv
Funke, Kornelija
Rilke, Rajner Marija
Novi Sad
Beograd
Beograd
2001
2003
1968
Izdanje I. ð. ðurñevića
821.112.2-2
Gete, Johan Volfgang
Beograd :
Sarajevo
1920
Belou, Sol
1978
1965
1965
1965
1990
1990
1990
1971
1966
1952
1989
1986
1987
8829 Priče o malim borcima nije uvedena
8831 Faust
8832 Vrata prema moru
8833 Stradanja mladog Vertera
8834 Tajna medaljona
Veliki poglavica Tatanka-Jotanka :
roman o "Biku koji sedi" poglavici
8835 Sijuksa
8836 Čudo u Nemačkoj
8837 Sidarta
8838 Jozef traži slobodu ; Tuñi bogovi
8839 Umirući car
8840 Okamenjena molitva
8841 Buddenbrookovi
8842 mačke nije
8843 Roboti nije
8844 špijuni nije
8845 Tri ratna druga
8846 Tajanstveni stranci
8847 Sva vozila grada nije uvedena
8848 Muzika
8849 Plavi čuperak
8850 Plavi čuperak
8851 Svet nauke
8852 Okeani
8853 Ekspedicija Kon - Tiki
8854 Plodovi zemlje
8855 Pan ; Viktorija
8856 Na potkrovlju sveta
8857 Koreni
8859 Kanconijer
8860 zemlje svetog Sakramenta
8861 Ljubav pod oružjem
Bratstvo-jedinstvo
Prosveta
Otokar Keršovani
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Beker, Jirgen
Gete, Johan Volfgang
Fišer, Marija Luis
Novi Sad
Beograd
Rijeka
1985
1975
1985
Mladost
Minerva
BIGZ
Minerva
"Otokar Keršovani"
"Otokar Keršovani"
Naprijed
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
821.112.2-31
Dauman, Rudolf
Hartung, Hugo
Hese, Herman
Kesten, Herman
Maj, Karl
Maj, Karl
Man, Tomas
Zagreb
Subotica
Beograd
Subotica
Rijeka
Rijeka
Zagreb
1963
1962
1984
1964
1966
1965
1980
Minerva
Naprijed
821.112.2-31
821.112.2-32
Remark, Erih Marija
Hauf, Vilhelm
Subotica
Zagreb
1972
1964
681.81-93
Ardli, Nil
Beograd
2005
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1980
53/54-93
Beograd
2005
Beograd
Sarajevo
Subotica
Subotica
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
Rijeka
2004
1961
1962
1962
1966
1976
1974
1955
1966
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjigakomerc
Svjetlost
Minerva
Minerva
Vuk Karadžić
Prosveta
Prosveta
Narodna prosvjeta
Otokar Keršovani
551.46-93
821.113.5-992
821.113.5-31
821.113.5-31
821.113.6-31
821.163.41-31
821.131.1-1
821.131.1-31
821.131.1-31
Hejerdal, Tur
Hamsun, Knut
Hamsun, Knut
Mirdal, Jan
Ćosić, Dobrica
Petrarka, Frančesko
Jovine, Franćesko
Sabatini, Rafael
8862 Zastave nije uvedena
8863 Milion
8864 Velika nedelja
8865 Evgenija Grande
8866 Mutivoda
8867 Život i priključenija
8868 Dužnost obaveštajca
8869 Četrdeset pet vitezova : III
8870 Dominik
8871 Anñelika i njena ljubav
8872 Izgubljene bitke
8873 Jadnici IV
8874 Unutrašnji oganj
8875 Pobuna se širi u El Pau
8876 Moje jedinče
8877 Pomorska tamnica
U traganju za izgubljenim
vremenom : dvanaesti svezak :
8878 Pronañeno vrijeme I
8879 Vezuv
8880 Zloba
8881 Najveći trgovac na svetu
8882 Večita deca
8883 Zoja
8884 Ljudi laži
8885 Beograde dobro jutro nije uvedena
8886 Naličje
8887 Bajke
8888 Lazzarillo de Tormes
8889 Akvarijum (Acvariu)
Astralni uticaji na ličnost i delo
8890 Dostojevskog
8891 Pesme
8892 Bonton slikovnica Nije uvedena
Mladost
Minerva
Rad
Progres
Nolit
Minerva
Progres
Zadruga
Otokar Keršovani
Minerva
Prosveta
BIGZ
Minerva
Prosveta
Minerva
821.131.1-992
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.163.41-94
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
133.2
821.133.1-31
821.133.1-31
821.133.1-31
Polo, Marko
Aragon, Luj
Balzak, Onore de
Balzak, Onore de
Obradović, Dositej
Bul, Pjer
Dima, Aleksandar
Fromanten, Ežen
Golon, Ana i Serž
Giju, Luj
Igo, Viktor
Kastaneda, Karlos
Kastiju, Anri
Konfino, Žak
Mort, Mišel
Zagreb
Subotica
Beograd
Novi Sad
Beograd
Subotica
Novi Sad
Beograd
Rijeka
Subotica
Beograd
Beograd
Subotica
Beograd
Subotica
1954
1961
1969
1965
1969
1964
1964
1953
1966
1965
1974
1988
1961
1952
1964
Zora - Mladost
Minerva
Narodna knjiga ; Alfa
Mono Manjana
Progres
Narodna knjiga ; Alfa
Alnari
821.133.1-31
821.133.1-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.133.1-32
821.111(73)-31
615.851
Prust, Marsel
Robles, Emaniel
Stil, Danijela
Mandino, Og
Kasu, Žan
Stil, Danijela
Pek, Skot
Zagreb
Subotica
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
1972
1964
1998
1997
1962
1998
2006
Minerva
821.134.2-31
Egeja, Hoze Korales
Subotica
1963
Prosveta
Naprijed
Književna opština Vršac
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan Beograd
821.134.2-31
Zagreb
821.135.1-1
Dojnaš, Štefan Aug.
Vršac
1963
1964
1982
Arion
Rad
821.161.1.09
821.161.1-1
0
1964
Milekić, Goran
Majakovski, Vladimir
Beograd
Pseće srce ; Zapisi mladog lekara : Beogradski izdavačko8893 novele
grafički zavod
8894 Galeb
Svjetlost
8895 Sve moje gluposti
821.161.1-32
821.161.1-31
Bulgakov, Mihail
Birjukov, N.
Beograd
Sarajevo
1979
1946
8896 Taras Buljba
8897 I nije bilo boljeg brata
8898 Braća Jeršovi
8898 Gambrinus : i druge pripovetke
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-32
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Ibrahimbekov, Maksud
Kočetov, Vsevolod
Kuprin, Aleksandar
Beograd
Beograd
Novi Sad
Subotica
1966
1981
1962
1963
8899 Gutljaj slobode
8900 Doktor Živago : I
8901 Doktor Živago : II
Prosveta
Nolit
Progres
Minerva
Beogradski izdavačkografički zavod
Prosveta
Prosveta
821.161.1-31
821.161.1-31
821.161.1-31
Beograd
Beograd
Beograd
1979
1962
1962
8902 Kapetanova kći
8903 Proza
Rad
Prosveta
821.161.1-31
821.161.1-32
Okudžava, Bulat
Pasternak, Boris
Pasternak, Boris
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Ljermontov, Mihail
Beograd
Beograd
1965
1948
8904 Priče o herojima
Biblioteka Društva za
kulturnu saradnju Vojvodine
sa SSSR ; Budućnost
821.161.1-32
Gorki, Maksim
Novi Sad
1945
Iljf ; Petrov, Ilja ; Jevgenij
Bučkovski, Leopold
Putrament, J.
Sjenkevič, Henrik
Zagreb
Subotica
Beograd
Subotica
1964
1961
1949
1964
Edigej, Ježi
Beograd
1975
8905 Kako se stvarao Robinzon
8906 Crna bujica
8907 Stvarnost
8908 Quo vadis
8909 Plavi safir
8910 tom sojer
8911 O književnosti i jeziku : I
8912 O književnosti i jeziku : II
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8913 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8914 srpske kulture dvadesetog veka
Naprijed
Minerva
Prosveta
Minerva
Beogradski izdavačkografički zavod
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Matica srpska : Srpska
književna zadruga
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
821.161.1-7
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
1972
1972
1983
1983
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8915 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8916 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8917 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8918 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8919 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8920 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8921 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8922 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8923 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8924 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8925 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8926 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8927 srpske kulture dvadesetog veka
Biće i jezik : u iskustvu pesnika
8928 srpske kulture dvadesetog veka
8929 Maja i lasica
8930 Ogledi i članci iz književnosti
8931 O književnosti i jeziku : II
8932 O književnosti i jeziku : I
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Prosveta ; Rad ; Matica
srpska
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
821.163.41.09
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
Novi Sad :
Konstantinović, Radomir Beograd
821.163.41.09
Popović, Bogdan
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
821.163.41.09
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1964
1972
1972
8933 Iz književnosti
8934 Imenoslov : za roditelje i kumove
8935 Iz književnosti
8936 Nina i Tajno oko Atlantide
Priručnik o seksualnom vaspitanju :
8937 zbogom, rodo!
8938 Romantizam II
8939 Romantizam I
Polja svijetla i tamna : književno
8940 delo Ivana Gorana Kovačića
Srpskohrvatska narodna
književnost kod Čeha (od
8941 Dobrovskog do Njemcove)
8942 Tokovi makedonske književnosti
8943 Jezik Ljubomira Nenadovića
8944 Prkosi i zanosi Stanislava Vinavera
Srpska narodna pesma u nemačkoj
8945 književnosti
8946 Poezija i kritika
8947 Rasprave i kritike
8948 Problemi književnosti
8949 Brodolom Pacifika
8950 O Zmaju
8951 Pjesništvo pjesme - pjesnici
8952 Kritike i ogledi
Primarno i nijansa : o književnom
8953 delu Boška Petrovića
Hrvatski književni jezik 19. i 20.
8954 stoljeća
Oganj i ruža : pjesme narodne
8955 revolucije
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Zavičaj
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Evro
821.163.41.09
Popović, Pavle
81"373.231
Filipović, Miomir
Novi Sad :
Beograd
Sremska
Mitrovica
Novi Sad :
Beograd
Beograd
1972
2006
Beograd
Beograd
Beograd
2006
1975
1975
Sarajevo
1971
Novi Sad
Priština
Novi Sad
1985
1976
1981
1972
2006
Evro
Nolit
Nolit
821.163.41.09
Popović, Pavle
821.131.1-93-31 Vičer, Muni
Agostini ; Bonamini, ð.
613.88-93
D. ; I.
821.163.41(091) Popović, Miodrag
821.163.41(091) Popović, Miodrag
Svjetlost
821.163.41.09
Matica srpska
Jedinstvo
Matica srpska
821.163.41.09:39
8
ðorñević, Nada
821.163.3.09
Ilić, Vojislav I.
821.163.41.09
Jerković, Jovan
Prosveta
Narodna biblioteka "Veljko
Vlahović"
Zenit
Naprijed ...
Naprijed ...
Nolit
Matica srpska
August Cesarec
Srpska književna zadruga
821.163.41.09
821.163.41.09:39
8
821.163.41.09
821.163.4.09
821.163.4.09
821.111(73)-31
821.163.41.09
821.163.4.09
821.163.41.09
Tešić, Gojko
Beograd
1998
Ćurčin, Milan
Mijušković, Neño
Barac, Antun
Barac, Antun
Merijet, kapetan,
Kostić, Laza
Ladan, Tomislav
Džadžić, Petar
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Zagreb
Beograd
1987
1991
1964
1964
1957
1989
1976
1973
Dnevnik
821.163.41.09
Gordić, Slavko
Novi Sad
1985
Matica hrvatska
821.163.42(091) Jonke, Ljudevit
Zagreb
1971
Kultura
821.163.4-1
Zagreb
1956
Selimović, Meša
Dom kulture
Književne novine
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.41-31
8959 Kikinda : veliko banatsko kolo
8960 Mit o ptici
8960 Robinzon Kruso
8961 Kikinda : veliko banatsko kolo
8962 Zvezdozlatom suznim : pesme
8963 Zvezdozlatom suznim : pesme
8964 Put do ploda
8965 Put do ploda
8966 Na vetrenjači sunca banatskog
8967 Na vetrenjači sunca banatskog
8968 Na vetrenjači sunca banatskog
8969 Na vetrenjači sunca banatskog
8970 Daljine
8971 Daljine
Književna zajednica Kikinde
Dnevnik
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Stav
Svitanja
Svitanja
Centar za kulturu
Centar za kulturu
Centar za kulturu
Centar za kulturu
Centar za kulturu
Centar za kulturu
Lazar Brajović - Stanaj
Lazar Brajović - Stanaj
821.163.41-1
821.163.41-1
821.111-93-31
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
8972 Gde spava veče
8973 Bajka o ribaru i ribici nije uvedena
8974 Daljine
8975 Daljine
8976 Sabrane pesme
8977 Kuća Bahove muzike
8978 Vojvodina
8979 Vojvodina
8980 Vojvodina
8981 Istina i tumačenje
8982 Zrenjanin ; Višnja za zidom
8983 Domaći sapun
8984 Zglob
8985 Miletski tesnac
8956 Sinñelićeve čegarske vatre
"Glas korena"
8957 Pesme bratstva i jedinstva
8958 Ratne ljubavi
Niš
2003
Božović, Saša
Crepaja
Beograd
1974
1985
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Defo, Daniel
Antić, Miroslav
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Balan, Dušan
Brajović-Stanaj, Lazar
Brajović-Stanaj, Lazar
Kikinda
Novi Sad
Beograd
Kikinda
Pančevo
Pančevo
Zrenjanin
Zrenjanin
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Topolica-Bar
Topolica-Bar
1987
1982
1984
1981
1968
1968
1974
1974
1972
1972
1972
1972
1969
1969
Sekcija književnika Pančevo 821.163.41-1
Bosnić, Jelena
Pančevo
1981
Lazar Brajović - Stanaj
Lazar Brajović - Stanaj
Sveske
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Topolica-Bar
Topolica-Bar
Pančevo
1969
1969
1991
Prosveta
Merkur
Merkur
Merkur
Revija
Prosveta
Književna opština Vršac
Bratstvo-jedinstvo
Minerva
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.09
821.163.41-1
821.163.41-32
821.163.41-1
821.163.41-1
Brajović-Stanaj, Lazar
Brajović-Stanaj, Lazar
Ćurčin, Milan
Jovanović, Dragan
Danilov
ðanić, Josip
ðanić, Josip
ðanić, Josip
Dražić, Silvia
Davičo, Oskar
ðukanov, ðura
ðerić, Zoran
ðonović, Janko
Beograd
Apatin
Apatin
Apatin
Osijek
Beograd
Vršac
Novi Sad
Subotica
1998
1978
1978
1978
1985
1971
1982
1985
1986
8986 I mi znamo šta je ljubav
8987 Činjenično stanje
8988 Kroz tamu ropstva
8989 Sev
8990 Legenda otetih snova
8991 Pesme
8992 Pesme
8993 Pevanija
8994
8995 Vitezovi
8996 Pesme
8997 Pesme
8998 Lirske staze ðure Jakšića
8999 Trag u vremenu
9000 Trag u vremenu
9001 Pesme
9002 Sveto pismo nije uvedena
9003 Da Vinčijev kod
9004 mafija nije uvedena
9005 Praistorija
9006 Gusari
9007 Svetlost
9008 Impresionizam
9009 Vremenske prilike
9010 Zastave
Javno preduzeće ptt
saobraćaja "Srbija" holding
Nolit
Piščevo izdanje
Književna zajednica Novog
Sada
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Rad
Matica srpska
Prosveta
821.163.41-1
821.135.1-1
821.163.41-1
Grujić, Zora
Flora, Joan
Erić, Drag. LJ.
Beograd
Beograd
Beograd
1997
1985
1946
821.163.41-1
Ivkov, Boško
Novi Sad
1985
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Ilkić - Marković, Efimija
Ilić, Vojislav
Jovanović Zmaj, Jovan
Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
1980
1968
1975
1968
Beograd
Beograd
Beograd
2006
1976
1976
Politikin zabavnik : Knjiga
komerc
Nolit
Nolit
Matična biblioteka "ðura
Jakšić"...
Srpska knjiga
Srpska knjiga
Mlado pokolenje
929.733(100)"09/
16"
Gravet, Kristofer
821.163.41-1
Jakšić, ðura
821.163.41-1
Jakšić, ðura
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Jakšić, ðura
Jović, Bogoljub
Jović, Bogoljub
Jakšić, ðura
Srpska Crnja
Ruma
Ruma
Beograd
1982
2004
2004
1970
Solaris
821.111(73)-31
Braun, Den
Novi Sad
2006
Beograd
2004
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
551.7-93
681.81-93
Plat, Ričard
Beograd
2006
535-93
Barni, Dejvid
Beograd
2006
75.036.2-93
Velton, Džud
Beograd
2006
551.5-93
Kosgrou, Brajan
Beograd
2006
Beograd
2006
929.921(100)-93 Krempton, Vilijam
9011 Letelice
9012 Izumi
9013 Stari Egipat
9014 Istraživanja vasione
9015 Sport
9016 Van Gog
9017 Vulkani
9018 Otkrića u budućnosti
9019 Stara Grčka
9020 Drevni svet
9021 Tehnologija
9022 Savremeni svet
9023 Razvoj transporta
9024 Privreda sveta
9025 Maja na jedrenju
9026 Maja i svemoguća lasica
Kad sam se rodio, kažu... ;
9027 Devojčica odlučuje
9028 Ništa na poklon
9029 Mocart : čudo od deteta
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Snežana ðurñević
Laguna
Evro
629.78-93
Nejhum, Endru
Beograd
2006
001.894-93
Bender, Lionel
Beograd
2006
930.85(32)-93
Hart, Džordž
Beograd
2006
629.78-93
Skot, Kerol
Beograd
2006
796-93
Hamond, Tim
Beograd
2006
75.071.1:929
Bernard, Brus
Beograd
2006
551.21-93
Van Ros, Suzana
Beograd
2006
001.894-93
Tambini, Majkl
Beograd
2006
930.85(38)-93
Pirson, En
Beograd
2006
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2006
2006
94(100)-93
62-93
94(100)"14/19"93
Haris, Nikolas
629(091)-93
Haris, Nikolas
338-93
Delae ; Marlije, Žilber ;
821.133.1-93-32 Marsel
Delae ; Marlije, Žilber ;
821.133.1-93-32 Marsel
821.163.41-93-1 ðurñević, Snežana
821.111-93-32
Makdonel, Patrik
78.071.1:929
Konječni, Kristof
Prilog odbrani demokratije : za
9030 jasna pravila igre
9031 Pesme : knjiga prva
9032 Pesme : knjiga druga
Narodna knjiga - Alfa
Stubovi kulture
Stubovi kulture
9033 Moje detinjstvo
Akademska organizacije
Srbije ; Fond Mihajla Pupina 62:929
9034 Dani nauke
9035 Za bolji put Srbije
9036 Nije kriv ubica, kriv je ubijeni
Čitanka za obolele od šećerne
9037 bolesti
9038 Beskrajna priča
321.7(497.11)"19
96/2005"
Gavrilović, Slobodan
821.163.41-1
Simović, Ljubomir
821.163.41-1
Simović, Ljubomir
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2005
2005
Beograd
2005
Beograd
2005
Beograd
2006
Beograd
2003
821.112.2-93-31 Ende, Mihael
Beograd
1989
613.81/.84-084053.6
Vujović, Milovan
Novi Sad
2005
821.163.41-1
7.01(075.8)
Karanović, Dušan
Drinić, Miroslav
Raška
Banja Luka
2005
2002
821.161.1-31
821.163.41-31
Peljevin, Viktor
Bubalo, Branko
Beograd
Beograd
Veliko Gradište ;
Petrovac na
Mlavi
Veliko Gradište ;
Petrovac na
Mlavi
Veliko Gradište ;
Petrovac na
Mlavi
2006
2005
Pupin, Mihajlo
Akademska organizacija
Srbije ; Fond Mihajla Pupina 62:929
Pupin, Mihajlo
Demokratska stranka Centar
resornih odbora
329(497.11)(062)
821.112.2(436)Rende
31
Verfel, Franc
Prosveta
Fond za pomoć Srbima
Prevencija bolesti zavisnosti : kod "Toma Maksimović" ;
dece i omladine (narkomanija,
Gimnazija "Jovan Jovanović
9039 alkoholizam i nikotinizam - pušenje) Zmaj"
Srpska pravoslavna crkvena
9040 Anñeli pevaju : pesme za decu
opština Nikoljačka
9041 Kriza i kraj umjetnosti
Filozofski fakultet
Dijalektika prelaznog perioda : iz
9042 niotkuda u nikuda
Plato
9043 Ćelija : roman
Znamen
9044 Dan u slovu
Kulturno - prosvetni centar ;
Narodna biblioteka
821.163.41-1
Perić, Raša
9045 Živi trag
Kulturno - prosvetni centar ;
Narodna biblioteka
821.163.41-1
Perić, Raša
9046 Srpski put
Kulturno - prosvetni centar ;
Narodna biblioteka
821.163.41-1
Perić, Raša
2004
2002
2002
9047 Govor mesečine
9048 Moj podstanar rak
9049 Morska zmija
Neobični doživljaji Tartena
9050 Taraskonca
9051 Čovjek u središtu
9052 Arneova ostavština
9053 Antologija ukrajinske poezije
9054 Crepajački ñilkoš
9055 Sintaksičke strukture
9056 Problemi komike i smeha
ArchiCad za početnike : priručnik u
9057 19 lekcija
Internet za početnike : priručnik u
9058 12 lekcija
Access za početnike : priručnik u
9059 15 lekcija
Word za početnike : priručnik u 24
9060 lekcija
Excel za početnike : priručnik u 24
9061 lekcija
Priručnik Windows XP : priručnik u
11 lekcija : sa dodatkom instalacija i
korišćenje srpske verzije ćirilica 9062 latinica
Powerpoint za početnike : priručnik
9063 u 14 lekcija
9064 Ličko umiljenije
9065 Povratak iz gulaga
9066 Čuvaj se senjske ruke
9067 Zagonetke u stihu
9068 Zagonetke u stihu
9069 Serafim sportski komentator
Srpska knjiga
Srpska knjiga
Prosveta
821.163.41-1
821.163.41-32
821.111-93-31
Radojković, Krinka
Čizmić, Damjanka
Vern, Žil
Ruma
Ruma
Beograd
2006
2004
1988
Prosveta
Filozofski fakultet
Clio
Petar Kočić
Književne novine
Dnevnik ; Književna
zajednica Novog Sada
Dnevnik ; Književna
zajednica Novog Sada
821.133.1-93-32
141.319.8
821.112.2-31
821.161.2-1
821.163.41-31
Dode, Alfons
Kerović, Radivoje
Lenc, Zigfrid
Balan, Dušan
Beograd
Banja Luka
Beograd
Beograd
Beograd
1987
2002
2001
1979
1990
81
Čomski, Noam
Novi Sad
1984
82.01
Prop, Vladimir
Novi Sad
1984
Primatron
004.42(035)
Maksimović, Saša
Novi Sad
2004
Primatron
004.738.5(035)
Novi Sad
2004
Primatron
004.42(035)
Božić, Dragan
Pelemiš ; Janićijević,
Dragan ; Srñan
Novi Sad
2005
Primatron
004.42(035)
Božić, Dragan
Novi Sad
2004
Primatron
004.42(035)
Božić, Dragan
Novi Sad
2004
Primatron
004.42(035)
Božić, Dragan
Novi Sad
2004
Primatron
Književna zajednica Novog
Sada
Naprijed
Zora
Knjižara "Prota Vasa"
Knjižara "Prota Vasa"
Sportska knjiga
004.42(035)
821.163.4184:398
821.163.4-94
821.163.42-31
821.163.41-84
821.163.41-84
821.163.41-7
Ostojić, Branko
Novi Sad
2004
Divjak, Milan
Štajner, Karlo
Šenoa, August
Paunović, Momir
Paunović, Momir
Živulović, Žika
Novi Sad
Zagreb
Zagreb
Pančevo
Pančevo
Beograd
1985
1981
1964
2000
2000
1954
9070 Povratak
9071 Istinite legende
"Otokar Keršovani"
Prosveta
821.112.2-31
821.163.41-32
9072 Vrutak
U izdanju autora
821.163.41-1
9073 Srebrni cvet
U izdanju autora
821.163.41-1
9074 Srebrni cvet
9086 Mač pik
9087 Savršenstvo vatre
U izdanju autora
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Savez pisaca amatera
Jugoslavije
Matica srpska
Zapis
Delta press
Dnevnik
Prosveta
Prosveta
Književna zajednica Novog
Sada
Dnevnik
9088 Zarobljene reči
9089 Zarobljene reči
9090 Nedremano oko
9091 Srp na nebu : pesnici Pančeva
9092 Živo meso
9093 Vučja so
9094 Poezija
9075 Dragulji vremena
9076 Dragulji vremena
9077 Dragulji čovečanstva
9078 Dragulji čovečanstva
9079 Dragulji čovečanstva
9080 Ja sam ti je on
9081 Njive skamenjene
9082 Kamen na drumu
9083 Obično pre podne
9084 Smrt Smail age Čengijića
9085 Ispovest munja
Rijeka
Beograd
1966
1971
Beograd
1979
Beograd
1972
821.163.41-1
Remark, Erih Marija
Popović, Jovan
Kovačević, Miroslava Mina
Kovačević, Miroslava Mina
Kovačević, Miroslava Mina
Beograd
1972
821.163.41-1
Miljuš, Mileva -Mila
Beograd
1982
821.163.41-1
Miljuš, Mileva -Mila
Beograd
1982
821.163.41-1
Miljuš, Mileva -Mila
Beograd
1980
821.163.41-1
Miljuš, Mileva -Mila
Beograd
1980
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.42-1
821.163.41-1
Miljuš, Mileva -Mila
Mandić, Miroslav
Mladenović, Marko
Marković, Slobodan
Mandić, Božidar
Mažuranić, Ivan
Milankova, Ivana
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
1980
1984
1980
1989
1985
1968
2002
821.163.41-1
821.163.41-1
Kitanović, Nikola
Antić, Miroslav
Novi Sad
Novi Sad
0
1982
Književna zajednica Kikinde 821.163.41-1
Nedin Kosić, Dobrinka
Kikinda
1987
Književna zajednica Kikinde
Srpska književna zadruga
Pančevac
Vuk Karadžić
Vuk Karadžić
Veselin Masleša
Nedin Kosić, Dobrinka
Nogo, Rajko Petrov
Nikolić, Miloš
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Popa, Vasko
Kikinda
Beograd
Pančevo
Beograd
Beograd
Sarajevo
1987
2003
1976
1975
1975
1973
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
9095 Pesme
9096 Sonetni venac
9097 Sonetni venac
821.163.41-1
821.163.6-1
821.163.6-1
Petković Dis, Vladislav
Prešern, France
Prešern, France
9098 Poezija
Rad
Prosveta
Prosveta
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
821.163.41-1
9099 Sunčani sat
9100 Gorski vijenac
9101 Pjesme
Vatre ravnice
Rad
Matica hrvatska
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.42-1
9102 Svetkovina bilja
[s.n.]
821.163.41-1
9103 Svetkovina bilja
9104 Krde, boja vojvode od gore list
9105 Krde, boja vojvode od gore list
[s.n.]
Grafos Internacional
Grafos Internacional
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
9106 Izabrane pjesme
9107 Izabrane komedije i drame
Veselin Masleša
Nolit
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
Prosveta
Srpska književna zadruga
Prosveta
Bistrica
Bistrica
Bistrica
Savremena škola
Savremena škola
Savremena škola
Savremena škola
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Rad
821.163.41-1
821.163.41-2
Petković Dis, Vladislav
Pavlović, Dušan
Novakov
Njegoš, Petar Petrović
Parun, Vesna
Pavlović, Dušan
Novakov
Pavlović, Dušan
Novakov
Pušeljić, Dragoslav
Pušeljić, Dragoslav
Jakšić ; Preradović,
ðura ; Petar
Nušić, Branislav
821.163.41-1
Raičković, Stevan
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Raičković, Stevan
Raičković, Stevan
Raičković, Stevan
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko
Radičević, Branko V.
Rakić, Milan
9108 Pesme
9109 Pesme
9110 Varke
9111 Pesma
9112 Pesme
9113 Izabrane pesme
9114 Izabrane pesme
9115 Izabrane pesme
9116 Odabrane pesme
9117 Odabrane pesme
9118 Odabrane pesme
9119 Odabrane pesme
9120 Pesme
9121 Pesme
9122 Vita jela zelen bor
9123 Pesme
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd :
Sarajevo
1970
1968
1968
Pančevo
Beograd
Zagreb
1972
1960
1964
1964
0
Pančevo
Pančevo
Sarajevo
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
0
2001
2001
1973
1987
1972
1972
1968
1963
1966
1998
1998
1998
1962
1962
1962
1962
1947
1963
1986
1963
9124 Pesme
9125 Pesme
9126 Pesme
9127 Pesni
9128 Beli mugri : i druge pesme
9129 Ludi kamen
9130 Reke su crvene tekle
9131 Poezija
9132 Poezija
9133 Svetkovina
9134 Pesme
9135 Pretprazničko veče
9136 Pesme
9137 Izmeñu izrecivog i neizrecivog
9138 Nastavak razgovora
9139 Gde brazde klijaju
9140 Nasušja
9141 Čas klavira
Rad
Prosveta
Rad
Državno knigoizdatelstvo na
Makedonija
Prosveta
Narodna knjiga - Alfa
Udruženje pisaca amatera
Srbije
Veselin Masleša
Veselin Masleša
9142 Poezija
Nolit
Rad
Prosveta
Rad
Gutenbergova galaksija
Slovo ljubve
Centar za kulturu
Novela
Minerva
Naprijed ; Prosveta ;
Svjetlost
9143 Takav smo svet
9144 Svete životinje
9145 Odbegle reči
9146 Odbegle reči
9147 Srp u košulji
9148 Samogovori
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Rakić, Milan
Rakić, Milan
Rakić, Milan
Beograd
Beograd
Beograd
1968
1974
1968
821.163.3-1
821.163.3-1
821.163.41-1
Racin, Kočo
Racin, Kočo
Radišić, Julka
Skopje
Beograd
Beograd
1946
1963
2001
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.135.1(497.11
3)-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
Ristić, Spasoje
Šimić, Antun Branko
Šimić, Antun Branko
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
1984
1973
1973
Štefan, Florika
Šantić, Aleksa
Šantić, Aleksa
Šantić, Aleksa
Šumanac, Brana
Sarajlić, Izet
Stojanović, Zorka
Stanković, Vladeta
Tadić, Dejan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Malo Crniće
Beograd
Subotica
1984
1973
1968
1977
2004
1977
1999
1984
1985
Beograd
1964
Gradska biblioteka
821.163.42-1
Ujević, Tin
821.135.1(497.11
3)-1
Ursu, Ileana
Zrenjanin
1985
Dečje novine
Novela
Novela
Književno društvo Razvigor
Matica srpska
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.41-1
821.163.6-1
Vrebalov, Stevan
Životin, Spomenka
Životin, Spomenka
Živković, Verica
Župančič, Oton
Gornji Milanovac
Beograd
Beograd
Požega
Novi Sad
1985
1986
1986
1995
1987
63(059)
Otašević ; Mladenović,
Radoslav ; Ljubiša
Beograd
1971
Beograd
1973
Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka Mala poljoprivredna
9149 : od bolesti, štetočina i korova
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
9150 Rokovnik radova u poljoprivredi
63(059)
9151 Kalendar : program zaštite povrća
9152 Zamislite deco
Ključevi : iz novijeg pesništva u
9153 Jugoslaviji 1968-1984
9154 Izabrane pesme
Mala poljoprivredna
biblioteka
Književna opština Vršac
Nolit
9155 Naši rodoljubivi pesnici
Nolit
9156 Naši rodoljubivi pesnici
Nolit
9157 Rodoljubive pesme
Prosveta
9158 Lirika otpora
9159 Poezija
Matica srpska
Zenit
9160 Život je njihovo radno vreme
9161 Rodoljubive pesme
Ulaznica
Mlado pokolenje
9162 Pesme bratstva i jedinstva
Dom kulture
9163 Pesme bratstva i jedinstva
Dom kulture
9164 Pesme bratstva i jedinstva
Dom kulture
9165 Pesme bratstva i jedinstva
Knjiga pesama mlañih
9166 jugoslovenskih pesnika
Dom kulture
9167 Pesnički prevodi
Prosveta
Matica srpska ; Srpska
književna zadruga
9168 Rodoljubive pesme
9169 Odabrane pesme Alekse Šantića
Prosveta
[S.N.]
9170 Rodoljubive pesme
Prosveta
63(059)
821.163.4-1
821.163.41-1
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821-1(082.2)
821.163.411(082)
821.163.41-1
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.4-1
821-1(082.2)
821.163.411(082)
821.163.41-1
821.163.411(082)
Stanković, Aleksandar
Beograd
1975
Šantić, Aleksa
Vršac
Beograd
1984
1961
Beograd
1961
Beograd
1961
Beograd
1965
Novi Sad
Beograd
1984
0
Zrenjanin
Beograd
1974
1966
Crepaja
1974
Crepaja
1974
Crepaja
1974
Crepaja
1974
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Novi Sad :
Beograd
[S.N.]
1978
0
1932
Beograd
1966
1972
9174 Zeleni pesak banatski
Koju od svojih pesama najviše
9175 volim i zašto
9176 Problemi sa momcima
Književna opština Vršac
Narodna prosveta
Imprimatur
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
821.163.411(082)
159.922
9177 Kralj Betajnove
Epoha ; Komerc-Union
821.163.6-2
Cankar, Ivan
9178 Kralj Betajnove
9179 Dundo Maroje
9180 Izbor
9181 Izbor
9182 Izbor
9183 Disident Arnož i njegovi
9184 Nega mrtvaca i druge drame
9185 Kuća nasred druma
Epoha ; Komerc-Union
Zora
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Matica hrvatska
Sterijino pozorje
Prosveta
Vuk Karadžić
821.163.6-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.6-2
821.163.41-2
821.163.41-1
9186 Kotorski mornari ; Četvrti ugao
9187 Vožd
9188 Učooo! ; Talijini kentauri
9189 Saputnici
9190 Čestitam
9191 Igra sa strane
9192 Savremena slovenačka drama
9193 Savremena jugoslovenska drama
9194 Dubrovačka trilogija
9195 Dubrovačka trilogija
9196 Dubrovačka trilogija
Stožer
Rad
Gradska biblioteka
Petar Kočić
Novo pokolenje
Plato
Matica srpska
Prosveta
Zora
Zora
Zora
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.163.41-2
821.111-31
821.163.6-2
821.163.4-2
821.163.42-2
821.163.42-2
821.163.42-2
Cankar, Ivan
Držić, Marin
Gundulić, Ivan
Gundulić, Ivan
Gundulić, Ivan
Jančar, Drago
Popović, Aleksandar
Popa, Vasko
Volf ; Rotković, Fridrih ;
Radoslav
Studen, Ivan
Tutorov, Milan
Topolovački, Milan
Trifković, Kosta
Parks, Adel
9171 Savremena poezija Vojvodine
9172 Alem u zvezdanoj stazi
9173 U kapi rose
9197 Plavi čuperak
Birografika
Nevenov festival dece
pesnika
Nevenov festival dece
pesnika
Krajtman, Triša
Vojnović, Ivo
Vojnović, Ivo
Vojnović, Ivo
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Bijelo Polje
1984
Novi Sad
1996
Novi Sad
1992
Vršac
1979
Sarajevo
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb :
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Novi Sad
Beograd
Beograd
1958
2006
Beograd
Beograd
Zrenjanin
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Zagreb
Zagreb
Zagreb
1959
1975
1985
1972
1951
2006
1975
1968
1971
1971
1971
Novi Sad
1980
1968
1968
1968
1964
1964
1964
1982
1996
1975
9198 Živeli prekosutra
Radnički univerzitet "Radivoj
Ćirpanov"
Radnički univerzitet "Radivoj
Ćirpanov"
Mladost
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-1 Antić, Miroslav
Novi Sad
1974
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
Antić, Miroslav
Antić, Miroslav
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Alečković, Mira
Novi Sad
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1974
1979
1965
1970
1970
1968
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Beograd
1984
821.163.41-93-1 Alečković, Mira
Novi Sad
1979
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan Beograd
821.163.6-93-32 Bevk, France
Sarajevo
1994
1964
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
9211 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
ZUNS
Veselin Masleša
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.42-93-31 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
1980
9212 Priče iz davnine
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.42-93-32 Brlić - Mažuranić, Ivana Beograd
1983
9213 Priče iz davnine
9214 Nevidljiva Iva
9215 Nevidljiva Iva
9216 Doživljaji barona Minhauzena
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Nolit
Nolit
Mlado pokolenje
821.163.42-93-32
821.163.42-93-1
821.163.42-93-1
821.112.2-93-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1983
1973
1973
1961
9217 Bronzani dečak
Veselin Masleša
821.163.41-93-32 Božinović, Svetislav
Sarajevo
1963
9218 Izgubljene papučice
Dečje novine
821.162.1-93-31 Bužarovska, Vera
Gornji Milanovac
1979
821.163.6-93-32 Cankar, Ivan
Sarajevo
1970
9199 Živeli prekosutra
9200 Garavi sokak
9201 Čarobna vrata
9202 Čarobna vrata
9203 Čarobna vrata
9204 Čarobna vrata
9205 Zvezdane balade
9206 A ja rastem
9207 Palčica
9208 Smijeh kroz suze
9209 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
9210 Čudnovate zgode šegrta Hlapića
9219 Pripovijetke : crtice iz moje mladosti Veselin Masleša
Brlić - Mažuranić, Ivana
Balog, Zvonimir
Balog, Zvonimir
Birger, Gotfrid August
9220 Sluga Jernej i njegovo pravo
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.6-93-32 Cankar, Ivan
Novi Sad
1982
821.163.6-93-32 Cankar, Ivan
Novi Sad
1982
Novi Sad
1982
Prosveta
821.163.6-93-32 Cankar, Ivan
Cankar, Kranjec, Ivan,
821.163.6-93-32 Miško
Beograd
1966
9224 Beli vuk ; Šareni most
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-32 Carić, Voja
Beograd
1978
9225 Beli vuk
Svjetlost
821.163.41-93-32 Carić, Voja
Sarajevo
1961
9226 Licem prema buri
9227 Pripovetke
9228 Pripovetke
9229 Kaštanka i druge priče
9230 Kaštanka i druge priče
9231 Kaštanka i druge priče
9232 Kaštanka i druge priče
9233 Kaštanka i druge priče
9234 Sunce u dimu
821.163.42-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.163.41-93-1
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Sarajevo
1954
1966
1966
1969
1969
1969
1969
1965
1967
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Novi Sad
1980
9236 Za ñake prvake
Dečja knjiga
Prosveta
Prosveta
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Veselin Masleša
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-8 Ćopić, Branko
Novi Sad
1979
9237 Orlovi rano lete
Veselin Masleša
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Sarajevo
1964
9238 U svetu leptirova i medveda
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1967
9239 U svetu leptirova i medveda
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1967
9240 Priče o partizanima
Nolit
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1973
9241 Priče o partizanima
Nolit
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1973
9221 Sluga Jernej i njegovo pravo
9222 Sluga Jernej i njegovo pravo
Otadžbino, ti si kao zdravlje : i
9223 druge novele ; Pripovetke
9235 Orlovi rano lete
Cazi, Josip
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čehov, Anton Pavlovič
Čerkez, Vladimir
Beograd
Beograd
1970
1967
Beograd
1972
Beograd
1972
Mlado pokolenje
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
821.163.41-93-1 Ćopić, Branko
Ćopić ; Janevski, Branko
821.163.41-93-1 ; Slavko
Ćopić ; Janevski, Branko
821.163.41-93-1 ; Slavko
Ćopić ; Janevski, Branko
821.163.41-93-1 ; Slavko
Beograd
1972
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1978
9248 Izabrane priče ispod zmajevih krila Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
0
9249 Priče o partizanima
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1979
9250 Priče o partizanima
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Beograd
1979
9251 Orlovi rano lete
Školska knjiga
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Beograd
1997
9252 Izabrane priče
9253 Cipele druge žene
9254 Game over!
9255 Robinzon Kruso
9256 Robinzon Kruso
9257 Robinzon Kruso
Svjetlost
Plato
Plato
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
Prosveta
821.163.41-93-32
821.111-31
821.111-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
Ćopić, Branko
Parks, Adel
Parks, Adel
Defo, Daniel
Defo, Daniel
Defo, Daniel
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1961
2006
2006
1984
1984
1966
9258 Ne okreći se, sine
Nolit ; Prosveta ; ZUNS
821.163.41-93-31 Diklić, Arsen
Beograd
1978
9259 Ne okreći se, sine
Mlado pokolenje
Zavod za izdavanje
udžbenika
Nolit
Zmaj
Zmaj
Prosveta
821.163.41-93-31 Diklić, Arsen
Beograd
1970
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
1979
1987
1995
1997
1971
9242 Doživljaji Nikoletine Bursaća
9243 Raspjevani cvrčak
Raspjevani cvrčak ; Najveći
9244 kontinent
Raspjevani cvrčak ; Najveći
9245 kontinent
Raspjevani cvrčak ; Najveći
9246 kontinent
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
9247 Doživljaji Nikoletine Bursaća
9260 Sunce je počelo da se zlati
9261 Pesme
9262 Da mi je znati
9263 Martovsko sunce
9264 Kako spavaju tramvaji
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Danojlić, Milovan
Danojlić, Milovan
Danojlić, Milovan
Danojlić, Milovan
Danojlić, Milovan
9265 Oliver Tvist
Narodna prosveta
821.111-31
9266 Bezimeni
9267 Robinzon Kruso
Nolit
Veselin Masleša
9268 Sova i čizme
Antologija dramskih tekstova za
9269 decu
9270 Egzibicionizam
9271 Filozofski fajlovi
9272 Trideset pet kila nade
Dikens, Čarls
Beograd
0
Beograd
Sarajevo
1975
1967
Radivoj Ćipranov
821.163.41-93-31 Dončević, Ivan
821.111-93-31
Defo, Daniel
821.511.141-9331
Deak, Ferenc
Novi Sad
1973
Bookland
Plato
Plato
Paideia
821.163.41-2
821.111-32
Lit, Tobi
821.111-93-31
Lo, Stiven
821.133.1-93-31 Gavalda, Ana
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2006
2003
2006
9273 Dnevnik jednog čarobnjaka
Paideia
Beograd
2006
9274 Bajke naroda Balkana
9275 Mafija : prvih 100 godina
Bookur-publisher
Laguna
Pančevo
Beograd
2007
2001
9276 Priručnik za igre na otvorenom
Evro
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
821(497)344:398
343.911
Balzamo, Vilijem
379.84(035.053.2
)
Betaci, Marija Kjara
Beograd
2005
9277 Mali princ
Prosveta
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Rad ; Dečje novine
Mlado pokolenje
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
ING
Zmaj
Zavod za izdavanje
udžbenika
ING
Prosveta
821.133.1-93-32 Egziperi, Antoan de Sent Beograd
1966
821.133.1-93-32
821.112.2-93-31
821.111-93-32
821.511.141-9331
821.511.141-9331
821.133.1-93-31
821.133.1-93-31
Egziperi, Antoan de Sent Beograd
Erenstrole, Kristina
Beograd
Fadžen, Elinor
Beograd
1978
1985
1968
Feher, Ferenc
Novi Sad
1979
Feher, Ferenc
Gijo, Rene
Gijo, Rene
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1979
1997
1995
821.161.1-93-31 Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Novi Sad
821.133.1-93-31 Gijo, Rene
Novi Sad
821.112.2-93-32 Grim,
Beograd
1988
1997
1964
9278 Mali princ
9279 Peti ugao
9280 Priče iz dječje sobe
9281 U srcu mi more pritajeno
9282 U srcu mi more pritajeno
9283 Bela griva
9284 Bela griva
9285 Taras Buljba
9286 Bela griva
9287 Bajke
9292 Priče o Niku
9293 U naše vreme
9294 U naše vreme
9295 Patuljak vam priča
9296 Kako je čovek postao div
9297 Priče o stvarima
9298 Priče o stvarima
9299 Priče o stvarima
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Prosveta
Prosveta
Veselin Masleša
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
9300 Mačji klavir
Ulaznica
9301 Mačji klavir
Ulaznica
9302 Mačji klavir
9303 Ja, Klara, i jazavičar Šnufi
9304 Kako sam bila mala
9306 ðiha, ñiha
9307 Priče o Titu
Ulaznica
Artist
Prosveta
Zavod za izdavanje
udžbenika
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Prosveta
9308 Vikend na Stražilovu
9309 Kraljevina Laždipaždi
Mirko Jakšić
Prosveta
9288 Priče o Niku
9289 Priče o Niku
9290 Priče o Niku
9291 Priče o Niku
9305 Ala je lep ovaj svet
821.111(73)-32
Hemingvej, Ernest
Novi Sad
1980
821.111(73)-32
Hemingvej, Ernest
Novi Sad
1980
821.111(73)-32
Hemingvej, Ernest
Novi Sad
1980
821.111(73)-32
Hemingvej, Ernest
Novi Sad
1980
821.111(73)-32
821.111(73)-32
821.111(73)-32
821.163.4-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.161.1-93-32
821.511.141-9331
821.511.141-9331
821.511.141-9331
821.112.2-93-32
821.161.1-93-32
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Hemingvej, Ernest
Hromadžić, Ahmet
Iljin i Segal, M. I J.
Iljin, M.
Iljin, M.
Iljin, M.
Novi Sad
Beograd
Beograd
Sarajevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1980
1966
1966
1966
1971
1971
1966
1966
Ištvan, Foki
Zrenjanin
1974
Ištvan, Foki
Zrenjanin
1974
Ištvan, Foki
Inkiov, Dimitar
Ibner, Vera
Zrenjanin
Beograd
Beograd
1974
2003
1963
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Novi Sad
1979
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
821.161.1-93-32 Jevtović, Miroljub
Beograd
Beograd
Sremski
Karlovci
Beograd
1984
1966
821.163.41-1
Jakšić, Mirko
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
1981
1966
9310 ðiha, ñiha
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
821.163.41-93-1 Jovanović Zmaj, Jovan
Beograd
1984
9311 Gluva pećina
Prosveta
821.163.41-93-31 Kostić, Dušan
Beograd
1966
9312 Sutjeska
Veselin Masleša
Zavod za izdavanje
udžbenika
Dečja knjiga
821.163.41-93-31 Kostić, Dušan
Sarajevo
1973
821.111-93-31
821.111-93-31
Novi Sad
Beograd
1980
1951
Nolit
Veselin Masleša
Veselin Masleša
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.112.2-93-31
821.112.2-93-31
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
Beograd
Sarajevo
Sarajevo
Beograd
Beograd
1981
1967
1966
1965
1965
Nolit
ING
Nolit
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Kestner, Erih
Kestner, Erih
Kulidžan, Dragan
Kulidžan, Dragan
Kulidžan, Dragan
Kulidžan ; Jurca, Dragan
821.163.41-93-1 ; Branka
821.111-93-31
Kerol, Luis
821.111-93-31
Kerol, Luis
821.163.41-93-1 Kulidžan, Dragan
821.163.41-93-1 Kulidžan, Dragan
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1997
1987
1970
1970
Prosveta
Prosveta
Prosveta
Prosveta
ITP Zmaj
Veselin Masleša
821.163.42-32
821.163.41-32
821.163.41-32
821.163.2-93-31
821.131.1-93-31
821.131.1-93-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Sarajevo
1966
1966
1966
1965
1995
1967
Beograd
1971
Beograd
Beograd
2006
1978
9313 Knjiga o džungli
9314 Alisa u čarobnoj zemlji
35. [trideset peti] maj : ili Konrad na
9315 konju - pravac Južno more
9316 Leteći razred
9317 Šuma i pahuljice
9318 Šuma i pahuljice
9319 Šuma i pahuljice
9320 Šuma i pahuljice ; Mižek frizer
9321 Alisa u zemlji čuda
9322 Alisa u zemlji čuda
9323 Šuma i pahuljice
9324 Šuma i pahuljice
Bitka kod Bistrice Lesne ; Tri
9325 domobrana
9326 Kroz mećavu
9327 Jablan : i druge pripovetke
9328 Ižo - Mižo i klan - klan
9329 Pinokio
9330 Pinokio
9331 Priče za decu
Mlado pokolenje
"... I onda mi otpade i ostade u ruci"
: nove fanta - fantastične ispovesti
9332 Džordžije Nikolson
Laguna
9333 Dolina suncokreta
Narodna knjiga
821-93-32
Kipling, Radjard
Kerol, Luis
Krleža, Miroslav
Kočić, Petar
Kočić, Petar
Karalijčev, Angel
Kolodi, Karlo
Kolodi, Karlo
Kipling ; Pelin ; Čapek ;
Čaplina, Radjard ; Elin ;
Karel ; Vera
821.111-93-31
Renison, Luiz
821.163.41-93-1 Erić, Dobrica
9334 Dugonja, Trbonja i Vidonja
9335 Svet je mali
9336 Zvoni triput
821.162.3-93-32
821.163.41-93-1
821.161.1-93-32
821.162.4(497.11
3)-93-32
9341 Družba Pere Kvržice
Veselin Masleša
Ćirpanov ; Dnevnik
Prosveta
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Erben, Karel
Erdeljanin, Anñelko
Karpenko, Galina
Sarajevo
Novi Sad
Beograd
1986
1985
1965
Kočiš, Mikola
Novi Sad
1982
821.163.41-93-8 Lukić, Dragan
Novi Sad
1979
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Novi Sad
1983
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Novi Sad
1983
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Novi Sad
1983
9342 Vlak u snijegu
Prosveta
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
1965
9343 Družina Pere Kvržice
Prosveta
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
1966
9344 Vlak u snijegu
Prosveta
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
Nolit ; Prosveta ; Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
1963
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
1984
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
Beograd
1984
Mlado pokolenje
Plato
Mlado pokolenje
Nolit
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1964
2005
1966
1976
Beograd
1973
Beograd
1998
9337 Duboki koreni
9338 Stolice, zašto ne koračaš
9339 Družba Pere Kvržice
9340 Družba Pere Kvržice
9345 Družba Pere Kvržice
9346 Družba Pere Kvržice
Iz jednog džepa ; Dečaci, devojčice
9347 i odrasli
9348 Moj sistem uspeha
9349 Glas divljine
9350 Zov divljine
9351 Glas divljine ; Lesi se vraća kući
Nolit
821.163.41-93-32 Lukić, Dragan
159.9
Šelbah, Oskar
London, Džek
London, Džek
London ; Najt, Džek ;
Erik
9352 Prugasti 1946.
Verzal press
821.163.41-93-32 Lukić, Dragan
Tinejdžeri i njihovi roditelji : 10
koraka do boljih meñusobnih
9353 odnosa
9354 Mladi pitaju nije uvedena
9355 Word za početnike + cd
9356 Veština ophoñenja sa ljudima
9357 Deca u ogledalu
9358 Legija i Zemunski klan
9359 Deca u ogledalu
9360 Deca u ogledalu
9361 Deca u ogledalu
9362 Deca u ogledalu
9363 Deca u ogledalu
9364 Deca u ogledalu
9365 Šaputanje
9366 Nebom grada
9367 Kvartet
Velika knjiga o bašti : planiranje,
9368 oblikovanje, razmnožavanje
Cinge, cange u akciji : nastavak
9369 ispovesti Džordžije Nikolson
9370 da sam je kralj zmaj
9371 Memoari jedne gejše
9372 Život - kako je nastao
9373 Pod okupacijom
9374 Ajvanho
9375 maja u oblacima
9376 u carstvu duge princeza jelisaveta
9377 Družina sinji galeb
9378 Družina sinji galeb
9379 Družina sinji galeb
9380 Vatrena oluja
9381 Braća po materi
9382 One
Maus. 2 Povest preživelog : i tu su
9383 počele moje nevolje
Evro
159.922.73(035) Mekintajer,, Rodžer V.
Beograd
2003
Finesa
Mlado pokolenje
Knjiga komerc
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
ING
Nolit
Rende
159.923.5(035)
821.163.41-93-8
3-055.1:929
821.163.41-93-8
821.163.41-93-8
821.163.41-93-8
821.163.41-93-8
821.163.41-93-8
821.163.41-93-8
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.112.2-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
2006
1970
2004
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1997
1987
2003
Evro ; Panonija
712.28
Beograd
2001
laguna
821.111-93-31
Renison, Luiz
Beograd
2005
Narodna knjiga - Alfa
821.111(73)-31
Golden, Artur
Beograd
2005
Stanković, Borisav
Beograd
2000
Vedes
Giblin, Les
Lukić, Dragan
Lopušina, Marko
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Lukić, Dragan
Frank, Leonard
Publik praktikum
Dereta
Dereta
821.111(73)-31
821.163.41-31
929-055.2
Johansen, Ajris
Radulović, Jovan
Bukumirović, Dragana
Zemun
Beograd
Beograd
2005
2002
2001
Samizdat B92
741.5
Špigelman, Art
Beograd
2003
Psihijatrija u službi satanizacije i
9384 genocida
9385 Veliki priručnik za proslave
616.89Institut za mentalno zdravlje 035.3"1991/1999" Kaličanin, Predrag
Evro
793.22-053.2
Beograd
Beograd
1999
2003
9386 Maja u oblacima
Book&Marso
821.163.41-93-31 Stojković, Gradimir
Beograd
2007
9387 Zamka za Alfu
9388 školovanje srca
Book&Marso
821.163.41-93-31 Stanišić, Slobodan
Beograd
2005
9389 Mi deca sa stanice zoo
Šta vam majka nikada nije rekla o
9391 seksu
9392 narodne ljubavne pesme
9393 Bolest i stvaranje
9394 Ličnost narkomana
Igre koje igraju narkomani :
transakciona analiza
9395 problematičnog uzimanja droge
9396 Artur i zabranjeni grad
9397 Zeleno meso : novela
9398 Balada o Bohoreti
9399 Filozofija zla
Kairos
821.112.2-94
Herman, Kaj
Sremski
Karlovci
2004
Plato
613.88
Hačerson, Hilda
Beograd
2006
Ars libri
Ars Libri ; Neven
159.9
159.9
Jerotić, Vladeta
Jerotić, Vladeta
Beograd
Beograd
2006
2006
Psihopolis institut
Laguna
Agora
Narodna knjiga
Geopoetika
613.83(497.11)
821.133.1-93-31
821.163.41-31
821.163.41-31
172
Milivojević, Zoran
Beson, Lik
Ugrinov, Pavle
Kuić, Gordana
Svensen, Laš Fr. H.
Novi Sad
Beograd
Zrenjanin
Beograd
Beograd
2007
2006
2006
2006
2006
9400 Partijski sistem Srbije
9401 Vita nova
9402 Fizika
Službeni glasnik
Rad
Paideia
329(497.11)(062) Stojiljković, Zoran
821.131.1-1
Aligijeri, Dante
14
Aristotel,
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2006
2006
9403 Nemiri mede Želimira
Bookland
821.163.41-93-32 Maticki, Miodrag
Beograd
2006
9404 Priče svetlosti i tame
9405 Teskoba
Bookland
Zavod za udžbenike
821.163.41-93-32 Lazić, Laza
821.163.41-31
Markov, Mladen
Beograd
Beograd
2006
2006
9406 O znamenitim Srpkinjama XIX veka Most art
929-055.2
Zemun
2006
9407 KBSZ knjiga
821.163.41-93-32 Stojković, Gradimir
Beograd
2006
Bookland
Radovanović, Stevan
9408 Istanbul
Geopoetika
821.512.161-94
9409 Slon fon Gramofon
Bookland
9410 Srpske narodne bajke
Tajne mora i okeana : zanimljiva
9411 okeanologija
9412 Novi život
9413 Bela tvrñava
9414 Lavlji med : mit o Samsonu
9415 Savremena politička sociologija
9416 Zdravstvena čitanka
Bookland
821.163.41-93-31 Lukić, Dragan
821.163.41344:398(082.2)
Bookland
Geopoetika
Geopoetika
Geopoetika
Službeni glasnik
Bookland
551.46-93
821.512.161-31
821.512.161-94
26.243.4-277
316.334.3
613-93
9417 Detelina sa četiti lista
Bookland
Lora : put mladosti i zdravlja : drugi
9418 korak
9419 Najveći čovek koji je ikada živeo
9420 Doktor Batut
9421 Srodne duše
9422 Fetrat
9422 Fetrat
9425 Pat pozicija
9426 Idi kuda te srce vodi
9428 Sastanak sa smrću
9429 Kraljice serbske
9430 Maco, da l me volis
Bolesti koje se prenose seksualnim
9431 kontaktom
9432 Sveta ljubav
9433 Idi vreme je : roman
9434 Ko plače
9435 Crne ćurke
Pamuk, Orhan
Beograd
2007
Beograd
2006
Beograd
2006
Vladimirov, O.
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Grosman, David
Neš, Kejt
Aleksić, Jovan
Vidojević - Gajović,
821.163.41-93-32 Vesna
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2007
2007
2006
2006
2006
Beograd
2006
615.851
Beograd
2006
Beograd
2006
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Narodna knjiga - Alfa
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Dereta
Narodna knjiga ; Alfa
Narodna knjiga - Alfa
Knjiga - komerc
Narodna knjiga-Alfa
159.9
Vebster, Ričard
Beograd
2006
2
Motahari, Morteza
Beograd
1999
2
821.111(73)-31
821.131.1-94
821.111-31
821.163.41-32
821.163.41-36
Motahari, Morteza
Braun, Sandra
Tamaro, Suzana
Kristi, Agata
Bjelica, Isidora
Arsić, Ljubica
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1999
2003
2005
2001
2001
2007
Bookland
Caligraph
"Filip Višnjić"
Fabrika knjiga
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
821.163.41-31
Vitezović, Milan
Jovanović, Marija
Domazet, Sanja
Žurić, Vule
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2007
2006
2006
9436 Srbija u evropiu ñinñić
9437 Ribe Srbije
NNK Internacional ; Biološki
fakultet Univerziteta
597.2/.5(497.11) Simonović, Predrag
Beograd
2006
9438 Pesme za decu
Bonart
9439 Farma puna šarma
Lečenje lekovitim biljem i još
9440 ponešto
9441 Tom sojer nije uvedena
9442 Divlji jaganjci
9443 Poljubac
9444 Sveti Sava
9445 Atentati
9446 SABRANE KOMEDIJE STERIJA
9447 ‚MESEČEV CVET OLUJIĆ
9448 Unikat : knjiga sa sto krajeva
9449 Marija Terezija: kraljica i carica
9450 Sportovi, odgovori na dečja pitanja
9451 Drugo telo : roman
9452 Ljubavnica
9453 Nova smešna knjiga
9454 Poljubac u doba kuliranja
9455 Nova smešna knjiga : za decu
9456 petar pan
9458 Moje prve priče 2
Teško je naći dobrog čoveka i
9459 druge priče
Mala poljoprivredna biblioteka :
9460 voćarstvo
Nova Pazova
2005
Pikom
821.163.41-93-14 Jovanović Zmaj, Jovan
ðurñev, P
Pod D.
087.5
Pirot
2006
Partenon
615.32:582
Jovanović, Olga
Beograd
2006
Narodna knjiga Alfa
Narodna knjiga - Alfa
821.163.41-31
821.163.41-31
Ras, Eva
Ćirjanić, Gordana
Beograd
Beograd
2007
2007
Dereta
821.163.41-31
821.112.2(436)312.6
Pavić, Milorad
Beograd
2006
Fusenger, Gertruda
Beograd
2005
821.163.41-31
821.111(540)-31
821.163.41-9382(082.2)
177.61
821.163.41-9382(082.2)
Pavić, Milorad
Nair, Anita
Beograd
Beograd
2006
2006
Marković, Mirko S.
Tomić, Zorica
Beograd
Beograd
2007
2007
Lukić, Dragan
Beograd
2007
821.111(73)-32
O"konor, Fleneri
Beograd
2006
Beograd
1968
Narodna knjiga-Alfa
Dereta
Narodna knjiga - Alfa
Čigoja štampa ; Biblioteka
"Dimitrije Tucović"
Narodna knjiga ; Alfa
Čigoja
Rende
Meñunarodna štampa interpress
634.1
821.111(73)312.4
821.163.41-31
840-31
821.512.161-31
9461 Bojiš li se mraka
9462 Miris kiše na Balkanu
9463 Žil i Džim
9464 Bela tvrñava
Školovanje srca : učenje
9465 emocionalne pismenosti
9466 Zavist
Narodna knjiga - Alfa
Narodna knjiga - Alfa
Narodna knjiga-Alfa
Geopoetika
Šeldon, Sidni
Kuić, Gordana
Roše, Anri Pjer
Pamuk, Orhan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2001
2007
159.9
821.111(73)-31
821.111(71)312.2
821.111(73)-31
Stajner, Klod
Braun, Sandra
Novi Sad
Beograd
2007
2003
9467 Operater
9468 Terorizam
Samopouzdana deca : pomozite
deci da se dobro osećaju sama sa
9469 sobom
9470 Mistička stanja,vizije i bolesti
Složna braća : Lento
"Filip Višnjić"
Benedikt, Božidar D.
Apdajk, Džon
Beograd
Beograd
2002
2006
Lindenfild, Gejl
Jerotić, Vladeta
Beograd
Beograd
2003
2006
Metaphysica
159.9
159.97:2
796.41:233852.5y
9471 Joga za svakoga
9472 Filozofski rečnik marić
Igraj se i nauči nešto o domaćim
9473 životinjama
9474 Nije fer Kler
Dramićanin, Aleksandar Beograd
2006
Evro
087.5
Bukvić, Biljana
Beograd
2006
9475 Bornov identitet
9476 Bornov ultimatum
Narodna knjiga - Alfa
Narodna knjiga - Alfa
9477 Robin hud
Bonart
9478 Alisa u zemlji čuda
Bonart
821.111(73)312.4
821.111(73)-31
820(02.053.3)31(02.046.4)
820(02.053.3)31(02.046.4)
Ladlam, Robert
Ladlam, Robert
Beograd
Beograd
2005
2007
9479 Veštica iz Portobela
9480 Libansko leto
9481 crni kotao
kratka istorija traktora na
9482 ukrajinskom
9483 Posle ljubavi : roman
Paideia
Laguna
821.134.3(81)-31 Koeljo, Paulo
821.163.41-31
Petrović, Miomir
Beograd
Beograd
2008
2007
Laguna
Želnid
821.111-31
886.1-31
Beograd
Beograd
2007
2000
Psihopolis institut
Dereta
Plato
Ars Libri
Grant, Džon
1999
Kerol, Luis
1999
Levicka, Marina
Bošković, Sofija
9484 Sumnivo lice
9485 Dama u plavom
Zavod za izdavanje
udžbenika
Laguna
9486 Bela Griva
9487 Jedan jedini pogled
9488 Lutajući Bokelj
9489 Slušaj moj glas
9490 Post i gozba
9491 Slagalica od uspomena
9492 Guliverova putovanja
Bonart
Laguna
Laguna
Evro - Giunti
Laguna
Kreativni centar
Bonart
9493 Oliver Tvist
Bonart
821.134.2-31
840(02.053.2)32(082.2)
821.111(73)-31
821.163.41-31
821.131.1-31
821.111(73)-31
821.133.1-93-31
087.5
820(02.053.3)31(02.046.4)
9494 Vinča . Naselje prvih zemljoradnika
Arhitektura : od preistorije do
9495 postmodernizma
9496 Žena iz susedstva
9497 Glamurama
Čvorovi i krstići : roman o
9498 inspektoru Rebusu
9499 ðavo nosi "Pradu"
Kreativni centar
903"634"(497.11)
(02.053.2.025.2) Tasić, Nenad
Beograd
2007
Grañevnska knjiga
Dereta
Laguna
72.03
821.111(73)-31
821.111(73)-31
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2003
2007
Evro-Giunti
Narodna knjiga"Alfa"
Beograd
Beograd
2007
2006
9500 Druga strana mene
9501 antička grčka nova
Narodna knjiga - Alfa
821.111(411)-31 Penkin, Ijan
821.111(73)-31 Vajsberger, Lorin
821.111(73)312.6
Šeldon, Sidni
Beograd
2007
9502 Knjiga o džungli mala
Bonart
9503 Princeza u ružičastom
Draganić
820(02.053.3)31(02.046.4)
821.111(73)-9331
9504 Veštica iz Portobela
9505 Plišani soliter
9506 Ovo je istinita priča
9507 Bajke za XXI vek
9508 Crni red Džejms Rolins
Paideia
Laguna
Narodna knjiga - Alfa
Bookland
Okean
821.134.3(81)-31
821.163.41-31
821.163.41-32
821.163.41-344
821.111(73)-31
Nušić, Branislav
Sijera, Havijer
Novi Sad
Beograd
1980
2007
Stanišić, Slobodan
Koben, Harlan
Malović, Nikola
Tamaro, Suzana
Desai, Anita
Žauan, Erve
Svift, Džonatan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2001
2007
2008
2007
2007
2007
2001
Dikens, Čarls
Traktenberg, Marvin
Delinski, Barbara
Elis, Bret Iston
2001
Kipling, Radjard
1999
Kebot, Megin
Beograd
2007
Koeljo, Paulo
Vučković, Ana
Anñić, Branko
Popov, Raša
Rolins, Džejms
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2007
2007
2007
2007
9509 Bakovuk
9510 Telefonske bajke
Kreativni centar
Kreativni centar
9511 More : odgovori na dečja pitanja
Evro-Giunti
Udruženje književnika i
književnih prevodilaca
Pančevo
BIGZ
9512 Sabrane pesme
9513 Ostrvo : roman
San o ljubavi i smrti : kratak roman
9514 o ljubavi : kratak roman o umiranju
9515 Misionarska pesma
9516 Šnit. Roman-tabloid
9517 Knjiga o blanš i mariji
9518 Roze patikice
Koza nostra : istorija sicilijanske
9519 mafije
Hitlerova tajna nauka : nacističko
traganje za skrivenim znanjem
9520 drevnih ljudi
821.111(417)-9331
O"konor, Finbar
821.131.1-36
Rodari, ðani
551.46(031.053.2
)
Bomon, Emili
Beograd
Beograd
2007
2007
Beograd
2007
821.163.41-1
821.163.41-31
Vukajlović, Dušan
Selimović, Meša
Pančevo
Beograd
2005
1990
Laguna
Evro-Giunti
Laguna
Evro-Giunti
821.163.41-31
821.111-31
821.163.41-31
821.113.6-31
David, Filip
Le Kare, Džon
Marojević, Igor
Enkvist, Per Ulov
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2008
2007
Laguna
343.9.02
Diki, Džon
Beograd
2007
Dereta
Penik, Najdžel
Beograd
2007
Ladlam, Robert
Hoking, Stiven
Hoking, Stiven
Vils, Kristofer
Rahimi, Atik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2006
2006
2007
2007
9521 Bornova nadmoć
9522 Na plećima divova
9523 Kosmos u orahovoj ljusci
9524 Iskra života
9525 Hiljadu odaja snova i strahova
Matica Zemlja : fantazija o ljubavi i
9526 neslozi
Alfa
Alnari
Laguna
Službeni glasnik
PS - Editor - IP
321.64:929
821.111(73)312.4
520/524(091)
524.8
575.8
821.222.1"06-31
Laguna
821.111(73)-31
Klark, Artur
Beograd
2007
9527 Oksfordska istorija biblijskog sveta
9528 Dnevnik iz Bolivije
Šahovske basne i šampioni razne
9529 ćudi
Intimna istorija poljupca : jedan
9530 poljubac hiljadu priča
Clio
Evro Giunti
27-27
821.134(7/8)-94
Kugan, Majkl D.
Gevara, Ernesto Če
Beograd
Beograd
2006
2008
MV grafika
794.1
Mandić, Vladimir
Beograd
2000
Geopoetika
613.88
Enfild, Džuli
Beograd
2007
9531 Roksanda : (Nesloga tri Morave)
9532 Sneg
Čigoja štampa
Geopoetika
9533 Tajni dnevnik Marije Antoanete
Pepeljuga
9534 ga
9535 Knjiga o princezama
9536 Filozofski rečnik
Dugo kretanje izmeñu klanja i
oranja : Istorija Srba u Novom Veku
9537 ( 1492 -1992 )
Narodna knjiga - Alfa
821.163.41-31
821.512.161-31
821.111(71)312.6
Pikom
Evro-ðunti
Dereta
087.5
821.133.1-344
1(031)
Momčilović, Zoran V.
Pamuk, Orhan
Beograd
Beograd
2008
2008
Erikson, Keroli
Beograd
2007
Bomon, Emili
Marić, Svetislav
Pirot
Beograd
Beograd
2005
2007
2004
9538 Gvozdeno drvo
Isusov zapis : razotkrivanje najveće
9539 tajne u istoriji
9540 Ana Bolen
9541 Sanjalo
Alnari
94(497.11)"1492/
1992"
Ekmečić, Milorad
821.111(73)-9332
Diterlici, Toni
Alnari
Narodna knjiga-Alfa
Bookland
299.3
Bejdzent, Majkl
821.111(71)-31 Erikson, Keroli
821.113.5-93-31 Hamsun, Knut
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2007
2007
9542 Nabujali mozgovi
9543 Otmica Balše Popovića
9544 Taran lutalica
Narodna knjiga - Alfa
Narodna knjiga - Alfa
Laguna
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
9545 Krstaški ratovi u očima Arapa
Zmajevi i druge nemani :
sistematizacija stvorova koji čine
živi svet Traćeg carstva : tertium
9546 regnum - monstra fabulosa
9547 Torta na nebu
Laguna
612.82(02.053.2) Arnold, Nik
821.163.41-31
Božović, Zoran
Lojd, Aleksander
94(411.21)"10/12
"
Maluf, Amin
Beograd
2006
Stubovi kulture
2007
398.4
ðurić, Petar
821.131.1-93-32 Rodari, ðani
Beograd
Beograd
2007
2007
9548 Bitka u zlatnoj dolini
9549 Život je pred tobom
9550 Sramota
9551 Žil i Žana
9552 Divlji jaganjci
9553 Vizantijski internet
Bookland
Mono i Manjana
Paideia
Književna opština Vršac
Narodna knjiga : alfa
Stubovi kulture
821.163.41-93-31
821.133.1-31
821.111(680)-31
821.133.1-31
821.163.41-31
Beograd
Beograd
Beograd
Vršac
Beograd
Beograd
2007
2007
2003
2007
2007
2007
Zavod za udžbenike
Ćopić, Branko
Gari, Romen
Kuci, Džon Majkl
Turnije, Mišel
Ras, Eva
Petković, Radoslav
Beograd
2008
Beograd
2007
9554 Don Rigobertove beležnice
9555 Moji najdraži praznici
9556 Zima u Madridu
9557 Sabrane komedije
Narodna knjiga
Evro-Giunti
Evro-Giunti
Srpska knjizena zadruga
821.134.2(85)-31
821.163.41-1
821.111-31
821.163.41-22
Vargas Ljosa, Mario
Erić, Dobrica
Sanson, Kristofer Džon
Popović, Jovan Sterija
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2007
2007
2006
Slušaj svoje srce : kako da nañete
9558 smisao u svom životu i radu
Mono i Manjana
159.947.3
metjuz, Endru
Beograd
2007
Biti srećan ! : priručnik za veće
9559 samopouzdanje i sigurnost u sebe
9560 Piramide : misterija i stvarnost
9561 Arhangelsk
Mono i Manjana
Evro-Giunti
Laguna
159.947.3(035)
94(32)(084.1)
821.111-31
metjuz, Endru
ðakobo, Roberto
Heris, Robert
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
9562 Grozni Gaša i bebisiterka babaroga
9563 Frka na Kilimandžaru
9564 Dževdet -beg i njegovi sinovi
9565 Vrtovi svetlosti
9566 Antička filozofija
Laguna
Evro-Giunti
Geopoetika
Laguna
Plato
821.111-93-32
Simon, Frančeska
Stilton, Džeronimo
Pamuk, Orhan
Maluf, Amin
Atanasijević, Ksenija
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
2007
9567 Klin čorba : najkraće narodne priče
9568 Gospodar
9569 Klovn Šalimar
Zlatni lančić ili Balada o čobaninu i
9570 slavuju : bajke u stihu i prozi
Bookland
Narodna knjiga - Alfa
Narodna knjiga - Alfa
821.163.4136:398
Karadžić, Vuk
821.111(417)-31 Tojbin, Kolm
821.111(73)-31 Ruždi, Salman
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
Bookland
821.163.41-344
Beograd
2007
9571 Deca koja su pomerala planine
9572 Moralistički fragmenti
9573 Probisvet i njegov svet
9574 Bitak i vreme
Agire, gnev božji : ekvinocijalna
9575 Pustolovina Lopea de Agirea
9576 Osveta Groznog Gaše
9577 Komična istorija
9578 Gospodar muva
9579 Amarkord
Bookland
Narodna knjiga - Alfa
Bookland
Službeni glasnik
821.163.41-93-36 Bojičić, Radivoje
Lompar, Milo
821.163.41-93-1 Vitezović, Milan
14
Hajdeger, Martin
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
Laguna
Laguna
Bookland
Laguna
Laguna
821.111-93-32
821.133.1-93-31
821.111-31
821.163.41-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
2007
821.512.161-31
821.133.1-31
Erić, Dobrica
Sender, Ramon Hose
Simon, Frančeska
Frans, Anatol
Golding, Vilijam
Živković, Zoran
9580 Pod znakom saturna
9581 Aladin i čarobna lampa
9582 Ptica
9583 Likovi starog Rima
9584 Kolos
9585 Nama svima od Mike Antića
Književna opština Vršac
Laguna
Kreativni centar
Clio
Dereta
Prosveta
821.111(94)-32
Vajlding, Majkl
Dejns, Kejti
Džonson, Anñela
ðardina, Andrea
Roberts, Ketrin
Antić, Miroslav
Vršac
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2006
2006
2007
9586 Divljakuša iz petog-dva
9587 Pretraživač : zapisi
9588 Amajlija iz Samarkanda
Narodna knjiga- Alfa
Narodna knjiga-Alfa
Odiseja
821.163.41-93-31 Knežević, Jovo
821.163.41-32
Petrović, Goran
821.111-31
Straud, Džonatan
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
9589 Čile noću
Laguna
Kairos
Evro-Giunti
Narodna knjiga-Alfa
Laguna
Laguna
Laguna
Beograd
Sremski
Karlovci
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
9590 Srpske narodne priče i bajke
9591 Avganistanac
9592 Vok on!
9593 Lirov zamak
9594 Grozni Gaša i smrdljiva bomba
9595 Čuvari šume
821.134.2(83)-31
821.163.41343:398
821.111-31
821.163.41-32
2007
2008
2007
2007
2007
2007
Beograd
2007
Beograd
Vršac
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
Beograd
Beograd
2007
2007
9596 Klanovi, lažnjaci i ostali bezveznjaci Kreativni centar
9597 Edarov pas
9598 Munja i hladnoća
9599 Tihi gradovi : priče
9600 Trtko i velika kraña potoka
9601 Ali - Baba i četrdeset razbojnika
9602 Grozni Gaša i prokletstvo mumije
9603 Pakosna priroda
Laguna
Književna opština Vršac
Laguna
Kreativni centar
Laguna
Laguna
Narodna knjiga - Alfa
9604 Nušićev teatar za decu
9605 Fudbalom protiv neprijatelja
9606 Plameni sjaj
Foto Futura
Samizdat B92
Laguna
9607 Priča o deci Hurinovoj
9608 Kosovske legende
Alnari
Bookland
94(37)(082)
821.111-31
821.163.41-1
821.111-93-32
Bolanjo, Roberto
Kosijer, Vladislava
Forsajt, Frederik
Šajtinac, Uglješa
Lojd, Aleksander
Simon, Frančeska
Jovičić, Dragoljub
159.923.5053.2(035)
Romen, Trevor
Vidojević - Gajović,
821.163.41-93-31 Vesna
821.135.1-1
Stanesku, Nikita
821.163.41-32
Skrobonja, Goran
821.113.5-93-31 Belsvik, Rune
Dejns, Kejti
821.111-93-32
Simon, Frančeska
821.111-93-341 Arnold, Nik
821.163.41-93-22 Lazić, Radoslav
796.332:316.7
Kuper, Sajmon
821.111-31
Ševalije, Trejsi
Tolkin, Džon Ronald
821.111-32
Rejel
821.163.41-343 Lakićević, Dragan
9609 Etika i seks
Mračna kula. Deo 6, Suzanina
9611 pesma
Kosovski venac : brojanice
9612 povesnice od 433 čvorića
Filozofija medija : ontologija,
9613 estetika, kritika
9614 Bajke
Alfabetski katalog monografskih
9615 publikacija : izrada i formiranje
9616 Knjiga o princezama
Korupcija i vlast - uzroci, posledice i
9617 reforma
Podižite svoju decu bez podizanja
9618 glasa
9619 Prljavi, pokvareni ekspirimenti
Službeni glasnik
176
Primorac, Igor
Beograd
2007
PS-Editor-IP
821.111(73)-31
King, Stiven
Beograd
2007
Narodna knjiga - Alfa
821.163.41-1
Erić, Dobrica
Beograd
2007
Čigoja štampa
Srpska književna zadruga
316.77:111.852
821.111-344
Vuksanović, Divna
Vajld, Oskar
Beograd
Beograd
2007
2007
Narodna biblioteka Srbije
Evro - ðunti
025.32
821.133.1-344
Babović, Mirjana
Bomon, Emili
Beograd
Beograd
1991
2007
Službeni glasnik
343.352
Rouz-Ejkerman, Sjuzan Beograd
2007
Leo Commerce
Narodna knjiga - Alfa
Redklif, Sara Čejna
Arnold, Nik
Beograd
Beograd
2007
2007
9620 Priručnik za ekspirimente
9621 Kinovar
9622 Anglos : roman
Jastuk koji je pamtio snove i druge
9623 bajke
9624 Prćasti nosić
O specijalnoj i opštoj teoriji
9625 relativiteta
9626 Knjiga tri znanja
9627 In vivo
Evro-ðunti
Narodna knjiga - Alfa
Zograf
37.018.1
821.111-93-341
001.891.5(035.05
3.2.025.2)
821.163.41-1
821.163.41-31
Buza, Emanuela
Šimoković, Marija
Kapor, Momo
Beograd
Beograd
Niš
2007
2007
2007
Bookland
Bookland
821.163.41-344 Olujić, Grozdana
821.131.1-93-32 Pirandelo, Luiñi
Beograd
Beograd
2007
2007
Sezam Book
Laguna
Narodna knjiga - Alfa
530.12
Ajnštajn, Albert
Lojd, Aleksander
Lazić, Radmila
Zrenjanin
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
9628 Nova smešna knjiga : za decu
9629 ðinñić
9630 Kraljević i pesnik
9631 Mitska bića srpskih predanja
9632 Zoran ðinñić : biografija
9633 Empire "V"
9634 kleopatrina kletva
9635 Sportovi
Čigoja štampa
mio knjiga
Bookland
Službeni glasnik
Zavod za udžbenike
Plato
Dereta
Evro-Giunti
Lukić, Dragan
Veličković, Dušan
Zubac, Pero
Zečević, Slobodan
Dimitrijević, Bojan
Peljevin, Viktor
Roberts, Ketrin
Bomon, Emili
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
821.163.41-1
821.163.41-9382(082.2)
327(497.11)
821.163.41-31
398.4(497.11)
321.7:929
821.161.1-31
821.111-31
796(031.053.2)
Beleške lutkarskog pomoćnika :
9636 priručnik za lutkarstvo
9637 Cvetovi i gusari
9638 Enciklopedija Britanika, B-ð
9639 Čudesa elektriciteta
9640 U vrtu sećanja
Intelektualna osnova organizovanja
9641 informacija
9642 Pesme o Majci
9643 Filozofski rečnik
9644 Duh iz piškilišta
9645 Zaljubljeni ringišpili
9646 Zakucavanje
Kreativni centar
Bookland
Narodna knjiga
Kreativni centar
Evro-Giunti
792.97(035)
821.163.41-93-1
0/9(031)
537 (02.053.2)
821.162.1-31
Čakić-Simić, Nataša
Tartalja, Gvido
Clio
Nolit
Dereta
Odiseja
Narodna knjiga-Alfa
Alnari
Senćanski, Tomislav
Olčak-Ronjikjer, Joana
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2005
2007
2007
025.3/.4
886-1
1(031)
821.111-93-31
Svenonijus, ilejn
Radičević, Branko V.
Marić, Svetislav
lorens, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
1984
2004
2007
821.163.41-93-31
821.111-31
001.94:930.85(94
8)(084.1)
821.163.41-31
Ćulafić, Dragomir
Hornbi, Nik
Beograd
Beograd
2008
2008
Di Martino, ðulio
Basara, Svetislav
Beograd
Beograd
2007
2007
King, Stiven
Beograd
2007
Grafoprint
821.111(73)-31
821.163.41-93322.6
Ršumović, Ljubivoje
Gornji Milanovac
2007
Pikom
Pikom
Pikom
Narodna knjiga - Alfa
087.5
087.5
087.5
821.111(73)-31
Radovančev, ðurica
Todorović, Jasna
Todorović, Jasna
Todorović, Jasna
Ruždi, Salman
Beograd
Pirot
Pirot
Pirot
Beograd
2006
2006
2006
2006
2004
Čigoja štampa
Fabrika knjiga
613.83(497.11)
7.038.531
Žikić, Bojan
Jovićević, Aleksandra
Beograd
Beograd
2006
2006
Narodna knjiga
"Stari grad" Društvo
umetnika
82(031)
Kostić, ðorñe S.
Beograd
1987
929:39
Jevtić, Miloš
Beograd
1996
9647 Uskršnje ostrvo : mit, istorija i tajne Evro-Giunti
9648 Uspon i pad Parkinsonove bolesti Dereta
9649 Mračna kula 5, deo 2, Vukovi Kale Alnari
9650 Tri čvora na trepavici
Prvo ratarsko crkveno pevačko
9651 društvo u Crepaji
9652 Divan dan
9653 Zabuna
9654 Nesporazum
9655 Grimus
Antropologija AIDS-a : rizično
ponašanje intravenskih korisnika
9656 droge
9657 Uvod u studije performansa
Književni pojmovnik Vuka
9658 Karadžića
9659 Etnolozi
9660 Antologija dadaističke poezije
9661 Leonardo da Vinči : veliki genije
9662 Daću ti ja karate
9663 Zmajev kod
9664 Crvenkapa
9665 Mačak u čizmama
9666 Uobražena mišica
Bratstvo Jedinstvo
Evro-Giunti
Evro-ðunti
Evro-Giunti
Bonart
Bonart
Bonart
821.111-1(082.2)
75.071.1:929
821.131.1-93-32
821.131.1-93-32
087.5
087.5
087.5
Donat, Branimir
ðakobo, Roberto
Stilton, Džeronimo
Stilton, Tea
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Nova Pazova
Nova Pazova
Nova Pazova
1985
2007
2007
2007
1999
1999
1999
9667 Priroda
9668 Pinokio
Evro-Giunti
Beli put
Bomon, Emili
Kolodi, Karlo
Beograd
Beograd
2007
2007
9669 Moje prve priče
9670 Nezaboravni ručak
Užice sa vranama : hronika koja je
povremeno roman, ili roman, koji je
9671 povremeno hronika
9672 Povratak bakovuka
Bonart
Pikom
55/59(031.053.2)
821.131.1-93-31
886.1(02.053.2)32
087.5
Kolodi, Karlo
Todorović, Jasna
Nova Pazova
Pirot
2002
2006
Simović, Ljubomir
O"konor, Finbar
Beograd
Beograd
1996
2007
9673 Priručnik za ekspirimente
Evro-ñunti
Buza, Emanuela
Beograd
2007
9674 e. Istraži Dinosaurusi
9675 Vologdina
Prvo ratarsko crkveno pevačko
9676 društvo u Crepaji
9677 Kako snimiti film
9678 Arheologija
9679 Draga gošća
9680 Slučaj misterioznog smrada
Od šeprtlje do pravog miša...za 4 i
9681 po dana!
9682 Pepeljuga
9683 Ružno pače
9684 Istorija ljudske gluposti
9685 Kinesko pismo : roman
Mladinska knjiga
Evro
886.1/.2-94
821.152.1-93-31
001.891.5(035.05
3.2.025.2)
568.19:004.738.1
(02.053.2)
910.4(02.053.2)
Dikson, Dugal
Vladimirova, Jelena
Beograd
Beograd
2007
2006
Kreativni centar
Kreativni centar
Pikom
Evro-ðunti
791(02.053.2)
902(02.053.2)
087.5
821.131.1-93-32
Radovančev, ðurica
Andrić, Radivoje
Bikić, Vesna
Todorović, Jasna
Stilton, Džeronimo
Beograd
Beograd
Beograd
Pirot
Beograd
2006
2008
2007
2006
2007
Evro-ðunti
Bonart
Bonart
Gradac
Centar za ravnotežu
821.131.1-93-32 Stilton, Džeronimo
087.5
087.5
001.98
Tabori, Pol
821.163.41-31
Basara, Svetislav
Beograd
Nova Pazova
Nova Pazova
Čačak
Beograd
2007
1999
1999
2006
2006
Srpska književna zadruga
Kreativni centar
Hajdeger, Habermas i mobilni
9686 telefon
9687 Sujeverice i druge reči
Evropa i Evropljani : zapisi sa
9688 putovanja
9689 Stalni oblici pesme i strofe
Esotheria
Prosveta
Partenon : Beogradska
knjiga
Narodna knjiga - Alfa
9690 Alergije . Sprečiti - prepoznati - lečiti Algoritam
9691 Na ivici
Dereta
316.776:1
886.1-3
Majerson, Džordž
Radičević, Branko V.
Beograd
Beograd
2003
1999
821.163.41-992
801.6(091)
Jerotić, Vladeta
Grdinić, Nikola
Beograd
Beograd
2007
2007
Beograd
Beograd
2005
2007
Beograd
Beograd
2006
2003
Beograd
2002
Pušeljić, Dragoslav
Sofokle,
Pančevo
Beograd
2001
2006
616-056.3
Treben, Marija
821.163.41-4
Basara, Svetislav
821.163.41-4 305055.2
Slapšak, Svetlana
615.322.633.34 Vanjkević, S.K.
615.322:582.572.
225
Vanjkević, S.K.
9692 Ženske ikone antičkog sveta
9693 Soja : prirodno lečenje
Biblioteka XX vek
Zuhra
9694 Lečenje belim lukom
Zuhra
9695 Krde, boja vojvode od gore list
9696 Antigona
DOO "Grafos Internacional"
Evro-Giunti
821.14"02-21
9697 Delije : pripovetke
9698 Klovn Šalimar
9699 Emilijine obične priče
Moderna umetnost .: 1770-19709700 2000.3
9701 Žuti prkos
Bookland
Narodna knjiga - Alfa
Plato
821.163.41-93-32 Veselinović, Janko
821.111(73)-31 Ruždi, Salman
886.1-32
Malek, Nada
Beograd
Beograd
Pančevo
2006
2007
2002
Clio
Kaligraf
7.038
821.163.41-31
Bonito, Oliva,Akile
Šomlo, Ana
Beograd
Beograd
2006
2006
9702 Šah za osnovce
9703 Sanjam život
9704 Tajna nevolja i druge sudanije
9705 Preljubnici
Sveti dim : dogodovštine jednog
pušača na početku trećeg
9706 milenijuma
9707 Bez utehe
Od Darvina do Hitlera : evoluciona
etika, eugenika i rasizam u
9708 Nemačkoj
Kona-Sopot
Stari grad
Bookland
Stubovi kulture
794.1(035.053.2)
886.1-1
821.163.41-32
821.163.41-31
Matanović, Aleksandar
Nestorović, Stevan
Kočić, Petar
Ognjenović, Vida
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
1996
2006
2007
Gradac
Plato
821.134.2(82)-3
821.111-31
Prens, Huan Oktavio
Kazuo, Išiguro
Čačak
Beograd
2006
2003
Grafeks
323.14:575.8
Vajkart, Rihard
Beograd
2005
Prugasti Mačak i Gospoñica Lasta :
9709 ljubavna priča
Sve je čisto i čestito bilo i milome
Bogu pristupačno : (izbor tekstova
iz narodne književnosti za učenike
9710 osnovnih škola)
9711 I petlovi leleču
Danica : srpski narodni ilustrovani
9712 kalendar za godinu ...
9713 I niko ne smeta
9714 Čovek doba prosvećenosti
9715 Tajne Prometejevog prstena
Zatim sve iščezava : sabrane
9716 pesme
9717 Palčić
9718 Pinokio
9719 Vuk i sedam jarića
9720 Ivica i Marica
9721 Boje
9722 Snežana
9723 Čarobna frula
9724 Čudan slučaj sa olimpijskih igara
9725 Tri praseta
9726 Rajski vodoskoci
9727 Poslednji kineski car
Vekovi na dlanu : (narodno
9728 stvaralaštvo)
Laguna
821.134.3(81)-31 Amado, Žorž
Beograd
2007
Lio
Elit-Kaligraf
821.163.411:389(082.2)
821.163.41-1
Nikolić, Slobodan
Krstin, ðurica
Gornji Milanovac
Beograd
2008
2008
Vukova zadužbina
Gradska biblioteka : Vetar
Clio
Nikitović
059
821.163.41-1
94(4)"17"(082)
821.14"02.09-13
Maticki, Miodrag
Nikolić, Miloš
Vovel, Mišel
Andesilić, Dragoljub
Beograd
Pančevo
Beograd
Užice
1994
2006
2006
2006
Pančevo - Vetar
Bonart
Pikom
Pikom
Pikom
Pikom
Bonart
Bonart
Evro-ðunti
Pikom
Laguna
Otokar Keršovani
821.163.41-1
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
087.5
821.131.1-93-32
087.5
821.111-311.9
821.581
821.163.41-9332:398(082.2)
Dušković, Zoran
Klark, Artur
Pu, Ji
Pančevo
Nova Pazova
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Nova Pazova
Nova Pazova
Beograd
Pirot
Beograd
Opatija
2007
1999
2005
2004
2004
2005
1999
1999
2007
2004
2007
1988
Karadžić, Vuk
Nova Pazova
2001
821.581
Pu, Ji
Opatija
1988
821.134.2(7/8)-1
7-05
821.161.1-31
949.711
929:82
Oktavio, Paz
Arsić, Miloš
Georgij, Gulija
Marković, Ljubomir M
ðorñević, Časlav G.
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Pančevo
1985
1978
1984
1996
2000
Bonart
Poslednji kineski car : Od
9729 Nebeskog sina do novog čovjeka 2 Otokar Keršovani
Beogradski izdavačko9730 Himna meñu ruševinama
grafički zavod
9731 Vizuelni tragovi
Edicija
9732 Ehnaton i Nefertiti
IRO "Vuk Karadžić"
9733 Javorski rat 1876
Stari grad
9734 Isidora u Pančevu
Zajednica književnika
Krstić, Zoran
Stilton, Džeronimo
Knežopoljske narodne pesme :
zbornik starijih i novijih zapisa,drugo
9735 dopunjeno izdanje
Gea
9736 Atentati koji su promenili svet
9737 Goblini,bauci i duhovi
9738 Krvava godina
Srcologija : antologija ljubavne
9739 poezije za mlade
9740 Princ Kaspijan
Srpska narodna književnost za
9741 decu
Knjiga - komerc
Beli put
Srpska književna zadruga
9742 Raslo u jajetu pile
9743 Šah za prvake
Prometej
Sopot : Kona
821.163.4114:398
323.285(100)(09
1)
087.5
821.163.41-94
821.163.41-931(082.2)
821.111-93-31
821.163.41-931:398
886.1(02.053.2)14
794.1(035)
9744 Tajni vrt
9745 Uputstva posluzi
9746 Nezapamćena vrućina
Bonart
Rad
Piom
820-93-31
821.111-31
087.5
9747 Mravica i svitac
9748 Preistorija
Srpska knjiga
Evro-Giunti
9749 Srednjovekovno selo
Kreativni centar
821.163.41-93-14 Dudaš, Ana
903(031.053.2) Bomon, Emili
316.728(4)"04/14
"(02.062)
Bikić, Vesna
U Osmanskom carstvu : (XV 9750 XVIII)
9751 Basne
Kreativni centar
Bookur
9752 Delikvencija
Jugoslovenski crveni krst
9753 Mali pirat : (roman)
Bonart
9754 Detinjstvo : (priče)
Bonart
9755 Mirišu jabuke : (zbirka pesama)
Bonart
Bookland
Laguna
Zavod za udžbenike
94(497.11)"14/17
"(02.053.2.025.2)
821.161.1-342
159.922.8:343.91
5
886.1/.2(02.053.2
)-31
886.1/.2(02.053.2
)-32
886.1(02.053.2)1
Rodić, Milivoj
Beograd
2002
Marjanović, Borivoje
Vodel, Martin
Todorović, Pera
Beograd
Beograd
Beograd
2005
2007
1991
Stanišić, Slobodan
Luis, Klajv Stejpls
Beograd
Beograd
2006
2006
Vujčić, Nikola
Beograd
2006
Maričić, ðuro
Matanović, Aleksandar
Novi Sad
Beograd
2002
2006
Hodžson, Bernet,Frensis Nova Pazova
Svift, Džonatan
Beograd
Todorović, Jasna
Pirot
1998
2006
2006
Ruma
Beograd
2007
2006
Beograd
2007
Fotić, Aleksandar
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
Pančevo
2007
2007
Jovanović, Ljubiša
Beograd
2001
Staničić, Anto
Nova Pazova
2001
Andrić, Ivo
Nova Pazova
2001
Tešić, Momčilo
Nova Pazova
2001
9756 Iza sedam gora . (bajke i basne)
Bonart
9757 Veliki početak : (pesama)
Bonart
9758 Alisa u zemlji čuda
Bonart
9759 Sadimo drvo : izbor pesama
Nasmejani mrgudi : (vesele priče u
9760 stihu)
Bajke, zagonetne, poslovice, šaljive
9761 pesme, brzalice
Školski dani : (izbor pesama i
9762 dramskih tekstova
Otvoren prozor : (antologija poezije
9763 za decu)
Bonart
9764 A ja rastem : (pesme)
9765 Pesmanka za prvake
Carstvo uma : (narodne
9766 umotvorine)
Oči ravnice : savremena poezija
9767 vojvoñanskih pesnikinja
Bonart
Bonart
Futura
821.163.4182:398
82(497.113)14(082)
9768 Putovanje na planetu Zlatosan
Grafostig
821.163.41-93-32 Dudaš, Ana
Malo Crniće
271.222(497.11) 511.5(497.5)"19"(
093)
ðurić, Veljko
821.163.411(082.2)
Perić, Raša
Beograd
Petrovac na
Mlavi
2008
Bonart
Bonart
Bonart
Bonart
Bonart
9769 Šta će u Splitu Sveti Sava
Draslar partner
Vaskrsnik : Isus Hristos u srpskom
9770 pesništvu
Kulturno-prosvetni centar
9771 Oči boje septembra : priče
9772 Div Stigu
Mi meñu sobom : trilogija Kasijana
9773 Milošević
82-343.4
Stanišić, Slobodan
886.1(02.053.2)1
Lukić, Dragan
Nova Pazova
2001
Nova Pazova
2001
820(02.053.2)-32 Kerol, Luis
886.1(02.053.2)1
Jovanović Zmaj, Jovan
881.1/.2(02.053.2
)-32
Cvetković, Brana
Nova Pazova
2001
Nova Pazova
2001
Nova Pazova
2001
82-343.4
886.1(02.053.2)1
886.1/.2(02.053.2
)-1(082.2)
881.1/.2(02.053.2
)-1
Stanišić, Slobodan
Nova Pazova
2001
Stanišić, Slobodan
Nova Pazova
2001
Stanišić, Slobodan
Nova Pazova
2001
Alečković, Mira
Stanišić, Slobodan
Nova Pazova
Nova Pazova
2001
2001
Stanišić, Slobodan
Nova Pazova
2001
Šijački, Olivera
Novi Sad
1998
2007
Legenda
Centar za kulturu
821.163.41-36
821.163.4-14
ðurković-Tošić, Dragana Čačak
Mitić, Srboljub
Malo Crniće
2008
2003
Srpska knjiga
821.163.41-32
Milošević, Kasijana
2008
Ruma
Stolpnik i ukun: antologija najlepših
9774 pesama Srboljuba Mitića
Požarevac
9775 Četiri ispraćuše
Srpska knjiga
9776 Posle sna
9777 Note mog života
Palanačke hronike : beleške o
9778 ljudima i dogañajim
Srpska knjiga
Graph Style
821.163.41-31
821.163.41-1
Anethum
821.163.41-94
821.163.4132(082.2)
886.1-14
9779 Satkano od snova : zbornik radova Biblioteka "Srboljub Mitić"
9780 Pusti me da poletim
Arka
9781 Ljubav na prvi dodir : priče i pesme Srpska knjiga
9782 Suncokret u glavi
9783 Tragom svetlosti : pesme
9784 Huk i muk
9785 Svetlosti moje ljubavi
9786 Razgovor sa Sizifom
9787 Harfa Siona
9788 Sloga cvetove otvara
9789 Sloga cvetove otvara
9790 Iris u oku Stiga
Čarobni vetar : (pesme i priče za
9791 decu)
9792 Na mnogaja ljeta
9793 Crne natikače
9794 Sara
9795 Ratne uspomene
9796 Kiše Mekonga
Herkul i njegovih dvanaest
9797 zadataka
821.163.41-1
821.163.41-14
821.163.41-14
821.162.4(497.11
)-93-1
821.163.41-14
821.163.41-1
Mitić, Srboljub
Ristić, Siniša
Radojković Mihajlović,
Svetlana
Jovetić, ðurñica
Malo Crniće
Ruma
2008
2008
Ruma
Novi Sad
2008
2008
Janković, Janko S.
Beograd
2008
Tepavčević, Dobroslav
Dudaš, Ana
Malo Crniće
Smederevo
2007
2001
Dudaš, Ana
Ruma
2007
Ruma
Požega
2001
2005
2008
Trstenik
Beograd
Ruma
Kostolac
Kostolac
Malo Crniće
2008
2007
2008
2008
2008
2000
Paraćin
1993
Ruma
Pančevo
Beograd
Beograd
Šabac
2003
1995
2003
1996
2002
Nova Pazova
2001
Dudaš, Ana
Dudaš, Ana
Terzić, Nedeljko
Radivojević, Sava Ljubostinja
821.163.41-1
Miodrag
Beogradska knjiga
821.163.41-1
Despotović, Milijan
Srpska knjiga
821.163.41-32
Dudaš, Ana
Majdan
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
Majdan
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
Centar za kulturu
886.1-1(082.2)
Dudaš, Ana
886.1/.2(02.053.2
Književna kelija " Sveti Sava" )-1
Dudaš, Ana
821.162.3(497.11
Srpska knjiga
3)-14
Dudaš, Ana
Grafos
886.1/.2-31
Balan, Dušan
Rende
821.111(73)-31 Liroj, Džej, Ti
Stari grad
949.711
Javorac, Jovan
Gutenbergova Galaksija
821.163.41-992 Starčević, Mila
Srpska knjiga
Književno društvo Razvigor
Bonart
820-343.4
Rondal, Ron
Ljudi laži : nada u mogućnost
9798 lečenja ljudskog zla
Svetovi
216:616.89
9799 Strah u ulici lipa
Nolit
9800 Alisa u zemlji čuda
9801 Družba Pere Kvržice
9802 Mobilni telefon
Mala knjiga za velike roditelje :
9804 priručnik za vaspitavanje dece
9805 Ljudi govore
Kafkina supa : celokupna istorija
9806 književnosti u četrnaest recepata
9807 Gde baš sad
9808 I šta sad
9809 Kraj puta
9810 Žensko-muške priče
Igraj se i nauči nešto o životinjama
9811 sa sela
9812 Kako srce kaže : (pesme)
9813 Obdanica : sabrane pesme
9814 Govor mesečine
9815 Empatija
9816 Greh jedanaesti
9817 Preobraćanje
9818 Vujansko perilo
9819 Cvetna molitva : (pesme)
9820 Besmrtna deca jedne seljanke
Popodnevni "Expres" : ljubavne 9821 erotske pesme
Pek, Skot
Novi Sad
1995
821.163.42-93-32 Matošec, Milivoj
Beograd
1984
Bonart
820(02.053.2)-32 Kerol, Luis
Nova Pazova
2001
Nolit
Alnari
821.163.42-93-31 Lovrak, Mato
821.111(73)-31 King, Stiven
Beograd
Beograd
1984
2008
Psihopolis
Evro
37.018.1(035)
821.163.41-3
Milivojević, Zoran
Petrović, Rastko
Novi Sad
Beograd
2007
2004
Dereta
pikom
Pikom
Laguna
Incon
641.5(083.12)
087.5
087.5
821.163.41-31
821.163.41-32
Krik, Mark
Todorović, Jasna
Todorović, Jasna
Miklja, Dušan
Dutina Vujović, Mirjana
Beograd
Pirot
Pirot
Beograd
Kraljevo
2006
2006
2006
2006
2005
Evro
Narodna Biblioteka "Srboljub
Mitić"
Centar za kulturu i
obrazovanje Opštine,
Aranñelovac
Srpska knjiga
"Sveta Petka"
087.5
821.163.41-1053.2
Bukvić, Biljana
Beograd
2006
Miletić, Katarina
Malo Crniće
2008
821.163.41-14
821.163.41-14
821.163.41-1
Banjac, Dušan
Radojković, Krinka
Lekić, Zoran B.
2004
2006
2005
Brankovo kolo
Apostrof
Centar za kulturu i
obrazovanje Opštine
"Majdan"
Umka : Grafik
821.163.41-14
886.1-1
821.163.41343:398
821.163.41-1
821.163.41-1
Sladojev, Spasenija
Kolarević, Vladeta
Aranñelovac
Ruma
Veliko Orašje
Sremski
Karlovci
Beograd
Maksimović, Branka
Petrović, Jovan D.
Stevanović, Nadežda
Aranñelovac
Kostolac
Beograd
2005
2007
2006
Formab
821.163.41-1
Sampor, Martin
Beograd
2007
2004
1997
Popodnevni "Expres" : ljubavne 9821 erotske pesme
9822 Hoću da porastem
9823 Pogled sa Monmartra : pesme
Reči bačene u vreme : antologija
poezije petrovačkih pesnika
9824 dvadesetog veka
Nebesnica : Sveti u srpskom
9825 pesništvu
Identično različito : komparativno9826 imagološki ogled
Meñunarodna manifestacija Putem
kulture u novi milenijum (Banja
9827 Luka)
Časopis Eparhije Braničevske
9828 "Sabornost"
Formab
Centar za kulturu
821.163.41-1
Sampor, Martin
821.163.41-93-1 Milenović, Milena
Srpska knjiga Grafampromet 821.163.41-14
Milikijev, Katarina
Beograd
Niš
2007
2005
Ruma
2003
Kulturno prosvetni centar
821.163.41-1
Petrović, Jovan D.
Kulturno-prosvetni centar
821.163.41-141
Perić, Raša
Petrovac na
Mlavi
Petrovac na
Mlavi
Geopoetika
82.091:316.7
Brajović, Tihomir
Beograd
2007
821-1(082)
Banja Luka
2008
Požarevac
2008
Velborn, Ejmi
Beograd
2005
Eparhija braničevska
2002
2005
9829 Dekodirani Da Vinčijev kod
Književno delo Manojla ðorñevića
9830 Prizrenca
Moje se zna : kazivanje iz pisane
9831 Jele
Narodna knjiga - Alfa
271.222
821.111(73).0931
Institut za srpsku kulturu
821.163.41:929
Denić, Sunčica
Priština
2003
Beogradska knjiga
821.163.41-1
Brajković, Dragomir
Beograd
2007
9832 Srećica
9833 Salata od ljutog zmaja
9834 Oj Srbijo mila mati
9835 Četiri ispraćuše
Srpska knjiga
Slovački izdavački centar
Trojan komerc
Srpska knjiga
821.163.41-93-14 Grbić, Draga, Dragica
821.163.41-93-1 Terzić, Siniša
821.163.41-1
821.163.41-14
Ristić, Siniša
Ruma
Bački Petrovac
Beograd
Ruma
2008
2008
2007
2008
9836 Jedan deo života
Srpska knjiga
821.163.41-93-14 Jović, Dragan T.
Ruma
2005
9837 Satkano od snova : zbornik radova
9838 Sanovnik : tumačenje snova
Svet voli pobadnike i nema
9839 vremena za gubitnike
9840 Da li je on gospodin pravi
Biblioteka " Srboljub Mitić"
Beoknjiga
821.163.41-32
398,7
Radić, Nataša
Malo Crniće
Beograd
2007
2003
Beoknjiga
Beoknjiga
159.947.3
159.922,1(035)
Ptica, Olivera
Kiršenbaum, Mira
Beograd
Beograd
2008
2007
Sve se dešava s razlogom :
9841 autentični dokazi
SMS poruke zaljubljenih : mala
9842 antologija ljubavnih SMS poruka
SMS poruke zaljubljenih. 2 : mala
9843 antologija ljubavnih SMS poruka
Tumačenje snova Jungovom
9844 metodom vañenja priče
9845 Zrnca mudrosti
9846 Latinski citati
9847 Moderan fudbal
Beoknjiga
159.9:124.2
Kiršenbaum, Mira
Beograd
2007
Beoknjiga
821.163.41-84
Krstec, Stevan
Beograd
2007
Bookland
821.163.41-84
Krstec, Stevan
Beograd
2008
159.963.3
821.84
821.124-84
796.332.015
ðorić, Dušan
Ilić, Violeta
Ilić, Violeta
Dobre, Nikša
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2003
2003
2006
9848 Crveni kralj
Beoknjiga
Beoknjiga
Beoknjiga
Beoknjiga
Beogradski izdavačkografički zavod
821.163.41-31
Ivanović, Ivan
Beograd
1984
9849 Tako je nekad bilo
9850 Stiška povelja
9851 Čaranje
Slovački izdavački centar
Majdan
Panorama
821.163.41-93-14 Dudaš, Ana
821.163.41-1
Ivković, Vojkan
Jeftimijević,Lilić, Milica
Bački Petrovac
Aranñelovac
Priština
2008
2007
2007
9852 Moj podstanar rak : proza i pesme
9853 Gajenje puževa
Bakica priča : slovenske narodne
9854 pripovetke
9855 Začinsko povrće
Srpska knjiga
Reprograf
821.163.41-32
636.95:594.3
398.2(497.12)
(02.053.2)
653.7
Čizmić, Damjanka
Karaman, Božana
Ruma
Beograd
2004
2003
Brenkova, Kristina
Pavlović, Radoš M.
Zagreb
Beograd
1989
2002
9856 Moj podstanar rak : proza i pesme
Srpska knjiga
Čizmić, Damjanka
Ruma
2004
9857 11111 narodnih poslovica i izreka
9858 Casino svet kocke
9859 Spalište
Panonski mornari : izbor iz
stvaralaštva južnobanatskih
9860 Slovaka
9861 Mostovi
Srpska knjiga
821.163.41-32
821.163.4184:398
794.9(035)
821.163.41-31
Novičić, Dragoslav
Maksimovski, Milorad
Živadinović, Dragoslav
Ruma
Novi Sad
Beograd
2004
1997
2003
Ruma
Banja Luka
2003
2005
Beograd
2005
9862 Lečenje koprivom
Omladinska knjiga
Zadužbina Andrejević
Singidunum
Srpska knjiga
Zadužbina Petar Kočić
Metaphysica
821.162.3
Dudaš, Ana
821-1(082.2)
615.322:582.635.
5(035)
Veljković, Branislav
Lečenje bojama : meditacije na boje
9863 : vodič za lečenje bojama
Metaphysica
Samoisceljenje : objašnjenje pravog
9864 uzroka i lečenja bolesti
Metaphysica
615.83:159.937.5
15
Osli, S. Dž. G.
Beograd
2004
615.851.8
Beograd
2004
9865 Kako sam pobedila rak
Metaphysica
616-006.6-085.85 Dej, Lorin
Beograd
2007
Ljubav, seks i astrologija : vodič do
9866 sreće u ljubavnom životu i braku
9867 Kako se obogatiti
9868 Masonski o okultni simboli
9869 Atlantida - nestali kontinent
9870 Apstraktna umetnost
9871 Rečnik misterijskih inicijacija
9872 Hamlet
9873 gilgames
9874 Stari Rim
9875 Antička Grčka
9876 Drevni Egipat
9877 Životinje
Kembridž ilustrovana istorija
9878 Antička Grčka
9879 Vrhunski dometi arhitekture
Metaphysica
Metafizika
Metaphysica
Metaphysica
Metaphisyca
Metaphysica
Metaphysica
Evro
133.52:159.922.1
159.947.3(035)
7.045:133
94(309):001.98
73/75.038
25
821.111-21
Robson, Vivijen
Votlis, Volas D.
Barns, Keti
Aziz, Filip
Valije, Dora
Petrović, Radmilo
Šekspir, Viljem
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2008
2008
2008
2005
2006
2006
Mono i Manjana
Mono i Manjana
Mono i Manjana
Mladinska knjiga
930.85(37)
930.85(38)
930.85(32)
59(031)
Konti, Flavio
Mengi, Martino
Bonñoani, Alesandro
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
2007
Stylos
Evro Giunti
930.85(38)
72(031)
Kartlidž, Pol
Busalji, Marko
Novi Sad
Beograd
2007
2007
9880 Čovek : sveobuhvatni vizuelni vodič
Prevare i falsifikati : istinite priče o
najvećim obmanama u istoriji :
9881 kriminalci, prevare i žrtve
Čuda i tajne našeg sveta :
zadivljujuća čuda prirode : čuda
9882 stvorena ljudskom rukom
Ilustrovana istorija sveta : velika
9883 porodična enciklopedija
9884 Ljudsko telo
9885 Kratka istorija sveta za mlade
Mladinska knjiga
572(031)
Beograd
2007
Mladinska knjiga
343.51/.525
Beograd
2007
Mladinska knjiga
725/726(100)
Beograd
2007
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga
Geopoetika
94(100)
611/612-93
94(100)
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
Bah, Edvard
Ins, Brajan
Voker, Ričard
Gombrih, Ernest H.
{Dvesta načina} 200 načina da se
pobedi dosada : knjiga prepuna
9886 genijalnih ideja
9887 Harfa Siona
Veliki ilustrovani leksikon svih
9888 sportova
9889 Godišnja doba
9890 Nauči i nacrtaj domaće životinje
9891 Proleće : pesme
Mladinska knjiga
Srpska knjiga
745.54(035.53.2) Skot, Kerol
821.163.41-32
Dudaš, Ana
Beograd
Ruma
2007
2008
Domla-publishing
Panonija
Panonia
Srpska književna zadruga
796(031.053.2)
502-93
59(031)
821.163.41-93-1
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
2007
2005
2004
2007
9892 Leto : priče i pesme
9893 Jesen : pesme i aforizmi
9894 Zima : radio i televizijske igre
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
Srpska književna zadruga
821.163.41-93-32 Radović, Dušan
821.163.41-93-1 Radović, Dušan
821.163.41-93-2 Radović, Dušan
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2007
9895 Magareće godine
Zadužbuna Petar Kočić ;
Bosanska riječ
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Banja Luka ;
Beograd ; Tuzla
2007
9896 Ježeva kućica
Zadužbuna Petar Kočić ;
Bosanska riječ
821.163.41-93-1 Ćopić, Branko
Banja Luka ;
Beograd ; Tuzla
2007
9897 Priče ispod zmajevih krila
Zadužbuna Petar Kočić ;
Bosanska riječ
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Banja Luka ;
Beograd ; Tuzla
2007
9898 U carstvu leptirova i medvjeda
Zadužbuna Petar Kočić ;
Bosanska riječ
821.163.41-93-32 Ćopić, Branko
Banja Luka ;
Beograd ; Tuzla
2007
Zadužbuna Petar Kočić ;
Bosanska riječ
821.163.41-93-31 Ćopić, Branko
Banja Luka ;
Beograd ; Tuzla
2007
94(100)
159.9
Beograd
Novi Sad
2006
2007
9899 Orlovi rano lete
9900 narodna epska poezija
9901 Enciklopedijski istorijski atlas sveta Mono i manjana
9902 Psihologija ličnih konstrukata
Psihopolis institut
9903 novi jerusalim pekič
9904 zločin i kazna 1
9905 zločin i kazna 2
9906 zločin i kazna
Došenović, Milivoje
Vilks, Anñela
Radnik, Miro
Radović, Dušan
Stojnov, Dušan
9907 Gimnazijalka
9908 Tamni lavirint
9909 Ruski prozor
Plastenici i staklenici u cvećarstvu i
9910 rasadničarstvu
Rat bušovih : sramne tajne jednog
9911 sukoba
9912 Prepade me njegov krzneni šorts
9913 Faktor bivši
MK Panonia
Laguna
Stubovi kulture
821.163.6-31
821.111-31
821.163.41-31
Ingolič, Anton
Darel, Lorens
Velikić, Dragan
Novi Sad
Beograd
Beograd
1999
2007
2008
Draganić
Laguna
Laguna
327.2/8(73)
821.111-93-31
821.111-31
Loren, Erik
Renison, Luiz
Sempl, Andrea
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2007
2004
9914 Bože, da l' si tu? Ja sam, Margaret.
Oko čega smo se sve ja i moja
9915 devojka svañali
9916 Hari Poter i relikvije smrti
9917 Crvenkapa
Energetski vampirizam : Astrogor :
karmička medicina : traktat o
9918 uzrocima pojave bolesti
Čudesne grañevine sveta :
graditeljska remek dela od 4000.
9919 godine pre n. E do naših dana
9920 Brusevi i metle
Dobri tipovi, loši tipovi i svemirski
9921 poljupci
Bolesti jednjaka, želuca i
9922 duodenuma
9923 S druge strane kreveta
9924 Farma leševa
Laki muškarci : o večitom muškom
9925 cilju
Laki muškarci : o večitom muškom
9926 cilju 2
9927 Bogomdana domaćica
Upomoć! Moja porodica me izluñuje
: tinejdžerski priručnik za
9928 preživljavanje
Laguna
821.111(73)-31
Blum, Džudi
Beograd
2004
Laguna
Evro ðunti
Pikom
821.111-32
821.111-93-31
087.5
Milington, Mil
Rouling, Džoan Ketlin
Beograd
Beograd
Novi Sad
2007
2007
2007
Kolibri
615.851
Astrogor,
Beograd
2001
Meñunarodni istraživaćki
centar za kulturu
Laguna
72.03
821.111-93-31
Mlinovski, Sara
Novi Sad
Beograd
2006
2006
Laguna
821.111-93-31
Hopkins, Keti
Beograd
2006
Draganić
Laguna
Laguna
616.329
821.133.1-31
821.111(73)-31
Petrović, Zoran
Žiro de l*En, Aliks
Kornvel, Patriša
Zemun
Beograd
Beograd
2003
2006
2007
Laguna
159.9
Toševski, Jovo
Beograd
2007
Laguna
Laguna
159.9
821.111-31
Toševski, Jovo
Kinsela, Sofi
Beograd
Beograd
2007
2007
Draganić
37.018.1
Lem, Ketrin
Beograd
2003
9929 Ja ubijam
9930 Imprimatur
9931 Mir poput reke
9932 Četvrta kraljica
9933 Alijenista
9934 Sutra ujutru, bude li sve u redu
9935 Spremna ili ne?
Upomoć, pustite me odavde : tvoj
9937 vodič za oslobañanje stresa
9938 Utorak Dusko radovic
9939 Čiča Gorio
9940 Princ oblaka olujić grozdana
9941 Kupoholičarka i beba
9942 Umeš li da čuvaš tajnu
9943 Dnevnik sluñene mlade
9944 Na kraju duge
9945 Ljubavne igre
9946 Sedam sunčanih dana
9947 Troja
9948 Ispovesti jedne loše ribe
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
821.131.1-31
821.131.1-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.133.1-31
821.111-31
Faleti, ðorño
Manaldi, Rita
Enger, Li
Tejlor, Debi
Kar, Kejleb
Krig, Sesil
Menbi, Kris
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2004
2003
2007
2002
2007
2006
Draganić
37.018.1
Lem, Ketrin
Beograd
2004
JRJ
821.133.1-31
Balzak, Onore de
Zemun
2008
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Kinsela, Sofi
Kinsela, Sofi
Vulf, Klajv Lora
Ahern, Sesilija
Mensel, Džil
Menbi, Kris
Geras, Adel
Kantor, Melisa
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2005
2005
2007
2003
2005
2007
2006
9949 Koralina
9950 Svitak omega
Igraj se i nauči nešto o životinjama
9951 iz divljine
9952 Kama Sutra
Traganje za vrlinom : studije iz
9953 teorije morala
9954 Enciklopedija mrtvih
9955 Čiča Gorio
Laguna
Laguna
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(417)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(73)-9331
821.111(94)-31
Gejmen, Nil
D'Aže, Adrijan
Beograd
Beograd
2003
2006
Evro
Serbon
087.5
613.88
Bukvić, Biljana
Vatsjajana,
Beograd
Beograd
2006
2003
Plato
Prosveta
JRJ
17
821.163.41-32
821.133.1-31
Makintajer, Alaster
Kiš, Danilo
Balzak, Onore de
Beograd
Beograd
Zemun
2006
2007
2008
9956 Rani jadi : za decu i osetljive
Prosveta
Beograd
2007
9957 Ana Marija me nije volela
9958 Priručnik za loše majke
9959 narnia
Aleksandrija
821.163.41-93-32 Kiš, Danilo
Habjanović ðurović,
821.163.41-31
Ljiljana
Beograd
2007
9960 Velika ljubav
Ljudsko telo : odgovori na dečja
9961 pitanja
9962 Naše neškodljive lekovite biljke
Laguna
821.111(73)-31
Dan, Sara
Beograd
2005
Evro - Giunti
Trend
611/612-93
615.32:582
Bomon, Emili
Stamenković, Vlastimir
2006
2005
9963 Bajke sveta
Kairos
821-343(082.2)
Beograd
Leskovac
Sremski
Karlovci
Zagreb
1984
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2007
2007
Beograd
2008
Beograd
2008
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2005
2006
2007
2006
2006
2007
2006
2002
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2007
Sjowall ; Wahloo, Maj ;
Per
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Gligorijević, Srñan
2007
9964 Gad
Spektar
821.113.6-31
9965 Iva
9966 Vodič kroz partnerstvo za mir
9967 Uhvati plamen : ćivot Boba Marlija
Aleksandrija
ISAC fond
Mono i Manjana
821.163.41-31
327.51(035)
78.071.1:929
9968 Ženski rodoslov
Aleksandrija
821.163.41-31
9969 Petkana
Aleksandrija
821.163.41-31
9970 Svih žalosnih radost
9971 Okrutno i neobično
9972 Tragom Ponoći
9973 Junakinja pustinje
9974 Loše društvo
9975 Enciklopedija mrtvih
9976 Sovin huk
9977 Igra prokletstva
Aleksandrija
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Prosveta
Laguna
Laguna
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.163.41-32
821.111(73)-31
821.111-31
9978 Zapis duše
9979 Tatina mezimica
9980 Igračica goa
Globosino Aleksandrija
Alnari
Laguna
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.581-31
9981 Ukus mladih devojaka
9982 Anansijevi momci
Laguna
Laguna
821.133.1(71)-31 Laferijer, Deni
821.111(73)-31 Gejmen, Nil
Beograd
Beograd
2006
2006
9983 Zagonetne priče : knjiga druga
U šumi mračnoj kao vreme :
9984 uvodnici u Sveskama
Laguna
821.163.41-93-36 Petrović, Uroš
Beograd
2006
Gradska biblioteka
821.163.41-92
Pančevo
2007
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Kornvel, Patriša
Zimler, Ričard
Al Nahi, Donija
Satklif, Vilijam
Kiš, Danilo
Hajasen, Karl
Barker, Klajv
Habjanović ðurović,
Ljiljana
Klark, Artur
Sa, Šan
Mrvoš, Bogdan
9985 Rani jadi : za decu i osetljive
Prosveta
821.163.41-93-31 Kiš, Danilo
Beograd
2007
9986 Sekte : priručmik za samoodbranu
9987 Nemi i ukleti
9988 Kako je nestajala Esmi Lenoks
Draganić
Laguna
Laguna
284/289
821.111-(73)-31
821.111-31
Beograd
Beograd
Beograd
2003
2007
2006
9989 Antologija epskih narodnih pesama
9990 Ilijada
Gilgameš : sumersko-akadski ep o
9991 Gilgamešu
9992 Atlantida
9993 Matematika za sve
9994 Isceljitelj
9995 Priče o prinčevima i princezama
9996 Pompeja
9997 Žabe i francuski poljupci
9998 Sluškinjina priča
9999 Sirenina Stolica
10000 Zemljopiščeva biblioteka
JRJ
JRJ
821.163.41-1:398
821.14'02-13
Homer,
Zemun
Zemun
2008
2008
Draganić
Laguna
Draganić
Draganić
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
Laguna
892-11-13-398
821.111-31
51-93
821.111-31
087.5
821.111-31
821.111(73)-31
821.111(71)-31
821.111-(73)-31
821.111(73)-31
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
2006
1997
2002
2007
2004
2007
2006
2006
2006
10001 Zagonetne priče : knjiga prva
Laguna
Beograd
2006
10002 Evgenije Onjegin
Draganić
Beograd
2000
10003 Evgenije Onjegin
10004 Izabrane bajke
Draganić
JRJ
821.163.41-93-32 Petrović, Uroš
Puškin, Aleksandar
821.161.1-1
Sergejevič
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
821.161.1-1
821.112.2-32
Grim,
Beograd
Zemun
2000
2008
10005 Revizor
JRJ
821.161.1-2
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič Zemun
2007
10006 Andersenove bajke
10007 Koštana : Tašana
10008 Autobiografija
10009 Gospoña ministarka
10010 Gospoña ministarka
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
JRJ
821.113.4-93-344
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.41-2
821.163.41-2
Andersen, Hans Kristijan
Stanković, Borisav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
Nušić, Branislav
2008
2008
2008
2008
2008
Luković, Zoran D.
Vilson, Robert
O'Farel, Megi
Gibins, Dejvid
Damjanović, Boško
Krejs, Džim
Roson, Kristofer
Heris, Robert
Mlinovski, Sara
Atvud, Margaret
Kid, Sju Monk
Fasman, Džon
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
10011 Dinosaurusi pre mraka
Laguna
10012 Jungova mapa duše
Laguna
Srpsko-Italijanski i italijansko-srpski
10013 [rečnik]
JRJ
10014 Nemački rečnik : dvosmerni
JRJ
10015 Gramatika nemačkog jezika
JRJ
Rečnik : francusko-srpski & srpsko10016 francuski
JRJ
Gramatika francuskog jezika =
JRJ
10017 Grammaire francaise
Srpsko-latinski i latinsko-srpski
10018 rečnik
JRJ
Englesko-srpski rečnik=The EnglishJRJ
10019 Serbian Dictionary
Engleska gramatika=An English
10020 Grammar
JRJ
10021 Pun kovčeg bajki : 2
JRJ
Kompletna enciklopedija ribolova :
sveobuhvatni vodič o ribolovu na
JRJ
10022 moru i slatkim vodama
10023 Istorija filozofije
Book % Marso
10024 Intimna istorija čovečanstva
Geopoetika
Filozofija simboličkih oblika : drugi
10025 deo : mitsko mišljenje
"Dnevnik"
Filozofija simboličkih oblika : prvi
10026 deo : jezik
"Dnevnik"
Filozofija simboličkih oblika : treći
10027 deo : fenomenologija saznanja
"Dnevnik"
Filozofija u dijaspori :
Književna zajednica Novog
10028 petronijevićeva Načela metafizike Sada
Psihologija mase i analiza ega :
Fedon
10029 izabrani spisi
10030 Ludosti uma
Čigoja štampa
821.111(73)-9332
159.9
811.163.41'374=
131.1(038)
811.112.2'374=1
63.41(038)
811.112.2'36(075
.4)
811.133.1'374=1
63.41(038)
811.133.1'36(075
.4)
811.163.41'374=
124(038)
811.111'374=163
.41(038)
811.111'36(075.4
)
821-32(082.2)
Ozborn, Meri Poup
Stajn, Marej
Beograd
Beograd
2005
2007
ðovani, ðorñini
Zemun
2008
Popović, Milan
Zemun
2008
Jeremenko, Vesna
Zemun
2008
Jeremenko, Vesna
Zemun
2008
Zemun
2008
Avis, Alba
Zemun
2008
Nenadović, Ana
Zemun
2008
Nenadović, Ana
Zemun
Zemun
2008
2007
799.11/.16(031)
1(091)
141.319.8
Majls, Toni
Vindelband, Vilhelm
Zeldin, Teodor
Zemun
Novi Beograd
Beograd
2006
2007
2003
165.21
Kasirer, Ernst
Novi Beograd
1985
165.21
Kasirer, Ernst
Novi Beograd
1985
165.21
Kasirer, Ernst
Novi Beograd
1985
14
ðurić, Mihailo
Novi Sad
1989
159.9
141.7
Frojd, Sigmund
Božović, Ratko
Beograd
Beograd
2006
2005
Savremena jugoslovenska filozofija
: filozofske teme i filozofske
10031 situacije 1945-1970.
10032 O gnevu
10033 Ogledi
10034 Poljska staza
10035 Svet kao volja i predstava : II
Od početka do Platona : istorija
10036 filozofije : tom I
Od Aristotela do Avgustina : istorija
10037 filozofije : tom II
Renesansa i racionalizam
sedamnaestog veka : istorija
10038 filozofije : tom IV
10039 O poreklu i prirodi lepoga
10040 Metode u naukama
10041 Psihoanaliza i kultura
10042 Estetika
10043 Filozofija istorije
Nenormalni : predavanja na Kolež
10044 de Fransu godina 1974-1975
10045 Srednjovekovna filozofija
10046 Nesavremena razmatranja
Psihoanalitička istraživanja u
10047 umetnosti
10048 Psihičke osobine Južnih Slovena
radnički univerzitet "Veljko
Vlahović"
Rad
Srpska književna zadruga
Književna zajednica Novog
Sada
Matica srpska
14
14
14
Petrović, Miloje
Seneka, L.A.
Makolej, T.B.
Subotica
Beograd
Beograd
1979
1961
1912
14
14
Hajdeger, Martin
Šopenhauer, Artur
Novi Sad
Novi Sad
1984
1986
Plato
1(38)
Tejlor, K.K.V.
Beograd
2007
Plato
1(38)
Ferli, Dejvid
Beograd
2007
Plato
Rad
Izdanje prevodioca
Ars Libri ; Neven
BIGZ
1(38)
1
0/9(031)
159.9
111.852
Parkinson, Dž. H. R.
Didro, Deni
2007
1962
1937
2006
1979
Fedon
930.1
Jerotić, Vladeta
Hartman, Nikolaj
Hegel, Georg Vilhelm
Fridrih
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2006
Svetovi
Čigoja štampa
Plato
1
1(091)"04/14"
14
Fuko, Mišel
Telebaković, Boško
Niče, Fridrih
Novi Sad
Beograd
Beograd
2002
2006
2006
Kultura
Srpska književna zadruga
159.9:7
Kris, Ernst
159.922.4(=163) Cvijić, Jovan
Beograd
Beograd
1970
2006
2(091)
821.163.41-8
Beograd
Novi Sad
1999
1997
Nju Jork
Beograd
1993
2002
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica
Školska knjiga
Watchower bible and Tract
"Sve je pismo od Boga nadahnuto i society :International bible
10051 korisno"
students association
10052 Liturgijska tajna Svetog pisma
Gutenbergova galaksija
10049 Čovečanstvo u potrazi za Bogom
10050 Sveti Sava
27-27
22.07
Vidović, Žarko
10053 Mir na zemlji : antologija
Gutenbergova galaksija
Crkva Svetih apostola Petra i Pavla
10054 u Sirogojnu
Zlatić - Ivković Zorica
10055 Reči Velikog učitelja
Preporod
172.4(082.2)
Beograd
2001
Sirogojno
Novi Sad
2004
1981
Jehovini svedoci 10056 Živi sa Jehovinim danom u mislima Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
Jehovini svedoci 10057 Živi sa Jehovinim danom u mislima Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
Spoznanje koje vodi do večnog
10058 života
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
Spoznanje koje vodi do večnog
10059 života
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10060 Šta biblija zaista naučava?
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10061 Šta biblija zaista naučava?
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10062 Biblija reč Božja ili čovečija?
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10063 Biblija reč Božja ili čovečija?
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10064 Tajna porodične sreće
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10065 Tajna porodične sreće
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
726.54(497.11)
27-27
Zlatić - Ivković, Zorica
Golubić, Mirko
10066 "Poñi za mnom"
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
10067 Uči od Velikog učitelja
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
27-27
Beograd
2006
297
Novi Pazar
1996
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica
Mešihat Islamske zajednice
Sandžaka
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Kulturni centar Islamske
republike Irana
Zana Company
297
297
Preporod
10080 Najčitanija knjiga sveta
Preporod
Partenon
Opus
Hrišćanski evangelizacioni
centar
Zajednica kršćanskog
naroda
10081 Sveto pismo : prevod Novi svet
10082 Sveto pismo : prevod Novi svet
10068 Uči od Velikog učitelja
10069 Zbirka pisama
10070 Čovek i verovanje
10071 Čovek u Kur'anu
10072 Imam Ali, zapovednik vernih
10073 Principi vjere
10074 Islamski praznici i odabrane noći
Ekumenizam - rešenje ili promašaj :
10075 I
Ekumenizam - rešenje ili promašaj :
10076 II
10077 Samo dela ljubavi ostaju
10078 Budizam
10079 Novi zavet
297
Motahari, Morteza
Beograd
1999
297
Motahari, Morteza
Beograd
1998
Beograd
1998
Bećović, Mehmed
Beograd
Novi Pazar
1998
1995
261.8
Samardžija, Blagoje
Beograd
2001
261.8
27:159.9
294.3
Samardžija, Blagoje
Jerotić, Vladeta
Veljačić, Čedomil
Beograd
Beograd
Beograd
2001
2006
1990
27-246
Bački Petrovac
2005
821-94
Novi Sad
1995
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
Jehovini svedoci Hrišćanska verska zajednica 27-27
Beograd
2006
297
10083 Moje dete i likovno vaspitanje
10084 Moje dete i životinje
10085 Moje dete i životinje
Otvorenost Jugoslavije prema svetu
: o slobodi razmene informacija i
10086 kulturnih dobara i kretanja ljudi
10087 Šta je CIA?
10088 Posle Franka ... Šta?
10089 Totalna špijunaža
10090 Slobodno vreme i sloboda
10091 Označenja vrednosti
O sistemu samoupravnog
10092 planiranja : brionske diskusije
Osnovi marksizma : socijalistička
10093 misao o samoupravljanju
10094 Slobodni udruženi rad
Informbiro : šta je to : Jugoslavija je
10095 rekla ne
10096 Moje dete i životinje
10097 Moje dete i novac
10098 Moje dete i novac
10099 Moje dete i novac
Pregled istorije meñunarodnog
radničkog pokreta : stoljeće borbe
10100 za socijalizam : knjiga prva
10101 Teorijski pojmovi nesvrstanosti
10102 Selo Sakule : a u Banatu
10103 Sa pašnjaka do naučenjaka
10104 Žena ubica nije uvedena
Društvena istorija medija : od
10105 Gutenberga do interneta
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
371.3:72/77
371.3
371.3
Karlavaris, Bogomil
Maksimović, Radoslav
Maksimović, Radoslav
Beograd
Beograd
Beograd
1961
1964
1964
Sloboda
"Sedma sila"
"Sedma sila"
[S.N.]
Radnički univerzitet "Veljko
Vlahović"
Radnički univerzitet "Veljko
Vlahović"
3
327.8
327.8
327.8
Mićović, Vojislav
Levkov, Milivoje
Kariljo, Santijago
Ries, Kurt
Beograd
Beograd
Beograd
[S.N.]
1977
1967
1967
0
379.81
Bodrogvari, Ferenc
Subotica
1976
7.01(075.8)
Pavićević, Svetislav
Subotica
1978
Radnička štampa
Radnički univerzitet "ðuro
Salaj"
Radnička štampa
321.74
Kardelj, Edvard
Beograd
1979
32
321.74
327.323.32(497.1
)
371.3
371.3
371.3
371.3
Stanovčić, Vojislav
Kardelj, Edvard
Kržavac ; Marković,
Savo ; Dragan
Maksimović, Radoslav
Vrabec, Miroslav
Vrabec, Miroslav
Vrabec, Miroslav
Beograd
Beograd
1974
1978
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1976
1964
1964
1964
1964
Narodna knjiga
Rad
Matica srpska
Matica srpska ; Narodna
knjiga
329.14/.15(091)
32
821.163.41-32
Perović, Puniša
Petković, Ranko
Petrović, Zoran
1978
1974
1969
821.163.41-94
Pupin, Mihajlo
Beograd
Beograd
Novi Sad
Novi Sad :
Beograd
Clio
316.77
Brigs ; Berk, Asa ; Piter
Beograd
2006
Sloboda
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
1979
Milica Nikolić : drama u tri čina =
Milica Nikoličová : dráma v troch
10106 dejstvách
10107 Fukoovo platno
Proizvodnja povrća u zaštićenom
10108 prostoru
10109 Priručnik za loše majke
10110 Brižni baštovan
Istorija samoubistava : dobrovoljna
10111 smrt u zapadnom društvu
10112 Raduj se, mladiću
10113 Rob
Čim preživim ovaj roman : dakle,
10114 roman
10115 Nevs Age
Ožiljci slatkog raja : priča o Dženis
10116 Džoplin
Nevin čovek : ubistvo i nepravda u
10117 jednom gradiću
10118 Čika Fjodor, pas i mačak
10119 Glog
10120 Stari i novi prijatelji
Dnevnik Marte Koen : okultna
pozadina komunističkog pokreta u
10121 Jugoslaviji
10122 Nova istraživanja
10123 Meda Pedington na polaganju
Kod duše : u potrazi za karakterom
10124 i pozvanjem
Knjiga o izmišljenim bićima :
10125 priručnik fantastične zoologije
10126 Šalu na stranu : uspomene
Narodna biblioteka "Dositej
Obradović"
Platoo books
821.162.4(497.11 Hurban, Vladimir
)-2
Vladimirov
821.131.1-31
Eko, Umberto
Stara Pazova
Beograd
2006
2008
Partenon
Laguna
Evro-Giunti
635.1/.8.044
821.111-31
821.111-31
Maksimović, Petar
Long, Kejt
Le Kare, Džon
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2007
2008
Mediteran publishing
Book & Marso
Dereta
340.62(091)
821.163.41-31
821.111(73)-31
Minoa, Žorž
Stojković, Gradimir
Singer, Isak Baševis
Novi Sad
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
Agora
Službeni glasnik : Čigoja
štampa
821.163.41-31
ðurñević, Mirjana
Zrenjanin
2008
316.77
Tomić, Zorica
Beograd
2009
Red Box
78.071.1:929
Ekols, Alis
Beograd
2008
Evro-Giunti
Kreativni centar
Intergraf
Kreativni centar
821.111(73)-31
821.161.1-93-31
821.111-93-32
821.131.1-93-31
Grišam, Džon
Uspenski, Eduard
Gudhart, Pipa
Mazini, Beatriče
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
2008
Dereta
Paideia
Jasen
821.163.41-31
821.134.2(82)-4
821.111-93-31
Basara, Svetislav
Borhes, Horhe Luis
Bond, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
Fedon
159.9
Hilman, Džejms
Beograd
2008
Paideia
821.134.2(82)-36 Borhes, Horhe Luis
Beograd
2008
Book & Marso
821.411.16'08-94 Kišon, Efram
Novi Beograd
2008
10127 Duhovne osnove života
10128 Svetska istorija filozofije
10129 Emil Dirkem : 1858 -2008
10130 Paleontologija
Ne bi ti se svidelo da budeš
Kleopatra! : nije lako biti kraljica
10131 Egipta
Logos
Fedon
Mediteran Publishing
Kreativni centar
14:929
1(091)
316.2
56-93
Kreativni centar
Ne bi ti želeo da ploviš na Titaniku :
10132 najbolje bi bilo da zakasniš na brod! Kreativni centar
Makgauan, Kris
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
2008
2008
2008
2008
821.111-93-31
Pajp, Džim
Beograd
2008
821.111-93-31
Stjuart, Dejvid
Beograd
2008
Senćanski, Tomislav
Petrović, Jasminka
Olafson, Olaf
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2009
Kertin, Džudi
Beograd
2008
Krist, Džejms
Beograd
2008
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2009
2009
2009
2008
2008
2008
Beograd
2008
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2007
2008
2008
2008
10133 Anegdote o velikim naučnicima
10134 35 kalorija bez šećera
10135 Dan zaljubljenih
Kreativni centar
Odiseja
Samizdat
10136 Moja susetka Alis
Šta da radiš kad si uplañen i
10137 zabrinut : vodič za decu
lovci na duhove na ledenom tragu :
10138 sa ilustracijama autorke
10139 Tajni grad
10140 Misterija u Parizu
10141 Planina koja govori
10142 Džordžov tajni ključ svemira
10143 Nisi kao ja
10144 Oldanini vrtovi i druge bajke
Kreativni centar
821.163.41-93-36
821.163.41-31
821.111(73)-31
821.111(417)-9331
Kreativni centar
159.9
Narodna knjiga - Alfa
Evro - ðunti
Evro - ðunti
Evro - ðunti
Mladinska knjiga
Kreativni centar
Bookland
821.112.2-93-31
821.131.1-93-32
821.131.1-93-32
821.131.1-93-32
821.111-93-31
821.111-93-32
821.163.41-344
10145 Žuto je plavo : (roman o nastajanju) Bookland
10146 Braca dolazi u grad
10147 Ljušteći luk
10148 Gde je lampino dete
10149 Deca ponoći
10150 Ronja, razbojnička kći
Kreativni centar
Narodna knjiga - Alfa
Zavod za udžbenike
Dereta
Odiseja
Solovjev, Vladimir
Sergejevič
Jaspers, Karl
Funke, Kornelija
Stilton, Tea
Stilton, Tea
Stilton, Tea
Hoking, Lusi ; Stiven
Han Sajmi, Margarita
Olujić, Grozdana
Ćorović - Butrić,
821.163.41-93-31 Svetlana
821.111(73)-9332
Sing, Vandana
821.112.2-31
Gras, Ginter
821.163.41-93-1 Odalović, Mošo
821.111(73)-31 Ruždi, Salman
821.113.6-93-32 Lindgren, Astrid
10151 Hvala autobusu koji nije došao
10152 Ilustrovana mama
Artist
Odiseja
Bulatović, Mirjana
Vilson, Angas
Beograd
Beograd
2008
2008
Ružno pače
Čigoja štampa
Geopoetika
Srpska književna zadruga
Heliks
821.163.41-93-32
821.111-93-31
821.111(73)-9331
821.163.41-31
821.512.161-31
821.163.41-31
515.1
10153 Caca Faca doktorica
10154 Crvene priče
10155 Crna knjiga
10156 Zauvek : roman-dnevnik
10157 Sebični gen
Evropa : istorija jedne ideje : od
10158 carstva do unije
10159 Identitet i životni ciklus
10160 Sve priče
Pirati digitalnog doba : kako sukobi
oko intelektualne svojine
ugrožavaju naše lične slobode,
10161 naše poslovanje i svetsku privredu
Makdonald, Megan
Živković, Miloš
Pamuk, Orhan
Ugrinov, Pavle
Dokins, Ričard
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Smederevo
2008
2005
2008
2008
2008
Filip Višnjić
Zavod za udžbenike
Zavod za udžbenike
94(4)
159.9
821.163.41-32
Romano, Serño
Erikson, Erik H.
Pavić, Milorad
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
Clio
343.533
Ganc, Džon
Beograd
2007
10162 Kulturne kontradikcije demokratije
Atinini darovi : istorijski koreni
10163 ekonomike znanja
10164 Muzej nevinosti
10165 Račun i osećajnost
Više od igre : dramski metod u radu
10166 sa decom
10167 Crvenkapa
10168 Snežana i sedam patuljaka
10169 Dve devojčice u plavom
Nauka i problem smrti : kriju li velike
svetske misterije odgovore na
10170 najvažnija čovekova pitanja?
10171 Na putu : izvorni svitak
Jungova psihologija i tibetanski
10172 budizam
Prevaspitavanje tate : klinci u
10173 (ne)mogućoj misiji
Filip Višnjić
321.74
Brinkmen, Džon
Beograd
2008
Clio
Geopoetika
Alnari
Centar za primenjenu
psihologiju
Pikom
Pikom
Alnari
001.895
821.512.161-31
821.111(94)-31
Mokir, Džoel
Pamuk, Orhan
Olderson, Megi
Beograd
Beograd
Beograd
2007
2009
2008
371.3
087.5
087.5
821.111(73)-31
Bojović, Dušica
Higins Klark, Meri
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
2008
2007
2007
2008
Metaphysica
Geopoetika
001.94
821.111(73)-31
Petrović, Miroljub
Keruak, Džek
Beograd
Beograd
2008
2008
Paideia
159.9
Moačanin, Radmila
Beograd
1999
PortaLibris
821.111-93-31
Džonson, Pit
Beograd
2008
Svetski pregovarač : sklapanje,
voñenje i popravljanje poslova u
10174 svetu u dvadeset prvom veku
10175 Intervencije
Knjiga nežnosti : najlepše ljubavne
10176 poeme XX veka : antologija
10177 Teorija meñunarodne politike
Upomoć : dekintirao sam u školskoj
10178 kladionici
10179 Milisavljev imenik
Slabost civilnog društva u
10180 postkomunističkoj Evropi
10181 Kosingas : red zmaja
10182 Moja poslednja glavobolja
Danica : srpski narodni ilustrovani
10183 kalendar za godinu --Globalizacija, demokratija i
10184 terorizam
10185 Magija Beograda
10186 Solidno srce
10187 Isus iz Nazareta
Kad je žena kurva : kad je
10188 muškarac peder
Lov na veliku ribu : meditacija, svest
10189 i kreativnost
10190 Izgubljen u samoposluzi
Kratke, kraće i najkraće drame na
10191 svetu
Koplja u vodi : epska fantastika za
10192 decu i odrasle
10193 Šta kažeš posle zdravo?
Hobit sa komentarima : Hobit ili
tamo i natrag : sa ilustracijama
10194 autora
Fakultet za ekonomiju,
finansije i administraciju
Rubikon
005.574
327
Salakjuz, Džezvald B.
Čomski, Noam
821-14(082.2)
Beograd
Novi Sad
2006
2008
Beograd
1999
Verzalpress
Centar za civilno-vojne
odnose ; Alexandria press
327
Volc, Kenet
Beograd
2008
PortaLibris
Izdanje autora
821.111-93-31
821.163.41-31
Džonson, Pit
Nedeljković, Čedo
Beograd
Beograd
2008
2009
Grañanske inicijative
Portalibris
Zavod za udžbenike
316.42
821.163.41-31
821.163.41-31
Hauard, Mark Morje
Tešić, Aleksandar
Barna, Laura
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
Vukova zadužbina
059
Beograd
2003
Arhipelag
Knjiga-komerc
V.B.Z.
Evro-Giunti
316.42
821.163.41-32
821.163.41-32
27-31
Hobsbaum, Erik
Kapor, Momo
Ćirić, Zoran
Benedikt XVI, papa,
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
2008
V.B.Z.
821.163.42-31
Rudan, Vedrana
Beograd
2008
Media master
dereta
159.98:233.852
821.163.41-31
Linč, Dejvid
Basara, Svetislav
Beograd
Beograd
2008
2008
KOV
821-2(082.2)
Vršac
2008
Media Art Service
Beoknjiga
821.163.41-93-31 Abramović, Dragana
615.851.1
Bern, Erik
Novi Sad
Beograd
2008
2008
Solaris
821.111-31
Tolkin, Džon Ronald
Rejel
Novi Sad
2008
10195 Ljubav, mržnja i reparacija
10196 Drvo istorije i drugi eseji
10197 Priče iz našeg kvarta
10198 Potčinjenost žena
Strategije genija : Frojd, Leonardo,
10199 Tesla
10200 Baudolino
10201 Operacija Šakal
10202 Molski akordi
10203 Kultura i istorija
Klopka za roditelje : kako da
prepoznate i izbegnete najčešće
10204 roditeljske greške
10205 Dnevnik ljudoždera
10206 Luizito
Snovi moga oca : priča o rasi i
10207 nasleñu
10208 Paradoksalna sreća
10209 Šopenhauer i Niče
10210 Georg Zimel (1858-2008)
Dostojevski : celokupno delo u
svojoj raznovrsnosti i svom
10211 jedinstvu
Narod bluza : crnačka muzika u
10212 beloj Americi
10213 Od Ognjene do Blage Marije
10214 Čudovišta koja smo voleli : 2
10215 Meda zvani Pedington
10216 Meda Pedington ovde i sada
Akademska knjiga
Službeni glasnik
Samizdat
Službeni glasnik
177.61:159.9
821.163.41-4
821.411.21-31
342.7
Klajn ; Rivijer, Melani ;
Džoan
Basara, Svetislav
Mahfuz, Nagib
Mil, Džon Stjuart
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
2008
Akademska knjiga
Plato
Mladinska knjiga
Agora
Arhipelag
159.9
821.131.1-31
821.111-31
821.163.41-32
930.1:316.75
Dilts, Robert
Eko, Umberto
Forsajt, Frederik
Demić, Mirko
Mitrović, Andrej
Novi Sad
Beograd
Beograd
Zrenjanin
Beograd
2008
2008
2008
2008
2008
Kreativni centar
Stubovi kulture
Evro-Giunti
37.018.1
821.163.41-31
821.131.1-31
Lovrinčević, Nevena
Rotar, Nemanja
Tamaro, Suzana
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2009
Evro-Giunti
Sremski karlovci
Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića
Mediteran Publishing ;
Vojvoñanska sociološka
asocijacija
32:929
316.324.7
Obama, Barak
Lipovecki, Žil
2008
2008
111
Zimel, Georg
Beograd
Beograd
Sremski
Karlovci
1
Zimel, Georg
Novi Sad
2008
Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića
821.161.1.09
Braun, Maksimilijan
Sremski
Karlovci
2008
Utopija
Evro-Giunti
Kreativni centar
Jasen
Jasen
784.75(73)
821.163.41-31
791.43.04
821.111-93-31
821.111-93-31
Džouns, Leroa
Radulović, Jovan
Munitić, Ranko
Bond, Majkl
Bond, Majkl
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
2008
2008
821.111-93-31
821.111(73)-4
Bond, Majkl
Emerson, Ralf Valdo
Beograd
Beograd
2008
2008
10217 Meda Pedington priskače u pomoć Jasen
10218 Upravljanje životom
Partenon
2008
10219 Metafizika lepog
10220 Čudovišta koja smo voleli : 3
10221 Knjiga za svaku devojčicu
10222 Engleska gramatika
Partenon
Kreativni centar
Kreativni centar
111.852
791.43.04
613.95
Šopenhauer, Artur
Munitić, Ranko
Babić, Violeta
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
10223 I Moca hoće u školu
10224 Desekularizacija sveta
Aleksandar Joksimović : moda i
10225 identitet
10226 Princeza Neću i princ Hoću
Da pukneš od mede : zbirka
10227 odabranih viceva opet u boji
Dinastije koje su vladale Evropom :
10228 zanimljivi rodoslovi
10229 Ustaj Lazare
10230 Kad me anñeli nagovaraju
10231 Odbrana i vojevanje
Prestonica nezavisne Srbije :
10232 1878/1918)
Pedington : originalna priča o medi
10233 iz Perua
Meda Pedington : i veliki obilazak
10234 grada
Svi smo roñeni slobodni :
univerzalna deklaracija o ljudskim
10235 pravima
U potrazi za knjigom znanja :
10236 naučni eksperiment za decu
Banatski kulturni centar
Mediteran publishing
Cucić, Sima
Berger, Piter L.
Novo Miloševo
Novi Sad
2008
2008
Velimirović, Danijela
Ronkalja, Silvija
Beograd
Beograd
2008
2009
Beograd
2009
Mali Nemo
Lj. Stojadinović
Lj. Stojadinović
Kreativni centar
821.163.41-93-32
322(100)
391(497.1)"1960/
1987"
821.131.1-34
821.163.41845:398(082.2)
321.6/.8(4)"15/19
":929
821.163.41-1
821.163.41-1
355(497.11)
Lopandić, Duško
Stojadinović, Ljiljana
Stojadinović, Ljiljana
Popović, Marko
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Beograd
2008
2009
2008
2008
Kreativni centar
930.85(497.11)
Vučetić, Radina
Beograd
2008
Jasen
821.111-93-31
Bond, Majkl
Beograd
2008
Jasen
821.111-93-31
Bond, Majkl
Beograd
2008
Beograd
2008
Beograd
2008
Utopija
Kreativni centar
Kreativni centar
Jasen
Kreativni centar
10237 Kratki uvod u istoriju srpske kulture Službeni glasnik
10238 Teorija književnosti
Službeni glasnik
Čigoja štampa : Etnografski
10239 Maske, maskiranje i rituali u Srbiji muzej
10240 Enciklopedija fantastičnih bića
Logos - art
10241 Riznica srpskog pesništva za decu Evro-Giunti
341.231.14-053.293
001.891.5(035.05
3.2.025.2)
Mate, Izabel
930.85(497.11)
82.0
Stefanović, Mirjana
Lešić, Zdenko
Beograd
Beograd
2008
2008
391.8(497.11)
398.1
821.163.41-931(082.2)
Marjanović, Vesna
Džudi, Alen
Beograd
Beograd
2008
2008
Beograd
2008
10242 Olimpijske igre
Ekološke zanimacije : eksperimenti
i radionice za školu u prirodi, kuću i
10243 školu
Mitologija Kelta : mitovi i legende
10244 keltskog sveta
Mitologija Inka: mitovi i legende
starodrevnih Anda, zapadnih dolina,
10245 pustinja i Amazona
JRJ
796.032.0
Malešević, Dragan
Odiseja
JRJ
502/504-93
Suzuki, Dejvid
257.6(02.062)(03
1)
Koterel, Artur
JRJ
258.5(031)
10246 Kina : istorija, kultura, religija
Enciklopedija loših ñaka,
10247 buntovnika i ostalih genijalaca
10248 Obećaj mi
10249 Hiljadu čudesnih sunaca
10250 Otolina i žuta maca
10251 Fantastični gospodin lisac
10252 Problemi sa spelovanjem
10253 VDDŽ
10254 Vandine tajne beleške
10255 Vanda i banda devojčicomrzaca
10256 Vanda - strogo poverljivo
10257 Veštice
10258 Storm, vila munje
10259 Perl, vila oblaka
10260 Goldi, vila sunca
10261 Samer, letnja vila
10262 Ivi, vila magle
10263 Hejli, kišna vila
10264 Kristl, snežna vila
10265 Abigejl, vila vetra
10266 Veštica plus vila
NNK internacional
Kreativni centar
Laguna
Laguna
Laguna
Beli put
Beli put
Beli put
Beli put
Beli put
Beli put
Beli put
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Mala laguna
Beli put
930.85(510)
929(100)(031.05
3.2)
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-31
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-32
821.111-93-31
10267 Misterije Ginkove ulice
Laguna
10268 Srednje doba
SKZ ; BIGZ
Zemun
2007
Beograd
2008
Zemun
2008
Džons, Dejvid
Maljavin, Vladimir
Vječeslavovič
Zemun
2008
Beograd
2008
Puj, Žan - Bernar
Koben, Harlan
Hoseini, Haled
Ridl, Kris
Dal, Roald
Bin, Klarisa
Dal, Roald
Gajsler, Dagmar
Gajsler, Dagmar
Gajsler, Dagmar
Dal, Roald
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Medouz, Dejzi
Bat, Prunela
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Beograd
2008
Beograd
2004
821.163.41-93-32 Petrović, Uroš
821.163.411(082)
10269 Stara poezija
10270 Moj atlas ljudskog tela : Larousse
10271 Danteov klub
10272 Ubistvo u hramu Anubisa
10273 Klepton : autobiografija
Crtalište igralište za predškolce i
10274 osnovce : domaća radinost
10275 Zlatarci
10276 Susreti i zapisi
10278 Berba svetlosti : izabrane pesme
SKZ ; BIGZ
Kreativni centar
Moć knjige
Moć knjige
Laguna
Bookland
Četvrti jul
R. Perić
Narodna biblioteka "Srboljub
Mitić"
821.163.411(082)
611/612-93
821.111(73)-31
821.111(73)-31
821.111-94
Delalandr, Benoa
Perl, Metju
Robinson, Linda
Klepton, Erik
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2004
2008
2004
2005
2008
37.016:003
821.163.41-31
821.163.41-82
Odalović, Mošo
Gavrilović, Slobodan
Perić, Raša
Beograd
Beograd
Raška
2007
1980
2008
10279 Srpsko rodoljubivo pesništvo
10280 Sloga cvetove otvara
Cetinje, kulturno istorijski i turistički
10281 centar
10282 Evropeizacija Srbije
Komentar zakona o autorskom
pravu i srodnim pravima sa
10283 sudskom praksom
Arion
Majdan
821.163.41-1
Perić, Raša
821.163.411(082)
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
Slog
Fond za otvoreno društvo
725.94(497.16)
316.776:1
Jovetić, Vasilije D.
Cetinje
Beograd
1998
2008
Nomos
Milić, Dimitrije
Beograd
1998
10284 Banat
Demijan : povest o mladosti Emila
10285 Sinklera
Lavirint : odabrani grčki mitovi za
10286 čitanje i prepravljanje
10287 Budenbrokovi I
10288 Budenbrokovi II
Knjižara "Prota Vasa"
347.78(497.1)
94(497.113
Banat)
Erler, Johan Jakob
Pančevo
2004
Verzalpress
821.112.2-31
Hese, Herman
Beograd
1998
Kreativni centar
Prosveta
Prosveta
Korać, Nada
Man, Tomas
Man, Tomas
Beograd
Beograd
Beograd
2001
1988
1988
10289 Istorijski leksikon
10290 Popularni kurs fotografije
Sredstva za automatsku obradu
10291 podataka
Srpska književna zadruga
Tehnička knjiga
Viša poslovna škola u
Beogradu
292.11-93
821.112.2-31
821.112.2-31
929(=163.41)(03
1)
77.02
681.32.02/.05(07
5.8)
Ćorović, Vladimir
Jeremić, Živojin
Beograd
Beograd
2006
1971
Beograd
1999
10292 Stara srpska književnost : osnove
Filip Višnjić
Beograd
1994
Stajić, Dejan
Trifunović [prireñivač],
821.163.41(091) ðorñe
Malo Crniće
2008
Beograd
Kostolac
1987
2008
10293 Globalizacija i obrazovanje
Roditelji, nastavnici i učenici o
sadašnjoj osnovnoj školi i školi
10294 budućnosti
Prosvetni pregled ; Učiteljski
fakultet
37.000.316
Beograd
1999
Prosvetni pregled ; Učiteljski
fakultet
373.37.4.014.3
Zajednica učiteljskih
fakulteta Srbije
373
ðorñević ; Radovanović,
Bosiljka ; Ivica
Beograd
2001
Vilotijević, Mladen
Beograd
2005
Učenici o sadašnjoj osnovnoj školi i
10296 školi budućnosti
Bonton za decu : azbuka lepog
10297 ponašanja
10298 Robinzon Kruso
Prosvetni pregled ; Učiteljski
fakultet
373.3.001.76
ðorñević ; Radovanović,
Bosiljka ; Ivica
Beograd
2000
Videotehna
Draganić
Kaurić, Sonja
Defo, Daniel
Vršac
Zemun
1996
2001
10299 Tom Sojer
Draganić
395
821.111-93-31
821.111(73)-9331
Tven, Mark
Zemun
2001
10300 Hajduci
Draganić
821.163.41-93-31 Nušić, Branislav
Zemun
2001
10301 Pop Ćira i pop Spira
Draganić
Zemun
2001
10302 Hajduci
Draganić
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
821.163.41-93-31 Sremac, Stevan
821.163.432(082)
Zemun
2001
10295 Promenama do kvalitetne škole
10303 Priče iz davnine
10304 Ja sam video čudo
10305 Poziv na putovanje
10306 Ako želiš
10307 Grad gradila bjela vila
10308 Otključana skrivnica
10309 Jutro na mesecu
Marković, Danilo Ž.
821.163.42-93-32 Brlić - Mažuranić, Ivana Novi Sad
821.163.4182:398
Novi Sad
1992
1991
821.163.41-93-1 Radović, Dušan
82(497.113)14(082)
821.163.411:389(082.2)
Novi Sad
1992
Novi Sad
1991
Novi Sad
1991
821.163.41-93-1 Tešić, Momčilo
Novi Sad
1991
82-1(082.2)
Novi Sad
1991
Bajka o ribaru i ribici i bajka o caru
10310 Saltanu
10314 Deca mogu da polete
10315 Pesme o majci
10316 I zvezdu na nebu ustreli
10317 Hajde da rastemo
10318 Nebom grada
10319 Alisa u zemlji čuda
10320 Na pozornici
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Zavod za izdavanje
udžbenika
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
Nolit
10321 Usta raja ko iz zemlje trava
Školska knjiga
10322 Lasno ćemo ako jesmo ljudi
Školska knjiga
10323 Kosovka devojka
10324 Knjiga
10325 Sumnjivo lice
10326 Doživljaji Nikoletine Bursaća
10327 Tajno društvo PGC
10328 Jan Bibijan na mesecu
10329 Mali buntovnik
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.163.41:398
821.163.41-93-1
821.163.41-93-1
821.111-93-31
821.163.41-93-2
821.163.411:389(082.2)
821.163.411:389(082.2)
821.163.411:389(082.2)
821.163.41-32
821.163.41-2
821.163.41-32
821.163.6-93-31
821.163.2-93-31
821.163.6-93-31
10330 Devojčica u plavoj haljini
10331 Velika doktorska bajka
10332 Kako da čitamo
10333 Pinokio
Mlado pokolenje
Mlado pokolenje
Matica srpska
Mlado pokolenje
821.163.41-93-31
821.162.3-93-32
821.111(73)-4
821.131.1-93-31
Popović, Aleksandar
Čapek, Karel
Paund, Ezra
Kolodi, Karlo
Beograd
Beograd
Novi Sad
Beograd
1964
1965
1974
1965
792.01
801.14
Putnik, Jovan
Milisavac, Živan
Novi Sad
Novi Sad
1985
1987
10311 Ispeci pa reci
10312 Sunce je počelo da se zlati
10313 Plava mesečina
10334 Prolegomena za pozorišnu estetiku Sterijino pozorje
10335 Matica srpska i Vukova reforma
Matica srpska
Puškin, Aleksandar
821.161.1-93-32 Sergejevič
821.163.4184:398
Novi Sad
1992
Novi Sad
1991
821.163.41-93-1 Danojlić, Milovan
Novi Sad
1992
821.163.41-93-1 Erić, Dobrica
Novi Sad
1991
Ršumović, Ljubivoje
Radičević, Branko V.
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1994
1991
1992
1992
1992
1992
1992
Novi Sad
1997
Novi Sad
1997
Andrić, Ivo
Nušić, Branislav
Ćopić, Branko
Ingolič, Anton
Pelin, Elin
Bevk, France
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
2002
1997
1997
1997
1965
1965
1964
Ršumović, Ljubivoje
Lukić, Dragan
Kerol, Luis
10336 Jakov Ignjatović
Kopernikanska mobilizacija i
10337 ptolomejsko razoružanje
10338 Uspomena na dr Lazu Kostića
10339 Muza uči da piše
Hermaneutika kao opšta metoda
10340 duhovnih nauka
10341 Problemi književne istorije
10342 Muzika i neizrecivo
10343 Sintaksičke strukture
10344 Sociolingvistika
10345 Lingvistički spisi
10346 Narativi kod dece
Noći San Franciska : psihodelično
10347 muzičko putovanje
10348 Druga stvarnost
10349 Bašta sljezove boje
10350 Bajke i priče : (izbor)
10351 O jeziku i književnosti
10352 Izgnanik sa ostrva
Književna kritika i savremene teorije
10353 tumačenja književnog dela
10354 Uroš Predić
10355 Zora Petrović
10356 Radio - talasi
10357 Djevojka crvene kose
Matica srpska
929:82
Boškov, Živojin
Novi Sad
1988
Bratstvo-jedinstvo
Književna zajednica Novog
Sada
Svetovi
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Filozofski fakultet : Institut za
južnoslovenske jezike
Književna zajednica Novog
Sada
Književna zajednica Novog
Sada
Prosveta ; Nolit ; ZUNS
78.111.852
Sloterdijk, Peter
Novi Sad
1988
929:82
800.1
Simonović, Radivoj dr
Havelok, Erik A.
Novi Sad
Novi Sad
1986
1991
801.73
Beti, Emilio
Novi Sad
1988
Novi Sad
1987
821(091)
78.01
Jankelevič, Vladimir
Novi Sad
1987
81'36
Čomski, Noam
Novi Sad
1984
81'1:316
Radovanović, Milorad
Novi Sad
1986
801.14
Boduen de Kurtene, Jan Novi Sad
1988
37
Savić, Svenka
Novi Sad
1985
78(73)
Skalati ; Sij, Džin ; Dejvin Novi Sad
1990
7.01(075.8)
821.163.41-32
Uzelac, Milan
Ćopić, Branko
Novi Sad
Beograd
1989
0
Svjetlost
Prosveta ; Nolit
Nolit
821.113.4-93-344 Andersen, Hans Kristijan Sarajevo
821.163.41(091) Karadžić, Vuk
Beograd
821.111-31
Konrad, Džozef
Beograd
1987
1987
1962
Stručna knjiga
Prosveta
Prosveta
ZUNS
BIGZ
82.09(031)
75
75
621
821.163.41-32
1992
1964
1964
1963
1983
Bajić, Dejan
Selimović, Meša
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Djelo Meše Selimovića u književnoj
10358 kritici
Osloboñenje
Savez udruženja boraca
10359 Borbena pesma slobode
NOR SAP Vojvodine
10360 Henri Ezmond
Srpska književna zadruga
10361 Traktat o režiji
10362 Sjećanja
10363 ABC kolor fotografije
10364 Karakterologija Srba
Zbornik radova : sa VIII stručnog
seminara hirurške sekcije sestara 10365 tehničara
Centar za kulturnu djelatnost
Sloboda
Tehnička knjiga
Naučna knjiga
821.163.41.09
Sarajevo
1986
784.71.087.681
821.111-31
Vukosavljev, Sava
Tekeri, Vilijam
Novi Sad
Beograd
1972
1922
792.01
821.163.41-94
77.067
949.711(082)
Lazić, Radoslav
Selimović, Meša
Mojsilović, Vidoje
Jovanović, Bojan
Zagreb
Beograd
Beograd
Beograd
1987
1977
1963
1992
Savez zdravstvenih radnika
SR Srbije
Književna zajednica Novog
Sada
Geopoetika
617(082)
Beograd
1978
811.163.41(091) Ivić, Milka
821.512.161-31 Pamuk, Orhan
Novi Sad
Beograd
1990
2007
Srpska književna zadruga
zavod za izdavanje
udžbenika
Kosmos
Bratstvo-jedinstvo
Matica srpska
Misao
Gradina
Bratstvo-jedinstvo
Bratstvo-jedinstvo
Veselin Masleša
Vuk Karadžić
821.163.41-2
821.163.4132:398
821.111(73)-31
800.1
821.111(73)-31
371:681.32
821.133.1-4
821.085
821.112.2-31
821.161.1-93-31
821.162.1-99
Stanimirović, Vladimir
Beograd
1924
Fast, Hauard
Derida, Žak
Kapot, Truman
Nadrljanski, ðorñe
Bart, Rolan
Ričards, A. A.
Ebiš, Volter
Durov, Vladimir
Fidler, Arkadi
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Niš
Novi Sad
Novi Sad
Sarajevo
Beograd
1991
1963
1990
1968
1983
1975
1988
1987
1965
1965
37.016:51
Šmid, Vera
Zagreb
1974
10380 Razgovori
Školska knjiga
Književna zajednica Novog
Sada
821.163.41-8
Marić, Sreten
1986
10381 Knjiga o iskovanoj sreći
Sremske novine
821.163.41-8
Popović, Jovan
Novi Sad
Sremska
Mitrovica
10366 O jeziku Vukovom i vukovskom
10367 Zovem se crveno
Izgnanik : albanska odiseja, u tri
10368 dela, u stihu, sa prologom
10369 Ero s onog svijeta
10370 Grañanin Tom Pein
10371 Bela mitologija
10372 Doručak kod Tifanija
10373 Informatika u obrazovanju
10374 Zadovoljstvo u tekstu
10375 Filozofija retorike
10376 Koliko je sve to Nemačko
10377 Moje životinje
10378 Kanada miriše na smolu
Zbirka zadataka iz matematike : s
uputama i rješenjima za osmi
10379 razred osnovne škole
1980
Metodologija proučavanja
10382 književnosti
Književna zajednica Novog
Sada
10383 O književnosti i umetnosti
Rad
Književna zajednica Novog
Sada
Zavod za zaštitu i naučno
proučavanje spomenika
kulture Autonomne pokrajine
Vojvodine
Zavod za zaštitu i naučno
proučavanje spomenika
kulture Autonomne pokrajine
Vojvodine
Zavod za zaštitu i naučno
proučavanje spomenika
kulture Autonomne pokrajine
Vojvodine
10384 Tragedija i filosofija
Graña za proučavanje spomenika
10385 kulture Vojvodine : III
Graña za proučavanje spomenika
10386 kulture Vojvodine : II
Graña za proučavanje spomenika
10387 kulture Vojvodine : I
10388 Istorija jugoslovenskog stripa
10389 Kad stolovi lebde
Polno saznanje : II vrhovi : (o
10390 ljubavi)
O čovekovom ropstvu i slobodi :
10391 ogled o personalističkoj filosofiji
10392 Nuklearne strategije supersila
10393 Dom bez krova
10394 Kina : zmajevi dolaze
10395 Himna : sto pitanja i sto odgovora
Polno saznanje : 3. Putevi :
10396 seksualno obrazovanje
Istraživanje prirode i uzroka
10397 bogatstva naroda : I
82.0
Novi Sad
1985
82.0
Milosavljević, Petar
Marks ; Engels, Karl ;
Fridrih
Beograd
1976
821.09
Kaufman, Valter
Novi Sad
1989
902(497.113)(08
2)
Novi Sad
1959
902(497.113)(08
2)
Novi Sad
1958
902(497.113)(08
2)
741.5(497.1)(091 Draginčić ; Zupan,
)
Slavko ; Zdravko
159.961
Mažuran, Bojana
Novi Sad
1957
Novi Sad
Zagreb
1986
1990
613.88
Kostić, Aleksandar
Beograd
1954
326
355
Berñajev, Nikolaj
Vukadinović, Alek
Novi Sad
Zagreb
1991
1985
323.2
323(510)
342.228
Nedeljković, Dragan
Novačić, Aleksandar
Pavlović, Milivoje
Novi Sad
Beograd
Beograd
1990
1999
1998
Medicinska knjiga
613.88
Kostić, Aleksandar
Beograd
1953
Kultura
330.14.01
Smit, Adam
Beograd
1970
Forum - marketprint
Mladinska knjiga
Medicinska knjiga
Književna zajednica Novog
Sada
August Cesarec
Književna zajednica Novog
Sada
Verzalpress
Verzalpress
Nas putu ka odraslosti : psihički
razvoj i psihosocijalni aspekti
Zavod za udžbenike
10398 zdravlja mladih
10399 Životi životinja
Paideia
Sećanja na Kubansku revoluciju :
autorizovano izdanje sa ispravkama
10400 Če Gevare
Književna zajednica Novog
Sada
10401 Nasilje i sveto
10402 Antropologija žene
Prosveta
Vokalna tradicija Srba u Donjem
ZUNS ; Skupština opštine
10403 Banatu
Pančevo
Vokalna tradicija Srba u Donjem
ZUNS ; Skupština opštine
10404 Banatu
Pančevo
159.9
Kapor - Stanulović, Nila Beograd
821.111(680)-31 Kuci, Džon Majkl
Beograd
2007
2001
392.2
Žirar, Rene
392.2
783.6.01(497.113
)
Rakočević, Selena
783.6.01(497.113
)
Rakočević, Selena
Beograd
Beograd
1990
1983
Beograd
2002
2002
1975
10405 Legende obaveštajne
Juče ili sutra : dnevnik : oktobar
10406 1996 - oktobar 1998
Izmeñu Istoka i Juga : dnevnik
10407 septembar 1994 - oktobar 1996
10408 Modeliranje procesa učenja
10409 Historija marksizma : prva knjiga
Ekomm ; Evropa komerc
821.163.41-31
Trešnjić, Milan
Beograd
Beograd :
Zagreb
Verzal press
323(497.1)
Marković, Mira
Beograd
1999
Verzal press
Prosveta
Liber ; Naprijed
323(497.1)
37
141.82(091)
Marković, Mira
Kvaščev, Radivoj
Vranicki, Predrag
Beograd
Beograd
Zagreb
1999
1978
1978
10410 Historija marksizma : druga knjiga
Imperijalizam kao najviši stadij
10411 kapitalizma
10412 Materijalizam i empiriokriticizam
10413 Pedagoška poema
10414 Kako Gertruda uči svoju decu
Liber ; Naprijed
141.82(091)
Vranicki, Predrag
Zagreb
1978
Kultura
Kultura
Kultura
Prosveta
Viša škola za obrazovanje
vaspitača
32
32
37
37
Lenjin, Vladimir Ilič
Lenjin, Vladimir Ilič
Makarenko, Anton
Pestaloci, Hajnrih
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1947
1948
1948
1946
37(082)
Vršac
1995
37(082)
Vranje
2000
Beograd
1985
10415 Zbornik : 9
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta
10416 u Vranju : knjiga VII
Učiteljski fakultet
Radno i politehničko vaspitanje :
Prosveta
10417 knjiga prva
37
Potkonjak, Nikola M.
Titograd [tj.
Podgorica]
Beograd
1976
1968
Beograd
1967
347.44.01:379.85 Gorenc, Vilim
Zagreb
1985
32
Osten, Frederik
Beograd
1938
32
32
Kićović, Božidar
Garodi, Rože
Gornji Milanovac
Beograd
1977
1967
316.7(497.1)
Tripković, Milan
Novi Sad
1987
37.02
316(075.8)
Gojkov, Grozdanka
Kozić, Petar
Vršac
Beograd
2004
1993
37
Beograd
1983
37
Rakić, Radmila
Nedović ; Šehović,
Velizar ; Sefedin
Beograd
2006
398.4
Mandru, Robert
Novi Sad
1988
Major, Federiko
Beograd
1997
Beograd
1980
10418 Omladina kriza identifikacija
10419 Čehoslovačke perspektive
Pobjeda
Tanjug
159.9
32
10420 Bliski istok : kriza i rat
Sedma sila
32
10421 Poslovno pravo u turizmu
Političko ureñenje savremene
10422 Engleske : knjiga druga
Školska knjiga
Geca Kon
10423 Od Briona do Kolomba
10424 Kinesko pitanje
Dečje novine
Sedma sila
Književna zajednica Novog
Selo i kultura : teorijsko Sada ; Institut za filozofiju i
10425 metodološka razmatranja
sociologiju
Viša škola za obrazovanje
vaspitača
10426 Prilozi postmodernoj didaktici
10427 Sociologija
Kultura
Pedagoška akademija za
Vek Učiteljske škole i decenija
obrazovanje nastavnika
10428 Pedagoške akademije u Beogradu razredne nastave
Učenje i čitanje u savremenoj
10429 kulturi
Učiteljski fakultet
Opsednutost ñavolom i vradžbine u Književna zajednica Novog
10430 XVII veku : neobjavljeni tekstovi
Sada
Zavod za meñunarodnu
UNESCO - ideal i akcija : aktuelnost naučnu, prosvetnu, kulturnu i
10431 jednog vizionarskog teksta
tehničku saradnju Srbije
001:061.1(100)
Sto godina Prosvetnog saveta
10432 Srbije
ZUNS
37
10433 Zaborav je ubijanje istine
Ideje za pokušaj odreñivanja
10434 granica delotvornosti države
Erikson, Erik H.
Milenković ; Gabelić,
Milutin ; Andro
Pres ; Polet pres
341.485(497.15)
Izdavačka knjižarnica Lazara
Stojanovića
342.228
Humbolt, Vilhelm fon
Srpsko Sarajevo
; Beograd
Sremski
Karlovci
2000
1991
10435 Atlas nacija
10436 Tajanstveni svemir
10437 Tajanstveni svemir
10438 Nevidljiva zračenja
10439 Koračamo u nebo
10440 Koračamo u nebo
10441 Nevidljiva zračenja
10442 Milijarde u plamenu
10443 Veštački zemljini sateliti
10444 Veštački zemljini sateliti
Politikin zabavnik ; Knjiga
komerc
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Delta - pres
Delta - pres
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
Narodna knjiga
908(100)
524.8
524.8
53
821.161.1-94
821.161.1-94
53
53
521
521
10445 Hidrologija
ZUNS
556(075.8)
Džins, Džems
Džins, Džems
Kostić, Veljko
Volkov, Vladislav
Volkov, Vladislav
Kostić, Veljko
Kostić, Veljko
Šterfeld, A.
Šterfeld, A.
Dukić ; Gavrilović,
Dušan ; ljiljana
517(075.8)
549
Matematika I : metodička zbirka
10446 rešenih ispitnih i izabranih zadataka Grifon
Državna štamparija
10447 Specijalna mineralogija
kraljevine Jugoslavije
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2005
1961
1961
1961
1973
1973
1961
1961
1958
1958
Beograd
2006
Lazić, Milivoje
Beograd
1999
Tućan, Fran
Beograd
1930
10448 Zaštita i ñubrenje ratarskih kultura
Zaštita i ñubrenje povrtarskih
10449 kultura
Pi-press
632:633.1/.8(035) ðorñević, Ljubiša
Pirot
2004
Pi-press
632:633.1/.8(035) ðorñević, Ljubiša
Pirot
2004
10450 Strah i anestezija
10451 Internet i politika
10452 Poslovna etika
10453 Tekstilna vlakna i tkanine
Zadužbina Andrejević
Verzalpress
"Filip Višnjić"
Intedantska akademija
Izdavačka knjižarnica Gece
Kona
616.89035.3"1991/1999" Mitić, Zorica
681.324
174
Di Džorž, Ričard T.
677.1
Pešić, Stevan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
1999
1999
2003
1940
10454 Nauka o trgovini
10455 Sida ubija, zar ne!
Uloga azota i mineralnih ñubriva u
10456 ishrani biljaka
10457 Lovački priručnik
Politika
Hemijska industrija
"Pančlevo"
Lovački savezi Srbije,
Vojvodine i Kosova
372.833.9(075.3) Nikolić, ðurañ
Litvinjenko ; Gregorić,
616.988
Stevan ; Dragutin
Beograd
1925
Beograd
1987
631.82
Pančevo
1975
639.1
Novi Sad
1987
Lovački savezi Srbije,
Vojvodine i Kosova
Institut za proučavanje
10459 Gajenje lekovitog i aromatičnog bilja lekovitog bilja
10460 Biološka tempirana bomba
Jugoslavija
10461 Ukroćena plazma
Mlado pokolenje
10462 Navodnjavanje u biljnoj proizvodnji Partenon
Naučite programiranje igara za 24
10463 sata
Kompjuter biblioteka
10464 Poremećaji ishrane
Jugoslovenski crveni krst
10458 Lovački priručnik
10465 Alkoholizam
Proizvodnja i siliranje zelenih biljaka
za stočnu ishranu i gradnja silo
10466 jama
Mala poljoprivredna biblioteka :
10467 stočarstvo
10468 Dijalog na radiju
Jugoslovenski crveni krst
10478 Hristodarje
Zemlja i rad
Meñunarodna štampa interpress
Prosveta
Društvo za borbu protiv
šećerne bolesti
Dnevnik
Dnevnik
Opšte obrazovni program
RTB ; Interpregled
Pekarska industrija ;
Istorijski arhiv
Centar za izdavačku
delatnost Pravnog fakulteta
Srpska knjiga
Srpska knjiga
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
10479 Škole crtanja kod Srba
Platoneum
10469 Lečenje šećerne bolesti
10470 Poljoprivredni kalendar '78
10471 Poljoprivredni kalendar '77
10472 Znanje - imanje
Društveno pekarstvo u Pančevu :
10473 (1947-2003)
10474 Pravni fakultet u Novom Sadu
10475 Reč o reči : II
10476 Reč o reči : II
10477 Hristodarje
639.1
Novi Sad
1987
Tejlor, Gordon Retri
Fomin, Boris
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
0
1970
1967
2006
004.4'27
616-008.9
613.81/.84-084053.6
Morison, Majkl
Vidić, Danica
Čačak
Beograd
2003
2001
Stanković, Zoran
Beograd
2001
633.15
Vukičević, Janko
Beograd
1942
636.03
654.191
Jevtović, Zoran
Beograd
Beograd
1968
1998
Pančevo
Novi Sad
Novi Sad
1986
1977
1976
Beograd
1975
633.88
61(035)
53
631.167
616.379
63(059)
63(059)
908(497.113
Pančevo)
Todorović, Dušan
Vijatov ; Rotar, Živan ;
664.6/.7(497.113) Zoran
378.6:38(497.113
)
821.163.41-4
Dudaš, Ana
821.163.41-4
Dudaš, Ana
Pančevo
2004
Novi Sad
Ruma
Ruma
2004
2009
2009
821.163.41-1
Kostolac
2009
Kostolac
2009
Novi Sad
2006
Dudaš, Ana
821.163.41-1
Dudaš, Ana
73/76:37.036(497
.11)"18"
Škorić, Dušan
10480 Sistem : teorija gluma
Etno : priče o muzici sveta na
10481 internetu
10482 Umetnost horskog pevanja
10483 Dečije horsko pevanje
10484 Ivan Radović
Božestvena liturgija Sv. Jovana
10485 Zlatoustog
Zbornik kompozicija za dečiji i
10486 ženski hor
10487 Zvuci zlatan bor
10488 Slikarstvo i mi
Sačuvajmo zdravlje : priručnik za
zdravstvene radnike o zaštiti
10489 reproduktivnog zdravlja mladih
O promociji reproduktivnog zdravlja
10490 adolescenata
10491 Ekološki izazov
10492 Šahovski informator : 47
Socijalna umetnost u Srbiji izmeñu
10493 dva rata
10494 Kako se stvara predstava
10495 Fest 76
10496 Revolucionarno slikarstvo
10497 Revolucionarno kiparstvo
10498 Bela griva
10499 Velike zagonetke čovečanstva
Stanislavski, Konstantin
Ethos
792.028.4
Sergejevič
Beograd
Biblioteka XX vek ; Knjižara 78.031.4(497.11)
krug
"19/20"
Čolović, Ivan
Beograd
2004
Društvo umetnika Stari grad 784.1.087.62/67 Živković, Milenko
784.9.087.681(03
Šarković, Dragoljub
Društvo umetnika Stari grad 5)
Beograd
1997
Beograd
1997
Akademija umetnosti u
Novom Sadu ; Matica srpska 75
Novi Sad
1989
Beograd
1997
Beograd
1997
Društvo umetnika Stari grad 783.2.089.6
Ćetković, Vjekoslav
Mokranjac, Stojanović,
Stevan
Društvo umetnika Stari grad 78.087.681/.682
Društvo umetnika Stari grad 784.1.087.62/67
Atanacković, Slobodan
Beograd
1997
Udruženje studenata
akademije likovnih umetnosti 75
Botkin, Tomas
Beograd
1952
Beograd
Titograd [tj.
Podgorica]
Beograd
Beograd
2000
2000
1991
1989
Novi Sad
Beograd
Beograd
Zagreb
Zagreb
1991
1997
1976
1977
1977
Beograd
2008
Institut za zdravstvenu
zaštitu majke i deteta Srbije 613.88
UNICEF
Elit
Šahovski informator
613.88
504.05/.06
794.1
Akademija umetnosti u
Novom Sadu ; Matica srpska
Savez amatera Srbije
BIGZ
Spektar
Spektar
74/76(497.11)
792.2
791.43.04
75(497.1)(091)
76(497.1)(091)
Mono i Manjana
001.94
ðukanović, Mara
Ćetković, Vjekoslav
Belović, Miroslav
10500 Istorija čovečanstva : preistorija
10501 [Hiljadu] zašto 1000 zato
10502 Dragulj Medine
10503 Devojka u plavoj haljini
10504 Deveruše
10505 Mač Medine
10506 Gosti
10507 Nove tehnologije
10508 Ujka Vanja
10509 Ekstaza
10510 Večiti mladoženja
Mono i Manjana
Feniks libris
BeoBook
BeoBook
BeoBook
BeoBook
Kulturni centar Pančeva
Kulturni centar Pančeva
Školska knjiga
Stylos
Školska knjiga
930.85
0/9-93
821.111(73)-31
821.111-31
821.111-31
821.111(73)-31
821.111-2
7.038.53(082)
821.161.1-2
821.41-32
821.163.41-31
10511 Evgenije Onjegin
10512 Romeo i ðulijeta
Školska knjiga
Školska knjiga
821.161.1-1
821.111-2
10513 Zločin i kazna
10514 Romeo i ðulijeta
10515 Romeo i ðulijeta
10516 Večiti mladoženja
10517 Večiti mladoženja
10518 Antigona
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
10519 Gilgameš : sumersko-vavilonski ep
10520 Kućni krug
10521 Osvrni se u gnevu
Bajke i basne raznih naroda :
10522 Etiopija
Knjiga i biblioteke kod Srba u
10523 srednjem veku
Školska knjiga
Stylos
Kulturni centar Pančeva
821.161.1-31
821.111-2
821.111-2
821.163.41-31
821.163.41-31
821.14"02-21
821.411.111.0913:398
821.163.41-31
821.111-2
821.411.4344:398
091(497.11)"04/1
4"
Lira
Gradska biblioteka
Džons, Šeri
Arnold, Gejnor
Kostelo, Džejn
Džons, Šeri
Harvud, Ronald
Čehov, Anton Pavlovič
Kakar, Sudir
Ignjatović, Jakov
Puškin, Aleksandar
Sergejevič
Šekspir, Viljem
Dostojevski, Fjodor
Mihajlovič
Šekspir, Viljem
Šekspir, Viljem
Ignjatović, Jakov
Ignjatović, Jakov
Sofokle,
Vuksanović, Miro
Ozborn, Džon
Beograd
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Pančevo
Pančevo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2004
2003
2004
Novi Sad
Novi Sad
1964
2004
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
1967
2004
2004
2004
2004
2004
Novi Sad
Novi Sad
Pančevo
2009
2003
2008
Kragujevac
2008
Stokić - Simončić,
Gordana
Pančevo
2008
Kako crtati životinje : postupni vodič
10524 za početnike sa 10 projekata
Logos art
743.042(035)
Hodž, Suzi
Beograd
2008
Kako crtati portret : postupni vodič
10525 za početnike sa 10 projekata
743.042(035)
Hodž, Suzi
Beograd
2008
Logos art
Kako crtati ljude : postupni vodič za
10526 početnike sa 10 projekata
10527 Larousse drevne civilizacije
10528 Istorija čovečanstva : Azija
Vasiona : velika ilustrovana
10529 enciklopedija
Zemlja : velika ilustrovana
10530 enciklopedija
Josif i njegova braća : II : mladi
10531 Josif
Josif i njegova braća : III : Josif u
10532 Egiptu
Josif i njegova braća : I : priče
10533 Jakovljeve
Josif i njegova braća : IV : Josif
10534 hranitelj
Josif i njegova braća : II : mladi
10535 Josif
Vek : kalendar za godine koje su
10536 prošle
10537 Budna noć
Svet informatike : kompjuterski
10538 pojmovi, izrazi, fraze
10539 Moj život
10540 Južni vetar
10541 Doživljaji Njevzorova ili Ibikus
Antologija savremene nemačke
10542 poezije
10543 Antologija nemačke pripovetke
10544 Pad Pariza : I
10545 Pad Pariza : II
10546 Tempo di Roma
10547 Vreme kraljice
10548 Kultura režije
10549 O umetnosti
Logos art
Laguna
Mono i Manjana
743.042(035)
930.85
930.85
Mladinska knjiga
Beograd
Beograd
Beograd
2008
2008
2008
520/524(091)
Beograd
2008
Mladinska knjiga
55(031)
Beograd
2006
Matica srpska
821.112.2-31
Man, Tomas
Novi Sad
1990
Matica srpska
821.112.2-31
Man, Tomas
Novi Sad
1990
Matica srpska
821.112.2-31
Man, Tomas
Novi Sad
1990
Matica srpska
821.112.2-31
Man, Tomas
Novi Sad
1990
Matica srpska
821.112.2-31
Man, Tomas
Novi Sad
1990
Stubovi kulture
Čigoja štampa
821.163.41-7
821.163.41-1
Kovačević, Dušan
Matić, Dušan
Beograd
Beograd
1998
2005
Sazvežña
Dereta
Nolit
Nolit
004.42(035)
821.111-94
821.161.1-31
821.161.1-31
Dankan, Isidora
Erenburg, Ilja
Tolstoj, Lav Nikolajevič
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2002
1993
1956
1957
Bratstvo jedinstvo
Bratstvo jedinstvo
Prosveta
Prosveta
Kosmos
821.112.2-1
821.112.2-32
821.161.1-31
821.161.1-31
821.131.1-31
796.41:233852.5y
791(091)
7
Erenburg, Ilja
Erenburg, Ilja
Kirver, Aleksis
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
Beograd
Beograd
1989
0
1945
1945
1963
Tomić, Milan
Lazić, Radoslav
Marinković, Nada
Gornji Milanovac
Beograd
Beograd
1982
1984
1981
Dečje novine
Ars longa
Grafos
Hodž, Suzi
Stihovni anagram : i njegove
10550 varijacije
Kako su ratovali : finalni meč
10551 kandidata za prvaka sveta u šahu
Kako su ratovali : finalni meč
10552 kandidata za prvaka sveta u šahu
Knjižara "Prota Vasa"
793.3
Paunović, Momir
Pančevo
2001
BIGZ
794.1
Rakić, Branislav
Beograd
1978
794.1
Rakić, Branislav
Beograd
1978
39(100)
Ferera, Mirela
Novi Sad
2006
631.3
Nedeljković, Marko
Beograd
1974
631.3
Nedeljković, Marko
Beograd
1974
633.88
Vrebalov, Stevan
Beograd
1967
Beograd
1969
BIGZ
Meñunarodni istraživački
centar za kulturu
10553 Narodi sveta
Mala poljoprivredna
10554 Mehanizacija individualnog poseda biblioteka
Mala poljoprivredna
10555 Mehanizacija individualnog poseda biblioteka
Mala poljoprivredna
10556 Suncokret
biblioteka
Mala poljoprivredna
10557 Uzgoj maslina
biblioteka
Ishrana i nega krava muzara :
Mala poljoprivredna
10558 postupak s mlekom posle muže
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
10559 Praktično pčelarstvo
Mala poljoprivredna
10560 Kalendar : program zaštite voćaka biblioteka
Mala poljoprivredna
10561 Amaterski voćnak : kosa palmeta
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
10562 ðubrenje voćaka i vinove loze
Mala poljoprivredna
10563 Stočna hrana
biblioteka
Mala poljoprivredna
10564 Gajenje šećerne repe
biblioteka
Mala poljoprivredna
10565 Ribizla i kupina
biblioteka
Mala poljoprivredna
10566 Boranija i grašak
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
10567 Pšenica
631.3
636.025
Aleksić ; Jovanović,
Milivoje ; Velimir
Beograd
1970
637.1/.7
Konstantinović, Bogoljub Beograd
1971
634.1
Ostojić, Nemanja
Beograd
1973
633.15
1968
1975
636.025
Marković, Milijan
Beograd
Ćirić ; Miladinović,
Borivoje ; Najdan
Beograd
Vlahović ; Gajić, Mirko ;
Vojislav
Beograd
631.3
Stanačev, Sredoje
Beograd
1974
631.82
Pantelić, Mladen
Beograd
1974
633.35
Jasnić, Velizar
Beograd
1968
Beograd
1973
631.82
633.15
1975
10568 Suzbijanje gubara
Mleko : proizvodnja : osobine :
10569 muža : čuvanje : prevoz
10570 Mineralna ñubriva i ñubrenje
10571 Bolesti i zaštita svinja
10572 Tov junadi
10573 Šljiva
Ishrana i nega krava muzara :
10574 postupak s mlekom posle muže
10575 ðubrenje voćaka i vinove loze
10576 Stočna hrana
10577 Ribizla i kupina
Mleko : proizvodnja : osobine :
10578 muža : čuvanje : prevoz
10579 Mineralna ñubriva i ñubrenje
10580 Bolesti i zaštita svinja
10581 Gajenje mesnatih svinja
10582 Gajenje mesnatih svinja
10583 Tov junadi
10584 Praktično govedarstvo
10585 Praktično govedarstvo
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
632.03
Beograd
1970
Beograd
1975
Beograd
1974
636.4
Beograd
1970
636.025
Beograd
1969
Beograd
1969
Beograd
1970
Beograd
1975
Beograd
1975
637.1/.7
631.82
633.15
Ostojić, Mihailo
Ćirić ; Miladinović,
Borivoje ; Najdan
636.025
Pantelić, Mladen
Aleksić ; Jovanović,
Milivoje ; Velimir
Ćirić ; Miladinović,
Borivoje ; Najdan
Vlahović ; Gajić, Mirko ;
Vojislav
631.82
Pantelić, Mladen
Beograd
1969
637.1/.7
Ostojić, Mihailo
Ćirić ; Miladinović,
Borivoje ; Najdan
Beograd
1975
Beograd
1974
636.4
Beograd
1970
636.4
Beograd
1970
636.4
Beograd
1970
636.025
Beograd
1969
636.025
Beograd
1974
636.025
Beograd
1974
636.025
631.82
631.82
10597 Poljoprivredni kalendar 1974.
10598 Poljoprivredni kalendar 1975.
10599 Poljoprivredni kalendar 1972.
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Mala poljoprivredna
biblioteka
Preduzeće za privrednu
propagandu i publicitet
Preduzeće za privrednu
propagandu i publicitet
Borba ; Publikum
Politika ; Ozebih
10600 Ranjeni orao
Feniks Libris
821.163.41-31
10601 Devojka sa zelenim očima
Feniks Libris
821.163.41-31
10602 U slovenačkim gorama
Feniks Libris
821.163.41-31
10603 To je bilo jedne noći na Jadranu
Feniks Libris
821.163.41-31
10604 Mala supruga
Feniks Libris
821.163.41-31
10586 Šljiva
10587 Krmne biljke
10588 Pivski ječam
10589 Pivski ječam
10590 Rokovnik radova u poljoprivredi
10591 Inkubiranje jaja i tov pilića
10592 Savremena proizvodnja kukuruza
10593 Savremena proizvodnja kukuruza
10594 Lucerka
10595 Lucerka
10596 Poljoprivredni kalendar 1973.
633.15
Beograd
1969
633.15
Pantelić, Mladen
Ćirić ; Miladinović,
Borivoje ; Najdan
Beograd
1971
633.15
Andrić, Vukosav
Beograd
1969
633.15
Andrić, Vukosav
Beograd
1969
Beograd
1973
Beograd
1974
633.15
Beograd
1973
633.15
Beograd
1973
63(059)
63(059)
Šrajber, Leopold
633.15
Mijatović, Milan
Beograd
1966
633.15
Mijatović, Milan
Beograd
1966
63(059)
Beograd
1972
63(059)
63(059)
63(059)
Beograd
Beograd
Beograd
1973
1974
1971
Zemun
2009
Zemun
2009
Zemun
2009
Zemun
2009
Zemun
2009
Jakovljević, Milica Mirjam
Jakovljević, Milica Mirjam
Jakovljević, Milica Mirjam
Jakovljević, Milica Mirjam
Jakovljević, Milica Mirjam
10605 Dama u plavom
Feniks Libris
10606 Badem
Srpska kraljevska akademija 634.55
10607 Nepobedivo srce
10608 Deratizacija
10609 Deratizacija
10610 Besnilo
10611 Slinavka i šap
10612 Slinavka i šap
10613 Miksomatoza kunića
10614 Kokošija kuga
10615 Kokošija kuga
10616 Pčelarstvo
Srpska kraljevska akademija
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Veterinarski institut
Nolit
10617 Laserska tehnika
Republički centar za talente 621.375.826
821.511.141(497.
BIGZ
11)-94
Prosveta
929:32
Banatski forum
908(497.113)
Banatski forum
908(497.113)
Ibarske novosti
949.711(082)
Ibarske novosti
949.711(082)
Muzej revolucije naroda i
narodnosti Jugoslavije
94(497.1)
94(497.113
Istorijski arhiv u Pančevu
Banat)
Mladost ; Jugoslovenska
revija ; Pobjeda
929:32
Vajat ; Mladinska knjiga
929:82
Opštinski odbor
940(497.1)
Agencija za
fotodokumentaciju
949.713
10618 Drvarski dnevnik
10619 Josip Broz Tito
10620 Crepaja : monografija
10621 Crepaja : monografija
10622 Catena mundi
10623 Catena mundi
10624 Ustanak u Jugoslaviji
Izložba Pančevo i Prvi srpski
10625 ustanak
10626 Josip Broz Tito
10627 Vuk Karadžić : život i delo
10628 Staze slobode
10629 Seljačka buna 1573
Prva godina srpskoga vojevanja na
Rad ; Vukov sabor
10630 dahije
821.163.41-32
634.1
614.449
614.449
616.988
619:616
619:616
619:616
619:616
619:616
638.1
949.711
Jakovljević, Milica Mirjam
Zemun
2009
Beograd
1941
Todorović, Vojin
Zemun
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Beograd
2009
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1973
Srećković, Milesa
Beograd
2004
Šinko, Ervin
Dedijer, Vladimir
Idvorac, Petar A.
Idvorac, Petar A.
Beograd
Beograd
Pančevo
Pančevo
Kraljevo
Kraljevo
1987
1972
1996
1996
1992
1992
Mikičić, Dušica
Beograd
1981
Pančevo
Zagreb :
Beograd
Beograd
Kovačica
0
1980
1987
1977
Zagreb
1967
Beograd
1979
Stojković, Velimir
Jakovljević, Milica Mirjam
Mek Klin, Ficroj
Krstić, Uglješa
Karadžić, Vuk
10631 Komunisti Jugoslavije 1919-1979
Josip Kraš : životni put i
10632 revolucionarno delo
10633 Pali za lepša svitanja
10634 Šumi Sutjeska
Vreme katedrala : umetnost i
10635 društvo 980-1420
10636 Sa pašnjaka do naučenjaka
10637 Ilustrovana dečja enciklopedija
Čaranje, gatanje, vračanje i
10638 proricanje u našem narodu
10639 Jugoslavija 1941-1981
10640 Klara Barton
10641 Jugoslavija i svet 1964.
Duhovni genocid na prostoru bivše
10642 SFRJ
10643 Detinjstvo druga Tita
Josip broz Tito : ilustrovana
10644 biografija
10644 Blitz krieg
Bela knjiga : o stradanju i progonu
Srba sa područja opštine Novi
10645 Pazar
10646 Batinska bitka
10647 Ruka iz groba
Eksport pres
940(497.1)
Morača ; Stojanović,
Pero, Stanislav
Beograd
1979
Dečje novine
Interpress
929:32
929:32
Popović, Jovan
Tadić, Aleksandar
Gornji Milanovac
Beograd
1982
1968
Dečje novine
940(497.1)
Gornji Milanovac
1973
Nolit
Matica srpska ; Narodna
knjiga
Mladinska knjiga
940.1
Dibi, Žorž
1989
929:62
0/9(031)
Pupin, Mihajlo
Luelin, Kler
Beograd
Novi Sad :
Beograd
Beograd
1979
2006
Sezam Medico
Eksport pres
Narodna knjiga
Mladost
398,7
94(497.1)
929:32
908(497.11)
Kazimirović, Radovan
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
2008
1981
1958
1965
NIP Pres
Borba
Jugoslovenska revija ; Vuk
Karadžić
726.54(497.11)
929:32
Istočno Sarajevo
Beograd
2005
0
Beograd
1981
Zora
Rad
94(497.11)
940.53(497.1)
Dabić, Miroslav
Božić, Nikola
2002
1978
Globus ; Osloboñenje ;
Svjetlost
821.163.4-94
Štajner, Karlo
Beograd
Beograd
Zagreb :
Beograd :
Sarajevo
Kovačević, Duško M.
Beograd
1990
Bojlston, Helena Dor
Bizetić, Saša
929:32
1986
10648 Magla i mjesečina meša selimovic
10649 Krug mesa selimovic
10650 Vasa Živković : život, rad i pesništvo Gradska biblioteka Pančevo 929:82
Iz istorije Srba i srpsko-hrvatskih
10651 odnosa
Ratni dnevnik : Vukovar '91 - Moja
10652 istina
10653 Geografija sliva Studenice
10654 Kućica za maštanje
10655 Pupoljci na njivi gospodnjoj
10656 Pupoljci na njivi gospodnjoj
10657 Svinjar od Berkasova
10658 Biseri koji se smeju
10659 Biseri koji se smeju
Patnje mladoga Werthera
BIGZ
Društvo umetnika "Stari
grad"
Bookur - publisher
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
Srpska knjiga
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
Klub ljubitelja knjige
"Majdan"
Zora
949.711
Krestić, Vasilije
821.163.41-94
Crnčević, Ranko
Beograd
1994
2006
911.2:556.52
Vasović, Milorad
821.163.41-93-1 Arsenijević, Nataša
Beograd
Pančevo
1996
2009
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
Kostolac
2009
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
821.163.41-1
Kostolac
Ruma
2009
2009
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
Kostolac
2010
821.163.41-93-1 Dudaš, Ana
821.112.2-31
Gete, Johan Volfgang
Kostolac
Zagreb
2010
1971
Download

CREPAJA 2010