FAALİYET RAPORU
ŞUBAT 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı;
 Birimlerin 2013 yılı faaliyetleri 08 Şubat 2014 tarihinde
İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta ve üst
düzey yönetimin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda
birim müdürleri sunumlarıyla değerlendirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Müşteri Denetimleri;
 Novartis
İlaç, müşteri
denetimleri kapsamında 25
Şubat
2014
tarihinde
tesisimizi ziyaret ederek
kalite, çevre ve İSG
yönetim sistemi şartlarının
uygunluğunu denetledi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Diğer Faaliyetler;
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme hazırlığı
kapsamında bilgilendirme ve iç denetçi eğitimlerine
katılım sağlandı.
 17043 genel bilgilendirme ve iç denetçi eğitimlerine
katılım sağlandı.
 Kurumsal Kaynak Planlama
toplantısına katılım sağlandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
(ERP)
bilgilendirme
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI
AY
TOPLAM (KG)
2013 YILI
33.070
OCAK
2.280
ŞUBAT
2.720
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
5.000
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
KOK’lara İlişkin BAT/BEP Uygulamaları Eğitimi
Avrupa Birliği’nde 2004 yılında yürürlüğe
giren Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)
Tüzüğü’nün ülkemizde uyumlaştırılması
amacıyla başlatılan proje kapsamında;
2028 yılı sonuna kadar AB POPs Tüzüğü’ne
uyumlu olarak, yasaklama, azaltım ve
salınım engelleme yolları ile KOK’lar ve
bunların atıklarının olumsuz etkilerinden
insan sağlığı ve çevreyi korumak, bu
doğrultuda, sosyal ve ekonomik etkiler
dikkate alınarak POPs Tüzüğü’ nün ulusal
düzeyde etkin bir şekilde uygulanması için
kurumsal ve teknik kapasitenin
güçlendirilmesi amacıyla 17-21 Şubat
2014 tarihlerinde gerçekleştirilen
“KOK’lara ilişkin BAT/BEP Uygulamaları”
konulu eğitime katılım sağlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
KOK’lara İlişkin UUP Güncellenmesi Toplantısı
Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi gereğince
taraf olan ülkelerin KOK'lara ilişkin Ulusal Uygulama Planı (UUP)
hazırlamaları ve güncellemeleri gerekmektedir. Ülkemizin Sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Küresel Çevre
Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen UUP Gözden Geçirilmesi ve Güncellemesi Projesi
kapsamında 27 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen proje çıktı ve kapanış
seminerine katılım sağlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
YAPILAN ANALİZLER
2013 Yılı
Toplam İş Gücü
(Per. Say * Aylık
Çalışma Saati )
27.832
OCAK
2.464
29
273
238
540
ŞUBAT
2.240
24
178
229
431
4.704
53
451
467
971
Ay
Deklarasyon
Analizleri
Atık Kabul
Analizleri
İşletme
Analizleri
TOPLAM
280
3.047
2.346
5.673
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
Diğer Çalışmalar
• ISO 17025 Gözetim Denetimi sonrasında tarafımıza belirtilen
uygunsuzluklardan bir tane hariç tamamı giderilerek TÜRKAK
kurumsal hizmet portalına yüklenmiştir. Bir adet uygunsuzluğun
giderilmesi için yurtdışından temin edilecek parça beklenmektir.
Parçaların temin edilmesinin ardın cihaza performans testi yapılarak
ilgili uygunsuzluk giderilmiş olacaktır.
• Ulusal ve Uluslararası platformda Yeterlilik Testi düzenleyebilmek
için devam eden çalışmalar kapsamında; üç günlük ISO 17043
standardı temel ve iç tetkikçi eğitimi alınmıştır. Mart 2014 tarihinde
iç tetkik planlanarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL İSTATİSTİKLERİ
Ocak
Şubat
Genel Müdürlük
7
7
Gnl. Müd. Yrd. (İdari)
2
2
Gnl. Müd. Yrd. (Teknik)
18
18
Mali ve İdari İşler Müdürlüğü
32
30
Pazarlama Müdürlüğü
20
20
Satınalma Müdürlüğü
12
12
Yakma Tesisi Müdürlüğü
64
63
Deponi Alanları Müdürlüğü
31
30
Teknik Hizmetler Müdürlüğü
45
44
Danışmanlar
4
4
Dış Görev
13
13
TOPLAM
248
243
Mart Nisan Mayıs Haz.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
Tem.
Ağus. Eylül Ekim Kasım Ara.
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
REVİR FAALİYETLERİ
İşlemler
Periyodik Muayene
Ayaktan Tedavi
İşbaşı Muayenesi
İşe Dönüş Muay.
İstirahat Kişi Sayısı
İstirahat Gün Say.
Sevk Sayısı
Tansiyon Ölçümü
Pansuman
Enjeksiyon
Aşı ( Hepatit+Tetanoz)
İlaç
Grip Aşısı
Göz taraması
İSG Toplantısı
Minör İş Kazası
Ketem Tarama
İşitme Testi
Kan-İdrar
TOPLAM
2013 Ocak
23
274
53
689
1
8
71
122
312
1102
174
171
0
731
32
0
12
62
0
0
333
4.094
4
6
27
66
14
20
90
1
2
306
Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus.
49
48
5
8
13
71
16
20
1
3
234
Eyl.
Eki.
Kas. Ara. Toplam
72
101
0
0
9
14
40
137
30
40
0
90
0
0
2
5
0
0
0
540
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM
Y.LĠSANS %6
ĠLKÖĞRETĠM %26
ÜNĠVERSĠTE %24
YÜKSEK LĠSANS
MYO %8
ÜNĠVERSĠTE
MYO
EML
LĠSE % 15
LĠSE
EML %21
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
ĠLKÖĞRETĠM
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
– İhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire Başkanlığı’ndan gelen yazılı
bildirim ile ihbarlı atığa ön işlem ve taşımacılığı yapılmaktadır.
– Şubat ayında ihbarlı atık olmamıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE DURUM TABLOSU
İhale
Yöntemi
İhalenin Adı
1 PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEMİNİ İŞİ
İhale Tarihi
Sözleşme
Tarihi
Açık İhale
28.01.2014 24.02.2014
19.madde
Sözleşme
Bedeli
İhale Aşaması
(KDV Hariç)
695.675,00
Sözleşme
İmzalandı
2 ATIK YAĞ ALIMI İŞİ
3(g)
30.01.2014 10.02.2014
500.000,00
Sözleşme
İmzalandı
3 ÖTV’SİZ MOTORİN ALIMI İŞİ
3(g)
11.02.2014 19.02.2014
330.000,00
Sözleşme
İmzalandı
4 8X2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ
3(g)
13.02.2014 21.02.2014
522.000,00
Sözleşme
İmzalandı
TEHLİKELİ VEYA TEHLİKESİZ NİTELİKLİ
5 ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İZAYDAŞ'A
TAŞINMASI HİZMETİ TEMİNİ İŞİ
3(g)
19.02.2014
-
-
Sözleşme
Aşamasında
6 HASTA NAKİL AMBULANSI ALIMI İŞİ
21(f)
20.02.2014
-
-
Sözleşme
Aşamasında
YUVACIK HES KUYRUK SUYU HAVUZU ÇIKIŞI
7 İLE KURU DERE ARASINDA BAĞLANTININ
YAPIMI İŞİ
21(b)
25.02.2014
-
-
Karar
Aşamasında
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK GÖNDEREN FİRMA SAYILARI
YAKMA
DEPOLAMA
AY
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
2013 YILI
2.245
110
1.849
28
OCAK
186
17
114
1
ŞUBAT
170
13
110
2
356
30
224
3
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
NAKLİYE HİZMETLERİ
Hizmeti Verilen Firma Sayısı (Adet)
AY
Gerçekleştirilen Sefer Sayısı (Adet)
İZAYDAŞ
Araçları İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
İZAYDAŞ Araçları
İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
2013 YILI
583
595
1.178
1.344
1.196
2.540
OCAK
40
38
78
103
67
170
ŞUBAT
38
31
69
94
61
155
78
69
147
197
128
325
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN GEMİ SAYILARI
Ay
Atık Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
Ücret Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
2013 YILI
3471
5924
OCAK
281
475
ŞUBAT
217
400
498
875
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YAKMA VERİLERİ
Ay
Katı Atık/
Bunker
(kg)
Fıçı
Besleme
(kg)
Klinik
Atık
(kg)
Yanabilir
Sıvı
(kg)
Sulu
Sıvı
(kg)
Özel
Sıvı
(kg)
TOPLAM
(kg)
Fuel- oil
(kg)
GENEL
TOPLAM
(kg)
2013 YILI
22.841.598
1.659.760
22.511
6.466.578
1.541.856
431
32.532.734
184.666
32.717.400
OCAK
2.153.212
146.963
2.210
597.141
114.629
0
3.014.155
2.610
3.016.765
ŞUBAT
1.341.116
99.327
3.466
356.685
123.419
0
1.924.013
7.013
1.931.026
3.494.328
246.290
5.676
953.826
238.048
0
4.938.168
9.623
4.947.791
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ÜRETİM VERİLERİ
AY
Üretilen
(kWh)
Satılan
(kWh)
Alınan
(kWh)
Kullanılan
(kWh)
Rüzgar Enerjisi (kWh)
2013 YILI
14.988.100
7.020.950
1.052.250
9.020.200
5.579
OCAK
1.090.400
240.810
99.430
949.510
0
ŞUBAT
38.300
12.010
756.590
782.880
0
1.128.700
252.820
856.020
1.732.390
0
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON TESİSİ ATIK VERİLERİ
AY
Toplam Gelen Tıbbi
atık Miktarı (kg)
Patolojik atık
(kg)
Sterilizasyona Giden
(kg)
Sterilizasyondan çıkan
atık miktarı (kg)
2013 YILI
1.780.308
25.507
1.754.801
1.727.780
OCAK
167.938
3.063
164.875
162.000
ŞUBAT
148.717
2.218
146.499
144.080
316.655
5.281
311.374
306.080
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOGAZ TESİSİNE GELEN ATIK MİKTARLARI VE TESİS ÇIKTILARI
AY
ÇİM
BÜYÜKBAŞ
GÜBRE
(kg)
HAL
ATIĞI
(kg)
İŞKEMBE İÇİ
ATIK
(kg)
DİĞER
TOPLAM
(kg)
TAVUK
GÜBRESİ
(kg)
(kg)
GÜBRE
ÇIKIŞI
(kg)
BİYOGAZ
ÜRETİMİ
3
(m )
ENERJİ
(*)
ÜRETİMİ
(kWh)
(kg)
2013 YILI
760.330
162.820
1.783.190
370.390
242.690
62.910
3.382.330
4.565.920
92.292
202.000
OCAK
1.960
6.980
433.010
17.960
5.020
9.600
474.530
0
2.877
6.000
ŞUBAT
3.470
12.740
304.060
12.640
26.560
1.000
360.470
287.240
16.587
34.600
5.430
19.720
737.070
30.600
31.580
10.600
835.000
287.240
19.464
40.600
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Veri Kaynağı: A.Kabul/Planlama Şefliği ve Biyogaz Tesisi kayıtları
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
• Diğer Çalışmalar
Arıtma Tesisi yapımı işi ile ilgili olarak;
- Tesisin üç aylık geçici kabul süresi devam etmektedir.
- İSG ile ilgili eksiklikler tespit edilerek yükleniciye bildirilmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPOLAMA SAHALARINA ALINAN ATIK MİKTARLARI
Solaklar Depolama Alanları
Ay
Evsel
(kg)
Gebze Akt. İst.
Taşınan (kg)
2013 YILI
367.906.430
OCAK
ŞUBAT
Dilovası Dep. Alanı
Endüstriyel (kg)
Tehlikeli
(kg)
Evsel
(kg)
Endüstriyel
(kg)
167.333.460
71.178.914
304.875.965
41.152.250
12.416.000
27.069.150
2.847.560
4.137.317
21.505.175
14.304.800
3.077.100
23.908.740
3.251.280
3.681.542
16.939.513
11.724.400
2.920.350
50.977.890
6.098.840
7.818.859
38.444.688
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
26.029.200
5.997.450
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
LFG (ÇÖP GAZI) ENERJİ ÜRETİM MİKTARLARI
AY
Gerçekleşen Brüt Üretim Miktarı
(kWh/ay)
TEİAŞ’a verilen Aktif Enerji
Miktarı(kWh/ay)
2013 YILI
19.118.281
18.352.270
OCAK
2.387.180
2.314.450
ŞUBAT
2.276.010
2.208.410
4.663.190
4.522.860
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• 2014 yılının Şubat ayında da Lot 4-5-7 kısmından atık
alımına devam edilmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• 27 Şubat 2014 tarihinden itibaren iç ve dış hatlar için
kolektör hat temizliğine başlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• 27 Şubat 2014 tarihinde 2014 yılı için kış dönemi atık
karakterizasyonu çalışmaları başlamıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• Gebze ayrıştırma tesisi söküm işi ile ilgili çalışmalar 18 Şubat 2014
tarihinde başlanmış olup, ayrıştırma tesisinde bulunan ekipmanlar
(sabit polim, trafo ve jeneratör hariç) sökülüp , Solaklar
tesisimizdeki hurdalık sahasının bulunduğu alana konulması
kararlaştırılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
AY
M.KÖY
TAVŞANLI
2013 YILI 898.246 1.384.381
TAVŞANLI
(TOP
SAHASI)
23.675
ÇAYIROVA
PELİTLİ
GEBZE
(AKTARMA)
KIRMATAŞ
AKMEŞE
683.976
1.088.388
68.440
1.965.337
432.980
OCAK
17.091
-
-
-
-
-
510.072
20.096
ŞUBAT
-
-
-
-
-
-
444.418
43.994
17.091
-
-
-
-
-
954.490
64.090
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
AY
AKMEŞE
(DENİZ DOĞANTEPE
KABUĞU
YENİKÖY
MAŞUKİYE
TUANE
(ERENLER)
SEPETÇİ
DERİNCE
İZAYDAŞ PAŞADAĞ
TOPLAM
2013 YILI
-
171.087
1.141.449
18.648
625.141
27.915
85.836
-
-
7.858.310
OCAK
-
71.036
-
-
-
-
59.580
79.446
832
758.153
ŞUBAT
30.028
3.606
-
-
-
-
-
70.080
55.202
647.328
TOPLAM 20.096
74.642
-
-
-
-
59.580
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
156.086 56.034 1.405.481
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBAT 2014 İŞ KAZALARI
Şubat ayı içerisinde üç adet minör kazası meydana gelmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
 17 Şubat 2014 tarihinde saha denetim ekibi ile birlikte her ay
düzenli olarak İSG Kurul toplantısı öncesinde gerçekleştirilen saha
temizlik, düzen ve güvenlik turu gerçekleştirildi.
 18-27 Şubat 2014 tarihlerinde Merkez Depolama Alanlarında
yürütülen faaliyetlerin risk analizi değerlendirme çalışmaları Risk
değerlendirme ekibi ile birlikte gerçekleştirildi.
 19 Şubat 2014 tarihinde İSG Kurul toplantısı gerçekleştirildi.
 25 Şubat 2014 tarihinde EYS kapsamında Novartis A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen müşteri denetimine katılım sağlandı. Denetim
başarılı şekilde tamamlandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL İŞ VE ARIZİ BAKIM KAPSAMLI İŞLER
Ay
Enstrüman
Araç Genel
Mekanik Genel
Elektrik Genel
Genel
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
revizyon Arıza
revizyon Arıza Bakım revizyon Arıza Bakım
revizyon Arıza Bakım
Bakım
İşleri
İşleri
İşleri
İşleri
TOPLAM
2013 YILI
835
167
183
813
1.998
OCAK
72
16
23
62
173
ŞUBAT
56
10
9
33
108
128
26
32
95
281
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERİYODİK –PLANLI BAKIM YAPILAN EKİPMAN SAYILARI
Ay
Enstrüman
Mekanik Bakım Elektrik Bakım
Bakım
Araç Bakım
Mekanik
Elektrik
Periyodik Bakım Periyodik Bakım Periyodik
Periyodik
Bakım Planlı Bakım Planlı
Sayısı
Sayısı
Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı
Enstrüman
Bakım Planlı
Bakım Sayısı
TOPLAM
2013 YILI
596
2.409
714
658
317
114
217
5.025
OCAK
148
95
0
0
667
91
61
66
60
0
ŞUBAT
358
303
0
0
0
515
239
661
156
126
0
0
0
1.182
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
• Proje Çalışmaları
– «Kentsel Katı Atıkların Termal İşleme Yöntemi ile Bertarafı ve
Enerji Üretimi için Bir Tesis Geliştirilmesi» projesi ile ilgili İZAYDAŞ
genel müdürlük toplantı salonunda proje ortaklarının katılımı ile
toplantı yapılmıştır.
– Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında Hereke MYO Çevre
Temizliği ve Denetimi bölümünde güz yarıyılı bütünleme sınavları
yapılmış ve değerlendirilerek Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Bilgi
Sistemine işlenmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
• TAYÇED Teknik Komite Çalışmaları
– TAYÇED teknik komitesi olarak «Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli
Atıkların Yönetim Planının Hazırlanması» projesi hazırlık
çalışmaları yapılmaktadır. Projenin ikinci toplantısı İstanbul İSTAÇ
Genel Müdürlüğünde komite heyetinin katılımlarıyla
gerçekleşmiştir. 1. iş paketinin sorumlusu olarak projenin temel
tanımlamaları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre
Uygulamaları hakkında sunum yapılmış ve proje ortakları ile
paylaşılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM / YAZILIM TEKNİK HİZMETLERİ
(ARIZA/BAKIM/İSTEK)
AY
SİSTEM
YAZILIM
2013 YILI
750
93
OCAK
47
4
ŞUBAT
36
6
83
10
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
HABER SAYILARI
AY
Haber Sayısı
2013 YILI
1.737
OCAK
124
ŞUBAT
68
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
192
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
AYLIK ZİYARETLER
Ay
2013 YILI
OCAK
Ziyarete Gelen Kişi
Sayısı
Ziyaretçi Kurum / Kuruluş Adı
2.495
117
ŞUBAT
165
TOPLAM
282
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
FİLİSTİN HEYETİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 1.GRUP
JAPON HEYET
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2.GRUP
İZAYDAŞ AKADEMİ 15.DÖNEM ÖĞRENCİLERİ
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
04.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
19.02.2014
21.02.2014
26.02.2014
5
20
50
5
50
35
HALKLA İLİŞKİLER
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ YENİ YÖNETİMİ GENEL
MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ. 04.02.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
FİLİSTİN HEYETİNDEN İZAYDAŞ’A ZİYARET 13.02.2014
Marmara Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde ilimize konuk olan Filistin heyeti, İZAYDAŞ’ı ziyaret etti. Filistin heyetine,
İZAYDAŞ Genel Müdürümüz Muhammet Saraç çalışmalar hakkında bilgi verdi, her zaman destek sunmaya hazır
olduklarını belirtti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ KULÜBÜ 14.02.2014
10-21 Şubat tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ve Kocaeli Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen "Bilim ve Teknoloji Temalı Lider Gençlik Kampı" etkinlikleri kapsamında, iki grup
halinde yüz üniversiteli genç İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
JAPONYA’LI TEKNİK HEYETİN İZAYDAŞ ZİYARETİ 19.02.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ KULÜBÜ 21.02.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
İZAYDAŞ AKADEMİ 15. MEZUNLARINI VERDİ. 26-27.02.2014
İZAYDAŞ Akademi 15. döneminde, Kamu Hastaneleri Birliği Çevre Yönetim Birimi ile ilimizdeki devlet hastanelerinde
görevli temsilcileri ağırladı.
Kamu Hastaneleri Birliği ve Kocaeli’nde ki devlet
hastanelerinde çeşitli branşlarda görev yapan sağlık
çalışanlarından oluşan 30 kişilik grup, konusunda uzman
şirket yöneticileri tarafından iki günlük teorik ve pratik eğitim
gördü. Atık yönetiminin tüm aşamalarını öğrenme imkânı
bulan 15.dönem İZAYDAŞ Akademi öğrencilerine katılım
belgeleri verildi. Genel müdürlük toplantı salonunda
gerçekleşen törene İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet
Saraç, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan
Aydınlık, İZAYDAŞ yöneticileri ve Akademi öğrencileri katıldı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI
AY
Hit
2013 YILI
41.097
OCAK
3.602
ŞUBAT
3.149
www.izaydas.com.tr
ÜLKE/BÖLGE
ŞUBAT
MART
Turkey
2977
NİSAN
United States
20
Germany
50
Russia
15
United Kingdom
14
Switzerland
8
France
12
Italy
6
Hollanda
7
Diğer
40
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
6.751
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ HABER SAYILARI
AY
HABER SAYISI
2013 YILI
80
OCAK
6
ŞUBAT
10
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
16
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
www.izaydas.com.tr
HALKLA İLİŞKİLER
Bu Ay Basında İZAYDAŞ
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
FUAR ,SEMİNER, TOPLANTI ORGANİZASYONLAR
İŞTİRAKLER İZAYDAŞ’TA BULUŞTU. 07.02.2014
Geleneksel hale getirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin buluşması İZAYDAŞ’ta gerçekleştirildi. Kaynak
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel’in başkanlığında gerçekleşen toplantı da yıllık değerlendirme ve
fikir alışverişinde bulunuldu.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
EMEKLİ OLAN ARKADAŞLARIMIZI TÖRENLE UĞURLADIK 14.02.2014
İZAYDAŞ çalışanlarından Nihan Kaya, İbrahim Özer ve İsmail Şimşek emekli oldu. Genel Müdürlükte düzenlenen
törende yöneticilerimiz ile bir araya gelen emeklilerimiz, iyi dilek ve temennilerle uğurlandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRÜMÜZ ÖZEL KALEM TV CANLI YAYININDA 18.02.2014
Genel Müdürümüz Muhammet Saraç internet
üzerinden yayın yapan Özel Kalem TV’nin canlı yayın
konuğu oldu…
Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu eski Başkanı ve şehir
plancısı Prof . Dr. Mete Tapan’ın sunduğu Kentlere
Dair adlı programın konuğu olan Genel Müdürümüz
Muhammet Saraç, İZAYDAŞ’ın faaliyet alanları,
çalışma sistemi ve sosyal projeleri hakkında detaylı
açıklamalarda bulundu.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI PROF.DR. MUSTAFA ÖZTÜRK ZİYARETİ
20.02.2014
Genel Müdürümüz Muhammet Saraç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü
makamında ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Saraç, müsteşara İZAYDAŞ hatırası bir duvar saati
takdim etti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
MÜSTEŞAR YRD. MUSTAFA ÇÖPOĞLU ZİYARETİ 25.02.2014
Genel Müdürümüz Muhammet Saraç ve İZAYDAŞ yöneticileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müsteşar
yardımcılığına atanan Mustafa Çöpoğlu’nu yeni makamında ziyaret etti. Saraç, hayırlı olsun dilekleri ile İZAYDAŞ logolu
bir duvar saati hediye ederken Çöpoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
İZAYDAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜTEAHHİT EĞİTİM VİDEOSU ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI.
12.02.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
HALKLA İLİŞKİLER
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
KARE KOD UYGULAMASI
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Şubat 2014
Bitmedi…
Çalışmalarımız devam etmektedir…
web: www.izaydas.com.tr
e-mail: [email protected]
Tel: +90 262 316 60 00
Faks: +90 262 316 60 50
Download

FAALİYET RAPORU