UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA
PRVA AKREDITOVANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA
Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,
104/11, 84/12 i 108/13), člana 30. Statuta i Odluke Senata Univerziteta za poslovne studije Banja Luka br.
1733/14 od 29.05.2014. godine, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, ulica Jovana Dučića 23a, dana
09.06.2014. godine, raspisuje:
KONKURS
za upis studenata na prvi ciklus visokog obrazovanja
Na studije prvog ciklusa visokog obrazovanja za upis u prvu godinu studija mogu se prijaviti kandidati koji su
završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i to na studijske programe u školskoj 2014/2015. godini,
kako slijedi:
Fakultet za poslovne i finansijske studije
Studijski program: Poslovne i finansijske studije - trogodišnje studije – 180 ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekonomista - 180 ECTS
Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje – četvorogodišnje studije – 240 ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekonomista- 240 ECTS
Fakultet za primjenjenu ekonomiju
Studijski program: Menadžment i marketing – trogodišnje studije – 180 ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekonomista - 180 ECTS
Studijski program: Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća – četvorogodišnje studije – 240
ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekonomista- 240 ECTS
Fakultet za ekologiju
Studijski program: Ekologija – trogodišnje (180 ECTS) i četvorogodišnje (240 ECTS) studije
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekolog - 180 ECTS i diplomirani ekolog 240 ECTS
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Studijski program: Turizam i hotelijerstvo - trogodišnje (180 ECTS) i četvorogodišnje (240 ECTS) studije
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani ekonomista - menadžer 180 ECTS i
diplomirani ekonomista - menadžer 240 ECTS
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn
Studijski program: Računarske i informacione tehnologije - trogodišnje (180 ECTS) i četvorogodišnje (240
ECTS) studije
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani inženjer informatike - 180 ECTS i
diplomirani inženjer informatike 240 ECTS
Studijski program: Grafički dizajn - trogodišnje (180 ECTS) i četvorogodišnje (240 ECTS) studije
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani grafički dizajner - 180 ECTS i diplomirani
grafički dizajner 240 ECTS
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju
Studijski program: Novinarstvo i komunikologija - trogodišnje studije – 180 ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani novinar - komunikolog - 180 ECTS
Fakultet pravnih nauka
Studijski program: Pravne nauke - četvorogodišnje studije – 240 ECTS
Studijski program: Pravo Evropske unije- trogodišnje studije – 180 ECTS
Završetkom studijskog programa stiče se zvanje diplomirani pravnik- 240 ECTS i pravnik- 180 ECTS
Predaja dokumenata u drugom upisnom roku vrši se u dva termina:
prvi termin od 18.08. do 30.08.2014.godine
drugi termin od 01.09. do 20.09.2014.godine
Predaja dokumenta vrši se u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini u Studentskoj službi Univerziteta
radnim danima od 08.00 do 17.00 časova, a subotom do 12.00 časova.
Potrebna dokumenta:
* Diploma i svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali ili ovjerene kopije),
* Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (original),
* Uvjerenje o prebivalištu/boravištu i fotokopija lične karte,
* Dvije fotografije.
Prijemni ispit

Prijemni ispiti u drugom upisnom roku biće održani 01. i 22.09.2014. godine, nakon čega će
Komisija objaviti rang listu kandidata na oglasnoj ploči Univerziteta do 26.09.2014.godine.

Kandidati koji se upisuju na prvu godinu, a bili su studenti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi,
ne polažu prijemni ispit, ukoliko imaju priznat najmanje jedan ispit predviđen studijskim programom
koji upisuju na Univerzitetu.

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vršiće se prema utvrđenoj proceduri, na osnovu vrste i uspjeha
u prethodnom obrazovanju, rezultata prijemnog ispita, posebnih znanja, vještina ili sposobnosti i sl.
Upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku je od 27.09. do 30.09.2014. godine u vremenu od 08.00
do 17.00 časova.
Troškovi studija
Banja Luka
Iznos školarine
Istočno Sarajevo
Bijeljina
Fakultet za poslovne i finansijske studije
2.000 KM
2.500 KM
3.000 KM
Fakultet za primjenjenu ekonomiju
2.000 KM
2.500 KM
-
Fakultet pravnih nauka
2.000 KM
2.500 KM
-
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn
2.500 KM
-
-
Fakultet za ekologiju
2.500 KM
2.500 KM
-
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
2.500 KM
-
-
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju
2.500 KM
-
-
Fakultet
UPS svojim studentima daje mogućnost plaćanja školarine na više rata. Prilikom upisa, student uplaćuje I
ratu u iznosu od 500 KM, a preostali iznos školarine uplaćuje u 9 jednakih mjesečnih rata.
Informacije o troškovima upisa i uslovima polaganja prijemnog ispita mogu se dobiti u Studentskoj službi
Univerziteta za poslovne studije Banja Luka ili putem telefona:
Banja Luka: 051/248-300 i 051/248-318;
Istočno Sarajevo: 057/318-460, Fax 057/310-620;
Bijeljina: 055/211-980 i 055/213-352
www.univerzitetps.com
Prilikom upisa UPS neće vršiti diskriminaciju prema bilo kom kandidatu na temelju rase, nacionalnog ili
etničkog porijekla, boje, vjere, pola, bračnog statusa, porodičnog statusa i invalidnosti.
Banja Luka
09.06.2014.godine
Univerzitet za poslovne studije
REKTOR
Prof. dr Žarko Ristić
Download

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA PRVA