Silabus za engleski jezik
CEFR nivo: A2-B1
Tip kursa: Opšti engleski - omladina (dvosemestralni kurs)
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Ciljevi kursa: Na kraju ovog kursa polaznici će moći da: razumiju rečenice i izraze koji se često koriste, a odnose se na oblasti koje su od neposredne važnosti (npr. osnovni
podaci o sebi i porodici, kupovina, lokalni geografski pojmovi, zaposlenje). Mogu komunicirati o jednostavnim i uobičajenim zadacima koji zahtijevaju jednostavnu i razmjenu
informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Moći će se nositi sa najčešćim situacijama na koje nailaze tokom putovanja u oblasti tog jezičkog govornog područja i napisati
jednostavan povezani tekst u vezi sa poznatim pitanjima ili onim iz ličnog interesa.
Sadržaj
Tema
Broj
predviđenih
časova
66+66
1. Životni stil
7
2. Domovi
7
Test 1
(Teme 1 i 2)
1
3. Heroji
7
4. Izazov
7
Jezičke
funkcije
Gramatika
Vokabular
Vještine
Intonacija i
izgovor
Izražavanje i
opisivanje
preferencija
Opisivanje
svakodnevnih
radnji
Vođenje
razgovora o
stanovanju
Sadašnje
prosto
vrijeme sa
prilozima
Pridjevi,
složeni glagoli
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor fraza i
naglašenih riječi
u rečenici.
Opisivanje
heroja i boraca
za ljudska
prava.
Izražavanje
slaganja,
neslaganja
Davanje
mišljenja
za i protiv
Present
Perfect i
sadašnje
prosto
vrijeme
Sadržaj iz
Tema 1 i 2
Vrste kuća,
namještaj u
istim.
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sadržaj iz
Tema 1 i 2
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Prošlo prosto
vrijeme i
Prošlo trajno
vrijeme
Pridjevi koji
opisuju
karaktere.
Sadašnji
perfekt i
prošlo prosto
vrijeme.
Zanimanja
ljudi
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
/n/ i /ŋ /
Željeni ishodi
(Na kraju tematske jedinice polaznici bi trebalo
da mogu da):
•
razgovaraju o zanimanjima i slobodnim
aktivnostima.
pročitaju članak u
novinama
opišu fotografije
•
znaju napisati i pročitati pismo prijatelju.
•
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
razumiju priču
govore o likovima iz filma
daju svoje mišljenje o nekoj osobi,
koristeći: Ja se slažem, Ja mislim...
•
•
•
Klasifikacija
pozitivnih i
negativnih
pridjeva;
akcenat u riječi
•
•
•
/∂/, / θ/
•
•
napišu priču, koristeći veznike.
govore o izazovima i ljudima kojima se
dive
1
Silabus za engleski jezik
Kreativna nastava:
internet
(po izboru predavača)
1
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Kreativna nastava:
Video čas
(po izboru predavača)
1
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Test 2
(Teme 3 i 4)
1
5. Proslava
5
Priprema za PTE
General Level 1
Priprema za PTE
General Level 1 –
Notions and functions Listening + Reading +
Writing – Practice Test
1 - lab
6. Hrana
Sadržaj iz
Tema 3 i 4
Davanje
savjeta, u vezi
sa odjećom i
poklonima u
skladu sa
prijemom.
Modalni
glagoli: must,
can, can't
have to,
needn't,
mustn't..
Sadržaj iz
Tema 3 i 4
Svadbe,
zabave,
rođendani,
roštilj,
odlazak u
penziju,
pokloni.
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
materijala
U zavisnosti od
materijala
7
•
•
Slušanje i
podvlačenje
fraza koje se
čuju u pojedinoj
rečenici.
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izražavanje
zahtjeva
Komparaci ja pridjeva:
jednosložnih,
višesložnih i
nepravilnih.
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Organska
hrana;
genetski
modifikovana
hrana;
vrste hrane u
pojedinim
restoranima i
velika ponuda
svjetskih
restorana.
Govor,
Slušanje,
Čitanje,
Pisanje.
•
•
•
•
1
2
•
Slušanje i
odvajanje riječi
po slogovima.
Intonacija:
pokazivanje
iznenađenja
•
•
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje
su u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
upoznaju sa pravilima ponašanja na
proslavama
pročitaju internet stranicu i informacije za
turiste
daju savjet i čestitaju nekome nešto.
•
upoznaju se sa formatom i Spoken Testa i
Written Testa
•
slušaju i čitaju probni test (Listening,
Reading i Writing) i urade zadatke
•
•
•
mogu da napišu mejl pozivnicu
pročitaju ponudu restorana
govore o hrani i zdravlju
2
Silabus za engleski jezik
Kreativna nastava:
Video čas
(po izboru predavača)
1
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 5 i 6
Test 3
(Teme 5 i 6)
1
7. Novac
7
Priprema za PTE
General Level 1 –
Functions and Notions
- Speaking – Practice
Test 1 – lab
Kreativna nastava:
Laboratorijski čas
(po izboru predavača)
1
8. Mašine i aparati
5
Izražavanje
predviđanja
1
U zavisnosti
od materijala
Kreativna nastava:
internet
(po izboru predavača)
Test 4
(Teme 7 i 8)
9. Komunikacija
2
Snalaženje u
kupovini i
cenkanje
Brojive i
nebrojive
imenice.
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 5 i 6
Glagoli koji idu
uz riječ novac.
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
materijala
U zavisnosti
od materijala
Davanje
primjera i
pokazivanje
slaganja i
neslaganja
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Pridjevi koji
se
završavaju
na -ed i -ing
Prilozi za
način
U zavisnosti
od materijala
Pridjevi koji
opisuju
aparate.
Sadržaj iz
Tema 7 i 8
Sadržaj iz
Tema 7 i 8
Kondicionalne
rečenice.
Prvi
kondicional
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
U zavisnosti
od materijala
TV programi
•
•
•
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
•
•
•
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
razumiju i popune anketu
govore o novcu
vode dijalog kao kupac i trgovac.
•
odrade zadatke iz Speaking testa
•
•
unaprijede sve jezičke vještine sa
posebnim akcentom na slušanje i govor
prošire ili steknu znanja o datoj temi
Izgovor glasova
( /e/ i /ae/.)
•
•
napišu oglas za aparat i razumiju reklamu
govore o izumima i spravama
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
U zavisnosti od
materijala
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje
su u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
Govor,
slušanje,č
itanje,
pisanje
Intonacija
DA i NE pitanja.
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor,
Slušanje
Čitanje.
•
•
Vezivanje
neodređenog
člana.
Govor
1
7
U zavisnosti
od materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Slušanje
pisanje,
čitanje.
U zavisnosti od
materijala
•
•
•
•
•
razumiju TV vodič
vode debatu o bilo kojoj vrsti TV
programa.
3
Silabus za engleski jezik
10. Internet
7
Test 5
(Teme 9 i 10)
1
11. More
7
12. Planine
7
Kreativna nastava:
internet
(po izboru predavača)
Komunikacija
putem
mobilnog
telefona i
interneta
Slobodne
aktivnosti na
moru i pridjevi
koji ih opisuju
Kondicionaln
e rečenice.
Drugi
kondicional.
Glagoli make i
do
Čitanje
Slušanje
Pisanje.
Sadržaj iz
Tema 9 i 10
Sadržaj iz
Tema 9 i 10
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
1
Zimski sportovi
u zimskim
olimpijskim
igrama
U zavisnosti
od materijala
Sadašnji
perfekt sa
(oko,trajanje i
od, početak
radnje)
Sadašnje,
prošlo i
buduće
stanje pasiva
U zavisnosti
od materijala
Razlozi
emigracije:rat,
nezaposlenost
, politički
problemi.
Geografski
pojmovi u
planiniskim
masivima
U zavisnosti
od materijala
Kreativna nastava:
Video čas
(po izboru predavača)
1
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Test 6
(Teme 11 i 12)
1
13. Ples
5
Priprema za PTE
General Level 1 –
Functions and Notions
1
Sadržaj iz
Tema 11 i 12
Slušanje
muzike i
izvođenje
plesova
karakterističnih
za pojedine
zemlje
Sadašnje
vrijeme,sada
šnje trajno i
buduće
namjere
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Sadržaj iz
Tema 11 i 12
Klubovi
terminologija
vezana za
klubove 60-tih
i 80-tih godina
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Intonacija:
telefoniranje
formalno i
neformalno.
•
•
razumiju sadržaj upitnika i veb stranice
govore i pišu o internetu
•
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
mogu da razgovarju sa svojim tutorom o
odlasku na edukaciju u drugu zemlju
koristeći sugestije
•
Izgovor treće
tabele
nepravilnih
glagola.
•
Izgovor glasova
/a:/, /o:/, /3:/
•
mogu da naprave brošuru za bilo koju
destinaciju uključujući smještaj, hranu,
slobodne aktivnosti i noćni život
U zavisnosti od
materijala
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje
su u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
mogu da traže dozvolu u nekim situacijam
nefomalnim i formalnim a takođe da daju i
odbijaju dozvolu koristeći fraze
U zavisnosti od
materijala
•
•
•
•
•
•
Izgovor
naglašenih riječi
u rečenici
•
•
odrade zadatke iz Speaking testa
4
Silabus za engleski jezik
- Speaking – Practice
Test 2 - lab
Priprema za PTE
General Level 1 –
Notions and functions Listening + Reading +
Writing – Practice Test
2 - lab
2
14. Muzika
7
Kreativna nastava:
Video čas
(po izboru predavača)
1
Test 7
(Teme 13 i 14)
1 čas
15.Slike
7
Priprema za PTE
General Level 1 –
Functions and Notions
- Speaking – Practice
Test 3 - lab
Priprema za PTE
General Level 1 –
Notions and functions Listening + Reading +
Writing – Practice Test
1
Govor
2
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Muzički
instrumenti i
stilovi o muzici
Upitnoodrične
rječice
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 13 i 14
Opisivanje
slike: stil,
predmet, boja,
oblik i linija
Odnosne
zamjenice u
rečenici koje
se odnose na
ljude,
predmete
pripadanje i
mjesta
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Koncerti (riječi,
pjesme,
specijalni
efekti, zvuk i
pridjevi koji ih
opisuju)
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 13 i 14
Fotografija,
oprema,
svijetla i
opisivanje
scene
•
slušaju i čitaju probni test (Listening,
Reading i Writing) i urade zadatke;
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor glasova
/d/ i /t/ i
klasifikacija po
zvuku
•
mogu da prezentuju sve informacije o
poznatom bendu ili pjevaču (uticaj
muzike, karijera, albumi, stilovi i
izražavanje kroz muziku)
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
materijala
•
•
•
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
mogu da pročitaju brošure za muzej
govore o slikama
•
odrade zadatke iz Speaking testa
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
Vezivanje
određenog
člana za
prethodnu riječ
•
slušaju i čitaju probni test (Listening, Reading
i Writing) i urade zadatke;
5
Silabus za engleski jezik
3 - lab
16. Zgrade
5
Kreativna nastava:
internet
(po izboru predavača)
1
Test 8
(Teme 15 i 16)
1 čas
Stilovi u
arhitekturi
materijali,
glavne odlike,
lokacije i
unutrašnjost
Upravni i
neupravni
govor
U zavisnosti
od materijala
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 15 i 16
Naziv programa: New Opportunities Pre- Intermediate
Razlika
između
pojedinih
američkih i
britanskih riječi
lift, kamion,
stan..
U zavisnosti
od materijala
Sadržaj iz
Tema 15 i 16
Čitanje
slušanje
/i/, /i:/
podvlačenje
zvuka koji se
čuje
•
mogu dizajnirati i opisati svoju savršenu
kuću, lokaciju, materijale, sobe, posebne
odlike (balkoni i dimnjaci)
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
materijala
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje
su u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
Čitanje
(razumijevanje)
Pisanje
•
•
•
procijene svoje trenutno znanje iz
pređenog gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
6
Download

Silabus za engleski jezik Naziv programa: New Opportunities Pre