Zdravstveno-turistički centar
"Banja Vrućica" a.d.
Teslić, Kosovska bb
Telefon:+387 53 410 030
Faks: +387 53 431 361
E-mail: [email protected]
WEB: www.banja-vrucica.com
CJENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA U ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOM CENTRU
“BANJA VRUĆICA” U TESLIĆU
CIJENE
NAZIV USLUGE
KM
EUR
KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA
LOKALNA ANESTEZIJA
PRVA POMOĆ
JEDNOPOVRŠINSKA PLOMBA
DVOPOVRŠINSKA PLOMBA
VIŠEPOVRŠINSKA PLOMBA
INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE
DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE
10,00 KM
10,00 KM
30,00 KM
40,00 KM
50,00 KM
30,00 KM
30,00 KM
5,13 EUR
5,13 EUR
15,39 EUR
20,52 EUR
25,65 EUR
15,39 EUR
15,39 EUR
20,00 KM
25,00 KM
30,00 KM
10,00 KM
20,00 KM
20,00 KM
20,00 KM
10,00 KM
20,00 KM
10,26 EUR
12,82 EUR
15,39 EUR
5,13 EUR
10,26 EUR
10,26 EUR
10,26 EUR
5,13 EUR
10,26 EUR
10,00 KM
20,00 KM
40,00 KM
20,00 KM
20,00 KM
20,00 KM
5,13 EUR
10,26 EUR
20,52 EUR
10,26 EUR
10,26 EUR
10,26 EUR
40,00 KM
25,00 KM
40,00 KM
10,00 KM
20,52 EUR
12,82 EUR
20,52 EUR
5,13 EUR
ENDODONCIJA – LIJEČENJE KANALA KORIJENA
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) JEDNOKANALNI
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) DVOKANALNI
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) VIŠEKANALNI
PONAVLJANJE ILI APLIKACIJA LIJEKA
DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA
BIOLOŠKO PUNJENJE KANALA
AMPUTACIJA (VIRTALNA, MORTALNA)
REVIZIJA PUNJENJA PO KANALU
TOXAVIT APLIKACIJA
DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
EKSTRAKCIJA MLIJEČNOG ZUBA
IMPREGNACIJA ZUBA PASTAMA (FLUORIZACIJA)
UKLANJANJE MEKIH I ČVRSTIH NASLAGA
UKLANJANJE MEKIH NASLAGA – POLIRANJE ZUBA
ZALIVANJE FISURA
PREVENTIVNO PLOMBIRANJE
PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA
UKLANJANJE KAMENCA I POLIRANJE ZUBA
UKLANJANJE KAMENCA I POLIRANJE ZUBA – JEDNA VILICA
AIR – FLOW (PJESKARENJE)
KIRETAŽA PARADONTOLOŠKOG DŽEPA
Registar: Osnovni sud Doboj Broj registra: 1-3576-00
Matični broj: 1867440
ŽR 552008-0000-7527-79 Hypo banka
Poreski broj:4400096630002
Zdravstveno-turistički centar
"Banja Vrućica" a.d.
Teslić, Kosovska bb
Telefon:+387 53 410 030
Faks: +387 53 431 361
E-mail: [email protected]
WEB: www.banja-vrucica.com
PROTETIKA
TOTALNA PROTEZA
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA
PARCIJALNA (WISSIL) PROTEZA – SKELETIRANA
FLEKSIBILNA PROTEZA
REPARATURA PROTEZE – PRELOM PLOČE
DODATAK ZUBA U PROTEZI
DODATAK KUKICE U PROTEZI
INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE
METALOKERAMIČKA KRUNICA
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA
METALNA NADOGRADNJA
NADOGRADNJA KONFEKCIJSKIM METALNIM KOČIĆEM
NADOGRADNJA FIBERGLASS KOČIĆEM
PRIVREMENA KRUNICA
ŽABICA (PRIVREMENI ZUB)
KRUNICA NA ZLATU
300,00 KM
270,00 KM
500,00 KM
550,00 KM
50,00 KM
30,00 KM
30,00 KM
60,00 KM
150,00 KM
350,00 KM
40,00 KM
40,00 KM
40,00 KM
40,00 KM
80,00 KM
200,00 KM
+ cijena zlata
153,85 EUR
138,47 EUR
256,41 EUR
282,06 EUR
25,65 EUR
15,39 EUR
15,39 EUR
30,77 EUR
76,93 EUR
179,49 EUR
20,52 EUR
20,52 EUR
20,52 EUR
20,52 EUR
41,03 EUR
102,57 EUR
+ cijena zlata
40,00 KM
50,00 KM
20,52 EUR
25,65 EUR
ORALNA HIRURGIJA
EKSTRAKCIJA (VAĐENJE) ZUBA
KOMPLIKOVANA EKSTRAKCIJA
HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA
APIKOTOMIJA
CISTEKTOMIJA
OPERACIJA UMNJAKA
ORTODONTSKO OSLOBAĐANJE ZUBA
DENTALNI IMPLANTAT
SUPRASTRUKTURA ZA IMPLANTAT
KRUNICA ZA IMPLANTAT
20,00 KM
50,00 KM
180,00 KM
180,00 KM
200,00 KM
180,00 KM
150,00 KM
1.400,00 KM
300,00 KM
200,00 KM
10,26 EUR
25,65 EUR
92,30 EUR
92,30 EUR
102,57 EUR
92,30 EUR
76,93 EUR
717,94 EUR
153,85 EUR
102,57 EUR
ORTODONCIJA
MOBILNI APARATIĆ (PO APARATU)
FIKSNI KONVENCIONALNI APARAT (PO ZUBNOM NIZU)
ESTETSKI FIKSNI APARAT (PO ZUBNOM NIZU)
SAMOLIGIRAJUĆI APARAT (PO ZUBNOM NIZU)
FUNKCIONALNI APARAT M BLOK (OBA APARATA)
NEVIDLJIVE FOLIJE (PO FOLIJI)
UDLAGA ZA BRUKSIZAM
UDLAGA ZA BIJELJENJE ZUBA
350,00 KM
1.200,00 KM
1.600,00 KM
1.600,00 KM
800,00 KM
240,00 KM
100,00 KM
75,00 KM
179,49 EUR
615,39 EUR
820,52 EUR
820,52 EUR
410,26 EUR
123,08 EUR
51,29 EUR
38,47 EUR
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
IZBJELJIVANJE AVITALNIH ZUBA
POSTAVLJANJE CIRKONA
Registar: Osnovni sud Doboj Broj registra: 1-3576-00
Matični broj: 1867440
ŽR 552008-0000-7527-79 Hypo banka
Poreski broj:4400096630002
Download

Zdravstveno-turistički centar "Banja Vrućica" ad Teslić, Kosovska bb