SPONZORI:
Hrvatsko društvo za hitnu
i internističku intenzivnu medicinu
1. Privredna banka
2. Pliva
3. Belupo
4. Mediva
5. Eli lilly
6. Zagrebačka banka
7. Altamedics
8. Siemens
9. Allianz Zagreb d.o.o.
10. MSD
11. Berlin-Chemie Menarini d.o.o.
13. SASTANAK
U VUKOVARU
HITNA MEDICINA
21. – 23.11. 2014.
Bolnica Vukovar
PROGRAM
9,25 – 9,45
Petak, 21.11.2014.
17,00 – 17,10
UVOD: 13 GODINA HITNE MEDICINE U VUKOVARU
Prof.dr. Vladimir Gašparović
9,45 – 9,50
9,50 – 10,10
17,10 – 17,30
17,30 – 17,35
17,35 – 17,55
17,55 – 18,00
18,00 – 18,20
18,20 – 18,25
18,25 – 18,45
18,45 – 18,50
INDIKACIJE I REZULTATI KIRURŠKE REVIZIJE
KAROTIDNE ARTERIJE
Prim.dr. Davorin Mitar
Diskusija
INDIKACIJE I REZULTATI NEUROKIRURŠKIH ZAHVATA U
PROLAPSU DISKA
Prof.dr. Miroslav Vukić
Diskusija
PRISTUP BOLESNIKU S POREMEĆAJEM SVIJESTI
Prof.dr. Vladimir Gašparović
Diskusija
LJUDI KAKVI SMO MOGLI BITI: PTSP – HRVATSKO
ISKUSTVO
Dr. Herman Vukušić
Diskusija
10,10 – 10,15
INDIKACIJE ZA NEUROKIRUŠKU INTERVENCIJU
Prof.dr. Krešimir Rotim
Diskusija
10,15 – 10,40
PAUZA ZA KAVU
10,40 – 11,00
ULCEROZNI KOLITIS
Prof.dr. Željko Krznarić
Diskusija
11,00 – 11,05
11,05 – 11,25
11,25 – 11,30
11,30 – 11,50
11,50 – 11,55
11,55 – 12,15
12,15 – 12,20
Subota, 22.11.2013.
12,20 – 12,40
9,00 – 9,20
9,20 – 9,25
RIJETKE SISTEMNE BOLESTI – KLINIČKI PROBLEM
Dr. Dubravka Bosnić
Diskusija
DANAŠNJE MOGUĆNOSTI INVAZIVNOG LIJEČENJA
ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA - JESMO
LI DOVOLJNO AGRESIVNI?
Prof.dr. Zdravka Poljaković
Diskusija
12,40 – 12,45
NAJČEŠĆE INDIKACIJE ZA PRIMJENU ANTIBIOTIKA
Prof.dr. Ilija Kuzman
Diskusija
GREŠKA ILI KOMPLIKACIJA U TRAUMATOLOGIJI
Prof. dr. Slavko Davila
Diskusija
KOJE POREMEĆAJE SRČANOG RITMA I KAKO TREBA
LIJEČITI
Doc.dr. Davor Puljević
Diskusija
LIJEČENJE DIJABETESA
Prof.dr. Ivana Pavlić Renar
Diskusija
Domjenak
14,00 – 16,00
OBILAZAK SPOMEN PODRUČJA
Download

13. sastanak u vukovaru - Hrvatsko društvo za hitnu i internističku