Spisak članova Udruženja fizijatara Republike Srpske
Redni
broj
Ime, prezime, adresa
Specijalista/
specijalizant
Ustanova
Kontakt
1.
Dr Olivera Stupar
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja, Novi Grad
[email protected]
2.
Dr Ljubica Banjac
fizijatar
CBR centar, Dom Zdravlja, Kozarska Dubica
[email protected]
3.
Prof. dr Mihajlo Stefanovski
fizijatar
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
[email protected]
4.
Dr sci. med. Tamara Popović
fizijatar
Visoka medicinska škola Prijedor
[email protected]
5.
Mr sci. med. dr Tatjana Erceg-Rukavina
fizijatar
6.
Dr Siniša Marković
fizijatar
7.
Dr Aleksandar Tišma
fizijatar
8.
Dr Veselinka Popara
fizijatar
9.
Dr Aleksandra Trivić
specijalizant
10.
Dr Mile Čeko
specijalizant
11.
Dr Đorđe Dumanović
specijalizant
12.
Dr Slobodanka Rajić
specijalizant
13.
Dr Mladen Pušac
specijalizant
14.
Dr Milić Lazić
fizijatar
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
Bolnica za rehabilitaciju ''Mlječanica'',
79247 Međuvođe, K. Dubica
CBR centar, Dom zdravlja, Prijedor
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
15.
Dr Zorana Kovačević
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja, Prijedor
[email protected]
16.
Dr Slobodanka Šormaz – Trebovac
fizijatar
Opšta bolnica Prijedor
[email protected]
17.
Prim. dr Božidar Gajić
fizijatar
Dom zdravlja Gradiška
[email protected]
18.
Dr Vlado Zrnić
fizijatar
Opšta bolnica Gradiška
[email protected]
19.
Dr Biljana Stević Guzijan
specijalizant
Opšta bolnica Gradiška
[email protected]
20.
Prof. dr Goran Spasojević
fizijatar
Medicinski fakultet Banjaluka
[email protected]
21.
Dr Milada Stajčić-Nalesnik
fizijatar
Medicinski fakultet Banjaluka
[email protected]
22.
Dr Vera Stajić Aksentić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
23.
Prim dr Stojanka Novaković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
24.
Prim. dr Nevenka Jovičić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
25.
Dr Nikola Bajić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
26.
Dr Draško Prtina
fizijatar i neurolog
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
27.
Dr Sandra Grubiša – Vujasinović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
28.
Prim. mr sc med dr Ljiljana Stojković- Topić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
29.
Prim. dr Biljana Jovanović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
30.
Dr Vojo Buzadžija
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
31.
Dr Teodora Talić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
32.
Dr Rajka Šukalo-Todorović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
33.
Dr Vera Keković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
34.
Prim. mr sci. med. dr Đurđica Stevanović Papić
Prim. mr sci. med. prim. dr Branislava
Marjanović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
35.
36.
Prim. dr Dobrinka Dragić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
37.
Dr Vladimira Šolaja-Koščica
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
38.
Dr Ljiljana Popović
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
39.
Dr Gabrijela Mirković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
40.
Prim. dr Dobrinka Živanić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
41.
Dr Biljana Majstorović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
42.
Mr sc. dr Nataša Tomić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
43.
Dr Marica Kopanja
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
44.
Dr Jelena Nikolić Pucar
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
45.
Dr Đorđe Ćejić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
46.
Prim. dr Biljana Milić-Krčum
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
47.
Prof. dr Tatjana Bućma
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
48.
Dr Ljiljana Kuruzović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
49.
Prof. dr Slavica Jandrić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
50.
Prof. dr Gordana Stefanovski
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
51.
Dr Ljiljana Petrović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
52.
Prim. dr Slavko Vujaković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
53.
Dr Dragica Savičić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
54.
Dr Svjetlana Popeskov
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
55.
Dr Brankica Đurašinović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
56.
Mr sci. med. Tatjana Nožica-Radulović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
57.
Dr Stanislava Markez
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
58.
Dr Dragana Dragičević-Cvjetković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
59.
Dr Dragana Janković
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
60.
Dr Branka Babić
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
61.
Dr Dragana Bojinović
fizijatar
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
62.
Dr Danijela Ilić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
63.
Dr Tatjana Boškić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
64.
Dr Sandra Tepić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
65.
Dr Simona Balaban
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
66.
Dr Milkica Glogovac-Kosanović
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
67.
Dr Drinka Stevandić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
68.
Dr Jelena Stanković
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
69.
Dr Vedran Milojević
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
70.
Dr Sanja Lolić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
71.
Dr Danijela Štrkić
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
72.
Dr Sonja Krčum
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
73.
Dr Bojana Baroš
specijalizant
Zavod ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka
[email protected]
74.
Dr Suzana Vilendečić Mančić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Banjaluka
[email protected]
75.
Dr Beba Žarić Đajić
fizijatar
Fond zdravstvenog osiguranja RS
[email protected]
76.
Dr Zorislava Lukić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Banjaluka
[email protected]
77.
Dr Snježana Novaković Bursać
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Banjaluka
[email protected]
78.
Dr Milan Knežević
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Banjaluka
[email protected]
79.
Dr Jadranka Nuić-Skenderija
fizijatar
Klinički centar Banjaluka
[email protected]
80.
Dr Goranka Bjelobaba
specijalizant
Klinički centar Banjaluka
[email protected]
81.
Dr Maja Latinčić
doktor medicine
Klinički centar Banjaluka
[email protected]
82.
Dr Jelena Mitrić
specijalizant
Klinički centar Banjaluka
[email protected]
83.
Dr Jadranka Milanović
specijalizant
Klinički centar Banjaluka
[email protected]
84.
Dr Žani Banjanin
fizijatar
CBR centar Trn, Dom zdravlja Laktaši
[email protected]
85.
Dr Gordana Mirnić Đukić
fizijatar
Banja Laktaši
[email protected]
86.
Dr Dragan Đukić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Šipovo
[email protected]
87.
Dr Branko Šikanić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Prnjavor
[email protected]
88.
Dr Zora Stanić-Vukobrad
fizijatar
Fond zdravstvenog osiguranja RS
[email protected]
89.
Dr Aćimović Vanja
specijalizant
Dom zdravlja Srbac
[email protected]
90.
Dr Anita Topalović
specijalizant
Dom zdravlja Sveti Pantelejmon, Kotor Varoš
91.
Dr Gordana Antešević
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Teslić
[email protected]
92.
Dr Nataša Vajić
fizijatar
ZTC a.d. Banja Vrućica, Teslić
[email protected]
93.
Dr Jelena Bogdanić
fizijatar
ZTC a.d. Banja Vrućica, Teslić
[email protected]
94.
Dr Zorana Kovačević
specijalizant
ZTC a.d. Banja Vrućica, Teslić
95.
Prim. dr Jasminka Aličehajić
fizijatar
Specijalna ambulanta za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju „Aličehajić“, Teslić
[email protected]
96.
Dr Nada Nagradić Pašalić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Derventa
[email protected]
97.
Prim dr Budislav Mitrović
fizijatar
OB „Sveti Apostol Luka, Doboj
[email protected]
98.
Dr Hava Bašić
fizijatar
CBR centar, Dom Zdravlja Doboj
[email protected]
99.
Dr Vaso Lutovac
fizijatar
OB „Sveti Apostol Luka, Doboj
[email protected]
100.
Dr Božana Todorović
fizijatar
CBR centar, Dom Zdravlja Doboj
[email protected]
101.
Dr Aleksandra Hadžiavdić
fizijatar
OB „Sveti Apostol Luka, Doboj
[email protected]
102.
Dr Ana Gluvačević
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Šamac
[email protected]
103.
Dr Tamara Stevanović-Bojković
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Modriča
104.
Dr Danijela Lazić-Danojlović
fizijatar
CBR centar, Dom zdravljaZvornik
danijeladanojlovic@yahoo.com
105.
Dr Danijela Đurić-Ristić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravljaZvornik
djuricdanijela@gmail.com
106.
Dr Sanja Vidaković
fizijatar
JU Banja Dvorovi
vidakovic.s@teolrad.net
107.
Dr Gordana Ljoljić Dolić
108.
Prim. dr Gordana Rajin-Tomanić
fizijatar
109.
Dr Novak Đurić
fizijatar
Privatna ordinacija Dr Đurić, Bijeljina
atom@teol.net
110.
Dr Mirjana Stamenković
fizijatar
Opšta bolnica Bijeljina
stamenkovicm@yahoo.com
111.
Dr Zdenka Bodirogić
fizijatar
JU Banja Dvorovi
vmiki@spinter.net
112.
Dr Tatjana Lukić-Ilić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Ugljevik
bobаnlukic@telrad.net
113.
Prim. dr Miodrag Femić
fizijatar
Opšta bolnica Bijeljina
miodragfmc2@gmail.com
114.
Dr Gordana Bajić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Vlasenica
cbrvlasenica@hotmail.com
115.
Dr Danko Vasiljević
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Istočno Sarajevo
drdanko65@yahoo.com
116.
Dr Branka Vujičić
fizijatar
Bolnica Kasindo
specijalizant
Specijalistička ambulanta za fizikalnu medicinu
„MG vita plus“, Bijeljina
Specijalistička ambulanta za fizikalnu medicinu
„MG vita plus“, Bijeljina
stevanovictamara@gmail.com
gogaljoljic@yahoo.com
atommg@teol.net
117.
Dr Aleksandra Magazin
fizijatar
Bolnica Kasindo
amagazin@hotmail.rs
118.
Dr Dragica Simanić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Pale
dragicasimanic@yahoo.com
119.
Dr Dragana Mirković
fizijatar
KCIS Foča
dragana.mirkovic2009@yahoo.com
120.
Dr Radmila Milić
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Foča
domzd@srbinje.net
121.
Dr Tatjana Rubež-Borovčanin
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Sokolac
tborov@yahoo.com
122.
Dr Dušana Bukvić
fizijatar
JURC Vilina Vlas, Višegrad
dusanabukvic@gmail.com
123.
Dr Branka Mirković
fizijatar
CBR, Dom zdravlja Višegrad
auravgd@teol.net
124.
Dr Danica Paovica
fizijatar
Bolnica Trebinje
zoran.paovica@gmail.com
125.
Dr Snežana Radanović
fizijatar
CBR centar, Dom zdravlja Trebinje
radanovic_as@yahoo.com
126.
Dr Ljubomir Kisin
fizijatar
Dom zdravlja Brčko
lupso1@gmail.com
127.
Dr Mirjana Novaković
fizijatar
Dom zdravlja Brčko
mirjanan@live.com
Počasni članovi Udruženja fizijatara Republike Srpske:
1.
Prim dr Veselin Đaković
2.
Prim dr Evgenij Pavlešen
3.
Prim. dr Marinko Rakita
4.
Prim dr Kalamanda Rade
5.
Prim dr Zagorka Golijanin
6.
Prim. dr Dragoljub Stanojlović
havaken@doboj.net
7.
Prim dr Dragutin Gadža
gadzas@teol.net
rakita@blic.net
Download

Aktuelni spisak članova - Udruženje fizijatara Republike Srpske