EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime
Kontakt adresa
Telefon
Fax
E­mail
Državljanstvo
Web
PREDMETI
Refik Šahinović
Kulina bana 2
++ 387 228­275
++ 387 228­059
[email protected]
BiH
www.btf.unbi.ba
Anatomija domaćih životinja
Fiziologija domaćih životinja
Reprodukcija domaćih životinja
Opšte stočarstvo
RADNO I PROFESIONALNO
ISKUSTVO
• Datumi (od – do)
1986­87 Srednja poljoprivredna škola, Bos. Krupa,
1988­1998 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1998 Vlada USK­a
1998­2004 Biotehnički fakultet
• Trenutna pozicija
• Naučna oblast
2004­2008 Univezitet u Bihaću, Rektorat
2008­2010. Biotehnički Fakultet
2010- Rektorat
Univezitet u Bihaću, Rektorat
Stočarstvo, Redovni professor
EDUKACIJA
Diplomirao
Magistrirao
Doktorirao
JEZIK
19. 10. 1987.
14. 12. 1991.
11. 02. 1995.
Engleski, Ruski
Download

Ime i prezime Refik Šahinović Kontakt adresa Kulina bana 2 Telefon