NEDJELJA (12.05.)
SRIJEDA (15. 05.)
ČETVRTAK (16. 05.)
PETAK (17.05.)
Balkan Open
(paralelni paneli)
U suradnji s Fondacijom
Rosa Luxemburg
Balkanski forum
U suradnji s Fondacijom
Rosa Luxemburg
Balkanski forum
U suradnji s Fondacijom
Rosa Luxemburg
Prema budućnosti
zajedničkih dobara
U suradnji s Fondacijom
Heinrich Böll
Širenje postdemokratske
Europe
U suradnji s mrežom
Transform! Europe
Europska ljevica i globalna
kriza kapitalizma
U suradnji s mrežom
Transform! Europe
SUBVERSIVE FORUM
ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
UTORAK (14. 05.)
10:00 – 11:30
Dvorana I: Netko je spomenuo
demokraciju?
Dvorana II: Nejednakost u
obrani jednakosti
Dvorana III: Mogućnosti
ujedinjavanja ljevice kroz
primjere samoorganizacije
————————————————
12:00 – 13:30
Dvorana I: Prema povezivanju i
koordinaciji balkanskih
radničkih borbi
Dvorana II: Protiv kapitalizma,
reprodukcije orijentalizma i
autokolonijalizma
Dvorana III: Stvaranje novih
savezništva na Balkanu:
queerness, klasa i politike
————————————————
14:30 — 16:00
Dvorana I: Antinacionalizam:
balkanske perspektive
Dvorana II: Koga štite zakoni o
radu?
Dvorana III: Kapitalizam,
socijalizam, demokracija
————————————————
16:30 – 18:00
Dvorana I: Feminističko
obrazovanje i njegova praksa
u vrijeme prekarnosti
Dvorana II: Regionalni LGBTaktivizam i suvremena ljevica
Dvorana III: Rat i rad
10:00 – 12:00 Panel
Zajednička i javna dobra
Radna grupa – prezentacija
Koordinatorica: Danijela
Dolenec
Diskusant: Erik Olin Wright
————————————————
12:30 – 14:30 Panel
Spol i klasna jednakost
Radna grupa – prezentacija
Koordinatorica: Ankica
Čakardić
Diskusantica: Silvia Federici
————————————————
15:30 — 17:30 Panel
Novi ekonomski modeli
Radna grupa — prezentacija
Koordinator: Milan Medić
Diskusant: David Erdal
10:00 – 12:00 Panel
Demokratizacija i
participacija
Radna grupa – prezentacija
Koordinatorica: Suzana Kunac
Diskusant: Costas Douzinas
————————————————
12:30 – 14:30 Panel
Mapiranje radničkih borbi:
položaj rada u
postsocijalizmu
Radna grupa – prezentacija
Koordinator: Jovica Lončar
Diskusantica: Catherine
Samary
————————————————
15:30 – 17:30 Panel
Mediji i javna sfera
Radna grupa: prezentacija
Koordinator: Boris Postnikov
Diskusant: Dan Hind
10:00 – 12:00 Panel
Voda
Uvodničar: Saki Bailey
Vjeran Piršić, Lidija
Luttenberger, Anne le Strat,
Ljudevit Tropan
————————————————
12:30 – 14:30 Panel
Željeznički sustav
Uvodničar: Christian Wolmar
Pippa Galop, Bernard Ivčić,
Katarina Mindum
————————————————
15:30 – 17:30 Panel
Energija
Uvodničar: Andreas Kappes
Toni Vidan, Zvezdan Kalmar,
Denis Geto
10:00 – 12:00 Panel
The Bay of Pigs: centar protiv
periferije
Toni Prug, Susan Watkins,
Francisco Louçã, Raffaela
Bollini
Moderatorica: Elena
Papadopoulou
————————————————
12:30 – 14:30 Panel
Balkan unutar i izvan
Europske Unije
Mate Kapović, Stipe Ćurković,
Catherine Samary
Moderator: Waler Baier
————————————————
15:30 – 17:30 Panel
Alter-samit: prema političkoj
alternativi financijskoj
diktaturi u Europi
Elisabeth Gauthier, Felipe van
Keirsbilck, Elena
Papadopoulou, Eric Toussaint
Moderator: Tomislav Medak
10:00 – 12:00 Panel
Može li se Svjetski socijalni
forum reformirati?
Raffaella Bollini, Francine
Mestrum, Bernard Cassen,
Gus Massiah
Moderator: Walter Baier
————————————————
12:30 – 14:30 Panel
Deglobalizacija kao
alternativa europskoj
integraciji?
Christophe Ventura, Lukas
Oberndorfer, Walter Baier,
Jan Toporowski
Moderatorica: Elisabeth
Gauthier
————————————————
15:30 – 17:30 Panel
Uspon ljevice
Richard Seymour, Kate
Hudson, Haris Golemis,
Waltraud Fritz Klackl
Moderator: Marko Kostanić
sajam
subverzivne
knjige
KINO EUROPA
6. SUBVERSIVE FESTIVAL
PONEDJELJAK (13. 05.)
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Michael G. Kraft
“Socijalne borbe u bivšoj
Jugoslaviji”
Boris Kanzleiter, Andrea
Milat, Michael G. Kraft
Moderator: Stipe Ćurković
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Maurizio Lazzarato
“Proizvodnja zaduženog
čovjeka”
razgovor vodi Luka Bogdanić
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Costas Douzinas
“Philosophy and Resistance
in the Crisis: Greece and the
Future of Europe”
razgovor vodi Boris Gunjević
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Yanis Varoufakis
“The Global Minotaur:
America, Europe and the
Future of the Global
Economy”
razgovor vodi Marko Kostanić
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Eric Toussaint
“The Debt Crisis: From
Europe to Where?”
razgovor vodi Vladimir
Cvijanović
18:00 – 19:00
Promocija knjige
Bernard Stiegler
“Prijeći na djelo”
razgovor vodi
Katarina P. Vuković
19:00 – 21:00
Otvaranje
Okrugli stol
“Utopija Europske Unije”
Susan George, Yanis
Vaorufakis,
Franco Berardi Bifo
Moderator: Igor Štiks
19:00 – 21:00
Predavanje
Erik O. Wright
“Nadilaženje kapitalizma
realnim utopijama”
Moderatorica: Danijela Dolenec
19:00 – 21:00
Predavanje
Yanis Varoufakis
“Ispovijesti nepredvidivog
marksista”
Moderator: Toni Prug
19:00 – 21:00
Predavanje
Costas Douzinas
“Filozofija i otpor: Grčka i
budućnost Europe”
Moderator: Boris Gunjević
19:00 – 21:00
Predavanje
Chantal Mouffe
“Kako tumačiti nedavne
prosvjedne pokrete:
agonistički pristup”
Moderator: Tatjana Jukić
19:00 – 21:00
Predavanje
Bernard Stiegler
“Konzervativna revolucija,
ideologija i organologija”
Moderator: Igor Štiks
21:00 – 23:00
Predavanje
Silvia Federici
“Rod i demokracija u
neoliberalnoj agendi i
feminističke politike u
prošlosti i danas”
Moderatorica: Ankica Čakardić
21:00 – 23:00
Predavanje
Maurizio Lazzarato
“Kriza duga: kriza kapitala?”
Moderator: Luka Bogdanić
21:00 – 23:00
Okrugli stol
“Uloga europske ljevice“
Alexis Tsipras,
Slavoj Žižek,
Jean-Luc Mélenchon
Moderator: Srećko Horvat
Utopija
demokracije
KONFERENCIJA
KINO EUROPA
4-18. svibnja 2013.
21:00 – 23:00
Okrugli stol
“Neispričana povijest
Sjedinjenih Država”
Oliver Stone
Tariq Ali
Moderator: Srećko Horvat
23:00 – 24:00
Kasnonoćni razgovori
Oliver Stone
Moderatorica: Jelena Ostojić
21:00 – 23:00
Predavanje
Slavoj Žižek
“Ljubav kao politička
kategorija”
Moderator: Srećko Horvat
21:00 – 23:00
Predavanje
Álvaro García Linera
Title TBC
Moderator: Christophe Ventura
SUBOTA (18.05.)
19:00 – 21:00
Razgovor
Aleida Guevara
“Iskustvo Latinske Amerike”
Moderator: Igor Štiks
21:00 – 23:00
Zatvaranje
Film
“Pervertitov vodič kroz
ideologiju”
Sophie Fiennes 2012., 134’
Download

Utopija demokracije - Rosa Luxemburg Stiftung