Okrug
Naziv
škole/mesto
Raški okrug
OŠ
“Selakovac“,
Novi Pazar
OŠ ''IV
kraljevački
bataljon''
Kraljevo
Kontakt
škole/sajt
Kontakt PO tima
Mentorska usluga
Mentorski dogaĎaj
Oblast
specijalizacije
020/5335200
[email protected]
mail.com
1.Ajsela
Hadžiahmetović
2.Edina Hamzić,
3.Zinka Smailović,
4.Binasa Plojović,
5.Mila Radomirović,
0637810270
ajsela.hadziahme
[email protected]
IKT u realizaciji
programa PO –
Pospešivanje realizacije
programa PO pomoću
IKT
I Tipo sastanak-inicijator;
I mentorski sastanakdomaćin I inicijator;
II tipo sastanak-domaćin I
inicijator
Promovisanje
programa
PO upotrebom
IKT.
036/314-330
1.Nataša Vuković
2.Sanja Nikolov Beloica
3.Jelena Simonović
[email protected]
o.com
Obuka timova u BOŠ
školama za realizaciju
realnih susreta
Inicijator i domaćin obuke
Realni susreti
Prvi Tipo sastanak,
inicijator,
Osnaživanje
VT
[email protected]
elekom.rs
http://bataljon.rs
http://proorijenta
cija.weebly.com
020 315 112
OŠ
„Bratstvo”,
Novi Pazar
Članovi PO tima
[email protected]
mail.com
www.bratstvo.rs
[email protected]
mail.com
jelenasimonovic7
[email protected]
1. Malić Saračević
2. Dejan Kulundžić
3. Elmir Habibović
4. Emina Sadiković
5. Goran Bogdanović
6. Ajhana Dukađinac
Malić Saračević
063/8401961
[email protected]
il.com
Cilj: Osnaživanje BOŠ3 i
BOŠ5 za realizaciju
realnih susreta
Medijska promocija PO
Prvi mentorski sastanak,
inicijator i domamaćin.
Drugi Tipo sastanak,
inicijator i domaćin. Sve je
organizovano u saradnji sa
MOŠ “Selakovac”
www.ossevojno.
edu.rs
Zlatiborski okrug
OŠ ,,Aleksa
Dejović”,
Sevojno,
Užice
OŠ „Nikola
Tesla”,
Pribojska
banja
osnteslabanja@
ptt.rs
Šumadijski okrug
OŠ „Vuk
Stefanović
Karadžić”,
Kragujevac
OŠ „19
oktobar“,
Maršić,
Kragujevac
060/56 36 777
[email protected]
lekom.rs
1.Saša Bjelić
Saša Bjelić
064 33 09 391
[email protected]
.com
1.Jadranka Dunjić
2.Lidija Cukavac
3.Danijela Mijailović
4.Jelena Miljković
5.Zora Topalović
Unapređivanje
kompetencija
profesionalaca nastavnika u
implementaciji programa
PO za realne susrete sa
srednjim školama.
Osnaživanje BOŠ
timova za prelazak u
MOŠ
TiPO sasatanak za grad
Užice: 13.12.2013.god.
Zajedničke posete Deponiji,
Valjaonici Bakra. Festivali
Nauke i Narodne tradicije,
starih zanata. Realizacija
sluge u OŠ ,,Dušan
Jerković” – za februar i u
OŠ ,,Stari grad” – za mart.
II TiPO sastanak.
Realni susreti
Jadranka
Dunjić
Jadrankadunjic@
yahoo.com
0658371780
Maskembal zanimanja
Festival starih zanata
1.Dragan Raković
2.Јasmina Cvetić
3.Mirjana
4.Milosavljević
5.Ivana Iskrenović
6.Jelena Nikolić
Dragan Raković
draganrakovic76
@gmail.com
Primena mape uma u
cilju kvalitetnijeg
realizovanja radionica u
PO
U februaru je planiran TiPO
sastanak I sastanak sa
BOŠ školama na lokalu
Saradnja sa
roditeljima,rodit
elj kao ekspertpredstavljanje
zanimanja
roditelja
Samospoznaja
1.Gordana Rapaić
2.Svetlana Andrić
3.Tankosava Kovačević
4.Ines Glišović
5.Zoran Jovanović
Gordana Rapaić
Vršnjačka edukacija kroz
radionicu „U svetu
interesovanja“
Prvi Tipo sastanak,
domaćin-Prvi mentorski
sastanak, inicijator i voditelj
Drugi Tipo sastanak,
razmena iskustava sa
srednjm školama
Učešće u organizaciji dve
033 2 451 118
031/3808495
OŠ ”Bogosav
Janković”
Kremna
1.Mirjana Kojadinović
2.Radica Blagojević
Radovanović
3.Gordana Tomonjić
4.Dušanka Hristovski
5.Vojka Lazarević
osbjankovic.kre
@open.telekom.
rs
034 302 595
[email protected]
rs
034/350 664
[email protected]
mail.com
sajt u izradi
064/614 38 89
radica.blagojevic
@yahoo.com
062 231 9348
pedagogicogogic
[email protected]
063604293
Osnaživanje
vršnjačkog PO
tima za
promociju
projekta u
lokalnoj
akcije lokalnog tipa:
Likovna kolonija “Deca
budućnosti” I Girl’ş day
OŠ “Sveti
Sava”,
Batočina
034 6 841 402
[email protected]
1.Vasilije Joknić
2.Snežana Golubović
3.Marija Mihajlović
4.Marija Milojević
5.Violeta Milentijević
Vasilije Joknić
psihologsvsava@
gmail.com
Blog o Profesionalnoj
orijentaciji – informisanje
I uključivanje svih
zainteresovanih u
realizaciju programa PO
Prezentovanje prezentacije
o upotrebi Bloga u PO na
TiPO sastanku
Informisanje
065/9908006
032 366 094
Moravički okrug
OŠ “Sveti
Sava”, Čačak
OŠ
"Kralj
Aleksandar I",
Gornji
Milanovac
032 367 774
sveti.sava_os@
open.telekom.rs
032711814
[email protected]
pen.telekom.rs
www.kraljaleksa
ndargm.edu.rs
032 873 305
OŠ „Mićo
Matović”,
Katići, Ivanjica
[email protected]
elekom.rs
OŠ „Milinko
Kušić”,
Ivanjica
032 660 780
[email protected]
t.rs
1.Ljubinka Vojinović
2.Nadežda Jelić
3.Tatjana Bradić
4.Ljiljana Manitašević
5.Ivana Mićović
Ljubinka
Vojinović
062 88 04 820
Obuka BOS skola za
realizaciju realnih
susreta
I Tipo sastanak-inicijator;
I mentorski sastanakdomaćin I inicijator;
II tipo sastanak-domaćin I
inicijator
Realni susreti
1.Vesna Danilović
2.Danijela Lazarević
3.Zdenka Vulićević
4.Maja Teofilović
5.Bojan Dašić
0648051588
Priprema sajma nauke i
tehnike
Upoznavanje učenika sa
mogućim zanimanjima u
okviru istraživačkog rada,
osnaživanje pozitivnih
mišljenja o izradi ručnih
radova
I Tipo sastanakI mentorski sastanakII tipo sastanak
realni susreti
1.Sreten Bošković
2.Verica Bešević
3.Miloš Mrdak
4.Goran Kostić
5.Marija Vuković
Sreten Bošković,
060 6410110
sretenboskovic@
yahoo.com
Tehnika Mapa uma u
realizaciji programa PO
– Pospešivanje
realizacije programa PO
pomoću Mape uma
I Tipo sastanak-učesnik;
I mentorski sastanakučesnik;
II tipo sastanak-učesnik
Promovisanje
preduzetnišva,
poljoprivrednih i
zanatskih
delatnosti kroz
PO
1.Milka Karaklajić
2.Dragoslav
3.Bošnjaković
Milka Karaklajić
0628089804
I Tipo sastanakII tipo sastanak
Vršnjački tim
milkakaraklajic@
4.Dejan Komatina
5.Godrana Lazarević
Regionalna mentorka: Marija Vulović
gmail.com
Download

Zapadna Srbija - Profesionalna orijentacija