5. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA OPĆE /
OBITELJSKE MEDICINE
5TH CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF TEACHERS IN
GENERAL PRACTICE / FAMILY MEDICINE
MEĐUNARODNI KONGRES
INTERNATIONAL CONGRESS
BOL – PETI VITALNI ZNAK
PAIN – FIFTH VITAL SIGN
POKROVITELJ KONGRESA:
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
PROF. DR. SC. IVO JOSIPOVIĆ
UNDER THE AUSPICES OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
PROF. IVO JOSIPOVIĆ, PhD
ORGANIZATOR KONGRESA:
DRUŠTVO NASTAVANIKA OPĆE/
OBITELJSKE MEDICINE
ORGANISER OF THE CONGRESS:
THE ASSOCIATION OF TEACHERS IN GENERAL
PRACTICE / FAMILY MEDICINE
DNOOM ATGP/FM
ZAGREB, HOTEL ANTUNOVIĆ
14. 3. 2014 – 16. 3. 2014
TEHNIČKI ORGANIZATOR: GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000 Zagreb tel: 01 8887058, 091 2013627, 098
9805714, fax: 01 8887059, e-mail: [email protected], www.conventa.hr
Poštovana kolegice, poštovani kolega,
Peta nam je godina.
Stoga nam je posebno zadovoljstvo pozvati Vas na jubilarni, V. Kongres društva nastavnika opće/
obiteljske medicine (DNOOM).
Uz Vašu kontinuiranu potporu te suradnju sa sponzorima postali smo prepoznati izvor najnovijih i
sveobuhvatnih informacija o najaktualnijim temama u struci opće-obiteljske medicine.
Nakon dosadašnja četiri kongresa tematski posvećenih najznačajnijim kroničnim nezaraznim
bolestima vjerujemo da ćemo dodatnu kvalitetu razvoju struke donijeti kroz specifičnu obradu
jednog od ključnih simptoma s kojima se susrećemo.
Obradit ćemo bol kao simptom u ordinaciji obiteljske medicine.
Vjerujemo da ćemo Vam kroz sveobuhvatne prikaze mehanizama nastanka i dijagnostičkog i
terapijskog postupanja s bolesnicima koji trpe različite oblike boli pružiti i mogućnost da dodatno
unaprijedite kvalitetu svakodnevnog rada. Sretna je podudarnost da se radi o petom vitalnom znaku
što se podudara s našom obljetnicom. Kao i uvijek do sada, na kongresu ćemo imati priliku razmijeniti
iskustva i raspraviti bitne probleme vezane uz dijagnostičke i terapijske pristupe svim oblicima boli a
i druge teme s kojima se susrećemo.
Posebno skrećemo pažnju na niz praktičnih radionica koje će nam pomoći u svakodnevnom radu
kao i na činjenicu da je naš jubilarni kongres postao međunarodni što nam daje dodatne mogućnosti
razmjene iskustava i s kolegama iz drugih država.
Kongres će biti sniman uz mogućnost interaktivnog učešća pojedinaca putem interneta.
Vjerujemo da ćemo nastaviti uspješnu tradiciju i još jednom Vam pružiti priliku za novim druženjem
te da ćete sa sobom odnijeti spoznaje koje će Vam biti od koristi u svakodnevnom radu.
S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković
Predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine
Predsjednik Kongresa
KONGRESNI ODBORI
ORGANIZATOR KONGRESA
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
POKROVITELJ KONGRESA
Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc.
Ivo Josipović
PREDSJEDNIK KONGRESA I PREDSJEDNIK
DNOOM
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković
DOPREDSJEDNIK DNOOM
prof. dr. sc. Milica Katić
TAJNIK DNOOM
Venija Cerovečki Nekić, dr. med.
RIZNIČAR DNOOM
Verica Blaževac
TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA
GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000
Zagreb tel: 01 8887058, 091 2013627,
098 9805714, fax: 01 8887059, e-mail:
[email protected], www.conventa.hr
Tehničkog organizatora (kotizacija i
smještaj)
GRUPA CONVENTA [email protected]
hr tel: 01 8887058, 091 2013627, 098
9805714, fax: 01 8887059
Za uplatu pojedinačnih kotizacija molimo
ispuniti obrazac za registraciju i poslati na
Conventa grupa d.o.o, mailom (dnoom@
conventa.hr) ili faxom na broj 01/8887059
2
Tajnik organizacijskog odbora
Dragan Soldo, dr. med. / drsoldo @ yahoo.com
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu u Republici Hrvatskoj
dr. sc. Vučak Jasna, dr. med. / jasna.vuchak @ zd.t-com.hr
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu za zemlje okruženja
[email protected]
Urednik web stranice
Valerija Bralić Lang, dr. med. / [email protected]
Kontakt osobe za slanje radova i prezentacija predavača i tiskanje Zbornika
dr.sc. Davorka Vrdoljak, dr. med. / [email protected]
Ksenija Kranjčević, dr. med. / [email protected]
Kontakt osoba za suradnju sa inozemstvom
Venija Cerovečki Nekić, dr. med. / [email protected]
Kontakt osoba za postere
dr. sc. Stanislava Stojanović Špehar / [email protected]
IZVRŠNI ODBOR DNOOM
Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, prof. dr. sc. Milica Katić, Venija Cerovečki Nekić, dr. med.,
prim. dr. Josip Lončar, dr. sc. Zlata Ozvačić Adžić, Ksenija Kranjčević, dr. med., Verica Blaževac
ORGANIZACIJSKI OBOR KONGRESA
Bralić Lang Valerija, dr. med., Cerovečki Nekić Venija, dr. med., Hanževački Miro, dr. med., Ivezić
Lalić Dragica, dr. med., Kranjčević Ksenija, dr. med., prim. mr. sc. Lončar Josip, dr. med., Maltar
Delija Suzana, dr. med., Soldo Dragan, dr. med., dr. sc. Stojanović Špehar Stanka, dr. med., dr. sc.
Vrdoljak Davorka, dr. med., dr. sc. Vučak Jasna, dr. med.
ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA
doc. dr. sc. Azijada Benaglić /Tuzla, Federacija BiH/, prof. dr. sc. Bergman Marković Biserka, prof.
dr. sc. Blažeković Milaković Sanja, doc. dr. sc. Bukmir Leonardo, Busneag Karmen /Rumunjska/
doc. dr. sc. Diminić Lisica Ines, prof. dr. sc. Gmajnić Rudika, prof.dr. sc. Kalimanovska Oštrić /Beograd, Srbija/, prof. dr. sc. Katić Milica, doc. dr. sc. Kašuba Lazić Đurđica, prof. dr. sc. Janko Kersnik
/Maribor, Slovenija/, doc. dr. sc. Kirov Ljubimir /Plovdiv, Bugarska/, doc. dr. sc. Ongel Kurtulus /
Turska/, doc. dr. sc. Pribić Sanda, doc. dr. sc. Račić Maja /Sarajevo, Republika Srpska/, doc. dr. sc.
Stavrić Katerina, /Skopje, Makedonija/, prof. dr. sc. Igor Švab /Ljubljana, Slovenija/, prof. dr. sc
Tiljak Hrvoje, doc. dr. sc. Vrca Botica
TEME KONGRESA
• Bol u prsnom košu
• Bol u abdomenu
• Maligna bol
• Neuropatska bol
• Traumatska bol
• Psihološka komponenta boli
• Karakteristike boli u bolesnika s bolestima lokomotornog sustava
• Praktične radionice (Nefarmakološke terapije bolnih sindroma: TENS, UZV, Laser)
• Loklane infiltracije (Lakat, Rame, Koljeno – vježbanje na modelima)
• Perkutana terapija boli
• Istraživanje u obiteljskoj medicini (Cochraine, Kako se uključiti u istraživanje, Domaća publicistika)
• Panel sesije, Debatne sesije, Televouting
3
OPĆE INFORMACIJE
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Antunović
Zagrebačka Avenija 100, 10090 Zagreb
SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezici su hrvatski i engleski uz simultani
prijevod
REGISTRACIJA - KOTIZACIJA Kategorija
Rana registracija (do 15. 2. 2014.) Kasna i on site registracija (od 16. 2. 2014.)
Liječnici
1600,00 kn / 212 EU
2 000,00 kn / 265 EU
Izlagači
500,00 kn / 66 EU
800,00 kn / 106 EU
Prateće osobe 500,00 kn /66 EU
800,00 kn /106 EU
*na iskazane cijene se obračunava PDV važeći na dan uplate
Kotizacija uključuje:
• Kongresne materijale
• Pristup svim aktivnostima na kongresu
• Ručak i kavu tijekom stanki
• Svečnost otvaranja i koktel dobrodošlice (za
učesnike, sponzore i prateće osobe)
• Svečana večera
• Potvrdu o sudjelovanju
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora: Conventa grupa d.o.o.; Erste & Steiermaerkische
bank, IBAN HR3724020061100564757; Poziv na broj: OIB uplatitelja; Oznaka: ime i prezime / naslov uplatitelja
BODOVANJE
Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
SMJEŠTAJ
Hotel
Hotel Antunović Zagreb 4 *
Kontakt/Contact
Jednokrevetna soba / Single room
697,00 kn
+385 1 2041 121
Dvokrevetna soba / Double room
884,00 kn
[email protected]
Cijene smještaja izražene su po osobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.
Za ostale mogućnosti smještaja potrebno je kontaktirati
GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000 Zagreb tel: 01 8887058, 091 2013627, 098 9805714,
fax: 01 8887059, e-mail: [email protected], www.conventa.hr
PROSTOR ZA IZLOŽBU / POSTER SEKCIJA
Vrijeme postavljanja izložbe
Petak, 14. 3.2014. / 09:00 – 11:00
Vrijeme raspremanja izložbe
Nedjelja, 16. 3. 2014. / 13.00 – 14.00
NAGRADE ZA NAJBOLJE RADOVE – Awards for the best poster
Tijekom kongresa Povjerenstvo za ocjenu postera imenovano na sjednici Upravnog odbora DNOOM
izabrat će tri najbolja postera
Prva nagrada – First prize
Kontizacija za idući kongres DNOOM
Druga nagrada – Second prize
TENS aparat - sponzor BTL
Treća nagrada – Third prize
Knjiga: Štefec Grmek. Hitna stanja
4
Download

5. kongres društva nastavnika opće / obiteljske medicine