Нови Логос
Поштоване наставници наставнице,
желимо да вам представимо уџбенике музичке културе издавачке куће „Нови
Логос“ из Београда за школску 2011/12. годину.
Поштоване наставнице и наставници,
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се
и постаните део нашег тима.
Срећни смо што моћемо да вас обавестимо да смо добили трајна
одобрења Министарства просвете за коришћење у настави за уџбенике
из музичке културе у 6, 7 и 8. разреду. Уџбеник за 5. разред је у поступку
одобравања.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст уџбеника
писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен узрасту
коме је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору
квалитетних илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују
текст и доприносе његовом бољем разумевању.
Уз сваки уџбенике смо припремили по три аудио ЦД-а који ће ученицима
омогућити успешнију надградњу у учењу. Посебну пажњу обратили смо на
припрему и квалитет Приручника за наставнике са ЦД-ом и пропратног
материјала уз приручник. У овом приручнику дати су глобални и оперативни
наставни планови, изглед табле, као и детаљне припреме и ток часа.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе, научити да
опажају, критички размишљају и закључују, те стичу трајна и употребљива
знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника, олакша рад у
настави и тако допринесе успешном раду и добрим резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим
семинарима и радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу дозволу за издавање уџбеника за основну и средњу
школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће „Нови Логос“
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
НАШ ЦИЉ – ЗАДОВОЉАН НАСТАВНИК, УЧЕНИК И РОДИТЕЉ
У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРЕДСТАВЉА:
y савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним
материјалима и ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
y квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и
ЦД-овима.
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРУЖА:
y квалитетан методолошки приступ настави,
y нове идеје,
y додатна средства за лакшу презентацију градива.
НОВИ ЛОГОС ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА:
y креативан процес учења,
y илустроване примере из свакодневног живота који ће им
приближити градиво,
y лако стицање трајних и употребљивих знања.
НОВИ ЛОГОС САРАЂУЈЕ СА ВАМА:
y слушајући ваше савете и потребе,
y чинећи наставу квалитетнијом, успешнијом и занимљивијом.
Садржај:
Музичка култура 5..........................................................2
Музичка култура 6..........................................................6
Музичка култура 7........................................................10
Музичка култура 8........................................................14
Приручник за наставнике .......................................18
1
Певањем
и свирањем
упознајемо музику
прва наставна
област. Уз помоћ
свирања и певања
савладаћеш
музичке појмове
и научити
интересантне
песме.
Кругови на нотама
помоћи
ће ти да свираш
акордску пратњу
песама.
Слушање те упућује на
звучне примере које
треба да чујеш.
2
Сетите се
Рубрика која те анимира
да се сетиш градива
претходних резреда
Слушањем
упознајемо нова
дела композитора
Друга наставна
област у којој ћеш
упознати нова дела
и композиторе
Запамтите
Рубрика која ће
ти представити
различите
занимљивости из
света музике које је
важно да запамтиш.
Слика
Гледајући слику
лакше ћеш
савладати ново
градиво.
3
Mузичка култура 5
Трећи део уџбеника МУЗИЧКИ
ОБЛИЦИ обухвата обраду
музичких облика који су намењени
за изучавање у петом разреду.
Ученици се на основу примера из
свакодневног живота упознају са
законитостима музичке уметности.
Шта све чини
музику?
Трећа наставна област.
У њој ћеш проучити
шта је звук, како га све
можеш производити,
како направити
музички инструмент...
Слике
Овакве слике ти
омогућавају да се
упознаш с музичким
уметницима који су
везани за материју
коју проучаваш
Занимљиво
Рубрика која ти даје интересантна
сазнања из света музике, која ће
ти увек бити корисна
4
Слушање
Рубрика која те упућује на звучне
примере кроз које ћеш и звучно
упознати материју коју учиш
Додатак
У овој наставној
области сазнаћеш
разне музичке
занимљивости
и допунити своје
знање.
5
Mузичка култура 6
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
О
ЕН
Р
ОБ
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора
РТС-а
ОД
Рецензенти
Проф. др Димитрије Големовић,
етномузиколог, Факултет музичке
уметности у Београду
Проф. Слободан Атанацковић, композитор
Љиљана Сантовац-Велисављевић,
професор музичке културе у Петој
београдској гимназији
Уџбеник за шести разред намењен
је развијању музичких способности
ученика. Кроз савладавање основних
појмова из музичке писмености,
развија се и њихова музичка
креативност и ослобођа дечји
стваралачки импулс. Уџбеник обрађује
градиво у четири одвојена поглавља.
У поглављу ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ желели смо да
код ученика и наставника подстакнемо
интересовање за народну музичку
Певањем
и свирањем
упознајемо музику
прва наставна
област. Уз помоћ
свирања и певања
савладаћеш музичке
појмове и научити
интересантне песме.
Размислите
je део лекције
који те подстиче
на размишљање,
посматрање и
доношење закључака.
Задатак
ће ти помоћи да сам размишљаш, доносиш
закључке и опробаш се у заједничком
музицирању уз помоћ орфовог инструментарија.
6
Значење
појасниће ти непознате
речи.
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
традицију, као и за музику других земаља. У
уџбенику се налазе и песме из различитих
крајева света, забавна и филмска музика,
као и песме које су компоновала деца.
Намена овог дела уџбеника јесте да деца уз
помоћ наставника развијају предиспозиције
за музичко обликовање и изражавање.
композиција: српска народна традиција,
српска уметничка музика и европска
уметничка музика. Уважавајући различите
интересе својих ученика, наставници могу
добрим одабиром и повезивањем градива
појачати мотивацију ученика као и њихову
љубав према музици.
Кроз део СЛУШАЊЕМ УПОЗНАЈЕМО НОВА
ДЕЛА И КОМПОЗИТОРЕ ученици се путем
слушања упознају са музичком уметношћу.
Слушање је подељено на три групе
Слике
омогућавају ти да се
упознаш с музичким
уметницима који су
важни за материју
коју проучаваш.
Занимљиво
стећи ћеш
интересантна сазнања
из света музике
која ће ти увек бити
корисна.
Слушање
упућује на звучне
примере које треба да
чујеш.
Уџбеник прате три ЦД-а са музичким примерима
за све наставне јединице. ЦД-ови садрже музичке
примере који до сада нису били уобичајени
део музичке наставе, што ову колекцију чини
јединственом и посебно занимљивом.
7
Mузичка култура 6
Трећи део уџбеника ШТА СВЕ ЧИНИ
МУЗИКУ? обухвата обраду одређених
музичких облика и музичких жанрова,
а ученици се упознају и са основним
карактеристикама људског гласа и
његовим врстама.
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Шта све чини
музику?
У овој наставној
области проучићеш
музичке облике и
карактеристике
људског гласа.
Нотни пример
омогућава ти да лакше
савладаш знање из
музичке теорије.
Слушање
упућује те на звучне примере
кроз које ћеш и звучно
упознати материју коју учиш.
8
Запамтите
на занимљив начин
употпунићеш стечено
знање.
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Четврти део уџбеника је ДОДАТАК. Његова идеја
је да обогати стечено знање из музичке уметности,
те да наставнике и ученике наведе на самостално
истраживање.
Наставнику је уз помоћ уџбеника омогућено да
лако осмишљава час, да корелира градиво музичке
културе са другим предметима, чиме се лакше
усвајају нови појмови. Овакав приступ настави
ангажује и саме ученике, те они постају активни
учесници у усвајању непознатог градива. Ученици
су питањима анимирани да сами дођу до закључака,
а улога наставника је да те закључке уобличи.
Све лекције имају визуелно истакнуте делове:
-значење непознатих речи,
-задаци,
-квиз,
-слушање,
-да ли сте знали,
-запамтите,
-историја,
-занимљиво.
Све области обрађене су у корелацији са другим
предметима, као што су књижевност, историја,
српски језик, енглески језик, географија, биологија
и ликовна култура.
Додатак
У овој наставној
области сазнаћеш
разне музичке
занимљивости
и допунити своје
знање.
6 . Више о приручницима за наставнике
музичке културе можете сазнати на
страни 18-19.
9
Mузичка култура 7
НО
Е
БР
О
ОД
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег
хора РТС-а
Рецензенти
Проф. др Димитрије Големовић,
етномузиколог, Факултет музичке
уметности у Београду
Зоран Христић, композитор
Љиљана Сантовац-Велисављевић,
професор музичке културе у Петој
београдској гимназији
У овом уџбенику градиво смо
представили на једноставан и
занимљив начин и тиме омогућили
ученицима да кроз креативан
процес учења лако стичу трајно
и употребљиво знање. Уџбеник
обрађује градиво у три одвојена
поглавља.
Визуелно
истицање
наставне области
Слушање
упућује ученике
на звучне
примере.
Гледајући слику ученик
ће сам моћи да дође до
одређених закључака.
10
Значење непознатих речи
објашњава непознате речи у
песмама.
Ученицима су понуђени
нотни записи и текстови
познатих песама
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
У поглављу ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ понудили смо
музичке примере праћене мелодијама
које обогаћују музичку културу
ученика и развијају музикалност.
Тиме подстичемо њихову креативност
у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и
стварање музике).
Прва наставна
област
Уз помоћ свирања
и певања ђаци
ће савладати
музичке појмове
и научити
интересантне
песме.
Задатак
помаже да сам
размишљаш
и дођеш до
закључака.
Квиз
омогућава
проверу
стеченог знања.
Кругови на нотама
помажу у свирању
акордске пратње песаме.
Уџбеник прате три ЦД-а са музичким примерима
за све наставне јединице. ЦД-ови садрже музичке
примере који до сада нису били уобичајени
део музичке наставе, што ову колекцију чини
јединственом и посебно занимљивом.
11
НО
РЕ
Б
ДО
О
Друга наставна
област
Упознавање
са музичким
инструментима.
Задатак
помаже ученицима
при размишњу и
доношењу закључка.
Занимљиво
је део који представља
различите занимљивости
из света музике.
12
Сваки инструмент приказан
је сликом да би ученицима
било лакше да га једног дана
препознају у оркестру.
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Део МУЗИЧКО-СТИЛСКА РАЗДОБЉА темсатски
је везан за музичке епохе. Конципиран је
као феноменолошко истраживање музике са
задацима типа одреди, истражи, промисли,
закључи и пронађи. Замишљен је као
интерактивна настава у којој се пажња поклања
општој култури ученика.
Све лекције имају визуелно истакнуте делове:
-значење непознатих речи,
-задаци,
-квиз,
-слушање,
-да ли сте знали,
-запамтите,
-историја,
-занимљиво.
Све области обрађене су у корелацији са другим
предметима, као што су књижевност, историја,
географија и ликовна култура.
Трећа наставна
област
која је тематски
везана за музичке
епохе
Музички облици
су део у ком ће
ученици упознати
главне музичке
облике сваке епохе.
Сетите се
Утврђивање претходно
стеченог знања
7 . Више о приручницима за наставнике
музичке културе можете сазнати на
страни 18-19.
13
Mузичка култура 8
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора
РТС-а
Рецензенти
Доц. мр Маја Рајковић, Факултет музичке
уметности у Београду
Проф. Слободан Атанацковић, композитор
Ивона Мензалин, професор музичке
културе у ОШ „Владислав Рибникар“ у
Београду
Мирјана Миличић-Прокић, професор
музике и музички уредник у Дечјем
културном центру у Београду и фестивала
дечјег музичког стваралатва
На једноставан и разумљив начин
ученицима је у овом уџбенику
представљено градиво осмoг разреда,
уз тру да они кроз наставни процес
развијају своје креативне музичке
способности. Уџбеник обрађује
градиво у четири одвојена поглавља.
У поглављу ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ покушали смо
да песме ставимо у шири контекст и
ученике и наставнике подстакнемо да
упознају музику других култура кроз
Певањем
и свирањем
упознајмо музику
– прва наставна
област. Уз помоћ
свирања и певања
савладаћеш музичке
појмове и научити
интересантне песме.
Слушање
те упућује на звучне
примере које треба да
чујеш.
Значење
речи појасниће ти
непознате речи у
песмама.
14
Кругови на нотама
помоћи ће ти
да свираш акордску
пратњу песама.
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
одабране уметничке песме. У уџбенику се
налазе староградске, народне, уметничке
песме (црквене молитве, канони), песме
из различитих крајева света, забавна
и филмска музика као и песме које су
компоновала деца.
Поглавље МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ
ЖАНРОВИ обухвата упознавање
музичких жанрова (опера, оперета,
мјузикл, рок опера и балет), стилизоване
игре и друштвене плесове. Богато је
илустровано фотографијама високог
квалитета. Редослед обраде предложених
садржаја сваки наставник може креирати
слободно, пратећи интересовања ученика
и сарађујући са осталим наставницима
при обради тематских садржаја и њиховој
међусобној корелацији (нпр. Музичко
сценски жанрови се могу обрађивати
у склопу поглавља музичко-стилска
раздобља).
Музичко-сценски
жанрови
– друга наставна
област. Упознаћеш
музичко сценске
жанрове, као што су
опера, оперета, балет
и мјузикл
Питања
Помоћи ће ти да
провериш своје
знање.
Слика
Гледајући слику
лакше ћеш савладати
ново градиво.
Запамтите
Рубрика која ће ти
представити различите
занимљивости из света музике
које је важно да запамтиш.
Уџбеник прате три ЦД-а са музичким примерима
за све наставне јединице. ЦД-ови садрже музичке
примере који до сада нису били уобичајени
део музичке наставе, што ову колекцију чини
јединственом и посебно занимљивом.
15
Mузичка култура 8
Део МУЗИЧКО-СТИЛСКА РАЗДОБЉА
обухвата различите периоде музичке
историје од романтизма, преко музике
20. века, џез, рок, забавне музике, музике
на филму, радију и телевизији, до музике
у Србији у 19. и првој половини 20. века.
Замишљен је као интерактивна настава
у којој се пажња поклања повезивању
стечених знања из музичке и осталих
уметности.
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Музичко-стилска
раздобља
Трећа наставна
област. У њој ћеш
проучити музичке
епохе и сазнати
ко су главни
представници
сваког времена.
Музички облици
Рубрика у којој ћеш
упознти главне
музичке облике
сваке епохе.
Занимљиво
Рубрика која ти
даје интересантна
сазнања из света
музике, која ће ти
увек бити корисна.
Сети се
Рубрика која те
анимира да се сетиш
градива претходних
резреда
16
Слушање
Рубрика која те упућује на
звучне примере кроз које
ћеш и звучно упознати
материју коју учиш.
Слике
Овакве слике ти омогућавају
да се упознаш с музичким
уметницима који су везани
за материју коју проучаваш.
Mр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Четврти део уџбеника је ДОДАТАК. Његова идеја
је да наставнике и ученике усмери у правцу
истраживања у домену музичке историје и
музичке културе уопште. Намењен је креативним
радионицама које се могу радити у оквиру часова.
Наставнику је омогућено да помоћу одговора
које је добио од ученика повеже и ново градиво.
Такав поступак помаже лакшем усвајању знања,
јер је заснован на анимирању ученика, који
размишљајући долазе до закључака. Улога
наставника је да те закључке уобличи.
Све лекције имају визуелно истакнуте делове:
-значење непознатих речи,
-задаци,
-квиз,
-слушање,
-да ли сте знали,
-запамтите,
-историја,
-занимљиво.
Све области обрађене су у корелацији са другим
предметима, као што су књижевност, историја,
српски језик, енглески језик, географија,
биологија и ликовна култура.
Додатак
У овој наставној
области сазнаћеш
разне музичке
занимљивости
и допунити своје
знање.
8 . Више о приручницима за наставнике
музичке културе можете сазнати на
страни 18-19.
17
Приручници
за наставнике музичке културе
Намена приручника је да се наставницима олакша припремање и извођење
наставе.
Приручник садржи пет целина:
1. Дидактичко-методички појмови
2. Предлози наставних планова
3. Концепција уџбеника
4. Предлог наставних јединица
5. Предлози припрема за извођење часа
1. У првом делу дати су најважнији дидактичко-методички појмови као кратак
подсетник и увод у процес припремања наставе.
2. Као предлози наставних јединица понуђени су годишњи и месечни
планови који садрже све битне делове годишњег планирања. Месечни
планови прате просечну расподелу часова у току радне недеље. При планирању
наставног процеса обухваћени су сви облици и методе рада који се могу
применити у настави музичке културе, а примерени су овом узрасту ученика.
3. Кроз преглед концепције уџбеника, текстуално и табеларно, представљено
је градиво које се обрађује у оквиру сваког разреда. Лекције сваког дела
уџбеника су систематизоване и објашњена је њихова улога и функција у
наставном процесу.
4. Предлог наставних јединица наставнику омогућава да на најбољи начин
повеже градиво из уџбеника које међусобно корелира.
5. Предлози припрема за часове следе месечне планове и осмишљени су за
све часове у току школске године. У оквиру припрема дати су предлози и
упутства за извођење наставе који прате садржај уџбеника, као и различити
занимљиви текстови чији је циљ да наставу освеже и учине занимљивијом.
Приручник је допуњен и информацијама које ће обогатити часове музичке
културе. Оне употпуњују градиво које је пласирано у уџбеницима, како би се
обогатио час. Поред историјских података, информације садрже анегдоте,
занимљивости и превод текста са страног језика.
Приручник ће вам бити доступан и у електронском облику, нa ЦД-у, тако да све
планове и припреме можете прилагодити својим потребама.
18
Приручник за наставнике музичке
културе за 5. разред са ЦД-ом
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора РТС-а
Приручник за наставнике музичке
културе за 6. разред са ЦД-ом
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора РТС-а
Приручник за наставнике музичке
културе за 7. разред са ЦД-ом
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора РТС-а
Приручник за наставнике музичке
културе за 8. разред са ЦД-ом
Аутори
Мр Александра Паладин
Драгана Михајловић-Бокан
Уредник
Снежана Деспотовић, диригент Дечјег хора РТС-а
19
Поштовани,
• Уз наручене уџбенике за цео разред наставник добија
бесплатни уџбеник и приручник за наставнике са
дневним припремама и на ЦД-у.
• Свим наставницима који се определе за Логосове
уџбенике спремили смо и предметни поклон који има
за циљ да на креативан начин олакша рад у настави.
• Очекује вас посебан поклон уколико се определите
за серију музичке културе од 5. до 8. разреда!
Нашем продајном тиму биће драго да вам пружи све
детаље у вези са наручивањем уџбеника и условима
породаје.
Школе остварују 15% попуста за сваку наруџбину.
Трошкови доставе урачунати су у цену.
Сигуран пут до знања!
КОНТАКТИ НОВОГ ЛОГОСА
Издавачка кућа НОВИ ЛОГОС
Цара Душана 48, 11 000 Београд
Телефон: 011/ 2636 520, 2635 015
Факс: 011/2620 365
[email protected], [email protected]
www.logos-edu.rs
ПРОМОЦИЈЕ И СЕМИНАРИ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
Александра Борисављевић
[email protected]
060/800 1105
Јелена Рајковић
[email protected]
060/800 1114
ПРОДАЈА И НАРУЏБИНЕ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
20
Јованка Савчић
[email protected]
060/145 9067
Нови Логос
Поштоване наставници наставнице,
желимо да вам представимо уџбенике музичке културе издавачке куће „Нови
Логос“ из Београда за школску 2011/12. годину.
Поштоване наставнице и наставници,
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се
и постаните део нашег тима.
Срећни смо што моћемо да вас обавестимо да смо добили трајна
одобрења Министарства просвете за коришћење у настави за уџбенике
из музичке културе у 6, 7 и 8. разреду. Уџбеник за 5. разред је у поступку
одобравања.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст уџбеника
писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен узрасту
коме је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору
квалитетних илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују
текст и доприносе његовом бољем разумевању.
Уз сваки уџбенике смо припремили по три аудио ЦД-а који ће ученицима
омогућити успешнију надградњу у учењу. Посебну пажњу обратили смо на
припрему и квалитет Приручника за наставнике са ЦД-ом и пропратног
материјала уз приручник. У овом приручнику дати су глобални и оперативни
наставни планови, изглед табле, као и детаљне припреме и ток часа.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе, научити да
опажају, критички размишљају и закључују, те стичу трајна и употребљива
знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника, олакша рад у
настави и тако допринесе успешном раду и добрим резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим
семинарима и радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу дозволу за издавање уџбеника за основну и средњу
школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће „Нови Логос“
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
Download

muzicko korice.indd