Dobrodošli
21
I (zimski) semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Profesor
Br. Časova
Uvod u umjetnost (O)
Istorija umjetnosti antike (O)
Sociologija umjetnosti (O)
Teorija književnosti (O)
Izborni predmet (I)
Ukupno
Dr Vlatko Ilić
Prof. dr Slobodan Raičević
Prof. dr Ratko Božović
Akademik Milivoj Solar
Predmetni nastavnik
45
30
30
30
15
Br.
ECTS
8
6
6
6
4
30
SPECIJALISTIČKE
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
Studije moderne i savremene teorije
umjetnosti
II (ljetnji) semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Moderna književnost (O)
Istorija umjetnosti
srednjega vijeka (O)
Moderna drama (O)
Vizuelna umjetnost i novi
mediji (O)
Izborni predmet (I)
Ukupno
Profesor
Br. Časova
Br. ECTS
Akademik Milivoj Solar
Prof. dr Slobodan Raičević
45
30
8
6
Dr Vlatko Ilić
Dr Vlatko Ilić
30
30
6
6
Predmetni nastavnik
15
4
30
MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE
STUDIJE
Teorija savremene umjetnosti
III (zimski) semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Profesor
Br. Časova
Br. ECTS
Savremena književnost (O)
Istorija umjetnosti
renesanse (O)
Teorija muzike (O)
Umjetnost fotografije (O)
Izborni predmet (I)
Ukupno
Akademik Milivoj Solar
Prof. dr Saša Brajović
45
30
8
6
Mr Kosana Radojević
Doc. dr Maja Đurić
Predmetni nastavnik
30
30
15
6
6
4
30
IV (ljetnji) semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Profesor
Br. Časova
Br. ECTS
Teorija arhitekture I (O)
Istorija umjetnosti baroka
i rokokoa (O)
Teorija filma (O)
Velike književne epohe (O)
Istorija muzike (O)
Ukupno
Prof. dr Ljiljana Blagojević
Prof. dr Saša Brajović
45
30
6
6
Doc. dr Maja Bogojević
Akademik Milivoj Solar
Mr Kosana Radojević
30
30
30
6
6
6
30
V (zimski) semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Profesor
Br. Časova
Br. ECTS
Teorije kulture (O)
Istorija moderne
umjetnosti (O)
Teorija arhitekture II (O)
Savremena teorija filma (O)
Popularna muzika (O)
Ukupno
Prof. dr Đuro Šušnjić
Prof. dr Zvonko Maković
30
30
6
6
Prof.dr Ljiljana Blagojević
Doc. dr Maja Bogojević
Dr Rade Amanović
30
30
30
6
6
6
30
VI (ljetnji) semestar
R.br.
Naziv predmeta
Profesor
Br. Časova
Br. ECTS
1.
Velike umjetničke epohe (O)
30
6
2.
Istorija savremene
umjetnosti (O)
Istorija džeza (O)
Postdramsko pozorište (O)
Mediji, oglašavanje i
umjetnost (O)
Ukupno
Akademik Tonko
Maroević
Prof. dr Zvonko Maković
30
6
30
30
30
6
6
6
3.
4.
5.
Prof. dr Nikola Samardžić
Dr Vlatko Ilić
Doc. dr Nenad
Vujadinović
30
Nastavno-naučno vijeće Fakulteta umjetnosti posebnom odlukom, prije početka
studijske godine, određuje spisak izbornih predmeta koji će se slušati u toj godini.
Spisak izbornih predmeta:










Kič i kultura
Kulture Crne Gore
Istorija pozorišta
Mediji i kultura govora
Mit i književnost
Psihoanaliza i umjetnost
Film i ideologija
Umjetnost Bauhausa
Jugoslovenska kinematografija
Istorija rok muzike
Prof dr. Đuro Šušnjić
S
reća je da još ima mladih
ljudi koji neće da troše svoje
živote u trci za stvarima:
oni vole čiste duhovne vrednosti!
Fakultet umjetnosti upisuju oni koji
ne misle živeti od umetnosti, nego
za umetnost: ona ih vuče u visine
koje prkose svakom nevremenu!
Najnužnije nije i najvrednije: umetnost nastaje u ime nečega što je
nepotrebno sa stanovišta borbe za
opstanak. Umetnost stvara jedan
bolji i lepši svet od ovoga koga
znamo iz našeg iskustva i čija
istina nas ne raduje. Zato Niče i
viče: „Imamo umetnost da bismo
se spasli od istine“.
Download

Dobrodošli