-
Sanacija fasade i krova poslovne zgrade RJ „ELEKTRO BILEĆA“ – investitor „ELEKTRO
HERCEGOVINA“ a.d. Trebinje.
Izgradnja temelja četiri stambena objekta za porodice sa četvoro i više djece u Bileći – investitor
„OPŠTINA BILEĆA“.
Izvođenje radova na sanaciji ploče objekta OŠ“ Mirilovići“ - investitor „OPŠTINA BILEĆA“.
Modernizacija cisterne za centralno grijanje upravne zgrade „HE NA TREBIŠNJICI“ – investitor
„HE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje.
Dogradnja učionica OŠ „Sveti Sava Bileća“ – investitor OŠ „SVETI SAVA“ Bileća
Adaptacija objekta u kasarni Trebinje za potrebe Granične policije BiH – investitor
„MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH – GP BiH“ Sarajevo.
Renoviranje muzeja prirode u Trebinju – investitor – „MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS“ Banja Luka.
Izgradnja dispečerskog centra upravljanja - investitor „ELEKTRO HERCEGOVINA“ a.d. Trebinje.
Druga faza dodatnih radova na izgradnji dispečerskog centra - investitor „ELEKTRO
HERCEGOVINA“ a.d. Trebinje.
Izgradnja poslovnog objekta u Gacku sa okolnim uređenjem – investitor – „HERC INVEST“ d.o.o.
Trebinje.
Izgradnja prihvatilišta za ptice – investitor – REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURO –
ISTIRIJSKOG I PRIRODNOG NASLEĐA.
Izvođenje radova na objektu Administrativni centar Istočno Sarajevo – investitor „GRAD
ISTOČNO SARAJEVO“ .
Download

OSTALI OBJEKTI VISOKOGRADNJE