TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN
2013
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP
Türkiye’nin ilk STK Aile Platformu 1 Yaşında.
Vizyonumuz
Aile konusunda proje ve politikaların
oluşturulma sürecinde aktif rol üstle-
TÜRAP, Türkiye’nin ilk STK Aile Platformu olarak bir yıllık pilot çalışma dönemini tamamladı. Bu süreçte tüm çalışmalar Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde gerçekleştirildi.
nerek küresel düşünüp, yerel ve özgün
TÜRAP ve ortak projeleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
çözümler üretmek; başarılı çalışmala-
lığı, valilikler, yerel yönetimler vb. kurumlar tarafından muha-
rımızı uluslararası düzeye taşıyarak
tap kabul edildi, Türkiye genelinde etkinlik zemini buldu. Avru-
güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin
pa Birliği ülkelerinden aile odaklı çalışan bir heyet Türkiye ziya-
yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.
retinde TÜRAP’ı tanıdı, STK’lar arası başarılı bir Platform örneği olarak da İtalya’da bir konferansta tanıtımını yaptı; Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğümüzü uluslararası katılımcılarla paylaştı.
2013 Haziran itibariyle Karar Organında 51, Haber Ağı Grubunda 3STK görev bulunmakta; iletişim Ağında üç yüzün üzerinde
Misyonumuz
STK yer almaktadır.
Başta kurucu Genel Koordinatörümüz olmak üzere emek veren
Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine
yönelik (kadın, erkek, çocuk, genç,
yaşlı, engelli) faaliyet gösteren
STK’lar arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri
paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak
çalışma zemini hazırlamak, projeler
üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.
tüm arkadaşlarımıza, üye STK STK’lara şükranlarımızla…
TÜRAP Genel Sekreterliği
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP İSTİŞARE GRUBU 2. İL/İZMİR TOPLANTISI
TÜRAP İstişare Grubu 2. İl toplantısı 9 Mart 2013 tarihinde İzmir’de
İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD) ev sahipliğin-
Sizin hayırlı
olanınız aile
efradına hayırlı
olanınızdır.
Hz. MUHAMMED
(S.A.V.)
de Hasan Sağlam Öğretmenevi’nde, Genel Koordinatör Ayşe Serap
Şahiner moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa, TÜRAP İstişare
Grubunda yer alan, TÜRAP Katılımcısı 24 STK’dan 31 kişi; misafir statüsünde 10 STK, 1 Kamu Kurumu, 1 Basın-Yayın kuruluş temsilcisi olmak üzere toplam 63 kişi katıldı.
Toplantıda Genel Koordinatör Raporu Ayşe Serap Şahiner, Genel Sekreter Raporu, Danışman Denetleme Grubu Raporu ve TÜRAP Destek Hizmetleri Raporu Funda Akyol tarafından sunuldu. İzmir İmam Hatipliler
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD) Genel Başkanı Burhanettin
Kansızoğlu ev sahibi kuruluş olarak dernek çalışmaları hakkında bilgi
aktardı.
TÜRAP ortak projesi olan “Çocuk İstismarını Önlemede 14 Güvenlik Kuralı” Projesi hakkında Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER/İstanbul)
Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan katılımcıları bilgilendirdi.
TÜRAP ortak projesi olan “Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi” Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği (T-KAD-BİR/Ankara) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Serap Şahiner tarafından tanıtıldı.
TÜRAP ortak projesi olan “Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme
Projesi (Ailemiz-P)” hakkında İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol katılımcıları bilgilendirdi. “Ailemiz Projesi Rehberi”ni sunum eşliğinde tanıttı.
2
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP İSTİŞARE GRUBU 2. İL/İZMİR TOPLANTISI
Toplantıda TÜRAP Katılımcıları
çalıştay için 3 gruba ayrıldı. Gruplarda
yer alan katılımcılar kurum çalışmaları
ve TÜRAP gelecek dönem faaliyetleri ile
ilgili düşünce ve önerilerini rapor halinde sundular.
•
TÜRAP’a katılım için başvuran Gülnihal Derneği (Diyarbakır), Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği (HAKÜDAD/Bursa), Yenimahalleli Kadınlar Eğitim ve Dayanışma Derneği (YEKAD/Ankara)’nin
göndermiş olduğu tanıtıcı materyaller değerlendirildi. Oybirliğiyle
bu kuruluşların -tercihleri doğrultusunda- TÜRAP İstişare Grubu
üyelikleri kabul edildi.
•
21 Haziran 2013 tarihinde Platform Meclis Toplantısı’nın Ankara’da
yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Aile hayatının
güzelliği gibi hiçbir
Türkiye Çocuk Genç ve Aile Birimi T-STK ÇOGEP Mart Ayı Toplantısı
şey yoktur.
Ayşe Pehlivan koordinatörlüğünde yapıldı. Toplantıda T-STK-ÇOGEP
(OSCAR WİLDE)
hakkında bilgilendirme yapıldı. Platforma katılım prosedürü anlatılarak Şubat ayı toplantısında alınan kararlar katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantı sonrası İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD) organizasyonuyla Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Moda ve Moda Üzerinden Günümüzde Müslüman Kadının
İmajı” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde aşağıdaki konu ve konuşmacılar yer aldı:
•
Modern Zamanda Kadın, Aile ve Toplum-Dr. Serpil BAŞAR
•
Medya ve Modada Kadın İmajı ve Tesettür-Dr. Ayten EROL
•
İslam’da Ailenin Sosyal Korunması-Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
3
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP ORTAK PROJELERİ
AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE
DEĞERLENDİRME PROJESİ AİLEMİZ-P
Projenin Amacı: Bilinçli medya izleyicisi oranını artırmak, toplumun taraflarını
temsil eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/
kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.
Gerçekleştirilen Faaliyetler:
1. Proje ekibi oluşturuldu. Proje Koordinatörü: Funda AKYOL, Koordinatör Yardımcısı: Ayşe PEHLİVAN, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Firdevs TAVUKÇU, Sosyal Medya ve Web Sitesi Sorumlusu Hülya AZAKLI, Sekreter
Müleyke LEMAN olarak belirlendi.
2. Doç.Dr. Ergün YILDIRIM ve Kezban HATEMİ ile bağlantı kurularak Proje
Danışmanı olarak görev almaları temin edildi.
Aile, kralların bile
3. Projenin amaç, hedef ve uygulama adımlarını içeren proje metni hazırlandı.
giremediği bir
4. AİLEMİZ-P’de yer alacak Birey, Grup Sorumlusu, STK, STK Sorumlularının
kaledir.(RALPH
çalışmalarını yapmalarında kolaylık sağlamak amacıyla şekilli, açıklamalı
WALDO EMERSON)
Proje Rehberi hazırlandı.
5. Proje facebook ve twitter hesabı açıldı. Bu hesaplar üzerinden proje hakkında
bilgi ve uzman görüşleri paylaşıldı.
6. Proje web sitesi hazırlandı.
7. Kurulan bağlantılar sonucunda Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP), Türkiye STK Çocuk ve
Genç Platformu (T-STK ÇOGEP), Ailemiz-P’yi ortak proje olarak kabul etti.
8. 11 Ocak 2013 tarihinde İstanbul WOW Otel’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile “Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi/ Ailemiz-P”
işbirliği protokolü imzalandı. Programa Bakan Fatma Şahin, Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer BOZOĞLU,
Bakan Danışmanı Ayşe KEŞİR, Doç. Dr. Mustafa CAN, Amber TÜRKMEN ve
İKADDER Yönetim Kurulu ile projeye katkı sağlayan STK temsilcileri katıldı.
9. Türkiye genelinden 66 kuruluşa, GİKAP, TÜRAP ve T-STK ÇOGEP katılımcılarına Projeyi tanıtıcı doküman gönderildi.
4
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP ORTAK PROJELERİ
AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE
DEĞERLENDİRME PROJESİ AİLEMİZ-P
10.
Türkiye’nin değişik illerinden STK’larla işbirliği sözleşmesi imzalandı.
11.
Ailemiz Projesi web sitesinde anket yapılarak aile değerleri açısından yararlı ve zararlı programlar belirlendi. Dilekçelerle program yapımcısı, TV
kanalı, sponsor firma ve RTÜK’e olumlu/olumsuz tepkiler iletildi.
12.
13.
“Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi” Tanıtım Toplantıları
a)
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE (23 Şubat 2013)
b)
Boğaziçi Eğitim Kurumları (4 Nisan 2013)
c)
Üsküdar Gençlik Merkezi (27 Nisan 2013)
d)
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE (4 Mayıs 2013)
e)
Anadolu Yakası STK’lar Birliği (22 Mayıs 2013)
f)
Okul Öncesi Eğitim Platformu/ÖKEP (18 Haziran 2013)
Medyada “Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi” Tanıtımı
a)
Burç FM Bezm-i Cihan Programı (15 Mayıs 2013)
b)
TRT Radyo “Gün Ötesi” Programı (15 Mayıs 2013)
c)
TV 24 “Moderatör” Programı (17 Mayıs 2013)
d)
Ülke TV “ÜLKE’de Bu Sabah” Programı (23 Mayıs 2013)
e)
TV NET “Her Sabah” Programı (28 Mayıs 2013)
f)
TRT 1 “İyi Fikir” Programı (14 Haziran 2013)
g)
Kehkeşan Medya Magazin Dergisi’nde Tanıtım (Haziran 2013)
Her aile bir tarihtir.
Hatta okumasını
bilene göre bir
destandır.
(ALPOHONSE DE
LAMARTINE)
5
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP ORTAK PROJELERİ
YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ PROJESİ
TÜRAP Kurucularından Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği tarafından hazırlanan Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi’nin amacı; hamilelik ve bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi; okul öncesi dönem gelişim özellikleri ve eğitimi; son çocukluk dönemi gelişim özellikleri, alışkanlıkları ve eğitimi; gençlik dönemi gelişim özellikleri; çalışan anne –babanın çocuğu; eşler arasında
problem çözme, karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar; yaygın anne-baba tutumları; çocukla sağlıklı iletişim kurma; çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları; çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü; çocuğun tüm gelişim evrelerinde anne ve babanın rolünün bilimsel yöntemlerle uygulamalı olarak anlatılmasıdır.
TÜRAP Genel Koordinatörü Ayşe Serap Şahiner’in Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi ve
TÜRAP’ı Tanıtım Amaçlı Yapmış Olduğu Etkinlikler
İstanbul, “Evlilikte Olmazsa Olmaz Temel Kurallar” konulu sohbet Dost TV Hayat Güzeldir” Programı (30 Ocak 2013)
Yozgat “Aile İçi İletişim, Bilinçli Birey Konferansı” /Yozgat Özel Ergin Koleji Konferans Salonu (14
Nisan 2013) Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Müdür Yardımcıları Danyal
Kocabeyoğlu, Necati Coşkun, Türkiye Aile Platformu yöneticileri, kurum müdürleri ve çok sayıda
Bir aileyi idare
etmek, bir devleti
idare etmekten hiç
de daha kolay
değildir.
(MONTAIGNE)
vatandaş katıldı.
Yozgat, Yazar Ahmet Taşgetiren tarafından “Aile Hayatımız Ailede Sancılar ve Mutluluk Arayışı
İslam Dünyasında Normalleşme Sancıları ve Türkiye” konulu bir konferans (1 Nisan 2013)
Türkiye Aile Platformu ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği kapsamında gerçekleşen konferansta,
Genel Koordinatör Ayşe Serap Şahiner TÜRAP’ı ve projeyi tanıttı.
Afyon “Mutluluğun 40 Altın Kuralı Konferansı”/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Kampüsü (15 Nisan 2013) Konferans, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
organize edildi, İl Müdürlükleri tarafından hayata geçirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Afyon İl Müdürü
Osman Çizmeci ve yaklaşık 500 kişi katıldı.
Yozgat, “Türkiye’de Özürlülerin Erişebilirliği ve Ulaşılabilirliği Konferansı” Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (29 Nisan 2013) Konferansa katılan Ayşe Serap Şahiner TÜRAP’ı ve Yaşam
Boyu Aile Eğitimi Projesi’nin tanıtımını yaptı. Toplantıya, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Recep Şahingöz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, öğretim üyeleri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Siirt “Ailemiz ve Biz Konferansı”/ Siirt Sabancı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu (13 Mayıs 2013)
Konferans, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İl Müdürlüklerince Siirt
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlendi. 500’ün üzerinde katılımcı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in eşi, Siirt Valisi’nin eşi, Siirt Milletvekillerinin eşleri de katıldı.
Adana; " Ailemiz ve Biz, Aile İçi İletişim Konferansı”/ Sabancı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferanslar dizisi çerçevesinde Ayşe Serap Şahiner 350 kişiye hitap etti, ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve Adanalılar tarafından ilgiyle karşılandı. Proje çalışmaları devam etmektedir.
6
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP ORTAK PROJELERİ
“14 GÜVENLİK KURALI” PROJESİ
İstanbul Çocuk Suçlarını Önleme Derneği tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Güvenlik Kuralları
Projesi” 11 Şubat 2013 tarihinde yapılan İstişare Grubu sanal toplantısıyla TÜRAP tarafından da
ortak proje olarak kabul edildi.
Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi:
1.
“14 Güvenlik Kuralı” için ulusal bir kampanya “OGILVY” Reklam Şirketi Sponsorluğu ile başlatıldı.
2.
50.000 adet Güvenlik Posteri İstanbul’daki İlköğretim okullarına Emniyet Müdürlüğü ve İl Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile bedelsiz dağıtıldı.
3.
Emniyet ile birlikte hazırlanan Çocuk dergisinde “14 Güvenlik Kuralı” eklentileri verildi ve
25.000 adet dağıtıldı.
4.
Emniyetin web sitesine ve www.kanka.com.tr ‘ye basılmak üzere PDF formatında posterler kondu.
5.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda canlı yayında 3 saat “14 Güvenlik
Kuralı Eğitimi” verildi.
6.
35.000”i aşkın çocuğa “14 Güvenlik Kuralı Eğitimi” verildi.
7.
Kadıköy Belediyesi ve Çocuk Şube Müdürlüğü organizasyonu ile Kadıköy’deki İlköğretim okullarının Müdürleri ve Rehberlik Öğretmenlerine “Çocuk Güvenliği Eğitimi” kapsamında kurallar
anlatılarak “Bireysel Güvenlik Eğitimi” verildi.
8.
Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP) ve STK Türkiye
Aile Platformu (TÜRAP) Ulusal Kampanya kapsamına alındı.
Aşağıda proje kapsamında tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan “14 Güvenlik Kural”ı yer almaktadır.
Akıllıyım, güçlüyüm, cesurum, kendimi güvende hissetmek en doğal hakkım!
1.
Kendi adımı, ailemin isimlerini, adresimi, telefon numaramı ezbere bilirim.
2.
Birinin benim adımı bilmesi, hatta aile fertlerimin adını bilmesi, onu güvenilir birisi yapmaz.
3.
Bir yere giderken, yanımda tanıdığım biri bile olsa, yetkili bir yetişkine veya aileme
Aile önemli bir şey
değildir, aile herşey
dir. MİCHAEL J. FOX
haber verir, onların onaylarını alırım.
4.
Birisinin bana dokunması, beni herhangi bir şekilde tedirgin ediyorsa “Hayır Dokunma Bana”
demekten çekinmem.
5.
Herhangi bir durum içime sinmezse, ”Hayır” diyebilmek en doğal hakkımdır, bu kimseyi incitmez ve kızdırmaz.
6.
Asla yalnız kalmam, arkadaşlarımla oynamak, yürümek ve birlikte olmak daha güvenlidir.
7.
Güvenilir bir yetişkine veya aileme sormadan kimseden şeker, hediye ve para almam.
8.
Güvenilir yetişkinlerin dışındaki kişilerden biri benden yardım isterse ailemin izni olmadan
yardım etmem.
9.
Güvenilir kişilerin dışındaki birileri saklamam için bana sır veriyorsa, bunu ailemle paylaşırım.
10.
Yalnızken yardıma ihtiyacım olursa, gözümle üniforma giymiş bir polisin veya jandarmanın
olup olmadığını ararım.
11.
Sesim en güçlü silahımdır, tehlikedeysem bağırırım, sesimle yardım isterim.
12.
Hiç bir araca ailem bana izin vermeden yaklaşmam, sebep ne olursa olsun asla binmem.
13.
Yanımda beni denetleyen bir yetişkin olmadan denize, göle, nehire, kuyuya ve benzeri sulara
yaklaşmam.
14.
Bir ortamda tehlike hissedersem, hemen uzaklaşırım, hiç kimse için orada kalmam
7
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR
İDSB III.AİLE ÇALIŞTAYI
16 Mart 2013 tarihinde kurucularımızdan İDSB (İslam Dünyası STK’lar Birliği)
tarafından Safa Vakfı’nda “III. Aile Çalıştayı” düzenlendi. İDSB üyeleri ve aile
odaklı hizmet üreten STK’lar, akademisyenler, yazarlar, bu alanda hizmet veren
uzmanlar ve STK temsilcileri iştirak etti.
I. Oturum: “Modernleşme ve Küreselleşme Sürecinde Çekirdek Aile Ağında Olan
ve Olması Gereken”, II. Oturum: “Çekirdek Aile Ağında Kadın ve Erkek: Ben-Biz
Dengesi, Akrabalık İlişkileri, Evlilik, Boşanma, III. Oturum: Çekirdek Aile Ağının
Diğer Kurucu Özneleri: Çocuk, Genç ve Yaşlılar” konularında gerçekleşti.
I. ULUSLARARASI YAŞLANMA SANATI KONGRESİ
Çocukluğu
olmayanın gençliği
de olmaz
Nurullah TAŞ
30 Mart 2013 tarihinde, Kültür Toplum ve Aile
Derneği ile Başakşehir Belediyesi İşbirliği’yle
İstanbul Cevahir Kongre Merkezinde “I. Uluslararası Yaşlanma Sanatı Kongresi” gerçekleştirildi. Programa TÜRAP’ın yanısıra çeşitli STK
temsilcileri iştirak etti.
Programda; “Dünya’da ve Türkiye’de Yaşlılık
Tanımı ve Demans”, “ Yaşlılıkta Sık Karşılaşılan
Dahili Sorunlar”, “Yaşlıda Beslenme”, “Yaşlıda Ürolojik Sorunlar ve Menopoz”,
“Toplumsal Açıdan Yaşlılarla İlgili Yapılanlar” konularında alanında uzman
akademisyenler sunumlarını gerçekleştirdiler.
DEĞİŞEN DÜNYADA YENİ ERKEK KİMLİĞİ KİŞİSEL AİLEVİ VE TOPLUMSAL
SORUNLAR SEMPOZYUMU
Üyelerimizden Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D) tarafından 7
Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversite’sinde gerçekleşen “Değişen
Dünyada Yeni Erkek Kimliği; Kişisel, Ailevi ve Toplumsal Sorunlar” Sempozyumunda “Baba Rolü” ele alındı.
Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın
Asan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Op. Dr. Sare Davutoğlu, Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir’in eşi Şule Demir, gazeteci, alanında uzman
akademisyenler, TÜRAP ve çok sayıda STK temsilcisi iştirak etti.
Prof. Dr. Edibe Sözen moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Sosyolog
Nazife Şişman, Psikolog Dr. Hakan Ertufan, Doç Dr. Ömer Say “Erk’eklik Kavramı ve Tarihsel Değişimi” konusunu ele aldılar.
8
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR
16. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 9-11 Nisan
2013 tarihlerinde WOW Otel/İstanbul’da düzenlenen “16. Avrasya Ekonomi Zirvesi” 50’den fazla ülkeden 500’e yakın temsilcinin katılımı ile gerçekleşti. Zirvede;
“Ekonomi, Enerji, Sağlık, Eğitim, Kültür, Ekoloji, Bilgi Teknolojileri, İletişim,
Savunma Sanayi, Güvenlik ile Modernleşme ve Kadın” konuları tartışıldı.
10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen “Modernleşme ve Kadın Oturumu”na TÜRAP Sekreteri Mücella Güzeldere iştirak etti. “Modernleşmede Kadının Geldiği
Aşama ve Deneyimleri” ve “Modernleşmede Basın, İletişim Teknolojileri, STK ve
Kadın Milletvekilleri Etken mi, Edilgen mi?” konusunda gerçekleşen oturumlarda
konuşmacılar görüşlerini ve deneyimlerini aktardılar.
ULUSLARARASI KAMU SİVİL TOPLUM İLİŞKİLERİ KONFERANSI
T.C.İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı 27-28
Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye ve çevre ülkelerdeki Sivil Toplum faaliyetlerine yönelik düzenlemelerin ve
tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla
“Uluslararası Kamu-Sivil Toplum İlişkileri Konferansı”nı
Ankara Vali Galip Demirel Vilayet Evi’nde düzenledi.
Programa TÜRAP birimlerinden T-STK ÇOGEP Koordinatörü ve Genel Sekreteri iştirak etti.
Aile doğanın baş
yapıtlarından biridir
Gerorge
SANTAYANA
Dört oturumda tamamlanan konferansın konu baslıkları: “Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu-Sivil Toplum İlişkileri”, “STK’ların İş ve İşlemlerini
Yürüten Kamu Kuruluşlarının Kurumsal Yapıları ve Bu Kuruluşların Sivil Topluma Yönelik Çalışmaları”, “Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destek Mekanizmaları” ve “STK’larda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Denetim”. Programın sonuç bildirgesi hazırlanmaktadır.
ULUSLARARASI ÇOCUK VE MAHRUMİYETLER SEMPOZYUMU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi'nin desteğiyle Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER) ile Beykoz,
Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin işbirliğiyle
Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde “Uluslararası Çocuk ve Mahrumiyetler
Sempozyumu” düzenlendi.
Sempozyuma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yanı sıra, belediye başkanları, STK
temsilcileri ve TÜRAP temsilcisi iştirak etti.
Sempozyumda, 2 gün boyunca "Çocuk ve Mahrumiyetler" konusunda sunumlar
yapıldı.
9
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR
UFUK TURU TOPLANTILARI
Konya Sivil Toplum Kuruluşları ev sahipliğinde 15-19 Mayıs 2013 tarihinde
Alanya/Bera Otel’de “10. Ufuk Turu Toplantıları” gerçekleştirildi. Program Konya’da faaliyet gösteren 100 Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelen 500 temsilci ile katılımcılarımızdan İKADDER adına Habibe Keleş
iştirak etti.
“Türkiye’nin Geleceği” ana başlıklı toplantıda, konusunda uzman akademisyen,
bürokrat ve STK temsilcileri tarafından sunulan tebliğler çerçevesinde farklı
boyutlarda ve derinlemesine tartışıldı.
''Medeniyet, İnanç ve Değerler'', ''21.yüzyılda Dünya ve Türkiye'', ''Türkiye ve
Bölgesel Dengeler'' ile ''Türkiye’de Siyasal Tartışmalar'' ana başlıkları altında üç
gün süreyle dört oturum, üç söyleşi ve özel tartışma ortamlarında ele alındı.
Uzmanların tebliğlerinden sonra sorularla derinlik kazanan konulara, katılımcıların da fikirleri alınarak katkıda bulunmaları sağlandı.
Yaşlılık İkinci
çocukluktur
Bu değerlendirmeler sonunda hazırlanan sonuç bildirgesine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz. http://www.gazetehaberdar.com/news_detail.php?id=3049
Aristophones
TÜRK ULUSAL AJANSI 81 İL 81 PROJE
ULUSAL AJANS’IN 10. YILI FESTİVALİ
Türk Ulusal Ajansı 81 İl 81 Proje – Ulusal Ajansın 10.Yıl Festivali 10 Mayıs
2013 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB
Bakanı Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Jean
Mourice Ripert’in katılımıyla gerçekleşti. Programa üyelerimizden İKADDER
sekreteri Müleyke Leman iştirak etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği
açılış konuşmasının ardından stantları gezerek
projeler hakkında bilgi aldı.
81 ilde uygulanmış 81 iyi proje örneğinin sergilendiği konferansta engelliler, gençler ve kadınlar ile
yaşlılara yönelik olarak yapılan projeler dikkat
10
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI
12 Mayıs 2013 tarihinde AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı "Analar
Ağlamasın" temalı Anneler Günü programı Sinan Erdem Spor Salonu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, eski Bakan ve Milletvekili
Güldal Akşit ile Sanatçı Ebru Gündeş, STK temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Programa TÜRAP gözlemcisi Dr. Gülsen Ataseven ve İKADDER Sekreteri Müleyke Leman iştirak etti.
Açılış konuşmalarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Özlem Zengin Topal, AK Parti Genel Kadın Kolları Başka-
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI
nı Güldal Akşit gerçekleştirdi.
Mutlu bir aile erken bir
cennettir
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI
20 Mayıs 2013 Pazartesi günü Barem Research
Şirketinde “Kadına Yönelik Şiddet” Çalıştayı Barem Research Şirketi kurucularından Doç. Dr.
Pervin Olgun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Çalıştaya TÜRAP Genel Sekreteri Funda Akyol
ve Müleyke Leman katıldı.
Barem Research Şirketi ve üyelerimizden İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi
ve Danışmanlığı Derneği (AİLEDER) ortaklığında yapılan çalıştaya, Uzmanlar,
Akademisyenler, STK Temsilcileri katıldı. Çalıştayda “Şiddet” konusu kadın
odaklı ele alınarak bütünsel bir yaklaşımla değerlendirildi.
11
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
ERDEM KÜLTÜR VE AHLAK DAYANIŞMA DERNEĞİ/İSTANBUL
10.YIL
Erdem Kültür ve Ahlak Dayanışma Derneği (ERDEMDER); “Erdemli toplum
için el ele gönül gönüle” sloganı ile yola çıktığı günden beri, tarihi, kültürel, dini
ve insani değerlerin farkına varılması ve korunması için bilinç oluşturmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.
İlim, ihlâs, sabır, mücadele ve tevekkülü çalışma prensibi edinen; bireysel ve
kurumsal gelişimi önemseyen; fedakârlık, anlayış, samimiyet ve disiplin ile kurumsal birlikteliği korumaya çalışan bir anlayışla 10. yaşına ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır.
Bu mutluluğu üyeleri, gönüllüleri ve tüm dostları ile paylaşmak için 10. yıla
özel, hediye olarak dağıtılmak üzere Peygamber Efendimizin “Erdem” konulu
yüz hadisinden oluşan “Erdemli Toplum İçin Erdemi Kuşanmak” isimli bir eser
hazırlandı ve etkinliğe katılanlara hediye edildi.
Hadis-i şeriflerin, herkesin anlaması ve günlük hayatta pratiğini bulması için
Unutmayın, bu
dünyada sırtınızı her
zaman
anlamı esas alan bir yöntemle tercüme edilmesi önemsenerek, erdemli toplum
için erdemi kuşanmak, bunun için de bilgiyi terbiyeye dönüştürmek gerektiğine
inanılmaktadır. Erdemli toplum için erdemi kuşanma çabasına tüm gönül dostlarının ortak olması ümit edilmektedir.
dayayabileceğiniz tek
şey ailenizdir.
Cassandra's Dream
İSTANBUL AİLE ARAŞTIRMALARI EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI DERNEĞİ
“SALI AİLEDER SEMİNERLERİ”
İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı
Derneği (AİLEDER) tarafından 6 Kasım 2012 tarihinde başlayan “Salı AİLEDER Seminerleri” programı 23 oturum düzenlenerek, 23 Nisan 2013 tarihinde
sona erdi.
Programa farklı meslek disiplinlerinden, çeşitli üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinden, STK temsilcilerinden ve vatandaşlardan toplam 150 kişi katıldı. Uluslararası Aile Haftasında Salı AİLEDER Eğitim
Programı katılımcılarından 63 kişiye katılım sertifikası verildi.
İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı
Derneği (AİLEDER)’nin temel misyonu aileye yönelik
koruyucu ve önleyici hizmetleri veren uzmanların
mesleki gelişimlerine katkı sunarak ülkemizde aileye
yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunmaktır.
12
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ/İSTANBUL
KADIN OKUMALARI PROGRAMI
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 23 Şubat-13 Nisan 2013 tarihleri arasında
devam eden 8 haftalık “Kadın Okumaları” programının amacı dünyada ve Türkiye’de kadın hareketine, tarihçelerine, amaçlarına ve bugününe kapsamlı bir şekilde bakabilmektir.
Aksu Bora, Fatmagül Berktay, Serpil Çakır,
Nurhayat Kızılkan, Yıldız Ramazanoğlu gibi uzman hocalar rehberliğinde gerçekleştirilen “Kadın Okumaları” seminerleri, kapsamlı okuma ve tartışma konuları ile kadın hareketi özelinde farklılıkları ve benzerlikleri tespit etme, imkanları ve ihlalleri tanıma ve en önemlisi cinsiyeti olmayan sözü söyleme fırsatını tartışma imkanı sunan zihin açıcı bir eğitim programıdır.
İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU/İSTANBUL
KAMPANYA PROJESİ
Üyelerimizden İnsani Değerler Platformu (İDEP);
Aile, kralların bile
giremediği bir
kaledir.
EMERSON
“Toplumda yozlaşan insani değerlerin yeniden güçlenmesi için kişisel ve kurumsal bazlı işbirlikleri
oluşturarak erdemli toplum inşa edilinceye kadar
mücadele etmek” hedefi ile 2010 yılında oluşturulmuş bir platformdur.
Amacı; herkesin gündeminde olan değer kayıplarımız noktasında çözüm üretmek ve fert fert her bireyi çözümün bir parçası haline getirmektir. Bu çerçevede yürütülen projelerden biri “Kampanya Projesi”dir. Bu projede günlük hayatta küçük ve önemsizmiş gibi görünen konularda
tavsiyeler içeren afişler hazırlayarak halkın ilgisini çekmeye ve tavsiye edilen
konu üzerinden kampanya sürecine dahil olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
İDEP’e üye olan, olmayan İstanbul genelinde iletişime geçilen STK’lar ve kişiler
aracılığı ile Kampanya afişleri halkla buluşturulmaktadır.
Bu yıl üst başlık olarak belirlenen “AİLEMİZDE HUZUR İSTİYORUZ” kampanya projesinin 4. basamağında “GÜVEN” konusu işlendi.
13
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
KIRÇİÇEĞİ AİLE DERNEĞİ/NEVŞEHİR
♦
Kırçiçeği Aile Derneği ve Nevşehir Halk Sağlığı İl
Müdürlüğü ile birlikte Nisan ayı içerisinde halka açık
“Kanser ve Obezite” konulu seminer gerçekleştirildi.
Seminerde Dr. Neslihan Özsoy obezite, Fetinaz Öztürk
kanser ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
♦
Kırçiçeği Aile Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü; Mayıs ayının ikinci haftasının “Aile Haftası” olması münasebeti ile ortak bir program gerçekleştirdi.
Programda Prof. Dr. Hamil Nazik; değişen dünyada yaşamanın birlikte birtakım zorluklar ve adaptasyon problemleri getirdiği gerçeğinden hareketle aile içi iletişimde yaşanan sıkıntıların zararsız ya da az zararla atlatılmasının
Her aile bir tarihtir.
sağlanması yönünde pratik bilgilerin yanında ilmi verilere
de değindi.
Hatta okumasını
bilene göre bir
destandır.
ALPOHONSE DE
LAMARTINE
YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/ANKARA
Yenimahalleli Kadınlar Eğitim ve Dayanışma Derneği (YEKAD), 2011 Mayıs
ayında kadınlara eğitim desteği sunmak, yalnızlıklarını paylaşmak, hayata dair
coşku ve motivasyonlarına katkıda bulunmak; boşanma oranlarının yüksek olması sebebiyle, ailenin kadın ayağı ile gerek işitsel; gerekse de görsel metotlarla
eğitimler vermeye, onların farkındalıklarını arttırıp yuvalarına sahip çıkmaya
teşvik etmek amacıyla kuruldu.
“Kendine ve Kentine Duyarlı Kadın İçin Mobil Okul Projesi” ile kadınların ihtiyacı olduğu düşünülen konular bir paket program halinde sunulmaktadır. Bu
eğitimlerin, kadınların kendi mahallelerinde gezici bir eğitim otobüsünde yapılması kadınların ilgilerini daha da arttırmaktadır. Proje devam etmekte ve tüm
Türkiye’de uygulanması için çalışmalar sürmektedir.
Ayrıca, bir AB projesi kapsamında 44 kadının Avrupa’da
girişimcilik eğitimi almalarına imkân tanınarak, kadınlara farklı bir ufuk açarak ve özgüven kazandırarak
ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışılmaktadır..
13 Mayıs 2013’te Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi ismiyle İçişleri Bakanlığı’nın onayından geçen proje kapsamında 15 gösterilik tiyatronun
ardından, bu konuda uzman ve akademisyenlerin katıldığı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay raporu hazırlanmaktadır.
14
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ/ANKARA
İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği
(İLKDER)’nin amacı; insan haklarını korumak, insan hakları alanında çalışma yapan kuruluşlarla
gerektiğinde işbirliği yapmak, insanlar arasında
sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak,
kadınların kültürel ve sosyal hayata hazırlanmalarında onlara destek olmak, saygın, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.
Bu bağlamda İLKDER, ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla
kermesler ve kampanyalar düzenleyerek maddi kaynak oluşturmakta, bu kişilere
ayrıca manevi yönden de destek vermektedir. Kültürümüzün korunmasına ve
geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik programlar, anma günleri, konferanslar,
paneller ve seminerler düzenlemektedir.
İLKDER, ayrıca toplumun yarısını oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren kadınların özgüvenlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla haftalık dersler ve
annelere çocuk eğitimi konusunda seminerler vermektedir.
Bu çalışmalarının yanı sıra, her yıl Dünya Kadınlar Günü, Hicri Yılbaşı, Öğretmenler Günü, Aile Haftası,Vahdet Haftası (Hz. Muhammed’in Doğum Günü) dolayısıyla sempozyum, panel, konferanslar düzenlemektedir. İLKDER, kurulduğu
günden itibaren, dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan (Filistin, Bosna,
Mutlu bir aile erken
bir cennettir
Çeçenistan, Kosova vs.) insanlara maddi ve manevi yardımlar ulaştırmış, Güneydoğu Anadolu'daki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da onların yanında yer
almıştır. Son zamanlarda ülkemizin uğradığı büyük felaketlerde mağdur olan
depremzedelere, sürekli olarak yardımlar ulaştırmış, bölgeden getirilen öğrencilerin eğitim, barınma ihtiyaçlarını karşılamış ayrıca “Kardeş Aile” kampanyasına
katılarak gelen ailelerin yerleşimini sağlamıştır.
İLKDER, kadına yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa karşı olmuş ve kadının
kılık kıyafetinden dolayı toplumsal ve kamusal alanda uğradığı her türlü hak ihlalinin giderilmesi yönünde yazılı ve sözlü basın açıklamaları yapmaktadır. 2005
yılından bu yana Aceh’te yaşanan tsunami ve Pakistan depreminden sonra
“Koruyucu Aile Platformu”nu kurarak yetim çocuklar için çalışmalar başlatmıştır. Çeşitli ülkelerde (Pakistan, Gazze, Irak, Somali, Çeçenistan, Gana, Suriye )
yetim çocukların eğitim masrafları ve yaşam için gereksinimlerinin karşılanması,
ayrıca yetimhane yaptırılması için çalışmalar
yapmaktadır. Aceh, Pakistan ve Gazze’de yetimhaneler faaliyete geçmiştir. Koruyucu Aile Platformu bugüne kadar 500’e yakın yetim çocuğa
sahip çıkmıştır. Bu proje hala devam etmektedir.
15
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI/ANKARA
Türkiye Güçsüzler ve Kimsizlere Yardım Vakfı kamuya
yararlı statüde faaliyetlerini sürdürerek güçsüze güç,
yurtsuza yuva, dertliye deva olmaya çalışmaktadır.
“İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.”
Hadisi Şerif’inden yola çıkarak insana insanca hizmet
vermektedir.
Daima kimsesizin kimsesi olmaya çalışan vakıf; korumaya, bakıma veya yardıma
muhtaç; aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere bir fiil sunulan hizmetler bütünüdür. Özetle “Güçlüyken yardım et, güçsüzken yardım al” parolası doğrultusunda ve imkanlar nispetinde bu gruplara sahip çıkmaktadır.
Vakfın Ankara’da 3, Eskişehir’de 1 olmak üzere toplam 441 yataklı 4 tane Yaşlılar Köşkü bulunmaktadır.
Abdullah Mürşide Özünenek 75.Yıl Cumhuriyet Lisesi açılmış, M.E.B.’na teslim
edilmiştir. 150 öğrenciye karşılıksız burs verilmektedir.
Tabi afetlerde afetzedelere her türlü imkan sağlanmaktadır. Vekâleten ve Adak
Aile toplumun özüdür.
Onu tahribe yönelen
her şey toplumun
Kurbanlıkları vakfın bünyesindeki yaşlılara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmaktadır. Küçük çiftlik konumunda bulunan köşklerde doğal ürünler yetiştirilmekte, gönüllülerin ve personelin ürettiği ürünlerden vakfa gelir sağlanmaktadır.
tahribine yönelmiş
demektir.
Samuel Butler .
İLK ÖNCÜLER EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ/ŞANLIURFA
2009 yılında kurulan İlk Öncüler Eğitim Kültür Sosyal
Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği okul öncesinden başlayarak üst yaş sınırı tanımadan çok yönlü
ahlaki, itikadi ve ameli eğitim çalışmaları
ile faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışmalarının daha
etkin ve kalıcı hale gelmesi için özelde gençleri ve çocukları kapsayan geziler, piknikler, yarışma, ödül törenleri gibi kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlemektedir.
Şefkatin, sevginin, erdemin, paylaşmanın, dinde kardeşliğin, insanlıkta eşliğin
toplumda hakim olmasının yolu, toplumun temelini oluşturan ve en önemli kurumu olan ailenin eğitiminden geçerek ailedeki eğitimin ve sağlıklı bir iletişimin
gerçekleşmesi de ancak bireylerin bu yönde eğitilmesi ile mümkündür. Bu amacı
gerçekleştirmeye yönelik 2 yıl süren proje kapsamında 'Aile Mektebi' adı altında aylık seminerler düzenlenmiştir.
Bunun yanı sıra bilinç konferansları, kermesler,
yardım çalışmaları, seminerler, çok yönlü eğitim dersleri, okuma grupları ve yaz okulları
ile çalışmalarına devam etmektedir.
16
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
İMAM HATİPLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/İZMİR
İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, çocuk ve gençleri spor yolu ile eğitmek, yetenek ve kabiliyetlerine göre branşlarına ayırmak, yöresel ve bölgesel
özellikler göz önünde tutularak onların değişik dallarda ve kategorilerde spor yapmalarına imkan sağlamak,
iyi bir alt yapı eğitimi vermek suretiyle geleceğin ahlaklı gençlerini ve elit sporcularını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Genç nesilleri zeki, çevik ve ahlaklı
olma yönünde etkilemek, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, yetenekli ve
kabiliyetli sporcuları Türk sporuna kazandırmak adına çalışmalar yapılmaktadır. Sene içerisinde yapılan öğrenci toplantıları, kahvaltılar, geziler, seminerler,
sporsal faaliyetler bu amaca yöneliktir.
İzmir İmam Hatip Ortaokul ve liselerinde düzenlenen kahvaltılarla okullar ara-
Çocuklarınızı kendi
sındaki bağı kuvvetlendirme, öğrenciler, veliler, öğretmenler arasında gönül
yetiştiğiniz zamanın
bağı oluşturma, eski mezunların da okullardaki öğrencilerle bağlantı kurarak
tecrübelerini aktarmaları için zemin hazırlamaya çalışılmaktadır.
şartlarına göre değil,
onların yaşayacağı
zamanın şartlarına
göre yetiştirin.
HANIMLAR İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ/İSTANBUL
Hz. Ali .
Üyelerimizden Hanımlar İlim ve Kültür Derneği 40.
Yıl kutlamaları kapsamında 27-29 Mayıs 2013 tarihlerinde 3 günlük bir program gerçekleştirdi.
Program içeriği:
1. gün 93 kişinin katılımıyla; Kahvaltılı Tanışma toplantısı, 1453 Panorama Gezisi-1453 Sosyal Tesisler
Yemeği Eyüp Sultan Programı, Akşam Yemeği
2. gün 127 kişinin katılımıyla; 16 farklı ülkeden katılan STK temsilcileriyle düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Kadın STK’lar” paneli (panel kapsamında Eyüp
Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, Endonezya Konsolosluğu katkılarıyla Endonezya Folklorik Dans gösterisi) Gala Programı
(40.Yıl belgeseli, Plaket töreni, Türk Sanat Müziği
Sanatçısı Melihat Gülses Konseri)
3.gün 82 kişinin katılımıyla; Kahvaltı-Sergi, Mevliddua (derneğin vefat etmiş üyeleri için), Boğaz turu,
İstanbul Fetih Kutlamaları gerçekleştirildi.
17
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP TANITIMI
İSTANBUL KAĞITHANE “GELENEKSEL 4. HASBAHÇE KADIN ŞÖLENİ”
Ak Parti Kağıthane Kadın Kolları ve Kağıthane
Belediyesi işbirliğiyle 25-26-27 Mayıs 2013 tarihlerinde Kağıthane Hasbahçe Mesire alanında
farklı kültürleri bir arada buluşturan, “Geleneksel
4. Hasbahçe Kadın Şöleni”ne Türkiye Aile Platformu ve katılımcılarımızdan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER/İstanbul),
Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP/İstanbul), TÜRAP Aile
ve Çocuk Genç Birimi, Türkiye STK Çocuk ve Gençlik Platformu (T-STK ÇOGEP/
İstanbul), Felakette Acil Yardım Derneği (FAYDER/İstanbul) Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı (HEKVA/İstanbul) stantla katıldı. Şölene Kağıthane Sivil Toplum
Kuruluşlarının yanı sıra Kağıthane Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kağıthane MHP Kadın Kolları, Kağıthane Eğitim ve Dayanışma Derneği,
Yardımeli Derneği ve İHH olmak üzere toplam 31 kurum katıldı.
Şölen kapsamında açılış, İBB Özürlü Mehter Takımı Gösterisi, İBB Naimi İstanbul Grubu Konseri, Turgay Başyayla Konseri ve çocuklar için etkinlikler düzen-
Unutmayın, bu
dünyada sırtınızı
lendi.
Şölene İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Sevim Savaşer, Şirin Ünal, ASPB
her zaman
İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü ve eşi, Kağıtha-
dayayabileceğiniz
ne AKP İlçe Başkanı Sami İLHAN ve Kağıthane Bele-
tek şey ailenizdir.
diye Başkanı Fazlı KILIÇ iştirak etti.
Cassandra's Dream
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve ASPB İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü TÜRAP standını
ziyaret etti. Kendilerine TÜRAP çalışmaları hakkında
bilgi verildi.
AZERBAYCAN VE TÜRAP KATILIMCILARI STK İSTİŞARE TOPLANTISI
16 Mart 2013 tarihinde katılımcılarımızdan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları (İKADDER/İstanbul) organizatörlüğünde Hanımlar İlim ve Kültür Derneği
(HİKDE/İstanbul) ev sahipliğinde Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP/İstanbul) katılımcıları ile Azerbaycan’dan gelen bir grupla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 15 kişi iştirak etti.
Toplantının moderatörlüğü’nü Genç Diyalog Grubu Eş Başkanı Firdevs Tavukçu
üstlendi. Katılımcılar kurumlarından ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiler.
Yağmur Kız Yurdu yetkililerinden Afet Şahin, yurt kurma amaçlarını ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Toplantının 2. bölümünde Hocalı katliamı ve yurt tanıtımının olduğu videolar
katılımcılara izlettirildi. Katliamı birebir yaşayan Afet Şahin yaşadıkları ile ilgili bilgiler paylaştı.
18
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
ADANA
Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği/YUVAKUR
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Kocavezir Mh. Güney Kuşak Bulv. No:89 Kat:4 Seyhan/Adana
Tel: 0 322 436 64 36
Web:www.yuvakur.org
E-mail:[email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 400
ANKARA
Ankara STK Platformu
Kuruluşun Statüsü: Platform
Adres: Özveren Sokak No:9 Kat:4 Demirtepe ANKARA
Tel: 0312 231 52 20
Web: www.ankaramemursen.org
E-mail: [email protected]
ANKARA
Görmeyenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği/GÖRBİR
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Eti Mah. GMK Bulvarı, 55/2 Maltepe/Ankara
Tel: 0312 231 07 06 Web: www.gorbirmerkez.com
E-mail: [email protected]
ANKARA
İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği / İLKDER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: İvedik 12. Cad. Binnur Apt. No:6/4 Demetevler ANKARA
Tel: 0312 334 60 41 Web: www.ilkder.org.tr
E-mail: [email protected]
Projeleri: Her Çadıra Bir Keçi Projesi, Su Kuyusu Projesi, Yetim Çocuklara Yönelik Koruyucu Aile Çalışması. Dikiş Makinesi Projesi
ANKARA
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Fatih Cad. Tepebaşı Durağı, Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu Müdürlüğü İçi
Tel: 0312 314 30 34 Web: turkiyegucsuzlervakfi.org E-mail:[email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 250 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 500-700
19
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
ANKARA
Yenimahalleli Kadınlar Eğitim ve Dayanışma Derneği/YEKAD
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Barış Mah. Demet Parkı İçi 370/B Yenimahalle ANKARA
Tel: 0312 332 32 61
Web: www.yekad.org
E-mail: [email protected]
Projeleri: Kendine ve kentine duyarlı kadın için “Mobil Okul”, Yenimahalle de ailenin korunması ve Kadına
Şiddetin Önlenmesi, Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi (AB Projesi)
ANKARA
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: İzmir Cad. 22/21 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 413 14 65 E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 100 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 200
Projeleri: Dostluk Pikniği, Tefsir Dersleri, Konferanslar, Tasavvuf Musikisi Konserleri
ANKARA
Türkiye Kadınlar Kültür Dayanışma Birliği T.KAD-BİR
Kuruluşun Statüsü: Birlik
Adres: Ragıp Tüzün Cad. No:272 3 A Yeni Mahalle/Ankara
Tel: 0312 336 60 86 E-mail: [email protected]
Projeleri: Kadın ve Aile Eğitimi
BURSA
Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat Eğitim Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Davud Dede Mah. Güreş Cad. No:25 /5 Yıldırım/Bursa
Tel: 0505 510 09 97 E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayı: 500 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 1500
Projeleri: 7-12 Yaş Din eğitimi, Ailede Din eğitimi seminerleri
BURSA
Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği/HAKÜDAD
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Selçuk Hatun Cad. Duran Apt. Daire:3 Osmangazi Bursa
Tel: 0224 223 72 06 E-mail: [email protected]
Projeleri: Bireye Değil Aileye Yardım, İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek, İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Aşevi Açılması
20
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
DİYARBAKIR
Hanımlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı/HAKYAD
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Fatih Cd. Budak Apt. Altı No:14 Bağlar/Diyarbakır
Tel: 0412 233 22 41 E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 5.000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 15.000
Projeleri: Sağlık Merkezi, Sevgi Mağazası, Giyim ve El Sanatları Kursları, Mahalli Yemekler ve Ev İdaresi
Kursu
DİYARBAKIR
Gülnihal Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Peyas Mahallesi Dicle Kent Villaları 249. Sok.No:26 Kayapınar-Diyarbakır
Tel: 0412 257 32 91 Web: www.gulnihaldernegi.com
E-mail:[email protected]
ERZURUM
Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği /ER-KADIN
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Yeğen Ağa İşmerkezi Gül Ahmet Cad. 1/9 Erzurum
Tel: 0442 213 55 10 Web: www.erkadinder.com E-mail: [email protected]
Projeleri: Çilek kokulu günler (Erzurum Çilek Tanıtım Etkinliği), Erzurum Folklorik Bebek Yapımı Eğitimi,
Trikotaj Eğitimi, Çiftçi kadınlara çilek yetiştirme eğitimi
HAKKARİ
Mahya Hanımlar Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Karayolları Karşısı Eti Bayi Yüksekova Hakkari
Tel: 0546 964 47 14 E-mail: [email protected]
İSTANBUL
Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği/AKODER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:15 Daire:62 Cevizlibağ/İstanbul
Tel: 0506 740 93 64 Web: www.akoder.net
E-mail: [email protected]
Projeleri: Bilinçli Medya İzleyicisi Projesi (BİMİP), Medya Okuryazarlığı
21
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İSTANBUL
Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/ERDEM-DER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Cad. Ümit Sok. No: 88 Parseller Avcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 423 37 57
Web: www.erdemder.gen.tr
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 3.000
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 12.000
Projeleri: Evliliğe Hazırlık Eğitim Projesi, ERDEMDER Egitim Projesi, Seslenince “BEN VARIM!” Diyen Gençlere Tarih
Cetveli
İSTANBUL
Felakette Acil Yardım Derneği/FAYDER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokak No:27/29 Kat:4/403 Cağaloğlu/Fatih İSTANBUL
Tel: 0212 532 69 85
Web: www.fay-der.org
Hizmet Verdiği aile Sayısı: 5.270
E-mail:[email protected]
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 26.370
Projeleri: Eğitim Kurumlarının Afete Hazırlığı Projesi, STK’lara Yönelik Afete Hazırlık Projesi, Her Evde Bir Kadına Afete Hazırlık Eğitim Projesi
İSTANBUL
Genç Diyalog Grubu/DİYALOG-G
Kuruluşun Statüsü: Grup
Adres: Millet Cad. Sarıkaya Apt. No:52 / 9 Haseki Fatih/İstanbul
Tel: 0212 523 71 87
Web: http://gencdiyalog.blogcu.com
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği aile Sayısı: 45 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 250
Projeleri: STK'ları Tanıyor ve Tanıştırıyoruz,
İSTANBUL
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Tophanelioğlu Caddesi, Aygün Sokak, Altunizade Plaza No:4 Altunizade/Üsküdar/ İstanbul
Tel: 0216 339 91 96
Web: www.gyvkadinplatformu.org
E-mail: [email protected]
İSTANBUL
Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği/GÜLDER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Merkez Mah. Fırın Sok. Erdi Apt. No:22 Daire:21-22 Avcılar/İstanbul
Tel:0212 694 29 17
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği aile Sayısı: 200
22
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 500
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İSTANBUL
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı /HEKVA
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Haseki Sultan MAH. Haseki Cad. No:33 Fatih/İstanbul
Tel: 0212 632 69 76
Web: www.hekva.org.tr E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 250
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 1.250
Projeleri: Çocuklar Geleceğimizdir Projesi, Akademik Konferanslar Dizisi ,Sağlıklı Anneler Sağlıklı Nesiller Projesi, Bilinçli Kadın Bilgili Toplum Projesi,
İSTANBUL
İstanbul Fatihleri İzci Kulübü Derneği/İFİK
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Teyfik Bey Mah. Gül Sok. Özbirlik Sitesi 1/C Blok Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0532 483 19 44
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 10.000
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 50.000
Projeleri: İzcilik Çalışmaları , Madde Bağımlılığı ile Mücadele Bilinçlendirme Seminerleri
İSTANBUL
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Haseki Sultan Mah. Haseki Kadın Sok.No:1 Aksaray/İstanbul
Tel: 0212 588 45 96
Web: www.hikde.org
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 791
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 3.172
Projeleri: Gonca Projesi, Bilgin Çekirdekler, Tomurcuk ve Filiz Kulüpleri Projesi
İSTANBUL
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Haseki Küçükmühendis Sk. No. 7 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 588 25 45
Web: www.hayatvakfi.org.tr E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 61
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 408
Projeleri: Çocuklar Sokakta Solmasın projesi Anne Eğitim Seminerleri Van'a Psiko-sosyal Destek Projeleri
İSTANBUL
Uluslararası Kadın ve Aile Derneği/UKADER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Yukarı Mah. Üsküdar Cad. Ayyıldızlar İş Merkezi Kat:5 No:107 Kartal/İstanbul
Tel: 0543 833 89 03
Web: www.ukadtr.org
E-mail: [email protected]
Projeleri: İslam Bilim Tarihi Eğitmen Eğitimi
23
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İSTANBUL
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Burhaniye Mah. Kağıtçıbaşı Sok. Örnek Apt. No:48 Daire:5 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0216 572 55 69
Web: www.ikadder.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 200 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 1000
Projeleri: Ailemiz Projesi - Gelecek Neslin Genç Koalisyonu Projesi-Gençlerle Geleceğe Gidiyoruz/3G Projesi,Aileleri ve
Gençleri Madde Bağımlılığından Koruma Projesi
İSTANBUL
İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği/AİLE-DER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Küçük Mühendis Sok. No:7 Haseki Fatih/İstanbul
Tel: 0212 588 25 45
Web: www.aileder.org.tr
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 472
Projeleri: AİLEDER Seminerleri, Aile Eğitim Atölyesi
İSTANBUL
Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Millet Cad. Sarıkaya Apt. No:52/9 Haseki/Fatih İSTANBUL
Tel: 0212 532 69 85
Web: www.gikap.org
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 500
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 2.500
Projeleri: Kadın STK’ları Destekleme ve Geliştirme Projesi
İSTANBUL
Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği/KASAD
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Cibali Mah. Üsküplü Cad. Yeşiltulumba Sok. No:11 Fatih/İstanbul
Tel: 0212 635 66 07
Web: www.kasad-d.org.tr
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 2412 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 24337
Projeleri: Eğitici Annelik Eğitimi, Okula Geç Kalma Projesi
İSTANBUL
Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Balat Mah. Mehmet Dede Sok. Fatih İstanbul
Tel: 0212 631 47 44
Web: www.mavihalic.org.tr
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 100 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 500
Projeleri: Yarına Umut Projesi, Hayata Köprü Projesi
24
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İSTANBUL
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Platformu/OKEP
Kuruluşun Statüsü: Platform
Adres: Büyük Çamlıca Cd. Selami Tekkıesi Sok No:5 Üsküdar /İstanbul
Tel: 0216 318 88 34 Web: okep2011blogspot
E-mail:
[email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 3000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 10000
Projeleri: Aile Eğitimi Projesi Sevgi Üçgeni Projesi Eğitici Eğitimi Projesi
İSTANBUL
Özlenen Çocuk Derneği/ÖZLENDER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Çatal Çeşme Sok. Üretmen Han No.27 /29 Kat:4 /404 Fatih /İstanbul
Tel: 0212 519 59 19 Web: www.ozlender.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 1500 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 7500
Projeleri: Bir Tadımlık Kahve Sohbetleri, Çocukların Olduğu Yerdeyiz
İSTANBUL
Sıcak Yuva Vakfı
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Millet Cad. No:109 Çapa Fatih/İstanbul
Tel: 0212 587 53 32 Web: www.sıcakyuva.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 1000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 5000
Projeleri: İSMEM Yaz ve Kış Spor Faaliyetleri
İSTANBUL
STK Çocuk ve Gençlik Platformu/STK ÇOGEP
Kuruluşun Statüsü: Platform
Adres: Çatal Çeşme Sok. Üretmen Han No.27 /29 Kat:4 /404 Fatih /İstanbul
Tel: 0212 519 59 19 Web: www.stkcogep.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 2000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 10000
Projeleri: Çocuk Evleri İnceleme Projesi- Çocuğa Yönelik Şiddeti Önlemede STK'ların Rolü Araştırma Projesi- Kazaların Önlenmesinde Trafik Parkları Projesi-Çocuk ve Genç Projeleri
İSTANBUL
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği/SÜRKADER
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: FSM Cad. Yıldız Apt. No:1 Daire:1 Beylikdüzü İstanbul
Tel: 0543 380 29 73 Web: www.surkader.com
E-mail: [email protected]
Projeleri: Farkındalık Eğitimleri, Kadınlar arası Dayanışma Projesi, Annem Benim Kahramanım Projesi,Kadın Siyaset Akademisi
25
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İSTANBUL
Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Çatal Çeşme Sok No:319 /3 Fatih/İstanbul
Tel: 0212 527 08 92
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 500 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 1700
İSTANBUL
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:18 / 4 Kısıklı Üsküdar İstanbul
Tel: 0216 344 34 15
Web: www.hazargrubu.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 100 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 750
Projeleri: Seminerler ve Programlar
İSTANBUL
İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı/İGETEV
Kuruluşun Statüsü: Vakıf
Adres: Bulgurlu Mah. Hanımseti Sok. No:43 Çamlıca Üsküdar İstanbul
Tel: 0216 326 64 02
Web: www.igetev.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 550 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 2450
Projeleri: Her Anne Bir Okul Seminerleri, Evlilik ve Aile Temel Eğitim Seminerleri
İSTANBUL
İnsani Değerler Platformu/İDEP
Kuruluşun Statüsü: Platform
Adres: Deniz Köşkler Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Yosun Sok. No: 1/3 Elit Evler A Blok Avcılar İstanbul
Tel: 0530 923 94 73
Web: www.idepplatformu.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 5000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 15000
Projeleri: Değerler Eğitimi Semineri - Kampanyalar- Bahar Çayları
İZMİR
İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: 108/27 Sok. No:14/C Esendere Karabağlar/İzmir
Tel: 0232 441 32 15
E-mail: [email protected]
26
TÜRAP BÜLTENİ / 3. SAYI
TÜRAP KATILIMCILARI
İZMİR
İzmir Yardımlaşma Derneği/İZYAD
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 64/401 Yüncü İş Merkezi Çankaya/İzmir
Tel: 0232 441 32 15
Web: www.izyad.org.tr E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 296 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 585
Projeleri: Yetim Projesi ,Yetim Projesi Çocuk Evleri
KARAMAN
Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Hacı Celal Mah. Hastane Cad. Karabacak Apt. No:4 Karaman
Tel: 0338 213 69 25
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 1000 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 3000
Projeleri: Ev kadınlara meslek edindirme Projesi Aile Okulu Projesi Kardelen Kreş Projesi
KONYA
Çağdaş Aile Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Mevlana Çarşısı Kat:2 No:205 Karatay Konya
Tel: 0332 353 21 62
Web: www.cagdasaile.com
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 1350 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 4500
Projeleri: Evlilik Okulu Gençler Evliliğe Hazır Mısınız? Projesi
KONYA
Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Ferhuniye Mah. Dr.Ziyapaşa Sok. No:6 Selçuklu Konya
Tel: 0332 351 96 96
Web: www.dosteli.org.tr E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 750 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 2250
Projeleri: Yaşamda Ben Projesi, Parçalanmış Aileler -Bizim Çocuklarımız Projesi, Çocuk Evliler Mutsuz Yetişkinler Projesi
MALATYA
Şehbal Malatya Kültür ve Sanat Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: İnönü Cad. 1.Sok. Mevlana Apt. Darie:11 Malatya
Tel: 0507 967 49 11
Web: www.malatyasehbal.com
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 40
27
TÜRAP KATILIMCILARI
NEVŞEHİR
Kır Çiçeği Aile Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Karasolu Mah. Osmanlı Cad. No:15 Nevşehir
Tel: 0505 852 30 63 E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 40 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 130
Projeleri: Kadına Özgüven Kazandırmak İletişim Seminerleri
SAMSUN
Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Kale Mah. Kazım Paşa Cad. Akman İş Merkezi No:18/3 İlk Adım/Samsun
Tel: 0362 431 59 94
Web: www.dostder.org.tr
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 100 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 250
Projeleri: Yaz Okulu Seminerleri, Hasbihal Programları
SAMSUN
Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Yüzüncü Yıl Bulvarı Şaik Apt. Kat:1 İlk Adım / Samsun
Tel: 0362 432 45 12
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 250
SİİRT
Doğu ve G.Doğu Bölgesinde Eğitim ve Sosyal Yardımlaşmayı Seven Kadınlar Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Yeni Mah. Medine Cad. Gözde Apt. altı No:21 Siirt
Tel: 0544 559 55 86
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 250 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 2000
Projeleri: Aile Mektebi, Meslek Edindirme Kursları, Bilinç Konferansları
ŞANLIURFA
İlk Öncüler Eğitim Kültür Sosyal Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği/Öncü-Der
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Bamya Suyu Mah. 197 Sok. No:2 Şanlıurfa
Tel: 0414 3131203
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 50 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 150
Projeleri: Aile Mektebi Projesi
ŞANLIURFA
El Birliği Derneği
Kuruluşun Statüsü: Dernek
Adres: Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:1 No:132 Şanlıurfa
Tel: 0414 215 53 53
Web: www.elbirligurfa.org
E-mail: [email protected]
Hizmet Verdiği Aile Sayısı: 800 Hizmet Verdiği Toplam Kişi Sayısı: 2500
Projeleri: 50 Kadınımıza İşyeri kazandırma Projesi, Güçlü Kadın Güçlü STK Güçlü Toplum Projesi, Güneş Enerjisi ile
Hijyenik Sebze Kurutma ve Paketleme Projesi - Sağlıklı Kadın Sağlıklı Annedir Projesi
Download

Ankara Bülteni 2013 - Türkiye Aile Platformu