CRNA GORA
UPRAVA ZA KADROVE
Sektor za obuku i razvoj kadrova
PROGRAM OBUKE
E mail: [email protected], [email protected]
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
UPRAVA ZA KADROVE
Tel: 203 171, 203 170, 201 036, Fax: 202 290, 201 036
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
PROGRAM OBUKE
OPŠTE INFORMACIJE
Mjesto održavanja obuka
Sve obuke u organizaciji Uprave za kadrove održavaju se u sledećim prostorijama:
U Podgorici, zgrada Uprave za kadrove, ul.Jovana Tomaševića 2a
U Baru, zgrada Opštine Bar
U Bijelom Polju, zgrada Privrednog suda
U Rožajama, osnovna škola „Mustafa Pećanin“
Po potrebi, Uprava za kadrove može seminare organizovati i u drugim opštinama.
Plan realizacije obuka
Program obuke je planiran da se realizuje dva puta mjesečno i tačno utvrđeni termini za
određene ciljne grupe će biti blagovremeno dostavljeni svim institucijama i objavljeni na
sajtu Uprave za kadrove.
Prijava na obuku
Obrazac za prijavu na obuku nalazi se na sajtu Uprave za kadrove, www.uzk.co.me, a isti će
prilikom poziva na obuku biti dostavljen svim polaznicima.
Odjava sa obuke
U slučaju opravdane nemogućnosti pohađanja obuke, polaznik je dužan najkasnije 2 dana
prije održavanja iste da se odjavi na propisanom obrascu koji se nalazi na sajtu Uprave za
kadrove.
Predavači
Za realizaciju Programa „Opšti upravni postupak“ angažujemo stručnjake iz akademske
sfere, Upravnog suda i državne uprave sa bogatim iskustvima iz predmetne materije.
Sredstva za realizaciju Programa obuke
Sredstva za realizaciju Programa obuke obezbjeđena su u Budžetu Crne Gore i službenicima
je omogućeno da besplatno pohađaju ove obuke.
TEMA
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
TEMA
PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj obuke:
Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim institutima i načelima opšteg upravnog postupka
u cilju osposobljavanja istih za samostalno vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnom
postupku.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji do sada nijesu vodili upravni postupak, niti rješavali predmete u upravnom postupku ( koji imaju do 3 godine radnog iskustva), a pripremaju se za te poslove i
zadatke, odnosno potrebno im je osvežiti znanje, kako bi se pripremili za samostalno vođenje
postupka.
•• Sadržaj obuke:
I dan
•• Stranke u upravnom postupku
•• Pokretanje postupka
•• Vrste upravnih postupaka (pret••
••
••
••
••
hodni, skraćeni, ispitni)
Prethodno pitanje
Dokazna sredstva
Rješenje
Zaključak
Radionica
II dan
•• Žalba
•• Postupak prvostepenog organa po
žalbi
•• Postupak drugostepenog organa po
žalbi
•• Izvršnost,konačnost, pravosnažnost
•• Izvršenje
III dan
•• Pojam upravnog spora
•• Stranke u upravnom sporu
•• Akti koji se ne mogu osporavati u
upravnom sporu
•• Postupak suda po tužbi
•• Vrste upravnih sporova
•• Odluke upravnog suda
•• Vanredna pravna sredstva u upravnom sporu
•• Radionica
Metod predavanja:
Prezentacija, praktični primjeri, interakcija, radionice,
Trajanje: 3 dana
Termin realizacije:
Termin realizacije će biti predviđen kvartalnim
Planovima realizacije obuka, dostavljen svim organima i objavljen na internet stranici Uprave za
kadrove
Šta dobijamo pohađanjem ove obuke
Pohađanjem ove obuke službenik je savladao
osnovna načela i institute opšteg upravnog postupka, kroz interakciju sa predavačima i ostalim
učesnicima seminara ima mogućnost razmjene
znanja i iskustava, i kroz praktičan rad pokazuje
stepen samostalnosti za postupanje po Zakonu o
opštem upravnom postupku.
Cilj obuke:
Proširivanje znanja i razmjena iskustava kod postupanja po Zakonu o opštem upravnom
postupku.
Ciljna grupa:
Službenici koji vode prvostepeni upravni postupak.
Sadržaj obuke:
Metod predavanja:
I dan
•• Stranke u upravnom postupku
•• Pokretanje postupka
•• Vrste upravnih postupaka (prethodni, skraćeni, ispitni)
•• Prethodno pitanje
•• Dokazna sredstva
•• Rješenje
•• Zaključak
•• Radionica
Prezentacije, praktični primjeri, interakcija, radionice
II dan
•• Žalba
•• Postupak prvostepenog organa
po žalbi
•• Izvršenje
•• Vanredna pravna sredstva
•• Radionica
Trajanje: 2 dana
Termin realizacije:
Termin realizacije će biti predviđen kvartalnim
Planovima realizacije obuka, dostavljen svim
organima i objavljen na internet stranici Uprave za kadrove.
Šta dobijamo pohađanjem ove obuke
Pohađanjem ove obuke službenik se kroz predavanja, praktične primjere, razmjenu iskustava i dobru praksu stručno osposobio za samostalno vođenje prvostepenog upravnog
postupka. Službenici imaju mogućnost da
postave i rješavaju određene nedoumice u praksi kod primjene Zakona o opštem u upravnom
postupku.
TEMA
DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj obuke:
Proširivanje znanja i razmjena iskustava kod postupanja službenika u drugostepenom upravnom postupku.
Ciljna grupa:
Službenici koji vode drugostepeni upravni postupak.
Sadržaj obuke:
Metod predavanja:
I dan
•• Postupak drugostepenog organa po
žalbi
•• Odluke drugostepenog organa
•• Izvršnost, konačnost, pravosnažnost
•• Izvršenje
•• Vanredna pravna sredstva
Prezentacije, praktični primjeri, interakcija,
radionice
II dan
•• Pojam upravnog spora
•• Stranke u upravnom sporu
•• Akti koji se ne mogu osporavati u
upravnom sporu
•• Postupak suda po tužbi
•• Vrste upravnih sporova
•• Odluke upravnog suda
•• Vanredna pravna sredstva u upravnom sporu
•• Radionica
Trajanje: 2 dana
Termin realizacije
Termin realizacije će biti predviđen kvartalnim Planovima realizacije obuka, dostavljen svim organima i objavljen na internet
stranici Uprave za kadrove
Šta dobijamo pohađanjem ove
obuke
Pohađanjem ove obuke službenik se kroz
predavanja, praktične primjere, razmjenu
iskustava i dobru praksu stručno osposobio za vođenje drugostepenog postupka.
Službenici imaju mogućnost da postave i
rješavaju određene nedoumice u praksi kod
postupanja u drugostepenom upravnom
postupku.
O
vaj programski segment ima za cilj da upozna službenike sa osnovnim načelima opšteg upravnog postupka i upravnog spora, načinom
pokretanja postupka, pravilima i procedurama u postupku, načinom
ostvarivanja prava i njihovom zaštitom.Namijenjen je službenicima
koji u obavljanju svojih redovnih aktivnosti postupaju po Zakonu o
opštem upravnom postupku, bilo da su to službenici koji vode prvostepeni upravni postupak, službenici koji vode drugostepeni upravni
postupak ili državni službenici koji do sada nijesu vodili upravni postupak, niti rješavali predmete u upravnom postupku, a pripremaju se
za te poslove i zadatke, odnosno potrebno im je osvežiti znanje, kako
bi se pripremili za samostalno vođenje postupka.
U
zavisnosti od ciljne grupe ovaj program obuke sadrži i različite
teme za različite polaznike, podijeljene po tematskim cjelinama u trajanju od dva odnosno tri dana u zavisnosti od složenosti predmetne
materije.
P
ohađanje ove obuke ima za cilj da se ojačaju administrativni kapaciteti službenika koji postupaju po Zakonu o opštem upravnom
postupku, odnosno pripremaju se za postupanje po Zakonu, a ista
proizilazi i iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz
mišljenja Evropske komisije, gdje u dijelu oblasti državne uprave kao
jedna od aktivnosti predviđena i izrada Programa i Plana obuke za
implementaciju Zakona o opštem upravnom postupku, kao i identifikacija polaznika obuka po institucijama.
Download

program obukeOUP.pdf - Uprava za Kadrove Crne Gore