Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, TACSO
Crna Gora
Bilten izdaje kancelarija TACSO u Crnoj Gori. Multikorisnički projekat koji finansira Evropska Unija
Konferencija: „Rezultati OCD i Sistem osiguranja
kvaliteta za OCD“
Konferencija na temu
„Rezultati OCD i sistem
osiguranja kvaliteta za
OCD“održana
je
14.10.2011. u Podgorici.
Cilj konferencije bio
je upoznavanje
organizacija civilnog
društva(OCD) i
predstavnika javnog
sektora sa mehanizmima
i alatima za dalji razvoj
organizacija civilnog
društva. Konferenciji su
prisustvovali predstavnici
nevladinih organizacija,
predstavnici Delegacije
Evropske Unije, Vladine
Kancelarije za saradnju
sa nevladinim
organizacijama, članovi
LAG-a.Zaključci
konferencije su:
Neophodno
je nastaviti
aktivnosti u
oblasti sistema
osiguranja
kvaliteta za
OCD u Crnoj
Gori;
Neophodna
je podrobna
analiza
standarda
kvaliteta;
Neophodno
je uraditi plan
-
budućih koraka
u razvoju
sistema
kvaliteta u
Crnoj Gori uz
podršku
TACSO
kancelarije;
Neophodno
je upoznati
Vladu, Institut
za
standardizaciju
i druge
relevantne
institucije sa
uradjenom
analizom i
planom
Dodjela diploma svim uspješnim polaznicima TACSO
TACSO Kancelarija u
Crnoj Gori organizovala
je 25. novembra 2011.
godine svečanu dodjelu
diploma svim uspješnim
polaznicima TACSO
treninga.
Diplome za više od 100
uspješnih polaznika
obuka uručio je šef
političke sekcije EU
Delegacije u Crnoj
Gori gospodin Alberto
Cammarata i šef TACSO
kancelarije u Crnoj Gori
gospodin Goran Đurović.
Dodjeli diploma
Projekat finansira Evropska Unija
pristustvovali su
i predavači/treneri.
TACSO kancelarija u
Crnoj Gori je u toku prve
faze projekta sprovela
obuke na kojima su
učestvovala 242
predstavnika
organizacija civilnog
društva, a obuke su
najvećim dijelom bile
posvećene
organizacijama koje su
manje razvijene.
.“Evropska unija
pridaje veliku važnost
aktivnostima
realizovanim od strane
organizacija civilnog
društva i čvrsto vjeruje u
važnu ulogu koju dobro
organzovano, funkcionlano
i jako civilno društvo igra
u jačanju pluraizma,
demokratije i ljudskih
prava.” istakao je
gospodin Alberto
Cammarata, šef političke
sekcije EU delegacije u
Crnoj Gori.
Četvrto izdanje
Decembar 31,2011.
Izdvajamo:

Konferencija
„Rezultati OCD i
sistem osiguranja
kvaliteta za
OCD”

Konferencija
„Saradnja
sindikata i NVO
u Crnoj Gori”
U ovom izdanju:
Konferencija
1
„Rezultati OCD i
Sistem osiguranja
kvaliteta za
OCD“
Dodjela diploma
1
Konferencija
„Saradnja
sindikata i NVO
u Crnoj Gori“
2
Publikacija”Izvještaj 2
o analizi potreba
Crna Gora”
On-line konsultacije 2
Najave
Projekat provodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
3
Page 2
Konferencija „Saradnja sindikata i nevladinih organizacija u Crnoj
Gori“
Konferencija”Saradnja sindikata
i nevladinih organizacija u
Crnoj Gori“, održana je u
Podgorici, 22. decembra 2011.
godine.
Evropske Unije, Vladine
Kancelarije za saradnju sa
nevladinim organizacijama,
članovi LAG-a.
Zaključci konferencije su:
Cilj konferencije bio je
unapređenje saradnje
organizacija civilnog društvasindikata i nevladinih
organizacija.
Na konferenciji je
predstavljenjo aktuelno stanje u
nevladinim i sindikalnim
organizacijama u Crnoj Gori,
analizirane su oblasti u kojima
sindikati i NVO mogu
sarađivati i predloženi modeli
saradnje u cilju postizanja boljih
rezultata u zajednici.
Konferenciji su prisustvovali
predstavnici sindikata,
nevladinih organizacija,
predstavnici Delegacije
- NVO i Sindikat posebno trebaju sarađivati u oblasti obrazovanja, blagovremenom i
pravilnom prepoznavanju i razumijevanju diskriminacije,
suzbijanju svih oblika
zlostavljanja na radu posebno
mobinga na radnom mjestu,
promovisanju sindikata kao
preventivnog i zaštitnog mehanizma, jačanju samopouzdanja
zaposlenog i povjerenja u sindikalno organizovanje, i u pogledu pritiska prema poslodavcima i sistemskim institucijama, posebno inspekcijskim
službama, kako bi se osiguralo
potrebno dostojanstvo i obezbijedila vladavina prava i
poštovanja radnih prava;
- U sprovedenoj raspravi ocijenjeno je potrebnim uspostavljanje
koordinacije izmedju NVO i
sindikata i formiranje zajedničkog tijela koje bi definisale
konkretna zajednička programska područja i dokumenta;
- Kontakt osobe u sindikalnim
centralama koje će biti
zadužene za kontakte sa NVO
sektorom;
- Zajedničke inicijative za postizanje određenih poreskih
olakšica za NVO i sindikat u
domenu onih koje imaju vjerske
zajednice.
On-line konsultacije o pripremi poziva za podnošenje prijedloga
projekata u okviru IPA 2011 Programa za civilno društvo,
Učestvujte
u on-line
konsultaci
jama!
U sklopu aktivnosti koja se
tiče pripreme poziva za
podnošenje prijedloga
projekata u okviru IPA 2011
Programa za civilno društvo,
Delegacija Evropske unije u
Crnoj Gori i TACSO
projektni tim pozovali
su sve zainteresovane organ
izacije civilnog društva da
uzmu učešće u on-line
konsultacijama .
Od organizacija se očekuje
da predlože aktivnosti čija
bi realizacija dovela do
ostvarenja rezultata u okviru
sljedećih prioriteta:
-Jačanje kapaciteta
organizacija civilnog društva
za učešće i zastupanje
građana
Projekat finansira Evropska Unija
u procesu donošenja odluka
i za praćenje i
procjenu implementacije
politika, strategije i zakona,
-Podrška građanskim i
inicijativama izgradnje
kapaciteta u
cilju jačanja uloge civilnog
društva u razvoju zajednice.
Sve sugestije od strane
organizacija civilnog društva
treba poslati na TACSO email adresu:
[email protected] najkasnije
do 30. januara 2012.
godine. Konsultaciju će
pratiti radionica koja će biti
organizovana sredinom
februara 2012. godine.
Publikacija”Izvještaj o analizi potreba-Crna Gora”
Cilj ove studije je da pruži
obuhvatnu analizu civilnog
društva u Crnoj Gori i
okruženja u kojem ono
funkcioniše, uključujući
njegove prednosti i mane,
dosadašnja postignuća i
izazove sa kojima se suočava
u svom budućem razvoju
Publikacija”Izvještaj o analizi potreba-Crna Gora” dostupan je na TACSO internet
stranici: www.tacso.org
Projekat provodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Page 3
TACSO Priručnici
TACSO kancelarija u Crnoj Gori
je u toku prve faze projekta
sprovela obuke koje su bile
namenjene manje razvijenim, ali i
dobro uspostavljenim
organizacijama civilnog društva.
Nakon uspešnog završetka ovih
programa obuke i u cilju daljeg
jačanja kapaciteta organizacija
civilnog društva, TACSO je
odlučio da objavi pet priručnika
koji će i drugim organizacijama
približiti teme ovih treninga:





Upravljanje
projektima
finansiranim iz
fondova
Evropske unije
Učešće građana
u procesima
donošenja
odluka
Prikupljanje
sredstava za rad
organizacija
civilnog društva
Upravljanje u
organizacijama
civilnog društva
Javno
zagovaranje i
lobiranje za
društvene
promjene
Ovi priručnici su
namjenjeni za upotrebu u
organizacijama civilnog
društva. Priručnici se
mogu besplatno preuzeti
sa TACSO internet
stranice:
www.tacso.org
Najave:
Regionalne TACSO
aktivnosti:

Regionalna
konferencija o
socijalnom
preduzetništvu
Istanbul, Turska, od
29. februara do 1.
Marta 2012.
Projekat finansira Evropska Unija
TACSO aktivnost u
Crnoj Gori:

Radionica pripreme
poziva za podnošenje
prijedloga projekata u
okviru IPA 2011
Programa za civilno
društvo, Februar 2012.

Konsultacije za najmanje 10 OCD za
podnošenje prijedloga
projekata za EU
fondove, Mart 2012.

Trening „Upravljanje
projektima finansiranim iz EU fondova“, Mart 2012.
Više informacija
možete pronaći na:
www.tacso.org
Projekat provodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Ukratko o TACSO projektu
SIPU International, u saradnji sa članovima konzorcijuma, predvodi dvogodišnji
program koji finansira Evropska Unija, vrijedan 6.7 miliona EUR. Projekat, Tehnička
podrška organizacijama civilnog društva, se provodi u 8 korisničkih zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata za prijem u EU. Glavni cilj projekta je jačanje
sveukupnih kapaciteta i odgovornosti OCD u cilju pružanja kvalitetnih usluga i
održive uloge OCD u demokratskom procesu. Rezultati projekta uključuju stvaranje
sistema za pružanje tehničke podrške, formiranje lokalnih savjetodavnih grupa,
identifikaciju prioritetnih potreba civilnog društva u svim zemljama i regionu u celini u
kojima će se stvarati i provoditi programi, organizaciju prezentacija, partnerskih i
informativnih skupova, kao i postavljanje internet stranice
Partneri u projektnom
konzorcijumu
SIPU International
www.sipuinternational.se
Civil Society Promotion Center
www.civilnodrustvo.ba
Human Resource Development
Foundation
www.ikgv.org
Foundation in Support of Local
Democracy
www.frdl.org.pl
Partners Foundation for Local
Development
www.fpdl.ro
Kontakti
Regional Office
Potoklinica 16
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Ph. no: +387 (0)33 532 757
[email protected]
Croatia T/A Help Desk
Amruševa 10/1
10 000 Zagreb, Croatia
Ph. no: +385 1 45 99
821/825
[email protected]
Montenegro T/A Help Desk
Dalmatinska 78
20 000 Podgorica,
Montenegro
Ph. no: +382 20 219 122/123
[email protected]
Albania T/A Help Desk
Rr “Donika Kastrioti”
“Kotoni” Business Centre,
K-3, Nr. 7,
Tirana Albania
Ph. no: +355 (4) 22 59 597
[email protected]
Kosovo under UNSCR
1244/99 T/A Help Desk
Kazli Grajqevci 4/a
10 000 Pristina, Kosovo
Ph. no: +381 38 220 517
[email protected]
Serbia T/A Help Desk
Španski boraca 24, stan broj 3
11 070 New Belgrade, Serbia
Ph. no: +381 11 212 93 72
[email protected]
Bosnia and Herzegovina
T/A Help Desk
Kalesijska 14/3
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Ph. no: +387 (0)33 546 351
[email protected]
Projekat finansira Evropska Unija
Former Yugoslav
Republic of Macedonia
T/A Help Desk
11 Oktomvri 6/1-3
1000 Skopje
Ph. no: +389 2 322 53 40
[email protected]
Turkey T/A Help Desks
Yenicarsi Caddesi No. 34
34425 Beyoglu
Istanbul, Turkey
Ph. no: +90 212 293 15 45
[email protected]
Gulden Sk. 2/2
Kavaklidere – 06690
Ankara, Turkey
Ph. no: +90 312 426 4451
[email protected]
Projekat provodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Download

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, TACSO Crna Gora