Основна школа "Алекса Шантић",
Калуђерица, Краља Петра Првог бр.9;
тел. 011/3410-655,
www.osas.edu.rs
direktor@ osas.edu.rs
sekretar@ osas.edu.rs
[email protected]
Одржани мултимедијални часови 2013/2014. школска година
Наставник
Наставни предмет
Наставна јединица
Тип часа
Од.
Датум
Наташа Перовић
историја
Географска открића новог века
обрада
7/6
9.9.2013.
Гордана Јовановић
5/5
9.10.2013.
обрада
8/5
30.10.2013.
ПП служба,
Александар Стевић
ПП служба
Миланка Топић
географија
Обавезе и одговорност ученика у
саобраћају
„Писма из Италије“, Љубомир
Ненадовић
Јапан
утврђивање
Светлана Стаменковић
техничко и информ.
образовање
српски језик
обрада
7/6
01.11.2013.
ПП служба
Наташа Перовић
историја
„Балкански ратови“
утврђивање
8/4
27.11.2013.
ПП служба
Миланка Топић
географија
„Савезна Република Немачка“
обрада
6/4
14.4.2014.
одељ. 6/5, 6/6,
Наташа Перовић,
Гордана Јовановић,
Бобан стојчетовић
Светлана Сикимић
физика
обрада
8/3
30.4.2014.
Урош Латиновић
руски језик
„Допринос Николе Тесле и Михајла
Пупина науци“
„По златним круговима Русије и
Србије“
8/3
8.5.2014.
Живадинка Папуга
руски језик
7/1
30.5.2014.
руске бајке
Часу
присуствовали
ПП служба
одељ. 8/1, 8/2,
помоћник директора,
педагог, Јелена
Радиновић, Милан
Пантелић, Весна
Марковић, Љубица
Мариновић,
Живадинка Папуга
пп служба, помоћник
директора
Download

Мултимедијални часови