“ İSMEK’İN USTALARI ”
YA Ş AYA N D O Ğ U
İSMEK RESİM İHTİSAS MERKEZİ KURSİYERLERİ SERGİSİ
YAŞAYAN DOĞU
İSMEK RESİM İHTİSAS MERKEZİ KURSİYERLERİ SERGİSİ
2 - 18 Nisan 2014 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ SULTANAHMET KAMPÜSÜ
Başkan’ dan
yetiştiği topraklardan beslenerek binbir emekle eserlerini
ortaya koymuştur. Bir çini deseni veya tezhip motifi, tek
bir çizgiyle çok şey anlatan derin manaları haiz bir elif ve
daha nicesi, hep aşkla ve şevkle çekilen zahmetin rahmeti
olmuştur.
malarımızı sürdürdük. Mahmut Cüda’nın, Feyhaman Duran’ın
portrelerini, Neşet Günal’ın toprak insanlarını, Şevket Dağ’ın
enteriyörlerini bilmeden bu resimleri oluşturamazdık. Sanatsal
gelişimimizin köklerini oluşturan, isimlerini buraya sığdıramayacağımız tüm sanatçıların oluşturduğu görsel kültürümüze katkıda
bulunabilmek adına bu işleri üreterek siz izleyicilerimizle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz.
İSMEK, 1996 yılından beri ücretsiz sanat ve meslek eğitimi
vermekte, pek çoğu unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı
ve de özellikle geleneksel sanatlarımızı İstanbullulara sevdirmektedir. Usta öğretici ve kursiyerlerimiz, binbir emekle
ürettikleri değerli eserleri, düzenlenen sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunmaktadır. Bu yıl birbirinden kıymetli
eserlerin yer alacağı on farklı sergimizi “İSMEK’in Ustaları”
adı altında gerçekleştiriyoruz.
Değerli Sanatseverler,
İnsan olarak iyiye, güzele, maddi ve manevi her türlü zenginliğe ulaşmak için çalışmak, emek vermekle yükümlüyüz. Atalarımız, istediğimiz bir şeyi elde etmek için çalışıp
çabalamanın önemine dikkat çekerken “zahmetsiz rahmet
olmaz” demişlerdir. Emek verip elde ettiğimiz, emeğimizle
ürettiğimiz şey, niteliği ve niceliği ne olursa olsun, başka
her şeyden daha kıymetlidir. Bizim de İstanbul sevdamız,
bu şehre verdiğimiz emekten, halkına hizmetten kaynaklanmaktadır.
Anadolu topraklarında filizlenip yeşeren ve kültürümüzün
ayrılmaz parçası olan sanatlarla üretilmiş eserlerin hiçbiri
zahmetsiz, emeksiz vücuda gelmemiştir. İsmini tarihe yazdırmış sanatkârlar da, adı gizli kalmış nice sanatkâr da,
İSMEK Resim Zümre Başkanı Emrah Tunaboylu’nun İSMEK
Resim Usta Öğreticisi Şebnem Altuntaş ile birlikte hazırladığı, Bakırköy Resim İhtisas Merkezi mezun kursiyerlerimizin çalışmalarından oluşan “Yaşayan Doğu” isimli sergi de
bunlardan biri. Elinizdeki bu albümde, geleneksel Anadolu
süsleme sanatları ile klasik ve modern Batı resmi arasındaki
ilişki incelenerek üretilmiş birbirinden güzel eserler yer alıyor. Albümdeki eserlerin ve daha pek çoğunun yer alacağı
“Yaşayan Doğu” adlı sergi, siz sanatseverleri, değerli Türk
ressamlarının izlerini bulabileceğiniz renklerin dünyasına
götürecek.
Sanatla güzelleşen bir gelecek dileklerimle…
Toplumsal gelişimin en önemli dinamiklerinden biri kültürel
gelişimdir. Kent insanının kültür-sanat alanındaki ihtiyacının
karşılanması konusunda kurumumuz İSMEK çok büyük katkılar yapmıştır. Sergimize katılan sanatçı adaylarımız İstanbul’un
çok uzak semtlerinden birinci seviye eğitimlerini tamamladıktan
sonra resim sanatında derinlemesine çalışmalar yapabilmek için
Bakırköy Resim İhtisas Merkezi’ne gelerek öğrencimiz olmuşlardır. Bu öğrencilerimiz 2012 yılında üçüncü seviye eğitimlerimizi
başarıyla bitirmiş, ardından dördüncü seviye programına dahil
olarak sanat tarihi, görme biçimleri ve estetik kuramları üzerine
teorik dersler alarak esnek bir eğitim planıyla yaşam boyu öğrenme planlarını sürdürmüşlerdir. Planlı bir eğitim sonucu sadece
yeteneklerini değil düşüncelerini, duygularını ve heyecanlarını
tuvallere yansıtmışlardır. Gönülden inanıyoruz ki bundan sonra
da resim yapmaya, duygu ve düşüncelerini, özgün kimlikleriyle
aktarmaya devam edeceklerdir.
Yaşayan Doğu
Kültür, insanların maddi ve manevi alanda ürettikleri, tasarladıkları her şeyi ve değerler sisteminin tümünü kapsar. Medeniyetimizin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerlerin, görsel hafızamız üzerinde bıraktığı izlerin tuvallere aktarıldığı bu sergide;
geleneksel Anadolu süsleme sanatları ile klasik ve modern Batı
resmi arasındaki görsel–anlamsal ilişkiyi inceledik. Günümüzdeki iletişim olanaklarının yaygınlaşmasıyla beraber resim sanatı
artık salt Batı kültürüne ait olamayacak kadar yaygın ve toplumsal
karşılığı olan evrensel ifade aracına dönüşmüştür.
Resim sanatının olanakları ile kendini ifade eden sanatçının etrafını sarmalayan, içine doğduğu kültürel değerlerden etkilenmemesinin olanaksız olduğu tezinden hareketle sergi konusunu
oluşturduk. Resimlerin tasarlanması sırasında geçmişin çok değerli Türk ressamlarının izinden giderek araştırmalarda bulunduk.
Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ını, Osman Hamdi Bey’in Osmanlı
kadınının günlük yaşantısını nasıl ele aldığını inceleyerek çalış-
Sergimizin hazırlık sürecinde fotoğraf branşının ihtisas sınıfı öğrencilerine ve öğretmenleri İSMEK Fotoğraf Zümre Başkanı Meltem Koban’a projemize olan katkılarından dolayı teşekkür ederim.
“Yaşayan Doğu” adıyla hazırladığımız bu sergi projesini birlikte
yürüttüğüm sanatçı büyüğümüz Şebnem Altuntaş’a ayrıca teşekkür ederim.
Toplumumuzun kültürel kalkınmasına çok büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSMEK aracılığıyla resim
branşına sunduğu olanaklar sayesinde eğitimimizi insanlarımızın
ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirebilmekteyiz. “İSMEK’in Ustaları” üst başlığı altında hazırlanan bu sergi vesilesiyle bizlere bu
imkanları sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve kurumumuz İSMEK’e şükranlarımızı sunuyoruz.
Emrah TUNABOYLU / İSMEK Resim Zümre Başkanı
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Ari TOKATLIOĞLU
Aslıhan İÇKE
6
7
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
8
9
Nuran GÜRSU
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Aymenur ÖNALMIŞ
Aymenur ÖNALMIŞ
10
11
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Aynur HALİLOĞLU
Aynur HALİLOĞLU
12
13
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Ahmed Cihad GENÇ
Ahmed Cihad GENÇ
14
15
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Çiğdem SOYTÜRK
Deniz ULUÇ
16
17
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Erkan KARASOY
Erkan KARASOY
18
19
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Candan ULUĞ
Gülsemen YILDIRIM
20
21
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Fahriye DEMİRCİ
Fahriye DEMİRCİ
22
23
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Erol OĞUZTÜRK
Erol OĞUZTÜRK
24
25
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Fahriye DEMİRCİ
Fersun DAZKIR
26
27
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
28
29
Oya BEKTAŞ
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Gülseven SÜNGÜ
Harika GÖVEN
30
31
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Hayri CAN
Hediye AYDIN
32
33
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Hediye AYDIN
Füsun GÜNDÜZ
34
35
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Asude KOÇAN
Nihal HAMSİCİ
36
37
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
İlhan EREN
Huriye EKİNCİ
38
39
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
40
41
Nesibe MOĞOLKOÇ
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Mithat ATAÇ
Janet SİMSAR
42
43
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Mücella ÖZARPACI
Müesser KESBİÇ
44
45
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Emrah TUNABOYLU
Cafer BIKMAZ
46
47
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Meltem İLKUTU
Nilgün PALANCIOĞLU
48
49
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Nuran AVCI
Pelin NİŞANCI
50
51
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Selma OBUT
Serpil OFLUOĞLU
52
53
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Serap SONAY
Serap SONAY
54
55
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
56
57
Nebahat KURU
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Sevgi ATA
Şebnem ALTUNTAŞ
58
59
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Sevgi DOĞAN
Zekiye DAYAR
60
61
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Nevin LEBLEBİCİ
Zübeyde TOPALIOĞLU
62
63
YAŞAYAN DOĞU
YAŞAYAN DOĞU
Yücel SONGÜ
Suhran PUPUNSAYA
64
65
YAŞAYAN DOĞU
Müesser KESBİÇ
66
Download

YA Ş A YA N D O Ğ U - İsmek - İstanbul Büyükşehir Belediyesi