DIJAGRAM ODREDJIVANJA VELICINE VENTILA ZA PARU
DIJAGRAM ODREDJIVANJA VELICINE VENTILA ZA VODU
ρ
= 1 kg / dm3 dimenzija regulacionog ventila bira se iz dijagrama Q – w
Za vodu gustine
( protok – brzina strujanja ). Brzinu protoka u ventilu birati u granicama ( 0.8 – 1.2 m/s. Optimalana
brzina je 1 m/s.
U slucaju potrebe za korekcijom hidraulicnog otpora na trasama, regulacioni ventil je
pozeljno birati na povecanom otporu I brzinama protoka kroz ventil 1.5 – 1.6 m/s.
Protok kroz ventil za bilo koju drugu tecnost cija je gustina
ρ ≠ 1 izracunava se prema
obrazcu.
Q = 0.1Kv
Δp
ρ'
Q (m3/h) - protok
Kvs (m3/h) - protok ventila pri Δ p = 100 Kpa
Δ p ( Kpa ) – razlika pritisaka ispred I iza ventila
ρ ( kg / dm3 ) - specificna tezina vode 200 C
ρ'
(kg / dm3) – specificna tezina drugog fluida
PRIMER: Kroz ventil DN 40 protice metil alkohol
ρ ' = 0.791 kg / dm3
Δ p = 40 Kpa, koliki je protok kroz ventil
Q = 0.1 ⋅26 ⋅
40
= 18.489 m3/h
0.791
uz razliku pritiska
Download

dijagram odredjivanja velicine ventila za paru dijagram odredjivanja