Swiss Cooperation Office Serbia
Embassy of Switzerland
Швајцарска канцеларија за сарадњу за Србију
Амбасада Швајцарске
Socijalna inkluzija i unapređenje životnih uslova Roma u Srbiji
Migracije
Trajanje projekta:
2013 – 2016
Budžet projekta:
2.541.000 švajcarskih franaka
Doprinos Švajcarske: 1.006.000 švajcarskih franaka
Izvor finansiranja:
Partneri na projektu:
.
.
Linkovi:
Švajcarska federalna kancelarija za migracije (FOM)
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS-EPER),
Swiss Resource Center and Consultancies for Development (SKAT), i
Ekumenska Humanitarna Organicacija (EHO) i Romski resursni Centar
www.ehons.org, www.romacenter.ehons.org
Kontakti:
.
EHO: Robert Bu
[email protected], (+381) 21 469 616
.
.
Švajcarska kancelarija za saradnju sa Srbijom: Jovana Mihajlović
[email protected], (+381) 11 728 7022
Opis projekta
Projekat će povećati kapacitete Roma i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i ohrabriće ih da
mobilišu sopstvene resurse u četiri oblasti: (i) Unapređenje uslova života u romskim naseljima; (ii)
Obrazovanje (iii) Zapošljavanje i dohodovanje i (iv) Zagovaranje, informisanje i savetodavne usluge. Takođe je
planirano da model „Održive obnove romskih domova samostalnom izgradnjom”, koji je utemeljen u
Nacionalnoj strategiji za Rome Republike Srbije, a koji podrazumeva da stanovnici naselja imaju vodeću ulogu
od planiranja do same izgradnje, bude primenjen na nivou opština. Primeri najboljih praksi razvijenih u
Vojvodini (2008-2012), će biti predstavljeni širom Srbije. Švajcarska federalna kancelarija za migracije,
Kneževina Lihtenštajn, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS-EPER), lokalne samouprave u
Srbiji i drugi međunarodni partneri obezbeđuju jednaku finansijsku podršku. Projekat izvodi Ekumenska
humanitarna organizacija (EHO) preko svog Romskog resursnog centra.
Aktivnosti











Osmisliti, standardizovati i formalizovati pravne, institucionalne i organizacione procedure izgradnje.
EHO/HEKS prenosi metode i iskustva, predstavnicima republičkih, pokrajinskih i opštinskih vlasti.
Testiranje decentralizovanog sprovođenja projekta i metode mentorstva na daljinu.
Renoviranje 240 kuća u devet romskih naselja (pet u Centralnoj i četiri u Južnoj Srbiji) kroz primenu
pristupa u kome stanovnici naselja vode ceo proces sprovođenja.
Izgradnja kapaciteta 30 pedagoških asistenata da na adekvatan način pružaju podršku romskim đacima u
15 odabranih škola.
Promovisanje interkulturnog obrazovanja kroz 30 radionica u 15 osnovnih škola.
Dodatno osmisliti, standardizovati i formalizovati šemu malih grantova za osnovne škole.
Razviti Programe zapošljavanja Roma zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) na
lokalu, čime će se obezbediti osnova za njihovo dalje repliciranje na nacionalnom nivou.
Pravno –administrativno savetovanje za 6.000 Roma (povratnici, raseljena lica i domicilno stanovništvo)
na temu njihovih prava i obaveza kroz 30 sesija zagovaranja u devet opština i u EHO Centru za migracije.
Povezati švajcarske institucije, koje se bave Romima povratnicima sa lokalnim savetodavnim službama
kako bi se obezbedio brži i jednostavniji povratak i reintegracija.
Podrška i osnaživanje romskih organizacija civilnog društva.
Postignuti rezultati 2008 – 2012




Poboljšani uslovi života za 3.000 Roma, u 13 romskih naselja u Vojvodini
820 romske dece dobilo podršku u obrazovanju
320 Roma je učestvovalo u zanatskim kursevima i obukama na radu/prekvalifikacijama.
7.800 osoba je koristilo usluge pravnog savetovanja i konsultacije iz oblasti migracija.
Download

Socijalna inkluzija i unapređenje životnih uslova Roma u