Primjena ICT tehnologija u predviđanju i praćenju
elementarnih katastrofa sa akcentom na vazdušne zagadjivače
Podgorica , 06.maj 2014.
Trening:
Primjena ICT tehnologija u predviđanju i praćenju elementarnih katastrofa sa
akcentom na vazdušne zagadjivače
O GEPSUS Projektu:
GEPSUS (SfP 983510) projekat je finansiran od strane NATO programa “Nauka za
mir i bezbjednost”, u okviru prioriteta bezbjednost životne sredine i prognoza
katastrofalnih dogadjaja. Projekat se bavi simulacijom incidenata koji rezultiraju u
nekontrolisanoj emisiji vazdušnih zagadjivača (polutanata). Takve incidente mogu
prouzrokovati industrijski objecti (fabrike), objekti za skladištenje opasnih materija
(rezervoari), transportna sredstva (cisterne, gasovodi, svakodnevni saobraćaj) kao i
teroristički napadi. Za simulaciju takvih događaja upotrebljavaju se moderne ICT
tehnologije, matematičko i softversko modeliranje, GIS podaci itd.
Glavni rezultati GEPSUS projekta su: Integrisani hardversko-softverski sistem za
simulaciju i praćenje nekontrolisane emisije vazdušnih zagadjivača, Simulacionoedukacioni Centar u okviru Ministarstva odbrane Crne Gore, Edukacioni centar i
Laboratorija na Univerzitetu Crne Gore.
Istraživači Elektrotenički fakulteta za potrebe GEPSUS projekta razvili su:
- Softver za modeliranje, simulaciju i vizualizaciju nekontrolisane emisije gasnih
zagađivača za slučaj industrijskih dimnjaka i sredstava skladištenja i transporta, u
desktop, web i PDA verzijama, uključujući statičke i dinamičke procese.
- Prenosne stanice za mjerenje meteo-hemijskih parametara za nadziranje kritičnih
objekata nekontrolisane emisije.
- Hardver za podršku rada softvera i stanica.
- Emulatore za potrebe obuke.
- Odgovarajuće priručnike i edukacioni materijal.
Pored upoznavanja sa problematikom, u okviru Seminara akcenat će se dati na
GEPUS softverska rešenja.
________________________
________________________
Podgorica , 06.maj 2014.
Proračun i vizuelizacija zona opasnosti
Disperzija preko 3D terena
Sva prava zadržava GEPSUS konzorcijum,
www.gepsus.ac.me
Podgorica , 06.maj 2014.
OSNOVNE INFORMACIJE:
Datum posjete:
06. maj. 2014. godine
12:00 -16:30 časova
Lokacija Posjete:
Urban Protection Training Centar Montenegro
uL. Dr Vukašina Markovića 80 Podgorica
Realiizator aktivnosti :
Urban Protection Training Centar Montenegro
GEPSUS konzorcijum
Predavači :
1.
2.
3.
4.
Aleksandar Đuričković vlasnik UPTC -MNE
Prof. Radovan Stojanović .
mr Vladimir Popović
Dipl. ing. Marko Asanović
Podgorica , 06.maj 2014.
AGENDA DOGAĐAJA
11:45-12:00
Aktivnosti
Lokacija
Uvodno obraćanje vlasnika Urban Protection Training Centra
Vlasnik Aleksandar Đuričković
UPTC MNE
12:00-12:45
Aktivnosti
Lokacija
ICT u predvidjanju, prevenciji, praćenju i reagovanju na prirodne i čovječkom izazvane katastrofe,
Predavač Prof. R. Stojanović
UPTC MNE
13:00-13:45
Aktivnosti
NATO GEPSUS Projekat,
Predavač Prof. R. Stojanović
13:45-14:15
UPTC MNE
Aktivnosti
Pauza za kafu i osvježenje
14:20-15.00
Lokacija
UPTC MNE
Aktivnosti
GEPSUS hardver i softver,
Predavač Mr V. Popovic
15:00-15:45
Lokacija
Lokacija
UPTC MNE
Aktivnosti
Detekcija vatre u realnom vremenu primjenom statičnih kamera
Lokacija
UPTC MNE
Predavač M. Asanovic
15:45-16:15
Aktivnosti
Pitanja učesnika i predstavnika medija
Lokacija
UPTC MNE
Podgorica , 06.maj 2014.
UPTC (Urban Protection Training Centar)
Predstavlja moderni pristup i viziju treninga svih oblika
zaštite osoba.
Centri za obuku zaštitara i zaštitarki nalaze se u Podgorici ,
Budvi i Bijelom Polju.
Pružamo naprednu obuku u oblasti zaštitarstva.
Zakonom o zaštiti lica i imovine i izmjenama i
dopunama zakona o zaštiti lica i imovine propisano je da fizička lica koja obavljaju poslove
zaštite lica i imovine mora završiti program osposobljavanja za zanimanje ZAŠTITAR/KA LICA I
IMOVINE u trajanju od 172 nastavna časa.
Program provode ustanove licencirane od Ministarstva prosvjete i sporta Republike Crne Gore,
što UPTC-MNE i jeste.
GEPSUS konzorcijum sačinjavaju:
Graphitech, Italija,
Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnički fakultet,
Univerzitet u Mariboru, Slovenija,
Habrew University , Jerusalem, Izrael
EMESCO Emergency & Security, Izrael.
Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo odbrane Crne Gore.
Podgorica , 06.maj 2014.
Download

Agenda