Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
1 of 6
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
Lica koja su se nalazila na listi kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, a koja su pronañena mrtva, identifikovana i
zatim predata porodicama:
IME
DAT.
NESTANKA
MESTO PRONALASKA
DAT.
PRED.
1. Piljević
Petrija
28.06.1999. Priština
Dragodan/JA/042/038
15.08.01. Prokuplje
Ne
sin Piljević
Dragan
064/845-19-48
2. Čelić
Avdija
03.07.1999. Priština
Dragodan/JA/042/16
01.11.01
Preoce
Ne
sin Piljević
Dragan
064/845-19-48
3. Fazliju
Gafur
03.07.1999. Priština
Dragodan/JA/042/13
01.11.01
Preoce
Ne
kontakt Čelić
4. Komatović
Saša
06.05.1999. Košare
Košare
UNID 2002-001-1
08.03.02. Kragujevac
Ne
Miroslav
034/216-536
5. Stojanović
Vladan
06.05.1999. Košare
Košare UNID 2000-1-2
08.03.02
Kragujevac
Ne
kontakt
Komatović
6. Kostić
Miladin
22.06.1999. Podujevo
Priština
22.03.02
Kruševac
Ne
22.06.1999. Podujevo
Priština
UNID 2002-002-2
22.03.02. Kruševac
Ne
Dragodan/JA/032/009
29.07.02. Priština
Ne
Milovan
063/317-804
Br. PREZIME
MESTO
MESTO
SAHRANE
DNK KONTAKT
7. Kostić
Milosava
8. Đilas
Milka
9. Đurić
Gordana
25.08.1999. Podujevo
Dragodan/JA/041/021
30.07.02. Šabac
Ne
Živoslav
015/380-861
10. Budimir
Rade
02.08.1999. Priština
Dragodan/JA/41/008
13.09.02. Beograd
Da
Olivera
063/868-89-22
11. Timotijević
Vojislav
13.07.1999. Gnjilane
Priština/JA/042/003
18.09.02
Ne
12. Rama
Šetkija
01.10.1999. Podujevo
Dragodan/JA/041/19
07.10.02. Babin Most
Ne
Udruženje Niš
13. Rama
Arif
01.10.1999. Podujevo
Dragodan/JA/041/016
07.10.02
Babin Most
Ne
Udruženje Niš
14. Rama
Adem
01.10.1999. Podujevo
Dragodan/JA/041/030
07.10.02. Babin Most
Ne
Udruženje Niš
15. Krstić
Petar
s. Kosin/CCIU02/22
09.10.02. Uroševac
Ne
Ljubinka
011/556-931
16. Ristanović
Momčilo
17.06.1999. Prizren
Suva Reka/HP79/001B
11.10.02
Rožanstvo
Da
17. Šabić
Dimitrije
16.07.1999. Priština
Dragodan/JA/041/001B
11.10.02
Jagodina
Da
18. Radojković
Velimir
16.07.1999. Kačanik
Kačanik/LEP01/001
04.11.02. Niš
Da
19. Simović
Velimir
16.07.1999. Priština
Dragodan/NNbbZ
15.11.02. Beograd
Da
20. Pirić
Ljubiša
08.07.1999. Gnjilane
Dragodan/III/2/1
02.12.02. Jagodina
Da
21. Cvijanović
Đorñe
10.06.1999. Priština
Dragodan/JA/041/013
10.01.03. Beograd
Da
011/488-60-98
22. Mašulović
Miodrag
12.06.1999. Priština
Dragodan
UNID 2000-0124
10.01.03
Kruševac
Da
Miroslava
037/491-695
23. Antović
Vojislav
29.12.1999. K. Mitrovica Dragodan/JA/4/047B
31.01.03
Zvečan
Da
Slobodan
028/665-285
24. Gojković
Radota
15.06.1999. Peć
S.Reka
UNID 2002-107-03
Da
Angelina
069/319-022
25. Stojanović
Živka
16.07.1999. Prizren
VelikaHoča/FZN05/001B 05.03.03. Kragujevac
Ne
Sarafim
034/370-597
26. Stojanović
Milorad
16.07.1999. Prizren
VelikaHoča/FZN04/001B 05.03.03. Kragujevac
Ne
Sarafim
034/370-597
27. Jović
Mirko
12.07.1999. Gnjilane
Dragodan/JA/041/52
18.03.03. Vranje
Da
Miholjka
064/236-54-19
28. Pavić
Borislav
24.07.1999. Gnjilane
Gnjilane 3307/1
18.03.03. Beograd
Da
Jorgovanka
064/134-75-27
29. Nedeljković
Ljubiša
11.06.1999. Suva Reka
Suva Reka HP77/001B
11.04.03. Batočina
Da
Dušanka
034/842-399
30. Ilić
Ilija
06.1999.
Dragodan JA042/023
11.04.03. Beograd
Da
Dušan
011/83-00-359
31. Vasić
Dragoljub
17.07.1999. Priština
Dragodan/JA/042/023
11.04.03
Beograd
Da
Dušan
011/83-00-359
32. Miljković
Ratomir
25.06.1998. Vučitrn
Vučitrn FFA01/1
13.04.03
Leposavić
Da
028/85-000
33. Čelić
Ivan
14.06.1999. Priština
Dragodan/JA032/018
13.04.03. Beograd
Da
Dušan
063/869-53-53
34. Milenković
Staniša
29.10.1999. Đakovica
SuvaReka DH01/C11BP
18.04.03. Kraljevo
Da
Siniša
011/488-33-65
35. Kzmanović
Đorñe
21.06.1999. Đakovica
Brekovac FSA 20/1
23.05.03. Beograd
Da
Miša
063/238-370
36. Ivić
Velimir
07.07.1999. Đakovica
Dragodan/JA/042/31
23.05.03. Beograd
Da
Zlatko
063/238-307
37. Staletović
Marica
24.07.1999. Đakovica
Brekovac FSA10/1
23.05.03. Beograd
Da
063/243-76-73
38. Lazović
Petar
28.06.1999. Peć
SReka KW04/1
23.05.03. Beograd
Da
063/691-692
39. Tošković
Đorñe
21.06.1999
Peć FSC01/001BP
23.05.03. Beograd
Da
Slavka
011/347-3740
40. Antić
Vlajko
15.08.1999. Priština
Dragodan/JA041/003B
23.05.03. Kruševac
Da
Milica
064/110-30-94
41. Staletović
Milan
24.07.1999. Đakovica
Brekovac FSAI/001
23.05.03. Beograd
Da
064/243-76-73
42. Jacić
Kosta
17.07.1999. Vitina
Priština FZJ01/001B
06.06.03. Grocka
Da
Dragan
011/393-430
43. Stojanović
Miloš
12.06.1999. Đakovica
Brekovac FSA13/001B
06.03.03. Beograd
Da
063/873-1-428
44. Ilić
Desanka
01.07.1999. Đakovica
Brekovac
06.05.03. Berane
Da
Branka
063/861-70-50
45. Biberdžić
Dragica
15.06.1999. Đakovica
Brekovac FSA22/001B
14.06.03. Đakovica
Da
Đurñević
063/437-723
46. Cvetković
Dušan
15.09.1999. Gnjilane
Gnjilane
CCIU2003/00073
27.06.03.
Vranjska
Banja
Ne
Cveta
017/545-226
Priština
Uroševac
Prizren
Peć
Blace
22.01.03. Podgorica
Slañana
064/122-04-14
Stevan
064/1888-763
15.5.2013 17:20
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
2 of 6
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
47. Jezdić
Dejan
14.06.1999. Uroševac
Suva Reka
27.06.03. Medveña
Da
Milena
064/262-19-46
48. Jovanović
Milorad
21.06.1999. Đakovica
Brekovac FSA01/0018
27.06.03. Beograd
Da
Jovica
011/488-96-42
49. Nešić
Durka
12.08.1999. Prizren
Prizren FOA21/001B
18.07.03. Smederevo
Da
Gojko
063/822-66-85
50. Nešić
Jezdimir
12.08.1999. Prizren
Prizren FOA30/001B
18.07.03. Smederevo
Da
Gojko
063/822-66-85
51. Šaranović
Stanko
26.06.1999. Priština
Suva Reka OD16/001B
18.07.03. Beograd
Da
Marina
063/815-62-90
52. Cucurović
Danica
20.06.1999. Prizren
Prizren FOA19/001B
18.07.03
Da
53. Stojković
Dragan
28.08.1999. Priština
Dragodan JA041/ZZB
13.06.03. Bitolj
Da
Ljiljana
9938947224677
54. Jašović
Aleksandar
Suva Reka 01/001B
13.08.03. Beograd
Da
Zoran
063/777-66-02
55. Janković
Nebojša
18.06.1999. Peć
Peć R\UA01/002V
13.06.03. Beograd
Ne
Saška
087/31-808
56. Marković
Radosav
Peć
Peć
13.08.03. Aranñelovac
Ne
Rada
064/229-1352
57. Živković
Todor
K. Mitrovica Suva Reka FHK06/001B 13.08.03. K. Mitrovica
Da
Vesna
064/254-04-98
58. Jovanović
Gordana
Prizren
59. Lazarević
Jovan
60. Drakulović
Peć
Beograd
Prizren
18.09.03. Kragujevac
Da
Đorñe
034/343-635
14.06.1999. Đakovica
Podujevo ZY34/001BP
18.09.03. Mladenovac
Da
Risto
011/619-019
Radivoje
22.07.1999. Prizren
Prizren FOA24/001B
18.09.03. Murino
Da
Zoran
069/435-273
61. Đurić
Petar
16-20.06.99 Istok
Istok UNID2002/145-04 18.09.03
Da
Marinko
064/212-75-57
62. Vidić
Radoica
20.06.1999. Klina
Klina
UNID2002092/1/3./4
27.09.03. Klina
Da
Mirka
064/18-33-012
63. Zulji
Džemo
Gnjilane
Dragodan
24.10.03. Prizren
Da
Dobrila
063/825-4428
64. Mavrić
Mladen
Orahovac
Orahovac
30.11.03. Velika Hoča
Da
Negovan
029/77-049
65. Krupić
Slavko
Košare
Lešće-Beograd
10.10.03. Čačak
Da
Branko
063/388-0714
66. Mijatović
Zoran
Košare
Lešće
10.10.03. K. Mitrovica
Da
Jelisaveta
064/1682814
67. Mitić
Dejan
Košare
Lešće-Beograd
10.10.03. Niš
Da
68. Pumpalović
Momčilo
Istok
Lešće
10.12.03
Beograd
Da
Nadica
011/33-20-598
69. Lazić
Sreten
Gnjilane
Gnjilane
CCIU2002/00073
12.12.03
Leskovac
Da
018/49-077
70. Đokić
Bogdan
Uroševac
Suva Reka
22.12.03. Zaječar
Da
Dragan
011/288-01-14
71. Stojković
Srñan
K. Mitrovica Suva Reka
22.12.03. Beograd
Da
Danijela
064/2199102
72. Jerimić
Milivoje
Peć
22.12.03. Čačak
Da
Aco
063/8079099
74. Indrulić
Hajrula
FZN 03/001B
75. Šabović
Safet
FTA 01/001B
76. Hajdarpšić
Nedžad
77. Milić
Momčilo
24.06.1999. Đakovica
Brekovac FSA 24/0016
05.03.04. Smederevo
Da
78. Vukmirović
Milovan
09.10.1999. Obilić
Dragodan JA
041/022/007
15.03.04. Babin most
Da
79. Ristić
Vitomir
Da
Suva Reka
Beograd
FTA 02/001B
29.07.1999. Gnjilane
Gnjilane 33
30.04.04
80. Dobrosavljević Ljubiša
02.05.1999. Priština
Dragodan JA 041/010
15.05.04. Štrpce
Da
81. Đorćević
Ratko
02.05.1999. Priština
Dragodan JA 041/006
Štrpce
Da
82. Milenković
Dimitrije
16.06.1999. Mazgit
Dragodan JA 042/034B
25.06.04. Beograd
Da
83. Milenković
Aleksandar 16.06.1999. Mazgit
Dragodan JA 042/35B
25.06.04. Beograd
Da
84. Stanković
Gordana
28.06.1999. Kačanik
Suva Reka LA 02/001B
25.06.04. Leskovac
Da
85. Stanković
Živka
28.06.1999. Kačanik
Suva Reka
25.06.04. Leskovac
Da
86. Marković
Rada
20.06.1999. Prizren
Prizren ROA 03/001B
25.06.04. Kruševac
Da
87. Marković
Stojadin
20.06.1999. Prizren
Prizren ROA 04/001B
25.06.04. Kruševac
Da
88. Peković
Spasoje
16.06.1999. Đakovica
Suva Reka HA 01/001 B 25.06.04
89. Jovanović
Krsta
25.07.1999. Prizren
Prizren ROA 12/001B
25.06.04. Kragujevac
Da
90. Mihailović
Vukoje
01.06.1999. Istok
Istok FLM01/002B
15.07.04. Čačak
Da
91. Mihailović
Vidosava
01.06.1999. Istok
Istok FLM 01/001B
15.07.04. Čačak
Da
92. Vujisić
Miloš
15.07.1999. Istok
Istok
16.07.04. Rakoš-Istok
Da
93. Simonović
Siniša
10.07.1999. Gnjilane
33 04/001B
17.09.04. Šilovo
Da
94. Vekić
Milica
03.07.1999. Đakovica
Đakovica
08.10.04. Užice
Da
95. Bardulj
Jahja
Dragodan
08.10.04. Beograd
Da
Da
VrbovceVitina
Da
Priština
D.Korminjane
Kragujevac
Da
96. Mitrović
Miodrag
30.07.1999. Dobrčane
Dragodan 2
Vrbovce20.10.04.
Vitina
97. Jovanović
Goran
30.07.1999. Dobrčane
Dragodan 2
20.10.04.
98. Radunović
Zdravko
16.07.1998. Dobrić
R-RE07/001B
28.10.04. Paraćin
Da
99. Dajić
Radovan
30.07.1999. Dobrčane
YKA 03/001B
28.10.04. Jagodina
Da
100. Vlahović
Milka
23.04.1998. Ratiš
R-RE21/001BP
28.10.04.
101. Izderić
Slaviša
13.06.1999. Priština
YKA 02/001B
08.11.04. Novi Pazar
Da
102. Slavković
Dragoljub
22.06.1999. Lipljan
YKA 60/001B
08.11.04. Rabovce
Da
Gornji
Milanovac
Da
15.5.2013 17:20
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
3 of 6
K.Mitrovica
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
103. Vukmirović
Milivoje
23.11.04. K.Mitrovica
104. Beriša
Ramadan
14.07.1999. K. Polje
JA042/026 Dragodan
23.11.04. Plemetina
105. Marinković
Zvonko
24.06.1998. Crnoljevo
FUA 01/001B Štimlje
10.12.04
Mladenovac
Da
106. Petković
Jefta
24.06.1998. Crnoljevo
FUA 02/001B Štimlje
10.12.04. Mladenovac
Da
Ugljare
107. Tomić
Dragan
10.07.1999. Ugljare
108. Stanković
Goran
18.08.2000. D. Bresnica Bujanovac
16.12.04. Domorovce
14.12.04
Ranilug
Da
109. Rajičević
Zoran
13.06.1999. Priština
Priština
16.12.04. Aleksandrovac Da
110. Nedeljković
Zoran
13.06.1999. Graštica
Priština FGPL
21.12.04. Beograd
Da
111. Stojanović
Brankica
16.08.1999. Priština
Orahovac NN729/ZB
07.02.05. Gračanica
Da
112. Stojanović
Stojan
16.08.1999. Priština
Orahovac NN729/ZA
07.02.05. Gračanica
Da
Da
113. Radić
Milan
29.06.1999. Peć
Dragodan
25.03.05.
Da
114. Martinović
Nikola
23.06.1999. Peć
Dragodan
25.03.05
Da
115. Došić
Zoran
25.03.05
Da
116. Ristić
Jovanka
-06.1999.
Dvorane
Široko-Suva Reka
25.03.05
Da
117. Ristić
Anćelko
-06.1999.
Dvorane
Široko-Suva Reka
25.03.05
Da
118. Popović
Rade
1998.
Gloćane
Simović
Aleksandar 21.09.1999
Priština
25.03.05
Da
Gornje Obrinje
15.11.02. Beograd
Da
124. Grujić
Branislav
18.06.1999. Peć
KH 01/001V
01.04.05. Beograd
Da
125. Kostić
Dejan
15.04.1999. Košare
S 196/99
05.04.05. Klenak
Da
126. Jaćimović
Dragan
09.07.1999. Gnjilane
FAK
09.04.05. Šilovo
Da
127. Stanojević
Dejan
28.08.1999. Prilužje
FHK 02/001B
13.04.05. Prilužje
Da
128. Stojković
Radonja
19.06.1999. Žač-Istok
Žač
13.05.05. Žač-Istok
Da
129. Azemi
Safet
22.04.1999. Mitrovica
Dragodan
02.06.05. Podgorica
Da
130. Gogić
Živko
01.06.1999. Prizren
HP 67/001B
02.06.05. Priština
Da
131. Gogić
Slavko
01.06.1999. Prizren
HP 66/001B
02.06.05. Priština
Da
132. Hajrizaj
Gani
juna 1999.
FSA 02/001B
02.06.05. Podgorica
Da
133. Krasnići
Nuradin
20.06.1999. Srbica
FDG 58/001B
22.07.05. Kosovo Polje
Da
134. Đukanović
Dragomir
12.07.1999. Prizren
YMG03-001B
02.08.05. Leskovac
Da
135. Đukanović
Jovica
12.07.1999. Prizren
YMG02-001B
02.08.05. Leskovac
Da
136. Radivojević
Nikola
Prizren
FQA
02.08.05. Smederevo
Da
137. Stevanović
Stanoje
FMN01/001B
02.08.05. Kraljevo
Da
Đakovica
14.06.1999. Jošanica
138. Stevanović
Dragica
14.06.1999. Jošanica
FSA
02.08.05. Kraljevo
Da
139. Zabunović
Kruna
15.07.1999. Uroševac
LL 04/001B
02.08.05. Beograd
Da
140. Genov
Stamen
29.06.1998. Crnoljevo
TBE 05/015B
21.09.05. Bosilegrad
Da
141. Staletić
Radovan
26.05.1998. Mlećane
TBE 05/016B
21.09.05. Kragujevac
Da
142. Mladenović
Stojče
30.06.1999. Vitina
ZZ06/007BP
21.09.05. Sopot
Da
143. Mladenović
Zorica
30.06.1999. Vitina
ZZ06/002BP
21.09.05. Sopot
Da
15.11.05. Orahovac
Da
15.11.05. Orahovac
Da
144. Isaku
Visar
17.07.1998. Orahovac
Ja/32-004/001/009
/023/032
145. Isaku
Azem
17.07.1998. Orahovac
Ja/032/004/43/38/12
146. Velikić
Trifun
28.07.2000. Orahovac
UNID 2002-018-1
29.11.05. Orahovac
Da
147. Karać
Milutin
15.06.1999. Peć
MO 02/001BP
08.12.05. Sutomore
Da
148. Cigani
Hiljmija
22.08.1999. Daniševac
UNID 2002-089-4
08.12.05. Podgorica
Da
149. Pavlović
Milovan
15.07.1999. Klina
SIB 01/001BP
08.12.05. Niš
Da
150. Pavlović
Radoš
15.07.1999. Klina
SYB01/002BR
08.02.05. Niš
Da
151. Stanojević
Aleksandar 17.07.1999. Orahovac
TBE 05/004B
08.12.05. Beograd
Da
152. Savić
Milenković
YKA 05/001B
08.12.05. Batočina
Da
153. Šćepanović
Aleksandar 22.08.1999. K. Mitrovica FHK 03/001B
08.12.05. Novi Sad
Da
154. Tafa
Hasan
12.06.1999. Đakovica
FSA 25/001B
16.12.05. Đakovica
Da
155. Prokić
Dejan
17.06.1999. Obilić
JA 32/006B
11.01.06. Suvi Do
Da
07.1999.
Priština
156. Zafirović
Svilan
02.01.2000. K. Mitrovica JA 042/018B
11.01.06. K. Mitrovica
Da
157. Bajrami
Sefer
31.07.1999. Prizren
FQA 32/001B
20.01.06
Prozren
Da
158. Istref
Avdo
06.11.1999. Prizren
YKA 28/001BP
20.01.06
Prizren
Da
159. Zekaj
Ziza
05.1999.
160. Barac
Tomislav
02.07.1999. Priština
161. Stalefić
Branislav
26.05.1998. Mlečane
Đakovica
02.02.06. Đakovica
Leposavić
TBE 05/011B
07.04.06. Kragujevac
Da
Da
Da
162. Ristić
Slavoljub
05.07.1999. Gnjilane
FAK 01/001B
07.04.06. Vranje
Da
163. Čabarkapa
Čedo
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/013B
07.04.06. Crna Gora
Da
164. Dolašević
Duško
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/010B
07.04.06. Jagodina
Da
165. Baljošević
Đorñe
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/008B
07.04.06. Kraljevo
Da
166. Ristić
Mirko
11.06.1999. Dvorane
YMG 37/001BP
07.04.06. Mladenovac
Da
167. Ristić
Milevka
11.06.1999. Dvorane
YMG 68/001B
07.04.06. Mladenovac
Da
168. Simonović
Nenad
16.07.1999. Gnjilane
FQA 11/001B
07.04.06. Kruševac
Da
169. Ristić
Svetozar
29.07.1999. Gnjilane
ZZ 03/001B
07.04.06. Vrtište/Niš
Da
170. Vitošević
Srećko
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/001B
07.04.06. S.Palanka
Da
171. Blagojević
Mihajlo
07.1999.
JA 042/025/004B
07.04.06. Beograd
Da
172. Đinović
Duško
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/001B
19.05.06. Podgorica
Da
173. Krstić
Vitko
13.06.1999. Prizren
FQA 029/001B
19.05.06. Kragujevac
Da
Priština
174. Krstić
Stana
13.06.1999. Prizren
FQA 02/001B
19.05.06. Kragujevac
Da
175. Šćepanović
Stana
19.06.1999. Đakovica
AAV 01/002BP
19.05.06. Podgorica
Da
176. Pavlović
Slobodan
16.06.1999. Mazgit
DRAGODAN JA
19.05.06. Beograd
Da
177. Pavlović
Nenad
16.06.1999. Mazgit
DRAGODAN JA
19.05.06. Beograd
Da
178. Ilić
Lazar
13.06.06. K.Kamenica
Da
K.Kamenica ACE
15.5.2013 17:20
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
4 of 6
179. Mitić
Miloš
09.1999.
180. Beriša
Besim
181. Beriša
Priština
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
ACE
15.06.06. Priština
Da
28.06.1999. Uroševac
YKA 33/007BP
22.08.06. Novi Sad
Da
Bedri
28.06.1999. Uroševac
YKA 33/008BP
22.08.06. Novi Sad
Da
182. Beriša
Bekim
28.06.1999. Uroševac
YKA 33/006BP
22.08.06. Novi Sad
Da
183. Beriša
Arif
28.06.1999. Uroševac
YKA 33/001BP/002BP
184. Mrñenović
Ljubomir
27.03.1999. PećkaBanja FKT 19/002B
185. Đulderan
Maksut
186. Gogić
Đorñe
20.06.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
187. Đorić
Đorñe
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
188. Omeragić
Lidija
30.06.1999. Klina
SUF 01/001B
13.10.06. Plav
Da
189. Patrnogić
Duško
17.07.1998. Volujak
TBE 05/003B
13.10.06. Beograd
Da
190. Živković
Ilija
14.08.1999. Dragodan
JA 041/023/007B
13.10.06. Beograd
Da
191. Qerimaj
Qerim
13.06.1999. Široko
YMG 54/001B
13.10.06. Beograd
Da
192. Qerimaj
Shefkije
13.06.1999. Široko
YMG 66/001B
13.10.06. Beograd
Da
193. Baznić
Spasoje
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
Dragodan
22.08.06. Novi Sad
Da
18.09.06. Beograd
Da
JA 42/029B
Da
194. Simić
Sreten
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
195. Burzić
Miodrag
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
196. Burzić
Spasoje
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
197. Nikolić
Cvetko
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
198. Nikolić
Rajko
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
199. Božanić
Božidar
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
200. Božanić
Mladen
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
201. Božanić
Nemanja
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
202. Božanić
Novica
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
203. Kostić
Dimitrije
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
204. Kostić
Lazar
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
205. Kostić
Miodrag
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
206. Kostić
Miroljub
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
207. Kostić
Nebojša
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
208. Kostić
Srećko
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
209. Kostić
Svetislav
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
210. Kostić
Todor
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
211. Kostić
Vitomir
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
212. Kostić
Vekoslav
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
213. Kostić
Živko
18.07.1998. Volujak
FKT 20 - VOLUJAK
13.10.06. Beograd
Da
214. Ibraj
Jakup
18.07.1998. Đakovica
HB 01/001BP RAMOC
09.11.06. Demljane
Da
215. Ibraj
Muhamet
18.07.1998. Đakovica
HB 01/028BP RAMOC
09.11.06. Demljane
Da
216. Ibraj
Isuf
27.06.1999. Đakovica
TQ 01/001BP JUNIK
09.11.06. Demljane
Da
217. Ibraj
Iber
27.06.1999. Đakovica
CS 01/008B ŠIŠMAN
09.11.06. Demljane
Da
218. Stojković
Borka
16.06.1999. Prizren
FQA 26/001B
15.11.06. Prizren
Da
219. Stevanović
Ljubisavka 25.07.1999. Prizren
FQA 20/001B
15.11.06. Prizren
Da
220. Popović
Ratko
09.08.1999. Prizren
FQA 10/001B
15.11.06. Prizren
Da
221. Obradović
Miodrag
17.06.1999. Uroševac
SXO 01/001BP
01.12.06
Vrnj. Banja
Da
222. Tomić
Svetozar
17.07.1998. Orahovac
JA 32/004-21 BP
01.12.06
Beograd
Da
223. Dimić
Momčilo
16.06.1999. Obilić
JA 32/10-008
01.12.06
Beograd
Da
224. Arsić
Dragoljub
03.08.1999. Gnjilane
ZZ 01/001B
01.12.06
Niš
Da
225. Stančić
Milan
27.07.1999. Prizren
FQA 07/001B
01.12.06
Niš
Da
226. Đekić
Srećko
27.06.1999. Dojnice
ACT 01/001B
01.12.06
Kragujevac
Da
227. Asani
Daka
07.08.1999. Uroševac
JA 041/018/012
01.12.06
Subotica
Da
228. Baljošević
Budimir
29.10.1999. Đakovica
DH 01/001BP-4
01.12.06
Kraljevo
Da
229. Metodijević
Miroslav
25.06.1999. Gnjilane
DRAGODAN 2
22.12.06. Ćuprija
Da
230. Qerimaj
Avdyl
13.06.1999. Sopina
YMG 62/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
231. Qerimaj
Gazmend
13.06.1999. Sopina
YMG 64/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
232. Qerimaj
Lumnije
13.06.1999. Sopina
YMG 52/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
233. Qerimaj
Halim
13.06.1999. Sopina
YMG 59/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
234. Qerimaj
Bajram
13.06.1999. Sopina
YMG 56/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
235. Qerimaj
Brahim
13.06.1999. Sopina
YMG 55/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
236. Qerimaj
Sali
13.06.1999. Sopina
YMG 57/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
237. Qerimaj
Ajshe
13.06.1999. Sopina
YMG 67/001B - Široko
06.02.07. Prizren
Da
238. Qerimaj
Lulevera
13.06.1999. Sopina
YMG 65/001B
06.02.07. Prizren
Da
239. Čengurović
Stanko
16.06.1999. Uroševac
FLF 02/001B
23.02.07. Niš
Da
240. Rakočević
Petar
07.07.1999. Priština
ACE 20/001B
23.02.07. Niš
Da
241. Petković
Nebojša
30.07.1999. Priština
JA 036/021B
23.02.07. Niš
Da
242. Jovanović
Ilija
07.06.1999. Đakovica
SXG 01/001B
23.02.07. Beograd
Da
243. Marković
Tomislav
24.06.2000. Podujevo
YKA 21/001B-Priština
23.02.07. Prokuplje
Da
244. Mazreku
Bekim
01.07.1999. Đakovica
FSA 28/001B
20.03.07. Đakovica
Da
245. Azari
Fadilj
29.06.1999. Prizren
FZF 02-02-03-04/001B
23.03.07. Planjane
Da
246. Bozdić
Radmila
04.08.1999. Prizren
FQA 08/001B
23.03.07. Beograd
Da
247. Vrcelj
Mladenka
22.07.1999. Prizren
KRB 02/001B
23.03.07. Hrtkovc-Ruma Da
248. Vrcelj
Ljubomir
06.01.2000. Prizren
ACE 42/001B
23.03.07. Hrtkovc-Ruma Da
249. Bogićević
Dušan
21.06.1999. Peć
SHO 03/001B
23.03.07. Kraljevo
Da
250. Čizmoli
Đemelj
13.10.1999. Vučitrn
FHK 13/001BP
23.03.07. Novi Sad
Da
251. Govedari
Demluš
08.05.1999. Đakovica
ACA 03/001BP
23.03.07. Đakovica
Da
15.5.2013 17:20
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
5 of 6
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
252. Abazović
Hajradin
23.06.1999. Đurakovac
KW 05/002B
27.03.07. Đurakovac
Da
253. Tasić
Srñan
27.06.1999. Gnjilane
FAK 01/002B - Priština
01.06.07. Šilovo
Da
254. Guga
Musa
01.07.1999. Đakovica
FSA 03/001B-Brekovac
05.07.07. Đakovica
Da
255. Baljošević
Tomislav
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/009B-Mališevo
06.07.07. Beograd
Da
256. Baljošević
Saša
17.07.1998. Orahovac
TBE 05/012B-Mališevo
06.07.07. Beograd
Da
257. Račić
Radovan
19.06.1998. Đakovica
HB 01/003BP-Đakovica
06.07.07. Beograd
Da
258. Mihailović
Aleksandar 19.04.1999. Belanica
SZO 01/002B Belanica
06.07.07. Bečej
Da
259. Ožegović
Aleksandar 19.04.1999. Belanica
SZO 01/001B Belanica
06.07.07. Beograd
Da
260. Imeraj
Kujtim
04.07.1998. Novo Selo
Radonjičko jezero
17.07.07. Berane
Da
261. Halili
Ramadan
01.07.1999. Brekovac
SOE 01/001BP
11.08.07. Đakovica
Da
262. Safeti
Vajdin
20.06.1999. Suva Reka
YMG Široko
17.10.07. Mlike/Dragaš
Da
263. Bunjaku
Zejnulah
20.06.1999. Vučitrn
FUR 01/003B
23.11.07. K. Mitrovica
Da
264. Vulić
Radoje
26.07.1999. Istok
AAP 03/001BP
23.11.07. Beograd
Da
265. Pućković
Bosiljka
20.07.1999. Prizren
FQA 23/001B
23.11.07. Peć
Da
266. Petković
Boro
17.06.1999. Prizren
KRD 05/001B
23.11.07. Kragujevac
Da
267. Antonijević
Zoran
24.06.1999. Đakovica
AAB 01/001B
23.11.07. Beograd
Da
268. Korać
Miomir
juna 1999.
KRE 01/001B
23.11.07. Selova
Da
269. Plavci
Ali
22.06.1999. Vučitrn
FUR 01/001B
23.11.07. Novi Sad
Da
270. Plavci
Sahare
22.06.1999. Vučitrn
FUR 02/001B
23.11.07. Novi Sad
Da
271. Filipović
Panta
21.06.1999. Prizren
KRD 02/001B
23.11.07. Beograd
Da
272. Ibraj
Kujtim
19.06.1999. Djakovica
Šišman
27.11.07. Priština
273. Hamiti
Baškim
07.08.1999. Priština
JA 042/007 Dragodan
07.12.07. Gračanica
274. Janjićijević
Tanja
23.12.1998. Priština
Stari Kačanik
11.12.07. Batožina
275. Isaku
Milica
20.06.1999. Peć
Peć
17.12.07. Klina
276. Grujić
Milorad
18.06.1999. Peć
SHX01/001b
25.01.08. Kraljevo
277. Čej
Šemsiju
15.04.1999. K.Mitrovica
Dragodan
14.02.08. D.Stanovce
278. Rastoder
Osman
21.05.1999. Peć
Istok AAR27/001B
30.04.08. Peć
279. Plavci
Abdulah
21.06.1999. Vučitrn
YKA 33/004BP
09.05.08. K.Mitrovica
280. Šljivić
Milan
30.09.1999. Prizren
KRD 08/002B
30.05.08. Beograd
281. Šljivić
Olga
30.09.1999. Prizren
KRD 08/003B
30.05.08. Beograd
282. Zogaj
Hamit
22.08.1999. Peć
KW 10/005B PEĆ
09.06.08. Peć
283. Bajramaj
Redžep
06.04.1999. Istok
ISTOK
23.06.08. Istok
284. Zuberaj
Skelzen
28.06.1999. Đakovica
ĐAKOVICA
25.06.08. Đakovica
285. Jakšić
Svetislav
05.07.1999. Priština
THC 01/001 BP Balaban 03.10.08. Niš
286. Stević
Smiljana
10.06.1999. Đakovica
ABF 01/001 BP Đakov.
287. Maksimović
Miomir
21.02.1999. St. Kačanik SZG 04/001B St.Kačan. 03.10.08. Batočina
288. Ramoci
Besim
18.06.1999. Đakovica
YPM 01/001B Brekovac
03.10.08. Podgorica
289. Sagdati
Ahmet
28.09.1999. Prizren
FSA15/001BP Brekovac
04.10.08. Prizren
290. Stanojević
Krsta
17.07.1998. Peć
FKT 20 VOLUJAK
11.10.08. Orahovac
291. Milosavljević
Vladimir
22.05.1999. Peć
TBV01/001Peć
20.02.09. Beograd
292. Ničić
Jordan
06.06.1999. Dragaš
KRU01/001 Dragaš
20.02.09. Kraljevo
293. Ibrahimi
Ava
jun 1999.
TCC01/001 Podujevo
20.02.09. Novi Sad
294. Ćosović
Fikreta
04.07.1999. Peć
SHQ 01/06BP
24.03.09. Prijepolje
29.04.09.
Poluža –
Dečane
Žač-Istok
Podujevo
03.10.08. Dankovica
295. Beriša
Sali
juli 1998.
Dečane
R-RE 08/001b
Radonjičko jezero
296. Beriša
Misim
juli 1998.
Dečane
ACM 01/001b
Radonjičko jezero
29.04.09.
Poluža –
Dečane
297. Beriša
Dževat
juli 1998.
Dečane
R-REE05/001b
Radonjičko jezero
29.04.09.
Poluža –
Dečane
298. Popović
Mara
299. Vukelić
Miroslav
24.07.1998. Komorane
TDL 01/001BP BanjicaLipljan
300. Krstić
Milivoje
11.07.1999. Dečane
HM 01/001B Donji Ratiš 07.08.09. Kragujevac
301. Krstić
Vilka
11.07.1999. Dečane
HM 01/008B Donji Ratiš 07.08.09. Kragujevac
302. Jovanović
Zlata
jun 1999.
Priština
ACE Priština
07.08.09. Beograd
303. Šabanaj
Redža
mart 1998.
Đakovica
KFM 01/001BP
23.11.09. Đakovica
304. Milovanović
Radomir
14.07.1999. Opraške
KBQ Opraške
11.12.09. Opraške
305. Lazović
Magdalena 1998
KDM 01/001B
11.12.09. Peć
306. Cvetković
Bojan
11.04.1999. Suva Reka
KER 01/005B Klečka
12.12.09. Niš
307. Vučetić
Dragan
11.04.1999. Suva Reka
KER 01/006B Klečka
12.12.09. Ljubovija
Đakovica
Mušotište
04.05.09. Velika Hoča
15.05.09. Sr.Mitrovica
308. Milovanović
Smiljko
21.05.1999. Dobri Do
Podujevo - Priština
12.12.09. Blace
309. Dašić
Radosav
14.06.2009. Rudice
Berkovo
12.12.09. Kruševac
310. Filipović
Žarko
11.04.1999. Suva Reka
KER 01/001B Klečka
05.03.10. Beograd
311. Tanasković
Dragoljub
11.04.1999. Suva Reka
KER 01/007B Klečka
05.03.10. Kruševac
312. Marković
Zoran
07.11.1999. Priština
Priština
05.03.10. Prokuplje
313. Dražić
Slavko
07.07.1999. Priština
ACE Dragodan Priština
29.07.10. R. Hrvatska
314. Đurñević
Milorad
20.08.1999. Prizren
KRD Prizren
29.07.10. Beograd
315. Stojanović
Radovan
22.06.1999. Lipljan
Dragodan Priština
29.07.10. Kragujevac
316. Bungu
Hisini
14.06.1999. Suva Reka
YMG Suva Reka
10.08.10. Grejcevce
317. Bungu
Hanka
14.06.1999. Suva Reka
SDG Suva Reka
10.08.10. Grejcevce
318. Bungu
Ismet
14.06.1999. Suva Reka
HP Prizren
10.08.10. Grejcevce
319. Perović
Žarko
18.06.1999. Peć
Dečane
17.12.10. Požarevac
320. Marković
Veljko
09.02.1999. Nedakovac
Klečka
17.12.10. Beograd
321. Todorović
Života
11.04.1999. Suva Reka
Klečka
17.12.10. Lapova Varoš
15.5.2013 17:20
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji - Novosti (2002. godina)
6 of 6
http://www.nestali.org.rs/novosti/identifikovani.htm
322. Mojsić
Zvezdan
31.10.1999. Đakovica
Đakovica
17.12.10. K. Mitrovica
323. Đukić
Miodrag
22.06.1999. Lipljan
Dragodan-Priština
17.12.10. K.Mitrovica
324. Jočić
Dušan
18.06.1999. Peć
Peć
17.02.10. K. Mitrovica
325. Vitošević
Srñan
17.07.1998. Orahovac
Mališevo
17.02.10. K.Mitrovica
326. Đurica
Jovan
13.06.1999. Priština
Priština
29.07.11. Beograd
327. Stamenković
Žarko
22.06.1999. Priština
Priština
29.07.11. Niš
328. Mićunović
Radunka
maj 1999.
Priština
Priština
29.07.11. Kuršumlija
329. Šalja
Redža
jun 1999.
Đakovica
Đakovica
04.10.11. Podgorica
330. Radević
Bogdan
24.06.1999. Peć
Peć
04.10.11. Podgorica
331. Srdić
Stana
24.03.1999. Prizren
Priština
04.10.11. Glamoč
Nazad
15.5.2013 17:20
Download

UPKNLKiM, Spisak lica.., FHP