PZU POLIKLINIKA CENTAR ZA ESTETSKU HIRURGIJU
NAŠA MALA KLINIKA
Adila Grebe b.b. 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 222 212
Raiffeisen BANK dd žiro račun 1610000100170068
ID broj 4201754600004
www.aestheticsurgerycenter.eu www.centarzaestetskuhirurgiju.com
1.
DERMOABRAZIJA (manja i veća)
500.00-2500.00
2.
3.
FACE LIFTING ( parcijalni)
FACE LIFTING (kompletan)
4000.00
6000.00-7000.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
POVEČAVANJE GRUDI AUGMENTACIJA (implantati)
ZAMJENA IMPLANTATA DOJKI(ako su urađeni u našem Centru)
REKONSTRUKCIJA DOJKE (jednostrana)
SMANJIVANJE GRUDI sa ptosom do 2 cm MASTOPEKSIJA
SMANJIVANJE GRUDI sa ptosom preko 2 cm
GLUTEALNI IMPANTATI
REVIZIJA KONTRAKTURE DOJKE (nakon 1 god)
GINEKOMASTIJA
5000.00-7000.00
4000.00
5000.00-7000,00
3000.00-5000.00
5000.00-7000.00
5000.00-7000,00
2000.00-3000,00
2000.00-4000.00
12.
13.
ABDOMINOPLASTIKA
MINI ABDOMINOPLASTIKA
4500.00-7000.00
3000.00
14.
REKONSTRUKCIJA DOJKE
Rekonstrukciju dojke DIEP slobodnim režnjem (mikrohirurška tehnika)
Rekonstrukcija dojke latisimus dorsi režnjem i sa implantatom
15000,00
6000,00
16.
17.
LIPOSUKCIJA
GRUDI
PODBRATKA
PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA
SLABINSKIH REGIJA
GLUTEALNIH REGIJA
BEDARA
KOLJENA
PODKOLJENICA
LEĐA
RUKU
RHINOPLASTIKA
SEPTORHINOPLASTIKA
KOREKCIJA TIPA NOSA (vrha nosa)
1500.00-2000.00
1200.00-1500.00
2000.00-3500.00
2000.00
1500.00
1500.00-3000.00
1200.00
800.00
2000.00
800.00
2500,00-3000,00
4000,00
1500.00-2000.00
18.
OTOPOSTASIS (ostojeće uške) u lokalu 1200.00
OET 1500.00
19.
20.
BLEPHAROPLASTIKA po jednom kapku u lokalu 700.00
XANTALASME
OET 900.00
300.00-1000.00
21.
PLATISMORAPHIA
2500.00
15.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
LOKALNE INTERVENCIJE
(odstranjivanje jedne bradavice,madeža,naevusa
TUMEFAKT (lipoma,sve manje promjene na licu i glavi)
EPITHELIOMA ( sa režnjem u lokalnoj anesteziji)
EPITHELIOMA U OET
HYGROM (gangliom)
SKIDANJE TETOVAŽE,OŽILJKA ( ako se ne radi režanj) po 1 cm
URASTAO NOKAT
KURIJE OKO CLAVUS
200.00-400,00
300.00-600.00
400.00-1000.00
700.00-1200.00
800.00-1200.00
150.00
300.00-600.00
300.00-1000.00
400.00-1000,00
1200.00-2200.00
1500.00-5000.00
32.
TRIGGER FINGER
DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA
SINDAKTILIJA (SYNDACTYLIA)
Koža-1500.00 koža-tetiv.-3000.00 koža-tetiv-kost 5000.00
CARPAL TUNNEL
33.
DERMALIPEKTOMIA
2000.00-5000.00
34.
TRANSPLATACIJA KOSE FUE tehnika
35.
SINUS PYNOIDALIS
36.
37.
OBREZIVANJE DJECE u lokalnoj anesteziji 200.00
OBREZIVANJE ODRASLIH u lokalnoj anes. 600.00
38.
39.
FIBROADENOM MAMMAE
MASTEKTOMIA + AXILE (JEDNE DOJKE)
40.
41.
42.
43
44
45.
I.VENSKA INJEKCIJA
I.MUSKULARNA INJEKCIJA
I. VENSKA INFUZIJA
PRIMARNA OBRADA MANJE RANE BEZ ŠIVANJA
PRIMARNA OBRADA RANE SA DRENAŽOM
SKIDANJE KONACA
46.
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I KONSULTACIJE
50.00
47.
NOĆENJE PACIJENTA
180.00
250.00
2000.00
3,00 po folikuli
1500.00-2000,00
1. NOĆ
2-3 NOĆ
OET 400.00
OET 800.00
1200.00
2000.00-3000.00
15.00
10.00
25.00
30,00 -50,00
100.00
10.00-20.00
GINEKOLOGIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KONSULTATIVNI RAZGOVOR BEZ PREGLEDA
ULTRAZVUČNI PREGLED
PAPA TEST
ULTRAZVUČNI PREGLED SA GINEKOLOŠKIM PREGLEDOM
PAPA TEST SA GINEKOLOŠKIM PREGLEDOM
ULTRAZVUČNI PREGLED I PAPA TEST
ULTRAZVUČNI PREGLED, PAPA TEST I GINEKOLOŠKI
PREGLED
KONUS PH 300.00+noć 180.00
POLIPECTOMIA
20.00
50.00
50.00
70.00
70.00
100.00
120.00
1000.00
400.00
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
UGRADNJA SPIRALE OET 280.00
PREKID TRUDNOĆE SA LOKALNOM ANESTEZIJOM
PREKID TRUDNOĆE U OPŠTOJ ANESTEZIJI
HIMENOPLASTIKA
LABIOPLASTIKA
KONDILOMI
KONTROLNI PREGLED
VASKULARNA HIRURGIJA
1.
2.
3.
4.
SKLEROZACIJA KAPILARA
OPERACIJA VENA (JEDNA NOGA)
TRETMAN VENA SA PJENOM(PODKOLJENICA)
TRETMAN VENA SA PJENOM(UKLJUČUJUĆI I GLAVNO
STABLO)
PODVEZIVANJE PERFORATORA(LIGATURA)
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA COLOR DOPLEROM
SPECIJALISTIČKI PREGLED
COLOR DOPLER
LASER
OPŠTA HIRURGIJA
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
80.00
200.00
400.00
1000.00
1000.00
600.00
20.00
300-600
1200-2500
500-800
1500-2500
500
110
50
60
2000-3500
HERNIA U OET
HEMOROIDI
2500,00
1500,00-2000,00
SPONGOPLASTIKA
ARTHRODESA
EXOSTOSE (OSTEOPLASTIKA)
EXTRATIO ALENTESE (ŠARAFA,PLOČICA..)
EXTRATIO OSIFICATIONES
EXTRACTIO ALIENUM METALICUM
TENDOLIZA
CORECTIO TRUNCI POST AMPUTATIONEM
TRANSPOZICIJA ŽIVCA
OSTEOSINTEZA MALIH KOSTIJU
UZIMANJE KOSTI ZA TRANSPLANTACIJU-ILIJAČNI GRAFT
REKONSTRUKCIJA ŽIVCA UZ POMOĆ NERVNOG GRAFTA
KOREKCIJA LOŠE SRASLIH FRAKTURA MALIH KOSTI SA
SPONGOPLASTIKOM I OSTEOSINTEZOM
OSTEOTOMIA MALIH KOSTI
2000,00-4000,00
2500,00-6000,00
1500,00-3000,00
1500,00-5000,00
1500,00-3000,00
1200,00.4500,00
2000,00-4500,00
1800,00-4500,00
1500,00-3000,00
2000,00-4000,00
1800,00-3000,00
2000,00-6000,00
4000,00-6000,00
3000,00-5000,00
Sve cijene se formiraju nakon pregleda i zavise od složenosti operativnog zahvata.
Download

www.aestheticsurgerycenter.eu www.centarzaestetskuhirurgiju.com