PARIZ
AUGZBURG, STRAZBUR, METZ, REMS,
DVORCI LOARE, DIZNILEND, GRAC
9 dana autobusom
TERMINI:
CENA PO OSOBI:
17/25.april 2014.
30.april/08.maj 2014.
13/21.jun 2014.
345 €
345 €
345 €
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan
BEOGRAD – NOVI SAD – AUGZBURG
Polazak iz Beograda u 18:00 sati sa parkinga kod “Sava centra”, savska strana, iz Novog Sada u 19:45
sati sa parkinga kod “Lokomotive” na železničkoj stanici. Vožnja preko Mađarske, Austrije do Nemačke
sa usputnim pauzama radi odmora.
2. dan
AUGZBURG – STRAZBUR
Dolazak u Augzburg u prepodnevnim satima. Pauza za odmor i polazak u razgledanje. Obilazak
augzburške katedrale iz IX veka, gradske kuće iz XVII veka, zvonika Perlahturm, Merkurove, Augustove
i Herkulove Fontane... Zatim četvrti Fugerai, najstarije socijalne četvrti na svetu, izgrađene još u XVI
veku sa idejom Jakoba Fugera da tu budu najniže stanarine za najsiromašnije stanovnike Augzburga.
Posle razgledanja nastavak putovanja do “prestonice Evrope” Strazbura. Smeštaj u hotel. Strazbur je
simbol nemačko francuskog razdora i pomirenja i kosmopolitski grad u centru francuske pokrajine
Alzas, sa sedištem evropskog parlamenta, savetom Evrope i evropskim sudom za ljudska prava. Kraći
odmor i poazak u razgledanje bajkovitog starog grada ispresecanog kanalima i strmim ulicama: šetnja
severnim delom Grande ile-a, trg Gutenberg, ulica Hallebardes, trg Republike, trg Broglie, trg Kleber…
Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan
STRAZBUR – METZ – REMS – PARIZ
Doručak. Nastavak razgledanja grada: most Couvert, Mali francuski kvart (slikoviti deo starog grada, sa
ulicama u nivou vode i poludrvenim kućama iz XVI veka), Vauban Dam (pokriveni most, deo starog
utvrđenja sa terasom na vrhu sa koje se pruža predivan pogled na mrežu kanala), crkva Sv.Tome, most
Corbeau, palata Rohan, trg Sent Etjen, univerzitetski trg. Nakon razgledanja polazak iz Alzasa. Vožnja
za glavni grad Lorene, Metz. Po dolasku šetnja uz obalu reke Mosele pored opere, crkve Neuf, zatim u
centru grada razgledanje katedrale Sent Etjen. Polazak za Rems, glavni grad pokrajine Champagne.
Razgledanje bazilike Sent Remi, i čuvene katedrale iz XIII veka u kojoj je krunisano 25 francuskih
kraljeva. Nastavak vožnje za Pariz. Dolazak u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4. dan
PARIZ (Panoramsko razgledanje, Luvr)
Doručak. Polazak u panoramsko razgledanje Pariza autobusom: Bastilja, Ulica Rivoli, Gradska kuća,
Luvr-jedan od najvećih i najbogatijih muzeja na svetu (mogućnost fakultativne posete), Opera, Trg
Vandom, Trg Konkord, Šanzelize, Trijumfalna kapija, Trokadero, Ajfelova kula, Vojna škola, Invalidi,
Monparnas, Luksemburški park, Panteon, Sorbona, ostrvo Site, Lezal. Šetnja kroz boemski deo Pariza,
Mulen Ruž, Monmartr, panorama grada sa platoa ispred crkve Sakr Ker, trg slikara Tertr. Povratak u
hotel. Noćenje.
5. dan
PARIZ (Versaj, Notr Dam, Ajfelova kula, Vožnja Senom)
Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak u Versaj, mesto u kome su se odigrali mnogi događaji od
značaja za svetsku istoriju. Razgledanje dvorca Luja XlV. Zatim odlazak autobusom do katedrale Notr
Dam, prvog remek-dela gotičke umetnosti. U dogovoreno vreme odlazak metroom do Ajfelove kule.
Zatim fakultativno večernja vožnja brodom po romantičnoj Seni. Povratak u hotel autobusom. Noćenje.
6. dan
PARIZ – (Dvorci Loare)
Doručak. Posle doručka polazak na celodnevni fakultativni izlet „Dvorci Loare“. Obilazak dvorca
Šambor, koji je podigao Fransoa I po nacrtima najvećeg umetnika tog doba Leonarda da Vinčija. Zatim
razgledanje dvorca Šenonso-zamak 6 žena, u kom je živeo kraljevski par Anri II i Katarina Mediči, kao i
kraljeva ljubavnica Diana de Poatje. Poslednje odredište je „dvorac svih kraljeva“-Bloa. Nakon
razgledanja slobodno vreme u istoimenom gradiću. Povratak u Pariz u večernjim satima. Noćenje.
7. dan
PARIZ (Diznilend) – GRAC
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za najpoznatiji
zabavni park u Evropi Diznilend. Celodnevni provod u svetu mašte u kome uživaju deca, a i odrasli na
svoj način jer su vremenom zaboravili na istinu da „mašta čini svašta“. U večernjim satima polazak iz
Pariza za Grac.
str.1
8. dan
9. dan
GRAC – BEOGRAD – NOVI SAD
Dolazak u Grac u jutarnjim satima. Obilazak jednog od najbolje očuvanih Evropskih gradova, sa
prelepim skladom gotike, renesanse, baroka i moderne arhitekture, poznatog po uskim uličicama i
slikovitim dvorištima. Razgledanje centralnog gradskog trga sa Gradskom kućom, Katedrale, glavnog
izložbenog centra Kunsthaus, tornja sa satom (velika kazaljka pokazuje sate), „Ostrva“ na Muri...
Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
BEOGRAD – NOVI SAD
Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim satima (u zavisnosti od zadržavanja na granici).
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj u hotelu sa 2* u
Strazburu u 1/2 i 1/3 sobama, na bazi 1 noćenja sa doručkom, i u hotelu sa 3* u Parizu u 1/2 i 1/3 sobama, na bazi 4 noćenja
sa doručkom, razgledanje prema programu, turistički vodič tokom putovanja i organizacija putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: preporučeno međunarodno zdravstveno osiguranje (1.087,00 din.), ulaznice,
fakultativni izleti, individualni troškovi putnika.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA I ULAZNICA:
Ajfelova kula-treći nivo – 13,40 €(ulaznica), vožnja brodom po Seni – 15 €; Luvr – 10,50 €(ulaznica);
Dvorci na Loari – 75 €(ulaznice i lokalni vodič na srpskom jeziku); Versaj – 30 €(sa ulaznicom za dvorac);
Diznilend (sa ulaznicom za zabavni park) – 55 € odrasli/45 € deca.
NAPOMENA: za izlete Dvorci na Loari i Versaj obavezno je prijavljivanje prilikom rezervacije aranžmana.
Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. Deca od 2-12 god. imaju popust, deca od 0-2 god. besplatno. U slučaju
manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih
izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela,
trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50% od cene aranžmana.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
40% prilikom rezervacije, a ostatak 60% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini, platnim karticama (visa,dina,master,maestro)
ili u jednakim mesečnim ratama čekovima građana sa prispećem poslednje rate 2 meseca po završetku putovanja, u dinarskoj
protivvrednosti po prodajnom kursu OTP Banke na dan uplate.
NAPOMENE:
- Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 €
po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7
€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi ( II, III i IV red).
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili
konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju
Evropske unije.
- Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 - 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz
ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opis
destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elitetravel.co.rs. Opisi hotela su informativnog karaktera i
preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi
odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije,
prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,
broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010
godine.
Cenovnik br.1 za program Pariz-Diznilend-Dvorci Loare 9 dana autobusom od 03.01.2014.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo
otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre
početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim
slučajevima.
str.2
Download

pariz augzburg, strazbur, metz, rems, dvorci loare, diznilend, grac