UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Specifikacije
Tip
Unutrašnja
BKF 070
BKF 090
BKF 120
BKF 180
BKF 240
BKF 071
BKF 091
BKF 121
BKF 181
BKF 241
7000
7000
450
9000
9000
450
18000
18000
800
24000
24000
1050
840
790
3.7
3.4
1080
900
820
4.0
3.6
1300
12000
12000
500
220-240/50
1275
1280
6.0
6.0
1700
1925
1850
9.0
8.5
2500
2400
2400
11.0
11.0
3500
4.7
6.7
7.6
12.9
16.0
640
745x250x195
660
745x250x195
930
745x250x195
1230
900x292x215
2180
1080x302x220
9
9
9
13
16
30-39
700x225x500
29-38
700x225x500
32-40
795x255x540
37-44
795x255x540
42-48
870x310x700
25
25
36
38
58
50
6.35
9.52
50
6.35
9.52
52
6.35
12.7
52
6.35
12.7
56
9.52
16
jedinica
Vanjska
jedinica
Kapacitet hlađenja (BTU/h)
Kapacitet grijanja (BTU/h)
Količina zraka (m3/h)
Napajanje (V/Hz)
Ulazna snaga
Hlađenje
(W)
Grijanje
Ulazna struja
Hlađenje
(A)
Grijanje
Ulazna snaga u najgorim
uvjetima (W)
Ulazna struja u najgorim
uvjetima (A)
Naziv materijala za hlađenje
Unutra
Veličina
oblika (mm)
Neto Težina
(kg)
Buka (dB)
Vani
Veličina
oblika (mm)
Neto težina
(kg)
Buka (dB)
Tečna cijev
Specifikacije
i dužina
Parna cijev
povezne
cijevi (mm)
Raspon naponskih promjena
(V)
198-264
Napomena:
Specifikacije i standardne vrijednosti izračunate su pod procijenjenim
uvjetima. Vrijednosti će varirati u drukčijim uvjetima rada.
Naša kompanija ima brza tehnička poboljšanja. Neće biti pred
napomena za promjenu tehničkih podataka.
Ocijenjena vrijednost je testirana pod 27/19 (ln.) 35/24(out)
20/15(ln.) 7/6 (out).
Predgovor
Klime su stvari visoke vrijednosti. Da bi osigurali vaša
zakonita prava i interese, nađite profesionalnog tehničara
da vam ugradi uređaj.
Ovo uputstvo je univerzalna verzija za zidne klime proizvedene
u našoj kompaniji. Izgled jedinica koje priuštite bi mogla biti
malo drukčija od onih opisanih u uputstvu, ali to nema efekta
na vaše korištenje uređaja.
Molimo pročitajte sekcije koje odgovaraju modelu koji izaberete,
i čuvajte uputstvo jer bi vam moglo poslužiti i kasnije.
Dodatak za vaše uputstvo:
Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje djeci ili nesposobnim
osobama bez nadzora;
Djeca be trebala biti motrena da bi osigurali da se ne
igraju sa uređajem.
SARŽAJ
________________________________________
Upute korisnicima 1
Imena dijelova i njhove funkcije 3
Upravljanje daljinskim upravljačem 4
Korištenje daljinskog upravljača 5
Odlike grijanja 6
Metode održavanja 7
Tretman servisnog poziva 8
Nadamo se da ćete znati sljedeće 9
[Upute korisnicima]
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Molimo pročitajte ''Uputstvo'' pažljivo prije korištenja
vaše klime da bi osigurali praviln korištenje.
Upute za ugradnju
Pobrinite se da vam se klima ugradi profesionalno poslije kupovine
prije korištenja.
Jedinice se ne trebaju ugraditi na mjestima
gdje bi moglo doći do curenja zapaljivih gasova.
Pobrinite se da ugradite i prekidač bude
ugrađen.
U slučaju da se curerći gasovi akumuliraju
oko jedinice, može doći do požara.
Nedostatak ovog prekidača može dovesti
do katastrofe.
Poslije povezivanja žica između unutrašnje i
vanjske jedinice provjerite da li su veze
labave povlačenjem žice s malo sile.
Pobrinite se da je klima sigurno
pričvršćena.
Žica koja izlazi iz klime
treba biti dobro pričvršćena
na izvor struje. Nepravilno
uzemljenje može uzrokovati
elektro šok ili drugu
katastrofu
Slabe veze mogu biti
katastrofalne.
Upute za upravljanje
Nemojte nikad pokušavati
zaustaviti rad klime isključivanjem
iz struje.
Ne spajajte liniju napajanja na
srednji priključak. Korištenje
produžnog kabela je zabranjeno.
Niti je dozvoljeno korištenje
istog konektora sa
drugim uređajem
Ne pritiskajte, razvlačite, oštetiti,
grijati ili modificirati liniju napajanja.
Pogrešno
To može dovesti to elektro šoka
Nemojte dirati utičnicu
mokrim rukama.
Može prouzrokovati elektro šok
Može uzrokovati
elektro šok, pregrijavanje,
požare ili druge nesreće
Prije nego je konektor uključen,
pobrinite se da nema prašine i
da je uključen kako treba.
Ako ima prašine na utikaču ili ako
utikač nije na mjestu, uzrokovaće
elektro šok ili požar.
Može uzrokovati elektro šok,
pregrijavanje, požare itd.
Ako je kabel oštećen, odnesite ga
u ovlašteni servis.
Ne koristite osigurač sa netačnim
kapacitetom.
Korištenje metalnih ili bakarnih
žica za osigurač izazvaće kvar.
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Pokušajte izbjeći Sunčevo svjetlo i
topli zrak da ulazi u sobu.
Pokušajte smanjiti generaciju toplote
tokom hlađenja.
Ne koristite zapaljive aparate u sobi
gdje je klima.
Tokom hlađenja, zavjese ili roletne
treba navući na prozore.
Smjestite izvore toplote van sobe.
Može dovesti do nepotpunog
sagorijevanja ovih aparata.
Nemojte smjestiti insekticide ili boje
i druge gorive sprejeve blizu klime,
ili prskati ih direktno na klimu.
Kada je neophodno da koristite klimu
i zapaljive aparate u istoj sobi, mora
se napraviti ventilacija zraka s
vremena na vrijeme.
Prije održavanja uređaja, molimo
isključite ga iz struje prvo. Nikad ne
čistite kada je ventilator u punoj brzini.
Loša ventilacija će dovesti
do nedostatka kisika
Može izazvati vatru.
Ne stavljajte štapove ili motke u
ventilatore klime.
Namjestite klimu pravilno.
Nemojte biti izloženi hladnom zraku
duže vrijeme.
Opasno
Kako je ventilator
u punoj brzini,
stavljanje može dovesti do nesreće.
Ne čistite klimu vodom.
Može izazvati elektro šok.
Nemojte sjedati na vanjsku jedinicu
ili stavljati neke druge stvari na nju.
Pad s jedinice
može dovesti
do povreda.
Pravilno namjestite strujanje zraka da
bi dobili efikasan rad klime
Može izazvati tegobe
tijelu, što je štetno
za zdravlje.
Nemojte se kačati ili stavljati predmete
na klimu.
Provjerite potporne strukture jedinice
pažljivo.
Može dovesti do
pada što će dovesti do povreda.
U slučaju štete, potporne strukture bi
trebale odmah biti zamijenjene
da ne bi došlo do pada klime.
Nemojte koristiti sljedeće supstance:
Izvadite utikač kada ne koristite
uređaj duže vrijeme.
• Toplu vodu (preko 40˚C)
• Korištenje ovakve vode će deformisati
klimu ili će izbledjeti.
• Gorivo, benzin i sredstva za poliranje. Kada se utikač vadi, pobrinite se da je
Ove supstance će deformisati klimu
klima isključena prije toga.
Upute za zamjenu i popravku
Kada je zamjena ili popravka potrebna, molimo kontaktirajte trgovca ili ljude ovlaštene
za čišćenje i ugradnju.
U slučaju da dođe do bilo kakvih abnormalnih dešavanja (miris gorenja), stanite sa
radom, isključite i kontaktirajte trgovca ili ljude ovlaštene za održavanje.
[Imena dijelova i njihove funkcije]
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Zato što ima toliko različitih modela,
odlika i izgleda, mi ćemo vas samo upoznati sa sljedećim uzorkom.a
Unutrašnja
jedinica
Odlike rada
Rešetka za
vraćanje zraka
Uz ima unutrašnji zrak
Indikacije jedinice 1
Namještanje smjera toka
zraka lijevo/desno
Pokretač jedinice
Funkcija za spavanje mašine
Namještanje smjera toka
zraka gore/dole
Izlaz zraka
Zrak puše odavde
Primač signala
daljinskog upravljača
Timer
Digitalni prikaz
(temp., vrijeme,)
Zračni filter
Uklanja prašinu ili prljavštinu iz ulaznog zraka
Odvodna cijev
Izvlači vlagu iz zraka
Vanjska jedinica
Ulaz zraka
na stranama i pozadini
Veza cijevi hlađenja,
Električne napojne žice
Ventil odbačenog zraka
Upravljanje jedinicom
Kako otvoriti
Kako zatvoriti
Gurnite rešetku za ulaz zraka dole i onda gurajte
obje strane na dnu.
Ključ za hitan rad
Lagano gurnite obje strane rešetke za ulaz zraka
na dnu i vucite je dok se ne osjeti otpor
Ovo dugme može biti korišteno kao mjera sigurnosti za
paljenje / gašenje jedinice kada daljniski upravljač ne radi.
Napomena: Nemojte otvarati rešetku pod uglom većim od 60˚. Nemojte upravljati dijelovima
sa velikom silom.
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
[Upravljanje daljinskim upravljačem]
Pažnja:
1. Izgled sljedeća tri upravljača će varirati, ali funkcije istog dugmeta su iste. Molimo, oslonite se
na upute za iste daljinske upravljače vašeg uređaja.
2. Daljinski upravljač 1, daljinski upravljač 2, daljinski upravljač 3 su generalno korišteni za više
tipova klima u našoj kompaniji, molimo vas da nam oprostite ako nije objašnjeno dugme koje nije
korisno za jedinicu koju ste priuštili.
''LAMP (Lampa)'' i ''CLEAN (Čistiti)'' su dugmad korisna za zadnje proizvedene specijalne modele.
Daljinski upravljač 1
Pokazivač Temperature
Pokazivač brzine ventilatora
Pokazuje izabranu temperaturu
Pokazuje izabranu brzinu ventilatora
Pokazivač upravljanja
Pokazivač spavanja
Pokazivač TURBA
Pokazivač vremena
Dugme za pokaz Puhanja
Mijenja načina puhanja
Normalni, namješteni i jaki vjetar
Dugme za biranje načina rada
Ovo dugme mijenja način rada
Pokazivač ključa
Dugme za namještanje temperature
Birajte smjer puhanja zraka
Dugme za Paljenje/Gašenje
Dugme za Swing
Dugme za brzinu ventilatora
Dugme za tok zraka
Dugme za Timer
Dugme za spavanje
Dugme za Turbo
Dugme za čekanje
Napomena:
Kada je izabran TURBO način rada, sobna temperatura nije kontrolisana. Ako osjećate da je u
sobi prehladno ili prevruće, molimo otkažite TURBO način rada.
Procedira
Kada je pritisnuto svak dugme na daljinskom upravljaču dok je isti
usmjeren u klimu, signal je poslat. Kada je signal primljen tačno,
zvučni signal se emituje iz klime.
[Imena dijelova i njihove funkcije]
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Upravljanje mašinom u izabranim načinima
1. Usmjerite daljinski upravljač u jedinicu, pritisnite dugme za Paljenje/Gašenje, i onda pritisnite
dugme za način rada, izaberite način koji trebate: AUTO, HLAĐENJE, SUŠENJE, GRIJANJE,
ILI PUHANJE.
2. Pritisnite dugme za namještanje temperature da povećate ili smanjite očitanja dok se ne prikaže
željena temperatura. Može se odrediti temperatura od 16˚C do 32˚C (61 F – 90 F).
(Klima bi se sama namjestila na 25˚C (76 F) i ne možete mijenjati u načinu AUTO ili SUŠENJE.)
3. Pritisnite dugme za brzinu ventilatora da izaberete nivo zraka koji želite: Slabi, Srednji, visoki,
Automatski.
(Klima se automatski namjesti na slabo puhanje i ne može se namjestiti u načinu SUŠENJA.)
4. Pritisnite dugme za puhanje da izaberete puhanje zraka gore/dole ako želite: normalni, jače i
namješteni vjetar.
(Klima bi se automatski namjestila na namješteni smjer puhanja u načinu SUŠENJA.)
Turbo upravljanje
Pritisnite dugme za Turbo tokom HLAĐENJA ili GRIJANJA, zrak može biti namješten na jako.
Pritisnite TURBO dugme da isključite Turbo način.
Napomena: tokom Turbo načina, jačina puhanja zraka ne može biti mijenjana.
Namještanje lijevog/desnog puhanja zraka
Horizontalno i vertikalno puhanje namjestite daljinskim upravljačem.
Pritisnite dugme za Tok Zraka, i raspoređivač puhanja zraka će stalno
ići lijevo/desno ili kako je namješteno.
Timer
Namještanje vremena gašenja uređaja
Namjestite vrijeme kada da se jedinica ugasi, i klima će se tad i ugasiti.
1. Tokom upravljanja klimom, Pritisnite dugme TIMER-a i počet će odbrojavanje namještenog
vremena.
2. Stalno pritiskajte dugme Timer-a da namjestite željeno vrijeme za gašenje mašine. Timer se
može namjestiti od 1 do 24 sata. Svaki put kada se pritisne dugme ići će ovako 1 > 2 > ... >24.
3. Poslije namještanja vremena gašenja, brojke prikazane na prikazu će ići po jednu dole za svaki
pređeni sat.
Namještanje vremena paljenja uređaja
Namjestite kada želite da se jedinica upali i klima će početi raditi tačno tada.
1. Kada je klima ugašena, pritisnite dugme Timer i namjestite željeno vrijeme paljenja.
2. Stalno pritiskajte dugme TIMER da namjestite vrijeme za paljenje mašine. Vrijeme ide
od 1 > 2 > ... > 24...
3. Poslije namještanja vremena paljenja, brojke prikazane na prikazu će ići po jednu dole za
svaki pređeni sat. Prikazane brojke pokazuju vrijeme koje je ostalno do paljenja uređaja.
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Otkazivanje
Kada je na prikazu 24 sata, pritisnite dugme za TIMER da ga otkažete.
Načina spavanja
Koristite ovaj način da smanjite zvuk rada kada spavate, i tako dalje.
Pritisnite dugme za spavanje, zvuk puhanja iznutra je smanjen.
Pritisnite dugme za spavanje, i otkažite način spavanja.
Napomena:
• Koristite ovaj način kada idete na spavanje.
• Tokom rada hlađenja, sobna temperatura će se podići postepeno po 2˚C poslije početka
ovog načina rada.
• Tokom grijanja, sobna temperatura će se smanjivati po 5˚C ispod poslije početka ovog
načina rada.
ZAMJENA BATERIJA
• Kada je signal iz daljinskog upravljača slab i kada
unutrašnja jedinica ne može primiti signal tačno; ili kada je
prikaz zamagljen/nejasan, molimo skinite poklopac i
zamijenite baterije novima.
• Pozitivni i negativni polovi moraju odgovarati ugradbenim
pozicijama.
• Nove baterije istog proizvođača moraju biti zamjena.
• Ako se daljinski neće koristiti duže vrijeme, izvadite baterije
da spriječite curenje elektrolita i možda oštećenog daljinskog
upravljača.
• Kad je upravljač u abnormalnom stanju (prljav), izvadite baterije
i očistite daljinski upravljač.
[Odlike Grijanja]
Osnovni principi i odlike
Mašine upijaju toplotu iz vani i prebacuju je unutra da bi zagrijali sobni zrak.
Grijanje se stvara pomoću ovog principa kada pumpa grijanja ide gore / dole sa povećanjem
/ smanjivanjem temperatura vanjskog zraka.
Samo malo vremena treba da se zagrije soba.
Kada je vanjski zrak veoma nizak, sistem može biti korišten zajedno sa ostalim uređajima za
toplotu. Ali dobra ventilacija treba biti održavana da se osigura sigurnost i preventira bilo kakva
nesreća.
Odmrzavanje
Kada je vanjska temperatura veoma niska i kada je vlažnost veoma visoka, smrzavanje će se
pojaviti na razmjenjivaču toplote vanjske jedinice, što ima negativne uticaje na efikasnost grijanja.
U ovakvom slučaju, doći de do automatskog odmrzavanja. Operacija grijanja će biti zaustavljena
5-10 minuta da se uradi odmrzavanje.
Ventilatori obje i vanjske i unutrašnje jedinice će stati.
Tokom odmrzavanja, vanjska jedinica može generirati paru. Izazvana je brzim odmrzavanjem,
što nije odlika kvara.
Poslije završteka odmrzavanja, nastavlja se grijanje.
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
[Metode Održavanja]
Klima mora biti ugašena ili isključena iz utičnice prije čišćenja.
Prije sezone rada
Tokom sezone rada
Provjerite da li su neki materijali
blokirali ulaz ili izlaz zraka
Sklonite zaslon zračnog filtera
sa jedinice.
• Nježno pritisnite donji dio
rešetke i otvorite ga.
• Nježno povucite zaslon zračnog
filtera i izvadite ga u smjeru vašeg tijela.
Provjerite da li su instalacije
korozirale ili su zapuštene.
Otvorite zaslon zračnog filtera.
Ako je zaslon veoma prljav, molimo koristite mlaku
vodu (oko 30˚C) da ih očistite. Osušite poslije čišćenja.
Provjerite
da li je
mašina
pravilno
uzemljena.
Napomena:
• Nemojte koristiti vrelu vodu da očistite zaslon.
• Nemojte zaslon izlagati vatri da ga osušite.
• Nemojte puno siliti kada skidate zaslon.
Provjerite da li zračni filter čist.
Ugradite zračni filter.
Povežite se na izvor struje.
Upravljanje klimom bez zračnog filtera će prouzrokovati
veliku prljavštinu u mašini što bi moglo dovesti do
neefikasnog rada.
Stavite baterije u daljinski upravljač.
Očistite klimu
• Koristite nježnu i suhu krpu da očistite
klimu, ili koristite usisivač.
• Ako je klima veoma prljava, koristite
komad krpe i potopite ga u deterdžent i očistite.
Poslije sezone rada
Namjestite temperaturu na 30˚C i pustite
da radi pola dana.
(da osušite unutrašnje jedinice)
Zaustavite rad mašine i ugasite na
prekidaču struje.
Klima će konzumirati 5W električne
energije poslije gašenja uređaja.
Za svrhu šteđenja i sigurnosti,
savjetujemo da izvadite utikač tokom sezona ne-rada.
Očistite i ugradite zračni filter.
Očistite unutrašnju
i vanjsku jedinicu.
Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
Napomena:
Ako je zaslon zračnog filtera blokiran prljavšinom
ili prašinom, efikasnost hlađenja i grijanja će biti
smanjena, sa povećanjem buke rada i potrošnjom
energije. Zato čistite zračne filtere.
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
[Tretman Servisnog Poziva]
Prije nego pozovete servisera uradite sljedeće
Klima uopšte ne radi.
Da li je utikač u
utičnici?
Da li je vrijeme
namješteno na
poziciju ''ON
(upaljeno)''?
Da li ima struje?
Da li je osigurač
u redu?
Slabo hlađenje ili grijanje
Da li je namještena Da li su zračni
temperatura
filteri čisti ili
prikladna?
začepljeni?
Da li su vrata ili
prozori otvoreni?
Slabo hlađenje
Da li direktna Sunčeva Da li u sobi
Da li je previše
svjetlost ulazi u sobu? postoji izvor toplote? ljudi u sobi?
Slučajevi koji zahtijevaju hitno javljanje distributeru
Odmah ga izvadite utikač i informišite vašeg distributera u sljedećim situacija:
Osigurač ili prekidač se
često kvare
Utikač je strašno vruć
Zaštita kabela je puknuta
Prekidač ne stavlja u pokret
mašinu sigurno
Abnormalna buke se čuje
tokom rada
Osigurač ili
prekidač se
pokvario
Uzrokuje kvar na TVu, radiju,
ili drugim uređajima
Kada primijetite kvarljive pokrete tokom rada mašine, čak i poslije vađenja kabela i ponovnog
uključivanja uređaja poslije 3 minute, kvar ne nestaje
3 minute su
prošle, kvar
ne nestaje
zašto
[Nadamo se da ćete znati sljedeće]
Jedinica ne može biti restartovana odmah
poslije gašenja.
Ne radi
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
Restart uradite poslije 3 minute zbog
zaštite jedinice.
Sačekajte
3 minute
Tro-minutni zaštitni timer se
pali automatski. Ovo se ne pali automatski
samo ako nema struje u uređaju.
Zrak ne puše na početku grijanja.
Puhanje je zaustavljeno da bi preventirali
puhanje hladnog zraka unutra dok se ne ugrije
razmjenjivač toplote (2-5 minuta).
Jedinica neće stati puhati odmah poslije
gašenja.
Jedinica nastavlja puhati malom snagom.
Otvor za zrak se neće zatvoriti 30ak sekundi.
Zrak ne puše 6-12 minuta (grijanje).
Kada je vanjska temperatura hladna i vlažnost
visoka, jedinica sama radi odmrzavanje.
Molimo čekajte. Tokom odmrzavanja, voda ili
vatra se dižu iz vanjske jedinice.
Zrak ne puše u načinu sušenja.
Unutrašnji ventilator je nekada zaustavljen da
se spriječi para ili vlaga, i spasi energija.
Magla se pojavljuje tokom hlađenja.
Ovaj se fenomen nekada primjeti kada su
temperatura i vlažnost sobe veoma visoki,ali
će nestati smanjivanjem temperature i vlažnosti.
Miris izlazi.
Zrak koji se ispušta može smrditi. Ovo je miris
duhana ili kozmetike stavljene u jedinicu.
Čuje se zvuk lomljavine.
Ovo je zvuk hladnjaka koji cirkulira zrak
u jedinici.
Čuje se zvuk lomljavine i poslije zaustavljanja Ovo je izazvano raširivanjem toplote ili
rada ili poslije isključivanja iz struje.
stezanjem dijelova.
Operacija ne može biti restartovana iako
ima struje.
Signali daljinskog upravljača se ne primaju.
Memorija izbrisana. Ponovo pokrenite
daljinskim upravljačem.
Signali daljinskog upravljača možda neće biti
primljeni kada je primač signala na klimi
izložen direktnom Sunčevom svjetlu ili
drugom svjetlu. U ovom slučaju, zaklonite ga
od svjetlosti.
Vlaga se formira na rešetkama izlaza za zrak. Ako se jedinicom radi duži period vremena
sa visokom vlažnošću, vlaga se formira na
izlazima zraka i kapa.
Download

BEKO BKF 090 User Guide Manual AIR - AC