Plan i Program u državnim
školama Gwinnett Kantona, od K
(vrtića)-12-og razreda, zove se
Academic Knowledge and Skills
(AKS). AKS za svaki level razreda
detaljno objašnjava bitne stvari
koje se očekuju od učenika da
nauči i savlada u odgovarajućim
razredima ili predmetima. AKS
nudi solidnu osnovu na kojoj
nastavnici mogu graditi bogata
iskustva u učenju. Nastavnici
koriste vodič za nastavni plan i
program, udžbenike, tehnologiju i
druge materijale za podučavanje
AKS-a kako bi bili sigurni da svaki
učenik/ca uči do svog potencijala.
Plan i Program, tj. The Academic
Knowledge and Skills (AKS),
razvijen je od strane naših
nastavnika, sa učešćem naših
roditelja i zajednice, kao odgovor
na misiju Državnih Škola Gwinnett
Kantona.
Misija Državnih Škola Gwinnett
Kantona je da se postigne
izvrsnost u akademskom znanju,
vještinama i ponašanju za svakog
učenika, te da to rezultira u mjeri
poboljšanja za standarde lokalne,
nacionalne i svjetske klase.
TREĆI RAZRED
AKS BROŠURA ZA RODITELJE
Čitajte da biste saznali više o tome
šta će Vaše dijete naučiti u trećem
razredu i kako možete podržati
svoje dijete u učenju kod kuće.
Preporučujemo Vam da
razgovarate sa svojim djetetom o
tome šta on ili ona uči.
DOBRODOŠLI U
TREĆI RAZRED!
Akademsko Znanje i Vještine
Academic
Knowledge
and Skills
2011-12
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
1
Engleski Jezik
Naučiti kako čitati i pisati je osnova za sva učenja. U trećem razredu, učenici rade na vještinama čitanja i pisanja koje će ih dovesti do
uspjeha u kasnijim stupnjevima obrazovanja. Naime, fokus je na analizi riječi, kao i čitanje i pisanje sa tačnim izražavanjem. Učenici koriste
čitanje i pisanje tokom školskog dana kao dio engleskog jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka pri aktivnostima u učionici.
Aktivnosti uključuju dijeljenje zajedničkog iskustva u čitanju i pisanju, horsko čitanje, čitanje u maloj skupini, neovisno čitanje i pisanje-sve
to u učionici i za vrijeme Writing Workshop, tj u radionici za pisanje.
Do kraja trećeg razreda od učenika se očekuje da:
• Da počnu koristiti riječi, patern u riječima i značenje riječi da bi čitko čitali i razumjeli pročitano;
• Da počnu koristiti gramatiku za level u kom se nalaze i spelovanje u pisanju ;
• Da počnu sticati vještine doživotnog čitatelja i pisca, kao npr. da sami odaberu knjigu, da sami isprave pogreške prilikom čitanja i
pisanja, druženje s vršnjacima i slušanje o čitanja i pisanja; i
• Koristiti čitanje i pisanje za komunikaciju putem slušanja, govorenja i izvođenja.
Uravnotežena Pismenost
Nastavnici slijede ove principe da utvrde najbolje nastavne metode, strategije i materijale kako bi se zadovoljile potrebe naših učenika:
• Učenje čitanja i pisanja je složen proces s mnogo aspekata.
• Čitanje i pisanje su doživljaj jezika, a ne samo izolirano vježbanje vještina.
• Čitanje i pisanje su međusobno povezani oblici komunikacije koji proizlaze iz slušanja i govorenja.
• Ne postoji "jedan način" za podučavanje iz čitanja ili pisanja. Nastavnici će uključivati širok izbor strategija da nauče svakog učenika.
• Učenje čitanja i pisanja se javlja uz razvojne faze napredovanja.
• Sva djeca mogu učiti čitati i pisati uz ovaj razvojni progres s odgovarajućim prilagođavanjem
• Znajući kako se svako dijete razvija i kako omogućuje nastavnicima procjenu, planiranje i učenje na odgovarajući način.
• Djeca trebaju biti u prostoru gdje su izloženi knjigama.
• Čitanje i pisanje za i sa djecom trebalo bi se dogadati svaki dan.
• Svaki dan, djeca trebaju imati mogućnost za čitanje materijala koji su oni sami odabrali i da pišu o temama koje su sami odabrali.
• Čitanje i pisanje su prisutni u svim predmetima.
Slušanje, Govorenje i Posmatranje
Djeca trećeg razreda slušaju i pišu o raznim književnim oblicima, kao što su priče i pjesme, u žanru fikcije i nofikcije. To uključuje dramu,
biografije, izvještaje i sredstva javnog informisanja. Uče da slušaju pažljivo kako bi mogli odgovoriti na pitanja i upute. Učenici
komuniciraju s opisnim jezikom u odnosu na iskustvo, prepričavajući priče. Učenici trećih razreda diskutuju o raznim literarnim i
neliterarnim elementima, kao što su likovi, mjesto radnje, radnja, tema, razlog/efekat, kao i o glavnoj ideji i detaljima.
Čitanje
Strategije i Razumijevanje
Učenici trećih razreda s razlogom i iz zadovoljstva čitaju različite tekstove. Koriste razne strategije kad se susretnu sa težinom teksta.
Strategije uključuju prepričavanje, izvođenje zaključaka/parafraziranje i korištenje činjenica iz teksta da bi podržali njihov zaključak. Učenici
stvaraju i brane svoje mišljenje o tekstu. Od učenika trećih razreda očekuje se da na svom levelu čitaju sa tačnošću, odgovarajućom brzinom
i izražavanjem da bi razumjeli pročitani tekst.
Rad sa riječima, rječitost i rječnik
Do kraja godine, učenici trećeg razreda trebaju biti u mogućnosti da čitaju i speluju riječi sa zadanog spiska. Pitajte nastavnika Vašeg djeteta
za spisak ovih riječi. U toku trećeg razreda, nastavnici ocjenjuju znanje učenika za te riječi i njihovu sposobnost da ih koriste u čitanju i
pisanju.
Pisanje
U ovim godinama, učenici pišu izmišljene i neizmišljene priče koje imaju odgovarajući uvod, razradu i zaključak. Ucenici trecih razreda
koriste elemente stilskog pisanja, kao npr. svjesnost publike, glas i bogata opisna upotreba jezika da bi pisanje bilo interesantno i
informativno. Koriste na svom levelu odgovarajuću gramatiku, speling, upotrebu velikog slova i znakova interpunkcije u pisanju i u stanju
su da pregledaju i dorade vlastite radove. Sve ove ozbiljne mogućnosti učenja pomažu da se učenici pripreme za državni test iz pisanja.
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
2
Predložene Knjige za Vaše Dijete koje je u Trećem Razredu
Fairy Tale Feasts: A Literary Cookbook for Young Readers and Eaters
Comets, Meteors, and Asteroids, Seymour Simon
Volcanoes, Seymour Simon
Charlie and the Chocolate Factory
George and Martha
Little House in the Big Woods
The Boxcar Children series
Because of Winn-Dixie
The Magic School Bus Inside the Earth
Veći Izbor Divnih Knjiga za Djecu
Georgia Book Award Books:
www.coe.uga.edu/gcba
100 Best Books:
www.teachersfirst.com/100books.cfm
American Library Association Notable Books for Children:
www.ala.org/ala/awardsgrants
\
Savjeti za Roditelje kako Postići Pismenost kod Djece
•
•
•
•
Odredite dnevno vrijeme čitanja kod kuće. Čitajte naizmjenično odlomke iz knjige.
Nemojte se “odmarati” od čitanja. Dok putujete, uzmite knjigu (ili snimljene knjige na traku) koju će cijela porodica uživati.
Budite dobar primjer. Kad je vrijeme čitanja za Vaše dijete i sami čitajte magazine ili knjigu.
Idite u biblioteku redovno.
__________________________________________________________________________
Matematika
Kroz matematički program GCPS’ od K (vrtica) –12 razreda, učenici postaju biti sigurni u sebe i kompetentni u rješavanju matematskih
problema.. Oni će biti u mogućnosti izračunati i duboko konceptualno razumijevati brojeve. Učenici će kritički misliti. Oni će prenijeti svoje
misli i matematičko zaključivanje na odgovarajući način dok se pripremaju za takmičenje na globalnoj razini.
Plan i program za učenike trecih razreda fokusira se na vještine procesiranja, brojeve i računske radnje, geometriju (oblike), mjerenje, algebru
(paterne) analitičke podatke. Po završetku treceg razreda učenici bi trebali znati slijedeće:
•
Sabirati i oduzimati cijele i decimalne brojeve;
•
Razumjeti i objasniti relaciju između računskih radnji— sabiranje i množenje, dijeljenje i oduzimanje i dijeljenje i množenje;
•
Uraditi i objasniti sabiranje i oduzimanje razlomaka;
•
Dijeliti cijele brojeve;
•
Koristite strategije procjene i pamćenja pri sabiranju, oduzimanju, množenju i dijeljenju;
•
Mjeriti dužinu, perimetar, površinu i vrijeme;
•
Klasifikovati trouglove i prepoznati poligone;
•
Prepoznati i uporediti uglove; i
•
Vratiti kusur ispravno.
Učenici trećih razreda koriste bezbroj strategija i sprava dok savladavaju matematiku. Koriste razne prezentacije da bi demonstrirali znanje,
kao npr stvarno/sa slikom, usmeno/pismeno i kroz brojeve/podatke. Učenici koriste osnovne blokove do 10, lenijare i grafike. Koriste
tehnologiju, podatke, grafike i strategije za rješavanje problema.
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
3
Savjeti iz Matematikje za Roditelje
•
•
•
Mjerite sa šoljama, pintama (mjera za zapreminu), kvartovima, galonima i litrima.
Vježbajte tablicu množenja i dijeljenja.
Kućni poslovi nude mogućnost za vježbanje matematike. Dok kuhate ručak, pitajte dijete da koristi šoljice i kašike za mjerenje. Pričajte o
razlomcima dok savijate veš, posebo peškire i posteljinu.
__________________________________________________________________________
Prirodne Nauke
U trećem razredu učenici pocinju razvijati naučni metod i process ispitivanja svijeta oko njih. Kroz istraživanje i raspitivanje, učenici pitaju
pitanja i stvaraju pretpostavke. Razvijaju razumijevanje o zemlji, životu i fizici kao nauci. Učenici eksperimentisu sa naučnim spravama da bi
osjetili nauku u ovim područjima.
Karakteristike Prirodnih Nauka
Učenici trećih razreda uče da snime njihovu observaciju i razviju zaključke za njihove rezultate.. Učenici koriste naučne sprave za mjerenje i
razvijaju skice i modele da bi prezentirali kompleksne i apstraktne koncepte. Učenici su trenirani bezbjedno i uče kako prepoznati momente
opreznosti, te kako biti pažljiv na rad u pri naučnom ispitivanju.
Vrste Prirodnih Nauka
Prirodne Nauke o Zemlji
Učenici trećih razreda posmatranjem i mjerenjem ispituju fizičke karakteristike stijena i zemljišta. Djeca klasifikuju stijene na način kako su
formirane. Uče o ulozi vremena koje utiče na stanje stijena i zemljišta kroz vrijeme. Učenici trećih razreda ispituju fosile i objašnjavaju kako
su formirani i otkriveni. Učenici prepoznaju primjere izumrlih vrsta.
Prirodne Nauke o Životu
Učenici trećih razreda uče o prebivalištima u Džordžiji. Ispituju šta se desi kad organizmi promjene prebivalište/sredinu življenja i određuju
karakteristike koje dozvoljavaju da životinje i biljke žive i opstaju u toj sredini. Djeca objašnjavaju posljedice zagađenosti i načine zaštite
sredine kroz održavanje i čuvanje.
Prirodne Nauke o Fizici
Učenici koriste svojih pet čula posmatrajući karakteristike objekata i klasifikuju ih na osnovu fizičkih karakteristika. Učenici trećih razreda
ispituju kretanje (guranje/ vuču) i koncept gravitacije. Ispituju sastav različitih supstanci.
Savjeti iz Prirodnih Nauka za Roditelje
•
•
Šetajte u parku sa Vašim djetetom. Pričajte o vrstama ptica, životinja i insekata koje vidite, Pričajte o tome zašto ove životinje žive u parku
a ne na parkingu ili blizu kuća.
Kad pakujete ručak, upitajte dijete da Vam predloži materijale ili kontejnere koji mogu biti bolji izolatori i čuvati hranu duže svježu/hladnu.
__________________________________________________________________________
Nauka o Društvu
Program iz predmeta Nauka o Društvu u GCPS ' sistemu priprema učenike da sudjeluju kao konstruktivni građani u demokratskom društvu.
Učenici razumiju svoju ulogu i odgovornosti kao građanin. Uči se o Američkoj baštini , njenim ulogama i odgovornosti u svijetu. Učenici
povezuju prošlost sa sadašnjošću. Oni uče sličnosti i razlike među narodima, kulturama i narodima svijeta. Učenici interpretiraju karte i
globuse, obrađuju informacije, te rješavaju probleme. Teme izučavanja uključuju: Vjerovanja i ideje koje utiču na odluke i zakone, i
vjerovanja određuju donošenje odluka; sukobi uzrokuju promjene, kultura je proizvod društva, akcije utiču na društvo, i kretanje ideja i ljudi
utiče na sviju.
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
4
Interpretativne Vještine/Gdje Živimo/Privatne Financije
Učenici trećih razreda mogu objasniti geografske uticaje na događanja.. Uče kako koristiti longitude i latitude da bi odredili lokaciju. Na
osnovu mape učenici mogu nacrtati zaključke i uopštavanja. Učenici trećih razreda mogu razumjeti proizvodne izvore. Uče kako vlada
koristi novac od takse da bi obezbjedila određena dobra i usluge na ekonomskom tržištu.
Naši Narodi
Učeći predmet Nauka o Društvu učenici, od K (vrtića) – 5-og razreda, fokusiraju se na Našu Baštinu. Naše demokratsko nasljeđe je fokus za
učenike trećih razreda. Učenici uče o korijenima forme naše vlade. Pričaju o životu i vremenu istorijskih likova o njihovim zaslugama za
proširenje ljudskih prava i slobode u našoj demokratiji. Priče ilustruju pozitivne osobine likova koji su izloženi. (Pogledajte sekciju
Character Education da saznate više o ovom što je naglašeno).
Građanski Savjeti za Roditelje
•
•
Glasajte i sa ponosom nosite naljepnicu koja kaže “Glasao sam” (“I voted”) . Objasnite djetetu zašto glasate.
Pričajte sa djetetom o Vašim građanskim dužnostima i iskustvima na pozitivan način.
__________________________________________________________________________
Likovna Umjetnost i Muzičko Obrazovanje
Likovna Umjetnost
Od 3-5-og razreda učenici likovne umjetnosti izoštravaju vjestine posmatranja i povećavaju tehničke vještine. Kroz ponavljanje gradiva u
osnovnoj školi, učenici savladavaju koncept umjetnosti. Primjećuju različitosti između svjetskih umjetničkih radova i radova kroz vijekove.
Iz istorije o likovnoj umjetnosti djeca uče o pokretu Realizma, Ekspresionizma i Strukturalizma.
Učenici trećih razreda koriste širi domet događanja i javnosti. Dok učenici uče o umjetnosti kreiraju svoj vlastiti rad. Oni proizvode crteže,
uljane slike, skulpture, otiske, grnčariju, umjetnost na platnu i digitalne prizore. Učenici istražuju u svojim radovima boju, formu, vrijednost
promjene, kontrast, dizajn, kompoziciju i strukturu, Koriste tehnologiju da bi kreirali umjetnost.
Opšti Predmet Muzičkog Obrazovanja
Muzički program za učenike od 3-5-og razreda kreira osnovu muzičkog obrazovanja na koju se nastavlja obrazovanje u osmogodišnjoj školi.
Učenici doživljavaju različite stilove muzike slušanjem, kretanjem, kreiranjem, pjevanjem i sviranjem instrumenata. Diskusije i razmišljanje
podržavaju njihovo muzičko razumijevanje. Učenici uče kako pjevati u kanonu, eko pjesmu i pjesmu sa partnerom. Izvode individualno i u
grupi. Djeca kreiraju jednostavne kompozicije i kompozicije uz pratnju. Kreiraju pokrete muzičke dramatizacije i interpretacije.
Učenici trećih razreda su izloženi muzici različitih kultura i vremenskim periodima. Oni identifikuju kompozitore i kompozicije. Djeca
istražuju razliku između muzike i razlike u vokalima. Učenici uče kako muzički elementi, kao što su melodija i ritam, doprinose karakteru
kompozicije. Oni identifikuju porodicu muzičkog instrumenta kroz zvuk i viđenje. Učenici trećih razreda počinju učiti kako čitati muziku,
uključujući note, skale i muzičke simbole.
Savjeti iz Likovne i Muzičke Umjetnosti za Roditelje
•
•
•
Posudite iz biblioteke knjigu o umjetnosti. Naučite više o kompozitorima kroz njihovu biografiju.
Pitajte dijete da sluša muzika filma dok gledate film ili šou iz drugog perioda ili zemlje.
Posjetite muzeje u regiji Atlante. Pratite da li se dešava šou ili neki susret na kojem će biti izloženi radovi učenika srednjih škola.
__________________________________________________________________________
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
5
Zdravlje i Fizičko Obrazovanje
Zdravlje
Na časovima predmeta o Zdravlju, učenici uče kako živjeti zdravim stilom života i smanjiti rizike povezane s bolešću i ozljedama. Također,
uče o posljedicama nezdravog ponašanja. Učenici uče da budu odgovorni za svoje odluke i akcije i da razumiju kakav uticaj imaju na druge.
Svake godine, učenici uče odgovarajuće lekcije o emocionalnom zdravlju, o odnosima medu ljudima, prehrani, dobrobiti fizičke aktivnosti,
suzbijanju zlouporabe opojnih droga, osnovu ljudske anatomije i o ličnom zdravlju i sigurnosti.
Učenici trećih razreda znaju kako prijaviti i kako se odnositi u hitnim slučajevima. Analiziraju kako lične odluke i akcije mogu biti razlog za
povredu. Lekcije se fokusiraju na ispravnu higijenu da bi se unaprijedilo zdravlje i spriječile bolesti. Djeca razvijaju osnovno razumijevanje
cirkulacije i disajnog sistema, kao i bolesti. Razvijaju razumijevanje kako biti odgovoran za zdravlje. Učenici procjenjuju posljedice
upotrebe droge, alkohola i duhana. Učenici trećih razreda identifikuju zdravo izražavanje emocija. Uče kako sukobi mogu biti razrješeni u
porodici. .
Fizičko Obrazovanje (PE)
Fizički/tjelesni odgoj naglašava trajanje u vježbanju, fizičku aktivnost i razvoj vještina. Kroz pažljivo planiranu nastavu, učenici uče o
važnosti tjelesne aktivnosti, za njihovo zdravlje i za njihov uspjeh u školi. Nastavni plan i program promovira povećane sposobnosti u
vježbanju uporedo sa sticanjem vještina i fizičkim razvojem.
Na času fiskulture učenici uče o fizičkim aktivnostima koje unapređuje njihovo zdravlje. Učenici razvijaju vještine kao što su bacanje,
hvatanje, udaranje i gadanje raznih predmeta. Koriste prihvatljivo ponašanja u grupama. Što više pokreta i motoričkih sposobnosti, skakanje,
prevrtanje, balansiranje, zaustavljanje i ponovno kretanje i promjene smjera su vrlo bitan dio plana i programa djece u trecem razredu.
Savjeti iz Predmeta o Zdravlju i Fizičkog Obrazovanja za Roditelje
•
•
•
Pitajte dijete da Vam pomogne planirati i pripremiti zdrav porodični obrok.
Ograničite “stationary” slobodno vrijeme— gledanje televizije, videa, kompjuterskih igara, itd.— i zamjenite sa fizičkom aktivnošću.
Pričajte o dobrim higijenskim navikama.
__________________________________________________________________________
Specijalni Programi i Usluge
Školski sistem pruža niz specijalnih programa i usluga, uključujući Title I program, ESOL Program (Engleski za djecu čiji maternji
jezik nije engleski), specijalno obrazovanje, obrazovanje za nadarenu djecu i alternativni obrazovni program . Smjernice, socijalni
rad i psihološke usluge pružaju učenicima sve što je potrebno za emocionalne i fizičke potrebe, zajedno sa uslugama medicinske
klinike za sve učenike, kao i specijaliziranu njegu za medicinski krhku djecu. Program zdrave hrane prisutan je u kafeteriji svake
škole u Gwinnett Kantonu. Neki programi i usluge su uslovljeni i zahtijevaju testiranje za prijem. Na ovoj stranici, saznajte više o
nekim od tih programa i usluga.
Obrazovanje Nadarene Djece
Program za obrazovanje nadarene djece u GCPS sistemu, u osnovnoj školi pod nazivom FOCUS, pruža akademski izazov za djecu koja su
intelektualno napredna. Program nudi vrijedne mogućnosti učenja koji su napredni u sadržaju i imaju ubrzan tempo rada. Svi predmeti ovog
programa nude iskustva koja proširuju GCPS 'AKS nastavni plan i program. Ta iskustva pomažu učenicima da razviju strategiju i proces
razmišljanja. Nastavu vode nastavnici koji su kvalifikovani za ovaj program. Da bi učenici bili uključeni u ovaj program moraju ispuniti
uslove na nivou države. Obadvoje, i učenikova aktivnost i rezultati na nacionalnoj procjeni koriste se za određivanje djetetovog sudjelovanja
u programu.
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
6
Specijalno Obrazovanje i Psihološke Usluge
GCPS ' Department of Special Education and Psychological Services tj. Zavod za specijalno obrazovanje i psihološku usluge u Državnim
Školama Gwinnett Kantona, počinje se fokusirati na potrebe obrazovanja učenika sa invaliditetom vec od njihove 3-e godine života. Učenici
koji primaju usluge u ovom program imaju fizička, mentalna i emocionalna oštećenja. Moraju ispuniti uslove koji su postavljeni od strane
Departmenta za Obrazovanje u Georgia. Državne Škole Gwinnett Kantona (GCPS) pružaju sveobuhvatno posebni obrazovnim program i
usluge, uključujući procjene i intervencije.
Časovi Engleskog Jezika za Djecu čiji Engleski nije Maternji jezik (ESOL)
Omogućene su instrukcije engleskog jezika za učenike čiji primarni jezik ili jezik kojim govori kod kuće nije engleski, te zbog nedostatka
znanja engleskog jezika ograničava uspješno sudjelovanje u razredu. ESOL upute odnose se na slušanje, govorenje, čitanje i pisanje
engleskog jezika.
Predmet o Karakteru Obrazovanja
Školski sistem podržava mandat od Georgia General Assembly zahtijevaju ći da sve škole uvedu predmet o karakteru obrazovanja. Društvo i
kultura se vežu zajedno kroz zajedničke niti koje vode načinu življenja, rada i učenja Ova zajednička uvjerenja uče se kod kuće i ojačavaju
se kroz zajednicu, škole, vjerske ustanove i grupe koje su na usluzi mladima. Te temeljne postavke su vodič načina kako nastavnici školskog
sistema u Gwinnett Kantonu poučavaju i način na koji školski sistem vrši posao poučavanja i učenja. Karakter obrazovanja temeljito je
ugrađen u AKS nastavnog plana i programa.
Savjetovanje
Savjetnici rade sa porodicama i nastavnicima da se uklone prepreke pri postizanju uspjeha učenika. Oni su dostavili sveobuhvatan i
razvojno prigodan program koji uključuje predavanja na području akademskih i životnih vještina i karijere. Savjetnici grade čvrste
veze sa svojim učenicima u učionicama i kroz malo grupno i individualno savjetovanje.
Tehnologija/Informacije & Medijsko Opismenjavanje
Medijski program škole pridonosi akademskom obrazovanju Vašeg djeteta te ga/je priprema da živi i radi u naše drustvu koje je
ispunjeno sa informacijama. Dostupni resorsi uključuju knjige i časopise za užitak čitanja i istraživanja, on-line katalog za
pronalaženje materijala i kompjuteri preko kojih je dostupan internet i online za nastavna sredstva i za odgovarajuću dob starosti. U
GCPS Media Center, tj. bibliotekama su zaposleni kvalifikovani sa državnim certifikatom stručnjaci i bibliotekari koji podržavaju
učenje i ohrabruju doživotno čitanje. Stručnjak iz biblioteke surađuje s nastavnicima kako bi Vaše dijete naučilo locirati, analizirati,
vrednovati, interpretirati i komunicirati informacije i ideje.
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
7
__________________________________________________________________________
Savjeti za roditelje kako pomoći djetetu da bude uspješno u trećem razredu
Istraživanja pokazuju da, kada su roditelji uključeni u obrazovanje njihove djece kod kuće, njihova djeca imaju bolje rezultate u školi.
Kada su roditelji uključeni u školi, uspjeh njihove djece se ističe i škole koje pohađaju postaju još jače.
“Be There” je nacionalni pokret koji inspiriše roditelje da postanu više uključeni u obrazovanje svog djeteta/djece i u njihovoj školi. Momenti učenja
su svuda. Možete biti omiljeni učitelj Vašeg djeteta radeći svakodnevnu rutinu …... vožnja u automobilu, priprema obroka, kupovina ili rad
kućanskih poslova. Dole navedeni i kroz brošuru navedeni savjeti su kako pomoći Vašem djetetu da bude uspješno u trecem razredu. Potražite više
korisnih savjeta na web-stranici školskog sistema i web-stranici Vaše lokalne škole.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čitajte, pričajte i slušajte Vaše dijete, često i u vezi raznih tema.
Podržite prirodnu ljubav za učenjem kod Vašeg trećačića. Prepoznajte znatiželju i naporan rad. Neka Vaše dijete zna da je njegov/njezin
akademski uspjeh važan za Vas.
Ostanite u kontaktu sa nastavnikom Vašeg djeteta. Učestvujte na sastancima za roditelje i nastavnike— na jesen i proljeće— da diskutujete o
uspjehu Vašeg djeteta.
Pričajte sa djetetom o čemu uči u školi. Koristite ovu brošuru kao preporuku. Možete naći kompletan AKS, tj Plan i Program za uzrast djece iz
drugog razreda na školskoj web-stranici (www.gwinnett.k12.ga.us).
Naglasite važnost redovnog pohađanja nastave i dolaska na vrijeme. Naglasite da je škola porodični prioritet i da je važno biti u razredu svaki
dan.
Budite informisani šta se dešava u školi i u razredu. Čitajte školske novine i izvještaj sa ocjenama.
Pitajte da pogledate radove svog djeteta. Čuvajte uzorke tako da možete vidjeti i slaviti postignuti uspjeh Vašeg djeteta u toku školske godine.
Postanite dio PTA (sastanci sa nastavnicima). Ako možete, volontirajte u školi.
Dajte djetetu dnevne odgovornosti, kao npr. šta obući u školu, servirati sto za jelo ili namjestiti krevet.
Potičite zdrave navike, kao što je zdrava hrana, dovoljno se odmarati, redovno spavati i biti fizički aktivan.
Posjetite lokalna mjesta, uključujući parkove, muzeje i javne biblioteke. Kartice za biblioteke su besplatne za građane Kantona.
Pričajte o porodičnim doživljajima i tradiciji. Ohrabrite dijete da priča sa starijim članovima familije o njihovim iskustvima i istoriji familije.
10 stvari koje možete uraditi da budete “Be There”, tj. prisutni za svoje dijete
BUDITE…
• Roditelj koji sudjeluje… Budite pažljivi, svjesni i zajedno
• Uzor… Brinite se za dijete, budite uključeni, utjecajni
• Navijač… Budite roditelj koji podržava, koji je pozitivan, zabavan
• Partner… Ohrabrujte dijete, radite zajedno
• Njihov omiljeni nastavnik… Budite uz dijete u momentima učenja
• Prijateljski kritičar… Budite strpljivi, prihvatljivi, fleksibilni
• Savjetnik… Budite spremni da pomognete, pričajte o svom iskustvu
• Dobar sagovornik… Pričajte sa djetetom, slušajte, ostanite povezani
• Životni saputnik u učenju… Budite znatiželjni, dijelite, čtajte zajedno
• Zastupnik… Za Vaše dijete, za školu, zajednicu, javno obrazovanje
__________________________________________________________________________
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
8
O Testiranju
Državne Škole Gwinnett Kantona mjere postignut uspjeh učenika na razne načine kako bi se osiguralo da učenici
uče/savladavaju nastavni plan i program. Naša procjena programa pomaže nastavnicima praćenje akademskog napretka
učenika. Procjena podataka i informacija ukazuje na učenikove prednosti i slabosti. Ovaj fokus omogućuje nastavnicima
planiranje sa ciljem da se postigne uspjeh učenika.
Testiranje koje se zahtjeva za učenike trećih razreda
Svi učenici trećih razreda u jesen rade Cognitive Abilities Test (CogAT) i test osnovnog znanja koji se zove Iowa Tests
(ITBS), kao i CRCT test na proljeće. Takođe, učenici trećih razreda tokom godine grade portfolio iz pisanja koji je
ocjenjen u martu od strane nastavnika.
CogAT Test pruža informacije o vještinama koje su vezane za učenje i rješavanje problema, kako u školi tako i van škole.
Ovaj test pruža nastavnicima detalje kako učenici uče tako da na osnovu toga za svako dijete mogu razviti odgovarajuće
ciljeve za učenje.
ITBS Test je test na nivou države i pruža informacije o učenikovom uspjehu baziranom na uobičajenom znanju i
vještinama. Norm-referenced testovi dozvoljavaju da ocjene budu upoređene sa drugim učenicima koji su radili isti test
prateći ista pravila. Ovaj test identifikuje jaču stranu i slabosti u osnovnom znanju tako da nastavnici mogu pružiti više
podrške.
CRCT Test pokazuje šta učenici trebaju znati i šta su u stanju da urade na kraju trećeg razreda bazirano na državnom
planu i programu pod nazivom Georgia Performance Standards (GPS). (Gwinnett’s AKS, tj. Obrazovni plan i program
Gwinnett Kantona je uključen i slijedi poslije državnog plana i programa, tj. GPS curriculum.) Učenici trećih razreda rade
CRCT testiranje iz čitanja, engleskog jezika, matematike, poznavanja prirode i poznavanja društva. Od učenika se
očekuje da zadovolje ili polože gradivo razreda u kom se trenutno nalaze iz svakog CRCT testa da bi mogli postići uspjeh
u školi. Država zahtjeva od učenika da polože podtest iz čitanja na CRCT testu da bi stekli uslove za prelazak u slijedeći
razred.
Gwinnett County
Public Schools
437 Old Peachtree Road, NW
Suwanee, GA 30045
www.gwinnett.k12.ga.us
Juli 2011
Uslovi za prelazak u 4-i (četvrti) razred
Na državnom nivou se zahtjeva da učenici trećih razreda u Džordžiji postignu uspjeh
“zadovoljava (Level 2) ili više na podtestu iz čitanja na CRCT testiranju da bi bili
promovisani u slijedeći razred. Takođe, učenici Gwinnetta moraju uspješno završiti
razred u kom se nalaze da bi prešli u slijedeći razred. *Spremnost za 4. (četvrti) razred
biće ustanovljena na osnovu ocjena iz razreda i/ili na osnovu mišljenja Student Support
Team (SST), tj Nastavničkog Vijeća. Ako dijete ne prođe podtest iz čitanja na CRCT
testu, i tako stekne pravo za prelazak u četvrti razred, onda će on/ona imati šansu da
prisustvuje ljetnjoj školi i ponovo uradi CRCT Test.
* Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće određen
individualno, na osnovu Individualized Education Program (IEP). Ako učenik/ca, čiji
engleski nije maternji jezik, nije uspješan na CRCT podtestu iz čitanja onda učenik mora
ponovo raditi test u periodu ljetne škole. Ako učenik ne prođe na ponovnom testiranju
onda će Student Support Team (SST), tj Nastavničko Vijeće odrediti status učenika za
slijedeću školsku godinu.
Obavijest roditeljima i starateljima djece 3-eg (trećeg) razreda o uslovima prelaska u slijedeći razred
Molim Vas potpišite i vratite nastavniku Vašeg djeteta. Ako imate pitanja kontaktirajte nastavnika i/ili zamjenika direktora škole.
Razumijem da moje dijete koje je upisano u treći razred mora postići uspjeh “zadovoljava (Level 2) ili vise na podtestu iz čitanja na
Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT) da bi bio/la promovisan/a. Takođe, moje dijete mora uspješno završiti razred u kom se
nalazi (Academic Knowledge and Skills (AKS)) da bi prešlo u slijedeći razred. *Spremnost za 4. (četvrti) razred biće ustanovljena na
osnovu ocjena iz razreda i/ili na osnovu mišljenja Student Support Team (SST), tj Nastavničkog Vijeća. Ako moje dijete ne prode
podtest iz čitanja na CRCT testu, i tako stekne pravo za prelazak u četvrti razred, onda će on/ona imati šansu da prisustvuje ljetnoj školi
i ponovo uradi CRCT Test.
*Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće određen individualno, na osnovu Individualized
Education Program (IEP). Ako učenik/ca, čiji engleski nije maternji jezik, nije uspješan na CRCT podtestu iz čitanja onda učenik mora
ponovo raditi test u periodu ljetne škole. Ako učenik ne prođe na ponovnom testiranju onda će Student Support Team (SST), tj
Nastavničko Vijeće odrediti status učenika za slijedeću školsku godinu.
_________________________________________________ _____________________________________________________
Ime učenika (pišite štampanim slovima)
Potpis roditelja
Datum
AKS Brochure – 3rd Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
9
Download

TREĆI RAZRED - Gwinnett County Public Schools