ČTRNÁCTIDENÍK




ČÍSLO 3
ROČNÍK XXIV
6. ÚNORA 2014
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Nežijeme pro budoucnost, ale pro okamžik vydělat a zmizet – strana 2
Lyžaři si užívali sluníčka i sněhu – strana 6
Cvičení pro děti s vadným držením těla – strana 8
Rožnovský florbal sahá po historickém úspěchu – strana 12
Za dobré jméno města
bojují na vlastní pěst
Pracovnice informačních center budou propagovat frgál
Smlouva na ochranu dobrého jména Rožnova pod Radhoštěm, kterou s advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou uzavřeli radní na konci uplynulého roku, už neplatí. Obě strany se dohodly, že od závazku odstoupí.
To ale neznamená, že boj o zachování renomé nebude
dále veden. Představitelé radnice jsou připraveni činit
právní kroky sami za sebe.
Radní na svém posledním zasedání
schválili odstoupení od smlouvy s právničkou Janou Zwyrtek Hamplovou,
která měla ochránit dobrou pověst
města. Ale jen proto, aby uzavřeli jinou.
„Chceme i nadále chránit svou důstojnost a dobrou pověst města. Rozhodli jsme se proto s místostarosty
uzavřít novou smlouvu, ovšem jako
fyzické osoby. A to proto, že díky ní
můžeme využít vyšší úroveň právní
ochrany s ohledem k novým ustanovením občanského zákoníku,“ vysvětlila
starostka Markéta Blinková.
Podle ní není důvodem odstoupení
od dohody nespokojenost s prací advokátky.
„Její výstupy považuje za vysoce profesionální,“ upozornila starostka s tím,
že na rozdíl od města nemají fyzické
osoby povinnost poskytovat zastupitelům o svých krocích informace.
„Ty totiž některá média pravidelně
zneužívají. Dokladem toho jsou v novinách, které spekulativně předjímají
a nepravdivě informují o tom, jaké jsou
důvody ukončení spolupráce s advokátkou Hamplovou. Tomu chceme nadále
zabránit,“ poznamenal místostarosta
Václav Mikušek. Ačkoli čelní představitelé radnice vzali ochranu dobrého
jména města na svá bedra, náklady
spojené s právními kroky budou platit
z vlastní kapsy.
Jana Zwyrtek Hamplová tak dle dohody vrátí na účet Rožnova pod Radhoštěm vyplacenou zálohu a město
naopak předá advokátce analýzy, které
v uplynulých měsících zpracovala.
 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
„O důvodech
ukončení spolupráce
s advokátkou Janou
Zwyrtek Hamplovou
některá média
nepravdivě spekulují.“
Starostka Markéta Blinková
O tom, že není snadné upéct frgál, se přijely do Rožnova pod Radhoštěm přesvědčit pracovnice moravských informačních center. „Chtěli
jsme jim představit novou službu, již mohou nabízet turistům, kteří zavítají do okolí. Z Rožnova si lidé vždy odvážejí suvenýry, nyní se
zde mohou naučit péct frgály,“ vysvětlila koordinátorka projektu Michaela Kleinová. (Více se dočtete na straně 3.)
bur, foto: Alexandra Buršíková
Městské lesy vede Rostislav Polášek
Na pozici jednatele společnosti Městské lesy Rožnov vystřídal Josefa Fojtáška v pondělí 3. února Rostislav
Polášek. K výměně na postu došlo po
osmnácti letech.
Bývalý jednatel odešel do důchodu.
Ten nový byl zvolen rozhodnutím
valné hromady společnosti v listopadu
loňského roku. U Městských lesů Rožnov pracuje Rostislav Polášek od roku
2009.
„Josefu Fojtáškovi bych chtěla především poděkovat za obrovské množství
práce, kterou pro společnost odvedl,“
řekla starostka Markéta Blinková s tím,
že se mu podařilo rozšířit plochu, kterou Městské lesy Rožnov obhospodařují z 935 hektarů na 989 hektarů, postavit sídlo firmy i loveckou chatu. „Novému jednateli pak přeji, aby navázal
na práci svého předchůdce a pokračoval v dobrých krocích při hospodaření
v lesích města,“ poznamenala Markéta
Blinková.
Městské lesy poskytují kvalitní zázemí pro práci pěti zaměstnanců. „Ra-
dost mám také z ukázkových porostů,
vybudování více než pětatřiceti kilometrů lesních cest, opravy řady dalších
komunikací a také postupného nákupu
techniky potřebné pro lepší obhospodařování majetku města,“ uvedl Josef
Fojtášek.
Rostislav Polášek chce na práci předchůdce navázat. „Mám samozřejmě
vize do budoucna. Nejzásadnější ale
bude pokračovat v práci, kterou bývalý
jednatel započal,“ přislíbil současný šéf
městské společnosti.
-bur-
 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 PROSTŘEDNÍ BEČVA
 ZUBŘÍ
Rožnov buduje kanalizaci,
zkvalitní vodu v Bečvě
Kulturní agentura pobavila
padesát šest tisíc diváků
O talenty není nouze
Koncert Gabriely Demeterové
Velkolepý plán na odkanalizování osmnácti měst a obcí Vsetínska za 1,2 miliardy vstoupil před několika dny na půdu
Rožnova pod Radhoštěm. „Připojili jsme
se k projektu Čistá řeka Bečva II proto,
abychom zvýšili kvalitu vody v síti a zlepšili životní prostředí v okolí Bečvy,“ vysvětlil místostarosta Václav Mikušek.
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
plánuje vybudovat přes 170 kilometrů kanalizace a postavit dvě čistírny odpadních
vod. V Rožnově bude v následujících měsících vybudováno šestnáct kilometrů kanalizace za 97 milionů korun.
Přes padesát šest tisíc lidí přišlo v uplynulém roce na osm set devadesát pořadů,
které připravil T klub – kulturní agentura
(TKA). Ta zajišťuje už přes dvacet let
programy pro všechny věkové i zájmové
vrstvy obyvatel Rožnova pod Radhoštěm, ale také pro sezonní návštěvníky.
„K pořádání akcí využíváme několik
prostorů dle typu programu. Zejména
je to Společenský dům, kino Panorama,
T klub, kostel Všech svatých, chodby
městského úřadu a v minulosti také
sál restaurace Harcovna,“ upřesnila ředitelka TKA Lenka Vičarová.
O nadané a talentované školáky
nemá nouzi Prostřední Bečva. Děti to
dokázaly na druhém ročníku soutěže
Talentmánie, kdy si vystoupení úplně
samy připravovaly. Buď jako jednotlivci, nebo ve skupinkách. Poslední den
školního pololetí vystupující překvapili
pestrým programem - hrou na flétnu,
klavír i kytaru, kouzlením, zpěvem, vyprávěním vtipů, tanečními sestavami,
fotbalovými triky, pantomimou nebo
zručností v práci se stavebnicí. Na
„scéně“ se vystřídaly téměř tři desítky
talentů. I samotné organizátorky klání
– učitelky – byly udivené, co všechno
se v jejich žácích skrývá.
Zubřané se rádi baví. Svědčí o tom nejen
nynější bálová sezona, ale i všechny prodané permanentky na pět komedií, které
do Klubu přijedou v letošním roce zahrát
herci z pražských, brněnských i regionálních divadel. Lenka Přečková, vedoucí
odboru kultury Městského úřadu v Zubří, se nebojí do programu zařadit i vážnou hudbu. Tentokrát vsadila na Beethovena a na originální projekt, s nímž zavítá
na Rožnovsko celosvětově uznávaná houslistka Gabriela Demeterová. V neděli 16.
února vystoupí v zuberském Klubu od 18
hodin na koncertu nazvaném Ludwig van
Beethoven – Hudba a duše génia. Vstupenky jsou ještě k mání.
 Strana
3
Z ní vyplývá, že v Rožnově pod Radhoštěm přesáhla kritika úředníků únosnou mez a zdravý rozum.
„Něco takového jsem doposud nezažila. Jsem zastáncem otevřenosti.
Zákon ale platí pro všechny. A právo
jednoho končí tam, kde začíná právo
druhého,“ poznamenala Jana Zwyrtek
Hamplová.
Alexandra Buršíková

Strana 4
 Strana
5
 Strana
7
ROZHOVORY
STRANA 2
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
Nežijeme pro budoucnost, ale pro okamžik vydělat a zmizet
Jan Burian mě překvapil. Nejen tím, že zná velmi dobře
Valašsko, ale hlavně proto, že ačkoli toho dokázal opravdu
hodně, stále zůstal skromným a přístupným člověkem. Líbila se mi ta půlhodina, kterou jsem s ním mohla strávit.
A samozřejmě následně mě uchvátil i jeho pořad, který se
konal v nabitém sále T klubu. „Nestává se mi běžně v jiných
městech, že bych zpíval před zcela zaplněným hledištěm. Je
vidět, že rožnovská kulturní agentura dělá svou práci dobře.
A vypovídá to také o tom, že jsou Rožnované vzdělaní lidé,“
řekl Jan Burian předtím, než ho lidé po dlouhém potlesku
pustili na cestu zpět do Prahy.
 Do Rožnova jste přijel s pořadem
Ekologie duše. Prozraďte, jak se nezbláznit z naší civilizace?
Musíme se o sebe starat. Hlavní je nepropadat depresím a srovnat si hodnoty.
 Jak se dá nepropadat depresím v dnešním světě rychle se řítícím kupředu?
Nesmíme panikařit. Je důležité si
uvědomit, že žijeme v bohaté zemi,
kde jsou problémy a kde se najdou lidé,
žijící na prahu chudoby, ale v níž se
máme lépe než drtivá většina planety.
 Je podle vás důležité se občas uvolnit
a nechat věci, aby se samy srovnaly?
Ano, to je naprosto zásadní. Vidíme
zcela jasně, kam vede workoholismus,
a jak lidé, kteří mu propadli, špatně
končí. Nikdo nemá nevyčerpatelný
zdroj energie.
 Měl jste někdy vy sám pocit, že se
z naší civilizace zblázníte? Že toho máte
opravdu hodně?
Mám oproti řadě lidí výhodu v tom, že
dělám, co mě baví a zajímá. A navíc že
mi za to většinou někdo zaplatí. Takže
neztrácím čas tím, co člověk běžně musí,
aby dostal na konci měsíce výplatu. Taky si
potřebuji vydělat, a proto například dělám
průvodce v cizích zemích, ale i to mě baví,
i to je pro mě radost. Nemusím ovšem brát
podřadné umělecké práce, jako například
psát reklamní texty a podobně.
 Kdy a kde provádíte?
Vždy když se dá. Například jezdím
občas v zimě do Chile. Nejvíce ale provádím na Islandu, což je letní země,
a v Portugalsku, které je jarní a podzimní. Loni jsem měl sedm několikadenních zájezdů.
 Provádíte Čechy?
Ano, na základě svých knížek. Když
vyšly, začalo se mi po těch zemích stýskat, a protože jsem neměl peníze na to,
abych tam jezdil, a materiálů jsem měl
opravdu hodně, řekl jsem si, že bych
tam mohl zkusit provádět lidi. Samozřejmě jsem se musel řemeslo, které je
docela těžké, naučit.
 Když jsme u těch knih, kolik jste jich
napsal?
To nevím. Ale mám na kontě určitě
pět knih o cizích zemích, tři svazky
fejetonů, tři básnické sbírky, tlustou
knihu o svém otci a určitě by se ještě
něco našlo, ale teď si nevzpomenu.
Taky jsem autorem jednoho zatím nevydaného feministického spisku o tom,
jak jsem hlídal děti, když byla manželka na stáži v Americe.
 Moc se mi líbí vaše básně. Od kolika
let se jim věnujete?
Víte, mít na něco talent není žádná
zásluha. To do vínku dostanete, nebo
ne. Začal jsem psát ve čtrnácti letech,
když jsem začal toužit po holkách.
A bez psaní poezie si nedokážu od té
doby život představit. Je to věc, která
vám srovnává emoce, a nádherná alchymie a hra se slovy, i když vám nepostaví dům...
 Pozorujete ve společnosti odklon od
literatury?
Vůbec ne. Lidé se o knížky zajímají
pořád hodně. Otázkou ale je, jak
dlouho to vydrží, protože kultura ve
společnosti nemá dobré postavení.
V tomhle ohledu za vyspělým světem
zaostáváme hodně. Podle mnohých,
zejména politiků, je kultura k ničemu,
protože nevydělává. Podle mě je však
hodně ekonomicky výhodná do budoucna. Ale protože se tady nežije pro
budoucnost, ale pro okamžik vydělat
a zmizet, tak se na kulturu nehledí.
„Mít na něco talent není žádná zásluha. To do vínku dostanete, nebo ne,“ tvrdí Jan Burian.
Nicméně bez ní, bez vzdělání, bez
schopnosti sebereflexe, bez schopnosti
myslet a rozšířit svoje cítění a vnímání
věcí, je národ ztracený. A to je potřeba
si uvědomit a změnit.
 Jste synem českého avantgardního
divadelníka E. F. Buriana a herečky
a spisovatelky Zuzany Kočové. Zároveň
jste vnukem operního pěvce Emila Buriana. Máte to díky tomu v životě jednodušší, nebo složitější?
Mám to v životě hezké, protože jsem
vyrostl se zábavnými lidmi. Ale jinak je
to jako v jiném řemesle. Když je někdo
například z lékařské rodiny, tak je předpoklad, že ho medicína pohltí. Taky to
má díky tomu občas těžší, protože ho
všichni s rodiči srovnávají a občas peskují. Já to ale hlavně považuji za dar,
protože moji rodiče v životě něco chtěli
a za něčím šli. Nebyla s nimi nuda.
Mám je rád. Ale své místo v řemesle si
musí člověk vždycky najít sám.
 Vaši příbuzní byli všichni úspěšní, nebylo pro vás zavazující taky uspět?
Otázka je, co je úspěch. Já si myslím,
že úspěch je, když člověk něco po-
chopí. A to si myslím, že mi sem tam
docela jde.
 Vystudoval jste žurnalistiku a poté
nastoupil do časopisu Melodie. Znamená to, že vás v té době již hudba zcela
pohltila?
Hudba mě bavila odjakživa, to je
pravda. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem do Melodie nastoupil,
protože to byl únik. Nekonformních časopisů v době mého mládí moc nebylo.
Úžasné v těch sedmdesátých letech
bylo, že Melodie psala kriticky o kýči.
Pranýřovala také populární hudbu. To
jsou věci, které tady už nejsou. Dnes se
střední proud nechává být, a tak nás zahlcuje z rádia a kazí nám vkus.
 Co je těžší? Psát hudbu, básně nebo
prózu? A v čem se tvorba liší? Mají jednotlivé obory své potřeby ve smyslu, že
při psaní poezie vám svědčí víno a při
skládání hudby zase střízlivost?
Nejtěžší je dělat něco, co neumíte.
Pro mě je někdy vše těžké a jindy vše
snadné, záleží na tom, jaký mám den.
Je to hezký a někdy také bláznivý souboj se životem.
 Střídáte jednotlivé umělecké žánry
s železnou pravidelností?
Většinou dělám to, co hoří, co musím
dokončit a odevzdat. Odpočívám od
jednoho u druhého. Nikdy tak doufám
nepropadnu nějakému zoufalství ze stereotypu.
 Máte nějaké rituály, že například při
psaní poezie pijete víno a při skládání
hudby se zavíráte na chalupu?
Ne, ale bylo by hezké, kdyby to tak
fungovalo. Já mám jediný rituál, a to
ten, že se práci věnuji ráno. Protože
mi hlava na začátku dne pracuje sama,
nic jí nemusím říkat. Po deváté hodině
je pro mě všechno daleko těžší.
 Líbí se vám v Rožnově? Navštívil jste
už například skanzen nebo jiná turisty
oblíbená místa?
Ve skanzenu jsem byl několikrát,
naposledy docela nedávno. Valašsko
mám moc rád. Roky jsem jezdíval do
Meziříčí na Valašský špalíček, a na dovolené do Liptálu. A hrál jsem tu tak na
dvaceti různých místech.
Text a foto: Alexandra Buršíková
Předseda Družstva stavebníků Dubková Martin Kašpar tvrdí:
Lokalita Dubková, to je opravdu vhodné místo pro život
Dvacet rodinných domů bude za pár let
bydlet v lokalitě Dubková v Rožnově pod
Radhoštěm. První rodina začala budovat
nový domov na podzim, další ji následují.
„Infrastrukturu jsme už vybudovali. A to
za peníze stavebníků, kteří se spojili do
družstva,“ vysvětlil předseda Družstva
stavebníků Dubková Martin Kašpar.
z mnoha dílčích kroků a každý byl
svým způsobem důležitý. U nás se
jako největší překážka ukázal terén,
respektive skála v podloží, která dokončení stavby nakonec oddálila o půl
roku. Ve výsledku však skála celou
stavbu zlevnila, protože díky ní nebylo
třeba provádět rozsáhlejší sanace pod
budoucí komunikací. Důležité bylo,
že jsme se mohli opřít o zkušeného
a solidního partnera – zhotovitele díla
společnost Cobbler, s. r. o.
 Jak a kdy vás napadlo vybudovat v Rožnově stavební parcely pro nové domy?
V územním plánu města byla lokalita
Dubková plánovaná pro výstavbu dvaceti rodinných domů už přes dvacet let,
a tento záměr byl později podrobněji
zpracován a schválen ve formě urbanistické studie, kterou zpracoval architekt.
Následně vznikl koncept, kdy jednotlivé
pozemky koupili konkrétní stavebníci,
kteří vytvořili družstvo, a svými sdruženými finančními prostředky vybudovali
společnou technickou infrastrukturu.
 Jak dlouhá byla cesta od záměru
k realizaci? A co bylo největší překážkou?
Územní rozhodnutí bylo prodlouženo v roce 2010, stavební povolení
byla vydána v roce 2011. V únoru 2012
zastupitelé schválili podle již dříve
přijatých pravidel Koncepce rozvoje
bydlení Smlouvu o smlouvě budoucí
o výkupu technické infrastruktury.
Ta byla dokončena a zkolaudována
v červnu 2013. Celý proces se skládal
 Kolik bude v ulici Dubková nových
domků stát?
Tato nová lokalita je určena územním
plánem celkem pro dvacet rodinných
domů.
 Jak veliké parcely prodáváte a jsou
ještě nějaké volné?
Družstvo stavebníků Dubková nevlastní pozemky, a tudíž je ani neprodává. Poslední volné pozemky patří původním vlastníkům a městu Rožnovu
pod Radhoštěm.
Dubková, jak je patrné z leteckého snímku, je obklopena přírodou.
Foto: archiv Družstva stavebníků Dubková
 Kolik stojí metr čtvereční?
Jak již bylo řečeno v předešlé odpovědi, Družstvo stavebníků Dubková
nevlastní pozemky, a tudíž nestanovuje ani jejich cenu. S vlastnictvím
pozemku je však vždy spojeno také
členství v družstvu - takto je projekt
nastaven.
 Zajišťuje výstavbu domů i vaše družstvo, nebo si je musí majitelé pozemků
postavit sami?
Každý stavebník si staví svůj dům
sám podle svých představ a na vlastních zodpovědnost. Družstvo stavebníků Dubková vzniklo jen za účelem
vybudování technické infrastruktury.
To je vše.
 Kdy se bude v Dubkové ulici bydlet?
První rodina již staví, další stavebníci – pokud stihnou vyřídit potřebné
formality - by měli začít na jaře.
Ostatní se přidají podle svých časových a finančních možností v dalších
letech.
 Jaká je vaše spolupráce s městem?
Jakou hraje úlohu ve vašem záměru?
Jak vás podporuje?
Spolupráce s městem byla od počátku velmi dobrá a byl patrný zájem
z jeho strany. O Koncepci rozvoje bydlení jsem se již zmiňoval. Důležité
bylo, po splnění všech předpokladů,
schválení Smlouvy o budoucím výkupu technické infrastruktury zastupitelstvem. Určitě na celou věc měl
pozitivní vliv i fakt, že Rožnov v dané
lokalitě vlastní dva pozemky, jejichž
tržní cena podstatně vzrostla díky
družstvem vybudované technické infrastruktuře.
Alexandra Buršíková
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 3
Rožnov buduje kanalizaci, zkvalitní vodu v Bečvě
V Rožnově bude v následujících měsících
vybudováno šestnáct kilometrů kanalizace za 97 milionů korun.
Velkolepý plán na odkanalizování
osmnácti měst a obcí Vsetínska za 1,2
miliardy vstoupil před několika dny na
půdu Rožnova pod Radhoštěm. „Připojili jsme se k projektu Čistá řeka Bečva
II proto, abychom zvýšili kvalitu vody
v síti a zlepšili životní prostředí v okolí
Bečvy,“ vysvětlil místostarosta Václav
Mikušek.
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) plánuje vybudovat přes
sto sedmdesát kilometrů kanalizace
a postavit dvě čistírny odpadních vod.
Součástí projektu na Rožnovsku je
výstavba stokových sítí pro splaškovou
kanalizaci v délce třiceti kilometrů,
včetně čerpací stanice, křížení s vodními toky, silnicemi, přeložek inženýrských sítí, například plynovodů a kabelů.
Nakonec dělníci budou muset opravit
povrchy cest, upravit koryta a břehy
vodních toků,“ vyjmenovala starostka
Markéta Blinková.
V Rožnově bude v následujících měsících vybudováno šestnáct kilometrů
kanalizace za 97 milionů korun. Podíl
města ve výši 35 milionů korun bude
splácen z rozpočtu města až do roku
2024 částkou přibližně 4 milionů korun ročně.
Celkové náklady přípravy a provedení projektu Čistá řeka Bečva II činí
miliardu dvě stě dvacet milionů korun.
Za tyto peníze SOMV zaplatí stavební
Ke kovařině jsem se dostal přes šermování
Před manžely Maňákovými z Rožnova pod Radhoštěm leží na stolku rozložení umně zpracovaní kovaní draci,
pavouci, brouci a jiní tvorové, rozličné
ozdobné ornamenty či nádherně vyvedené železné růže.
„Výroba úplně první takové růže mi před
lety trvala více než jeden den. Dnes už ji
zvládnu vykovat za půl hodiny,“ říká umělecký kovář David Maňák, který se tomuto
řemeslu věnuje více než deset let.
Rodilý Rožnovan, jemuž při prodeji výrobků vypomáhá manželka Markéta, je
v kovářském oboru samouk. Jeho původní
profesí byla reklamní grafika. Kdy si poprvé stoupl k výhni a kovadlině a vzal do
ruky kladivo, už si přesně nepamatuje.
Jak s úsměvem říká, s daty má potíž.
„Byla to ale klikatá cesta. Vše ale určitě
začalo tím, že jsme se s mým kamarádem dali na šermování,“ vzpomíná David Maňák, který v příštím roce oslaví
kulatou čtyřicítku.
S historickým šermem šla ruku v ruce
potřeba opatřit si vhodnou zbroj. „Začali jsme si je tedy vyrábět vlastnoručně
sami,“ říká David Maňák, jako by to byla
samozřejmost. Žádné kurzy či školy kovářského zaměření přitom neabsolvoval.
„Učili jsme se postupně jeden od druhého, od dalších zkušenějších kovářů,“
líčí šikovný řemeslník. Dnes by mu jeho
um mohl leckterý kolega určitě závidět.
S výrobou historických zbrojí už je
ale v případě Davida Maňáka konec.
V Rožnově pod Radhoštěm má svou
dílnu, kde se zaměřuje na drobné kovářské předměty, nebojí se ale ani velkých
zakázek, jako jsou kované brány či ploty
a podobné užitné předměty. „Dělám
veškerou takovou kovařinu. Vždy se ale
snažím o maximální originalitu,“ zdůrazňuje Rožnovan.
V tomto směru mu pomáhá i letitá
praxe v oboru reklamní grafiky. „Zkušenosti s grafikou využiji při vymýšlení
a práci na detailech,“ souhlasí řemeslník.
Když coby umělecký kovář začínal,
býval David Maňák zavřený v dílně od
rána do večera. Dnes už se zkušený výrobce snaží dělit svůj čas v co nejvyšší
míře mezi práci a rodinu. „Snažím se dodržovat standardní osmihodinovou pra-
Josefský jarmark
Desítky prodejních stánků zaplaví o víkendu 14. a 15. března Masarykovo
náměstí. Bude se tam totiž konat Josefský jarmark. „Jeho součástí bude nejen
pestrá nabídka především velikonočního
zboží, ale také bohatý doprovodný program,“ pozval za organizátory Pavel Jakubík z pořádajícího T klubu – kulturní
agentury.
Tím nejdůležitějším bude nabídka jarmarečního zboží, k dostání ale budou
také pochutiny k jídlu a k pití. Například pražené oříšky, frgály, bramboráky, uzenářské výrobky, teplé oplatky,
sýrové výrobky, perníčky a další výrobky z medu, mimo jiné také medovina. „Zakoupit bude možné i keramické a smaltované výrobky a šperky,
květinové aranže a výrobky ze dřeva,
proutí a vlny. V neposlední řadě rovněž
přírodní masti a pivní kosmetiku,“ doplnil Pavel Jakubík.
-bur-
Tak na nás v uplynulých dnech konečně spadlo pár sněhových vloček.
A my místo toho, abychom vytáhli děti
ven stavět sněhuláky, stěžovali jsme si
na stav silnic. A kritičnost nám vlastní
v nás ještě živila média. Nerozumím
tomu. Copak není normální, že v zimě
sněží? Není normální, že to na cestách
přes snahu silničářů trochu klouže? Pamatuji si na časy dávno minulé. Jezdili
jsme na letních gumách a nebrečeli
jsme. Cestovali jsme pomalu, když to
bylo potřeba, klidně i dvacítkou nebo
třeba krokem. Jezdili jsme do kopců
ve starých škodovkách naopak, museli
jsme v autech se zadním náhonem do
svahu couvat. A přesto, světe div se,
nebylo tolik dopravních nehod. Možná
jsem dnes zbytečně kousavá, ale řekněte, pamětníci, nemám pravdu?
Čtenáři, pozor!
Změna e-mailu:
[email protected]
ZAUJALO NÁS
Ztráty a nálezy: vodní želva i album známek
Devětatřicetiletý umělecký kovář David Maňák s manželkou Markétou na vánočním
jarmarku ve Valašském muzeu v přírodě.
covní dobu. Nejde to ale vždycky. Když
je potřeba pracovat na větší zakázce,
trávím v dílně více času,“ popisuje David Maňák. Výrobky nabízí přímo v ob-
chůdku u své dílny. Čas od času jej lze
potkat také na jarmarcích či trzích.
Text a foto: Michal Burda
(autor je redaktorem Valašského deníku)
Výroba vdolku, neboli frgálu, je alchymie
Koláč, vdolek, lopaťák. Tak Valaši v minulosti říkali sladkému pečivu, které nyní
každý zná jako frgál. Ten Valašský se nyní
pyšní ochrannou známkou Evropské
unie. A v čem se liší od běžného koláče?
Má průměr kolem třiceti centimetrů, je
vyroben z kynutého těsta, posypán sladkou drobenkou a má náplň.
O tom, že frgál není snadné vyrobit, se
práce, přípravu projektu, správce
stavby, projektanta, právní služby, vozy
pro svoz odpadních vod, platby majetkovým správcům a podobně.
Náklady pokryjí z šedesáti devíti procent evropské dotace, další čtyři procenta zaplatí stát. „Zbytek peněz půjde
na výstavbu více než sto sedmdesáti
kilometrů kanalizační sítě z investičního úvěru a z dobrovolných příspěvků
obcí,“ upřesnila finanční náročnost
akce vedoucí kanceláře SOMV Eva Rafajová.
Alexandra Buršíková
 Jen tak
přijely do Rožnova pod Radhoštěm přesvědčit pracovnice moravských informačních center. „Chtěli jsme jim představit
novou službu, již mohou nabízet turistům,
kteří zavítají do okolí. Z Rožnova si lidé
vždy odvážejí suvenýry, nyní se zde mohou naučit péct frgály,“ vysvětlila koordinátorka projektu Michaela Kleinová.
Výroba tohoto typicky valašského pe-
Pracovnice informačních center si vyzkoušely, že pečení frgálů je tak trochu alchymie.
čiva prý není náročná. Je ale třeba zachovat přesný postup. Tady, ve studiu Hany
Fojtíkové nedaleko, které se nachází
v bezprostřední blízkosti pivovaru, se peče
podle sto let starého rodinného receptu.
„Nejprve se zadělá kvásek, to znamená,
že se smíchají kvasnice s cukrem, hladkou
moukou a mlékem, a nechá se vzejít. Pak
se přidá odvážená mouka, cukr, olej, žloutek, mléko, trocha rumu a citrónová kůra
a zamíchá se těsto, které se nechá zhruba
hodinu vykynout. A pak se odvažují bochánky, které se nechávají vykynout na
stole. Pak se rozválí, přidá se náplň, posýpka a může se péct, popsala v krátkosti
postup přípravy Hana Fojtíková.
Nejraději má tradiční hruškovou náplň,
možná je ale i švestková, maková, tvarohová, zelná i netradiční z červené řepy.
Kurz trvá tři až čtyři hodiny. Pevné
termíny organizátoři nevypisují. Záleží
na zájmu lidí. Není přitom podmínkou,
aby byl příchozí zdaleka. Mohou se přihlásit i místní. Cena je třináct set korun.
„Pracuji v turistickém centru v Příboře,
přijela jsem na pozvání a jsem nadšená.
Dělám to poprvé, a ačkoli je to alchymie, musím říct, že mi to jde,“ usmála se
Lenka Filipová. Frgály bude péct i doma
dětem a manželovi. Bude to jediné
sladké pečivo, které bude mít rodina, jež
je zaměřena na maso, v jídelníčku.
Text a foto: Alexandra Buršíková
To jsou kuriózní předměty, které v loňském roce skončily v evidenci ztrát
a nálezů městské policie.
Rožnovští strážníci zapsali v loňském
roce 175 nálezů, což je o dva méně než
v roce předcházejícím. „Nejčastěji to byly
opět klíče od domů i aut, doklady, jízdní
kola a levné mobilní telefony,“ poznamenal mluvčí města Tomáš Gross. Více ztrát
než nálezů zaznamenali strážníci, a to
203. Opět šlo zejména o doklady a klíče.
Mezi nálezy se samozřejmě objevily také
peníze. „Celkově se ale nejedná o sumu
velkou. V součtu to dělá patnáct tisíc korun. Finanční obnosy se nám ve většině
případů podařilo předat majitelům,“ podotkla strážnice Martina Jurčová.
Odevzdané předměty policisté v předcházejících letech schraňovali půl roku.
V letošním roce ale vešel v platnost
nový občanský zákoník, který významně
mění způsob nakládání s nálezy. Ty,
u nichž lze poznat, komu se mají odevzdat, musí nálezci namísto obci nově
doručit vlastníkům. Dále se změnila
doba povinné správy nálezu na tři roky
a občanský zákoník také stanovil obci
povinnost vydat ztracený předmět až po
odečtení nákladů a nálezného, které činí
desetinu ceny. Novinkou je také vyhlášení nálezu, a to zveřejněním na webových stránkách města.
„Za pozitivní považuji změnu při
nakládání se zvířetem, která dovoluje
ho svěřit takzvanému opatrovníkovi.
Ten nově nabude k nalezenému zvířeti
vlastnické právo již po uplynutí dvou
měsíců, během nichž se nikdo nepřihlásí,“ doplnil zastupující ředitel městské policie Marek Grossmann.
-bur-
Strážníci chránili majetky i životy
Městští policisté udělili v loňském roce
1 171 pokut, vybrali z nich 252 tisíc korun.
Devatenáct uniformovaných strážníků vyřešilo v uplynulém roce přes
dva tisíce případů.
„Většinou se jednalo o přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proti veřejnému pořádku a proti majetku,” vysvětlil zastupující ředitel rožnovské městské policie Marek Grossmann.
Strážníci 1 171 přestupků vyřešili finančním postihem a 585 domluvou. Na
pokutách tak vybrali 252 tisíc korun.
Městská policie v Rožnově ale nedohlíží pouze na veřejný pořádek nebo
silniční provoz. Odchytili loni 123 zvířat, zařídili převoz na vrakoviště 27 aut
a zaevidovali 175 nálezů a 203 ztrát.
Strážníci také spolupracovali se státními policisty, a to ve 230 případech.
A ve 27 případech zajišťovali záchranáře, nebo pomáhali při výjezdu rychlé
zdravotnické služby.
„Spolupracovali jsme také s řadou organizací při zajišťování kulturních a společenských akcí. V oblasti prevence kriminality jsme rozšířili dohled nad přechody
pro chodce a uspořádali jsme desítky besed a přednášek na mateřských, základních i středních školách,” uzavřel bilanci
Marek Grossmann. Alexandra Buršíková
Placená inzerce
DEN
SVATÉHO VALENTÝNA
Je to svátek lásky a k tomu patří
lahodné menu, které pro Vás
budeme servírovat
od 14. do 16. února.
KULTURA, PUBLICISTIKA, INZERCE
STRANA 4
Špinavý trik
V kině Panorama od úterý 18. do středy
19. 2. ve 20.00 hodin.
Když byly před nedávnem zveřejněny
nominace na ceny Americké filmové
akademie, populární Oscary, u většiny
českých diváků a recenzentů vzbudilo
úžas deset nominací pro snímek Špinavý trik. Můžeme se na to dívat všelijak, ale faktem zůstává, že americký
režisér David O. Russell to na své spoluobčany v porotě jednoduše umí. Vždyť
jde po Fighterovi a Terapii láskou o další
úspěch, který u nich zaznamenal.
Špinavý trik je fiktivní snímek, který
je ale založen na pravdivých událostech. Pokud budeme věřit tvůrcům,
„Něco z tohoto filmu se fakt stalo“, pro
českého diváka, neznalého amerických
reálií, je to ale celkem jedno. Příběh vypráví o jednom z nejpozoruhodnějších
skandálů v dějinách Spojených států,
kdy je špičkový podvodník Irving Rosenfeld se svou obdobně vychytralou
britskou partnerkou a milenkou Sydney
Prosserovou přinucen ke spolupráci
s agentem FBI Richiem DiMasem. Ten
začíná postupem času vyšilovat a chce
chytat čím dál větší ryby. Aby toho
nebylo málo, celou operaci ještě komplikuje Irvingova manželka, kterou nejlépe vystihuje přívlastek jednoduchá.
Jestli něčím film oplývá, tak to jsou
skvělí herci v hodně atypických situacích,
které zvládají s bravurou. Christian Bale
má kotel a plešku a na jeho Batmana
můžete zapomenout. Jennifer Lawrence
(neboli Katniss z Hunger games) tu hraje
neskutečnou pipinu a Amy Adams s Bradleym Cooperem vyšilují každý po svém.
Není náhodou, že všichni mají svoji nominaci na Oscara.
Nedá se říct, že by měl film vyloženě
špatný scénář, má vcelku dobrou zápletku a ne úplně špatnou pointu. Jen
je jeho tempo příliš rozvleklé a bylo by
asi potřeba trochu šlápnout na plyn.
Největší potíže pak vyvěrají z režisérského stylu Russella. Zlí jazykové tvrdí,
že by mu už měli Oscara dát, aby nás
každoročně neotravoval napodobováním někoho a natočil něco svého.
Nutno dodat, že je v tom kus pravdy,
protože Russell se pokouší o jakési win
win (tedy něco ve smyslu vlk se nažere
a koza zůstane celá). Jeho kopírování
Scorseseho a hlavně sázka na americké
reálie mu totiž v mezinárodních vodách úspěch přinesou jen sotva.
Hodnocení: 70 %
Lukáš Perutka
77 %
63 %
Vějičky
V únoru se do knihovny už prostě vypravit musíte. Proč? Je to prosté, knihy
na Vás čekají. A které to jsou? Hm. To
je těžká otázka. Ale třebas Vás mohou
inspirovat tipy, které pro Vás vybírají knihovníci do knihovnického zpravodaje
vycházejícího měsíčně v knihovně. Ten
je dostupný prostřednictvím webových
stránek rožnovské knihovny také online.
Adresa je prostá. Knir.cz. Myslím si, že
zpravodaj z knihovny je za loňský rok jeden z nejvýraznějších počinů směrem ke
čtenářům, který knihovna učinila. Může
to být sice jen můj dojem…
Co kromě knih v únoru najdete
v knihovně? 11. února v 9 hodin startuje
další semestr Virtuální univerzity 3. věku.
Jeho téma zní, pro někoho možná překvapivě, Historie a současnost české myslivosti. 14 studentů VU3V tak bude pronikat do tajů oboru, který ve společnosti
budí kontroverze. Na jedné straně má
řadu odpůrců, na straně druhé pak velmi
mnoho příznivců. Avšak je rolí knihovny,
stavět mezi těmito tábory most porozumění.
Ve středu 12. února od 15 hodin připravila Jarmila Mikulášková vzpomínkový
pořad na paní Julianu Klasovou. Když
v roce 1997 vyšla útlá kniha veršů Pod horami, bylo autorce rovných 99 let. Byl to
velmi pozdní debut, avšak verše paní Klasové překvapovaly svou křehkou krásou.
Přijďte si poslechnout, bude to hezké.
A určitě stojí za pozornost všech, kterým není cizí výtvarné umění, cyklus
rozprav s malířkou Marií Chlebovskou
st., který nazvala Umění recyklace.
Toto únorové setkání se jmenuje Materiál a technika ve výtvarné tvorbě.
Ohlasy na první lednové setkání z řad
účastníků byly pozitivní a věřím, že
druhé setkání splní návštěvníkům
všechna očekávání. Vše se navíc odehraje v podkroví knihovny, mezi obrazy
MgA. Petra Hajdyly, které vyzařují
lehkost a radost z malby, navíc jsou
obohaceny vtipem – masitým. Výstavu
Pohledy můžete v knihovně zhlédnout
do konce února.
A jako had, co se zakusuje do svého
ocasu, se teď vrátím na začátek a dám
Vám tip. Kniha je to pro jakéhokoliv čtenáře. Nejsou v ní písmena, pokud tedy
nepočítám tiráž a titulní list. Kniha se
jmenuje Nový svět a jejím autorem je
Shaun Tan. Jedná se o román v obrazech, avšak co je na něm podstatné? Jak
autor bez jediného napsaného slůvka rozehrává příběh hledání nového domova
v novém světě, skoro by se dalo říci, že
na jiné planetě. Jak těžké může být se
přestěhovat? A co to znamená být emigrantem? Vykořeněným? Avšak přiznám
se Vám, že tak krásný příběh, včetně
šťastného konce, jsem dlouho v rukou
nedržel. To vše beze slov. Pšt. Ani muk.
Pavel Zajíc
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
Kulturní agentura v loňském roce
pobavila padesát šest tisíc diváků
Agentura může prodat nejvýše dvě stě třicet lístků, což je pro sedmnáctitisícové město málo.
Přes padesát šest tisíc lidí přišlo v uplynulém roce na osm set devadesát pořadů, které připravil T klub – kulturní
agentura (TKA). Ta zajišťuje už přes
dvacet let programy pro všechny věkové i zájmové vrstvy obyvatel Rožnova
pod Radhoštěm, ale také pro sezonní
návštěvníky.
„K pořádání akcí využíváme několik
prostorů dle typu programu. Zejména
je to Společenský dům, kino Panorama, T klub, kostel Všech svatých,
chodby městského úřadu a v minulosti
také sál restaurace Harcovna,“ upřesnila ředitelka TKA Lenka Vičarová.
Kočovný systém
Uvedený kočovný systém je podle ní
organizačně velmi náročný. Nejen na
přípravu, osvětlení, ozvučení a zabezpečení dostatečných míst k sezení, ale
také na uvedení prostorů do původního
stavu po skončení akce. Už delší dobu
se ale hlavně ozývají hlasy návštěvníků,
které kritizují úroveň prostředí z pozice
návštěvníků, například nedostatečnou
viditelnost v řadách na divadelních
představeních, rozvrzané a nepohodlné židle, minimální místo pro sezení,
vydýchaný vzduch či špatně fungující
klimatizaci.
Navíc podle Lenky Vičarové není
možné připravovat některé technicky
a prostorově náročnější programy, o které
by agentura i veřejnost měly zájem. Například je nereálné zvát do Rožnova pod
Radhoštěm větší divadla a kapely, která
mají náročnější technické a prostorové
požadavky. Prostory sálu Společenského
domu jsou nevyhovující také pro taneční,
koncerty nebo konference.
„A pak je tu zcela zásadní problém
nízkého kapacitního zázemí. Protože
ve městě se sedmnácti tisíci obyvateli
můžeme prodat nejvýše dvě stě třicet
lístků, což znamená, že nemáme možnost uspokojit další zájemce a pořádat
zisková představení,“ zdůraznila Lenka
Vičarová. Cena vstupenek na rožnovská divadelní představení a koncerty
musí být stejně vysoká jako v Praze, ale
tomu neodpovídá pohodlí a prostředí,
které za to diváci mají k dispozici.
V roce 2013 uspořádala, mimo jiné,
kulturní agentura zájezdový koncert
za vážnou hudbou, dále připravila koncerty, poslechové pořady, divadelní
představení, Retroples, Josefský a Všesvatský jarmark, Setkání heligonkářů,
Rožnovský fejeton a multižánrový festival Valašské folkrockování. V kině Panorama se konal prestižní lidskoprávní
filmový festival dokumentárních filmů
Jeden svět. Na konci listopadu se
uskutečnila tradiční akce Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. „Novinkou bylo uspořádání Benefičního
odpoledne s jógou, kdy výtěžek osm
tisíc korun jsme předali manželům Malinovým z Horní Bečvy, kterým vyhořel
dům,“ vysvětlila dramaturgyně TKA
Romana Rusková.
Agentura uspořádala také sedm výstav a další sezonu nedělních koncertů
v hudebním altánu u Společenského
domu, jejichž cílem je oprášit lázeň-
Foto: Pavel Švarc
skou minulost města. „V dramaturgii
jsme zvolili možnost představit převážně rožnovské muzikanty jak malé,
tak velké. Po uplynulé sezoně jsme
přesvědčeni, že tento směr je správný,“
doplnila Romana Rusková s tím, že
v rámci zlepšení hospodářského výsledku T klubu – kulturní agentury zajišťovali pracovníci také prodej občerstvení na čtyřech velkých akcích, a to na
dvou jarmarcích, Valašském folkrockování a při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Dařilo se i kinu
Výborně, co se týká návštěvnosti, se
v uplynulém roce vedlo i kinu. Navštívilo ho přes sedmnáct tisíc lidí, kteří
zhlédli téměř sedm set projekcí, a další
čtyři tisíce návštěvníků se zúčastnily
besed a filmových a divadelních představení v rámci pronajatých akcí.
Při kině funguje také stálý Filmový
klub, jenž nově pravidelně dva čtvrtky
v měsíci nabízí jak svým členům, tak
veřejnosti zajímavé snímky české a světové kinematografie.
„Jako každý rok jsme se zapojili do
několika celostátních projektů. Nejvýraznějším je festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět,
který pořádá společnost Člověk v tísni.
Podařilo se ale také pokračovat ve festivalu zimních sportů Snow film fest
a Expediční kameře o outdoorových
aktivitách,“ popsal dramaturg kina Panorama Pavel Jakubík.
Alexandra Buršíková
Ochotníci z Valašské Bystřice vyprodali Spolák
Placená inzerce
Herci na jevišti předvedli, že divadlo je jejich srdeční záležitostí.
Ochotnické divadlo Chaos sehrálo po
dva dny před zcela vyprodaným sálem
Společenského domu komedii Pod praporem něžných dam od amerického
autora Kena Ludwiga. „Všichni herci
na jevišti předvedli, že divadlo je jejich
srdeční záležitostí. Komická zápletka
a dvě ženské role v mužském podání mi
poničily večerní mejkap, jak mi tekly
po tvářích slzy od smíchu,“ poznamenala dramaturgyně z pořádajícího
T klubu – kulturní agentury Romana
Rusková.
Herci sklidili bouřlivé ovace publika,
které z představení odcházelo nadšené.
„Byla to do slova a do písmene bláz-
nivá komedie, která se valašskobystřickým ochotníkům povedla. Chtěla jsem
na ni jít Na Fidlovačku, ale teď už mě
ani trochu nemrzí, že mi to v Praze nevyšlo. Opravdu jsem se moc pobavila,“
pochválila divadelní soubor Pavlína
Milíčková.
bur, foto: Pavel Švarc
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
DOLNÍ BEČVA
STRANA 5
Dětský karneval byl plný her a kouzel
Nechyběli ani Bořkové stavitelé.
Princezny, čarodějové, tanečnice, indiáni, myšketýři, berušky, dráček či
tygřík. Ti všichni zaplnili 1. února tělocvičnu základní školy. Fantazii se meze
nekladly, a tak se mezi tancujícími pohádkovými bytostmi objevili i duchové
či hned dva roboti Emilové.
Na parketu si všichni náramně užívali.
Mnozí předvedli své umění a přednesli
básničku nebo zazpívali písničku. Pochopitelně za sladkou odměnu. Nezapomenutelným zážitkem pro dětské i dospělé
účastníky karnevalu, který připravila
Komise školská, kultury a sportu při radě
obce, se stala magická show kouzelníka
Tomasiana a jeho sympatické společnice
Kelly. Děvčátka a chlapci se stali součástí magie a někteří si čarování vyzkoušeli. Naučili se přitom kouzelné formule
jako strč prst skrz krk nebo abrakadabra
a v kloubouku, tedy v kastrolu, se objevil
živý králík či se vybarvily omalovánky.
Čar a kouzel bylo o hodně více.
Tím program zdaleka nekončil. Naopak,
na všechny čekalo tvarování balonků, bohatá tombola, různé tance a soutěže. Bavili se všichni. Výtěžek ze vstupného navíc
získala místní mateřská škola.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Pohár za třetí místo získal v krajském finále ve florbale, které se uskutečnilo 28. ledna
v Uherském Brodě, tým dívek. Hrály ve složení: S. Prosová , L. Cieslarová, K. Macigová,
E. Solanská, T. Daňková, A. Paprskářová, L. Solanská, L. Karafiátová, T. Růčková
a brankářka K. Blinková.
Foto: archiv ZŠ
Ocenění za literární fantazii
Nechat na sebe působit různé věci,
třeba zcela neznámý dům, a pak o tom
napsat, to byl jeden ze zajímavých úkolů
v hodině slohu. Deváťáci měli používat
všechny smysly a intuici, vstoupit do
budovy, popsat její atmosféru a stejně
jako v počítačové hře, která má své podmínky pro postup do dalšího kola, nalézt tajný předmět a odůvodnit, proč na
ono místo vlastně přišli.
Před psaním si každý předmět - ozdobnou lahvičku s popisem, jakou obsahuje
kouzelnou tekutinu - vylosoval. Kouzlo
začalo působit po přičichnutí. Přivoněli a pak už každý psal... Například Natálie
Rýznerová dostala možnost léčit lidi svou
Pozvánky
Králík Charlie nebyl v klobouku, ale v kastrolku.
Malý pirát se radši držel tatínka.
 Sportovní ples pořádá v sobotu 22.
února FC Dolní Bečva v tělocvičně ZŠ.
Od 19 hodit bude hrát Gracie.
-ta-
energií, Lucie Cieslarová se mohla rozletět k oblakům svobodně jako pták, Veronika Vachůnová díky vůni lektvaru dokázala poznávat pravou podstatu věcí.
A výsledky byly natolik zajímavé, že
je češtinářka Pavla Feberová poslala
do prvního ročníku literární soutěže
8. a 9. tříd. Téma znělo Utíkej, rychle
utíkej. Odborná porota, v níž zasedal
básník Jiří Žáček či prozaik Jan Cimický, hodnotila více než osm desítek
prací z jednadvaceti škol z celé České
republiky. Dívky si za svou fantazii odnesly zvláštní ocenění poroty a čestné
uznání. Jejich práce si můžete přečíst
na www.zsdolnibecva.cz
-ta-
 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Zápis, talentmánie i host v pohádkové škole
PRVNÍ VYSVĚDČENÍ. „Kdo si myslí, že dostal samé jedničky?“ zeptala se
30. ledna při pololetním hodnocení svých žáků paní učitelka Simona Hrstková. K jejímu překvapení se moc rukou nezvedlo. Dokonce mezi těmi, kdo
počítal s nějakou tou dvojkou, byli i ti nejpilnější a nejšikovnější. Někteří se
pro jistotu hlásili, že mají nějakou tu trojku. Jedničky od shora až dolů si na
prvním vysvědčení odnášeli všichni. Jen při předávání se dověděli, že se musí
zlepšit třeba ve čtení nebo matematice, ti živější zase v chování. Text a foto: ta
Na nedostatek akcí si rozhodně nemohou stěžovat všichni školou povinní.
Pro předškoláky 29. ledna připravili
učitelé i žáci netradiční zápis do první
třídy. Doslova ze školky v pohádkové škole se ocitlo dvacet děvčátek
a chlapců.
Přivítali je princezny i piráti, kteří
je dovedli do třídy Krtečkové, Šmoulí
nebo Večerníčkové. Poznávat barvy,
počítat, malovat a povykládat si s paní
učitelkou byla pro většinu budoucích
prvňáčků zábavná hra. Navíc si každý
odnesl malý dárek.
Na skutečné školáky čekal 30. ledna
druhý ročník Talentmánie. Jeho účastníci si svá soutěžní vystoupení pečlivě
připravovali. Jak podotkla ředitelka
školy Pavlína Přikrylová, hlavním cílem
je naučit děti samostatnosti a zbavit je
trémy před publikem. Naprostá většina
účinkujících to zvládla na jedničku.
Rozhodování diváků, komu dát hlas,
nebylo vůbec jednoduché. Potlesk si
zasloužili všichni. Nejvíce se však líbila
gymnastická sestava Michaely Jurečkové a break dance Ondřeje Cholevíka
s Hankou a Martinem Macigovými.
Poslední den před pololetními prázdninami zdaleka nekončil. V křesle pro hosta
přivítali tentokrát bývalého žáka, nyní pedagoga Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm, Adama Fusku. Přijel nejen se zajímavým povídáním o koncertování na zaoceánské lodi, ale také se
svou hudební skupinou Minions. Ta hrála
k poslechu a především k tanci.
Táňa Arťušenková
První setkání se školou se stalo pro děti u zápisu zábavnou hrou. Foto: archiv ZŠ
Pozvánky
 Dětský karneval se uskuteční v sobotu 15. února v Retasu. Začátek je ve
14 hodin. Na všechny čeká pestrý program, různé soutěže, předvedení Country tanců i vystoupení kroužku Zpíváme si pro radost. Předvést se v maskách budou moci děvčátka a chlapci
na Maškarním karnevalu v neděli 16.
února ve Valašském šenku Zavadilka.
Soutěže, tancování a hry začnou ve 14
hodin.
Velký potlesk a třetí místo sklidilo taneční vystoupení Michaely Jurečkové a Ivy
Cabákové. Obě žačky první třídy to rozjely v rytmu rockenrolu a ještě předvedly
parádní hvězdy.
Foto: ta
 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
STRANA 6
HORNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
Lyžaři si užívali sluníčka i sněhu
Ideální podmínky pro začínající sportovce.
Ačkoli počasí vyznavačům bílých sportů
v letošní zimě nepřeje, první únorovou
sobotu panovaly v lyžařských střediscích
U Sachovy studánky i na Rališce téměř
ideální podmínky. V provozu byly všechny
vleky a sjezdovky byly pokryty 40 až 80
centimetry technického sněhu.
U Sachovy studánky začínající lyžaři využívali cvičnou louku, pro ty nejmenší byl
připraven dětský park. Pro první kroky na
lyžích sloužil KARUSELL - vlek otáčející
se kolem své osy a ti, které již lyžování
nebavilo, se mohli svézt v nafukovacím
člunu. Takových však bylo málo, vždyť
mnozí sem přijeli strávit jarní prázdniny
lyžováním. „Báli jsme se, že to letos nevyjde, ale jsme mile překvapeni. Hlavně, že si
děcka užijí trochu zábavy na sněhu. U nás
to vypadá tak, že je jaro,“ uvedla Jarmila
Kopecká z Olomouce.
Zcela zaplněná byla parkoviště kolem
Rališky. I zde si návštěvníci užívali slunečné soboty. V provozu byla nejen sedačková lanovka, ale rovněž malý vlek. Zájemci si mohou také každý den zalyžovat
od 18 do 21 hodin. Nově hostům slouží
lyžařská škola, ski servis a bufet.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže se 19. až 24. ledna na Vysočině zúčastnili
nejlepší mladí sportovci ze čtrnácti krajů České republiky. Zápolili v osmi disciplínách
v okolí Nového Města na Moravě. Alpské disciplíny byly kvůli sněhovým podmínkám
přeloženy do areálu Šacberk, poblíž Jihlavy. Za Zlínský kraj závodil v kategorii mladších žáků rovněž Vojtěch Bambušek z Horní Bečvy. O medaile se utkal hned ve třech
disciplínách - slalomu speciál, v paralelním slalomu a v paralelním slalomu družstev.
Ve všech získal zlatou medaili. Stal se tak nejúspěšnějším alpským lyžařem na této
olympiádě. Blahopřejeme!
JB, foto: archiv Vojtěcha Bambuška
Zaujalo nás
 Podle evidence žilo v obci k letošnímu 1. lednu 2 443 obyvatel, jejichž
průměrný věk dosáhl 43 let. Dospělých
je 2 051, z toho 1 019 mužů a 1 032
žen. Ze 64 mladistvých od 15 do 18
let je 32 chlapců a stejný počet dívek.
V obci žije 179 chlapců a 149 dívek do
15 let. Nejstarší občanka Anastazie
Mikundová oslaví v únoru 95 let. Dalšími nejstaršími občany jsou Jindřich
Škorňa a Františka Bambušková, kteří
se letos dožijí 94 let. Loni se narodilo17
dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek. Manželství uzavřelo 29 občanů a 14 se rozvedlo. Celkem zemřelo 39 lidí, z toho
20 mužů a 19 žen.
Pozvánky
 Turnaj údolí Želva cup v malé kopané začne v sobotu 8. února od 9 hodin ve sportovní hale základní školy od
9 hodin. Zváni jsou fanoušci i diváci.
Parkoviště okolo Rališky byla první únorovou sobotu zcela zaplněná.
Snowboardisté na Sachovce.
 Na Valašský bál zve v sobotu 15.
února občanské sdružení Šorstýn do
restaurace Bečvan. Od 19 hodin bude
hrát cimbálová muzika Javořina, zatančí
soubor Haferka, připravena je bohatá
tombola. Vstupné 100 korun bez kroje,
50 korun v kroji. Stůl je možné zamluvit
na tel.: 736 131 190 nebo na sorstyn@
centrum.cz.
 Čtvrtý ples v penzionu Staré časy se
koná v pátek 21. února. K tanci i poslechu hraje kapela Rivieras. Připraveno je
předtančení latinsko-amerických tanců,
tombola i překvapení. Místa je nutno rezervovat předem na tel.: 571 610 844 nebo
604 368 399. Vstupné je 100 korun. -ta-
 571 645 105
www.hornibecva.cz
HUTISKO-SOLANEC
Všechny vleky i sjezdovky v areálu Soláň sedlo jsou v provozu
Teprve poslední týden v lednu se podařilo provozovatelům zasněžit technickým sněhem
lyžařský Areál Soláň sedlo. Jak sdělil Spektru Rožnovska Roman Křenek, poprvé měli
všechno připraveno k slavnostnímu spuštění už před Vánocemi. Kvůli oblevě však museli
začátek sezony odložit. Že to potrvá téměř do konce ledna, nikdo nepředpokládal.
Velkou sjezdovku si 1. února užívala jen hrstka lyžařů.
„Jakmile klesly teploty pod nulu, začali
jsme znovu vyrábět technický sníh. Jsme
závislí na vodě, takže sněžná děla nemohou pracovat pořád. Velkou sjezdovku
jsme dostatečně zasněžili a spustili vlek
24. ledna. Od první únorové soboty
jezdí i dětský pojízdný koberec,“ dodal
R. Křenek. Podle něj zatím návštěvníky
neláká ani počasí. Buď jsou velké mrazy,
nebo naopak plusové teploty a vítr. Naplno se však rozběhly lyžařské kurzy. Od
pondělí zde budou školáci ze dvou škol
– z Valašského Meziříčí a z Rožnova
pod Radhoštěm.
Soláň sedlo je moderní areál zaměřený
především na rodiny s dětmi, výuku lyžařů a rekreační lyžaře. Sjezdovky o délce
300 m a 400 m nabízejí pohodovou
zimní rodinnou rekreaci. Samozřejmostí
je lyžařská škola. Součástí areálu jsou tři
lyžařská hřiště. Každé hřiště je specificky
zaměřeno na určitou věkovou skupinu
nebo na způsob výuky. Nejmenším začínajícím lyžařům je určen pojízdný koberec a pokročilejším začátečníkům pak
dětské lano. V těsné blízkosti hřišť je dětský odpočinkový kout a teepee.
Z centrálního parkoviště k vlekům
vede přibližovací vlek. Tuto službu oceňují zejména rodiny s dětmi, kterým
výrazně zpříjemní přístup k vlekům
přímo od auta. Zkušení lyžařští instruktoři učí zájemce všech věkových kategorií jízdě na lyžích i na snowboardu.
Začátečníkům pomáhají se základy
lyžování. Pokročilejším se zlepšováním
a zdokonalováním techniky s možností
naučit se i jiným druhům sjíždění a zatáčení na lyžích.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Na dětském hřišti s provazovým vlekem bylo živo.
Krátce
Dětský odpočinkový kout s originálními herními prvky.
 Beseda se spisovatelkou a novinářkou Zuzanou Maléřovou je plánovaná v Karasově obecní knihovně ve
čtvrtek 27. února. Společně s rodačkou
z Dolní Bečvy přijede spisovatel a hudebník Josef „Pepson“ Snětlivý, který
se postará o hudební zážitek. Zajímavé
setkání začne v 16 hodin.
-ta-
Velkým i malým lyžařům slouží zázemí chaty Soliho i teepee.
Pozvánka
 Zápis do první třídy se uskuteční v místní
základní škole ve čtvrtek 6. února. Konat se
bude ve dvou třídách od 12.30 do 16 hodin.
 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
STRANA 7
Běžkaři se těší na sněhovou nadílku
Smutní, přesmutní jsou letos v zimě lyžaři. Tomáš Děcký, který upravuje běžecké stopy
ve Valašské Bystřici a okolí, v lednu se svou rolbou vůbec nevyjel. Nepamatuje, že by
se v minulých letech začínalo s lyžařskými sporty tak pozdě kvůli nedostatku sněhu.
Když se na horách vytvoří pořádná bílá
peřina, Tomáš Děcký udržuje trasy v celkové délce pětatřiceti kilometrů. Tím, že
jsou napojeny na okruhy kolem Vsackého Cábu a oblíbenou Hornovsackou
magistrálu, nabízí se lyžařům jeden z největších běžeckých areálů na Valašsku.
Tipy na běžky
Požádali jsme dlouholetého zkušeného valašskobystřického turistu a lyžaře Jaroslava Kubeše, aby čtenářům
Spektra Rožnovska popsal několik běžeckých tras.
Trasa číslo 1: V západní části Hornovsacké magistrály vede 13,5kilometrová trasa po hlavním hřebenu Vsackých Beskyd, které jsme dříve nazývali
Vsetínskými vrchy. Je nenáročná, jen
s malými výškovými rozdíly. Začíná
u chaty na Vsackém Cábu, kterou
v roce 1928 postavil Klub českých turistů. Prošla rekonstrukcí a dnes nabízí
velký výběr občerstvení. Zhruba jeden
kilometr od chaty je křižovatka turistických cest na Ptáčnici. Následuje horský
hřeben, dnes už dosti zalesněný, kolem
Lušovky, Beskydu až na Vsackou Tanečnici. Po magistrále trasa pokračuje
dále k východu směrem k velkému horskému středisku Čarták na Soláni. Za
zhlédnutí stojí i velká stylová Zvonice
s informačním centrem a výstavami valašských umělců.
Trasa číslo 2: Devítikilometrový úsek
z Valašské Bystřice na Vsackou Tanečnici je nenáročný, jen s malými úseky
mírných sjezdů. Hřebenovku, souběžnou
s Hornovsackou magistrálou, stojí za
to projet už kvůli mimořádně krásným
výhledům na Veřovské vrchy a Moravskoslezské Beskydy. Trasa vede pod
stolovou horou Heralky (Mísná), kolem
dřevěné kapličky pod Zvonovým na Hážovické Díly, kde lyžaři obyčejně zavítají
do útulné hospůdky s bohatým občerst-
vením. Posilnění a odpočatí se mohou
vrátit směrem do Valašské Bystřice, pozor však na strmý sjezd na konci trasy.
Raději se vydejte po louce při kraji lesa až
ke Společenskému domu U Pernických.
Trasa číslo 3: Od hospůdky na Hážovických Dílech lze zamířit i na čtyřkilometrovu trasu přes Rysovou na Kramolišov. Po prvním krátkém a prudkém
sjezdu následuje rekreační sjezd až
k okraji města Rožnova.
Trasa číslo 4: Devítikilometrový výlet
z Valašské Bystřice do osady Santov až
na Hajdušky. Trasa začíná u horní stanice lyžařského vleku Ski areálu Búřov.
Pak pokračuje vzhůru kolem nové panoramatické mapy pod Humencem a odpočinkovým přístřeškem Státních lesů.
Následující krátký výjezd končí u turistického rozcestníku pod Ptáčnicí. Poté se
pustíme do dlouhého a mírného sjezdu
až k příjemné hospůdce na Santově, kde
se lze občerstvit. Odtud se vydáme až
k hlavní silnici na Hajduškách. Půl kilometru odsud lze navštívit hospůdku na
Bařinách.
-JK-
Podrobná mapka lyžařských běžeckých
tras kolem Valašské Bystřice.
V nově nastudované komedii Pod praporem něžných dam hrají (zleva sedící) Jan Závorka, Jana Majerová, Martina Mondříková, Radek Štefela a (zleva stojící) Milena Bláhová, Josef Šturma, Jaromír Veith a Miroslav Chumchal.
Foto: Pavel Románek
Chaos opět rozdává radost
Celkem 376 fanoušků zhlédlo v polovině ledna premiérové představení divadla Chaos ve Valašské Bystřici. Na
domácí scéně ochotníci hráli v sobotu
i v neděli, přitom po oba dny ve zcela
zaplněném sále Společenského domu
U Pernických. Vyprodaná hlediště je
čekala i o pár dnů později v Rožnově
a následně také v Zubří. Jak Spektru
Rožnovska prozradila Ludmila Bolfová, která ochotníkům poskytuje nápovědu, herci tak perfektně ovládají text,
že tentokrát seniorka, která od mládí
miluje divadlo a Chaos ráda doprovází,
nenapovídala vůbec a mohla pozorovat
spontánní reakci obecenstva. „Obrovské nadšení diváků svědčí o tom, že
i tentokrát Chaos nastudoval výbornou
komedii,“ dodala Ludmila Bolfová.
Hra má název Pod praporem něžných
dam a napsal ji francouzský autor Ken
Ludwig. V podání valašskobystřických
ochotníků ji mohou zhlédnout také
divadelní fanoušci 21. února v Zašové,
15. března ve Vidči, 16. března v Hutisku-Solanci, 22. března v Hovězí,
23. března v Horní Bečvě a 29. března
v Těškovicích. V dubnu a květnu pak
herci z Valašské Bystřice potěší milovníky divadla ve Frýdlantu nad Ostravicí, Študlově a Velkých Karlovicích.
V květnu se ještě jednou představí na
domácí scéně a v červnu rozesmějí své
příznivce v rožnovském Valašském muzeu v přírodě. Více informací na www.
divadlochaos.cz
-MTA-
 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Pozvánka na recitál Gabriely Demeterové
Hudba a duše Beethovena
STONOŽKOVÁ SBÍRKA PRO ZAATARÍ. Zejména bundy, kombinézy, svetry,
mikiny, čepice, rukavice a přikrývky putovaly 20. ledna armádním letadlem do
jordánského uprchlického tábora Zaatarí, kam utíkají obyvatelé Sýrie. O tento
český dar se zasloužilo hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Do pražského meziskladu zaslala 34 napěchovaných velkých pytlů s dětským ošacením a dalšími
nezbytnými potřebami i Základní škola v Zubří. Jak pro Spektrum Rožnovska
uvedla učitelka a koordinátorka zuberského stonožkového hnutí Helena Dufková, vzhledem ke krátké pětidenní době školního sběru, navíc bez podílu charitativních organizací, děti a rodiče nashromáždili velký dar a opět ukázali, že mají
srdce na pravém místě. Zaatarí totiž nečekaně sevřely silné mrazy a syrští uprchlíci potřebovali teplé oblečení. „Děkuji všem, kteří nám tak ochotně a rychle přispěli. Celý svět změnit nemůžeme, ale každá kapka pomoci je dobrá,“ dodala
Helena Dufková.
MTA, foto: archiv Základní školy Zubří
S originálním projektem přijíždí na
Valašsko celosvětově uznávaná houslistka Gabriela Demeterová. V neděli
16. února vystoupí v Klubu Zubří od
18 hodin v koncertu nazvaném Ludwig
van Beethoven – Hudba a duše génia.
Slavné sonáty pro housle a klavír tohoto předního giganta světové klasické
hudby představí společně s klavíristou
Luďkem Šabakou.
V netradičním hudebním recitálu vystoupí i herec Otakar Brousek mladší,
který veřejnosti přiblíží duši a lidský
rozměr Beethovena prostřednictvím
jeho dochované soukromé korespondence.
Gabriela Demeterová, která s tímto
netradičním a u diváků oblíbeným
koncertním projektem jezdí po městech českých a moravských od května
2012, poodhaluje málo známou tvář
geniálního skladatele a výjimečného
člověka Ludwiga van Beethovena. Čím
více jeho hudbu studuje, tím více ho
zařazuje do svého repertoáru. V Zubří
mimo jiné zahraje také slavnou Kreutzerovu sonátu.
Vstupenka na koncert Gabriely Demeterové stojí 220 korun a lze si ji rezervovat na tel. 571 659 447 nebo e-mailové
adrese [email protected]
-LP-
Komedie valašskobystřických ochotníků ze souboru Chaos zahájila
v pátek 31. ledna letošní divadelní sezonu v Klubu. Dle informací Lenky
Přečkové, vedoucí odboru kultury
Městského úřadu v Zubří, všechny
permanentky pro rok 2014 jsou už vyprodány. Téměř 300 milovníků divadelních představení přijalo pozvání na pět
komedií. Po Chaosu se na zuberských
prknech představí 12. února herci z Divadla Radka Brzobohatého s komedií
Vyhazovači.
-MTA-
Pozvánky
 Jaroslav Jindra, fotograf, kameraman a režisér, představí ve čtvrtek
6. února v 17.30 hodin v Klubu Zubří
svůj dokumentární film Diagnóza Dakar. Diváci tak nahlédnou za oponu
nejtěžší dálkové rallye světa Sahara El
Chott rally 2012 v Tunisku a Rallye Dakar 2013 v Jižní Americe. Uvidí chvíle
závodnického štěstí, ale i pekelnou
smůlu, dramatické záběry z trati i fascinující přírodu. Vstupné je 30 korun. Po
zhlédnutí filmu Jaroslav Jindra usedne
do křesla pro hosta a bude odpovídat
na otázky.
Gabriela Demeterová.
Foto: archiv
Anketa o nejlepšího sportovce
První ročník ankety o nejlepšího sportovce v roce 2013 vyhlásilo město Zubří. Místní oddíly, kluby i jednotlivci
nominovali do ankety 37 sportovců
a kolektivů, kteří v loňském roce dosáhli
významných výsledků. Kdo vyhraje
každou ze sedmi kategorií, o tom rozhodnou občané ze Zubří i z okolí, kteří
do 14. února vyplní anketní lístky. Odevzdat je lze dvěma způsoby: prostřednictvím internetových stránek sport.
mesto-zubri.cz, kde se nachází i seznam
všech nominovaných sportovců, nebo
O divadlo je zájem
doručením vyplněného formuláře, zveřejněného v Zuberských novinách, na
podatelnu městského úřadu nebo do
Klubu či do kanceláře Sportovní haly.
Na těchto třech místech si lze anketní
lístky se jmény navržených sportovců
také vyzvednout. Hlasuje se o nejlepšího trenéra, kolektivy a také o jednotlivce z řad mládeže a dospělých, dále
o mimořádný sportovní výkon a také
o sportovní legendu. Vyhlášení výsledků
se uskuteční na galavečeru 8. března
v Klubu.
-JR-
 Druhý ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se koná
v sobotu 15. února v zuberské Sokolovně od 9 hodin. Hraje se v kategorii
OPEN (muži, ženy). Přihlásit se lze
do 9. února e-mailem na josef.randus@
mesto-zubri.cz nebo na telefonu 725
900 767.
 Po podzimním albu fotografové ze
Zubří společně vytvářejí sérii snímků
se zimní tematikou. Více informací na
zubran.cz.
-MTA-
 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
Cvičení pro děti s vadným držením těla
Těžké školní aktovky nebo dlouhé shrbené sezení za počítačem jsou napohled nepatrné maličkosti, které však není dobré podceňovat. Nerovnoměrná zátěž těla může
vést k závažnému onemocnění zad – skolióze. Zanedbá-li rodič u svého dítěte nepřirozené vychýlení páteře do strany, později to může způsobit vážnější problém.
Videčská lékařka Zuzana Neřádová,
která již několik let uplatňuje ve svých
rehabilitačních kurzech takzvané SMS
cvičení, začala pomáhat i dětským pacientům, již jednostranně zatěžují tělo.
Jeho oslabené svaly posiluje cviky se speciálními elastickými lany. Jedná se o tzv.
spirální stabilizaci páteře, které se věnuje
pražský rehabilitační lékař Richard Smíšek a úspěšně ji aplikuje i v zahraničí.
(O této metodě jsme podrobně psali ve
Spektru Rožnovska číslo 4 v roce 2012.)
Vede ho Kateřina Neřádová, která
úspěšně absolvovala rehabilitační vzdělávací program a nyní pomáhá své dceři
Zuzaně. „Prostřednictvím klidového cvičení a strečinku dbáme na to, aby děti
měly správný postoj, tj. zatažený zadeček, ramena dole, prsa vepředu a lopatky
u sebe. Zkrátka aby se vyvarovaly špatných návyků, jež vedou k jednostranné
zátěži těla,“ uvedla Kateřina Neřádová.
„Nabádáme rodiče, aby děti orientovali
na sport, který udržuje páteř rovnou
a pohyblivou a hlavně pomáhá vytvořit
svalový korzet. Pro skoliotiky je zcela nevhodné plavání a jízda na kole. Nedoporučuje se ani jednostranný sport, jako je
tenis, golf, hokej nebo florbal.“
Letní termíny
Prázdninové zdravotní pobyty pro děti
s vadným držením těla se letos uskuteční opět ve Dvoře Hradisko. Zuzana
Neřádová společně se svou kolegyní
Renatou Janoškovou účastníky kurzu
rozdělí podle věkových kategorií do tří
skupin. Více informací včetně přihlášky
najdete na www.cititsedobre.cz. -MTA-
Tábory pro skoliotiky
Zkušení lektoři Smíškovy rehabilitační
metody pod vedením Zuzany Neřádové
loni o letních prázdninách uskutečnili dva
první tábory pro děti s vadným držením
těla. „Pobytu se zúčastnilo 36 chlapců
a děvčat. Pod odborným dohledem se
naučili o svou páteř pečovat. Ke cvičení
jsme je motivovali pomocí různých her.
V dnešní době se totiž jedná o velký problém. Dětem chybí svalová hmota, ve
škole i doma u počítače často sedí křivě,
a když už se sportu věnují, tak většinou
bez kompenzačních tréninků. Ty jsou
mnohdy vedeny stylem, že kdo nevyhraje,
jako by nehrál. Základní pohyb se vytratil,“ zdůraznila Zuzana Neřádová.
Její slova potvrzuje také Hana Crhová, videčská ředitelka mateřské
školy. Všechny její učitelky absolvovaly základní kurz SMS cvičení a pravidelně s dětmi protahují gumová lana
tak, aby se pomocí vertikály a stabilizační spirály, která se v těle zapojuje,
pohyb správně koordinoval.
Zdravotní gymnastika
Dvě hodiny týdně, v pondělí od 16
a v úterý od 17 hodin, navštěvují kurz
zdravotní gymnastiky děti ve věku od
pěti do desíti let v rožnovském FitSportu.
MAŠKARNÍ RADOVÁNKY. Tradiční
dětský karneval ve Vidči se letos opět
vydařil. Ve velkém sále místního kulturního domu v sobotu 1. února tančila,
soutěžila a radovala se zhruba stovka
děvčat a chlapců v těch nejroztodivnějších maskách. Diváci obdivovali
sladké princezny, galantní mušketýry,
tygříky, berušky a spoustu dalších bytostí z pohádkového světa. Většina rodičů a prarodičů zavítala na maškarní
karneval s fotoaparáty a kamerami,
takže snímky ze zábavného odpoledne
obohatí nejedno rodinné album. Příležitostí k získání pozoruhodných záběrů
bylo více než dost. Děti se například
vydováděly při hře s nafouknutými balonky, cestovaly vláčkem, skotačily při
ptačím tanci a také soutěžily ve znalosti
pohádek. Rovněž malovaly na archy
bílého papíru domečky. Aby to neměly
snadné, bílé šátky jim zakryly oči. Kdo
vymyslel program, při kterém se nikdo
nenudil? Šikovné a obětavé organizátorky z kulturní komise Rady obce
Vidče. Dokázaly získat od štědrých
sponzorů pohádkové knížky, pastelky,
hračky a další milé dárečky, z nichž vytvořily 200 balíčků. Rozdávaly je jako
ceny pro vítěze soutěží i tomboly.
Text a foto: MTA
Aktuálně
Zuzana Neřádová představuje svou Albínu. Tak pojmenovala anatomický model
páteře a pánve, s nímž se zúčastňuje rehabilitačních kurzů.
Foto: MTA
 Sportovní ples se koná v sobotu 8. února
od 19.30 hodin v Kulturním domě ve Vidči. K tanci a poslechu hraje Eso.
 571 655 010
www.vidce.cz
VIGANTICE
Sadové úpravy začnou na jaře
Pozvánky
 Maškarní ples pořádá Sdružení dobrovolných hasičů ve Viganticích v sobotu
15. února od 20 hodin ve školní tělocvičně.
K tanci a poslechu hraje skupina Gaspary.
Vstupné 80 korun, místenku za 20 korun si
lze zakoupit předem u Hanky Fojtáškové na
telefonu 725 640 664.
Dvaašedesát stromů a 969 keřů má být v letošním roce vysázeno na nově upravené
travnaté ploše o výměře zhruba osmi tisíc metrů čtverečních v obvodu Horní Dráhy
II. Výstavba relaxační zóny za 992 805 korun je spolufinancována z Operačního
programu životního prostředí a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Obec Vigantice vyhlásila veřejnou zakázku a příslušná hodnotící komise
stanovila za nejvýhodnější nabídku
zahradní architektky Gabriely Peškové
z Rožnova pod Radhoštěm. Jak uvedla
pro Spektrum Rožnovska, s pracemi
míní začít brzy na jaře, jakmile to dovolí počasí a roztaje sníh. Realizace
potrvá jeden až dva měsíce, přičemž
projekt je koncipován tak, aby se mohl
do budoucna dále rozvíjet.
Volně přístupný parčík s centrální
travnatou plochou má sloužit jako hřiště pro děti a relaxaci. Bude lemováno
výsadbami a terénními vyvýšeninami,
které ho oddělí od navazující, nepříliš frekventované místní komunikace.
„Výsadby na valech, vyvýšeninách
a podél plánovaných cestiček osázíme
místními dřevinami, stejně jako lesík ve
spodní části,“ uvedla Gabriela Pešková.
„Ve druhé části relaxační plochy, která
se nachází vpravo od příjezdové komunikace k rodinné zástavbě, ponecháme
svažitý terén, který zatravníme a v jihovýchodní části podél cesty vysázíme
stromořadí s keřovitým porostem.“
Cílem navrhovaných sadových úprav
je oddělení obytné zóny od průmyslové části obce. V neposlední řadě mají
i ekologický význam, neboť při jejich
realizaci vzniknou i druhově pestré remízky, které v intenzivně obhospodařované krajině chybí.
-MTA-
 Dětský maškarní ples se ve Viganticích
koná v neděli 16. února od 14 hodin. -VZStoprvní narozeniny oslavil nejstarší vigantický občan Josef Bukovjan, který se narodil 29. ledna 1913. Jubilantovi poblahopřál
místní starosta Aleš Depta (na snímku),
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
a místní hasiči.
Foto: Michal Burda, Valašský deník
 571 654 848
www.vigantice.cz
ZAŠOVÁ
Zveme vás do divadla
Hrají Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek.
 Sauna v Zašové se těší stále většímu zájmu veřejnosti. Ve středu je
otevřena pro ženy od 16 do 20 hodin,
pro muže v pátek od 17 do 20 hodin
a v sobotu je společná od 16 do 19 hodin. V tyto tři dny provozovatel zpřístupňuje saunu pro skupinky zájemců
i dříve. Více informací na telefonu 732
416 480.
-HM-
24. října
KACHNA NA POMERANČÍCH
Ďábelsky rozehraná partie manžela,
kterak získat zpět svou ženu za pomoci jejího milence a své milenky.
Hraje Devítka z Ostravy - Pustkovce.
 Dětský maškarní bál se koná v sobotu 8. února v 15 hodin v Kulturním
domě v Zašové. Chlapci a děvčata
z Veselé si užijí radovánky v maskách
o týden později - 15. února od 14 hodin.
-KD-
Šest komedií tvoří program letošního divadelního předplatného v novém Kulturním domě v Zašové. Pozvání přijali pražští,
brněnští i regionální herci, například Jitka Asterová, Martin Trnavský, Lukáš Pavlásek, Jan Révai a další známí protagonisté.
V současné době je v nabídce ještě několik desítek kusů permanentek. Stojí 919 korun a rezervovat si ji můžete u Kristýny Dobiášové na telefonu 571 620 927 nebo e-mailem na [email protected] Na co se můžete těšit?
21. února
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
Bláznivá komedie z padesátých let
20. století o zesnulé tetičce, která
náhle ožije a udělá dvěma synovcům
čáru přes rozpočet.
Hraje Chaos z Valašské Bystřice.
28. března
LÁSKY A PÁREČKY
Komediální hra, která se v roce 2004
stala nejúspěšnější hrou ve Francii.
Je o problémech nastupující dospělosti.
Hrají Jan Révai, Kateřina Janečková,
Karel Zima, Jarmil Škvrna a Ernesto
Čekan.
25. dubna
KOLEGA MELA GIBSONA
Příběh o druhořadém herci provinčního divadla, kterého zatkne
a vyslýchá policie za přepadení
banky.
Hraje Martin Trnavský.
26. září
SLEČNA ABIGAIL
Je to hra o randění, sbližování se
a manželství.
Krátce
21. listopadu
SPLAŠENÉ NŮŽKY
Detektivní komedie, v níž o tom, kdo
je vrah, rozhodují diváci.
Hraje Městské divadlo ve Zlíně.
Aktuálně
 Tradiční košt slivovice se v Zašové
koná v sobotu 8. března. Kdo se chce
se svou pálenkou přihlásit do soutěže,
nechť do 6. března odevzdá vzorek
Kristýně Dobiášové na místní obecní
úřad. Slivovice, která musí obsahovat
minimálně 50 procent alkoholu, se přijímá v pondělky a středy od 8 do 13 hodin. Láhev s pálenkou o objemu půl litru
je zapotřebí pořádně zašroubovat. Korková zátka nestačí. Do soutěže o košt
slivovice se mohou přihlásit občané ze
Zašové i z celého okolí.
-MTA-
Kurzy
 Dvouměsíční kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé začíná 11. února
v Zašové. Organizuje ho valašskomeziříčské jazykové vzdělávací centrum
Camelot, které nabízí výuku dvou nebo
čtyř hodin týdně – záleží na zájmu.
Bližší informace na e-mailové adrese:
[email protected] nebo telefonu 728
286 612.
-MTA-
 571 634 041
www.zasova.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
Poradenské pracoviště na SŠIEŘ
Odborné poradenské služby zde zajišťují školní psycholožka, dvě výchovné poradkyně
a dvě školní metodičky prevence.
Nebývá samozřejmostí, aby každá
škola měla vlastní poradenské pracoviště, které nabízí odborné poradenské
služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy. To se podařilo na SŠIEŘ
v Rožnově pod Radhoštěm.
Díky finanční podpoře evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se
na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel plně zformovalo školní poradenské pracoviště v rámci systémového
projektu RAMPS – VIP III.
Odborné poradenské služby zde zajišťují školní psycholožka, dvě výchovné
poradkyně a dvě školní metodičky prevence. Pravidelných schůzek se účastní
rovněž asistentka pedagoga a zástupkyně
ředitele pro výchovu mimo vyučování.
Výhodou přítomnosti školního psychologa ve škole jsou minimální čekací doby,
znalost prostředí školy a možnost okamžité pomoci (krizová intervence). Žáci,
učitelé i rodiče mají možnost se na školní
poradenské pracoviště obrátit v případě
školních i osobních problémů. Všechny
služby jsou poskytovány zdarma.
Za hlavní pilíře práce ŠPP je považována individuální případová práce
se žáky, krizová intervence, řešení problémů spojených s výskytem sociálně
nežádoucích jevů. Aktivity tohoto pracoviště jsou cíleně směřovány k efektivní primární prevenci, při které je využita nabídka aktivit Centra primární
prevence RENARKON, Kontaktního
centra KLÍČ ve Vsetíně nebo Městské
policie Rožnov p. R. Veškeré konané
akce jsou určeny všem žákům školy bez
rozdílu oboru vzdělání.
Velmi důležitou složkou práce je kariérové poradenství pro žáky vycházejících
ročníků zaměřené na výběr povolání nebo
vysoké školy. Toto testování i následná
konzultace je pro žáky školy zdarma.
Velký důraz je kladen i na činnosti
s integrovanými žáky. V této oblasti je
nezbytná spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem v Kroměříži a ve
Valašském Meziříčí. Výchovné poradkyně pečují o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě
napomáhají komunikaci mezi rodinou
a školou.
V uplynulém školním roce měla školní
psycholožka 460 individuálních konzultací se žáky, které se týkaly intervence
v oblasti rizikového chování, řešení
neprospěchu, záškoláctví, agresivního
chování. Činnost ŠPP je do velké míry
zaměřena na spolupráci s rodinou.
V sekci teoretického vyučování oborů
vzdělávání s výučním listem probíhá
dvakrát týdně výuka ve volnočasovém
kroužku „Učíme se s radostí – jak se
učit“, která je určena jak žákům intaktním, tak i zdravotně či sociálně znevýhodněným. Práce v tomto kurzu je založena na metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování.
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE) vznikla v roce
1975. Od té doby prošla několika revizemi, poslední z nich v roce 1995.
Dnes se s tímto programem pracuje
v sedmdesáti zemích všech kontinentů.
Po celém světě jsou zakládána autorizovaná výcviková centra, kterých je
jen v Evropě třicet. Jedním z nich je
i pražské centrum, které vzniklo v roce
2001. Od té doby probíhají tyto kurzy
několikrát ročně pro všechny zájemce,
kteří chtějí s metodou pracovat. Pořádá
je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Frekventanti kurzů FIE
získávají oprávnění pracovat s dětmi
nebo dospělými s připravenými pracovními instrumenty.
Na SŠIEŘ pracuje s touto metodou
vyškolená lektorka, která kurzy vede již
druhým rokem. Kurz je pro žáky školy
zdarma.
Dále se při práci ve škole velmi osvědčilo používání diagnostických metod.
Formou dotazníků se žáci i učitelé vyjadřují ke klimatu ve třídách i ve škole. Tyto
metody umožňují rozklíčovat základní
informace o třídě a škole, a tak výrazně
napomáhají zkvalitnit práci zejména třídních učitelů.
Na závěr lze tedy konstatovat, že
práce tohoto poradenského pracoviště má na základě ohlasu z řad rodičů,
nadřízených orgánů i žáků určitě smysl
a v nastoupeném trendu bude pokračovat i v příštím roce. Vždyť předcházení
problémů i individuální případová práce
se žáky je nedílnou součástí výchovného
a vzdělávacího procesu na každé škole.
Text a foto: Milada Chamillová
Dobročinnost má v ON Semi zelenou
Dobročinnost není jen o penězích.
Dávat můžete svůj čas, talent, oblečení
a jiné věci. Dávat může každý, nejen
bohatí. Lidé dávají většinou proto, že
chtějí něco změnit, protože jim to dává
dobrý pocit. Dávání, darování dělá ze
světa lepší místo k životu.
Společnost ON SEMI CONDUCTOR
pořádala v úterý 17. 12. 2013 v prostorách recepce M8 první Vánoční jarmark
pro své zaměstnance. Ke koupi byly
krásné originální dárky z dílen regionálních neziskových organizací. Paní Lenka
Scerba oslovila naši organizaci jako
jednu z mnoha. Prosincový minijarmark
pro dobrou věc byl jeden z mnoha akcí ve
prospěch neziskových organizací, které
společnost v roce 2013 pořádala. „V roce
2013 zavedla společnost ON Semi novou
politiku, týkající se firemního dobrovolnictví. Každý zaměstnanec má právo na
jeden den placeného volna za rok, který
může věnovat na dobrovolné účely. Zatím jsme to řešili tak, že jsme oslovili neziskovou organizaci a naplánovali jednu
akci, které se zúčastnilo několik zájemců-dobrovolníků najednou. Takto jsme loni
zvládli dvě akce, které byly zaměřené na
životní prostředí. V příštím roce bychom
rádi v rámci dobrovolnictví navázali spolupráci i v sociální oblasti,“ řekla paní
Scerba.
STRANA 9
Kadeřnická soutěž Šarm
V pátek 29. listopadu proběhl v prostorách Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod
Radhoštěm již 6. ročník kadeřnické soutěže ŠARM, které se zúčastnila děvčata
2. a 3. ročníku oboru Kadeřník/Kadeřnice. Soutěž byla zahájena kategorií
pánskou nazvanou HAIR STYLES DAVIDA BECKHAMA, kde si kadeřnice
vybraly za vzor právě tohoto známého
fotbalistu. Pokračovalo se kategorií dám-
a také hudební vystoupení Tomáše
Brady, který diváky potěšil hrou na
violoncello.
Poděkování patří všem sponzorům,
kteří se na vzniku této soutěže podíleli,
jimiž jsou především firma Šuberts
Professional, která děvčatům zajistila
bohaté ceny pro první místa a nezapomněla ani na malou pozornost pro
všechny ostatní soutěžící, dále Svatební
salón Daniela, který na tuto událost
skou nazvanou, jak jinak, než HAIR
STYLES VICTORIE BECKHAM. Na
závěr celého dne přišla na řadu kategorie
nazvaná SEN O KRÁSE V MÉM POJETÍ, ve které se soutěžilo o nejkrásnější
společenský účes.
zdarma zapůjčil společenské šaty pro
modelky. Dále si také zaslouží poděkování i pekařství rodiny Geppertových,
maloobchod rodiny Marijanovičových
a společnost Therapón 98 a. s.
Text a foto: Michaela Vašková
Byli jsme velmi potěšeni příjemným
prostředím i tím, jak o nás bylo postaráno. Výrobky z Iskérky se líbily a celkový prodej činil asi 6 000 Kč. Naše
poděkování patří organizátorům i všem
zaměstnancům, kteří si z našich dílen
něco zakoupili. Díky těmto financím
můžeme pokračovat v inovaci tiskařské
dílny.
Minijarmark pro dobrou věc ukazuje,
že je mezi námi stále dost dobrých lidí,
kterým záleží nejen na svých blízkých,
ale i na druhých, kteří mají život v mnohém těžší. Oceňujeme přístup vedení On
Semi, které takovéto aktivity podporuje.
Alena Jbaili
ZŠ Pod Skalkou v projektu Čtenář na jevišti
Necelý rok pracuje při ZŠ Pod Skalkou Dramatický kroužek.
Dramatický kroužek na Základní škole
Pod Skalkou funguje teprve od začátku
školního roku 2013. Schází se dohromady deset účastníků, žákyň z šesté,
sedmé a osmé třídy pod vedením paní
učitelky Mgr. Zuzany Vráblové, a to
jednou týdně.
Na podzim jsme se přihlásily do za-
jímavého projektu Čtenář na jevišti,
protože všechny rády čteme a možnost
zkusit si převést knihu do divadelní
podoby nás velmi zaujala. Výběr knihy
byl pro nás zpočátku velkým oříškem,
protože jsme shromáždily dohromady
osm skvělých titulů a nemohly jsme se
rozhodnout.
Nakonec jsme však po dlouhém debatování vybraly našeho favorita – knihu
Naděje v hedvábné hřívě Margot Berger. Kniha nás zaujala nejen poutavým
dějem, ale hlavně tím, že byla inspirována skutečnou událostí. Text byl ideální pro naše scénické čtení také proto,
že nabízel roli pro každou z nás.
Rozdělení rolí předcházelo nejdříve
seznámení s příběhem a potom čtení.
Diskutovaly jsme nad tím, jaký z našich
hlasů je pro danou roli nejvhodnější.
Po této fázi jsme začaly řešit rekvizity
a kostýmy. To byl jeden z nejzajímavějších momentů. Sháněly jsme houpací
koně, klobouky, obvazy atd.
Zkoušení probíhalo ve škole. Pro
natáčení jsme ale využily příjemný
prostor naší Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, místo, které
k projektu Čtenář na jevišti přímo
vybízelo.
Díky projektu jsme se naučily vidět
příběh z jiné perspektivy a zažily jsme
spoustu legrace. Zjistily jsme, že vnímat text, číst jej a pak ještě hrát není
vůbec jednoduché. S výsledkem jsme
spokojeny, ale zároveň dobře víme, že
máme stále co vylepšovat. Pokud se
budete chtít na naši práci podívat, zde
je odkaz: http://www.youtube.com/
watch?v=pWU8fIb-GFo
Eva Javorová, žákyně 8. B
Děvčata předvedla opravdu skvělou
práci, při které naplno propojila svou
fantazii s šikovností a své získané dovednosti a dokázala tak vytvořit opravdovou profesionální atmosféru.
Všechny práce soutěžících hodnotila
odborná porota ve složení – Zbyněk
Pomkla, kadeřník z Hair studia Hanka
v Rožnově pod Radhoštěm a kadeřnice Hana Válková a Jana Durďáková,
obě absolventky naší školy. Hodnotil
se především nápad a originalita, náročnost práce a čistota provedení.
Den divákům zpestřily doprovodné
akce, a to vystoupení mladých tanečnic skupiny Crazy Girl, tanečníků
breakdance a streetdance ze skupiny
Heart2Beat pod vedením Eriky Černé,
Výsledky soutěže
Pánská kategorie:
1. místo – Simona Matúšová
2. místo – Monika Tvrdoňová
3. místo – Šarlota Románková
Dámská kategorie:
1. místo – Kristýna Trčková
2. místo – Romana Fidermáková
3. místo – Markéta Fojtíková
Společenské účesy:
1. místo – Lucie Oravcová
2. místo – Adéla Halamíčková
3. místo – Monika Tvrdoňová
INFORMACE, INZERCE
STRANA 10
Městský úřad
VÝZVA
k předávání návrhů na Ocenění pedagogických pracovníků města Rožnova pod Radhoštěm za pedagogickou činnost a významný
přínos pro výchovu a vzdělávaní mladé generace - 11. ročník
Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, občanská sdružení
a další instituce a organizace, aby Odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a cestovního ruchu Městského úřadu
Rožnova pod Radhoštěm zasílali návrhy
na ocenění.
Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:
I. kategorie – Výrazná pedagogická
osobnost roku
Ocenění bude uděleno za:
• výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci,
• mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost,
• významný počin vztahující se
k výchovné a vzdělávací činnosti,
• vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení
na krajské, republikové a mezinárodní
úrovni.
Uvedené činnosti by se měly vztahovat
Městský úřad
k uplynulému období, tj. k roku 2013,
nebo školnímu roku 2012/2013.
II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou
pedagogickou činnost
Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou,
výchovnou a odbornou činnost ve
školách a školských zařízeních nacházejících se na území města Rožnov
pod Radhoštěm.
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení navrhovaného kandidáta,
• zdůvodnění podávaného návrhu.
Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu
a musí mít dostatečnou vypovídací
hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické činnosti
navrženého kandidáta na ocenění,
o jeho dalších aktivitách v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
o publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na
veřejnosti, přínosu k prezentaci města
či regionu apod. Zdůvodnění návrhu je
hlavním vodítkem při výběru z případného většího množství navržených
kandidátů.
V případě, že návrh podává nepedagogická veřejnost, občanské sdružení a další
instituce a organizace: navrhovatel informuje o podání návrhu příslušnou školu
nebo školské zařízení, na kterém kandidát
působí. Škola, školské zařízení doplní
návrh dalšími nezbytnými údaji o kandidátovi a návrh předá na odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu.
Termín a kontakty pro podání návrhů:
- Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Ing. Dušan Vrážel – tel. 571 661 259
a Mgr. Lucie Vančurová – tel. 571
661 184. E-mail: [email protected]
a [email protected]
- Uzávěrka návrhů je v pátek 28. února
2014. Na návrhy, které nebudou na Odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a cestovního ruchu k dispozici nejpozději v tento den, nelze brát zřetel.
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
OZNÁMENÍ
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města
V souvislosti se zapojením výtěžků
z výherních hracích automatů, peněžitých, věcných a číselných loterií
a sázkových her zpracovalo město
Rožnov pod Radhoštěm jako jedno
z mála ucelenou koncepci financování sportu, kultury, životního prostředí, sociální a charitativní činnosti
na svém území.
Celkově bylo z rozpočtu města na
rok 2014 vyčleněno 9 mil. 140 tis. Kč
na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (dále jen NNO)
působících na území města v uvedených oblastech. Součástí koncepce
města na zajištění financování NNO
jsou i zásady podpory jejich činnosti
(Programové zásady), které schválilo
zastupitelstvo města svým usnesením
č. 25/XIX dne 10. 12. 2013. Programové zásady konkretizují a blíže rozpracovávají základní principy, kritéria
a podmínky udělování podpory města
jednotlivým NNO.
Vyhlášené programy podpory podle oblastí jsou následující:
a) Sport, tělovýchova:
Program I. Částečná úhrada provozních nákladů NNO, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení.
Program II. Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení.
Program III. Podpora výkonnostního
sportu dětí a mládeže.
Program IV. Podpora sportu na školách.
b) Sociální oblast:
Program V. Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby.
Program VI. Podpora organizačního
zajištění zvyšování kvality života seniorů.
c) Kultura:
Program VII. Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a vystoupení.
Program VIII. Podpora pravidelných
neziskových kulturních aktivit organizovaných příspěvkovými organizacemi.
Upozorňujeme potenciální žadatele
o programovou podporu z rozpočtu
města, že uzávěrka příjmu žádostí pro
oblast sportu, tělovýchovy a kultury je
14. února 2014 a pro sociální oblast 14.
března 2014.
Bližší informace o jednotlivých programech včetně formulářů na podání
žádosti naleznou NNO na webových
stránkách města - http://www.roznov.
cz/programy-podpory-nno.
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Placená inzerce
Placená inzerce
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
20. února 2014!
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
VOLNÝ ČAS 6. 2. - 20. 2. 2014
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STÁLÁ EXPOZICE
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
Kino Panorama
Tel. 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
ČTVRTEK 6. – PONDĚLÍ 10. 2.
JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 hodin
STŘEDA 12. 2.
DENÍK ANNY FRANKOVÉ V BARVĚ
– Galerie Na Radnici
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
ART KINO – CIZÍ OBĚD
18.00 hodin
DO KONCE BŘEZNA
FILMOVÝ KLUB – 12 LET V ŘETĚZECH
18.00 hodin
MICHAL VČELAŘ: INDIÁNSKÉ MASKY A MALBY
– Galerie Na Radnici
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
ÚTERÝ 11. 2.
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA
koncert – VYPRODÁNO
19.00 hodin – kino Panorama
SOBOTA 15. 2.
20. RETROPLES – VYPRODÁNO
19.30 hodin – Společenský dům
PONDĚLÍ 17. 2.
KLUB CESTOVATELŮ
Se solárními koly z Francie do Kazachstánu.
19.00 hodin – kino Panorama
PÁTEK 21. 2.
THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
koncert
20.00 hodin – Společenský dům
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
ÚTERÝ 11. A 25. 2.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Historie a současnost české myslivosti.
9.00 hodin – studovna
STŘEDA 12. 2.
S-KLUB
VZPOMÍNKA NA PANÍ JULIANU KLASOVOU
15.00 hodin – podkroví
ČTVRTEK 20. 2.
UMĚNÍ RECYKLACE
Cyklus rozprav o umění s malířkou Marií
Chlebovskou st.
17.30 hodin – podkroví
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
NEDĚLE 16. 2.
PONDĚLÍ 24. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
hry soutěže, tombola, promenáda masek, disco
14.00 hodin – Valašský šenk Prostřední Bečva
4. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru.
17.30 hodin – sál ZUŠ
ÚTERÝ 18. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
12.30 hodin – ZŠ Prostřední Bečva
STŘEDA 19. 2.
DO KONCE BŘEZNA
ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI
14.00 hodin – ZŠ 5. května – velká tělocvična
ČTVRTEK 20. 2.
ČTVRTEK 13. 2.
OKRSKOVÉ KOLO V RECITACI
14.00 hodin – ZŠ Videčská
Uzávěrka přihlášek: 13. 2. 2014
PÁTEK 14. – NEDĚLE 16. 2.
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
17.00 hodin
PÁTEK 14. – NEDĚLE 16. 2.
ROBOCOP
20.00 hodin
KINO PRO DĚTI – KRAKONOŠ A MISTR
15.30 hodin
ÚTERÝ 18. – STŘEDA 19. 2.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
pro všechny zájemce
9.00 – 11.00 hodin – klubovna Seniorcentra
ÚTERÝ 11. 2.
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
18.00 hodin
KOLEM ROŽNOVA
trasa 9 kilometrů
9.00 hodin – sraz u kina
ÚTERÝ 18. – STŘEDA 19. 2.
STŘEDA 12. 2.
ŠPINAVÝ TRIK
20.00 hodin
PRÁVNÍ PORADNA
JUDr. Milana Matuly
15.00 – 16.00 hodin – kancelář KS
STŘEDA 12. 2.
Galerie Crears
Tel. 739 403 486
www.galeriecrears.cz
OPERETA KRÁSNÁ HELENA
Divadlo J. Myrona
16.30 hodin – AN
DO KONCE ÚNORA
PÁTEK 14. 2.
ZIMNÍ SALON
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 13.00 hodin
a 14.30 – 17.30 hodin, so 9.30 – 12.00 hodin
Více informací na: www.galeriecrears.cz
SPOLEČENSKÝ VALENTINSKÝ 23. SENIORPLES
tentokrát v hotelu EROPLÁN
STŘEDA 19. 2.
SENIOŘI A DOPRAVA
beseda Besip
15.00 hodin – Klub seniorů
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
KAŽDOU STŘEDU
CVIČENÍ PRO SENIORY
8.00 – 9.00 hodin – tělocvična internátu SŠZePř
ČVRTEK 6. 2.
KAŽDÝ ČTVRTEK
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
PRAVIDELNÉ PLAVÁNÍ PRO SENIORY
14.00 – 15.00 hodin – krytý bazén
PONDĚLÍ 10. 2.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 hodin – SVČ
ÚTERÝ 11. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
12.30 hodin – ZŠ Horní Bečva
PONDĚLÍ 10. 2.
STŘEDA 12. 2.
(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
vernisáž
15.00 hodin – velký sál Sušáku
VALAŠSKÁ ZIMA
vernisáž výtvarné a fotografické soutěže
16.30 hodin – SVČ
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
ČTVRTEK 6. 2.
MOHENDŽODÁRO – TANTRICKÁ JÓGA PRO ŽENY
cvičení pro ženy
9.00 – 13.00 hodin
ČTVRTEK 6. 2., 13. 2. A 20. 2.
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
PONDĚLÍ 10. 2.
NEDĚLE 16. 2.
STRANA 11
Základní umělecká škola
Tel. 571 751 455
www.zusroznov.cz
KAŽDÉ PONDĚLÍ – PÁTEK
21. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba,
grafika a keramika.
12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY
cvičení, tanec
18.30 hodin
PÁTEK 7. 2.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE
odpolední seminář
16.00 – 21.00 hodin
PONDĚLÍ 10. 2.
PSYCHOSOMATIKA A ETIKOTERAPIE:
BŘICHO – SVATÝ GRÁL VZTAHU
interaktivní přednáška
17.00 – 20.00 hodin
ÚTERÝ 11. 2.
SEBEREALIZACE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
přednáška s workshopem
17.30 hodin
STŘEDA 12. 2.
AUTOPATIE
přednáška s ukázkou
17.30 hodin
PÁTEK 14. 2.
ředitelka T klubu – kulturní agentury
Lenka Vičarová.
O šestačtyřicet dní později cyklisté dorazili do Astany. S průměrem téměř sto
sedmdesát kilometrů za den se pohybovali
jen díky vlastnímu pohonu a síle slunce.
Vstupné je dobrovolné.
-bur-
Sobota 15. února – 19.30 hodin
Společenský dům
V sobotu 15. února se od půl osmé večer koná ve Společenském domě tradiční
už 20. Retroples. „Vítány jsou společenské úbory z let dávno minulých. Většinou
lidé chodí v šatech z šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let, najdou se ale
i odvážlivci, kteří zabrousí do let třicátých,“ vysvětlila Romana Rusková.
V programu se představí The Fireballs
rock&roll band, Muzyga Harafica, Firejokers - Praha - žonglérská show se
světly, DJ Georgie, DJ Vladan, taneční
soutěž a volba Nej Retropáru. Moderuje
Vladan Lenomar.
Vstupenky jsou již všechny zarezervované, v případě zájmu se můžete nahlásit jako náhradník na e-mailu [email protected]
-burKLUB CESTOVATELŮ
THE SUN TRIP
Pondělí 17. února – 19.00 hodin
kino Panorama
V pondělí 17. února se koná v kině
Panorama od sedmi hodin večer Klub
cestovatelů.
Dobrodruh Honza Galla bude vyprávět o tom, jak jel na solárních kolech do
Kazachstánu. Na cestu se vypravil po
DO ROŽNOVA MÍŘÍ
THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
Pátek 21. února – 20.00 hodin
Společenský dům
PRODÁM
 Prodám klasickou dřevěnou dětskou ohrádku ve velmi dobrém stavu
po jednom dítěti. Rozměr 1x1,3 m.
Cena 500 Kč. Tel.: 732 936 407.
 Prodám počítačový psací stůl velký 140x70 cm, světlý buk s poličkami
a skříňkou. Pořizovací cena 3 800 Kč,
nyní 1 900 Kč. Rožnov p. R. Tel.: 604
344 216.
 Prodám starodávný stojací dřevěný
věšák výšky 160 cm, vhodný do předsíně. Cena 500 Kč. Tel.: 702 508 919.
 Prodám dámské oválné vyklápěcí
zrcadlo zasazené v dřevěném tvarovacím rámečku a stojanu asi z r. 1920.
Cena 600 Kč. Tel.: 702 508 919.
 Prodám dětskou postýlku s matrací 145x80x100 cm a el. pojízdný
radiátor 1 600 kW. Tel.: 737 537 297.
 Prodám levně staré pohlednice,
odznaky, řády a bankovky. Cena dohodou. Tel.: 774 144 234.
 Prodám kola - disky elektrony
185/60/16 na BMW 1, se zimními
gumami ojetými pouze z 20 %, použité pouze 4 měsíce v roce, super stav,
cena 7 tisíc Kč, možno pouze disky
za 5 tisíc Kč! E-mail: [email protected], tel.: 602 66 1925.
 Prodám levně knihy o přírodě
a myslivosti, část je bohatě ilustrovaná. Na požádání zašlu seznam. Tel.:
702 508 919.
 Prodám starší stůl na stolní tenis
zn. Artis. Cena 1 500 Kč. Tel.: 724
411 176.
 Prodám funkční starožitný šicí stroj
na kůži/textil zn. Singer. Tel.: 733
797 143.
ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ MEDITACE SDÍLENÁ
S PETREM CHOBOTEM
meditace
20.30 hodin
PONDĚLÍ 17. 2.
MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA
meditace
18.15 hodin
STŘEDA 19. 2.
KRUH SDÍLENÍ
povídání
17.30 hodin
PÁTEK 21. 2.
BIOBEDÝNKY V ROŽNOVĚ
informativní setkání
16.00 hodin
RŮZNÉ
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
20. února 2014!
 Sběrateli nabízím radio Philips
a Thomson, cena dle dohody. Tel.:
702 508 919.
 Nabízím ÚČETNÍ PRÁCE všeho
druhu: vedení účetnictví, zpracování
uzávěrek, daňových přiznání apod.,
jsem z Rožnova p. R., ale operuji i mimo
Rožnov v širokém okolí. Kontakt: pc.pc.
[email protected] nebo 723 043 602.
Tipy pro příští dny
TRADIČNÍ RETROPLES
Malý oznamovatel
V pátek 21. února v osm hodin večer
se ve Společenském domě koná koncert The Plastic People Of The Universe. Kapela, která patřila mezi hlavní
protagonisty československého undergroundu, nedávno oslavila pětačtyřicáté výročí založení. A ačkoli je legendou, což dokládá její vstup do Beatové
síně slávy, pořád koncertuje. Do Rožnova pod Radhoštěm přijede v rámci
turné Vzpomínka na Mejlu.
Vstupné stojí v předprodeji 150 korun,
na místě lidé zaplatí 180 korun. Předprodej zajišťuje T klub a IC.
-bur-
KOUPÍM
 Koupím starší PŘÍVĚSNÝ VOZÍK
za osobní automobil, prosím nabídněte, jsem z Rožnova p. R., ale může být
i odjinud - přijedu, kontakt: [email protected] nebo 604 488 091.
 Z pozůstalosti po vojácích, partyzánech, legionářích, četnících,
vysokých funkcionářích ap. koupím
medaile, odznaky, průkazy, fota,
písemnosti, části uniforem. Tel.: 608
420 808.
 Koupím PŘÍVĚSNÝ VOZÍK za
osobní automobil, starší, v dobrém
stavu. Nabídněte - děkuji. Kontakt:
[email protected] nebo 723 043
602.
 Koupím staré pohlednice do
r. 1950, dále vyznamenání, řády –
i socialistické. Tel.: 608 420 808.
NEMOVITOSTI
Lidé, kteří přicházejí na Retroples, si
nezapomínají s sebou vzít dobrou náladu a na sebe pak dobový kostým.
Foto: archiv TKA
 Pronajmu byt 4 + 1 v Rožnově p. R.
na ulici Kulturní, po rekonstrukci, s lodžií.
Možné i s pronájmem garážového stání.
Cena dohodou. Tel.: 777 090 582.
ročních přípravách loni v červnu. Před
sebou měl téměř osm tisíc kilometrů
dlouhou trať z Francie do Kazachstánu
v rámci závodu slunečních kol The Sun
Trip. „Spolu s dalšími třiceti účastníky je
čekala cesta ze západní Evropy přes Balkán a Rumunsko až do postsovětských
zemí, Ruska a Kazachstánu,“ přiblížila
e-mail: [email protected]
Plastici zahrají vzpomínkový koncert za Mejlu Hlavsu.
Foto: archiv SR
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 3/2014
SPORT
STRANA 12
Rožnovský florbal sahá po historickém úspěchu
Sny ještě před rokem téměř nereálné se začínají dosti výrazně zhmotňovat.
Už jen teoretické výpočty
mohou hráče florbalového
týmu 1. FBK Rožnov pod
Radhoštěm strašit ve snech.
Naopak, sny ještě před rokem téměř nereálné se začínají dosti výrazně zhmotňovat. Nejenže v loňské sezoně rožnovští Sršni vybojovali postup do 1. florbalové ligy, ale v letošní první sezoně se
jim daří. Zatím Rožnov tři kola před
koncem okupuje osmou příčku (bod za
sedmými Svitavami) a má téměř jistý
postup mezi osm nejlepších týmů, čímž
si zajistí účast v play off. Zaznamenají
tak pro rožnovský týmový sport největší úspěch v historii a sportovním fanouškům mohou nabídnout podívanou
hodnou okresních a krajských měst.
Před sezonou zaznamenal tým několik odchodů (Ašer – Vsetín, Sladkovský
- Kopřivnice, ale také příchody posil
- na první polovinu sezony přišli z extraligových týmů Svačinka a Řeháček
a na druhou Kohout s Janáskem). Po
vydatné letní přípravě následovaly první
těžké zápasy, do kterých Sršni vletěli
s pokorou, ale také s odhodláním sbírat
zkušenosti a poprat se o výsledek. A už
ve třetím zápase přišla první výhra, a tak
tým i trenér Macura cítili, že sezona
by nemusela být o záchraně první ligy.
To se také ukázalo velmi záhy. Rožnov
získal sebevědomí a postupně se prostřílel až na aktuální osmou příčku. Tým
bodoval hlavně v domácích zápasech,
kde si vítězství připsal v šesti z devíti
utkání. Vliv nemělo jen často daleké
cestování soupeřů (Česká Lípa, Ústí,
Praha), znalost domácí palubovky, ale
také výborní fanoušci, kteří každý zápas
v hale SŠIEŘ tlačili domácí vpřed. Střelecky tým velmi podpořili Josef Viktořík
(aktuálně na 2. místě kanadského bodování 1. ligy), Petr Krhut (6. místo) a organizaci hry, kterou nabyl především za
svého působení ve florbalové extralize
Pavel Barabáš.
Během sezony se Sršni účastnili také
Českého poháru, v němž byli úspěšní
nad míru. Podařilo se jim v pavouku
probojovat až do čtvrtfinále mezi šestnáct nejlepších týmů v České republice.
Odměnou jim byla účast ve čtvrtfinálové skupině, kde jim soupeřem kromě
prvoligového Znojma byly legendární
týmy českého florbalu – FBC Ostrava
a vítěz loňské extraligy 1. SC WOOW
Vítkovice. Ty už však dle očekávání byly
1. FBK Rožnov pod Radhoštěm při utkání s FBC Brzdy CZ Česká Lípa.
Během sezony se Sršni účastnili také Českého poháru, kde byli úspěšní nad míru.
nad možnosti Rožnovanů. Zápasy však
byly odměnou hráčům za poctivou práci
a fanouškům za jejich věrnost.
Zpět k první lize - pokud se nenaplní
nejsmolnější scénáře, můžeme se v Rožnově 8. a 9. března těšit na čtvrtfinálové
zápasy play off. Diváci, kteří na zápas
zavítají, si mohou užít špičkový florbal,
tradičně výbornou atmosféru, doprovodné soutěže a prostě jedinečný sportovní večer. Aktuální informace o čase
utkání a celkově o 1. FBK Rožnov najdou čtenáři na www.1fbkroznov.org.
Text a foto: Jan Kučera
Hokejistům se závěr základní části krajské ligy vydařil
Našim hokejistům se závěr základní části krajské ligy docela
vydařil. Když už to vypadalo,
že do play off postoupí pouze
jeden celek, přišla „vyšší moc“ v podobě
rozhodnutí Moravskoslezského svazu
ledního hokeje, který po kontrole zápisů
z utkání rozhodl o kontumaci šesti zápasů.
Tabulka tak doznala velkých změn a „černého Petra“ si nakonec odnesli devátý Bohumín a desátá rezerva Orlové.
Před čtvrtfinálovými boji play off (4.,
6. 2., příp. 8. 2.) tak náš „B“ tým skončil
sedmý a střetne se s druhým Šumperkem a „A“ družstvo se z 8. místa popasuje s vítězem základní části Karvinou.
V zápase 19. kola, v rožnovském
„derby“ vyhrálo „áčko“ přesvědčivě
11:5! Po kontrole zápisů bylo zjištěno,
že T. Martyčák dostal ve Studénce dva
desetiminutové tresty, a nesměl hrát.
„Áčko“ tak administrativní cestou prohrálo místní „derby“ 0:5.
Co se průběhu tohoto zápasu týče,
bylo „áčko“ herně jasně lepší, po 1.
třetině vedlo 4:1 a po dalších 20 minutách dokonce 9:4. Diváci viděli celkem
16 gólů, o které se podělili za „A“ tým:
Vyvijal 4, T. Martyčák 2, Vaculín, Bambuch, Babiš, Jakub Švrček, Černý po
1, za „B“ mužstvo: Kopáč 3, Mičulka
a Fiala.
HC Rožnov p. R. „A“ – HC Rožnov p.
R. „B“ 0:5 kont.
HC Rožnov p. R. „B“ – TJ Horní Benešov 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Volejbalistky byly úspěšné
Rožnovské volejbalistky,
jak juniorky, tak také ženy,
v obou zápasech krajského přeboru jasně zvítězily. Juniorky vedou tabulku, ženy
jsou na 3. místě.
SK Slavičín TJ Rožnov p. R. 0:3
(11:15, 21:25, 21:25) a 0:3 (15:25,
11:25, 17:25)
Domácí juniorky více vzdorovaly
našemu družstvu pouze v závěru prvního utkání.
TJ Rožnov p. R. – Slovácká Slávia
Uherské Hradiště 3:0 (25:20, 25:23,
25:21) a 3:1 (25:13, 15:25, 25:17,
25:21)
Rožnovské ženy, které nastoupily
v sestavě s Mikulajovou, Indrákovou,
Adamcovou, Mikovou, Mikulenkovou, Frydrychovou a liberem Bělíkovou, poměrně rychle za 22 minut
první set prvního zápasu vyhrály.
Ve 2. sadě však podcenily úvod
a prohrávaly 0:5 a 1:9! Nadřely se
hodně, ale nakonec se jim podařilo výsledek otočit. Třetí set už byl
v normě prvního setu.
Druhý zápas se vyvíjel ve stejném
duchu jako první. Místo Indrákové
hrála Veselá a opět byl nástup Rožnova razantní.
Obrat ve 2. setu však tentokrát nevyšel, a tak si pobyt na palubovce
hráčky obou týmů o jednu sadu prodloužily.
-jp-
V posledním vystoupení před play off
potřebovala rožnovská rezerva vyhrát,
aby si udržela 7. příčku, či ji ještě vylepšila na úkor Krnova. Nakonec se jim
podařilo získat plný počet bodů. Po prohraném derby jako by hráče „béčka“ někdo polil živou vodou. Hned od začátku
se do svého soupeře pustili a aktivita jim
už ve 4. minutě Mamulou přinesla vedení, které mezi 12. a 16. minutou mohli
navýšit, ale tři tutovky v brance neskončily. A tak trestal soupeř, v 18. minutě
Přibyla, střelou od modré. Druhé dějství
začali lépe Benešovští, ale byli to naši,
kteří od 26. do 30. minuty Fialou a Švajdou přidali další 3 góly. To hráli pěkný
nátlakový hokej a chyby soupeře trestali.
Hostům se ve 31. minutě podařilo Trčkou snížit na 4:2 a našim začalo být na
ledě horko. Brankář Dohnálek, který nastoupil poprvé po zranění, ovšem chytal
bezchybně a akcie Rožnova držel stále
vysoko. V závěru 2. třetiny byl vyloučen rožnovský Mládenka a po obléhání
branky zachránila Dohnálka tyč. A pak
se to stalo. V době největšího náporu
Benešova ujel Fiala, přihrál Golasovskému a ten bombou uštědřil hostům
K. O. V poslední třetině už žádný gól
nepadl a domácí mohli slavit.
HC Orlová „B“ – HC Rožnov p. R. „A“
4:3 s n
Našemu „áčku“ se v posledním střetnutí, v dramatické koncovce, přece jen
podařilo urvat aspoň jeden bod a prohráli až na samostatné nájezdy.
-jp-
Zubří: deset bodů a desáté místo
Deset bodů a 10. místo, taková je bilance házenkářů Zubří po osmnácti odehraných
zápasech v extralize. Pouze
pět vyhraných duelů je na předloňského
mistra málo. Navíc, po reprezentační
přestávce čekali Zubřany nejtěžší soupeři
z čela tabulky, a tak v úspěch věřil jen málokdo. Musíme doufat, že se staronovému
trenérovi Jiřímu Kekrtovi, pro něhož je
Zubří srdeční záležitost, podaří výkonnostní propad zastavit.
Talent M.A.T. Plzeň – HC Gumárny Zubří
30:16 (15:6)
V 17. kole extraligy dostali hráči Zubří
nakládačku. Aktuálně vedoucí celek extraligy Valachy vůbec nešetřil. Brzy vedl 6:2
a 9:4, ve 21. minutě byl stav 12:6. Zubří
srážely do kolen časté ztráty míče v útočné
fázi a nedůrazná střelba. Po přestávce se
hosté zlepšili, dali deset gólů, ale na rozjetou Plzeň to nestačilo.
HC Gumárny Zubří – HK A.S.A. Město
Lovosice 27:33 (13:15)
Do zápasu 18. kola vstoupili domácí
pravou nohou a ujali se vedení 2:0.
Soupeř však vedení otočil a vybudoval
si mírný náskok, který Zubří neustále
dotahovalo. Mezi 17. a 25. minutou
však Zubřany postihl střelecký výpadek
a najednou to bylo 9:13! Obrovskou
bojovností a výbornými zásahy Janků
v brance se jim však podařilo poločasovou porážku zmírnit. Také po přestávce
domácí dlouho drželi se soupeřem krok,
který vedl maximálně o jednu branku,
ale ve 45. minutě si vybrali hluchou sedmiminutovku a skóre narostlo na 24:30.
Zkušení hosté další případný zvrat nedopustili a vítězství si pohlídali.
-jp-
KAM ZA SPORTEM
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Čtvrtek 6. 2. zimní stadion Bučiska
18.00 muži HC Rožnov p. R. „A“ –
SK Karviná, KL - 2. zápas ČT play
off.
Pátek 7. 2. zimní stadion Bučiska
18.00 muži HC Rožnov p. R. „B“
– HK Hokej Šumperk 2003, KL –
2. zápas ČT play off.
Sobota 8. 2. zimní stadion Bučiska
9.00 st. přípravka HC Rožnov p. R.
– HC AZ Havířov 2010, krajská liga
4. tříd – 7. kolo.
Neděle 9. 2. zimní stadion Bučiska
10.15 ml. žáci HC Černí Vlci - HC
AZ Havířov 2010, ŽL 5. tř. o 1. - 6.
místo – 7. kolo.
12.00 st. žáci HC Černí Vlci - HC
AZ Havířov 2010, ŽL 7. tř. o 1. - 6.
místo – 7. kolo.
Sobota 15. 2. zimní stadion Bučiska
9.00 ml. žáci HC Černí Vlci – HC
Slezan Opava, ŽL 5. tř. o 1. - 6. místo
– 8. kolo.
11.00 st. žáci HC Černí Vlci – HC
Slezan Opava, ŽL 7. tř. o 1. - 6. místo
– 8. kolo.
Neděle 16. 2. zimní stadion Bučiska
10.15 ml. přípravka turnaj v minihokeji 2. tříd.
VOLEJBAL
TJ ROŽNOV p. R.
Neděle 9. 2. tělocvična
ZŠ Pod Skalkou
10.00 a 13.00 juniorky TJ Rožnov p.
R. – Sokol Střítež n. B., krajský přebor – 15. a 16. kolo.
Sobota 15. 2. hala SŠZePř
10.00 a 13.00 ženy TJ Rožnov p. R.
– SK 1. AC Uherský Brod, krajský
přebor – 27. a 28. kolo.
HÁZENÁ
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 15. 2. hala SŠIEŘ
Koryčanské Paseky
12.00 ml. dorost TJ Rožnov p.
R. – Sokol Luhačovice, 2. liga –
12. kolo.
14.00 st. dorost TJ Rožnov p. R. –
SK Kuřim, 2. liga – 12. kolo.
16.00 muži TJ Rožnov p. R. – TJ
Šumperk, 2. liga – 12. kolo.
STOLNÍ TENIS
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 8. 2. tělocvična ZŠ 5. května
17.00 muži TJ Rožnov p. R. „C“ –
KST Dolní Němčí „C“, krajská soutěž II. tř. – 15. kolo.
Neděle 9. 2. tělocvična ZŠ 5. května
10.30 muži TJ Rožnov p. R. „C“ – TJ
Kunovice „B“, krajská soutěž II. tř. –
16. kolo.
Neděle 16. 2. tělocvična
ZŠ 5. května
9.00 muži TJ Rožnov p. R. „D“ – Sokol Horní Bečva „B“, regionální přebor – 17. kolo.
FLORBAL
1. FBK ROŽNOV p. R.
Sobota 8. 2. hala
SŠIEŘ Koryčanské Paseky
19.30 muži 1. FBK Rožnov p. R. –
X3M Sokol Královské Vinohrady, 1.
liga – 20. kolo.
ROŽNOVSKÝ
TENISOVÝ KLUB
Sobota 15. – pondělí 17. 2.
Synot Tip hala u koupaliště
9.00 ml. žákyně Valašský pohár –
turnaj ČST kategorie „C“.
HÁZENÁ
ZUBŘÍ
Sobota 15. 2. Gumárny Zubří aréna
18.00 muži HC Gumárny Zubří – Sokol HC Přerov, extraliga – 20. kolo.
-jp-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu
Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Alexandra Buršíková - tel.:
603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktor pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktor pro Vigantice, Vidče,
Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem
a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin. Bližší informace
najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 5. 2. 2014. Uzávěrka příštího čísla SR je 14. 2. 2014 do 12.00 hodin.
Download

3 6. února 2014 1.6 MB