GRIČ PLAST
PROGRAM ZA GRAĐEVINARSTVO I OSTALO
Kvadratni distancer
Plastični kvadratni distancer namijenjen težim
armaturnim mrežama sa jednom ili dvije zone.
Veličina je 194x88 mm sa nožicama koje ostvaruju
minimalan kontakt sa oplatom. Otvori na distanceru
omogućavaju ravnomjeran protok betona..
Kvadratni distancer
Tip
visina
(mm)
dimenzije
(m)
pakovanje
(kom)
KD-25h
25
25/88/194
40
Krovni distancer
Krovni distancer
Ekstra jake i čvrste podloške koriste se da bi se
pomoglo polaganje ploča na ravne krovove i
terase. Idealni su za korištenje na mekom pijesku
i izolacionim materijalima čime omogućavaju zaštitu
od potencijalnog oštećenja izolacije.
Tip
visina
(mm)
dimenzije
(m)
pakovanje
(kom)
KD-18
18
125
50
KDZ-18
18
125/2
100
Kalendar lajsna
Kalendar lajsna namjenjena za pričvršćivanje
papira kalendara. Proizvodi se standardno
u bijeloj i crnoj boji ili po želji kupca i u drugim
bojama. Dužina se radi po narudžbi kupca.
Kvakica za kalendar lajsnu je prateći elemenat
za lajsnu i montira se na sredinu lajsne nakon
uvlačenja papira kroz lajsnu.
Kalendar lajsna
Tip
veličina
(mm)
dužina
pakovanje
(kom)
KL
6,5x12,5
po
narudžbi
100
KKL
Poklopac kutije
Poklopac kutije: donji i gornji sa pipkom. Koristi
se za papirne i plastične kutije okruglog oblika.
500
Specijalizovano preduzeće za proizvodnju
plastičnih proizvoda ekstruzijom i brizganjem
Poklopac kutije
Tip
dubina
(mm)
veličina O
pakovanje
(kom)
PK
10
65
1000
GRIČ PLAST o.d.
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
GRIČ PLAST o.d.
Gračanica
GRIČ PLAST
GRIČ PLAST
PROGRAM ZA GRAĐEVINARSTVO
Trakasti distancer
Koristi se za armiranje većih površina
ploča horizontalne zone te za držanje
težih armatura. Ima dobru stabilnost
te odlična svojstva u toku armiranja.
Posjeduje otvore na gornjoj i bočnim
stranama što omogućava neometan protok betona.
Cijev distancera
Koristi se za oplatu kao zaštita navojnih
šipki olakšavajući njihovo uklanjanje i
ujedno djelujući kao distancer oplate.
Lako se krati na licu mjesta na željenu
dužinu. Na kraju cijevi se postavlja rozetna koja se nakon skidanja
oplate lako može skinuti i zamijeniti odgovarajućim čepom.
Proizvodi se u dužini od 2 metra.
Trakasti distancer
Tip
veličina
(mm)
dužina
(m)
pakovanje
(met)
TD d-20
20
2
60
TD d-25
25
2
60
Cijev distancera
Tip
veličina
fi O
pakovanje
(met)
CD - 22
22/26
22
50
CD - 26
26/30
26
50
Lajsna trokutna sa zubom
Trokutna lajsna sa zubom se koristi za formiranje
uglova za zidove oplata i grede
(ne formiraju oštre ivice).Lako se pričvršćuju i skidaju zahvaljujući
rupicama što omogućava njihovu maksimalnu iskorištenost.
Proizvode se u dužini od 2 metra.
Okrugli distancer
Okrugli distancer od kvalitetnog materijala
omogućava vertikalno odstojanje armature
od oplate zida. Široka površina stopala jezika
povećava nosivost i sprječava izvrtanje.
Otvori na distanceru omogućavaju ravnomjeran
protok betona.
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Klizač vodilice –
donji štelujući
Klizač vodilice – donji štelujući
služi za montažu na pokretna
vrata namještaja i klizanje kroz
vodilicu sa mogućnošću štimanja
visine.
Klizač vodilice –
donji štelujući
Tip
dubina
(mm)
veličina O
(mm)
pakovanje
(kom)
KVDS
9
30
500
Klizač vodilice - gornji
Klizač vodilice - gornji služi
za montažu na pokretna vrata
namještaja u gornjem dijelu
vrata i klizanje kroz vodilicu.
Klizač vodilice –
gornji
Tip
dubina
(mm)
veličina O
(mm)
pakovanje
(kom)
KVG
9
30
500
Ručka usadna
Lajsna trokutna
Trokutna lajsna pogodna za formiranje
uglova za zidove oplata i greded
(ne formiraju oštre ivice). Mogu se
koristiti za zidove za koje je potrebna diletacija. Služi za formiranje
različitih fuga u velikim betonskim kontinuiranim plohama. Proizvodi
se u dužini od 2 metra.
PROGRAM ZA NAMJEŠTAJ
Lajsna trokutna
Tip
LT-20
veličina A
(mm)
20 x 20
Ručka usadna koristi se za krila vrata i ladice na pločastom namještaju.
veličina B pakovanje
(m)
(mm)
28
Ručka usadna
Tip
dubina
(mm)
veličina O
(mm)
pakovanje
(kom)
RU
13
45
500
100
Ručka usadna poluotvorena
Lajsna trokutna sa
zubom
Tip
veličina
(mm)
širina
(mm)
pakovanje
(m)
LTZ-38
20 x 28
38
50
Okrugli distancer
Tip
veličina
(mm)
fi O
pakovanje
(kom)
d-20h
20
18-20mm
1000
d-30h
30
10-16mm
1000
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
Ručka usadna poluotvorena koristi
se za krila - vrata i ladice na
pločastom namještaju.
Ručka usadna
poluotvorena
Tip
dubina
(mm)
veličina O
(mm)
pakovanje
(kom)
RUP
12
51
500
H – lajsna
H – lajsna se koristi za spajanje leđa
šperploče kod pločastog namještaja.
Proizvodi se po dužini od 3 metra ili po
narudžbi i želji kupca.
H - lajsna
Tip
HL
Rubna traka
Rubna traka izrađena od mekog PVC-a.
Koristi se za kantanje ivica na ivericama i
pločastom namještaju.
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
dužina
(met)
veličina
(mm)
pakovanje
(met)
3
8 x 20
50
Rubna traka
Tip
dubina
zuba
širina
trake(mm)
pakovanje
(met)
RT
5
18,5
po
narudžbi
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
GRIČ PLAST
GRIČ PLAST
PROGRAM ZA GRAĐEVINARSTVO
PROGRAM ZA NAMJEŠTAJ
Linijar distancer
Nogica za namještaj
Nogica za namještaj. Proizvodi
se u pet veličina.
Nogica za namještaj
Tip
visina
(mm)
fi O
pakovanje
(kom)
H-15
15
42 mm
500
H-25
25
50 mm
500
H-30
30
50 mm
500
H-35
35
50 mm
500
H-50
50
Nogica
50 mm
250
Nogica
Nogica sa jednim ekserom
Tip
visina
(mm)
fi O
pakovanje
(kom)
N1
12
33 mm
2000
Nogica
Nogica
Nogica sa dva eksera
Tip
N2
visina
(mm)
veličina
(mm)
pakovanje
(kom)
5,5
12 x 35
1000
Lajsna vodilica
Lajsna vodilica namjenjena za pločasti
namještaj : ormare, plakare, komode i
slično.Proizvodi se u crnoj i smeđoj boji
i dužini po želji kupca.
Lajsna vodilica
Tip
visina
(mm)
veličina
(mm)
pakovanje
(met)
LV
6
6 x 12
po narudžbi
Linijar distancer primjenjuje se za
vertikalne zone i osigurava razmak između mreža armature
od oplate te razmak između mreža. Preko 50% uštede za
razliku od ranijih metoda te nije potrebno vezivanje sa žicom.
Čep za cijev distancera i oplatu
Plastični čep ima svrhu zatvaranja
otvora u cijevi i oplatnim pločama.
Osnovna funkcija je da spriječi
prosipanje betona. U ponudi su dvije
vrste PVC čepa: rebrasti i konusni.
Rebrasti se koristi i kao vodonepropusni čep.
Linijar distancer
Tip
veličina
(mm)
fi O
(mm)
pakovanje
(kom)
L-15
15
4-10
500
L-20
20
4-12
500
Čep za cijev distancera
i oplatu
Tip
veličina
(mm)
fi O
(mm)
pakovanje
(kom)
K-25
25
25
1000
C-25
25
25
1000
Rozetna
Rozetna sa konusom se koristi na
krajevima cijevi i lako se odvaja
nakon uklanjanja oplate. Koristi se
kao dodatak cijevi distancera kako bi
se povećala površina nalijeganja na zid oplate.
Horizontalni distancer ″štipaljka″
Horizontalni distancer ili ″štipaljka″ postavlja se
na tačku sastava armaturne mreže. Postavljanje
distancera je jednostavno i omogućava dodatno
postavljanje ovisno o uvijanju mreže.
Rozetna
Tip
veličina
(mm)
fi O
(mm)
pakovanje
(kom)
R-22
22
22mm
1000
R-26
26
26mm
1000
Horizontalni distancer
″štipaljka″
Tip
veličina
(mm)
fi O
(mm)
pakovanje
(kom)
d-15h
15
6-14mm
1000
d-20h
20
6-14mm
1000
d-25h
25
6-14mm
1000
Prstenasti distancer
Prstenasti distancer
Klizač vodilice - donji
Klizač vodilice - donji služi za montažu
na pokretna vrata namještaja u donjem
dijelu vrata i klizanje kroz vodilicu.
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Klizač vodilice - donji
Tip
KVD
dubina
(mm) veličina O
6
30
pakovanje
(kom)
Prstenasti distancer sa ojačanjima koristi
se za držanje velikih površina dna armatura
(veća površina nalijeganja armaturne mreže).
Prsten je veličine 200 mm.
Tip
veličina
(mm)
fi O
(mm)
pakovanje
(kom)
R-25
25
200mm
500
500
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
GRIČ PLAST
GRIČ PLAST
PROGRAM PVC CRIJEVA I CIJEVI
Armirano crijevo
Armirano crijevo visoko kvalitetno,
izrađeno od mekog PVC-a sa
ojačanjima od poliesterskog vlakna.
Primjenjuje se u poljoprivredi,
kućanstvu i industriji za
instalacije strojeva i uređaja gdje je
potrebna viša izdržljivost radnog tlaka.
Crijeva iz mekog PVC-a zadržavaju
savitljivost u temperaturnom području
od - 50° do + 60° C. Otporna su na hemijske agense
(vodene rastvore lužina, kiselina i ugljikovodika) te ultraljubičaste
zrake. Proizvodi se u tri veličine i više dužina.
* Pakovanje Arm - ½“ od 20 i 30 metara sadrži prskalicu i spojnicu.
Obično višenamjensko crijevo
Obično višenamjensko crijevo
izrađeno od mekog PVC – a .
Dostupno u više dimenzija i dužina.
*Obično crijevo Ø ½“ od 20 i 30
metara sa prskalicom i spojnicom.
Armirano crijevo
Tip
veličina
(mm)
Arm- 8 “
8 x 14
8
“
50 i 100
Arm- ½“
12 x 17
½“
20* i 30*
Arm- ½“
12 x 17
½“
50 i 100
Arm- ¾“
17 x 22
¾“
20 i 30
Arm- ¾“
17 x 22
¾“
50 i 100
pakovanje
(met)
Obično višenamjensko
crijevo
Tip
veličina
(mm)
OC- ½“
13 x 16
PVC cijev od tvrdog PVC-a
višenamjenske.
Proizvodi se u više dimenzija i
po želji kupca..
Ø
PN – cijev koristi se u elektro
instalacijama kao okrugla
kanalica. Proizvodi se u više
dimenzija i dužini od 3 metra.
PVC cijevi
Tip
PVC cijev
dužina
pakovanje
po
po
od 5 - 50 dogovoru dogovoru
Tip
veličina
pakovanje
(mm) dužina
(met)
11
3
102
13,5
3
102
PN-16
16
3
102
PN-18
18
3
90
PN-23
23
3
90
PN-29
29
3
60
PN-11
20* i 30*
½“
13 x 16
½“
50 i 100
OC - ¾“
16 x 19
¾“
50 i 100
od 5 - 35
veličina
(mm)
PN cijev
PN-13,5
pakovanje
zoll
(met)
OC - ½“
po narudžbi
Šlauf vaga
Šlauf vaga
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Ø zoll
PVC cijevi
PN – cijev
Ostalo
Šlauf vaga sa skalom namjenjema
za građevinarstvo. Dostupno u
4 dužine.
PROGRAM PVC CRIJEVA I CIJEVI
Tip
veličina
(mm)
pakovanje
(met)
SV-15
9 x 12
15
SV-20
9 x 12
20
SV-25
9 x 12
25
SV-30
9 x 12
30
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
Muse Ćazima Ćatića 12
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Tel./fax: +387 35 70 62 33
Mob: +387(0)61 19 43 50
(0)61 15 22 06
Knjigovodstvo: +387 35 70 39 82
fax: 70 30 82
e-mail: [email protected]
www.gricplast.ba
Download

GRIČ PLAST o.d.