© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu,
aneb jak se učit jinak
Libor Činka
Tento materiál je Z DAR MA pro všechny návštěvníky stránek www.anglickyfantasticky.cz
Toto je verze 1.1 bez gramatické korektury, ale máte to mít, když spěcháte:) Na email,
který jste zadali www.anglickyfantasticky.cz Vám rádi dodáme upravenou verzi. Když to
stihnu – chtějí se mnou komunikovat tisíce lidí – tak tomuto PDF ještě vylepším o grafiku,
dodám nějaké překvapení a dám Vám vědět, kde si můžete stáhnout novou verzi.
1
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Table of Contents
Krátký seznam: Čemu se vyhnout - co nedělat při učení? ................................................... 4
JAK NAUČÍTE I "BLONDÝNKU" OBTÍŽNĚJŠÍ GRAMATIKU...............................................6
ABeCeDa inteligentně..........................................................................................................12
4P a FS................................................................................................................................ 14
Trochu jiné mnemotechniky ................................................................................................ 23
Bleskové rozmnožení slovíček........................................................................................ 24
ChunKING - král zjednodušení zapamatování ................................................................... 26
Sharon Shark
(Nepoužitá část ze scénáře filmu Čelisti 5 = Jaws 5:) ....................................................27
WWW................................................................................................................................... 28
Otestujte svou gramatiku hraním......................................................................................... 29
Proč byste mi měli důvěřovat víc než nemyslícím pedagopapouškům? ............................ 31
2
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Na následujících stránkách Vám rád představím malý kousek ze své mnohaleté praxe
specialisty na mozkově kompatibilní učení. Většina národa Komenského tak bude moci
zjistit, že opravdu existuje škola hrou, a že učení může být hravé a i zábavné.
Je to sice jen procentíčko z letitých zkušeností, ale o zbytku se dozvíte prostřednictvím
www.anglickyfantasticky.cz
Zjednodušeně řečeno, mozek si pamatuje jen to, co zaujme části mozku souvisící
s dlouhodobou pamětí. Mozek si pamatuje hravé, zábavné, neobvyklé legrační. Reklamní
odborníci a herci tak bohužel pochopili více než pedagogové.
Naučit se můžete pouze a jen to, do čeho se vžijete. To je důvod, proč si pamatujete
spoustu věcí, aniž jste se je snažili zapamatovat. A naopak snaha zapamatovávat si
školními způsoby vede k opaku! Dokonce i autoři Járy Cimrmana toto moudro (unikající
pedagogům) popsali. Problém je v tom, že nás to ve škole neučili, respektive nám
vsugerovali, že zapamatování je o opakování.
Jenomže pasivní opakování nemá nic společného s vžíváním se do děje.
Všimněte si herců, ti totiž nememorují, ale vžívají se do role a do toho, co říkat, kde,
v jakém místě prostoru jeviště.
Jakmile něco v cizině řeknete, tak se to v mozku podvědomě spojí s daným místem a na
tom místě pak bude dané snadněji vybavitelné. Paměť souvisí s místem. Proto si
vzpomínáme, když se vrátíme do místa, kde jsme na něco mysleli.
Je tedy důležité vyhnout se drilování a nesmyslnému opakování. STOP. Co znamená
nesmyslné? Nesmyslné znamená nedostatek zapojení smyslů... Naopak stačí intenzivně
se ponořit do představy, kde a jak chcete danou větu slovní spojení používat a podobně
jako herci to pak můžete mnohonásobně snadněji uložit do dlouhodobé paměti.
3
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Lidé se v cizině mnohdy naučí jazyk za pár týdnů, protože dané prožívají. To však
nenastane, pokud například po hodinách cizojazyčném kurzu, konaném například
v jazykovou výukou vyhlášeném Brightonu, hovoříte odpoledne s českými spolužáky
mateřštinou.
Krátký seznam: Čemu se vyhnout - co nedělat při učení?
V dalším textu budete moci pochopit, proč se vyhnout formám učení například ze
seznamů abecedně uspořádaných slovíček a ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ne monotónnímu opakování
Ne izolované bez kontextu
Ne bez představ místa použití
Ne memorování
Ne draze v zahraničí s českými spolužáky
Ne bez hraní si na učitele s vysokým EQ – schopností se vcítit do potřeb studentů
Ne bez limbického mozku
Ne bez tvořivosti a fantazie
Ne ze slovníčku
Ne abecedně
Ne bez příběhů – ty vytváří nejsilnější vazby v mozku
Ne bez barevnosti a podprsenek – zase ten limbický systém a reklama
Ne bez filmů
Ne bez pochopení, odkud je Dotazování
Ne bez všímání si, co je slov ve slovech
Ne bez šišlání – je důležité třeba šišlat a vyslovovat jako malé děti
Ne bez pochopení komunikačních souvislostí v levém a pravém mozku
4
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ne bez inteligentního spelování – lidé neumí jazyk, když je učí pedago-papouškové
Ne převážně z učebnic – ty píší teoretici a mozkoví analfabeti
Ne bez pravomozkových pohádek
Ne bez představy situace použití
Ne bez Sherylin a Sharon Shark
Ne bez zvážení priorit
Ne perfekcionismu
Ne bez psaní barevně a ne bez malování – zhmotňování představ
Ne bez chunkingu
Další klíčové části, které Vám mohou ušetřit nejen tisíce korun, ale hlavně nervy, budou
k pochopení z videí volně dostupné, případně pro opravdové zájemce placené verze
Anglicky Fantasticky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne bez zrání ve spánku
Ne učebnicemi bez češtiny
Ne učením přepisu výslovnosti – zaměstnávání zrakových center výslovností je
nesmyslnou oklikou v mozku
Ne bez DVD - kdy nejdříve si smíte pustit anglické znění – dozvíte se ve videu 3
Ne bez AB tlačítka
Ne bez poslechu z MP3 nahrávek a písniček
Ne bez vyvážení IC cyklu
Ne bez Saper vedere
Ne bez citlivého feedbacku
Ne z krátkých textů
Ne stránkami plnými gramatických cvičení
Ne pomalu
Ne po malých částech
Ne bez kontextových karet
Ne přes nesmyslné gramatické poučky jako Present Simple Tense
Ne bez aktivování mostu z podvědomí do vědomí
5
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Ukázka z mé knihy Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky
JAK NAUČÍTE I "BLONDÝNKU" OBTÍŽNĚJŠÍ GRAMATIKU
Jak naučit blondýnku gramatiku?
Samozřejmě žertuji. Zvládnutí gramatiky nemá nic společného s blondýnkami ve školních
lavicích:)
Přesto si představte, podobně jako účastníci mého kurzu "Angličtina s hypnózou", že jste
v USA a přivyděláváte si učením modelek a hokejistů z Čech. Hokejisty potěšíte
chlapáckou řečí, modelky povídáním o módě a barvách.
Opravdu si to představte - imagine.
Je to důležité = It is important.
(Předcházející instrukce je klíčová.)
Dotyční, kteří k Vám chodí, jsou zpitomělí z výuky v klasických kurzech, při níž mluvili
každý z nich jednotlivě jen asi 3 minuty za hodinu při "zábavných" cvičeních typu uděláme
si cvičení 6b a každý přeloží jednu větu. Mají tedy zkušenost o rozsahu cca 1 - 2 hodin
mluvení za rok výuky. Kdo by po takové výuce mohl mluvit? A proto jste tu Vy a naučíte
je to.
Jak?
Nevím jak se to stalo, ale přesto Vám ve škole veškerou inteligenci ne-downgradovali.
Vy jste Ti, kteří ví, že mozek podléhá přírodním zákonům.
Věříte Komenskému, jehož myšlenky potvrzují i moderní psychologické výzkumy. Víte,
že učení má být zajímavé, motivující, hravé, s pohybem, to vše po drtivou většinu
hodiny. Průměrný učitel, který se jen nabifloval životopis Komenského si myslí, že stačí
zahrát si za 1 vyučovací hodinu písmenkovou šibenici a je Komenskému učiněno zadost.
Vy víte, na rozdíl od učitelů, že stálé opravování studenty jen stresuje a nutí je dívat se
pod lavicí na hodinky.
Jak to modelkám nabídnete?
Budete vycházet z jejich zkušeností. Budete navazovat gramatiku na jim blízké příklady.
Budete si s nimi hrát i dělat neuvěřitelné blbinky, protože limbický systém mozku si
takové věci pamatuje.
Reklamní odborníci to vědí a používají, protože jsou placeni za výsledky. To učitelé
nejsou a tak jsou řádní suchaři, kteří nenápadně, avšak jistě narušují schopnost soustředit
se a pamatovat si.
Dobří herci udrží Vaši pozornost třeba hodinu a půl. Jen pár učitelů dokáže totéž. Ostatní
nemohou za to, že je to na Pedagogické škole neučili. Vy však máte zkušenosti a zdravý
rozum, který Vám umožňuje si všímat toho, co funguje.
6
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Krok číslo 1.
Zeptejte se jich zda je Sherylin mužské či ženské jméno.
Pak je pochvalte za to, že poznali, že Sherylin je ženské jméno. Napište na flipchart či na
bílý papír růžovým fixem alespoň 10 centimetrovými písmeny "SHErylin". Pak jim řekněte,
že SHE = ONA.
Hokejistům řekněte, že v každém filmu musí být HRdina. Napište modrým fixem Hero.
Hero = hrdina. Pokud učebna není od okolních místností oddělena jen sádrokartonem,
můžete skandovat "Hurá, (the) Hero is here.".
Znovu se obraťte na modelky a prozraďte jim, že "její" se anglicky řekne "her", což je
rafinovaně schované už v jméně Sherylin.
Nakreslete růžové kolečko a pod něj 5 čárek symbolizujících tělíčko.
Dále namalujte šipku a napište vedle ní: Her name is Sherylin.
Pak významně pohlédněte k hokejistům
a řekněte: Její jméno je Sherylin. Isn't she beautiful? = Není ona překrásná?
Yes, she is.= Ano, ona je. - možná odpoví jeden z těch nechutných šprtů, co navštěvoval
už 6 let kurz pro začátečníky.
No, she is not. Řekněte a domalujte jí ještě hnědou podprsenku, která zakryje její
imaginární BRAdavky. Podprsenka je anglicky "bra". Hnědá je "brown".
Přečtěte nahlas a nechte je zopakovat:
She has a bright brown bra.
Ona má světle hnědou podprsenku.
Všimli jste si stejných písmenek BR? BRavo!
Tak jste je naučili tolik slovíček, kolik je průměrné zapamatování za vyučovací hodinu
v běžných školách a kurzech.
Vy jste to však zvládli za 5 minut a dalších 40 minut můžete pokračovat podobně hravě.
7
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Hodina pokračuje
Klidně pokračujte ve výuce hokejistů a modelek.
Čím více se do toho vžijete, tím více budete umět. Zcela oprávněně se říká, že kdo chce
něčemu perfektně rozumět, tak se to naučí učením druhých. Zjistíte tak, že druzí lidé myslí
odlišně a budete hledat způsoby, jak jim to vysvětlit co nejpestřeji. Když použijete
psychologii, tak dosáhnete více než ostatní.
Namalovali jste Sherylin a vyslovovali větu:
She has a bright brown bra.
Budou si to pamatovat, na to vemte jed.
Ještě Sherylin domalujte dlouhé hnědé vlasy.
Her hair is brown.
Její vlasy je hnědé.
Protože jste všímaví jedinci, víte, že když lidé telefonují z mobilu, tak se pohybují, protože
se přitom lépe přemýšlí.
Tato znalost je běžným pedagogům skrytá a tak nedokáží udržet pozornost studentů.
Vy však víte, že jakmile člověk vstane od stolu, začnou ho leckdy napadat ohromující
myšlenky.
Pozvěte je k sobě do středu místnosti.
Sáhněte do svého kufříku polepeného samolepkami z cest a vyndejte fotografie známých
osobností.
Pokud jsou to herci a herečky, tak často hrají hrdiny a hrdinky. Poukažte na to, že hrdinka,
například Johanka, se anglicky řekne "heroine".
S radostí pozorujte jazykovou kreativitu studentů a jejich pantomimická představení
ukazující jak si Sherylin píchá heroin. To totiž bylo součástí života mnoha hvězd než stačili
zmizet - Vanish, skvrn a špíny se zbavíš.
Pokud je zrovna středa řekněte" Today is Wednesday = Dnes je středa.
Angličtina má kořeny v Čechách
Pak je šokujte odhalením o českých kořenech mnoha anglických slov i gramatiky. Zeptejte
se jestli si všimli, že slovo Wednesday obsahuje slovo DNES. Od toho je krůček k
vytvoření věty:
Wendy had her wedding on Wednesday.
Wendy měla svou svatbu ve středu.
Řekněte jim, že spolupracujete na scénáři seriálu "Zoufalé manželky".
A větu o Wendy je nechte vyslovit několika různými způsoby. Každý herec by to dokázal
zaintonovat i 20 různými způsoby. Jakmile to uděláte, tak jim to pozvedne náladu a určitě
udržíte jejich pozornost.
8
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
V jejich podvědomí se začne neviditelně aktivovat spojení s mnoha centry mozku.
Kromě zábavy podpoříte dlouhodobou paměť.
Osobou, která se objeví v seriálu je i Winona.
Winona je vdova = widow.
Ovdověla poté,
co její manžel = husband vypadl z okna.
Nemůžete si zrovna vzpomenout na to,
jak se řekne okno? To tedy ale máte
windows!
Koukejte z něj rychle uniknout = ESCape.
Winona is a widow because her husband has fallen out of the window.
Winona je vdova, protože její manžel vypadl z okna.
Hokejisty potěšíte kresbou pavouka se jménem černá vdova - black widow.
Smutek Winony sdílí její sestra Blanka. Zahrajte jak Blanka bulí.
Nakreslete černé boty a vítězoslavně poukažte na další slovo z Čech. Řekněte nahlas
"bůty".
Blondýnky nechte namalovat
Blanku v botech nad kotníky
a napsat pod to větu
"Blanka has black boots."
Blanka má černé boty.
Hokejisty potěší, když je necháte namalovat přes "brown bra" modrou blůzku.
Obzvláště "big". Od té doby jim můžete říkat, že mají statečné srdce = Brave Heart.
Pak ukažte studentům seznam s názvy filmů
( viz dále) a nechejte je jako mozkový škádlič - brain teaser, zaškrtnout názvy filmů, které
dokáží přeložit. Předtím zabraňte jedné z blondýnek v překládání papíru se seznamem.
Budete překvapeni = surprised, kolik toho zvládnou sami. Pak je požádejte, aby se
vzájemně DOtazovali. Do you like "název filmu". Nechejte je, ať klidně názvy komolí.
Průměrnému učiteli zde vstávají vlasy hrůzou.
V duchu si říká: "To ne, tak se naučí špatnou výslovnost.".
9
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Vy nejste průměrný učitel. Vy si všímáte.
Vy víte = you know, že jste v dětství šišlali a přestali jste šišlat aniž jste absolvovali
"Odšišlávací kurz pořádaný Ministerstvem školství". Vy totiž minimálně v podvědomí
chápete, že každý člověk začne vyslovovat správně díky tomu, že stále slyší kolem
sebe řeč rodičů. Rodiče mluví jen tak mezi sebou. Nesnaží se Vám vnutit abyste dávali
neustále pozor. Děti si neříkají nic ve smyslu: "Teď se musím = must soustředit, co to
mamka říká.". Jejich podvědomí se učí automaticky.
Malé ještě nemluvící děti
si opravdu neříkají nic ve smyslu:
"Teď se musím soustředit, co to dospělí říkají".
Jejich podvědomí se učí automaticky!
Libor Činka
To vše víte, a proto se vyhnete výraznému opravování. Opravíte je nenápadně tím, že
vložíte správnou výslovnost do dotazu, který zpočátku přeložíte.
Opravíte jim to citlivě rovnou v podvědomí, aniž by se stresovali tím, že jim přečtete
jednotlivé názvy filmů a zeptáte se (a zpočátku dotaz přeložíte). "Do you like the film The
Hero?"
Pokud se diví tomu, jak se ptáte, tak jim napište nadpis "DOtazování".
Pak jim vysvětlete, že jste četli vědeckou práci od Libora Činky o vlivu češtiny (kterou
hovořili přistěhovalci do USA) na utváření angličtiny.
Protože uváděli otázky slovy "Dotazuji Já ...." a to bylo pro další přistěhovalce dlouhé, tak
to postupně zkrátili na "Do ...a zbytek věty. Zvuk "Já" se natolik vžil, že zůstal v angličtině
jen v přesmyčce "áJ".
Mnoho z našich prapradědů tedy tvrdě makalo na tom, aby se čeština ujala v USA.
U slova makat - dělat = make se jim to povedlo velmi rychle.
Z jiných slov zůstaly jen začátky např. VElmi = Very.
DOtazy tedy začínají velmi často = very often na "Do".
Do you understand? Rozumíte? Under znamená pod, stand opět z češtiny je stát.
Takže stojíte pod tím nápisem o DOtazování.
Odpověď na DO-taz (vyslovujte Dů-taz) vznikne buď souhlasem "Yes, I do." nebo
nesouhlasem "No, I do not.".
To praví autoři většiny učebnic a ještě to dají do tabulky pro lepší zapamatování. Ano, lidé
někdy ve stručnosti odpoví velmi stručně. S tím tady v zahraničí, potažmo v Hollywoodu
neuspějete. Je důležité navázat kontakty a ty nenavážete, když na DOtazy budete
odpovídat nezajímavým Yes, I do.
Ke kariéře Vám pomohou delší věty.
10
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Ano, Já rád ... = Yes, I like ..... doplňte odpověď a pokračujte slovy "and I love"
(znovu připomínám jak Já zůstalo ve formě "áJ") a doplňte něco, co vidíte na hostiteli,
hostitelce či v jejich domě. Tím je potěšíte a rozvinete komunikaci.
Pamatujte si hlavně pravidlo o psychologii komunikace, často vysvětlované na
manažerských školeních:
Slova = words tvoří jen cca 7% komunikace. To jak je vyslovujete, intonujte, vytváří 38% a
tak významně formuje samotný význam. 55% komunikace dělá řeč těla = body language,
mimika a gesta. Klidně proto ukazujte a gestikulujte či malujte.
STOP, se samotnými slovy (7%) dokáže zacházet jedna část mozku,
ale s intonací a řečí těla ta rozhodující. Školní výuka má tedy tak mizerné výsledky
právě protože se soustřeďuje na gramatické a logické formy, v kterých mozek v
běžném životě pracuje jen velmi málo. Pokud učitel není dobrý herec, pokud jako
herec neudržuje pozornost diváků, pak nemůže naučit!
Klíčové pravidlo zní: "Kdo Vám chce rozumět, ten porozumí. Kdo nechce, tak buď nemá
náladu anebo je učitel."
Poznámka mimo výuku modelek.
Lidé ovládající jen pár desítek slovíček znalí tohoto pravidla, se většinou domluví a
dosáhnou mnohého. Ti co mají našprtanou gramatiku, ale mlčí, protože se bojí udělat
chybu = mistake, musí těžce vydělávat na psychoterapii "školní fobie". Taky proto jsou v
životě zpravidla méně úspěšní.
To je smutný = sad fakt. Smutné je i to, že pojišťovny terapii této fóbie neproplácí, přestože
bych byl pro to, aby to soudně dostali z původců těchto strachů, kteří zhusta komunikují s
dospělými na rodičovských schůzkách jako s malými haranty.
11
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
ABeCeDa inteligentně
Jak studenty naučit ABeCeDu (nejen hokejisty) je zapeklitým oříškem.
Opět za to mohou tvůrci učebnic, protože nejsou schopni vytvořit užitečné materiály. Určitě
jste se setkali s obrázkovými abecedami kde je u písmenka "A" namalováno jablko "Apple"
u "B" je "banana", u "C" je kočka = cat atd.
Zdá se, že je vše v pořádku, že?
Nikoliv. V tomto směru se inteligence tvůrců abeced opět projevuje jen málo.
K čemu Vám je "apple", když "a" se při hláskování vyslovuje "ej"?
K čemu Vám je "banana", když "b" se vyslovuje "bí"?
K čemu Vám je "cat", když výslovnost "c" je "sí"?
Nebudu zde vypisovat všechny nedomyšlenosti autorů a špatných papoušků za učitelským
stolem.
Přece nechcete zjistit, že často učí opravdu jen ti s nízkým "aJ kjů". Nízké jazykové IQ, v
oblasti za kterou jsou placeni! Že by na přijímačkách na "pajdák" brali ty s "hudebním
hluchem"?
Takže vy se nebudete vztekat na hokejisty a modelky, že špatně vyslovují abecedu,
protože jim nabídnete zvukově logickou verzi.
Zeptejte se jich, jak už víte, pomocí DOtazování:
Do you know AC/DC? a ukažte jim obrázek hudební skupiny = music group.
Vy znáte je? = Do you know them?
Pokud neznají, tak namalujte velké písmenko “A” a pečlivě vyslovte "EJ" hle, štafle. Na
štafle namalujte opici = ape a přehnaně vyslovte Ejhle Ejp.
Každý si to snadno představí, a proto si to bude i pamatovat.
Do you know a bee?
Zamávejte rukama jako včelka Mája
a dotažte se: Vy znáte včelu?
a ukažte jim obrázek včely.
Zvukově nadanější mohou pobrukovat
jako mistr zpěvu "Kej. Dží."
Do you have CD or MP3 player?
Dotaz Vy máte CD nebo MP3 přehrávač?
Do you use it every day? = Dotaz Vy užíváte ho každý den? Vy všimli jste si? = Did you
notice it? Use je od českého užívat.
And do you watch DVD every evening?
A Dotaz Vy sledujete DVD každý večer? Watch vyslovte "voč" A čím jiným se kouká než
vočima?
12
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Do you like the film "ET"?
Dotaz Vy máte rádi film "í tý" mimozemštan?
Abyste je to nenaučili jen v pořadí jako básničku, tak občas přeskočte jinam. Pozornost
hokejistů udržíte dotazy:
Do you drink gin? Vy pijete džin?
Do you watch TV? Vy sledujete TV?
Seřaďte modelky do fronty = queue.
Prodávejte jim imaginární zmrzlinu. Nechejte je předvádět, jak lížou zmrzlinu = ice cream
- "ajs krím". Když jim řeknete, že to je zmrzlina s vitamíny pro zvýšení IQ (aj kjů) tak se do
ní pustí s neuvěřitelnou = incredible chutí.
Pak jim dejte papír s abecedou a necháte je k písmenkům psát zkratky hudebních skupin,
výrobků a jména VIP osobností. Tak zjistí, že výslovnost mnoha z nich znají, jen si to
nedali do vztahu s výslovností jednotlivých písmenek.
Hokejisté určitě napíšou Džejaromíra Džejágra.
A modelky zas Kejarolínu Kejůrkovou.
Rafinovaně se pak můžete ptát na minulost:
Did you write .....? Or ...?
Vy napsali jste .....? Anebo...?
Co je to Did? Did je dotaz na něco z minulosti.
Je to dotaz na něco, co je možná z doby kdy žili DInosauři.
Did you write CIA or CNN?
Did you write FBI?
Did you write HBO?
Did you write IQ or IBM?
Did you write JVC?
Did you write KLM?
Did you write NASA or NBC?
Did you write PC or PVC?
Did you write RC Cola?
Did you write X-Files or X-RAY?
Did you write USA or UFO?
Did you write VIP?
Nebo zeptejte všech najednou
Who of you wrote = Kdo z vás napsal ...
13
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Mimochodem je upozorněte na další slovo z češtiny = write je od vrývat do podložky hliněné či voskové destičky. Vrývání je sice již pár století out, ale vrylo se do angličtiny, což
je very good.
Ukazujte jim obrázky, které jste si stáhli z Google nebo Wikipedie a máte je pověšené na
zdi. Všímejte si hrdě již konečně chápajících očí těch, co 5 let bezvýsledně navštěvovali
klasické kurzy a pletli si při hláskování = spelování výslovnost
"a = ej", "e = í", i = aj, "c = sí", "s = es", "g = dží", "h = ejč", "j = džej" atd.
Pak nechte modelky pomalu spelovat hokejistům jména a opačně.
Ještě větší účinek docílíte s hrou, kdy necháte modelky jemně vrývat velká písmenka do
zad hokejistů. Ti se zas budou dožadovat odvety a budou s chutí bruslit prstem modelkám
kolem zádového zapínání jejich "bí ár ej".
(I kdyby pro nic jiného, tak proto je můj kurz v "EL EJ" a Praze vyhlášený i mezi "ví áj pí")
Pokud potkáte v "jů es ej" anebo "dží bí" někoho, kdo se Vám bude snažit psát na záda,
tak s ním můžete mluvit česky:)
Pokud jim nyní řeknete, že je čas na přestávku = brejk, tak se jim nebude chtít skončit s
výukou abecedy. Dají to najevo zvuky "Ou, nou".
V předchozím jsem zmínil důležitost hravosti a tvořivého - „nesuchého“ učení.
Nejen děti milují pohádky. I dospělí mají rádi příběhy. A co to jsou příběhy? To jsou
vlastně pohádky pro dospělé. Snad každý má oblíbený film či seriál. O co tam jde? No
přeci o příběh. Všimněte si poselství písmenka „P“. Pohádky, Příběhy, Přirovnání,
Představy, Prožitky – to vše miluje Pravá mozková polokoule a Podvědomí. Naneštěstí to
je to s čím ve školách takřka vůbec neumí zacházet.
Proč středoškoláci ovládají angličtinu? Existují schopní učitelé, ale celoplošně je znalost
angličtiny studentů daná tím, že čtou na internetu, chatují, sledují filmy, hrají Počítačové
hry a Poslouchají Písničky! Tedy zase Převážně Pravomozkové Procesy.
Opravdu musí být některé části angličtiny těžké? Těžkost je často vsugerována školnímu
suchými způsoby. Naopak hravost ze suchého udělá zvládnutelné.
4P a FS
Proto Plně Prožívejte Příběh:
Frázová slovesa
Včera se Sherylin do spánku propadla = doze off už v devět hodin večer.
Když člověk doze off brzy, tak se taky zpravidla dříve probouzí = wake up.
Proto se i Sherylin probudila = woke up brzy ráno.
Dnes má volno. Chce si odpočinout od práce a uvolnit = free up prostor pro nové nápady
14
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
své kreativní mysli. V šatníku si vybírá barevně sladěné věci
a bere si je na sebe = puts on*.
Ještě před snídaní si vzpomněla na divný sen, v kterém se jí zdálo jak si namaluje nehty
a pak je fénem vysuší = dry up.
Znovu si je prohlíží ve vagonu metra, plném lidí sedících v řadách = line up.
Na zastávce u nákupního centra mnozí vystupují = get off. Sherylin se prodírá mačkanicí
v obchodním domě mezi lidmi, kteří se vydali nakupovat = go off shopping.
To, na co neměli čas přes rok je potřeba před vánocemi dohnat = catch up.
Look for = hledají dárky, které viděli v reklamách.
„Krásné hračky, krásné hračky pro dětičky.“ vyvolává = calls out klaun před hračkářstvím.
Děti při pohledu na legrační hračky propuknou = break out do smíchu. Jiné děti jsou rodiči
taženi od lákavé výlohy a break out do breku.
Reklamy na velkoplošných obrazovkách předvádí = show off novinky, které si musíte
koupit.
Rychle na nich problikává nápis složený = made up of ze slov „Jdi za tím.“ = „Go after it.“
V jedné reklamě se muži snaží sbalit = pick up modelku na vůni vody po holení. V jiné
reklamě vidíte, že podnikatelům pomůže, když si koupí pick-up. (Pokud tam naberou
slečnu z ulice, tak za to možná budou „pikat“.)
Mnoho lidí už přišlo na to, že si mohou pomocí hudby izolovat od vnějšího světa. Dobře
zvolená hudba dokáže proměnit depresivní náladu na radost.
Stačí si dát = put on sluchátka na hlavu a pustit si dynamickou skladbu, pomocí níž si
vyplníte prostor = fill out povzbudivou melodií.
Když máte volno a nechcete být rušeni kolegy z práce, tak si mobil raději vypněte = shut
off.
Nám známá Sherylin při nakupování narazila = came across na zajímavou knihu.
Venku už se stmívá a obchody rozsvítily = switch on světla.
Sherylin přichází domů a switches on* světlo v předsíni. Haló, je někdo doma? calls out.
Sundává si šálu = takes off her scarf. „Takofá pěkná fála.“, šišlá děda a dál hledá = look
for své zuby.
Po příchodu do kuchyně Sherylin nalila vodu do konvice na čaj a dává = puts on* the
kettle vařit čaj.
O čtvrt hodiny později sedí na sedačce a čte.
She puts on sluchátka na hlavu pro intenzivnější prožitek. Ví, že teprve když je člověk
naladěn, může si fill out mezery ve znalostech.
Dozvídá se = finds out mnoho nového.
15
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Zaujala ji myšlenka, že inteligence se rozvíjí mluvením nahlas. Noří se do příběhu, který ji
tak pohltil, že si ho čte znovu a postupně ho prožívá jako by byla uvnitř něj. Jako by
prostoupila mezi písmenky skrz papír nebo jako skrz filmové plátno rovnou do děje. To se
bude snadno pamatovat. Když to poprvé řekne kamarádce, tak ji občas napadne, že něco
řekla v jiném pořadí. Příště to bude vyprávět přesněji a taky sebevědoměji.
Uvědomila si, že když se lidé začtou, tak zapomenou, co se s nimi dělo = go on.
Většina lidí netuší, že když se ponoří do čtení, tak je to stejné jakoby byli v hypnóze.
Čas může plynout jinak. Anebo člověk zapomene na vnější svět.
Haló, Sherylin, šišlavě volá děda, šeš žamilovaná? Něvnímáš jakobyš byla v tranšu.
Děda netuší, jak pravdivá slova řekl. Někdy lidi hypnotizuje nějaká myšlenka natolik, že
zapomenou udělat něco, co měli v plánu a řeknou si, že to zítra doženou = catch up. Aby
nezapomínali na své plány, tak si někteří píší = write down poznámky.
Možná si write down vlastní příběh, aniž je napadne, že příběhy jsou spolehlivějším
nosičem informací než suchá data, pravidla a definice. Příběhy fungují už tisíce let
a přenáší se ze snů do nového dne, kde je úspěšní budou rozvíjet.
*puts - s = koncovka 3. osoby jednotného čísla
16
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Vyhněte se černobílým slovíčkům
Co tím myslím? Kousek z tajemství odhalíte v další ukázce z AGB.
Nenechte se okrást
Dnes si u modelek i hokejistů šplhnete.
Šplhnete si tím, že je naučíte, jak se nenechají okrást. K tomu je potřeba umět počítat.
Uklidněte je tím, že po nich nebudete chtít vypočítat, kdy se setkají auta jedoucí z bodu A
do bodu B.
Naznačte jim, že se jim bude hodit, když budou moci lépe smlouvat a nakupovat levněji.
Číslovky
NUMERALS = číslovky tedy numera.
Jako pěkná numera jsme se leckdy chovali v pubertě.
To nám bylo " - náct", byli jsme teenageři a nebylo to s námi jednoduché.
Ale jednoduché jsou číslovky, kde naštěstí do angličtiny (z češtiny) přistěhovalci nepřenesli
skloňování. Není se tedy třeba trápit změnami koncovek druhý, druhá.
V angličtině je u číslovek jen pár "nelogičností" , kterých si potřebujete všimnout.
1 - 11 - první, 2 - 12 - 20 - druhý, 3 - 13 - 30 - třetí, 14 - 40, 5 - 15 - 50 ...
Jak počítat, či určovat pořadí se dozvíte dále a věřte mi, že další tabulky nebudou ze
"sekáče" tj. druhé ruky = second hand. Naopak, následující tabulky budou první třída =
first class.
17
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
19
nineteen
900
nine hundred
18
eighteen
800
eight hundred
17 seventeen 700
seven hundred
16
sixteen
600
six hundred
15
fifteen
500
five hundred
14 fourteen
400
four hundred
13
thirteen
300
three hundred
12
twelve
200
two hundred
11
eleven
10
ten
100
one hundred
9
nine
90
ninety
8
eight
80
eighty
7
seven
70
seventy
6
six
60
sixty
5
five
50
fifty
4
four
40
forty
3
three
30
thirty
2
two
20
twenty
1
one
10
ten
0
zero
Proč jsou čísla uspořádána od nejnižšího dole k nejvyššímu nahoře? Zase jde jen o
prostorovou logiku, která v klasických gramatikách chybí. Jakožto hypnoterapeut dobře
vím, co se stane, když začnete lidem odříkávat čísla pozpátku. Stačí prohloubit hlas a
půjdou do transu:)
18
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Pořadí - řadové číslovky
i cokoli dalšího se naučíte mnohonásobně snadněji v kontextu a Přirozeném
Provázání - PP. Nikoli tedy přes seznamy samostatných a abecedně uspořádaných
slovíček.
Takže v následujícím ukázce úryvku z AGB použiji známé věty:
Známé a časté věty obsahující řadové číslovky
100
A hundred percent certain. = 100% jisté.
A hundred reasons not to. = 100 důvodů proti.
1.
A first date. = První schůzka.
First love. = První láska.
The first thing I thought of was you.
První věc na kterou jsem pomyslel jsi byl/a ty. (Tím ji/ho dostanete. )
Do you believe in love at first sight?
Věříte v lásku na první pohled?
2.
A second honeymoon. = Druhé líbánky.
Give me a second chance. = Dej mi druhou šanci. Second place. = Druhé místo.
3.
The third world. = Třetí svět.
Third time lucky. = Do třetice všeho dobrého.
4.
The fourth floor. = Čtvrté patro.
5.
I feel like a fifth wheel.
Cítím se jako páté kolo (u vozu).
6.
A sixth sense. = Šestý smysl.
7.
In seventh heaven. = V sedmém nebi.
8.
The eighth wonder of the world. = Osmý div světa.
9.
Beethoven's Ninth symphony.
Beethovenova devátá symfonie.
19
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Předložky
V této části dám předložky k detailnímu prozkoumání pod = under lupu kreativního
pohledu. Uvedu zde hlavní tipy na zapamatování.
Předtím připomínám svoji poměrně pravděpodobnou teorii, že bůh nestvořil nejdříve
ADAMA Gram-maniaka, ale že jazyk nejdříve spontánně a chaoticky vznikal a vyvíjel se
mezi lidmi, ještě předtím, než se někdo rozhodl vydělávat si vytvářením pouček.
Předložky bleskově
Zeptejte se modelek a hokejistů. Zeptejte se jich - Ask them:
Will you be here IN, ON or AT evening?
Budete tady V, NA, PŘI večer?
Jak přeložíte do angličtiny předložku "na" když chcete říci "na jaře"?
A jak přeložíte "v", když chcete říci "v zimě"?
Vždy použijete IN.
in spring - na jaře
in summer - v létě
in autumn - na podzim
in winter - v zimě
Představte si, jak zdlouhavé, komplikované je učení se jednotlivých slovíček a snaha pak z
nich skládat věty. To vede k hledání jak přeložit "na" a zvlášť k tomu jak se přeloží
"jaro".
Tak teď si to zapamatujte.
Taky si zapamatujte, jak se řekne "V pondělí... VE středu a nespleťte si přitom Tuesday a
Thursday:)
Vždy se řekne ON.
On Monday
On Tuesday
On Wednesday
On Thursday
On Friday
On Saturday
On Sunday
V tomto okamžiku modelky znejistí. Chtějí být stále "IN".
K tomu si zapamatujte jak se řekne "V sedm" nebo
"Ve čtvrt na čtyři".
Použijte AT.
At seven = v sedm - zase pozůstatek češtiny
s jemně odlišnou výslovnosti:)
20
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
At quarter past three = V čtvrt po třetí - čtvrt na čtyři.
Jak říci, že to bylo ráno?
It was the morning - musíte doplnit o "in",
takže to bude It was in the morning.
A když to bylo večer, napíšete "in the evening".
Zapískejte na píšťalku a řekněte:
Chci, abyste si to zapamatovali a věděli to i za týden nebo za měsíc.
Že se to plete a bývá to označováno jako těžká část anglické gramatiky?
Už z toho mají hokej? Nic nedejte na ty, kteří se chytají za hlavu. Nechtějí být OUT a v tom
jim pomůžete.
Roční období
Tak se podívejte dovnitř slov spring a winter.
Je tam schovaná nápověda. Protože je uvnitř slov (tedy IN:), je pak těžké zapomenout.
in sprINg
in wINter
Hodiny
quarter – quArTer
past – pAsT
Připomenutí:
At quarter past three = V čtvrt po třetí - čtvrt na čtyři.
Upozorněte nepozorného hokejistu, k čemu se hodí znát cizí slova jako kvartál.
Když už je po půl, tak bude "tůtat" celá.
3:35 = It's twenty five to four.
4:45 = It's a quarter to five.
Džejromír Džejágr už ale dávno ví, že lidé mluví tak jak jim narostl zobák a že se to dá říci
digitálně.
It's four forty-five.
Když se hovoří o celé hodině, tak se pro hodiny použije slovo o'clock. Clock jsou hodiny,
ale co je to o'?
Že by to tam zavlekli Češi, kteří chtěli říci "Je 5 hodin a nula minut.“?
Až se někdo zeptá:
What's the time? = What time is it?
Kolik je čas (tj. hodin)? Jaký čas je to?
21
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Bude tedy snadné odpovědět:
Je 5. = It's five o'clock.
Ale klidně můžete říci jen: It's five.
Aby nedošlo k nedorozumění a popletení času, když vidíte na svých náramkových
hodinkách = wrist watch 5:06, tak řeknete: It's five oh six.
Oh je nula.
Půl po páté sice můžete říci: It's half past five. anebo digitálně: It's five thirty.
Dny
on Monday = on MONday
- To potěší Moniku a bude se usmívat jako měsíc = moon.
On Tuesday = v úterý si všimnete, že výslovnost "tjůsdej" připomíná two a pochopíte, že
úterý je druhý den.
I had wedding on Wednesday
= Já měla svatbu ve středu, šeptne Wendy.
On Saturday potěší Saturnina, který si na Saturnu saturuje své po celý týden odkládané
radosti.
22
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Trochu jiné mnemotechniky
Jak si vylepšíte pamatování anglických slovíček s mnemotechnikou?
Vyhněte se pasivnímu učení bez vztahů.
Hledejte podobnost či totožnost anglických slov se slovy českými.
Překlad z angličtiny je označen tučným písmem např. Since – Od,
Vizuální vztahy (zrakové, viditelné) jsou označené červeně.
Hlavní pravidlo zapamatování zní: Namísto pasivního šprtání skupin písmenek
a suchých vět z nich udělejte atraktivní představy a prožitky. Čím více zapojíte smysly –
zrak, sluch, pocity, emoce – limbický systém mozku ... čím to uděláte pestřejší
a hravější, čím více budete aktivně přetvářet nudné informace do “reklamního” formátu
například, čím větší legraci anebo šok z toho uděláte, tím rychleji a trvanlivěji si
zapamatujete.
Příčina paměťových problémů:
“Když informace necháte mlhavé, tak je mozek nemůže zpracovávat,
utřiďovat a rychle si rozpomínat!!”
© Libor Činka – specialista v neuro-lingvistickém programování
.
Bed - Běda, v posteli je Béda.
Pet – Pět mazlíčků.
Care – Karkulka pečovala o babičku na
Pipe – Roura vede pivo k pípě.
celé čáře.
Place – Pláče na nesprávném místě.
Drive – Kdo řídí, bude tu dříve.
Plane - Letadlo přeletělo pláně.
Face – Dostal na tvář pár facek a má přes
Red – Ředkvičky jsou červené.
ní fáče.
Men – Lidé hlavně muži jsou tvůrci měn.
Rope – Provaz namočený v ropě.
Since – Od prosince syn počítá mince v
More – Větší část světa pokrývají moře.
síňce ...
Nerve - Už mi nervy nerve, protože už
Sit – Sednout si na síť.
neřve.
Never – nikdy více nevěř nevěrnici.
Slave – Podřízený ani otrok se nedostane
k slávě.
.
23
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
ZÁBAVA A TRIKY
V této části se dozvíte jak si usnadnit to, co učitelé označují a tím sugerují za složitou
látku. Vstupte a zahoďte sugesce o složitosti co nejdál.
Uspořádání prvků jako jsou gramatické poučky, seznamy slovíček a cvičení v lekcích
běžných učebnic vytváří nepřirozené struktury pro mozek. Ty jsou natolik odlišné od toho,
jak probíhá reálný život, z kterého se mozek nejlépe učí, že s tím pak má studující
problémy. Co nejpřirozenější struktury vhodné pro učení najdete v knihách a filmech.
Bleskové rozmnožení slovíček
K červeným slovesům dodejte koncovku - r, - er a vznikne profese, konatel, prostředník
děje.
computer - vypočítat - počítač
user - užívat - uživatel
writer - psát - spisovatel
reader - číst - čtenář
player - hrát - hráč
actor - actress = hrát - herec - herečka
driver - řídit - řidič
lover - milovat - milenec
dancer - tancovat - tanečník
speaker - mluvit - mluvčí
interpreter - tlumočit - tlumočník
eater - jíst - jedlík
opener - otevřít - otvírák
Přidáním - (t)ion k slovesu vznikne podstatné jméno
prepare = připravit - preparation = příprava
organize = organizovat - organization = organizace
invitate = pozvat - invitation = pozvání
describe = popsat - description = popis
compete = soutěžit - competition =soutěž
combine = kombinovat - combination = kombinace
invention - vynaleznout = vynález
explain = vysvětlit - explanation = vysvětlení
satisfy = uspokojit - satisfaction = uspokojenost
celebrat = oslavit - celebration = oslava
24
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Přidáním - ment k slovesu vznikne podstatné jméno
employment - zaměstnat - zaměstnání
refreshment - občerstvit - občerstvení
improvement - zlepšit - zlepšení
government - vládnout - vláda
Připojením přípony - ness vznikne podstatné jméno
thickness - tlustý - tloušťka
sweetness - sladký - sladkost
lazy = líný -laziness - lenost
Kombinací slov vzniknou slova další, jakoby se vynořily z mlhy:
smog = směs kouře = smoke a mlhy = fog
raincoat = pršiplášť - déšťkabát
airport = letiště (“vzdušný přístav“)
timetable = jízdní řád – časovátabule
traffic lights = semafor/y - dopravasvětla
icecream = zmrzlina - ledkrém
brunch = “přesnídávka“(spojenásnídaně = breakfast a oběd = lunch)
toothpaste = zubní pasta
girlfriend = přítelkyně - dívkapřítel
godfather = kmotr (“mafián“ - bůhotec)
25
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
ChunKING - král zjednodušení zapamatování
Chunking je jedním z klíčů k usnadnění za-pamatování. Umožňuje snížit množství
učeného a tím učení urychlit. Navíc vytváří podmínky pro dlouhodobé pamatování.
Trénink Anglicky Fantasticky on-line i mé kurzy se vyhýbají zbytečnému dělení na příliš
malé části a například rovnou učí vhodné časové vazby have done, have spoken
...dohromady a to působí jako paměťové vzory, které se okamžitě vybavují.
Studenti se tedy nemusí učit celou řadu gramatických pouček, které by je vedli k složitému
a zpomalujícímu reagování, což je výsledek "učení přes gramatiku". Metoda, (anglicky
Fantasticky) tedy neučí izolované tvary done či spoken, což klasicky působí lidem
problémy s vědomým skládáním have a minulého příčestí.
Ve videích AF obsažené barevné kódování jednotlivých časů má kromě působení na
paměť své psycho-logické zákonitosti odpovídající podvědomému myšlení.
Je tedy důležité se učit ve vhodných celcích, čímž mozek ukládá to, co patří k sobě
dohromady. Učení po malých kouscích působí "rozdrobení" informací do různých a
vzdálených částí, čímž je myšlení "prodlouženo" a zpomaleno.
To samé platí pro učení sloves. Slovesa je potřeba se učit ve všech tvarech najednou
a nikoliv s odstupem mnoha vyučovacích hodin v průběhu mnoha měsíců.
Proto i v tabulkách v mých kurzech najdete vhodné informační dávky = chunk.
Jak by to dopadlo, kdyby rodiče učili děti mluvit měsíc či dva jen v přítomném čase?
To je důvod, proč pořádám pouze kompaktní 56 hodinové týdenní kurzy, vedené s pomocí
stovek psychologických principů. Jakékoliv rozložení do dlouhého času typu 90 až 180
minut výuky týdně po dobu několika desítek měsíců je vyhazováním peněz. Vstup do
jazyka musí být komplexní a v co nejkratším čase.
26
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Sharon Shark
(Nepoužitá část ze scénáře filmu Čelisti 5 = Jaws 5:)
Sharon is swimming.
Sharon je plavající.
Sharon has a good shape of body.
Sharon má dobrou figuru.
Lost in the dark is a white shark.
Ztracen ve tmě je bílý žralok.
Sharon is shaking.
Sharon se třese.
Sharks have razor-sharp teeth.
Žraloci mají zuby ostré jako břitva.
Sharon is shaking hand with a shark.
Sharon si třese rukou se žralokem.
(Je to dobrovolné?)
Sharon does not share shark's love.
Sharon nesdílí žralokovu lásku.
Všimněte si, že režisér jednoduše přepracoval klasickou pohádku
Kráska a zvíře = Beauty and the beast.
Pokud modelky napadlo, že to napsal sám slavný S. tedy Steven Spielberg, tak jim šetrně
sdělte, že jde jen o mou kombinaci chunkingu a aliterace do mikropříběhu.
27
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
WWW
Absolutní král levného učení angličtiny je interNET = mezi SÍŤ
Vždy když vyťukáváte adresu na webu = pavučině, Vaše prsty = your fingers, u někoho jen
dva ukazováčky = forefingers, tisknou tlačítka “w” 3 x = three times, pak tečku = dot a za ní
vypisujete doménové jméno ukončené tečkou a koncovkou:
www.DomainName.com = “Dabl jů Dabl jů Dabl jů Dot DomainName Dot Kom”
Občas mačkáte tečku a někdy i čárku či lomítko.
(-) = hyphen – pomlčka
(.) dot
Tento proslov k modelkám a hokejistům opravdu zdůrazněte, neboť je klíčem k úspěchu.
Pokud by některý hokejista chtěl mačkat tečky na puntíkované = polka-dot blůzce některé
z modelek, odměňte jeho obtěžování = harassment a práskněte ho přes prsty
ukazovátkem, což nebude žádná slast a možná budou jak lomítko předtím, než je stočí
do dlaně jako zavináč.
(/) - slash – lomítko
(@) = at - anglicky zavináč
Pokud máte tip na to, co ještě by H. a M. (nemyslím Hurvínka a Máničku) měli vědět,
napište mi na:
kancelarATcetrosDOTcz
a do předmětu emailu = Subject napište „TIP k AGB ukazce z AF“
28
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Proč se vyhnout přílišné snaze naučit se vše z učebnic? Protože učebnice nikdy
nemohou postihnout reálný život a jazyk, kterým se mluví. Učebnice je vždy jen
výsekem reality, ale protože mnoho učitelů trpí profesionální slepotou, či v horším
případě věří, že jazyk stvořil Adam Gramomaniak, tak učí jen to, co je naučili na
fakultě Patologického myšlení. Proto nutí studenty do dokonalosti (tak se podílí na
klonování perfekcionistů, kteří nikdy s ničím nemohou být spokojeni a otravují život sobě i
druhým – za což může být učitelům vděčný farmaceutický průmysl, který tak může
prodávat stále více antidepresiv) a nutí je stovky hodin poslouchat něco, co se v
běžném životě vyskytuje zřídka. A naopak neučí to, co je v životě podstatné a
nejpoužitelnější. Takové zloděje času, kteří neumí pracovat s prioritami, by měli
zavřít za krácení času života. Budete-li sledovat filmy a cestovat, tak pochopíte, že
školní teorie je vzdálená od životní reality.
Otestujte svou gramatiku hraním
Nejste si jistí, jak se něco píše? Dostali jste špatnou známku a chcete si ověřit, jak běžně
mluví lidé?
Je velmi důležité pochopit, že to co se mnohdy učí na školách je natolik spisovný jazyk, že
v reálném životě se s tím setkáte zřídka.
Potřebujete-li angličtinu kvůli sobě a pro vaše dorozumění, ušetříte spoustu času tím, že
se vyhnete zdlouhavému šprtání pravidel, která nepotřebujete znát.
Ověřit si to můžete pomocí mnoha pomůcek, jednou z nejrychlejších cest je vyhledání
v Google v rozhraní pro hledání obrázků.
Ušetříte čas díky tomu, že nebudete muset prohledávat v dlouhých stránkách.
Často vám vhodný obrázek pomůže i k rychlému zapamatování.
Máte pochybnosti, zda je lepší použít "wide vocabulary" anebo "large vocabulary"?
Píše se p.m. nebo bez teček pm anebo s velkými písmeny PM či P.M. ?
Jak si hraním ověřit, že to co píšete je správně?
Můžete použít speciální programy, ale nejrychleji to jde bez nich.
Když hokejisté váhají, tak jim doporučte, aby si ověřili správnost slovních spojení i vět,
které napsali hledáním v obrázcích pomocí Google.
Tím, že budou hledat jen v popisech obrázků, ušetří čas pročítáním mnoha desítek
stránek textů. Řešení na ně vykoukne bleskově.
Když hledané najdou pod více obrázky, tak poznají, že tak se píše.
Když to budou chtít hledat v gramatických příručkách tak to bude trvat déle a sázet na
jednoho autora oproti celému světu je neužitečné.
I kdyby autorem byl nejrespektovanější jazykovědec, k čemu budou jeho definice, když se
budou lišit od toho jak lid mluví? Kdo chce psát a mluvit
29
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
v sterilní teoretické angličtině, může za příručky utratit i několik platů.
Kdyby modelky váhaly, požádejte je, aby si ověřili, jak se píše rtěnka - lipstick.
Mohou se pod jedním obrázkem dočíst "How to apply lipstick on ...
Budou tak mít nové "Know-how". Hokejistům se pak bude líbit, jak budou líbat.
Hokejisté si mohou vyhledat "hockey stick" a objeví nové druhy hokejek.
Jak se učit jazyky levněji, snadněji a hlavně zábavněji než ve známých jazykových
školách se dozvíte na stránkách: http://anglickyfantasticky.cz/
Poznámka:
Objevíte-li gramatické chyby, tak se omlouvám, psal jsem tento text před půlnocí po
náročném hypnoterapeutickém dni. Jednoduše napište na [email protected] a zařídíme
opravu.
30
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Proč byste mi měli důvěřovat víc než nemyslícím pedagopapouškům?
Před 20ti lety jsem se začal zabývat zrychleným učením a paměťovými strategiemi, které
využívají lidé s mimořádnými paměťovými schopnosti. Výzkum ukázal, že lidé, kteří si
dokáží rychle zapamatovat extrémní množství informací, mají stejný mozek jako kdokoli z
Vás. Rozdíl spočívá v způsobu myšlení a zapojení schopností celého mozku.
Mám osobní zkušenost z Mind Olympiad 2001, kde jsem se jen po měsíčním tréninku
probojoval na 67 pozici ve světové stovce nejvýkonnějších lidí soutěžících v mentálních
sportech a superpaměti.
Od roku 1992 tak vedu tréninky pro významné vzdělávací společnosti a firmy, pro které je
důležité, aby si jejich zaměstnanci zlepšili paměť a schopnost rychleji se učit. Tím
dosahují velkých finančních úspor. V roce 1997 jsem na TV NOVA vedl 11 dílný seriálu
„Naučte se učit” a začal rozpracovávat materiály pro kurz Angličtina s hypnózou v mé
firmě CETROS, s.r.o.
Mé zkušenosti jsem začal propojovat s poznatky předních světových odborníků
zbývajících se odblokováním a uvolněním potenciálu lidského mozku. Do roku 2014 jsem
absolvoval přes 1400 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, neuro-lingvistickém
programování u Richarda Bandlera spoluzakladatele NLP, Paula McKenny a dále tréninků
jednoho z v současnosti nejvýznamějších světových odborníků na hypnózu I. A.
Ledochovskeho.
Nevím, co přesně vedlo k tomu, že jsem byl zařazen do prestižní encyklopedie osobností
„Who is Who”, nicméně se snažím lidem ukázat, že jejich mozek je vysoce výkonným
počítačem, ke kterému stačí přistoupit podle pravidel, která využívá podvědomí, pravá
mozková hemisféra a jejich výkonnost se zmnohonásobí. To vše nezávisle na věku či
vzdělání.
Roky zkušeností na stovkách klientů zejména z kurzu Angličtina s hypnózou jsem zčásti
popsal například v knize Anglická Gramatika Bezbolestně i pro blondýnky a dále v knize,
která se stala bestsellerem Ovládněte svůj mozek. V materiálech, které se Vám zpřístupní
tak dostanete mnohé z toho, co jsem popsal v již skoro dvou desítkách knih a tréninků.
31
© Libor Činka, http://anglickyfantasticky.cz
Hodně úspěchu Vám přeje
Libor Činka
kouč, hypnoterapeut,
programu Anglicky Fantasticky
http://anglickyfantasticky.cz
bestselleru Ovládněte svůj mozek a mnoha dalších programů a tréninků
P. S.
Jsem si jistý, že pokud se opravdu ponoříte do zkušeností, které Vám nabízím, tak zjistíte,
že jste mnohem více, než jste mysleli.
P. P. S.
Pokud chcete pomoci známým či blízkým získat vztah k angličtině a s radostí a hravostí jí
ovládnout během krátké doby, pošlete jim odkaz (například přes Facebook) na videa na
http://anglickyfantasticky.cz
32
Download

Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak