DIGITALNI
DIKTAFON
DETALJNO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Hvala Vam što ste kupili Olympus Digitalni diktafon.
Pročitajte ova uputstva kako biste se informisali
o pravilnom i bezbednom načinu upotrebe ovog proizvoda.
Neka Vam uputstva budu pri ruci za buduću upotrebu.
Da biste obezbedili uspešno snimanje, preporučujemo
vam da pre upotrebe testirate funkciju
snimanja i jačinu zvuka.
Registrujte proizvod na www.olympus-consumer.com/register
i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!
SR
Uvod
• Sadržaj ovog dokumenta može se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Obratite se
našem centru za podršku klijentima za najnovije informacije vezane za imena proizvoda
i brojeve modela.
• Ekran i diktafon prikazani na slikama u ovom uputstvu za upotrebu mogu da se razlikuju
od stvarnog proizvoda. Uloženi su maksimalni mogući napori da se obezbedi integritet
sadržaja ovog dokumenta,ali ako naiđete na neku spornu stavku, grešku ili omašku,
obratite se našem centru za podršku klijentima.
• Isključuje se svaka odgovornost za pasivne štete i štete bilo kakve vrste do kojih je došlo
usled gubitka podataka prouzrokovanih kvarom proizvoda, popravkom koju je izvršila
treća strana, a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus, kao i bilo kojim
drugim razlogom.
Robne marke i registrovane robne marke
• IBM i PC / AT su robne marke ili registrovane robne marke korporacije International
Business Machines.
• Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane robne marke korporacije Microsoft.
• Macintosh i iTunes su robne marke kompanije Apple Inc.
• microSD i microSDHC su robne marke kompanije SD Card Association.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja audio signala koristi se prema licenci Fraunhofer IIS
i Thomson.
• EUPHONY MOBILE™ je robna marka korporacije DiMAGIC.
• DVM™ je robna marka korporacije DiMAGIC.
• Ovaj proizvod je razvijen na bazi tehnologije poništavanja šuma, prema licenci
korporacije NEC.
Ostali nazivi proizvoda i zaštićena imena navedeni u ovom dokumentu mogu predstavljati
robne marke ili registrovane robne marke kompanija u čijem su vlasništvu.
SR
2
Sadržaj
Uvod
Bezbedna i pravilna upotreba............................ 4
1 Priprema
Glavne karakteristike ........................................ 6
Pregled delova .................................................. 7
Ekran (LCD tabla) .......................................................8
Napajanje ........................................................10
Ubacivanje baterija .................................................10
Postavke za bateriju ................................................12
Punjenje povezivanjem sa računarom putem
USB-a .................................................................12
Priključite USB adapter za naizmeničnu struju
(opcionalno) za napajanje.................................13
Uključivanje/isključivanje napajanja ......................15
HOLD ................................................................16
Podešavanje vremena i datuma
[Time & Date] ..............................................17
Promena vremena i datuma....................................18
Umetanje i vađenje microSD kartice .................19
Umetanje microSD kartice ......................................19
Vađenje microSD kartice .........................................20
Operacije ekrana [Home] ..................................21
Napomene o fasciklama ...................................22
Osnovni podaci o fasciklama za snimanje glasa .....22
Osnovni podaci o fascikli za
reprodukciju muzike .........................................23
Izbor fascikli i datoteka ....................................24
2 Osnovni podaci o snimanju
Snimanje ..........................................................25
Izmena scene za snimanje [Rec Scene] ...................27
Preporučene postavke na osnovu
uslova snimanja ................................................28
Snimanje pomoću spoljnog mikrofona
ili drugih uređaja ...............................................29
3 Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija ....................................................31
Postavljanje oznake Index ili Temp .........................35
Promena brzine reprodukcije..................................36
Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju
segmenta ..........................................................37
Promena scene za reprodukciju [Play Scene]..........38
Brisanje............................................................39
Brisanje datoteka ....................................................39
Brisanje fascikle.......................................................39
4 Osnovni podaci o FM radiju
(Samo za model WS-760M)
Korišćenje FM radija .........................................41
Operacije u režimu FM radija.............................42
Automatsko podešavanje radio stanica
unapred [Auto-preset] ......................................43
Promena režima prijema.........................................44
Dodavanje radio stanice ..........................................45
Snimanje sa FM radija ...................................... 46
5 Podešavanje menija
Način podešavanja menija ................................47
+ File Menu............................................................49
, Rec Menu ............................................................49
- Play Menu...........................................................53
. LCD/Sound Menu................................................56
/ Device Menu .......................................................57
FM Menu.............................................................59
Pregrupisavanje datoteka [Replace] .......................59
Razdvajanje datoteka [File Divide] .........................60
Promena USB klase [USB Settings]..........................61
Formatiranje diktafona [Format]............................63
6 Korišćenje diktafona
preko računara
Radno okruženje ..............................................65
Povezivanje sa računarom ................................67
Prekidanje veze sa računarom ................................68
Prebacivanje glasovnih datoteka na računar ....69
Korišćenje programa Windows Media Player .....70
Nazivi prozora..........................................................70
Kopiranje muzike sa CD-a........................................71
Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon.............72
Kopiranje glasovne datoteke na CD.........................75
Korišćenje programa iTunes..............................77
Nazivi prozora..........................................................77
Kopiranje muzike sa CD-a........................................78
Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon.............79
Kopiranje glasovne datoteke na CD.........................80
Korišćenje diktafona kao spoljne
memorije računara......................................81
1
2
3
4
5
6
7
7 Ostale informacije
Lista poruka upozorenja ...................................82
Rešаvаnje problemа .........................................83
Dodatna oprema (opcionalno) ..........................86
Specifikacije.....................................................87
Tehnička pomoć i podrška .................................91
SR
3
Bezbedna i pravilna upotreba
SR
4
Pre upotrebe novog diktafona
pažljivo pročitajte ovo uputstvo
kako biste bili sigurni da znate kako
da bezbedno i pravilno rukujete
njime. Čuvajte ovo uputstvo na lako
dostupnom mestu kako biste ga
i ubuduće mogli koristiti.
• Ne pokušavajte da rastavite,
popravite ili prepravite ovaj
uređaj.
• Nemojte koristiti ovaj uređaj dok
vozite (npr. bicikl, motor ili vozilo
za karting).
• Držite uređaj van domašaja dece.
• Simboli upozorenja ukazuju na
važne bezbednosne informacije.
Da biste sebe i druge zaštitili od
telesnih povreda ili oštećenja na
imovini, od presudne je važnosti
da prethodno pročitate priložena
upozorenja i informacije.
Mere opreza u vezi radio prijema:
• Prijem radio signala se razlikuje
u zavisnosti od toga gde koristite radio.
Ako je prijem slab, pomerite diktafon
do prozora i sklonite ga od električnih
proizvoda kao što su mobilni telefoni,
televizori, neonske sijalice itd.
Mere predostrožnosti
Upozorenje koje se odnosi na gubitak
podataka:
• Nemojte ostavljati diktafon na
vrelim i vlažnim mestima, na
primer u zatvorenom automobilu
pod direktnim sunčevim zracima
ili na plaži.
• Nemojte ostavljati diktafon na
vlažnim ili prašnjavim mestima.
• Pri čišćenju uređaja nemojte
koristiti organske rastvarače poput
alkohola ili razređivača.
• Ne ostavljajte diktafon na
električnim uređajima ili u njihovoj
blizini, uključujući televizore ili
frižidere.
• Izbegavajte snimanje ili
reprodukciju u blizini mobilnih
telefona i druge bežične opreme,
pošto ovakvi uređaji mogu
prouzrokovati smetnje i šum.
Ukoliko dođe do pojave šuma,
promenite mesto ili udaljite
diktafon od uređaja ovog tipa.
• Izbegavajte pesak i prašinu. Mogu
prouzrokovati trajna oštećenja.
• Izbegavajte jake vibracije ili
udarce.
• Sadržaji koji su zabeleženi
u memoriji ovog uređaja mogu da budu
uništeni ili obrisani usled pogrešne
upotrebe, kvara ili tokom popravke.
Preporučljivo je da napravite rezervne
kopije važnih snimaka i sačuvate ih na
drugim medijima, poput hard disk-a na
računaru.
• Isključuje se svaka odgovornost za
pasivne štete i štete bilo kakve vrste do
kojih je došlo usled gubitka podataka
prouzrokovanih kvarom proizvoda,
popravkom koju je izvršila treća strana,
a ne Olympus ili ovlašćeni servis
kompanije Olympus, kao i bilo kojim
drugim razlogom.
Mere opreza u vezi snimanja:
• Kompanija Olympus neće biti odgovorna
za bilo kakvo brisanje ili oštećenje
snimljenih datoteka izazvanih kvarom
diktafona ili vašeg računara.
• U skladu sa zakonom o zaštiti autorskih
prava snimljeni sadržaj ne može da se
koristi ni za šta drugo osim u privatne
svrhe bez prethodne posebne dozvole
nosioca autorskih prava.
Bezbedna i pravilna upotreba
Baterije
f Opasnost:
• Ne izlažite baterije plamenu, ne
zagrevajte ih i ne pokušavajte da
ih premostite ili rastavite.
• Nemojte čuvati baterije na
mestima gde će biti izložene
direktnoj sunčevoj svetlosti ili
visokim temperaturama, na
primer, u vrućem vozilu, blizu
toplotnog izvora itd.
f Upozorenje:
• Ne lemite olovne žice ili terminale
direktno na bateriju i ne
pokušavajte da je izmenite.
• Ne povezujte terminale =i-.
Ovo može da dovede do požara,
pregrejavanja ili strujnog udara.
• Kada nosite ili odlažete baterije,
vodite računa da ih stavite u
obezbeđenu futrolu da biste
zaštitili terminale. Ne nosite niti
čuvajte baterije sa metalnim
objektima (kao što su privesci za
ključeve).
Ukoliko se ovo upozorenje ne
poštuje, može da dođe do požara,
pregrevanja ili strujnog udara.
• Ne povezujte bateriju direktno
na izvor napajanja ili upaljač za
cigarete u automobilu.
• Bateriju ne smete stavljati sa
okrenutim terminalima = i -.
• Ukoliko tečnost iz baterije dođe
u kontakt sa očima, odmah isperite
čistom vodom i odmah se obratite
lekaru.
• Ne pokušavajte da napunite
alkalne, litijumske ili bilo koje
druge nepunjive baterije.
• Ni u kom slučaju nemojte koristiti
baterije s pocepanim ili napuklim
spoljnim omotačem.
• Baterije držite van domašaja dece.
• Ukoliko tokom korišćenja ovog
proizvoda primetite bilo šta
neobično, poput netipičnih
zvukova, toplote, dima ili mirisa
paljevine:
1 odmah izvadite baterije pazeći da
se ne opečete, i;
2 pozovite svog prodavca ili lokalnog
predstavnika kompanije Olympus.
• Ne izlažite baterije vodi. Ne
dozvolite da voda dođe u kontakt
sa terminalima.
• Ne uklanjajte i ne oštećujte
izolacioni omotač baterija.
• Ne koristite baterije ukoliko
primetite neki problem, poput
curenja, promene boje ili
deformacije.
• Ukoliko punjenje još uvek nije
završeno posle naznačenog
vremena trajanja, iskopčajte
punjač.
• Ukoliko tečnost iz baterija dođe
u kontakt sa kožom ili odećom,
odmah isperite čistom vodom.
• Držite baterije dalje od vatre.
f Oprez:
• Ne izlažite baterije jakim udarima.
• Kada koristite punjive baterije
koje nisu korišćene izvesno vreme,
obavezno ih ponovo napunite pre
upotrebe.
• Punjive baterije imaju ograničeni
radni vek. Kada se vreme upotrebe
punjive baterije skrati, zamenite
je novom čak i ako je u potpunosti
napunjena pod navedenim
uslovima.
SR
5
Priprema
Glavne karakteristike
1
Glavne karakteristike
s Ugrađeni stereo FM birač kanala.
Diktafon možete koristiti i kao
radio prijemnik (samo za model
WS-760M) (☞ str. 41).
s Diktafon sa dvojnom funkcijom
koji se može koristiti i kao digitalni
diktafon i kao digitalni muzički
plejer (samo za modele WS-760M,
WS-750M) (☞ str. 25, str. 31).
s Podržava medije za snimanje
velikog kapaciteta. Pored
ugrađene memorije takođe
možete snimati direktno na
microSD* karticu (☞ str. 19).
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
s Podržava linearni PCM format
kojim se postiže kvalitet
snimljenog zvuka jednak onome
sa CD-a (Samo za modele WS760M, WS-750M) (☞ str. 47, str 49).
s Podržava više formata snimanja,
kao što su formati MP3 (MPEG-1
Audio Layer 3) i Windows Media
Audio (WMA) (☞ str. 47, str. 49).
s Pored datoteka koje su snimljene
samim uređajem, moguća je
i reprodukcija datoteka u WAV*,
WMA i MP3 formatu koje su
preuzete sa računara.
Takođe ga možete koristiti kao
muzički plejer.
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
SR
6
s Uređaj poseduje funkciju aktivacije
glasom VCVA (Variable Control
Voice Actuator) (☞ str. 47, str. 50).
s Funkcija Low Cut Filter umanjuje
šumove koji potiču od uređaja
za klimatizaciju i druge slične
šumove prilikom snimanja
(☞ str. 47, str. 50).
s U uređaj je uključena i funkcija
usmerenog mikrofona koja
omogućava prebacivanje između
stereo snimanja sa širokim
opsegom i precizno usmerenog
s
s
s
s
s
s
s
s
snimanja (samo za model
WS-760M) (☞ str. 47, str. 50).
Uređaj ima funkcije za podešavanje
scene za snimanje i podešavanje
scene za reprodukciju kako bi
se najbolja moguća postavka
prilagodila različitim upotrebama
(☞ str. 27, str. 38, str. 47, str. 52, tr. 55).
Sadrži razne funkcije ponavljanja
(☞ str. 37, str. 47, str. 54).
Funkcija EUPHONY MOBILE
uključena je radi postizanja
prirodnog, realističnog utiska bez
posledica po kvalitet zvuka (samo
za modele WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 47, str. 53).
Možete promeniti postavke
ekvilajzera reprodukcije (samo
za modele WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 47, str. 55).
Možete da razdvojite datoteke
snimljene ovim diktafonom u
MP3 ili PCM* formatu (☞ str. 60).
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
Oznake Index i Temp omogućavaju
vam da brzo pronađete željene
lokacije (☞str. 35).
Brzina reprodukcije može se
kontrolisati po želji (☞ str. 36).
Uključivanjem ovog diktafona
direktno u USB priključak
povezujete se sa računarom. Podaci
se mogu prenositi ili čuvati bez
USB kabla ili softvera upravljačkog
programa (☞ str. 69, str. 81).
Ovaj diktafon kompatibilan je sa USB 2.0,
što omogućava brz prenos podataka na
računar.
s Ovaj uređaj poseduje funkciju
punjenja putem USB-a (samo za
modele WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 12).
s Uređaj poseduje ekran sa punim
znakovima koji ima pozadinsko
osvetljenje (LCD tabla) (☞ str. 8).
Pregled delova
1
2
4
5
6
)
(
3
*
1
8
9
0
%
-
!
@
$
#
=
7
1 Ugrađeni stereo mikrofon (L)
2 Ugrađeni stereo mikrofon (D)
3 Lampica indikatora snimanja
4 EAR utičnica (za slušalice)
5 MIC utičnica (za mikrofon)
6 Ekran (LCD tabla)
7 Ugrađeni zvučnik
8 Dugme +
9 Dugme REC (s) (snimanje)
0 Dugme 9
! Dugme –
@ Dugme LIST (lista)
Pregled delova
&
^
q
# Dugme ERASE
$ Dugme SCENE/INDEX
% Dugme OK `/MENU
^ Dugme 0
& Dugme STOP (4)
* Poklopac baterije
( Poklopac kartice
) Prorez za traku
- Prekidač POWER/HOLD
= Klizna ručica USB konektora
q USB konektor
SR
7
Pregled delova
Ekran (LCD tabla)
Prikaz liste fascikli
Za model WS-760M:
1
Za model WS-650S:
1
Kada je izabran režim [Recorder]:
2
Pregled delova
1
2
Za model WS-750M:
Kada je izabran režim [Recorder]:
1
1 Indikator medijuma za
snimanje*1,
[Recorder] indikator režima,
Indikator baterije
2 Ime fascikle
3 Indikator medijuma za snimanje*1,
[Music] indikator režima,
Indikator baterije
4 Ime fascikle
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
2
Prikaz liste datoteka
Za model WS-760M / WS-750M:
Kada je izabran režim [Recorder]:
Za model WS-760M / WS-750M:
1
Kada je izabran režim [Music]:
3
4
SR
8
2
Pregled delova
Kada je izabran režim [Music]:
Kada je izabran režim [Music]:
3
^
!
@
#
4
$
%
Za model WS-650S:
1
1
2
2
3
4
5
6
1 Indikator medijuma za snimanje*1,
Ime fascikle, indikator baterije
2 Ime datoteke
3 Indikator medijuma za snimanje*1,
ime fascikle, indikator baterije
4 Naziv datoteke
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
Prikaz datoteke
Za model WS-760M / WS-750M:
Kada je izabran režim [Recorder]:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
7
1
Pregled delova
Za model WS-650S:
&
*
8
9
0
1 Indikator medijuma za snimanje*1,
Ime datoteke, indikator baterije
2 Indikator fascikle,
Indikator režima snimanja
3 Tokom režima snimanja:
Traka indikatora preostale memorije
Tokom režima reprodukcije:
Traka indikatora reprodukcije
4 Indikator statusa snimanja /
reprodukcije
5 Datum i vreme snimka
6 [?] Indikator osetljivosti
mikrofona,
[û] Indikator VCVA,
[Æ] Indikaor glasovne
sinhronizacije,
[%] Indikator funkcije
poništavanja šuma*1,
[$] Indikator filtera za glas,
[0] Indikator Low Cut filtera,
[≤] Indikator Zoom Mic*2
SR
9
Pregled delova
1
7 [í] Indikator zaključavanja
brisanja,
[Ø] Indikator za utišavanje
zvučnika,
Broj trenutne datoteke /
Ukupan broj snimljenih
datoteka u fascikli
8 Tokom režima snimanja:
Pregled delova / napajanje
Proteklo vreme snimanja
Tokom režima reprodukcije:
Proteklo vreme reprodukcije
9 Tokom režima snimanja:
Preostalo vreme snimanja
Tokom režima reprodukcije ili
zaustavljanja:
10
Ubacivanje baterija
Ovaj diktafon može se koristiti ili sa Ni-MH
punjivim ili sa AAA alkalnim baterijama.
Za model WS-760M / WS-750M:
• Kada punite diktafon, obavezno
koristite priložene naznačene Ni-MH
punjive (BR401) baterije.
• Priložene punjive baterije nisu
u potpunosti napunjene. Pre
upotrebe baterija ili nakon
dugih perioda u kojima ih niste
upotrebljavali, preporučuje se da
ih napunite do kraja (☞ str. 12).
Trajanje datoteke
0 Indikator režima reprodukcije
! Naziv
@ Ime izvođača
# Naziv albuma
$ Proteklo vreme reprodukcije
% [∞] Indikator funkcije
EUPHONY*1
[ù] Indikator ekvilajzera*1
^ Broj trenutne datoteke / Ukupan
broj snimljenih datoteka
u fascikli
[í] Indikator zaštite od brisanja,
[Ø] Indikator za utišavanje
zvučnika
& Trajanje datoteke
* Indikator režima reprodukcije
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
*2 Samo za model WS-760M
SR
Napajanje
Za model WS-650S:
• Ovaj diktafon ne može da puni
punjive baterije.
1 Lagano pritisnite poklopac
pregrade za baterije nadole kako
bi on skliznuo i otvorio se.
Napajanje
2 Ubacite bateriju veličine AAA
sa ispravno okrenutim = i polaritetima.
1
Napajanje
3 Do kraja zatvorite poklopac
baterije tako što ćete ga
pritisnuti u smeruA, a zatim
gurnuti u smeru B.
Napomene
• Za ovaj diktafon ne mogu da se koriste
manganske baterije.
• Prilikom zamene baterija preporučuju se
AAA alkalne baterije ili Olympus Ni-MH
punjive baterije.
• Obavezno isključite diktafon pre zamene
baterija. Uklanjanje baterija dok se
diktafon koristi može da dovede do kvara,
kao što je oštećenje datoteke itd. Ukoliko
se baterije isprazne tokom snimanja,
izgubićete datoteku koju snimate zato
što sistem neće moći da zatvori zaglavlje
datoteke. Od presudne je važnosti da
promenite baterije kada vidite da je na
indikatoru napunjenosti baterije ostala
samo jedna crtica.
• Ukoliko zamena istrošenih baterija
traje duže od jednog minuta ili ukoliko
u kratkim vremenskim intervalima
ubacujete i vadite baterije, možda ćete
morati ponovo da podesite postavke za
bateriju i vreme. U tom slučaju pojaviće
se ekran [Battery]. Dodatne informacije
pogledajte u odeljku »Postavke za
bateriju« (☞ str. 12).
• Izvadite baterije ukoliko ne nameravate
da koristite diktafon tokom dužeg
vremenskog perioda.
• Kada menjate punjive baterije,
obavezno koristite Ni-MH punjive
baterije (opcionalno). Proizvodi drugih
proizvođača mogu oštetiti diktafon pa
ih treba izbegavati.
SR
11
Napajanje
Postavke za bateriju
Izaberite da biste prilagodili tipu baterije
koji koristite.
1 Zamenite baterije i uključite
diktafon.
1
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
promenili postavku.
Napajanje
Tip baterije
Napomena
• Prilikom reprodukcije glasovne/muzičke
datoteke, možda će se uspostaviti
početna vrednost diktafona zbog pada
napona baterija u zavisnosti od jačine
zvuka, čak i ukoliko se u indikatoru
napunjenosti baterije prikazuje [º].
U tom slučaju, smanjite jačinu zvuka
na diktafonu.
Punjenje povezivanjem sa
računarom putem USB-a
Za model WS-760M / WS-750M:
[Ni-MH] (õ):
Izaberite kada koristite Olympus
Ni-MH punjive baterije (BR401).
[Alkaline] (ú):
Izaberite kada koristite alkalne
baterije dostupne u prodaji.
3 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
• Ukoliko indikator »Hour« treperi
na ekranu, pogledajte odeljak
»Podešavanje vremena i datuma
[Time & Date]« (☞ str. 17).
Indikator baterije
Indikator napunjenosti baterije na
ekranu se menja kako se baterije prazne.
SR
12
• Kada se na ekranu pojavi [æ],
zamenite baterije što je pre
moguće. Kada su baterije previše
slabe, na ekranu se pojavljuje
[s] i [Battery Low], a diktafon
se isključuje.
Baterije možete puniti povezivanjem
sa USB priključkom računara. Prilikom
punjenja, propisno stavite punjive baterije
(obezbeđene) u diktafon (☞str. 10).
Nemojte puniti primarne (nepunjive)
baterije, kao što su alkalne ili
litijumske baterije. To može
da dovede do curenja baterija,
pregrevanja i kvara diktafona.
1 Pokrenite računar.
2 Pomerite kliznu ručicu USB
konektora u smeru koji pokazuje
strelica kako biste izbacili USB
konektor iz diktafona.
Napajanje
3 Proverite da li je diktafon
zaustavljen i povežite ga sa USB
portom na računaru.
Priključite USB adapter za naizmeničnu
struju (opcionalno) za napajanje
Za model WS-760M / WS-750M:
Punjenje se može vršiti priključivanjem
USB adaptera za naizmeničnu struju (A514)
(opcionalno).
Napajanje
1 Priključite diktafon na USB port
adaptera za naizmeničnu struju.
1
Na USB konektor
USB adaptera
za naizmeničnu
struju (A514)
4 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste pokrenuli punjenje.
5 Punjenje je završeno kada se
indikator baterije promeni u [¿].
2 Uključite adapter za naizmeničnu
struju u zidnu utičnicu za struju.
Vreme punjenja: približno 3 sata *
* To pokazuje približno vreme
prilikom punjenja potpuno prazne
punjive baterije do kraja na sobnoj
temperaturi. Vreme punjenja će se
menjati u zavisnosti od preostale
energije i stanja baterija.
U zidnu
utičnicu za
struju
SR
13
Napajanje
3 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste pokrenuli punjenje.
• Nemojte koristiti druge USB produžne
kablove umesto onog koji je obezbeđen.
Upotreba kablova drugih proizvođača može
dovesti do oštećenja diktafona. Nemojte
koristiti obezbeđeni USB produžni kabl sa
uređajima drugih proizvođača.
Oprez u vezi sa punjivim baterijama
1
Napajanje
• Ukoliko opcija [USB Connect] nije
podešena na [AC Adapter], na ekranu
će se neprekidno prikazivati poruka
[Please wait](☞ str. 61).
4 Punjenje je završeno kada se
indikator baterije promeni u [¿].
SR
14
Napomene
• Diktafon ne može da se puni ukoliko
računar nije uključen. Takođe ne može
da se puni kada računar nije uključen ili
kada je u stanju pripravnosti, hibernacije
ili spavanja.
• Nemojte puniti diktafon dok je priključen
USB razdelnik.
• Ubacite priloženu punjivu bateriju
i podesite opciju [Battery] na [Ni-MH].
Ako je opcija [Battery] podešena na
[Alkaline], ne možete da vršite punjenje
(☞ str. 12).
• Ne možete puniti baterije kada simbol
[ø]*1 ili [√]*2 treperi. Punite baterije na
temperaturi od 5 do 35°C.
*1 [ø]: kada je temperatura okruženja
niska.
*2 [√]: kada je temperatura okruženja
visoka.
• Kada se vreme upotrebe baterija
primetno skrati iako ste ih napunili do
kraja, zamenite ih novim baterijama.
• Obavezno gurnite USB konektor do kraja.
U suprotnom, može doći do problema
u radu diktafona.
• Koristite obezbeđeni USB produžni kabl
u zavisnosti od situacije.
Pažljivo pročitajte sledeće opise kada
koristite Ni-MH punjive baterije.
Pražnjenje:
Punjive baterije se prazne same od sebe
kada se ne upotrebljavaju. Obavezno ih
punite redovno pre upotrebe.
Radna temperatura:
Punjive baterije su hemijski proizvodi.
Efikasnost punjivih baterija može varirati
čak i kada rade u granicama preporučenog
temperaturnog opsega. To je u prirodi
takvih proizvoda.
Preporučeni temperaturni opseg:
Pri rukovanju uređajem:
0°C – 42°C
Punjenje:
5°C – 35°C
Čuvanje na duži period:
–20°C – 30°C
Upotreba punjivih baterija izvan granica
gorenavedenog temperaturnog opsega
može dovesti do pada efikasnosti i kraćeg
trajanja baterija. Da biste sprečili curenje ili
koroziju baterija, uklonite punjive baterije
iz proizvoda kada ne nameravate da ih
koristite duže vreme i čuvajte ih zasebno.
Napajanje
Uključivanje / isključivanje napajanja
Isključite diktafon kada ga ne koristite kako
biste sveli potrošnju baterije na minimum.
Postojeći podaci, postavke datuma
i vremena i podešavanja menija ostaju
sačuvani i nakon isključivanja uređaja.
• Upaliće se ekran i uključiće se napajanje.
• Funkcija nastavljanja vraća diktafon na
mesto u memoriji na kojem se zaustavio
pre poslednjeg isključenja.
Isključivanje napajanja
Povlačite klizni prekidač POWER/
HOLD u smeru koji pokazuje strelica
u trajanju od najmanje 0,5 sekundi.
• Ekran se gasi i napajanje će se isključiti.
• Funkcija nastavljanja pamti mesto
na kojem se diktafon zaustavio pre
isključivanja.
1
Napajanje
Napomene
• Ovaj diktafon dizajniran je tako da baterije
puni do kraja bez obzira na njihov nivo
preostale energije. Međutim, za optimalne
rezultate pri punjenju novih punjivih
baterija ili baterija koje duže vreme
(više od jednog meseca) nisu korišćene,
preporučuje se da baterije 2 do 3 puta prvo
napunite do kraja i zatim ih ispraznite.
• Kada odlažete punjive baterije, uvek se
pridržavajte lokalnih zakona i propisa.
Obratite se lokalnom centru za reciklažu
kako biste se upoznali sa propisnim
metodama odlaganja.
• Ako Ni-MH punjive baterije nisu ispražnjene
do kraja, zaštitite se od kratkog spoja (npr.
oblepljivanjem kontakata) pre odlaganja.
Za korisnike u Nemačkoj:
Kompanija Olympus ima ugovor sa
asocijacijom GRS (Asocijacija za odlaganje
baterije) u Nemačkoj kako bi obezbedila
odlaganje baterije koje nije štetno po
životnu sredinu.
Režim štednje energije
Ako je diktafon uključen i zaustavi se na
10 minuta ili duže (standardna vrednost),
ekran se gasi i uređaj prelazi u režim
štednje energije (☞ str. 57).
• Pritisnite bilo koje dugme da biste
izašli iz režima štednje energije.
Uključivanje napajanja
Kada je diktafon isključen, pomerite
klizni prekidač POWER/HOLD u smeru
koji pokazuje strelica.
SR
15
HOLD
Ako diktafon prebacite u režim HOLD, trenutna podešavanja će biti sačuvana a sva dugmad
će biti onemogućena. Ova funkcija je korisna ukoliko nosite diktafon u torbi ili džepu. Takođe
možete da je zaustavite kako biste sprečili nezgode tokom snimanja.
Aktiviranje režima HOLD
1
Pomerite klizni prekidač POWER/
HOLD u položaj [HOLD].
Izlazak iz režima HOLD
Pomerite klizni prekidač POWER/
HOLD u položaj A.
HOLD
• Kada se na ekranu prikaže poruka [Hold],
diktafon je postavljen na režim HOLD.
SR
16
Napomene
• Ako pritisnete bilo koje dugme u režimu HOLD, časovnik na ekranu treperi 2 sekunde,
međutim diktafon se neće aktivirati.
• Ako se režim HOLD primeni tokom reprodukcije (snimanja), operacija se onemogućava,
a stanje reprodukcije (snimanja) ostaje nepromenjeno (Kad se reprodukcija završi ili kad se
završi snimanje zbog toga što je preostala memorija iskorišćena, diktafon će se zaustaviti).
Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]
Ako prethodno podesite vreme i datum,
informacije o vremenu snimanja datoteke
se automatski skladište za svaku datoteku.
Prethodno podešavanje vremena i datuma
omogućava lakše upravljanje datotekama.
• Po istoj proceduri, pritisnite dugme
9 ili 0 da biste odabrali sledeću
stavku, a zatim je podesite pritiskom
na dugme + ili −.
• Možete da se prebacujete između
12-časovnog i 24-časovnog ekrana
tako što ćete pritisnuti dugme LIST
tokom podešavanja časova i minuta.
Primer: 10:38 PM
10:38 PM
(Prvobitna
postavka)
22:38
• Možete da izaberete redosled za
»Month«, »Day« i »Year« tako što
ćete pritisnuti dugme LIST tokom
podešavanja.
Primer: July 15, 2010
7M 15D 2010Y
(Prvobitna
postavka)
1
Podešavanje vremena i datuma
Kad budete koristili diktafon prvi
put posle kupovine ili kad ubacite
baterije, pri čemu uređaj nije dugo
korišćen, pojaviće se poruka
[Set Time & Date]. Kad treperi »Hour«,
izvršite konfigurisanje iz Koraka 1.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izvršili podešavanje.
15D 7M 2010Y
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
Dugme LIST
2010Y 7M 15D
3 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
1 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste izabrali stavku koju želite
da podesite.
• Izaberite između sledećih stavki
onu koja treperi: »Hour«, »Minute«,
»Year«, »Month« i »Day«.
• Časovnik počinje s radom od
podešenog datuma i vremena.
Pritisnite dugme OK `/MENU
u skladu sa signalom za vreme.
Napomena
• Ukoliko pritisnete dugme OK `/MENU
tokom operacije konfigurisanja, diktafon
će sačuvati stavke koje su podešene do
tog trenutka.
SR
17
Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]
Promena vremena i datuma
1
Dok se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, pritisnite i zadržite
dugme STOP (4) da bi se na ekranu
prikazalo [Time & Date] i [Remain].
Ukoliko trenutne vrednosti za vreme
i datum nisu tačne, podesite ih
koristeći dolenavedenu proceduru.
Podešavanje vremena i datuma
Dugme STOP (4 )
1 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
OK `/MENU.
• Na ekranu će se pojaviti meni
(☞ str. 47).
2 Pritisnite dugme + ili − kako
biste izabrali karticu
[Device Menu].
• Prikaz menija možete promeniti
pomeranjem kursora na kartici
za postavke.
18
• [Device Menu] će se pojaviti na
ekranu.
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali [Time & Date].
5 Pritisnite dugme OK `/MENU
ili 9.
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
SR
3 Pritisnite dugme OK `/MENU ili
9 da biste pomerili kursor na
stavku koju želite da podesite.
• [Na ekranu će se pojaviti
[Time & Date].
• Indikator »Hour« će treperiti na ekranu,
označavajući početak procesa
konfigurisanja vremena i datuma.
Sledeći koraci su isti kao prva tri koraka
odeljka »Podešavanje vremena
i datuma [Time & Date]« (☞ str. 17).
6 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
Umetanje i vađenje microSD kartice
Za model WS-760M / WS-750M:
Termin »microSD« koji se koristi u uputstvu
za korišćenje odnosi se i na microSD i na
microSDHC kartice. Ovaj diktafon može
da se koristi sa microSD karticama koje se
mogu naći u prodaji, kao i sa ugrađenom
memorijom.
• Ubacivanje microSD kartice na
pogrešan način ili pod pogrešnim
uglom može da ošteti kontakt ili da
prouzrokuje zaglavljivanje kartice.
• Ukoliko microSD kartica nije ubačena
do kraja, podaci možda neće biti
zapisani na kartici.
3 Zatvorite poklopac kartice do kraja.
1 Kada se diktafon nalazi u režim
u zaustavljanja, otvorite
poklopac kartice.
• Kada ubacite microSD karticu,
prikazaće se ekran za promenu
medijuma za snimanje.
2 Okrenite microSD karticu na
odgovarajuću stranu i ubacite
je u ležište za karticu, onako
kao što je prikazano na slici.
1
Umetanje i vađenje microSD kartice
Umetanje microSD kartice
4 Kada za snimanje koristite
karticu, pritisnite dugme + ili −
i izaberite [Yes].
• Ubacite microSD karticu držeći je pravo.
5 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
SR
19
Umetanje i vađenje microSD kartice
1
Napomene
• Moguće je da se medijum za snimanje
prebaci na ugrađenu memoriju
(☞ str. 47, str. 57).
• U nekim slučajevima, microSD kartice
koje su formatirane (pokrenute) na
nekom drugom uređaju, na primer
računaru, neće biti prepoznate. Obavezno
ih pre upotrebe formatirajte na ovom
diktafonu (☞ str. 63).
Umetanje i vađenje microSD kartice
Vađenje microSD kartice
1 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, otvorite poklopac
kartice.
2 Gurnite karticu ka unutra da
biste je oslobodili, a zatim joj
dopustite da delimično izađe.
• Kad se nađe izvan ležišta, kartica
se može bezbedno izvaditi.
• Ukoliko izbacite microSD card kada
je memorija podešena na [microSD
Card], memorija automatski prelazi
na [Built-in Memory].
SR
20
3 Zatvorite poklopac kartice do kraja.
Napomene
• Brzo povlačenje prsta nakon guranja
microSD kartice unutra može da
prouzrokuje njeno naglo izbacivanje
iz ležišta.
• Pre nego što ubacite microSD karticu,
isključite funkciju zaštite od zapisivanja.
Posetite Olympus web lokaciju da
biste saznali za koje microSD kartice je
potvrđeno da su kompatibilne sa ovim
diktafonom.
• Diktafon možda neće ispravno
prepoznati neke microSD kartice koje
nisu kompatibilne sa ovim diktafonom.
• U slučaju kada microSD kartica ne može
da se prepozna, uklonite karticu, a zatim
je ponovo ubacite da vidite da li ovaj
diktafon prepoznaje karticu.
• Performanse obrade na microSD kartici
se umanjuju prilikom velikog broja
ponovljenih zapisivanja i brisanja. U tom
slučaju formatirajte microSD karticu
(☞ str. 63).
Operacije ekrana [Home]
Za model WS-760M / WS-750M:
Kao što ovaj diktafon možete koristiti kao
diktafon i muzički plejer, možete ga koristiti
i kao radio*.
* Samo za model WS-760M.
Kada je izabrana opcija [Recorder]:
Diktafon se prebacuje u režim
[Recorder]. Moći ćete da snimate
i reprodukujete datoteke snimljene
na ovom diktafonu (☞ str. 25, str. 31).
1
Dugme LIST
Kada je izabrana opcija [Music]:
Diktafon se prebacuje u režim [Music],
pri čemu možete da reprodukujete
muzičke datoteke koje su prebačene
na diktafon (☞ str. 31).
1 Pritisnite dugme LIST više puta
da biste prikazali ekran [Home].
Operacije ekrana [Home]
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
• [Home] će se pojaviti na ekranu.
Kada je izabrana opcija [FM Radio]*:
Diktafon se prebacuje u režim [FM
Radio], pri čemu možete da primate
FM radio signale(☞ str. 41, str. 42).
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali režim.
* Samo za model WS-760M
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Napomena
• Tokom snimanja ne možete da promenite
režim a da prethodno ne zaustavite
diktafon.
SR
21
Napomene o fasciklama
Ugrađena memorija ili microSD kartica mogu da se koriste kao medijumi za snimanje
(samo za modele WS-760, WS-750M). Glasovne datoteke i muzičke datoteke podeljene su
u fascikle za snimanje glasa
i fascikle za reprodukciju muzike, koje su organizovane u strukturu oblika stabla i snimljene.
Osnovni podaci o fasciklama za snimanje glasa
1
[Folder A] – [Folder E] u okviru fascikle [Recorder] su fascikle za snimanje glasa. Kada
snimate pomoću ovog diktafona, izaberite jednu od ovih pet fascikli, a zatim izvršite
snimanje.
Napomene o fasciklama
Home
Režim možete promeniti
na ekranu [Home]
(Samo za modele
WS-760M, WS-750M).
Diktafon
Fascikla
Datoteka
Fascikla A
001
Fascikla B
002
Fascikla C
003
004
Fascikla D
Fascikla E
200
Postaje odredište za snimanje
pomoću mikrofona.
Radio
Folder
Svaka fascikla može da čuva
najviše 200 datoteka.
Kada snimate sa radija, snimci se automatski
čuvaju u fascikli [Radio Folder] (Samo za model
WS-760M).
SR
22
Napomena
• Datoteke i fascikle smeštene u fascikli [Recorder] neće biti prikazane na diktafonu.
Napomene o fasciklama
Osnovni podaci o fascikli za reprodukciju muzike
Za model WS-760M/WS-750M:
Prilikom prenošenja muzičkih datoteka na uređaj pomoću programa Windows Media Player,
automatski se kreira fascikla u fascikli za reprodukciju muzike, čija je struktura prikazana na donjoj
slici. Muzičke datoteke koje se nalaze u istoj fascikli mogu da se pregrupišu u željeni raspored
i ponovo reprodukuju (☞ str. 59).
Prvi sloj
Muzika
Drugi sloj
Izvođač 01
Album 01
Izvođač 02
Album 02
001
002
Napomene o fasciklama
Home
1
003
Izvođač 03
Album 03
004
200
Svaka fascikla može
da čuva najviše
200 datoteka.
U okviru fascikle [Music] može da se kreira do
300 fascikli, uključujući fasciklu [Music].
Fascikla
SR
Datoteka
23
Izbor fascikli i datoteka
Zamenite fascikle dok je stavka zaustavljena ili se reprodukuje. Za informacije o strukturi fascikli
po slojevima pogledajte odeljak »Napomene o fasciklama« (☞ str. 22, str. 23).
[Home] ekran*
Operacija sa fasciklama za snimanje glasa
1
Izbor fascikli i datoteka
Primer:
WS-760M
Prikaz liste
fascikli
Prikaz liste
fascikli
(Prvi sloj)
Prikaz liste
fascikli
(Drugi sloj)
Pomeranje kroz nivoe
} Vrati se: dugme LIST
Kada god pritisnete ovo dugme, bićete
vraćeni naviše za jedan nivo. Prikazom
liste može da se upravlja pomoću
dugmeta 0.
• Kada pritisnete i zadržite dugme LIST
dok se krećete kroz hijerarhiju fascikli,
vratićete se na prikaz datoteke.
{ Nasatvi: dugme OK `/MENU
24
Prikaz datoteke
Operacija sa fasciklama za reprodukciju muzike*
Prikaz liste
fascikli
SR
Prikaz liste
datoteka
Kada god pritisnete ovo dugme, otvara
se fascikla ili datoteka koja je izabrana
u prikazu liste i prelazi se na jedan
nivo niže.
• Ekranom prikaza liste može da se
upravlja pomoću dugmeta 9.
+ Dugme + ili −
Izaberite fasciklu ili datoteku.
Prikaz liste
datoteka
Prikaz datoteke
[Home] ekran*:
Omogućava promenu režima diktafona
(☞ str. 21).
Prikaz datoteke:
Prikazuju se informacije o izabranoj
datoteci. Prelazi u režim pripravnosti.
Prikaz liste:
Prikazuju se fascikle i datoteke snimljene
na ovom diktafonu.
* Samo za modele WS-760M, WS-750M
Osnovni podaci o snimanju
Snimanje
Pre početka snimanja izaberite jednu od
fascikli od [&] do [*]. Ovih pet fascikli mogu
selektivno da se koriste za različite vrste
snimaka; na primer, fascikla [&] može da se
koristi za skladištenje privatnih informacija,
dok fascikla ['] može da bude namenjena
čuvanju poslovnih informacija.
Dugme REC (s)
3 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste prekinuli snimanje.
2
Snimanje
Dugme STOP (4)
a Režim snimanja
b Traka indikatora preostale memorije
c Proteklo vreme snimanja
d Preostalo vreme snimanja
e Pokazivač nivoa snimanja (menja
se u zavisnosti od nivoa snimanja
i postavki funkcija snimanja)
• [Rec Mode] nije moguće promeniti
u pasivnom režimu snimanja ili u toku
snimanja. Konfigurišite ovu postavku
dok je diktafon zaustavljen
(☞ str. 47, str. 49).
• [¶] će se pojaviti na ekranu.
Za model WS-760M/WS-750M:
• Ako u režimima koji nisu režim
[Recorder] pritisnete dugme REC (s),
pojaviće se poruka [Cannot record in
this folder]. Vršite snimanje samo pošto
podesite režim [Recorder] na ekranu
[Home] (☞ str. 21).
• Pomoću modela WS-760M možete
da snimate sa FM radija u režimu [FM
Radio] (☞ str. 46).
1 Izaberite fasciklu za snimanje
(☞ od str. 22 do str. 24).
2 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
• Lampica indikatora snimanja svetli,
a na ekranu se prikazuje [´].
• Okrenite mikrofon u pravcu izvora
koji želite da snimite.
a
b
c
d
e
f
f Dužina datoteke
Napomene
• Da biste obezbedili da ne izgubite
početak snimanja, snimajte tek nakon
što se uverite da lampica indikatora
snimanja svetli i proverite indikator
režima na ekranu.
• Kada je preostalo vreme za snimanje
kraće od 60 sekundi, lampica indikatora
snimanja počinje da treperi. Kako se
preostalo vreme za snimanje smanjuje
na 30 ili 10 sekundi, indikator trepće brže.
• [Folder Full] će se pojaviti na ekranu
kada snimanje više ne može da se obavlja.
Izaberite drugu fasciklu ili izbrišite
nepotrebne datoteke pre nego što
počnete sa snimanjem (☞ str. 39).
• [Memory Full] će se pojaviti kada se
memorija popuni. Izbrišite datoteke
koje vam nisu potrebne pre nego što
nastavite sa snimanjem (☞ str. 39).
SR
25
Snimanje
2
Snimanje
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Preporučujemo da pre snimanja
formatirate medijum za snimanje
u diktafonu (☞ str. 47, str. 63).
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
potvrdite da je medijum za snimanje
[Built-in Memory] ili [microSD Card]
da ne bi došlo do greške (☞ str. 47, str. 57).
• Ako pritisnete dugme REC (s) kada je
izabrana bilo koja druga funkcija osim
funkcije snimanja, prikazuje se poruka
[Cannot record in this folder]. Izaberite
jednu od fascikli od [Folder A] do
[Folder E] i ponovo započnite snimanje.
Postavke u vezi sa snimanjem
[Mic Sense]
(☞ str. 47,
str. 49)
Podešava osetljivost
snimanja.
[Rec Mode] *1
(☞ str. 47,
str. 49)
Podešava brzinu snimanja
za svaki format snimanja.
[Zoom Mic] *2
(☞ str. 47,
str. 50)
Podešava usmerenost
ugrađenog stereo mikrofona
[Low Cut Filter]
(☞ str. 47,
str. 50)
Ova funkcija može da
smanji šum klima-uređaja,
projektora i ostalih aparata.
[VCVA]
(☞ str. 47,
str. 50)
Podešava graničnu vrednost
za funkciju aktivacije glasom
(VCVA).
[V-Sync. Rec]
(☞ str. 47,
str. 51)
Podešava početni nivo za
snimanje sa glasovnom
sinhronizacijom.
[Rec Scene]
(☞ str. 47,
str. 52)
Podešava postavke
za snimanje tako da
odgovaraju uslovima
snimanja ili okruženju.
*1 Za model WS-760M (U režimu [FM Radio]
možete da izmenite jedino format
datoteke od svih [Rec Mode] postavki).
*2 Samo za model WS-760M.
SR
26
Pauziranje
Dok je diktafon u režimu snimanja
pritisnite dugme REC (s).
• [≠] će se prikazati na ekranu.
• Vremensko ograničenje će isteći
60 minuta nakon što je diktafon
ostavljen na [Rec Pause].
Nastavak snimanja:
Ponovo pritisnite dugme REC (s).
• Snimanje se nastavlja od dela na kome
je prekinuto.
Za brzu proveru snimljenog sadržaja
Dok je diktafon u režimu snimanja,
pritisnite dugme OK `/MENU.
• [•] će se prikazati na ekranu.
• Kada je u režimu [Recorder],
reprodukovaće se poslednja datoteka
snimljena pomoću mikrofona.
• Kada je u režimu [FM radio], diktafon se
automatski prebacuje u režim [Recorder]
pri čemu se reprodukuje poslednja
datoteka snimljena sa FM radija.
Snimanje
Slušanje tokom snimanja
Ako uključite slušalice u EAR utičnicu
za slušalice na diktafonu pre nego što
započnete snimanje, možete da slušate
zvuk koji se trenutno snima. Jačina kontrole
snimanja može da se podesi pritiskom na
dugme + ili −.
Priključite slušalice u EAR utičnicu za
slušalice na diktafonu.
Izmena scene za snimanje
[Rec Scene]
Postavke za snimanje možete lako da
izmenite izborom scene koja najbolje
odgovara vašim potrebama (☞ str. 47, str. 52).
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
2
• Preko slušalica se čuje zvuk koji se
trenutno snima na diktafon.
Snimanje
Dugme SCENE/INDEX
U EAR utičnicu
1 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
SCENE/INDEX.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali opciju [Rec Scene].
Napomene
• Dugme za jačinu zvuka ne može se
koristiti za podešavanje nivoa snimka.
• NEMOJTE puštati zvuk previše glasno
kada koristite slušalice. Preglasan zvuk
može da dovede do gubitka sluha.
• Nemojte ostavljati slušalice u blizini
mikrofona jer se na taj način može
prouzrokovati mikrofonija.
• Kada je tokom snimanja povezan spoljni
zvučnik, postoji rizik od mikrofonije.
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali scenu za snimanje.
5 Pritisnite dugme OK `/MENU.
SR
27
Snimanje
Preporučene postavke na osnovu uslova snimanja
Diktafon je prvobitno postavljen u režim [ST XQ] (WMA format) tako da odmah po kupovini
možete da pravite stereo snimke visokog kvaliteta. Moguće je detaljno konfigurisati različite
funkcije vezane za snimanje kako bi se izvršilo prilagođavanje uslovima snimanja. U sledećoj
tabeli prikazane su preporučene postavke za neke primere uslova snimanja.
Preporučene postavke
Uslovi
snimanja
2
Snimanje
Predavanja
u velikim
prostorijama.
[Rec Mode]
(☞ str. 47, str. 49)
[Mic Sense]
(☞ str. 47, str. 49)
[Low Cut Filter]
(☞ str. 47,
str. 50)
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [ST XQ]
[Zoom Mic]*1
(☞ str. 47,
str. 50)
[+6]
[High] (Visoko)
Konferencije sa
velikom masom
ljudi.
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [ST XQ]
[On]
Sastanci i poslovni
[MP3]: [128kbps]
pregovori sa
[WMA]: [ST XQ]
malim brojem
ljudi.
[Middle] (Srednje)
Diktiranje sa puno
pozadinskog
[WMA]: [HQ]
šuma.
[Low] (Nisko)
Muzika, cvrkut
ptica i zvukovi
železnice.
Podesite osetljivost
mikrofona u skladu
sa jačinom zvuka
koji se snima.
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
[Off]
[Off]
*1 Samo za model WS-760M. *2 Samo za modele WS-760M, WS-750M.
*3 Samo za model WS-650S.
Datoteke snimljene na ovom diktafonu nazive dobijaju automatski.
WS76 0001 .WMA
1
SR
28
2
3
1 Korisničko ime:
Naziv koji je određen na diktafonu.
2 Broj datoteke:
Broj datoteke se dodeljuje uzastopno
bez obzira na promene u mediju za
snimanje.
3 Tipovi datoteka:
To su tipovi datoteka u okviru imena
datoteka koji ukazuju na format
prilikom snimanja pomoću ovog
uređaja.
• Linearni PCM format* .WAV
• MP3 format .MP3
• WMA format .WMA
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
Snimanje
Snimanje pomoću spoljnog
mikrofona ili drugih uređaja
Moguće je povezati spoljni mikrofon i druge
uređaje za snimanje zvuka. Povezivanje
izvršite na odgovarajući način za uređaj koji
će se koristiti.
• Nemojte da uključujete i isključujete
uređaje iz priključka diktafona dok traje
snimanje.
U MIC utičnicu
Primenjivi spoljni mikrofoni
(opcionalno) (☞ str. 86)
Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog prečnika
omogućuje osetljivo stereo snimanje.
Mikrofon sa 2 kanala (za sve smerove):
ME30W
Ovo su izuzetno osetljivi mikrofoni za
sve smerove koji koriste napajanje,
pogodni za snimanje muzičkih numera.
Kompaktni mikrofon-štap
(jednosmeran): ME31
Usmereni mikrofoni su korisni, na
primer, za snimanje pesme ptica
na otvorenom prostoru.
Izuzetno osetljiv mono mikrofon
(jednosmeran) sa otklanjanjem šuma:
ME52W
Ovaj mikrofon se koristi za snimanje
zvuka sa veće razdaljine uz maksimalno
smanjenje šuma iz okoline.
Mikrofon – bubica (za sve smerove):
ME15
Mali, neupadljivi mikrofon koji se može
prikačiti na odeću.
2
Snimanje
Snimanje sa spoljnim mikrofonom:
Uključite spoljni mikrofon u MIC
utičnicu diktafona.
Kompaktni zum mikrofon
(jednosmeran): ME32
Mikrofon je ugrađen na stativu što mu
omogućava da se postavi na sto radi
snimanja konferencija ili predavanja
sa veće razdaljine.
Mikrofon za telefon: TP7
Mikrofon u vidu »bubice«, koji se stavlja
u uho tokom telefoniranja. Za jasne
snimke telefonskih razgovora.
Napomene
• Ugrađeni mikrofon će prestati da radi
ukoliko se u MIC utičnicu diktafona
uključi spoljni mikrofon.
• Mogu da se koriste i mikrofoni sa
podržanim napajanjem za dodatnu
komponentu.
• Ako se eksterni stereo mikrofon
koristi dok je [Rec Mode] podešen na
jednotonski režim snimanja, zvuk će biti
snimljen samo u kanal L (☞ str. 47, str. 49).
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi
dok je [Rec Mode] podešen na stereo
režim snimanja, biće omogućeno samo
snimanje pomoću mikrofona iz kanala L
(☞ str. 47, str. 49).
SR
29
Snimanje
2
Snimanje zvuka drugih uređaja
pomoću ovog diktafona:
Snimanje zvuka ovog diktafona
pomoću drugih uređaja:
Zvuk može da se snimi tako što se izvrši
povezivanje preko terminala audio izlaza
(priključak za slušalice) drugog uređaja
i MIC utičnice diktafona pomoću kabla
za povezivanje KA333 (opcionalno) radi
presnimavanja.
Zvuk ovog diktafona može da se snimi na
drugim uređajima ukoliko je povezivanje
izvršeno preko terminala audio ulaza
(utičnice za mikrofon) tih drugih uređaja
i EAR utičnice ovog diktafona, pri čemu
se za presnimavanje koristi kabl KA333
(opcionalno).
Snimanje
U MIC
utičnicu
U terminal audio
izlaza drugih
uređaja
U EAR
utičnicu
U terminal audio
ulaza drugih
uređaja
Napomena
• Detaljni nivoi ulaznog signala ne mogu
se podesiti pomoću ovog diktafona. Kad
povežete spoljne uređaje, izvršite probno
snimanje, a zatim podesite nivo izlaza
spoljnih uređaja.
SR
30
Napomena
• Kada podesite različite postavke
za kvalitet zvuka koje se odnose na
reprodukciju na diktafonu, promeniće se
i izlazni audio signal u EAR priključku
(☞ str. 47, str. 53, str. 54, str. 55).
Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija
Diktafon može da reprodukuje datoteke
u formatima WAV*, MP3 i WMA. Da biste
reprodukovali datoteku snimljenu drugim
uređajem, potrebno je da je prenesete
(kopirate) sa računara.
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
Dugme STOP (4)
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
• Kada želite da reprodukujete
datoteku prenešenu sa računara,
podesite diktafon u režim [Recorder]
ili [Music] u zavisnosti od toga gde ste
tu datoteku prebacili.
• Ako želite da reprodukujete snimljenu
datoteku, podesite diktafon u režim
[Recorder] (☞ str. 21).
1 Izaberite fasciklu u kojoj se
nalaze datoteke za reprodukciju
(☞ str. 22 do str. 24).
• [•] će se prikazati na ekranu.
a
b
c
d
e
a Indikator medijuma za snimanje*,
Ime datoteke
b Indikator fascikle
c Traka indikatora reprodukcije
d Proteklo vreme reprodukcije
e Trajanje datoteke
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
3
Reprodukcija
Za model WS-760M/WS-750M:
2 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste pokrenuli reprodukciju.
3 Pritisnite dugme + ili – da biste
podesili prigodnu jačinu zvuka.
• Jačina zvuka može da se podešava
u opsegu od [00] do [30].
4 Pritisnite dugme STOP (4)
kada poželite da prekinete
reprodukciju.
• [¶] će se pojaviti na ekranu.
• Ovo će zaustaviti datoteku koja se
reprodukuje na tom mestu. Kada
je aktivirana funkcija nastavljanja
registruje se mesto na kom je
datoteka zaustavljena, čak i ako se
uređaj isključi. Kada se sledeći put
uključi uređaj, reprodukcija može
da se nastavi na mestu gde
je registrovano zaustavljanje.
SR
31
Reprodukcija
Postavke u vezi sa reprodukcijom
Za model WS-760M/WS-750M:
Ako je snimljeni zvučni
[Noise Cancel]*1 zapis teško razumljiv usled
(☞ str. 47,
izraženog pozadinskog šuma,
str. 53)
podesite nivo poništavanja
šuma (Noise Cancel).
3
Reprodukcija
[EUPHONY]*2
(☞ str. 47,
str. 53)
Postavka EUPHONY može da
se po želji podesi na jednu od
četiri faze.
[Play Mode]
(☞ str. 47,
str. 54)
Možete izabrati režim
reprodukcije koji vam
najviše odgovara.
[Voice Filter]*1
(☞ str. 47,
str. 54)
Ovaj diktafon poseduje
funkciju filtera za glas
(Voice Filter) koja uklanja
tonove niske i visoke
frekvencije tokom
standardne, ubrzane ili
usporene reprodukcije
i tako omogućava čistu
i jasnu reprodukciju glasa.
[Equalizer]*2
(☞ str. 47,
str. 55)
Ako promenite postavke
ekvilajzera, možete uživati
u muzici uz omiljeni kvalitet
zvuka.
[Skip Space]
(☞ str. 47,
str. 55)
Dužina intervala preskoka
se može podesiti.
[Play Scene]
(☞ str. 47,
str. 55)
Postavke reprodukcije
koje izaberete mogu da se
sačuvaju kako bi se koristili
za različite odgovarajuće
kvalitet zvuka i metode
reprodukcije.
*1 Može se koristiti jedino u režimu [Recorder].
*2 Može se koristiti jedino u režimu [Music].
SR
32
Za model WS-650S:
[Play Mode]
(☞ str. 47,
str. 54)
Možete izabrati režim
reprodukcije koji vam najviše
odgovara.
[Voice Filter]
(☞ str. 47,
str. 54)
Ovaj diktafon poseduje
funkciju filtera za glas (Voice
Filter) koja uklanja tonove
niske i visoke frekvencije
tokom standardne, ubrzane
ili usporene reprodukcije
i tako omogućava čistu
i jasnu reprodukciju glasa.
[Skip Space]
(☞ str. 47,
str. 55)
Dužina intervala preskoka
se može podesiti.
[Play Scene]
(☞ str. 47,
str. 55)
Postavke reprodukcije
koje izaberete mogu da se
sačuvaju kako bi se koristili
za različite odgovarajuće
kvalitet zvuka i metode
reprodukcije.
Reprodukcija preko slušalica
Slušalice mogu da se uključe u EAR utičnicu
na diktafonu radi preslušavanja.
• Kada se koriste slušalice, zvučnik
diktafona će biti isključen.
U EAR
utičnicu
Napomene
• Da biste izbegli iritaciju uha, pre nego što
stavite slušalice smanjite jačinu zvuka.
• Kada slušate reprodukciju preko slušalica,
nemojte previše da pojačavate jačinu
zvuka. Preglasan zvuk može da dovede do
oštećenja i privremenog ili trajnog gubitka
sluha.
Reprodukcija
Premotavanje unapred
Premotavanje unazad
Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja u prikazu datoteke,
pritisnite i zadržite dugme 9.
Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja u prikazu datoteke,
pritisnite i zadržite dugme 0.
• [ß] će se pojaviti na ekranu.
• Ako pustite dugme 9, zaustaviće se.
Pritisnite dugme OK `/MENU da biste
nastavili reprodukciju tamo gde
je zaustavljena.
• [™] će se prikazati na ekranu.
• Ako pustite dugme 0, zaustaviće se.
Pritisnite dugme OK `/MENU da biste
nastavili reprodukciju tamo gde j
e zaustavljena.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite i zadržite
dugme 9.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite i zadržite
dugme 0.
• Kada pustite dugme 9 diktafon će
nastaviti standardnu reprodukciju.
• Ukoliko u sredini datoteke postoji oznaka
Index ili Temp, diktafon će se zaustaviti
na toj lokaciji (☞ str. 35).
• Diktafon se zaustavlja kada dođe do kraja
datoteke. I dalje držite dugme 9 da
biste nastavili reprodukciju od početka
sledeće datoteke.
• Kada pustite dugme 0 diktafon će
nastaviti standardnu reprodukciju.
• Ukoliko u sredini datoteke postoji oznaka
Index ili Temp, diktafon će se zaustaviti na
toj lokaciji (☞ str. 35).
• Diktafon se zaustavlja kada dođe do
početka datoteke. I dalje držite dugme
0 da biste nastavili reprodukciju od
kraja prethodne datoteke.
3
Reprodukcija
SR
33
Reprodukcija
Pronalaženje početka datoteke
Osnovni podaci o muzičkim datotekama
U slučajevima kada diktafon ne može da
reprodukuje muzičke datoteke koje nisu
prenesene na njega, proverite da li su brzina
uzorka i brzina protoka u opsegu u kom je
reprodukcija moguća. Kombinacije brzina
uzorka i brzina protoka za muzičke datoteke
koje diktafon može da reprodukuje date su
u nastavku.
3
Kada se diktafon nalazi
u režimu zaustavljanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme 9.
Reprodukcija
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme 0.
44,1 kHz
16 bita
MP3
format
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz
Od 8 kb/s do 320
kb/s
WMA
format
8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Od 5 kb/s do 320
kb/s
• Diktafon prelazi na početak trenutne
datoteke.
• Diktafon prelazi na početak prethodne
datoteke. Ako se diktafon zaustavi na
sredini datoteke, vratite se na početak
datoteke.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme 0
dvaput.
• Diktafon prelazi na početak prethodne
datoteke.
34
Brzina protoka
WAV*
format
• Diktafon prelazi na početak sledeće
datoteke.
Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme 0.
SR
Format
Frekvencija
datoteke uzorkovanja
Napomene
• Kada tokom reprodukcije pređete
na početak datoteke, diktafon će se
zaustaviti na mestu gde se nalaze oznake
Index i Temp. Oznake Index i Temp biće
preskočene ako ovu radnju izvršite
u režimu zaustavljanja (☞ str. 35).
• Kada je opcija [Skip Space] podešena na
neku drugu vrednost a ne na [File Skip],
diktafon će izvršiti preskok unapred ili
unazad za naznačeno vreme, a zatim
započeti reprodukciju (☞ str. 47, str. 55).
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
• MP3 datoteke s promenljivom brzinom
protoka podataka (gde brzine protoka
konverzije mogu da variraju) možda
neće moći da se reprodukuju na
adekvatan način.
• U slučaju WAV datoteka, ovaj diktafon
može da reprodukuje samo one koje su
u linearnom PCM formatu. Druge WAV
datoteke ne mogu da se reprodukuju.
• Ovaj diktafon je kompatibilan sa
Microsoft Corporation DRM9, ali ne i sa
DRM10 formatom.
• Čak i ako diktafon može da reprodukuje
dati format datoteke, može da se desi
da ne bude kompatibilan sa svim
šifrovanjima tog formata.
Reprodukcija
Postavljanje oznake Index ili Temp
Kada postavite oznake Index i Temp,
potrebni segment koji želite da preslušate
možete s lakoćom pronaći pomoću
komandi za premotavanje unapred, unazad
i preskakanje. Oznake Index moguće je
postaviti samo na datoteke koje su snimljene
diktafonima kompanije Olympus, ali umesto
toga mogu se postaviti oznake Temp
radi privremenog memorisanja željenih
segmenata.
Dugme SCENE/INDEX
1 Pronađite oznaku Index ili Temp
koju želite da uklonite.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste izabrali oznaku Index ili
Temp koju želite da izbrišete.
3
3 Dok se na ekranu na približno
2 sekunde prikazuje broj oznake
Index ili Temp, pritisnite dugme
ERASE.
• Oznaka Index ili Temp je izbrisana.
Reprodukcija
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
Brisanje oznake Index ili Temp
1 Kada se diktafon nalazi
u režimu snimanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme
SCENE/INDEX.
• Na ekranu se prikazuje broj i sistem
postavlja oznaku Index ili Temp.
• Nakon postavljanja oznake Index
ili Temp, reprodukcija ili snimanje
se nastavlja, tako da na sličan način
možete da dodate nove oznake Index
ili Temp na drugim segmentima.
• Brojevi oznaka Index ili Temp koji
slede nakon obrisane oznake Index
ili Temp, automatski se pomeraju
za jedan.
Napomene
• Oznake Temp su privremenog karaktera,
tako da će biti automatski izbrisane ako
prenesete datoteku na računar ili je
premestite pomoću računara.
• Datoteka može da primi do 16 oznaka
Index i Temp. Ako pokušate da postavite
više od 16 oznaka Index ili Temp, na
ekranu će se prikazati poruka [Index Full]
za oznake Index i poruka [Temp Mark
Full] za oznake Temp.
• U zaštićenoj datoteci nije moguće
postavljati ili brisati oznake Index ili Temp
(☞ str. 47, str. 49).
SR
35
Reprodukcija
Promena brzine reprodukcije
Promenite brzinu u skladu sa potrebama,
kao što su slušanje sastanka pri velikoj
brzini reprodukcije ili obnavljanje stvari
koje tokom lekcije iz jezika niste uspeli da
zabeležite pri usporenoj reprodukciji. Zvuk
će automatski biti podešen digitalnim
putem, bez menjanja glasa, tako da će
zvučati prirodno.
3
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
Reprodukcija
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali brzinu reprodukcije.
36
a Indikator brzine reprodukcije
a
• Čak i ako se reprodukcija zaustavi, nova
brzina reprodukcije biće zadržana.
Sledeća reprodukcija vršiće se pri toj
brzini.
Osnovni podaci o ograničenjima
ubrzane reprodukcije
1 Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme
OK `/MENU.
SR
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Kada frekvencija uzorkovanja
datoteke koja se reprodukcije ima
vrednost 48 kHz ili 32 kHz, ne možete
reprodukovati tri puta većom
brzinom. Za ove frekvencije ubrzana
reprodukcija može se obavljati najviše
dva puta* većom brzinom.
* Za model WS-650S, ubrzana
reprodukcija je najviše dva puta brža.
Napomene
• Kao i u režimu standardne reprodukcije,
i u režimima usporene i ubrzane
reprodukcije možete zaustaviti
reprodukciju, premotati datoteku ili
umetnuti oznaku Index (☞ str. 35).
• Usporena ili ubrzana reprodukcija
dostupna je čak i ako je podešena
funkcija [Voice Filter] ili [Equalizer]
(☞ str. 47, str. 54, str. 55).
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Usporena ili ubrzana reprodukcija nije
dostupna ako je podešena funkcija
[Noise Cancel] ili [EUPHONY]
(☞ str. 47, str. 53).
Reprodukcija
Kako pokrenuti ponovnu
reprodukciju segmenta
Ova funkcija omogućava ponavljanje
određenog dela datoteke koja se reprodukuje.
3 Pritisnite ponovo dugme REC (s)
na poziciji gde želite da bude
kraj segmenta za ponovnu
reprodukciju.
• Diktafon će neprekidno ponavljati
segment sve dok ne otkažete njegovu
ponovnu reprodukciju.
Dugme REC (s)
3
2 Pritisnite dugme REC (s) na
poziciji gde želite da bude
početak segmenta za ponovnu
reprodukciju.
Napomena
• Kao i u slučaju normalnog režima
reprodukcije, moguća je promena
brzine reprodukcije i u toku ponovne
reprodukcije segmenta (☞ str. 36). Ako
se oznaka Index ili Temp postavi ili ukloni
u toku ponovne reprodukcije segmenta,
ona će biti otkazana, a diktafon se vraća
u režim normalne reprodukcije (☞ str. 35).
Reprodukcija
1 Izaberite datoteku sa segmentom
koji želite da reprodukujete više
puta i pokrenite reprodukciju.
• [w] će treperiti na ekranu.
• Kao i u normalnom režimu, možete
da premotavate unapred ili unazad
ili da menjate brzinu reprodukcije
kada [w] treperi da bi se pronašla
krajnja pozicija (☞ str. 33, str. 36).
• Kada premotavanje stigne do kraja
datoteke dok [w] treperi, data pozicija
će postati krajnja pozicija i počeće
ponovna reprodukcija.
SR
37
Reprodukcija
Otkazivanje funkcije ponovne reprodukcije
segmenta
Ako pritisnete bilo koje dugme
od dolenavedenih, prekinućete
ponovnu reprodukciju.
Promena scene za reprodukciju
[Play Scene]
Kada registrujete postavke reprodukcije za
željene scene za reprodukciju, možete lako
da menjate funkcije reprodukcije
(☞ str. 47, str. 55).
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
3
Reprodukcija
Dugme SCENE/INDEX
a Pritisnite dugme STOP (4).
Ako pritisnete dugme STOP (4),
prekinućete ponovnu reprodukciju
segmenta i zaustaviti reprodukciju.
b Pritisnite dugme REC (s)
Ako pritisnete dugme REC (s),
prekinućete ponovnu reprodukciju
segmenta, a reprodukcija će se nastaviti
bez ponavljanja.
1 Kada se diktafon nalazi u
režimu zaustavljanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme
SCENE/INDEX.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali [Play Scene].
c Pritisnite dugme 9.
Pritiskom na dugme 9 otkazuje
se ponovna reprodukcija segmenta,
a diktafon vrši brzo premotavanje,
odnosno preskače na početak naredne
datoteke.
d Pritisnite dugme 0.
Pritiskom na dugme 0 otkazuje
se ponovna reprodukcija segmenata,
a diktafon preskače na početak
trenutne datoteke.
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
Primer:
Za modele WS-760M,
WS-750M
izabrali scenu za reprodukciju.
SR
• Za model WS-650S možete da
izaberete jednu od opcija od
[Voice 1] do [Voice 5].
38
5 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Brisanje
6 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Brisanje datoteka
Izabranu datoteku možete izbrisati
iz fascikle. Ova funkcija vam takođe
omogućava da istovremeno izbrišete
sve datoteke iz fascikle.
• Na ekranu će se pojaviti [Erase!]
i brisanje će početi.
• [Erase Done] će se pojaviti kada
datoteka bude izbrisana. Brojevi
datoteka će biti automatski ponovo
dodeljeni.
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
3
Dugme ERASE
Brisanje
1 Izaberite datoteku koju želite da
izbrišete (☞ str. 22 do str. 24).
2 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
ERASE.
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [Erase in Folder] ili
[File Erase].
Brisanje fascikle
Za model WS-760M/WS-750M:
Datoteke možete izbrisati brisanjem fascikli.
Dugme +−
Dugme OK `/MENU
4 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Dugme ERASE
5 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
1 Izaberite fasciklu koju želite da
izbrišete (☞ str. 22 do str. 24).
2 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja u prikazu liste
fascikli, pritisnite dugme ERASE.
SR
39
Brisanje
3 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
4 Pritisnite dugme OK `/MENU.
3
Brisanje
SR
40
• Na ekranu će se pojaviti [Erase!]
i brisanje će početi.
• [Erase Done] će se pojaviti kada
datoteka bude izbrisana. Brojevi
datoteka će biti automatski ponovo
dodeljeni.
Napomene
• Kada se datoteka izbriše, ne možete je
vratiti. Pre brisanja pažljivo proverite.
• Zaključane datoteke i one koje su
podešene samo za čitanje ne mogu da
se izbrišu (☞ str. 47, str. 49).
• Ako u roku od 8 sekundi ne izaberete
radnju, diktafon će se vratiti u režim
zaustavljanja.
• Ako postoji datoteka koju diktafon ne
prepoznaje, datoteka i fascikla u kojoj
se ona nalazi neće se izbrisati. Povežite
diktafon sa računarom da biste je izbrisali.
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
potvrdite da je medijum za snimanje
[Built-in Memory] ili [microSD Card] da
ne bi došlo do greške (☞ str. 47, str. 57).
• Obrada može da potraje duže od 10
sekundi. Nikada nemojte raditi nešto
od dolenavedenog dok je neka radnja
u toku, jer na taj način podaci mogu da
se oštete. Pored toga, zamenite baterije
novim kako biste se uverili da se baterije
neće isprazniti u toku neke radnje.
1 Iskopčavanje adaptera za naizmeničnu
struju u toku neke radnje.
2 Uklanjanje baterija dok je neka radnja
u toku.
3 Uklanjanje microSD kartice u toku
neke radnje kada se [microSD Card]
koristi kao medijum za snimanje.
• Standardne fascikle diktafona, kao što
su [Recorder], uključujući [Folder A] do
[Folder E] i [Radio Folder] i [Music] ne
mogu da se izbrišu.
• U fascikli [Music] mogu da se izbrišu
sve fascikle osim same fascikle [Music].
Za model WS-650S:
• Obrada može da potraje duže od 10
sekundi. Nikada nemojte raditi nešto
od dolenavedenog dok je neka radnja
u toku, jer na taj način podaci mogu da
se oštete. Pored toga, zamenite baterije
novim kako biste se uverili da se baterije
neće isprazniti u toku neke radnje.
1 Iskopčavanje adaptera za naizmeničnu
struju u toku neke radnje.
2 Uklanjanje baterija dok je neka radnja
u toku.
• Ne možete da brišete fascikle koristeći
diktafon.
Osnovni podaci o FM radiju
(Samo za model WS-760M)
Korišćenje FM radija
Za model WS-760M:
Prijem radio signala se razlikuje u zavisnosti od toga gde koristite radio. Ako je prijem
slab, podesite položaj ili pravac antene ili postavite diktafon na mesto gde je prijem
radio signala bolji, kao npr. pored prozora.
Diktafon možda neće moći da prima radio
signale unutar ili u blizini zgrada
Priključivanje slušalica
Priložene slušalice funkcionišu kao radio
antena. Radio signale ne možete da
primate ako slušalice nisu priključene.
Pomerite diktafon na mesto sa koga
signal može lako da se primi.
U zatvorenom prostoru radio signali
se lakše primaju pored prozora.
Korišćenje FM radija
U EAR
utičnicu
4
• Takođe imajte u vidu da nećete moći da
primate radio signale na mestima izvan
dometa radio talasa, kao što su područja
izvan oblasti emitovanja i područja
okružena planinama.
Napomene
• Prijem radio signala može biti otežan čak i u okviru oblasti emitovanja kao što su tuneli
ili podzemni putevi, zgrade ili mesta koja su njima zaklonjena, stambeni objekti sa
betonskom konstrukcijom i druga slična mesta. Na ovim mestima možda nećete moći
da ostvarite radio prijem.
• Za najbolji prijem izbegavajte da koristite radio u isto vreme kada i mobilni telefon,
računar, televizor ili neki drugi električni proizvod. Ovi proizvodi mogu da prouzrokuju
šumove.
• Ukoliko koristite radio koji je priključen na adapter za naizmeničnu struju (A514 itd.),
može doći do stvaranja buke. Kada koristite FM radio, obavezno koristite bateriju.
SR
41
Operacije u režimu FM radija
Za model WS-760M:
Dodavanje radio stanice za
podešavanje unapred:
Prebacite režim prijema u ručni
prijem i podesite frekvenciju. Tada
možete da dodate stanicu koju ste
podesili (☞ str. 44, str. 45).
3 Pritisnite dugme 9 ili 0
dа biste izabrali stanicu.
• Možete da izaberete unapred
podešenu stanicu.
Uključite
Plug
in the
slušalice
earphones
4
Dugme +−
Dugme 9 0
Operacije u režimu FM radija
1 Podesite u režim [FM Radio]
(☞ str. 21).
• Pređite na režim [FM Radio].
• Za zaustavljanje radio prijema
pritisnite dugme LIST da biste prešli
na ekran [Home]. Na ekranu [Home]
možete da se prebacite u drugi režim.
2 Podešavanje radio stanica
unapred.
SR
42
Automatsko podešavanje radio
stanica unapred:
Unapred podesite radio stanice
automatskim putem za jednostavno
biranje kanala. Dodatne informacije
pogledajte u odeljku »Automatsko
podešavanje radio stanica unapred
[Auto-preset]« (☞ str. 43).
• Takođe možete da izaberete stanicu
koja nije unapred podešena. Dodatne
informacije pogledajte u odeljku
»Promena režima prijema« (☞ str. 44).
4 Pritisnite dugme + ili − da biste
podesili odgovarajuću jačinu
zvuka.
• Jačina zvuka može da se podešava
u opsegu od [00] do [30].
Postavke u vezi sa FM radiom
[Auto-preset]
(☞ str. 43)
Automatski dodaje stanice
sa dometom u unapred
podešene.
[Scan sense]
(☞ str. 47,
str. 59)
Omogućava vam
podešavanje osetljivosti
pretraživanja za funkciju
»auto preset«.
[Output]
(☞ str. 47,
str. 59)
Omogućava vam podešavanje
audio izlaza za FM radio.
Operacije u režimu FM radija
Automatsko podešavanje radio
stanica unapred [Auto-preset]
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali [Auto-preset].
Podešavanje stanica unapred olakšava vam
da pronađete željenu stanicu.
5 Pritisnite dugme OK `/MENU.
• [Auto-preset] će se pojaviti na ekranu.
Uključite
Plug in the
slušalice
earphones
1 Podesite u režim [FM Radio]
(☞ str. 21).
2 Pritisnite dugme OK `/MENU.
• Na ekranu će se pojaviti meni
(☞ str. 47)
4
• Izaberite opciju [Cancel] i pritisnite
dugme OK `/MENU za povratak na
prethodni ekran.
6 Ponovo pritisnite dugme
OK `/MENU.
• [Scanning] će se pojaviti na ekranu
pri čemu počinje pretraživanje. Kada
se pojavi poruka [Preset complete],
pretraživanje je završeno.
Operacije u režimu FM radija
Dugme +−
Dugme OK
`/MENU
3 Pritisnite dugme OK `/MENU ili
9 da biste pomerili kursor na
stavku koju želite da podesite.
Napomena
• Brojevi podešavanja se automatski
dodeljuju prema frekvenciji.
SR
43
Operacije u režimu FM radija
Promena režima prijema
Izaberite režim prijema u skladu sa uslovima
prijema. Ako je signal tražene stanice slab
i ne može se registrovati pomoću funkcije
»Auto-preset«, prebacite režim u ručni
prijem i fino podesite frekvenciju.
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz
odeljka »Operacije u režimu
FM radija« (☞ str. 42).
2 Pritisnite dugme OK `/MENU
za izbor režima prijema.
• Svaki put kada pritisnete dugme
OK `/MENU, režim prijema se menja
Režim pokretanja unapred
podešene stanice:
• Pritisnite dugme 9 ili 0
da biste izabrali unapred
podešenu stanicu.
a Broj podešavanja
Uključite
Plug
in the
slušalice
earphones
4
Operacije u režimu FM radija
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
a
b
Režim automatski/ručno:
• Pritisnite dugme 9 ili 0
za podešavanje frekvencije i
primanje signala (ručni prijem).
• Pritisnite dugme 9 ili 0
više puta kako biste pretraživali
po stanicama koje imaju domet
(automatski prijem).
b Podešavanje frekvencije
SR
44
Operacije u režimu FM radija
Dodavanje radio stanice
Stanice možete dodavati kao unapred
podešene u režimu automatskog/
ručnog prijema.
Uključite
Plug in the
slušalice
earphones
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
• Unapred se može podesiti najviše
30 stanica.
Brisanje radio stanice
1 Pređite na unapred podešenu
radio stanicu koju želite da
izbrišete.
Dugme +−
Dugme OK
`/MENU
4
2 Pritisnite dugme ERASE.
1 Pređite na radio stanicu koju
želite da podesite unapred.
• Izaberite opciju [Cancel]
i pritisnite dugme OK `/MENU
za povratak na prethodni ekran.
3 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Operacije u režimu FM radija
Dugme SCENE/INDEX
2 Pritisnite dugme SCENE/INDEX.
Napomena
• Brojevi podešavanja se automatski
dodeljuju prema frekvenciji.
• Izaberite opciju [Cancel] i pritisnite
dugme OK `/MENU za povratak
na prethodni ekran.
SR
45
Snimanje sa FM radija
Za model WS-760M:
Kada snimate sa FM radija:
Čak i ako se FM radio dobro čuje, izvesni
uslovi prijema mogu da prouzrokuju
šum kada snimanje započne. Da bi se
obezbedili da nema smetnji prilikom
snimanja, izvršite probno snimanje.
Takođe, obavezno snimajte na mestu
sa najboljim mogućim prijemom.
Uključite
Plug in the
earphones
slušalice
4 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste prekinuli snimanje.
Dugme REC (s)
Dugme STOP (4)
• [´] će nestati pri čemu će se ponovo
prikazati ekran prijema.
4
Snimanje sa FM radija
1 Pređite na emitovani program
koji želite da snimite
(☞ str. 21, str. 42).
2 U postavkama menija koje su
u vezi sa FM radiom podesite
opciju [Output] na [Earphones]
(☞ str. 47, str. 59).
• Ako je opcija[Output]
postavljena na [Speaker],
nećete moći da snimate.
3 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
a
b
c
d
e
SR
46
• Lampica indikatora snimanja svetli,
a na ekranu se prikazuje [´].
a Format snimanja
b Broj podešavanja
c Podešavanje frekvencije
d Proteklo vreme snimanja
e Preostalo vreme snimanja
• Kada snimate sa FM radija, snimci
se automatski čuvaju u fascikli
[FM Radio] koja je smeštena
u fasciklu [Recorder].
Napomene
• Kada snimate sa FM radija, obavezno
priključite slušalice u EAR utičnicu.
• Kada snimate sa FM radija, dodeljenom
imenu datoteke (☞ str. 32) dodaju se
datum i vreme.
WS760001_100715_0915.WMA
Datum: [100715] (15. jul 2010.)
Vreme: [0915] (9:15)
Podešavanje menija
Način podešavanja menija
Stavke u menijima organizovane su po
karticama. Da biste izvršili podešavanje
određene stavke, najpre izaberite odgovarajuću
karticu, a zatim pređite na željenu stavku.
Stavke menija se podešavaju na sledeći način.
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
3 Pritisnite dugme OK `/MENU ili
9 da biste pomerili kursor na
stavku koju želite da podesite.
4 Pritisnite dugme + ili – za
prelazak na stavku koju želite
da podesite.
1 Kada se diktafon nalazi u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
OK `/MENU.
5
5 Pritisnite dugme OK `/MENU
ili 9.
• Prelazi na podešavanja izabrane
stavke.
• Podešavanje stavki menija može
se izvršiti u toku snimanja ili
reprodukcije (☞ str. 48).
6 Pritisnite dugme + ili – da biste
promenili postavku (☞ str. 49 do
str. 64).
Način podešavanja menija
• Na ekranu će se pojaviti meni.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
prešli na karticu u kojoj se nalazi
stavka koju želite da podesite
(☞ str. 49 do str. 64).
• Prikaz menija možete promeniti
pomeranjem kursora na kartici za
postavke.
7 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
• Bićete obavešteni putem ekrana da
su postavke uspostavljene.
SR
47
Način podešavanja menija
4 Podešavanje menija tokom
reprodukcije:
Funkcija
Postavka
[Property]
[Noise Cancel]*2
• Ako pritisnete dugme 0, a pritom
ne pritisnete dugme OK `/MENU,
postavke će biti otkazane i vratićete
se na prethodni ekran.
8 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
• Kada ste na ekranu sa menijem tokom
snimanja ili reprodukcije, ako pritisnete
dugme 0 ili STOP (4), moći ćete da
se vratite na ekran za reprodukciju, a da
ne prekidate snimanje ili reprodukciju.
5
Način podešavanja menija
Napomene
• Diktafon će se zaustaviti ako ništa ne
radite 3 minuta tokom podešavanja
menija, kada izabrana stavka nije
primenjena.
• Kada unosite postavke menija tokom
snimanja ili reprodukcije, postavke
menija će biti otkazane ako prođe
8 sekundi, a da ne pritisnete nijedno
dugme.
4 Podešavanje menija
tokom snimanja:
Funkcija
Postavka
[EUPHONY]*3
[Voice Filter]*4
[Play Mode]
Ka opcijama za
stavke menija
[Equalizer]*3
[Skip Space]
[Backlight]
[LED]
4 Podešavanje menija radio
prijema (samo za model
WS-760M):
• Tokom snimanja u režimu
[FM Radio] moguće su jedino
postavke [Backlight] i [LED].
Funkcija
Postavka
[Rec Mode]
[Auto-preset]
[Scan sense]
[Backlight]
Ka opcijama za
stavke menija
[LED]
[Output]
[Mic Sense]
[Zoom Mic]*1
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[Backlight]
[LED]
SR
48
Ka opcijama za
stavke menija
*1 Samo za model WS-760M.
*2 Samo za modele WS-760M, WS-750M.
(Radi samo u režimu [Recorder]).
*3 Samo za modele WS-760M, WS-750M
(Radi samo u režimu [Music]).
*4 Radi samo u režimu [Recorder].
Način podešavanja menija
+ File Menu
Erase Lock
Zaključavanje datoteke sprečava slučajno
brisanje važnih podataka. Zaključane
datoteke se ne brišu kada izaberete brisanje
svih datoteka iz fascikle (☞ str. 39).
[On]:
zaključava datoteku i sprečava
njeno brisanje.
[Off]:
otključava datoteku i omogućava
njeno brisanje.
Replace
Pogledajte odeljak »Pregrupisavanje
datoteka [Replace]« (☞ str. 59).
File Divide
Property
Informacije o datoteci i fascikli mogu da se
potvrde na ekranu sa menijem.
Kada se izabere datoteka:
Na ekranu će se prikazati [Name]
(naziv datoteke), [Date] (vremenska oznaka),
[Size] (veličina datoteke), [Bit Rate]*1
(format datoteke) [Artist]*2 (ime izvođača)
i [Album]*2 (naziv albuma).
*1 Kada se izabere datoteka u linearnom
PCM formatu, u oblasti [Bit Rate] biće
prikazane frekvencija uzorkovanja
i brzina protoka.
*2 Kada datoteka ne sadrži dodatne
informacije, ekran za ovu oblast je prazan.
Kada se izabere [Recorder], oblasti [Artist]
i [Album] se neće pojaviti na ekranu.
Kada se izabere fascikla:
[Na ekranu će se prikazati Name] (ime
datoteke), [Folder]*1 (broj fascikle) i [File]*2
(broj datoteke).
*1 Kada se izabere [Recorder], na ekranu
se neće pojaviti [Folder].
*2 Datoteke koje ovaj diktafon ne može
da prepozna nisu obuhvaćene brojem
datoteka.
, Rec Menu
Mic Sense
Osetljivost mikrofona može da se podesi
kako bi odgovarala potrebama snimanja.
[High]: najveća osetljivost pogodna za
snimanje sa veće udaljenosti ili sa tihim
zvukom, na primer na konferencijama
s velikim brojem učesnika.
[Middle]: pogodno za snimanje sastanaka
i seminara s manjim brojem ljudi.
[Low]: najmanja osetljivost pogodna za
diktiranje.
• Ukoliko želite jasno da snimite glas
osobe koja govori, podesite [Mic Sense]
na vrednost [Low] i postavite ugrađeni
stereo mikrofon blizu njenih usta
(5–10 cm) prilikom snimanja.
Rec Mode
Diktafon može da snima u PCM formatu
(samo za modele WS-760M, WS-750M).
Moguće je snimanje pri visokoj rezoluciji sa
velikom brzinom uzorka i velikom brzinom
protoka koja je jednaka ili bolja od one
na muzičkom CD-u. Osim toga, takođe
podržava MP3 i WMA formate.
5
Način podešavanja menija
Pogledajte odeljak »Razdvajanje datoteka
[File Divide]« (☞ str. 60).
• Izaberite datoteke za koje biste unapred
želeli da potvrdite informacije pre
korišćenja menija.
1 Izbor formata snimanja.
[PCM]*: ovo je nekomprimovani audio
format koji se koristi za muzičke
CD-ove i sl.
[MP3]: MPEG je međunarodni standard
koji je ustanovila ISO radna grupa
(Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
[WMA]: ovo je metod šifrovanja audio
komprimovanja koji je razvila
Microsoft Corporation u SAD.
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
SR
49
Način podešavanja menija
2 Izbor brzine snimanja.
Kada je izabrana opcija [PCM]:
[44,1 kHz/16 bit]*1
Kada je izabrana opcija [MP3]:
[256 kbps]*1, [192 kbps]*2,
[128 kbps]
Kada je izabrana opcija [WMA]:
[ST XQ], [ST HQ], [ST SP], [HQ], [SP], [LP]
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M.
*2 Samo za model WS-650S.
• Za jasno snimanje sastanka i predavanja
podesite neku drugu vrednost za opciju
[Rec Mode], a ne [LP].
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi
dok je [Rec Mode] podešen na stereo
režim snimanja, biće omogućeno samo
snimanje pomoću mikrofona iz kanala L.
Zoom Mic
5
Način podešavanja menija
SR
50
Za model WS-760M:
Funkcija usmerenog mikrofona koristi
DiMAGIC tehnologiju virtuelnog mikrofona
(DVM) kompanije DiMAGIC (DiMAGIC Co., Ltd.).
DVM je sistem prikupljanja zvuka koji vam
omogućava da snimate fokusirajući se
na zvuk iz bilo kog pravca. Od raširenog stereo
snimanja do snimanja visoke usmerenosti,
DVM predstavlja najnovije u načinu usmerenog
kontrolisanja koje vam omogućava da pređete
na pojedinačni mikrofon.
• Kada povećate vrednost, usmerenje
se sužava.
• Smanjenje vrednosti proširuje usmerenje
i omogućava vam snimanje sa raširenim
stereo zvukom.
• Ako smanjite usmerenje i proširite opseg
snimanja, možete snimati sa raširenim
stereo zvukom.
Low Cut filter
Diktafon ima funkciju Low Cut filtera za
maksimalno smanjivanje niskofrekventnih
zvukova i čistije snimanje glasova. Ova
funkcija može da smanji šum klima-uređaja,
projektora i ostalih aparata.
[On]:
omogućava funkciju Low Cut filtera.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju.
VCVA
Kada mikrofon ustanovi da je jačina zvuka
dostigla unapred podešeni prag, ugrađeni
Variable Control Voice Actuator (VCVA) sistem
automatski započinje sa snimanjem
i zaustavlja ga kada jačina zvuka padne ispod
granične vrednosti. Funkcija VCVA produžava
raspoloživo vreme za snimanje i štedi
memoriju zaustavljanjem snimanja tokom
perioda tišine, čime i reprodukciju čini znatno
efikasnijom.
[On]:
omogućava funkciju VCVA. Snimanje
počinje u VCVA režimu.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju. Snimanje se
nastavlja u standardnom režimu.
• Kada je [V-Sync. Rec] podešeno na [On],
funkcija [VCVA] je onemogućena. Da
biste koristili ovu funkciju, podesite
[V-Sync. Rec] na [Off] (☞ str. 51).
Prilagođavanje nivoa aktiviranja/
zaustavljanja:
1 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
• Kada je jačina zvuka manja od unapred
podešenog praga, snimanje se
automatski zaustavlja nakon približno
jedne sekunde, a na ekranu se prikazuje
poruka [Standby]. Lampica indikatora
snimanja svetli kada snimanje počinje
i treperi kada se snimanje pauzira.
Način podešavanja menija
2 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste podesili nivo aktiviranja/
zaustavljanja.
• Nivo VCVA može da se podesi na
jednu od 15 različitih vrednosti.
• Što je vrednost viša, to je diktafon
osetljiviji na zvuk. Pri najvišoj
vrednosti, čak i najtiši zvuk može
da aktivira snimanje.
V-Sync. Rec
Snimanje sa glasovnom sinhronizacijom
počinje kada se registruje glas koji je viši
od nivoa glasovne sinhronizacije (nivoa
registrovanja). Kada taj glas utihne, snimanje
se automatski zaustavlja. Kada je snimanje sa
glasovnom sinhronizacijom uključeno, a nivo
ulaza je ispod nivoa glasovne sinhronizacije
(nivoa registrovanja) bar za vreme određeno
za registrovanje, diktafon se zaustavlja.
1 Izaberite [On] ili [Off].
a
b
•
•
•
2 Podesite vreme registrovanja.
[1 second] [2 seconds] [3 seconds]
[5 seconds] [10 seconds]:
Ako je ulazni signal (nivo snimanja)
jednak navedenom nivou ili ispod
njega u periodu dužem od vremena
određenog za registrovanje, diktafon
se zaustavlja.
Podesite nivo glasovne
sinhronizacije:
1 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
5
Način podešavanja menija
•
a Pokazivač nivoa snimanja (varira
u zavisnosti od jačine zvuka koji se
snima)
b Početni nivo (pomera se levo/desno
u zavisnosti od podešenog nivoa)
Nivo aktiviranja/zaustavljanja takođe
zavisi od odabranog režima osetljivosti
mikrofona (☞ str. 49).
Ako se nivo početka ne podesi u roku
od 2 sekunde, ekran će se vratiti na
prethodni prikaz.
Ako je šum okoline preglasan, početnu
osetljivost VCVA treba prilagoditi
uslovima snimanja.
Preporučujemo da izvršite probu
i podešavanje nivoa aktiviranja/
zaustavljanja kako biste obezbedili
uspešno snimanje.
[On]: omogućava funkciju glasovne
sinhronizacije.
[Off]: onemogućava ovu funkciju.
• Ako izaberete [On], pređite na
operaciju iz koraka 2.
• Da biste koristili snimanje sa
glasovnom sinhronizacijom, postavite
[V-Sync. Rec] na [On] i odredite
vreme registrovanja.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0
da biste podesili nivo glasovne
sinhronizacije.
• Nivo glasovne sinhronizacije može
da se podesi na jednu od 15 različitih
vrednosti.
• Što je vrednost viša, to je diktafon
osetljiviji na zvuk. Pri najvišoj
vrednosti, čak i najtiši zvuk može
da aktivira snimanje.
SR
51
Način podešavanja menija
Rec Scene
a
a Nivo glasovne sinhronizacije (pomera
se levo/desno u zavisnosti od
podešenog nivoa)
Kao postavka za snimanje može da se
izabere jedan od šablona, [Lecture],
[Conference], [Meeting], [Dictation], koji
će odgovarati sceni za snimanje ili situaciji.
Takođe možete da sačuvate postavku
snimanja koju ste sami podesili.
1 Izaberite [Scene Select] ili
[Scene Save].
3 Pritisnite ponovo dugme REC (s).
• Diktafon se prebacuje u režim
pripravnosti. [Standby] i lampica
indikatora snimanja trepere na
ekranu.
• Kada je vrednost ulaza ista ili veća
od nivoa glasovne sinhronizacije,
snimanje se automatski pokreće.
5
Način podešavanja menija
4 Snimanje sa glasovnom
sinhronizacijom se automatski
zaustavlja.
• Ako se zvuk čija je jačina ispod
nivoa glasovne sinhronizacije
nastavi određeno vreme, snimanje
sa glasovnom sinhronizacijom se
automatski završava i diktafon se
prebacuje u režim pripravnosti iz
koraka 3. Kad god diktafon pređe
u režim pripravnosti, datoteka se
zatvara i snimanje se nastavlja na
drugoj datoteci.
• Za zaustavljanje diktafona
tokom snimanja sa glasovnom
sinhronizacijom pritisnite dugme
STOP (4).
• Kada je funkcija [VCVA] podešena
na [On], [V-Sync. Rec] je
onemogućeno. Za upotrebu ove
funkcije podesite funkciju [VCVA]
na [Off] (☞ str. 50).
[Scene Select]:
Izaberite scenu za snimanje iz
ponuđenih šablona koji će odgovarati
sceni za snimanje ili uslovima.
Detaljne informacije pogledajte
u odeljku »Template settings«
(☞ str. 53). Naizmenično birajte scenu
za snimanje koja je odgovarajuća.
[Scene Save]:
Možete sačuvati najviše tri postavke
menija u vezi sa trenutnim
snimanjem.
• Ako izaberete [Scene Select], pređite
na operaciju iz koraka 4.
Kada je izabrana opcija [Scene Save]:
2 Podesite postavke za snimanje
prema sopstvenim prioritetima.
3 Naznačite odredište za čuvanje.
SR
52
• Odredište za čuvanje možete
izabrati iz opcija [User Setting 1],
[User Setting 2] i [User Setting 3].
Način podešavanja menija
Kada je izabrana opcija [Scene Select]:
4 Izbor scene za snimanje.
Postavke šablona:
[Lecture]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[High]
[MP3]: [128 kbps]
[+6]
[On]
[Off]
[Off]
[Conference]:
[Middle]
[MP3]: [128 kbps]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
[Meeting]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[Middle]
[MP3]: [128 kbps]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
[Dictation]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[Low]
[WMA]: [HQ]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
[DNS]:
Za model Dragon Naturally Speaking
(Nuance Communications Inc.)
* Samo za model WS-760M
- Play Menu
Noise Cancel
Za model WS-760M/WS-750M:
Ako je snimljeni zvučni zapis teško razumljiv
usled izraženog pozadinskog šuma, podesite
nivo poništavanja šuma (Noise Cancel).
[High] [Low]: omogućava funkciju
poništavanja šuma. Šum koji je prisutan u
datoteci, prilikom reprodukcije biće umanjen
radi postizanja boljeg kvaliteta zvuka.
[Off]: onemogućava ovu funkciju.
• Kada je funkcija [Noise Cancel] podešena
na [Low] ili [High], funkcije usporene /
brze reprodukcije i [Voice Filter] neće
raditi. Za upotrebu ovih funkcija podesite
funkciju [Noise Cancel] na [Off]
(☞ str. 36, str. 54).
• Opcija [Noise Cancel] radi samo u režimu
[Recorder].
5
Način podešavanja menija
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
• Ako izaberite scenu za snimanje,
nećete moći da izmenite gore opisane
postavke menija u vezi sa snimanjem.
Ako želite da koristite ove funkcije,
podesite funkciju [Rec Scene] na [Off].
Za proveru postavki:
Na ekranu [Scene Select] izaberite
scenu za snimanje pomoću dugmadi
+ i –, a potom pritisnite dugme 9.
Za povratak na ekran [Scene Select]
pritisnite dugme 0.
EUPHONY
Za model WS-760M/WS-750M:
Diktafon je opremljen sa »EUPHONY MOBILE«,
najnovijim sistemom ambijentalnog zvuka
koji kombinuje korekciju širine propusnog
opsega, tehnologiju proširenja i tehnologiju
obrade virtualnog akustičnog izvora. Kao
dodatak prirodnom i obuhvatnom osećaju,
diktafon je opremljen posebnim funkcijama
zbog kojih slušaoci nemaju osećaj sabijenosti
SR
53
Način podešavanja menija
5
Način podešavanja menija
SR
54
i zatvorenosti niti se zamaraju nakon dužeg
slušanja. Pored svega toga, slušaoci nemaju
osećaj sabijenosti i zatvorenosti niti se zamaraju
nakon dužeg slušanja. Nivoi podešavanja za
postavku EUPHONY mogu da se podese na
četiri faze u skladu sa željenim opcijama.
[Power]:
ovaj režim se više fokusira na niže registre
zvuka.
[Wide]:
ovaj režim ima još širi osećaj.
[Natural]:
ovaj režim postiže korekciju prirodne
širine propusnog opsega i proširenje
akustičnog polja.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju.
• Kada je funkcija [EUPHONY] podešena
na [Power], [Wide] ili [Natural], funkcije
usporene / brze reprodukcije neće raditi.
Za upotrebu ovih funkcija podesite
funkciju [EUPHONY] na [Off]
(☞ str. 36).
• Opcija [EUPHONY] radi samo u režimu
[Music].
• Prilikom reprodukcije pomoću
ugrađenog zvučnika, funkcija EUPHONY
je onemogućena.
Voice Filter
Ovaj diktafon poseduje funkciju filtera za
glas (Voice Filter) koja uklanja tonove niske
i visoke frekvencije tokom standardne,
ubrzane ili usporene reprodukcije i tako
omogućava čistu i jasnu reprodukciju glasa.
[On]:
omogućava funkciju filtera za glas.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju.
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Kada je funkcija [Voice Filter] podešena
na [On], funkcija [Noise Cancel] neće
biti dostupna. Za upotrebu ovih funkcija
podesite funkciju [Voice Filter] na [Off]
(☞ str. 53).
• Opcija [Voice Filter] radi samo u režimu
[Recorder].
Play Mode
Možete izabrati režim reprodukcije koji vam
najviše odgovara.
Za model WS-760M / WS-750M:
• Prebacite u režim [Music].
Izaberite željeni opseg reprodukcije:
1 Izaberite [Play Area].
2 Izaberite [File], [Folder] ili [All].
[File]: bira trenutnu datoteku.
[Folder]: bira trenutnu fasciklu.
[All]: bira sve datoteke u internoj memoriji.
Izaberite željeni režim
reprodukcije:
1 Izaberite [Repeat] ili [Random].
[Repeat]: podešava režim ponovne
reprodukcije.
[Random]: podešava režim nasumične
reprodukcije.
2 Izaberite [On] ili [Off].
[On]: podešava ponovnu ili nasumičnu
reprodukciju opsega reprodukcije.
[Off]: onemogućava ovu funkciju.
Za model WS-760M/WS-750M:
• Prebacite u režim [Recorder].
Za model WS-650S:
[File]: Zaustavlja se nakon reprodukcije
trenutne datoteke.
[Folder]: Reprodukuje sve datoteke
u trenutnoj fascikli sve do poslednje
datoteke i zaustavlja se.
• U režimu [File], kada diktafon dođe do
kraja poslednje datoteke u fascikli, [End]
treperi dve sekunde na ekranu i diktafon se
zaustavlja na početku poslednje datoteke.
Način podešavanja menija
• U režimu [Folder], kada diktafon dođe do
kraja poslednje datoteke u fascikli, [End]
treperi dve sekunde na ekranu i diktafon
se zaustavlja na početku prve datoteke
u fascikli.
• U režimu [All], nakon reprodukcije
poslednje datoteke u fascikli, diktafon će
započeti reprodukciju od prve datoteke
u sledećoj fascikli. Kada dođe do kraja
poslednje datoteke u diktafonu, [End]
treperi dve sekunde na ekranu i diktafon
se zaustavlja na početku prve datoteke
u diktafonu.
Ekvilajzer
Ako promenite postavke ekvilajzera, možete
uživati u muzici uz omiljeni kvalitet zvuka.
Za model WS-760M/WS-750M:
[Off]:
onemogućava funkciju ekvilajzera.
[Rock] [Pop] [Jazz]:
omogućava funkciju ekvilajzera.
[User]:
izaberite [User] da biste sačuvali
sopstvene prilagođene postavke
ekvilajzera. Ako je [User] izabrano,
pređite na korak 2.
2 Izaberite opseg frekvencije.
[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:
izaberite postavku za širinu opsega
frekvencije.
3 Izaberite nivo ekvilajzera.
• Nivo ekvilajzera možete dam podesite na
vrednosti od [–6] do [+6] u koracima od
1 dB.
• Što je vrednost u decibelima viša,
zvuk je jači.
• Za ponovnu promenu postavki pritisnite
dugme 9 ili 0 i ponovite proceduru
iz koraka 2.
• Opcija [Equalizer] radi samo u režimu
[Music].
1 Izaberite [Forward Skip] ili
[Reverse Skip].
2 Podesite preskok segmenta.
Kada je izabrano [Forward Skip]:
[File Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip]
[1min. Skip] [5min. Skip]
[10min. Skip]
Kada je izabrano [Reverse Skip]:
[File Skip] [1sec. Skip] – [5sec. Skip]
[10sec. Skip] [30sec. Skip]
[1min. Skip] [5min. Skip]
[10min. Skip]
Reprodukcija uz preskok unapred /
unazad:
1 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste pokrenuli reprodukciju.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0.
• Diktafon će preskočiti (premotati)
određeni segment unapred ili unazad
i započeti reprodukciju.
• Ako postoji pozicija sa oznakom Index/
Temp, odnosno pozicija za premotavanje
koja je bliža nego segment za preskok,
diktafon će izvršiti preskok unapred/
unazad do te pozicije.
5
Način podešavanja menija
1 Izaberite željene karakteristike
ekvilajzera.
Skip Space
Ova funkcija vam omogućava da datoteku
koja se reprodukuje određeno vreme
preskočite (premotate) unapred ili unazad.
Ova funkcija je pogodna za brzi prelaz na
novu poziciju reprodukcije ili višestruku
reprodukciju kratkih delova izlaganja.
Play Scene
Glasovne datoteke snimljene diktafonom
i muzičke datoteke preuzete sa računara mogu
da se sačuvaju sa postavkama reprodukcije
koje vi izaberete, a koje će odgovarati različitom
kvalitetu zvuka i metodima reprodukcije.
1 Izaberite [Scene Select] ili
[Scene Save].
[Scene Select]:
Izaberite scenu za reprodukciju
u skladu sa vašim prioritetima.
SR
55
Način podešavanja menija
[Scene Save]:
Možete sačuvati najviše pet
postavki menija u vezi sa trenutnom
reprodukcijom.
• Ako izaberete [Scene Select], pređite
na operaciju iz koraka 4.
Kada je izabrana opcija [Scene Save]:
2 Podesite postavke za reprodukciju
prema sopstvenim prioritetima.
Primer:
Za modele WS-760M,
WS-750M
. LCD/Sound Menu
Backlight
Ekran će ostati osvetljen oko 10 (Prvobitna
postavka) sekundi kada se pritisne neko
dugme na ekranu.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju.
[5seconds] [10seconds] [30seconds]
[1minutes]:
omogućava funkciju Backlight.
Contrast
3 Naznačite odredište za čuvanje
postavki.
5
LED
Način podešavanja menija
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Za odredište za čuvanje imate
mogućnost izbora od [Voice 1]
do [Music 3].
Za model WS-650S:
• Za odredište za čuvanje imate
mogućnost izbora od [Voice 1]
do [Voice 5].
Kada je izabrana opcija [Scene Select]:
4 Izbor scene za reprodukciju.
Za proveru postavki:
Na ekranu [Scene Select] izaberite
scenu za reprodukciju pomoću
dugmadi + i –, a potom pritisnite
dugme 9. Za povratak na ekran
[Scene Select] pritisnite dugme 0.
SR
56
Kontrast ekrana može da se podesi na
12 nivoa.
• Možete da podešavate kontrast LCD
ekrana od [01] do [12].
Možete da podesite da se lampica LED
indikatora ne uključuje.
[On]:
LED lampica će biti podešena.
[Off]:
LED lampica će biti otkazana.
Beep
Diktafon se oglašava zvučnim signalom da
bi vas obavestio o operacijama koje dugmad
izvršavaju ili da bi vas upozorio na greške.
Sistemski zvuci se mogu isključiti.
[On]:
omogućava funkciju Beep.
[Off]:
onemogućava ovu funkciju.
Jezik(Lang)
Možete da izaberete jezik prikaza.
[English] [Deutsch] [Français] [Español]
[Italiano] [Polski] [Русский] [中⽂]:
• Jezici koji mogu da se izaberu razlikuju
se u zavisnosti od regiona.
Način podešavanja menija
Zvučnik
Kada su slušalice isključene možete da
koristite ugrađeni zvučnik.
[On]: reprodukcija zvuka preko ugrađenih
zvučnika. Ako su slušalice priključene,
zvuk se ne reprodukuje preko ugrađenog
zvučnika.
[Off]: zvuk se ne reprodukuje preko
ugrađenih zvučnika.
a Indikator za utišavanje zvučnika
(prikazuje se kada je [Speaker]
podešen na [Off].)
a
Power Save
Može da se spreči zaboravljanje da se
isključi uređaj. Ako diktafon ostane u režimu
zaustavljanja više od 10 minuta (prvobitna
postavka) kada je napajanje uključeno,
napajanje će se isključiti.
[5minutes] [10minutes] [30minutes]
[1hour]:
podesite vreme posle koga će se isključiti
napajanje .
[Off]: onemogućava ovu funkciju.
• Ako se pritisne neko dugme, proteklo
vreme koje se meri do isključivanja
računaće se ispočetka.
Baterija
/ Device Menu
Memory Select
Za model WS-760M/WS-750M:
Kada je microSD kartica ubačena u diktafon,
možete da izaberete da snimate datoteke na
ugrađenu memoriju ili na microSD karticu
(☞ str. 19).
[Built-in Memory]: ugrađena memorija.
[microSD Card]: microSD kartica.
USB Settings
Pogledajte odeljak »Promena USB klase
[USB Settings]« (☞ str. 61).
Time & Date
5
Način podešavanja menija
Samo za model WS-760M:
• Ova funkcija se razlikuje od funkcije
[Output] u režimu [FM Menu]. Bez obzira
na status postavke [Speaker], kada se
funkcija [Output] podesi na [Speaker]
prilikom slušanja FM radija, zvuk sa radija
se reprodukuje preko zvučnika (☞ str. 59).
Izaberite da biste prilagodili tipu baterije
koji koristite.
[Ni-MH]:
izaberite kada koristite Olympus Ni-MH
punjive baterije (BR401).
[Alkaline]:
izaberite kada koristite suve alkalne
baterije dostupne u prodaji.
Pogledajte odeljak »Podešavanje vremena
i datuma [Time & Date]« (☞ str. 17).
Resetovanje postavki
Ovo vraća funkcije na početne vrednosti
njihovih postavki (fabrički podrazumevane).
[Start]:
postavke se vraćaju na svoje početne
vrednosti.
[Cancel]:
vraća vas u meni [Device Menu].
• Nakon resetovanja postavki, postavke
za vreme i brojevi datoteka koji su
prethodno sačuvani neće se vratiti na
početne vrednosti.
SR
57
Način podešavanja menija
Postavke menija nakon resetovanja
(prvobitne postavke):
, Meni Rec:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[WMA]
[Zoom Mic]*1
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[Middle]
[ST XQ]
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
- Play Menu:
5
[Noise Cancel]*2
[EUPHONY]*3
[Voice Filter]
[Play Mode]*3
[Play Area]
[Repeat]
[Random]
[Play Mode]*4
[Equalizer]*3
[Skip Space]
[Off]
[Off]
[Off]
[Folder]
[Off]
[Off]
[File]
[Off]
[File Skip]
. LCD/Sound Menu:
Način podešavanja menija
[Backlight]
[Contrast]
[LED]
[Beep]
[Language(Lang)]
[Speaker]
[10seconds]
[Level 06]
[On]
[On]
[English]
[On]
/ Device Menu:
[Memory Select]*5
[Power Save]
[Battery]
[USB Setting]
[USB Connect]
[USB Class]
[Built-in Memory]
[10minutes]
[Ni-MH]*5
[Alkaline]*6
[PC]
[Storage Class]
FM Menu (Samo za model WS-760M):
[Rec Mode]
[Scan sense]
[Output]
SR
58
[WMA]
[Off]
[Earphone]
*1 Samo za model WS-760M.
*2 Samo za modele WS-760M, WS-750M
(Radi samo u režimu [Recorder]).
*3 Samo za modele WS-760M, WS-750M
(Radi samo u režimu [Music]).
*4 Za model WS-650S.
Za modele WS-760M, WS-750M (Radi
samo u režimu [Recorder]).
*5 Samo za modele WS-760M, WS-750M.
*6 Samo za model WS-650S.
Format
Pogledajte odeljak »Formatiranje diktafona
[Format]« (☞ str. 63).
Memory Info.
Preostali kapacitet za snimanje i ukupni
kapacitet memorije za snimanje može da se
vidi u meniju.
• Diktafon koristi deo kapaciteta memorije
za čuvanje datoteke za upravljanje. Za
microSD karticu prikazaće se preostali
kapacitet koji je manji od ukupnog
kapaciteta kartice što je karakteristika
same kartice, a ne kvar.
System Info.
Informacije o diktafonu možete da
pogledate na ekranu menija. [Model]
(Naziv modela), [Capacity] (Veličina
ugrađene flash memorije), [Version]
(Verzija sistema) i [Serial No.] (Serijski broj)
pojavljuju se na ekranu.
Način podešavanja menija
FM Menu
Za model WS-760M:
Rec Mode
Prilikom snimanja sa FM radija možete da
promenite režim snimanja. Izaberite režim
snimanja koji vam odgovara.
[PCM]: brzina snimanja se automatski
podešava na [44,1 kHz/16 bit].
[MP3]: brzina snimanja se automatski
podešava na [128 kbps].
[WMA]: brzina snimanja se automatski
podešava na [ST HQ].
Auto-preset
Pregrupisavanje datoteka [Replace]
Možete da pomerate datoteku u fascikli kako
biste izmenili redosled u reprodukciji. Prvo
izaberite fasciklu (datoteku) kojoj želite da
promenite redosled u reprodukciji.
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
Scan sense
Kada pretražujete stanice pomoću funkcije
»auto preset«, možete da menjate osetljivost
pretraživanja. Izaberite osetljivost prema
uslovima prijema.
[High]: prijem radio signala pomoću visoke
osetljivosti. Ovu postavku birate kao
standardanu.
[Low]: prijem radio signala pomoću
smanjene osetljivosti. Ova postavka
se koristi kada postoje smetnje koje
prouzrokuju neželjene stanice.
Output
Možete da izmenite audio izlaz za FM radio.
[Earphone]: reprodukcija zvuka preko
slušalica. Zvuk se neće reprodukovati
preko ugrađenog zvučnika čak i ako
isključite slušalice.
[Speaker]: reprodukcija zvuka preko
ugrađenog zvučnika. Zvuk se neće
reprodukovati preko slušalica čak
i ako ih priključite.
1 Izaberite fasciklu u kojoj želite
da promenite redosled pesama
(☞ od str. 22 do str. 24).
2 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, izaberite [Replace]
u meniju [File Menu].
5
Način podešavanja menija
Pogledajte odeljak »Automatsko
podešavanje radio stanica unapred
[Auto-preset]« (☞ str. 43).
• Ova funkcija se razlikuje od funkcije
[LCD/Sound Menu] u režimu [Speaker].
Bez obzira na status postavke [Speaker],
kada se funkcija [Output] podesi na
[Speaker] prilikom slušanja FM radija,
zvuk sa radija se reprodukuje preko
zvučnika (☞ str. 57).
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 47).
3 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali datoteku koju želite da
premestite.
SR
59
Način podešavanja menija
4 Pritisnite dugme OK `/MENU
ili 9.
• Pokazivač će zatreperiti kao potvrda
da datoteka može da se premesti.
5 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali lokaciju na koju želite da
je premestite.
Razdvajanje datoteka [File Divide]
Velike datoteke sa dužim vremenom
snimanja mogu da se podele kako bi se
njima jednostavnije upravljalo i kako bi se
lakše uređivale.
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
Samo MP3 i PCM* datoteke
snimljene na ovom diktafonu
mogu da se podele.
* Samo za modele WS-760M,
WS-750M.
5
Način podešavanja menija
6 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
• Ako ima još datoteka koje želite da
premestite, ponovite korake od 3 do 4.
• Ako pritisnete dugme 0, a pritom
ne pritisnete dugme OK `/MENU,
postavke će biti otkazane i vratićete
se na prethodni ekran.
7 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
1 Zaustavite reprodukciju na
mestu za razdvajanje.
• U prikazu datoteke mesto zaustavljanja
postaje mesto za razdvajanje.
• Kada je diktafon u režimu reprodukcije,
pritisnite i zadržite dugme 9 ili
0 za brzo premotavanje unapred ili
unazad (☞ str. 33).
• Prilikom označavanja preporučuje se
da se oznaka Index unapred postavi
na mesto za razdvajanje (☞ str. 35).
2 Izaberite [File Divide] u meniju
[File Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 47).
SR
60
Način podešavanja menija
3 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
Promena USB klase [USB Settings]
Pored toga što možete da prebacite na
opciju [PC] (povezivanje sa računarom
za prenos datoteka) ili [AC Adapter]
(povezivanje sa adapterom za naizmeničnu
struju za punjenje baterije), možete i da
prebacite USB klasu prema upotrebi.
4 Pritisnite dugme OK `/MENU.
• [Dividing!] će se prikazati na ekranu
i započeće razdvajanje datoteke.
• Razdvajanje datoteke je završeno
kada se na ekranu prikaže poruka
[File divide completed].
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 47).
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali [USB Connect] ili
[USB Class].
Napomene
• Razdvajanje datoteke ne može da se vrši
kada je prikazana lista datoteka.
• Diktafon ne može da razdvaja datoteke
kada je broj datoteka u fascikli veći od 199.
• Zaštićene datoteke ne mogu da se
razdvajaju (☞ str. 49).
• Nakon što se datoteka razdvoji,
originalna datoteka biće preimenovana
u [File name_1.wav], a nova datoteka
biće nazvana [File name_2.wav]
• Ako je datoteka izuzetno kratka, možda
neće moći da se razdvoji čak iako je MP3
ili PCM datoteka.
• Nemojte uklanjati bateriju tokom
razdvajanja datoteke. To može da
ošteti podatke.
5
Način podešavanja menija
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, izaberite [USB
Settings] u meniju [Device Menu].
[USB Connect]:
postavka za povezivanje sa
računarom.
[USB Class]:
postavka za USB klasu.
3 Pritisnite dugme OK `/MENU
ili 9.
• Ako izaberete [USB Class], pređite
na operaciju iz koraka 6.
SR
61
Način podešavanja menija
Kada je izabrana opcija [USB Connect]:
4 Pritisnite dugme + ili − da biste
promenili postavku.
5
Način podešavanja menija
[PC]: postavka koja označava
povezivanje diktafona sa računarom
pri čemu on tada ima funkciju
spoljnog memorijskog uređaja ili
kompozitnog uređaja. Povezuje se
kao »Storage« ili »Composite«.
[AC Adapter]: postavka koja označava
da je diktafon povezan sa računarom
ili adapterom za naizmeničnu struju
(A514) (opcionalno) radi punjenja.
[Optional]: postavka kojom, svaki put
kada se uspostavi USB veza, treba
da se potvrdi metod povezivanja.
5 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
• Ako izaberete [USB Connect],
pređite na operaciju iz koraka 8.
Kada je izabrana opcija [USB Class]:
6 Pritisnite dugme + ili − da biste
promenili postavku.
SR
62
[Storage Class]: prepoznaje se kao
spoljni memorijski uređaj sa računara.
[Composite]: postavka kada je diktafon
povezan sa računarom i koristi se
kao spoljni memorijski uređaj, USB
zvučnik ili mikrofon.
7 Pritisnite dugme OK `/MENU da
biste okončali podešavanje.
8 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
Napomene
• Kada diktafon prvi put povežete sa
računarom kao spoljni memorijski
uređaj, sistem će automatski instalirati
upravljački program za njega.
• Računar ne može da prepozna kada je
diktafon povezan sa računarom kada je
postavka za [USB Connect] podešena na
[AC Adapter].
• Kada računar ne prepozna diktafon kao
spoljni memorijski uređaj, promenite
postavku [USB Class] u [Storage Class].
• Ako diktafon priključite na USB adapter
za naizmeničnu struju, a postavka [USB
Connect] je podešena na [PC], na ekranu
diktafona prikazaće se poruka
[Please wait].
Način podešavanja menija
Formatiranje diktafona [Format]
4 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
Dugme +−
Dugme 9 0
Dugme OK `/MENU
5 Pritisnite dugme OK `/MENU.
Ako formatirate diktafon, sve
datoteke će biti uklonjene,
a sva podešavanja funkcija će se
vratiti na standardne vrednosti
osim podešavanja datuma
i vremena. Pre formatiranja
diktafona sve važne datoteke
prebacite na računar.
• Ekran prikazuje poruku
[Data will be cleared] u trajanju od
dve sekunde, a zatim poruku [Start]
i [Cancel].
5
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 47).
• Ako koristite model WS-650S, pređite
na operaciju iz koraka 5.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali medijum za snimanje koji
želite da formatirate.
6 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
Način podešavanja menija
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, izaberite [Format]
u meniju [Divice Menu].
Primer:
Za modele WS-760M,
WS-750M
3 Pritisnite dugme OK `/MENU
ili 9.
SR
63
Način podešavanja menija
7 Pritisnite dugme OK `/MENU.
• Formatiranje počinje i [Format !]
treperi na ekranu.
5
• [Format Done] će se pojaviti kada
se formatiranje završi.
Način podešavanja menija
SR
64
Napomene
• Nikada ne formatirajte diktafon preko
računara.
• Nakon formatiranja, muzičke datoteke
koje imaju DRM ne možete ponovo
prenositi na diktafon.
• Formatiranjem se brišu svi snimljeni
podaci, uključujući zaštićene datoteke
i datoteke sa statusom »Samo za čitanje«.
• Nakon formatiranja, nazivi snimljenih
glasovnih datoteka mogu da počnu od
[0001].
• Kada vraćate postavke funkcija na
početne vrednosti, koristite opciju
[Reset Settings] (☞ str. 47, str. 57).
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
potvrdite da je medijum za snimanje
[Built-in Memory] ili [microSD Card] da
ne bi došlo do greške (☞ str. 47, str. 57).
• Obrada može da potraje duže od
10 sekundi. Nikada nemojte raditi nešto
od dolenavedenog dok je neka radnja
u toku, jer na taj način podaci mogu da
se oštete. Pored toga, zamenite baterije
novim kako biste se uverili da se baterije
neće isprazniti u toku neke radnje.
1 Iskopčavanje adaptera za naizmeničnu
struju u toku neke radnje.
2 Uklanjanje baterija dok je neka radnja
u toku.
3 Uklanjanje microSD kartice u toku
neke radnje kada se [microSD Card]
koristi kao medijum za snimanje.
• Izvršiće se brzo formatiranje diktafona.
Ukoliko formatirate microSD karticu,
informacije za upravljanje datotekama
se osvežavaju i podaci na microSD kartici
se ne brišu u potpunosti. Kada dajete ili
odlažete microSD karticu, vodite računa
o otkrivanju podataka sa microSD kartice.
Preporučujemo vam da microSD karticu
uništite kada je odlažete (☞ str. 19).
Za model WS-650S:
• Obrada može da potraje duže od
10 sekundi. Nikada nemojte raditi nešto
od dolenavedenog dok je neka radnja
u toku, jer na taj način podaci mogu da
se oštete. Pored toga, zamenite baterije
novim kako biste se uverili da se baterije
neće isprazniti u toku neke radnje.
1 Iskopčavanje adaptera za naizmeničnu
struju u toku neke radnje.
2 Uklanjanje baterija dok je neka radnja
u toku.
Korišćenje diktafona preko računara
Povezivanje diktafona sa računarom omogućava vam da izvršite sledeće radnje:
• Možete da prebacite na računar datoteke
koje ste snimili ovim diktafonom, da ih
reprodukujete i upravljate njima koristeći
programe Windows Media Player ili
iTunes (☞ str. 70, str. 77).
• Ovaj diktafon je kompatibilan sa
glasovnim sadržajem snimljenim u WMA,
MP3 i WAV* formatu.
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
• Pored toga što se koristi kao diktafon
i kao muzički plejer, ovaj uređaj se može
koristiti i kao spoljna memorija računara
jer se na njemu mogu čuvati podaci sa
računara i računar ih kasnije ponovo
može prepoznati (☞ str. 69, str. 81).
Radno okruženje
Windows
Macintosh
Operativni sistem:
Mac OS X 10.4.11 – 10.6 (standardna
instalacija)
Kompatibilni računari:
Apple Macintosh serije računara koji
imaju najmanje dva slobodna USB porta
Napomene
• Ovo je radno okruženje za čuvanje datoteka snimljenih pomoću ovog diktafona na Vašem
računaru preko USB veze.
• Čak i ako je radno okruženje odgovarajuće, ne podržavamo nadograđene operativne
sisteme, okruženje sa više operativnih sistema i samostalno modifikovane računare.
6
Radno okruženje
Operativni sistem:
Microsoft Windows XP/Vista/7
(standardna instalacija)
Kompatibilni računari:
Windows računari koji imaju najmanje
dva slobodna USB porta
SR
65
Radno okruženje
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja
diktafona povezanog na računar
6
Radno okruženje
SR
66
• Kada preuzimate datoteku sa diktafona
na računar ili obrnuto, ne izvlačite
USB kabl, čak i ako ekran pokazuje da
možete. Podaci se i dalje prenose sve
dok lampica indikatora snimanja treperi.
Kada isključujete USB kabl, sledite
uputstva navedena na ☞ str. 68. Ako
izvučete USB kabl pre nego što se uređaj
zaustavi, podaci možda neće biti uspešno
preneseni.
• Nemojte formatirati disk diktafona
na računaru. Pokretanje procesa nije
uspešno na računaru. Za uspešno
pokretanje pratite uputstva na ekranu
[Format] diktafona (☞ str. 63).
• Nazivi fascikli (direktorijumi) koje
prikazuju alati za upravljanje datotekama,
npr. Explorer u operativnom sistemu
Microsoft Windows ili Finder u
operativnom sistemu Macintosh, razlikuju
se od naziva fascikli koji se mogu podesiti
pomoću diktafona.
• Ako zamenite ili premestite datoteke
i fascikle pomoću alatke za upravljane
datotekama u operativnom sistemu
Windows ili Macintosh, može doći do
promene redosleda datoteka ili one
mogu postati neprepoznatljive.
• Prenošenje i snimanje podataka na
diktafon moguće je čak i ako je operativni
sistem računara disku koji predstavlja
diktafon dodelio status »Samo za čitanje«.
• Pošto šum može da izazove štetne
posledice po elektronske uređaje u blizini
diktafona, obavezno izvucite kabl za
spoljni mikrofon i slušalice pre nego
što povežete diktafon sa računarom.
Autorska prava i funkcija zaštite autorskih
prava (DRM)
U skladu sa zakonom o autorskim
pravima, sve glasovne / muzičke datoteke
i muzički CD-ovi preuzeti sa Interneta
bez dozvole nosioca autorskih prava ne
smeju da se reprodukuju, distribuiraju,
objavljuju / ponovo objavljuju na Internetu
ili konvertuju u WAV, WMA ili MP3 datoteke
u svrhe komercijalnog poslovanja ili prodaje.
WMA datoteka može biti obezbeđena DRM
tehnologijom radi zaštite autorskih prava.
DRM tehnologija ograničava kopiranje
ili distribuciju muzičkih datoteka koje su
konvertovane (ripovane) sa muzičkog
CD-a ili preuzete iz usluge za distribuiranje
muzike. Da biste prebacili WMA datoteku
koja koristi DRM na diktafon, morate da
koristite odgovarajuće programe kao
što je Windows Media Player. Kopiranje
muzičkih datoteka koje koriste DRM i koje
su kupljene na »online« muzičkoj prodaji na
prenosni uređaj kao što je diktafon može biti
zabranjeno.
Napomena
• Ovaj diktafon je kompatibilan sa
Microsoft Corporation DRM9, ali ne
i sa DRM10 formatom.
Povezivanje sa računarom
1 Pokrenite računar.
2 Pomerite kliznu ručicu USB
konektora u smeru koji pokazuje
strelica kako biste izbacili USB
konektor iz diktafona.
Windows:
Kada otvorite [My Computer],
prepoznaćete diktafon po imenu
diska koje je identično sa nazivom
proizvoda.
Macintosh:
Kada povežete diktafon sa
operativnim sistemom Mac OS,
prepoznaćete ga po imenu diska
na radnoj površini računara koje je
identično sa nazivom proizvoda.
• Ako je USB kabl pravilno povezan,
na ekranu se prikazuje poruka
[Remote (Storage)].
Samo za modele
WS-760M, WS-750M
Samo za model
WS-650S
Napomene
• Za informacije o USB portu na vašem
računaru pogledajte uputstvo za
upotrebu vašeg računara.
• Obavezno gurnite konektor USB kabla
do kraja. U suprotnom, može doći do
problema u radu diktafona.
• Koristite obezbeđeni USB produžni kabl
u zavisnosti od situacije.
• Ako povezujete diktafon preko USB
razvodnika, funkcionisanje može biti
nestabilno. U takvim slučajevima,
izbegavajte korišćenje USB razvodnika.
• Nemojte koristiti druge USB produžne
kablove umesto onog koji je obezbeđen.
Upotreba kablova drugih proizvođača
može dovesti do oštećenja diktafona.
Nemojte koristiti obezbeđeni USB
produžni kabl sa uređajima drugih
proizvođača.
6
Povezivanje sa računarom
3 Proverite da li je diktafon
zaustavljen i povežite ga sa
USB portom na računaru.
SR
67
Povezivanje sa računarom
Prekidanje veze sa računarom
Windows
1 Kliknite na [
] koja se nalazi
u donjem desnom uglu ekrana na
traci zadataka. Kliknite na
[Safely remove USB Mass Storage
Device].
Macintosh
1 Pomerite ikonu za disk ovog
diktafona koja se pojavljuje
na radnoj površini u otpatke
prevlačenjem i otpuštanjem.
• Slovo koje označava disk jedinicu
razlikuje se u zavisnosti od računara
koji se koristi.
• Kada se pojavi prozor koji označava
da je bezbedno uklanjanje hardvera,
zatvorite ga.
6
Povezivanje sa računarom
SR
68
2 Proverite da li je uključena
lampica indikatora snimanja
i isključite diktafon iz računara.
• Kada povežete diktafon sa
operativnim sistemom Mac OS,
prepoznaćete ga po imenu diska
na radnoj površini računara koje je
identično sa nazivom proizvoda.
2 Proverite da li je uključena
lampica indikatora snimanja
i isključite diktafon iz računara.
Napomena
• NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica indikatora snimanja.
U suprotnom, doći će do gubitka podataka.
Prebacivanje glasovnih datoteka na računar
Pet fascikli za glasovno snimanje na ovom diktafonu pojavljuje se kao [Folder A], [Folder B],
[Folder C], [Folder D] i [Folder E] i snimljene glasovne datoteke se čuvaju u ovim fasciklama
(Ako koristite model WS-760M, snimci sa FM radija čuvaju se u fascikli [FLD_FM]).
Windows
1 Povezivanje diktafona sa
računarom (☞ str. 67).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
4 Ime diska i ime fascikle kada je
povezan računar:
Ugrađena fleš memorija
Ime diska
Naziv fascikle
WS_76 *1
Folder A
Fascikla A
Folder B
Fascikla B
Folder C
Fascikla C
Folder D
Fascikla D
Folder E
Fascikla E
FLD_FM
FM fascikla*2
Music *3
Muzika *3
• Kada otvorite [My Computer], on
se prepoznaje po imenu diska koje
je identično sa nazivom proizvoda
(Kada se ubaci microSD kartica,
ona se prepoznaje po imenu diska
[Removable Disk] *1).
3 Otvorite fasciklu sa nazivom
proizvoda.
4 Kopirajte podatke.
Ime diska
Naziv fascikle
Prenosivi disk
Folder A
Fascikla A
Folder B
Fascikla B
Folder C
Fascikla C
Folder D
Fascikla D
Bez naslova
Folder E
Fascikla E
Macintosh
FLD_FM
FM fascikla*2
Windows
Macintosh
1 Povezivanje diktafona sa
računarom (☞ str. 67).
• Kada diktafon povežete sa
operativnim sistemom Mac OS,
prepoznaćete ga po imenu diska
na radnoj površini računara koje je
identično sa nazivom proizvoda
(Kada se ubaci microSD kartica, ona
se prepoznaje po imenu diska
[Untitled] *1).
2 Dvaput kliknite na ikonu sa
nazivom proizvoda na radnoj
površini računara.
3 Kopirajte podatke.
4 Isključite diktafon iz računara
(☞ str. 68).
Music
Muzika
*1 Prepoznaje se po imenu diska koje je
identično sa nazivom proizvoda.
*2 Samo za model WS-760M
*3 Samo za modele WS-760M, WS-750M.
Napomene
• Prilikom prenosa podataka prikazuje
se poruka [Busy] i lampica indikatora
snimanja treperi. NIKADA nemojte da
isključujete USB dok treperi lampica
indikatora snimanja. U suprotnom, doći
će do gubitka podataka.
• U Mac OS radnom okruženju, WMA
formati datoteka ne mogu da se
reprodukuju.
6
Prebacivanje glasovnih datoteka na računar
5 Isključite diktafon iz računara
(☞ str. 68).
microSD kartica *3
SR
69
Korišćenje programa Windows Media Player
Muzičke datoteke koje su uvezene na vaš računar sa muzičkog CD-a i preuzete sa Interneta
mogu da se prenesu i reprodukuju na ovom diktafonu. Podržani su WAV, MP3 i WMA formati
muzičkih datoteka.
Korišćenjem programa Windows Media Player, muzičke datoteke mogu da se konvertuju
(ripuju) (☞ str. 71) i muzičke datoteke koje ste kupili preko »online« prodaje muzike mogu
lako da se prenesu na diktafon (☞ str. 72, str. 75).
Nazivi prozora
Windows Media Player 12
Windows Media Player 11
1
1
6
Korišćenje programa Windows Media Player
SR
70
2
3
4 6 8
5 7 90
1 Traka zadataka »Features«
2 Klizač
3 Dugme Shuffle
(Mešani redosled numera)
4 Dugme Repeat (Ponovi)
5 Dugme Stop (Zaustavi)
2
3
0
4 6 8
5 7 9
6 Dugme Previous (Prethodno)
7 Dugme Playback (Reprodukcija)
8 Dugme Next (Sledeće)
9 Dugme Mute (Priguši ton)
0 Klizač za jačinu zvuka
Korišćenje programa Windows Media Player
Kopiranje muzike sa CD-a
1 Ubacite CD u CD-ROM disk
jedinicu, a zatim pokrenite
program Windows Media Player.
2 Na traci sa funkcijama izaberite
meni [Rip CD].
Windows Media Player 12
2 3
• Za Windows Media Player 11 izaberite
[Rip] (Ripuj)
• Ako je dostupna veza sa Internetom,
informacije o CD-u će biti potražene.
3 Potvrdite izbor muzičke datoteke
koju želite da kopirate.
4 Kliknite na dugme [Start Rip]
(Počni ripovanje).
• Datoteke kopirane na računar se
čuvaju u WMA formatu. Kopirane
muzičke datoteke se grupišu
u kategorije izvođač, album, žanr itd.
i dodaju se na spisak numera.
6
4
Korišćenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
2 3
4
SR
71
Korišćenje programa Windows Media Player
Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon
Možete da prebacite muzičke datoteke sačuvane na računaru na diktafon. Kako ćete kopirati
muzičke datoteke sa CD-a na računar potražite u odeljku »Kopiranje muzike sa CD-a«
(☞ str. 71).
Windows Media Player 12
1 Povežite diktafon sa računarom,
a zatim pokrenite program
Windows Media Player.
2
2 U meniju [Organize] kliknite na
[Options]. U dijalogu »Options«
kliknite na karticu [Devices].
2
3 Među uređajima izaberite naziv
proizvoda diktafona i kliknite na
[Properties].
6
Korišćenje programa Windows Media Player
SR
72
• Potvrdite izbor opcije
[Create folder hierarchy on device].
Ako opozovete izbor i sinhronizujete
datoteku, ona će se prebaciti u
fasciklu [Home] i neće biti označena.
*1 *2
• Automatski se kreira fascikla sa
imenom izvođača ili nazivom albuma.
Ovo će vam omogućiti da lakše
pronađete datoteku koju želite
da slušate.
*1 Ako je podrazumevano potvrđen
izbor [Create folder hierarchy on
device], opozovite izbor polja, a
zatim ponovo kliknite na njega da
biste ga potvrdili.
*2 Nakon sinhronizacije sa diktafonom,
kreira se datoteka pod imenom
»WMPInfo.xml«. Ako izbrišete ovu
datoteku, *1 će možda ponovo
morati da se podesi.
3
3
Korišćenje programa Windows Media Player
4 Izaberite željenu kategoriju
u meniju [Library] (Biblioteka)
sa leve strane, a zatim izaberite
muzičke datoteke ili albume koje
želite da prenesete na diktafon
i prevucite ih i otpustite u [Sync list]
(Lista za sinhronizaciju) sa desne
strane.
5 Kliknite na [Start sync]
(Započni sinhronizaciju).
• Datoteka se prebacuje na diktafon.
5
4
Napomena
• Za detalje o programu Windows Media Player pogledajte pomoć na mreži.
6
1 Povežite diktafon sa računarom,
a zatim pokrenite program
Windows Media Player.
2 Na traci sa funkcijama izaberite
meni [Sync].
3 Izaberite meni [Sync]
(Sinhronizacija) ponovo
i izaberite [DVR] { [Advanced
Options] (Dodatne opcije) {
[Set Up Sync] (Podesi
sinhronizaciju) i podesite na
sledeći način.
• Potvrdite izbor opcije [Create folder
hierarchy on device]. *1 *2
2 3
Korišćenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
SR
73
Korišćenje programa Windows Media Player
• Automatski se kreira fascikla sa
imenom izvođača ili nazivom albuma.
Ovo će vam omogućiti da lakše
pronađete datoteku koju želite
da slušate.
*1 Ako je podrazumevano potvrđen
izbor [Create folder hierarchy on
device], opozovite izbor polja,
a zatim ponovo kliknite na njega
da biste ga potvrdili.
*2 Nakon sinhronizacije sa diktafonom,
kreira se datoteka pod imenom
»WMPInfo.xml«. Ako izbrišete ovu
datoteku, *1 će možda ponovo
morati da se podesi.
6
Korišćenje programa Windows Media Player
SR
74
3
4 Izaberite željenu kategoriju
u meniju [Library] (Biblioteka)
sa leve strane, a zatim izaberite
muzičke datoteke ili albume koje
želite da prenesete na diktafon
i prevucite ih i otpustite u [Sync List]
(Lista za sinhronizaciju) sa desne
strane.
5 Kliknite na dugme [Start Sync]
(Započni sinhronizaciju).
• Datoteka se prebacuje na diktafon.
4
5
Napomene
• Može biti zabranjeno kopiranje muzičkih datoteka koje koriste DRM i koje su kupljene na
»online« muzičkoj prodaji na prenosni uređaj kao što je diktafon.
• Za prebacivanje datoteka pomoću programa Windows Media Player 9 ili Windows Media
Player 10, pogledajte Olympus Web lokaciju.
• Ako se muzičke datoteke prebacuju na diktafon sve dok se ne dostigne maksimalna
memorija, poruka [Can’t make the system file. Connect to PC and delete unnecessary
file] može da se pojavi na ekranu diktafona. U tom slučaju, izbrišite datoteke da biste
oslobodili prostor (stotine KB do desetina MB u zavisnosti od veličine muzičkih datoteka)
za datoteku za upravljanje (što je veći broj muzičkih datoteka, to je potreban veći kapacitet
za datoteku za upravljanje).
Korišćenje programa Windows Media Player
Kopiranje glasovne datoteke na CD
Glasovne datoteke možete da prenesete sa diktafona na računar, pa da ih iskopirate na CD.
Kako ćete kopirati glasovne datoteke sa diktafona na računar potražite u odeljku
»Prenos glasovnih datoteka na računar« (☞ str. 69).
Windows Media Player 12
1 Ubacite prazan CD-R/RW u
CD-R/RW disk jedinicu, a zatim
pokrenite program Windows
Media Player.
2
2 Na traci zadataka sa funkcijama
izaberite meni [Burn].
3 Izaberite željenu kategoriju
u meniju [Library] (Biblioteka)
sa leve strane, a zatim izaberite
glasovne datoteke ili albume
koje želite da kopirate na
CD-R/RW i prevucite ih i otpustite
u [Burn list] (Lista za narezivanje)
sa desne strane.
6
4 Ponovo kliknite na karticu [Burn]
(Narezivanje), a zatim izaberite
[Data CD or DVD] (CD ili DVD sa
podacima) ili [Audio CD].
Kada je izabrana opcija [Audio CD]:
Datoteka se konvertuje i kopira
u CD kako bi mogla da se reprodukuje
pomoću audio opreme kojom se
reprodukuje CD-R/RW.
Kada je izabrana opcija
[Data CD or DVD]:
Kopiraju se datoteke u formatu
u kome će se snimati.
5 Kliknite na [Start Burn]
(Započni narezivanje).
5
4
Korišćenje programa Windows Media Player
3
SR
75
Korišćenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
1 Ubacite prazan CD-R/RW
u CD-R/RW disk jedinicu, a zatim
pokrenite program Windows
Media Player.
2 4
2 Na traci sa funkcijama izaberite
meni [Burn].
3 Izaberite željenu kategoriju
u meniju [Library] (Biblioteka)
sa leve strane, a zatim izaberite
glasovne datoteke ili albume
koje želite da kopirate na
CD-R/RW i prevucite ih i otpustite
u [Burn List] (Lista za narezivanje)
sa desne strane.
6
Korišćenje programa Windows Media Player
SR
76
4 Ponovo kliknite na meni [Burn]
(Narezivanje), a zatim izaberite
[Audio CD] ili [Data CD]
(CD sa podacima).
3
5
Kada je izabrana opcija [Audio CD]:
Datoteka se konvertuje i kopira na
muzički CD kako bi mogla da se
reprodukuje pomoću audio opreme
kojom se reprodukuje CD-R/RW.
Kada je izabrana opcija [Data CD]:
Kopiraju se datoteke u formatu
u kome će se snimati.
5 Kliknite na [Start Burn]
(Započni narezivanje).
Napomene
• Može biti zabranjeno kopiranje muzičkih datoteka koje koriste DRM i koje su kupljene na
»online« muzičkoj prodaji na prenosni uređaj kao što je diktafon.
• Za detalje o programu Windows Media Player pogledajte pomoć na mreži.
Korišćenje programa iTunes
Muzičke datoteke koje su uvezene na vaš računar sa muzičkog CD-a i preuzete sa Interneta
mogu da se prenesu i reprodukuju na ovom diktafonu. On podržava muzičke datoteke
MP3 formata.
Korišćenjem programa iTunes muzičke datoteke mogu da se konvertuju (ripuju) (☞str. 78)
i muzičke datoteke koje ste kupili na lokaciji za prodaju muzičkih sadržaja mogu lako da se
prenesu na diktafon (☞ str. 79, str. 80).
Nazivi prozora
1
2
3
6
Korišćenje programa iTunes
4567
1 Traka zadataka »Features«
2 Dugme Rewind/ (Premotaj unazad)
Dugme za reprodukciju, pauziranje/
Dugme za premotavanje unapred
3 Traka za jačinu zvuka
4 Dugme za dodavanje spiska
numera
8
9 0
5 Dugme Shuffle
6 Dugme Repeat
7 Dugme za promenu ekrana
8 Dugme za kreiranje diska
9 Dugme za pretraživanje
0 Dugme za izbacivanje diska
SR
77
Korišćenje programa iTunes
Kopiranje muzike sa CD-a
1 Ubacite CD u CD-ROM disk
jedinicu, a zatim pokrenite
program iTunes.
2
3
4
2 Kliknite na [iTunes] {
[Preferences].
3 Kliknite na oznaku [Advanced].
4 Kliknite na [Importing].
5 Podesite format datoteke i brzinu
protoka za kopiranje muzičkih
datoteka na računar, a zatim
kliknite na dugme [OK].
6
Korišćenje programa iTunes
SR
78
• Ovaj diktafon podržava muzičke
datoteke MP3 i WAV* formata
(☞ str. 34).
* Samo za modele WS-760M,
WS-750M.
[Import Using]:
Podesite format datoteke tako da se
omogući kopiranje muzičke datoteke
sa CD-a. Izaberite [MP3 Encoder] ili
[WAV Encoder].
[Setting]:
Podesite brzinu protoka tako da se
omogući kopiranje muzičke datoteke
sa CD-a.
5
6
6 Označite one muzičke datoteke
koje želite da kopirate.
7 Kliknite na dugme [Import CD].
7
Korišćenje programa iTunes
Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon
Možete da prebacite muzičke datoteke sačuvane na računaru na diktafon. Kako ćete kopirati
muzičke datoteke sa CD-a na računar potražite u odeljku »Kopiranje muzike sa CD-a«
(☞ str. 78).
1 Povežite diktafon sa računarom,
a zatim pokrenite program
iTunes.
2 Izaberite spisak numera koji
treba preneti na diktafon,
i označite one muzičke datoteke
koje želite da prenesete.
• Redosled muzičkih numera moguće
je promeniti tako što ćete prevući
i otpustiti muzičku datoteku
u prikazani spisak numera.
2
6
• Kada povežete diktafon sa
operativnim sistemom Mac OS,
prepoznaćete ga po imenu diska
na radnoj površini računara koje je
identično sa nazivom proizvoda.
• Prilikom prenosa muzičke datoteke
kopirajte je u fasciklu [Music]
u diktafonu.
• U fascikli [Music] možete da kreirate
do dve hijerarhije. I možete da
kreirate i do 128 fascikli, uključujući
i fasciklu [Music].
• U svakoj fascikli može da se smesti
do 200 datoteka.
4 Izaberite željene datoteke,
a zatim ih prevucite i otpustite
u fasciklu [Music].
Prevuci i otpusti
datoteke ovde
Korišćenje programa iTunes
3 Kliknite dvaput na disk jedinicu
na koju je povezan diktafon,
a zatim otvorite fasciklu [Music].
SR
79
Korišćenje programa iTunes
Kopiranje glasovne datoteke na CD
Glasovne datoteke možete da prenesete sa diktafona na računar, pa da ih iskopirate na CD.
Kako ćete kopirati glasovne datoteke sa diktafona na računar potražite u odeljku »Prenos
glasovnih datoteka na računar« (☞ str. 69).
1 Ubacite CD-R/RW u CD-R/RW,
a zatim pokrenite program iTunes.
2 Izaberite željeni spisak numera,
a zatim označite glasovne
datoteke koje ćete kopirati
na CD-R/RW.
3 Kliknite na opciju [Burn Disc].
2
6
3
Korišćenje programa iTunes
4 Podesite CD format za kopiranje
glasovnih datoteka na CD-R/RW
i kliknite na [OK].
Kada je izabrana opcija [Audio CD]:
Datoteka se konvertuje i kopira na
muzički CD kako bi mogla da se
reprodukuje pomoću audio opreme
kojom se reprodukuje CD-R/RW.
Kada je izabrana opcija [MP3 CD]:
Kopiranje u MP3 format.
Kada je izabrana opcija [Data CD]:
Kopiraju se datoteke u formatu
u kome će se snimati.
4
SR
80
Korišćenje diktafona kao spoljne memorije računara
Pored toga što se koristi kao diktafon i kao muzički plejer, ovaj uređaj se može koristiti
i kao spoljna memorija računara, jer se na njemu mogu čuvati podaci iz računara i računar
ih kasnije ponovo može prepoznati.
Kada je diktafon povezan sa računarom možete da prebacite podatke iz memorije diktafona
na računar i obrnuto.
Windows
1 Povezivanje diktafona sa
računarom (☞ str. 67).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
• Kada otvorite [My Computer],
prepoznaćete diktafon po imenu
diska koje je identično sa nazivom
proizvoda.
3 Otvorite fasciklu sa nazivom
proizvoda.
4 Kopirajte podatke.
1 Povezivanje diktafona sa
računarom (☞ str. 67).
• Kada povežete diktafon sa
operativnim sistemom Mac OS,
prepoznaćete ga po imenu diska
na radnoj površini računara koje je
identično sa nazivom proizvoda.
2 Dvaput kliknite na ikonu sa
nazivom proizvoda na radnoj
površini računara.
3 Kopirajte podatke.
4 Isključite diktafon iz računara
(☞ str. 68).
Napomena
• Prilikom prenosa podataka prikazuje se poruka [Busy] i lampica indikatora snimanja
treperi. NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica indikatora snimanja.
U suprotnom, doći će do gubitka podataka.
6
Korišćenje diktafona kao spoljne memorije
računara
5 Isključite diktafon iz računara
(☞ str. 68).
Macintosh
SR
81
Ostale informacije
Lista poruka upozorenja
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Šta učiniti
[Battery Low]
Oslabljena baterija.
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo
za modele WS-760M,
WS-750M) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 10, str. 12).
[File Protected]
Zaštićeno od brisanja.
Pokušali ste da izbrišete
zaštićenu datoteku.
Otključajte datoteku
(☞ str. 47, str. 49).
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
7
Lista poruka upozorenja
[Cannot record in this
Fascikla nije predviđena
folder]
za snimanje zvuka.
Pokušali ste da snimate
u fascikli [Radio Folder]
(samo za model
WS-760M) ili u režimu
koji nije [Recorder].
Izaberite režim [Recorder],
ponovo izaberite neku
od fascikli od [Folder A]
do [Folder E] i izvršite
snimanje (☞ str. 21, str. 24).
[Index Full]
Dostignut je maksimalni
broj oznaka Index.
Datoteka sadrži
maksimalni broj oznaka
Index (16 oznaka).
Izbrišite oznake Index
koje više nisu
potrebne (☞ str. 35).
[Temp Mark Full]
Dostignut je maksimalni
broj oznaka Temp.
Datoteka sadrži
maksimalni broj oznaka
Temp (16 oznaka).
Izbrišite oznake Temp
koje više nisu potrebne
(☞ str. 35).
[Folder Full]
Fascikla puna.
Fascikla sadrži
maksimalni broj
datoteka (200 datoteka).
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 39).
Greška u memoriji.
Ovo je kvar. Obratite
se prodavcu kod kojeg
ste kupili diktafon ili
ovlašćenom servisu
kompanije Olympus radi
popravke (☞ str. 91).
[Memory Error]
Greška u memoriji.
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
Greška u memoriji.
microSD kartica se ne
prepoznaje ispravno.
Uklonite microSD karticu,
a zatim je ponovo ubacite
(☞ str. 19 do 20).
[Licence Mismatch]
Nelegalno kopirana
datoteka.
Muzičke datoteke
su kopirane bez
odgovarajuće dozvole.
Izbrišite datoteku
(☞ str. 39).
[Memory Full]
Bez preostale slobodne
memorije.
Nema preostale
slobodne memorije.
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 39).
[No File]
Nema datoteke.
U fascikli nisu pronađene
datoteke.
Izaberite neku drugu
fasciklu (☞ str. 22 do 24).
[Format Error]
Greška u formatiranju.
Došlo je do greške
prilikom formatiranja
memorije diktafona.
Ponovo formatirajte
memoriju (☞ str. 63).
[Card Error]
SR
82
Lista poruka upozorenja/Rešavanje problema
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Šta učiniti
[Can’t make the
system file. Connect
to PC and delete
unnecessary file]
Nije moguće napraviti
upravljačku datoteku.
Datoteka za upravljanje
ne može biti napravljena
zbog manjka kapaciteta
u preostaloj memoriji.
Povežite diktafon sa
računarom i izbrišite sve
nepotrebne datoteke.
[Cannot play this file]
Datoteka koja ne može
da se reprodukuje.
Nekompatibilan format.
Proverite da li datoteka
može da se reprodukuje
na ovom diktafonu
(☞ str. 34).
[This file can’t be
divided]
Datoteka koja ne može
da se razdvoji.
Pokušano je razdvajanje
datoteka koje nisu MP3 ili Izaberite drugu
PCM datoteke snimljene datoteku.
na ovom diktafonu.
Rešаvаnje problemа
Simptom
Ništa se ne prikazuje
na ekranu
Snimanje nije moguće
Ne čuje se ton
prilikom reprodukcije
Šta učiniti
Baterije nisu pravilno postavljene.
Proverite da li su polariteti baterija
= i - ispravni (☞ str. 10).
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo za modele
WS-760M, WS-750M) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 10, str. 12).
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj (☞ str. 15).
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo za modele
WS-760M, WS-750M) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 10, str. 12).
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj (☞ str. 15).
Diktafon je u režimu HOLD.
Ukinite režim HOLD (☞ str. 16).
Malo je preostale slobodne memorije.
Izbrišite nepotrebne datoteke (☞ str. 39).
Dostignut je maksimalan broj
datoteka.
Pređite na drugu fasciklu
(☞ str. 22 do 24).
Priključene su slušalice.
Isključite slušalice da biste koristili
ugrađeni zvučnik.
[Speaker] je postavljen na [Off].
Da biste reprodukovali pomoću
ugrađenog zvučnika, podesite opciju
[Speaker] na [On] (☞ str. 47, str. 57).
Nivo jačine zvuka podešen je na [00].
Podesite nivo jačine zvuka (☞ str. 31).
7
Lista poruka upozorenja/Rešavanje
problema
Ne pokreće se
Moguć uzrok
SR
83
Rešаvаnje problemа
Simptom
Nivo snimanja je
suviše nizak
Glasovne datoteke
nisu snimljene u
stereo režimu
Nemoguće je pronaći
snimljenu glasovnu
datoteku
Moguć uzrok
Šta učiniti
Osetljivost mikrofona je nedovoljna.
Podesite opciju [Mic Sense] na [High]
ili [Middle] (☞ str. 47, str. 49).
Mogući uzrok je nedovoljan nivo
reprodukcije priključenih eksternih
uređaja.
Podesite nivo reprodukcije
priključenih uređaja.
Priključeni spoljni mikrofon je
jednotonski.
Prilikom snimanja sa povezanim
mikrofonom koji snima samo jedan
kanal, zvuk će se snimati samo na
levom kanalu.
[Rec Mode] je podešen na mono
režim snimanja.
Podesite [Rec Mode] na stereo
režim snimanja (☞ str. 47, str. 49).
[Zoom Mic] podešen je na jačinu +.
Podesite opciju [Zoom Mic] na [Off]
(☞ str. 47, str. 50).
Pogrešna fascikla.
Pređite u odgovarajuću fasciklu
(☞ str. 22 do 24).
Diktafon je pomeren tokom snimanja.
Tokom reprodukcije
čuje se šum
7
Rešаvаnje problemа
Nije moguće izbrisati
datoteku
Nije moguće izbrisati
fascikle
Uz kontrolu snimanja
čuje se šum
SR
84
Nije moguće postaviti
oznake Index i Temp
———
Diktafon se tokom snimanja ili
reprodukcije nalazio u blizini
mobilnog telefona ili fluorescentne
lampe.
Pomerite diktafon.
Datoteka je zaštićena.
Otključajte datoteku (☞ str. 47, str. 49).
Datoteka je »Samo za čitanje«.
Otključajte datoteku ili ukinite
postavku »Samo za čitanje« na
računaru.
U fascikli postoji datoteka
koju diktafon ne može da prepozna.
Povežite diktafon sa računarom
i izbrišite fasciklu (☞ str. 67, str. 69).
Javlja se eho.
Kada postoji ugrađeni ili priključeni
zvučnik, postoji rizik od pojavljivanja
eha tokom snimanja. Preporučuje
se da za kontrolu snimanja koristite
slušalice.
Prilagodite i sledeće: udaljite slušalice
od mikrofona, nemojte da usmeravate
mikrofon ka slušalicama, smanjite
jačinu zvuka na kontroli snimanja
i tako dalje.
Dostignut je maksimalan broj oznaka.
Izbrišite nepotrebne oznake (☞ str. 35).
Datoteka je zaštićena.
Otključajte datoteku (☞ str. 47, str. 49).
Datoteka je »Samo za čitanje«.
Otključajte datoteku ili ukinite postavku
»Samo za čitanje« na računaru.
Rešаvаnje problemа
Simptom
Moguć uzrok
Šta učiniti
Samo za model WS-760M:
Nije moguće primati
signale FM radija
Slušalice nisu priključene
u EAR utičnicu.
Priložene slušalice funkcionišu kao
antena. Kada diktafon koristite kao
radio, obavezno priključite slušalice.
[Output] je postavljen na
[Earphones].
Da biste reprodukovali pomoću
ugrađenog zvučnika, podesite opciju
[Output] na [Speaker]
[☞ str. 47, str. 59].
Samo za modele WS-760M, WS-750M:
[Battery] je postavljeno na [Alkaline].
Kada koristite priloženu punjivu
bateriju, podesite postavku za
bateriju na [Ni-MH]. Takođe
izbegavajte korišćenje baterije izvan
preporučenog temperaturnog opsega
(☞ str. 12).
Niste pritisnuli dugme OK `/MENU.
Kada koristite USB vezu, sačekajte da
se pojavi ekran za potvrdu i pritisnite
dugme OK `/MENU.
[USB Connect] je podešeno na
[AC Adapter].
Podesite opciju [USB Connect] na [PC]
(☞ str. 61).
Punjenje nije moguće
Računar ne može da
prepozna diktafon
7
Rešаvаnje problemа
SR
85
Dodatna oprema (opcionalno)
Dodatna oprema koja se isključivo koristi sa Olympus diktafonom može da se direktno kupi
u prodavnici na mreži na web lokaciji naše kompanije. Prodaja dodatne opreme razlikuje se
u zavisnosti od zemlje.
s Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog prečnika
omogućuje osetljivo stereo snimanje.
s Mikrofon sa 2 kanala
(za sve smerove): ME30W
Dva ME30 mono mikrofona prodaju se
u kompletu sa minijaturnim stativom
i adapterom za povezivanje. Ovo su
izuzetno osetljivi mikrofoni za sve
smerove koji koriste napajanje, pogodni
za snimanje muzičkih numera.
s Kompaktni mikrofon-štap
(jednosmeran): ME31
Usmereni mikrofoni su korisni, na primer,
za snimanje pesme ptica na otvorenom
prostoru. Metalno telo obezbeđuje
izuzetnu stabilnost mikrofona.
s Kompaktni zum mikrofon
(jednosmeran): ME32
7
Mikrofon je ugrađen na stativu što ga čini
pogodnim za snimanje sa veće razdaljine
kao što je recimo sa stola na nekoj
konferenciji ili predavanju.
Dodatna oprema (opcionalno)
s Izuzetno osetljiv mono mikrofon
(jednosmeran) sa otklanjanjem
šuma: ME52W
Ovaj mikrofon se koristi za snimanje
zvuka sa veće razdaljine uz maksimalno
smanjenje šuma iz okoline.
s Mikrofon – bubica (za sve
smerove): ME15
Mali, neupadljivi mikrofon koji se može
prikačiti na odeću.
s Dodаtаk zа telefon: TP7
Mikrofon u vidu »bubice«, koji se stavlja
u uho tokom telefoniranja. Za jasne
snimke telefonskih razgovora.
SR
86
s Komplet punjive Ni-MH baterije
i punjača: BC400 (za Evropu)
Komplet BC400 se isporučuje sa
punjačem za Ni-MH baterije (BU-400)
i 4 Ni-MH punjive baterije (BR401). Ovaj
punjač može brzo da napuni Olympus
AA ili AAA punjive Ni-MH baterije.
s Punjiva Ni-MH baterija: BR401
Dugotrajne i efikasne punjive baterije.
s USB adapter za naizmeničnu
struju: A514
DC5V adapter za naizmeničnu struju
za USB vezu.
s Kabl za povezivanje: KA333
Kabl za povezivanje sa mini stereo
utičnicama (Ø3,5) sa otpornikom na oba
kraja. Koristi se za povezivanje utičnice
za slušalice na diktafonu sa utičnicom za
mikrofon prilikom snimanja. Adapteri za
izmenu priključka (PA331/PA231) kojima
se pravi jednotonski mini priključak
(Ø3,5) ili jednotonski mini priključak
(Ø2,5) takođe su priloženi.
Specifikacije
4 Zvučnik:
Opšte odredbe
4 Format snimanja:
Linearni PCM* (Pulse Code Modulation)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
WMA (Windows Media Audio)
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
4 Nivo ulaza:
– 70 dBv
4 Frekvencija uzorkovanja:
Linearni PCM format
[44,1 kHz/16 bit] *1
44,1 kHz
MP3 format
[256 kbps] *1
44,1 kHz
[192 kbps] *2
44,1 kHz
[128 kbps]
44,1 kHz
Ugrađeni okrugli dinamički zvučnik
ø 18 mm
4 MIC utičnica:
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse 2 kΩ
4 EAR utičnica:
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse
8 Ω ili više
4 Zahtev za ulazno napajanje:
Baterije:
AAA baterija (LR03) ili Olympus Ni-MH
punjiva baterija
Spoljno napajanje:
Adapter za naizmeničnu struju za USB
vezu (A514) 5 V
4 Spoljne dimenzije:
98,5 mm × 40 mm × 11 mm
(bez isturenih delova)
4 Težina:
WMA format
44,1 kHz
[ST HQ]
44,1 kHz
[ST SP]
22 kHz
[HQ]
44,1 kHz
[SP]
22 kHz
[LP]
8 kHz
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
*2 Samo za model WS-650S
4 Maksimalna reprodukcija:
80 mW (zvučnik od 8 Ω)
4 Maksimalno reprodukovanje
slušalice:
â 150 mV (na osnovu EN 50332-2)
4 Širokopojasni izlazni signal
iz slušalica:
75 mV â (na osnovu EN 50332-2)
51 g (uključujući bateriju)
4 Radna temperatura:
0°C – 42°C
4 Opseg frekvencije uzorkovanja:
FM radio: 87,50 MHz do 108,00 MHz
Frekventni odziv:
4 U režimu snimanja (utičnica za
mikrofon):
Linearni PCM format
[44,1 kHz/16 bit] *1
7
Specifikacije
[ST XQ]
40 Hz do 21 kHz
MP3 format
[256 kbps] *1
40 Hz do 20 kHz
[192 kbps] *2
40 Hz do 19 kHz
[128 kbps]
40 Hz do 17 kHz
4 Medijum snimanja:
Ugrađena NAND FLASH memorija:
WS-760M: 8 GB/WS-750M: 4 GB/
WS-650S: 2 GB
microSD kartica (samo za modele WS-760M,
WS-750M):
512 MB do 16 GB
SR
87
Specifikacije
WMA format
[ST XQ]
40 Hz do 19 kHz
[ST HQ]
40 Hz do 16 kHz
[ST SP]
40 Hz do 9 kHz
[HQ]
40 Hz do 13 kHz
[SP]
40 Hz do 8 kHz
[LP]
40 Hz do 3 kHz
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
*2 Samo za model WS-650S
4 U režimu snimanja
(ugrađeni stereo mikrofon):
70 Hz do 20 kHz (Međutim, prilikom
snimanja u formatima MP3 ili WMA,
gornja granica frekventnog odziva
zavisi od svakog pojedinačnog režima
snimanja)
4 Tokom režima reprodukcije:
4 U režimu reprodukcije glasovne
datoteke (režim All Playback):
Režim
snimanja
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
Ugrađeni zvučnik
*1
*2
12 č.
12 č.
15 č.
15 č.
[ST XQ]
15 č.
15 č.
[LP]
15 č.
15 č.
Režim
snimanja
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
Reprodukcija preko
slušalica
*1
*2
22 č.
21 č.
29 č.
27 č.
[ST XQ]
30 č.
28 č.
[LP]
30 č.
28 č.
20 Hz do 20 kHz
Vodič za trajanje baterije
7
Sledeće vrednosti su samo okvirne vrednosti
kao smernice.
Specifikacije
4 U režimu snimanja
(ugrađena memorija):
Režim
snimanja
Ugrađeni stereo mikrofoni
*1
*2
18 č.
18 č.
18 č. 30 min.
18 č. 30 min.
[ST XQ]
19 č.
19 č.
[LP]
25 č.
24 č.
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
*1 Alkalna baterija
*2 Ni-MH punjiva baterija
*3 Samo za modele WS-760M, WS-750M
4 U režimu FM radija (ugrađena
memorija) (samo za model
WS-760M):
Status
diktafona
Reprodukcija preko
slušalica
*1
*2
Tokom radio
prijema
13 č. 30 min.
13 č. 30 min.
Tokom
snimanja
radio
programa
9 č.
9 č.
*1 Alkalna baterija
*2 Ni-MH punjiva baterija
SR
88
Napomena
• Trajanje baterija meri Olympus. Ono znatno
varira u zavisnosti od upotrebljenog tipa
baterija i uslova korišćenja.
Specifikacije
Dužina snimanja
Sledeće vrednosti su samo okvirne vrednosti kao smernice.
4 Linearni PCM format:
Režim snimanja
Medij zа snimаnje
[44,1 kHz/16 bit]
WS-760M (8 GB)
Ugrađena
memorija
12 č. 30 min.
WS-750M (4 GB)
6 č. 10 min.
8 GB
12 č. 15 min.
microSD kartica*
4 GB
6 č.
2 GB
2 č. 50 min.
4 MP3 format:
Režim snimanja
Medij zа snimаnje
Ugrađena
memorija
[256 kbps]
[192 kbps]
[128 kbps]
WS-760M (8 GB)
69 č.
----
138 č.
WS-750M (4 GB)
34 č.
----
69 č.
WS-650S (2 GB)
----
22 č.
34 č.
137 č.
microSD kartica*
8 GB
68 č.
----
4 GB
33 č. 30 min.
----
67 č.
2 GB
16 č. 30 min.
----
33 č.
7
Medij zа snimаnje
[ST HQ]
[ST SP]
[HQ]
[SP]
[LP]
135 č.
270 č.
542 č.
542 č.
1067 č.
2122 č.
WS-750M (4 GB)
67 č.
134 č.
270 č.
270 č.
532 č.
1058 č.
WS-650S (2 GB)
33 č.
67 č.
135 č.
135 č.
266 č.
529 č.
8 GB
134 č.
268 č.
537 č.
537 č.
1058 č.
2105 č.
4 GB
66 č.
133 č.
267 č.
267 č.
526 č.
1046 č.
2 GB
32 č.
66 č.
132 č.
132 č.
261 č.
520 č.
WS-760M (8 GB)
Ugrađena
memorija
microSD
kartica*
Režim snimanja
[ST XQ]
Specifikacije
4 WMA format:
* Samo za modele WS-760M, WS-750M.
Napomene
• Raspoloživo vreme za snimanje može biti kraće ukoliko se pravi puno kratkih snimaka
(Prikazano raspoloživo vreme za snimanje i trajanje snimka su približne vrednosti).
• Do varijacija u dostupnom vremenu snimanja dolazi zbog postojećih razlika u dostupnoj
memoriji, što zavisi od microSD kartice.
SR
89
Specifikacije
Maksimalno vreme snimanja za datoteku
• Maksimalni kapacitet za jednu datoteku
ograničen je na približno 4 GB za WMA
i MP3 i na približno 2 GB za linearni PCM
format (WAV).
• Bez obzira na kapacitet preostale slobodne
memorije, najduže vreme trajanja datoteke
ograničeno je na sledeće vrednosti.
Vodič za broj pesama koji se može snimiti
WS-760M: 2000 pesama
WS-750M: 1000 pesama
(Pri brzini protoka od 128 kb/s, 4 minuta
po pesmi)
Linearni PCM format
[44,1 kHz/16 bit]*1
pribl. 3 č. 20 min.
MP3 format
[256 kbps] *1
pribl. 37 č. 10 min.
[192 kbps] *2
[128 kbps]
pribl. 49 č. 30 min.
pribl. 74 č. 30 min.
WMA format
7
Specifikacije
SR
90
[ST XQ]
pribl. 26 č. 40 min.
[ST HQ]
pribl. 26 č. 40 min.
[ST SP]
pribl. 53 č. 40 min.
[HQ]
pribl. 26 č. 40 min.
[SP]
pribl. 53 č. 40 min.
[LP]
pribl. 148 č. 40 min.
*1 Samo za modele WS-760M, WS-750M
*2 Samo za model WS-650S
Moguće je nastaviti snimanje
i kada se premaši 2 GB:
Snimanje će se nastaviti čak i kada obim
jedne datoteke bude veći od 2 GB
u linearnom PCM formatu snimanja.
• Svaka 2 GB datoteke čuvaju se
u posebnim datotekama. Prilikom
reprodukcije tretiraju se kao više
datoteka.
• Kada snimci prevazilaze 2 GB, broj
datoteka u fascikli može da bude veći
od 200. 201. datoteka i sledeće neće
biti prepoznate na diktafonu. Njih
možete pregledati povezivanjem
diktafona sa računarom.
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez obaveštenja.
Tehnička pomoć i podrška
U nastavku su navedene kontaktne informacije za tehničku podršku samo za
Olympus diktafone i softver.
s Broj telefona za tehničku pomoć u SAD i Kanadi
1-888-553-4448
s Adresa e-pošte za tehničku podršku u SAD i Kanadi
[email protected]
s Broj telefona za tehničku podršku u Evropi
Besplatan broj: 00800 67 10 83 00
dostupan u Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Luksemburgu,
Nemačkoj, Norveškoj, Portugaliji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji
Za ostale evropske zemlje brojevi telefona sa obračunavanjem troška poziva su
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899
s Adresa e-pošte za tehničku podršku u Evropi
[email protected]
7
Simbol »CE« označava da ovaj proizvod odgovara evropskim zahtevima
za bezbednost, zdravlje, zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača.
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, WEEE aneks IV] označava
odvojeno prikupljanje otpada koji potiče od električne i elektronske
opreme u zemljama EU. Nemojte bacati ovaj uređaj u smeće iz
domaćinstva. Koristite sisteme prikupljanja i odlaganja ovog proizvoda
koji su dostupni u vašoj zemlji.
Odnosi se na proizvod: WS-760M/WS-750M/WS-650S
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, direktiva 2006/66/EC aneks II]
označava odvojeno prikupljanje istrošenih baterija u zemljama Evropske
unije. Nemojte bacati baterije u smeće iz domaćinstva. Koristite sisteme
prikupljanja i odlaganja istrošenih baterija koji su dostupni u vašoj zemlji.
Tehnička pomoć i podrška
Zа korisnike u Evropi:
SR
91
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(Kancelarije / Isporuka robe) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730
(Pisma) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.
http://www.olympus-europa.com
OLYMPUS D.O.O.
Đorđa Stanojevića 12 (Office Park), 11070 Beograd, Tel.: (011) 2222 914, Fax.: (011) 2222 910
http://www.olympus.rs
SR-BD2872-01
AP1006
Download

2 - Olympus