w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
SADRZAJ:
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
Uvod
strana
e
s
.
w
3
ww
• Ispravljači
1. OPIS ELEKTRONIČKIH ELEMENATA
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
1.1 dioda
1.1.1. Zener dioda
1.2. kondenzator
1.3. otpornik
1.4. transformator
ww
k
s
r
ina
m
e
s
w.
3. PODJELA ISPRAVLJAČA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5
6
7
8
e
s
.
10w
w
w
2. ISPRAVLJAČI
s
r
.
d
a
r
i
k
4
11
s
r
.
ad
prema načinu spajanja sa izmjeničnom mrežom
prema načinu korištenja energije iz izmjenične mreže
karakteristici izlaznog napona
stupnju upravljivosti
r
i
k
s
ar
n
i
m
e
s
.
4. PUNOVALNI
wISPRAVLJAČI
w
w
4.1.
4.2.
4.3.
Punovalni ispravljač – spoj sa srednjim izvodom
Mosni ispravljač - Grecov spoj
Stabilizirani mosni spoj sa Z-diodama
s
r
.
d
kira
LITERATURA
e
s
.
12w
w
w
13
14
16
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
17
e
s
.
ww
ZAKLJUČAK
18
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
w
s
r
.
irad
____________________________________________________________________________________________________________________
2
k
s
r
na
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
Uvod
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Obradit ću temu punovalni ispravljača prema načinu korištenja energije iz
izmjenične mreže, sadržano kroz sheme, način rada punovalnih ispravljača i primjena
punovalnih ispravljača u slijedećim spojevima i to ;
s
r
.
d
ir a
•
w
w
w
•
Mosni ispravljač – Grecov spoj i
•
Stabilizirani mosni spoj sa Z- diodama.
Punovalni ispravljač – spoj sa srednjim izvodom
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
Ispravljački ureñaj je ureñaj koji ispravlja (pretvara) izmjenični (mrežni) napon u
istosmjerni napon željene vrijednosti.
m
e
s
w.
e
s
.
w
Punovalni ispravljač je sklop koji se služi za propuštanje obe poluperiode
izmjeničnog napona, ali tako da pozitivnu poluperiodu propusti, a negativnu fazno
pomakne za 180° tj. promijeni joj predznak napona.
ww
ww
Punovalni ispravljač može biti realiziran s dvije diode i transformatorom s dva
sekundarna namotaja.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
Prilikom pozitivne poluperiode, na gornjem namotu je takoñer pozitivna
poluperioda, pa vodi dioda D1, dok u drugom slučaju, kada je negativna poluperioda,
voditi će dioda D2.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Tako se osigurava punovalno ispravljanje izmjeničnog napona.
e
s
.
w
Radi poboljšanja energetske učinkovitosti, često se za ispravljač koristi mosni ili
Grecov spoj dioda. Kod mosnog spoja uvijek vode dvije diode.
w
w
w
ww
Klasične primjene ispravljača su za ispravljanje izmjeničnog mrežnog napona za
elektroničke ureñaje koji za svoj rad zahtjevaju istosmjerni napon.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
Ispravljač obično predstavlja drugi stupanj u realizaciji klasičnih istosmjernih
napajanja - iza transformatora, a prije stabilizatora. Ispravljači se nalaze i kao samostalni
ureñaj, poznat pod nazivom adapter (AC/DC pretvarač)
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
w
s
r
.
irad
____________________________________________________________________________________________________________________
3
k
s
r
na
w
w
w
w
w
w
s
s
r
r
.
.
d
d
a
a
r
r
i
i
1. OPIS ELEKTRONIČKIH ELEMENATA
k
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
k
1.1. Dioda
D
Simbol :
Slika 1.
Diode su elementi sa dvije elektrode koje imaju nelinearnu naponsko – strujnu
karakteristiku. One se izrañuju od homogenog ili nehomogenog P- ili N- vodljiva
materijala koji zajedno čine PN spoj. P-N spoj je kristal poluprovodnika koji na jednom
kraju ima visoku koncentraciju šupljina, a na drugom ima visoku koncentraciju elektrona.
Dioda ima dva priključka (pina), p priključak je anodni priključak (anoda), dok je n
priključak katodni priključak (katoda).
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
A
e
s
.
w
ww
K
Ukoliko je potencijal anode viši od potencijala katoñe, bar za napon praga provoñenja
diode, onda je dioda direktno polarisana, kroz diodu protiče struja i kaže se da dioda
vodi. To je, tzv. propusni smer spoja. Ukoliko potencijal anode nije viši od potencijala
katode, anoda je inverzno polarisana i kroz nju protiče struja veoma male jačine, koja
se najčešće zanemaruje i kaže se da inverzno polarisana dioda ne vodi. Može se
zaključiti da dioda ima usmjeračko dejstvo, pošto električnu struju propušta samo u
jednom smeru. Uobičajeni napon izmeñu anode i katode koja vodi je 0.6 V. Ako je
dioda polarisana u nepropusnom smeru, a napon izvora je dovoljno veliki, kod tankih
p–n spojeva dolazi do proboja. Napon pri kome dolazi do proboja naziva se inverzni
probojni napon. Kada doñe do proboja, napon na diodi ostaje skoro konstantan i ne
zavisi od struje
Vrste dioda i oznake dioda :
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
Tunel dioda
Zener dioda
s
r
.
d
kira
Foto dioda
e
s
.
w
LED dioda
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
Danas se proizvodi veliki broj tipova dioda s vrlo različitim karakteristikama. Diode se
znatno razlikuju po obliku i dimenzijama, po izboru upotrebljivog materijala i po postupku
kojim se proizvode. Za diode važni su ovi podaci :
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
Najjača struja u propusnom smjeru – to je ona vrijednost struje koju u trajnom
radu može dioda podnijeti bez pregaranja.
Najveći dopušteni napon inverznom smjeru – to je onaj napon koji dioda može
podnijeti a da još ne nastupi električni proboj PN spoja.
s
r
.
d
a
r
i
k
w
s
r
.
irad
____________________________________________________________________________________________________________________
4
k
s
r
na
Download

5957-Elektronika-Punovalni ispravljaci