DEĞİRMEN ASTARLARI - DEĞİRMEN LİFTERBARLARI
Değirmen Kaplamasında Kauçuk Astar ve Lifterbarları
Değirmenlerde ham minerallerin öğütülmesinde, astarlamada kullanılan kauçuk malzeme,
aşınmaya karşı mukavemetinden dolayı her geçen gün önem kazanmaktadır.
Kauçuk Çeliğe nazaran çok daha hafif olması montaj ve demontaj da geçen zamanı azaltmakta,
ayrıca güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak işçi yaralanmalarını çeliğe nazaran minimuma
indirmektedir.
Kauçuk, öğütme esnasında maruz kaldığı kuvvetlere elastikiyet göstererek sönümleme yapmasından
dolayı diğer astarlama elemanlarına karşı üstün duruma geçer.
Aşınmaya karşı olan mükemmel direnci sertliğinden değil yapısındaki kuvvetli polimer bağlarından
oluşan elastikiyetten dolayıdır.
Kauçuk çok aşındırıcı ve abrasif malzemelere karşı dayanımlıdır. Kauçuğa has özelliklerin iyi
bilinmesi değirmenlerdeki seri ve başarılı uygulamalar için en önemli husustur.
**Kauçuk Astarlamanın Uygulanabileceği Değirmenler, genel olarak yaş öğütme yapılan değirmenler
kauçuk astar için elverişlidir. Uygulamanın alanı iri malzeme beslemesi yapılan Otojen
değirmenlerinden, çok ince öğütme yapılan bilyalı değirmenlere kadar değişmektedir.
Kuru öğütmelerde de kauçuk astarlama başarılı olarak kullanılabilir fakat bu durumda değirmenin
öğütme şartları ve sıcaklığı iyi etüd edilerek uygun formülasyon seçilmelidir.
Aşağıdaki değirmenlerde kauçuk astarlama başarılı kullanılmıştır.
1- Otojen Değirmenler 2- Semi Otojen Değirmenler 3- Çubuklu Değirmenler
4- BilyalıDeğirmenler 5- Çakıl Değirmenler
6- Silpep Değirmenler
7- Konik Değirmenler 8- Batch Değirmenler 9- Özel olarak dizayn yapıldığında yıkama tamburları
Çelik ve Kauçuk Astar Mukayesesi
2- AĞIRLIK :
Değirmen kauçuk astarlarının ağırlığı çelik astara nazaran yaklaşık %75 daha az olduğundan
değirmen yatakları ve yağlama sistemi arızaları minimuma inmektedir.
3- SIZDIRMAZLIK
Çelik astar ve lifterbar civatalarının delikleri sık sık deforme olabilir. Buralardan meydana gelebilecek
sızıntılar değirmenin yataklarına ulaşabilmekte ve yatağa zarar vermektedir. Kauçuk astarda
sızdırmazlık sağlanmış durumdadır.
4- SES SÖNÜMLEMESİ
Kauçuğun sesi izole etme ve emme özelliğinden dolayı fabrika içinde gürültü minimuma inmekte,
daha sağlıklı çalışma ortamı sağlanmaktadır.
5- EKONOMİKLİK
Kauçuk astarda öğütülen cevher tonajı başına düşen birim maliyet, çelik astara nazaran her zaman
daha düşük olmaktadır.
Kauçuk astarların çelik astarlara göre çok sayıda üstünlükleri vardır. Bunlardan en önemlileri
aşağıda çıkarılmıştır.
1- ÖMÜR :
Lastik astar ve lifterbarların ömrü çeliğe nazaran 1-5 misli daha fazla olmaktadır. Öğütme rejiminde hiç
bir değişiklik olmazken lastik astarın aşınması daha yavaş olduğu için değirmenin birim zamandaki
öğütme kapasitesi daha fazla olmaktadır. Yapılan denemelerde otojen değirmenin en çok aşınan
bölgesindeki çelik lifterbar ile aynı bölgedeki lastik liferbarın performansı 1 - 4.5 misli ölçülmüştür.
2- AĞIRLIK :
Değirmen kauçuk astarlarının ağırlığı çelik astara nazaran yaklaşık %75 daha az olduğundan
değirmen yatakları ve yağlama sistemi arızaları minimuma inmektedir.
3- SIZDIRMAZLIK
Çelik astar ve lifterbar civatalarının delikleri sık sık deforme olabilir. Buralardan meydana gelebilecek
sızıntılar değirmenin yataklarına ulaşabilmekte ve yatağa zarar vermektedir. Kauçuk astarda
sızdırmazlık sağlanmış durumdadır.
4- SES SÖNÜMLEMESİ
Kauçuğun sesi izole etme ve emme özelliğinden dolayı fabrika içinde gürültü minimuma inmekte,
daha sağlıklı çalışma ortamı sağlanmaktadır.
5- EKONOMİKLİK
Kauçuk astarda öğütülen cevher tonajı başına düşen birim maliyet, çelik astara nazaran her zaman
daha düşük olmaktadır.
DEĞİRMEN ASTARLARI - DEĞİRMEN LİFTERBARLARI
GROMETLER (KABLO GEÇİT LASTİKLERİ)
Elektrik telleri , kordon , ip , lacings veya delikten geçen diğer yumuşak hassas
malzeme aşınır veya kesilebilir, ya da elektrik yalıtımı çıkış noktasında tekrar esneme
nedeniyle kırılabilir, motor, makine ve diğer mekanizmalardaki gürültü ve titreşim
yalıtımının sağlanmasında kauçuk, plastik veya silikon kaplı Gromet bunu önlemek için
vardır. Gromet ayrıca hava, su, kir kontaminasyondan kablolama / kablolama korur,
Gromet, bu amaç için açıkça boyutları ve uzunlukları çok çeşitli üretilir; genellikle bu tek
bir parça elle eklenebilir. Gürbüzler Kauçuk Sanayi şirketimiz elektronik, elektrik tesisleri,
taşıyıcı asansör, bilgisayar, hassas laboratuar vb. ihtiyaç duyduğu çeşitli ölçülerde ve
isteğe bağlı ölçülerde hizmet vermektedir.
İZOLASYON TAPASI-SİLİKON TAPA
İZOLASYON TAPASI:İzolasyon sistemlerindeki nem izolasyonun bozulmasına ve kabın
veya borunun korozyona uğramasına ve dolayısıyla büyük problemlere yol açar.
İzolasyonun ve kabın düzenli olarak kontrol edilmesi sistemin ömrünün uzatılması için
temel zorunluluktur.
Yeni yapılmış izolasyon daima bir miktar nem içerir ve bakımlar esnasında metal ceket
üzerine basıldığından ceket zarar görerek sistemin su geçirmezliği zedelenir. Ceketin
kesilerek bir kısmının açılması ve sonra buranın bir teyple sızdırmazlığının sağlanması
kalıcı bir çözüm değildir ve birçok problemler yaratabilr.
İzolasyonun altıda korozyonun - (C.U.I.) – en iyi tahribatsız control yolu, V.I.P.’tir (Vessel
Inspection plug), 2½” and 5” lik standard ölçülerde piyasada bulunur. (Kolay montaj için
Hidrolik Delgi Delici ve alet-başı da temin edilebilir). V.I.P. aynı zamanda boru/kap
duvarlarının et kalınlığının elektronik olarak ölçülmesine de olanak sağlar.
İZOLASYON TAPASI:Kontrol masraflarını azaltır
İZOLASYON TAPASI:Kontrol süresini azaltır
İZOLASYON TAPASI:Kabın izolasyonuna minimum müdahale ile kontrolün yapılmasını
sağlar
İZOLASYON TAPASI:Yüksek görme olanağı
İZOLASYON TAPASI:Sürekli bir kontrol noktası oluşturarak ileriki kontrollerin de ayni
noktadan yapılmasını sağlar
İZOLASYON TAPASI:Kontrol noktaları bar kodlanarak data dökümleri saptanır
İZOLASYON TAPASI:Hava sızdırmazlığı sağlayarak izolasyonu korur
İZOLASYON TAPASI:Yüksek sıcaklık silikonundan yapılmış olan tapa uzun servis
ömürlüdür
FARKLI RENK VE MALZEMEDE İSTEĞİNİZE BAĞLI ÖZEL SİPARİŞLER YAPILIR.
Kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme
(makine, pompa, redüktör, konveyor vb) aktarma elemanıdır. Bu görevi yapan bir kaplin aynı zamanda:
1-Kaplin:Güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı
2-Kaplin:Sistemde oluşabilecek vibrasyonları,vuruntuları.gerisindeki motora geçirmemeli
3-Kaplin:Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak sigorta
görevi yapmalı
4-Kaplin:Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan kırılmadan ve minumum bakım
gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş,dizayn edilmiş ve uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır
•KAPLİN LASTİKLERİ
• Jeneratör Kaplin Lastiği • Fıçı Tipi Kaplin Lastiği • Lister Kaplin Lastiği •Altı Köşe Lister Kaplin
Lastiği
••Yuvarlak Lister Kaplin Lastiği • Omega Kaplin Lastiği • Delikli Kaplin Lastiği • Reglaj Kaplin Lastiği
• Papatya Kaplin Lastiği • Kavrama Kaplin Lastiği • Alarko Tipi Kaplin Lastiği • Yıldız Kaplin Lastiği
• Rotex Kaplin • Lombardini Kaplin Lastiği • Sintine Pompa Kaplin Lastiği • İmpel Kaplin Lastiği
• Stromak Tipi Kaplin Lastiği • Vulkan Tipi Kaplin Lastiği • Centafleks Kaplin Lastiği • H Kaplin
• Köprülü H Kaplin • Gemi Ana Makina Kaplin Lastiği • Körük Tipi Kavrama Kaplin Lastiği
• Su Motoru Kaplin Lastiği
Çok Bilinen Kaplin Tipleri Hakkında Bilgiler
A Tipi Kaplin
Elastik parçaların dar olması sebebiyle küçük kaplin çapıyla büyük çaplı mile montaj imkanı sağlar.Üç
parçadan imal edilmesi sebebiyle kaplini monte edildiği milden sökmeden elastik parçaları değiştirme
olanağı sağlar.Ancak elastik parçalar kapalı ortamda olduğundan bozulmaları gözlenemez dolayısıyla
elastik parçalar periyodik olarak değiştirilmek zorundadır.Aksi taktirde elastik parçalar bozulduğunda
metal metale çalışır ve ayaklar kırılır.
B Tipi Kaplin
A tipinin iki parçadan mamül şeklidir.Fiyat olarak uygundur,milin bağlandığı göbek büyük çaplıdır ve
miller arası mesafenin çok dar olduğu yerde kullanılmaya çok uygundur, fakat elastik parçaları
değiştirmek için bir tarafı komple sökmek gerekir.
H Tipi Kaplin
B Tipinin değişik boydaki ara parçalı şeklidir.Miller arası uzun mesafelerin olduğu yerlerde isteğe göre
değişik boyda ara parçalarla kullanılır.Kaplin bozulmadan önce periyodik olarak elastik parçalar
değiştirilmelidir.
Yıldız Tip Elastik Kaplin
En güçlü kaplin tiplerinden biridir. Elastik parça dışardan gözlenebildiği için bozulma durumunda hemen
müdahale edilebilir.Aşırı vibrasyonların olduğu sistemlerde büyük kesitli elastik parçaları sebebiyle
güvenle kullanılır.Bozulmasını önlemek için gözle kontrol yeterlidir.Kaplin ayakları tamamen işlendiği
için boşluksuz ve çok düzgün çalışır.
Tırnaklı Tip Elastik Kaplin
Mükemmel bir sistem sigortasıdır.Aşırı yüklemede lastikler yırtılsa bile kapline hiçbir zarar vermez
sistem durduğunda lastikler değiştirilerek çalışmaya devam edilir.Yüksek torkları aktarmada uygun
değildir.
Pernolu Tip Elastik Kaplin
Çok güçlü bir kaplin tipidir.Elastik parçaların aşınması dışardan gözlenebilir ve kaplin sökülmeden
bozuk elastik parçalar yerlerinden çıkartılarak değiştirilebilir.Büyük çaplı ve birbirine çok yakın mil
üzerinde küçük çaplı kaplin kullanımına olanak sağlar.
Dişli Tip Kaplin
Hidrolik pompaların değişmez favori kaplinidir.Sık dişleri sayesinde büyük montaj kolaylığı
sağlar.Vibrasyona uygun değildir çünkü plastik kovan sert yapıdadır ve vibrasyonu motora iletir.Elastik
parça kırıldığında kaplin bozulmaz sistem durur ,elastik kovan değiştirilerek çalışmaya devam edilir.
ME Tipi Elastik Kaplin
Jeneratörler için özel tasarlanmış flanşlı tip kaplinlerdir.Çok büyük çaplı milin alnına civatalarla
bağlanan flanş dar çalışma ortamında mükemmel tork aktaracak güçtedir.Elastik parça halka şeklinde ve
kapalı ortamdadır,periyodik olarak değiştirilmezse kırılmalara sebep olur.
E Tipi Elastik Kaplin
ME Tipi kaplinin flanşsız şeklidir. Yapı ve kullanım olarak B Tipi Elastik Kaplinle çok benzeşir en büyük
farkı elastik ara parçadadır . Yekpare ara parça ve güçlü gövdesi sayesinde büyük burulma
mukavemetlerini aktarır.
PU Kaplinler
I Tipi Elastik Kaplin
Çok yüksek burulma momentine ihtiyaç duyulan jeneratörlerde Me Tipinin yetersiz kalması durumunda
KAUCUK DİYAFRAMLAR
Kimyasal direnci, mekaniksel eğilme becerisi ve dayanımı artırıcı katkı maddeleri ilave
edilerek kauçuktan yapılan diyaframlardır. Kauçuk Diyaframlar daha iyi stres dağıtımı için
nylon ile güçlendirilmektedir.
NBR DİYAFRAMLAR: Ekonomiktir. Özellikle petrol ve yağ bazlı akışkanlar için tercih
edilir.
EPDM DİYAFRAMLAR : Asitler, alkaliler ve aşınmaya karşı direnci yüksektir. Düşük
sıcaklıklarda bile yüksek esnekliğe sahiptir.
TERMOPLASTİK DİYAFRAMLAR : İyi mekanik stres dağıtımı ve dirence sahip
termoplastik polimerlerden imal edilmektedirler.
POLIURETAN DİYAFRAMLAR: Aşınmaya karşı mükemmel direnç gösterir. Her kullanıma
uygundur.
HYTEL DİYAFRAMLAR : Aşınmaya karşı yüksek direnç gösterir. endüstriyel kimyasallar,
yağlar ve solventlere de dirençlidir.
SANTOPREN DİYAFRAMLAR: Asitlere ve alkalinlere mükemmel direnç gösterir. Ayrıca
aşınmaya ve eğilmelere de direnci yüksektir.
TEFLON (PTFE) DİYAFRAMLAR : Korozif kimyasallara ve yüksek sıcaklığa karşı
dirençlidir.
KAUCUK DİYAFRAMLAR
FİTİLLİ ORİNGLER
-30 Derece ile +140 Derece sıcaklık arasında çalışabilen EPDM kauçuk ağırlıklı olarak
hava ve su sızdırmazlığı amacı ile kullanılmaktadır. Yağ sızdırmazlığı için uygun bir
kauçuk tipi değildir. Yağlı ortamlarda kullanıldığı taktirde malzemede deformasyon ve
şişme oluşmaktadır. EPDM kauçuğun en belirgin özelliği iyi ozon dayanımıdır.
FİTİL (ŞERİT) O-RİNGLER
Nitril kauçuk yağ ve yakıt sızdırmazlığı için tercih edilir. EPDM kauçuğa göre en avantajlı
özelliği budur. Fakat NBR nin ozon şartlarına mukavemeti EPDM e oranla düşüktür ve
sıcaklık dayanımı (max) 110 derecedir.
TON FİTİL (ŞERİT) O-RİNGLER
Karakteristik özelliği ile yüksek sıcaklıklarda ve ağır kimyasal ortamlarda çok iyi
performans gösteren bir kauçuk cinsidir. Nitril ve diğer kauçuk çeşitlerine göre yağ yakıt
ve solventlere karşı daha çok dirençlidir. Diğer bir özelliği ise +260 dereceye kadar olan
servis ortamlarında çalışabilmesi ve mükemmel ozon dayanımının olmasıdır.
SİLİKON FİTİL O-RİNGLER
Silikon kauçuk yüksek sıcaklığa, ozona ve mekanik yağlara dirençlidir. -50 derece ile
+220 derece arasında deformasyon göstermeden çalışmaktadır. Silikon kauçuklar
doymuş moleküler yapıda olduğu için gıda ve sağlık uygulamalarında en uygun
kullanılan kauçuk türüdür.
CHLOROPRENE (Neoprene) FİTİL (Şerit) O-RİNGLER
Chloroprene kauçuğun en belirgin özelliği yağ ve ozon dayanımını iyi mekanik
özelliklerde sağlamasıdır. Bu özelliklerinden dolayı yüksek performans gerektiren
KAUÇUK FREN MANŞETLERİ
KAUÇUK KÖRÜKLER
Kauçuk Körükler: eksenel hareketli milleri ya da vites kolu gibi eksene paralel ve dik
hareket eden milleri toz, kir ve su gibi dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılır.
Kauçuk Körükler genellikle özel uygulamalar için tasarlandıklarından biçimlerinde belli
bir standartlaşma yoktur.
Kauçuk Körükler, eksenel hareketli milleri ya da vites kolu gibi eksene paralel ve dik
hareket eden milleri toz, kir ve su gibi dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılır.
Kauçuk Körükler genellikle özel uygulamalar için tasarlandıklarından biçimlerinde belli
bir standartlaşma yoktur.
NUTRİNGLER
NUTRİNG KEÇE
Hidrolik silindirlerde çok yaygın olarak kullanılmakta olan nutring keçe, sistemin hem boğaz
kısmında hemde piston kısmında yer alabilirler. Nutring keçe serilerinin her iki dudağıda eşit
olan(K21)serisi sistemde hem pistona hemde boğaza kullanılabilir. Nutring keçe serilerinin iç
sızdırmazlık dudağıdaha düşük olan serileri ise (K22)sistemde boğazda kullanmak için idaeldir.
Sistemin boğaz kısmında,POM destek ringli nutring (K32),basınca maruz kalan tarafta ikinci bir
sızdırmazlık dudağı ile takviye edilen(K33) nutringlerde yüksek performans göstermektedirler.
Sistemde piston kısmında dış sızdırmazlık dudak yüksekliği daha düşük olan (K23) nutring keçe
ve dış tarafda POM backup takviyeli(K40)seriside tercih edilebilir. Nutring keçe serileri -0 ile +
105 derecede maksimum 400 bar basıncda görev yaparlar. Nutring dudaklı toz keçeleri, hidrolik
uygulamalarda dış ortamdan gelebilecek olumsuz partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen
AVANTAJLARI
• Üstün sıyırma özelliği • Geniş standart ürün yelpazesi
• Kanal içinde dönmemesi • İkinci dudağı sayesinde mil üzerindeki yağ kalınlığının
minimum seviyeye indirilmesi • Çift sıyırıcı dudağı sayesinde, olumsuz partiküllere karşı
silindire ilave bir koruma sağlaması • Kolay monte edilebilmesi
KULLANIM ALANLARI
İş makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgâhları, tarım makineleri, standart silindirlerdir.
PACKING KEÇE
Packıng keçe hidrolik silindirlerde piston ve boğaz kısımlarda kullanılırlar.
Boğaz packingleri pamuklu beze NBR uyğulanarak üretilmektedir.Boğaz packıngleri 1
adet bezli alt manşet,3 adet bezli ara manşet,2 adet NBR kauçuk ara manşet ve 1 adet
POM ön manşet olmak üzere toplam 7 manşetde oluşmaktadır.
Piston packingleri ise 1adet bezli alt manşet,1 adet bezli ara manset ve 1 adet
POM ön manşet olmak üzere toplam 3 parçadan oluşmaktadır.Özel durumlarda
bezli ara manşet sayısı arttırılabilir.
Hidrolik silindirlerde packing kullanımı için parçalı tip boğaz ve piston dizaynı
kullanılması gerekmektedir.Packinglerin diğer sızdırmazlık elemanlarına göre en önemli
avantajı,parçalı tip dizaydan dolayı ayarlanabilir keçe kanalı yüksekliği,daha hassas
olmayan kayma yüzeylerinde çok daha iyi sonuçlar vermesidit.Montaj sırasında packıng
manşetlerini aşırı sıkıştırmak,yüksek sürtünme kuvvetleri,aşırı ısınma ve düşük
basınclarda vibrasyonlu calışma gibi sorunlar yaratabilir.Şayet kapalı tip keçe kanalı
kullanılıyor ise, manşetleri 45 derece keserek ve kesilen manşetleri birbirlerine 75 er
derecelik açı olacak şekilde ayarlanarak kullanılmalıdır. Kapalı tip keçe kanallı sistemler
çok çok zorunlu kalınmadıkca kullanılması pek tavsiye edilmemektedir.NBR uygulamalı
packing keçelerin yanı sıra özel koşullar için FKM(nıton)uygulamalı packıngle özel olarak
imalat yapılabilir.Packing keçe serileri -30 ile + 105 derecede maksimum 400 bar basıncda
görev yaparlar.
Packing:Packing'ler; özel koşullar ve yerlerde kullanılırlar. Packing'ler; bezli arka adaptör
orta manşet ve polyacetal ön adaptörden oluşan üç ayrı parçanın birleşmesinden
meydana gelirler. Kullanıldığı yere göre ara parçaların sayısı artırılır. Pamuklu beze NBR
uygulanarak imal edilmektedir.Packinglerin diğer sızdırmazlık ürünlerine göre önemli
sayılabilecek bir avantajı, parçalı model boğaz dizaynından ötürü, ayarlanabilir keçe
kanalı yüksekliği, daha hassas olmayan kayma yüzeylerinde iyi sonuç vermesidir.
o ring
O RİNG:(o rings-O Ringe-toriques)Hidrolik Pnömatik sektörünün, akışkanların kontrolü
işleminde, basit ve ekonomik olduğu için O ring vazgeçilmez elemanlardandır.
O RİNGLER:Hidrolik Pnömatik sektörünün, akışkanların kontrolü işleminde, basit ve
ekonomik olduğu için O ring vazgeçilmez elemanlardandır. Alternatif sızdırmazlık
elemanlarına göre daha az yer kaplarlar İki yönlü sızdırmazlık sunarlar. O Ring standart
olarak tüm ölçülerde, farkli malzemelerde ve malzeme sertliklerinde üretilebilmektedir.
Çalisma basincina, akma bosluguna ve malzemenin sertligine bagli olarak O Ring akma
yasanmamasi için destek bilezigi ile birlikte kullanilmaktadirlar. Dizaynı kolaylaştırırlar.
Müsait çalışma ortamı ve uygun malzeme kullanıldığında hem statik, hem de dinamik
uygulamalarda kullanılabilirler
O-Ring kullanım alanı en geniş olan sızdırmazlık elemanıdır. Ağırlıklı olarak Hidrolik ve
Pnömatik uygulamalarda sıvı kimyasal yağ ve hava sızdırmazlığı amacı ile kullanılır.
O-Ring Tipleri:
*NBR: NBR O ring (Nitril O ring) çok yaygın bir kullanma sahiptir. Yağ ve greslere
dayanıklı, genel amaçlı olarak kullanılan bir malzemedir. Mineral yağları, yağlama yağları,
grup H, HL, HLP tip yağlar ve gresler, HFA, HFB ve HFC, bitkisel ve hayvansal gres
yağları, hafif ısıtma ve dizel yakıtında oldukça iyi dayanım özellikleri gösterir.
Nitril Kauçuktan mamul o ringler tipik olarak -40°C ile 105 °C arasındaki sıcaklıklarda
kullanılır, aralıklı çalışmalarda 120 °C’ ye kadar dayanıklıdır.
*SİLİKON:Silikon o ring -60°C ile 200°C sıcaklıklar arasında elastikiyetlerini korur. Aralıklı
olarak 250°C ‘ye kadar dayanıklıdırlar. Esneklik özelliği, hava direnci ve ozon dayanımı
yüksektir. Bununla birlikte silikon o ring ler gıdaya uygun bir ürün olarak bilinmektedir.
*VİTON:Viton o ring -30°C ile 220°C sıcaklıklar arasında kullanılabilir. Gres, yağ, yakıt,
çözücü ve kimyasal maddelerin büyük çoğunluğuna dayanıklıdır. Düşük gaz geçirgenliği
gerektiğinde ve vakum sistemlerinde çok iyi sonuç verir. Yüksek sıcaklık ve yüksek
devirli ortamlarda kullanılır.
*TEFLON:TEFLON O RİNG genellikle akışkan ve gaz sızdırmazlık elemanı olarak
kullanılırlar.
*EPDM:(EPDM O ring) EPDM O ring -40°C ile 150 °C sıcaklıkları arasında kullanılır. Bu tip
oringler, Fosfat ester akışkanlara, glikol esaslı fren yağlarına, su buharına, ozona ve hava
koşullarına karşı dirençlidirler. EPDM o ring, yakıtlar ve petrol esaslı yağlar için uygun
değildir.
*NR O ring *SBR O ring *CR O ring
PACKİNGLER
PACKING KEÇE
Packıng keçe hidrolik silindirlerde piston ve boğaz kısımlarda kullanılırlar.
Boğaz packingleri pamuklu beze NBR uyğulanarak üretilmektedir.Boğaz packıngleri 1 adet bezli
alt manşet,3 adet bezli ara manşet,2 adet NBR kauçuk ara manşet ve 1 adet POM ön manşet
olmak üzere toplam 7 manşetde oluşmaktadır.
Piston packingleri ise 1adet bezli alt manşet,1 adet bezli ara manset ve 1 adet
POM ön manşet olmak üzere toplam 3 parçadan oluşmaktadır.Özel durumlarda
bezli ara manşet sayısı arttırılabilir.
Hidrolik silindirlerde packing kullanımı için parçalı tip boğaz ve piston dizaynı kullanılması
gerekmektedir.Packinglerin diğer sızdırmazlık elemanlarına göre en önemli avantajı,parçalı tip
dizaydan dolayı ayarlanabilir keçe kanalı yüksekliği,daha hassas olmayan kayma yüzeylerinde
çok daha iyi sonuçlar vermesidit.Montaj sırasında packıng manşetlerini aşırı sıkıştırmak,yüksek
sürtünme kuvvetleri,aşırı ısınma ve düşük basınclarda vibrasyonlu calışma gibi sorunlar
yaratabilir.Şayet kapalı tip keçe kanalı kullanılıyor ise, manşetleri 45 derece keserek ve kesilen
manşetleri birbirlerine 75 er derecelik açı olacak şekilde ayarlanarak kullanılmalıdır. Kapalı tip
keçe kanallı sistemler çok çok zorunlu kalınmadıkca kullanılması pek tavsiye
edilmemektedir.NBR uygulamalı packing keçelerin yanı sıra özel koşullar için
FKM(nıton)uygulamalı packıngle özel olarak imalat yapılabilir.Packing keçe serileri -30 ile + 105
derecede maksimum 400 bar basıncda görev yaparlar.
Packing:Packing'ler; özel koşullar ve yerlerde kullanılırlar. Packing'ler; bezli arka adaptör, orta
manşet ve polyacetal ön adaptörden oluşan üç ayrı parçanın birleşmesinden meydana gelirler.
Kullanıldığı yere göre ara parçaların sayısı artırılır. Pamuklu beze NBR uygulanarak imal
edilmektedir.Packinglerin diğer sızdırmazlık ürünlerine göre önemli sayılabilecek bir avantajı,
parçalı model boğaz dizaynından ötürü, ayarlanabilir keçe kanalı yüksekliği, daha hassas
olmayan kayma yüzeylerinde iyi sonuç vermesidir.
POLİÜRETAN ÜRÜNLER
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN
GÜRBÜZLER KAUÇUK LİMİTED ŞİRKETİ İSTEĞİNİZ ÖKÇÜ VE MİKTARLARDA
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN İMALATINDA EKONOMİK FİYATLARLA VE ZAMANINDA TESLİM İLE
HİZMETİNİZDEDİR.
Yıldız kaplin lastiği kaplinler içinde en güçlü kaplin tiplerinden biridir. Kaplin dışarıdan gözlemlenebilir,
deformasyon söz konusu olduğunda anında müdahale ile değiştirilebilir. Yüksek titreşim olan
sistemlerde büyük kesitli elastik parçaları nedeniyle güvenerek kullanabilirsiniz.
Ayaklar tamamen işlendiğinden boşluk olmadan problemsiz ve düzgün çalışır.
Montajı ve demontajı kolay ve pratiktir.Ayar ve bakım gerektirmez. Kir, kum, nemden etkilenmez. Uzun
ömürlüdürler.
KODU
DIŞ ÇAP
AÇIKLAMA
GK-65
D-65
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-80
D-80
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-95
D-95
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-110
D-110
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-125
D-125
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-140
D-140
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-160
D-160
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-180
D-180
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-200
D-200
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-225
D-225
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
GK-250
D-250
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ
SALMASTRA
Biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makina parçası arasında sızdırmazlık sağlayan
parçalara salmastra denir. Genelde pompa, musluk, mil yatağı gibi yerlerde kullanılır.
Başka bir tarifle, eğer bir makina parçasının içinden kuvvet geçmesini istiyorsanız, fakat
akışkan geçmesini istemiyorsanız, araya salmastra koymalısınız. Zira salmastranın
alternatifi son derece pahalı yöntemlerle işlenmiş ve yine de uzun süre sızdırmazlık
garantisi bulunmayan, hassas yüzey işleme yöntemidir. Bu yöntemlere mahkum olmak
yerine salmastra konulur ve sıdırmazlık ucuz ve güvenli bir şeklilde sağlanmış olur.
SİLİKON LEVHALAR
Levha, Silikon Levha
Özellikle ısının yüksek olduğu durumlarda silikon levha alternatifsiz çözümdür. 250 ©
sıcaklığa kadar dayanmaktadır. Eni 120 cm kalınlığı 1mm-5 mm arası ürünlerimiz
mevcuttur. Ayrıca daha kalın ölçülerde özel imalat yapılmaktadır.
TEFLON CONTALAR
Contalar, genellikle motorlarda ve hidrolik sistemlerde, bloklar arasında statik sızdırmazlık
sağlarlar.Malzemeleri kullanıldıkları yerin çalışma şartlarına göre değişir.
TEFLON (PTFE) mükemmel kimyasal dayanımı nedeniyle çok geniş kullanım alanına sahiptir.
Unutulmamalıdır ki, sürünmeye ve yorulmaya meğillidir. . Hem conta olarak, hem de diğer bazı
contalara koruma olarak (envelop) kullanılan ürünlerdir
USTURMACA LASTİĞİ
Sürtünme ve darbelere karşı üstün dayanım gücüne sahip bir üründür. Sahil güvenlik botlarıi, gemiler,
iskeleller, vb. için istenilen renklerde imal edilir.
V tipi usturmaça lastiği *Silindirik usturmaça lastiği *Anahtar tip usturmaça lastiği
D tipi rıhtım usturmaça lastiği *W tipi usturmaça lastiği *Marin tip usturmaça lastiği
V RİNG
V ring: V-ring'ler radyal hareket yapan millerde kullanılırlar. Yapısı gereği kullanıldığı sistemde sıyırıcı
görevi üstlenmektedirler.
V-ring'ler NBR, EPDM, VİTON malzemelerden imal edilirler.
Süngerler
Sızdırmazlık amacıyla kullanılan yumuşak ve gözenekli lastiklerdir. Genellikle elektrik, aydınlatma ve
inşaat sektörlerinde kullanılır. EPDM, Tabii Kauçuk veya Copelymer esaslıdır. Kalıpla ve ekstrüzyonla
imal edilmiştir. Özgül ağırlık çok düşüktür. Hava şartlarına, ultraviyole ışınlarına ve 120C ısıya karşı
mukavimdir. Su geçirme kapasitesi %1.5 civarındadır. Kapalı hücreli olduğundan su ve ses izolasyonu
için idealdir. Çeşitli ebatlarda kare, dikdörtgen veya daire kesitlidir. Ayrıca 1000x2000mm.ebadında
levhaları da vardır. Gerektiği takdirde yüzey yapışmasını teminen yapıştırma bandı da ilave edilebilir.
EPDM Süngerler
Esas olarak kauçuk sünger olup, NR, EPDM, CR, NBR, SBR veya bunların karışımı şeklinde polimer
esaslıdırlar. EPDM ayrıca başlıca ticari kauçuklardan biridir. İyi bir sıcaklık performansı olan EPDM,
kopmaya karşı dirençlidir ve asitlerin, alkalilerin, alkollerin, oksitlenen kimyasalların bir çok türüne karşı
kimyasal dirence sahiptir.
Isıya, oksidasyona, ozona ve hava yaşlanmalarına karşı mükemmel dayanımları bu kauçukların
otomotiv, yapı ve mekanik parça imalatında ideal bir madde haline getirmiştir. EPDM cam ve kapı
fitillerinde, elektrik panolarında vs kullanılır.
Kullanım alanlarına göre farklı cins ve özellikteki kapalı ve açık gözenekli EPDM süngerler, bu kullanım
alanlarına göre uygun bir yapışkanla desteklenerek üretilebilirler.
Polietilen Süngerler
Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. Yarıgeçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça
dayanıklı bir polimer olmakla beraber düşük maliyeti ve yüksek direnç özelliği sayesinde sanayide çok
tercih edilen bir üründür.
Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde sınıflanır. Mekanik özellikleri,
moleküler ağırlığı, kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır. Özellikleri tiplere göre değişiklik gösterse
de; dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal
direnç genel özellikleri olarak sayılabilir. Yalıtkan tabakalar, paketleme, elektrik panoları, ses ve ısı
yalıtımı, otomotiv sanayi ve Ambalaj malzemesi gibi çok yaygın bir kullanım alanı mevcuttur.
Kalınlıkları 0.80mm.'den 100mm.'ye kadar, çapraz bağlı olanlar 2mm.'den 10mm.'ye kadardır. Genişlik
100mm. Olup müştrilerimizin ihtiyaçlarına göre plaka veya rulo şeklinde temin edilmesi mümkündür. Her
renk olabilir, ancak çapraz bağlılarda (fiziksel polietilen) koyu gri veya beyazdır. Dansite 30-200 kg/m3 ve
Isı Dayanımı -30°C ila +80°C dir.
Poliüretan Süngerler
Poliüretan organik üniteler zincirinden oluşan bir polimerdir. Poliüretan elastomerler genel olarak eter
ve ester grubu olarak ikiye ayrılır. Doğasında var olan düşük ısı biriktirmekteki üstünlüklerinden dolayı
polieter üretan parçaları dinamik basınçların olduğu uygulamalar için önerilmiştir. Polieter üretan;
esneklik, suya dayanıklılık gibi önemli üstün özelliklere sahiptirler. Gelişmekte olan sanayimizin
ihtiyaçlarını karşılamada son derece önemli olan bütün bu özelliklerin yanı sıra yanmaz cinsleri de
mevcuttur. Enerjinin ve maliyetin artış gösterdiği her geçen gün, poliüretan gibi mükemmel bir yalıtım
malzemesinin değerini yükseltmekte ve kullanım alanlarını çoğaltmaktadır
Dansiteleri 15kg/m3 – 80kg/m3 arasındadır. Genelde antrasit renginde ancak tercihe göre diğer
renklerde de olabilir. Her kalınlıkta kesilebilir, üstüne yapışkan bant, alüminyum folyo veya çeşitli
malzemeler uygulanabilir. Akustik dekorasyonda, beyaz eşya, otomotiv, filtre ve ambalaj sanayinde
başarıyla kullanılır.
PVC (Polyvinyl Chlorid)
PVC dünyada ilk keşfedilen termoplastiklerden birisidir. Bir yüzü parlak diğer yüzü ise kabarcıklı olan bu
malzeme, dayanıklılığı ve hava şartlarına karşı yüksek direnci nedeniyle oldukça geniş kullanım alanına
sahiptir. Oldukça hafif oluşu işleme ve istifleme rahatlığı sunmaktadır.
Esnek olmasına karşın diğer süngerlere göre basıldıktan sonra eski haline çok daha geç dönüşen özel
bir sünger tipidir. Eni 1000 – 1400mm, boy 10 – 50m olan tabakalar halinde veya şerit halinde üretilebilir.
Isı Dayanımı –50°C ila +70°C dir..
Havalandırma, tesisat malzemeleri, elektrik kabloları, yalıtım malzemeleri PVC kullanım alanlarından
sadece birkaçı olarak belirtilebilir.. Atmosferik şartlarda, soğuk hava, titreşim, su, kuvvetli toz ve ses
geçirmezlik gerektiren yerleri ile madeni yağ, alkaliler, alkoller ve asitler gibi kimyevi maddelerle temas
eden yerlerde güvenle kullanılır.
Silikon Süngerler
Silikon II. Dünya Savaşı sırasında, askeri uygulamalarda istenen yüksek ısı dayanımı ihtiyacını
karşılamak için ticari amaçlarla geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda silikonlar üzerine çalışmalar devam
etmiş ve malzemenin gerilme mukavemeti, esneme, sarkma ve direnç özellikleri sürekli geliştirilmiştir.
Özellikle geliştirilen geniş sıcaklık aralıklarına dayanımı ve buna bağlı olarak fiziksel özellikleri,
silikonları sentetik polimerlere göre daha üstün kılmıştır.
X RİNGLER
X RİNG:
O-ringler gibi kullanılan dört dudaklı sızdırmazlık halkası tipidir. Ancak, X-Halka için belirlenen yuva
genişliği eşdeğerde O-ring yuvasına göre daha dardır, çünkü X-Halkada çapsal sıkıştırma sonucu yatay
yayılma daha azdır. Yüzey kalitesi ve çalışma boşluğu gibi değerler O-ring için belirlenen koşullarda
olmalıdır.
YAĞ KEÇESİ
Yağ Keçesi: Yağ keçesi tüm piston uygulamalarında her türlü sızdırmazlık amacıyla kullanılmaktadır. Yağ
keçelesi özellikle basınçlı hava sistemlerinde kullanılır ve madeni yağlara- suya ve su emisyonlarına
karşı mukavemetlidir.
Yağ keçesi tipleri:
*NBR YAĞ KEÇESİ
*SİLİKON YAĞ KEÇESİ
*VİTON YAĞ KEÇESİ
Sızdırmazlık mekanizması ve keçe ömrü
Yağ keçesi (döner mil keçesi), dönme hareketi veya bazı özel durumlarda doğrusal (gel-git) hareketi olan
, iki ayrı ortamdaki akışkanın birbirlerine karışmasını önlemek , diğer bir deyişle yağ olan ortamdaki
yağın o ortamda kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir makine elemanıdır.
Sızdırmazlık fonksiyonları, keçe profili, keçe kauçuk malzemesi, dönen mil yüzeyi, devir, ortam sıcaklığı,
ortam basıncı, titreşim, eksenel hareket miktarı ve bunların zaman içindeki değişimleri gibi birçok
faktöre bağlıdır.
Bir yağ keçesi, çalıştığı yerde, çalışma sırasında, iki temel fonksiyonu yerine getirir:
1) Statik sızdırmazlık: Keçe dış çapı ile yuva yüzeyi arasında statik (hareketsiz) sızdırmazlık sağlamak,
2) Dinamik sızdırmazlık: Keçe yağ dudağı ile dönen mil arasında dinamik (hareketli) sızdırmazlığı
sağlamak
TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ KAUÇUK TAKOZLAR
TAKOZ ÇEŞİTLERİ
Ultra Kaucuk Burçlar
Ultra Kaucuk Burçlar, radyal ve eksenel vibrasyonlari sönümleyen ve azaltan, ayni zamanda burulmalari da
karsilayabilen, bakim gerektirmeyen mafsallardir. Bu elastik baglanti parçalari çok genis bir kullanim alanina sahiptir.
Tipik uygulama alanlari, vibrasyon makinalari mafsali, mil ve akslarin yataklama blogunun elastik olarak yataklanmasi
veya direksiyon ve debriyaj sistemleridir.
Kaucuk Dairesel Vibrasyon Takozları
Dairesel vibrasyon kontrol elemanları, titresimleri sönümler ve emerler, baglandiklari parçalar arasinda çarpmaya
karsi koruma saglarlar ve gerilmeleri alirlar, üretimden kaynakli sapmalari tolere ederler. Dairesel vibrasyon kontrol
elemanlarini, diger parçalardan ayiran özellik, kenarlarina büyük yük binen kauçuk kismin radyal hareketi azaltmasi
ve parçayi uzun ömürlü kilmasidir. Silindirik sekilli düz vibrasyon kontrol elemanlari da üretilmektedir. Motor, kompresör,
pompa ve test cihazi gibi ekipmanlarda kullanilmaktadirlar.
Kaucuk Küresel Vibrasyon Takozları
Kaucuk Küresel vibrasyon takozları, eksenel ve radyal yüklerin yani sira burulmaya karsi da dirençli takozlardir.
Her türlü dönme hareketinin oldugu sistemlerde kullanmak için idealdir. Küresel vibrasyon takozları özellikle
otobüs ve kamyonlarin direksiyon ve debriyaj sistemleri ile endüstriyel uygulamalarda yüksek momentli
uygulamalarda kullanilmaktadir.
Kaucuk Cihaz / Aparat Takozları
Hassas ekipmanlari çarpmalardan ve dinamik etkilerden korumak üzere kullanilirlar. Baglanti parçasi olarak
tasarlanmislardir. Elektronik yapi elemanlari, ölçü aletleri ve hassas cihazlarda kullanilirlar. Ayni sekilde mobil
uygulamalarda hassas parçalarin dis etkenlere çarpmasi veya endüstriyel uygulamalarda kumanda panellerinin
korunmasinda kullanilirlar.
Kaucuk O Tipi Takozlar
Çok yumusak yaylanma karakteristigi nedeniyle düsük frekans takozu olarak da adlandirilmaktadirlar. Elektrik ve
elektronik yapi elemanlarinin baglanmasinda ve küçük cihazlarin, hassas mekanik cihazlarin yataklanmasinda
kullanilirlar.
Kaucuk Çift U Tipi Takozlar
Bu tip takozlar daha ziyade izolasyon görevi görürler. Üç yöndeki farkli yük tasiyabilme özelligi nedeniyle,
baglanacaklari ekipmana göre tasarlanabilme özelligine sahiptir. Ekipmanlarin ses geçirmez bir sekilde
yataklanmasinda ve ayni sekilde isil genlesmelerin ve tolerans farkliliklarinin giderilmesinde kullanilirlar.
Kaucuk Konik Takozlar
Kaucuk Konik takozlar dikey titresimleri sönümlerler, ses izolasyonu saglarlar ve ayni zamanda büyük yatay
kuvvetleri karsilayabilirler. Endüstriyel uygulamalarda, otomotivde ve gemilerde, motor ve ekipmanlarinin
baglantisinda kullanilmaktadirlar.
Hidrolik Burçlar
Hidrolik burçlar, içindeki bir hidrolik akiskan yardimiyla sönümleme yapan takozlardir. Özellikle yataklama
sisteminde muharrik frekansin düsük oldugu durumlarda kullanilirlar. Agirlikli olarak tarim ve is makinalarinda
içten yanmali motorlarin, sürücü kabinlerinin, pompalarin ve kompresörlerin yataklamasinda kullanilirlar.
VL Tipi Hidrolik Takozlar
Özellikle tarim ve is makinalarinda sürücü kabinlerinin ve motorlarin yataklanmasinda kullanilirlar. Ayni sekilde
zor bir rezonans araligi olan makina ve ekipmanlarda kullanilirlar. Takozun tasarimi, seçilen akiskan cinsi ve
hidrolik mekanizma, genis bant araliginda sönümleme saglamaktadir. Özellikle düsük frekansli titresimlerin
sönümlenmesinde kauçuk-metal takozlara kiyasla çok daha iyi bir sekilde vibrasyonlari sönümlerler.*DL Tipi
Hidrolik Takozlar
Genis frekans araligindaki ekipmanlarin yataklanmasinda kullanilirlar. Özellikle rölanti esnasinda ortay çikan
düsük frekanslari çok yüksek bir sönümleme ile izole ederler. Buna karsilik üst frekanstaki titresimleri de iyi bir
sekilde sönümlerler. DL tipi hidrolik takozlar, ticari araçlarda, teknelerde ve otomotivde pompa, komresör, motor
ve benzeri ekipmanlarin yataklanmasinda kullanilir.
Kaucuk KL Tipi Hidrolik Takozlar
Yüksek konfor saglayan ve iyi bir ses izolasyonu yaratan yeni gelistirilmis bir takoz çesididir. Bu takozlar
müsterinin özel kullanim alanina göre ayarlanbilmektedir. Bu takoz ile genis bir frekans bandinda, dar bantta
etkin bir sönümleme etkisi saglanmaktadir. Sürücü kabinlerinin, motorlarin, pompalarin ve kompresörlerin
yataklanmasinda kullanilmaktadirlar.
Kaucuk V Tipi Takozlar
Kaucuk V tipi takozlar titresim ve seslerin izole edilmesinde bir çok uygulamada kullanilabilmektedir. Içten
yanmali motorlarin, elektrik motorlarinin, pompalarin, komresörlerin ve takim tezgahlarinin yataklanmasinda
kullanilirlar. Bazi V tipi takozlar gemi motorlarinin yataklanmasinda da kullanilmaktadirlar ve "Lloyds Register of
Shipping" onayina sahiptir.
Kaucuk M Tipi Takozlar
Kaucuk M tipi takozlar, kisa yüksekliklerine ragmen yüke bagli olarak iyi sönümleme özelligi gösterirler. Kolayca
monte edilebilen M tipi takozlar, makinalar zemine sabitlenmedikleri için, makinalarin kolay bir sekilde yer
degistirmesine olanak tanirlar ve yükseklikleri de ayarlanabilir.
Kaucuk Makina Takozları
Özellikle agir makinalarin, kompresörlerin, motorlarin vb. ekipmanlarin yataklanmasinda kullanilirlar. Makina ve
ekipmanlarin çevrede ve bina içinde olusturabilecekleri titresimleri sönümler ve sesi azaltirlar. Dikey ve yatay
yüklere dayanikli olmalari nedeniyle uzun ömürlüdür ve düsük titresimlerde dahi iyi sönümleme özelligine
sahiptir.
Kaucuk Düz Tip Takozlar
Düz tip takozlar montaj sekline bagli olarak basma, itme veya hem basma hem de itmeye karsi vibrasyonlari
sönümleyebilmektedirler. Düz tip takozlar makinalarin, motorlarin veya makinalardaki ve araçlardaki
ekipmanlarin güvenli bir sekilde yataklanmasinda kullanilirlar.
Kaucuk Kama Tipi Takozlar
Mobil ve statik uygulamalarda hafif, orta ve agir motorlarin yataklanmasinda kullanilmaktadir. Kama tipi takozlar,
kullanilan yüksek sicakliga dayanikli dogal kauçuk sayesinde, sicakliga maruz olan uygulamalarda da
Kaucuk Kama Tipi Takozlar
Mobil ve statik uygulamalarda hafif, orta ve agir motorlarin yataklanmasinda kullanilmaktadir. Kama tipi takozlar,
kullanilan yüksek sicakliga dayanikli dogal kauçuk sayesinde, sicakliga maruz olan uygulamalarda da
kullanilmaktadir. Tarim ve is makinalarinda, jeneratörlerde ve gemi sanayinde kullanilmaktadirlar.
Kaucuk MO Tipi Takozlar
Kaucuk MO tipi takozlar bir kauçuk ile bir metal parçadan olusmaktadir. Elastik baglanti parçasi olarak
kullanilirlar. Muhtelif ekipmanlar, radyatörler ve küçük kabinlerin yataklanmasi ile gemicilik sektöründe
havalandirma veya atik gaz kanallarinin yataklanmasi gibi uygulamalarda kullanilirlar.
Kaucuk Fıçı Tipi Takozlar
Kaucuk Fıçı tipi takozlar çok iyi dikey yük tasirlar ve küçük salinimli vibrasyonlari çok iyi bir sekilde sönümlerler.
Fiçi tipi takozlar, belirli bir yaylanma gösterirler ve akabinde düsük salinimli vibrasyonlari sönümlerler. Motorlarin,
kompresörlerin vb. ekipmanlarin yataklanmasinda kullanilmakla birlikte, agir kumanda dolaplari, ayar tesisleri,
sabit iletim ve ölçü cihazlarinin yataklanmasinda da kullanilabilirler.
Kaucuk Katmanli Yay Tip Takozlar
Özellikle yatay vibrasyonlarin sönümlenmesinde kullanilirlar. Ayni zamanda dikey olarak da çok rijitdirler (kati).
Motor ve sanzuman gibi ekipmanlarin elastik bir sekilde yataklanmasinda kullanilirlar.
Kaucuk Lama Tipi Takozlar
Kaucuk Lama tipi takozlar özellikle dar alanlarda ve tampon tipi takozlarin tasiyamayacagi kadar büyük yüklerin
oldugu durumlarda kullanilir.
Kaucuk Tampon Tipi Takozlar
Kaucuk Tampon tipi takozlar saglam yapilari ile tercih edilirler. Çok genis bir ölçü çesitliligine sahiptir. Mobil ve
sabit duran makina ve ekipmanlari çarpmalara ve darbelere karsi korumak amaciyla kullanilirlar.
Kaucuk Destek Takozları
Kaucuk Destek takozları radyal, eksenel ve açisal hareketlere müsaade ederler. Örnegin motor ve sanzuman
gibi dinamik ekipmanlarin saseye sabitlenmesinde kullanilirlar.
A TİPİ TAKOZ ÖLÇÜLERİ
A Tipi Takoz Ölç üleri
DIŞ ÇAP
YÜKSEKLİK
VİDA
(D)
(H)
(M)
15
8
4
15
10
4
15
15
4
15
30
4
20
8
6
20
10
6
20
15
6
20
20
6
20
25
6
20
30
6
25
10
6
25
15
6
25
20
6
25
25
25
B TİPİ TAKOZ ÖLÇÜLERİ
DIŞ ÇAP
YÜKSEKLİK
VİDA
(D)
(H)
(M)
15
8
4
15
10
4
15
15
4
20
30
4
6
20
8
6
30
6
20
10
6
30
15
8
20
15
6
30
20
8
25
20
6
30
25
8
25
25
6
25
30
6
25
10
6
30
15
6
30
20
6
30
25
6
30
30
6
30
15
8
40
20
8
40
25
8
40
30
8
C TİPİ TAKOZ ÖLÇÜLERİ
DIŞ ÇAP
YÜKSEKLİK
VİDA
(D)
(H)
(M)
15
15
5
20
15
6
20
20
6
20
25
6
20
30
6
25
20
6
25
25
6
25
30
6
D TİPİ TAKOZ ÖLÇÜLERİ
30
20
8
DIŞ ÇAP
YÜKSEKLİK
VİDA
30
25
8
(D)
(H)
(M)
30
30
8
15
8
4
40
30
8
15
9
5
40
40
8
15
10
4
50
30
10
15
15
4
50
35
10
15
20
4
50
40
10
15
30
4
50
45
10
20
8
6
50
50
10
20
10
6
60
40
12
20
15
6
20
25
6
20
30
6
25
8
6
25
10
6
25
15
6
25
20
6
25
25
6
25
30
6
30
15
8
30
20
8
Download

gürbüzler katalog