PREPORUKE
dosledno poštujte ekološke
standarde u svim oblastima
delovanja:
proizvodnja- distribucija- potrošnja
Nosilac projekta
APOS, Novi Sad
pre kupovine razmislite o
mogućim štetnim aspektima
proizvoda po životnu sredinu
ukažite veće poštovanje prema
potrošačima jer su oni poslovni
partneri kompanija i tgovaca potrošači doprinose njihovom
ekonomskom rastu
doprinesite razvoju ekološke
svesnosti potrošača i očuvanju
zdrave životne sredine
Partner na projketu
FORUM, Niš
NAČINITE PRVI KORAK
KA ODRŽIVOJ BUDUĆNOSTI
APOS-A
Projekat “Odgovoran potrošač
za održivu budućnost/ Future
sustainability is consumer's
responsibility”
AFIRMIŠITE PRAVO
POTROŠAČA
NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU
ISTRAŽIVANJA
finansira
APOS
Asocijacija
potrošača Srbije
Novi Sad
Ambasada Kraljevine Norveške
u okviru programa
Unapređivanje građanskog
društva u Srbiji
BEOGRAD, januar 2013.god.
POSTANITE
ODGOVORAN POTROŠAČ
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
*6 gradova u Srbiji – N. Sad, Niš, Požarevac,
Bor, Vršac, Šabac
*slučajan uzorak
*intervju licem u lice
*manji i veći orodajni objekti
*na sajtu:
www.odgovoranpotrosac.org.rs
ISTRAŽIVANJA
1.- Uticaj reklamnih poruka na ekološko
ponašanje potrošača
Cilj;
*Utvrđivanje
nivoa ekološke svesti
potrošača u Srbiji pri kupovini proizvoda i
usluga
*Utvrđivanje nivoa informisanosti i
percepcije reklamnih poruka sa ekološkim
komponentama
Zaključak:
Potrošači sve više pažnje posvećuju
ekološkim
aspektima
proizvoda
i
potrošnje.
Uticaj ekoloških reklama na izbor
potrošača pri kupovini je sve znatniji.
Potrošači misle da su reklame dobar način
informisanja o proizvodima.
Nivo informisanosti potrošača ipak još
uvek nije dovoljno razvijen u svim
ekološkim aspektima proizvodnje i
potrošnje.
2.- Odgovornost kompanija u Srbiji u
očuvanju životne sredine
Cilj:
*Utvrđivanje
nivoa
odgovornosti
kompanija u Srbiji u očuvanju životne
sredine i njihovog uticaja na potrošački
zeleni izbor
Zaključak:
Kompanije u Srbiji nisu prepoznale važnost
delovanja organizacija koje se bave zaštitom
interesa potrošača/korisnika usluga
Kompaniji u Srbiji u nedovoljnoj meri
uvažavaju interese potrošača/korisnika
usluga
Najveći deo kompanija u Srbiji kojima je
upućen upitnik, sačinjen od 10 pitanja, nije
stručnom timu APOS-a
dostavio svoje
odgovore
Preporuke:
*Poštujte partnerstvo jer partnersko
rešavanje problema dovodi do kvalitetnijeg
života, kako pojedinca, tako i celokupne
zajednice.
*Usvojite sistem društveno odgovornog
poslovanja i pokažite spremnost,
da
poslujete na odgovoran i etički način.
*Uzmite aktivno učešće u procesu rešavanja
ekoloških problema.
*Civilni sektor, a posebno organizacije za
zaštitu životne sredine i organizacije za
zaštitu interesa i prava potrošača, svojom
solidarnošću treba da aktuelizuju ekološke
nepravilnosti u radu proizvođača i trgovaca.
3.- Uticaja različitih faktora na stvaranje
potrošačkih navika
Cilj:
*Šta je odlučujuće u formiranju navika
potrošača i da li je moguće menjati ih u
pravcu izgradnje svesti o potrebi zaštite
životne sredine
Zaključak:
Potrošači pri kupovini proizvoda:
*najčešće kupuju u supermarketima i
prodavnicama sa pristupačnim cenama
*prate akcijske ponude, ali kupuju po
potrebi
*proveravaju datum isteka roka upotrebe
proizvoda pri akcijskoj kupovini
*informacijama
koje
su
dobili
od
poznanika/prijatelja o kvalitetu proizvoda
daju prednost
*ponekad pročitaju deklaraciju
*ne poklanjaju pažnju, u dovoljnoj meri,
higijeni prodajnih objekata
*nisu iskazali veće interesovanje za
kupovinu proizvoda putem interneta
4.- Uticaja različitih faktora na stvaranje
potrošačkih navika
Cilj:
*Zašto
postoje
ograničenja
u
informisanju potrošača i zašto su
potrošači uskraćeni za informacije koje
bi uticale na njihov izbor na tržištu
Zaključak:
Najpretežniji način iformisanja potrošača
su TV/Radio/ Internet
Neznatan
broj
potrošača
zna
za
specijalizovane časopise za potrošače
68% ispitanika zna da proizvod mora da ima
deklaraciju, ali je ili ne čitaju ili to rade
ponekad
Imaju saznanja da na ambalaži proizvoda
mora da bude utisnut odgovarajući znak ako
je proizvod napravljen od recikliranog
materijala
Potrošači nemaju dovoljno informacija o
organizacijama koje se bave reciklažom i
vrsti otpada koji se reciklira u njihovom
gradu
Zainteresovanost potrošača za kupovinu
automobila je u porastu i gotovo svim
izvorima informacija poklanjaju podjednaku
pažnju
Pri kupovini elekrto i izolacionog materijala
potrošači
najviše
ukazuju poverenje
poznanicima/prijateljima i trgovcima kao
izvoru informacija
Download

ISTRAŽIVANJA APOS-A - APOS Potrošački Reporter