KLING D.O.O. Novi Sad, Subotička br.10, Skraćeno ime: DOO KLING Novi Sad, Sedište društva je: Novi Sad,
Subotička br.10, Društvo je registrovano kod: Agencije za privredne registre pod brojem 141427/2007, Poslovna
banka: OTP BANKA Novi Sad Bulevar Oslobođenja 8, Broj tekućeg računa: 325-9500700013261-85, PIB:
105254998, PDV: 371985520, Matični broj: 20347015, Šifra delatnosti: 28630 ,
Telefon: 021/403-803,
Tel/Fax: 021/301-473 Mobilni: 063/506-758, Email: [email protected], Web: www.kling.rs
CAME
12.08.2010.
Cenovnik automatike
Cene su bez PDV-a
KOD
NAZIV
CENA
JM
FROG Pogon za krilne kapije za postavljanje ispod površine tla
FROG motori imaju podesivi moment obrtaja max. 350Nm
FROG A
Ispod površinski, ireverzibilni motor 230V, sa polugom, za ugao otvaranja max. 110 o , širina
krila max. 3,5m (IP67)
389,76 € /kom
FROG AE
Ispod površinski, ireverzibilni motor 230V, sa polugom, sa senzorom obrtaja, za ugao
otvaranja max. 110o, širina krila max. 3,5m (IP67)
446,32 € /kom
FROG A24
Ispod površinski, ireverzibilni motor 24V, sa polugom, za ugao otvaranja max. 110 o, širina
krila max. 3,5m (IP67)
536,14 € /kom
FROG AV
Ispod površinski, ireverzibilni motor 230V, sa polugom, za ugao otvaranja max. 110 , širina
krila max. 1,3m (IP67), brzohodno otvaranje do 90o je 9 sek.
496,24 € /kom
FROG B
FROG BN
FROG BI
FROG A4364
FROG A4365
FROG A4366
FROG A4370
Kućište motora, toplocinkovano, bez deblokade
Kućište motora, crno, otporno na koroziju, bez deblokade
Kućište motora, nerĎajuće, bez deblokade
Deblokada sa 1kom polugom
Deblokada sa ključem, plastična, sa 2kom ključa
Deblokada Eurodin sa 2 kom ključa
173,83 €
173,83 €
368,43 €
32,95 €
47,84 €
62,99 €
70,76 €
FL 180
Poluga za otvaranje do 180o za krilo širine max. 2m ( samo za motore FROG A / AV), u
slučaju E poluge koristiti upravljanja ZA4 ili ZA3 umesto ZF1
FROG A4472
Odbojnik za zatvoren poloţaj
novo
o
Poluga za otvaranje do 140o, za krilo širine max. 2m
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
140,95 € /kom
92,34 € /kom
FROG-J Pogon za krilne kapije za postavljanje ispod površine tla
FROG motori imaju podesivi moment obrtaja max. 260Nm, za intenzivnu upotrebu
FROG J
novo
FROG JC
FROG A4617
Ispod površinski, ireverzibilni motor 24V, sa polugom, sa senzorom obrtaja, za ugao
o
otvaranja max. 110 , širina krila max. 1,8m (IP67),
397,78 € /kom
Kućište motora za FROG J, toplocinkovano, bez deblokade, ugraĎuje se u 8cm
Jedinica deblokade za FROG-J
159,69 € /kom
69,18 € /kom
SUPERFROG Pogon za krilne kapije za postavljanje ispod površine tla
230V-400V motori imaju podesivi moment obrtaja max. 1000N
FROG MD
Ispod površinski 230V-400V ireverzibilni DESNI motor, sa polugom, za ugao otvaranja max.
110o, širina krila max. 8m, teţina max. 600Kg (IP67),
6.455,91 € /kom
FROG MS
Ispod površinski 230V-400V ireverzibilni LEVI motor, sa polugom, za ugao otvaranja max.
110o, širina krila max. 8m, teţina max. 600Kg (IP67),
6.455,91 € /kom
FROG CD
FROG CS
ZM3ES
Kućište motora za FROG MD, toplocinkovano, bez deblokade, ugraĎuje se u 35cm
Kućište motora za FROG MS, toplocinkovano, bez deblokade, ugraĎuje se u 35cm
Upravljanje za SUPERFROG 230V-400V
2.115,19 € /kom
2.115,19 € /kom
1.223,88 € /kom
novo
FLEX Pogon za krilne kapije sa zglobnom polugom
F500 24V reverzibilnim motorom,
za krilo max. 1,4 m/100kg (IP54)
F 500
F 510
24V reverzibilan motor bez upravljanja, sa zglobnom polugom
24V reverzibilan motor bez upravljanja, sa ravnom polugom
317,11 € /kom
368,81 € /kom
FAST Pogon za krilne kapije sa zglobnom polugom
FAST motori imaju podesivi moment obrtaja,
za krilo max. 2,3m/200kg (IP54)
F 7000
230V ireverzibilni motor, sa ugraĎenim ZF1upravljanjem, i priključkom za AF frekventnu
karticu
546,49 € /kom
F 7001
F 7024N
F 7002
R 001
230V ireverzibilni motor bez upravljanja
24V ireverzibilni motor bez upravljanja
Ravna poluga
Ugradbeni cilindrični uloţak brave za FAST motore, sa 2kom ključa
461,65 €
509,56 €
104,34 €
19,44 €
/kom
/kom
/kom
/kom
534,94 €
552,10 €
668,50 €
67,35 €
/kom
/kom
/kom
/kom
FERNI Pogon za krilne kapije sa zglobnom polugom
FERNI motori imaju podesivi moment obrtaja,
za krilo max. 4m/400kg (IP54)
F 1000
F 1100
F 1024
F 1001
230V ireverzibilni motor bez upravljanja
230V ireverzibilni motor bez upravljanja
24V ireverzibilni motor bez upravljanja
Ravna teleskopska poluga (preporučuje se za krilo max. 2m)
ATI Pogon za krilne kapije sa navojnim vretenom
ATI motori imaju podesivu vučnu silu max. 3000N,
navojno vreteno zaštićeno od prašine (IP54)
A 3000
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, samo sa prekidačem otvorenog poloţaja
(preporučuje se za krilo max. 3m/400kg)
396,45 € /kom
A 3000A
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja
(preporučuje se za krilo max. 3m/400kg)
453,01 € /kom
A 3100
A 3024N
Isti kao A 3000, samo reverzibilan, potrebna električna brava
24V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa usporavanjem pre zaustavljanja i sa prekidačem
otvorenog poloţaja (preporučuje se za krilo max. 3 m/400kg)
407,75 € /kom
441,01 € /kom
A 5000
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog poloţaja (preporučuje se
za krilo max. 5m/400kg)
414,13 € /kom
A 5000A
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja
(preporučuje se za krilo max. 5m/400kg)
468,28 € /kom
A 5100
A 5100A
A 5024N
Isti kao A 5000, samo reverzibilan, potrebna električna brava
Isti kao A 5000A, samo reverzibilan, potrebna električna brava
24V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa usporavanjem pre zaustavljanja i sa prekidačem
otvorenog poloţaja (preporučuje se za krilo max. 5 m/400kg)
426,37 € /kom
453,64 € /kom
468,41 € /kom
D 001
119RID198
Ugradbeni cilindrični uloţak brave za ATI motore, sa 2kom ključa
Dodatni mikroprekidač za ATI motore (bez vodova)
28,78 € /kom
9,47 € /kom
KRONO Pogon za krilne kapije sa navojnim vretenom
KRONO motori imaju podesivu vučnu silu max. 3000N,
za krilo max. 3 m/400kg (IP54)
KR 310D
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja
(desni)
401,75 € /kom
KR 310S
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja (levi)
401,75 € /kom
KR 510D
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja
(desni), preporučuje se za krilo max. 5 m
453,01 € /kom
KR 510S
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog poloţaja
(levi), preporučuje se za krilo max. 5 m
453,01 € /kom
KR001
Ugradbeni cilindrični uloţak brave za KRONO motore, sa 2kom ključa
27,27 € /kom
AMICO Pogon za krilne kapije sa navojnim vretenom
AMICO motori imaju podesivu vučnu silu max. 2000N,
navojno vreteno zaštićeno od prašine (IP44)
A 18230
A 1824
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 2,2 m/ 200kg)
24V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 1,8m/ 200kg)
412,42 € /kom
427,07 € /kom
AXO Pogon za krilne kapije sa navojnim vretenom 3-5-7m
AXO motori imaju podesivu vučnu silu max. 500-4000N,
navojno vreteno zaštićeno od prašine (IP44)
AX302304
AX3024
AX402306
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 3 m/500kg)
24V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 3 m/500kg)
230V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 4 m/ 300kg, ali preko
3m preporučuje se LOCK81 magnetna brava.)
472,26 € /kom
464,31 € /kom
474,97 € /kom
AX5024
AX71230
24V ireverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 5 m/400kg)
230V reverzibilni motor bez upravljanja, (preporučuje se za krilo max. 7 m/ 300kg)
494,92 € /kom
492,27 € /kom
F4000
Automatika za harmonika i krilna vrata
F4000
Automatika za harmonika i krilna vrata bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog
poloţaja, 230V/235W, 340Nm
564,10 € /kom
F4024
Automatika za harmonika i krilna vrata bez upravljanja, sa prekidačem otvorenog i zatvorenog
poloţaja, 24V/180W, 470Nm
707,76 € /kom
F4004
CMS
Ravna klizna poluga za F4000/F4024 motore
Deblokada sa cilindričnom bravom bowdenom od 7m, i 2 kom ključa
95,18 € /kom
116,90 € /kom
H 3000
Deblokada (5m) sa sigurnosnim kućištem, cilindričnom bravom, tasterom za spoljno
deblokiranje
Dodaci za pogon krilnih kapija
LOCK 81
Električna brava sa cilindrom (12V/15VA), sa 3 kom ključa za reverzibilne motore
LOCK 82
Električna brava sa duplim cilindrom (12V/15VA), sa 3 kom ključa za reverzibilne motore
009CGS
Sirov ključ R01/D01/KR01 za cilindrične brave
119RIY077
Plastični ključ za deblokade
Preporučeno upravljanje, vidi opis upravljanja:
Jednokrilno upravljanje 230V
ZA5
Dvokrilno upravljanje 230V
ZF1, ZA4, ZA3, ZM2
Jednokrilno upravljanje 24V
ZL170N, ZL160N (za FLEX motore)
Dvokrilno upravljanje 24V
ZL19N, ZL150N (za FLEX motore)
90,32 € /kom
105,16 €
112,60 €
0,82 €
1,14 €
/kom
/kom
/kom
/kom
BX Pogon za klizne kapije
BX-74
230V motor sa transformatorom, sa ZBX-74 upravljanjem, sa optičkim senzorom obrtaja, sa
funkcijom detekcije prepreke, podesiva vučna sila max. 300N (preporučena teţina kapije do
400 kg)
562,33 € /kom
BX-78
230V motor sa transformatorom, sa ZBX-74 upravljanjem, sa optičkim senzorom obrtaja, sa
funkcijom detekcije prepreke, podesiva vučna sila max. 800N (preporučena teţina kapije do
800 kg)
592,25 € /kom
230V motor (preporučena teţina kapije do 600kg), deblokada na daljinsko upravljanje, sa
ugraĎenim ZBX-8 upravljanjem i akumulatorom. PRATICO SYSTEM
818,85 € /kom
3199ZBX-74
Upravljanje sa mikroprocesorom za BX-74 ili BX-78 motore, sa funkcijom malih vrata, sa
ugraĎenim dvokanalnim prijemnikom, sa kontakom za AF frekventnu karticu i prekidače
krajnjih poloţaja, sa ZPB4336 priključkom za optički senzor obrtaja
111,03 € /kom
ZPB4336
Optički senzor obrtaja za ZBX-74 upravljanje. Sa ovim senzorom motor nailaskom na
prepreku prilikom otvaranja stane, a prilikom zatvaranja krene u otvaranje, sa usporavanjem
pri krajnjim poloţajima,(preporučena teţina kapije do max. 300 kg)
17,23 € /kom
BX-10
230V motor sa ugraĎenim digitalnim upravljanjem, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim
dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, samoučeća
elektronika, nailaskom na prepreku prilikom otvaranja stane, a prilikom zatvaranja krene u
otvaranje, podesiva vučna sila max. 800N (preporučena težina kapije do max. 800 kg)
738,37 € /kom
BX-243
24V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim
jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, sa indikatorom
prepreka, vučna sila 300N (preporučena teţina kapije do max. 300 kg).
541,44 € /kom
BX-246
24V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim
jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, sa karticom za
priključivanje akumulatora, sa indikatorom prepreka, vučna sila 600N (preporučena teţina
kapije do max. 600 kg). Za intenzivnu upotrebu!
794,80 € /kom
BX-P
novo
novo
LBD2
Panel za priključivanje akumulatora i punjača za motor BX246, za 2kom 12V/1,2Ah
akumučatora, bez akumulatora
49,93 € /kom
BK Pogon za industrijske klizne kapije
BK-800
230V/520W motor sa 100% koeficijentom rada, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim
dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila
max. 800N (preporučena teţina kapije do max. 800 kg), zupčanik sa modulom 4
981,76 € /kom
BK-1200
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max. 1100N (preporučena teţina
kapije do max. 1200 kg), zupčanik sa modulom 4
712,36 € /kom
BKE-1200
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa automatskim pamćenjem krajnjih položaja,
nailaskom na prepreku prilikom otvaranja stane a prilikom zatvaranja krene u otvaranje, sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max. 1100N (preporučena težina
kapije do max. 1200 kg), zupčanik sa modulom 4, L.max.=13m
902,61 € /kom
BK-1200P
Za kapije do 1200 kg sa deblokadom na daljinski upravljač, sa ugraĎenim upravljanjem ZBK-8
i sa akumulatorom
993,12 € /kom
BK-1800
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max. 1650N (preporučena teţina
kapije do max. 1800 kg), zupčanik sa modulom 4
785,58 € /kom
BKE-1800
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa automatskim pamćenjem krajnjih položaja,
nailaskom na prepreku prilikom otvaranja stane a prilikom zatvaranja krene u otvaranje, sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max. 1650N, (preporučena težina
kapije do max. 1800 kg) , zupčanik sa modulom 4, L.max.=13m
976,46 € /kom
novo
BK-2200
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom,sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max. 1800N (preporučena teţina
kapije do max. 2200 kg), zupčanik sa modulom 6
937,89 € /kom
BKE-2200
230V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa automatskim pamćenjem krajnjih položaja,
nailaskom na prepreku prilikom otvaranja stane a prilikom zatvaranja krene u otvaranje, sa
priključkom za frekventnu karticu AF, podesiva vučna sila max.1800N, (preporučena težina
kapije do max.2200Kg), zupčanik sa modulom 6, L.max=13m
1.074,92 € /kom
BK-2200T
230V-400V motor bez upravljanja, podesiva vučna sila max. 1800N (preporučena teţina
kapije do max. 2200 kp), zupčanik sa modulom 6
BY-3500T
230V-400V motor sa ugraĎenim upravljanjem, sa priključkom za radioprijemnu karticu TRBI,
podesiva vučna sila max.3500N (preporučena teţina kapije do max. 3500 kp), zupčanik sa
modulom 6
749,67 € /kom
2.418,48 € /kom
Dodaci za pogone kliznih kapija
R 001
009CGS
119RIY077
CGZF
CGZ
CGZS
CGZ6
CGZ33
CGZV4
Ugradbeni cilindrični uloţak brave za BX/BKmotore, sa 2kom ključa
Sirovi ključ za cilindrične brave R01/D01/KR01
Plastični ključ za deblokade
Zupčasta letva PVC 20*20 mm, modul 4
Zupčasta letva, čelična rezana 22*22 mm, modul 4, za zavarivanje
Zupčasta letva, čelična rezana 30*8 mm, modul 4, sa 5kom odstojnika i vijaka
Zupčasta letva, čelična rezana 30*30 mm, modul 6
Zupčasta letva, plastična ojačana vlaknima 333mm, modul 4
Zupčasta letva, plastična ojačana vlaknima, sa čeličnim jezgrom 10*6mm sa 4kom uške na
dole, dimenzije 20*28*1000mm, modul 4
19,44 €
0,82 €
1,14 €
16,85 €
19,95 €
21,14 €
52,39 €
18,43 €
12,12 €
CGZV6
Zupčasta letva, plastična ojačana vlaknima, sa čeličnim jezgrom 10*10mm sa 6kom uške na
dole, dimenzije 20*28*1000mm, modul 4
15,59 € /m
CGZS6
Zupčasta letva, plastična ojačana vlaknima, sa čeličnim jezgrom 10*10mm sa 6kom uške na
gore, dimenzije 20*28*1000mm, modul 4
15,59 € /m
BSF
B4337
B4353
CCT
CGIU
BRC5
BRC10
BRC15
BRCP
Kočnica za kapije max. 1500kg, modul 4
Zupčanik za lančani pogon, za lanac 1/2" za BX motor
Zupčanik za lančani pogon, za lanac 1/2" za BK motor
Lanac 1/2” (5m/kotur)
Spojnica lanca 1/2”
Sistem za sprovoĎenje kabla za klizne kapije (max. 5m)
Sistem za sprovoĎenje kabla za klizne kapije (max. 10m)
Sistem za sprovoĎenje kabla za klizne kapije (max. 15m)
Profil za drţač kabla (L=5,1m)
294,01 €
207,41 €
207,98 €
17,17 €
2,02 €
600,14 €
944,14 €
730,67 €
152,50 €
/kom
/kom
/kom
/m
/m
/m
/m
/2m
/m
/kom
/kom
/kom
/m
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
EMEGA pogoni za nagibna vrata
E 306
EMEGA 230V/150W ireverzibilni motor, bez upravljanja, preporučena površina kapije max.
9m2
429,72 € /kom
E 456
EMEGA 230V/200W ireverzibilni motor, bez upravljanja, preporučena površina kapije max.
14m2
471,63 € /kom
ZE 5
Upravljanje za EMEGA motor, sa mikroprocesorom, podesiva snaga, za motore 230V, sa
ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu
165,63 € /kom
E 001
E 781A
E 782A
Prihvatna šina za EMEGA motore, L=2m
Bočni drţač za prenosnu cev
Prenosna cev 25*25mm L=3m
28,85 € /kom
19,88 € /kom
21,52 € /kom
E 783
E 784
E 785A
E 786A
E 787A
E 881
poluga sa zglobom - par
Dodatak za E783 u slučaju da visina prelazi 2,4 m
Ravna teleskopska poluga - par (40*10 mm)
Lučna teleskopska poluga - par (40*10 mm)
Produţetak za E785A i E786A poluge (H»2.4 m)
Električna brava za reverzibilne pogone (E1100)
46,14 €
15,78 €
56,24 €
70,88 €
16,85 €
147,00 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
VER 24V motori za nagibna i segmentna vrata
sa upravljanjem, laganim pokretanjem, usporavanjem pri zatvaranju,
i za intenzivnu upotrebu
V 700E
Motor (F=850N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, sa senzorom obrtaja
481,47 € /kom
U4518
V700E motor (F=850N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, 1kom TAM432SA dvokanalni
daljinski upravljač sa fiksnim kodom.
392,79 € /kom
U4310
V700E motor (F=850N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, 1kom T432NA dvokanalni daljinski
upravljač sa fiksnim kodom, sa antenom TA433N i 5m antenskog kabla.
545,48 € /kom
V 900E
Motor (F=500N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF, sa senzorom obrtaja
356,37 € /kom
U4421
V900E motor (F=500N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF i 1kom TAM432SA dvokanalni
daljinski upravljač.
297,29 € /kom
U4436D
V900E motor (F=500N) bez šine, sa ugraĎenim upravljanjem, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za frekventnu karticu AF i 1kom TAM432SA dvokanalni
daljinski upravljač.
415,64 € /kom
Pripadajuće šine za VER motore!
V 0679
3,02m duţine, jednodelna C-šina sa lancem, sa leţajem u okretištima, za nagibna vrata do
max. 2,4m ili segmentna vrata do max. 2,2m visine, osnovna šina
123,21 € /kom
V 0682
3,52m duţine, jednodelna C-šina sa lancem, sa leţajem u okretištima, za nagibna vrata do
max. 2,75m ili segmentna vrata do max. 2,7m visine
145,17 € /kom
V 0683
4,02m dužine, jednodelna C-šina sa lancem, sa ležajem u okretištima, za nagibna vrata do
max. 3,25m ili segmentna vrata do max. 3,2m visine
167,77 € /kom
V 0684
Dvodelna C-šina sa lancem, sa ležajem u okretištima, za nagibna vrata do max. 2,4m ili
segmentna vrata do max. 2,2m visine
164,11 € /kom
V 0685
3,02m dužine, jednodelna C-šina sa zupčastim remenom, sa ležajem u okretištima, za
nagibna vrata do max. 2,4m ili segmentna vrata do max. 2,2m visine
172,63 € /kom
V 0686
3,52m dužine, jednodelna C-šina sa zupčastim remenom, sa ležajem u okretištima, za
nagibna vrata do max. 2,75m ili segmentna vrata do max. 2,7m visine
186,64 € /kom
V 0687
Dvodelna C-šina sa zupčastim remenom, sa ležajem u okretištima, za nagibna vrata do max.
2,4m ili segmentna vrata do max. 2,2m visine
200,09 € /kom
V 0688
4,02m dužine, jednodelna C-šina sa zupčastim remenom, sa ležajem u okretištima, za
nagibna vrata do max. 3,25m ili segmentna vrata do max. 3,2m visine
203,75 € /kom
V 0670
Panel za priključivanje akumulatora i punjača za VER upravljanje, za 2kom 12V/1,2Ah
akumulatora, bez akumulatora
58,32 € /kom
V 121
V 122
V 201
V005
Spoljna deblokada bez brave i kvake, sa bowdenom 3m duţine
Vučna poluga za segmentna vrata
Adapter za nagibna vrata sa vertikalnom šinom (Lučna poluga)
1m Produţetak za šine VER V0679-V0682-V0683-V0684 sa lancem
23,48 €
13,44 €
93,29 €
71,64 €
/kom
/kom
/kom
/kom
C BX osovinski pogoni
230V i 24V trofazni osovinski pogoni, sa snagom do 450W - 750W
CBX
230V/450W motor sa mehaničkim prekidačem krajnjeg položaja, obrtni moment max. 60Nm,
sa zaštitom IP54, sa 30% koeficijentom rada
535,38 € /kom
CBXE
230V/450W motor sa senzorom obrtaja, obrtni moment max. 60Nm, sa zaštitom IP54, sa 30%
koeficijentom rada
542,45 € /kom
CBXK
230V/750W motor sa mehaničkim prekidačem krajnjeg položaja, obrtni moment max. 120Nm,
sa zaštitom IP54, sa 30% koeficijentom rada
625,83 € /kom
CBXEK
230V/750W motor sa senzorom obrtaja, obrtni moment max. 120Nm, sa zaštitom IP54, sa
30% koeficijentom rada
634,16 € /kom
24V C-BX motor:
CBXE24
24V/240W motor sa senzorom obrtaja, obrtni moment max. 25Nm, sa zaštitom IP54, sa 50%
koeficijentom rada
761,98 € /kom
Trofazni motori:
CBXT
230-400V/780W trofazni motor sa mehaničkim prekidačem krajnjeg položaja, obrtni moment
max. 80Nm, sa zaštitom IP54, sa 50% koeficijentom rada
532,85 € /kom
CBXET
588,78 € /kom
230-400V/780W trofazni motor sa senzorom obrtaja, obrtni moment max. 80Nm, sa zaštitom
IP54, sa 50% koeficijentom rada
Upravljanja za C-BX osovinske motore
ZC 3
Upravljanje za jedan motor sa kućištem, sa mikroprocesorom, sa podešavanjem sile, za 230V
motore, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
karticu, sa funkcijom delimičnog otvaranja, sa funkcijom gore-dole-stop
221,42 € /kom
ZC3C
Upravljanje za jedan motor sa kućištem, sa mikroprocesorom, sa podešavanjem sile, za 230V
motore, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
karticu, sa funkcijom delimičnog otvaranja, sa funkcijom gore-dole-stop, sa stop prekidačem.
ZC5
Upravljanje za CBX motore, jednomotorni upravljački panel, sa mikroprocesorom, sa
priključkom za AF frekventnu karticu, sa funkcijom otvaranje-zatvaranje, za 230V motore
76,37 € /kom
119RIR090
Transformator za ZBX74/ZBX8/ZBXE/ZA3/ZA4/ZA5/ZM2/ZF1/ZC5ZG2/ZC2C upravljanja
46,96 € /kom
119RIR315
ZCX10
ZCX10C
Prednji i zadnji poklopac za 197*290*110 mm kućišta upravljanja
Upravljanje za CBXE motor
Upravljanje za CBXE motor sa ugraĎenim sigurnosnim glavnim prekidačem i tasterima goredole
26,51 € /kom
339,46 € /kom
442,85 € /kom
ZL80
ZL80C
Upravljanje za CBXE24 motor
Upravljanje za CBXE24 motor sa ugraĎenim sigurnosnim glavnim prekidačem i tasterima goredole
397,40 € /kom
509,88 € /kom
ZM3E
Multifunkcijsko upravljanje sa mikroprocesorom i kućištem, sa podešavanjem sile, za 230V
motore, sa diagnostičkim sistemom, sa priključkom za dvokanalni radioprijemnik, sa
priključkom za AF frekventnu karticu, za CBX-CBXK motore
351,20 € /kom
ZT6
230/400V trofazno upravljanje za CBXT motore,sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom,
sa priključkom za AF frekventnu karticu
331,82 € /kom
ZT6C
230/400V trofazno upravljanje za CBXT motore, sa ugraĎenim sigurnosnim glavnim
prekidačem i tasterima gore-dole, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu karticu
476,93 € /kom
ZT5
Upravljanje za CBXET motore
428,39 € /kom
novo
319,64 € /kom
ZT5C
Upravljanje za CBXET motore sa ugraĎenim sigurnosnim glavnim prekidačem i tasterima za
pokretanje
536,14 € /kom
Dodaci za CBX pogone
CMS
Deblokada sa cilindričnom bravom, sa bowdennel od 7m i 2kom ključa
CGP
Šina za lanac (2m/kom)
CCT
1/2” lanac (5m/kotur)
CGIU
1/2” kopča za lanac
C002
Deblokada na polugu
C003
Osovina sa zupčanikom, zatezač lanca, element za pričvršćivanje za pogone kliznih kapija
116,90 €
64,07 €
17,17 €
2,02 €
21,02 €
192,77 €
C004
Osovina sa zupčanikom, zatezač lanca, element za pričvršćivanje za pogone harmonika vrata
172,00 € /kom
C005
Osovina sa zupčanikom i dodacima za pogone lanac-lančanik za segmentna vrata ( za visine
preko 5,5m)
118,10 € /kom
C006
C007
C008
C009
C010
Zidna konzola za osovinski pogon
Prihvatna konzola torzione osovine d=25 mm za segmentna vrata
Prihvatna konzola torzione osovine d=40 mm za segmentna vrata
Prihvatna konzola torzione osovine d=40 mm za segmentna vrata
Podizač sa lancem za ručno pokretanje, lanac 3 mm i 10 m duţine
30,55 €
111,41 €
114,69 €
26,13 €
102,51 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
323,30 €
280,69 €
485,58 €
440,38 €
163,67 €
78,52 €
53,65 €
99,16 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/m
/m
/kom
/kom
/kom
Pogoni za H rolovrata sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja
H 1003
H 1103
H 2003
H 2103
H 3100
H 3001
H 3012
ZR 24
230V/270W ireverzibilni pogon, sa prečnikom cevi 48-60/200-220, sa deblokadom
230V/270W ireverzibilni pogon, sa prečnikom cevi 48-60/200-220, sa deblokadom
230V/500W ireverzibilni pogon, 2kom motora, sa prečnikom cevi 48-60/200-220, sa deblokadom
230V/500W ireverzibilni pogon, 2kom motora, sa prečnikom cevi 48-60/200-220, sa deblokadom
230V/230W reverzibilani pogon, samo motor
Sigurnosna kutija sa deblokadom i tasterom
Električna brava za reverzibilne pogone sa deblokadom i 5m bowdena
Upravljanje za 1 motor snage max.500W, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu karticu
GARD brzohodne rampe sa polugom
za intenzivnu upotrebu
G 2500
Rampa sa polugom, od pocinkovanog čelika, u boji RAL2004, sa ugraĎenim upravljanjem, sa
50% koeficijentom rada, vreme otvaranja je 2 sec , za širinu prolaza max. 2,5 m
1.273,12 € /kom
G 0251
G 0257
G 4000
Aluminijumska poluga 60*40*2700mm za G2500 rampe
Zglob za polugu G0251
200Nm rampa sa polugom od pocinkovanog čelika, u boji RAL2004, sa ugraĎenim
upravljanjem, sa 100% koeficijentom rada, sa podesivim vremenom otvaranja od 2-6 sec, sa
usporavanjem pri krajnjim poloţajima, sa izborom automatskog zatvaranja, sa ugraĎenim
radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu karticu, za širinu prolaza max. 4 m
53,71 € /kom
204,95 € /kom
1.379,60 € /kom
G 4001
G 0401
G 0402
Isto kao G4000 samo što je od nerĎajućeg čalika, bez farbanja
Aluminijumska poluga 60*40*4200 za G4000i G4001 rampe
Aluminijumska poluga prečnika 60*4200 za G4000 i G4001 rampe, potreban nosač G0405
2.049,29 € /kom
96,45 € /kom
110,59 € /kom
G 0403
G 0405
Crvena odbojna guma za polugu G0401
Nosač za G0402 polugu
60,53 € /kom
34,21 € /kom
G 6000
600Nm rampa sa polugom od pocinkovanog čelika, u boji RAL2004, sa ugraĎenim
upravljanjem, sa 100% koeficijentom rada, sa podesivim vremenom otvaranja od 4-8 sec,sa
usporavanjem pri krajnjim poloţajima, sa izborom automatskog zatvaranja, sa ugraĎenim
radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu karticu, za širinu prolaza max. 6,5 m
1.828,50 € /kom
G 6001
G 0601
G 0602
Isto kao G6000 samo što je od nerĎajućeg čalika, bez farbanja
Aluminijumska poluga 100*40*6850 za G6000 i G6001 rampe
Aluminijumska poluga prečnika 100*6850 za G6000 i G6001 rampe, potreban nosač G0605
2.756,74 € /kom
188,28 € /kom
224,14 € /kom
G 0603
G 0605
G 0460
G 0461
G 0462
G 0463
G 0465
G 0467
G 0468
G 04601
G 12000
Crvena odbojna guma za polugu G0601
Nosač za G0602 polugu
24V trepćuće svetlo za obeleţavanje ispod crvene odbojne gume, garnitura od 6kom
Fosforescentne trake, garnitura od 24kom
Potpornik poluge, fiksni
Potpornik poluge, pokretni
Aluminijumska rešetka za polugu rampe, duţine 2m
Zglob za G0401 i G0601 poluge
Konzola za fotoćelije DOCI
Noseća ploča za konzolu KIARO-S u slučaju korišćenja trepćućeg svetla
Rampa sa polugom od pocinkovanog čelika, u boji RAL2004, sa ugraĎenim upravljanjem, sa
100% koeficijentom rada, sa podesivim vremenom otvaranja od 10 sec, sa usporavanjem pri
krajnjim poloţajima, sa izborom automatskog zatvaranja, sa ugraĎenim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu karticu, za širinu prolaza max. 12m
97,65 €
79,72 €
105,41 €
25,18 €
78,84 €
80,41 €
150,67 €
213,91 €
19,82 €
12,62 €
7.805,46 €
G 0121
Poluga rampe 1kom prečnika 120*6200mm, 1kom prečnika 100*6000mm, 1kom spojnicom i
1kom fiksni potpornik polugeza rampu G12000
1.128,32 € /kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/2m
/kom
/kom
/kom
/kom
GARD4 brzohodne rampe sa polugom,
za intenzivnu upotrebu
24V rampe:
G4040
G4040Z
G4040IZ
600Nm rampa sa polugom (IP54), u pocinkovanoj i plastificiranoj izvedbi, za prolaz širine
max. 3,75m, sa podesivim vremenom otvaranja od 2-6 sec, 24V, kućište upravljanja sa
ugraĎenim transformatorom
600Nm ampa sa polugom (IP54), u pocinkovanoj i plastificiranoj izvedbi, za prolaz širine max.
3,75m, sa podesivim vremenom otvaranja od 2-6 sec, 24V, kućište upravljanja sa ugraĎenim
transformatorom i saZL38 upravljanjem
1.338,13 € /kom
600Nmrampa sa polugom (IP54), u izvedbi poliranog nerĎajućeg čelika (AISI 304), za prolaz
širine max. 3,75m, sa podesivim vremenom otvaranja od 2-6 sec, 24V, kućište upravljanja sa
ugraĎenim transformatorom i upravljanjem
2.965,22 € /kom
Upravljanje za 24V G4040 i G4040I
ZL38
Upravljanje za 24V rampu
ZLB38
Priključni panel sa punjačem za akumulator 12V-7Ah, sa ugraĎenim upravljanjem
230V rampe
G4041Z
220Nmrampa sa polugom (IP54), u pocinkovanoj i plastificiranoj izvedbi, sa priključkom za
frekventnu karticu, sa transformatorom, sa ugraĎenim upravljanjem
1.538,15 € /kom
128,70 € /kom
51,88 € /kom
1.605,69 € /kom
Upravljanje za 230V G4041 i G4041I rampe:
ZG5
Upravljački panel za 230V rampe "Plus" (RSE priključak panela, brojač sa LED-om, sa
priključkom za električnu bravu)
141,07 € /kom
ZG6
113,30 € /kom
Upravljački panel za 230V rampe "Osnovni"
RSE
Funkcijski panel za ZG5 upravljanje (priključivanjem moţe se upravljati sa dve rampe
odvojeno ili povezano)
Opruge za GARD4 rampe:
G02040
Opruga 40mm
G04060
Opruga 50mm
G06080
Opruga 55mm
Dodaci:
G02801
G02802
G03750
G03751
G03752
G03753
G03755
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809
G 0465
22,47 € /kom
47,84 € /kom
61,04 € /kom
79,66 € /kom
Trepćuće svetlo ugraĎeno na vrh rampe
DIR prihvatna konzola za fotoćelije
Aluminijumska, poluokrugla poluga 4 m, ofarbano u belu boju, sa zaptivkom i odbojnom gumom
Drţač akumulatora
Aluminijumska, ovalna poluga 4 m, ofarbano u belu boju, bez odbojne gume. Neophodan
dodatak:G03753
42,98 €
13,95 €
173,26 €
38,69 €
120,31 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
Konzola za pričvršćenje poluge G03752
Zglob za G03750 polugu, za GARD4
Red svetiljki za G03750, G03752 i G04000 poluge
Priključni kabal za red svetiljki
Fiksni potpornik
Pokretni potpornik
Crvene nalepnice 20kom
Aluminijumska rešetka poluge, duţine 2 m
26,26 €
308,65 €
9,09 €
10,54 €
90,39 €
87,10 €
22,22 €
150,67 €
/kom
/kom
/m
/kom
/kom
/kom
/kom
/2m
GARD8 brzohodne rampe sa polugom,
24V rampe:
G2080Z
G2080IZ
600Nm rampa sa polugom, od pocinkovanog čelika, sa ZL38 upravljanjem, sa 100%
koeficijentom rada, sa podesivim vremenom otvaranja od 4,8-6 sec, za širinu prolaza max.
7,6 m
1.732,12 € /kom
600Nm rampa sa polugom, od nerĎajućeg čelika, sa upravljanjem, u nerĎajućem kućištu, sa
100% koeficijentom rada, sa podesivim vremenom otvaranja od 4,8-6 sec, za širinu prolaza
max. 7,6 m
3.259,23 € /kom
Upravljanje za 24V G8000 rampe:
ZL38
Upravljanje za 24V rampe
128,70 € /kom
ZLB38
230V rampe:
G2081Z
Priključni panel sa punjačem za akumulator 12V-7Ah, sa ugraĎenim upravljanjem
250Nm rampa sa polugom, sa ZL38 upravljanjem, sa 30% koeficijentom rada, sa vremenom
otvaranja 8 sec , za širinu prolaza max. 7,6 m
51,88 € /kom
1.842,45 € /kom
Upravljanje za 230V G8000 rampe:
ZG5
Upravljanje za 230V rampe "Plus" (RSE priključak panela, brojač sa LED-om, sa priključkom
za električnu bravu)
141,07 € /kom
ZG6
RSE
113,30 € /kom
22,47 € /kom
Upravljanje za 230V rampe "osnovni"
Funkcijski panel za ZG5 upravljanje (priključivanjem moţe se upravljati sa dve rampe
odvojeno ili povezano)
Opruge za GARD8 rampe: *
G02040
Opruga 40mm
G04060
Opruga 50mm
G06080
Opruga 55mm
* Izbor opruge za GARD8 rampu:
Dodaci:
G02801
G02802
G02805
G02000
G04000
G06000
G06803
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809
G0465
47,84 € /kom
61,04 € /kom
79,66 € /kom
Trepćuće svetlo ugraĎeno na vrh rampe
DIR prihvatna konzola za fotoćelije
Drţač akumulatora
Poluga rampe okruglog preseka 100mm, duţine 2m
Poluga rampe okruglog preseka 100mm, duţine 4m
Poluga rampe okruglog preseka, 100mm, duţine 6m
Produţni element (za poluge G02000 i G04000) i ukrućenje u korenu poluge za duţine preko
5m (u slučaju pokretnog potpornika ili rešetke preko 3,4m)
42,98 €
13,95 €
27,14 €
90,64 €
180,58 €
294,64 €
51,88 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
Red svetiljki za G03750, G03752 i G04000 poluge
Priključni kabal za red svetiljki
Potpornik, fiksni (preporučuje se za širinu prolaza preko 6m)
Potpornik, pokretni (preporučuje se za širinu prolaza preko 6m)
Crvene nalepnice 20kom
Aluminijumska rešetka duţine 2m
9,09 €
10,54 €
90,39 €
87,10 €
22,22 €
150,67 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
CAT rampa sa lancem
CAT X
230V/300W Pilon sa motorom, u boji RAL9006, sa upravljanjem, sa priključkom za
radioprijemnik TRBI
1.206,02 € /kom
CAT X24
24V/240W Pilon sa motorom, u boji RAL9006, sa upravljanjem, sa priključkom za
radioprijemnikTRBI
CAT I
CAT 5
CAT 15
CAR 2
CAR 4
Pomoćni pilon, u boji RAL9006, za pilone sa CATX i CATX24 motore
Lanac 9mm, u boji RAL1028, dimenzija okca 38 mm, za širinu prolaza do 8 m
Lanac 5mm, u boji RAL1028, dimenzija okca 18 mm, za širinu prolaza do 16 m
Zaštitni profil lanca (toplo cinkovano), za površinsko postavljanje
Zaštitni profil lanca (toplo cinkovano), za postavljanje u beton
1.610,99 € /kom
617,37 €
92,41 €
96,70 €
146,63 €
124,47 €
/kom
/kom
/kom
/2m
/2m
202,42 €
110,84 €
210,06 €
124,47 €
/kom
/kom
/kom
/kom
UNIPARK parking čuvar
UNIP
ARK 1
ARK 2
ZL22
24V/20W motor sa pločom, samozaključavajući, u boji RAL2004
Luk manje dimenzije 350*450mm, u boji RAL1028
Luk veće dimenzije 800*523mm, u boji RAL1028
Upravljanje sa priključkom za frekventnu karticu AF, za 1kom UNIP (dodavanjem 3kom
kartice LM22 moţe se upravljati sa ukupno 4kom UNIP motora)
ZLM22
ZLB22
Kratica za proširenje, za 1kom dodatnog parking čuvara (max. 4 motora).
Panel za priključenje akumulatora i punjača za upravljanje ZL22, bez akumulatora
35,41 € /kom
34,46 € /kom
PS3000 automatski parking sistem, sa karticama sa barkodom (za propuštanje rampama)
Kompletna pristupna jedinica prilikom ulaska izdaje termopapir sa barkodom, a ručna i automatska kasa obraĎuje i
naplaćuje troškove parkiranja, izlazak je moguć samo nakon plaćanja
PSE3000
PSU3000
PSM3000
PSC3000
Ulazna jedinica sa izdavanjem kartica sa barkodom i čitačem proxy kartice.
Izlazna jedinica sa čitačem barkod kartica, i zadrţavanjem kartice
Centralna jedinica i sistem ručne kase sa čitačem barkoda i sa displejem
Automatska naplatna stanica za PS3000 parking sistem , učitava karticu sa barkodom, prima
samo dati iznosn ne vraća kusur i ne daje potvrdu
TICKET2
Termopapir kotur, za izdavanje 2000 kartica
5.123,14 €
4.744,99 €
2.588,40 €
8.111,65 €
/kom
/kom
/kom
/kom
184,31 € /kom
PSC7000 automatski sistem kase sa BARKOD KARTICAMA (za propuštanje rampama)
Sistem bez rukovaoca, kompatibilan sa PSE3000 i PSU3000, PSM3000 sistemima, očitava barkod sa termopapirne
kartice primljene prilikom ulazka, prima papirni i kovani novac i vrši povraćaj razlike i daje potvrdu
PSC7000
Automatska naplatna stanica, sistem sa ekranom na dodir sa PC-em, sa čitačem barkoda, sa
čitačem papirnog i kovanog novca, sa jedinicom za povrat novca, sa ugraĎenim čitačem
bankovnih kartica, sa AISI 304 inox čeličnom oplatom u pocinkovanom i ofarbanom kućištu
45.661,59 € /kom
PSC7001
Automatska naplatna stanica, sistem sa ekranom na dodir sa PC-em, sa čitačem barkoda, sa
čitačem papirnog i kovanog novca, sa jedinicom za povrat novca, sa AISI 304 inox čeličnom
oplatom u pocinkovanom i ofarbanom kućištu
36.330,22 € /kom
PS4000 parking sistem automatski i sa nadzorom i kasom (za propuštanje rampama)
Pristupna jedinica prilikom ulaska izdaje proxychip žeton, rukovanje žetonima vrši ručna ili automatska kasa i naplaćuje
postavljani iznos od korisnika, izlazak je moguć isključivo sa plaćenim žetonom
PSE4000
PSU4000
PSM4000
PSC4000
PSC6000
Ulazna jedinica sa izdavanjem proxychip-a i čitačem proxy kartice
Izlazna jedinica sa prikupljačem proxychip-a i čitačem proxy kartice
Centralna jedinica i sistem ručne kase (RBMP1, korisnički softver, PSD1 displej, PC30)
Automatska naplatna jedinica za PS4000 parking sistem
Automatska naplatna jedinica, sistem sa ekranom na dodir sa PC-em, sa čitačem papirnog i
kovanog novca, sa jedinicom za povrat novca, sa ugraĎenim čitačem bankovnih kartica, sa
AISI 304 inox čeličnom oplatom u pocinkovanom i ofarbanom kućištu
4.623,05 €
3.769,17 €
2.342,04 €
7.135,83 €
41.929,03 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
PSC6001
Automatska naplatna jedinica, sistem sa ekranom na dodir sa PC-em, sa čitačem papirnog i
kovanog novca, sa jedinicom za povrat novca, sa AISI 304 inox čeličnom oplatom u
pocinkovanom i ofarbanom kućištu
TST01
TST02
TST04
PCT
GET
PSI01
PSI16
PSC1
PSC3
PSINS
Proximity kartica (na dodir)
Magnetna kartica (na povlačenje)
Proximity kartica sa ponovljivim programiranjem
Proximity privezak za ključeve
Proximity ţeton
Upravljačka jedinica dopunskih jedinica (semafor, tabla puno/slobodno), max. 8 jedinica
Upravljačka jedinica kontrolnih tačaka
Jedinica za kontrolu proxychip-a za PS4000 sistem
Jedinica za kontrolu termopapira za PS3000 sistem
Dvostrana tabla puno/slobodno
32.100,02 € /kom
11,24 €
3,41 €
22,34 €
11,11 €
12,37 €
228,62 €
547,62 €
488,29 €
734,20 €
1.577,73 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
WAVE
Radio sistem za nadzor stanova
WA01
WA02
WI08
novo
230V (A.C.) kućni nadzorni sistem za upravljanje max. 5 automata
12V (D.C.) kućni nadzorni sistem, sa mogućnošću priključivanja WI08
Interface kartica za WA02, za spajanje max. 8kom WA02
222,87 € /kom
196,93 € /kom
239,47 € /kom
TCA pristupni sistem za max. 6000 korisnika, kodirane brave, daljinski upravljač sa promenjivim
kodom ATOMO, ili TFM/TAM/TOP sa kodiranjem, proximity kartice, magnetne kartice za provlačenje
RBM84
PC30
REM2
REM
R501N
R800
R700
TSP00
TST01
LT001
TST02
TAG
PCT
LTT
Centralna jedinica sa mikroprocesorom za registrovanje 6000 korisnika
RBM84 jedinica za programiranje (PC, WINDOWS) + interface (sa RS232 kablom)
Upravljačka jedinica za RBM8 centralu
Jedinica za proširenje RBM8 centrale
Spoljni ATOMO/TAM/TOP 433,9MHz (AM) radioprijemnik za RBM84
Dodatni panel S5000/S6000/S7000 za priključenje tastature kodirane brave
Dodatni panel TSP00/LT001 za priključenje čitača proximity, ili magnetne kartice
Čitač Proximity kartica sa montaţom na zid
Proximity kartica (na dodir)
Čitač magnetnih kartica sa montaţom na zid (unutrašnji)
Magnetna kartica (za provlačenje)
Proximity chip za ugraĎivanje u kućišta ATOMO/T432SA/T434MA dajljinskih upravljača
Proximity privezak za ključeve
Kućište za LT01 čitač, za horizontalno postavljanje
1.231,14 €
667,99 €
224,58 €
224,58 €
91,02 €
24,93 €
46,90 €
48,29 €
11,24 €
135,90 €
3,41 €
14,01 €
11,11 €
11,17 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
373,16 €
95,88 €
48,29 €
11,24 €
135,90 €
11,11 €
3,41 €
14,01 €
11,17 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
TCA pristupni sistem za max. 500 korisnika, za registraciju proximity ili
magnetne kartice
RBM21
PC40
TSP00
TST01
LT001
PCT
TST02
TAG
LTT
Centralna jedinica sa mikroprocesorom za registrovanje 500 korisnika
Spoljni interface izmeĎu RBM21 i PC u slučaju priključnog kabla 5-1000m (RS485)
Čitač Proximity kartica sa montaţom na zid
Proximity kartica (na dodir)
Čitač magnetnih kartica sa montaţom na zid (unutrašnji)
Proximity privezak za ključeve
Magnetna kartica (za provlačenje)
Proximity chip za ugraĎivanje u kućišta ATOMO/T432SA/T434MA dajljinskih upravljača
Kućište za LT01 čitač, za horizontalno postavljanje
Čitač Proximity kartice sa rele izlazom, za rukovanje sa max. 250 kartica
TSP01
Čitač Proximity kartice sa rele izlazom max. 250 kartica
106,42 € /kom
TST01
TAG
Proximity kartica (na dodir)
Proximity chip za ugraĎivanje u kućišta ATOMO/T432SA/T434MA dajljinskih upravljača
11,24 € /kom
14,01 € /kom
Dodaci za regulisanje saobraćaja
SF2RV
SP1006
SF1R
SF1V
SFL2RV
Semafor bez stuba, crveno i zeleno, sa 2kom 230V/70W sijalica, sa nosačem
Semafor bez stuba, crveno i zeleno, sa 2kom 230V/70W sijalice, sa nosačem
Semafor bez stuba, crveno, 1kom 230V/70W sijalica, sa nosačem
Semafor bez stuba, zeleno, 1kom 230V/70W sijalica, sa nosačem
Semafor bez stuba, crveno i zeleno, sa nosačem, sa LED-om, 24V/3W, prečnika:124mm
150,22 €
150,48 €
92,91 €
92,91 €
365,02 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
SEM2L
APS
AMPS
PSSRV
Upravljanje za semafor
Galvanizovani stub za semafor, 3 m
Element za pričvršćivanje semafora za APS stub, 1 par
Semafor bez stuba Ø200mm
138,80 € /kom
96,83 € /kom
18,75 € /par
/kom
Signalni predajnici
S 5000
Kodirana brava na taster sa ključem i svetlećom pločom, montiranje na zid, 16.777.216
varijacije koda
149,15 € /kom
S 6000
S 7000
S 9000
Kodirana brava na taster, montiranje u zid, 1.679.616 varijacije koda
Kodirana brava na taster, montiranje na zid, 1.679.616 varijacije koda
Radiofrekventna kodirana brava, 433,9MHz, četvorokanalni, montiranje na zid, za
AF43S/AF43SM/RE432/RBE4N prijemnike
64,89 € /kom
69,81 € /kom
124,41 € /kom
S 0001
Jednokanalni upravljački panel za S5000/S6000/S7000 kodirane brave, za paralelno
priključivanje max. 5kom brave
64,19 € /kom
S 0002
Dvokanalni upravljački panel za S5000/S6000/S7000 kodirane brave, za paralelno
priključivanje max. 5kom brave
76,75 € /kom
S 0004N
Četvorokanalni upravljački panel za S5000/S6000/S7000 kódzárhoz, kodirane brave, za
paralelno priključivanje max. 5kom brave, sa priključkom za jednokanalnu AF frekventnu
karticu
117,53 € /kom
SET J
SET K
SET E
SET I
SEM 2
SEC
SMA
SMA2
CGE
Prekidač sa ključem, 2kom ključa, montiranje na zid, sa DIN-cilindrom (max. 230V/3A)
Prekidač sa ključem, 2kom ključa, montiranje u zid, sa DIN-cilindrom (max. 230V/3A)
Prekidač sa ključem, 2kom ključa, montiranje na zid, sa DIN-cilindrom (max. 24V/1A)
Prekidač sa ključem, 2kom ključa, montiranje u zid, sa DIN-cilindrom (max. 24V/1A)
Čitač magnetnog ključa sa kućištem, bez stuba
Magnetni ključ za SEM2 čitač
Elektronika za magnetnu petlju, jednokanalna
Elektronika za magnetnu petlju, dvokanalna
Spoljni sakupljač ţetona u RAL2004 boji, sa aluminijumskim stubom crne boje, ukupne visine
1240mm
36,17 €
33,64 €
45,76 €
41,60 €
229,19 €
4,99 €
232,66 €
328,22 €
452,25 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
GET 2
GET 3
TSP01
TST01
PCT
TAG
Ţeton za CGE automat, sa dva ţljeba
Ţeton za CGE automat, sa tri ţljeba
Čitač proximity kartice sa rele izlazom, max. 250 kartica
Proximity kartica
Proximity privezak za ključeve
Proximity chip za ugraĎivanje u kućišta ATOMO/T432SA/T434MA dajljinskih upravljača
0,69 €
0,69 €
106,42 €
11,24 €
11,11 €
14,01 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
Sigurnosni dodaci
Bežična, sigurnosna grupa fotoćelija serije DB
novo
DBC01
DBC03
Fotoćelije-par, bežične, jednosmerne, do 10m udaljenosti
Fotoćelije, serijska, bežična, dvosmerni prijemnik, jednosmerni predajnik, sa dometom od
10m
111,15 € /par
83,32 € /kom
DBC04
Fotoćelije, serijska, bežična, jednosmerni prijemnik, dvosmerni predajnik, sa dometom od
10m
77,32 € /kom
DIW03
Fotoćelije, serijska, bežična, dvosmerni prijemnik, jednosmerni predajnik, sa dometom od
10m
83,32 € /kom
DIW04
Fotoćelije, serijska, bežična, jednosmerni prijemnik, dvosmerni predajnik, sa dometom od
10m
77,32 € /kom
DTA01
Fotoćelije-par, bežične, dvosmerne, sa jednim izlazom, za motore BX, BK i BZ, sa dometom
od 10m
145,55 € /par
DTA02
Fotoćelije-par, bežične, dvosmerne, sa dva izlaza, za motore BX, BK i BZ, sa dometom od
10m
152,50 € /par
DTATX
DBS01
Fotoćelije, bežične, spoljni predajnik , sa dometom od 10m, za DTA02
Fotoćelije-par, beţične, dvosmerne, sa jednim izlazom, za motore BX, BK i BZ, sa dometom
od 10m
49,61 € /kom
145,62 € /par
DBS02
Fotoćelije-par, beţične, dvosmerne, sa dva izlaza, za motore BX, BK i BZ, sa dometom od
10m
152,50 € /par
Mehanička zaštita ivice serije DF
DF15
DF17
DF18
DF20
DF25
DFI
CMP
TMF
TMF6
Sigurnosna mehanička zaštita ivice, L=1,5m
Sigurnosna mehanička zaštita ivice, L=1,7m
Sigurnosna mehanička zaštita ivice, L=1,8m
Sigurnosna mehanička zaštita ivice, L=2m
Sigurnosna mehanička zaštita ivice, L=2,5m
Upravljanje, za mehaničku zaštitu ivice
Aluminijumski profil sa gumom za TMF (mehanička zaštita ivice)
Gumeni završeci, sa bowdenom, L=max. 4m
Gumeni završeci, sa bowdenom, L=max. 6m
114,56 €
123,02 €
131,16 €
132,61 €
152,50 €
39,13 €
48,16 €
55,99 €
58,95 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/m
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
Ostali sigurnosni dodaci
KIARO N
KIARO 24N
KIARO IN
KIARO 24IN
KIAROLXN
KIARO S
Trepćuće svetlo, 230V/25W
Trepćuće svetlo, 24V/25W (A.C.-D.C.)
Trepćuće svetlo, 230V/25W sa obeleţivačem ciklusa
Trepćuće svetlo, 24V/25W (A.C.-D.C.) sa obeleţivačem ciklusa
Trepćuće svetlo 230V/6W sa XENON sijalicom
Plastična konzola za trepćuća svetla sa oznakom "N" u slučaju bočnog postavljanja pri
montaţi
29,60 €
36,86 €
70,63 €
77,32 €
64,07 €
6,12 €
DOC I
Fotoćelije-par, sa postavljanjem u malter, 12-24V (A.C.-D.C.), sa dometom od max. 10m
66,15 € /kom
DOC E
Fotoćelije-par, sa postavljanjem na malter, 12-24V (A.C.-D.C.), sa dometom od max. 18m
70,63 € /kom
DIR-10
Fotoćelije-par, sa postavljanjem na malter, 12-24V (A.C.-D.C.), sa dometom od max. 10m
53,21 € /kom
DIR-20
Fotoćelije-par, sa postavljanjem na malter, 12-24V (A.C.-D.C.), sa dometom od max. 20m
71,64 € /kom
DIR-30
Fotoćelije-par, sa postavljanjem na malter, 12-24V (A.C.-D.C.), sa dometom od max. 30m
104,46 € /kom
DIR-Z
CD 71
Alumíniumska prihvatna ploča za DIR fotoćelije, crne boje
Gumena traka sa senzorom pritiska, sa aluminijumskim profilom
15,78 € /kom
44,50 € /m
TD 70
CP 30
TP 30
PPC
PPA
TBP
Profil za pričvršćivanje trake CD 71
Gumena traka sa senzorom pritisnog talasa, sa aluminijumskim profilom
Profil za pričvršćivanje trake CP 30
Prekidač na pritisak za otvaranje, za trake sa senzorom pritiska
Prekidač na pritisak za zatvaranje, za trake sa senzorom pritiska
Plastična cev za provoĎenje vazdušnog pritiska, za PPA i PPC prekidače
3,85 €
15,34 €
0,44 €
22,03 €
22,03 €
1,96 €
/kom
/m
/kom
/kom
/kom
/m
Dodaci za montažu
CSS
CSS N
Aluminijumski eloxirani stub visine 1m, za SETI/SETK/TSP01/S6000/S7000 dodatke.
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 1m, za SETI/SETK/TSP01/S6000/S7000 dodatke.
61,42 € /kom
62,24 € /kom
CLM
CLM N
DOC L
DOC LN
DIR L
DIR LN
DIR P
DIR PN
DIR S
DOC S
DOC R
DB L
DB LN
Aluminijumski eloxirani stub visine 1m, za SEM2 čitač magnetnog ključa
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 1m, za SEM2 čitač magnetnog ključa
Aluminijumski eloxirani stub visine 0,5m, za DOC I fotoćelije
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 0,5m za DOC I fotoćelije
Aluminijumski eloxirani stub visine 0,5m, za DIR fotoćelije
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 0,5m za DIR fotoćelije
Aluminijumski eloxirani stub visine 0,5m, za DIR L dodatak
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 0,5m za DIR LN dodatak
Plastična ploča (u zid) za DIR fotoćelije
Plastična kutija (u zid) za SET I / DOC I / S 6000 dodatke
Čelična podloga za SET E / DOC E / S7000 dodatke
Aluminijumski eloxirani stub visine 0,5m, za DIW fotoćelije
Aluminijumski crni, lakirani stub visine 0,5m za DIW fotoćelije
70,50 €
70,50 €
38,50 €
38,94 €
26,64 €
27,27 €
18,56 €
19,06 €
3,16 €
3,35 €
4,36 €
27,90 €
28,40 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
Upravljanja
24V komplet upšravljanja u plastičnom kućištu ABS (IP54),
sa podesivim vremenom rada, sa izborom funkcije auomatskog zatvaranja
ZLJ24
Multifunkcijsko 24V upravljanje za dva motora, sa digitalnim displejem, sa ugraĎenim
radioprijemnikom, sa delimičnim otvaranjem, sa senzorom obrtaja, sa priključkom za AF
frekventnu karticu i dopunsku R700 karticu.
368,43 € /kom
ZL 19N
Multifunkcijsko upravljanje za dva motora, za FROG/FAST/FERNI/ATI/F4024 24V motore, sa
podešavanjem sile, sa mikroprocesorom, sa usporavanjem pri krajnjim poloţajima, sa
funkcijom delimičniog otvaranja, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom
za AF frekventnu kartcu, i sa spoljnim prekidačem krajnjeg poloţaja.
353,78 € /kom
ZLB 18
Priključni panel sa punjačem za akumulator, za ZL 19 i ZL14 upravljanja, plastično kućište
dimenzije 230*305*125mm, bez akumulatora
151,87 € /kom
ZL 90
Upravljanje za dva motora, 24V, za FROG J i AMICO motore, sa priključkom za AF
frekventnu kartcu
333,71 € /kom
ZL 150N
ZL 160N
ZL 170N
Upravljanje za dva motora, za F500/510 motore, sa priključkom za AF frekventnu kartcu
Upravljanje za jedan motor, za F500/510 motore, sa priključkom za AF frekventnu kartcu
Upravljanje za jedan motor, sa mikroprocesorom, za FROG/FAST/FERNI/ATI/F4024 24V
motore, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
kartcu
204,25 € /kom
149,72 € /kom
215,62 € /kom
ZL 180
ZLB54
Upravljanje za dva motora, za A3024N motor sa priključkom za AF frekventnu kartcu
Priključni panel sa punjačem za akumulator, za ZL150/ZL160/ZL54 upravljanje, bez
akumulatora
263,40 € /kom
48,85 € /kom
ZL 22
Upravljanje za 1kom UNIPARK, sa mogućnošću proširenja do 4kom motora, sa ugraĎenim
radioprijemnikom, sa priključkom za fotoćelije
124,47 € /kom
ZLM 22
ZLB22
ZLB35
Kartica za proširenje za ZL22 (+1kom motora)
Priključni panel sa punjačem za akumulator za ZL 22 upravljanje, bez akumulatora
Priključni panel sa punjačem za akumulator za GARD ZL35/ZL37 i CAT X24 vupravljanje,
bez akumulatora
35,41 € /kom
34,46 € /kom
43,55 € /kom
ZLB38
Priključni panel sa punjačem za akumulator, za upravljanje RAMPE G2080, bez akumulatora
51,88 € /kom
230V jednofazna komplet upravljanje, za motore max. 600W, u plastičnom ABS kućištu (IP54),
sa podesivim vremenom rada, sa izborom automatskog zatvaranja
ZC 3
Upravljanje za jedan motor, sa mikroprocesorom, sa podešavanjem sile, za 230V motore, sa
ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu kartcu, sa
funkcijom delimičniog otvaranja
221,42 € /kom
ZC3C
Upravljanje za jedan motor, sa mikroprocesorom, sa podešavanjem sile, za 230V motore, sa
ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu kartcu, sa
funkcijom delimičniog otvaranja, sa ugraĎenim sigurnosnim prekidačem i tasterima
gore/dole/stop
319,64 € /kom
230V jednofazna komplet upravljanje, u plastičnom ABS kućištu (IP54), sa podesivim vremenom
rada, sa izborom automatskog zatvaranja
ZM3E
Multifunkcijsko upravljanje za dva motora sa kućištem, sa digitalnim displejem, sa
podešavanjem sile, sa usporavanjem pri krajnjim poloţajima, sa podesivim vremenom rada,
za 230V motore, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu kartcu, za R700 katicu i za električnu bravu, sa
transformatorom.
351,20 € /kom
ZA3N
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu kartcu i električnu bravu, sa kućištem, sa transformatorom.
186,64 € /kom
ZF2
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
kartcu, sa transformatorom.
147,64 € /kom
ZR 24
Upravljanje za jedan motor, za motore maximum 500W, sa ugraĎenim jednokanalnim
radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu kartcu, bez podešavanja sile.
99,16 € /kom
230V jednofazno upravljanje sa mikroprocesorom, za motore max. 600W, bez plastičnog ABS
kućišta, sa izborom automatskog zatvaranja
ZF1
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
kartcu i električnu bravu
110,84 € /kom
ZA3
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu kartcu i električnu bravu
145,99 € /kom
ZA4
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
kartcu
99,41 € /kom
ZA5
Upravljanje za jedan motor, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa ugraĎenim jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu
kartcu i električnu bravu
85,91 € /kom
ZC5
Upravljanje za jedan motor, sa podešavanjem sile, za 230V motore, sa ugraĎenim
jednokanalnim radioprijemnikom, sa priključkom za AF frekventnu kartcu i spoljni prekidač
krajnjih poloţaja, sa funkcijom otvaranja-zatvaranja
ZM2
Upravljanje za dva motora, sa podešavanjem sile, sa podesivim vremenom rada, za 230V
motore, sa delimičnim otvaranjem, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom, sa
priključkom za AF frekventnu kartcu i električnu bravu, i spoljni prekidač krajnjih poloţaja
76,37 € /kom
-
€ /kom
230/380V komplet upravljanje mono/trofazno u ABS kućištu (IP54), sa podešavanjem vremena
rada, sa izborom automatskog zatvaranja, sa spoljnim prekidačem krajnjih položaja
ZT 6
Upravljanje za jedan motor, za trofazne motore, sa ugraĎenim dvokanalnim radioprijemnikom,
sa priključkom za AF frekventnu kartcu (CBXT)
331,82 € /kom
Kućišta za upravljanje sa transformatorom
119RIR090
Transformator za ZBX74 / ZBX8 / ZBXE / ZA3 / ZA4 / ZA5 / ZM2 / ZF1 / ZC5 / ZG2 / ZC2C
upravljanja
46,96 € /kom
119RIR315
ZPS4340
Prednji-zadnji poklopac za S4655 kućište
ABS plastično kućište (IP54) dimenzije 240*320*145mm, sa pomičnim poklopcem, sa
ugradjenim transformatorom (za motore max. 600W) za ZF1, ZA3, ZA4, ZA5, ZC4, ZM2
upravljanja
26,51 € /kom
68,86 € /kom
Sistemi za daljinsko upravljanje
TOP radiopredajnici i prijemnici sa 4096 brojem varijacije koda i 433,9MHz frekvencijom (domet 30-150m)
T 432NA
T 434NA
P 3V
T 432S
T RE432
T RBE4N
Mini predajnik, dvokanalni, sa kodiranjem po kanalima
Mini predajnik, četvorokanalni, sa kodiranjem po kanalima
CR2016 Litijumske baterije, 2kom, za T432SA/NA i T434MA/NA predajnike
Dvokanalni super mini predajnik
Spoljni predajnik, dvokanalni, u plastičnom kućištu
Spoljni predajnik, četvorokanalni, multifunkijski, sa kodiranjem po kanalima, sa
mikroprocesorom, sa priključkom za AF frekventnu kartcu
31,56 €
35,03 €
3,66 €
31,50 €
69,18 €
93,42 €
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
/kom
T RBE4MT
Spoljni predajnik, četvorokanalni, multifunkijski, sa digitalnim displejem, za rukovanje sa max.
999kom predajnika, sa memorijskom karticom za rukovanje predajnicima po rednim brojevima
T AF 43S
T AF 43SM
TAM/TOP 433,9 MHz frekventna kartica
TAM/TOP 433,9 MHz frekventna kartica sa memorijom EEPROM 128 različitih kodova
28,97 € /kom
93,04 € /kom
T A 433N
T RG58
T RBI1
Antena za predajnike od 433,9 MHz
Kabal za antenu
Jednokanalna radioprijemna kartica (moţe da se utakne), sa priključkom za AF frekventnu
kartcu
20,77 € /kom
1,64 € /m
41,34 € /kom
T RBI2
Dvokanalna radioprijemna kartica (moţe da se utakne), sa priključkom za AF frekventnu
kartcu
51,69 € /kom
TRBE42
Spoljni radioprijemnik, četvorokanalni, multifunkijski, sa posebnim kodiranjem kanala, sa
priključkom za AF frekventnu karticu, sa strujom napajanja 230V A.C.
137,03 € /kom
200,97 € /kom
ATOMO radiopredajnici i prijemnici sa promenjivim kaodom 433,9MHz (domet 50-150m)
AT 01
AT 02
AT 04
P 3V
Jednokanalni mini predajnik sa promenjivim kodom
Dvokanalni mini predajnik sa promenjivim kodom, kodiranje kanala posebno
Četvorokanalni mini predajnik sa promenjivim kodom, kodiranje kanala posebno
CR2010 Litijumske baterije, 2kom, za AT02 i AT04 predajnike
41,15 €
36,86 €
39,89 €
3,66 €
/kom
/kom
/kom
/2kom
T AF 43SR
TAM/TOP 433,9 MHz frekventna kartica, za rukovanje sa max. 25kom predajnika, sa
memorijskom karticom
95,50 € /kom
T RE432RC
Spoljni dvokanalni radioprijemnik, u plastičnom kućištu, za rukovanje sa max. 25kom
predajnika, sa memorijskom karticom
109,45 € /kom
T RBE4RC
Spoljni radioprijemnik, četvorokanalni, sa multifunkijskim radioprijemnikom, sa digitalnim
displejem, sa priključkom za AF frekventnu karticu, sa 1kom AT04 mester midipredajnikom za
rukovanje sa max. 500kom predajnika, sa memorijskom karticom
244,27 € /kom
T A 433N
T RG58
Antena za predajnike od 433,9 MHz
Kabal za antenu
20,77 € /kom
1,64 € /m
TFM radiopredajnici i prijemnici sa 16.777.216 brojem varijacije koda i 30,900MHz frekvencijom (domet 50-200m)
T 152
T 154
T 158
T RBE4N
Dvokanalni mini predajnik, kodiranje kanala posebno
Četvorokanalni mini predajnik, kodiranje kanala posebno
Osmokanalni mini predajnik, kodiranje kanala posebno
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik sa mikroprocesorom, posebno kodiranje
kanala, sa priključkom za AF frekventnu karticu.
T AF150
T A309N
T A309
T RG58
TFM 30,900MHz frekventna kartica
Antena za T RBE4 radioprijemnik
Antena za T RBE4 rradioprijemnik
Kabal za antenu
41,28 €
42,98 €
54,79 €
93,42 €
/kom
/kom
/kom
/kom
43,43 €
20,77 €
#VALUE!
1,64 €
/kom
/kom
/kom
/m
TOP radiopredajnici i prijemnici sa 4096 brojem varijacije koda i 315MHz frekvencijom (domet 50-150m)
T 312NA
T 314MA
T RBE4N
Dvokanalni mini predajnik
Četvorokanalni mini predajnik
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik sa mikroprocesorom, posebno kodiranje
kanala, sa priključkom za AF frekventnu karticu.
32,25 € /kom
36,61 € /kom
93,42 € /kom
T AF315
T A315N
T RG58
TOP 315MHz frekventna kartica
Antena za T RBE4N radioprijemnik
Kabal za antenu
28,34 € /kom
21,33 € /kom
1,64 € /m
TAM radiopredajnici i prijemnici sa 16.777.216 brojem varijacije koda i 433.9 MHz frekvencijom (domet 50-200m)
TAM432SA
P 3VB
T RE432
T RBE4N
Dvokanalni mini predajnik, samoučeći
CR1620 Litijumske baterije, 2kom, za TAM432SA predajnik
Spoljni dvokanalni radioprijemnik, u plastičnom kućištu
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik sa mikroprocesorom, posebno kodiranje
kanala, sa priključkom za AF frekventnu karticu.
33,20 €
3,66 €
69,18 €
93,42 €
/kom
/kom
/kom
/kom
T AF43S
T AF 43SM
TAM/TOP 433,9MHz frekventna kartica
TAM/TOP 433,9 MHz frekventna kartica sa memorijom EEPROM 128 različitih kodova, sa
memorijskom karticom
28,97 € /kom
93,04 € /kom
T A 433N
T RG58
Antena za 433,9 MHz radioprijemnike
Kabal za antenu
20,77 € /kom
1,64 € /m
TOUCH radiopredajnici i prijemnici sa 16.777.216 brojem varijacije koda i 40.685 MHz frekv. (domet 50-150m)
TCH-4024
TCH-4048
AF 40
Četvorokanalni radiopredajnik, samoučeći
Osmokanalni radiopredajnik, samoučeći
Frekventna kartica za 40,685 MHz TCH radiopredajnike
Frekventna kartica AF40 se
ne može koristiti sa
sledećim upravljanjima:
TOP 868,35MHz radiopredajnici i prijemnici sa 4.096 brojem varijacije koda (domet 30-150m)
T 862NA
T 864NA
T AF 868
T RE862
Dvokanalni mini predajnik, samoučeći
Četvorokanalni mini predajnik, samoučeći
TOP 868,35 MHz frekventna kartica
Spoljni dvokanalni radioprijemnik TOP 868,35MHz 12V-24V A.C.-D.C. IP54, , u plastičnom
kućištu
39,20 € /kom
40,33 € /kom
41,97 € /kom
NOVO 868,35MHz
!
42,10 €
46,83 €
30,04 €
74,73 €
/kom
/kom
/kom
/kom
TRBE42
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik sa mikroprocesorom, posebno kodiranje
kanala, sa priključkom za AF frekventnu karticu 230V A.C.
122,14 € /kom
P3V
T RBE4N
CR2016 Litijumske baterije, 2kom, za T862NA i T864NA predajnike
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik sa mikroprocesorom, posebno kodiranje
kanala, sa priključkom za AF frekventnu karticu
3,66 € /kom
93,42 € /kom
RBE4MT
Spoljni četvorokanalni multifunkcijski radioprijemnik, sa digitalnim displejem, za rukovanje sa
max. 999kom predajnika, sa memorijskom karticom za rukovanje predajnicima po rednim
brojevima
200,97 € /kom
T A 862N
T RG58
Antena za 868,35 MHz radioprijemnike
Kabal za antenu
21,21 € /kom
1,64 € /m
TWIN radiopredajnici i prijemnici sa 4.294.967.896 brojem varijacije koda i 433,92 MHz frekv. (domet 30-150m)
MULTI-USER
TTWIN2
TTWIN4
T AF 43TW
T RE432TW
Dvokanalni mini predajnik, sa DIP prekidačem, samoučeći
Četvorokanalni mini predajnik, sa DIP prekidačem, samoučeći
TWIN 433,92 MHz frekventna kartica
Spoljni dvokanalni radioprijemnik TWIN 433,92 MHz 12V-24V A.C.-D.C. IP54, u plastičnom
kućištu
38,06 €
39,32 €
60,09 €
82,50 €
/kom
/kom
/kom
/kom
KLING radiopredajnici i prijemnici, sa promenjivim kodom, sa konstantniom 2 66 varijacijom koda i 433.9 MHz
frekvencijom (domet 50-200m)
KUA2
Trokanalni daljinski upravljač sa 2 dugmeta sa kodiranjem po kanalima, sa promenjivim
kodom
27,96 € /kom
KUA4
Četvorokanalni daljinski upravljač sa 4 dugmeta sa kodiranjem po kanalima, sa promenjivim
kodom
45,57 € /kom
KFUV1
Spoljni jednokanalni radioprijemnik sa ugraĎenom antenom, za daljince sa fiksnim i
promenjivim kodom, moţe da opsluţuje max. 45kom daljinaca sa promenjivim kodom.
60,59 € /kom
KUV1A
Spoljni jednokanalni radioprijemnik sa ugraĎenom antenom, sa promenjiim kodom, za
rukovanje sa max. 62kom daljinaca.
60,59 € /kom
KFUV1A
Spoljni jednokanalni radioprijemnik sa spoljnim antenskim izlazom za TA433N antenu, rad sa
fiksnim ili promenjivim kodom,za rukovanje sa max. 45kom daljinaca.
60,59 € /kom
KUV2V
Spoljni dvokanalni radioprijemnik sa promenjivim kodom, za rukovanje sa max 200kom
daljinaca.
80,16 € /kom
KUV2A
Spoljni dvokanalni radioprijemnik, sa spoljnim antenskim izlazom za TA433/TA433N antene
81,93 € /kom
KUV1-510
KUV2-510
Spoljni jednokanalni radioprijemnik, sa promenjiim kodom, za max 510 korisnika
Spoljni dvokanalni radioprijemnik, sa promenjiim kodom, za max 510 korisnika
230,39 € /kom
301,71 € /kom
engedményszállítás vám
elvárt haszon
szorzó
min.
25%
5%
15%
192% 1,735781
Download

FROG Pogon za krilne kapije za postavljanje ispod površine tla