SRB
Henco PREDIZOLOVANA CEV
Your connection to perfection
Predizolovana Henco višeslojna cev
Izolacija od polietilenske pene ima ekstrudiran film od PE
folije crvene ili plave boje koja obezbeđuje neophodnu
zaštitu.
Izolacioni material
ne sadrži CFC i ima sledeće tehničke
LR
karakteristike:
Henco PE-Xc/AL/PE-Xc višeslojna cev je fabrički obložena
izolacionim materijalom da bi se cev zaštitila od:
}kondenzacije
} gubitka toplote
}izduženja
}buke
Preporučuje se takođe da se cevi izoluju na mestima gde su
grupisane, (npr. izlaz iz ormarića kod podnog grejanja).
Standard kvaliteta
DIN 52613 / ISO 8497
Toplotna provodljivost
0,040 W/mK na + 40°C
Klasa materijala prema DIN 4102
1 (DIN 4102)
Temperaturni opseg primene
od-35°C do + 95°C
Debljina izolacije (kružna)
6,10 ili 13 mm
Debljina izolacije (ekscentrična)
6 mm iznad i 13 ili 26 mm ispod
tIP: ISO ISO Predizolovana cev (kotur)
D
LR
d
d
di
di
s wall thickness
sa thickness AL
Koturi: 6 mm izolacije - plava ili crvena
d
di
D
s
sa
mm
mm
mm
mm
mm
LR
14
10
26
2
0,4
d
100 m
100/1300 m
di
100/1300 m
PE-Xc
PE-Xc
Koturi: 10 mm izolacijeD1
- plava ili crvena
D
Pakovanje
m/paleti
sa debljina AL
s debljina zida cevi
PE-Xc
PE-Xc
LR
d
di
D
s
sad
mm
mm
mm
mm
mm
10
34
2
0,4
50 m
50/600 m
12
36
2
50/550 m
14
16
12
28
2
0,4
100 m
18
14
30
2
0,4
50 m
s wall thickness
50/650
m
16
18
20
16
32
2
0,4
50 m
50/700 mPE-Xc
20
26
20
38
3
0,5
25-50 m
50/500 m
32
26
44
3
0,7
25 m
25/300 m
LR
Koturi: 13 mm izolacije - plava ili crvena
di
Pakovanje
m/paleti
0,4
50 m
14
38
2
0,4
50 m
16
40
PE-Xc
2
0,4
26
20
46
3
0,5
32
26
52
3
0,7
sa thickness AL s debljina zida cevi
PE-Xc
di
D
s
sa
mm
mm
mm
mm
LR
Pakovanje
m/paleti
16
12
42
2
0,4
50 m
50/400 m
18
14
44
2
0,4
50 m
50/400m
50/650 m
20
16
46
2
0,4
50 m
50/400 m
50 m
50/500 m
26
20 D
52
3
0,5
50 m
50/400 m
d 25 m
25/275 m
32
26 d
58
3
0,7
25 m
25/250 m
25 m
25/250 m
sa debljina AL
PE-Xc
di
s wall thickness
D
d
mm
D2
sa thickness AL
di
PE-Xc
PE-Xc
sa debljina AL
s debljina zida cevi
PE-Xc
PE-Xc
tip: ISo-exz TIP: ISO-EXZ Predizolovana ekscentrično (kotur)
d
di
di
LR
sa thickness AL
d
d
di
di
sa thickness AL
s wall thickness
s wall thickness
PE-Xc
PE-Xc
D1
PE-Xc
PE-Xc
PE-Xc
s wall thickness
PE-Xc
Koturi: 26 mm izolacije ispod i 6 mm iznad - plava*
D
d
di
D1
D2
d
mm
mm
mm
mm
16
12
40
40
2
0,4
50 m
50/500 m
0,4
50 m
50/400 m
s
mm d
sa
LR
Pakovanje
m/paleti
mm
di
18
14
40
40
2 di
20
16
40
40
2
0,4
25 m
25/250 m
26
20
50
sa thickness AL
52
s wall thickness
3
0,5sa thickness
25 m
AL
25/200 m
*50% EnEV 2002
PE-Xc
PE-Xc
D2
D2
PE-Xc
PE-Xc
PE-Xc
Koturi: 13 mm izolacije ispod i 6 mm iznad - plava*
D1
sa debljina AL
sa thickness AL s debljina zida cevi
imaprorealisations.com
s wall thickness
D
d
di
D1
D2
s
sa
mm
mm
mm
mm
mm
mm
LR
Pakovanje
m/paleti
16
12
40
53
2
0,4
25 m
25/200 m
20
16
40
53
2
0,4
25 m
25/200m
26
20
50
565
3
0,5
25 m
25/200 m
*100% EnEV 2002
PE-Xc
D
d
d
HENCO Industries NV • Toekomstlaan 27 - B-2200 Herentals • Tel. +32 14 28 56 60 • Fax +32 14 21 87 12 •
di
di
www.henco.be
DO04-0001SRB00
d
Download

Henco Predizolovana višeslojna cev