BO
O GIO
L
RN
O
SC
A
Další degustační večer proběhl v Boscolo Prague
LE
Přijďte si užít sezónu jahod!
První dva červencové týdny na vás v New York Café – Prague čeká
speciální jahodové menu! Nenechte si ujít například studenou
jahodovou polévku s estragonem či lahodný jahodový sorbet
s pepřem a medovou voštinou. Praví milovníci červeného sezónního
ovoce pak rozhodně potěší naše jahodové mojito či – preferujete-li
nápoje bez alkoholu - jahodová limonáda.
Kompletní jahodové menu naleznete na našich
Facebookových stránkách.
Další z řady velmi úspěšných degustačních večerů proběhl 20.
června v prostorách hotelu Boscolo Prague. Hosté si užili nejen
ochutnávku italských a francouzských delikates, čokolád a nového
menu a samozřejmě skvělých moravských a francouzských vín, ale
také příjemné živé klavírní vystoupení, které doprovázelo celý večer.
Na dámy pak navíc se svými službami čekali profesionální vizážistka
a kadeřník z firmy Toni&Guy.
Partnery večera byli Deli Market, Mary Kay, Čokoládová cukrárna,
Toni&Guy a Gala vinařství.
Představujeme náš tým
Alex Sirisena
Food & Beverage Manager
Zacvičte si jógu u bazénu!
Boscolo Prague Spa & Wellness přichází opět s novinkou. Nově si
pod vedením zkušené instruktorky můžete zacvičit jógu u našeho
nádherného krytého bazénu.
Denně od 8 do 9 nebo od 9 do 10 hodin můžete vyzkoušet
skupinovou jógu, v nabídce je také cvičení s partnerem.
Jógu si rezervujte den předem na telefonu + 420 224 593 020 nebo
emailu [email protected]
Jakým způsobem jste si zvolil/a práci právě v tomto oboru?
V šestnácti letech, když jsem tři měsíce čekal na výsledky všeobecné
zkoušky, můj otec mi u svého známého vlastnícího několik hotelů
domluvil praxi, abych viděl, zda by se mi tato práce líbila. V oboru
jsem zůstal doposud.
Jak dlouho pracujete v Boscolo Prague a jak jste zvolil/právě
tuto současnou práci?
V Boscolo Prague pracuji od srpna roku 2012. Žil jsem zrovna na
Srí Lance, když mi zavolal Karel Ziegler, Food & Beverage Director,
a pověděl mi o svých nových dobrodružstvích. Zmínil, že by mu
nevadilo, kdybych mu pomáhal. Tak jsem o tři týdny později spolu
se svou rodinou odjel do Prahy, daleko od Srí Lanky.
Co Vás při Vaší práci v poslední době nejvíce zaujalo, nadchlo?
Nejzajímavější jsou pro mě každodenní výzvy, díky kterým je
každodenní život v práci rozmanitý. Naposled se jednalo o spuštění
projektu poledního menu v hotelu.
Another wine-sampling evening took place at
Boscolo Prague
Podívejte se na digitální animaci hotelu!
Na našich Facebookových stránkách si můžete prohlédnout video
představující hotel Boscolo Prague, jeho konferenční prostory, lázně
a další prostory. Digitální animace, kterou připravila italská agentura
Setes, vás kreativním a přehledným způsobem provede celou naší
úchvatnou budovou.
Come and enjoy the strawberry season!
In the first two weeks of July there is special strawberry menu
waiting for you at the New York Café – Prague! Don´t miss, amongst
others, the cold strawberry soup with tarragon or the delicious
strawberry sorbet with pepper honeycomb. The true lovers of this
red seasonal fruit will definitely enjoy our strawberry mojito, or – if
you prefer non-alcoholic drinks – strawberry lemonade.
See the complete strawberry menu on our Facebook pages!
The successful series of wine-tasting evenings continued with yet
another great event taking place on the 20th July at the Boscolo
Prague hotel. The guests enjoyed sampling Italian and French
delicacies, chocolates and a new menu together, of course, with
great Moravian and French wines. The atmosphere of the evening
was complemented by live piano music throughout the whole
evening. A professional beautician and a hairstylist from Toni&Guy
were also on hand, waiting to offer their services to the ladies
attending the evening.
The evening was sponsored by Deli Market, Mary Kay, Čokoládová
cukrárna sweet shop, Toni&Guy hairdressers and Gala wine makers .
Meet our team members
Alex Sirisena
Food & Beverage Manager
Practice yoga at our pool!
Boscolo Prague Spa & Wellness is offering yet another novel
experience to its guests. Now you can practice yoga besides our
beautiful pool - under the guidance of an experienced instructor.
Daily from 8 a.m. or 9 a.m., you can try out yoga in a group 60min
lesson. We also offer sessions for couples.
Make your reservation up front on +420 224 593 020 or
[email protected]
Why did you choose to work in this field?
At the age of sixteen, whilst waiting three months for the results
of my O-levels, my father arranged a work experience placement
for those three months with a friend of his who owns a number of
hotels to see whether a career in the industry would appeal to me.
I have remained in the business ever since.
How long have you been working at Boscolo Prague and how
did you choose your current job?
I have been working here at Boscolo
Prague since August 2012. Previously, I was living in Sri Lanka when
Karel Ziegler, the Food & Beverage Director, called me to relate his
latest adventures and that he would like me to help him again with
a new project. So, three weeks later my family and I were living and
working in Prague, far away from Sri Lanka.
What do you find the most interesting, exciting in your
current position?
What I find most interesting are the daily challenges that keep
the everyday work-life diverse. Most recently this has been
the commencement of the Business lunch menu program at
the Boscolo Prague Hotel.
Check out a digital animation of the hotel!
On our Facebook pages you can find a video introducing the
Boscolo Prague hotel, its conference centre, spa and other facilities.
A comprehensive digital animation tour of the hotel has been
created by the Italian agency Setes and will guide you through our
captivating hotel premises in a creative and harmonised way.
Děkujeme za Vaši pozornost!
Thank You for your attention!
Phone :
Fax:
E-mail:
Webové
stránky:
Adresa:
+420 224 593 111
+420 224 593 000
[email protected]
www.boscoloeventpalace.cz
www.new-york-cafe.cz
www.salonrestaurant.cz
www.prague.boscolohotels.com
Senovážné náměstí 13 110 00 Prague 1
New York Café Prague Giornale
Weekly newsletter of New York Café,
Prague, Boscolo Prague Event Palace,
Salon Restaurant and Boscolo Prague
Editor in chief:
Helena Šebestová
[email protected]
Editors and publisher: Eventrend Prague s.r.o.
Pokud si nepřejete dostávat další zprávy, uvědomte nás o tom v odpovědi na e-mail, kterým jste Newsletter obdrželi.
In case you do not wish to receive further messages, let us know by replying to the e-mail from which you received the Newsletter.
Download

Boscolo Newsletter - červen 2013