"ЂУРО САЛАЈ" АД, НЕМАЊИНА 28
ПЛАН ИЗЛОЖБИ ЗА 2015.
БР.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТОРА / ИЗЛАГАЧА
ТЕРМИН ИЗЛОЖБЕ
1
ЗИМА 2014/15.
17. XII 2014 – 26. I 2015.
2
МИЛОШ ПЕТРОВИЋ
28. I – 09. II
3
ДРАГОМИР ОЛЕВИЋ
11 – 23. II
4
ЏЕЗ
25. II – 09. III
5
ТАТЈАНА ПЉАКИЋ
11 – 23. III
6
ИВАНА ИЛИЋ
25. III – 06. IV
7
ПРОЛЕЋЕ 2015
08. IV – 11. V
8
LX МАЈСКИ СУСРЕТИ 2015.
13. V – 15. VI
9
УНИВЕРЗИТЕТ III ДОБА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
17. VI – 29. VI
10
ЛЕТО 2015.
01. VII – 31. VIII
11
ВАЛЕНТИНА ЗВЕКИЋ
02. IX – 14. IX
12
ЈЕСЕН 2015.
16. IX – 26. X
13
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
28. X – 09. XI
14
УДРУЖЕЊЕ „МОГУЋЕ“
11. XI – 23. XI
15
ВЕСНА РАДАШ
25. XI – 07. XII
16
ДАЊА ДОРОШКИ
09. XII – 21. XII
17
ЗИМА 2014/15
23. XII 2015 – 25. I 2016.
18
27. I – 08. II 2016.
19
10. II – 22. II 2016
ЛИКОВНИ КЛУБ – ГАЛЕРИЈА "АКАДЕМИЈА 28"
ПРИЈЕМ РАДОВА
ПРЕУЗИМАЊЕ РАДОВА
НАПОМЕНА
24. XI – 1. XII 2014.
10–13ч
26. I
18ч
09. II
18ч
02 – 09. II
10 – 13ч
09. III
18ч
23. III
18ч
16 – 23. III
18ч
13 – 20. IV
10 – 13ч
15. VI
26. I – 2. II 2015.
10–13ч
09. II
18ч
23. II
18ч
09 – 13. III
10 – 13ч
23. III
18 ч
06. IV
18ч
15 – 19. VI
10 – 13ч
15 – 19. VI
10 – 13ч
Колективна такмичарска изложба, тема и
техника - слободнe
15 – 19. VI
10-13ч
31. VIII
18ч
31. VIII – 07. IX
10-13ч
24 – 31. VIII
10-13ч
14. IX
18ч
26. X – 2. XI
10-13ч
Колективна изложба
тема и техника - слободне
26.X
9. XI
Самостална изложба
09. XI
18ч
23. XI
18ч
07. XII
18ч
30. XI – 07. XII
10-13
23. XI
18ч
07. XII
18ч
21. XII
18ч
Колективна изложба – организатор
„Центар за образовање“
Самостална изложба
Самостална изложба
Колективна такмичарска изложба
тема “џез”, техника - слободна
Самостална изложба
Самостална изложба
Колективна такмичарска изложба
тема – „пролеће“, техника - слободна
Колективна такмичарска изложба
тема – „пролеће“, техника - слободна
Колективна изложба – организатор
„Центар за образовање“
Самостална изложба
Колективна изложба
тема и техника - слободне
Самостална изложба
Самостална изложба
Колективна такмичарска изложба
тема – „пролеће“, техника - слободна
окрените лист
→
1. Све изложбе се отварају у 19ч (уколико није другачије назначено);
2. Суботом и недељом ликовни клуб не ради - галерија је отворена;
3. За све колективне изложбе максимална димензија слика са рамом је 60x80 цм;
4. “Јесен 2015” колективна изложба:
- одабрани радови учествују на градском Такмичењу Аматера Београда,
- примају се радови настали у 2014. и 2015. години;
5. Пријављивање чланова ликовног клуба за самосталне изложбе у 2016. години је: 26. X - 2. XI 2015.
од 10 – 13ч;
6. Пријем нових чланова у ликовни клуб, консултације и плаћање годишње чланарине чланова ликовног
клуба (могуће је из три пута у току године) вршиће се приликом пријема или преузимања радова;
7. Моле се чланови ликовног клуба да се строго придржавају датума и сатнице из плана за 2015. годину.
Уредник галерије – ликовног клуба
Јовановић Павле
Тел. централа: 3611-644 лок. 205
директан: 3619-564
Download

план изложби за 2015.