PRIMJENA HEMIJSKOG DODATKA ZA SPRJEČAVANJA ZALEĐIVANJA VODE U SVJEŽEM BETONU PRI BETONIRANJU U ZIMSKIM USLOVIMA
Studenti :
Kevrić Ramiz
Demirović Anel
Kuljić Stefan Šoše Adi
UVOD
∗ U našim klimatskim uslovima , betoniranje u zimskim uslovima (spoljna temperatura na gradilištu ispod 0ºC) može predstavljati ozbiljnu poteškoću za izvođenje konstrukcija betoniranjem na licu mjesta;
∗ Jedan od efikasnijih načina betoniranja u zimskim uslovima predstavlja betoniranje uz korištenje hemijskih dodataka za poboljšavanje osobina svježeg betona;
2
∗ U ovom radu je prikazano ispitivanje uticaja novog hemijskog dodatka za sprječavanje formiranja leda pri izuzetno niskim temperaturama na svježem i očvrslom betonu;
∗ Sprječavanjem zaleđivanja vode i formiranja kristala leda u svježem betonu sprječava se oštećenje još sasvim neočvrsle strukture cementnog kamena;
3
MEHANIZAM DEJSTVA DODATAKA ZA SPRJEČAVANJE ZALEĐIVANJA VODE U SVJEŽEM BETONU ∗
4
∗ Oplata betonskih elemenata utiče na temperaturu svježeg betona u izvjesnoj mjeri;
∗ Hemijski dodaci koji sprječavaju zaleđivanje vode u svježem betonu zapravo snižavaju temperaturu na kojoj se voda pretvara u led;
5
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA DODATKA ZA SPRJEČAVANJE ZALEĐIVANJA VODE U SVJEŽEM BETONU
∗ Tabela 1. sastav betonskih mješavina 6
ISPITVANJE DEJSTVA NA SVOJSTVA SVJEŽEG I OČVRSLOG BETONA
∗ Radi utvrđivanja uticaja dodataka na svjež beton napravljene su tri recepture, bez dodataka, sa 4 % i sa 8 % dodataka;
∗ Za spravljanje betona korišćeni su sljedeći materijali :
‐ cement: CEM I 42,5 R;
‐ agregat: drobljeni;
‐ dodatak: „ REOBET ANTILED T‐25 C „
7
∗ Beton je spravljan u laboratorijskoj protivstrujnoj mješalici ;
∗ Dužina miješanja iznosila je 3 minute za sve mješavine;
∗ Slika 1. Opitna tijela prije ispitivanja
8
Tabela 2. Zapreminske mase i čvrstoća na pritisak 9
ISPITIVANJE DEJSTVA DODATKA NA SVOJSTVA SVJEŽEG I OČVRSLOG BETONA IZLOŽENIH RAZLIČITIM REŽIMIMA TOKOM OČVRŠĆAVANJA
∗ Ovim ispitivanjima pokušano je da se u laboratoriji simuliraju različiti temperaturni režimi na mjestu ugradnje svježeg betona sa dodatkom ( 4 % i 8 % ) u konstrukciju;
∗ Opitna betonska tijela spravljena su na isti način kao i u prethodnom ispitivanju;
∗ Odmah po ugradnji, metalni kalupi sa svježim betonom stavljeni su u klima komoru na – 10˚ C , i izloženi dejstvu 3 različita temperaturna režima;
10
TRI TEMPERATURNA REŽIMA TOKOM ISPITIVANJA
11
Tabela 3.Zapreminske mase i čvrstoća na pritisak betona sa 4%dodatka
12
Tabela 4. Zapreminske mase i čvrstoće na pritisak betona sa 8% dodatka
13
Tabela 5.Zapreminske mase i čvrstoće na pritisak betona bez dodatka
14
Dijagram kapilarnog upijanja i otpuštanja vode betona bez i sa 8% dodatka
15
ZAKLJUČAK
∗ Na osnovu prikazanih rezultata može se zaključiti da prikazani postupak testiranja predstavlja ozbiljan test za kvalitet betona izloženog niskim temperaturama tokom očvršćavanja;
16
Download

primjena hemijskog dodatka za sprječavanja zaleðivanja vode u