Curriculum Vitae
Lične informacije
Ime i prezime
Adresa
Fiksni telefon
Faks
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Vladan Marković
Kolubarska br.10 Prokuplje
027329418 u službi PSS – Prokuplje.
062 970-5217
[email protected]
srbin
17.02.1976
Profesionalno radno iskustvo
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
207-208 godine
Ing . poljoprivrede . Visoka polj Prehrambena škola Zavod za Poljoprivredu
Laboratorisko ispitivanje zemljišta i donošenje uzoraka za agrohemisku analizu
Visoka polj.prehrambena škola Prokuplje
Poljoprivreda – Prosveta
209 godine
Ing . poljoprivrede . Visoka polj Prehrambena škola
Davanje preporuka za agohemisku analizu i rad u labaratoriji
Visoka polj.prehrambena škola Prokuplje
Poljoprivreda- Prosveta
2010- 2012 godine
Specijalista organske proizvodnje za ratarstvo i povrtarstvo
Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo
Poloprivredna stručna služba Prokuplje
Poljoprivreda
Obrazovanje
Datum
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
205 godine
Srednja poljoprivredna
Radoš Jovanović
Stepen
V
Datum
207 godina
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Stepen
Viša poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija
Visoka polj.prehrambena škola Prokuplje
VI
Datum 209
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Ing. Polj .Specijalista organske proizvodnje za ratarstvo i povrtarstvo
Visoka polj.prehrambena škola Prokuplje
Posebne veštine i znanja
Maternji jezik
Srpski
Razumevanje jezika
Strani jezici
Nivo poznavanja jezika
Slušanje
Čitanje
Govor
Sporazumevanje
aktivno
Organizacione veštine i
sposobnosti
Poznavanje rada na računaru
1.
2.
3.
4
5
Pisanje
Konverzacija
Pravopis
aktivno
Vozačka dozvola B , C, kategorije
Komunikativnost i otvorenost u radu
Organizator poslovne aktivnosti
Rad na terenu
Snalažljivost
Word;Exel;Power Point;Intrnet
Lična kompetentnost i organizacione sposobnosti
Naučna zvanja
1.
2.
Učešće na domaćim projektima
1.
2.
3.
4.
Učešće na međunarodnim
projektima
U periodu 207- 209 godine učestvovao sam na prejekte za ruarni razvoj Opštine Gadžin Han .
Vranje , .
2010godine Projekat - Podrška maldim poljoprivredni proizvođačima u opštini Blace USAID
2011-2012 Projekat – Danske Vlade Frutis Beri Dodela mehanizacije i podizanje voća sa
povraćajem finansija 50 % . realizovani 36 projekta sa povraćajem sretva.
U periodu od 207- 2012 godine aktivno izvođenje makro ogleda pšenice i kukuruza na području
Toličkog i Nišavskog Okruga .
1.
2.
Uvođenje standarda u poljoprivrednoj proizvodnji EU.
Članstva u
organizacijama/udruženjima
1.
2.
Član dva udruženja u Toličkom Okrugu
Član i osnivač poljoprivredne zadruge u Pejkovcu Zemljodelac Opština Žitorađa
Ostalo
1.
2.
Bračno stanje – Oženjen otac dvoje dece.
Uredništvo
1.
2.
Nedeljno izveštavanje o stanju u poljoprivrednoj proizvodnji ratarstvo i povrtarstvo u Min.Polj.
Kvartalno izveštavanje i preporuka setve u ratarstvo i povrtarstvo Topličke novine.
Nagrade i priznanja
1.
Nagrada - Diploma - Istituta za Ratarstvo i povtrtarstvo Novi Sad za izvođenje demo ogleda
strnih žita, i postizanje najboljih rezultata na jugu srbije kao poljoprivredni proizvođač u 2011
godini..
Nagrada instituta Zemun Polja Beograd za izvođenje makro o gleda kukuruza u 2012 godini .
2.
Download

Kompletna radna biografija - Poljoprivredna Savetodavna i Stručna