2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MAZERET SINAVI BAŞVURULARI
Sıra
No
1
2
Numarası
143312028
133308055
İlgili Öğretim Elemanın Adı
Türk Dili I
Dersin
Kodu
14TDİ101
A.İ.T.T. I
14ATA101
Okutman İmran ŞAHİN
A.İ.T.T. I
MVU145
Adı Soyadı
Bölümü
Giremediği Sınav
Tansu KALKANLI
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık
Hakan
KARAHASAN
Muhasebe ve Vergi
Uyg. İ.Ö.
Okutman İrade YÜZBEY
Okutman İmran ŞAHİN
Paket Programlar I
MVU253
Öğr. Gör. Abdullah BERÇİN
Maliyet Muhasebesi
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
3
4
5
6
7
8
9
10
133301039
133301008
143309041
Uğurcan COŞKUN
Cemal ÖNDER
Yeşim TEĞMEN
Büro Yön. ve Yön.
Asist.
İngilizce I
YDİ101
Büro Yön. ve Yön.
Asist.
Bilgi İletişim
Teknolojileri
BYA215
Yerel Yönetimler
İngilizce I
14YDİ101
Okt. Ümit TABAR
Öğr. Gör. Dilek KEKEÇ MORKOÇ
Okt. Ümit TABAR
123305044
123305045
133305024
Büşra KURU
Fatih ÖZTÜRK
Fatma GÜNEŞ
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
Bilgisayarlı Muhasebe
I
YNT283
Bilgisayarlı Muhasebe
I
YNT283
İngilizce I
YDİ101
Öğr. Gör. Abdullah BERÇİN
Öğr. Gör. Abdullah BERÇİN
Okt. Ümit TABAR
123307067
133303027
Duygu ERKAN
Kübra Özge ACAR
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Maliyet Muhasebesi
Çocuk Gelişimi
İngilizce I
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
YDİ101
Okt. Ümit TABAR
11
12
13
14
133307035
123305050
Merve GEZER
Ceyhan SÜNETÇİ
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Maliyet Muhasebesi
İşletme Yönetimi
Finansal Yönetim
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
YNT205
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
123305059
Sinem AŞKIN
İşletme Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri
YNT273
Öğr. Gör. Ayşe Nur. AKYÜZ
133305031
Hilmiye İŞLER
İşletme Yönetimi
Finansal Yönetim
YNT205
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
İktisada Giriş I
İŞY105
Öğr. Gör. Fisün ÜNAL ÖZTÜRK
15
16
133305038
143312005
Merve Gizem
KARAKUŞ
İşletme Yönetimi
Büşra DİNÇ
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık
Finansal Yönetim
YNT205
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Siyah Beyaz Fotoğraf
14FTK121
Öğr. Gör. Aykan ÖZENER
Beden Eğitimi I
14BED101
Okt. Hasan BOZATAY
Temel Kamera
14FTK123
Öğr. Gör. Meral AÇIKGÖZ
İngilizce I
14YDİ101
Okt. Ümit TABAR
Çekim Teknikleri I
14FTK125
Öğr. Gör. Meral AÇIKGÖZ
17
18
19
143305067
Yalçın BODUR
İşletme Yönetimi
Genel Hukuk Bilgisi
14İŞY109
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
133307053
133307019
Sezer METİN
Fatma KOCU
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Finansal Yönetim
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Finansal Yönetim
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Temel Hukuk
MVU129
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
20
133307025
Gülçin YAVAŞ
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Genel İşletme
MVU121
Maliyet Muhasebesi
MVU207
Öğr. Gör. Dr. Sena ERDEN AYHÜN
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
Şirketler Muhasebesi
MVU239
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Vergi Hukuku
MVU241
Öğr. Gör. Şebnem GEDİK AKBAŞ
Finansal Yönetim
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
21
133307036
Merve
YALÇINKAYA
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Maliyet Muhasebesi
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
Şirketler Muhasebesi
MVU239
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Vergi Hukuku
MVU241
Öğr. Gör. Şebnem GEDİK AKBAŞ
Finansal Yönetim
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
22
133307007
Büşra GÜMÜŞ
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
Maliyet Muhasebesi
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
Şirketler Muhasebesi
MVU239
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Vergi Hukuku
MVU241
Öğr. Gör. Şebnem GEDİK AKBAŞ
Finansal Yönetim
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
23
143309048
Saadet ERDOĞDU
Yerel Yönetimler
Türk Dili I
14TDİ101
Okt. İrade YÜZBEY
A.İ.T.T. I
14ATA101
Okt. Şakire ÇİMENLİ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
123310041
Mustafa GÜRLER
Yerel Yönetimler
İngilizce I
YRY121
Okt. Ümit TABAR
133308027
143307055
143307022
143307028
143307032
143307058
133305031
133305038
123305050
Harika Miray
ALTINDİŞ
Muhasebe ve Vergi
Uyg. İ.Ö.
Maliyet Muhasebesi
Tansu Seçil
YÖRÜKOĞLU
Muhasebe Ve Vergi
Uyg.
Temel Hukuk
Ferhat KARABAŞ
Muhasebe Ve Vergi
Uyg.
Temel Hukuk
Muhasebe Ve Vergi
Uyg.
Temel Hukuk
Muhasebe Ve Vergi
Uyg.
Temel Hukuk
Muhasebe Ve Vergi
Uyg.
Temel Hukuk
İşletme Yönetimi
Yönlendirilmiş
Çalışma I
YNT211
Yönlendirilmiş
Çalışma I
YNT211
Genel Hukuk Bilgisi
İŞY109
Hilal YAĞCI
Kadir Can ŞAHİN
Zehra ERGÜN
Hilmiye İŞLER
Merve Gizem
KARAKUŞ
İşletme Yönetimi
Ceyhan SÜNETÇİ
İşletme Yönetimi
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
14MVU10
9
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
14MVU10
9
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
14MVU10
9
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
14MVU10
9
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
14MVU10
9
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
Doç. Dr. Nuri KAVAK
Doç. Dr. Nuri KAVAK
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ
133310025
Eda ARSLAN
Yerel Yönetimler İ.Ö.
İdare Hukuku
YRY201
Öğr. Gör. Şebnem GEDİK AKBAŞ
Genel Muhasebe I
YRY109
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
35
36
37
143309015
133302034
123310039
Yusuf
ÖZGÜNGÖR
Yerel Yönetimler
Oğulcan İKTUER
Büro Yönetimi ve
Yön.Asist. İ.Ö.
Büro Yönetimi
Yerel Yönetimler İ.Ö.
Siyaset Bilimine Giriş
M.Orkut BALCI
Genel İşletme
14YRY10
7
Öğr. Gör. Heysem IŞIK
BYA205
Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ
YRY103
Doç. Dr. Nuri KAVAK
38
39
133306036
Esra KÖSE
İşletme Yönetimi İ.Ö.
Yönlendirilmiş
Çalışma I
YNT211
Doç. Dr. Nuri KAVAK
143310033
Aydemir
KARATAN
Yerel Yönetimler İ.Ö.
Siyaset Bilimine Giriş
14YRY10
3
Doç. Dr. Nuri KAVAK
14YRY10
7
Öğr. Gör. Heysem IŞIK
Genel İşletme
40
41
110937059
123306004
Temel Bilgi
Tek.Kullanımı
14TBK179
MVU207
Songül
BAYRAKAL
Muhasebe ve Vergi
Uyg. İ.Ö.
Maliyet Muhasebesi
Halil Uğur BİSİ
İşletme Yönetimi İ.Ö.
Genel Muhasebe
Öğr. Gör. Mutlu BATTALOĞLU
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
İŞY103
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
Bilgisayarlı Muhasebe
I
YNT283
Finansal Yönetim
YNT205
Öğr. Gör. Abdullah BERÇİN
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
42
110937054
Mert SEÇER
Muhasebe ve Vergi
Uyg. İ.Ö.
Maliyet Muhasebesi
MVU207
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ
Finansal Yönetim
MVU247
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Mikro Ekonomi
MVU125
Öğr. Gör. Fisün ÜNAL ÖZTÜRK
Şirketler Muhasebesi
MVU239
Yrd. Doç. Dr. Feyza DEREKÖY
Meslek Etiği
MVU133
Serbest M.Azmi DİNÇER
Vergi Hukuku
MVU241
Öğr. Gör. Şebnem GEDİK AKBAŞ
Download

2014-15 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı mazeret sınavı başvuruları