Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Obuka osoblja za sertifikaciju apoteka Tuzla
09.‐10.04.2014.
Red.br.
Ustanova
1.
Ime i prezime
Majda Bajrić
Apoteka "Iris" Lukavac
2.
Azra Mujkić
3.
Mirela Agić
Apoteka "Iris‐farm" Lukavac
4.
Dušanka Fatušić
5.
Apoteka "Amara" Srebrenik
Hidajeta Ibrić
6.
Apoteka "Solana" Tuzla
Enisa Osmanović
7.
Apoteka "Ajla" Lukavac
Milada Jakupović
8.
Apoteke "Kofarm" Doboj Istok
Amila Nakičević
9.
Apoteka "Eurofarm‐edal" Tuzla
Asja Sejranić
10.
Jasmina Šabić
11.
Apoteka "Stari Grad" Tuzla
Edina Čačković
12.
Apoteka "Pašević" Tuzla
Mejrema Pašević
13.
Apoteka "Anea" Tuzla
Azra Ćosić
14.
Apoteka "Green"
Jasmina Ćorić
15.
ZU ljek.djelat. "Vukić" Tolisa
Anita Pejić
16.
Apoteka "Lijek" Tuzla
Almira Korman
17.
"Hercegovinalijek" d.o.o
Zarka Halilić
18.
"Hercegovinalijek" d.o.o
Fajza Šabanović
19.
Apoteka "Herba" Živinice
Amina Muminović
20.
Apoteka "Viva.pharm" Tuzla
Edina Veladžić
21.
Apoteka "Arnika" Gračanica
Denisa Hadžagić
22.
"MGM Farm" d.o.o. Kakanj
Admira Dervišević
23.
Apoteka "Nova" Gradačac
Dinka Nurkić
24.
"OS pharm" Kalesija
Edina Čaušević
25.
Apoteka "Higia" Tuzla
Mirsada Bejtić
26.
Apoteka "Bulevar" Tuzla
Mara Pečet
27.
"Pharmacom" apoteke
Azema Imamović
28.
DZ Orašje
Mirsada Durgutović
29.
Apoteka "Amica" Ljubače
Mirza Salčinović
30.
"Durfarm" Sapna
Almedina Ćosić
31.
"E‐apoteke" Tuzla
Jasna Suljagić
32.
PZU Apoteke "Fehemm"
Nermina Bajić
33.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Mirsada Jahić
34.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Adisa Hadžić
35.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Amira Husejnefendić
36.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Aneda Cipurković
37.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Sabina Duvnjaković‐Šerak
38.
Apoteke" Ibn‐Sina"
Meliha Arapčić
39.
PZU Apoteka "Miopharm"
Naida Puškar
40.
Zehra Avdić
41.
Sejdina Pašćanović
42.
Bolnička apoteka UKCT
Sadbera Omerefendić
43.
Amar Hadžić
44.
Dijana Bašić
Download

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.