DENTAL TRIBUNE
16 Ajanda
Ajanda
New York Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu Programı, Yer: New
York, Amerika Tarih: 14.10.2013 – 25.10.2013 Ayrıntılı Bilgi:
www.cappmea.com
22. Avrupa Osseointegrasyon Birliği Toplantısı, Yer: Dublin, İrlanda Tarih: 17.10.2013 – 19.10.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.eao.org
İmplant İstanbul Kongresi ve Fuarı, Yer: İstanbul Tarih:
25.10.2013 – 27.10.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.implantistanbulkongresi.com
DenTech China Sergi ve Sempozyumu, Yer: Şangay, Çin Tarih:
23.10.2013 – 26.10.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.dentech.com.ch
Amerikan Diş Hekimliği Derneği Kongresi, Yer: San Francisco,
ABD Tarih: 31.10.2013 – 03.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.ada.org
13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 03.11.2013 – 05.11.2013 Ayrıntılı Bilgi:
www.tod.org.tr
5. Uluslararası Diş Hekimliği – Yüz Kozmetiği Kongresi ve İmplant Diş Hekimliği Amerikan Akademisi, Yer: İstanbul, Türkiye
Tarih: 08.11.2013 – 09.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.cappmea.com
20. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Yer: İzmir Tarih: 08.11.2013 – 10.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.izdo.org
Stockholm Swedental 2013, Yer: Stockholm Tarih: 14.11.2013 –
16.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.swedental.org
17. Uluslararası EDAD Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih:
15.11.2013 – 17.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.edad.org.tr
Estetikte Bahar Sempozyumu
3. Yılında
Sektörde yer alan firmalardan Ivoclar Vivadent, 3. Bahar
Sempozyumu’nu 29 Mart’ta yine
İstanbul The Ritz-Carlton Otel’de
gerçekleştirecek. Sempozyumda
tam seramikler, implant üstü
biofonksiyonel protezler ve estetik kompozit uygulamaları ele
alınacak.
Ivoclar Vivadent’in diş hekimliğindeki en son teknoloji ve
güncel gelişimleri takip etmek
için bir norm haline getirdiği geleneksel Bahar Sempozyumu’nun üçüncüsü 29 Mart’ta yapılacak. Konuşmacı olarak Prof.
Dr. Angelo Putignano, Dr. Markus Lehnhard, Oliver Brix, Walter Böthel, Dr. Gauthier Weis-
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 21.11.2013 – 23.11.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.iudhfkongre.org
GNYDM 2013, Yer: New York, Amerika Tarih: 29.11.2013 –
04.12.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.gnydm.com
WIS Geleneksel Yurt Dışı Seminerleri, Yer: Phuket, Tayland Tarih: 03.12.2013 – 08.12.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.wisturkiye.com
Kadavra Uygulamalı İmplantoloji ve Cerrahi Kursu, Yer: Viyana,
Avusturya Tarih: 05.12.2013 – 09.12.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.dentiss.com / 0212 481 02 20
25. Türk Oral İmplantoloji Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 17.01.2014 – 18.01.2014 Ayrıntılı Bilgi:
www.toid.info
Dentistry Show 2014, Yer: Birmingham, Almanya Tarih: 28.02.2014
– 01.03.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.thedentistryshow.co.uk
AAEDC 18. UAE Uluslararası Dental Konferansı ve Arap Diş Hekimliği Sergisi, Yer: Dubai Tarih: 04.02.2014 – 06.02.2014 Ayrıntılı
Bilgi: www.aeedc.com
Pasifik Diş Hekimliği Kongresi, Yer: Vancouver, Kanada Tarih:
06.03.2014 – 08.03.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.pdconf.com
Ivoclar 3. Bahar Sempozyumu, Yer: İstanbul Tarih: 29.03.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.ivoclarvivadent.com.tr
12. İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, Yer:
CNR Expo, İstanbul Tarih: 03.04.2014 – 06.04.2014 Ayrıntılı Bilgi:
www.cnridex.com
Ankara Diş Hekimleri Odası 13. Bahar Sempozyumu, Yer: Antalya
Tarih: 03.04.2014 – 06.04.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.ado.org.tr
Amerikan Periodontoloji Akademisi 2014 Bahar Konferansı, Yer:
Chicago, Amerika Tarih: 26.04.2014 – 27.04.2014 Ayrıntılı Bilgi:
www.perio.org
Türk Dişhekimleri Birliği 20. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
ve Expodental 2014 Fuarı, Yer: Kuşadası, Aydın Tarih: 29.05.2014 –
31.05.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.tdb.org.tr
12. EAPD Kongresi, Yer: Sopot, Polonya Tarih: 05.06.2014 –
08.06.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.eapd.gr
rock, August Bruguera, Dr. Ali
Haydar Özoğlu ve CDT. Hilal
Kuday güncel yaklaşımları ve
deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
Sempozyum öncesi ve sonrasında ‘workshop’lar da yapılacak. 28 Mart’ta Estetik ‘Kompozit
restorasyonlarda tabakalama
konsepti’, 31 Mart - 1 Nisan’da
‘A’dan z’ye total protezler’ ve 2 -
3 Nisan ‘IPS e.max için endikasyona göre doğru materyal seçimi’ konu başlıklarında kurslar
düzenlenecek.
Yabancı konuşmacıların sunumları İngilizce’den Türkçe ve
Fransızca’ya simültane olarak
çevrilecek. Sunumların bitiminde ise akşam yemeği ve parti verilecek. DT
İstanbul’da Yeni Bir Eğitim Daha:
Botoks ve Dermal Dolgu
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, Yer: Ankara Tarih: 16.11.2013 – 17.11.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.ido.org.tr
Dental İstanbul 2013 Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye, Tarih:
07.12.2013 – 08.12.2013 Ayrıntılı Bilgi: www.dentalistanbul.com /
0212 481 02 20
Türkiye Baskısı
Yaklaşık beş yıldır Botoks ve
Dermal Dolgu Eğitimi düzenle-
yen VESTA, bugüne kadar Londra’da yaptığı eğitimleri İstanbul’a taşıyor. Başlangıç ve ileri
seviyelerdeki eğitimleri, konu
uzmanlarından Dr. David Taylor
ile Lady Lisa Moore verecek.
Dermal Dolgu ve Botulinum
Toksin üzerine yapılacak eğitimlerin tarihleri 8-10 Kasım. Yeniden tasarlanan seminer, dört
farklı sertifika programından
oluşuyor. Teorik ve uygulamalı
bölümlerden oluşan eğitimlerin
içerikleri de oldukça dolu. Botoks Temel Eğitim dâhilinde glabella, alın, gözler, göz altı ve bu-
run çevresi; Botulinum Toksin
İleri Seviye Eğitimi kapsamında
ise daha kompleks vakalar anlatılıyor. Alt-yüz bölgesi ve boyun
ile oral-fasiyal endikasyonlar ve
tedavileri ele alınıyor. Nasolabial bölge, dudaklar, ağız köşeleri,
yanaklar, çene hattı ve glabella
endikasyonları ise Dermal Dolgu
eğtimlerinde.
Eğitim sonrasında hekimler,
gönüllü deneklerde öğrendiklerini pratiğe dökecek. Uygulamaların ardından dört eğitim seminerine de katılan hekimlere dört
farklı sertifika verilecek. DT
İstanbul Üniversitesi Kongreye
Hazırlanıyor
Bu yıl 105. kuruluş yılını kutlayan İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi, uluslararası
arenada düzenlediği kongre serisinin altıncısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Üniversitenin
Beyazıt Kampüsü’nde Yeni Kongre Kültür Merkezi’nde organize
edilecek bilimsel kongre 21 ile
23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Bilimsel kongre boyunca 13
konferans ve 4 panel ile bir de
serbest bildiri sunumu yapılacak. Panel kapsamında ele alınacak konu başlıkları şu şekilde:
İleri implant cerrahisinde görülen komplikasyonlar, tümör cerrahisi ve radyoterapi uygulanan
hastalarda implant uygulamaları; oral diagnoz ve ağız hastalık-
larında güncel yaklaşımlar, diyabet ve periodontitisin önlenmesi
ve kontrolünde diş ve tıp hekimliği iş birliği, her yönü ile temporomandibular eklem sorunları
ve tedavileri.
Konferans çatısı altında toplamda 13 oturum gerçekleştirilecek.
Konu başlıkları “Sistemik ve ağız hastalıklarında tükürükteki önemli
biyobelirteçler, endodontide MTA kullanımı, sterilizasyonun izlenmesi, trikalsiyumsilika
esaslı materyallerin çocuk diş
hekimliğinde kullanım alanları,
oral implantolojide implant yüzey, çene yüz bölgesindeki ağrıların tanı ve tedavileri, diş hekimliğinde azot protoksit/oksi-
jen ile bilinçli sedasyon, diş hekimliği fotoğrafçılığı ve basit
photoshop uygulamaları, implantoloji uygulamalarında implant kayıplarına neden olan ayrıntılar ve bu ayrıntıların
teknik çözümleri, amalgam-kompozit, modern
pratikte bilgisayarlı tomografi uygulamaları,
resiprokal sistemler, çene kayması ve oklüzyon
odaklı protezde bazı tartışmalı konular”dan oluşacak.
Ayrıca, çok sayıda kurs da yapılacak. Kongre boyunca ilaç,
malzeme ve kitap firmalarının
oluşturduğu sergi alanları katılımcıların gezebilmesi için açık
olacak ve kongre bitiminde katılım sertifikası verilecek. DT
36. Asya Pasifik Diş Hekimliği Kongresi, Yer: Dubai Tarih:
17.06.2014 – 19.06.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.apdentalcongress.org
FDI 102. Kongresi, Yer: Hindistan Tarih: 11.09.2014 – 14.09.2014
Ayrıntılı Bilgi: www.fdiworldental.org
GNYDM 2014, Yer: New York Tarih: 30.11.2014 – 03.12.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.gnydm.com
36. IDS Fuarı, Yer: Köln, Almanya Tarih: 10.03.2015 – 14.03.2015
Ayrıntılı Bilgi: www.ids-cologne.de
21. Uluslararası TAOMS Kongresi, Yer: Antalya Tarih: 18.05.2014 –
22.05.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.taoms.org.tr
Europerio 8, Yer: Londra, İngiltere Tarih: 03.06.2015 – 06.06.2015
Ayrıntılı Bilgi: www.efp.org
20. TDB Kongresi Aydın’da
Türk Dişhekimleri Birliği, 20.
Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Expodental 2014 Fuarı
duyurusunu geçtiğimiz günlerde
yaptı. 29-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirilen kongre
ve fuar, Aydın Dişhekimleri Odası
tarafından organize edilecek.
Önümüzdeki günlerde kongre ve kurs içeriği ile konuşmacılarının netleşmesi beklenen
kongre; turizm cenneti, efeler
diyarı, incirin anavatanı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Efes Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. DT
DENTAL TRIBUNE
iSy İmplant
iSy geleceğin taleplerine
uyumlu, akıllı bir sistem olarak
hazırlanmıştır. Zaman kazandıran ve
kaliteli bir markadır.
iSy'nin bu özelliği,
sizi yeni dijital uygulamalara en iyi
şekilde hazırlar.
iSy planlamadan
uygulamaya kadar
size daha sade implant seçenekleri, daha az alet kullanımı
ve daha az çabayla
kolaylıklar sağlamaktadır. İşte iSy budur! iSy her şeyi yapamaz; ancak iSy yapacak olursa daha basit yapar. DT Sarp Dental,
Tel: 0212 225 69 08
Ergonomik
XO4 Ünit
Diş hekimliği ergonomisi
konsepti ile özdeşleşmiş bir tasarımdır. Bu sayede kullanıcıya ergonomik oturma, geniş ve rahat
görüş elde etme ile ideal bir tedavi ortamı sağlamaktadır. Çapraz enfeksiyon riskine karşı yüksek hijyen ve güvenliklidir. XO
hekim koltuğu dengeli ve dik
doğrultuda oturulmasına destek
verecek şekilde tasarlanmıştır,
dolayısıyla omurga problemleri
ve kas yorgunluğu sorunu yaşatmaz. Ayrıca koltuktan kayılmasını engeller ve bacaklarda kan
dolaşım sorununa neden olmaz.
Hasta üzerinde çalışırken, kolayca enstrüman modülünden
bir enstrüman alınabilir ve yerine koyulabilir. Bu işlemi yapmak
için gözlerin hastadan ayrılmasına gerek kalmaz. Monitörden
veya gösterge panelinden enstrümanların çalışma parametreleri
gözlemlenebilir. 75 cm’den daha
az mesafeden XO4 ekranından
net görüş alınabilir.
Hasta koltuğu (5 enstrüman
için ortak gösterge panelli), el
aletleri için enstrüman modülü
altı tepsi, hasta koltuğu sol yanına monte aspirasyon ünitesi
(flushing dahil), reflektör (kulplar ve lamba adaptörü ile) 4 LCD
ekran (tek artikülasyon hareketli
bağlantı kolu ve çıkarılabilir
kulplar ile birlikte), medikal
standartta hekim ve asistan koltuğuna (bel destekli iki adet) sahiptir. DT Metco Dental, Tel: 0216
345 74 24
Ürün Tanıtımı 15
Türkiye Baskısı
IPS e.max CAD Monolithic
IPS e.max CAD Monolithic Solutions; yüksek güç, dayanıklılık
ve kanıtlanmış klinik özellikler
gösteren tam anatomik restorasyonlarının üretiminde kullanılır.
İnce venerlerden üç-üyeli köprülere kadar geniş çeşitlilikte restorasyonlar bu materyallerle üretilebilir. A-D renklerinin ve özel
Bleach ve Impulse renklerinin üç
farklı yarısaydamlık seviyesi
sayesinde yük-
sek estetik standartlar karşılanır.
Bireysel karakteristikler boyama
veya cut-back tekniği kullanılarak
ilave edilebilir. Sağlam lityum disilikat cam seramik ile 360 MPa
esneme gücüne sahiptir. Estetik
ve opsiyonel kişiselleştirme, kapsamlı endikasyon alanı, klinik olarak kanıtlanmış ve
çok yönlü simantasyon seçenekleri ile ince veneerler
(0.4 mm) özelliği vardır. DT
Ivoclar Vivadent Türkiye,
Tel: 0212 343 08 02
GC EverX Posterior
GC EverX Posterior, mine
için kullanılan geleneksel kompozitlerle birlikte
kullanılmak üzere
dizayn edilmiş, fiber ile güçlendirilmiş bir dentin
kompozitidir. GC
EverX Posterior’un
kısa fiberleri, onu geniş kaviteleri desteklemek için iyi bir altyapı malzemesi yapmaktadır.
Fiberler ayrıca restoratif iş-
lemlerde ana başarısızlık nedeni
olduğunu bildiğimiz, dolgu
içerisinde çatlakların oluşmasını da engelleyecektir. GC EverX
Posterior geniş direk restorasyonlar
için yeni imkânlar
da
doğurmaktadır ve geniş restorasyonlar için daha uygun bir alternatif oluşturmaktadır. DT
Triadent, Tel: 0212 523 25 10
DENTAL TRIBUNE
14 Ürün Tanıtımı
R&D Series Nova
Compomer
Yüksek konsantrasyonda flor
açığa çıkaran, ışıkla sertleşen
kompomer esaslı dolgu maddesidir. Kimyasal özelliği sayesinde
cam iyonomerin doldurucu formülünü ve kompoziti tek bir
üründe birleştirir. Nova Compomer özellikle çürük riskinin yüksek olduğu ve genellikle sekonder çürüklerin oluştuğu süt dişlerinde ve kole defektlerinde kullanılır. Nova Compomer yüksek
miktarda çürükten
koruyucu florid açığa çıkartır. Böylece sekonder
çürük oluşumu indirgenir.
Asitsiz uygulama olanağı sağlar.
Hava kabarcığı oluşturmaz. Radyopaktır. Nova Flow Compomer
stransiyum glass içerir ve bu sayede ağız ortamında baryum
glass içerikli ürünlere göre daha
güçlü bağ yapar. Ağız ortamında
stabilitesi yüksektir. Bakteriyosta-
Türkiye Baskısı
Akışkan Nanokompozit
Filtek™ Ultimate
tik etki gösterir.Tam istenilen bölgeye direk
uygulama
olanağı sağlar. Kullanım
alanları: Süt dişi dolguları, Sınıf V
kavite ve servikal (boyun) aşınma
/ erezyon restorasyonları, Sınıf III
kavite dolguları, orta dereceli Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlar. DT
Imicryl Diş Malzemeleri, Tel: 0332
355 03 55
3M ESPE Filtek™ Ultimate
akışkan restoratif, düşük viskoziteli, ışıkla polimerize olan,
radyopak ve akışkan bir nanokompozittir. Cila retansiyonu ile düşük aşınma
sağlayan Filtek™
XT akışkan ile karşılaştırıldığında yaklaşık
%20 daha az polimerizasyon büzülmesi sağlar. Direkt restorasyonların altına kaide/liner ola-
rak kullanılır. Andırkatların kapatılmasında ve minival invaziv kavite restorasyonlarında (küçük, strese maruz kalmayan oklüzal restorasyonlar
dahil) endikedir. Estetik indirekt
restorasyonların küçük defektlerinin, rezin ve akrilik geçici materyallerin tamirinde kullanılır.
DT 3M Espe, Tel: 0216 538 07 77
W&H
Piezomed:
Kemik
Cerrahisinde
Yeni Güç
Piezomed yenilikçi
ultrason teknolojisinin
tüm avantajlarını sunar. Yüksek frekanslı
mikro titreşimler son
derece hassas kesim
sağlar. Bu titreşimler kavitasyon
efekti sayesinde neredeyse kansız bir operasyon sağlar. Yüksek
hassasiyet ile sadece kesilen kemikler çıkarılır; yumuşak doku
zarar görmez. Hastalar için hissedilir bir kolaylık sağlanır: Daha
az ağrı, daha çabuk iyileşme.
Piezomed takılan ucu otomatik olarak tanır ve doğru performans ayarını yapar. Böylece sadece kumandayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda güvenliği de arttırır. Ayrıca uçların aşırı yüklenme tehlikesini azaltır ve
uçların kullanım ömrünü uzatır.
DT W&H, Tel: 0216 505 88 40
SemadosR
S- İmplant
Sistemi
SemadosR S- implantı, soğuk şekillendirilmiş Grade 4
saf Titanyum yapıya sahip, vidalanan bir implant sistemidir.
İmplantın alt yüzeyi tam oturma
sağlayabilmesi ve sinüs lifting
ameliyatlarında sinüsü perfore
etmemesi için yuvarlatılmış yapıya sahiptir. İmplantın paralel ve
konik kesitlerden oluşturulmuş
ana hattının en önemli özelliğini,
patentli implant dizaynının temelin apikal alanda azalan çapı
oluşturmaktadır. İmplant omuzuna doğru orantılı olarak azalan
yiv derinliği SemadosR S- implant sisteminde bulunan uygun
frezlerle birlikte ve ince yiv geçişleri sayesinde implant yatağında kontrol edilebilen bir basınç ve böylece de her kemik kalitesinde iyi bir primer stabiliteyi
sağlar. İmplantın kendi içinde
oluşturulmuş olan gerginlik katsayısı ile kendinden kesici yiv
geometrisi birbirini tamamlamaktadır. SemadosR S- implantları özellikle D1- D3 kemik kalitesinde ve tecrübeli kullanıcılara
kendinden kesici implantlar tercih ettiğinde önerilmektedir. DT
Bego Türkiye, Tel: 0212 296 37 92
DENTAL TRIBUNE
DT Sayfa 12
4. Bütünlük
Dişler, dudaklar, çene ve yüz
estetiği bir bütün. O yüzden insanlar, bütün bu unsurların
mümkün olduğunca tek elden
planlanmasını ve gerçekleştirilmesini arzu ediyor. Bunun gayet
anlaşılabilir bir başka sebebi de
hastaların, farklı hekimlerin kendi başarısızlıklarına bahane olarak diğer hekimi göstermesine
fırsat vermek istememeleri. Yani
hastalar, muhtemel başarısızlık
durumlarında, plastik cerrahın
topu diş hekimine, diş hekiminin
dermatologa, onun da bir başkasına atıp durmasından hoşlanmıyor; çünkü fatura, gerek estetik
gerekse parasal açıdan, her halükârda hastaya çıkıyor.
5. Ulaşılabilirlik
Hastalar kendilerini diş hekimlerine yakın hissediyor. Mesela plastik cerrahları daha pahalı ve daha ulaşılması güç hekim grupları olarak görüyorlar.
Bunda da pek haksız sayılmazlar
zira Türkiye’de bugün aktif çalışmakta olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzman sayısı henüz 1000 bile değil.
Geometrik Oranlarda
Büyüyen Bir Pazar
Her ne kadar tıbbi gerekçelerle ve terimlerle konuşmaya
çabalasak da konumuzun temel
taşlarından biri, hiç şüphesiz
“iş/business”tir. Zira sesin yükseldiği, sinirlerin gerildiği nokta,
tedavi amaçlı botoks işlemlerinden ziyade, estetik amaçlı uygulamalar.
Habertürk’ten Menekşe Ataselim’in 1 Ağustos 2013 tarihli
haberinden yaptığım alıntı, ne
demek istediğimi daha iyi anlatacaktır:
“Şaşılıktan migrene pek çok
hastalığın tedavisinde rol alan, en
yaygın kullanım alanı ise estetik
operasyonlar olan botoks, Türkiye'de çift haneli büyüyor. Ülkede
son 7 yılda estetik amaçlı botoks
kullananların sayısı 8 kat artışla
200 bine ulaştı. Botox markasıyla
botoks ilacının dünyadaki en büyük üreticilerinden olan ABD'li firma Allergan, pazarın hızla büyümesi sonucu 1 yıl önce İstanbul'da
kendi ofisini açtı. (…) Allergan'dan aldığımız bilgilere göre,
2006'da estetik amaçlı olarak yılda toplam 25 bin botoks uygulaması yapılırken 2013'te bu rakam
200 bine yükseldi.”
Evet, galiba meselenin bam
teline vurmuş bulunuyoruz. Bu
makalenin giriş kısmına koyduğum alıntının kaynağındaki başlığı da şöyleydi zaten: “Dentists
get a piece of the Botox pie / Dişhekimleri botoks pastasından
pay alıyor.”
Özetle söyleyebiliriz ki aynı
tartışma, aynı argümanlarla ve
aynı taraflar arasında, bütün
dünyada yaşanmış, yaşanıyor.
İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde yahut
ABD’nin birçok eyaletinde bu
konu adaletli bir şekilde çözümlenmiş. Diş hekimlerinin botoks,
dermal dolgu gibi cerrahi olmayan yöntemler kullanarak yüz
estetiği konusunda serbestçe çalışabilmesi yasal güvence altına
alınmış.
Bazı ülkelerde veya ABD’nin
bazı eyaletlerinde ise, aynen biz-
Yorum 13
Türkiye Baskısı
deki gibi, bu konuya açık bir tanım getirilmediği için tartışma
sürüyor.
Şimdi, en baştaki sorumuzu
yeniden soralım:
Dermal dolgu, Botulinum
Toksin enjeksiyonu gibi cerrahi
olmayan yöntemlerle rahatsızlıkları tedavi etme, düzensizlikleri giderme, gençleştirme, estetiği sağlama ve artırma uygulamalarında diş hekimlerinin konumu nedir, ne olmalıdır?
Benim bu konudaki fikirlerimi, konuya dair kısmi cevabımı
okumuş bulunuyorsunuz. Yuka-
rıda paylaştığım görüşler ışığında, siz de kendi cevabınızı verebilirsiniz.
Fakat bitmedi, devam edeceğiz elbette. Bir sonraki makalede, konuyu kanunlar açısından
ele alacağız. Mevcut durumu ortaya koyarken, dünyadan örneklerle nasıl bir yöne evrilmesi gerektiğine dair fikirlerimizi tartışacağız.
Bu makalenin bir bölümü
Dişhekimliği Dergisi’nin 110. sayısında yayınlanmıştır.
Notlar
1. Gündelik hayatta “botoks” derken, 3. Yaptığımız eğitimler sebebiyle hakClostridium Botulinum adlı bakteri
kımızdaki şikayetlere dair kaleme
tarafından üretilen “Botulinum Tokaldığım ve Dişhekimliği Dergisi’nin
sin”den bahsederiz. Botox® ise, Al96. sayısında (Kasım 2010) yayınlalergan firmasına ait bir markadır.
nan “Ben taşı kuyuya attım gerisi
Aynı şekilde, Dysport® da Türkiakıllılara kalmış” başlıklı makaleme
ye’de yasal olarak satılmakta olan
ulaşmak için link: http://dentiss.com/ Ben-tasi-kuyuya-attim-gediğer Botulinum Toksin markasıdır.
2. Girişteki alıntıyı kaynağında okurisi-akillilara-kalmis-m8.html
mak ve haberin tamamını incele- 4. Menekşe Ataselim’in konuyla ilgili
mek için şu linki izleyebilirsiniz. HaHabertürk internet sitesinde yayınlanan haberine ulaşmak için link:
berin başlığı: “Dentists get a piece of
the Botox pie”: http://www. startrihttp://www.haberturk.com/ sagbune.com/lifestyle/117247988.html)
lik/haber/865542-7-yilda-8-kat-artti
DENTAL TRIBUNE
12 Yorum
Türkiye Baskısı
Diş Hekimliğinin Botoksla İmtihanı!
Bülent Manav
Evet, şu anda, fokur fokur kaynayan bir kazanın
kapağını açtığımın ve sert rüzgarlar esen bir
tartışmaya göbeğinden daldığımın farkındayım.
Herkesin merak ettiği, kimi tıp dallarının
bazen içten içe endişelendiği bazen de açıkça
telaffuz, hatta taarruz ettiği bir konuda, kendi
fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu adımı
atmanın, gerek mensubu bulunduğum meslek
grubuna karşı gerekse ülkemize karşı
sorumluluğumun bir gereği olduğuna inanıyorum.
“Bir diş hekimi olarak, yüz
anatomisi ve kas sistemi üzerine
çok iyi bir eğitim aldım ve diğer
hiçbir doktorun, tecrübeli bir diş
hekiminden daha iyi enjeksiyon
yapamayacağı kanaatindeyim”
diyor Minneapolis’teki “West River Dental Care” kliniğinin sahibi Dr. Michael Skadron.
Evet, şu anda, fokur fokur
kaynayan bir kazanın kapağını
açtığımın ve sert rüzgarlar esen
bir tartışmaya göbeğinden daldığımın farkındayım. Herkesin
merak ettiği, kimi tıp dallarının
bazen içten içe endişelendiği bazen de açıkça telaffuz, hatta taarruz ettiği bir konuda, kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum.
Çünkü bu adımı atmanın, gerek
mensubu bulunduğum meslek
grubuna karşı gerekse ülkemize
karşı sorumluluğumun bir gereği olduğuna inanıyorum.
Yağmurlu ve Kasvetli Bir
Londra Sabahıydı…
Benim açımdan her şey, 2007
yılında, yani bundan yaklaşık 6
sene önce başladı. Yakın dostum,
meslektaşım Mustafa Bekerecioğlu ile birlikte, Londra’da, Westminister’da gerçekleştirilen “World
Aesthetic Congress” adlı diş hekimliği kongresine katılmıştık ve
ilgimizi çeken sunumların olduğu
salonları ziyaret edip, konuşmacılara kulak veriyorduk (Yukarıda
yazdığıma bakmayın, genel beklentinin aksine, güneşli ve gayet
berrak bir gündü…)
Programda, bir diş hekiminin
botoks ve dermal dolgu üzerine
sunumu da vardı. Aynı zamanda
sahnede uygulama yapacaktı.
Salona gidip ön sıralarda yerimizi aldık. Daha sonraki yıllarda
dost olacağımız Dr. Bob Khanna’nın gayet enerjik ve Hollywood-vâri performansını baştan sona izledik.
Etkilenmiştik.
Bob’dan ziyade, botoks ve
benzeri uygulamaların İngiltere’de diş hekimleri tarafından
serbestçe yapılabiliyor olmasıydı
bizi etkileyen.
Sonrasında, VESTA | Vestiyer Akademi çatısı altında, Türkiye’den diş hekimlerinin katıldığı eğitimleri, seminerleri, çoğunlukla Londra’da olmak üzere, düzenlemeye başladık. Tabii
bu esnada gerek plastik cerrah
gerekse dermatolog dostlarımızın dernekleriyle aramızda küçük çaplı gerilimler de olmadı
diyemeyiz. Bu konuya girip kafanızı şişirecek değilim elbette.
Zaten sözkonusu hadiseler üzerine kaleme aldığım makale Diş-
hekimliği Dergisi’nin 96. sayısında (Kasım 2010) yayınlandı ve
halihazırda ‘dentiss.com’ internet sitesinde duruyor. Merak
edenler için bahsettiğim makalenin linkini dipnotlar bölümünde verdim.
Esas Soruyu Sormadan
Önce
Konumuz, basit söyleyişle
“dişçi botoks yapar mı / yapabilir
mi / yapmalı mı?” etrafında dönen tartışmalar. Fakat biz daha
kapsamlı ve eskilerin ifadesiyle
“vâzıh” bir şekilde ortaya koyalım meseleyi:
Dermal dolgu, Botulinum
Toksin enjeksiyonu gibi cerrahi
olmayan yöntemlerle rahatsızlıkları tedavi etme, düzensizlikleri giderme, gençleştirme, estetiği sağlama ve artırma uygulamalarında diş hekimlerinin konumu nedir, ne olmalıdır?
Bu soruyu daha sağlıklı cevaplayabilmek için bazı tespitlerde bulunmamız, bazı bilgileri
gözden geçirdikten sonra esas
soruyu yeniden sormamız daha
doğru olacaktır.
Diş hekimi Olmayanlar
Botoks Yapabilir mi?
Şimdi, bir giriş notu olarak,
mevzua tersinden yaklaşalım ve
Hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin en
zirvede olduğu alanlardan biri
diş hekimliğidir.
diş hekimliği mesleğine uzak,
hemen hemen hiç kimsenin farkında olmadığı bir gerçeği ifade
ederek sürdürelim:
Bırakınız diş hekimlerinin
botoks kullanıp kullanamayacağını, öyle konular vardır ki buralarda botoks kullanımı sadece ve
sadece diş hekimliğinin ilgi alanına girmektedir. Örnek mi?
Temporomandibular Eklem
(TME) düzensizlikleri, TME rahatsızlıkları, dişeti gülüşü
(gummy smile), bruksizm, aşırı
tükürük ifrazatı (siyalore / sialorrhea)...
Hatta bu arada, belki bizim
için küçük ama o ağrıyı yaşayan
hastalar için gayet büyük bir detaydan bahsetmek isterim.
Dudakların hacimlendirilmesi gibi bazı dermal dolgu uygulamalarında, hastayı enjeksiyonun
ağrısından korumak amacıyla,
önce infiltratif dental anestezi
yapılıyor. Bu sayede hasta, dolgu
enjeksiyonu esnasında ağrı hissetmiyor. Peki diş hekimi olmayan diğer hekim arkadaşlar bu
işi nasıl mı yapıyor? Yapmıyor.
Hastalar mı? Onlar, güzelleşmek
uğruna bu ağrıya katlanmak zorunda olduklarını zannediyor.
Anahtar Kelime: Enjeksiyon
Soralım: Meslek hayatı boyunca en fazla enjeksiyon yapan
hekim grubu hangisi?
Peki, yüz bölgesinde enjeksiyonlar yapan kaç hekim grubu
var?
Anatomik açıdan en riskli
bölgelerde, zaman zaman çok
derinlere inerek enjeksiyon yapmak zorunda olanlar kimler?
Evet, bildiniz.
Ve ayrıca diş hekimliği, hastalar genel anestezi altında değilken, yani bilinçleri açıkken,
hatta bazı durumlarda lokal
anestezi dahi yapılmamışken; kişisel güvenlik algısının / refleksinin başladığı 25 cm’lik mesafenin içinde, kesici, delici ve aynı
zamanda da gürültülü aletlerle
çalışmak zorunda olduğunuz bir
meslek dalıdır. Hatta bu, kırk yılda bir başa gelen değil, her gün
yaşadığınız ve mesleğinizin doğal bir parçası haline gelmiş
olan bir durumdur.
Bunun bir diğer anlamı da
şu: Hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin en zirvede olduğu
alanlardan biri diş hekimliğidir.
Hastalar, Diş Hekimi Yapsın
İstiyor. Niçin?
Son yıllarda çokça arkadaşımdan duyduğum, gün geçtikçe
de daha sıklıkla işitmeye başla-
dığım bir durum. Pek çok meslektaşımız, botoks veya dermal
dolgu gibi işlemlerin kendileri
tarafından yapılması konusunda
hastalarından talepler alıyor. Bu
taleplerin, bazen ilk bakışta görülebilen, bazen de pek dikkat
çekmeyen önemli sebepleri var
elbette. Ben burada, en temel sebepler olduğunu düşündüğüm 5
noktayı kısaca özetleyeceğim.
1. Güven
En önemli sebep, hasta ve hekim arasında yaşanan, daha doğrusu tesis edilmiş olan güven ilişkisi. İnsanlar, diş hekimlerine
hem tıbben şifa bulmak hem de
estetik sonuçlara erişme bakımlarından yüksek bir güven duyuyor.
2. Sırdaşlık
Hastalar, elbette insan olmanın doğal bir sonucu olarak, kişisel defektlerinin, yetersizliklerinin veya kusurlarının başkalarınca bilinmesini istemezler. Bu
yüzden, zaten söz konusu sırlarını paylaştığı mevcut bir hekim
varken, bir başka hekimle daha
benzer bir ilişki yaşayıp, sırlarının fazladan bir veya birkaç kişiye daha fâş olmasından hoşlanmazlar.
3. Zaman
Özellikle büyük şehirlerde
yaşayan insanlar açısından çağımızın en kıt bulunan ögesi. Zamanı iyi ve verimli kullanabilmeyi öğrenmek amaçlı kurslara
giden şehir insanı, zaten yılda iki
kez ziyaret ettiği, etmek durumunda olduğu diş hekiminin
dermal dolgu, botoks vb. uygulamaları da bu ziyaret esnasında
yapmasını istiyor.
DT Sayfa 13
DENTAL TRIBUNE
Olgu Sunumu 11
Türkiye Baskısı
lem halkalarından mavi işlem
halkalarına geçilmiştir (Şekil 9
ve 14).
Takip ve Bakım
Altı ay sonra hasta takip ziyareti için gelmiş ve konumlandırıcıların dördü de 30 N kadar sıkılmıştır (Şekil 15 ve 21). Dört implantın hepsinin de tam entegrasyon sağladığı tespit edilmiştir. Şu
anda, hasta implantların ve protezin bakımının uygun olarak
yapıldığından emin olmak için 6.
ay kontrolü için çağrılmıştır. En
son bakım yerleştirmeyi izleyen
Resim 21. Yerleştirmeden 6 ay sonraki nihai panoramik radyografi.
DT Sayfa 10
Hasta Tanıtımı
İmplant tedavisi için herhangi bir tıbbi kontrendikasyonu olmayan 55 yaşındaki kadın hasta
dört yıldır taktığı tüm alt protezinin bol gelmesi nedeni ile başvurmuştur. Klinik ve radyografik bulgular, bol gelen bir alt
protez (Şekil 1 ve 2) ile mandibular sırtta hafiften orta dereceye rezorpsiyon olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Hastaya var olan alt
protezini destekleyecek dört
implant yerleştirilmesi seçeneği
sunulmuştur.
Tedavi planı hasta tarafından kabul edilmiş olup konumlandırıcı ek destekli mandibula
protez dişler kullanılarak yapılacak bir fonksiyonel immediyat
yükleme içermektedir.
Cerrahi Tedavi
Cerrahi randevuda, lokal
anestezi uygulamasından sonra
orta krestal bir insizyon yapılmış
ve bir tam kat flep yansıtılmıştır.
Buna ek olarak, Tip II kemikte
osteotomi hazırlanmıştır. Konik
ağızlı delikler açmak için kemik
tıkaçlar kullanılmış ve bundan
sonra el tipi cihaz ve el mandalı
ile dört adet OSSEOTITE konik
formlu implant (BIOMET 3i; çapı
4 mm, uzunluğu 13 mm) yerleştirilmiştir. İmplantlar 35 N’e kadar sıkılmıştır (Şekil 3 ve 4).
Protez Tedavisi
İmplant operasyonundan hemen sonra hastanın ağzının içine mandibular protez oturtulur
ve konumlandırıcıların olduğu
bölgede açıklık sağlaması için
ayarlanır. Dört konumlandırıcı
(4 mm uzunluğunda) 30 N kadar
sıkılmıştır (Şekil 5 ve 6).
4-0 vikril ile flepe dikiş atılmasının ardından, işleme halkaları konumlandırıcıların üzerine
yerleştirilmiş ve kendi kendine
sertleşen akrilik (Rebase II, Tokuyama; Şekil 7 ve 8) ile doğrudan ağızda toplanmıştır. Hastaya
operasyon sonrasında, günde üç
kez, %0.12 klorheksidin glukonat kullanımı (Peridex, Procter
& Gamble) da dâhil olmak üzere
talimatlar verilmiştir.
Hastaya ayrıca, 500 mg
amoksisilin (yedi gün boyunca
her altı saatte bir ) alması tavsiye edilmiştir. Daha sonra hastaya implant destekli protez dişin
48 saat boyunca yerinde bırakılacağı bilgisi verilmiştir. İki gün
sonra takip amaçlı görülen hastanın iyileşme sürecinin normal
olduğu gözlenmiştir. Yerleştirmeden 10 hafta sonra siyah iş-
24. ayda yapılmıştır ve implantların hepsi sağlıklı yumuşak doku ve stabil bir kemik seviyesini
korumaktadır.
Editoryal not: Referansların tam
listesi yayıncıdan edinilebilir.
Klinik Anlamı
Hastalardan gelen immediyat
implant yerleştirme ve yükleme
talebinin artması ile yüksek derecede birincil bir stabilite sağlayan konik implantların kullanımı, sağlam (bar) bir eklenti kullanmak zorunda kalmadan, hızlı
ekonomik ve öngörülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı
olabilmektedir. DT
İletişim
Dr. Suheil M. Boutros
Grand Blanc Periodontoloji
Uzmanı
8185 Holly Road, Suite 19
Grand Blanc, MI 48439,ABD
[email protected]
DENTAL TRIBUNE
10 Olgu Sunumu
Türkiye Baskısı
Resim 1. Orta derecede kemik rezorpsiyonunun olduğu implant
yerleştirilmesi esnasındaki mandibula.
Resim 2. Preoperatif panoramik radyografi.
Resim 3. İmplant yerleştirilmesi esnasındaki kılavuz pimleri.
Resim 4. Yerleştirmedeki 4 adet konik implant.
Resim 5. Flep, 4-0 vikril dikiş kullanılarak konumlandırıcıların
etrafına dikilmiştir.
Resim 6. İmplant yerleştirmenin hemen sonrasındaki
panoramik film.
Resim 7. İşlem halkalarının oklüzal
görünümü.
Resim 8. İşlem halkaları doğrudan ağız içinde
toplanmıştır.
Resim 9. İmplant yerleştirmeden 2 hafta sonra
konumlandırıcıların oklüzal görünümü.
Resim 10. İmplant yerleştirmeden 2 hafta sonra konumlandırıcıların bukkal görünümü.
Resim 11. İşlem halkaları yerleştirmeden 10
hafta sonra çıkarılmıştır.
Resim 12.Nihai halkalar olarak mavi retansiyon halkaları yerleştirilmiştir.
Resim 13. Yerleştirmeden10 hafta sonra yerine
yerleştirilmiş protezlerin oklüzal görünümü.
Resim 14. Yerine yerleştirilmiş protez dişlerin
bukkal görünümü.
Resim 15. Yerleştirmeden 6 ay sonra konumlandırıcıların oklüzal görünümü.
Resim 16. Konumlandırıcıların yerleştirmeden 6 ay sonraki
bukkal görünümü.
Resim 17. Konumlandırıcıların yerleştirmeden 6 ay sonra 30
N’ye torkla yeniden sıkılması.
Resim 18. Konumlandırıcıların yerleştirmeden 6 ay sonra 30
N’ye torkla yeniden sıkılması.
Resim 19. Konumlandırıcıların yerleştirmeden 6 ay sonra 30
N’ye torkla yeniden sıkılması.
Resim 20. Konumlandırıcıların yerleştirmeden 6 ay sonra 30
N’ye torkla yeniden sıkılması.
DENTAL TRIBUNE
Olgu Sunumu
Türkiye Baskısı
9
Dişsiz Mandibulaya Fonksiyonel
İmmediyat Yükleme
Konik İmplantlar & Tam Protezler
Dr. Suheil M. Boutros, ABD
Giriş
Dişsiz bir mandibulaya sahip
olan hastalar normalde tekstüre
edilmiş bir diyeti tüketemeyebilirler; çünkü hastalarda alveolar
kemik yüksekliği kaybı devam
ederken, perioral kas sisteminin
proteze uyguladığı yerinden oynatma basıncı tutma basıncından çok daha büyüktür. Bu da
ağrı hissine, yaralara ve zihinsel
sinir travmasına neden olabilmektedir. Endosseöz implantların anterior mandibula içine yerleştirilmesi yeniden yapılanma
için mükemmel bir tedavidir.
Bu, dişsiz hastaların sağlık ve
özgüvenlerine tekrar kavuşmasına ve normal tekstüre edilmiş
besin alımına başlamalarına yardımcı olmaktadır.1-3
Konumlandırıcı destekli
protez diş detaylı olarak hazırlanmış bir tedavi yöntemidir.
Geleneksel tedavi yöntemi, implantların iki aşamalı submerje
bir yaklaşımla yerleştirilmesidir.
İmplantlar üç ay boyunca osseointegrasyona bırakıldıktan sonra, implantlar açılmış ve protez
dişleri desteklemesi için konumlandırıcılar yapıştırılmıştır.
Mandibula ve maksillada immediyat fonksiyonel yükleme
kavramı yazılı olarak desteklenmiştir: İmplantlar yerleştirildikten sonra osseointegrasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek
mikro hareketleri önlemek için
katı bir şekilde hemen bağlanmıştır.4-8
Literatürde, mandibular
protez dişlerin desteklenmesi
için yapılan implantların tek tek
immediyat fonksiyonel yüklemesi ile ilgili çok az sayıda raporda
yüksek başarısızlık oranına rastlanmaktadır. 9 Bu olgu sunumu,
Özet
Bu olgu sunumunun amacı konumlandırıcı ek-destekli protez
dişlerin desteklenmesi amacıyla
unsplinte implantların mandibulaya fonksiyonel immediyat
yüklemesini göstermektedir.
Hasta, dört adet konik formlu
implantın anterior mandibulaya
yerleştirilmesi ile tedavi edilmiştir. İmplantlar çıkarılabilir
protez bir dişi desteklemesi için
unsplinte konumlandırıcılar
kullanılarak ayrı ayrı immediyat
olarak yüklenmiştir. Hasta 24 ay
boyunca izlenmiştir. Şu ana kadar implantlardan hiçbirinde osseointegrasyon kaybı olmamıştır. Radyografi kemik seviyeleri
stabil kalmıştır. Hasta tek tek
tüm implantların çevresindeki
sağlıklı yumuşak dokuyu koruyabilmiş ve protez dişlerinin rahat ve işlevinin iyi olduğunu belirtmiştir. Bu ön raporda, çıkarılabilir konumlandırıcı bir protez
dişi muhafaza etmek amacıyla
unsplinte implantların ayrı ayrı
işlevsel olarak immediyat yüklemesi yapıldığında osseointegrasyonun korunduğunu gösteren bir olgu sunulmaktadır.
konik formlu implantların mandibulada immediyat yükleme ve
konumlandırıcı destekli mandibular protez diş yoluyla dört ayrı
implantı desteklemek için kullanımını göstermektedir.
DT Sayfa 10
DENTAL TRIBUNE
8 Röportaj
Türkiye Baskısı
Ivoclar Vivadent, Tam Seramikler
Konusunda Geleceğe Hazırlanıyor
Şirketin Liechtenstein'da bulunan merkezi, kısa bir süre önce Dental Tribune International
tarafından ziyaret edildi.
DTI
Rätikon Dağları’nın görkemli
tepeleri ve Appenzell Alpleri ile
çevrilmiş olan bölgede birçok
endüstriyel hidrolik karıştırıcı
sürekli olarak iş başındadır. Arada bir, bir işçi tarafından içi yeni
bir bileşik haline getirilen ve
Ivoclar Vivadent IPS e.max blokları için baz oluşturan hammadde ile doldurulmuş yeni variller
getirilmektedir.
İlk kez yedi yıl önce dental
pazara sürülen ve oyunun kurallarını değiştiren dental restoratif
sistem, Ivoclar Vivadent’i küçük
Avrupa Lihtenştayn prensliğinden çıkarıp uluslararası çapta
beğenilen bir tam seramik estetik dental restorasyon materyalleri tedarikçisi yapmıştır. Aynı
zamanda, bazı endüstri kaynaklarına göre alanında yeni altın
standart olarak belirlenmiştir.
Lityum disilikat cam-seramik, zirkonyum oksit malzemeler, pres ve CAD / CAM teknikleri için olan seramik kaplamaları
da kapsayan etkileyici bir klinik
geçmişe sahiptir. Şirkete, Amerikan Estetik Diş Hekimliği Akademisi’nin ABD Seattle'da Haziran ayındaki yıllık toplantısında
Kozmetik Diş Hekimliğinde Üstün Yenilik için verilen Mükemmellik Ödülü dâhil olmak üzere
çok sayıda ödül kazandırmıştır.
Bileşimi son derece iyi saklanmış olan bu materyaller, geçtiğimiz yıl elde edilen iki haneli
büyüme oranı ile şirketin ekonomik başarısının da en önemli pilotlarından biri haline gelmiştir.
Ivoclar Vivadent, geçtiğimiz yıl
Almanya'da ilk kez bütünüyle
sistem ve diş hekiminin günlük
uygulamada elde edebileceği tedavi sonuçları üzerine odaklanmış uluslararası bir uzman sempozyumu düzenlemiştir. Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Josef
Richter’e göre sistem, hala
önemli miktarda potansiyele sahiptir.
Kısa süre önce Dental Tribune’e konuşan Josef Richter, "Sadece tek diş restorasyonları için
değil, üç-üniteli köprü gibi çok
daha kompleks endikasyonlar
için de oldukça estetik ve kalıcı
bir çözüm sağladığından, IPS
e.max ile sabit protezler alanında bir devrim yaptığımızı söylemek doğru olacaktır" dedi.
Richter; örnek ürünlerinin
piyasada yüksek kabul görmesine ek olarak, şirketlerinin geçen
yıl, çıkarılabilir protez ve dolgu
malzemeleri dahil olmak üzere,
tüm portföyü ile piyasa ortalamasının üzerinde bir performans gösterdiğini söyledi. Güney Avrupa gibi ekonomik krizden etkilenen bölgelerde şirketin çalışmasını zorlaştıran olumsuz koşullara rağmen, klinik
ekipman ve Multilink Automix
ve Variolink II gibi lökünleme si-
Josef Richter (sol) ve Christian Brutzer, Dental Tribune International’a konuşurken.
(DTI / Fotoğraflar Annemarie Fischer, Almanya)
manlarının satışında yüzde
10’un üzerinde artış olduğunu
belirtti.
Richter, "Ofislerimizin çoğundan gelen pazar raporları, şu
anda potansiyel olarak olması
gerekenden daha az sayıda hastanın diş hekimi ziyareti yaptığı-
rin Ivoclar Vivadent'in kapsamlı
ürün sunumu aracılığı ile kendi
yollarına daha kolay gitmelerini
sağlamak amacıyla tüm portföy,
doğrudan restoratifler ve sabit
ve hareketli protezler olarak üç
ana kategoride yeniden tasarlanmıştır.
bina için 16 milyon Euro harcandığını da bildirdi. Ayrıca, Ivoclar
Vivadent’in Bluephase polimerizasyon ışığı gibi dental ekipmanlarının üretildiği Avusturya, Bürs
yakınlarında bulunan ve ABD,
Buffalo yakınlarındaki Amherst’te bulunan üretim tesisleri
“Piyasada başka hiçbir şirket, eğitime bu
kadar çok yatırım yapmamaktadır”
nı göstermektedir ki bu da bir
endişe konusudur. Sonuç olarak,
2013’ün endüstrisi için zor bir ticari yıl olmasını bekliyoruz. Ancak piyasanın hafif ya da hiç büyümemesi durumunda da genişleme hala mümkündür" diye öngörüde bulunarak “Esas işimiz
ve yenilikler tarafından yönlendirilen hedefimiz, önümüzdeki
yıl piyasa ortalamasına göre daha yüksek gelir etmek" dedi
Son gelişmeler arasında,
Ivoclar Vivadent'in bu yıl piyasaya sürdüğü, nano-hibrit kompozit ürün sınıfında yaptıkları bir
başka gelişme olan Tetric EvoCeram Toplu Dolgu (Bulk Fill)
bulunuyor. Şirket, güçlü bir başlatıcısı olan bu ürünün, bulk-fill
tekniği ile ulaşılması zor arka
bölgelerdeki diş restorasyonlarında kullanılması için tasarlandığını söylüyor. Ayrıca, freze ve
teleskopik kuron tekniği için örneğin, kolay eriyen özel seramik
kaplamaya uygun üstün, yüksek
genleşmeli çok amaçlı döküm
BioUniversal KFG piyasaya sürüldü. IPS e.max CAD ürün yelpazesi genişletildi ve şimdi hafif
kaplamalardan hibrid dayanaklar ve üç veya daha fazla üniteli
köprülere mümkün olan tüm endikasyonları kapsıyor. Müşterile-
Yakın zamanda, büyük bir
altyapı yatırımını gerçekleştiren
şirket, depolama kapasitesini artırmak ve en son gelişmelerin
klinik koşullarda düzenli olarak
test edildiği yüksek kalitede dental tesisleri bünyesine almak
amacıyla Lihtenştayn’da bulunan merkezi genişleten yeni bir
de genişletildi. Diğer ülkeler
arasında Rusya ve Ukrayna'da
yeni satış ofisleri ve bağlı ortaklıklar planlanmaktadır. Bu adım,
şirketin 120 ülkede zaten büyük
olan erişimini genişletecektir.
Asya Pasifik Küresel Bölge
Başkanı Christian Brutzer ise,
Richter, şirketinin 2013 yılında büyüyebileceğinden emin.
"Birkaç yıl önce, özellikle gelişmekte olan piyasaların hedeflenmesine karar verilmiştir. Bu,
şimdi bizim Avrupa ve Kuzey
Amerika gibi yerleşik piyasalardaki orta ölçekli büyüme oranını
telafi etmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, Hindistan'da,
2009 yılında sadece 10 kişi olan
çalışan sayısı bugün 80’i aşmıştır" diye konuştu.
Brutzer’e göre, artan yerel
varlığa yapılan vurgu, bu bölgelerin çoğunda sadece büyümeyi
kolaylaştırmamış; şirketin orada
algılanma biçimini de büyük ölçüde değiştirmiştir. Kendi standartlarına göre eğitim, uzun vadeli kalkınma için önemli bir
faktör olarak kabul edilmektedir,
mevcut ve gelecekteki müşterilerine dersler ve uygulama kursları yoluyla eğitim sunmak amacıyla tasarlanmış Uluslararası
Dental Eğitim Merkezleri’nin kurulması yoluyla bu kavram müşteri ilişkilerine yerleşmiştir. Şu
anda şirket eğitim laboratuvarları, dünyanın her yerinden gelen
diş hekimleri ve teknisyenler tarafından neredeyse günün her
saati işgal edilmiş olan en büyüğü Schaan’da olmak üzere dünya
çapında bu merkezlerden 25 tanesine sahiptir.
Richter, “Bağlı ortaklıklarımız veya satış ofislerimizin hepsi
şu anda bir çeşit eğitim sağlamaktadır. Piyasada başka hiçbir
şirket eğitime bu kadar çok yatırım yapmamaktadır” ifadesini
kullanarak “Piyasada var olan
çözüm yollarındaki artış birçok
müşteri arasında kendileri için
neyin doğru olduğu konusunda
kafa karışıklığına yol açtı. Bu nedenle, müşterilerimizin bizden
ürün satın almalarının temel
avantajlarını anlamalarını istiyoruz. Bu bağlamda, onlara güven
ve gönül rahatlığı sağlamak için
bir fırsat görmekteyiz” dedi. DT
DENTAL TRIBUNE
DT Sayfa 6
ha cana yakın olması gerekliliğini doğuruyor.
2026’ya kadar sıfır çürüğü hedefliyorsunuz. Dünya genelinde şu zamana kadar hedefinizin ne kadarını başarabildiniz?
Hedeflenen ilk süre 2015 yılı
olduğundan henüz bunu ölçebileceğimiz bir noktada değiliz;
ancak temsilciliklerimizin birçoğunun kaydettiği ilerleme bize
cesaret veriyor. Bütün bunlar
göz önünde bulundurulduğunda,
2015 hedefine ulaşılacağı konusundaki güvenimiz tam.
Vestiyer Yayın Grubu aracılığı
ile Türkiye’deki diş hekimlerine hangi önerilerde bulunmak
istersiniz?
Türkiye'deki tüm diş hekimlerine söylemek istediğim, çürüklerin önlenmesi konusunda
bir fark yaratmak için bu küresel
aileye katılma fırsatına sahip olduklarıdır. Beni yüreklendiren;
artık Türkiye’nin sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ağız
sağlığınının iyileşmesine katkıda
Çocuklar diş hekimlerine korku ile gidiyorlar. Bu, aileden
de kaynaklanabiliyor. Sayın
Pitts, bu dentofobi hakkında
diş hekimlerine önerilerinizi
öğrenebilir miyiz?
Bu çok ilginç bir soru. Diş
hekimlerinin diş dolgusu, çekimi ve kontrollerini yapmasıyla
ilgili oluşan geleneksel görüş,
çocukların korktuğu diş hekimi
kavramının oluşmasına yol açıyor. Modern diş hekimliğinde
gördüğümüz ise diş hekimine
gelen çocukların, koruyucu hekimliğe dahil olmaları ve agresif
tedaviler yerine diş çürüğünü
önleme ile ilgili mesajlar almalarıdır. Böylece çocuklar kendilerini çok daha güvende hissederek diş hekimi korkusunu yeniyorlar. Bu anlayış, artık diş hekimi ve çalışanlarının, çok iyi
eğitimli ve çocuğa karşı çok da-
Asistanlar
Temel
Eğitimde Bir
Aradaydı
Diş hekimliği pratiğinin vazgeçilmez ögelerden yardımcı
personeller için VESTA eğitim seminerleri düzenlemeye devam
ediyor. Asistanlara daha iyi donanım, daha fazla bilimsel bilgi ve
uygulama becerisi kazandırmayı
amaçlayan VESTA, 5-6 Ekim’de
yeni bir eğitim daha gerçekleştirdi. Dt. Mustafa Bekerecioğlu tarafından verilen ‘Yardımcı Personel Temel Eğitim’i İstanbul Bakırköy’de organize edildi. Diş hekimi asistanlarının günlük uygulamalarında en çok kullandıkları
unsurların ele alındığı seminerde 14 konu başlığı gündemdeydi.
Diş anatomisinden kullanılan
terimlere, hasta kayıtlarından
alet, cihaz ve sarf malzemelerine; anestezi ve ilk yardımdan ofis
yönetimine çeşitli konuların yer
aldığı seminerde yardımcı personeller, bu eğitim sayesinde mesleki bilgilerine yenilerini ekleme
ve farklı bakış açıları kazanma
şansı yakalamış oldu.
Asistanlar, ayrıca, Dt. Bekerecioğlu’nun uygulamalı olarak anlattığı hekim-asistan senkronize
çalışmasına katıldı. İki tam günlük seminerin ardından personellere sertifikaları dağıtıldı. DT
Röportaj
Türkiye Baskısı
bulunabilecek bir ağa sahip olmasıdır. Elimizdeki her veri, bize bu iyileştirmenin son derece
gerekli olduğunu gösteriyor. İyileştirmeye katkılarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz...
Toplum ağız-diş sağlığı konusunda fakültelerde araştırmalar
yapılıyor. Ayrıca kliniklerde çocuklara fluorür gibi koruyucu
uygulamalar yapılıyor. İstatistikleri gün ışığına çıkarmak ve
çürüğün önüne geçmek için
bunlar yeterli mi, yeni konseptlerle de karşılaşabilir miyiz?
Diş çürüğü, kompleks bir
hastalıktır ve önlemede etkin
yöntemler, florür gibi kanıtlanmış teknolojilerin farklı formlarda kullanımını içermektedir.
Ancak bu; aynı zamanda beslenme, diyetin değiştirilmesi ve
ağız hijyeni ile de ilgilidir. Çürükten korunma; diyet, etkili koruyucu ürinlerinin kullanımı ve
hayat tarzını içeren bir kombinasyondur.
Sayın Pitts, son olarak neler
söylemek istersiniz?
Diş çürüğü ve kavite arasın-
7
daki fark genellikle halk, bazen
de diş hekimleri tarafından bile
çok iyi anlaşılamamaktadır. Çürüğün oluşma süreci; başlangıç
aşamasından, orta derece ve ileri dereceye kadar hastalığın tüm
aşamalarını içermekte ve bu süreç fiziksel olarak kavitenin
oluşmasından önce başlamaktadır. İnsanların hastalığı erken
bir aşamada fark etmelerinin
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erken evrede süreci yakalama, durdurma ve geri döndürme şansını kullanmak diş çürüğü oluşumunu önleyecektir. DT
DENTAL TRIBUNE
6 Röportaj
Türkiye Baskısı
Prof. Dr. Nigel Pitts: “2026’dan Sonra Çürüksüz Bir Dünya”
Dental Tribune Türkiye
Sesil Kocar
Koruyucu ve önleyici diş hekimliğini küresel bir organizasyon olarak geliştirmeyi hedefleyen Diş Çürüğüne Karşı Güç Birliği’nin (Alliance for a Cavity Free Future-ACFF) Eş Başkanı Prof.
Dr. Nigel Pitts ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Prof.Dr. Pitts, “Amacımız, 2026’dan sonra doğan hiç-
bir çocuğun yaşamı boyunca diş
çürüğüyle karşılaşmayacağı bir
dünya yaratmak” diyor.
Sayın Prof. Dr. Nigel Pitts, sizi
tanıyabilir miyiz?
Diş hekimliği lisansımı İngiltere'de tamamlayarak İngiltere,
Hong Kong ve İskoçya'da çalıştıktan kısa bir süre sonra Londra'ya geri döndüm. Uzmanlık
alanım Karioloji ve Teşhis konu-
larında üniversitelerde, restoratif diş hekimliğinde, önleyici ve
halk sağlığı diş hekimliklerinde
çeşitli görevlerde bulundum.
Çürüksüz bir geleceği amaçlayan Birliğin kuruluşu ve şu anki durumunu anlatır mısınız?
Diş Çürüğüne Karşı Güç Birliği/Alliance for a Cavity Free
Future (ACFF), 2010 yılında, çürük önleme hakkında bilgi sahi-
bi; ancak henüz amacına ulaşamamış dünya çapında bir grup
uzman tarafından kuruldu. Bu
önlenebilir hastalık, şimdiye dek
sistematik ve etkili olarak ele
alınmamıştı. Bu sebeple, normalde bir araya gelmeyecek
gruplardan bir birlik oluşturarak, bilgileri konsolide edip bir
fark yaratıp yaratamayacağımızı
görmek istedik.
ACFF olarak Türkiye’de yeni
bir oluşuma imza attınız. Bu
protokolle Türkiye’de yaşayanların ağız sağlıklarını nereden
nereye taşımayı hedefliyorsunuz?
Diş Çürüğüne Karşı Güç Birliği, küresel bir organizasyon
olarak kuruldu; ancak en başından beri etkili olabilmemiz için
yerel olarak uygulanan küresel
bir planımızın olması gerektiğini
biliyorduk. Bu nedenle Birlik,
birçok ülkede bir dizi temsilcilik
oluşumuna gitti. Latin Amerika
ile başlayan oluşum, daha sonra
Çin’e kadar uzandı. Birliğin geçen ay Avrupa'da faaliyetlerine
başladığını ve bir temsilciliğin
de 26 Ağustos 2013 tarihinde
Türkiye'de açıldığını söylemekten memnuniyet duyuyorum.
Türkiye temsilciliğinin amaç ve
hedefleri, küresel Birliğinkilerle
uyum içerisinde. Çürüklerin ciddiye alınması çerçevesinde; diş
hekimliği derneklerinin ve dental eğitimin, bir süreklilik olarak
bulgulardan ve yeni çürük teşhiş, önleme yöntemlerinden haberdar olmalarını sağlamanın
yanı sıra, yerel temsilciliklerin
etkili çürük önleme ve yönetimi
için yerinde bir plan oluşturmaları için çalışıyoruz. Amacımız,
2026’dan sonra doğan hiçbir çocuğun yaşamı boyunca diş çürüğüyle karşılaşmayacağı bir dünya yaratmak.
Birlik kaç ülkede faaliyet gösteriyor?
Şu anda dünya genelindeki
çabamız, sınırları kaldırmak.
Bunun için herkesin var olan bilgiye ulaşılabileceği internet sitelerimiz mevcut. Latin Amerika'daki dört temsilciliğimize üç
adet daha eklendi ve toplamda
yedi temsilciliğe ulaştık. Fakat
hedefimiz her yıl temsilciliklerimizin sayısını artırmak.
Dünyada şu an koruyucu diş
hekimliği ne durumda? Gerçekten iyi işleyebiliyor mu? Diş hekimlerine önerileriniz nelerdir?
Birçok araştırma bulgusu, diş
çürüklerinin önlenebileceğini ve
bu yaklaşımın işe yaradığını gösteriyor. Ne yazık ki birçok ülkede
koruyucu tedaviler yeterli sıklıkta
ve sistematik olarak uygulanmıyor. Bu nedenle ACFF’nin amacı,
fikir birliğine varılmış bu olguları
uygulamaya koymak ve politika
haline getirmektir. Birliğin Türkiye temsilciliğine restoratif diş
hekimliği, çocuk diş hekimliği,
halk sağlığı ve TDB’nin verdiği
güçlü destek beni çok mutlu etti.
Bu çerçevede Türkiye'de bir fark
yaratılması ve hastalıkların kontrol altına alınması olasılığının
çok yüksek olduğuna inanıyorum.
DT Sayfa 7
DENTAL TRIBUNE
Röportaj
Türkiye Baskısı
Sloganımız: JDEvolution İleriye Yeni Bir Adımdır!
Uluslararası piyasalarda yenilikleri ve teknolojileri izleyerek Türkiye’deki diş hekimlerine
ve teknisyenlerine kaliteli ürünler sunduklarını dile getiren
Onur Diş Deposu’nun implant
birimi sorumlusu Nuh Özdemir,
“Firma olarak müşterilerimizin
isteklerini ve seçimlerini ön
planda tutarak dürüst, güvenilir
ve yenilikçi bir yaklaşımla hizmet vermekteyiz” diyor.
Nuh Bey, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Hollanda doğumluyum, 32
yaşındayım. Yaklaşık iki senedir
Türkiye’de yaşıyorum ve Onur
Diş Deposu’nda implant biriminin sorumlusuyum.
Onur Diş Deposu’nun kuruluş
ve günümüze geliş sürecini sizden dinleyebilir miyiz?
Onur Diş Deposu, 1998 yılında kurulmuştur. Sektörün önde
gelen şirketlerinden biri olarak
ürün tercihlerinde kalite, dayanıklılık ve maliyet faktörünü ön
planda tutarak ürünlerini diş hekimlerine, hastanelere ve polikliniklere sunmaktadır. Firma olarak müşterilerimizin isteklerini
ve seçimlerini ön planda tutarak
dürüst, güvenilir ve yenilikçi bir
yaklaşımla hizmet vermekteyiz.
Sektöre sunduğunuz ürün
portföyünüzden ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Onur Diş Deposu olarak diş
hekimlerine diş üniti, panoramik, lazer, otoklav, klinik cihazlar, implant, sarf malzeme ve
bunun gibi birçok ürün sunuyoruz. Bizim distribütörü olduğumuz JDentalCare implant firmasından bahsedecek olursak;
JDentalCare bir İtalyan firması.
Kullanım kolaylığı ile öncü teknolojiyi birleştiren implant sistemi geliştiriyor. JDEvolution diye
adlandırılan implant sistemi basit, verimli ve gelişmiş bir sistemdir. Basit uygulama, ikili konik sistem ile internal-heksagon
bağlantı, farklı çaplar için tek bir
protetik bağlantı ve geniş üst yapı seçenekleri ile hekimlerimize
büyük kolaylık sağlıyor. “JDEvolution ileriye yeni bir adımdır!”
diyerek implant sektöründeki
yerimize güveniyoruz.
Ülkemizde implant sektörünün
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de implant çok hızlı
büyüyor ve çok sayıda implant
firması var. Geçen yıl Türkiye’ye
resmi olarak 350 bin implant ithal edildiğini ve 50 bin implantın
yerel firmalar tarafından üretildiğini biliyoruz. Türkiye’de implant sektörünün gelecekte daha
da büyüceğini ve daha iyi bir yer
alacağını tahmin ediyorum.
Peki, Onur Diş Deposu şu an
sektörde hangi konumda?
Birçok dünya markasının distribütörlüğünü yapan Onur Diş
Deposu, bugün farklı illerdeki
bayileri sayesinde Türkiye’nin
her bölgesinde ürünlerinin dağılımını gerçekleştiriyor. Türkiye
ve uluslararası piyasada en yeni
teknolojiyi takip ederek Onur
Diş Deposu müşterilerine en iyi
şekilde hizmet veriyoruz.
Düzenlediğiniz ve katıldığınız
organizasyonlar nelerdir?
Türkiye’de ve yurt dışında
organize ettiğimiz eğitimlerimiz
var. Farklı konu başlıkları altında lazer ve implant ile ilgili seminerler, eğitimler ve kurslar
düzenliyoruz. Türkiye’de ve yurt
dışındaki toplantıları takip ediyoruz. Türkiye’deki diş hekimliği sektöründeki fuarlara katılıyoruz ve uluslararası fuarları ziya-
ret etmeye özen gösteriyoruz.
Geleceğe yönelik hedef ve projelerinizi anlatır mısınız?
Kısa vadedeki planımız JDEvolution implantımızla Türkiye’deki implantolojinin gelişimine katkıda bulunmak. Uzun vadede ise implant sektöründe kalıcı olmak, müşterilerimizin taleplerini karşılamak ve en iyi şekilde hizmet vermek. DT
5
DENTAL TRIBUNE
4 Haber & Röportaj
Türkiye Baskısı
UDD Dinamizmini Koruyor
Beşinci İstanbul Buluşması’nı
beş uzman isimle gerçekleştiren
Uluslararası Diş Hekimleri Derneği, 29 Eylül’de diş hekimlerini
İstanbul’da bir araya getirdi.
“İmplantoloji Üzerine Her Şey”in
konuşulduğu toplantıya 210 hekim katıldı. 5. İstanbul Buluşma-
sı’nda implantoloji ile ilgili beş
farklı konu konuşuldu: Sinüs liftingde güncel yaklaşımlar, implantüstü protezlerde planlama,
otojen greftleme, atrofik çenelerde rekonstrüksiyon, ön bölge
implantlarda yumuşak ve sert
doku augmentasyonu.
Eğitimin sonunda ise katılımcılar ‘5 uzmana 5 soru’ panelinde bilgilerini pekiştirdi. Vestiyer Yayın Grubu olarak toplantı
sonunda röportaj yapma imkanı
bulduğumuz Dernek Başkanı Dr.
Özkan Bayar’a seminer değerlendirmesini, UDD’nin diş hekimliği alanındaki hedeflerini ve
faaliyetlerini sorduk.
Sayın Dr. Özkan Bayar, sizi tanıyabilir miyiz?
1968 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdum. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesi’ni bitirdim. Halen serbest diş
hekimi hizmet vermekteyim.
Uluslararası Dişhekimliği Derneği’nin amaçlarını ve kuruluş
aşaması anlatır mısınız?
UDD 22 Kasım 2012’de İstanbul’da kuruldu. 7 yıldır Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği
bünyesinde Diş Hekimleri Komitesi olarak faaliyetlerini sürdüren 110 diş hekimi ayrı bir dernek çatısı altında buluştu. Yaptıkları sosyal projeler, akademik
faaliyetler, mesleki kurs ve eğitimler, insani yardımları daha
koordineli ve profesyonel olarak
sürdürmeyi amaçlayan hekimlerimizle Diş Hekimliği Günü’nde
kuruluşumuzu ilan ettik.
Diş hekimi adaylarına da çeşitli yollarla destek oluyorsunuz.
Öğrencilik hayatından meslekte en ileri safhaya kadar her
yaş grubundan üyemiz ve gönüllümüz var. Açıkça söylemek gerekirse akademik kadromuz ve
500’e yakın genç hekimden oluşan gönüllülerimiz ile dinamik
ve heyecanlı bir yapımız var.
UddStyle futbol turnuvaları,
dalış programları, ‘extreme’
sporlar, rafting, fotoğrafçılık,
müzik ve sanat faaliyetleriyle
dolu dolu bir öğrencilik ve meslek harici sosyallik kazandırıyor.
Her fakülteden gelen yazılar
ve haberler yayın komisyonu tarafından değerlendiriliyor ve fakültelere dağıtılıyor. UDD DENTİST ise üç ayda bir 10 bin meslektaşımıza ücretsiz ulaşıyor.
Birçok faaliyet gerçekleştirdiniz ve devam ediyorsunuz. Kulüpleriniz, eğitimleriniz, etkinlikleriniz oluyor. Bu dönem
için planladığınız faaliyetlerinizden söz eder misiniz?
İleri cerrahi sempozyumlarından öğrenci seminerlerine,
uygulamalı kurslardan bilimsel
yayınlara, yetimhane projelerinden uluslararası yardım faaliyetlerine, sınavlara hazırlık programlarına, öğrencilerin burs temininden barınma ihtiyaçlarına,
pikniklerden fuar ve gezilere kadar yüzlerce faaliyeti birkaç yıla
sığdırdığımız birlikteliğimizi daha özel bir yapı içinde artırarak
devam ettiriyoruz.
Dernek çalışmalarımızı; en
güzel şekilde hekimlerimize
sunduğumuz kütüphaneleri, restaurant ve kantini, seminer salonları, klinik ve uygulamalı eğitim salonları, spor salonu, moral
odaları, bilgisayar ve internet
imkânları ile yedi katlı bir merkezde değerli hekimlerimiz ve
hekim adaylarımıza faydalı olma
çabasındayız.
İstanbul’da 2011 yılından beri ilköğretim okullarında uyguladığımız ve 57 bin öğrenciye ulaştığımız flourjel uygulamasını daha yaygın bir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
UDD; meslektaşlarım için,
mesleğimiz için kendilerini asla
yalnız hissetmeyecekleri sımsıcak bir yuva, bir dost meclisi olarak diş hekimlerini bekliyor. DT
DENTAL TRIBUNE
Haber & Yorum
Türkiye Baskısı
WIS İmplant’tan İstanbul’da İki Kurs
Türkiye’de WIS İmplant sistemlerinin distribütörlüğünü yapan İnci Dental, 14-15 Eylül’de
Temel Oral İmplantoloji ve İmplantüstü Protez kursları düzenledi. Prof. Dr. Cüneyt Karabuda tarafından verilen kurs İstanbul’da
yapıldı.
Temel Oral İmplantoloji kursunun ilk günkü konu başlıkları
arasından teşhis-tedavi planlaması ile ilgili anatomi, tanı modelleri, radyografik değerlendirme, dental implantoloji ve 3 boyutlu planlama, cerrahi prensipler; anterior bölge tek diş implant uygulamaları cerrahi prensipler, estetik kavramlar, yükleme prensipleri ve protokolü, yumuşak doku işlemleri ele alındı.
İmmediat implant uygulamasına
dair ise cerrahi uygulama prensipleri ve hangi koşullarda immediat implant yüklemesi uygulanabilirliğine değinildi.
Ayrıca posterior maksillada
implant uygulamaları, açık ve
kapalı sinüs lifting uygulaması,
implantolojide ileri cerrahi uygulamaları, otojen kemik greft
uygulamaları, YKR teknikleri ve
uygulamaları ile cerrahi komplikasyonlar ve çözümleri hakkında sunumlara yer verildi. Modelde implant uygulaması ile başla-
Okul Projesi
İkinci Yılında
Geçen yıl TDB’nin başlattığı
Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi’nin (SGOP) ikinci yılına 2
Ekim’de Rize’nin Çamlıhemşin
ilçesi ve Eskişehir’de adım atıldı.
İlkokullarda yapılan sağlık eğitimleriyle öğrencilere ağız-diş
sağlığı-bakımı bilinci aşılanması
ve diş fırçalama alışkanlığının
%75’e çıkarılması hedefleniyor.
Eskişehir’de ikinci sınıf öğrencisi 229, Çamlıhemşin’de ise
bir ve ikinci sınıfta okuyan toplam 130 çocuğun muayeneleri ve
fluor uygulamaları yapıldı. Öğrencilere sağlık eğitimlerinin yanında eğitim materyalleri ve diş
fırçaları-diş macunları dağıtıldı.
Projenin il bazında tarihleri
şöyle: 9 Ekim Ankara, 23-24
Ekim Adana, 25 Ekim İskenderun, 6 Kasım Gaziantep, 13 Kasım Diyarbakır, 27 Kasım Konyaİskenderun, 4 Aralık AntalyaGaziantep, 11 Aralık TekirdağKonya, 18 Aralık-26 Şubat İstanbul, 19 Aralık Ankara, 25 Aralık
Hatay, 8 Ocak Eskişehir, 5 Mart
Diyarbakır, 12 Mart Tekirdağ.
29 ilköğretim okulundaki
projede Uluslararası Çürük Tespit ve Değerlendirme Sistemi
formu doldurularak yılda bir kez
ağız durumu tespiti yapılıyor. Veriler internete girilerek istatistikî
sonuçlar elde ediyor. 6228 öğrenciden yüksek risk grubuna
yılda 4 kez, düşük-orta gruba 2
kez fluor vernik uygulanıyor. DT
yan kursun ikinci günü canlı
cerrahi ile sürdürüldü. Konu
kapsamında ise tek diş eksikliği
ve tam dişsiz ağızda implant uygulaması ele alındı. Ardından
tartışma bölümüne geçilerek
üzerinde durulan konular ve sorularla kurs sona erdi.
İmplantüstü Protez kursunda
ise ilk gün oklüzyon ve artikülasyon, sınıflama, sabit ve hareketli protezler, kapalı ve açık ölçü teknikleri, prova, uygulama,
simantasyon, kontrol konuları
ele alındı. Kursun ikinci günü
üst yapıların hijyeni, komplikasyonları ve çözümleri; protetik
hataların değerlendirilmesi, protezlerin statiği, değişik implant
üstyapı tasarımları anlatıldı. Öğleden sonraki bölümde ise model üstünde açık ve kapalı ölçü
tekniği ile ölçü alınması ve implant analogları kullanılarak model elde edilmesi üzerine uygulama yapıldı. DT
3
DENTAL TRIBUNE
2 Haber & Yorum
ß DT Sayfa
ß DT Sayfa
1’den: İmplantolojide
Güncellikler İİFK’da
1’den: İnönü ‘Standart’larını
Yükseltiyor
“İstanbul İmplant Fuarı ve
Kongresi, 2 bin m 2 sergi alanı,
bir adet 800 kişilik kongre ve 3
adet 50 kişilik kurs alanı ile bu
sene 25–27 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bulunan CNR Fuar
Merkezi’nde açılacak. Kongre ve
kurslara katılacak ziyaretçilerden 1000 kişiye hediyelerimiz
olacak.”
DİŞSİAD’dan Ücretsiz Kitaplar
Serisi
İmplantolojiye yönelik düzenlenecek fuar ve kongre esnasında birçok ilkin de yaşanacağını vurgulayan Başkan Akyol,
“DİŞSİAD Yönetim Kurulu olarak
bu fuarla ilkini basıp dağıtacağımız, diş hekimlerimizin kütüphanesinde bulunduracağı ve her
an yararlanacağı bilimsel yayınlara başlıyoruz” dedi.
Kongre ‘İlk’lerle Dolu
Dernek Başkanı Yüksel Akyol, yayınlar vasıtasıyla amaçlarının tüm akademisyenlerin yayınlarını desteklemek ve bu yayınlara herkesin ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek,
“Bunlar gibi birçok ilklerin yaşanacağı İstanbul İmplant Fuar ve
Kongresi’ne, implant sektörünün
önde gelen tüm firmaları katılacak ve implanta dair ne varsa zi-
yaretçilerin bilgi ve dikkatine sunacaklardır” şeklinde konuştu.
Fuar ve Kongreye Tüm Sektör
Davetli
“Son yıllarda hem endüstrinin hem de diş hekiminin yoğunlaştığı ve hızla büyüyen implant sektörüne önemli katkılar
sağlamasını beklediğimiz fuara,
tüm ağız ve diş sağlığı sektörünü
burada bir defa daha sizin aracılığınızla davet ediyorum” diyen
Akyol, açıklamasını teşekkür
mesajları ile sonlandırdı:
“Bu organizasyonda emeği geçen DİŞSİAD Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma, fuar organizasyonunu yapan CNR Fuarcılık’a, kongre ve kurs organizasyonunu düzenleyen Vestiyer
Yayın Grubu’na; ayrıca ilkini
gerçekleştireceğimiz kongremize bilimsel açıdan destek veren
bütün akademisyenlerimize, tüm
katılımcı ve ziyaretçi hekimlerimize teşekkür ediyorum.” DT
Hizmet ve kalite standartlarını her geçen gün daha da artıran
İnönü Üniversitesi DHF, Tedavi
Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri
kapsamında TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından
15-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan TS EN ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Gözetim
Tetkiki’ne ek olarak TS EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkiklerini de başarıyla tamamlayarak ilgili belgeleri
almaya hak kazandı.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan TS EN
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme törenine üniversite
ve fakülte erkanı ile TSE Belgelendirme müdürleri ile akademik, idari personel ve öğrenciler
katıldı.
“Çalışmalarımızı Profesyonelleştirdik”
Konuşmasında dört buçuk yıl
önce referans merkezi olma ufkuyla yola çıktıklarını belirten
Fakülte Dekanı Prof. Serkan Polat, “Kurumsal değerlerimizin ilki olan kalitenin gereği olarak
geçen yıl TS EN ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını sağladık ve TSE tarafından
belgelendirildik. Bu yıl da gözetimin denetiminden başarı ile
geçtik.”
“İkinci kurumsal değerimiz
olan ‘İnsana ve Çevreye Saygı’nın gereklerini yerine getirmek için de büyük çaba harcadık. Daha bilimsel ve sistematik
olması gerektiğine inandığımız
için henüz yasal zorunluluk bile
değilken, iş sağlığı ve güvenliği
uzmanı ve çevre görevlimizden
aldığımız destekle çalışmalarımızı profesyonelleştirdik. Sonuç
olarak TS EN ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını da yerine getirerek, TSE tarafından belgelendirmeyi hak ettik.”
dedi.
“Takdir Edilmesi Gereken
Bir Başarı”
Böylesine kutsal bir kurumun uyguladığı sistemin dünyaca geçerli olan emsalleriyle kıyaslandığında farklılık ortaya
koyan belgelerle tescillenmesinin son derece önemli olduğunu
vurgulayan TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı Doğan
Yazar, bu başarının diğer kurum
ve kuruluşlara da örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Yazar, “Diş Hekimliği Fakültesi’nin aldığı belgeler ciddi anlam taşıyan belgelerdir. Kuruluşu çok yeni olan fakültemizin kısa sürede TS EN ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Gözetim
Tetkiki’ne ek olarak TS EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri’ni hak etmesi; ancak takdir
edilmesi gereken bir başarıdır.”
şeklinde konuştu.
DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition
Dental Tribune International
Dental Tribune Türkiye
Yayıncı: Torsten Oemus
Yayıncı: Vestiyer Yayın Grubu
Grup Editörü
Daniel Zimmermann
[email protected]
Tel.: +49-341/4 84 74-107
Klinik Editörü
Magda Wojtkiewicz
Online Editör
Yvonne Bachmann
Claudia Duschek
Baskı Editörleri
Sabrina Raaff
Hans Motschmann
Uluslararası Yayın Kurulu
Dr. Nasser Barghi, Ceramics, U.S.A.
Dr. Karl Behr, Endodontics, Germany
Dr. George Freedman, Esthetics, Canada
Dr. Howard Glazer, Cariology, U.S.A.
Prof. Dr. I. Krejci, Conservative Dentistry, Switzerland
Dr. Edward Lynch, Restorative, Ireland
Dr. Ziv Mazor, Implantology, Israel
Prof. Dr. Georg Meyer, Restorative, Germany
Prof. Dr. Rudolph Slavicek, Function, Austria
Dr. Marius Steigmann, Implantology, Germany
Cilt: 10 Sayı: 5 Genel Sayı: 59
Yayıncı, CEO
Torsten Oemus
Sahibi
Bülent Manav
Editör
Prof. Dr. Cem Şener
Finans Direktörü
Dan Wunderlich
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ateş Parlar
Prof. Dr. Ender Kazazoğlu
Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu
Doç. Dr. Enis Güray
Kurumsal Satış Müdürü
Derya Arslan
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Rahmi Çelikağ
Yazı İşleri
Sesil Kocar
Tercüme
Nilgün Kayhan
Abone Servisi
İlhan Köse, Ergül Kaya, Mehmet Özbilen,
Elif Taman Dilek
Dental Tribune Grafik
Hakan Zengin
Dağıtım
Mehmet Özbilen
Muhasebe
Karen Hamatschek
Anja Maywald
İdare Yeri
Meridyen Plaza, Çırpıcı Yolu No:1/523 34173
Merter / İstanbul / Türkiye
Telefon
+90 212 481 02 20
Üretim Müdürü
Gernot Meyer
Faks
+90 212 481 02 46
internet
www.vyg.com.tr / www.dentiss.com
e-posta
[email protected]
Basım Yeri
Elma Basım, İkitelli/İstanbul
Tel: 0212 697 30 30
İş Geliştirme Müdürü
Claudia Salwiczek
Medya Satış Müdürleri
Matthias Diessner
Melissa Brown
Peter Witteczek
Maria Kaiser
Weridiana Mageswki
Hélène Carpentier
Pazarlama & Satış Servisi
Esther Wodarski
Nicole Andra
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173
www.dental-tribune.com | [email protected]
Bölge Ofisleri
Asya Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177 | Fax +8523113 6199
The Americas
Tribune America, LLC
116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185
© 2013, Dental Tribune International GmbH • Bütün hakları saklıdır.
Dental Tribune klinik bilgileri ve yapımcıların haberlerini doğru olarak yayınlar, fakat
ürün talebinin geçerliliğinden ve dizgi hatalarından sorumlu değildir. Ayrıca, yayıncı
ürün isimlerinden, isteklerinden ya da reklamverenler tarafından verilen beyanlardan
sorumlu değildir. Yazarların görüşleri onlara aittir ve bunlar Dental Tribune International’ı yansıtmaz.
Dergi Adı Dental Tribune Türkiye, Yayın Türü Süreli - Yaygın, Basım Tarihi: 01.10.2013
Abone ücreti: 1 Yıllık (6 Sayı) 60,00 TL
Dental Tribune Türkiye, Dişhekimliği Dergisi abonelerine
ücretsiz olarak gönderilir.
Türkiye Baskısı
TSE’den Üç Belge Alan Fakülte Göz Kamaştırıyor
Elde ettikleri bu başarıdan
dolayı fakültenin çalışanlarına
teşekkür ederek konuşmasına
başlayan İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik,
“Öğrencileri henüz beşinci sınıfa
gelen Diş Hekimliği Fakültemizi,
ülkemizdeki diğer diş hekimliği
fakülteleri ile kıyasladığımızda
TSE’den üç belgeyi alma başarısını göstermesi son derece
önemlidir. 2013 yılında TÜBİTAK’a sunduğu 6 projeden ikisini almış bir fakülte olarak göz
kamaştırmaktadır.”
“Bu ülkede güzel konuşan
çok insan vardır. Güzel konuşmak kolaydır. Fakat güzel konuşmanın paralelinde iş yapmak
esasen zordur. Dört buçuk yıl
içerisinde bu gelişmeleri kaydeden Diş Hekimliği Fakültemizin
her alanda Türkiye üniversitelerine de örnek olmasını diliyorum.” dedi.
Belge Takdimi Gurur Yaşattı
Yapılan konuşmalardan sonra
TSE Ürün Belgelendirme Merkez Başkanı Doğan Yazar tarafından İnönü Üniversitesi DHF
Dekanı Prof. Dr. Serkan Polat’a
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgeleri verildi. Rektör Prof. Dr.
Cemil Çelik ve Dekan Prof. Dr.
Serkan Polat ise TSE Ürün Belgelendirme Merkez Başkanı Doğan Yazar ile TSE Malatya Ürün
Belgelendirme Müdürü Eraslan
Yılmaz’a plaket verdi. DT
HPV Aşısı
Kanserden
Koruyor
Uluslararası bir araştırma
topluluğu, İnsan Papilloma Virüsü (HPV) tip 16 ve 18’e karşı servikal kanseri önlemek için bir aşı
buldu. Aşı, orofarinks ve bademcik kanserleri ile güçlü ilişkisi
olan oral HPV enfeksiyonlarını
%90’dan fazla oranda engelliyor.
Çalışmada, Kosta Rika’da
2004-2005 arasında HPV 16/18
aşıları yapılan 18-25 yaşlarındaki
7,466 sağlıklı kadın deneklerde
servikal kansere karşı aşının etkileri değerlendirildi.
Oral HPV enfeksiyonlarına
karşı aşının etkisinin değerlendirilmesi için araştırmacılar yakın
bir zamanda 5,840 katılımcıdan
oral örnekleri topladı ve aşının
yüzde 93 oranında bu enfeksiyonların yaygınlığının azaldığını
gözlemledi. Aşıdan dört yıl sonra
kontrol grubunda 15 enfeksiyon
mevcutken aşı grubunda sadece
bir HPV enfeksiyonu bulundu.
Araştırmacılara göre HPV’nin
oropharyngeal tümörlerle ilişki
oranı, özellikle gelişmiş ülkelerde, son 20 yılda artmış durumda.
Her yıl yaklaşık 85.000 yeni vaka
tespit ediliyor. Ancak, erkeklerin
etkilenmesi dört kat daha fazla.
WHO Uluslararası Kanser
Araştırma Ajansı Epidemiyoloji
Uzmanı Dr. Rolando Herrero,
eğer HPV aşısının koruma etkisi
erkeklerde de kanıtlanırsa, aşının -özellikle de erkeklerdeönemli bir halk sağlığı ölçüsü
olabileceğini söyledi. DT
DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition
İSTANBUL, EYLÜL-EKİM 2013
Kısa Kısa
Eğitim & Seminer
ISSN: 1304-6098
Yorum
CİLT: 10
Fiyatı: 10.00 TL
Röportaj
SAYI: 5
Ajanda
Lazer Eğitimi Uluslararası
Kimlik Kazandı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Aachen Dental Lazer
Enstitüsü, iş birliği halinde
sürdürdüğü diş hekimliğinde
lazer uygulama eğitim programlarını başarı ile devam ettiriyor.
Programa, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da
diş hekimleri büyük ilgi gösteriyor. Bugüne
kadar başta
Birleşik Arap
Emirlikleri ve
Katar olmak
üzere pek çok
Ortadoğu ülkesinden hekim,
lazer eğitimi
almak
için
Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne başvurdu.
Eğitim amacı ile İstanbul’a
gelen hekimler, verilen eğitimin kalitesi ve lazer uygulama
imkânlarından memnun bir
şekilde ayrılıyorlar.
Aralık ayında başlayacak
olan yeni dönem eğitimlerine
Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra
Romanya ve Azerbaycan’dan
hekimler de katılacak ve dental lazer uygulamaları konusunda geniş çaplı bilgiye sahip
olacak.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Aachen Üniversitesi Diş
Hekimliği Lazer Enstitüsü ile
iş birliği ortaklığını 2011 yılında imzalamıştı.
ÖSYM 2014 Sınav
Takvimini Açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); önümüzdeki yılın sınav takvimini açıkladı. Duyuruda, DUS ve STS
Diş Hekimliği sınavlarının tarihleri de ilan edildi. Sınavlar,
yılda iki defa olmak kaydıyla
ülke genelinde yapılıyor.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS),
İlkbahar Dönemi için 13 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yine
aynı gün, STS Diş Hekimliği
olarak adlandırılan Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı
Yükseköğretim
Diploma
Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı da yapılacak.
Adaylar, Sonbahar Dönemi
için bahsi geçen iki sınava
(DUS ve STS Diş Hekimliği) 14
Eylül’de ÖSYM Sınav Merkezleri’nde tabii tutulacak.
İmmediyat Yükleme
Diş Hekimi ve Botoks
2026’dan Sonra Sıfır Çürük
İÜ Kongreye Hazırlanıyor
Dişsiz bir mandibulaya sahip
olan hastalar normalde tekstüre
edilmiş bir diyeti tüketemeyebilirler; çünkü hastalarda alveolar
kemik yüksekliği kaybı devam
ederken, perioral kas sisteminin
proteze uyguladığı yerinden oynatma basıncı, tutma basıncından çok daha büyüktür.
Evet, şu anda, fokur fokur kaynayan bir kazanın kapağını açtığımın
ve sert rüzgarlar esen bir tartışmaya göbeğinden daldığımın farkındayım. Herkesin merak ettiği, kimi
tıp dallarının bazen içten içe endişelendiği bazen de açıkça telaffuz,
hatta taarruz ettiği bir konuda kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum.
Koruyucu ve önleyici diş hekimliğini küresel olarak geliştirmeyi
hedefleyen Diş Çürüğüne Karşı
Güç Birliği’nin (ACFF) Eş Başkanı Prof. Dr. Nigel Pitts, “Amacımız, 2026’dan sonra doğan hiçbir
çocuğun yaşamı boyunca diş çürüğüyle karşılaşmayacağı bir
dünya yaratmak” diyor.
Bu yıl 105. kuruluş yılını kutlayan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası
arenada düzenlediği kongre serisinin 6’ncısını gerçekleştirmeye
hazırlanıyor. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü’nde organize edilecek bilimsel kongre 21-23 Kasım
tarihleri arasında yapılacak.
Sayfa 9
Sayfa 12
Sayfa 6
Sayfa 16
İmplantolojide Güncellikler İİFK’da
DİŞSAD Başkanı Yüksel Akyol, 25 - 27 Ekim günleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde
ilki düzenlenecek İstanbul İmplant Fuarı ve Kongresi ile ilgili açıklamada bulundu.
Fuarda, gün geçtikçe ilerleme kaydeden implantoloji alanına dair güncellikler ele alınacak.
Dental Tribune Türkiye
Sesil Kocar
İstanbul İmplant Fuarı ve
Kongresi (İİFK) organizasyon ortaklarından Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) Başkanı Yüksel
Akyol, VYG’ye fuara dair açıklamalarda bulundu. Sergi alanında
çok sayıda firmanın hekimler ile
buluşacağı fuar için Akyol, “Hızla büyüyen implant sektörüne
önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz fuara, tüm ağız ve diş
sağlığı sektörünü bir defa daha
sizin aracılığınızla davet ediyorum” dedi.
CNR Fuar Merkezi’nde, 25-27
Ekim’de yapılacak fuar ve kongre hakkında konuşan Akyol,
şunları söyledi: “Türkiye’de
ağız-diş sağlığı sektörünün endüstri ayağı olarak düzenlediğimiz, bölgenin en büyük fuarı
İDEX’te eksik olarak gördüğümüz, diş hekimlerinin yeni yaklaşımları ücret ödemeden göreceği kongrede, konferans ve
hands-on kursları düzenlemek
amacıyla bu sene implant temasını seçtiğimiz bu organizasyonu
yapmaya karar verdik.”
DT Sayfa 2
İnönü ‘Standart’larını
Yükseltiyor
Dental Tribune Türkiye
Sesil Kocar
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni ve
önemli bir belge daha takdim
edildi. TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü’nün yaptığı Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgelendirme tetkiklerini tamamlayan fakülte, belge alma
töreninde büyük gurur yaşadı.
www.dental-tribune.com
DT Sayfa 2
Download

Ajanda