Jelena Đorđević
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije donelo je (septembar, 2008) odluku o
akreditaciji AKADEMIJE UMETNOSTI u oblastima:
nauka o umetnosti, kulturoloških nauka i komunikologije, čime je stekla pravo na obavljanje naučno
-istraživačke delatnosti od opšteg interesa.
AKADEMIJA UMETNOSTI dobila je (jun, 2009)
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i
svih deset studijskih programa osnovnih akademskih studija od strane Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko
obrazovanje Republike Srbije.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije donelo je
(maj, 2010) Rešenje o dodeljivanju DOZVOLE ZA
RAD Akademiji umetnosti, čime je ovaj Fakultet
postavo PRVA visokoškolska ustanova u polju
Umetnosti sa novom zvaničnom licencom.
Njeno kraljevsko visočanstvo
Kneginja Jelisaveta
Karađorđević, u želji da
ohrabri i nadahne mlade
umetnike koji svoj dar oblikuju
u okviru ove institucije, postala
je pokrovitelj Akademije
umetnosti u Beogradu.
KOME VERUJETE?
ili UNDER PRESSURE
Diplomska predstava studenata glume u klasi profesora
Predraga Ejdusa i asistenta Predraga Stojmenovića
Režija: Predrag Stojmenović
Igraju:
Kristina ........... Dragana Đurđević
Aleksandar ................Lazar Tomić
Ljudi:
Janko Cekić
Helena Petrović
Luka Tabašević
Ivona Kustudić
Predrag Paunović
Ivana Todorović
Aleksandar Milisavljević
Marta Ćeranić
Slobodan Stepić
Irma Milović
Lazar Miljković
Anja Radovanović*
Ivan Krajišnik**
Mina Paunović**
Dramaturg: Jelena Obradović***
Muzički saradnik: Ivan Vukosavljević
Diplomska predstava studenata glume
Akademije umetnosti u Beogradu
u klasi profesora Predraga Ejdusa
i asistenta Predraga Stojmenovića
* Učenica Škole glume i govora Omladinskog pozorišta DADOV
** Bivsi studenti glume Akademije umetnosti
*** Studentkinja II godine dramaturgije Akademije umetnosti
AKADEMIJA UMETNOSTI
Beograd, Nemanjina 28
011 3618 715, 011 3618 716
www.akademijaumetnosti. edu.rs
[email protected]
TEATAR 78
Beograd, Resavska 78
Sreda, 20. jun 2012. u 16 h
www.akademijaumetnosti.edu.rs
AKADEMIJA UMETNOSTI u Beogradu
- PRVI AKREDITOVANI FAKULTET
U POLJU UMETNOSTI U SRBIJI! -
Uspešna akreditacija ustanove i svih deset programa
osnovnih akademskih studija - kao i prvog master programa -svedočanstvo je prestižnosti i validnosti .
Akademija umetnosti uživa decenijski ugled visokoškolske institucije, koja sve studijske programe realizuje u
okviru obrazovno-umetničkog polja Umetnosti, sa misijom pripremanja svojih štićenika za globalni svet profesionalizovane umetnosti.
AKADEMIJA UMETNOSTI osnovana je i razvija se sa ciljem
da sistematski ostvaruje prenošenje umetničkih, stručnih
i naučnih kompetencija; podstiče stvaralaštvo, istraživanje, usavršavanje i nadasve uvažava različitosti,
poštuje samosvojnost i razvija samopouzdanje.
Misiju i postavljene ciljeve AKADEMIJA UMETNOSTI ispunjava kroz složene akademske zadatke svojevrsnog
jedinstva nastave, umetničkog i istraživačkog rada.
Prateći trag Evropske zone visokog obrazovanja – Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata istoimenog
procesa, a zadržavajući pravo na autonomiju i tradicionalne vrednosti, koje ovi dokumenti dopuštaju na jasno
definisan način – AKADEMIJA UMETNOSTI tretira obrazovanje kao razvojnu, a ne socijalnu kategoriju; prilagođava programe standardima moderne nastave i učenja;
obezbeđuje objektivno ocenjivanje uz kontinuirano
praćenje postignuća studenata; primenjuje stalnu kontrolu i mehanizme razvoja kvaliteta; angažuje studente
kao ravnopravne partnere u nastavnom, umetničkom,
stvaralačkom i istraživačkom procesu; usaglašava studijske programe sa zahtevima evropskih tendencija usklađenima sa pojedinačnim vrednosnim kriterijumima,
afinitetima i profesionalnim opredeljenjima svih stude-
Odaberi osnovne ili master studije
na Akademiji umetnosti,
PRVOM AKREDITOVANOM FAKULTETU
U POLJU UMETNOSTI U SRBIJI i
Dozvolom za rad Ministarstva prosvete
Republike Srbije br. 612-00-01504/2009-04 od 4.05.2010. godine
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
u polju Umetnosti
u četvorogodišnjem trajanju (ESPB 240)
PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA,
DIZAJN ZVUKA I MUZIČKA PRODUKCIJA,
ADVERTAJZING I DIZAJN,
FILMSKA I TV MONTAŽA,
FILMSKA I TV KAMERA,
TELEVIZIJSKA REŽIJA,
FILMSKA REŽIJA,
DRAMATURGIJA,
FOTOGRAFIJA,
GLUMA
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
u polju Umetnosti
u jednogodišnjem trajanju (ESPB 60)
KREIRANJE IMIDŽA U UMETNOSTI I MEDIJIMA
Poput brendiranih Akademija umetnosti širom sveta,
upravo ćeš ovde učiti od poznatih domaćih i stranih stvaraoca,
renomiranih profesora i susretati slavne ličnosti iz umetnosti i medija!
Zahvaljujemo na kolegijalnoj saradnji
Teatru 78 u Beogradu
Kulturno-prosvetna zajednica
Srbije, pod pokroviteljstvom
Ministarstva kulture Republike
Srbije, dodelila je Akademiji
umetnosti Vukovu nagradu
za 2008. godinu, za izuzetan
doprinos razvoju kulture u
Republici Srbiji i svesrpskom
kulturnom prostoru. Nagrada
se dodeljuje pojedincima,
ustanovama i organizacijama
koje deluju na polju širenja
kulture, prosvete i nauke i postižu rezultate od naročitog
značaja za kulturni život.
Akademija umetnosti dobitnik
je Zlatnog beočuga Kulturnoprosvetne zajednice Beograda, 2001. godine, za trajni
doprinos kulturi Beograda.
Akademija umetnosti ima razvijenu strategiju obezbeđenja
kvaliteta. Međunarodni standard
kvaliteta ISO 9001:2008 uveden
je još 2001. godine. Sertifikat o
usklađenosti Akademije umetnosti sa zahtevima standarda
ISO 9001:2008 potvrdila je svetski priznata sertifikaciona kuća
American Quality Accessors,
AQA. Sistem upravljanja kvalitetom obuhvata celokupan proces
rada na Akademiji umetnosti –
od donošenja studijskih programa, izvođenja nastavnog
procesa, rada studentske službe, angažovanja nastavnika/
saradnika i drugih kadrova; kao i interne evaluacije kroz postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svih studijskih
programa, nastave i uslova rada.
Poslednja resertifikacija Akademije umetnosti u oblasti visokog
obrazovanja u umetnosti uspešno je izvršena 1. februara 2011.
godine.
Download

KOME VERUJETE? - Akademija umetnosti