СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLV
Број 14
ПОЖАРЕВАЦ
04.12.2013.
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
1
OСГОК 8-13
На основу члана 26. става 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10УС и 54/11), Изборна комисија Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 30.11. 2013. године у
10 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
то:
УТВРЂУЈЕ СЕ Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине Градске општине Костолац и
1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ДРАГАН ЂИЛАС
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Име и презиме
Александар Попов
Дејан Павловић
Ивана Петровић
Мирољуб Николајевић
Ненад Деспотовић
Јелица Цветковић
Малиша Стокић
Бобан Максимовић
Виолета Грујић
Зоран Танасић
Душанка Ивковић
Мицко Новаковић
Оливер Романовић
Звездан Реџовић
Бојана Шупут
Славко Рогожарски
Драган Павловић
Милица Деспотовић
Идриз Мурина
Срђан Ераковћ
Невена Димитријевић
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
04.10.1958.
21.03.1986.
30.04.1989.
21.01.1959.
12.06.1962.
05.08.1989.
25.08.1968.
06.11.1973.
24.04.1970.
27.07.1964.
21.12.1982.
24.10.1973.
22.12.1992.
21.09.1970.
12.12.1989.
20.03.1956.
08.06.1958.
03.11.1987.
05.12.1979.
05.03.1986.
19.03.1989.
дипл.инж.грађевине
инж.заш.живот.средине
инж.прех.технологије
електротехничар
магистар техн. наука
струковни економиста
пољопривредник
термоенерг.техничар
дипл.економиста
багериста
проф. енглеског језика
возач виљушкара
мех. за гасна постројења
проф.физ.васпитања
струк.инж.заш.жив.сред.
машински инжењер
мр.академски сликар
дипл.економиста
пк бушач
електротех.енергетике
маш.тех.за комп.констр.
Костолац, 8.март 14
Костолац, Трудбеничка 22
Костолац, Козарачка 23
Кленовник
Костолац, Карађорђева 26
Костолац, Николе Тесле 22
Петка
Костолац, Партизанска 48
Костолац, Ужичка 37
Костолац, Стевана Немање 8/3
Костолац, Трудбеничка 27/34
Петка, Боже Димитријевића 11
Село Костолац, Вукашинова 9
Костолац, Николе Тесле 13/4
Костолац, Стевана Немање 6/5
Острово
Кленовник
Костолац, Карађорђева 26
Костолац, Десанке Максимовић 17
Костолац, Трудбеничка 16
Костолац, Николе Тесле 22
Страна 2 - Број 14
2.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04.12.2013.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ненад Марковић
Синиша Петрушић
Невена Гавриловић
Небојша Станојловић
Небојша Николајевић
Кристина Раденковић
Иван Лазаров
Живко Гошев
Датум
рођења
15.07.1975.
02.07.1962.
04.04.1987.
02.06.1992.
21.09.1968.
17.01.1989.
19.04.1985.
30.09.1965.
9.
Татјана Миленковић
14.02.1975.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Данијел Радосављевић
Жељко Ђорђевић
Ана Миловановић
Синиша Живковић
Ненад Стојчић
Виолета Мићић
Слађан Бондаренко
Рајко Јовановић
17.12.1973.
20.10.1968.
16.09.1982.
29.12.1964.
27.09.1983.
13.04.1982.
05.09.1976.
22.10.1988.
Тамара Радошевић
03.06.1991. маш.техн.мотор.возила
19.
20.
Александар Тодоровић
21.
Срђан Радовановић
22.06.1992. машинбравар
ел.монтер мрежа и
22.10.1987.
постр.
08.07.1971. приватни предузетник
Име и презиме
Виолета Стојковић
3.
Занимање
дипл.ел.инг.
електроинжењер
машински техничар
аутомеханичар
техничар саобраћаја
електротех.електронике
машински техничар
рударски техничар
санитарни.екол.
техничар
машински техничар
електричар
дипл.економиста
дипл.инг.рударства
финансијски техничар
металостругар
вк бравар
руков.помоћ.механизац.
Пребивалиште и адреса стана
Костолац, Стевана Немање 8
Костолац, Николе Тесле 12
Костолац, Рударска 2
Село Костолац, Зеленгорска 6
Петка
Костолац, Трудбеничка бб
Острово
Костолац, Николе Тесле 20
Костолац, Војводе Мишића 25
Костолац, Николе Тесле 17
Костолац, Саве Ковачевића 28
Село Костолац
Костолац, Николе Тесле 14
Костолац, Дрварска 7
Костолац, Козарачка 9
Костолац, Вељка Дугошевића 13
Костолац, Трудбеничка 27/39
Костолац, Трг братства и јединства
6/8
Кленовник
Костолац, Партизанска 125
Петка
ГРУПА ГРАЂАНА „Иницијативом за промене“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
1.
Мира Беатовић
04.01.1972. економиста
Костолац, Трудбеничка 25/19
2.
Небојша Петровић
14.09.1963. рударски техничар
Костолац, Дрварска 14
3.
Иван Ракић
06.10.1987. економиста
Костолац, Трудбеничка 23/41
4.
Предраг Ковачевић
07.06.1974. аутомеханичар
Костолац, Цвијићева 2
5.
Олга Живанов
04.04.1984. електротех.рачунара
Костолац, Партизанска 11/2
6.
Дарко Станковић
06.02.1982. електромонтер
Кленовник
7.
Јасмина Кошарић
25.11.1984. трговац
Костолац, Партизанска 137
04.12.2013.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 14 - Страна 3
4.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић (Нова Србија, Српски покрет
обнове, Покрет Социјалиста, Демократска партија Македонаца)
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и презиме
Датум
рођења
20.10.1967.
12.03.1980.
28.01.1969.
08.02.1980.
03.08.1971.
15.08.1967.
10.03.1961.
24.03.1969.
19.12.1954.
10.09.1967.
01.11.1980.
09.12.1969.
Занимање
14.
15.
16.
17.
Борка Шутовић
Иван Савић - Савке
Златан Петровић - Злаја
Александар Јованов - Муја
Златица Митровић
Горан Рајић - Раја
Бора Живковић
Јелена Ђорђевић
Слободан Гајић
Саша Лазић
Саша Павловић - Мондиш
Јасна Премчевски
Драган Милосављевић Барбула
Сефедин Шапранци
Јелена Јоветић
Милан Илић
Саша Грубетић
18.
Тијана Муљајић
20.08.1983. мастер хемије
19.
Драган Атанацковић - Буца
03.08.1955. дипл.правник
20.
Владана Зарић
25.07.1980. проф.српског језика
21.
Иван Ђорђевић - Ђоле
29.01.1976. дипл.инг.рударства
13.
5.
доктор медицине
струк.инг.ел.технике
рударски техничар
кв возач
инг.организације
ел.техничар
инг.технолог
наст.музичке културе
дипл.инг.машинства
машински техничар
дипл.инг.ел.технике
инг.машинства
Пребивалиште и адреса стана
Костолац, Јадранска 1
Костолац, Јадранска 1
Костолац, Ужичка бб
Острово
Кленовник
Костолац, 8.март 9
Петка
Костолац, Вука Караџића 40
Костолац, Николе Тесле 12/40
Костолац, Јадранска 1/38
Кленовник
Петка
14.06.1985. радник обезбеђења
Село Костолац, Солунска 7
24.06.1970.
16.02.1984.
23.12.1956.
30.10.1983.
Костолац, Базенска 14
Костолац, Колиште бб
Костолац, Николе Тесле 12/32
Костолац, Јадранска 1
радник
мастер инг.ел.технике
дипл.инг.машинства
апсолвент
Костолац, Трг братства и
јединства 7
Костолац, Карађорђева 28
Село Костолац, Капетана Тодића
50
Костолац, Савез бораца 3/21
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Чедомир Јовановић
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презиме
Иван Млакар
Душан Бакић
Славица Савић
Владица Бранковић
Иван Жепша
Јована Павловић
Златко Климовић
Јован Павловић
Марија Перић
Датум
рођења
24.05.1976.
05.11.1975.
18.02.1972.
09.05.1967.
09.12.1989.
10.01.1989.
12.11.1962.
09.10.1960.
27.09.1976.
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
дипл.инж.произ.менаџ.
машински техничар
домаћица
електроинжењер
грађевински техничар
студент
ел.тех.мрежа и построј.
проф.физич.васпитања
домаћица
Костолац, Ђуре Јакшића 20
Костолац, Сарајевска 32
Костолац, Николе Граонића 18
Костолац, Партизанска 52
Костолац, Стевана Немање 8
Костолац, Ђуре Јакшића 22
Костолац, Зетска 1
Костолац, Ђуре Јакшића 22
Костолац, Приштинска 5
Страна 4 - Број 14
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04.12.2013.
10.
Млађан Љубисављевић
22.02.1984. трговац
Петка
11.
Ненад Савић
15.02.1969. магистар тех.наука
Костолац, Николе Граонића 18
Милена Стојановић
28.08.1980. туристички техничар
Костолац, Трг братства и
јединства 7
13.
Игор Илић
02.07.1981. инж.маш.струк.студ.
Костолац, Дрварска 18
14.
Ђорђе Русмир
30.05.1995. ученик
Костолац, Поречка бб
15.
Мирјана Чула
27.09.1969. хемијски техничар
Костолац, Лоле Рибара 6
16.
Рамиз Гудај
29.11.1987. нк радник
Костолац, Карађорђева 27
17.
Никола Стојановић
09.12.1972. предузетник
Костолац, Војводе Мишића 31
18.
Јасмина Кушљић
25.05.1960. машински техничар
Костолац, Ђуре Јакшића 22
19.
Новица Станојевић
04.10.1952. пензионер
Костолац, Поречка 13
20.
Никола Даниловић
15.08.1985. поштар
Костолац, Југ Богданова 10
21.
Снежана Голубовић
01.10.1965. рударски техничар
Костолац, Првомајска 14
12.
6.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Војислав Шешељ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Бобан Рогожарски
Петар Радосављевић
Слађана Атанацков
Љубиша Стојковић
Драган Милошевић
Азра Омеровић
Датум
рођења
26.06.1963.
17.11.1981.
31.05.1964.
20.05.1977.
06.05.1974.
20.05.1988.
7.
Небојша Поповић
29.03.1979. електротех.погона
8.
9.
Горан Вујчић
Гордана Лазаревић
31.10.1969. руков.парних котлова
17.01.1971. фризер
Острово
Костолац, Војводе Мишића 20
Костолац, Ђуре Јакшића 16
Кленовник
Костолац, Горанска 14
Костолац, Јадранска 1/35
Костолац, Вељка Дугошевића
7
Кленовник
Костолац, Златарска 4
10.
Милан Грубљешић
12.05.1971. варилац ссс
Костолац, Карађорђева 9/8
11.
Милка Танасковић
18.08.1990. саобраћајни техничар
Костолац, 8.март 28
12.
Стеван Радојковић
03.11.1992. машински техничар
Костолац, Николе Тесле 20
13.
Марко Живановић
05.01.1988. приватни предузетник
Кленовник
14.
Душанка Крстић
27.04.1981. домаћица
Костолац, Рударска 1/1
15.
Драган Стојадиновић
03.05.1958. електротехничар
Петка
16.
Никола Граонић
23.12.1989. аутомеханичар
Костолац, 7.јула 10
17.
Драган Мијуца
27.05.1974.
Име и презиме
Занимање
маш.струка V. степен
електричар
технол.лаборант
возач
дипл.инж.машинства
машински техничар
техничар маш.
енергетике
Пребивалиште и адреса стана
Костолац, Кобалова 73
04.12.2013.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 14 - Страна 5
7.
ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Бр.
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
дипл.инг.електротехнике
дипл.економиста
пензионер
студент
електротехничар
пензионер
пензионер
Костолац, Поречка 54
Костолац, Николе Тесле 2
Костолац, Јадранска 11/17
Костолац, Рударска 2
Петка
Костолац, Кнеза Милоша 3
Костолац, Трудбеничка 25
Костолац, Трг братства и
јединства 4/15
Кленовник, Цара Душана 10
Костолац, Карађорђева 1
Село Костолац, Капетана
Тодића 132
Костолац, Николе Тесле 12/31
Костолац, Лоле Рибара 18/2
Костолац, Омладинска бб
Костолац, Партизанцка 11
Острово, Цара Душана 67
Костолац, Николе Тесле 17/35
Костолац, Кнеза Лазара 2
Костолац, Дунавска 12
Костолац, Цвијићева 16
Костолац, Боже Димитријевића
3/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Владимир Вила
Драган Ранисављев
Мирослава Филиповић
Сања Можина
Рајко Божић
Драган Грубетић
Љубиша Вучетић
30.12.1947.
27.04.1984.
14.11.1937.
01.04.1993.
21.02.1956.
08.02.1954.
18.11.1950.
8.
Данијела Ђорђевић
26.03.1976. машински техничар
9.
10.
Весна Живановић
Орхан Џемаили
12.01.1964. рударски техничар
31.08.1980. багериста
11.
Зоран Стевић
02.04.1969. радник
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Сузана Марковић
Мића Станковић
Слободанка Лазаревић
Марко Јелчић
Златко Веселинов
Далибор Илић
Драгица Танасијевић
Марија Живковић
Љубиша Живојиновић
22.12.1963.
14.12.1972.
30.10.1954.
21.09.1984.
13.12.1958.
29.01.1984.
15.03.1966.
04.07.1984.
28.09.1951.
21.
Савица Лазаров
20.09.1976. ватрогасац
дипл.економиста
машински техничар
пензионер
струковни економиста
кв радник
дипл.економиста
саобраћајни техничар
прехрамбени техничар
пензионер
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“
У Костолцу, 30.11.2013. године Број: 54/2013-2
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
МИЛОЈКО ЛАЛИЋ, ДИПЛ. ПРАВНИК С.Р.
Страна 6 - Број 14
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04.12.2013.
2
Сходно члану 21. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000 и
18/2004), а на основу члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр 129/2007, 34/2010Одлука УС и 54/2011) и на основу члана 29. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске
општине Костолац, расписаних за 15. децембар 2013. године, бр. 37/2013-2 од 01. 11. 2013. године, Изборна
комисија Градске општине Костолац у Костолцу, на седници одржаној 02. 12. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о објављивању укупног броја бирача за Градску општину Костолац
1. Укупан број бирача за подручје Градске општине Костолац, на дан 29. 11. 2013. године, је 11.570
бирача.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Костолцу, 02.12.2013.године Број: 55/13-2
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Петрушић Слађана, дипл. правник с.р.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Милојко Лалић, дипл. правник с.р.
04.12.2013.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 14 - Страна 7
САДРЖАЈ
Градска општина Костолац
1. Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за избор одборника Скупштине Градске
општине Костолац ...........................................................................................................................................
2. Одлука о објављивању укупног броја бирача за Градску општину Костолац ...........................................
1
6
Страна 8 - Број 14
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04.12.2013.
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и
одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење
за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: 539-665,
Тираж броја 14 - 60 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

Службени гласник Града Пожаревца бр.14