PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE
TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U
UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA
Toplotna pumpa sa izdvojenim
hidromodulom
Kompaktna toplotna pumpa sa
ugrađenom hidromodulom
www.cimgas.rs
SADRŽAJ
1. UVOD
2. CILJ EKSPERIMENTA
3. OPIS USLOVA
3.1 KARAKTERISTIKE OBJEKTA KOJI SE GREJE
3.2 POSTOJEĆI SISTEM GREJANJA
3.3 TOPLOTNA PUMPA
3.4 LOKACIJA TOPLOTNE PUMPE
3.5 MERNI INSTRUMENTI
4. PRIKAZ USLOVA EKSPLOATACIJE I REZULTATA ZA POSMATRANI PERIOD
5. PRIKAZ TROŠKOVA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA U ODNOSU NA DRUGE IZVORE
ENERGIJE
6. ZAKLJUĈAK
www.cimgas.rs
UVOD
1
www.cimgas.rs
UVOD
Veliki broj analiza koje su dosada vršene kod nas i u svetu ukazuju na ĉinjenicu da se jedna
trećina ukupne potrošnje primarne energije odnosi na niskotemperaturne režime za
zagrevanje prostora, gde radne temperature ne prelaze 90 C˚.
Zbog stalnog povećanja cene energenata neophodno je naći rešenja za korišćenje uređaja koji
svojom potrošnjom i efikasnošću zadovoljavaju moderne trendove, snižavanja
eksploatacionih troškova i zaštite ĉovekove okoline.
1
www.cimgas.rs
UVOD
Izbor tipa toplotne pumpe
Jedno od rešenja, koje se može koristiti na ovim prostorima uz delimiĉno korišćenje obnovljivih
izvora energije je toplotna pumpa vazduh-voda.
Napominjemo da su to uređaji koji toplotnu energiju sa nižeg temperaturnog nivoa (voda, vazduh
ili sliĉno) prebacuju na viši temperaturni nivo, uz upotrebu dodatne energije (elektriĉne).
Ekonomiĉnost toplotne pumpe se ogleda pre svega u što većem koeficijentu efikasnosti koji
podrazumeva odnos dobijene energije prema uloženoj.
Na osnovu ovih saznanja firma "Cim Gas", je u svoju upravnu zgradu postavila i koristi toplotnu
pumpu,vazduh-voda, proizvođaĉa "Midea" za potrebe grejanja prizemnih prostorija, gde je
instalisano podno grejanje.
Toplotna pumpa je instalisana sa mernim instrumentima preko kojih se mogu pratiti vrednosti
uložene elektriĉne energije i dobijene toplotne energije .
1
www.cimgas.rs
CILJ EKSPERIMENTA
2
www.cimgas.rs
CILJ EKSPERIMENTA
Cilj eksperimenta je DOKAZATI :
- Visoku energetsku efikasnost na našim prostorima
- Pouzdan rad na niskim spoljnim temperaturama do -16 Cº
- Finansijska ušteda korišćenjem ovih uređaja
- Jednostavna i brza ugradnja
- Zaštita ĉovekove okoline
- Relativno niska ulaganja u odnosu na ostale uređaje koji koriste obnovljive izvore
energije
2
www.cimgas.rs
OPIS USLOVA
3
www.cimgas.rs
OBJEKAT KOJI SE GREJE
"Cim Gas" na prizemnom delu svoje upravne zgrade ima prodavnice i teretanu.
Površina podnog grejanja 313 m². Visina prostorija je 2.8 m.
Sve prodavnice sa podnim grejanjem, u okviru svog vazdušnog prostora, imaju deo koji ima
mogućnost dopune grejanja putem gasnog radiatorskog grejanja.
U krajnjim većim prodajnim prostorima je bilo potrebno dogrevati radijatorskim grejanjem.
3.1
UPRAVNA ZGRADA CIM GASA
www.cimgas.rs
ZONE GREJANJA
3.1
www.cimgas.rs
CRTEŽ OBJEKTA
3.1
www.cimgas.rs
SISTEM GREJANJA
3.2
www.cimgas.rs
SISTEM GREJANJA

PREMA USLOVIMA OBJEKTA PODNO GREJANJE JE NA 313 m² POVRŠINE

INSTALISANA SNAGA PODNOG GREJANJA JE 18,8 KW

UKUPNA POVRŠINA KOJA JE U ISTOM VAZDUŠNOM PROSTORU SA PODNIM
GREJANJEM JE 591 m².

INSTALISANA JE TOPLOTNA PUMPA ĈIJA JE GREJNA SNAGA 17 KW
3.2
www.cimgas.rs
TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA
3.3
www.cimgas.rs
KAKO RADI TOPLOTNA PUMPA VAZDUH- VODA
Toplotna pumpa je uređaj koji po definiciji apsorbuje toplotnu
energiju sa jedne lokacije (spoljni izvori energije) i premešta je
na drugu lokaciju (objekat koji se greje ili hladi).
3.3
www.cimgas.rs
TOPLOTNA PUMPA VAZDUH- VODA

Instalisana toplotna pumpa vazduh-voda proizvodnje "MIDEA" tip MGAD16/SN1 sa “digital scroll” kompresorom i odvojenim hidromodulom.
Spoljašnja jedinica
Hidromodul unutrašnja jedinica
Ekspanziona po.
Pumpa za vodu
Tip. MGA-D16/SN1
Copeland kompresor
3.3
Tip. CE-SBX/SN1-01A
Izmenjivač toplote
www.cimgas.rs
MODELI
MODELI SPOLJAŠNJIH JEDINICA
Model
MGA-D10/N1
MGA-D12/N1
MGA-D14/SN1
MGA-D16/SN1
Freon
R410A
R410A
R410A
R410A
SA HIDROMODULOM
Kapacitet (kW)
10
12
14
16
Napajanje(V-ph-Hz)
220-240, 1, 50
220-240, 1, 50
380-415, 3, 50
380-415, 3, 50
Upravljač: KJR-08B
MGA-D16/SN1
3.3
R410A
HIDROMODUL
www.cimgas.rs
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TOPLOTNE PUMPE MGA-D16/SN1
PREMA PODATCIMA PROIZVOĐA
Hlađenje
Hidromodul
Spoljna jedinica
Grejanje
3.3
Tip
Napajanje
Kapacitet
Potrošnja
Kapacitet
Potrošnja
Freon
Kompresor
Napajanje motora
Nivo buke
W
Db
MGA-D16/SN1
380-415/3/50
16
4904
17
4943
R410A
Digital Scroll
185/120(x2)
60
Priključak tečne strane
mm
Φ9.5
Priključak gasne strane
Dimenzija
Težina neto
Tip Hidromodula
Snaga
Napor pumpe
Ekspanzioni tank
Protok vode
Min Protok vode
mm
mm
kg
W
m
L
m3/h
m3/h
Φ19
940x1250x340
126
CE-SBX/SN1-01A
420
17
3
2.58
1.29
Pritisak vode max min
Priključak ulaz izlaz
Nivo buke
Dimenzije
Težina neto
kPa
mm
dB
mm
kg
500/150
DN32
37.8
905x370x366
55
V/Ph/Hz
Kw
W
Kw
W
www.cimgas.rs
TABELA KAPACITETA PREMA SPECIFIKACIJI PROIZVOĐAČA
TABELA KAPACITETA ZA REŽIM GREJANJA ZA UREĐAJ MGA-D16/SN1
Cop
Ta
-5
Ta
0
TW ( C˚ )
7
Ta
10
3.3
Cop
Cop
40
45
50
Pt(Kw)
11.5
11.4
11.3
.-
Pa(Kw)
4.1
4.5
5
.-
Pt(Kw)
Kapacitet grejanja
Pat(Kw)
4.9
.-
Pa(Kw)
Potrosnja kompresora
.-
Pat(Kw)
Ukupna potrosnja uredjaja
2.35
5.3
2.15
5.8
1.95
Ta ( C˚ )
SpoljaŠnja temperatura
TW ( C˚ )
Qc(m3/h)
2
2
2
Pc(kPa)
25
25
24.8
.-
Qc(m3/h)
35
40
45
50
Pc(kPa)
Pt(Kw)
14.2
14.1
14
14
Pa(Kw)
4.2
Pat(Kw)
5
Qc(m3/h)
5
5.4
5.9
6.4
20.2
20.1
20
20
TW ( C˚ )
Pc(kPa)
Ta
Cop
35
TW ( C˚ )
4.6
2.84
5.4
5.1
2.61
5.1
5.6
35
40
45
50
17.2
17.1
17
17
Pa(Kw)
4.3
Pat(Kw)
5.1
4.7
5.5
5.2
3.11
6
6.5
2.9
2.9
2.9
2.9
Pc(kPa)
30.2
30.1
30
30
35
40
45
50
Pt(Kw)
18.7
18.6
18.5
18
Pa(Kw)
4.4
4.8
5.3
5.8
Pat(Kw)
5.2
Qc(m3/h)
3.2
3.2
3.2
3.2
Pc(kPa)
35.4
35.2
35
35
3.60
5.6
3.32
6.1
Pad pritiska na isparivač
2.48
5.7
2.83
Qc(m3/h)
TW ( C˚ )
Protok vode
5.6
2.75
Pt(Kw)
3.37
Temperatura izlazne vode
3.03
6.6
2.60
TABELA PRIKAZUJE TEHNIČKE PODATKE RADA
TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA PRI
RAZLIČITIM SPOJAŠNIM TEMPERATURAMA
2.79
www.cimgas.rs
Radni opseg toplotne pumpe
MGA-D16/SN1
Grejanje
Radni opseg
Spoljna temperatura
Spoljna temperatura
Hlađenje
Temperatura distributivne vode
RADNI REŽIM HLAĐENJE
Temperatura distributivne vode
SPOLJAŠNJA TEMP. 10 C˚ ÷ 43 C˚
TEMPERATURA VODE 4 C˚ ÷ 20 C˚
RADNI REŽIM GREJANJE
SPOLJAŠNJA TEMP. -15 C˚ ÷24 C˚
TEMPERATURA VODE 30 C˚ ÷50 C˚
3.3
www.cimgas.rs
LOKACIJA TOPLOTNE PUMPE VAZDUH - VODA

Spoljna jedinica toplotne pumpe vazduh-voda je smeštena neposredno
pored objekta, kako je prikazano na fotografiji.
SPOLJNA JEDINICA

3.4
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Unutrašnja jedinica (hidromodul) se nalazi u tehniĉkoj prostoriji objekta,
kako je prikazano na fotografiji.
www.cimgas.rs
MERNI INSTRUMENTI
3.5
www.cimgas.rs
MERNI INSTRUMENTI




3.5
Za proveru efikasnosti rada toplotne pumpe "Midea" vazduh - voda odluĉili smo se
na ugradnju mernih instrumenata na ulaznom i na izlaznom delu sistema.
Na ulaznom delu sistema je korišćena elektriĉna energija koja se meri putem
elektriĉnog brojila.
Na izlaznom delu sistema ugrađen je kalorimetar za merenje koliĉine toplotne
energije
Na ovaj naĉin imamo podatke o utrošenoj energiji i proizvedenoj koliĉini toplotne
energije.
TROFAZNO BROJILO TIP DST
1 3X230/400V 10(40)A 50Hz
KALORIMETAR SUPERCAL 539
SONTEX
www.cimgas.rs
PRIKAZ USLOVA EKSPLOATACIJE I
REZULTATA ZA POSMATRANI PERIOD
4
www.cimgas.rs
Datum
Po;etno stanje
1
4
16.12.2010
Temp ul
Karolimetar vode
tarifa
rb
tarifa
PRIKAZ REZULTATA ZA POSMATRANI PERIOD
Očitavanje (kWh)
Očitavanje (kWh)
2.6
2.47
kw
celsius
Temp izl
vode
celsius
Najniža temp Najviša temp
celsius
celsius
COP
VT
3.6
MT
2.47
2
-7.3
-2.1
2.00
MT
2.47
8
-7.3
-2.1
2.64
2
16.12.2010
VT
5.87
3
16.12.2010
VT
6.75
MT
2.47
11
30
26
-7.3
-2.1
2.86
MT
2.47
23
30
26
-7.3
-2.1
2.76
4
16.12.2010
VT
11.1
5
16.12.2010
VT
15.27
MT
2.47
34
30
26
-7.3
-2.1
2.64
MT
2.47
47
30
26
-7.3
-2.1
2.72
6
16.12.2010
VT
20.05
7
17.12.2010
VT
57.03
MT
35.53
219
29
25
-10.3
-4.3
2.37
74.42
MT
35.53
263
29
26
-10.3
-4.3
2.53
8
17.12.2010
VT
9
17.12.2010
VT
82.23
MT
35.53
284
29
25
-10.3
-4.3
2.69
MT
68.34
493
28
25
-10.3
-4.3
2.45
10
17.12.2010
VT
134.64
11
20.12.2010
VT
256.3
MT
133.77
963
29
25
-6.3
6.1
2.51
12
21.12.2010
VT
327.1
MT
168.46
1235
32
26
1.6
6
2.58
13
22.12.2010
VT
404.68
MT
203.44
1528
33
27
0.4
8.3
2.60
14
22.12.2010
VT
419
MT
203.44
1575
35
29
0.4
8.3
3.28
15
22.12.2010
VT
428.14
MT
203.44
1600
35
30
0.4
8.3
2.74
16
23.12.2010
VT
482.72
MT
247
1898
38
32
4.4
13.5
3.04
17
24.12.2010
VT
484.12
MT
247
1902
28
25
9.3
13.9
2.86
18
27.12.2010
VT
523.18
MT
337.56
2313
28
28
-15.8
-3.3
3.17
19
28.12.2010
VT
587.63
MT
368.96
2552
27
24
-15.8
-2.5
2.49
20
28.12.2010
VT
600.9
MT
368.96
2586
28
24
-15.8
-2.5
2.56
21
29.12.2010
VT
654.2
MT
401.81
2800
29
25
-11.6
-3.7
2.48
22
30.12.2010
VT
720.16
MT
434.28
3032
28
25
-8.2
-5.5
2.36
23
30.12.2010
VT
730.44
MT
434.2
3055
28
25
-8.2
-5.5
2.25
24
04.01.2011
VT
1036.46
MT
593.37
4170
29
24
-5.4
-2.1
2.40
25
05.01.2011
VT
1100.55
MT
626.12
4413
28
25
-10.7
-2.9
2.51
26
06.01.2011
VT
1173.75
MT
658.9
4677
29
25
-8.3
1.6
2.49
27
11.01.2011
VT
1494.58
MT
804.75
6003
24
24
1.1
7.5
2.84
28
12.01.2011
VT
1556
MT
842.56
6301
35
32
1
7.7
3.00
WWW.cimgas.rs
PRIKAZ REZULTATA ZA POSMATRANI PERIOD

Posmatrani period je od 16.12.2010. do 12.01.2011.

Spoljne temperature su se u proseku kretale od -5 Cº do -15.8 Cº

Temperatura izlazne vode je varirala od 27 Cº do 35 Cº

COP se kreće od 2.45 do 3.28

4
Prosek COP 2,63
www.cimgas.rs
PRIKAZ FINANSISKIH UŠTEDA EKSPLOATACIJE
TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA
5
www.cimgas.rs
UPOREĐENJE TROŠKOVA GREJANJA



Radni sati toplotne pumpe 648 h za posmatrani period
Ukupna potrošnja je 2.398 kwh struje za posmatrani period, ukupna toplotna
energija 6.301 kwh prema oĉitavanju kalorimetra
Prosek Cop-a je 2,63

Cena potrošene elektriĉne energije iznosi 17.218 din.
Korišćenjem elektriĉnog kotla za proizvodnju iste toplotne energije bi potrošili
ektriĉnu energiju u iznosu od 45.241 din.
Za posmatrani period potrošili bi 721 m³ gasa što iznosi 27.621 din.

Daljinsko grejanje bi koštalo 37.932 din


5.1.2.3
WWW.cimgas.rs
POREĐENJE TROŠKOVA GREJANJA ISKAZANO U
DINARIMA ZA POSMATRANI PERIOD
50000
45000
40000
45241
37932
Troškovi grejanja
električnim kotlom(din)
35000
30000
27621
Troškovi daljinskog
grejanja(din)
25000
20000
15000
10000
5000
17218
Troškovi gasnog
grejanja(din)
Troškovi Toplotne
pumpe(din)
0
5.1.2.3
www.cimgas.rs
ZAKLJUČAK
Iz ovog eksperimenta možemo zakljuĉiti sledeće :
 Podaci iz tehniĉkog prospekta "Midea" su primenljivi i taĉni u našim
uslovima eksploatacije
 COP je u proseku 2.63
 Investicija za jedan ovakav sistem iznosi oko 2.600 € + PDV
 Isplativost ove investicije je za 4.4 godine.

6
Ovi parametri u porodiĉnim stambenim objektima se menjaju, zbog
obraĉuna elektriĉne energije, i isplativost investicije je do 3.5 god. uz
ulaganja od 2.500 € + PDV.
www.cimgas.rs
HVALA
www.cimgas.rs
Download

prikaz rezultata eksploatacije toplotne pumpe