www.ftg-germany.de
? ?h
KVIAC - Serija
Distributivni blokovi za bakarne i aluminijumske provodnike
Informacije o proizvodu
KVIAC serija
?
extremno kompaktan dizajn
?
držaè DIN-šine
?
bezbedni prsti (klasa zaštite IP20)
?
popreèni presek : 2,5 - 240 mm²
?
za bakarne i aluminijum žice
?
pristup i izlaz: 1 to 5 -puta
Boja
Broj
Ulaza i izlaza
Popreèni presek
u mm²
I max. u A
Cu
Pakovanje.
broj art.
AL
1
siva
1/1
2,5 - 16mm²
80
63
10
KVIAC 11016G
1
plava
1/1
2,5 - 16mm²
80
63
10
KVIAC 11016B
1
žuta /zelena
1/1
2,5 - 16mm²
80
63
10
KVIAC 11016YG
1
siva
1/1
2,5 - 50mm²
160
125
10
KVIAC 11050G
1
plava
1/1
2,5 - 50mm²
160
125
10
KVIAC 11050B
1
žuta /zelena
1/1
2,5 - 50mm²
160
125
10
KVIAC 11050YG
1
siva
1/1
6 - 95 mm²
250
200
10
KVIAC 11095G
1
plava
1/1
6 - 95 mm²
250
200
10
KVIAC 11095B
1
žuta /zelena
1/1
6 - 95 mm²
250
200
10
KVIAC 11095YG
1
siva
1/1
25 -150 mm²
315
250
10
KVIAC 11150G
1
plava
1/1
25 -150 mm²
315
250
10
KVIAC 11150B
1
žuta /zelena
1/1
25 -150 mm²
315
250
10
KVIAC 11150YG
1
siva
1/1
35 -240 mm²
400
315
3
KVIAC 11240G
1
plava
1/1
35 -240 mm²
400
315
3
KVIAC 11240B
1
žuta /zelena
1/1
35 -240 mm²
400
315
3
KVIAC 11240YG
3
siva
3x1/3x1
2,5 - 50mm²
3 x 160
125
5
KVIAC 31050G
1
siva
2/2
2,5 - 50mm²
2 x 160
125
10
KVIAC 12050G
1
plava
2/2
2,5 - 50mm²
2 x 160
125
10
KVIAC 12050B
1
žuta /zelena
2/2
2,5 - 50mm²
2 x 160
125
10
KVIAC 12050YG
1
siva
2/2
6 - 95 mm²
2 x 250
200
10
KVIAC 12095G
1
plava
2/2
6 - 95 mm²
2 x 250
200
10
KVIAC 12095B
1
žuta /zelena
2/2
6 - 95 mm²
2 x 250
200
10
KVIAC 12095YG
1
siva
2/2
25 -150 mm²
2 x 315
250
5
KVIAC 12150G
1
plava
2/2
25 -150 mm²
2 x 315
250
5
KVIAC 12150B
1
žuta /zelena
2/2
25 -150 mm²
2 x 315
250
5
KVIAC 12150YG
1
siva
2/2
35 -240 mm²
2 x 400
315
3
KVIAC 12240G
1
plava
2/2
35 -240 mm²
2 x 400
315
3
KVIAC 12240B
1
žuta /zelena
2/2
35 -240 mm²
2 x 400
315
3
KVIAC 12240YG
1
siva
2/2
6 -35 mm²
2 x 125
100
10
KVIAC 12035G
1
plava
2/2
6 -35 mm²
2 x 125
100
10
KVIAC 12035B
1
žuta /zelena
2/2
6 -35 mm²
2 x 125
100
10
KVIAC 12035YG
1
siva
4/4
2,5 - 16mm²
200
160
10
KVIAC 14016G
1
plava
4/4
2,5 - 16mm²
200
160
10
KVIAC 14016B
1
žuta /zelena
4/4
2,5 - 16mm²
200
160
10
KVIAC 14016YG
2
siva
2x2/2x2
2,5 - 16mm²
2 x 100
80
10
KVIAC 22016G
3
siva
3x2/3x2
2,5 - 35mm²
3 x2 x160
125
5
KVIAC 32035G
5
siva
5x1/5x1
2,5 - 16mm²
5 x 80
63
10
KVIAC 51016G
12.2012 | © 2012 FTG · Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH | zadržavamo pravo na tehnièke izmene i greške
Pol
KV IAC 1 1 050 B
KV=kompakt distribucija
IAC=izolovan, alu, bakar
1=1-faza
1=1 ulaz/izlaz
050=presek u mm²
B=plava (boja)
Download

KVIAC spojnice