Žrebom je odlučeno da je početno slovo prezimena prvog kandidata – slovo “G”. Takmičari se dalje ređaju
AZBUČNIM redom i to:
14.12.2013.
10.00h-11.00h - PRETKATEGORIJA A DAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nina Groleger
Marina Kraguljac
Teodora Martinović
Helena Milošević
Gaja Nepužlan
Sara Pavlović
Vasja Popović
Anđela Todorović
Sara Šetar
Anja Dstrvenšek
11.15h-12.15h - PRETKATEGORIJA A GOSPODA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Miloš Zeljug
SIlvan Janković
Gregor Kolar
Andrija Nikoletić
Stefan Petković
Aleksandar Praizović
Miha Bantan
13.00h-14.15h - PRETKATEGORIJA B DAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nataša Jovanović
Teodora Knežević
Jelena Krivokapić
Ana Marić
Jovana Miljenović
Đurđa Mihić
Anđela Novčić
Aleksandra Perić
Selena Srećković
Anea Mercedes Anžlovar
Slavica Božić
Neža Vasle
16.00h-16.30h - PRETKATEGORIJA B GOSPODA
1.
2.
3.
4.
5.
Igor Mijatović
Stefan Radmilo
Dimitrije Aksentijević
Aljaž Bastič
Ognjen Vuletić
17.00h-18.00h - I KATEGORIJA GOSPODA (prva grupa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marko Jenko
Luka Mitrović
Marko Ostojić
Rok Pečečnik
Nemanja Radović
Momčilo Radojević
18.15h-19.15h - I KATEGORIJA GOSPODA (druga grupa)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Žiga Ravnihar
Matijaž Strmole
Miloš Trujić
Marin Čargo
Tine Bec
Luka Vetrih
Nastavak na sledećoj strani!
15.12.2013.
11.00h-12.00h - I KATEGORIJA DAME (prva grupa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Đurđica Gojković
Nikolina Denić
Aleksandra Đurin
Marija Zdravković
Miona Ilić
Nataša Jošić
12.15h-13.15h - I KATEGORIJA DAME (druga grupa)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lidija Kovačević
Tijana Krivaja
Anđela Lekić
Ivana Mančić
Milica Marković
Marija Milosavljević
15.00h-16.00h - I KATEGORIJA DAME (treća grupa)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Alisa Milošević
Katarina Praprotnik
Nikolina Pušara
Hana Ramujkić
Ivana Ristić
Sara Ristić
16.15h-17.15h - I KATEGORIJA DAME (četvrta grupa)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Marina Santrač
Katarina Stanimirović
Bojana Supić
Nevena Tatomirović
Kristina Timotić
Katarina Tomaš
17.30h-18.30h - I KATEGORIJA DAME (peta grupa)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Aleksandra Uskoković
Anja Šinigoj
Jovana Anić
Nada Bašić
Ana Berus
Astina Bračer
Nastavak na sledećoj strani!
16.12.2013.
11.00h-12.00h - II KATEGORIJA GOSPODA
1.
2.
3.
4.
Stevan Gajić
Miha Križnar
Nemanja Nikolić
David Šeb
12.30h-13.30h - III KATEGORIJA DAME (I ETAPA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sabina Gruden
Paulina Đapo
Sanja Zupanić
Teja Kitak
Katja Križnar
Iva Krušić
Monika Fele
Marija Čuposki
Danica Andrić
Aleksandra Branković
15.00h-16.00h - III KATEGORIJA GOSPODA (I ETAPA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Igor Dražević
Marko Živković
Miha Zabret
Bože Jurić-Pešić
Josip Paulić
Borut Peljhan
Ivan Plazačić
Siniša Radin
16.30h-17.30h – IV-B KATEGORIJA DAME I GOSPODA (I ETAPA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Martina Đurđević
Leonida Sabo
Branislava Brinić
Nikolina Cindrič
Vladimir Lalić
Marko Ferjančić
18.00h-19.00h – V-A KATEGORIJA (kamerni ansambli)
1.
2.
3.
4.
5.
Monika Fele, Doris Jakovina, Manca Vidic i Tine Bec
Milica Jeličić, Marko Živković, Marko Pantelić i Danica Dujaković
Tanja Knežević, Ivana Ristić, Hana Ramukić i Milica Dobrić
Peter Tovornik, Urban Kolar, Gregor Kolar, Matevž Pušnik i Tine Bec
Ana Šinigoj, Neža Vasle, Aljaž Bastić, Tine Bec i Jaka Mihelač
Nastavak na sledećoj strani!
17.12.2013.
09.30h-10.30h - II KATEGORIJA DAME (prva grupa)
1.
2.
3.
4.
Martina Đurđević
Doris Jakovina
Tajda Jovanovič
Nevena Josić
10.45h-11.45h - II KATEGORIJA DAME (druga grupa)
5.
6.
7.
8.
9.
Tanja Knežević
Ana Marčetić
Tadeja Mlakar
Maja Mužar
Maja Pavković
12.00h-13.00h - II KATEGORIJA DAME (treća grupa)
10.
11.
12.
13.
14.
Iva Peračković
Dea Quivlaku
Katarina Radovanović
Aleksandra Stanković
Milica Strahinić
13.15h-14.15h - II KATEGORIJA DAME (četvrta grupa)
15.
16.
17.
18.
19.
Nadia Ternifi
Patricija Hitrec
Brina Šket
Iris Bečaj
Manca Vidic
15.00h-16.00h - III KATEGORIJA DAME (II ETAPA) (prva grupa)
1.
2.
3.
4.
5.
Sabina Gruden
Paulina Đapo
Sanja Zupanić
Teja Kitak
Katja Križnar
16.15h-17.15h III KATEGORIJA DAME (II ETAPA) (druga grupa)
6.
7.
8.
9.
10.
Iva Krušić
Monika Fele
Marija Čuposki
Danica Andrić
Aleksandra Branković
Nastavak na sledećoj strani!
17.30h-18.30h - III KATEGORIJA GOSPODA (II ETAPA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Igor Dražević
Marko Živković
Miha Zabret
Bože Jurić-Pešić
Josip Paulić
Borut Peljhan
Ivan Plazačić
Siniša Radin
19.00h-19.30h - IV-B KATEGORIJA DAME I GOSPODA (II ETAPA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Martina Đurđević
Leonida Sabo
Branislava Brinić
Nikolina Cindrič
Vladimir Lalić
Marko Ferjančić
20.00h-21.00h – V-B KATEGORIJA (operski ansambli)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Milica Jeličić, Marko Živković i Marko Pantelić
Teja Kitak, Katja Križnar, Brina Šket, Luka Juteršek i Tine Bec
Borut Peljhan i Marko Ferjančić
Nadia Ternifi, Tadeja Mlakar i Zala Gluhić
Nikolina Cindrič, Iris Bečaj, Ema Potočnik, Urban Kolar, Gregor Kolar, Rok Pečečnik i Matevž Pušnik
Marija Čuposki i Nemanja Nikolić
Danica Andrić i Nemanja Nikolić
Download

Žrebom je odlučeno da je početno slovo prezimena prvog kandidata